DE SHOPPER IN FOODSERVICE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE SHOPPER IN FOODSERVICE"

Transcriptie

1 DE SHOPPER IN FOODSERVICE SHOPPERINZICHTEN VOOR TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT Janka Dekker Minouk Damen 1

2 Every business will change Every company will need to change 2 De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management 3

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD VAN DE AUTEURS...8 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSTITUUT (FSIN)...10 LEESWIJZER...12 DEEL 1 1 INLEIDING DE SHOPPER IN FOODSERVICE Shopper marketing: the next wave Shopper marketing in foodservice Definitie shopper marketing in foodservice Wie is de shopper in foodservice? SHOPPER JOURNEY De vier fases van de shopper journey W- en H-vragen voor het identificeren van shopperkenmerken Stappen van de pre shopping fase Trigger Oplossingen inventariseren Zoeken Plannen Kanaal/segmentkeuze Formule/outletkeuze Stappen van de to shopping fase Bewegen Zoeken Vinden Aankomen/arriveren Binnenkomen Stappen van de shopping fase Oriënteren Zoeken Vinden Overwegen Besluiten Kopen/bestellen Stappen van de post shopping fase finale shopper Consumeren Beleving Delen Stappen van de post shopping fase professionele shopper Gebruiken/verbruiken Verkopen Evalueren Delen TOUCHPOINTS Touchpoints (Zero) moment of truth SHOPPERGEDRAG Bewust en onbewust gedrag Gedragsbepalers Cognitieve gedragsbepalers Affectieve gedragsbepalers Sociaal-culturele gedragsbepalers Fysiologische gedragsbepalers Beslisgedrag Gedragscontext Beïnvloedingstechnieken Onbewuste beïnvloedingstechnieken Bewuste(re) beïnvloedingstechnieken Tot slot NIEUWE KANALEN, NIEUWE SHOPPER JOURNEYS, NIEUWE KANSEN! Kanalen voor de shopper in foodservice De invloed van online en mobiel De ontwikkeling van directe verkoop door leveranciers Omni channel De grote uitdaging...87 DEEL 2 1 INLEIDING TRADE MARKETING: HET MAKEN VAN MARKTSEGMENTKEUZES Overall doelstellingen en huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- en consumenten- ontwikkelingen Marktsegmentkeuze POSITIONERING EN DOELGROEPKEUZES DOOR FORMULES Formulepostionering Shopperprofielen CATEGORY PARTNER KEUZE De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management 5

4 DEEL 3 1 INLEIDING CATEGORIEDEFINITIE CATEGORIE-ANALYSE De shopper binnen de categorie-analysefase Het verzamelen van informatie over de shopper Output van shopperinformatie Categorie diagnosemodel Shopperprofielen en shopperpersona s Shopper journey map Customer decision tree Shopper planning tree Resumerend Van informatie naar inzicht CATEGORIEROL CATEGORIESTRATEGIE CATEGORIEDOELSTELLINGEN CATEGORIEVISIE CATEGORIETACTIEKEN Categorietactieken inventariseren Voorbeelden van categorietactieken in de pre shopping fase Voorbeelden van categorietactieken in de to shopping fase Voorbeelden van categorietactieken in de shopping fase Voorbeelden van categorietactieken in de post shopping fase Categorietactieken clusteren en selecteren Categorietactieken uitwerken Product Prijs Plaats Promotie Presentatie Personeel DEEL 4 1 INLEIDING DATA-ANALYSE Analyse van grossiersdata Analyse van kassadata Analyse van een klantendatabase SHOPPEROBSERVATIES Fysieke observatie Camera-observatie Eye tracking fmri Mystery visit SHOPPERINTERVIEWS - KWALITATIEF Diepte-interview Groepsdiscussie / focusgroep / paneldiscussie Kwalitatieve technieken Natural grouping Projectieve technieken SHOPPERINTERVIEWS - KWANTITATIEF Face-to-face onderzoek Entry-exit onderzoek Telefonisch onderzoek Imago-onderzoek Online onderzoek Pricingonderzoek Gasttevredenheidsonderzoek SHOPPERDIALOOG Online research community Social media research HET COMBINEREN VAN METHODIEKEN Accompanied (online) shopping Accompanied usage PLAN IMPLEMENTEREN CATEGORIE-EVALUATIE De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management 7

5 DEEL 5 1 INLEIDING DE SHOPPER ALS VERBINDENDE SCHAKEL SAMENWERKING IN DE KETEN DE DO S EN DON TS APPENDIX BIJLAGE 1: GEÏNTERVIEWDEN BIJLAGE 2: SEGMENTATIE VAN DE FOODSERVICEMARKT BEGRIPPENLIJST BRONNEN COLOFON Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de meest intelligente, maar degene die het beste inspeelt op verandering! Charles Darwin 8 De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management 9

6 VOORWOORD VAN DE AUTEURS Every business will change, every company will need to change. Een uitspraak die in de huidige dynamische tijden voor spelers in alle markten en disciplines relevant is, dus ook voor foodservice. In dat kader zijn vakgebieden als trade marketing, category management en shopper marketing momenteel volop in ontwikkeling. Zo wordt category management door steeds meer leveranciers en formules in foodservice toegepast om groei te realiseren. Organisaties in deze markt hebben dan ook steeds beter inzicht in welke producten op welke momenten in welke outlet worden gekocht. Maar antwoorden op de vragen wie (niet) koopt en waarom zij (niet) kopen, zijn er vaak nog niet. En juist deze antwoorden zorgen dat je als leverancier én formule het onderscheid kunt maken om daadwerkelijk in te spelen op veranderingen in de markt door enerzijds de behoeftes van de shopper en anderzijds de barrières van niet-shoppers inzichtelijk te krijgen. De homogene en universele shopper over alle foodservicesegmenten heen bestaat niet. Zelfs binnen één segment in foodservice bestaan verschillende shoppertypen. Kijk bijvoorbeeld naar de treinreiziger op het station: de ene treinreiziger is dagelijks zakelijk op het station, terwijl de andere treinreiziger één keer per jaar met de trein reist voor een dagje uit met zijn kleinkind. Beide shoppertypes maken op basis van totaal andere behoeftes en een andere context keuzes voor het al dan niet kopen van eten en/of drinken op het station. Inzichten in de verschillende shoppertypes en kenmerken van deze shoppertypes in relatie tot hun keuzegedrag bieden organisaties handvatten om activiteiten en resources gericht in te kunnen zetten binnen één of meerdere fases van de shopper journey om zodoende groei van de categorie te realiseren. Het integreren van shopperinzichten binnen het proces van category management is dan ook een noodzakelijke ontwikkeling. De shopper centraal stellen door middel van een zogenaamde shopper centric business approach is momenteel een richting die steeds meer bedrijven in alle branches gaan bewandelen. In dat kader worden termen als shopper marketing, shopper journey, shopperinzichten en touchpoints steeds meer gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in? En wat zijn op korte en (middel)lange termijn de mogelijkheden van deze ontwikkelingen voor foodservice? Met dit boek willen wij foodservice professionals handvatten geven voor het denken vanuit de shopper in relatie tot het category management proces. Zo kan je voor je eigen organisatie bepalen op welke manier de shopper binnen je eigen activiteiten een rol kan (gaan) krijgen. Uiteraard bestaat er veel meer informatie over shopper marketing, shopperinzichten, shoppersegmentatie, etc. dan in dit boek is beschreven: er worden bijna dagelijks (wetenschappelijke) studies vanuit de psychologie, gedragseconomie, neurowetenschappen en filosofie gepubliceerd die nieuwe en fascinerende kennis over het menselijk keuzegedrag aan het licht brengen. Ook zet de ontwikkeling van nieuwe kanalen en technologieën shopper journeys compleet op hun kop. Zo kunnen de fases van de shopper journey steeds meer door elkaar heen lopen, worden stappen in de journey overgeslagen door het gebruik van nieuwe kanalen en komen er nieuwe touchpoints door het veranderde (social) medialandschap. Er zullen nieuwe journeys gaan ontstaan door ontwikkelingen waar we nu nog geen weet van hebben. Onze belangrijkste doelstelling bij het schrijven van dit boek is om je op weg te helpen met informatie over de shopper die relevant en toepasbaar is voor foodservice en de relatie van de shopper binnen het category management inzichtelijk te maken. Om de gedachtegang achter de shopper en zijn shopper journey in foodservice te toetsen in de markt en een breed draagvlak onder de betrokken partijen te creëren, zijn diepte-interviews onder meer dan 50 bedrijven gehouden (zowel leverancier, grossier als eindverbruikersformule) en is een online vragenlijst verstuurd naar alle leden van Trema (Trade en Marketing Netwerk). Alle reacties die we hebben ontvangen, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Op een aantal plaatsen in dit boek zijn de uitkomsten van deze marktinventarisatie opgenomen om inzicht te geven in de status, mening en verwachtingen rondom de shopper in de foodservicemarkt. Een speciaal woord van dank willen wij op deze plek geven aan Froukje Schaaf voor het (her) schrijven van verschillende onderdelen van dit boek en het kritisch meedenken over de inhoud, Jan-Willem Grievink, Anique Grievink, Frank Bogaerts en Steffen van Beek voor het tegenlezen en FoodClicks voor het delen van foto s. Ook Anita Cox en Anne-Lise Kamphuis van het lectoraat marketing, marktonderzoek en innovatie en de Faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool Utrecht willen wij graag bedanken voor het beschikbaar stellen van de door hen ontwikkelde theorieën en modellen vanuit het project Return on Creativity. Tot slot willen wij alle personen en organisaties bedanken die hebben meegewerkt aan de diepte-interviews waarin zij hun visie over de shopper in foodservice met ons hebben gedeeld (zie bijlage 2 voor een overzicht) en/of praktijkvoorbeelden en foto s voor dit boek ter beschikking hebben gesteld. Wij hopen dat we je als lezer van dit boek hebben kunnen inspireren over de mogelijkheden die kennis over je shopper je kan brengen en we zien met veel plezier mooie initiatieven tussen leveranciers en formules ontstaan die optimaal inspelen op de schakel die het belangrijkst is voor ieders business: de shopper! Over de auteurs Janka Dekker Minouk Damen Janka Dekker en Minouk Damen zijn de eigenaren van Marketing4Results, een bureau dat is gespecialiseerd in trade marketing en category management in foodservice. Om deze processen te ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van innovatieve business en shopper insights die leiden tot het gewenste resultaat. Beide auteurs hebben hun hele carrière in foodservice gewerkt in diverse marketing-, sales- en adviesfuncties bij en voor (A-merk)leveranciers. Eerder verscheen van hun hand het boek Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de prakijk. 10 De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management Voorwoord 11

7 VOORWOORD VAN FOODSERVICE INSTITUUT (FSIN) Het commerciële spel tussen formules, grossiers en leveranciers wordt complexer. Dat betekent dat we opnieuw moeten nadenken over theorieën en wetmatigheden die van toepassing zijn op alle processen die te maken hebben met het verkopen van voedings- en genotmiddelen aan de consument. De vakgebieden trade marketing en category management werden als eerste ontwikkeld. Maar we weten dat dit niet voldoende is. We komen nu in een tijd dat nog duidelijker wordt dat niet de producten, merken of categorieën centraal moeten staan in je organisatie. Er is er maar één die (mede dankzij de nieuwe technieken) in de spotlights van elk beleid centraal hoort te staan: dat is de foodshopper, degene die jouw producten, merken en categorieën koopt, bewerkt, verwerkt en/of consumeert. Zoals zo vaak zijn ook de theorieën met betrekking tot een shopper centric policy (het denken vanuit de shopper) eerst in foodretail toegepast, te beginnen in de VS en de UK. Leveranciers beseffen dat een klant die een bepaald product bij Albert Heijn koopt andere triggers, barrières, motivaties en logica kan hebben dan een andere klant die hetzelfde product bij Jumbo of Plus koopt. Binnen de buitenshuisconsumptie (de foodservicemarkt) gelden identieke wetmatigheden. Die zijn alleen nog complexer, om twee redenen: in de eerste plaats hebben we veelal met drie schakels te maken (het concept of de formule, de grossier en de leverancier) en daardoor ook met twee typen shoppers: de professionele inkoper (oftewel de shopper die werkzaam is bij een bepaalde formule of outlet) en de finale shopper (oftewel de consument). Voor de professionele inkoper zijn uiteraard andere criteria van belang dan voor de finale shopper. De tweede reden is dat er op outletniveau veel meer ambachtsprocessen plaatsvinden. Er wordt ter plekke veel meer waarde gecreëerd dan in foodretail. En dit maakt ook de rol en invloed van de leverancier (en grossier) richting de finale shopper in sommige gevallen compleet anders dan in foodretail. Het is Janka Dekker en Minouk Damen gelukt om die complexiteit van het proces goed samen te vatten in een helder en bruikbaar boek. Voortbouwend op de theorie die in foodretail (en andere branches) zijn waarde dagelijks bewijst, maken zij een mooie brug naar de wereld van foodservice waar lenigheid, kleinschaligheid en ambachtelijkheid van groot belang zijn. Wij willen dit boek dan ook van harte aanbevelen aan iedereen die professioneel bezig is met foodservice, de wereld van lekker en verrassend eten en drinken buiten de deur van het eigen huis. Het FSIN concentreert zich niet alleen op het in kaart brengen van de markten en groeisegmenten en het duiden van alle veranderingen die de komende jaren op ons af komen, maar ook op het in kaart brengen van het sterk veranderende gedrag (en wensen) van de foodshopper. En als je weet wat er gaat veranderen, moet je ook nog weten hoe je daar zo goed mogelijk van kunt profiteren. En daarover gaat dit fascinerende boek. Ik ben ervan overtuigd dat de kennis uit dit boek een sterke impuls is voor het vergroten van de professionalisering van afzonderlijke spelers (en functionarissen) in de volledige keten. Het lezen van dit boek, en vooral de toepassing ervan in de dagelijkse commerciële praktijk, zal de relevantie van zowel leveranciers, grossiers als eindverbruikersformules voor de shopper aanzienlijk vergroten. Dit sluit goed aan bij één van de doelstellingen van FSIN, namelijk de emancipatie (en het kwaliteitsniveau) van de buitenshuisconsumptie te versterken. Dit nieuwe, praktische boek - dat bovendien leuk is om te lezen - kan daar een goede bijdrage aan leveren. Ik wens jullie als lezers veel leesplezier toe en veel succes met het toepassen van al datgene dat je soms ook zonder theorie al lang succesvol deed: jouw shoppers zo tevreden mogelijk maken. Jan-Willem Grievink, directeur FoodService Instituut Over FSIN Het FoodService Instituut is het onafhankelijke kennisinstituut voor de ontwikkeling van de markt van de buitenshuisconsumptie. Het FSIN ziet het als haar taak om de markt voor buitenshuis eten en drinken in kaart te brengen, definities en begrippen vast te stellen, analyses te maken, kennis en inzichten van experts over die markt te bundelen en toekomstverkenningen te produceren. Het FSIN vat die doelstellingen samen met deze vier woorden: FACTS ANALYSES INSIGHTS OUTLOOKS! Doordat Janka en Minouk hun expertise dagelijks toepassen, is het boek veel meer dan uitsluitend een leerzaam theorieboek. Het is een praktisch handboek geworden en daarmee is het voor ervaren commercianten en beleidsmakers in foodservice een nuttig instrument. Maar ook voor nieuwelingen in dit mooie vakgebied is het een leerzaam en bruikbare richtinggever om de complexiteit van het vakgebied al lerend te doorgronden. Ook als FoodService Instituut willen wij organisaties ondersteunen in het centraal stellen van de shopper door het aanbieden van generieke inzichten over shoppers binnen foodservice. Dat doen wij met onze Foodshopper Monitor en onze FSIN Beleidsmonitor die elk jaar verschijnen. 12 De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management Voorwoord 13

8 LEESWIJZER Dit boek is geschreven voor professionals in foodservice die direct of indirect te maken hebben met shoppers. Ook voor mensen die werkzaam zijn buiten foodservice is dit boek zeker interessant, maar deze lezers zullen zelf de vertaalslag naar hun eigen markt moeten maken. Het model dat als uitgangspunt dient voor het plaatsen van shopperinzichten binnen het proces van trade marketing en category management in foodservice is onderstaand weergegeven. Dit model is de geupdate versie van het model dat de basis is geweest van het boek dat in 2011 is uitgegeven met als titel: Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk door Janka Dekker en Minouk Damen. Naast shopper insights zijn ook business insights noodzakelijk om trade marketing en category management optimaal te laten renderen. Business analyse Formulekeuze eindverbruiker Ongeorganiseerd Categorieevaluatie Huidige situatie Maatschappelijke trends Eindverbruikers- & consumentenontwikkelingen Georganiseerd Marktsegmentkeuze Positionering fomule Bouwstenen formule Categoriedefinitie Categorie-analyse Categorierol Categoriestrategie Categoriedoelstelling Categorietactiek Plan implementeren Formulekeuze grossier Georganiseerd Ongeorganiseerd Trade marketing Category management Business insights Shopper insights Fasering van trade marketing en category management in foodservice Bron: Janka Dekker en Minouk Damen, Trade marketing en category management in foodservice: tools voor de praktijk, Shopper insights Dit boek over shopperinzichten voor trade marketing en category management in foodservice is opgedeeld in vijf delen: DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5 De shopper in foodservice WIE is de shopper in foodservice en WAT beïnvloedt zijn gedrag nu en in de toekomst? De shopper binnen het trade marketing proces WAT kan ik met shopperinzichten binnen iedere stap van het trade marketing proces? De shopper binnen het category management proces shopperinzichten binnen iedere stap van het category mangement proces? Methodieken voor het verzamelen van shopperkenmerken HOE verzamel ik shopperkenmerken voor trade marketing en category management? Samen aan de slag! WAAROM moet mijn organisatie aan de slag met onze shoppers? DEEL 1: De shopper in foodservice In het eerste deel worden de (theoretische) uitgangspunten voor deel 2 en deel 3 van dit boek beschreven. Naast het duiden van de verschillende soorten shoppers in foodservice wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende fases en stappen van de shopper journey en de touchpoints binnen deze journey. Ook wordt kennis gedeeld over shoppergedrag en de wijze waarop dit gedrag kan worden beïnvloed. Het eerste deel wordt afgesloten met het schetsen van ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op toekomstige shopper journeys. DEEL 2: De shopper binnen het trade marketing proces in foodservice In het tweede deel staat de toepassing van shopperinzichten binnen het proces van trade marketing centraal. Hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop dergelijke inzichten input geven bij het maken van onderbouwde keuzes ten aanzien van markten, doelgroepen en category partners. Tevens wordt het belang van inzicht in de shopper beschreven in relatie tot de positionering van een formule. DEEL 3: De shopper binnen het category management proces in foodservice In het derde deel van dit boek wordt beschreven wat de rol van de shopper en inzichten rondom deze shopper is bij het doorlopen van de verschillende stappen binnen het category management proces. Bij ieder onderdeel worden concrete praktijkvoorbeelden gedeeld die je handvatten en inspiratie geven als je hiermee zelf aan de slag gaat. DEEL 4: Methodieken voor het verzamelen van shopperkenmerken In deel 2 en 3 is de toepassing van shopperinzichten binnen trade marketing en category management toegelicht. Een belangrijke vraag is echter nog onbeantwoord: HOE kun je deze informatie over de shopper verzamelen? Dit vierde deel van het boek beschrijft welke methodieken hiervoor onder andere gebruikt kunnen worden: data-analyse, shopperobservaties, shopperinterviews (zowel kwalitatief als kwantitatief) en shopperdialoog. DEEL 5: Samen aan de slag! In dit vijfde en laatste deel van het boek willen we je nog een aantal gedachtes en de belangrijkste do s en dont s meegeven wanneer je zelf aan de slag te gaat met de shopper in foodservice (al dan niet in relatie tot category management). 14 De shopper in foodservice shopperinzichten voor trade marketing en category management Leeswijzer 15

TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland

TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK. Janka Dekker Minouk Damen. Nederland TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK Nederland Janka Dekker Minouk Damen TRADE MARKETING EN CATEGORY MANAGEMENT IN FOODSERVICE TOOLS VOOR DE PRAKTIJK 2 Trade marketing

Nadere informatie

BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan.

BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan. BLURRING EN OMNI CHANNEL GAAN HET VERDIENMODEL BEPALEN BLURRING is het vervagen van grenzen die ooit door door ambacht, verdienmodellen of wetgeving zijn ontstaan. Dat ontstaat vanzelf omdat de (wens van

Nadere informatie

GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012

GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012 GS1 Category Management Game Laat je categorie groeien! Amsterdam, januari 2012 Waarom wil je de GS1 Category Management Game spelen? Ervaar hoe je door gezamenlijk te werken volgens de Category Management

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012

Cross Channel Excellence. Rotterdam, 15 november 2012 Cross Channel Excellence Rotterdam, 15 november 2012 Mike Hoogveld Partner bij RedFoxBlue: advies en implementatie Wetenschappelijk onderzoek als part-time promovendus Dodelijk voor klantrelaties 85% van

Nadere informatie

Foodstep Marktontwikkeling

Foodstep Marktontwikkeling Foodstep Marktontwikkeling Onze filosofie Ons doel is mensen en organisaties in food en services stap voor stap te verbeteren door inzicht te geven in de markt en uw marktpositie en de basis te leggen

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen.

Engage your partner. Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Engage your partner Een praktisch programma voor business development door het partnerkanaal heen. Inspiratie, kennis & praktische tools Het doel van het Engage your Partner programma is om uw business

Nadere informatie

New. Food Concepts. MasterClass Executive Program. Concepting. Observervations Insights Analyses Learnings Applications Challenges Context

New. Food Concepts. MasterClass Executive Program. Concepting. Observervations Insights Analyses Learnings Applications Challenges Context Concepting New Food Concepts MasterClass Executive Program New Food Concepts Observervations Insights Analyses Learnings Applications Challenges Context Concepting New Food Concepts Van alle veranderingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016

GfK 2016 Shopper Marketing Award 2016 1 Gefeliciteerd! Uw merk staat op de shortlist voor de GfK Shopper Marketing Award 2 Meer informatie over de GfK Shopper Marketing Award 3 Definitie & doel Definitie Shopper Marketing Shopper Marketing

Nadere informatie

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016

OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN. Ruigrok NetPanel Februari 2016 OPTIMALISEER CUSTOMER JOURNEYS MET DIT STAPPENPLAN EN VERGROOT DE LOYALITEIT VAN JE KLANTEN Ruigrok NetPanel Februari 2016 INTRODUCTIE Steeds meer organisaties zijn bezig met het in kaart brengen en optimaliseren

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

BeCube = B. Merkstrategie

BeCube = B. Merkstrategie BeCube, brand & communications BeCube = B 3 Oftewel: wees tot de derde macht. Tijd, ruimte en kansen laten zich afdwingen. Verleg grenzen Er is altijd een oplossing. Altijd een stap meer. Merkstrategie

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

DIGITALITEIT & DE OVERHEID WAT RONALD KAN LEREN VAN EELCO & ROB

DIGITALITEIT & DE OVERHEID WAT RONALD KAN LEREN VAN EELCO & ROB DIGITALITY DIGITALITEIT & DE OVERHEID WAT RONALD KAN LEREN VAN EELCO & ROB > Drs. KEVIN HENGSTZ > 10 JAAR ONDERZOEK & CONSULTANCY > TELECOM MEDIA TECHNOLOGIE > MOTIEVEN & DRIJFVEREN [DIGITAAL] DIGITALITY

Nadere informatie

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren

De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren De uitdaging die accountability heet Scherpere keuzes maken en meer impact realiseren Onderzoek Accountability & data : Inzichten, conclusies en aanbevelingen Amsterdam, augustus 2014 Dit document bevat

Nadere informatie

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties

Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Presentatie 15 november 2012 Consumer Insights: de basis voor succesvolle innovaties Edward Huizenga Food2Market Innovatie training 1 Bouwen aan Innovatie - Over Altuïtion (1) Opgericht in 1997: 30 engagement

Nadere informatie

Klantbeleving: Een leerzame reis!

Klantbeleving: Een leerzame reis! Klantbeleving: Een leerzame reis! Whenthe windsof change blow, some peoplebuildwallsand othersbuildwindmills ~chinees gezegde~ Klantbeleving Gedifferentieerd Belevenissen creëren Relevant voor Concurrentiepositie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Master of Online Persuasion

Master of Online Persuasion Master of Online Persuasion Start 2014 Optimizing your online effectiveness by putting consumer psychology into practice ONLINE DIALOGUE Guiding you to digital maturity Master of Online Persuasion Optimizing

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2

Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 SHOPPEN IN 2020 Uitgevers zetten in op e-commerce als nieuwe B2C inkomstenbron 26/11/2014 2 Is e-commerce een geschenk van God? 26/11/2014 3 Uitgevers zijn retailers geworden 26/11/2014 4 en retailers

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1

De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 De beste benchmark in petrol IRI, GfK & Orange Peak - supporting your business by integrated solutions! 1 Het fundament voor morgen In een sector als petrol, midden in transitie naar het businessmodel

Nadere informatie

Trade Marketing & Instore Communication Management Training

Trade Marketing & Instore Communication Management Training Trade Marketing & Instore Communication Management Training T r a i n i n g POPAI Benelux organiseert voor de 3e keer haar Trade Marketing & Instore Communication Management Training. Aangepast en up to

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management RedFoxBlue BV Sales acceleratie lijkt een toverwoord, maar is dat absoluut niet. Wat het wel is? Een op keiharde sales wetmatigheden

Nadere informatie

Omni-channel organisatie

Omni-channel organisatie In samenwerking met: Omni-channel organisatie Utrecht, 23 & 24 januari 2014 Successful companies will engage customers through omni-channel retailing: a mashup of digital and physical experiences - Harvard

Nadere informatie

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM

PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM PARTNER IN GROEI WELKOM WELKOM 1 Tijn Bresser 42 jaar, getrouwd met Nathalie, geboren in Amstelveen Resultaat gerichte strateeg met pragmatische aanpak Bruggenbouwer met eigen Visie op samenwerking Ruim

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

service design workshop

service design workshop Philippe Martens service design workshop ken ik mijn klanten en gebruikers écht? hoe ervaren mijn klanten mijn huidig dienstenaanbod? Hoe pas ik mijn processen en systemen aan om mijn uniek dienstenaanbod

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met constant overal beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat kunnen ze elke dag allerlei

Nadere informatie

Workshop House of Tomorrow Today

Workshop House of Tomorrow Today Workshop House of Tomorrow Today Ontsnap eens uit het peloton! 1. Teken uw keten(s) eens uit, vanaf grondstoffen (aanbod) t/m eindgebruiker (vraag). 2. Genereer probleem-klant combinaties. 3. Selecteer

Nadere informatie

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat:

Experience Tracker is de eerste praktische tool op dit vlak in Vlaanderen en vermoedelijk ook in Europa. Deze tool zal zorgen dat: De opportuniteit In de huidige productmaatschappij hebben consumenten doorgaans de keuze uit een ruim assortiment producten om een bepaalde behoefte te bevredigen. Bijgevolg is het product op zich niet

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Het Foodproof-stappenplan voor business creatie Op maat van jouw bedrijf

Het Foodproof-stappenplan voor business creatie Op maat van jouw bedrijf Het Foodproof-stappenplan voor business creatie Op maat van jouw bedrijf Hoe helpt Foodproof jouw foodservice business groeien? Nieuwe producten op de markt brengen? Nieuwe kanalen in foodservice betreden?

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of Marketingtrends 2012 De klant centraal in social media Onno Ponfoort Utrecht, 25 april 2012 Courtesy of 1 Courtesy of Marketingtrends 2012 Opzet van het onderzoek Uitkomsten 2012 Trends over de jaren Sector

Nadere informatie

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille

Designing human-centred organizations. Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Designing human-centred organizations Erik Roscam Abbing en Christine De Lille Design your Innovation Flanders In Shape 29 juni 2012 voor we beginnen... GSM cursus voor ouderen Wat is het echte probleem?

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Branding. Ronde Tafel bijeenkomst. Fundamental changes in branding. Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice. Eric van Summeren Sligro Food Group

Branding. Ronde Tafel bijeenkomst. Fundamental changes in branding. Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice. Eric van Summeren Sligro Food Group Onderwerp Fundamental changes in branding Met Dino Lobbes Kruidenier Foodservice Joost Rietveld Nestlé Professional Eline Vrielink Servex BV Ton van de Goor Bonduelle Food Service Eric van Summeren Sligro

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ

Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Een consument gedreven onderzoek naar de perceptie van Lampen in Supermarkten en DHZ Brigitte Vogelsangs Cindy van den Berg Datum: 1 Februari 2012 Agenda 1 Introductie 2 Onderzoek resultaten 3 Next steps

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen

Kennismanagement. HiP Consulting Carla Bastiaansen Kennismanagement HiP Carla Bastiaansen Redenen om eens te praten over kennis We groeien snel en ik kan niet snel genoeg goede mensen binnenkrijgen en opleiden. Cruciale kennis en expertise wandelt de deur

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

How to get customer insight inside?

How to get customer insight inside? How to get customer insight inside? Eveline van Zeeland 27 november 2014 Power to the Consumer! Uitgeverij Coutinho Eveline van Zeeland Docent Algemene Economie, Consumentengedrag en Statistiek & onderzoeker

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt

Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt Meten is weten: Inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw inspanningen in de buurt Vandaag Vandaag Reden voor Monitoring en Evaluatie: M&E Wat is M&E? Monitoren en evalueren: theorie en praktijk Tips

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Face-to-Face. nr.1. meten op het moment van beleven. almere breda eindhoven groningen hilversum schiphol utrecht

Face-to-Face. nr.1. meten op het moment van beleven. almere breda eindhoven groningen hilversum schiphol utrecht Face-to-Face meten op het moment van beleven nr.1 almere breda eindhoven groningen hilversum schiphol utrecht meten & beleven In het veld, face-to-face, online en social driven. Mobiel Centre staat voor

Nadere informatie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM

Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Resultaten van een onderzoek in opdracht van STEM Doelstelling Wanneer gaan bedrijven investeren in energieinnovaties? Welke segmenten zijn te onderscheiden?

Nadere informatie

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces?

Verkopen van Inkoop. Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Verkopen van Inkoop Hoe bereik en betrek ik de interne klant uit het primaire proces? Agenda Voorstellen Visie Verkoop van inkoop Waarom inkoopmarketing? Hoe inkoop verkopen? Inkoopresultaat delen Do s

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland Advies van de Commissie Gedragscode

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd?

Vraagje. Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Vraagje Een honkbalknuppel met bal kost 1,10 De knuppel kost één euro meer dan de bal Hoe duur is de bal? Wat komt er als eerste op in je hoofd? Voorstellen Marike Hendriks Erica Baarends Achtergrond:

Nadere informatie

Verbeterde klantenservice omgeving Toepassing van neuro-usability onderzoek

Verbeterde klantenservice omgeving Toepassing van neuro-usability onderzoek Verbeterde klantenservice omgeving Toepassing van neuro-usability onderzoek Insights -2015 Dennis de Weerd Meer Makkelijk Mogelijk VOORSTELLEN DENNIS DE WEERD 29 Almere Reizen ONLINE ERVARING Information

Nadere informatie

Verkennend onderzoek: DHZ

Verkennend onderzoek: DHZ Verkennend onderzoek: DHZ Vision & Eye tracking research Hornbach & Gamma juni sept 2010 Inhoud 1. Onderzoeksaanpak 2. Audit 3. DHZ onderzoek 4. Learnings & aanbevelingen Shopping Intentie 1 Shopping Planning

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman

NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman NRS Onderzoek Waarderen van inkoop door MKB 27 jaunuari 2015 Geoffrey Hagelaar Gert Walhof, Richard Holman 1 Achtergrond bij Hogescholen en Onderzoek Basis: 2001 Europa ; besluit tot onderzoek aan hogescholen

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie