Eigen online patiënten omgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen online patiënten omgeving"

Transcriptie

1 Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen

2 Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: adres: Major: Communication & Multimedia Design Minor: User Experience Design Afstudeerbegeleider Naam: Hans Kemp Organisatie: Hogeschool Rotterdam Stagebegeleider Naam: Martijn Hulst Organisatie: Tam Tam 2

3 Samenvatting Het zorgproces is een vervelende periode waar de meeste mensen wel een aantal keer in hun leven mee te maken krijgen. Is het niet vervelend voor hun zelf dan is het wel voor een naaste. Dit is niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste een heftige periode. Tijdens een zorgproces gebeurt er veel met en rondom de patiënt, terwijl hij mentaal en/of fysiek niet fit is. Vaak levert dit (veel) stress op; aan de ene kant omdat de patiënt en naaste niet altijd helemaal weten wat er aan de hand is en wat er nog allemaal komen gaat. En aan de andere kant moet er ook in het privéleven van alles geregeld en gedaan worden. Martini Ziekenhuis Het Martini Ziekenhuis in Groningen wil graag een rol van betekenis vervullen om dit zorgproces voor patiënten en naasten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hiervoor willen ze gebruik gaan maken van een persoonlijke online patiënten omgeving, genaamd MijnMartini. Onderzoeksvraag Naar aanleiding van deze stelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe optimaliseer je de ziekenhuisbeleving van een patiënt en zijn naasten in en rondom het zorgproces door middel van een eigen online omgeving? Onderzoek Om antwoord te kunnen geven op de vraag zijn er twee onderzoeken gedaan. Één naar het zorgproces en hoe die wordt beleefd door patiënten en naasten. En het ander onderzoek naar het huidige aanbod van online toepassingen die ondersteuning bieden in het zorgproces. Uitkomsten & Conclusies De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek naar de belevenis van het zorgproces door patiënten en naasten zijn dat patiënten zelf aan het roer willen staan van hun zorgproces. Dit resulteert niet alleen in een aangenamere zorgproces maar in veel gevallen ook tot snellere genezing. Alleen kan het huidige aanbod van online toepassingen die ondersteuning bieden in het zorgproces hier niet voldoende ondersteuning in bieden. In de use case is een prototype getest van een online toepassing die de patiënt wel dusdanig kan ondersteunen om aan het roer te staan in zijn eigen zorgproces, op basis van uitkomsten van het onderzoek. De volgende stap zou moeten bestaan uit een user test met meer respondenten en een verder uitgewerkt prototype. Om een concreter beeld te krijgen van een de MijnMartini omgeving. 3

4 Voorwoord Ik schrijf dit voorwoord op het aller laatste moment voor de deadline en kan hierbij voor mijzelf een rare periode afsluiten. Aan de ene kant trots op het product dat ik heb afgeleverd, de leermomenten die ik heb gehad en het bereiken van de eindstreep. Het heeft meer pijn en moeite gekost dan ik van te voren had verwacht. Ik heb mijzelf verschrikkelijk verkeken op het schrijfproces en dat laat toch een bittere smaak achter. Niettemin mag ik trots zijn op het resultaat. En ik sluit af met de wijze woorden van Eric Pronk: Move, groove and do everything you can do. Rolf Thijsen Allereerst en vooraanstaan wil ik mijn stagebegeleider Martijn Hulst bedanken. Zonder zijn begeleiding, inspiratie en kennis was deze scriptie niet tot stand gekomen. Verder wil ik mijn afstudeerbegeleider Hans Kemp bedanken voor het advies en vertrouwen dat ik heb gekregen. Tam Tam voor de geweldige stage plek en de altijd goede sfeer. Mijn ouders en speciaal mijn moeder Karin van Gorp voor de steun en advies. En tot slot Lisa Streefkerk en de rest van mijn vrienden die mij altijd zijn blijven steunen ondanks ik meer tijd voor deze scriptie dan voor hun had. Hopelijk bied deze scriptie inspiratie voor de lezer. Hier is waar je het mee zult doen, een deel twee is zeer onwaarschijnlijk. 4

5 5

6 Inhoudsopgave Colofon Samenvatting Voorwoord Hoofdstuk 4: Casus mijnmartini 4.1 Kennismaking & inspiratie sessie 4.2 Uitgangspunten onderzoek 4.3 Schetsen, Mock Up & prototype Prototype Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 introductie 1.2 Martini Ziekenhuis 1.3 Probleemstelling 1.4 Onderzoeksvraag 1.5 Relevantie 1.6 Kaders 1.7 Methoden & Begrippen Hoofdstuk 5: concusie & aanbeveling 5.1 Conclusie 5.2 Aanbeveling Tam Tam 5.3 Aanbeveling Martini Ziekenhuis Bibliografie Hoofdstuk 2: Zorgproces 2.1 Defineren van het zorgproces 2.2 Belevenis van het zorgproces door patiënten & naasten 2.3 Uitgangspunten voor een ideaal zorgproces Hoofdstuk 3: ehealth 3.1 Defineren van ehealth en benoemen van zijn uitdagingen 3.2 Analyse van bestaande ehealth voorbeelden 3.3 Een sweet spot voor ehealth toepassingen 3.4 Eisen (conclusie)

7 7

8

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Hoofdstuk 1: inleiding 1.1 introductie Het zorgproces is een vervelende periode waar de meeste mensen wel een aantal keer in hun leven mee te maken krijgen, is het niet voor hun zelf dan is het wel voor een naaste. Dit is niet alleen voor henzelf maar ook voor hun naasten een heftige periode. Tijdens een zorgproces gebeurt er veel met en rondom de patiënt, terwijl hij mentaal en/of fysiek niet fit is. Vaak levert dit (veel) stress op, aan de ene kant omdat de patiënt en naaste niet altijd helemaal weten wat er aan de hand is en wat er nog allemaal komen gaat. En aan de andere kant moet er ook in het privéleven van alles geregeld en gedaan worden. Uit diverse onderzoeken zoals de zorgmonitor van Newcomm Research blijkt dat vanuit de zorgsector zelf er nog te weinig gedaan wordt om de patiënt te ondersteunen bij randzaken die ontstaan tijdens het zorgproces, ook op het gebied van informatievoorziening over de geboden zorg zelf schiet de sector nog tekort. En dat is zonde want juist hier is, relatief eenvoudig, een hoop terrein winst te boeken. Een patiënt met minder stress, geneest beter & sneller. Ook blijkt uit onderzoek rondom borstkanker (zie onderzoek Nivel ik stuk voor NKI-AVL) dat een patiënt die kennis heeft van zijn eigen behandeling, meer motivatie zal willen en kunnen opbrengen voor zijn herstel. Voor een ziekenhuis levert dit niet alleen een patiënt op waar minder kosten aan vast zitten. Maar ook een tevreden patiënt en naaste die een volgende keer voor hetzelfde ziekenhuis zullen kiezen. 1.2 Martini Ziekenhuis Dit onderzoek haakt in op de case van één van de huidige klanten van TamTam, het Martini Ziekenhuis. Er zal in dit onderzoek rekening gehouden moeten worden met de wensen en visie van het Martini Ziekenhuis. Daarom houd ik de vier volgende uitgangspunten in acht. Patient beleving staat centraal Bij het Martini Ziekenhuis draait het uiteindelijk allemaal om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Dit betekent niet alleen medische ingrepen van top kwaliteit. Maar het Martini Ziekenhuis wilt zijn patiënten ook in het gehele proces rondom de behandeling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Martini ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis De opdrachtgever heeft in grote mate invloed op de uitkomst van het project. Een ziekenhuis heeft andere belangen dan bijvoorbeeld een huisartsen vereniging of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De insteek zal anders zijn en daardoor het resultaat ook. De focus van een topklinisch ziekenhuis ligt voor op de klinische behandeling, waarvoor zij zich op bepaalde gebieden buitengewoon heeft gespecialiseerd en hier een toonaangevend en opleidigingfunctie in heeft. Patient en naaste zijn belangrijk Om de patiënt optimaal te kunnen ondersteunen bij zijn zorgproces vindt het Martini Ziekenhuis dat ze daarbij de naasten van de patiënt niet over het hoofd kunnen zien. Het zorgproces maakt een patiënt niet alleen door, hij wordt hierbij op vele verschillende manieren door zijn naasten ondersteund. Het Martini Ziekenhuis vind het belangrijk dat zij op hun beurt de naaste zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. In haar online strategie is de naaste in de vorm van de oudste dochter ook als één van de belangrijkste doelgroepen gedefineerd. Healing Environment (t.b.v. stress reductie) Naast de standaard behandelingen bied het Martini Ziekenhuis ook nog iets extra: de Healing Environment. Het Martini ziekenhuis heeft een uitgebreid onderzoek laten doen naar de invloed van de ziekenhuis omgeving op de patiënt en zijn behandel/herstel proces. Het Martini Ziekenhuis wil - om de patient zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen tijdens zijn proces - dit ook graag door trekken naar de online omgeving. Tot slot is het Martini Ziekenhuis een belangrijke bron van informatie voor mij omdat zij zelf een speler zijn in de zorgsector. 10

11 Hoofdstuk 1: inleiding figuur 1.1: Het martini Ziekenhuis, uit het fotoarchief van het Martini Ziekenhuis 11

12 Hoofdstuk 1: inleiding 1.3 Probleemstelling Patiënten en naasten lopen tijdens het zorgproces tegen verschillende obstakels op die het zorgproces vertragen en verzwaren. Het Martini Ziekenhuis wil graag een rol van betekenis vervullen om dit zorgproces voor patiënten en naasten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, hiervoor willen ze gebruik gaan maken van een persoonlijke online patiënten omgeving, genaamd MijnMartini. Met als onderliggend doel de klant loyaliteit en merk beleving van het Martini Ziekenhuis te vergroten. 1.4 Onderzoeksvraag Hoe optimaliseer je de ziekenhuisbeleving van een patiënt en zijn naasten in en rondom het zorgproces door middel van een eigen online omgeving? Om goed antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag breek ik de vraag op. Ik begin met een onderzoek naar het zorgproces: Wat is een zorgproces? Hoe wordt deze ervaren door patiënten en naasten? Mijn volgende onderzoeksvraag richt zich op ehealth: Wat verstaat men onder ehealth? Wat zijn voorbeelden van relevante ehealth toepassingen? Wat zijn de uitdagingen voor ehealth? Ten slotte leg ik in de casus het onderzoek naar de patiënt en naaste en ehealth naast elkaar om uiteindelijk tot een antwoord te komen op bovengenoemde onderzoeksvraag in de vorm van een basaal functioneel ontwerp van de eigen online omgeving. 1.5 Relevantie Door de privatisering van de ziekenhuizen en de daarbij ontstane concurrentie is het voor ziekenhuizen belangrijk om zich te kunnen onderscheiden. De patiënt heeft nu de keuze naar welk ziekenhuis hij wil en rekent daarbij op een zo spoedig mogelijk herstel. Het draait hierbij niet alleen om de behandeling in het ziekenhuis maar ook om de beleving tijdens het gehele zorgproces. Met een online patiënten omgeving kan het Martini Ziekenhuis niet alleen zijn eigen patiënten ondersteunen. Maar ook mensen in een zorgproces die niet direct in contact komen met een ziekenhuis, of in een ander ziekenhuis liggen. Voor het Martini Ziekenhuis is dit heel interessant; zo vergroot het zijn merkbeleving ook bij de mensen die in eerste instantie niet met het ziekenhuis in contact zouden komen. Zij zullen een eerst volgende keer dat zij naar het ziekenhuis moeten eerder voor het Martini Ziekenhuis kiezen, en dit ziekenhuis wellicht ook bij hun naasten aanbevelen. Zo bouwt het Martini Ziekenhuis zowel bij huidige als mogelijk toekomstige patiënten loyaliteit op. 12

13 Hoofdstuk 1: inleiding 1.6 Kaders De zorgsector is een lastige plek om innovaties van de grond te krijgen, omdat je altijd te maken hebt met een veelheid aan regels en een grote groep stakeholders met uiteenlopende belangen. Dit is een gegeven waar een heleboel ambitieuze projecten met potentie op zijn, en in de toekomst op zullen blijven stuk lopen. Om dit probleem te omzeilen en ook rekening houdend met de beschikbare tijd voor dit project moeten er kaders gesteld worden. De focus ligt in eerste instantie op de patiënt en naaste en de zaken die rondom een zorgproces ontstaan, maar niet direct in verband staan met de zorg zelf. Er zal wel gekeken worden naar mogelijke, meer zorg inhoudelijke, toepassingen voor de online patiënten omgeving en ook naar de rol van de behandelaren hierin. Dit zal waarschijnlijk als aanbeveling genoemd worden voor verdere uitrol van het project. 1.7 Methoden Deskresearch Om een goed overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de zorgsector, ben ik me uitgebreid gaan verdiepen in deze wereld. De focus bij mijn onderzoek ligt op online-zorg, maar ik ben me ook gaan verdiepen in de zorgsector in haar algemeenheid. Customer Journey versus persona s Om het zorgproces en de beleving goed in kaart te brengen zijn de methode van Customer Journey en Persona s goed bruikbaar. Een Customer Journey is een visualisatie van het proces dat een klant (in dit geval de patiënt en/of naaste) doorloopt tijdens het oriënteren, aanschaffen en gebruik maken van een product of dienst. In alle contactmomenten en via alle kanalen. 1 Een Persona is een representatie van de doelgroep gevangen in één persoon Voor dit onderzoek heb ik alleen gebruik gemaakt van de methode Customer Journey omdat deze methode bij uitstek geschikt en 1. Customer Jouerney Mapping: klantervaring als inspiratie voor strategie en ontwerp Frankwatching Geraardpleegd op 29 maart voldoende is om een totaalbeeld te krijgen van het zorgproces dat een patiënt en zijn naaste doorloopt. Ik heb bewust geen gebruik gemaakt van de methode Persona s omdat de beoogde doelgroep te breed is om een persoon representatief te kunnen laten zijn om de doelgroep weer te geven. Gebruikersonderzoek Voor het gebruikersonderzoek heb ik in eerste instantie het programma Balsamiq gebruikt. Dit programma gebruik ik om mijn eerste ideeën als digitale schetsen uit te werken en voor te leggen aan respondenten. Met de feedback die ik daaruit verzamel heb ik in het programma Axure een interactieve wireframe maken, dit word tevens het eind product dat ik ga opleveren. 13

14

15 Hoofdstuk 2 Het zorgproces

16 Hoofdstuk 2: het zorgproces Wat is een zorgproces? De thesaurus Zorg en Welzijn omschrijft het zorgproces als volgt : Ontvangst en verwerking van informatie- en zorgvragen, vaststellen van de benodigde zorg, zorgbemiddeling, zorgtoewijzing, uitvoering zorgplan en evaluatie en afsluiting van de geboden zorg. 1 Dit vertelt ons wel waar het begrip zorgproces uit bestaat, maar nog niet hoe iemand zijn zorgproces beleeft. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zullen we eerst onderzoeken wat een zorgproces voor iemand betekent, waar hij mee te maken krijgt en hoe hij dat ervaart. 2.1 Defineren van het zorgproces Een handige manier om complexe processen begrijpelijker te maken is het proces op te breken in kleine delen. Om het zorgproces inzichtelijker te maken maak ik gebruik van de mental healthcare journey map die Gianna Marzilli Ericson in opdracht van het MADI resource center at Massachusetts General Hospital ontwikkeld heeft zorgproces Thesaurus Zorg en Welzijn. Geraadpleegd op 15 maart Ericson, G.M. (2009) Great Expectations: The Healthcare Journey. Touchpoint: the journal of service design, volume 1, no. 2, p Bewustwording De start van het zorgproces, de (nu nog toekomstige) patiënt zelf of iemand anders herkent een ziektebeeld. 2. Leren Na het herkennen van een ziektebeeld, wil de persoon en mogelijk zijn naasten hier meer over weten. Zeven van de tien Nederlanders raadpleegt als eerst internet. 1 Doorgaans start de zoektocht op Google via hier komen zij vaak op forums, of medische encyclopedies van verschillende (zorg-)instanties. 3. Afweging maken Met de gewonnen informatie moet nu een afweging gemaakt worden: is de verkregen informatie betrouwbaar? Welke vervolgstappen moeten er genomen worden? Wordt er hier gekozen om geen vervolg stappen te ondernemen dan stopt in principe hier actieve participatie van het zorgproces. Blijft de klacht aanhouden of komt de klacht terug dan zal het zorgproces hier weer worden opgepikt. 4. Op zoek naar hulp Als er afgewogen is dat er vervolg stappen 1. onderzoek TNS Nipo, in opdracht van RTL Huisartsen waarschuwen voor dokter Google. Geraadpleegd op 20 maart internet/ /huisartsen-waarschuwen-voor-dokter-google.html genomen moeten worden, is een eerst volgende stap vaak een bezoek aan de huisarts of andere zorgverlener. 5. Diagnose De huisarts of medische specialist stelt een diagnose en of verwijst de patiënt door. Ook kan de patiënt zelf een second-opinion aanvragen. 6. Behandeling Nadat er een diagnose gesteld is, wordt er met de betrokkenen een behandelingstraject voorgesteld en uitgevoerd. Dit kan een operatie zijn, maar ook het voorschrijven van medicatie. 7. Nazorg Als de patiënt eenmaal zijn behandeling heeft gehad wordt het zorgproces nog niet beëindigd. In de meeste gevallen volgt nog een herstel traject wat bijvoorbeeld bestaat uit het doen van oefeningen, of terug komen voor controles, etc. Daarnaast is een behandeling in lang niet alle gevallen het laatste stadium. Het kan zijn dat er nog andere behandelingen of vormen van zorg volgen. Deze verschillende stadia vormen samen een zorgproces, maar zijn niet per definitie allemaal altijd onderdeel van het zorgproces. Zoals bij een ernstig ongeluk waar een accute situatie ontstaat. Dan zullen de stadia van leren, afweging maken en/of opzoek naar hulp wegvallen. 16

17 Hoofdstuk 2: het zorgproces figuur 2.1: Mental Health Care Journey Map, van Gianna Marzilli Ericson 17

18 Hoofdstuk 2: het zorgproces Mentale fases De hiervoor beschreven stappen geven een inzicht in de opbouw van een zorgproces en wat een patiënt kan verwachten tijdens zijn proces. Tijdens deze stappen zal de patiënt ook verschillende mentale fases doorlopen die samenhangen met de genoemde stappen. Omgaan met een ingrijpende gebeurtenis Tijdens de stappen Bewustwording en leren zal de persoon voor de eerste keer kennismaken met zijn ziektebeeld, de eerste reactie die hier op volgt zal betrekking hebben op de korte termijn gevolgen van het ziektebeeld. Deze mentale fase zal per situatie er volledig anders uit kunnen zien, bijvoorbeeld: Een alleenstaande man zonder kinderen die constateert dat hij de griep heeft zal moeten accepteren dat hij niet zo fit is en zich eventueel ziek moeten melden. Terwijl een alleenstaande moeder met twee kleine kinderen in paniek kan raken, ze wilt haar kinderen niet besmetten, ze moet iemand regelen die de kinderen naar school brengt en weer ophaalt, etc. Voor de man in de eerste situatie zal zijn griep een ongemakje zijn, met verder weinig gevolgen. Voor de vrouw in de tweede situatie zal de griep ingrijpender zijn. Accepteren en leren omgaan In de volgende drie stappen: afweging maken, op zoek naar hulp en diagnose kijkt de persoon al wat verder vooruit. De eerste praktische zaken zijn behandelt en nu kan hij zich gaan richten op zijn ziektebeeld. Onzekerheid en stress kunnen naar voren komen in deze periode. De persoon zal voor zichzelf de ernst van de situatie proberen in te schatten en daarop anticiperen. Hoe verder In de laatste 2 stappen: behandeling en nazorg, is het behandel proces in gang gezet en kunnen we spreken van een patiënt. De patiënt wordt zich bewuster van zijn situatie en de onzekerheid zal langzaam plaats moeten gaan maken voor acceptatie. De patiënt werkt aan zijn herstel om weer (zoveel mogelijk) terug te keren naar zijn oude leven of om zijn leven aan te passen aan de nieuwe situatie, in het geval van blijvende schade. 18

19 Hoofdstuk 2: het zorgproces Samenvattend Het zorgproces is inzichtelijk te maken door het op te delen in verschillende stappen. Deze stappen beschrijven de situatie die de persoon op dat moment in zijn zorgproces doorloopt. Elk van deze fases heeft een andere invloed op de mentale gesteldheid van de persoon. De stappen zijn dus ook weer op te delen in een aantal mentale fases die de persoon doorloopt in zijn zorgproces. De verschillende stappen en fases die de persoon doorloopt geven samen een goed beeld van het zorgproces dat deze persoon als patiënt doormaakt en hoe hem dit emotioneel kan beïnvloeden. Het is van belang om een goed inzicht te hebben van de verschillende fasen van het zorgproces om de belevenis en de daarbij behorende behoeften te kunnen analyseren. In het volgende paragraaf kijken we naar de verwachtingen en frustraties van de patiënt en zijn naasten tijdens het zorgproces. Aan het eind van dit hoofdstuk worden de bevindingen naast elkaar gelegd. 19

20 Hoofdstuk 2: het zorgproces 2.2 Belevenis van het zorgproces door patiënt en naasten Om te ontdekken hoe een patiënt maar ook zijn naaste een zorgproces beleven, ben ik met ze gaan praten. Aan een aantal respondenten heb ik gevraagd om een customer journey uit te schrijven van hun zorgproces om hier een gedetaileerd beeld van te krijgen. Met andere respondenten ben ik simpelweg gaan praten over wat zij hebben meegemaakt en hoe zij daar tegen aan keken. Daarnaast heb ik mijn informatie ook van professionals uit de zorg, onder andere via de congressen: TedX Maastricht, the feature of health ehknmg congres Colin: creatieve marktplaats, zorg en beeldcultuur. De belangrijkste inzichten opgedaan uit dit onderzoek vermeld ik in de volgende kolommen. Partner in het zorgproces De patiënt van tegenwoordig wil niet meer slechts behandeld worden, hij wil betrokken worden bij zijn zorgproces. En dat is een terechte eis. Waar de behandelaar in het bezit is van de juiste medische kennis, beschikt hij niet automatisch ook over voldoende kennis van zijn patient zelf. Een goed voorbeeld hiervan: Ik had al een tijd last van mijn darmen, herhaaldelijk onderzoek wees uit dat ik gezond was. Geen enkele test wees namelijk iets anders uit. Maar ik bleef last hebben van mijn darmen en wist gewoon dat er wel iets aan de hand was, ook al vertelden de test resultaten een ander verhaal. Uiteindelijk na lang aandringen wilde mijn arts kijken naar een door mijzelf gemaakte foto van mijn ontlasting. Waarop de arts concludeerde dat er toch wel iets fout moest zijn. Er werd een andere test uitgevoerd die inderdaad resulteerde in een positieve uitslag. Ik kreeg de juiste medicatie en voelde mijzelf langzaam aan weer beter. - vrij naar Frank Sap I want to note espacially the importance of the resource that is most often underutilized in our information systems - our patients - Charles Safran MD, Harvard Medical School Patiënt en naasten De naasten spelen een belangrijke rol in het zorgproces van een patiënt. Zij kennen de patiënt en zijn er vanaf het begin bij betrokken. In veel gevallen regelen zij een hoop zaken rondom het zorgproces en nemen waar mogelijk taken over van de patiënt. Hierin schuilt het gevaar van overbetrokkenheid en overbelasting van direct betrokkenen. Dit terwijl naasten die verder weg staan ook graag betrokken zouden willen zijn, maar hier minder makkelijk vorm aan kunnen geven. Afstand en het ontbreken van actuele informatie spelen hier vaak een rol in. Een congresganger vertelde: In een periode moest ik zeer regelmatig voor onderzoek naar het ziekenhuis. Voor de verzorging van mijn hond schakelde ik mijn zus in. Mijn zus is eigenlijk geen honden liefhebber maar voelde zich wel verplicht om deze taak op zich te nemen. Later bleek de dochter van een nicht heel graag een hondje te willen hebben terwijl mijn nicht en haar man hier erg tegen op zagen. Voor hun had dit een uitgelezen kans kunnen zijn om uit te proberen hoe het is om een hond te bezitten zonder er direct voor atijd aan vast te zitten. Alleen was dit niet bij mij bekend. Door het zorgpoces toegankelijker te maken voor de naasten worden zij meer betrokken bij het proces en kunnen zij de patiënt beter ondersteunen. Daarom is het van belang dat naast de 20

21 Hoofdstuk 2: het zorgproces patiënt en de behandelaars, de naasten als een volwaardige partner in het zorgproces kunnen worden gezien. Zorg is stress Het zorgproces levert stress op. Dit komt doordat er veel op het bord van de patiënt terecht komt waardoor deze het overzicht makkelijk kwijt raakt. Veel patiënten hebben het idee dat er van alles op hun afkomt en er veel langs hun heen gaat. Stress heeft twee belangrijke negatieve gevolgen voor het zorgproces. Door stress worden ze afgeleid van hun eigenlijke doel, herstellen. En stress heeft direct invloed op de mogelijkheden van het lichaam tot zelfherstel. Het is dus van belang dat stress tot een minimum wordt beperkt. Stress hormones like cortesci and adrenalin cause shrunken immune issue, the growth of tumors, and weakening of the body s ability to heal itself - Hans Selye: on stress and the immune system Randzaken Een van de veroorzakers van stress zijn zaken die rond het zorgproces heen hangen. Er moet een heleboel gedaan en geregeld worden los van het zorgproces zelf. Bijvoorbeeld: een patiënt mag na revalidatie naar huis maar is nog niet in staat om zelf boodschappen te doen; het maken van een doktrsafspraak op bepaalde door de dokter- vastgestelde tijden; het delen van een ziekenhuiskamer met andere patiënten. Regie in eigen hand Een ander probleem waar een patiënt op kan stuiten tijdens zijn zorgproces is dat hij beperkt is in zijn kunnen. Aan de ene kant direct door zijn ziekte/klacht en de daar bij behorende fysieke en/of mentale beperkingen. Maar ook omdat de patiënt niet altijd volledig op de hoogte is van zijn situatie en zijn opties. Dit kan zeer frustrerend en stressvol zijn. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de patiënt zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn eigen zorgproces. Hij moet alle opties kennen om zelf belangrijke beslissingen te nemen, ook belangrijk is het dat de patient kan bepalen wie toegang heeft tot zijn medische dossiers e.d. Zo kan hij de informatie beter communiceren naar naasten en behandelaars van wie die patiënt wil dat ze op de hoogte zijn, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Tijdens TedX Maastrischt was een van de sprekers Ragna van de Berg. Zij vertelde een sterk verhaal over haar zorgproces waar zij een optie kreeg van haar behandelaar, zij was het hier niet mee eens maar de behandelaar reikte haar geen alternatieven aan. Via internet is ze opzoek gegaan naar andere specialisten en hun mening over haar situatie. Uit deze zoektocht kwamen wel alternatieve behandelingen naar voren. Met die kennis is ze terug naar haar eigen behandelaar gegaan en zijn ze samen tot een alternatieve behandeling gekomen. Sindsdien is ze samen met haar behandelaar, partner in haar eigen zorgproces. Ik werd kapitein van mijn schip. Herstel gaat niet sneller, maar het is nu wel mijn herstel en daar put ik kracht uit en daar alleen door voel ik mij al beter. - vrij naar Ragna van den Berg Tijdsbesef In het zorgproces van patiënten is tijd een hele belangrijke referentiekader. Ze halen herrineringen op aan hun zorgproces aan de hand van data. Een goede illustratie hiervan was toen ik aan een van mijn respondenten vroeg om een customer journey van haar zorgproces te beschrijven, ze haar agenda er bij pakte en ze elke gebeurtenis in haar agenda terug kon vinden. Niet alleen een afspraak met haar huisarts maar ook wanneer ze begon en stopte met het slikken van bepaalde medicatie of wanneer een klacht voor het eerst opkwam. Ook viel het mij op dat de respondenten door het schrijven van hun customer journey meer zicht kregen op wat er nou eigenlijk was gebeurd in hun hele zorgproces. Het leek mij alsof het een stuk tastbaarder voor hun werd en daardoor begrijpelijker. 21

22 Hoofdstuk 2: het zorgproces Behoefte aan informatie In het bezit zijn van kennis is voor de patiënten zeer belangrijk. Als zij een beter besef hebben van de situatie waar zij in zitten, is het voor hun ook makkelijker om te participeren in hun zorgproces. Ze kunnen daardoor meer betrokken zijn en dat maakt de kans op herstel groter. Het probleem is alleen dat ze maar mondjesmaat informatie krijgen van hun behandelaars. Zij vertellen hun patiënt wat zij zelf denken dat de beste oplossing is, maar de andere opties worden achterwegen gelaten. 1 Hierdoor kan de patient geen afgewogen beslissing nemen, hij heeft het maar te accepteren. Door de opkomst van internet is het voor patienten steeds makkelijker om zelf aan medische informatie te komen en dus ook de verschillende behandel methodes. Good & honest information is also medication - Frits van der Sman Intensiteit van de behoeften in het zorgproces Zoals in hoofdstuk 2.1 aan bod is gekomen beslaat het zorgproces een langere periode die op te delen is in verschillende stappen. Deze stappen onderscheiden zich van elkaar door de verschillende doelen die per stap bereikt dienen te worden. De stap waar de patiënt op is aanbeland in het zorgproces heeft ook zijn invloed op de behoeften van de patiënt. In de grafiek op de volgende pagina ziet u een overzicht van de stappen in het zorgproces en de behoeften tijdens het zorgproces en de correlatie tussen deze stappen en behoeften. Ook zijn de drie genoemde mentale fases in deze grafiek meegenomen, zo is deze grafiek een complete visualisatie van het zorgproces als beschreven in hoofdstuk 2.1 en Dokter volgt eigen advies niet op Gezondheidsnet. Geraadpleegd op 12 april

23 Hoofdstuk 2: het zorgproces Fase 1 Fase 2 Fase 3 Behoefte aan informatie Patiënt & naasten Partner in het zorgproces Regie in eigen hand Tijdsbesef Stress Randzaken Bewustwording Leren Afweging Hulp zoeken Diagnose Behandeling Nazorg figuur 2.2: Intensiteit van de behoeften tijdens de verschillende stadia van het zorgproces 23

24 Hoofdstuk 2: het zorgproces 2.3 Conclusie Nu duidelijk is waar een zorgproces precies uit bestaat en hoe de patient en zijn naasten dit beleven kunnen we de volgende conclusies trekken die van invloed zijn op de belevenis van de patient en naaste in het zorgproces. Tijd is het referentiekader Om de patient inzicht te geven in zijn eigen zorgproces en houvast te bieden, heeft hij behoefte aan een chronologisch overzicht van wat hij tot dan toe heeft meegemaakt en wat er verder nog op zijn pad ligt te wachten. Dit heeft niet alleen betrekking op een overzicht van afspraken met behandelaars. Maar ook het bijhouden van belangrijke gebeurtenissen die van bepalend zijn of invloed hebben op het zorgproces. Dit zal resulteren in een zorgproces dat begrijpelijker en tastbaarder is voor de persoon en zijn naaste die het proces bewandelen. Stress verzwaard het zorgproces Door het toedoen van stress kan de patiënt zich niet optimaal op zijn herstel richten. Teveel bijzaken hebben als gevolg dat de patiënt weg wordt gehouden van zijn eigenlijke doel; herstel. Daarom is het voor de patiënt belangrijk dat deze randzaken tot een minimum beperkt worden en zo min mogelijk tot last zijn. Een andere belangrijke veroorzaker van stress bij een patiënt is onbegrip. Onbegrip over de situatie waarin de patiënt verkeerd, of een patiënt die zich niet begrepen voelt door zijn behandelaar, leiden tot stress. Het reduceren van stress tijdens het zorgproces heeft voor de patiënt niet alleen als voordeel dat hij zich beter kan focussen op zijn hertsel. Maar het lichaam is ook beter en sneller in staat om zichzelf te herstellen. De patiënt wil zelf aan het roer staan Het zorgproces draait in de eerste plaats om de patiënt, dit maakt de patiënt de belangrijkste actor in zijn zorgproces. Hij zou dus ook de gene moeten zijn die aan het roer staat en het proces uitstippelt. Maar dit kan hij niet alleen, om aan het roer te staan en beslissingen te nemen moet de patiënt goed op de hoogte zijn. Hij moet de situatie waarin hij verkeerd begrijpen, hij moet zijn mogelijke opties kennen en op de hoogte zijn van de gevolgen die hier aan verbonden zijn. Pas als dit het geval is, is de patiënt klaar om het roer van zijn eigen zorgproces over te nemen. Hij is dan niet meer patiënt van zijn behandelaars, maar de partner van zijn behandelaars. 24

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur

Concept document Kitesurf Spot Elyse Teerink November 15, 2012. Conceptdocument Informatie Architectuur Conceptdocument Informatie Architectuur Elyse Teerink 500604947 Herkanser Y. Westplat HVA 15/11/2012 1 Inhoudsopgave Inleiding De doelgroep De opdracht In gesprek met kitesurfers Account en inloggen Automatisch

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen.

User testing: Aan de hand van een expectation map heb ik 3 verschillende personen gevraagd om het prototype te testen. Evaluatie: Usability test Inleiding We hebben verschillende testpersonen gebruikt om in het platform FRIS community onduidelijkheden weg te nemen. Het testen hebben we gedaan door middel van een prototype.

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Trainer aan het woord

Trainer aan het woord Sessie 1: 1 2 3 4 5 Attentie! In de partnergroep spreken deelnemers vaak hardnekkig over of vanuit de patient i.p.v. over zichzelf. Zo zeggen mensen in de voorstelronde bijvoorbeeld: Ik ben Janine, mijn

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer

2-10-2013. ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer ehealth & Sociale media: op naar fysiotherapie2.0 4 oktober 2013, Saskia Timmer Ik 2 1 Introductie Passie voor de zorg van Morgen ehealth & Sociale media in de praktijk 3 Agenda 1. Introductie 2. Inleiding:

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Start informatie voor deelnemers

Start informatie voor deelnemers Start informatie voor deelnemers NL.SAN.10.10.07 1 Uw zorgverleners in het ziekenhuis hebben met u een persoonlijk zorgplan voor de behandeling van borstkanker opgesteld. U ontvangt in korte tijd veel

Nadere informatie

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen

Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Zelfmanagement bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden door verstandelijke beperkingen Een speciale uitdaging voor het huisartsenteam en het steunnetwerk Dr. Jany Rademakers, NIVEL Drs. Jeanny

Nadere informatie

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016

BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING. Joost van der Zanden /05/2016 BESCHRIJVING DEELONDERZOEK: USER TESTING Joost van der Zanden 2212130 19/05/2016 Inhoudsopgave INTRODUCTIE METHODOLOGIE RESULTATEN CONCLUSIE & AANBEVELINGEN 3 5 6 8 Introductie WAT IS FUNDYFRIEND? Fundyfriend

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Beter met een Behandelplan

Beter met een Behandelplan Beter met een Behandelplan Informatiepakket behandelplannen Patiënt1Pro Samen met de patiënt en andere zorgverleners werken aan een optimale behandeling Patiënt1 ontwikkelt voor diverse zorginstellingen

Nadere informatie

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt Forum Standaardisatie, 8 juni 2009 Harry Nienhuis, adviseur strategie & innovatie

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Patiëntportalen en PGD s

Patiëntportalen en PGD s Patiëntportalen en PGD s Vincent van Pelt Congres Architectuur in de Zorg 18-06-2015 PGD architectuurmodellen (work in progress!) Aanleiding Afstemmen partijen - NPCF, Zelfzorg Ondersteund (ZO!), Nictiz

Nadere informatie

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak

Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak Kyril Herkelman CMD deeltijd 2a Plan van aanpak SUBJECT: De mobiele user experience VERSION: 1.0 Distributie: Roos Groenewegen, Theo, Eric, Opsteller: Kyril Herkelman Date: 29-12-2005 1 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo

pagina 2 van 11 Als ik iets niet begrijp, dan voel ik mij vrij om vragen te stellen aan mijn zorgverlener(s). In een zorginstelling moet ik er zelf oo pagina 1 van 11 Vragenlijst Veilige Zorg Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Veiligheid in de gezondheidszorg Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid

Nadere informatie

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees

Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. A van der Heide Dr. L van Zuylen Drs. E Geijteman Professor dr. E van Leeuwen Dr. W Dekkers Dr. M Dees Professor dr. Zuurmond Dr. R Perez Drs. B Huisman Medicatiemanagement in de laatste

Nadere informatie

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken

Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Theorie Ondernemend werken Hoofdstuk 3 Samenwerken en Netwerken Samenvatting 2 3.1 Netwerken 3 3.2 Samenwerken 6 3.3 Liftpitch 7 Ruimte voor notities 8 1 SAMENVATTING 3.1 Netwerken Wat is netwerken? Waarom

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Divergent Thinking Door: Rosan van der Werf Datum: 17/02/2016

Divergent Thinking Door: Rosan van der Werf Datum: 17/02/2016 Divergent Thinking Door: Rosan van der Werf Datum: 17/02/2016 De opdracht De opdracht luidt als volgt: Bedenk een product dat recent-gediagnostiseerde diabetes patiënten helpt met het beter begrijpen en

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Crisiskaart Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Consulent Crisiskaart Nel van kempen Diane Hek Crisiskaart Wat is een crisiskaart: Een uitvouwbaar kaartje van bankpasformaat. Samenvatting

Nadere informatie

Overzicht van apps voor het PGD

Overzicht van apps voor het PGD van apps voor het PGD November 2014 1. Inleiding Om een PGD te gaan gebruiken, moet het genoeg waarde hebben voor de gebruiker. Een PGD krijgt toevoegde waarde als het de gebruiker meer oplevert dan het

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

Conceptdocument Team Falcon

Conceptdocument Team Falcon Conceptdocument Team Falcon Michiel Lauret Jonathan Davids Dylan Companjen Lars Böhm 1 Inhoudsopgave CONCLUSIES DOELGROEPONDERZOEK...3 IN TERVIEW LYDIA ROELOFSEN......3 Analyse statistieken bureau Onderzoek

Nadere informatie

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011

ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim VU PICA Kenniscentrum Patiëntenlogistiek 21 03 2011 ehealth = Health Investeringen uit het verleden belemmeren de toekomst? Chris Flim 1 ehealth is mensenwerk Bedrijfskundige informatica 10 jaar in Telecom & Media bij KPN (Call Centers, doelgroepmarketing,

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

UNIT 4. Medicatie HOOFDSTUK. Urgent doktersbezoek

UNIT 4. Medicatie HOOFDSTUK. Urgent doktersbezoek UNIT 4 Medicatie HOOFDSTUK 5 Urgent doktersbezoek Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Adviesrapport BOZ. Diagnose: BOZ. Deel beter.

Adviesrapport BOZ. Diagnose: BOZ. Deel beter. Adviesrapport BOZ Diagnose: BOZ. Deel beter. Inhoud Samenvatting p 2 Inleiding p 3 Methode p 4 Resultaten p 5 Aanbevelingen p 9 Conclusie p 12 1 Samenvatting Jongeren met een chronische ziekte hebben veelal

Nadere informatie

Patiënten willen een persoonlijk gezondheidsdossier

Patiënten willen een persoonlijk gezondheidsdossier Samen de zorg beter maken Patiënten willen een persoonlijk gezondheidsdossier Hoe realiseren we dat? dr. Marcel Heldoorn teammanager digitale zorg Samen de zorg beter maken Patiënten willen regie en overzicht

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontdek de serie Ontdek snel

Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek de serie Ontdek snel Ontdek snel: beknopte e-books die je snel op de hoogte brengen De Ontdek snel-titels lichten de lezer snel in over uiteenlopende interessante onderwerpen in: 30, 60 en 90 minuten.

Nadere informatie

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3

User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 User Centred Development! UCD Werkcollege blok 1 week 3 Agenda! Problemen in de supermarkt! Feedback! Design review! Observatie oefening: Wat zit er in mijn tas?! Deel 1: Alleen kijken! Deel 2: Kijken

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek Online Psychologische Hulp Angst & Paniek 2 Therapieland Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Angst & Paniek van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Aan de slag met Twitter

Aan de slag met Twitter Aan de slag met Twitter Registreren De URL (het adres op het internet) om te registreren is: https://twitter.com/signup In dit voorbeeld is er een Twitter 1 account aangemaakt voor een woning die te koop

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 15 april 2013 Amersfoort Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant!

Mhealth-strategie. Bekijk het van de andere kant! Mhealth-strategie Bekijk het van de andere kant! Wie zijn wij? Marco Boonstra, Senior Communicatieadviseur Sjoerd van Dekken Communicatieadviseur Inhoud Wat is mhealth? Eerste ervaringen met mhealth Implementatierisico

Nadere informatie

Samenvatting. Een complex beeld

Samenvatting. Een complex beeld Samenvatting Een complex beeld Vroeg herkende lymeziekte na een tekenbeet is goed te behandelen met antibiotica. Het beeld wordt echter complexer als de symptomen minder duidelijk zijn of als de patiënt

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

4 Testen en optimaliseren

4 Testen en optimaliseren Alle wegwijzers in de fase: 4 Testen en optimaliseren 4.1 Je ontwerp testen bij de doelgroep (74) 4.2 Je ontwerp voorleggen aan een expert (75) 4.3 Je ontwerp voorleggen aan de opdrachtgever (76) 4.4 Je

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. 30 januari 2014. Congres "Samen Kiezen: beslist!: - Workshop 5 Marcus Oei & Marleen Vleming

Praktijkvoorbeeld. 30 januari 2014. Congres Samen Kiezen: beslist!: - Workshop 5 Marcus Oei & Marleen Vleming Workshop gedeelde besluitvorming Congres gedeelde besluitvorming Nieuwegein Markus Oei Marleen Flevoziekenhuis Almere Praktijkvoorbeeld http://youtu.be/0pxrjtl4kqw www.inforium.nl Code: FZA-SDMMOD Shared

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Samen beslissen met kwetsbare ouderen

Samen beslissen met kwetsbare ouderen Samen beslissen met kwetsbare ouderen Een continue dialoog Marjolein van de Pol Disclosure dia MHJ van de Pol Mogelijke belangenverstrengeling Relevante connecties met commerciële bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

service design workshop

service design workshop Philippe Martens service design workshop ken ik mijn klanten en gebruikers écht? hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Hoe pas ik mijn processen en systemen aan om mijn uniek dienstenaanbod

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen.

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen. Opdrachtformulering: Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen

Nadere informatie