Eigen online patiënten omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen online patiënten omgeving"

Transcriptie

1 Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen

2 Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: adres: Major: Communication & Multimedia Design Minor: User Experience Design Afstudeerbegeleider Naam: Hans Kemp Organisatie: Hogeschool Rotterdam Stagebegeleider Naam: Martijn Hulst Organisatie: Tam Tam 2

3 Samenvatting Het zorgproces is een vervelende periode waar de meeste mensen wel een aantal keer in hun leven mee te maken krijgen. Is het niet vervelend voor hun zelf dan is het wel voor een naaste. Dit is niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste een heftige periode. Tijdens een zorgproces gebeurt er veel met en rondom de patiënt, terwijl hij mentaal en/of fysiek niet fit is. Vaak levert dit (veel) stress op; aan de ene kant omdat de patiënt en naaste niet altijd helemaal weten wat er aan de hand is en wat er nog allemaal komen gaat. En aan de andere kant moet er ook in het privéleven van alles geregeld en gedaan worden. Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis in Groningen wil graag een rol van betekenis vervullen om dit zorgproces voor patiënten en naasten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hiervoor willen ze gebruik gaan maken van een persoonlijke online patiënten omgeving, genaamd MijnMartini. Onderzoeksvraag Naar aanleiding van deze stelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe optimaliseer je de ziekenhuisbeleving van een patiënt en zijn naasten in en rondom het zorgproces door middel van een eigen online omgeving? Onderzoek Om antwoord te kunnen geven op de vraag zijn er twee onderzoeken gedaan. Één naar het zorgproces en hoe die wordt beleefd door patiënten en naasten. En het ander onderzoek naar het huidige aanbod van online toepassingen die ondersteuning bieden in het zorgproces. Uitkomsten & Conclusies De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek naar de belevenis van het zorgproces door patiënten en naasten zijn dat patiënten zelf aan het roer willen staan van hun zorgproces. Dit resulteert niet alleen in een aangenamere zorgproces maar in veel gevallen ook tot snellere genezing. Alleen kan het huidige aanbod van online toepassingen die ondersteuning bieden in het zorgproces hier niet voldoende ondersteuning in bieden. In de use case is een prototype getest van een online toepassing die de patiënt wel dusdanig kan ondersteunen om aan het roer te staan in zijn eigen zorgproces, op basis van uitkomsten van het onderzoek. De volgende stap zou moeten bestaan uit een user test met meer respondenten en een verder uitgewerkt prototype. Om een concreter beeld te krijgen van een de MijnMartini omgeving. 3

4 Voorwoord Ik schrijf dit voorwoord op het aller laatste moment voor de deadline en kan hierbij voor mijzelf een rare periode afsluiten. Aan de ene kant trots op het product dat ik heb afgeleverd, de leermomenten die ik heb gehad en het bereiken van de eindstreep. Het heeft meer pijn en moeite gekost dan ik van te voren had verwacht. Ik heb mijzelf verschrikkelijk verkeken op het schrijfproces en dat laat toch een bittere smaak achter. Niettemin mag ik trots zijn op het resultaat. En ik sluit af met de wijze woorden van Eric Pronk: Move, groove and do everything you can do. Rolf Thijsen Allereerst en vooraanstaan wil ik mijn stagebegeleider Martijn Hulst bedanken. Zonder zijn begeleiding, inspiratie en kennis was deze scriptie niet tot stand gekomen. Verder wil ik mijn afstudeerbegeleider Hans Kemp bedanken voor het advies en vertrouwen dat ik heb gekregen. Tam Tam voor de geweldige stage plek en de altijd goede sfeer. Mijn ouders en speciaal mijn moeder Karin van Gorp voor de steun en advies. En tot slot Lisa Streefkerk en de rest van mijn vrienden die mij altijd zijn blijven steunen ondanks ik meer tijd voor deze scriptie dan voor hun had. Hopelijk bied deze scriptie inspiratie voor de lezer. Hier is waar je het mee zult doen, een deel twee is zeer onwaarschijnlijk. 4

5 5

6 Inhoudsopgave Colofon Samenvatting Voorwoord Hoofdstuk 4: Casus mijnmartini 4.1 Kennismaking & inspiratie sessie 4.2 Uitgangspunten onderzoek 4.3 Schetsen, Mock Up & prototype Prototype Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 introductie 1.2 Martini Ziekenhuis 1.3 Probleemstelling 1.4 Onderzoeksvraag 1.5 Relevantie 1.6 Kaders 1.7 Methoden & Begrippen Hoofdstuk 5: concusie & aanbeveling 5.1 Conclusie 5.2 Aanbeveling Tam Tam 5.3 Aanbeveling Martini Ziekenhuis Bibliografie Hoofdstuk 2: Zorgproces 2.1 Defineren van het zorgproces 2.2 Belevenis van het zorgproces door patiënten & naasten 2.3 Uitgangspunten voor een ideaal zorgproces Hoofdstuk 3: ehealth 3.1 Defineren van ehealth en benoemen van zijn uitdagingen 3.2 Analyse van bestaande ehealth voorbeelden 3.3 Een sweet spot voor ehealth toepassingen 3.4 Eisen (conclusie)

7 7

8

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Hoofdstuk 1: inleiding 1.1 introductie Het zorgproces is een vervelende periode waar de meeste mensen wel een aantal keer in hun leven mee te maken krijgen, is het niet voor hun zelf dan is het wel voor een naaste. Dit is niet alleen voor henzelf maar ook voor hun naasten een heftige periode. Tijdens een zorgproces gebeurt er veel met en rondom de patiënt, terwijl hij mentaal en/of fysiek niet fit is. Vaak levert dit (veel) stress op, aan de ene kant omdat de patiënt en naaste niet altijd helemaal weten wat er aan de hand is en wat er nog allemaal komen gaat. En aan de andere kant moet er ook in het privéleven van alles geregeld en gedaan worden. Uit diverse onderzoeken zoals de zorgmonitor van Newcomm Research blijkt dat vanuit de zorgsector zelf er nog te weinig gedaan wordt om de patiënt te ondersteunen bij randzaken die ontstaan tijdens het zorgproces, ook op het gebied van informatievoorziening over de geboden zorg zelf schiet de sector nog tekort. En dat is zonde want juist hier is, relatief eenvoudig, een hoop terrein winst te boeken. Een patiënt met minder stress, geneest beter & sneller. Ook blijkt uit onderzoek rondom borstkanker (zie onderzoek Nivel ik stuk voor NKI-AVL) dat een patiënt die kennis heeft van zijn eigen behandeling, meer motivatie zal willen en kunnen opbrengen voor zijn herstel. Voor een ziekenhuis levert dit niet alleen een patiënt op waar minder kosten aan vast zitten. Maar ook een tevreden patiënt en naaste die een volgende keer voor hetzelfde ziekenhuis zullen kiezen. 1.2 Martini Ziekenhuis Dit onderzoek haakt in op de case van één van de huidige klanten van TamTam, het Martini Ziekenhuis. Er zal in dit onderzoek rekening gehouden moeten worden met de wensen en visie van het Martini Ziekenhuis. Daarom houd ik de vier volgende uitgangspunten in acht. Patient beleving staat centraal Bij het Martini Ziekenhuis draait het uiteindelijk allemaal om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Dit betekent niet alleen medische ingrepen van top kwaliteit. Maar het Martini Ziekenhuis wilt zijn patiënten ook in het gehele proces rondom de behandeling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Martini ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis De opdrachtgever heeft in grote mate invloed op de uitkomst van het project. Een ziekenhuis heeft andere belangen dan bijvoorbeeld een huisartsen vereniging of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De insteek zal anders zijn en daardoor het resultaat ook. De focus van een topklinisch ziekenhuis ligt voor op de klinische behandeling, waarvoor zij zich op bepaalde gebieden buitengewoon heeft gespecialiseerd en hier een toonaangevend en opleidigingfunctie in heeft. Patient en naaste zijn belangrijk Om de patiënt optimaal te kunnen ondersteunen bij zijn zorgproces vindt het Martini Ziekenhuis dat ze daarbij de naasten van de patiënt niet over het hoofd kunnen zien. Het zorgproces maakt een patiënt niet alleen door, hij wordt hierbij op vele verschillende manieren door zijn naasten ondersteund. Het Martini Ziekenhuis vind het belangrijk dat zij op hun beurt de naaste zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. In haar online strategie is de naaste in de vorm van de oudste dochter ook als één van de belangrijkste doelgroepen gedefineerd. Healing Environment (t.b.v. stress reductie) Naast de standaard behandelingen bied het Martini Ziekenhuis ook nog iets extra: de Healing Environment. Het Martini ziekenhuis heeft een uitgebreid onderzoek laten doen naar de invloed van de ziekenhuis omgeving op de patiënt en zijn behandel/herstel proces. Het Martini Ziekenhuis wil - om de patient zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens zijn proces - dit ook graag door trekken naar de online omgeving. Tot slot is het Martini Ziekenhuis een belangrijke bron van informatie voor mij omdat zij zelf een speler zijn in de zorgsector. 10

11 Hoofdstuk 1: inleiding figuur 1.1: Het martini Ziekenhuis, uit het fotoarchief van het Martini Ziekenhuis 11

12 Hoofdstuk 1: inleiding 1.3 Probleemstelling Patiënten en naasten lopen tijdens het zorgproces tegen verschillende obstakels op die het zorgproces vertragen en verzwaren. Het Martini Ziekenhuis wil graag een rol van betekenis vervullen om dit zorgproces voor patiënten en naasten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hiervoor willen ze gebruik gaan maken van een persoonlijke online patiënten omgeving, genaamd MijnMartini. Met als onderliggend doel de klant loyaliteit en merk beleving van het Martini Ziekenhuis te vergroten. 1.4 Onderzoeksvraag Hoe optimaliseer je de ziekenhuisbeleving van een patiënt en zijn naasten in en rondom het zorgproces door middel van een eigen online omgeving? Om goed antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag breek ik de vraag op. Ik begin met een onderzoek naar het zorgproces: Wat is een zorgproces? Hoe wordt deze ervaren door patiënten en naasten? Mijn volgende onderzoeksvraag richt zich op ehealth: Wat verstaat men onder ehealth? Wat zijn voorbeelden van relevante ehealth toepassingen? Wat zijn de uitdagingen voor ehealth? Ten slotte leg ik in de casus het onderzoek naar de patiënt en naaste en ehealth naast elkaar om uiteindelijk tot een antwoord te komen op bovengenoemde onderzoeksvraag in de vorm van een basaal functioneel ontwerp van de eigen online omgeving. 1.5 Relevantie Door de privatisering van de ziekenhuizen en de daarbij ontstane concurrentie is het voor ziekenhuizen belangrijk om zich te kunnen onderscheiden. De patiënt heeft nu de keuze naar welk ziekenhuis hij wil en rekent daarbij op een zo spoedig mogelijk herstel. Het draait hierbij niet alleen om de behandeling in het ziekenhuis maar ook om de beleving tijdens het gehele zorgproces. Met een online patiënten omgeving kan het Martini Ziekenhuis niet alleen zijn eigen patiënten ondersteunen. Maar ook mensen in een zorgproces die niet direct in contact komen met een ziekenhuis, of in een ander ziekenhuis liggen. Voor het Martini Ziekenhuis is dit heel interessant; zo vergroot het zijn merkbeleving ook bij de mensen die in eerste instantie niet met het ziekenhuis in contact zouden komen. Zij zullen een eerst volgende keer dat zij naar het ziekenhuis moeten eerder voor het Martini Ziekenhuis kiezen, en dit ziekenhuis wellicht ook bij hun naasten aanbevelen. Zo bouwt het Martini Ziekenhuis zowel bij huidige als mogelijk toekomstige patiënten loyaliteit op. 12

13 Hoofdstuk 1: inleiding 1.6 Kaders De zorgsector is een lastige plek om innovaties van de grond te krijgen, omdat je altijd te maken hebt met een veelheid aan regels en een grote groep stakeholders met uiteenlopende belangen. Dit is een gegeven waar een heleboel ambitieuze projecten met potentie op zijn, en in de toekomst op zullen blijven stuk lopen. Om dit probleem te omzeilen en ook rekening houdend met de beschikbare tijd voor dit project moeten er kaders gesteld worden. De focus ligt in eerste instantie op de patiënt en naaste en de zaken die rondom een zorgproces ontstaan, maar niet direct in verband staan met de zorg zelf. Er zal wel gekeken worden naar mogelijke, meer zorg inhoudelijke, toepassingen voor de online patiënten omgeving en ook naar de rol van de behandelaren hierin. Dit zal waarschijnlijk als aanbeveling genoemd worden voor verdere uitrol van het project. 1.7 Methoden Deskresearch Om een goed overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de zorgsector, ben ik me uitgebreid gaan verdiepen in deze wereld. De focus bij mijn onderzoek ligt op online-zorg, maar ik ben me ook gaan verdiepen in de zorgsector in haar algemeenheid. Customer Journey versus persona s Om het zorgproces en de beleving goed in kaart te brengen zijn de methode van Customer Journey en Persona s goed bruikbaar. Een Customer Journey is een visualisatie van het proces dat een klant (in dit geval de patiënt en/of naaste) doorloopt tijdens het oriënteren, aanschaffen en gebruik maken van een product of dienst. In alle contactmomenten en via alle kanalen. 1 Een Persona is een representatie van de doelgroep gevangen in één persoon Voor dit onderzoek heb ik alleen gebruik gemaakt van de methode Customer Journey omdat deze methode bij uitstek geschikt en 1. Customer Jouerney Mapping: klantervaring als inspiratie voor strategie en ontwerp Frankwatching Geraardpleegd op 29 maart voldoende is om een totaalbeeld te krijgen van het zorgproces dat een patiënt en zijn naaste doorloopt. Ik heb bewust geen gebruik gemaakt van de methode Persona s omdat de beoogde doelgroep te breed is om een persoon representatief te kunnen laten zijn om de doelgroep weer te geven. Gebruikersonderzoek Voor het gebruikersonderzoek heb ik in eerste instantie het programma Balsamiq gebruikt. Dit programma gebruik ik om mijn eerste ideeën als digitale schetsen uit te werken en voor te leggen aan respondenten. Met de feedback die ik daaruit verzamel heb ik in het programma Axure een interactieve wireframe maken, dit word tevens het eind product dat ik ga opleveren. 13

14

15 Hoofdstuk 2 Het zorgproces

16 Hoofdstuk 2: het zorgproces Wat is een zorgproces? De thesaurus Zorg en Welzijn omschrijft het zorgproces als volgt : Ontvangst en verwerking van informatie- en zorgvragen, vaststellen van de benodigde zorg, zorgbemiddeling, zorgtoewijzing, uitvoering zorgplan en evaluatie en afsluiting van de geboden zorg. 1 Dit vertelt ons wel waar het begrip zorgproces uit bestaat, maar nog niet hoe iemand zijn zorgproces beleeft. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zullen we eerst onderzoeken wat een zorgproces voor iemand betekent, waar hij mee te maken krijgt en hoe hij dat ervaart. 2.1 Defineren van het zorgproces Een handige manier om complexe processen begrijpelijker te maken is het proces op te breken in kleine delen. Om het zorgproces inzichtelijker te maken maak ik gebruik van de mental healthcare journey map die Gianna Marzilli Ericson in opdracht van het MADI resource center at Massachusetts General Hospital ontwikkeld heeft zorgproces Thesaurus Zorg en Welzijn. Geraadpleegd op 15 maart Ericson, G.M. (2009) Great Expectations: The Healthcare Journey. Touchpoint: the journal of service design, volume 1, no. 2, p Bewustwording De start van het zorgproces, de (nu nog toekomstige) patiënt zelf of iemand anders herkent een ziektebeeld. 2. Leren Na het herkennen van een ziektebeeld, wil de persoon en mogelijk zijn naasten hier meer over weten. Zeven van de tien Nederlanders raadpleegt als eerst internet. 1 Doorgaans start de zoektocht op Google via hier komen zij vaak op forums, of medische encyclopedies van verschillende (zorg-)instanties. 3. Afweging maken Met de gewonnen informatie moet nu een afweging gemaakt worden: is de verkregen informatie betrouwbaar? Welke vervolgstappen moeten er genomen worden? Wordt er hier gekozen om geen vervolg stappen te ondernemen dan stopt in principe hier actieve participatie van het zorgproces. Blijft de klacht aanhouden of komt de klacht terug dan zal het zorgproces hier weer worden opgepikt. 4. Op zoek naar hulp Als er afgewogen is dat er vervolg stappen 1. onderzoek TNS Nipo, in opdracht van RTL Huisartsen waarschuwen voor dokter Google. Geraadpleegd op 20 maart internet/ /huisartsen-waarschuwen-voor-dokter-google.html genomen moeten worden, is een eerst volgende stap vaak een bezoek aan de huisarts of andere zorgverlener. 5. Diagnose De huisarts of medische specialist stelt een diagnose en of verwijst de patiënt door. Ook kan de patiënt zelf een second-opinion aanvragen. 6. Behandeling Nadat er een diagnose gesteld is, wordt er met de betrokkenen een behandelingstraject voorgesteld en uitgevoerd. Dit kan een operatie zijn, maar ook het voorschrijven van medicatie. 7. Nazorg Als de patiënt eenmaal zijn behandeling heeft gehad wordt het zorgproces nog niet beëindigd. In de meeste gevallen volgt nog een herstel traject wat bijvoorbeeld bestaat uit het doen van oefeningen, of terug komen voor controles, etc. Daarnaast is een behandeling in lang niet alle gevallen het laatste stadium. Het kan zijn dat er nog andere behandelingen of vormen van zorg volgen. Deze verschillende stadia vormen samen een zorgproces, maar zijn niet per definitie allemaal altijd onderdeel van het zorgproces. Zoals bij een ernstig ongeluk waar een accute situatie ontstaat. Dan zullen de stadia van leren, afweging maken en/of opzoek naar hulp wegvallen. 16

17 Hoofdstuk 2: het zorgproces figuur 2.1: Mental Health Care Journey Map, van Gianna Marzilli Ericson 17

18 Hoofdstuk 2: het zorgproces Mentale fases De hiervoor beschreven stappen geven een inzicht in de opbouw van een zorgproces en wat een patiënt kan verwachten tijdens zijn proces. Tijdens deze stappen zal de patiënt ook verschillende mentale fases doorlopen die samenhangen met de genoemde stappen. Omgaan met een ingrijpende gebeurtenis Tijdens de stappen Bewustwording en leren zal de persoon voor de eerste keer kennismaken met zijn ziektebeeld, de eerste reactie die hier op volgt zal betrekking hebben op de korte termijn gevolgen van het ziektebeeld. Deze mentale fase zal per situatie er volledig anders uit kunnen zien, bijvoorbeeld: Een alleenstaande man zonder kinderen die constateert dat hij de griep heeft zal moeten accepteren dat hij niet zo fit is en zich eventueel ziek moeten melden. Terwijl een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen in paniek kan raken, ze wilt haar kinderen niet besmetten, ze moet iemand regelen die de kinderen naar school brengt en weer ophaalt, etc. Voor de man in de eerste situatie zal zijn griep een ongemakje zijn, met verder weinig gevolgen. Voor de vrouw in de tweede situatie zal de griep ingrijpender zijn. Accepteren en leren omgaan In de volgende drie stappen: afweging maken, op zoek naar hulp en diagnose kijkt de persoon al wat verder vooruit. De eerste praktische zaken zijn behandelt en nu kan hij zich gaan richten op zijn ziektebeeld. Onzekerheid en stress kunnen naar voren komen in deze periode. De persoon zal voor zichzelf de ernst van de situatie proberen in te schatten en daarop anticiperen. Hoe verder In de laatste 2 stappen: behandeling en nazorg, is het behandel proces in gang gezet en kunnen we spreken van een patiënt. De patiënt wordt zich bewuster van zijn situatie en de onzekerheid zal langzaam plaats moeten gaan maken voor acceptatie. De patiënt werkt aan zijn herstel om weer (zoveel mogelijk) terug te keren naar zijn oude leven of om zijn leven aan te passen aan de nieuwe situatie, in het geval van blijvende schade. 18

19 Hoofdstuk 2: het zorgproces Samenvattend Het zorgproces is inzichtelijk te maken door het op te delen in verschillende stappen. Deze stappen beschrijven de situatie die de persoon op dat moment in zijn zorgproces doorloopt. Elk van deze fases heeft een andere invloed op de mentale gesteldheid van de persoon. De stappen zijn dus ook weer op te delen in een aantal mentale fases die de persoon doorloopt in zijn zorgproces. De verschillende stappen en fases die de persoon doorloopt geven samen een goed beeld van het zorgproces dat deze persoon als patiënt doormaakt en hoe hem dit emotioneel kan beïnvloeden. Het is van belang om een goed inzicht te hebben van de verschillende fasen van het zorgproces om de belevenis en de daarbij behorende behoeften te kunnen analyseren. In het volgende paragraaf kijken we naar de verwachtingen en frustraties van de patiënt en zijn naasten tijdens het zorgproces. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de bevindingen naast elkaar gelegd. 19

20 Hoofdstuk 2: het zorgproces 2.2 Belevenis van het zorgproces door patiënt en naasten Om te ontdekken hoe een patiënt maar ook zijn naaste een zorgproces beleven, ben ik met ze gaan praten. Aan een aantal respondenten heb ik gevraagd om een customer journey uit te schrijven van hun zorgproces om hier een gedetaileerd beeld van te krijgen. Met andere respondenten ben ik simpelweg gaan praten over wat zij hebben meegemaakt en hoe zij daar tegen aan keken. Daarnaast heb ik mijn informatie ook van professionals uit de zorg, onder andere via de congressen: TedX Maastricht, the feature of health ehknmg congres Colin: creatieve marktplaats, zorg en beeldcultuur. De belangrijkste inzichten opgedaan uit dit onderzoek vermeld ik in de volgende kolommen. Partner in het zorgproces De patiënt van tegenwoordig wil niet meer slechts behandeld worden, hij wil betrokken worden bij zijn zorgproces. En dat is een terechte eis. Waar de behandelaar in het bezit is van de juiste medische kennis, beschikt hij niet automatisch ook over voldoende kennis van zijn patient zelf. Een goed voorbeeld hiervan: Ik had al een tijd last van mijn darmen, herhaaldelijk onderzoek wees uit dat ik gezond was. Geen enkele test wees namelijk iets anders uit. Maar ik bleef last hebben van mijn darmen en wist gewoon dat er wel iets aan de hand was, ook al vertelden de test resultaten een ander verhaal. Uiteindelijk na lang aandringen wilde mijn arts kijken naar een door mijzelf gemaakte foto van mijn ontlasting. Waarop de arts concludeerde dat er toch wel iets fout moest zijn. Er werd een andere test uitgevoerd die inderdaad resulteerde in een positieve uitslag. Ik kreeg de juiste medicatie en voelde mijzelf langzaam aan weer beter. - vrij naar Frank Sap I want to note espacially the importance of the resource that is most often underutilized in our information systems - our patients - Charles Safran MD, Harvard Medical School Patiënt en naasten De naasten spelen een belangrijke rol in het zorgproces van een patiënt. Zij kennen de patiënt en zijn er vanaf het begin bij betrokken. In veel gevallen regelen zij een hoop zaken rondom het zorgproces en nemen waar mogelijk taken over van de patiënt. Hierin schuilt het gevaar van overbetrokkenheid en overbelasting van direct betrokkenen. Dit terwijl naasten die verder weg staan ook graag betrokken zouden willen zijn, maar hier minder makkelijk vorm aan kunnen geven. Afstand en het ontbreken van actuele informatie spelen hier vaak een rol in. Een congresganger vertelde: In een periode moest ik zeer regelmatig voor onderzoek naar het ziekenhuis. Voor de verzorging van mijn hond schakelde ik mijn zus in. Mijn zus is eigenlijk geen honden liefhebber maar voelde zich wel verplicht om deze taak op zich te nemen. Later bleek de dochter van een nicht heel graag een hondje te willen hebben terwijl mijn nicht en haar man hier erg tegen op zagen. Voor hun had dit een uitgelezen kans kunnen zijn om uit te proberen hoe het is om een hond te bezitten zonder er direct voor atijd aan vast te zitten. Alleen was dit niet bij mij bekend. Door het zorgpoces toegankelijker te maken voor de naasten worden zij meer betrokken bij het proces en kunnen zij de patiënt beter ondersteunen. Daarom is het van belang dat naast de 20

21 Hoofdstuk 2: het zorgproces patiënt en de behandelaars, de naasten als een volwaardige partner in het zorgproces kunnen worden gezien. Zorg is stress Het zorgproces levert stress op. Dit komt doordat er veel op het bord van de patiënt terecht komt waardoor deze het overzicht makkelijk kwijt raakt. Veel patiënten hebben het idee dat er van alles op hun afkomt en er veel langs hun heen gaat. Stress heeft twee belangrijke negatieve gevolgen voor het zorgproces. Door stress worden ze afgeleid van hun eigenlijke doel, herstellen. En stress heeft direct invloed op de mogelijkheden van het lichaam tot zelfherstel. Het is dus van belang dat stress tot een minimum wordt beperkt. Stress hormones like cortesci and adrenalin cause shrunken immune issue, the growth of tumors, and weakening of the body s ability to heal itself - Hans Selye: on stress and the immune system Randzaken Een van de veroorzakers van stress zijn zaken die rond het zorgproces heen hangen. Er moet een heleboel gedaan en geregeld worden los van het zorgproces zelf. Bijvoorbeeld: een patiënt mag na revalidatie naar huis maar is nog niet in staat om zelf boodschappen te doen; het maken van een doktrsafspraak op bepaalde door de dokter- vastgestelde tijden; het delen van een ziekenhuiskamer met andere patiënten. Regie in eigen hand Een ander probleem waar een patiënt op kan stuiten tijdens zijn zorgproces is dat hij beperkt is in zijn kunnen. Aan de ene kant direct door zijn ziekte/klacht en de daar bij behorende fysieke en/of mentale beperkingen. Maar ook omdat de patiënt niet altijd volledig op de hoogte is van zijn situatie en zijn opties. Dit kan zeer frustrerend en stressvol zijn. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de patiënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn eigen zorgproces. Hij moet alle opties kennen om zelf belangrijke beslissingen te nemen, ook belangrijk is het dat de patient kan bepalen wie toegang heeft tot zijn medische dossiers e.d. Zo kan hij de informatie beter communiceren naar naasten en behandelaars van wie die patiënt wil dat ze op de hoogte zijn, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Tijdens TedX Maastrischt was een van de sprekers Ragna van de Berg. Zij vertelde een sterk verhaal over haar zorgproces waar zij een optie kreeg van haar behandelaar, zij was het hier niet mee eens maar de behandelaar reikte haar geen alternatieven aan. Via internet is ze opzoek gegaan naar andere specialisten en hun mening over haar situatie. Uit deze zoektocht kwamen wel alternatieve behandelingen naar voren. Met die kennis is ze terug naar haar eigen behandelaar gegaan en zijn ze samen tot een alternatieve behandeling gekomen. Sindsdien is ze samen met haar behandelaar, partner in haar eigen zorgproces. Ik werd kapitein van mijn schip. Herstel gaat niet sneller, maar het is nu wel mijn herstel en daar put ik kracht uit en daar alleen door voel ik mij al beter. - vrij naar Ragna van den Berg Tijdsbesef In het zorgproces van patiënten is tijd een hele belangrijke referentiekader. Ze halen herrineringen op aan hun zorgproces aan de hand van data. Een goede illustratie hiervan was toen ik aan een van mijn respondenten vroeg om een customer journey van haar zorgproces te beschrijven, ze haar agenda er bij pakte en ze elke gebeurtenis in haar agenda terug kon vinden. Niet alleen een afspraak met haar huisarts maar ook wanneer ze begon en stopte met het slikken van bepaalde medicatie of wanneer een klacht voor het eerst opkwam. Ook viel het mij op dat de respondenten door het schrijven van hun customer journey meer zicht kregen op wat er nou eigenlijk was gebeurd in hun hele zorgproces. Het leek mij alsof het een stuk tastbaarder voor hun werd en daardoor begrijpelijker. 21

22 Hoofdstuk 2: het zorgproces Behoefte aan informatie In het bezit zijn van kennis is voor de patiënten zeer belangrijk. Als zij een beter besef hebben van de situatie waar zij in zitten, is het voor hun ook makkelijker om te participeren in hun zorgproces. Ze kunnen daardoor meer betrokken zijn en dat maakt de kans op herstel groter. Het probleem is alleen dat ze maar mondjesmaat informatie krijgen van hun behandelaars. Zij vertellen hun patiënt wat zij zelf denken dat de beste oplossing is, maar de andere opties worden achterwegen gelaten. 1 Hierdoor kan de patient geen afgewogen beslissing nemen, hij heeft het maar te accepteren. Door de opkomst van internet is het voor patienten steeds makkelijker om zelf aan medische informatie te komen en dus ook de verschillende behandel methodes. Good & honest information is also medication - Frits van der Sman Intensiteit van de behoeften in het zorgproces Zoals in hoofdstuk 2.1 aan bod is gekomen beslaat het zorgproces een langere periode die op te delen is in verschillende stappen. Deze stappen onderscheiden zich van elkaar door de verschillende doelen die per stap bereikt dienen te worden. De stap waar de patiënt op is aanbeland in het zorgproces heeft ook zijn invloed op de behoeften van de patiënt. In de grafiek op de volgende pagina ziet u een overzicht van de stappen in het zorgproces en de behoeften tijdens het zorgproces en de correlatie tussen deze stappen en behoeften. Ook zijn de drie genoemde mentale fases in deze grafiek meegenomen, zo is deze grafiek een complete visualisatie van het zorgproces als beschreven in hoofdstuk 2.1 en Dokter volgt eigen advies niet op Gezondheidsnet. Geraadpleegd op 12 april

23 Hoofdstuk 2: het zorgproces Fase 1 Fase 2 Fase 3 Behoefte aan informatie Patiënt & naasten Partner in het zorgproces Regie in eigen hand Tijdsbesef Stress Randzaken Bewustwording Leren Afweging Hulp zoeken Diagnose Behandeling Nazorg figuur 2.2: Intensiteit van de behoeften tijdens de verschillende stadia van het zorgproces 23

24 Hoofdstuk 2: het zorgproces 2.3 Conclusie Nu duidelijk is waar een zorgproces precies uit bestaat en hoe de patient en zijn naasten dit beleven kunnen we de volgende conclusies trekken die van invloed zijn op de belevenis van de patient en naaste in het zorgproces. Tijd is het referentiekader Om de patient inzicht te geven in zijn eigen zorgproces en houvast te bieden, heeft hij behoefte aan een chronologisch overzicht van wat hij tot dan toe heeft meegemaakt en wat er verder nog op zijn pad ligt te wachten. Dit heeft niet alleen betrekking op een overzicht van afspraken met behandelaars. Maar ook het bijhouden van belangrijke gebeurtenissen die van bepalend zijn of invloed hebben op het zorgproces. Dit zal resulteren in een zorgproces dat begrijpelijker en tastbaarder is voor de persoon en zijn naaste die het proces bewandelen. Stress verzwaard het zorgproces Door het toedoen van stress kan de patiënt zich niet optimaal op zijn herstel richten. Teveel bijzaken hebben als gevolg dat de patiënt weg wordt gehouden van zijn eigenlijke doel; herstel. Daarom is het voor de patiënt belangrijk dat deze randzaken tot een minimum beperkt worden en zo min mogelijk tot last zijn. Een andere belangrijke veroorzaker van stress bij een patiënt is onbegrip. Onbegrip over de situatie waarin de patiënt verkeerd, of een patiënt die zich niet begrepen voelt door zijn behandelaar, leiden tot stress. Het reduceren van stress tijdens het zorgproces heeft voor de patiënt niet alleen als voordeel dat hij zich beter kan focussen op zijn hertsel. Maar het lichaam is ook beter en sneller in staat om zichzelf te herstellen. De patiënt wil zelf aan het roer staan Het zorgproces draait in de eerste plaats om de patiënt, dit maakt de patiënt de belangrijkste actor in zijn zorgproces. Hij zou dus ook de gene moeten zijn die aan het roer staat en het proces uitstippelt. Maar dit kan hij niet alleen, om aan het roer te staan en beslissingen te nemen moet de patiënt goed op de hoogte zijn. Hij moet de situatie waarin hij verkeerd begrijpen, hij moet zijn mogelijke opties kennen en op de hoogte zijn van de gevolgen die hier aan verbonden zijn. Pas als dit het geval is, is de patiënt klaar om het roer van zijn eigen zorgproces over te nemen. Hij is dan niet meer patiënt van zijn behandelaars, maar de partner van zijn behandelaars. 24

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN

DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN DE BURGER OP ZOEK ANALYSE VAN DE INFORMATIEBEHOEFTE VAN DE BURGER IN HET SOCIAAL DOMEIN 1 Colofon Titel De burger op zoek: analyse van de informatiebehoefte van de burger in het sociaal domein Datum 13

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Fuusje M. de Graaff (UvA en MUTANT) Anneke L. Francke (NIVEL en EMGO+/VUmc) Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met

Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Zorgen tot de laatste dag Verhalen en adviezen voor zorgverleners

Nadere informatie

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen

Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Social Media Strategy Guidelines Een afstudeerscriptie van Matthijs Roumen Colofon December, 2008 Matthijs Roumen Contact: mroumen@gmail.com Student: 83666 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Communication

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie