Master Verzekeringskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Verzekeringskunde"

Transcriptie

1 Amsterdam Business School Master Verzekeringskunde (MSc)

2 Verzekeringskunde samengevat Kenmerken: n De enige opleiding Verzekeringskunde in Nederland tot MSc n Een internationaal erkende en beschermde titel n 2 - jarig parttime programma n College op dinsdagen (middag en avond) n Start programma eind augustus n Mastertraject toegankelijk voor universitaire bachelors of masters n Deficiëntietraject voor kandidaten met hbo diploma start in mei n Afronding opleiding levert een aantal CDFD Wft diploma s op Diploma en accreditatie n Diploma: Master of Science (MSc) n De Master Verzekeringskunde is NVAO geaccrediteerd n Amsterdam Business School is EQUIS geaccrediteerd n De Amsterdam Business School is door de CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) erkend als Wft-exameninstituut Toelatingseisen en kosten n Een afgeronde academische of hbo-opleiding n Deficiëntietraject voor hbo-ers n Voldoende wiskundevoorkennis n Minimaal 1 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche n De cursusbedragen worden jaarlijks vastgesteld door het managementteam, voor een actueel overzicht zie: De Universiteit van Amsterdam (UvA) is sinds haar oprichting in 1632 uitgegroeid tot één van Europa s grootste en best gewaardeerde kennisinstellingen, met ongeveer studenten en meer dan medewerkers. Aan de Amsterdam Business School (ABS) van de UvA wordt hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek verricht op onder andere het gebied van: Accounting, Corporate Finance & Financial Systems, Strategy & Marketing en Human Resource Management. Het voltijdse onderwijs van de ABS wordt verzorgd in driejarige bachelor- en eenjarige masteropleidingen. Daarnaast worden er andere onderwijsvormen aangeboden, waaronder executive opleidingen voor professionals, maatwerk voor bedrijven, korte modules, masterclasses, bijscholingen en lezingen. De ABS bouwt in haar executive opleidingen voort op de succesvolle traditie van onderwijs in kleinschalige en interactieve seminars, waardoor deelnemers een maximaal rendement behalen. Het veelvuldig gebruik van casestudies stimuleert hen tot intensief werken met de leerstof en het toepasbaar maken in de eigen werkpraktijk. De combinatie van academische en toepasbare kennis biedt professionals de mogelijkheid hun carrière een impuls te geven.

3 Waarom VZK? Prof dr. Marc Hendrikse Opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde Het zijn roerige tijden in de verzekeringsbranche. Zo vragen onder andere de problematiek van de woekerpolissen, de invoering van Solvency II en de CARdiscussie veel inspanningen van verzekeraars en verzekeringstussenpersonen. Om deze dossiers tot een goed einde te brengen, is het van groot belang dat de medewerkers in de verzekeringsbranche die zich met de genoemde dossiers bezighouden op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Verzekeren. De Master Ver zekeringskunde van de Amsterdam Business School biedt deze kennis als enige onderwijsinstelling in Nederland aan. De studenten krijgen aldus een uniek programma waarin wetenschappelijke diepgang en praktische toepasbaarheid aan elkaar gekoppeld zijn. De Master Verzekeringskunde van de Amsterdam Business School is de eerste opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. De opleiding biedt een multidisciplinair programma aan dat is opgebouwd uit de deelgebieden Financiële economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde. Theorie en wetgeving worden uitgebreid toegelicht met voorbeelden uit de praktijk en de integratie van deze vakken is eveneens een uitdrukkelijk doel van de opleiding. Beleidsvorming in het verzekeringsbedrijf berust op een integraal inzicht in de interne processen in het bedrijf en de werking van de omgevingsfactoren. Het onderwijs en onderzoek beoogt kennis te ontwikkelen van alle facetten van het functioneren in de verzekeringsbedrijfstak en deze kennis zodanig te combineren dat deze door goed opgeleide generalisten toe pasbaar is. De Master Verzekeringskunde leidt academici op die in staat zijn complexe verzekeringsvraagstukken zelf standig te analyseren en op basis van deze analyse te adviseren, te beslissen en te handelen. Accreditatie Verzekeringskunde is een NVAO geaccrediteerde opleiding. De Amsterdam Business School (ABS) heeft een wereldwijde erkenning door de Equis-accreditatie. Aansluiting met de praktijk Het Verbond van Verzekeraars en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam hebben de Master Verzekeringskunde samen ontwikkeld. Het Verbond van Verzekeraars is een onafhankelijke belangenvereniging van particuliere verzekeraars in Nederland. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. De FEB staat garant voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding, het Verbond van Verzekeraars bewaakt de aansluiting met de praktijk. Topdocenten uit het bedrijfsleven: een actueel lesprogramma De kwaliteit van de opleiding wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de docenten. Onze docenten zijn daarom hoogleraar of kerndocent bij de faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid van de UvA, en daarnaast werkzaam in de verzekeringsbranche. Verder is een aantal hoogleraren afkomstig uit de verzekeringspraktijk nauw betrokken bij de opleiding. Juist omdat de docenten ruime theoretische én praktische kennis en ervaring hebben, is de opleiding in theoretisch opzicht actueel en van hoog niveau, terwijl tegelijkertijd adequaat kan worden ingespeeld op vragen en ontwikkelingen vanuit de markt. Verder zijn vrijwel alle docenten aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS). ACIS is een interfacultair (samenwerking tussen de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) onderzoekscentrum aan de Universiteit van Amsterdam en is het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen. ACIS maakt deel uit van een Europees netwerk i.o. van onderzoekscentra op het gebied van verzekeringen. Toepassingsgericht onderwijs Bij diverse vakken wordt gebruikgemaakt van casusgericht onderwijs, waardoor een uitstekende wisselwerking tussen theorie en praktijk bestaat. Het casusgerichte onderwijs volgt de aanpak van de Harvard Business School waarin Participanten Learning centraal staat. Een onderdeel van het programma is bovendien het verder ontwikkelen van je vaardigheden in mondelinge en schriftelijke communicatie. Ook wordt gebruikgemaakt van de digitale faciliteiten van de UvA; de (digitale) universiteitsbibliotheek en Blackboard, de digitale leeromgeving.

4 Hoe ziet de opleiding eruit? Voor wie? Het programma is gericht op professionals in de verzekeringsbranche die behoefte hebben aan een verbreding en verdieping van hun kennisgebied. Deze opleiding is daarom bij uitstek geschikt als tweede Master voor high potentials. Studieduur Voor een WO-afgestudeerde bedraagt de nominale studieduur twee jaar. Dit is inclusief de periode waarin je de masterthesis schrijft. Voor een hbo-afgestudeerde bedraagt de nominale studieduur 2,5 jaar. Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot Verzekeringskunde moet je voldoen aan de volgende eisen: n je hebt een academische opleiding n indien je een hbo-opleiding hebt, dien je een deficiëntietraject te volgen: zie voor meer informatie: n je hebt voldoende wiskundevoorkennis Curriculum n je werkt minimaal één jaar in de ver zekeringsbranche. Curriculum De opleiding kent drie lagen. Allereerst zijn er de vier basisvakken. Deze vakken zijn nodig om iedereen op hetzelfde opleidingsniveau te krijgen. De tweede laag bestaat uit de verdiepingsvakken. Bij deze vakken komen allerlei juridische en economische aspecten van verzekeren en financiële dienstverlening in het algemeen aan de orde. Als derde en laatste fase is er de specialisatiefase. Een speciaal element van de opleiding is de Case Study. In deze module werkt de student onder leiding van een vakdocent en een praktijkdocent in groepsverband een praktijkopdracht uit die is ontleend aan de verzekeringspraktijk. Daarbij wordt de vakkennis toegepast die bij eerdere vakken van het Master-programma is verworven. Jaar 1 Basisvakken EC Basisvak Verzekerings-(Privaat)recht 3 Basisvak Financiële Economie 3 Basisvak Actuariaat 3 Basisvak Bedrijfskunde 3 Case study 2 Jaar 1 Verdiepingsvakken EC Verdieping Financiële Economie 4 Verdieping Verzekeringsrecht 4 Verzekeringseconomie/Gedragseconomie 4 Verdieping Bedrijfskunde 4 Reina van Helvert, Strategisch Productmanager AOV en Ongevallen, Achmea Ik werk sinds twee jaar als strategisch productmanager bij Achmea. Voor die tijd heb ik een aantal specialistische beleidsfuncties op het gebied van arbeid en sociale zekerheid vervuld. Bij Achmea besloot ik om mijn kennis op verzekeringsgebied te verbreden. De positieve verhalen over de Amsterdam Business School en de master Verzekeringskunde gaven de doorslag: ik ben gewoon begonnen. Na jaren niet meer in de collegebanken gezeten te hebben is het best even wennen. De vakken zijn gelukkig erg interessant en afwisselend en worden gegeven door goede, betrokken docenten. Daarnaast sluit het multidisciplinaire karakter van de opleiding perfect aan bij mijn huidige werkzaamheden en ambities. Deze opleiding maakt deel uit van mijn persoonlijke groeiplan, de volgende stap is deelnemen aan het Management Development Programma van Achmea. Het vraagt een behoorlijke investering in tijd, zeker als je fulltime werkt en een gezin hebt, maar die investering verdient zich dubbel en dwars terug. Jaar 2 Specialisatievakken EC Risico en Toezicht I / Regulering en Toezicht 5 Risico en Toezicht II/ Balans en Risicomanagement 5 Strategisch Management* 5 Pensioenen en Sociale Verzekering* 5 Scriptie 15 Totaal 60 * Keuzevak

5 Wat levert Verzekeringskunde op? Martijn Minkenberg, Hoofd Informatie Management & ICT, Europeesche Verzekeringen Als projectmanager heb ik me altijd op het snijvlak van bedrijfsprocessen en ICT bevonden. Ik miste hierbij een directe link met mijn vooropleiding dienstenmarketing, en zodoende ben ik bij ASR Verzekeringen terecht gekomen. Inmiddels ben ik binnen de Europeesche Verzekeringen verantwoordelijk voor informatiemanagement en ICT, en zit ik in het management team. Dat verzekeren een echt vak is, daar kwam ik tijdens de MT-vergaderingen achter. Ik miste de achtergrond om in de breedte discussies te kunnen voeren en beslissingen te kunnen nemen. De keuze voor de master Verzekeringskunde aan de Amsterdam Business School was snel gemaakt. Waar VZK verdieping biedt op academisch niveau en de volle breedte van het verzekeringsvak omvat, garandeert de ABS je een hoog academisch niveau en een toegankelijke, professionele sfeer. Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd: zo heb ik tijdens mijn afstuderen een aantal gastcolleges Informatiemanagement gegeven, wat het studeren extra bijzonder heeft gemaakt. Na het succesvol afronden van de Master Verzekeringskunde heb je brede kennis van Financiële Economie, Actuariaat, Recht en Bedrijfskunde, en specialistische kennis op ten minste één van deze gebieden. Ook heb je een gedegen inzicht in de samenhang tussen deze disciplines en de verzekeringspraktijk. Bovendien heb je inzicht in de internationale, maatschappelijke, culturele en ethische context waarbinnen de verzekeringskunde wordt beoefend. Je kunt algemene en concrete verzekeringskundige vraagstukken kritisch analyseren en er creatieve oplossingen voor problemen aandragen. Ook ben je in staat een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren, hiervan helder en bondig schriftelijk en mondeling verslag te doen, en op basis van dit onderzoek organisaties te adviseren. Ten slotte kun je constructief samenwerken in multi disciplinair teamverband en adequaat communiceren met collega s uit andere disciplines. Diploma en titel In kleine groepen worden kennis en vaardigheden aangeleerd en verdiept zodat aan het eind de titel Master Verzekeringskunde (Master of Science) kan worden verkregen. Netwerk en carrièreperspectief De opleiding staat garant voor een serieuze studiebelasting en intensieve contacten met docenten en deelnemers. Deze studie biedt ook een unieke ervaring in het ontmoeten van collega s die met overeenkomstige vraagstukken bezig zijn. De verworven kennis en uitbreiding van je netwerk bieden uitstekende mogelijkheden voor verdere carrièrestappen. Aanmelding Toelatingsprocedure De toelatingsprocedure bestaat uit drie stappen: 1. Aanmelding Je meldt je aan door het online formulier Aanvraag oriëntatiegesprek in te vullen, en dit formulier plus een curriculum vitae en kopieën van relevante diploma s naar het secretariaat van de opleiding te mailen. Het formulier is te downloaden via 2. Oriëntatiegesprek Als uit je aanmeldingspapieren blijkt dat je een geschikte kandidaat bent, word je uitgenodigd voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek gaan we nader in op de opleiding en op de verwachtingen die je ervan hebt. Verder wordt aan de hand van de toelatingscriteria vastgesteld of je aan de toelatingseisen voldoet en hoe je eventuele deficiënties kunt wegwerken. 3. Inschrijving Bij toelating tot de opleiding, word je uitgenodigd om je officieel in te schrijven. Nadat het secretariaat jouw inschrijfformulier heeft ontvangen, wordt een plaats voor je gereserveerd. Meer informatie Voor meer informatie over de opleiding kan je contact opnemen met het secretariaat. Dit secretariaat draagt zorg voor je aanmelding, geeft antwoord op je vragen en verzorgt de dagelijkse gang van zaken rond de opleiding. T (020) E Kosten De cursusbedragen worden jaarlijks vastgesteld door het managementteam, voor een actueel overzicht zie:

6 The Amsterdam Business School aims to produce, advance and disseminate knowledge at the highest international academic levels and to meet the needs of the businesss community, as well as students and society at large. To be recognised internationally as one of the leading Business Schools in Continental Europe by Universiteit van Amsterdam Amsterdam Business School Secretariaat Verzekeringskunde VZK Plantage Muidergracht TV Amsterdam T (020) F (020) E Voor inhoudelijke informatie over de opleiding kun je contact opnemen met de programmadirecteur: Prof. dr. Marc L. Hendrikse M + 31(0) E De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend. Colofon Lay-out: RAADHUIS voor creatieve communicatie Fotografie: David Ryle / Mood Board / Rex Fe / Ineke Oostveen

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling

Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling Teachers Academy Master Evidence Based Policy and Evaluation (MEPE) In ontwikkeling School of Education i.o. Top Institute for Evidence Based Education Research Universiteit Maastricht: Leading in Learning

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwaliteit RC-opleidingen is goed

Kwaliteit RC-opleidingen is goed Kwaliteit RC-opleidingen is goed In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. J. van der

Nadere informatie