NEN 2991 rapport. Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEN 2991 rapport. Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt"

Transcriptie

1 NEN 2991 rapport Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt Mencia Mendoza School Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: Datum uitvoering: ON (Versie 3) Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen , Projectleider (DIA-code) N. Noordervliet (51E ) Actueel risico aanwezig: Potentieel risico aanwezig: Volledigheid onderzoek: Nee Ja, zie hoofdstuk 4 Geen aanvullend onderzoek noodzakelijk Opdrachtgever Contactpersoon Ordernummer Datum rapportage Building Breda Dhr. W. Mathijssen E223/73./V Sjabloon versie R6, Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. Zuideinde LK Barendrecht Tel: Eerland certificaat nr.: 07-D SCA-code cert. 07-D

2 INHOUDSOPGAVE [[ 3 Projectgegevens Inleiding AANPAK VAN HET ONDERZOEK Doel van het onderzoek Desk research Onderzoeksmethode RESULTATEN VISUELE BEOORDELING EN ANALYSERESULTATEN Conclusie... Bijlagen A Situatietekeningen (lucht- en kleefmonsters en, indien van toepassing, opbouw containment) B Analyserapport C Risicoklasse indeling en saneringsadvies Pagina 2 van 18

3 Projectgegevens [[ Project: Object: Adres: Plaats: Opdrachtgever: Naam: Adres: Plaats: Contactpersoon: Telefoonnummer: Uitvoering: Naam: Adres: Plaats: Telefoonnummer: Faxnummer: Projectnummer: Mencia Mendoza School Mendelssohnlaan 1 Breda Building Breda Mozartlaan 35 Breda Dhr. W. Mathijssen Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. Zuideinde LK Barendrecht Datum uitvoering: ON (Versie 3) Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen , Projectleden: N.v.t. Laboratorium: Naam: Sanitas Laboratorium Services B.V. Rapportagecontrole en autorisatie Opgesteld door: Geautoriseerd door: N. Noordervliet J. Beijer Datum: Projectleider Operationeel Manager Paraaf: Pagina 3 van 18

4 1 [[ Inleiding In opdracht van Building Breda heeft Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. een NEN2991 onderzoek uitgevoerd van; Onderzoeksgegevens; Bouwwerk/object Onderzochte eenheden Adres Plaats Mencia Mendoza School N.v.t. Mendelssohnlaan 1 Breda In dit rapport worden de resultaten behandeld van het uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek voldoet aan de richtlijnen welke gesteld zijn in NEN 2991 versie juni Op de plattegrond(en) in bijlage A zijn de bemonsterde locaties en eventueel aanwezige eerder aangetoonde asbestbesmettingen weergegeven. Indien van toepassing is tevens een overzicht van het (de) op te bouwen containment(s) opgenomen in bijlage A. De analyses zijn uitgevoerd met behulp van een elektronen microscoop met röntgen microanalyse conform ISO De analyserapporten van het geaccrediteerde laboratorium (accreditatie nummer L-568 van Sanitas Laboratorium Services B.V.) zijn opgenomen in bijlage B. Pagina 4 van 18

5 2 [[ 2.1 [[ AANPAK VAN HET ONDERZOEK Doel van het onderzoek Het doel van het onderzoek is de bepaling van de risico s tot blootstelling aan asbestvezels via de lucht voor gebruikers van de onderzochte ruimten. 2.2 [[ Desk research In geval van onderhavig onderzoek is onderstaande informatie bekend. Desk research; Ja/nee Informatie Eerder uitgevoerde onderzoeken Ja Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V., (02-D ), OA-03553, d.d Tijdens dit onderzoek zijn in de constructie (tussen het metselwerk en het beton) asbesthoudende vlakke plaat (M-001, M en M ) aangetroffen. Verder is aan de hand van de eerder uitgevoerde onderzoeken op 14 oktober 2013 een beheersplan opgesteld door de firma AVBT zonder referentienummer. Informatie opdrachtgever (mondeling) Ja Op verzoek van de opdrachtgever dient er een uiterst beperkte steekproef uitgevoerd te worden om een eerste indicatie te krijgen van een eventueel aanwezige asbestverontreiniging. Besloten is dit te doen middels 10 kleefmonsters en 3 luchtmonsters per verdieping. De resultaten uit dit onderzoek leiden, door de uiterst beperkte steekproef nimmer tot een eenduidige conclusie. Hiervoor is een uitgebreider onderzoek conform NEN2991 noodzakelijk. Interview personen Ja Conciërge op locatie (John). Deze heeft verder geen informatie m.b.t. asbesthoudende toepassingen. Overige Nee N.v.t. Tekeningen/bestekken Ja Tekeningen uit het rapport, uitgegeven door Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V., (02-D ), OA-03553, d.d Overzicht tabel met de relevante asbesthoudende bronnen: Monster Locatie Materiaal Totale Hecht hoeveelheid gebonden +/- Analyse Risico klasse OA-03553, Begane grond BM-001 vleugel. Tussen metselwerk en betonnen constructie (deels achter voegwerk) Vlakke plaat 200m¹ Nee Chrysotiel 30-60% 2 OA-03553, Eerste verdieping M B-vleugel. Tussen metselwerk en betonnen constructie (deels achter voegwerk) Vlakke plaat 160m¹ Nee Chrysotiel 30-60% 2 OA-03553, Tweede verdieping M B-vleugel. Tussen metselwerk Vlakke plaat 200m¹ Nee Chrysotiel 30-60% 2 Pagina 5 van 18

6 en betonnen constructie (deels achter voegwerk) Pagina 6 van 18

7 2.3 [[ Onderzoeksmethode Ten tijde van het NEN 2991 onderzoek word een visuele beoordeling uitgevoerd. Tevens worden luchtmetingen, met behulp van goudbedampte filters, uitgevoerd en kleefmonsters genomen. Deze bemonstering zal plaats vinden in die gebieden die mogelijk een verhoogd risico hebben tot blootstelling aan asbestvezels via de lucht. Van de gebieden waar reeds een asbestbesmetting aanwezig is (zoals beschreven in de overeenkomstige rapportage type A of B) worden geen kleefmonsters genomen. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de werkvoorschriften zoals opgenomen in het kwaliteitshandboek van Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.. Onderzoekspecifieke informatie; Ja/nee Informatie Is afgeweken van de Ja onderzoeksmethode conform NEN2991 Volgens de NEN 2991 (blz. 13) moeten ten minste 6 kleefmonsters (potentieel risico) per te beoordelen ruimte eenheid worden genomen van kritieke oppervlakken. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. heeft echter op verzoek van de opdrachtgever een uiterst beperkte steekproef uitgevoerd. Er is gekozen voor het nemen van 10 kleefmonsters per verdieping boven de systeemplafonds verspreidt over de gehele verdieping waar mogelijk het asbesthoudend plaatmateriaal zich bevindt. Dit in plaats van 6 kleefmonsters per ruimte, zoals voorgeschreven in de NEN Verder zijn tijdens dit onderzoek per verdieping 3 luchtmonsters genomen. Naar de opdrachtgever is gecommuniceerd dat de resultaten uit dit onderzoek, door de uiterst beperkte steekproef, nimmer zullen leiden, tot een eenduidige conclusie. Hiervoor is een uitgebreider onderzoek conform NEN2991 noodzakelijk. Is gebruik gemaakt van Ja volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (adembescherming en decontaminatie mogelijkheid) Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaande uit: o.a. een halfgelaatsmasker. Gezien de aard van de beschadigde asbesthoudende bron, de bereikbaarheid en het feit dat het pand in gebruik is, is gekozen geen gebruik te maken van een eventuele decotaminatie-unit. Waren de onderzochte ruimten ten tijde van het onderzoek in gebruik Ja Tijdens het onderzoek waren de ruimten deels in gebruik. De locaties waar de luchtmetingen zijn verricht waren ten tijde van het onderzoek (tijdelijk) in gebruik. Met name de gangen en trappenhuizen werden regelmatig betreden. Tijdens reguliere (werk)tijden zijn alle onderzochte ruimten in gebruik. Worst case of gebruikers situatie is nagebootst. Ja Ten tijde van het onderzoek waren de ruimten deels in gebruik. De lucht rondom de luchtbemonsteringspompen is in beroering gebracht door middel van wapperen met een papieren blad op A4 formaat of door het gebruik van deze ruimten door derden. Verder vindt er in het pand natuurlijke ventilatie plaats. Boven de (systeem)plafonds is geen sprake van (natuurlijke) ventilatie. Pagina 7 van 18

8 3 [[ RESULTATEN VISUELE BEOORDELING EN ANALYSERESULTATEN Visuele beoordeling: Beoordeling van het onderzoeksgebied incl. de asbesthoudende toepassing(en) Boven de systeemplafonds van de 2e verdieping bevindt zich het asbesthoudend plaatmateriaal tussen de betonnen constructie en de gemetselde delen (het plaatmateriaal is visueel waarneembaar). Dit asbesthoudend plaatmateriaal gaat boven de (systeem)plafonds circa 40 centimeter door en is deels afgewerkt middels specie. Boven deze systeemplafonds zijn geen verdere beheersmaatregelen getroffen (afkitten). De asbesthoudende stroken verkeren in goede conditie. Alleen bij de 2e verdieping is het betreffende asbesthoudend plaatmateriaal onafgeschermd waargenomen, bij de overige verdiepingen is het asbesthoudend plaatmateriaal niet onafgeschermd waargenomen. Verder zijn boven de onderzochte delen van alle systeemplafonds visueel geen asbesthoudende restanten aangetroffen. Tussen de houten kozijnen en de betonnen constructie is het betreffende asbesthoudend plaatmateriaal niet aangetroffen (mogelijk bevindt de asbesthoudend plaatmateriaal zich achter de koplatten). De kozijnen zijn op een gemetselde borstwering geplaatst. Tussen dit metselwerk en de betonnen constructie is het betreffende asbesthoudend plaatmateriaal weggewerkt middels kit en/of specie. De systeemplafonds zijn in goede conditie. Op enkele locaties zijn in het midden gaten gemaakt t.b.v. de beamers. De TL-armaturen zijn op de systeemplafonds aangebracht. In de gang is het plafond afgewerkt middels houten schroten en firet-doek. In de gang zijn de TL-armaturen in het houten plafond verwerkt. In de toiletgroepen zijn de plafonds afgewerkt middels houten plaatmaterialen. Op de houten plafonds van het toilet zijn lichtarmaturen aangebracht. In beide trappenhuizen zijn alleen de bovenste plafonds afgewerkt middels een systeemplafond, op de overige verdiepingen is geen verlaagd plafond aangetroffen en ziet men de betonnen constructie (onderzijde trappen). Verder zijn op alle plafonds diverse technische onderdelen aangebracht. De bekabeling van zowel de lichtarmaturen en de technische onderdelen liggen op de systeemplafonds. De plafonds staan gedeeltelijk met elkaar in verbinding middels gaten en openingen (deels aangebracht t.b.v. de recentelijk aangebrachte technische onderdelen). Op de plafonds ligt merendeels geen isolatiemateriaal, slechts bij enkele ruimten is isolatie aangebracht. Op de 2e verdieping is de stalen constructie van het platte dak duidelijk zichtbaar. Tijdens het 1e onderzoek is een met asbestverontreinigd kleefmonster (KM-030, 2e verdieping, B2.01 rechtsvoor, boven de systeemlafonds) genomen. Om de omvang van deze asbestverontreiniging boven het systeemplafond de kunnen bepalen zijn boven het betreffende systeemplafond een 5-tal nieuwe kleefmonsters genomen (KM-031 t/m KM-035, zie certificaat /102/3.1 en /102/1.1 ). Gezien de aanwezigheid van asbestvezels op het systeemplafond zijn in de onderliggende ruimte ook een 5-tal kleefmonsters genomen (KM-036 t/m KM-040) op verschillende locaties. Op geen van deze kleefmonsters zijn asbestvezels aangetroffen. Kleefmonster KM-033 en KM-035 zijn middels polarized light microscopy (PLM) geanalyseerd, dit in verband met de hoeveelheid niet asbestverdacht materiaal wat tijdens het nemen van het kleefmonster is meegenomen). Ondanks deze analyseresultaten adviseren wij alle systeemplafonds op de 2e verdieping gesloten te houden. Indien men toch werkzaamheden gaat verrichten boven deze systeemplafonds is de kans aanwezig dat het niethechtgebonden asbesthoudend plaatmateriaal asbestvezels loslaat. Voor aanvang van deze werkzaamheden dient men de situatie boven de betreffende systeemplafonds middels kleefmonsters te laten onderzoeken (dit om te kunnen vaststellen of zich op die locaties geen asbestverontreiniging bevindt). Indien er geen asbestverontreiniging is aangetoond en de werkzaamheden aan of boven het plafond zijn afgerond, dient men middels kleefmonsters de situatie in de onderliggende ruimte te onderzoeken, dit om aan te tonen dat er geen asbestverontreiniging is ontstaan. Er zijn 9 luchtmetingen uitgevoerd en 40 kleefmonsters genomen. De locaties en analyseresultaten van de uitgevoerde luchtmetingen en de genomen kleefmonsters worden in onderstaande tabellen omschreven. Asbesthoudende monsters Overzicht tabel met asbesthoudende kleefmonsters: * Monster Locatie Analyse Risico categorie KM-030 Chrysotiel ++ 2e verdieping, B2.01 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. PLM: positief = Asbestvezels aangetroffen SEM: ++ SEM: + SEM: +/SEM: - = = = = Zeer veel asbest aangetroffen (> 1000 vezels per cm2) Duidelijk asbest aangetroffen (> 100 en < 1000 vezels per cm2) Sporen asbest aangetroffen (>10 en < 100 vezels per cm2) Geen asbest aangetroffen (< 10 vezels per cm2) Pagina 8 van 18

9 PLM: negatief = Geen asbestvezels aangetroffen Niet asbesthoudende monsters Overzicht met niet asbesthoudende kleefmonsters: Monster Locatie KM-001 Begane grond, B0.05 links voor, boven de systeemplafonds. KM-002 Begane grond, B0.04 links, boven de systeemplafonds. KM-003 Begane grond, B0.03 linksvoor, boven de systeemplafonds. KM-004 Begane grond, B0.03 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-005 Begane grond, B0.05 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-006 Begane grond, B0.11 linksachter midden, boven de systeemplafonds. KM-007 Begane grond, B0.10 linksvoor, boven de systeemplafonds. KM-008 Begane grond, B0.09 rechtsachter, boven de systeemplafonds. KM-009 Begane grond, B0.08 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-010 Begane grond, B0.08 lnksachter, boven de systeemplafonds. KM-011 1e verdieping, B1.01 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-012 1e verdieping, B1.03 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-013 1e verdieping, B1.07 linksvoor, boven de systeemplafonds. KM-014 1e verdieping, B1.10 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-015 1e verdieping, B1.12 midden rechts, boven de systeemplafonds. KM-016 1e verdieping, B1.06 rechts midden, boven de systeemplafonds. KM-017 1e verdieping, B1.06 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-018 1e verdieping, B1.06 midden voor, boven de systeemplafonds. KM-019 1e verdieping, B1.06 links midden, boven de systeemplafonds. KM-020 1e verdieping, B1.07 midden rechts, boven de systeemplafonds. KM-021 2e verdieping, B2.07 linksvoor, boven de systeemplafonds. KM-022 2e verdieping, B2.07 rechtsachter, boven de systeemplafonds. KM-023 2e verdieping, B2.09 midden voor, boven de systeemplafonds. KM-024 2e verdieping, B2.09 midden achter, boven de systeemplafonds. KM-025 2e verdieping, B2.05 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM-026 2e verdieping, B2.04 linksachter, boven de systeemplafonds. KM-027 2e verdieping, B2.10 linksachter, boven de systeemplafonds. KM-028 2e verdieping, B2.11 linksvoor, boven de systeemplafonds. KM-029 2e verdieping, B2.02 rechtsvoor, boven de systeemplafonds. KM B2.01 op plafond links KM B2.01 op plafond links KM B2.01 op plafond voor midden KM B2.01 op lichtbak midden KM B2.01 op plafond rechts KM B2.01 op grote boekenkast rechtsboven KM B2.01 op bovendorpel kozijn rechts Pagina 9 van 18

10 KM B2.01 op vensterbank links KM B2.01 op grote boekenkast linksboven KM B2.01 boekenkast links bovenop Overzicht tabel met niet asbesthoudende luchtmonsters: Monster Locatie LM-006 1e verdieping, trappenhuis links LM-007 2e verdieping, hal voor de lift LM-008 2e verdieping, lokaal B2.07 LM-001 Begane grond, tussen trappenhuis en lokaal B0.08 LM-002 Begane grond, midden lokaal B0.03 LM-004 1e verdieping, bibliotheek rechts LM-005 1e verdieping, hal nabij lift LM-009 2e verdieping, midden van de gang LM-003 Begane grond, gang 1e gedeelte Pagina 10 van 18

11 1e verdieping, centrale hal. Houten schroten plafond afgewerkt met firetdoek. In het plafond zijn de TLarmaturen aangebracht. Overige tech. onderdelen op de houten schroten. 1e verdieping. Kleefmonster boven systeemplafond. Asbesthoudend plaatmateriaal is visueel niet aangetroffen. 1e verdieping, lokaal B1.07. Boven de systeemplafonds (asbesthoudend plaatmateriaal visueel niet aangetroffen). 1e verdieping, lokaal B1.07. Systeemplafond. 1e verdieping. Situatie boven systeemplafond. Asbesthoudend plaatmateriaal is visueel niet waargenomen. 1e verdieping. Systeemplafond bibliotheek. Pagina 11 van 18

12 1e verdieping. Systeemplafond in alle ruimten (M.u.v. trappenhuis, toiletgroep, hal en gang) 1e verdieping, toiletgroep. In alle toiletgroepen bevindt zich een houten plafond. Op dit houten plafond zijn lichtarmaturen aangebracht. 2e verdieping, gang. Houten schroten plafond afgewerkt met firetdoek. In het plafond zijn de TLarmaturen aangebracht. De overige technische onderdelen zijn aangebracht op de houten schroten. 2e verdieping. Kleefmonster op systeemplafond. Het asbesthoudend plaatmateriaal is op de achtergrond zichtbaar 2e verdieping. Kleefmonster op systeemplafond. Het asbesthoudend plaatmateriaal is zichtbaar. 2e verdieping, lokaal B2.02. Systeemplafond. Pagina 12 van 18

13 2e verdieping, lokaal B2.07. Het asbesthoudend plaatmateriaal is boven het systeemplafond zichtbaar. 2e verdieping, lokaal B2.07. Systeemplafond. 2e verdieping, lokaal B2.07. Tussen het kozijn en de betonnen constructie is het asbesthoudend plaatmateriaal niet zichtbaar (mogelijk achter de koplat v.h. kozijn). 2e verdieping, systeemplafond in alle lokalen. 2e verdieping, systeemplafond trappenhuis. De verlichting is op het systeemplafond aangebracht. 2e verdieping, toiletgroep. In alle toiletgroepen bevindt zich een houten plafond. Op dit houten plafond zijn lichtarmaturen aangebracht. Pagina 13 van 18

14 Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op boekenkast links midden. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op bovendorpel kozijn rechtsachter. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op grote boekenkast. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op grote boekenkast rechtsboven. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op lichtbak midden. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op plafond links. Pagina 14 van 18

15 Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op plafond links. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op plafond midden. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op plafond rechts. Aanvullend kleefmonster 2e onderzoek op vensterbank links. Begane grond, centrale hal. Houten schroten plafond afgewerkt met firetdoek. In het plafond zijn de TLarmaturen aangebracht. Overige tech. onderdelen op de houten schroten. Begane grond, gang. Houten schroten plafond afgewerkt met firetdoek. In het plafond zijn de TLarmaturen aangebracht. Overige tech. onderdelen op de houten schroten. Pagina 15 van 18

16 Begane grond. In alle lokalen zijn verlaagde systeemplafonds aangebracht. Begane grond. Kleefmonster boven systeemplafond. Asbesthoudend plaatmateriaal is visueel niet waargenomen. Begane grond, lokaal B0.03. Situatie boven het systeemplafond (asbesthoudend plaatmateriaal visueel niet waargenomen). Begane grond, lokaal B0.03. Systeemplafond. Begane grond, lokaal B0.08. Systeemplafond deels opengewerkt. Begane grond, toiletgroep. In alle toiletgroepen bevindt zich een houten plafond. Op dit houten plafond zijn verschillende lichtarmaturen aangebracht. Pagina 16 van 18

17 Luchtmeting in de gang. Luchtmeting in lokaal. Luchtmonster nabij trappenhuis Trappenhuis tussen begane grond en 1e verdieping. Geen systeemplafond. Pagina 17 van 18

18 4 [[ Conclusie Aan de hand van de resultaten van het NEN 2991 onderzoek kan de volgende conclusie worden getrokken: Adviezen t.a.v. de asbesthoudende bronnen; Locaties Actueel / Potentieel risico Advies Onderbouwing/uitleg KM-030; 2e verdieping, B2.01 rechtsvoor, boven de systeemplafonds Potentieel risico E Het betreft een potentieel risico. Een potentieel risico kan bij activiteit in de ruimte leiden tot een actueel risico, waarbij de kans op blootstelling aan asbestvezels aanzienlijk is. Aangezien dit potentieel risico zich boven een systeemplafond bevindt, is de kans dat deze leidt tot een actueel risico gering. Men dient dan ook de systeemplafonds op (met name de 2e verdieping) afgesloten te laten (dit zoals vermeld in het beheersplan), dit tot na de asbestsanering van de asbesthoudende stroken of indien men boven de systeemplafonds op de 2e verdieping deze asbesthoudende toepassing bouwkundig afsluit middels een kitlaag (zoals reeds uitgevoerd onder de systeemplafonds). Adviezen E: Ruimte(s) afsluiten/afgesloten laten en niet meer betreden zonder PBM's en decontaminatie mogelijkheid tot een asbestsanering heeft plaats gevonden door een SC-530 gecertificeerd bedrijf Risicoklasse en saneringsmethode van de asbest verontreinigde locaties; Locatie(s) Risicoklasse Saneringsmethode KM-030; 2e verdieping, B2.01 rechtsvoor, boven de systeemplafonds 2 Containment Pagina 18 van 18

19 BIJLAGEN Situatietekeningen Analyserapport (indien van toepassing) Risicoklasse indeling en saneringsadvies (indien van toepassing) Evaluatieformulier SC-540: Bijlage G Verplichtingen Opdrachtgever

20 ON Mencia de Mendoza school, Mendelsohnlaan 1 Breda LM LM LM-005 LEGENDA LEGENDA ON ON Kleefmonster weergave of +/- LM- Luchtmeting in de schachten met een resultaat < 1000 veq/m3 Kleefmonster weergave + LM- Luchtmeting met een resultaat >1000 en < veq/m3 Kleefmonster weergave ++ LM- Luchtmeting met een resultaat > veq/m3 De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend. De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend.

21 ON Mencia de Mendoza school Mendelsohnlaan 1 Breda 021 LM LM LM LEGENDA LEGENDA ON ON Kleefmonster weergave of +/- LM- Luchtmeting in de schachten met een resultaat < 1000 veq/m3 Kleefmonster weergave + LM- Luchtmeting met een resultaat >1000 en < veq/m3 Kleefmonster weergave ++ LM- Luchtmeting met een resultaat > veq/m3 De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend. De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend.

22 ON Mencia de Mendoza school Mendelsohnlaan 1 Breda 009 LM LM LM LEGENDA LEGENDA ON ON Kleefmonster weergave of +/- LM- Luchtmeting in de schachten met een resultaat < 1000 veq/m3 Kleefmonster weergave + LM- Luchtmeting met een resultaat >1000 en < veq/m3 Kleefmonster weergave ++ LM- Luchtmeting met een resultaat > veq/m3 De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend. De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend.

23 ON Mencia de Mendoza school Mendelsohnlaan 1 Breda Aanvullend kleefmonster onderzoek KM-030 Asbest positief ++ kleefmonster 1e onderzoek LEGENDA ON Kleefmonster weergave of +/- Kleefmonster weergave + Kleefmonster weergave ++ De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend.

24 ON Mencia de Mendoza school Mendelsohnlaan 1 Breda Aanvullend (2e) kleefmonster onderzoek Ruimte B2.01 Vloer Kleefmonsters genomen onder het systeemplafond Ruimte B2.01 Boven systeemplafond Kleefmonsters genomen op het systeemplafond Aanvullende kleefmonsters genomen tijdens het 2e onderzoek LEGENDA ON Kleefmonster weergave of +/- Kleefmonster weergave + Kleefmonster weergave ++ De tekening is een globale schets en niet op schaal getekend. KM-030 Asbest positief ++ kleefmonster 1e onderzoek

25 Pagina 1 van /141/2.1 SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. T.a.v. de heer N. Noordervliet Postbus AK Barendrecht NEDERLAND RAPPORTAGE KLEEFMONSTERS ASBEST SEM Document nr. : /141/2.1 Datum rapportage : Uw referentie : ON Datum analyse : Aantal monsters : 30 Datum ontvangst : Vergroting : 600x Onderzochte beeldvelden : 80 Pagina : 1 van 2 Analyse methode : conform ISO (Scanning Elektronen Microscopie) (Q) en NEN 2991 (Q) Aangeboden door : Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. Monstergegevens : Mendelssohnlaan 1 Breda (Mencia Mendoza School) type asbest aangetroffen / conc. gebied M Monsteromschrijving Opp (mm2) CHR AMO CRO OVE Conc. gebied 1 KM-001; Begane grond, B0.05 links voor, boven de 2 KM-002; Begane grond, B0.04 links, boven de 3 KM-003; Begane grond, B0.03 linksvoor, boven de 4 KM-004; Begane grond, B0.03 rechtsvoor, boven de 5 KM-005; Begane grond, B0.05 rechtsvoor, boven de 6 KM-006; Begane grond, B0.11 linksachter midden, boven de 7 KM-007; Begane grond, B0.10 linksvoor, boven de 8 KM-008; Begane grond, B0.09 rechtsachter, boven de 9 KM-009; Begane grond, B0.08 rechtsvoor, boven de 10 KM-010; Begane grond, B0.08 lnksachter, boven de 11 KM-011; 1e verdieping, B1.01 rechtsvoor, boven de 12 KM-012; 1e verdieping, B1.03 rechtsvoor, boven de 13 KM-013; 1e verdieping, B1.07 linksvoor, boven de 14 KM-014; 1e verdieping, B1.10 rechtsvoor, boven de 15 KM-015; 1e verdieping, B1.12 midden rechts, boven de 16 KM-016; 1e verdieping, B1.06 rechts midden, boven de 17 KM-017; 1e verdieping, B1.06 rechtsvoor, boven de 18 KM-018; 1e verdieping, B1.06 midden voor, boven de 19 KM-019; 1e verdieping, B1.06 links midden, boven de 20 KM-020; 1e verdieping, B1.07 midden rechts, boven de 21 KM-021; 2e verdieping, B2.07 linksvoor, boven de 22 KM-022; 2e verdieping, B2.07 rechtsachter, boven de sanitas laboratorium services b.v. Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht postbus 414, 2990 AK Barendrecht t f kvk Rotterdam btw NL B01

26 Pagina 2 van /141/2.1 SANITAS M Monsteromschrijving 23 KM-023; 2e verdieping, B2.09 midden voor, boven de 24 KM-024; 2e verdieping, B2.09 midden achter, boven de 25 KM-025; 2e verdieping, B2.05 rechtsvoor, boven de 26 KM-026; 2e verdieping, B2.04 linksachter, boven de 27 KM-027; 2e verdieping, B2.10 linksachter, boven de 28 KM-028; 2e verdieping, B2.11 linksvoor, boven de 29 KM-029; 2e verdieping, B2.02 rechtsvoor, boven de 30 KM-030; 2e verdieping, B2.01 rechtsvoor, boven de type asbest aangetroffen / conc. gebied Opp CHR AMO CRO OVE Conc. (mm2) gebied 17, Toelichting bij de tabel: * Concentratie gebied Weergave conc (v/cm2) Omschrijving ++ > 1000 zeer veel asbest aangetroffen duidelijk asbest aangetroffen. +/ sporen asbest aantoonbaar. - < 10 geen asbest aangetroffen. M = monsternummer OVE = CHR = Chrysotiel nvt = AMO = Amosiet Opp = CRO = Crocidoliet overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet) niet van toepassing onderzocht oppervlak stripmonster Opmerkingen: - Q = analyse valt onder de scope van de RvA Testen accreditatie onder nr. L568 - de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters - dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd $itemsku Sanitas Laboratorium Services B.V. Edwin Ouborg, Teammanager

27 /141/1.1 SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. T.a.v. de heer N. Noordervliet Postbus AK Barendrecht NEDERLAND RAPPORTAGE LUCHTMETING ASBEST SEM Document nr. : /141/1.1 Datum rapportage : Datum analyse : Datum ontvangst : Uw referentie : ON Aantal monsters : 9 Pagina : 1 van 1 Analyse methode Aangeboden door Monstergegevens : conform ISO (Scanning Elektronen Microscopie) (Q) en NEN 2991 (Q) : Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. : Mendelssohnlaan 1 Breda (Mencia Mendoza School) M Monsteromschrijving Onderzocht filteropp. (mm²) Chrysotiel vezels Amphibool vezels L 5 µm L > 5 µm L 5 µm L > 5 µm Asbest vezels per mm² Bemonsterd volume (m³) conc. asbest (veq/m³) onder grens (veq/m³) boven grens (veq/m³) 1 LM-001 3, , < LM-002 3, , < LM-003 3, , < LM-004 3, , < LM-005 3, , < LM-006 3, , < LM-007 3, , < LM-008 3, , < LM-009 3, , < 100 Toelichting bij de tabel: L = lengte Veq = vezelequivalenten Bemonsterd volume volgens opgave opdrachtgever Resultaten in vezelequivalenten, conform richtlijnen Ministerie van I en M Indien geen asbestvezels worden aangetroffen, wordt de bovengrens bepaald bij equivalentiefactor 1 boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Poissonverdeling Opmerkingen: - Q = analyse valt onder de scope van RvA Testen accreditatie onder nr. L de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters - dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd Sanitas Laboratorium Services B.V. Edwin Ouborg, Teammanager sanitas laboratorium services b.v. Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht postbus 414, 2990 AK Barendrecht t f kvk Rotterdam btw NL B01

28 /102/1.1 SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. T.a.v. de heer N. Noordervliet Postbus AK Barendrecht NEDERLAND RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST Document nr. : /102/1.1 Datum rapportage : Datum analyse : Datum ontvangst : Uw referentie : ON Aantal monsters : 2 Pagina : 1 van 1 Analyse methode Aangeboden door Monstergegevens : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q) : Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. : Mendelssohnlaan 1 Breda (Mencia Mendoza School) Asbestsoort (m/m%) M Monsteromschrijving Materiaal CHR AMO CRO OVE HB 1 KM-033; B2.01 op plafond voor midden; Stof Stof n.v.t. 2 KM-035; B2.01 op plafond rechts; Stof Stof n.v.t. Toelichting bij de tabel: Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: <0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / / / / >60 M = Monsternummer OVE = Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet) m/m% = gewichtsprocenten HB = Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie) CHR = Chrysotiel pos = asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken AMO = Amosiet n.v.t. = niet van toepassing CRO = Crocidoliet - = Niet aantoonbaar (conc. < 0,1%) Opmerkingen: - Q = analyse valt onder de scope van de RVA Testen accreditatie onder nr. L568 - de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters - dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd Sanitas Laboratorium Services B.V. M. Demin, Hoofd Laborant sanitas laboratorium services b.v. Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht postbus 414, 2990 AK Barendrecht t f kvk Rotterdam btw NL B01

29 /102/3.1 SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. T.a.v. de heer N. Noordervliet Postbus AK Barendrecht NEDERLAND RAPPORTAGE KLEEFMONSTERS ASBEST SEM Document nr. : /102/3.1 Datum rapportage : Uw referentie : ON Datum analyse : Aantal monsters : 8 Datum ontvangst : Vergroting : 600x Onderzochte beeldvelden : 80 Pagina : 1 van 1 Analyse methode : conform ISO (Scanning Elektronen Microscopie) (Q) en NEN 2991 (Q) Aangeboden door : Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. Monstergegevens : Mendelssohnlaan 1 Breda (Mencia Mendoza School) type asbest aangetroffen / conc. gebied M Monsteromschrijving Opp CHR AMO CRO OVE Conc. (mm2) gebied 1 KM-031; B2.01 op plafond links; Stof 16, KM-032; B2.01 op plafond links; Stof 16, KM-034; B2.01 op lichtbak midden; Stof 16, KM-036; B2.01 op grote boekenkast rechtsboven; 16, Stof 5 KM-037; B2.01 op bovendorpel kozijn rechts; Stof 16, KM-038; B2.01 op vensterbank links; Stof 16, KM-039; B2.01 op grote boekenkast linksboven; 16, Stof 8 KM-040; B2.01 boekenkast links bovenop; Stof 16, Toelichting bij de tabel: * Concentratie gebied Weergave conc (v/cm2) Omschrijving ++ > 1000 zeer veel asbest aangetroffen duidelijk asbest aangetroffen. +/ sporen asbest aantoonbaar. - < 10 geen asbest aangetroffen. M = monsternummer OVE = CHR = Chrysotiel nvt = AMO = Amosiet Opp = CRO = Crocidoliet overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet) niet van toepassing onderzocht oppervlak stripmonster Opmerkingen: - Q = analyse valt onder de scope van de RvA Testen accreditatie onder nr. L568 - de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters - dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd Sanitas Laboratorium Services B.V. M. Demin, Hoofd Laborant sanitas laboratorium services b.v. Zuideinde 68, 2991 LK Barendrecht postbus 414, 2990 AK Barendrecht t f kvk Rotterdam btw NL B01

30 SMART 2014 Risicoclassificatie Aangemaakt op 26 juni 2014 om 09h42 (71505) Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. SCA-code: 02-D Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [02-D ON ]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie. Identificatie Projectcode Projectnaam Broncode Bronnaam ON Schoolgebouw Mencia de Mendoza KM-030 Asbesthoudend stof Feiten Productspecificatie Asbesthoudend stof Hechtgebondenheid Niet-hechtgebonden Hoeveelheid asbest 0,1 m² Besmetting Serpentijn ++ Besmetting Amfibool - Analysecertificaatnummer /141/2.1 Situatie Bevestiging Binnen / buiten Beschadiging Verweerdheid Verwijdering Handeling Los Binnen Zwaar Niet Stofzuigen / nat reinigen Risicoclassificatie Risicoklasse 2 Gebruikte versie classificatiemodel TNO (ingangsdatum ) Werkplanelementen Containment RK2 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530 Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan opgesteld conform de SC 530 te worden opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen. Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel luchtmetingen. (71505)

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Bergingscomplexen A t/m D (bergingsgangen/ kruipruimtes en bergingen, zie desk research) Noordmolenwerf 15-157 Rotterdam Projectnummer: Datum uitvoering: 16.01127/1/1 (Versie

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Mencia de Mendoza A- vleugel (oudbouw) (Buitengevels) Mendelssohnlaan 1 Breda Projectnummer: OA-05300 Datum uitvoering: 23-12-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Bijkeuken Adres: Witte Singel 78 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Asbestverwijdering

Nadere informatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie

Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie Aanvullende asbestinventarisatie type A ten behoeve van renovatie geschikt voor verwijdering aangegeven asbestbronnen Schoolgebouw Adriaan Pauwlaan 19 te Heemstede projectnummer 133928 Opdrachtgever: Gemachtigde

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden

Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat 2, te Leiden t Huis op de Waard T.a.v. dhr. J. Reimerink Kaarsenmakersstraat 2 2312 SG LEIDEN Wateringen, 9 juni 2015 Betreft: Rapportage asbestinventarisatie type B van een verzorgingshuis aan de Kaarsenmakersstraat

Nadere informatie

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766.

Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend. Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam 2013008766. Stasco Environmental Research B.V. Tav: dhr D. Hendriks Aalscholverstraat 37 1444 VP Purmerend Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam - 2013008766.1 13-03-13 Betreft: resultaten asbestonderzoek Van Ijsendijkstraat

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B. liftmachinekamer klooster Raadhuisstraat 26 te Berkel-Enschot projectnummer AS 529215 18 september 2015 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B liftmachinekamer klooster projectnummer AS 529215 18 TITELBLAD Onderwerp Omvang onderzoek Geschiktheid Omschrijving O asbestinventarisatie type A (volledig) O asbestinventarisatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z87 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00. Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard. Datum: 11 augustus 2015 Minervum 7002, 4817 ZL, Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1504074A00 Keuken van een woning Doctor Ariënsstraat 37 5554 TP Valkenswaard

Nadere informatie

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540

Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Rapportage Onvolledige asbestinventarisatie Type A conform SC-540 Stougjesdijk 243, 3261 KV, Oud-Beijerland Woning en schuur ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TYPE A (SCA-certificaat 07-D070077.01, afgegeven

Nadere informatie

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 School De Wielstraat 6 te Beusichem Onderzoek identificatie Projectnummer: 773344 Autorisatiedatum: 22 januari 2015 Opdrachtgever: Intersell

Nadere informatie

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel,

Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F. Rubel Postbus 606 6040 AP Roermond. Geachte heer Rubel, HMB B.V. (Hoofdkantoor) Voltaweg 8 5993 SE Maasbree Telefoon: +31(0)77-4652808 E-mail: info@hmbgroep.nl Website: www.hmbgroep.nl KVK Limburg-Noord: 12061922 Stichting Swalm & Roer t.a.v. de heer ing. F.

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Schuttestraat 17 Postcode, plaats: 7251 MP Vorden Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIA, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling Gebouwfunctie: Keet Adres: Veldenpoort 4-6 Plaats: Leiden Doel / Aanleiding: Sloop Projectnummer:

Nadere informatie

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991

Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht 030-3040084 www.afrs.nl IBAN: NL37RABO0184877121 KvK Midden-Nederland 60.784.318 BTW NL 854058692B01 Verkennende risicobeoordeling conform NEN 2991 Erven Treffers

Nadere informatie

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van

METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / A00. Verwijdering asbesthoudende coating doormiddel van Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl METING TEN BEHOEVE VAN RISICOCLASSIFICATIE CONFORM SCi-548 RPS / 1700017A00 Verwijdering

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport School Prins Bernhardstraat 12-14 Ridderkerk Projectnummer: Datum uitvoering: OA-03915 29-10-2013 Projectleider (DIA-code) Roeland Dekker (51E-080512-410278) Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z14 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht

Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Risicobeoordeling Asbest in stof en lucht Breestraat 76-80 te Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111529 161704 projectnummer : PAV-17563 locatieomschrijving :

Nadere informatie

Rapport TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T111 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: )

Rapport TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T111 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: ) Rapport 15.002.40 TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T111 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: 91121078) B&C Milieuconsultancy B.V. Toernooiveld 300d Postbus 31135 6503 CC

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam

Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam Asbest Adviesbureau Wieringa Tav: Dhr. H. Wieringa Postbus 5155 9700GD GRONINGEN Uw kenmerk Ons kenmerk Rotterdam AAW 11406 201200046.1 30112 Betreft: resultaten asbestonderzoek Geertsemaweg 3 te Haren

Nadere informatie

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991

Rapport. LUCHT- en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 Rapport LUCHT en KLEEFMONSTER ONDERZOEK ASBEST conform NEN 2991 12 Panden J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) en Fagelstraat 44 t/m 60 (even) (Onderzocht: J. Catskade nr. 37 trappenhuis begane grond t/m

Nadere informatie

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Lycens Huisvesting B.V. (tel ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in Asbestinventarisatie (Type A), volledig Hoekseweg 5 te Cromvoirt Project 52015.0007 projectnummer 52015.0007 project Hoekseweg 5 te Cromvoirt opdrachtgever BRO versie 1.0 datum 11 februari 2015 auteur

Nadere informatie

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn

Kleefmonstername conform NEN Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Kleefmonstername conform NEN-2991-2005 Straatsburgflat Omgeving Straatsburgflat te Uithoorn Oesterbaai Midden BV Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands T+31 (0)347-370 255 Iwww.oesterbaai.nl

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z15 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Scheyvenhofweg 10, Heythuysen Rapport-/ projectnummer: 215-HSc10-ai-v1 Datum interne autorisatie: 11 mei 2015 Rapportage geldig tot : 11 mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting )

1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) 1. definitie voor asbestverontreiniging ( besmetting ) Asbestverontreiniging ( besmetting *): het aantreffen van visueel zichtbare restanten asbesthoudend materiaal en/of het aanwezig zijn van asbestvezels

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning Julialaantje 28 Rijswijk Projectnummer: OA00175 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A.Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht.

Naar aanleiding van uw opdracht is een asbestinventarisatie uitgevoerd van het kantine gebouw gelegen aan de Loevenhoutsedijk 2 te Utrecht. Gemeente Utrecht Utrechtse Vastgoed Organisatie T.a.v. de heer Hendrich Postbus 10080 3533 JR Utrecht Nederland Kiwa Compliance Regio Midden De Limiet 28 4131 NR Vianen The Netherlands Datum : 05-04-2017,

Nadere informatie

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE

VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE Type A Conform SC 540 Haspelweg, Deurne Rapport-/ projectnummer: 215-DHa-ai-v1 Datum interne autorisatie: 29 mei 2015 Rapportage geldig tot : 29 mei 2015 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z27 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING

CERTIFICAAT EINDCONTROLE NA ASBESTVERWIJDERING CERTIFICAAT EIDCOTROLE A ASBESTVERWIJDERIG Deze eindcontrole bestaat uit een visuele inspectie en een luchtmeting. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Deze eindcontrole

Nadere informatie

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam

Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. Winkelpand Binnenweg 3-5, 3012 KA te Rotterdam Asbestinventarisatie SC-540 type A Toro International B.V. BME Asbestconsult b.v. Vianen, 16 november 2011 B. van der Velde 210.11.649 Asbestinventarisatie SC-540 type A Asbestinventarisatie SC-540 type

Nadere informatie

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard

Woning en bijgebouwen Gelukken 26 5552 LE Valkenswaard Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1502468 Woning en bijgebouwen Gelukken 26

Nadere informatie

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied

NEN-2991 Onderwerp en toepassingsgebied Inhoud Onderwerp en toepassingsgebied Verwijzingen naar normen Beoordeling van de potentiële blootstelling Bepaling van de actuele blootstelling Kwaliteit en veiligheid Stripmonsters Beoordeling van de

Nadere informatie

Asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie Asbestinventarisatie Opdrachtgever: Enzerink B.V. Projectlocatie: Eeltinkweg 10 Postcode, plaats: 7021 KJ Zelhem Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht door:

Nadere informatie

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: Historie Asbest Inventarisatie D-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 13-02-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.6 D Pier

Nadere informatie

Rapport 15.002.45 TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T113 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: 91121082)

Rapport 15.002.45 TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T113 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: 91121082) Rapport 15.002.45 TYPE A asbestinventarisatie conform SC 540, Transformator T113 aan De Lotten 1 te Hijken (equipment nummer: 91121082) B&C Milieuconsultancy B.V. Toernooiveld 300d Postbus 31135 6503 CC

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woning Vredenburchweg 134 Rijswijk Projectnummer: OA00174 Datum uitvoering: 26 september 2012 Projectleider: De heer A. Flamant DIA code: 51E-030112-410200 Soort inventarisatie:

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991 2012-BE184 CV-ruimte Da Capo 4 te Krimpen aan den IJssel TITELBLAD Asbest Risicobeoordeling

Nadere informatie

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 Kantoorpand - Hooge Steenweg `S-Hertogenbosch Overzichtsfoto: Postbus 541 (+31)416 330 019 info@asbestadviesbrabant.nl Asbest Advies Brabant Projectnummer

Nadere informatie

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024

BEM1403731 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 BEM1403731 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 05-09-2014 ZK14000755 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1402024 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/ Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill. Datum: 19 mei 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/ Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill. Datum: 19 mei 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE B CONFORM SC 540 RPS/1400697 Schoolgebouw Pastoor Maasstraat 2-2A 5451 PA Mill Datum: 19 mei 2014 Naam en adres opdrachtgever: Gemeente Cuijk heer Ruud van den Broek Postbus 1001

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062. Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk. Datum: 14 april 2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1401062 Woning en opstallen Lange Broekstraat 25 4944 XH Raamsdonk Datum: 14 april 2014 TITELBLAD Asbestinventarisatie type A Woning en opstallen Lange Broekstraat

Nadere informatie

Volledig asbestinventarisatie Type A Bouwwerk(en) Rapport Woonhuis plus opstallen ' Huigsloterdijk 218 Abbenes

Volledig asbestinventarisatie Type A Bouwwerk(en) Rapport Woonhuis plus opstallen ' Huigsloterdijk 218 Abbenes Volledig asbestinventarisatie Type A Bouwwerk(en) Rapport 16.036 Woonhuis plus opstallen ' Huigsloterdijk 218 Abbenes Uitvoeringsdatum 13 april 2016 Muldersstraat 1 6631 AJ Horssen Telefoon : 0487 540

Nadere informatie

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256

Actualiteit van het asbestinventarisatierapport Adres: Voorthuizerstraat 256 Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Oude Barneveldseweg 52 Postcode, Plaats 3862 WZ Nijkerk Opdrachtgever Naam: Adres: Postcode, plaats: AVM BV Garderbroekerweg

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 7 december 2015 Projectnummer 2015674 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie type A Garage / berging Projectlocatie Willemstraat 40c te Ridderkerk Onderzoeksdatum 4 december 2015 Soort asbestonderzoek Omvang van het onderzoek

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Skyport Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 28-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.4

Nadere informatie

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne

Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Projectnummer: 2017180 Inventarisatie van een woning Oude Liesselseweg 25 te Deurne Opdrachtgever :

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Woningen Sir Winston Churchillaan 277 en 279 Rijswijk Projectnummer: OA-04217 Datum uitvoering: 04-02-2014 Projectleider (DIA-code) Soort inventarisatie: Volledigheid onderzoek:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering

Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Asbestinventarisatie rapport conform certificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering Project nummer: 17-5753AH.22 Omschrijving object: Bedrijfspand met bijgebouw Locatie: Fabriekstraat 22

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art ARBO-regeling

Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art ARBO-regeling Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa van Art. 4.27 ARBO-regeling Opdrachtgever: Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken B.V. Onderzoekslocatie: Veilingweg 32 5334 LD Velddriel - Schuur - Rondom de schuur

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk

Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk Volledige asbestinventarisatie type A conform SC-540 van de woningen met bijgebouwen aan Slotemaker de Bruineweg 67 en 68 te Haulerwijk projectnummer 53109416a 10 februari 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI

Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort. Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 te Amersfoort Documentcode: 14M1208-AI Asbestinventarisatie type A Villa Park Randenbroek Heiligenbergerweg 113-1 Amersfoort Soort

Nadere informatie

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM

RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN DE OPSLAGRUIMTE GELEGEN AAN HET BROERSVEST 119 TE SCHIEDAM Arbo- en Milieuadvisering Asbestadvisering Legionella-advisering Bodemadvies Risico inventarisaties en Evaluaties Arbo-cursussen Projectbegeleiding Social Enterprises RAPPORTAGE ASBESTINVENTARISATIE VAN

Nadere informatie

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel.

Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00 Oud Herlaer 1 5271 TT Sint-Michielsgestel. Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1403099.21 Woning en opstallen, MCG00-N-00091-G-0000-00

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden

Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden Volledige asbestinventarisatie type (A) t.b.v. renovatie woning Wiersseallee 1 Vorden Projectnummer: I16716 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder onze voorafgaande

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Opdrachtgever: Projectlocatie: Postcode, plaats: ADT Zuidkampweg gebouw Z81 7424 Enschede Onderzoek verricht door: ACMAA Advies B.V. SCA certificaat: 07-D070011.01 Onderzocht

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel

Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel Volledige asbestinventarisatie type-a van perceel aan het Heeleind 82 te Bladel PROJECT NR : 1252 SC-540 Rabobank- rekeningnr.:138137420 KvK 17212553 BTW nr. NL143215152B01 Opdrachtgever Keeris architecten

Nadere informatie

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief

Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK. Projectgegevens Projectnummer: AS14477 Versie: 01 Revisiestatus: Definitief Titelblad GRONDVITAAL BV ASBESTINVENTARISATIE / BODEMONDERZOEK Locatie Adres: Postcode, Plaats Hooft Graaflandstraat 2a 3525 VV Utrecht Opdrachtgever Naam: Nobleza BV Adres: Bouwstraat 67 Postcode, plaats:

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie: Schapendijk 14 7642 LR Wierden Pagina 1 Titelblad Projectnummer: Locatiegegevens: Object-omschrijving: Opdrachtgever: 15003791 Schapendijk 14 7642

Nadere informatie

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005

ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 ASBEST RISICOBEOORDELING CONFORM NEN2991:2005 Kantoorpand - Gertru Orthenstraat `S-Hertogenbosch Overzichtsfoto: Postbus 541 (+31)416 330 019 info@asbestadviesbrabant.nl Asbest Advies Brabant Projectnummer

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie C-pier Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 03-12-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.5

Nadere informatie

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden.

Door middel van een visuele inspectie en luchtmeting bepalen of het gebied zonder gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden betreden. Methorst Milieu heer S Lovink en uitvoeringen Postbus 111 3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD OVER DE OPDRACHTGEVER Referentie klant Referentienummer werkplan 15A050 Aannemer ter plaatse Methorst Milieu Aannemer

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie Type A (Volledig) conform SC-540. Projectnummer: Qi16536

Rapportage asbestinventarisatie Type A (Volledig) conform SC-540. Projectnummer: Qi16536 Pagina 1 van 51 Rapportage asbestinventarisatie Type A (Volledig) conform SC-540 Projectnummer: Qi16536 Onderzochte Locatie : Kremboong 2a 7937 TB Tiendeveen Datum onderzoek : 13-10-2016 Datum autorisatie

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport Asbestinventarisatierapport Onderzochte bouwkundige eenheid constructie of object: Twee schuren Onderzoekslocatie : Heeswijk 120, 3417 GS Montfoort Naam en adres opdrachtgever: Verhart Groen BV De heer

Nadere informatie

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015 A SC-540 Asbestonderzoek Type A 1+31)416 330 019 www.asbestadviesbrabant.nl Maaiveld terrein rondom gebouwen Kloosterstraat 1 Chaam Overzichtsfoto: Projectnummer 150630 Datum onderzoek 24 augustus 2015

Nadere informatie

Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540

Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540 d Asbestlogisch B.V. Engelsestraat 32 9671BH Winschoten Tel: 0597-431158 Mob: 06-25516326 www.dasbestlogisch.nl Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540 Opdrachtgever: J. Sikken Locatieadres:

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-54 Asbestinventarisatie type A Rijnsburgerweg 92 te LEIDEN Kiwa Compliance Hongkongstraat 5 347 BR Rotterdam The Netherlands T+31 ()1-28 84 44 www.kiwacompliance.nl

Nadere informatie

Informatietabel extranet documenten

Informatietabel extranet documenten Informatietabel extranet documenten AsbestInventarisatie F-pier Naam eigenaar: P. Van Laar Afdeling eigenaar: A/TRE/F Versienummer: 1 Datum: 09-05-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.8

Nadere informatie

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E )

J. KleinJan (DIA 51E )/B.J. Draijer (51E ) Rapport Asbestinventarisatie Sportfondsenbad Van Huutstraat 3 te Apeldoorn Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (31) (0)548 51 52 00 telefax (31) (0)548

Nadere informatie

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught

Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540. Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Rapportage asbestinventarisatie TYPE B conform SC-540 Het bedrijfspand Kerkstraat 38 te Vught Projectnummer: VMA2016017 Soort asbestonderzoek Asbestinventarisatie Type A Volledig Onvolledig (NEN-2991,

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / A00. Woning Mr. dr. Froweinweg CC EYS. Datum: 9 juni 2016 Minervum 7002, 4817 ZL Breda, Postbus 3440, 4800 DK Breda T +31 880 23 57 00 W www.rps.nl E asbest.advies@rps.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS / 1602938A00 Woning Mr. dr. Froweinweg 30

Nadere informatie

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015

RPA-advies Rapport: Datum: 29 mei 2015 Projectnummer 2015278 Asbestonderzoek Asbestinventarisatie conform SC 540 Type A Voormalige boerderij / kantoorpand Projectlocatie Venuslaan 14 te Dordrecht Onderzoeksdatum 26 mei 2015 Soort asbestonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC Holthe 48 te Beilen

Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC Holthe 48 te Beilen Rapportage Asbestinventarisatie TYPE A conform SC-540 160233 Holthe 48 te Beilen Projectnummer : 160233 Opdrachtgever : Fam Lindeboom Versie : V.00 Rapportnummer : 160233.A_V.00 Vervaldatum : 24 augustus

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST

OP WEG NAAR EEN VEILIGE TOEKOMST Asbestinventarisatie Type A (volledig) conform SC-540 In/aan: Kruipruimte (woning) zijnde een bouwkundige eenheid. Type A direct waarneembaar asbest Volledig Onvolledig Type B niet direct waarneembaar

Nadere informatie

Asbestinventarisatie conform SC 540

Asbestinventarisatie conform SC 540 Asbestinventarisatie conform SC 540 Eigenaar: Opdrachtgever: Steelhaven B.V. Partij die optreedt voor de opdrachtgever: Onderzoekslocatie: Stijlshof 12, 6041 MN te Roermond - Woning(en) Opdrachtnemer:

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. RAPPORT ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW LOCATIE Schuur

Nadere informatie

ing. H.G.M. Meelkop 04E inventariseerder (DIA): ing. H.G.M. Meelkop 04E rapporteur:

ing. H.G.M. Meelkop 04E inventariseerder (DIA): ing. H.G.M. Meelkop 04E rapporteur: ASBESTINVENTARISATIE (type A) loods Bemmelstraat 22 Horst kenmerk HMB B.V.: 16281201K omschrijving object: loods eigenaar: de heer G. Zegers opdrachtgever: Zegers Bouw Horst datum autorisatie rapport:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie Type A Volledig Conform SC-540 Schuur Lieving 63 Beilen

Asbestinventarisatie Type A Volledig Conform SC-540 Schuur Lieving 63 Beilen Asbestinventarisatie Type A Volledig Conform SC-540 Schuur Lieving 63 Beilen Asbestinventarisatie Materiaalanalyse Milieu-advies Bolier advies en Sloopbegeleiding Hexelseweg 105 7645 AN Hoge Hexel Telefoon

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE ASBESTINVENTARISATIE Kwadestaartweg 7, Deurne Rapport-/ projectnummer : 217-DKw7-ai-v1 Datum interne autorisatie : 17 mei 2017 Rapport geldig tot : 17 mei 2020 Opdrachtgever : Dhr. J. Aldenzee Eigenaar

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A A033 Rapportage datum: 19 februari Voormalige varkensstallen ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2 Titelbladen 2013-A033 Rapportage datum: 19 februari 2013 2 Voormalige varkensstallen Kooikamp 5a Sleeuwijk Asbest Totaal V.O.F. SCA-nummer : 07-D070019.01 Nieuwenhuizen

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2008. RAPPORT VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE CONFORM SC-540, TYPE A GESCHIKT VOOR SLOOP EN VERBOUW

Nadere informatie

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum:

RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: RPS - Rapport Asbest Inventarisatie Terminal 1 Naam eigenaar: Paul van Laar Afdeling eigenaar: A/ASM/TRE/Facility Versienummer: 1.0 Datum: 18-11-2014 ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 RPS/1400159.1

Nadere informatie

Rapport ASBESTINVENTARISATIE

Rapport ASBESTINVENTARISATIE Rapport ASBESTINVENTARISATIE Type A volledig 3 gebouwen Oude Telgterweg 30a, 30c en 32, 3851 LS te Ermelo Versie 1.0 Onderzoek identificatie Projectnummer: 77942 Autorisatiedatum: 24 februari 2016 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl

Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl Asbest Totaal Nieuwenhuizen 18 4283 HK Giessen 0183-441304 www.asbesttotaal.nl ASBESTINVENTARISATIE TYPE A CONFORM SC 540 2012-A184 School Het Octaaf Da Capo 4 Krimpen aan den IJssel PROJECTINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Voormalig Sportpark Hoornse Vaart Hoornseweg 30 Alkmaar Projectnummer: OA-03448 (Versie 2) Alle voorgaande versies zijn hiermee komen te vervallen Datum uitvoering: 29-07-2013,

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand'

Asbestinventarisatierapport type B. Wenslauerstraat 22 Amsterdam. 'dak van bedrijfspand' Asbestinventarisatierapport type B Wenslauerstraat 22 te Amsterdam 'dak van bedrijfspand' Projectnummer: 115125-B Autorisatiedatum: 7-12-2015 Opdrachtgever: BV Beleggingsmaatschappij DIG Onderzoek omvang:

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE 5 e Aanvullend rapport ASBESTINVENTARISATIE Type B 12 Panden Fagelstraat nr. 44 t/m 60 (even) en J. Catskade nr. 37 t/m 41 (oneven) te Amsterdam (onderzocht: J. Catskade 37-hs onderzijde trap) project:

Nadere informatie

Asbestinventarisatie rapport

Asbestinventarisatie rapport Asbestinventarisatie rapport Vrijstaande woning met garage Overga u wseweg Pijnacker Projectnummer: Datum uitvoering: Projectleider: DIA code: Soort inventarisatie: Volledigheid : Omvang : Risicobeoordeli

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren, de dakconstructie van een aanbouw aan een woning en alle direct onderliggende ruimtes Adres: Roomweg 4 Plaats: Deurne Kenmerk: P170314 Asbestdak

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft 6 schuren, 1 afdak adres: Buizerdweg 20 5758 PJ Neerkant Opdrachtgever Naam Bunt asbestsanering B.V.

Nadere informatie

Bijlage 10 a ASBESTINVENTARISATIE. Perceel II. Bijlage behorende bij het bestek nr. P tbv het project

Bijlage 10 a ASBESTINVENTARISATIE. Perceel II. Bijlage behorende bij het bestek nr. P tbv het project Bijlage behorende bij het bestek nr. P-1002464 tbv het project Renovatie gebouwen R 012, R 013 en R 014 op de MKWD te Den Helder Gebouw R 013 Bijlage 10 a ASBESTINVENTARISATIE Perceel II Bijlage behorende

Nadere informatie

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V.

Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP FIBERSCAN B.V. Opdrachtgever: De heer H. van Luling ASBESTINVENTARISATIE TYPE A 'HOOFDWEG 793-795 (BOERDERIJ, KAPBERG EN TUINHUIS)' TE HOOFDDORP MILIEUTECHNISCH ADVIESBUREAU VOOR ASBEST Rapportage F.10.1116 September

Nadere informatie

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes

ASBESTINVENTARISATIE. de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes ASBESTINVENTARISATIE de dakconstructies van twee schuren en de direct onderliggende ruimtes Adres: Heitrak 17 en 17a Plaats: Neerkant Kenmerk: P170304 Asbestdak Advies BV Essenerweg 96 3774 LC Kootwijkerbroek

Nadere informatie

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa

Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa Asbestinventarisatierapport conform bijlagen XIIIa versie 3 maart 2017 omvangonderzoeksgebied betreft woning adres: Mergelakker 17 6181 JE Elsloo Opdrachtgever Naam Demotech B.V. Postadres Humcoven 15

Nadere informatie

Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540

Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540 d Asbestlogisch B.V. Engelsestraat 32 9671BH Winschoten Tel: 0597-431158 Mob: 06-25516326 www.dasbestlogisch.nl Volledig asbestinventarisatie rapport Type A Conform SC-540 Opdrachtgever: J. Koops Locatieadres:

Nadere informatie

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540

RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 RAPPORT ASBEST INVENTARISATIE conform SC-540 Locatie Lemelerweg 28, Lemele Pagina 2 Samenvatting Op 01-04-2011 heeft Kruse Milieu BV in opdracht van BJZ.nu een asbestinventarisatie, type A uitgevoerd

Nadere informatie