Verbetering (reis)informatie op OV-haltes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verbetering (reis)informatie op OV-haltes"

Transcriptie

1 Verbetering (reis)informatie op OV-haltes EINDRAPPORT (12 maart 2012)

2 DISCLAIMER EN COPYRIGHTS Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OV-bureau Randstad en de desbetreffende gebruikte bronnen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend en OV-bureau Randstad neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. OV-bureau Randstad is niet verantwoordelijk voor de informatie op publicaties en websites van andere organisaties waarnaar wordt verwezen. Voor algemene vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze publicatie kunt u contact opnemen met: Barry Rijnbeek (OV-bureau Randstad) telefoon: Copyright OV-bureau Randstad 2012

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1.Doelstelling 6 2.Aanbevelingen op hoofdlijnen 11 3.Aanbevelingen specifiek 22 Goede voorbeelden binnen- en buitenland A. Integrale voorbeelden 24 B. Per type halte-informatie 38 Lijnennetkaart 39 Omgevingsplattegrond 47 Halteplattegrond 51 Haltevertrekstaat 53 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo 57 4.Bijlagen 62 A. Resultaten enquête overheden en vervoerders 63 B. Referenties 80 Deze inhoudsopgave is interactief; klik op het bladzijdenummer om automatisch naar het betreffende hoofdstuk te springen

4 Inleiding Het OV-bureau Randstad heeft een Plan van Aanpak informatie op de halte ontwikkeld in januari Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek als uitwerking van dat plan van aanpak. In dit rapport zijn aanbevelingen gegeven om de reisinformatie op de halte te verbeteren en vergemakkelijken, zodat de reizigers de informatie beter gaan waarderen. Op de volgende bladzijde is een overzicht weergegeven van de aanbevelingen. Dit overzicht is ook als apart document bij deze rapportage bijgevoegd. Dit overzicht is te gebruiken als een overkoepelende structuur en samenvatting van deze rapportage. Het dient ook als leeswijzer voor de verschillende hoofdstukken waarin de aanbevelingen behandeld worden.

5 Hoofdaanbevelingen en leeswijzer 1. Doelstelling 2. Aanbevelingen op hoofdlijnen vanuit de reiziger bezien; inhoud & proces wat en hoe 3. Specifieke aanbevelingen over: Product Informatie Standaarden Beheer 4. Bijlagen: A. Resultaten enquête overheden en vervoerders B. Referenties

6 1. Doelstelling

7 Doelstelling Het doel van het OV-bureau Randstad is om met dit onderzoek en rapport een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de (reis)info op haltes, waardoor reizigers de geboden statische (reis)informatie beter gaan waarderen. Wordt de reiziger hier wijzer van?

8 De aanpak Het onderzoek bestaat uit 3 stappen, op basis waarvan waaruit aanbevelingen zijn geformuleerd in het overkoepelende schema. Toelichting per stap: 1. Een enquête onder overheden en vervoerders Via het OV-bureau Randstad is een vragenlijst verstuurd naar overheden en vervoerders via de projectgroepleden van het OV-bureau Randstad De resultaten moeten ideeën, kansen en knelpunten opleveren, op basis van de klachtenregistratie van reizigers en de expertise in de eigen organisatie 2. Goede voorbeelden uit binnen- en buitenland Voorbeelden uit binnen- en buitenland verzamelen om van te leren Ook voorbeelden van zo moet het niet, want, oftewel goed en beter 3. Voorbeelden van marktpartijen Voorbeelden marktpartijen uit binnen- en buitenland die integrale systemen kunnen ontwerpen en/of deelsystemen en infrastructuur kunnen leveren

9 Leerpunten uit de literatuur Verschillende bronnen en onderzoeken bewijzen het nut en noodzaak van goede informatie voor reizigers op de halte. Niet alleen als gebruiksaanwijzing van het OV-product, maar ook in relatie tot een betere waardering van de reiziger voor het OV. In de bijlage (4B) zijn een aantal relevante resultaten uit onderzoeken weergegeven. Op deze en de volgende bladzijde geven we een kleine greep hieruit. Bron: Transport of London (TfL) 2009, London Underground multiple message wallpaper Het blijkt dat frequente en niet-frequente reizigers verschillende informatiebehoeften hebben, maar voor beide groepen geldt dat informatie over de dienstregeling, oftewel wanneer en hoe vaak vertrekt mijn bus/tram/metro? de meest belangrijke informatiebron is. Voor de niet-frequente reiziger komt daar de behoefte aan informatie over oriëntatie in het netwerk en tarieven bij. Als deze informatiebronnen op orde zijn, zullen de grootste groepen reizigers op de haltes goed bediend zijn.

10 Leerpunten uit de literatuur Vervolgens volgt de stap van wat naar hoe. Uit verschillende onderzoeken kan worden afgeleid dat de volgende elementen van belang zijn bij de ontwikkeling van (reis)informatie op de halte: 1. Standaardisering van informatie: eenheid en herkenbaarheid voor reiziger 2. Individualisering van informatie: aanpassen aan de behoefte per (type) halte 3. Focus: hiërarchie van informatie door prioritering op basis van de reizigersbehoefte De vormgeving is vervolgens bepalend in hoe de informatie wordt ervaren door de reiziger. Dit kan worden vastgelegd in ontwerprichtlijnen. Een aantal essentiële elementen hiervoor uit een onderzoek voor Transport for London: Heldere informatie die goed is vormgegeven Omgevingskaart voor wayfinding Gebruik van verschillende kleuren voor elke (hoofd)lijn, met een consequent gebruik van kleurcodering Iets te lezen/bekijken voor de reiziger tijdens het wachten Zo effectief mogelijk weergeven: overzichtelijk, consistent en opvallend (Zie ook bijlage 4B voor meer details)

11 2. Aanbevelingen op hoofdlijnen

12 Een eenvoudig OV-product - aanbevelingen De kenmerken van het product bepalen mede de informatiebehoefte van de reiziger. Een simpel en makkelijk te begrijpen OV-product heeft minder uitleg nodig. Voorbeelden: Elke 10 minuten een bus > geen uitgebreide haltevertrekstaat nodig Kleur van de buslijn op de lijnennetkaart heeft een betekenis en correspondeert met de kleur van de bus zelf > de klant ziet en weet dat blauwe bussen snelbussen zijn, en gele bussen stopbussen zijn Een eenvoudig product met een gepaste inzet van branding zorgt er voor dat de behoefte aan informatie bij de reiziger voorkomen wordt. Op de volgende bladzijde zijn voorbeelden te zien waarbij kleurgebruik is gebruikt als functionaliteitsaanduiding. Dit is eventueel door te ontwikkelen tot een functionele branding van het totale OVproduct.

13 Een eenvoudig OV-product - aanbeveling Voorbeeld Kopenhagen branding? Marketingboekje ACTIE bronmbnestanden) Movia Kopenhagen Kleurgebruik consistent doorgevoerd op voertuig, kaarten en halte binnen een herkenbare gemeenschappelijke branding van het OV-product. Seoul: family-branding met kleur voor functionaliteit buslijn

14 Relevante informatie - aanbevelingen De geboden informatie moet optimaal zijn. Dit betekent dat - hoe eenvoudig of complex het OV-product ook is - de klant informatie krijgt die relevant en compleet is. Wat dat is, hangt af van de plek waar hij/zij zich bevindt. Kortom, de informatiebehoefte is contextafhankelijk. De informatie moet op halteniveau antwoord geven op de vragen van de reiziger. Het is dus nodig dat men zich verplaatst in de behoefte van de klant op die specifieke plek en de gegeven informatie daarop aanpast (individualisering van de informatie): Voor het instappen: Waar kan ik hiervandaan heen? Waar stopt de bus die ik nodig heb? Hoe lang duurt het tot de bus komt, en tot de bestemming? Wat kost het en hoe betaal ik? Help! Ik heb een probleem! Wat nu? Na het uitstappen: Waar ben ik precies en hoe kom ik hiervandaan verder? Hoe uitgebreid deze vragen beantwoord worden, kan per haltecategorie eventueel verschillen.

15 Relevante informatie - aanbeveling First-time-user eerste contact eerste gebruik evaluatie gebruikservaring herhaling gebruik afvallers regelmatig gebruik tot vaste klant alleen in noodgevallen geen gebruik Zijn we ons van alle contactpunten met de reiziger bewust? Potentieel van een betere first-time-user ervaring Aanbeveling: Ga uit van de first-time-user die onbekend is met het OV-product en de locatie waar hij/zij zich bevindt bij het besluit welke informatie nodig is en bij het ontwerpen van de informatie. first-time-users zijn gebruikers die zich extreem onzeker voelen als ze niet bekend zijn met het product OV. Negatieve ervaringen (bijvoorbeeld bij onbruikbare informatie) kunnen leiden tot afzien van verder OV-gebruik.

16 Leesbare informatie - aanbevelingen De geboden informatie moet makkelijk leesbaar zijn. Een heldere en voorspelbare weergave van de informatie draagt hieraan bij. De informatie moet daarom zo vormgegeven zijn dat ze voor klant makkelijk herkenbaar is, door het gehele OVsysteem heen. Een gepaste standaardisatie van de wijze waarop de informatie gecommuniceerd wordt zorgt voor deze grotere herkenbaarheid. Designrichtlijnen, passend bij de branding van het OV-product, vormen een essentieel element voor een heldere en voorspelbare weergave van de informatie aan de reiziger door één herkenbare stijl, typografie en kleurgebruik. Belangrijk is dat deze designrichtlijnen voldoende modulariteit kennen om de individualisering van de geboden informatie mogelijk te maken. Voorts moet de leesbaarheid ook bevorderd worden door focus aan te brengen. Dit kan door een nuttige hiërarchie te hanteren in de geboden informatie. Relevante elementen waarvoor standaarden opgesteld moeten worden zijn: Netwerk: Schematisch en/of geografisch weergave Halte-uitrusting: Hiërarchie van haltes, plaatsing informatie op de haltes Dienstregeling: Informatiecomponenten en presentatie ervan Tarieven en kaarten: Overzicht bieden en categorisering aanbrengen Omgeving: Weergave van attractiepunten en bijpassend kleurgebruik Voertuig en systeem: Branding als abstracte communicatie over de kenmerken van het product

17 Leesbare informatie - aanbeveling OVBR KpVV ontwerpers adviseurs De resultaten uit de enquête geven aanleiding om te willen richten op uniforme (statische) reisinformatie en dat te standaardiseren waar mogelijk. Dit om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden en te zorgen dat de goede voorbeelden uit het perspectief van de reiziger met elkaar gedeeld worden. streekvervoerder(s) stadsvervoerder(s) De basis hiervoor zou een marketing- of projectplatform kunnen zijn waarin alle belanghebbende actoren samenwerken om richtlijnen te ontwikkelen. NS ProRail Reizigers en consumenten (organisaties) SRA heeft werkt bijvoorbeeld samen met de NS en gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van een nieuw Nijntje-proof informatiesysteem op Amsterdam Centraal. De financiering is ook verdeeld over deze drie actoren.

18 Voorbeeld Standaardisering HTM pilot met 2 tramlijnen (15 en 16) > nieuwe haltepanelen De richtlijn oude situatie was: Af en toe update van het bestaande sjabloon Nieuwe haltepaneel: Nieuwe inzichten verkregen Wordt nu doorontwikkeld tot ontwerprichtlijn

19 Beheer van informatie - aanbevelingen De klant verwacht foutloze informatie. De geboden informatie moet betrouwbaar zijn. Hiervoor moet de zorg voor voortdurend kloppende informatie en goed onderhouden informatiedragers centraal staan. Dit betekent dat er ontwerp-, beheer- en onderhoudsprocessen moeten bestaan die zich richten op een voortdurende actualisatie en onderhoud van de geboden informatie. Dit moet efficiënt zijn, binnen de kaders van de designrichtlijnen blijven plaatsvinden en de nodige individualisering van de informatie respecteren. Hoe dit het best ingericht wordt, hangt in sterke mate af van de wijze van contracteren van het OV (denk aan het bestaande verschil in het gebruik van aanbestedingen en financiële prikkels, in de plaatsing en verdeling van de ontwikkelingsfunctie tussen vaak meerdere actoren, enz.) Omgekeerd moeten conclusies over efficiënt en effectief beheer van reisinformatie waarschijnlijk ook meer invloed hebben op de gekozen aansturingswijze in het OV. Welke actor(en) de bij deze processen horende databases, ontwerpsystemen, enz. moet(en) beheren is derhalve niet in het algemeen te zeggen. De plaatselijke vervoersautoriteit, de naburige vervoersautoriteiten, de gemeente waarin de halte zich bevindt, en de vervoerders die de halte aandoen zullen allen bij delen van de informatiebehoefte betrokken zijn. Waar het om gaat is dat de verdeling van verantwoordelijkheden en concrete taken zo ingericht zijn dat ze de efficiëntie en coherentie van het geheel helpen garanderen, bij ontwerp én vooral ook bij onderhoud.

20 Beheer van informatie - aanbeveling Richtlijn vs. Realiteit. Let op: Ruimtegebruik en afmetingen Locatie van de informatie Ruimte voor wijzigingen Weersinvloeden en vandalisme Kleurstelling Plaatsing onderdelen vastgelegd in Voor U richtlijn (BRU) In de praktijk worden pamfletten over andere info heen gehangen en zijn sommige panelen van binnen beslagen, vochtig of verkleurd.

21 Beheer van informatie - aanbeveling Integraal oppakken Expertise gebruiken: Testen (pilot) vervoerders wegbeheerders leveranciers van fysieke halte-infrastructuur ontwerpers van de informatie Optimaliseer zo mogelijk met input van reizigers: voorafgaand inventariseren van behoeftes tijdens het ontwerpproces co-creatie tijdens een proef/pilot evalueren reiziger overheid vervoerder(s) wegbeheerders HTM heeft tijdens een pilot reizigers laten evalueren ontwerper

22 3. Aanbevelingen specifiek

23 Aanbevelingen per type informatie Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de volgende specifieke aanbevelingen aan bod: A.Integrale voorbeelden van goede informatie op OV-haltes B.Goede voorbeelden per type halteinformatie: Lijnennetkaart Omgevingsplattegrond Halteplattegrond Haltevertrekstaat Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo

24 A. Integrale voorbeelden

25 Stuttgart & regio Stuttgart en de regio er omheen zijn een goed Duits voorbeeld van een consistente ontwerprichtlijn met een helder beheersproces voor reizigersinformatie op de halte Een aantal referentiegegevens: Stuttgart regio: km 2 De stad Stuttgart met vier omliggende Landkreise (districten): 2,5 miljoen inwoners 40 vervoerders halten Eigenaren van vervoerautoriteit VVS zijn: 50% door de gemeente 50% door de vervoerders Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

26 Stuttgart; richtlijn in de praktijk! Samen met de vervoerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de halten en stations is het gelukt de theoretische richtlijn werkelijk in de praktijk te brengen Duits logo voor bushalte Naam van de halte Tariefzone informatie Routenummer & bestemming timetab le tariff timetab le networ k Eigen ontwerp header Infopaneel op elke halte Link www en telefoonnummer Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

27 Stuttgart; verschillende soorten panelen Haltevertrekstaat Railnetwerk van Stuttgart Huidige campagne (indien ruimte over) Infopaneel bushalte, 3-4 routes De informatie is gestandaardiseerd voor alle bovengrondse bus- en tramlijnen. Hoe meer reizigers er worden verwacht op een halte, hoe meer informatie er op de halte beschikbaar is Infopaneel tramhalte, 1-2 routes Tariefinformatie Infopaneel bushalte, 1-2 routes Omgevingsplattegrond Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

28 Stuttgart; metro / S-Bahn / Regionaal spoor en busstations Logo vervoerder Haltevertrekstaat Logo s laten zien wie er verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud Logo gemeente Aanvullend informatiepaneel Tariefzones Compleet overzicht van kaartsoorten Halteplattegrond Op belangrijke halten zijn panelen toegevoegd voor aanvullende informatie Regionaal netwerk Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

29 Stuttgart; beheer en onderhoud De vervoerders zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de haltes. metro station Bergspoor station Bron: Retter, Kurt: Weiterentwicklung der Fahrgastinformation in der Region Stuttgart, official presentation, VVS 2010

30 Stuttgart; wayfinding in en naar stations Wayfinding binnen stations Wayfinding naar stations Verwijzing naar ticket verkoop busstation metrostation Haltebord van het bergspoor S-Bahn station

31 Stuttgart; verantwoordelijkheden Het leveren van informatie op de halte via een databasegedreven proces met voortdurende up-to-date informatie over o.a. de dienstregeling op elke halte bus/tram stop information database of VVS; source: VVS De belangrijkste infrastructuur wordt geleverd door het OVbureau / vervoerautoriteit VVS. Zij verzamelen ook alle informatie. De informatie is databasegedreven, daardoor is het proces om up-to-date informatie te leveren bij wijzigingen in bijvoorbeeld de dienstregeling makkelijk te realiseren. Het ontwikkelen van de informatiestandaarden is de kerncompetentie van VVS. Alle informatieposters worden door VVS geproduceerd en afgeleverd bij de vervoerders. De vervoerders beheren de haltes en vervangen de posters in de infopanelen op de halte january 27

32 Berlijn Brandenburg; richtlijn Informatie voor buschauffeurs Duits logo voor bushalte Haltenaam Bestemming buslijn Tariefzone(s) Vervoerders OV-autoriteit vertrekstaat tarief vertrekstaat omgevings kaart vertrekstaat netwerk omleidingen vertrekstaat tarief vertrekstaat netwerk omleidingen De VBB richtlijnen voor Berlijn voor reizigersinformatie zijn alleen nog op papier gerealiseerd, echter nog niet in de praktijk Bron: Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg: guidelines for passenger information

33 Londen; Transport for London Londen staat bekend om het ontwerp van de metrokaart, ontwikkeld in 1933 door Harry Beck Het logo/merk van de Underground is ontworpen in 1908 en herontworpen door Edward Johnston in 1919 De typografie is in 1916 ontworpen door Edward Johnston en het laatste herontwerp ITC Johnston Pro is in 2009 geïntroduceerd. Bron: Transport for London: System service information standard, 2003

34 Londen; communicatiestandaarden Hoogwaardige communicatiestandaarden voor wayfinding; consistent, eenduidig en herkenbaar Bron: Transport for London: Multi-modal interchange signs standard for London, 2001, System service information standard, 2003

35 Londen; halteborden en -zuilen Haltezuilen voor identificatie van een busstation op straatniveau. Er zijn dubbelzijdige en 4-zijdige zuilen met informatiepanelen in gebruik. Halteborden voor rail- en metrostations zijn als uithangborden aan de wand bevestigd. Bron: Transport for London: Products for bus stations

36 Londen; informatiepanelen Behoeften reiziger: De haltevertrekstaten zijn essentieel voor het plannen van de reis. Geeft de reiziger het gevoel van betrouwbaarheid door goed onderhoud; actueel en onbeschadigd. Afmetingen, materialen en kleurgebruik: De informatiepanelen zijn geproduceerd in standaard formaten, aangepast op de inhoud en locatie. Informatiepanelen zijn opgebouwd uit aluminium frames met gehard glas. Functionaliteit: De informatiepanelen moeten makkelijk te openen zijn voor het vervangen van informatie. De posters zitten stevig vast, maar kunnen wel makkelijk vervangen worden. De slotjes zijn onopvallend en makkelijk te openen. De panelen blijven uit zichzelf open staan, terwijl één persoon de informatie vervangt. Bron: Transport for London: Products for bus stations

37 Londen; strategie Vanwege de must van het managen van grote stromen reizigers met behoefte aan informatie focust Transport for London zich op een consequente strategie voor reizigersinformatie. Deze strategie is op te delen in vier onderdelen: 1. Marktonderzoek Wat zijn de reizigersbehoeften? 2. Ontwikkeling Hoe gaan we om met die reizigersbehoeften? 3. Testen Snappen en waarderen de reizigers de nieuwe concepten? 4. Standaarden voor leveranciers Richtlijnen voor de verschillende soorten informatie en de verschillende leveranciers

38 B. Per type halte-informatie LEGENDA: = beter / tip / aanbeveling

39 Lijnennetkaart: abstract R-net overzichtskaart door Mijksenaar Zeer schematisch en (bewust) niet alle lijnen weergegeven. Daardoor onoverzichtelijk Transport for London Nuttige details uitvergroten en omgevingsinfo slim combineren Kopenhagen

40 Lijnennetkaart: abstract Bestemming-zoeker met uitleg over de bushaltes Routevinder met gemarkeerde 24-uurs services Halte is topografisch uitvergroot met nuttige details Sommige attractiepunten zijn geïntegreerd Transport for London

41 Lijnennetkaart: abstract Tweetalige informatie Korte uitleg over de dag- en nachtdiensten Heldere link naar de tariefzones Informatie over werkzaamheden BVG Berliner Verkehrsbetriebe

42 Lijnennetkaart: abstract Mooi en strak ontwerp van het netwerk Dunne lijnen voor minder frequente diensten (zie Takte in legenda) RET Kan beter: mooie kaart en goed principe om het frequentnet als aparte kaart te presenteren. Communicatie belangrijk; Is het duidelijk voor de reiziger wat frequentnet is? Leipzig Landmarks voor oriëntatie

43 Lijnennetkaart: abstract - aanbevelingen Conclusies gebruik abstracte grafische weergave: Leipzig Ideaal voor normale netwerken Minder ruimte nodig dan een topografische kaart, want er is meer flexibiliteit om de informatie te presenteren: door het weglaten van detailinformatie over de omgeving Door de geometrische vormgeving met bijvoorbeeld hoeken van 30 of 45 graden Door het uitstrekken van lijnen Frequentnet kan worden weergegeven als netwerk zonder dienstregeling (minder dan om de 10 minuten)

44 Lijnennetkaart: topografisch Goed topografisch ontwerp van het netwerk, belangrijke lijnen zijn dikker Goed topografisch ontwerp van het netwerk Kan beter: tweetalige elementen en alle straatnamen weergeven Volledige stadsplattegrond met alle straatnamen en attractiepunten Transports de l'agglomération Nantaise, Nantes Erfurt

45 Lijnennetkaart: topografisch - aanbevelingen Conclusies gebruik topografische weergave: Ideaal voor kleine of zeer gestructureerde netwerken met weinig uitzonderingen Ook ideaal voor complexe netwerken met lijnen die moeilijk te abstraheren zijn Tariefstructuur niet in topografische kaarten verwerken Details van topografische kaarten kunnen in geabstraheerde kaarten worden gecombineerd Topografische kaarten zijn makkelijk voor de oriëntatie Erfurt

46 Lijnennetkaart - aanbevelingen London Tube Maak een differentiatie tussen hoofdroutes en de minder belangrijke routes Gebruik verschillende kleuren per route tot een maximum van 10 verschillende kleuren en communiceer die kleur bij voorkeur ook op het voertuig en op de halte Gebruik attractiepunten en landmarks zoals bekende gebouwen, rivieren, parken etc. voor een betere oriëntatie Gebruik een helder en consistent ontwerp Geef secundaire informatie weer, zoals toegangkelijkheid, OV-fiets, stallingen, P+R, deelauto, etc. Combineer een gestileerde kaart voor het overzicht en daarnaast per halte een (topografisch) omgevingskaartje Gebruik waar mogelijk meerdere talen voor uitleg Maak aparte kaarten voor dag (wit) en nachtnet (zwart)

47 Omgevingsplattegrond Overstapinfo: lijnnummers bij haltes Attractiepunten helder weergegeven Geen richting en lijnnummers bij overstaphaltes Verkooplocaties weergegeven Metrostation Amsterdam Amstel (GVB) Herkenbare logo s Berlijn, Zoologischer Garten: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

48 Omgevingsplattegrond U staat hier indicatie (grote schaal) = u bevindt zich in dit gebied van de stad Een zeer gedetailleerde omgevingskaart op elke halte met abri kan heel veel informatie t.b.v. oriëntatie verschaffen in de grote stad. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

49 Omgevingsplattegrond Vanuit bestemming geredeneerd: zoeken op bestemming en vervolgens info over buslijnnummer en halte Vanuit de omgeving geredeneerd: 2 haltes met verschillende richtingen. Simpele oriëntatie in de directe omgeving Vanuit de bushalte / buslijn geredeneerd: U staat hier indicatie = u bevindt zich op deze halte en u kunt hier overstappen op lijn x richting A of B Transport for London

50 Omgevingsplattegrond - aanbevelingen Helder, simpel en strak ontwerp Bestemmingen die per bus te bereiken zijn (lijnnummer en richting weergegeven) Lijst van attractiepunten op kaart Straatnamenregister Conclusies essentiële info: Alle straatnamen Relevante attractiepunten U staat hier indicatie Ticketverkoopinformatie/ aanduiding loketten Grid om straten en attractiepunten te vinden Transport for London

51 Halteplattegrond Alle kaarten in de loop- én kijkrichting Alles correspondeert met elkaar Op afstand in 1 oogopslag zichtbaar Knooppuntplattegronden Amsterdam Centraal, ontwikkeld in platform SRA, NS en gemeente Amsterdam

52 Halteplattegrond - aanbevelingen Achterkant kaart precies omgekeerd. Oriëntatie = kijkrichting Informatie over attractiepunten in de omgeving Knooppunt- c.q. omgevingsplattegronden bij Den Haag (Nieuw) Centraal. Conclusies essentiële info: Antwoord op: waar ben ik nu? / waar moet ik heen? / waar vertrekt mijn voertuig? Oriëntatie N/Z blijft een discussiepunt. In ieder geval: hier staat u en u kijkt deze kant op Attractiepunten omgeving Combi grote schaal vs. detail Goed design kleurgebruik / symbolen / gebouwen / park Minimaal tweetalig waar nodig Functioneel kleurgebruik en grote letters Samenhang / consistentie

53 Haltevertrekstaat Vertrekstaat NS in Rotterdam Erg veel informatie voor 1 vertrektijd, met veel onregelmatigheden = zoeken voor de reiziger naar juiste vertrekspoor en bestemming. Ook nog 2 voetnoten met uitzonderingen (A en B) Pictogrammen en woorden als route zijn voor meerdere nationaliteiten te begrijpen Maximaal 2 referenties naar voetnoten. De eerste verwijst naar de route, de tweede verwijst naar uitzonderingen. Uitleg (school)vakanties indien nodig Concept studie Probst & Consorten voor VVS

54 Haltevertrekstaat Bestemming en lijnnummer zijn in grote letters en cijfers weergegeven Via een QR-code kunnen actuele vertrektijden verkregen worden op een mobiele telefoon met QR-code lezer (app) De reistijd is naast de routestrip weergegeven (cumulatief) en de voorgaande haltes zijn weggelaten (behalve beginpunt) Kan beter: tweetalig Kan beter: gebruik een pictogram, dat is internationaal beter te begrijpen VVS Verkehrs- und Tarifverbund, Stuttgart

55 Haltevertrekstaat Standaardisatie vertrekstaat R-net Vertrekstaat met geografische routestrip op alle haltes QR-code voor actuele vertrektijden Hoe simpeler de dienstregeling, hoe eenvoudiger de info. Nog makkelijker: elke 5 min. Bus Parijs - RATP Transport for London

56 Haltevertrekstaat - aanbevelingen Verschillende routevarianten aangegeven. Correspondeert met A/B/C referenties in tabel met vertrektijden Parelsnoer van de verschillende haltes op 1 lijn, met reisduur aangegeven per halte. Concept studie Probst & Consorten Conclusies essentiële info: Geef alle vertrektijden weer, behalve: Wanneer de dienstregeling instabiel is (niet waar kunnen maken) Frequentie hoger dan elke 5 minuten is Gebruik eindbestemming lijn in grote letters, bij voorkeur zo generiek mogelijk (Voorbeeld: Schiedam-de Akkers, i.p.v. de Akkers) Link waar mogelijk naar digitale/online vertrekinformatie, bijvoorbeeld via een QR-code Geef een telefoonnummer weer voor wijzigingen in de dienstregeling Gebruik pictogrammen of drietalige woorden als route, bus en tram, voor internationaal begrip Gebruik begrijpelijke en zo min mogelijk voetnoten Gebruik een parelsnoer voor routes, met reisduur

57 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Erg veel info, lopende tekst = zoeken = behoefte reiziger? voor na Goede indeling met helder kleurgebruik, schema s, structuur en hiërarchie maakt de informatie veel leesbaarder. RET Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart

58 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Gericht op de first-time-user : eenvoudige grafische stappenplannen en geordende weergave, met simpele lijnenkaart. Daarnaast een selectie van relevante tarieven speciaal voor firsttime-users Graz Linien, Oostenrijk

59 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo Hoeveelheid tekst is gereduceerd en helderder weergegeven in logische blokken van informatie Er is een hiërarchie aangebracht in de informatie. Daarnaast een selectie van de relevante productsoorten voorheen: Een frisser ontwerp dan voorheen met de mogelijkheid de huisstijl van de vervoerder te gebruiken ESWE 2008, tariefoptimalisatie door PROBST & CONSORTEN

60 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo De hoofdinformatie is gericht op de first-time-user en voor frequente reizigers is speciale informatie (bijvoorbeeld abonnementen) apart weergegeven Drietalig Helder en gestructureerd weergegeven op één vel Waar te koop? indicatie traffiq 2008 Kan beter: geen highlight of uitleg van de meest belangrijke producten; de reiziger moet zelf zoeken en kiezen welk kaartje het meest geschikt is. Compagnie de Transports Strasbourgeoise, France

61 Tarief-, (chip)kaart- en contactinfo - aanbevelingen OV-chipkaart = overgang zones naar euro s. Kan net als zones ook weergegeven worden op de routestrip, net als rijtijden (overigens wel erg klein weergegeven). Conclusies essentiële info: Informatiereductie en hiërarchie: alleen de meest relevante producten/tarieven in termen van waarde voor de reiziger communiceren Signaalprijzen voor betere prijsperceptie: geef de tarieven in opvallende en logische eenheden weer Tariefvoorbeelden Waar te koop? indicatie GVB Reiskosten zijn opgeteld (op basis van saldoreis voltarief, exclusief basistarief)

62 4. BIJLAGEN

63 A. Enquête onder overheden en vervoerders

64 Uitleg vragenlijst Verzendlijst enquête: Bastian Jansen Jeske Reijs Sjaak Doornekamp Eddy le Couvreur Betty Haubrich Constance Winnips Jolanda Weijdt Joost Witte Hetty Harmse Willem Benschop De vragenlijst is verstuurd vanuit het OV-bureau Randstad aan bovenstaande partijen. Vervolgens is de lijst door de betreffende deskundigen op het gebied van informatie op de halte ingevuld en binnen 2 weken teruggestuurd. De vragenlijst bevatte achtereenvolgens de volgende hoofdonderwerpen: Waardering van halte-informatie, realisatie van halte-informatie en de "ideale" halte-informatie. Daarbinnen is steeds onderscheid gemaakt in de volgende categorieën van informatie: A. Informatie over waar ben ik B. Informatie over de dienstregeling en het aanbod C. Informatie over prijzen en acties D. Overige informatie BRU PNH PU PZH / Stedenbaanplus SRA SRA SRR SRR Stadsgewest Haaglanden Stadsgewest Haaglanden Ingevulde enquêtes: Naam 1e contactp. Functie 1e contactp. Naam organisatie Concessiegebied(en) Walter Brands Concessie-beheerder Stadsdienst en Streekvervoer Almere Almere A. Flameling Verkeerskundige Projectleider OV Gemeente Lelystad Lelystad Yvonne Abbring Beleidsadviseur HTM Den Haag Stad Beleidsmedewerker M.A. Hutten V&V Provincie Flevoland IJsselmond Gijs Knegtel Beleidsmedewerker Provincie Utrecht concessie openbaar vervoer provincie Utrecht Pim Kuipers Jolanda Weijdt Beleidsmedewerker Stadsregio Amsterdam Stadsregio Rotterdam bus Rotterdam c.a., rail, Voorne Putten Rozenburg, Bus Streek Overig

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009

Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie. 21 december 2009 Overstapinformatie in voertuigen Aanpak probleem 1 PvA Ketenintegratie 21 december 2009 .. Colofon Opgesteld door: Betty Haubrich Datum: 21 december 2009 Status: Definitief Versienummer: 1.2 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties. Studiostaak The world of wayfinding

Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties. Studiostaak The world of wayfinding Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties Studiostaak The world of wayfinding 2016-02-11 Aanleiding Reizigers waarderen de verbeteringen in de informatie op hun instaphalte. De gemiddelde

Nadere informatie

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B

Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit. RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Radiuz deelname aan de Prijsvraag ideemobiel 2012 Verbeter de Knooppunten in de ketenmobiliteit RADIUZ KNOOPPUNTEN onderweg van A naar B Wat is Radiuz? Radiuz is hét mobiliteitssysteem voor zakelijk Nederland.

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

7 Februari 2013 Paul Rooijmans. 4e Practical Knowledge Café

7 Februari 2013 Paul Rooijmans. 4e Practical Knowledge Café 7 Februari 2013 Paul Rooijmans 4e Practical Knowledge Café Stellingen voor vanmiddag Hoe kan OV-chipkaart informatie tot nut zijn? Waarom zijn jaarkaarten en leaseauto s dramatisch? Waarom is het nu anders

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 14 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Amstelland-Meerlanden Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 14 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Amstelland-Meerlanden De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van Connexxion

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Wayfinding veel voorkomende issues

Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding veel voorkomende issues Wayfinding OV-knooppunten > September 2013 Format. Toelichting Visualisaties lopend ) Bij Amstelveenseweg wachten mensen op het fietspad door gebrek aan ruimte bij de

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Almere Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Almere connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger Connexxion wijst de weg Waar u ook heen wilt en wat u ook wilt weten, Connexxion is uw reisgids. Als service voor onze reizigers hebben we in deze folder alle soorten reisinformatie verzameld en toegelicht.

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus TH Utrecht

Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus TH Utrecht Provincie Utrecht T.a.v. heer A. Dekker Postbus 803000 3508 TH Utrecht Betreft: resultaten schouw way finding Utrecht CS Utrecht, 3 januari 2017. Geachte heer Dekker, Het ROCOV Utrecht heeft op verzoek

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

U/??7""' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

U/??7' verzonden24sepzu1s. A di/res. Reizigers. Hoogachtencl, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad Eigendom van Stadsregio Amsterdam Reizigers A di/res verzonden24sepzu1s U/??7"" Regionale Reizigers Advies Raad aan voor de Stadsregio Amsterdam Connexxion OV drs V Hoekstra Jodenbreestraat 25 1011 NH

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag

Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Datum verwachte aanvraag Geachte leden van het Reizigersoverleg Brabant, Via deze weg sturen wij u onze terugkoppeling op de door u gegeven adviezen met betrekking de volgende onderwerpen. Onderwerp Tarieven en verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Op weg naar Goed Openbaar vervoer Gewijzigd - initiatiefvoorstel Uniforme reizigersinformatie Haaglanden

Op weg naar Goed Openbaar vervoer Gewijzigd - initiatiefvoorstel Uniforme reizigersinformatie Haaglanden Rv 49 RIS 136234 RIS136234_29-JUN-2006 GEWIJZIGD 27 juni 2006 Op weg naar Goed Openbaar vervoer Gewijzigd - initiatiefvoorstel Uniforme reizigersinformatie Haaglanden Den Haag, 27 juni 2006 VERSIE 2 Michel

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Dronten

Dienstregeling Regio Dronten Regio Dronten Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 21 Stadsdienst Dronten 22 Stadsdienst Dronten 143 Dronten - Kampen 145 Dronten - Swifterbant - Lelystad 146 Emmeloord - Nagele - Swifterbant

Nadere informatie

De invoering van de OV-Chipkaart

De invoering van de OV-Chipkaart oktober 2010l/jnovember 2010 Derde jaargang, nummer 2 U hebt de tweede digitale Nieuwsbrief van Reizigersoverleg Limburg (ROL) van 2010 in handen. Met deze Nieuwsbrief willen we u enkele keren per jaar

Nadere informatie

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl Onze stad ntdekhet v.nl Gemeente Groningen Onze nieuwe bussen Vanaf 13 december vernieuwt het OV Even voorstellen: uw nieuwe busvervoerders Vanaf 13 december 2009 rijden nieuwe busvervoerders in uw regio.

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Dronten

Dienstregeling Regio Dronten Regio Dronten Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 21 Stadsdienst Dronten 22 Stadsdienst Dronten 143 Dronten - Kampen 145 Swifterbant - Lelystad 146 Emmeloord - Nagele - Swifterbant - Dronten

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Zeewolde

Dienstregeling Regio Zeewolde Regio Zeewolde Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 142 Harderwijk - Zeewolde - Nijkerk 144 Harderwijk - Zeewolde 148 Harderwijk - Lelystad 159 Harderwijk - Zeewolde - Almere Stad 160 Almere

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 400 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport Buslijnen 2015 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 14 december 2014

Nadere informatie

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek

Connexxion. Dienstregeling Regio Zaanstreek Connexxion Dienstregeling 2017 Regio Zaanstreek Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU

GEGEVENSSET GEPUBLICEERD BIJLAGE 1 ND-OV. Dyn. Aankomststaat. Dyn. Vertrekstaat DVS AR-NU SITUATIE per 1 sept. 2017 Modaliteit meest actuele versie ==> Dienstregeling (KV1)/ IFF Actuele voertuig positie en stiptheid (KV6) Stad-Streek Vrije tekst berichten (KV15) Mutaties operationele dienstuitvoering

Nadere informatie

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon Tram Indicatoren Indicatoren vertrek / aankomsthalte De stoep / openbare weg bij de halte is schoon Ruiten van de abri zijn heel Er ligt geen zwerfvuil (blikjes, zakjes, papier, etc.) bij de halte Ruiten

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V.

Streekdienst. LIJN 400 h. LIJN 401 h. Brabant-West. Ingangsdatum 13 februari 2005. van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. van BREDA naar UTRECHT V.V. Streekdienst Brabant-West LIJN 400 h van OOSTERHOUT naar UTRECHT V.V. LIJN 401 h van BREDA naar UTRECHT V.V. Ingangsdatum 13 februari 2005 BR05-W07 Busdiensten tijdens vakantieperiodes Een aantal ritten

Nadere informatie

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek

Mis m niet. de nieuwe. dienstregeling. per 9 december. Belangrijkste wijzigingen per buslijn. Almere Stad & Streek Mis m niet de nieuwe dienstregeling per 9 december Belangrijkste wijzigingen per buslijn Almere Stad & Streek De nieuwe dienstregeling komt eraan Vanaf 9 december 2012 rijdt een aantal buslijnen van Connexxion

Nadere informatie

Nationaal Militair Museum Streeklijnen. Vervoer vanuit het hart

Nationaal Militair Museum Streeklijnen. Vervoer vanuit het hart Nationaal Militair Museum Streeklijnen Lijn 356 381 Vervoer vanuit het hart Dienstregeling geldig vanaf 10 december 2017 Lijnfolders Alle buslijnen van Syntus Utrecht kunt u terug vinden in gecombineerde

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord

Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Dienstregeling 2012 Regio Noord-Holland Noord Auteursrecht voorbehouden. Het geheel of gedeeltelijk overnemen of kopiëren van de inhoud van deze dienstregeling is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013.

Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. Kernboodschap aangepaste dienstregeling op dinsdag 12 maart 2013. NB de kernboodschap is de inhoudelijke basisboodschap waaruit alle disciplines hun informatie halen die voor hun proces van belang is.

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Dienstregeling 2015-2016

Dienstregeling 2015-2016 Zeeland Tholen Dienstregeling 2015-2016 Geldig vanaf 30 augustus 2015 Kernnet 102 Bergen op Zoom - Tholen - Oude-Tonge 107/108 Bergen op Zoom - St. Maartensdijk Buurtbus 214/614 Anna Jacobapolder - Steenbergen

Nadere informatie

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?)

Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Schiedam op weg naar toekomstvast lokaal openbaar vervoer (?) Struikelblokken en valkuilen Lex Boersma, strategisch beleidsadviseur mobiliteit Openbaar vervoer in Schiedam 1990 inzet op hoogwaardig OV

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering.

De RAR is tot een algemeen oordeel gekomen met daarnaast op een aantal detail punten kritiek en/of voorstellen voor verbetering. aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad postbus 2000 1500 GA ZAANDAM datum : 21 juni 2011 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2011/3478/bm-rar bijlage(n) : 1 onderwerp : reactie inrichting

Nadere informatie

[Rapport: Visitekaartjes gefilterd (1) Hannie Mommers. Mommersontwerp

[Rapport: Visitekaartjes gefilterd (1) Hannie Mommers. Mommersontwerp ] [Rapport: Visitekaartjes gefilterd (1) Hannie Mommers De Roskam 16a-18a 4851 TE Ulvenhout Nederland M +31 6 51 41 27 70 studio@mommersontwerp.nl www.mommersontwerp.nl ontwerper Hannie Mommers Bezoek

Nadere informatie

Mobility as a Service. Robert Jan ter Kuile, 6 oktober GVB verbindt Amsterdam

Mobility as a Service. Robert Jan ter Kuile, 6 oktober GVB verbindt Amsterdam Mobility as a Service Robert Jan ter Kuile, 6 oktober 2016 GVB verbindt Amsterdam Eerst even voorstellen Mijn carriere in plaatjes Strategie Mobiliteit 2 Mobility as a Service is een klantgerichte totaaloplossing

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013 400 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Welkom in de bus! Elke dag reizen meer dan 80.000 mensen met Hermes.

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel.

Deventer e.o. Streeklijnen. Reisinformatie en contact. Dienstregeling geldig per 13 december 2015. Meer informatie vindt u op www.syntusoverijssel. Reisinformatie en contact Reisinformatie Voor agen over vertrek- en aankomsttijden verwijzen wij u naar 0900-9292 ( 0,70 p/m, met een maximum van 14,-). U kunt ook kijken op www.9292.nl Hier vindt u de

Nadere informatie

05 APRIL :00-17:00 PILOT INFORMATIESYSTEEMSYSTEEM KNOOPPUNTEN MINISTERIE VAN FINANCIËN - KORTE VOORHOUT 7, DEN HAAG (REMBRANDZAAL)

05 APRIL :00-17:00 PILOT INFORMATIESYSTEEMSYSTEEM KNOOPPUNTEN MINISTERIE VAN FINANCIËN - KORTE VOORHOUT 7, DEN HAAG (REMBRANDZAAL) 05 APRIL 2017 15:00-17:00 PILOT INFORMATIESYSTEEMSYSTEEM KNOOPPUNTEN MINISTERIE VAN FINANCIËN - KORTE VOORHOUT 7, DEN HAAG (REMBRANDZAAL) Beleidsvragen: 1- Wat zijn de consequenties van het concentreren

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011

QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 QLINER 315 LIJNFOLDER 2011 GRONINGEN JOURE EMMELOORD LELYSTAD GELDIG VANAF 3 JULI 2011 QLINER 315 GRONINGEN LELYSTAD 325 GRONINGEN EMMELOORD 335 GRONINGEN (ZERNIKE) JOURE Alles voor een Goede Reis met

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - november 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 december 2015 Inleiding NDOV

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Uitgangspunt 3. Doel 4. Gebieden 5. Proefopzet 6. Communicatie 7. Praktijk 8. Vragen 1. Aanleiding Relevante informatie bij de klant

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.

ADVIES OV-CHIPKAART. Den Haag, december 2009. Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall. ADVIES OV-CHIPKAART Den Haag, december 2009 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl Inleiding Overal in Nederland is sprake van invoering van de OV-chipkaart.

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV

Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Krachten bundelen voor een toekomstvast doelgroepenvervoer en OV Prof. dr. Henk Meurs MuConsult / Radboud Universiteit Nijmegen 20 juni 2013 - s Hertogenbosch Agenda Ontwikkelingen doelgroepenvervoer 2030

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. maart Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage maart 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 april 2016 Levering datastromen brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie

Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan

Alle buslijnen en waar ze naartoe gaan Tekst 1 Lees eerst de vragen in het boekje Examen VMBO-KB. Zoek daarna de antwoorden op in de hierna volgende tekst. Je hoeft de tekst dus niet eerst door te lezen. Let op: deze tekst bestaat uit zes bladzijden!

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - mei Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - mei 2016 Benchmarkrapportage Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 juni 2016 Levering datastromen brondata

Nadere informatie

naomzins verzonden 2015/8719/bm-rar VerpI.nr. informatie algemeen. Lijnfolders. Website. het verzoek

naomzins verzonden 2015/8719/bm-rar VerpI.nr. informatie algemeen. Lijnfolders. Website. het verzoek JF _ f_,«, /f.si!. naomzins verzonden Advies Road Regionale Reizigers aan voor de Stadsregio GVB mevr. L. Steur Postbus 2131 1 CC AMSTERDAM Amsterdam Accountmanager 25 Jodenbreestraat Postbus 626 111 NH

Nadere informatie

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Neede - Almelo - Oldenzaal. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 66 Neede - Almelo - Oldenzaal Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein

Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Zuidplein Onze aangepaste reis Van zaterdag 25-2 t/m zondag 5-3 spoorwerkzaamheden metrolijnen D en E bij Beperkt metroverkeer bij : houd rekening met drukte, overstappen en extra reistijd. Reis tussen De Akkers

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Algemene regels. Stappenplan webdesign

Algemene regels. Stappenplan webdesign Algemene regels Stappenplan webdesign Kleurengebruik Denk bij het maken van een website aan je kleurencombinaties. Gebruik niet meer dan 4 kleuren; Achtergrond; Heading/ Subheading; Platte tekst; Links.

Nadere informatie

Dienstregeling Hoeksche Waard Midden. Geldig vanaf 13 december 2015

Dienstregeling Hoeksche Waard Midden. Geldig vanaf 13 december 2015 Hoeksche Waard Midden Dienstregeling 06 Geldig vanaf december 05 6 69 7 7 669 680 Zuid-Beijerland Numansdorp Rotterdam Willemstad - Numansdorp Numansdorp Rotterdam Numansdorp Rotterdam Willemstad Numansdorp

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2012 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2012 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Burg. Both. Lohmanweg WCT Nobellaan 4 14 Centrum Weiersstraat 5 13 Station 6 12 Ziekenhuis Balkenweg v/d Valk

Burg. Both. Lohmanweg WCT Nobellaan 4 14 Centrum Weiersstraat 5 13 Station 6 12 Ziekenhuis Balkenweg v/d Valk 2 22 2 2 2 2 1 Burg. Both. Lohmanweg 1 1 1 Centrum Weiersstraat 1 Station 2 22 2 2 2 2 1 Transferium Marsdijk 1 1 1 Centrum Weiersstraat 1 Station Cityline, comfortabel en flexibel stadsvervoer Vanaf 1

Nadere informatie

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vanaf 14 december 2014 rijdt de snelle forensenlijn tussen Station Gouda en bedrijventerrein Goudse Poort door naar Gouwe Park, waar vier

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Fryslân

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Fryslân Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Fryslân connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Dienstregeling Regio Kampen. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Regio Kampen. Geldig vanaf 11 december 2016 Regio Kampen Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 11 74 141 143 163 506 641 Station Zuid - Hagenbroek - Hanzewijk - Station Station Zuid - De Venen - Bovenbroek - Zuid - Station -Genemuiden

Nadere informatie

Welkom in de bus van Connexxion!

Welkom in de bus van Connexxion! Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert Connexxion honderdduizenden reizigers. We doen er alles aan om het u en alle andere reizigers naar de zin te maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Dienstregeling Hoeksche Waard West. Geldig vanaf 13 december 2015

Dienstregeling Hoeksche Waard West. Geldig vanaf 13 december 2015 Hoeksche Waard West Dienstregeling 2016 Geldig vanaf 13 december 2015 160 163 170 171 172 263 662 663 711 712 Goudswaard Oud-Beijerland Rotterdam Oud-Beijerland Rotterdam Kralingse Zoom Goudswaard Oud-Beijerland

Nadere informatie

Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz

Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz Overzicht van producten en diensten van de Radiuz partners / dienstverleners van mobiliteitsdiensten aan (klanten en kaarthouders van) Radiuz Dit overzicht bevat 3 onderdelen: a. Frequently Asked Questions

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2016

Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2016 Kritische Prestatie Indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2016 Een uitgave van CROW-NDOV Publicatiedatum: 30 november 2016 brondata vervoerders Dit overzicht geeft

Nadere informatie