Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014"

Transcriptie

1 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014

2 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt zijn voor uw onderwijs, kunt u beoordelingsexemplaren aanvragen. Daartoe kunt u gebruikmaken van het formulier achterin deze catalogus, of per e mail uw aanvraag naar ons sturen. Docenten kunnen de beschikking krijgen over additioneel materiaal. U kunt dit materiaal downloaden van onze server. U kunt per mail het verzoek indienen om toegang tot Maj's server te verkrijgen. Als we uw aanvraag ontvangen hebben, kunnen wij een account aanmaken en uw toegangsrechten op de server instellen. U ontvangt dan per mail uw toegangsgegevens. Hoe eenvoudig dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in onze gebruiksaanwijzing (hoofdstuk 5), of op de Docenten Service pagina op onze website. Sommige titels worden ondersteund door websites. Met deze sites willen wij u van allerlei informatie en extra's aanbieden, zoals blogs, presentaties van auteurs en ook kunt u deelnemen aan Maj's Knowledge Community, dit is een platform waarop docenten en andere professionals informatie en onderwijsmateriaal kunnen delen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief. Met vriendelijke groet, Harry Ousen, Publishing Director Maj Engineering Publishing

3 Inhoud 1 Management en organisatie 2 Techniekmanagement 3 Maintenance Management 4 De serie Recommended Practices 5 Aanvraagformulier beoordelingsexemplaren 6 Contactgegevens Maj Engineering Publishing

4 1 Management en organisatie VERHOOG uw spreadsheetbewustzijn Dit boek is verplichte kost voor allen die een optimale inzet van spreadsheettechnologie en gebruik in hun organisatie nastreven. INHOUD 1 Inleiding 2 Is er wel sprake van een spreadsheetvraagstuk? 3 Positionering van de spreadsheettechnologie 4 Spreadsheetgebruik in organisaties 5 Risicoanalyse 6 Over het ontstaan van de spreadsheetcultuur 7 Eenvoudige oplossingen 8 De visie en het beleidskader 9 Uitwerkingen van de modellen 10 Naar de praktijk 11 Implementeren en handhaven van het beleid 12 Een beeld van de toekomst Verhoog uw spreadsheetbewustzijn De toekomst van spreadsheetmanagement Ph. L. Koenders 106 pag. Full color. ISBN: ,95 Spreadsheetsoftware, vrijwel iedere organisatie maakt er gebruik van en stelt de software ter beschikking aan haar medewerkers. Maar aan spreadsheets het gebruik ervan, maar ook aan de technologie zelf kleven risico s. Voorbeelden van gevallen waarin organisaties financiële en/of imagoschade oplopen, zijn er vele. Het is dan ook vreemd dat weinig organisaties beleid voeren ten aanzien van spreadsheets. Blijkbaar is er sprake van een laag risicobewustzijn bij het management. Na het lezen van Verhoog uw spreadsheetbewustzijn zult u zich bewust zijn van de noodzaak maatregelen te nemen teneinde de risico s van spreadsheets te beperken. Ook zult u overtuigd zijn dat gericht beleid nodig is om de software binnen uw organisatie zo veilig en effectief mogelijk in te zetten. Het doel van dit boek reikt natuurlijk verder dan alleen `bewust maken en overtuigen. Het helpt u een visie en een beleidskader voor het spreadsheetvraagstuk te ontwikkelen en reikt daartoe beheermodellen aan waarmee u tot een besluitvormingsproces kunt komen dat past bij de praktijksituatie van uw organisatie. Ook bespreekt het boek de uitgangspunten voor een veranderprogramma om de beleidsmaatregelen te implementeren en te handhaven. Verhoog uw spreadsheetbewustzijn is het enige boek dat het spreadsheetvraagstuk beschouwd als beleidsvraagstuk. Het is daarmee een boek voor managers van financiële organisaties/afdelingen, voor managers in de bancaire en assurantiesector, voor IT managers en voor beleidmakers (MT leden), accountants, analisten en (IT )auditors. En voor alle andere managers en/of geïnteresseerde spreadsheetgebruikers werkzaam in organisaties die een omvangrijk spreadsheetgebruik kennen.

5 Projectmanagement Zó lukt het wel! 3 de herziene druk Een zeer leerzaam en probleemoplossend boekje dat ook nog eens leest als een trein. INHOUD 1 Oriënteren Denk in problemen, niet in oplossingen! 2 Initiëren Het Projectplan: contract, handleiding en toekomstbeeld 3 Projectorganisatie Opdrachtgever beslist, projectmanager voert uit 4 Risico s Voorkomen, inperken of accepteren 5 Het managen van fasen Logische en meetbare tussenresultaten 6 Projectcommunicatie Je belangrijkste sturingsmiddel 7 Implementeren Implementeren begint al direct na de start 8 Afsluiten van het project De lijn pakt het stokje over Projectmanagement Zó lukt het wel! A.L. Commandeur, B. Moerkerk Edens, S. Dolgunyϋrek 136 pag. Full color. ISBN: ,50 Maak er als het even kan geen project van! Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat boordenvol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen. Een belangrijke boodschap die dit boek uitdraagt is: steek veel energie (maak stennis) in de oriëntatiefase, de fase waarin nog niet officieel sprake is van een project. Deze aanpak bespaart op de energie die je later nodig hebt bij de overdracht en implementatie van je projectresultaat. We vertellen niets nieuws als we zeggen dat projecten vaak uitlopen, (veel) duurder uitvallen of gewoonweg mislukken. Dit ligt echter niet aan de projectmanagementmethoden zelf, maar aan een juiste, pragmatische toepassing ervan. Vaak stellen projectmanagers zich te dogmatisch op, of houden zich niet aan die elementen uit de methode die voor hun project juist cruciaal zijn. Dit boek heeft als uitgangspunt dat niet de methode centraal hoort te staan, maar het project met zijn probleemstelling, doel en resultaat. Een methode is voor de projectmanager niet meer dan een hulpmiddel om het project te laten slagen. De auteurs hebben in samenwerking met enkele tientallen professionele projectmanagers dit boerenslimme boekje geschreven dat (beginnende) projectmanagers, maar ook opdrachtgevers, helpt om projectmanagementmethoden zó toe te passen, dat hun project wel lukt! In deze derde druk hebben de auteurs hun actuele inzichten verwerkt en de reacties van de lezers meegenomen. Zo zijn de cases verbeterd en de uitleg over de opbouw van de projectdocumentatie is didactisch aangepast. ProjectleiderWorden.nl Je wordt geprikkeld en gestimuleerd om iedere stap en handeling bewust uit te voeren, of juist na te laten en dus om niet slaafs een methode uit een boekje te volgen. Henny Portman (auteur van o.a. De Praktische PRINCE2) 'Een handig boekje dat voor de meer ervaren projectmanager veel herkenbare situaties zal opleveren, en voor de beginnende projectmanager een praktische handleiding om zijn of haar project goed op de rails te zetten, te houden en juist af te sluiten'.

6 Praktisch Lean Management 2 de herziene druk Dit boek biedt een realistische en praktische handreiking voor het invoeren van de Leanfilosofie binnen een organisatie. INHOUD Deel 1 Introductie Lean: een andere manier van denken en doen. Deel 2 Veranderen Lean gaat over mensen. Deel 3 Initiatie Goed in (project)vorm aan de start. Deel 4 Analyse Doen wij wat waarde heeft voor de klant? Deel 5 Herontwerpen Gewenste future state met maximale flow en minimale verspilling. Deel 6 Implementatie Op weg naar de gewenste future state. Praktisch Lean Management 2 de herziene druk B. Lohman, J. van Os 220 pag. Full color. ISBN: ,90 WEBSITEhttp:// Praktisch Lean Management bestaat uit zes delen. In deel 1 Introductie maak je uitgebreid kennis met de belangrijkste Lean begrippen. Deel 2 Veranderen beschrijft de vormen van weerstand en een aanpak die je kunt volgen om mensen te verbinden met het te volgen Lean traject. Dat inzicht is nodig om vanuit de huidige organisatiecultuur toe te werken naar een Lean cultuur. Lean gaat vooral over mensen en dat is de rode draad in dit boek. Deel 3 Initiatie, belangrijk voor succes is een goede voorbereiding. Deze fase beschrijft hoe je een project opzet om de Lean filosofie op een beheerste wijze in te voeren. Je leert hoe je een Lean project systematisch aanpakt en ervoor kunt zorgen dat bereikte resultaten ook blijvend zijn. Deel 4 Analyse, behandelt de instrumenten om klantwensen en bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Je leert om objectief te kijken naar alle handelingen die in een proces voorkomen en hoe je knelpunten daarin identificeert. Daarna beoordeel je welke handelingen echt nodig zijn, en welke niet (verspilling), om datgene te maken wat de klant wil. Je maakt daarbij kennis met methodes om de juiste prioriteiten te stellen. Deel 5 Herontwerp, laat zien volgens welke principes je een proces opnieuw inricht waardoor deze klantgerichter en efficiënter wordt en meer klantwaarde creëert, en vervolgens hoe je dit proces continue kunt verbeteren. Deel 6 Implementatie, gaat in op de activiteiten die ondernomen moeten worden om de veranderingen te testen, te implementeren en te borgen. Daarbij komen ook beleidsaspecten en management rolmodellen aan de orde. Deze 2 e herziene druk gaat dieper in op de samenhang tussen de drie verandergereedschappen Lean, verander en projectmanagement (multi tool aanpak) en op de samenhang en de inzetbaarheid van de afzonderlijke Lean instrumenten. Ook wordt een pragmatische aanpak beschreven om een effectief Leanprojectteam samen te stellen, een team dat de Lean aanpak tot in het DNA van de organisatie weet te brengen. Voor (project)managers die in de praktijk met Lean projecten te maken hebben of gaan krijgen, is dit boek een belangrijke informatie en inspiratiebron. Voor hbo studenten is het boek een goede kennismaking met de Lean methodiek. Door de opzet, diversiteit in voorbeelden, invalshoeken en casuïstiek is het boek geschikt voor alle hbo studenten. Het boek kan tevens dienen als theoretische ondersteuning bij stages.

7 Concurrentiekracht en personeelsmanagement in vernieuwende en veranderende organisaties vanuit een management en sociaalbedrijfskundig perspectief INHOUD 1 Integrale analysemodellen als basis voor strategisch personeelsmanagement 2 Externe invloeden, concurrentiekracht en sociale innovatie 3 Visie, doelstellingen, missie en strategie 4 Organisatie en bedrijfscultuur 5 Stijl van leidingeven 6 Competenties, personeelsinstrumenten en HRM quickscan van INK 7 Arbeidsmarkt, DESTEP en personeelsplanning 8 Personeelsvoorziening 9 Personeelsbeheer 10 Vier accenten binnen strategisch personeelsbeleid 11 Efficiëntieverhoging en (personeels)kostenreductie 12 Flexibilisering en employabilityverhoging 13 Ontslag(bescherming) en werkgelegenheid 14 Arbeidsmotivatie, arbeidscontext en werkstress 15 De lerende organisatie 16 Kennismanagement: TOP en POP Concurrentiekracht en personeelsmanagement in vernieuwende en veranderende organisaties H. Kleijn 564 pag. Steunkleur. ISBN: ,90 De doelstelling van het boek Concurrentiekracht en personeelsmanagement is om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het functioneren en presteren van organisaties. Vanuit een bedrijfskundig en managementperspectief bespreekt het boek relevante externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor onder meer: de visie, missie en strategie van de organisatie; de (gewenste) stijl van leidinggeven; het organiseren van de organisatie in het algemeen en het inrichten van het personeelsbeleid en management/hrm in het bijzonder. Het boek legt relaties tussen bedrijfskundige onderwerpen en vraagstukken als efficiëntie, productiviteit en kwaliteitsverhoging enerzijds, en de organisatiestrategie, cultuur, sociale innovatie, employability, het werkklimaat, de lerende organisatie, arbeidsmotivatie, prestatiebeloning en uiteraard personeelsbeleid en instrumenten, management/hrm anderzijds. Daarbij komen belangrijke vraagstukken aan de orde zoals: strategische beleidsvorming, sociale innovatie, lean manufacturing, kennismanagement, team en persoonlijk ontwikkelingsplannen, stijl van leidinggeven, het opstellen van competentieprofielen en verandermanagement. Henk Kleijn weet als geen ander te omschrijven waar het om gaat: vergroot het innovatieve vermogen van de organisatie en daardoor haar concurrentiekracht. Juist daaraan dragen de (geïntegreerde) bedrijfskundige en HR benaderingen in het boek bij. Dit wordt gevisualiseerd met een integraal analysemodel, bestaande uit acht factoren, die het functioneren, presteren en de concurrentiekrachtvergroting van de organisatie sterk beïnvloeden. De bespreking van deze factoren wordt ondersteund door theorie, analysemodellen en technieken en toegelicht met prikkelende praktijkvoorbeelden. De bespreking van de effecten van de schuldencrisis en voorbeelden als Nederland slaat geen munt uit kennis, Nederlandse bedrijven hebben geen strategie, en Produceren met een sociaal gezicht, zullen voor langere tijd actueel blijven en daarmee blijft dit boek de komende jaren van belang voor het brede vakgebied van organisatieontwikkeling / concurrentiekrachtvergroting in het algemeen en voor het vernieuwen van het personeelsbeleid en management in het bijzonder. Het boek is geschikt voor hbo en wo studenten en voor managers en medewerkers in profit, not for profit only en non profitorganisaties. Het boek is eveneens geschikt voor huidige en toekomstige leidinggevenden, staf en personeelsfunctionarissen, die werken of komen te werken in vernieuwende en veranderende organisaties.

8 Ingenieurs managen Zachte managementvaardigheden kun je niet uit een boek leren zeggen velen, maar dit boek helpt je behoorlijk op weg. INHOUD 1 Ingenieurs managen 2 Creativeren 3 Samenwerken 4 Motiveren 5 Leidinggeven 6 Ken jezelf Ingenieurs managen E. Staal, H. Ousen 392 pag. Full color. ISBN: ,95 De praktijk wijst maar al te vaak uit dat veel ingenieurs moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende ingenieurs daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld. Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van ingenieurs, engineering teams en technische projecten in het bijzonder. Het doet dit aan de hand van tal van bekende maar ook minder bekende theorieën en managementmodellen die goed aansluiten bij de belevingswereld van ingenieurs. Deze theorieën en modellen hebben betrekking op de onderwerpen uit de beroepscontext: creativiteit, samenwerken, motiveren en leidinggeven, en leveren tevens een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling tot manager. Ingenieurs managen is geschreven voor ingenieurs die manager willen worden of die dat zojuist zijn geworden. Dit boek is ook interessant voor ingenieurs die al meer ervaren zijn in het managementvak. Het biedt hen informatie die zij als spiegel kunnen gebruiken voor het eigen functioneren. Het boek is tevens informatief voor niet technici die ingenieurs gaan managen. Zij leren de wereld van de engineering (beter) kennen en de mens in de ingenieur. Een manager die is aangesteld om een engineering project te leiden, zal dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen doen. Maar om ingenieurs effectief te managen, zijn er zaken die je als manager absoluut moet weten.

9 2 Techniekmanagement Product Lifecycle Management {Working title} CONTENTS {Draft} Introduction Customer needs monitoring Product definition architecture Knowledge process control Supply chain integration Culture and Organization PLM IT architecture Conclusion Product Lifecycle Management H.J. Pels en C. E.P. Josiassen Up coming title Monitoring customer needs: the ultimate effect of PLM is a more effective response to customer needs, so the company must understand in ever increasing detail the requirements of the customer. Product definition architecture: the company must develop a system of capabilities, such as product family specifications, manufacturing process definitions and support process definitions, in order to respond to customer needs. Knowledge process control: knowledge is evolving and changing all the time. Knowledge creation and distribution must be controlled in the same way as a logistical process. Supply chain integration: companies must concentrate on their core competencies and become increasingly dependent on supply chain partners for all of their lifecycle processes; to be successful a company must have control over the capabilities of its partners. Culture and organization: organization is the division of tasks and responsibilities; too greater a division makes processes rigid. Every member of the company must actively support the response to customer needs. PLM IT architecture: PLM is IT driven, but a PLM software system is not a standalone system. It interfaces with a large number of other IT systems, not only inside the company, but also in partner companies along the supply chain. Therefore strong PLM depends on the IT infrastructure, consisting of hardware, networks, operating systems and corporate application systems like ERP. Conclusion PLM is neither a (software) system, nor an engineering playground. Instead, PLM is a chance for organizations to become more effective and efficient. By focussing on the appropriate innovations, new products will be well received in the marketplace. This will increase profit margins and extend the economic lifecycle. By defining building blocks and making sure they can be easily reused in a structured way, all knowledge has to be defined only once. The reuse of standardized building blocks (either technology, manufacturing processes or merely a piece of text) will free up time for real innovation! By managing the knowledge in a structured way and making it easily accessible, new technology can be delivered faster in useful products. Of course, a well tuned PLM software system will be a critical enabler for the improvements stated above. The PLM system should be built fast (enough), and have a flawless integration to other business systems (at least with ERP). But as always, people are the most important component. Although management should provide the appropriate organization, tools, instruction and the likes, the individuals (or perhaps preferably: teams) should understand what they are supposed to be doing. And that is satisfying the identified needs of the customer in an efficient and effective way.

10 Product Lifecycle Management Virtual Product Lifecycles for Green Product and Services (PLM 11 Conference Proceedings) CONTENTS 1 PLM processes 2 PLM implementation 3 Sustainability 4 Collaboration 5 Data management and traceability 6 Product lifecycle 7 Knowlegde management 8 PLM semantics 9 PLM maturity 10 Education Product Lifecycle Management Virtual Product Lifecycles for Green Products and Services H.J. Pels, A. Bouras, Chr. McMahon (Eds.) 540 pp. ISBN: , This volume contains the proceedings of PLM11, the 8th International Conference on Product Lifecycle Management (PLM), held in 2011 at the Eindhoven Technical University. The structure of the conference program, expressed in the chapters of this proceedings, reflects the way science nowadays is occupied with PLM. Editorial note PLM originated in the late 1980 s as a software tool to organize product data and improve engineering efficiency. Today it has evolved into an IT driven business approach towards increased societal performance of products, taking all their lifecycle phases, from conception to disposal, into account. Now PLM promises to enable to design new products for optimal societal benefits over their whole lifecycle. This promise is inspired by the availability of cheap computing power that can be integrated in any product or service system, and by the emergence of wideband mobile communication systems that can exchange almost unlimited amounts of information between any two places on the globe. This brings the possibility to monitor the behavior of a product during its whole life, regardless the place where it is used. The ideal of PLM is a global industrial system that brings products with more lifecycle value for the customer at less societal and environmental cost. In other words PLM promises sustainable economic growth with products that bring more wellbeing to the society. PLM builds on Information Technology but it is all about knowledge. PLM uses IT to connect the people involved in the product lifecycle, in order to share their knowledge and thus incorporate more knowledge, not only in the design, but in all lifecycle processes. More knowledge means more efficient and more effective processes. The science in PLM is, amongst others, the science and technology of understanding and controlling the flow of knowledge around product lifecycles and to develop methods to intensify and speed up this flow: more knowledge must flow faster from invention to operation. Brief content description of the book, topics and articles 1. PLM processes: PLM brings new processes in product development and management. These processes must be identified, analyzed, understood and improved. Articles: PLM as a lever for innovation, A. Bitzer, M.Vielhaber Property test planning on the basis of a combined process and product modeling, C. Westpha, S. Wartzack Reducing sparepart variety in spare parts management, U. Dombrowski, S. Schulze, K. Schmidtchen Authoring and verifying vehicle configuration rules, A. Tidstam,. Malmqvist Improving ECM with Information demand patterns, K. Sandkuhl 2. PLM implementation: the possibilities of PLM go far beyond the current perception of most product development organizations. Therefor implementing PLM is about organizational change.

11 Articles PLM implementation roadmap for Divertor Test Platform of ITER fusion energy program, L. Simo Pekka, M. Harri, U. Oll Improving efficiency in Product Lifecycle Management implementation projects by applying lean principles, R. Navarro, J. Cloonan, R. Duboi, A.Tiwari Challenging requirements management issues in PLM implementation findings from a retrospective case study, M. Bokinge, J. Malmqvist PLM Adoption through statistical analysis, D. Bergsjö PLM and design education: a collaborative experiment on a mechanical device, F. Segonds, N. Maranzana, Ph. Véron, A. Aoussat 3. Sustainability: the specific knowledge that makes products more sustainable is identified and integrated in design processes. Articles Integration of sustainability in NPD process: Italian experiences, E. Kerga, M. Taisch, S.Terzi Contribution to sustainable product development by means of knowledge assets integrated into a PDM System, K. Lindow, N.Hoai Nguyen, H. Hayka, R. Stark The `Sustainable Building Accelerator, W.H. Maassen, H.N. Maaijen Sustainable industrial systems: a case study from the Malaysian palm oil industry, C. Chee Guan, A. McKay Considering sustainable impacts of suppliers throughout the product lifecycle in the pursue of a sustainable vision, R. Jørgensen,G. Florian, H. Behncke, U. Lindemann 4. Collaboration: the role of knowledge in collaboration must be better understood and knowledge must be better structured to be able to present proper knowledge at the proper place. Articles Semantic based approach for the integration of product design and numerical simulation, I. Assouroko, G. Ducellier, B. Eynard, Ph.Boutinaud Numerical representation of interface control documents (ICDs) for collaborative engineering, D. Jouffroy, A. Desrochers,L. Rivest Collaborative specification of virtual environments to support PLM activities, S. Sadeghi, F. Noel, C. Masclet PLM benefits for networked SMEs, M. Peruzzini, M. Mengoni, M. Germani Collaborative recommendation systems for PLM: approach and technological framework, A. Smirnov, N. Shilov 5. Data management and traceability: the amounts of data needed to capture knowledge about the whole lifecycle will be huge. Also data is generated at different locations and by different parties. Better understanding of structuring principles and tools, to help users store data in the proper structure, are needed. PDM suitability study for CAE data management, A. Buda, R. Derroisne, P. Makkonen, V. Cheutet An effective release process in building and Construction, J.B. Reefman An integrated requirements elicitation approach for the development of data management systems, F. Demoly, D. Kiritsis, J. McCarthy, C. Upton Traceability of engineering information development in PLM framework, M. Štorga, N. Bojcetic, N. Pavkovic, T. Stankovic New product data and process management A case study of PLM implementation for Formula Student project, A. Jamshidi, J. Jamshidi 6. Product lifecycle: designing for the product lifecycle requires better understanding of that lifecycle and its processes. It also requires new product modeling techniques to specify lifecycle properties of the product. Articles Robotic disassembly of the waste of electrical and electronic equipment, based on the criteria of identification and analysis of waste characteristics, presented on the example of computer hard disk drives, J. Szałatkiewicz Using the extended product concept to better understand new business models along product lifecycles: the case of e mobility, J. Eschenbächer, K D. Thoben, A. Hesmer, M. Herter Exploiting product and service lifecycle data, J. Brunsmann, W. Wilkes, H. Brocks Information model of ship product structure supporting operation and maintenance after ship delivery, D. Mun, N. Do, W. Choi PEGASE: a platform tool to help change management support during the implementation of a PLM system in an industrial company, A. Bissay, K. Cheballah, M. Zrouki, P. Pernelle 7. Knowledge management: there is a challenge in integrating data management and knowledge management methods. A strong theoretic platform is needed to manage the complexity of product lifecycle knowledge. Articles Traceability and project memory in PLM, N. Matta, G. Ducellier, Y. Charlot A PLM/KMS integration for sustainable reverse logistics, T. Manakitsirisuthi, Y. Ouzrout, A. Bouras Progress with OntoCAD: A standardised ontological annotation approach to CAD systems, C. Li, Chr. McMahon, L. Newnes A PPO model based Knowledge Management approach for PLM knowledge acquisition and integration, F. Teng, N. Moalla, A. Bouras A high productive design methodology integrated in a PLM context using knowledge configuration management, C. Vernier, A. Robert, N. Lebaal, X.T. Yan, S. Gomes

12 Managing the product configuration throughout the lifecycle, M. Eigner, A. Fehrenz 8. Semantics: integrating data and knowledge from different disciplines, companies and cultures requires a better understanding of semantics to detect and bridge the often subtle differences in meaning of data elements. Articles Complete material information during the product lifecycle, A. Janus, S. Wartzack The Cone BOM model for consistent and minimal product structure representation, V. Fortineau A three step approach for structuring 3D CAD model comparison scenarios, A. Brière Côté, L. Rivest, R. Maranzana Constraint propagation on PLM Databases: Application to the design of automated production systems, O. Rebai, P A. Yvars, N. Khabou Masmoudi, F. Masmoudi Product lifecycle simulation applying semantic data management J. Campos, J. Kortelainen, E. Jantunen 9. PLM maturity: implementing the full PLM approach is a matter of many years of continuous improvement. PLM maturity is a means to position, compare and guide companies on their road to full PLM. Articles Trends in technology and their possible implications on PLM: Looking towards 2020, J. A. Gopsill, H. C. McAlpine, B. J. Hicks Towards future PLM maturity assessment dimensions, A. Silventoinen, H.J. Pels, H. Kärkkäinen, H. Lampela Researching PLM process in industry case of benchmarking ECM, A. Pulkkinen, T. Markova, N. Rissanen A conceptual framework to develop assessment models for PLM implementation projects, A. Buccini 10. Education: the speed of realizing PLM in industry depends strongly on the education and training in PLM issues especially since training new staff is easier than changing old habits. Article PLM master curriculum design at University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences, Z. Anišic, D. Šešlija,I. Ignjatovic, V. Mladenovic

13 Operations Management Een inzicht in de praktijk Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management een inzicht in de praktijk. INHOUD Introductie Deel I De organisatiekubus als model voor bedrijfsvoering Deel II Organisatievormen Deel III De productarchitectuur Deel IV Het logistieke concept Operations Management Een inzicht in de praktijk E. van Zomeren 238 pag. Full color. ISBN: Prijs 44,95 Operations Management een inzicht in de praktijk geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering, ondersteund met praktijkvoorbeelden, en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer enabling technologies zoals ERP, PDM, configuratiesoftware en kwaliteitsverbeteringstechnieken worden aangewend om tot bedrijfsoptimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen. Aan de hand van een model de organisatiekubus wordt de bedrijfsvoering in drie dimensies beschreven: de organisatievorm, de productarchitectuur en het logistieke concept. Het boek bespreekt welke combinaties voor een organisatie het meest succesvol zijn en hoe zij naar die situatie toe kan migreren. Productarchitectuur is vaak het minst begrepen aspect binnen Operations, maar tegelijkertijd de belangrijkste omdat het productontwerp cruciaal is voor bedrijfseconomische groei en het alle bedrijfsprocessen in de organisatie raakt. Een intelligent opgebouwde productarchitectuur is het fundament voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan productconfiguratie in samenhang met Lean Manufacturing. Het boek legt ook uit hoe u een productarchitectuur configureerbaar maakt en hoe u deze configuratielogica het best kunt beschrijven met behulp van de Unified Modelling Language (UML). Verder wordt besproken hoe een organisatie haar logistieke concept steeds verder kan optimaliseren door toepassing van Six Sigma en Lean technieken. Het boek betoogd en illustreert duidelijk dat veranderingen alleen zin hebben als die plaatsvinden in alle drie de dimensies. Optimalisatie in één dimensie leidt alleen tot suboptimalisatie. Dit boek is geschreven om studenten, stagiaires, maar ook professionals goed voor te bereiden op de praktijk van Operations. Theorie is natuurlijk nodig, maar inzicht in de praktijk van Operations is veel belangrijker omdat er vele, vaak subjectieve, aspecten aan dit vak verbonden zijn.

14 Manarm produceren INHOUD 1Inleiding 2 Waarom manarm produceren? 3 Hoe kan men de concurrentiepositie versterken? 4 Voorwaarden om manarm te kunnen produceren 5 Kostprijsverlaging 6 Levertijd en betrouwbaarheid 7 Flexibiliteit 8 Reproduceerbaarheid 9 Manarme manuele productie 10 Manarm verspanen 11 Manarm plaatbewerken 12 Manarm lassen 13 Manarm samenstellen van onderdelen 14 Algemene aandachtpunten bij manarm produceren 15 Stappenplan manarm produceren 16 Een praktijkvoorbeeld van manarm produceren 17 Nog meer praktijkvoorbeelden Manarm produceren J. van de Put 146 pag. Full color. ISBN: ,50 Om concurrerend te zijn en te blijven streven organisaties ernaar om zo manarm mogelijk te kunnen produceren. Hierbij is de focus vrijwel altijd gericht op technische oplossingen in de vorm van robotisering. Natuurlijk dragen technische oplossingen bij aan manarm produceren, maar dat is slechts een deel van het invulling geven aan manarm produceren. Organisaties die de oplossing zoeken in de vorm van robotisering zien hun concurrentiepositie vaak niet verbeteren. Sterker nog, het kan hun concurrentiepositie zelfs verslechteren. De reden daarvan is dat er onvoldoende aandacht is voor de organisatorische aspecten die nodig zijn om de productie manarm in te richten. Manarm produceren behandelt alle aspecten die van belang zijn om een industriële organisatie zo manarm mogelijk te laten functioneren. Het boek besteedt veel aandacht aan de organisatorische aspecten van manarm produceren. Aan de hand van een stappenplan wordt op een systematische manier aangegeven hoe we een productieproces manarmer kunnen maken. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die laten zien hoe we technische en organisatorische mogelijkheden kunnen combineren om tot een manarme productie te komen. Manarm produceren is geschreven voor iedereen in een industrieel bedrijf die betrokken is bij het manarmer maken van de productie. Hierbij gaat het om directeuren, bedrijfsleiders, overige MT leden, productieleiders en werkvoorbereiders. Daarnaast is dit boek ook geschikt om studenten Technische Bedrijfskunde inzicht te geven in het manarmer maken van productieprocessen.

15 Product Data Management Eindelijk! Een handzaam boekje dat in nog geen 100 pagina s de hoofdzaken van Product Data Management helder uit de doeken doet. INHOUD 1 PDM: historie, definities en functiemodel 2 Een typisch productontwikkelingsproces 3 Typische problemen 4 Informatiemanagement 5 Procesmanagement 6 Item based versus File based 7 PDM en CAD 8 Strijd om de stuklijst 9 PDM en Lean Manufacturing Termen en definities Product Data Management J. P la Fontaine, J.S. Könst, M.G.R. Hoogeboom 99 pag. Full color. ISBN: , Dit boek is anders. Het is praktisch, dun, rijkelijk geïllustreerd en prettig leesbaar! De aanpak is mij uit het hart gegrepen. Ik kan iedereen, die meent dat er in zijn organisatie iets met PDM/PLM moet gaan gebeuren, aanraden dit boekje onder ogen van zijn collega's te brengen. Ik vind dat er op elke engineeringafdeling een exemplaar van dit boekje zou moeten liggen. Dr. Ir. H.J. Pels, Associate Professor TU Eindhoven Kwaliteit, korte doorlooptijden, lage kosten, innovatie het zijn belangrijke voorwaarden om als productiebedrijf succesvol te zijn. Maar ook het managen van productinformatie hoort zeker in dit rijtje thuis. Het huidige productontwikkelingsproces is multidisciplinair. Productiebedrijven kennen vanouds klanten en toeleveranciers, maar door outsourcing en globalisering zijn er meer partijen bij het productontwikkelingsproces betrokken dan voorheen. Klanten willen steeds sneller een klantspecifiek product geleverd hebben en krijgen inspraak die ver doordringt in het ontwikkelproces van het uiteindelijke product. Dit alles maakt een goede beheersing van informatie noodzakelijk. Beschikbaarheid van informatie, de juiste versie van de verschillende documenten die op het juiste moment opvraagbaar moet zijn en ook nog eens bestemd voor de juiste personen, wordt steeds belangrijker. Product Data Management beschrijft het proces van het managen van alle informatie die rondom productontwikkeling ontstaat. Het doet dit in heldere taal en benadert het vraagstuk van informatiebeheersing niet vanuit hulpmiddelen zoals software tools, maar vanuit een bedrijfsstrategische visie. Het boek geeft antwoord op vragen als: welke functies hebben PDM systemen, welke mogelijkheden biedt PDM de organisatie, hoe kan PDM worden gepositioneerd binnen de organisatie en ten opzichte van andere bedrijfsapplicaties en wat zijn de voorwaarden die gesteld worden aan de eigen organisatie? Product Data Management is het eerste Nederlandstalige boek dat PDM in alle facetten uiteenzet. Praktijkvoorbeelden en sprekende illustraties leiden de lezer stapsgewijs door de wereld van PDM. Dit boek is geschikt voor studenten Techniek en Technische Bedrijfskunde, en voor professionals die zich aan het oriënteren zijn en willen weten wat de essentie van PDM is en hoe PDM kan worden toegepast binnen hun organisatie.

16 Product Data Management A Strategic Perspective Product Data Management is the first PDM book that approaches PDM from an organizations strategic point of view, and not from software appliances angle. The text is easily readable and understandable for anyone who is interested in PDM or wants to know how to improve the storage of knowledge and information in an organization. The book is unique by its practical set up, recognizable situations and illustrative examples. CONTENTS Terms and Definitions 1 Product Data Management: history, definition and functional model 2 A typical product development process 3 Typical problems 4 Information Management 5 Process Management 6 Item based versus file based PDM systems 7 PDM and CAD 8 The battle of the parts list 9 PDM and Lean Manufacturing Product Data Management A Strategic Perspective J.S. Könst, J.P. la Fontaine, M.G.R. Hoogeboom 128 pp. Full color. ISBN: ,50 This innovative book is written by consultants, and experts on the field of Product Data Management. The authors remark, Over the years we have become painfully aware that the PDM information our clients hold is rarely of any use to them. The information is mostly academic in nature, and has no practical value. Even the supplier's own information fails to make clear what the real added value of PDM is for the organization. Quality, short completion times, low costs, innovation: these are crucial requirements for a successful modern manufacturing business. But one thing missing from this list is the management of product information. The current approach to the product development process is multi disciplinary. In the past, manufacturing companies dealt with customers and suppliers, but these days outsourcing and globalization mean that many more parties are now involved in the product development process. Clients demand a customized product and they want it fast; they are now being given a say on matters that penetrate deeply into the process of developing the eventual product. Product Data Management: A Strategic Perspective describes the management of various types of information created during product development. The expert authors write in an accessible style and adopt a business strategy approach to the problem of information management, rather than focusing on resources such as software tools. In particular, the authors Jérôme la Fontaine and Marko Hoogeboom address key questions such as: Who can benefit from the introduction of Product Data Management (PDM)? What functionalities are available in the different PDM systems? What are the consequences for an organization moving over to PDM? Product Data Management: A Strategic Perspective explains all aspects of PDM. Practical examples and striking illustrations guide the reader on a step by step journey through the world of Product Data Management. The book is particularly relevant to students of technology and business administration and professionals who need to know the nuts and bolts of PDM and how it can be applied within an organization.

17 Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process This essential guide reveals how to innovate and integrate design and engineering processes. Written primarily for students, this cutting edge title shows how organizations continuously strive to improve the quality of their products and services to secure future profit. CONTENTS 1 Why an integrated design and engineering process? 2 IDE philosophy demands for team working by concurrent engineering 3 IDE structure models for product data management and reuse of knowledge 4 How to map the client s demands and wishes 5 Methodology for product design over the life cycle 6 Production, operation, maintenance and continuous improvement 7 Maintenance and operation 8 Answers to the problems (and extra exercises) Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process T.M.E. Zaal 224 pp. Full color. ISBN: ,50 Organizations have to work continuously to improve the quality of their products and services to secure future profit. They also need to develop and execute timely new innovations and products. Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process reveals how to achieve successful design processes by effectively working with the right design team, establishing strong relationships with stakeholders and delivering quality products. Organizing the design processes and quality of a design team around all the stakeholders is key to success. Another important consideration is to weigh up the right client needs, demands and wishes. Effective utilization of information technology as a knowledge tool around the design and engineering processes is also a key factor. International expert Tim Zaal demonstrates how to investigate and manage client demands as well as the effective utilization of information technology (IT) as a knowledge tool around design and engineering processes. He tackles value creation and how to organize the right design process. Full colour throughout, this must have book has plenty of fully worked examples, exercises and references for further reading. This key book provides readers with everything they need to understand: what is involved in setting up a design and engineering process that is client oriented and value driven for an organisation; how to organize an improvement of existing products and services with all the stakeholders; how to implement the role of information technology over the whole lifecycle of a product, including the re use of proven knowledge; exiting applications from the fields of designing products, building services and asset management.

18 Effective Innovation in Practice A Guide to Technology Oriented Innovation for Engineers and Technical Managers When developing new products, new processes and new markets it is crucial that organizations continue deliver products to existing customers in a sustainable, innovative and competitive way. This book shows how to do just that. CONTENTS 1 Introduction 2 Design of business management research 3 Historical events related to science, technology and innovation 4 Managing effective innovation in practice 5 Strategic management of technology oriented innovation 6 The innovation landscape: opportunities, uncertainties, risk and new value creation 7 How to become a more effective innovating organization Effective Innovation in Practice A Guide to Innovation From a Technological and Methodological Perspective J. Slagter 232 pp. Full color. ISBN: ,90 WEBSITE innovationcenter.nl To be an effective innovative organization, both the value chain and the innovation process have to be coordinated properly in order to attain the organization s main goals. This requires challenging managerial decisions combined with balanced coordination of activities at a strategic, tactical and operational level. In an exploratory way this new book presents several concepts related to the management of technology oriented innovation and problem solving based business management research. The goal of this book is to develop the reader s knowledge, skills and attitudes, based on learning by doing, in these areas focusing on technology oriented innovation from a managerial perspective. Effective Innovation in Practice is essential for students, studying abroad at Universities and Universities of Applied Sciences, who are involved with technology oriented learning programmes, and for managers interested in, and working on, innovation management issues in organizational practices. In systemizing the innovation process, this book is also useful for professionals working on innovation issues within innovation teams, process change teams, and product development teams. After reading this book, and, in particular, by applying the recommended learning approach, readers will acquire: an innovation management knowledge base; methodological research skills to cope effectively with a broad spectrum of innovation issues in practice; a critical approach to using innovation concepts for problem solving practices in relation to decision making; encouragement to explore analytical abilities and conceptualizing skills in order to cope with complex innovation situations; a systematic approach with regard to problem solving, dealing with it in an interdisciplinary way. The Effective Innovation in Practice methode comprises this textbook, a workbook and a website (innovationcenter.nl) Also available as e book: ISBN (e book: pdf) ISBN (e book: epub)

19 Effective Innovation in Practice: Opportunities for hands on learning Additional case based and advanced assignments with elaborations CONTENTS 1 Introduction 2 Design of business management research 3 Historical events related to science, technology and innovation 4 Managing effective innovation in practice 5 Strategic management of technology oriented innovation 6 The innovation landscape: opportunities, uncertainties, risk and new value creation 7 How to become a more effective innovating organization 8 Elaborations Effective Innovation in Practice: Opportunities for handson learning J. Slagter, J.P.S. Piest 178 pp. ISBN: Price: 37,50 Following the inspiring learning philosophy of the textbook Effective Innovation in Practice A Guide to Innovation from a Technological and Methodological Perspective this workbook presents assignments for hands on learning experiences. The goal of this workbook is to further develop the reader s knowledge, skills and attitudes and is based on the concepts of learning by doing and problem solving based business management research. This workbook is in alignment with, and derived directly from, the textbook and challenges the reader to achieve various learning objectives. By reading the textbook and working through this workbook the reader develops a wide ranging and in depth body of knowledge relevant to four subjects and combinations of them: (1) Business Management and Research, (2) Strategy Development, (3) Technology Development, and (4) Innovation. Brief content description Chapter 1 applies the basic concepts and ideas behind the terms innovation and technology and relates these to the type of innovation you are facing and the phase you are currently dealing with, either in a fictitious case or in your individual practice. In addition to innovation you will investigate which initiatives are currently in progress within your organization and what the innovation (risk) space means for your company. Chapter 2 is aimed at mastering the basics for preparing business management research and will start with personal learning objectives. Step by step you will apply the individual concepts and tools of the textbook in order to design your own research proposal. Chapter 3 is intended to provide a better understanding of the essence of technology and innovation by exploring historical facts, and by reviewing contextual factors based upon the introduction of a few important technology oriented innovation concepts, derived from Management Science literature. Chapter 4 is aimed at understanding both the current and future state of an organization as well as the complex path between those two states. Initially you are challenged to describe your way of viewing organizations in detail in order to understand the importance of knowing how you look at innovating organizations. Chapter 5 is intended to provide a better understanding of the relationship between technology oriented innovation and strategy development, as well as the past, present and future aspects of a company. Specific learning objectives of this chapter are related to the knowledge and skills used to describe and analyze external and internal strategic factors, together with the concepts involved in developing a proper business plan. Chapter 6 is aimed at better understanding the innovation landscape and the complex aspects related to both the external environment and the organization on its own. Possible approaches, mapping tools, and powerful concepts for exploring and `coloring the innovation landscape are all dealt with. Specific learning objectives of this chapter focus upon the knowledge and skills required to carry out research activities related to the innovation landscape. Chapter 7 finally provides the readers with insights and tools at such a level that they are able to give integrated expert advice to organizations who are grappling with the question of how to become an effective innovating organization.

20 3 Maintenance Management Profit driven Maintenance for Physical Assets Creating operational excellence is the methodology for the maintenance function to show its contribution to the profit of a company. This refreshing new book from Tim Zaal fills the gap between how top managers and maintenance managers think about handling assets in relation to maintenance and operational activities. CONTENTS 1 House of Excellence Maintenance 2 Selecting the Right Assets to Meet the Company s Goals 3 Maintenance Policy 4 Maintenance Concepts and Execution Plan 5 Continuous Improvement 6 Maintenance Information Systems 7 The Maintenance Organization as a Business Unit Appendices Profit driven Maintenance for Physical Assets T.M.E. Zaal 420 pp. Full color. ISBN: ,95 In the board rooms of most companies the word maintenance typically gives the top management an uneasy feeling. Why is this the case? The main reason is the way in which they think about business. They generally think, speak and discuss about opportunities, profits, risks, new markets, added value and costs for their business. On the other hand, the maintenance manager generally thinks in terms of techniques, failures, technical problems, workforce schemes, and not purely in costs and benefits. Maintenance costs are seen as penalties from above and maintenance as a function is not viewed as a business opportunity for improvements and for creating added value. The main scope of this book is to fill this large gap between these two worlds. We will treat the maintenance function as a pure business driven process to fulfil the company s main goals and address the challenge of organizing the maintenance activities in the most profitable way for the asset owner. There are a lot of methods available for maintenance management improvement like Asset Management, TPM, RCM, WCM, FMECA, Lean, PAS 55, etc. Profit Driven Maintenance for Physical Assets provides the reader with an overview of how all these methods can improve the maintenance function and how to leverage the opportunity to utilize them. In addition, the maintenance organization and the competencies of the people involved are important items in this book. For maintenance managers output improvement and operational excellence are high on the agenda. It is important that the maintenance function not only covers technical matters about the physical assets, but that there is also a thorough understanding of the business way of thinking about assets. We call this Technomics. This approach enables communication with top management to take place on the basis of business terms, such as profit, added value and profitability. Who is this book for? It is for operational managers, maintenance managers, maintenance engineers and CEOs, in fact everybody who has an interest in how maintenance can be viewed as a business driven process. It is also for post graduate courses on maintenance, reliability and business engineering, and everybody who plays a role in the maintenance function of a company.

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Your supply chain 10 x more effective

Your supply chain 10 x more effective Your supply chain 10 x more effective With the #1 supply chain platform for manufacturing & wholesale Increase supply chain performance Decrease manual order handling Insights in actionable data Top elements

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01

VLM workshop strategie. Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 VLM workshop strategie Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Futureproofed v.01 1. Welkom en agenda Uit de Knoop workshop 16/17 november 2016 Why are we having this meeting? 14:10 14:20 Overview of

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Management van baten Evolutie in denken

Management van baten Evolutie in denken Management van baten Evolutie in denken IPMA interessegroep procesmanagement Versie 0.1 jd0912 Management van baten Setting the direction high Relative market share low low Growth potential high Strategic

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Organizational Change Driven by Vision & Courage

Organizational Change Driven by Vision & Courage Organizational Change Driven by Vision & Courage Breda, 26 Maart 2013 12 Juni 2006 H R U P D A T E H O T L I N E : ++ 4 1 2 1 6 1 8 6 1 1 8 2 Why do we need to change? All affiliates have full fledged

Nadere informatie

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Agenda 1 Mooie belofte 2 Business doelen 3 Alternatieve oplossingen 4 Voorkeur uitwerken 5 Business Case Power to Innovate 2015 2 1 Mooie

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie