VISUEEL DENKEN VOOR BEDRIJVEN: ZO DOE JE DAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISUEEL DENKEN VOOR BEDRIJVEN: ZO DOE JE DAT"

Transcriptie

1 VISUEEL DENKEN VOOR BEDRIJVEN: ZO DOE JE DAT Visualiseren en visual thinking winnen snel aan populariteit bij bedrijven. Boeken over Design Thinking en Mindmapping vliegen als warme broodjes over de toonbank. Infographics worden steeds vaker ingezet voor verduidelijking en live tekenen is inmiddels een geëigend begrip tijdens vergaderingen. Alles wijst op een nieuwe trend in opkomst: het inzetten van visualisatie als middel binnen consultancytrajecten. Maar hoe doe je dat eigenlijk op een effectieve manier? DE MEERWAARDE VAN BEELDEN Het is niet verwonderlijk dat beeld het ook goed doet in het bedrijfsleven. Het gebruik van beeld in plaats van tekst brengt namelijk veel voordelen met zich mee (Broek van den, Koetsenruijter & Smit, 2010): Beeld doet complexiteit recht. Met beeld kun je relaties tussen partijen en situaties eenvoudig neerzetten. Iets waar anders dikke rapporten voor nodig zijn. Beeld doet leren. Uit een onderzoek van de Amerikaanse professor Paul Lester blijkt dat mensen 10% onthouden van wat ze horen, 20% van wat ze lezen en maar liefst 80% van wat ze doen (Lester, 2006). Beeld vertelt een universele boodschap. Teken een smiley of een duim en mensen over de hele begrijpen wat er wordt bedoeld. Beeld vertelt, bewijst en overtuigt. Beeld helpt om saai vakjargon om te zetten in een verhaal dat meesleept. Beeld maakt vergelijken mogelijk. Door twee visies in beeld te vangen worden gelijkenissen en verschillen in één oogopslag duidelijk. Beeld prikkelt, emotioneert en vermaakt. Je krijgt sneller de aandacht van je collega s én er is ruimte voor inspiratie. Broek van den J., Koetsenruijter W., Jong de J., & Smit, L. (2010). Beeldtaal: Perspectieven voor makers en gebruikers. Den Haag : Boom Lemma Uitgvers. Lester, Paul Martin. Syntactic Theory of Communication. (2006).

2 WAT IS VISUEEL DENKEN? Volgens visual thinking pionier Dan Roam, schrijver van Back of the Napkin, betekent visueel denken vooral: je voordeel doen met onze aangeboren mogelijkheid om te zien met onze ogen én verbeelding zodat je ideeën ontdekt die anders niet zichtbaar zouden zijn, om deze ideeën snel en op een intuïtive manier te ontwikkelen, en ze te delen met anderen op een manier die men snel begrijpt (Roam 2009 :4). Met andere woorden: visueel denken gaat over zien, ontdekken, ontwikkelen en delen door middel van beelden. Dat schrikt in de eerste instantie veel mensen af ik kan helemaal niet tekenen! -, maar het doel van visueel denken is niet om je tekenkwaliteiten te verbeteren. Bij visueel denken gaat het om de manier waarop je kijkt en denkt. Niet in ingewikkelde woorden, maar in heldere vormen, associaties en verbanden. Op die manier kan wél iedereen tekenen: een paar lijnen of een simpel poppetje kunnen al een hoop verheldering geven. Kijken kunnen we allemaal, dat is aangeboren. Hierdoor is deze manier van werken voor veel mensen intuïtief en waardevol. VOOR EN DOOR WIE? Roam brengt visueel denken zelf in de praktijk door complexe businessmodellen op een servetje te schetsen of door tijdens vergaderingen op een whiteboard te tekenen. Roam, Dan. (2009). The Back of the Napkin: Solving problems and selling ideas with pictures. New York, NY: the Penguin Group.

3 WAARDE VAN VISUEEL DENKEN IN CONSULTANCYTRAJECTEN De meerwaarde van visueel denken in consultancytrajecten zit in de combintatie van de kracht van beeld en een andere manier van denken én delen. Beeld brengt kort en duidelijk een boodschap over waar tekst meerdere pagina s nodig voor heeft. Denk bijvoorbeeld aan het verbeelden van een bedrijfsvisie. Tijdens het verbeelden wordt duidelijk of iedereen hetzelfde beeld in gedachten heeft en dezelfde taal spreekt. Het eindproduct, bijvoorbeeld een poster, wordt over het algemeen vaker bekeken dan lange rapporten of notulen. Daarbij wordt een beeld ook gemakkelijk begrepen én sneller gedeeld in een organisatie. Er zijn talloze vormen om visueel denken in te zetten voor consultancy en er komen steeds nieuwe bij denk aan mindmapping, een customer journey map, live tekenen tijdens meetings of een visuele business model canvas.

4 DE VISUELE CIRKEL ZO ZET JE VISUEEL DENKEN EFFECTIEF IN Wie de voordelen van visueel denken in de praktijk wil benutten, kan visueel denken inzetten door middel van een handzaam model: de Visuele cirkel (Getting the picture, 2014). Door bewust te kijken, begrijpen, verbeelden en te zien tijdens een verandering, strategietraject of salesproject, ontstaat inzicht, betrokkenheid en overzicht. De vier onderdelen van de Visuele cirkel worden hieronder uitgelegd. Elke stap wordt toegelicht aan de hand van een casus. CASUS: VERHELDEREN VAN VISIE 2020 GROTE VERZEKERAAR Een grote verzekeraar heeft een drietal veranderprogramma s lopen, voortvloeiende uit haar visie Het eerste programma, Digital Natives, wil medewerkers digitaliseren. Het programma Personal Development heeft als doel medewerkers te laten groeien, en Give & Measure gaat over managen op basis van ruimte geven én het analyseren van nieuwe data. Elk programma bestaat weer uit een aantal cursussen. Sommige medewerkers doen maar aan één programma mee, anders volgen twee of zelfs drie. Probleem is dat medewerkers door de bomen het bos niet meer zien, evenmin als de onderlinge samenhang. Hoe kan de hele organisatie zicht krijgen op het verloop van de verandering? En hoe kunnen de medewerkers hierbij worden betrokken? Getting the picture organiseert een visuele workshopdag voor 30 medewerkers. Medewerkers worden per veranderprogramma ingedeeld in een groep. Per groep zijn er verschillende interne stakeholders aanwezig, zoals change managers, mensen uit de business en IT. In de ochtend visualiseren de groepen met een visual consultant hun veranderprogramma. De visualisaties worden gedeeld en in het tweede dagdeel gaan de groepen aan de slag om de verschillende veranderprogramma s in 1 visual te vangen. Deze dienen als basis voor een interactieve infographic die later door professionele designers wordt uitgewerkt. [Deze casus is gebaseerd op een tweetal Getting the picture trajecten. Programmanamen zijn gefingeerd] Getting the picture (2015). Proces: de visuele cirkel.

5 KIJKEN In de eerste fase wordt er met open vizier gekeken naar de huidige businesssituatie. Voor welk probleem moet er een oplossing komen? Welke partijen en ontwikkelingen spelen een rol? Tot hoever reikt de invloed van het probleem? Dit is de verzamelfase. Het is nog niet nodig om een globaal, helder plaatje te schetsen, de waarde zit juist in de details, het kijken en noteren wat we zien. Vergaar dan ook zo veel mogelijk informatie. In deze fase stelden we basisvragen: wie, wat waarom, wanneer, hoe, waar en hoeveel? We verzamelden de antwoorden op een visuele manier, door ze met post-its per vraag op een vel te verzamelen. Het groepje dat bezig was met het waarom van het programma Digital Natives kwam op een aantal redenen. Het programma moest zorgen voor een betere klantenrating, het had als doel de verzekeraar de beste te maken, het doel was om het marktaandeel te behouden en te laten groeien, het programma was er om een nieuwe manier van werken te ondersteunen, en tenslotte; het programma bestond om hoofd te bieden aan de digitalisering. De vellen waren vol, de hoofden waren leeg.

6 BEGRIJPEN In de tweede fase wordt er inzicht gegeven in de informatie die in de vorige fase is verzameld. Let bijvoorbeeld op patronen, verbanden, losstaande onderwerpen, oorzaak en gevolg. Kijk ook naar positieve, negatieve en neutrale relaties tussen de partijen die betrokken zijn bij het proces. In deze fase maken we een schifting van belangrijke en minder belangrijke onderwerpen. Tijd om orde te scheppen in de berg informatie. We deelden de informatie op in categoriën. Samen met de deelnemers werden er verbanden gelegd. Zo bleek bijvoorbeeld dat alle programma s als waarom ook de beste zijn hadden. De medewerkers kwamen tot een nieuw inzicht. De beste zijn hangt eigenlijk als een grote waarom boven alle drie de veranderprogramma s. En de drie programma s zijn een uitwerking, een hoe van die grote waarom. Er werdt een nieuwe tekening geschetst. Vervolgens zoomden we nog eens in op wat we tijdens het kijken hadden verzameld. Bedoelen we bij het programma Digital Natives met nieuwe manier van werken ondersteunen niet hetzelfde als omgaan met digitalisering? En is die klantenrating niet een gevolg van een goede digitale dienst? De medewerkers schrapten, legden relaties, en kwamen tot de essentie: Door te digitaliseren, gaan klanten de diensten van de verzekeraar meer waarderen. VERBEELDEN Nu wordt er gekeken met de ogen dicht de verbeelding spreekt. Door middel van associëren en out-of-the-box denken wordt de informatie in ander daglicht gezet. Heb je dit eerder gezien? Zijn er vergelijkingen te maken met iets wat je eerder hebt gezien? Denk in deze fase aan manieren om de verschillende elementen te verbinden. We zochten naar een framework om de ontdekkingen van de vorige fases in te passen. We zagen dat er eigenlijk drie verschillende verhalen te vertellen waren: een veranderprogramma gericht op klantervaring, een verandering gericht op medewerkerervaring, en een programma gericht op managementervaring. Het groepje ging aan de slag waren de verschillende vragen van de vorige fase tot een logisch verhaal te breien voor de medewerkers die het programma Digital Natives volgden? Een zelfde overzicht werd getekend voor de programma s Give & Measure en Personal Development.

7 LATEN ZIEN Het doel is het presenteren van de nieuwe aanpak. Schrijven én tekenen is schrappen wat is de essentie van het nieuwe verhaal? Wat zijn de drie meest belangrijke plaatjes die we hebben ontdekt? Welk visueel framework helpt je het meest om te delen wat je hebt gezien? Aan het eind van deze fase wordt er een visueel product gepresenteerd dat alle essentiële kenmerken van het onderwerp op een heldere georganiseerde manier weergeeft. We probeerden de essentiële onderdelen van elk verandertraject te pakken in één overzicht. De belangrijkste ontdekking van deze fase was eigenlijk de tijdlijn en de datalink tussen de veranderprogramma s. Het management programma Give & Measure richt zich op het managen op basis van vrijlaten én data-analyse. Deze zogenaamde nieuwe data wordt met de invoering van de programma s Personal Development en Digital Natives gegenereerd. Daarom kan het programma Give & Measure pas beginnen ná de eerdere twee programma s. Het resultaat? De medewerkers zagen duidelijk hoe de programma s samenhangen, waarom ze hun programma moesten volgen, en welke cursusonderdelen tot 2020 door wie gevolgd gingen worden. De overzichtsposter is vervolgens gebruikt als blauwdruk voor een gedetailleerde interactieve infographic.

8 BETER VISUEEL DENKEN MET DEZE TIPS Volg het script...totdat afwijken je beter lijkt. Inzichten komen in golven. En hoewel de visuele cirkel een goede manier is om stap voor stap uit te leggen hoe visueel denken werkt, zal het in de praktijk vaak voorkomen dat je teruggaat. Iets uitgumt. Of een veel te grote donderwolk had getekend waardoor er helemaal geen plek meer was voor een tekening van Belangrijke Ontwikkelingen (eigen ervaring). Wees niet bang om de pen ter hand te pakken! Niet iedereen is een Van Gogh, maar wel iedereen kan tekenen. Echt, met een cirkel, vierkantje, pijltje en poppetje kom je echt een heel eind. Twijfel je over een visualisatie? Gebruik deze dan juist en ga het gesprek aan tijdens de meeting. Zo dient het beeld als startpunt voor een goede discussie. Teken je op een whiteboard? Maak foto s van het resultaat. Heb je gelijk een handige samenvatting voor als je later wilt weten wat er is besproken. OVER GETTING THE PICTUREE Fleur van Wijck (visual consultant), Serena Westra (visual consultant) en Paul Schilp (partner) zijn werkzaam bij het Amsterdamse visual consultancy bureau Getting the Picture. Het is onze passie mensen zélf het grotere plaatje te laten zien. Dit doen we door visueel denken in te zetten bij strategie- verander- of salestrajecten en samen met klanten het creatieve proces te doorlopen. Wij ervaren keer op keer dat het creëren van een visueel product vraagt om een andere manier van denken,. waarbij elk element duidelijk wordt verbeeld, taal concreet is en het verhaal logisch. Leuk om te doen, én de boodschap blijft beter hangen. Deze ervaring delen wij graag met onze klanten. Keizersgracht DV Amsterdam kvk

Luca Timmerman (Concept Design) Blok B 2014. Docent: Rob van den Idsert

Luca Timmerman (Concept Design) Blok B 2014. Docent: Rob van den Idsert Explanimations in het vreemdelingenrecht Hoe kunnen explanimations bijdragen aan een verbeterde communicatie tussen advocaat en cliënt binnen het vreemdelingenrecht in Nederland? Luca Timmerman (Concept

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Fluitend naar het werk!

Fluitend naar het werk! Ontwikkeling met impact (10): Impact creëren door inzet van actieonderzoek Fluitend naar het werk! Fabrieksmedewerkers wilden werken aan meer betrokkenheid op hun werkvloer. Maar hoe doe je dat? Wij gingen

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag?

Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Lerarenreeks 1 Wanneer stelde jij jezelf voor het laatst een vraag? Hoe leraren nieuwsgierigheid kunnen benutten voor onderzoek en beweging op school Suzanne Verdonschot Mara Spruyt Marieke Dresen Ruud

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13

Inhoud. Voorwoord 9. 1 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 2 De essentie van PROA: ongevraagd, gevraagd, sluitend en juist 19 2.1 PROA: ongevraagd en gevraagd advies 19 2.2 De sluitende PROA: een logische redenering 21 2.3 De

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie