Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014"

Transcriptie

1 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014

2 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt zijn voor uw onderwijs, kunt u beoordelingsexemplaren aanvragen. Daartoe kunt u gebruikmaken van het formulier achterin deze catalogus, of per e mail uw aanvraag naar ons sturen. Docenten kunnen de beschikking krijgen over additioneel materiaal. U kunt dit materiaal downloaden van onze server. U kunt per mail het verzoek indienen om toegang tot Maj's server te verkrijgen. Als we uw aanvraag ontvangen hebben, kunnen wij een account aanmaken en uw toegangsrechten op de server instellen. U ontvangt dan per mail uw toegangsgegevens. Hoe eenvoudig dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in onze gebruiksaanwijzing (hoofdstuk 5), of op de Docenten Service pagina op onze website. Sommige titels worden ondersteund door websites. Met deze sites willen wij u van allerlei informatie en extra's aanbieden, zoals blogs, presentaties van auteurs en ook kunt u deelnemen aan Maj's Knowledge Community, dit is een platform waarop docenten en andere professionals informatie en onderwijsmateriaal kunnen delen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit initiatief. Met vriendelijke groet, Harry Ousen, Publishing Director Maj Engineering Publishing

3 Inhoud 1 Management en organisatie 2 Techniekmanagement 3 Maintenance Management 4 De serie Recommended Practices 5 Aanvraagformulier beoordelingsexemplaren 6 Contactgegevens Maj Engineering Publishing

4 1 Management en organisatie VERHOOG uw spreadsheetbewustzijn Dit boek is verplichte kost voor allen die een optimale inzet van spreadsheettechnologie en gebruik in hun organisatie nastreven. INHOUD 1 Inleiding 2 Is er wel sprake van een spreadsheetvraagstuk? 3 Positionering van de spreadsheettechnologie 4 Spreadsheetgebruik in organisaties 5 Risicoanalyse 6 Over het ontstaan van de spreadsheetcultuur 7 Eenvoudige oplossingen 8 De visie en het beleidskader 9 Uitwerkingen van de modellen 10 Naar de praktijk 11 Implementeren en handhaven van het beleid 12 Een beeld van de toekomst Verhoog uw spreadsheetbewustzijn De toekomst van spreadsheetmanagement Ph. L. Koenders 106 pag. Full color. ISBN: ,95 Spreadsheetsoftware, vrijwel iedere organisatie maakt er gebruik van en stelt de software ter beschikking aan haar medewerkers. Maar aan spreadsheets het gebruik ervan, maar ook aan de technologie zelf kleven risico s. Voorbeelden van gevallen waarin organisaties financiële en/of imagoschade oplopen, zijn er vele. Het is dan ook vreemd dat weinig organisaties beleid voeren ten aanzien van spreadsheets. Blijkbaar is er sprake van een laag risicobewustzijn bij het management. Na het lezen van Verhoog uw spreadsheetbewustzijn zult u zich bewust zijn van de noodzaak maatregelen te nemen teneinde de risico s van spreadsheets te beperken. Ook zult u overtuigd zijn dat gericht beleid nodig is om de software binnen uw organisatie zo veilig en effectief mogelijk in te zetten. Het doel van dit boek reikt natuurlijk verder dan alleen `bewust maken en overtuigen. Het helpt u een visie en een beleidskader voor het spreadsheetvraagstuk te ontwikkelen en reikt daartoe beheermodellen aan waarmee u tot een besluitvormingsproces kunt komen dat past bij de praktijksituatie van uw organisatie. Ook bespreekt het boek de uitgangspunten voor een veranderprogramma om de beleidsmaatregelen te implementeren en te handhaven. Verhoog uw spreadsheetbewustzijn is het enige boek dat het spreadsheetvraagstuk beschouwd als beleidsvraagstuk. Het is daarmee een boek voor managers van financiële organisaties/afdelingen, voor managers in de bancaire en assurantiesector, voor IT managers en voor beleidmakers (MT leden), accountants, analisten en (IT )auditors. En voor alle andere managers en/of geïnteresseerde spreadsheetgebruikers werkzaam in organisaties die een omvangrijk spreadsheetgebruik kennen.

5 Projectmanagement Zó lukt het wel! 3 de herziene druk Een zeer leerzaam en probleemoplossend boekje dat ook nog eens leest als een trein. INHOUD 1 Oriënteren Denk in problemen, niet in oplossingen! 2 Initiëren Het Projectplan: contract, handleiding en toekomstbeeld 3 Projectorganisatie Opdrachtgever beslist, projectmanager voert uit 4 Risico s Voorkomen, inperken of accepteren 5 Het managen van fasen Logische en meetbare tussenresultaten 6 Projectcommunicatie Je belangrijkste sturingsmiddel 7 Implementeren Implementeren begint al direct na de start 8 Afsluiten van het project De lijn pakt het stokje over Projectmanagement Zó lukt het wel! A.L. Commandeur, B. Moerkerk Edens, S. Dolgunyϋrek 136 pag. Full color. ISBN: ,50 Maak er als het even kan geen project van! Een boek over projectmanagement dat met deze stelling begint moet wel heel bijzonder zijn. En dat is het ook. Dit boek zet aan tot denken en tot kritisch en bewust handelen, en staat boordenvol tips en voorbeelden hoe je als projectmanager jouw project het best kunt aanpakken en hoe je allerlei valkuilen in de verschillende projectfasen kunt omzeilen. Een belangrijke boodschap die dit boek uitdraagt is: steek veel energie (maak stennis) in de oriëntatiefase, de fase waarin nog niet officieel sprake is van een project. Deze aanpak bespaart op de energie die je later nodig hebt bij de overdracht en implementatie van je projectresultaat. We vertellen niets nieuws als we zeggen dat projecten vaak uitlopen, (veel) duurder uitvallen of gewoonweg mislukken. Dit ligt echter niet aan de projectmanagementmethoden zelf, maar aan een juiste, pragmatische toepassing ervan. Vaak stellen projectmanagers zich te dogmatisch op, of houden zich niet aan die elementen uit de methode die voor hun project juist cruciaal zijn. Dit boek heeft als uitgangspunt dat niet de methode centraal hoort te staan, maar het project met zijn probleemstelling, doel en resultaat. Een methode is voor de projectmanager niet meer dan een hulpmiddel om het project te laten slagen. De auteurs hebben in samenwerking met enkele tientallen professionele projectmanagers dit boerenslimme boekje geschreven dat (beginnende) projectmanagers, maar ook opdrachtgevers, helpt om projectmanagementmethoden zó toe te passen, dat hun project wel lukt! In deze derde druk hebben de auteurs hun actuele inzichten verwerkt en de reacties van de lezers meegenomen. Zo zijn de cases verbeterd en de uitleg over de opbouw van de projectdocumentatie is didactisch aangepast. ProjectleiderWorden.nl Je wordt geprikkeld en gestimuleerd om iedere stap en handeling bewust uit te voeren, of juist na te laten en dus om niet slaafs een methode uit een boekje te volgen. Henny Portman (auteur van o.a. De Praktische PRINCE2) 'Een handig boekje dat voor de meer ervaren projectmanager veel herkenbare situaties zal opleveren, en voor de beginnende projectmanager een praktische handleiding om zijn of haar project goed op de rails te zetten, te houden en juist af te sluiten'.

6 Praktisch Lean Management 2 de herziene druk Dit boek biedt een realistische en praktische handreiking voor het invoeren van de Leanfilosofie binnen een organisatie. INHOUD Deel 1 Introductie Lean: een andere manier van denken en doen. Deel 2 Veranderen Lean gaat over mensen. Deel 3 Initiatie Goed in (project)vorm aan de start. Deel 4 Analyse Doen wij wat waarde heeft voor de klant? Deel 5 Herontwerpen Gewenste future state met maximale flow en minimale verspilling. Deel 6 Implementatie Op weg naar de gewenste future state. Praktisch Lean Management 2 de herziene druk B. Lohman, J. van Os 220 pag. Full color. ISBN: ,90 WEBSITEhttp://www.praktischleanmanagement.majengineeringpublishing.net Praktisch Lean Management bestaat uit zes delen. In deel 1 Introductie maak je uitgebreid kennis met de belangrijkste Lean begrippen. Deel 2 Veranderen beschrijft de vormen van weerstand en een aanpak die je kunt volgen om mensen te verbinden met het te volgen Lean traject. Dat inzicht is nodig om vanuit de huidige organisatiecultuur toe te werken naar een Lean cultuur. Lean gaat vooral over mensen en dat is de rode draad in dit boek. Deel 3 Initiatie, belangrijk voor succes is een goede voorbereiding. Deze fase beschrijft hoe je een project opzet om de Lean filosofie op een beheerste wijze in te voeren. Je leert hoe je een Lean project systematisch aanpakt en ervoor kunt zorgen dat bereikte resultaten ook blijvend zijn. Deel 4 Analyse, behandelt de instrumenten om klantwensen en bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Je leert om objectief te kijken naar alle handelingen die in een proces voorkomen en hoe je knelpunten daarin identificeert. Daarna beoordeel je welke handelingen echt nodig zijn, en welke niet (verspilling), om datgene te maken wat de klant wil. Je maakt daarbij kennis met methodes om de juiste prioriteiten te stellen. Deel 5 Herontwerp, laat zien volgens welke principes je een proces opnieuw inricht waardoor deze klantgerichter en efficiënter wordt en meer klantwaarde creëert, en vervolgens hoe je dit proces continue kunt verbeteren. Deel 6 Implementatie, gaat in op de activiteiten die ondernomen moeten worden om de veranderingen te testen, te implementeren en te borgen. Daarbij komen ook beleidsaspecten en management rolmodellen aan de orde. Deze 2 e herziene druk gaat dieper in op de samenhang tussen de drie verandergereedschappen Lean, verander en projectmanagement (multi tool aanpak) en op de samenhang en de inzetbaarheid van de afzonderlijke Lean instrumenten. Ook wordt een pragmatische aanpak beschreven om een effectief Leanprojectteam samen te stellen, een team dat de Lean aanpak tot in het DNA van de organisatie weet te brengen. Voor (project)managers die in de praktijk met Lean projecten te maken hebben of gaan krijgen, is dit boek een belangrijke informatie en inspiratiebron. Voor hbo studenten is het boek een goede kennismaking met de Lean methodiek. Door de opzet, diversiteit in voorbeelden, invalshoeken en casuïstiek is het boek geschikt voor alle hbo studenten. Het boek kan tevens dienen als theoretische ondersteuning bij stages.

7 Concurrentiekracht en personeelsmanagement in vernieuwende en veranderende organisaties vanuit een management en sociaalbedrijfskundig perspectief INHOUD 1 Integrale analysemodellen als basis voor strategisch personeelsmanagement 2 Externe invloeden, concurrentiekracht en sociale innovatie 3 Visie, doelstellingen, missie en strategie 4 Organisatie en bedrijfscultuur 5 Stijl van leidingeven 6 Competenties, personeelsinstrumenten en HRM quickscan van INK 7 Arbeidsmarkt, DESTEP en personeelsplanning 8 Personeelsvoorziening 9 Personeelsbeheer 10 Vier accenten binnen strategisch personeelsbeleid 11 Efficiëntieverhoging en (personeels)kostenreductie 12 Flexibilisering en employabilityverhoging 13 Ontslag(bescherming) en werkgelegenheid 14 Arbeidsmotivatie, arbeidscontext en werkstress 15 De lerende organisatie 16 Kennismanagement: TOP en POP Concurrentiekracht en personeelsmanagement in vernieuwende en veranderende organisaties H. Kleijn 564 pag. Steunkleur. ISBN: ,90 De doelstelling van het boek Concurrentiekracht en personeelsmanagement is om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het functioneren en presteren van organisaties. Vanuit een bedrijfskundig en managementperspectief bespreekt het boek relevante externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor onder meer: de visie, missie en strategie van de organisatie; de (gewenste) stijl van leidinggeven; het organiseren van de organisatie in het algemeen en het inrichten van het personeelsbeleid en management/hrm in het bijzonder. Het boek legt relaties tussen bedrijfskundige onderwerpen en vraagstukken als efficiëntie, productiviteit en kwaliteitsverhoging enerzijds, en de organisatiestrategie, cultuur, sociale innovatie, employability, het werkklimaat, de lerende organisatie, arbeidsmotivatie, prestatiebeloning en uiteraard personeelsbeleid en instrumenten, management/hrm anderzijds. Daarbij komen belangrijke vraagstukken aan de orde zoals: strategische beleidsvorming, sociale innovatie, lean manufacturing, kennismanagement, team en persoonlijk ontwikkelingsplannen, stijl van leidinggeven, het opstellen van competentieprofielen en verandermanagement. Henk Kleijn weet als geen ander te omschrijven waar het om gaat: vergroot het innovatieve vermogen van de organisatie en daardoor haar concurrentiekracht. Juist daaraan dragen de (geïntegreerde) bedrijfskundige en HR benaderingen in het boek bij. Dit wordt gevisualiseerd met een integraal analysemodel, bestaande uit acht factoren, die het functioneren, presteren en de concurrentiekrachtvergroting van de organisatie sterk beïnvloeden. De bespreking van deze factoren wordt ondersteund door theorie, analysemodellen en technieken en toegelicht met prikkelende praktijkvoorbeelden. De bespreking van de effecten van de schuldencrisis en voorbeelden als Nederland slaat geen munt uit kennis, Nederlandse bedrijven hebben geen strategie, en Produceren met een sociaal gezicht, zullen voor langere tijd actueel blijven en daarmee blijft dit boek de komende jaren van belang voor het brede vakgebied van organisatieontwikkeling / concurrentiekrachtvergroting in het algemeen en voor het vernieuwen van het personeelsbeleid en management in het bijzonder. Het boek is geschikt voor hbo en wo studenten en voor managers en medewerkers in profit, not for profit only en non profitorganisaties. Het boek is eveneens geschikt voor huidige en toekomstige leidinggevenden, staf en personeelsfunctionarissen, die werken of komen te werken in vernieuwende en veranderende organisaties.

8 Ingenieurs managen Zachte managementvaardigheden kun je niet uit een boek leren zeggen velen, maar dit boek helpt je behoorlijk op weg. INHOUD 1 Ingenieurs managen 2 Creativeren 3 Samenwerken 4 Motiveren 5 Leidinggeven 6 Ken jezelf Ingenieurs managen E. Staal, H. Ousen 392 pag. Full color. ISBN: ,95 De praktijk wijst maar al te vaak uit dat veel ingenieurs moeite hebben met een managementfunctie. Een belangrijke reden daarvoor is dat zij de competenties missen die nodig zijn om mensen te managen. Maar beheersing van de zachte managementvaardigheden is voor iedere manager een pre, dus ook voor een engineering manager! Om managende ingenieurs daarmee te helpen, is dit boek ontwikkeld. Ingenieurs managen biedt je veel informatie over de menselijke kant van het managementvak in het algemeen en het managen van ingenieurs, engineering teams en technische projecten in het bijzonder. Het doet dit aan de hand van tal van bekende maar ook minder bekende theorieën en managementmodellen die goed aansluiten bij de belevingswereld van ingenieurs. Deze theorieën en modellen hebben betrekking op de onderwerpen uit de beroepscontext: creativiteit, samenwerken, motiveren en leidinggeven, en leveren tevens een bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling tot manager. Ingenieurs managen is geschreven voor ingenieurs die manager willen worden of die dat zojuist zijn geworden. Dit boek is ook interessant voor ingenieurs die al meer ervaren zijn in het managementvak. Het biedt hen informatie die zij als spiegel kunnen gebruiken voor het eigen functioneren. Het boek is tevens informatief voor niet technici die ingenieurs gaan managen. Zij leren de wereld van de engineering (beter) kennen en de mens in de ingenieur. Een manager die is aangesteld om een engineering project te leiden, zal dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen doen. Maar om ingenieurs effectief te managen, zijn er zaken die je als manager absoluut moet weten.

9 2 Techniekmanagement Product Lifecycle Management {Working title} CONTENTS {Draft} Introduction Customer needs monitoring Product definition architecture Knowledge process control Supply chain integration Culture and Organization PLM IT architecture Conclusion Product Lifecycle Management H.J. Pels en C. E.P. Josiassen Up coming title Monitoring customer needs: the ultimate effect of PLM is a more effective response to customer needs, so the company must understand in ever increasing detail the requirements of the customer. Product definition architecture: the company must develop a system of capabilities, such as product family specifications, manufacturing process definitions and support process definitions, in order to respond to customer needs. Knowledge process control: knowledge is evolving and changing all the time. Knowledge creation and distribution must be controlled in the same way as a logistical process. Supply chain integration: companies must concentrate on their core competencies and become increasingly dependent on supply chain partners for all of their lifecycle processes; to be successful a company must have control over the capabilities of its partners. Culture and organization: organization is the division of tasks and responsibilities; too greater a division makes processes rigid. Every member of the company must actively support the response to customer needs. PLM IT architecture: PLM is IT driven, but a PLM software system is not a standalone system. It interfaces with a large number of other IT systems, not only inside the company, but also in partner companies along the supply chain. Therefore strong PLM depends on the IT infrastructure, consisting of hardware, networks, operating systems and corporate application systems like ERP. Conclusion PLM is neither a (software) system, nor an engineering playground. Instead, PLM is a chance for organizations to become more effective and efficient. By focussing on the appropriate innovations, new products will be well received in the marketplace. This will increase profit margins and extend the economic lifecycle. By defining building blocks and making sure they can be easily reused in a structured way, all knowledge has to be defined only once. The reuse of standardized building blocks (either technology, manufacturing processes or merely a piece of text) will free up time for real innovation! By managing the knowledge in a structured way and making it easily accessible, new technology can be delivered faster in useful products. Of course, a well tuned PLM software system will be a critical enabler for the improvements stated above. The PLM system should be built fast (enough), and have a flawless integration to other business systems (at least with ERP). But as always, people are the most important component. Although management should provide the appropriate organization, tools, instruction and the likes, the individuals (or perhaps preferably: teams) should understand what they are supposed to be doing. And that is satisfying the identified needs of the customer in an efficient and effective way.

10 Product Lifecycle Management Virtual Product Lifecycles for Green Product and Services (PLM 11 Conference Proceedings) CONTENTS 1 PLM processes 2 PLM implementation 3 Sustainability 4 Collaboration 5 Data management and traceability 6 Product lifecycle 7 Knowlegde management 8 PLM semantics 9 PLM maturity 10 Education Product Lifecycle Management Virtual Product Lifecycles for Green Products and Services H.J. Pels, A. Bouras, Chr. McMahon (Eds.) 540 pp. ISBN: , This volume contains the proceedings of PLM11, the 8th International Conference on Product Lifecycle Management (PLM), held in 2011 at the Eindhoven Technical University. The structure of the conference program, expressed in the chapters of this proceedings, reflects the way science nowadays is occupied with PLM. Editorial note PLM originated in the late 1980 s as a software tool to organize product data and improve engineering efficiency. Today it has evolved into an IT driven business approach towards increased societal performance of products, taking all their lifecycle phases, from conception to disposal, into account. Now PLM promises to enable to design new products for optimal societal benefits over their whole lifecycle. This promise is inspired by the availability of cheap computing power that can be integrated in any product or service system, and by the emergence of wideband mobile communication systems that can exchange almost unlimited amounts of information between any two places on the globe. This brings the possibility to monitor the behavior of a product during its whole life, regardless the place where it is used. The ideal of PLM is a global industrial system that brings products with more lifecycle value for the customer at less societal and environmental cost. In other words PLM promises sustainable economic growth with products that bring more wellbeing to the society. PLM builds on Information Technology but it is all about knowledge. PLM uses IT to connect the people involved in the product lifecycle, in order to share their knowledge and thus incorporate more knowledge, not only in the design, but in all lifecycle processes. More knowledge means more efficient and more effective processes. The science in PLM is, amongst others, the science and technology of understanding and controlling the flow of knowledge around product lifecycles and to develop methods to intensify and speed up this flow: more knowledge must flow faster from invention to operation. Brief content description of the book, topics and articles 1. PLM processes: PLM brings new processes in product development and management. These processes must be identified, analyzed, understood and improved. Articles: PLM as a lever for innovation, A. Bitzer, M.Vielhaber Property test planning on the basis of a combined process and product modeling, C. Westpha, S. Wartzack Reducing sparepart variety in spare parts management, U. Dombrowski, S. Schulze, K. Schmidtchen Authoring and verifying vehicle configuration rules, A. Tidstam,. Malmqvist Improving ECM with Information demand patterns, K. Sandkuhl 2. PLM implementation: the possibilities of PLM go far beyond the current perception of most product development organizations. Therefor implementing PLM is about organizational change.

11 Articles PLM implementation roadmap for Divertor Test Platform of ITER fusion energy program, L. Simo Pekka, M. Harri, U. Oll Improving efficiency in Product Lifecycle Management implementation projects by applying lean principles, R. Navarro, J. Cloonan, R. Duboi, A.Tiwari Challenging requirements management issues in PLM implementation findings from a retrospective case study, M. Bokinge, J. Malmqvist PLM Adoption through statistical analysis, D. Bergsjö PLM and design education: a collaborative experiment on a mechanical device, F. Segonds, N. Maranzana, Ph. Véron, A. Aoussat 3. Sustainability: the specific knowledge that makes products more sustainable is identified and integrated in design processes. Articles Integration of sustainability in NPD process: Italian experiences, E. Kerga, M. Taisch, S.Terzi Contribution to sustainable product development by means of knowledge assets integrated into a PDM System, K. Lindow, N.Hoai Nguyen, H. Hayka, R. Stark The `Sustainable Building Accelerator, W.H. Maassen, H.N. Maaijen Sustainable industrial systems: a case study from the Malaysian palm oil industry, C. Chee Guan, A. McKay Considering sustainable impacts of suppliers throughout the product lifecycle in the pursue of a sustainable vision, R. Jørgensen,G. Florian, H. Behncke, U. Lindemann 4. Collaboration: the role of knowledge in collaboration must be better understood and knowledge must be better structured to be able to present proper knowledge at the proper place. Articles Semantic based approach for the integration of product design and numerical simulation, I. Assouroko, G. Ducellier, B. Eynard, Ph.Boutinaud Numerical representation of interface control documents (ICDs) for collaborative engineering, D. Jouffroy, A. Desrochers,L. Rivest Collaborative specification of virtual environments to support PLM activities, S. Sadeghi, F. Noel, C. Masclet PLM benefits for networked SMEs, M. Peruzzini, M. Mengoni, M. Germani Collaborative recommendation systems for PLM: approach and technological framework, A. Smirnov, N. Shilov 5. Data management and traceability: the amounts of data needed to capture knowledge about the whole lifecycle will be huge. Also data is generated at different locations and by different parties. Better understanding of structuring principles and tools, to help users store data in the proper structure, are needed. PDM suitability study for CAE data management, A. Buda, R. Derroisne, P. Makkonen, V. Cheutet An effective release process in building and Construction, J.B. Reefman An integrated requirements elicitation approach for the development of data management systems, F. Demoly, D. Kiritsis, J. McCarthy, C. Upton Traceability of engineering information development in PLM framework, M. Štorga, N. Bojcetic, N. Pavkovic, T. Stankovic New product data and process management A case study of PLM implementation for Formula Student project, A. Jamshidi, J. Jamshidi 6. Product lifecycle: designing for the product lifecycle requires better understanding of that lifecycle and its processes. It also requires new product modeling techniques to specify lifecycle properties of the product. Articles Robotic disassembly of the waste of electrical and electronic equipment, based on the criteria of identification and analysis of waste characteristics, presented on the example of computer hard disk drives, J. Szałatkiewicz Using the extended product concept to better understand new business models along product lifecycles: the case of e mobility, J. Eschenbächer, K D. Thoben, A. Hesmer, M. Herter Exploiting product and service lifecycle data, J. Brunsmann, W. Wilkes, H. Brocks Information model of ship product structure supporting operation and maintenance after ship delivery, D. Mun, N. Do, W. Choi PEGASE: a platform tool to help change management support during the implementation of a PLM system in an industrial company, A. Bissay, K. Cheballah, M. Zrouki, P. Pernelle 7. Knowledge management: there is a challenge in integrating data management and knowledge management methods. A strong theoretic platform is needed to manage the complexity of product lifecycle knowledge. Articles Traceability and project memory in PLM, N. Matta, G. Ducellier, Y. Charlot A PLM/KMS integration for sustainable reverse logistics, T. Manakitsirisuthi, Y. Ouzrout, A. Bouras Progress with OntoCAD: A standardised ontological annotation approach to CAD systems, C. Li, Chr. McMahon, L. Newnes A PPO model based Knowledge Management approach for PLM knowledge acquisition and integration, F. Teng, N. Moalla, A. Bouras A high productive design methodology integrated in a PLM context using knowledge configuration management, C. Vernier, A. Robert, N. Lebaal, X.T. Yan, S. Gomes

12 Managing the product configuration throughout the lifecycle, M. Eigner, A. Fehrenz 8. Semantics: integrating data and knowledge from different disciplines, companies and cultures requires a better understanding of semantics to detect and bridge the often subtle differences in meaning of data elements. Articles Complete material information during the product lifecycle, A. Janus, S. Wartzack The Cone BOM model for consistent and minimal product structure representation, V. Fortineau A three step approach for structuring 3D CAD model comparison scenarios, A. Brière Côté, L. Rivest, R. Maranzana Constraint propagation on PLM Databases: Application to the design of automated production systems, O. Rebai, P A. Yvars, N. Khabou Masmoudi, F. Masmoudi Product lifecycle simulation applying semantic data management J. Campos, J. Kortelainen, E. Jantunen 9. PLM maturity: implementing the full PLM approach is a matter of many years of continuous improvement. PLM maturity is a means to position, compare and guide companies on their road to full PLM. Articles Trends in technology and their possible implications on PLM: Looking towards 2020, J. A. Gopsill, H. C. McAlpine, B. J. Hicks Towards future PLM maturity assessment dimensions, A. Silventoinen, H.J. Pels, H. Kärkkäinen, H. Lampela Researching PLM process in industry case of benchmarking ECM, A. Pulkkinen, T. Markova, N. Rissanen A conceptual framework to develop assessment models for PLM implementation projects, A. Buccini 10. Education: the speed of realizing PLM in industry depends strongly on the education and training in PLM issues especially since training new staff is easier than changing old habits. Article PLM master curriculum design at University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences, Z. Anišic, D. Šešlija,I. Ignjatovic, V. Mladenovic

13 Operations Management Een inzicht in de praktijk Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management een inzicht in de praktijk. INHOUD Introductie Deel I De organisatiekubus als model voor bedrijfsvoering Deel II Organisatievormen Deel III De productarchitectuur Deel IV Het logistieke concept Operations Management Een inzicht in de praktijk E. van Zomeren 238 pag. Full color. ISBN: Prijs 44,95 Operations Management een inzicht in de praktijk geeft een compleet beeld van de operationele bedrijfsvoering, ondersteund met praktijkvoorbeelden, en beschrijft de valkuilen die ontstaan wanneer enabling technologies zoals ERP, PDM, configuratiesoftware en kwaliteitsverbeteringstechnieken worden aangewend om tot bedrijfsoptimalisatie te komen. Dit boek vormt daarmee een belangrijke informatiebron om Operations succesvol(ler) te kunnen inrichten en te managen. Aan de hand van een model de organisatiekubus wordt de bedrijfsvoering in drie dimensies beschreven: de organisatievorm, de productarchitectuur en het logistieke concept. Het boek bespreekt welke combinaties voor een organisatie het meest succesvol zijn en hoe zij naar die situatie toe kan migreren. Productarchitectuur is vaak het minst begrepen aspect binnen Operations, maar tegelijkertijd de belangrijkste omdat het productontwerp cruciaal is voor bedrijfseconomische groei en het alle bedrijfsprocessen in de organisatie raakt. Een intelligent opgebouwde productarchitectuur is het fundament voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan productconfiguratie in samenhang met Lean Manufacturing. Het boek legt ook uit hoe u een productarchitectuur configureerbaar maakt en hoe u deze configuratielogica het best kunt beschrijven met behulp van de Unified Modelling Language (UML). Verder wordt besproken hoe een organisatie haar logistieke concept steeds verder kan optimaliseren door toepassing van Six Sigma en Lean technieken. Het boek betoogd en illustreert duidelijk dat veranderingen alleen zin hebben als die plaatsvinden in alle drie de dimensies. Optimalisatie in één dimensie leidt alleen tot suboptimalisatie. Dit boek is geschreven om studenten, stagiaires, maar ook professionals goed voor te bereiden op de praktijk van Operations. Theorie is natuurlijk nodig, maar inzicht in de praktijk van Operations is veel belangrijker omdat er vele, vaak subjectieve, aspecten aan dit vak verbonden zijn.

14 Manarm produceren INHOUD 1Inleiding 2 Waarom manarm produceren? 3 Hoe kan men de concurrentiepositie versterken? 4 Voorwaarden om manarm te kunnen produceren 5 Kostprijsverlaging 6 Levertijd en betrouwbaarheid 7 Flexibiliteit 8 Reproduceerbaarheid 9 Manarme manuele productie 10 Manarm verspanen 11 Manarm plaatbewerken 12 Manarm lassen 13 Manarm samenstellen van onderdelen 14 Algemene aandachtpunten bij manarm produceren 15 Stappenplan manarm produceren 16 Een praktijkvoorbeeld van manarm produceren 17 Nog meer praktijkvoorbeelden Manarm produceren J. van de Put 146 pag. Full color. ISBN: ,50 Om concurrerend te zijn en te blijven streven organisaties ernaar om zo manarm mogelijk te kunnen produceren. Hierbij is de focus vrijwel altijd gericht op technische oplossingen in de vorm van robotisering. Natuurlijk dragen technische oplossingen bij aan manarm produceren, maar dat is slechts een deel van het invulling geven aan manarm produceren. Organisaties die de oplossing zoeken in de vorm van robotisering zien hun concurrentiepositie vaak niet verbeteren. Sterker nog, het kan hun concurrentiepositie zelfs verslechteren. De reden daarvan is dat er onvoldoende aandacht is voor de organisatorische aspecten die nodig zijn om de productie manarm in te richten. Manarm produceren behandelt alle aspecten die van belang zijn om een industriële organisatie zo manarm mogelijk te laten functioneren. Het boek besteedt veel aandacht aan de organisatorische aspecten van manarm produceren. Aan de hand van een stappenplan wordt op een systematische manier aangegeven hoe we een productieproces manarmer kunnen maken. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden die laten zien hoe we technische en organisatorische mogelijkheden kunnen combineren om tot een manarme productie te komen. Manarm produceren is geschreven voor iedereen in een industrieel bedrijf die betrokken is bij het manarmer maken van de productie. Hierbij gaat het om directeuren, bedrijfsleiders, overige MT leden, productieleiders en werkvoorbereiders. Daarnaast is dit boek ook geschikt om studenten Technische Bedrijfskunde inzicht te geven in het manarmer maken van productieprocessen.

15 Product Data Management Eindelijk! Een handzaam boekje dat in nog geen 100 pagina s de hoofdzaken van Product Data Management helder uit de doeken doet. INHOUD 1 PDM: historie, definities en functiemodel 2 Een typisch productontwikkelingsproces 3 Typische problemen 4 Informatiemanagement 5 Procesmanagement 6 Item based versus File based 7 PDM en CAD 8 Strijd om de stuklijst 9 PDM en Lean Manufacturing Termen en definities Product Data Management J. P la Fontaine, J.S. Könst, M.G.R. Hoogeboom 99 pag. Full color. ISBN: , Dit boek is anders. Het is praktisch, dun, rijkelijk geïllustreerd en prettig leesbaar! De aanpak is mij uit het hart gegrepen. Ik kan iedereen, die meent dat er in zijn organisatie iets met PDM/PLM moet gaan gebeuren, aanraden dit boekje onder ogen van zijn collega's te brengen. Ik vind dat er op elke engineeringafdeling een exemplaar van dit boekje zou moeten liggen. Dr. Ir. H.J. Pels, Associate Professor TU Eindhoven Kwaliteit, korte doorlooptijden, lage kosten, innovatie het zijn belangrijke voorwaarden om als productiebedrijf succesvol te zijn. Maar ook het managen van productinformatie hoort zeker in dit rijtje thuis. Het huidige productontwikkelingsproces is multidisciplinair. Productiebedrijven kennen vanouds klanten en toeleveranciers, maar door outsourcing en globalisering zijn er meer partijen bij het productontwikkelingsproces betrokken dan voorheen. Klanten willen steeds sneller een klantspecifiek product geleverd hebben en krijgen inspraak die ver doordringt in het ontwikkelproces van het uiteindelijke product. Dit alles maakt een goede beheersing van informatie noodzakelijk. Beschikbaarheid van informatie, de juiste versie van de verschillende documenten die op het juiste moment opvraagbaar moet zijn en ook nog eens bestemd voor de juiste personen, wordt steeds belangrijker. Product Data Management beschrijft het proces van het managen van alle informatie die rondom productontwikkeling ontstaat. Het doet dit in heldere taal en benadert het vraagstuk van informatiebeheersing niet vanuit hulpmiddelen zoals software tools, maar vanuit een bedrijfsstrategische visie. Het boek geeft antwoord op vragen als: welke functies hebben PDM systemen, welke mogelijkheden biedt PDM de organisatie, hoe kan PDM worden gepositioneerd binnen de organisatie en ten opzichte van andere bedrijfsapplicaties en wat zijn de voorwaarden die gesteld worden aan de eigen organisatie? Product Data Management is het eerste Nederlandstalige boek dat PDM in alle facetten uiteenzet. Praktijkvoorbeelden en sprekende illustraties leiden de lezer stapsgewijs door de wereld van PDM. Dit boek is geschikt voor studenten Techniek en Technische Bedrijfskunde, en voor professionals die zich aan het oriënteren zijn en willen weten wat de essentie van PDM is en hoe PDM kan worden toegepast binnen hun organisatie.

16 Product Data Management A Strategic Perspective Product Data Management is the first PDM book that approaches PDM from an organizations strategic point of view, and not from software appliances angle. The text is easily readable and understandable for anyone who is interested in PDM or wants to know how to improve the storage of knowledge and information in an organization. The book is unique by its practical set up, recognizable situations and illustrative examples. CONTENTS Terms and Definitions 1 Product Data Management: history, definition and functional model 2 A typical product development process 3 Typical problems 4 Information Management 5 Process Management 6 Item based versus file based PDM systems 7 PDM and CAD 8 The battle of the parts list 9 PDM and Lean Manufacturing Product Data Management A Strategic Perspective J.S. Könst, J.P. la Fontaine, M.G.R. Hoogeboom 128 pp. Full color. ISBN: ,50 This innovative book is written by consultants, and experts on the field of Product Data Management. The authors remark, Over the years we have become painfully aware that the PDM information our clients hold is rarely of any use to them. The information is mostly academic in nature, and has no practical value. Even the supplier's own information fails to make clear what the real added value of PDM is for the organization. Quality, short completion times, low costs, innovation: these are crucial requirements for a successful modern manufacturing business. But one thing missing from this list is the management of product information. The current approach to the product development process is multi disciplinary. In the past, manufacturing companies dealt with customers and suppliers, but these days outsourcing and globalization mean that many more parties are now involved in the product development process. Clients demand a customized product and they want it fast; they are now being given a say on matters that penetrate deeply into the process of developing the eventual product. Product Data Management: A Strategic Perspective describes the management of various types of information created during product development. The expert authors write in an accessible style and adopt a business strategy approach to the problem of information management, rather than focusing on resources such as software tools. In particular, the authors Jérôme la Fontaine and Marko Hoogeboom address key questions such as: Who can benefit from the introduction of Product Data Management (PDM)? What functionalities are available in the different PDM systems? What are the consequences for an organization moving over to PDM? Product Data Management: A Strategic Perspective explains all aspects of PDM. Practical examples and striking illustrations guide the reader on a step by step journey through the world of Product Data Management. The book is particularly relevant to students of technology and business administration and professionals who need to know the nuts and bolts of PDM and how it can be applied within an organization.

17 Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process This essential guide reveals how to innovate and integrate design and engineering processes. Written primarily for students, this cutting edge title shows how organizations continuously strive to improve the quality of their products and services to secure future profit. CONTENTS 1 Why an integrated design and engineering process? 2 IDE philosophy demands for team working by concurrent engineering 3 IDE structure models for product data management and reuse of knowledge 4 How to map the client s demands and wishes 5 Methodology for product design over the life cycle 6 Production, operation, maintenance and continuous improvement 7 Maintenance and operation 8 Answers to the problems (and extra exercises) Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process T.M.E. Zaal 224 pp. Full color. ISBN: ,50 Organizations have to work continuously to improve the quality of their products and services to secure future profit. They also need to develop and execute timely new innovations and products. Integrated Design and Engineering as a Business Improvement Process reveals how to achieve successful design processes by effectively working with the right design team, establishing strong relationships with stakeholders and delivering quality products. Organizing the design processes and quality of a design team around all the stakeholders is key to success. Another important consideration is to weigh up the right client needs, demands and wishes. Effective utilization of information technology as a knowledge tool around the design and engineering processes is also a key factor. International expert Tim Zaal demonstrates how to investigate and manage client demands as well as the effective utilization of information technology (IT) as a knowledge tool around design and engineering processes. He tackles value creation and how to organize the right design process. Full colour throughout, this must have book has plenty of fully worked examples, exercises and references for further reading. This key book provides readers with everything they need to understand: what is involved in setting up a design and engineering process that is client oriented and value driven for an organisation; how to organize an improvement of existing products and services with all the stakeholders; how to implement the role of information technology over the whole lifecycle of a product, including the re use of proven knowledge; exiting applications from the fields of designing products, building services and asset management.

18 Effective Innovation in Practice A Guide to Technology Oriented Innovation for Engineers and Technical Managers When developing new products, new processes and new markets it is crucial that organizations continue deliver products to existing customers in a sustainable, innovative and competitive way. This book shows how to do just that. CONTENTS 1 Introduction 2 Design of business management research 3 Historical events related to science, technology and innovation 4 Managing effective innovation in practice 5 Strategic management of technology oriented innovation 6 The innovation landscape: opportunities, uncertainties, risk and new value creation 7 How to become a more effective innovating organization Effective Innovation in Practice A Guide to Innovation From a Technological and Methodological Perspective J. Slagter 232 pp. Full color. ISBN: ,90 WEBSITE innovationcenter.nl To be an effective innovative organization, both the value chain and the innovation process have to be coordinated properly in order to attain the organization s main goals. This requires challenging managerial decisions combined with balanced coordination of activities at a strategic, tactical and operational level. In an exploratory way this new book presents several concepts related to the management of technology oriented innovation and problem solving based business management research. The goal of this book is to develop the reader s knowledge, skills and attitudes, based on learning by doing, in these areas focusing on technology oriented innovation from a managerial perspective. Effective Innovation in Practice is essential for students, studying abroad at Universities and Universities of Applied Sciences, who are involved with technology oriented learning programmes, and for managers interested in, and working on, innovation management issues in organizational practices. In systemizing the innovation process, this book is also useful for professionals working on innovation issues within innovation teams, process change teams, and product development teams. After reading this book, and, in particular, by applying the recommended learning approach, readers will acquire: an innovation management knowledge base; methodological research skills to cope effectively with a broad spectrum of innovation issues in practice; a critical approach to using innovation concepts for problem solving practices in relation to decision making; encouragement to explore analytical abilities and conceptualizing skills in order to cope with complex innovation situations; a systematic approach with regard to problem solving, dealing with it in an interdisciplinary way. The Effective Innovation in Practice methode comprises this textbook, a workbook and a website (innovationcenter.nl) Also available as e book: ISBN (e book: pdf) ISBN (e book: epub)

19 Effective Innovation in Practice: Opportunities for hands on learning Additional case based and advanced assignments with elaborations CONTENTS 1 Introduction 2 Design of business management research 3 Historical events related to science, technology and innovation 4 Managing effective innovation in practice 5 Strategic management of technology oriented innovation 6 The innovation landscape: opportunities, uncertainties, risk and new value creation 7 How to become a more effective innovating organization 8 Elaborations Effective Innovation in Practice: Opportunities for handson learning J. Slagter, J.P.S. Piest 178 pp. ISBN: Price: 37,50 Following the inspiring learning philosophy of the textbook Effective Innovation in Practice A Guide to Innovation from a Technological and Methodological Perspective this workbook presents assignments for hands on learning experiences. The goal of this workbook is to further develop the reader s knowledge, skills and attitudes and is based on the concepts of learning by doing and problem solving based business management research. This workbook is in alignment with, and derived directly from, the textbook and challenges the reader to achieve various learning objectives. By reading the textbook and working through this workbook the reader develops a wide ranging and in depth body of knowledge relevant to four subjects and combinations of them: (1) Business Management and Research, (2) Strategy Development, (3) Technology Development, and (4) Innovation. Brief content description Chapter 1 applies the basic concepts and ideas behind the terms innovation and technology and relates these to the type of innovation you are facing and the phase you are currently dealing with, either in a fictitious case or in your individual practice. In addition to innovation you will investigate which initiatives are currently in progress within your organization and what the innovation (risk) space means for your company. Chapter 2 is aimed at mastering the basics for preparing business management research and will start with personal learning objectives. Step by step you will apply the individual concepts and tools of the textbook in order to design your own research proposal. Chapter 3 is intended to provide a better understanding of the essence of technology and innovation by exploring historical facts, and by reviewing contextual factors based upon the introduction of a few important technology oriented innovation concepts, derived from Management Science literature. Chapter 4 is aimed at understanding both the current and future state of an organization as well as the complex path between those two states. Initially you are challenged to describe your way of viewing organizations in detail in order to understand the importance of knowing how you look at innovating organizations. Chapter 5 is intended to provide a better understanding of the relationship between technology oriented innovation and strategy development, as well as the past, present and future aspects of a company. Specific learning objectives of this chapter are related to the knowledge and skills used to describe and analyze external and internal strategic factors, together with the concepts involved in developing a proper business plan. Chapter 6 is aimed at better understanding the innovation landscape and the complex aspects related to both the external environment and the organization on its own. Possible approaches, mapping tools, and powerful concepts for exploring and `coloring the innovation landscape are all dealt with. Specific learning objectives of this chapter focus upon the knowledge and skills required to carry out research activities related to the innovation landscape. Chapter 7 finally provides the readers with insights and tools at such a level that they are able to give integrated expert advice to organizations who are grappling with the question of how to become an effective innovating organization.

20 3 Maintenance Management Profit driven Maintenance for Physical Assets Creating operational excellence is the methodology for the maintenance function to show its contribution to the profit of a company. This refreshing new book from Tim Zaal fills the gap between how top managers and maintenance managers think about handling assets in relation to maintenance and operational activities. CONTENTS 1 House of Excellence Maintenance 2 Selecting the Right Assets to Meet the Company s Goals 3 Maintenance Policy 4 Maintenance Concepts and Execution Plan 5 Continuous Improvement 6 Maintenance Information Systems 7 The Maintenance Organization as a Business Unit Appendices Profit driven Maintenance for Physical Assets T.M.E. Zaal 420 pp. Full color. ISBN: ,95 In the board rooms of most companies the word maintenance typically gives the top management an uneasy feeling. Why is this the case? The main reason is the way in which they think about business. They generally think, speak and discuss about opportunities, profits, risks, new markets, added value and costs for their business. On the other hand, the maintenance manager generally thinks in terms of techniques, failures, technical problems, workforce schemes, and not purely in costs and benefits. Maintenance costs are seen as penalties from above and maintenance as a function is not viewed as a business opportunity for improvements and for creating added value. The main scope of this book is to fill this large gap between these two worlds. We will treat the maintenance function as a pure business driven process to fulfil the company s main goals and address the challenge of organizing the maintenance activities in the most profitable way for the asset owner. There are a lot of methods available for maintenance management improvement like Asset Management, TPM, RCM, WCM, FMECA, Lean, PAS 55, etc. Profit Driven Maintenance for Physical Assets provides the reader with an overview of how all these methods can improve the maintenance function and how to leverage the opportunity to utilize them. In addition, the maintenance organization and the competencies of the people involved are important items in this book. For maintenance managers output improvement and operational excellence are high on the agenda. It is important that the maintenance function not only covers technical matters about the physical assets, but that there is also a thorough understanding of the business way of thinking about assets. We call this Technomics. This approach enables communication with top management to take place on the basis of business terms, such as profit, added value and profitability. Who is this book for? It is for operational managers, maintenance managers, maintenance engineers and CEOs, in fact everybody who has an interest in how maintenance can be viewed as a business driven process. It is also for post graduate courses on maintenance, reliability and business engineering, and everybody who plays a role in the maintenance function of a company.

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Weeks, Marcus Philosophy in minutes

Weeks, Marcus Philosophy in minutes Non-Fictie - 100 2014-47-2845 Weeks, Marcus Philosophy in minutes Philosophy in minutes / Marcus Weeks. - London : Quercus, 2014. - 415 pagina's : illustraties ; 13 cm. - Ondertitel op omslag: 200 key

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam.

competentie Applied Research Research proposal, management summary. Will be anounced on ACI portal. Exam. 1 2 7 5 Applied Research 1 2 3 4 5 Geef aan in hoeverre de competenties verwerkt/ gedekt is in de module. 1. minimaal - 5. maximaal competentie Research proposal, management summary. Will be anounced on

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Wright, Alex Cataloging the world

Wright, Alex Cataloging the world Non-Fictie - 000 2015-12-1733 Wright, Alex Cataloging the world Cataloging the world : Paul Otlet and the birth of the information age / Alex Wright. New York : Oxford University Press, [2014]. - 350 pagina's

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

MASTERCLASS INSTITUTE

MASTERCLASS INSTITUTE MASTERCLASS INSTITUTE PROGRAMMA-OVERZICHT 2015-2016 MASTERCLASSES PROCLASSES INTERNATIONAL CLASSES Topseries voor (senior) management en professionals over cutting edge topics die de wereld, uw organisatie

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD.

THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 THE RISK MANAGEMENT ROLE OF THE BOARD. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad Master of Science in de Toegepaste

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie