Alphonse Degryse, ADC commv 1524c 1036N TRENDS en OPPORTUNITEITEN voor INNOVATIE, ADC commv VEWA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alphonse Degryse, ADC commv 1524c 1036N TRENDS en OPPORTUNITEITEN voor INNOVATIE, ADC commv VEWA 2015"

Transcriptie

1 HERKEN TRENDS en buig ze om naar opportuniteiten voor innovatie Alphonse Degryse, ADC commv Gecertificeerd InnovatieCoach Het copyright van deze publicatie is geregistreerd bij VEWA, Vereniging voor Wetenschappelijke en Educatieve Auteurs. Gebruik van de inhoud door derden is vrij mits volledige bronvermelding. 3

2 Meer en betere innovatie, grotere wendbaarheid, flexibiliteit in alles, slagvaardige concurrentiekracht,... Je kan vandaag geen dagblad of tijdschrift open slaan dat van zichzelf beweert zich ernstig over de economische en maatschappelijke uitdagingen te buigen, of de roep naar vernieuwing in de brede zin staat in vet gedrukt. Of dit eindeloos en grenzeloos vooruitgang garandeert, en over welk soort vooruitgang we het dan wel hebben is voer voor discussie. Zijn er grenzen aan economische groei, de regionale en mondiale toename van de bevolking, de digitalisering, de welstand...? Net in dit debat ligt ook de noodzaak voor een brede maatschappelijke betrokkenheid waarin iedereen een stem heeft om aan deze vooruitgang een richting te geven: innovatie en vooruitgang zijn vandaag een zaak van iedereen geworden. Het moge duidelijk zijn, we houden er een zeer brede opvatting op na wanneer we innovatie definiëren. We komen hierop elders uitvoeriger terug, maar willen er alvast geen twijfel over laten bestaan: innovatie is relatief, en zeker ook niet beperkt tot fysische producten: elke verandering heeft een innovatief karakter, los van of mensen er ook beter van worden: ook conflicten oorlogsvoering zijn innovatiegevoelig. Zo bekeken kan je dus moeilijk volhouden dat je niets te maken hebt met innovatie, en de overwegingen die hiermee gepaard gaan. Trends herkennen en vertalen naar opportuniteiten: een zaak van iedereen Waar haalt een organisatie vandaag die onuitputtelijke inspiratie om continu te innoveren? Het antwoord is: overal. Want inspiratie kan je ook overal vinden, vaak op de momenten en de plekken waar je ze het minst verwacht. Je moet dan natuurlijk wel de alerte ingesteldheid hebben om de signalen op te merken, je antennes op te zetten. Hoe meer mensen dat doen, en hoe beter ze dat doen, des te meer kans dat je tijdig de juiste signalen op een bruikbare manier op vangt. Een pleidooi dus om iedereen te betrekken en te stimuleren deel te nemen. Daar wringt wel 's het schoentje: mensen hebben vroeger niet geleerd hoe ze antennes moeten opzetten, en nog minder hoe ze signalen kunnen vertalen naar opportuniteiten voor innovatie. Ze weten daarom vaak niet goed hoe hieraan te beginnen; er wordt wel deelname verwacht, maar mensen werden en worden niet op de weg gezet. Of... Ze hebben er geen idee van waar de organisatie heen wil, en wat dus voorwerp uit maakt van deze vraag naar innovatie. Of... Er heerst een bedrijfscultuur die niet echt stimulerend en motiverend is voor de betrokkenheid. Of... Niet iedereen heeft overigens dezelfde persoonlijke vaardigheden om afstand te nemen van wat nu is, en na te denken over wat het zou kunnen zijn. Dat heeft naast voornoemde redenen bv. ook met het karakter en scholing te maken. Toevallige of gerichte innovatie? 4

3 INHOUDSOPGAVE Deze syllabus werd opgemaakt in MindManager 15 1 PEP in kaart brengen EUROPA WIL/MOET INNOVEREN Innovatie is een zaak van iedereen Luister naar de mensen op de vloer Design Thinking: poort naar innovatie Innovatie succesvol managen Open innovatie wordt onvermijdelijk Waarom innoveren op zo veel weerstand stoot Achterhaalde managementprincipes?

4 2.2.2 Management routines staan op de rem Te weinig vrijheid Belgische voorbeelden die de wereld veranderden WORDT DE VOLGENDE HYPE EEN SUCCES? Een wereld in permanente beweging Toekomst kijken Voortschrijdend gemiddelde berekenen Moet je meten om te weten? WAT IS TRENDY OP HET MOMENT? App-ontwikkelingen Crowdsourcing Delen is het nieuwe hebben Dematerialisatie en robotisatie Gamificatie Geolocalisatie Gezondheid Het nieuwe werken MVO en PPP Printen in 3D RFID Radio Frequency Identification, en NFC Near field communication TRENDS VERZAMELEN. Zet antennes op en luister naar The Voice The Voice The Voice of the Product The Voice of Customers Customer Journey, klantenbelevenis in kaart Kanodiagram. Het verschil tussen Musts en Wants Leren van klachten The Voice of the Market Datamining als informatiebron Social media & social media strategie Adresboekje innovatie-antennes Automatische alerts van internet BEZIN EER JE BEGINT. DE FOCUS VAN DE ORGANISATIE Waarin wil jij uitblinken? Business Canvas Portfolio Management Marketing en haar invloeden op de ganse organisatie Marketingmix Heeft internet de Marketingmix veranderd? WAARDE VOOR KLANTEN ALS UITGANGSPUNT VAN INNOVATIE Heeft de USP afgedaan? Weet jij waar je klanten echt gelukkig van worden? Innoveren vanuit een SWOT Blue Ocean Strategy en Waardecurve Waarde in de toekomst BIJLAGEN Trendmonitoring en -analyse Forex Technische analyse Plotten Candlestick charts Fibonacci, de Gulden snede Fibonacci retracement (terugslag) Super Trend Indicator BRONVERMELDING

5 de (tweede) Industriële Revolutie bepaalt het leven van vandaag in hoge mate. Zo is de uitvinding van de halfgeleidertechnologie (beter: een reeks van uitvindingen in de vaste stof fysica) de bron voor een technologische ontwikkelingen in de micro-elektronica (procesinnovaties). Die hebben weer geleid tot een reeks van nieuwe producten met een steeds aantal toenemende functies (productinnovaties). De klassieke telefoon van Edison werd de moderne smartphone, zoals de iphone (waarmee je kunt gamen, internetten, sms/mms'en, fotograferen, muziek afspelen, televisiekijken, video opnemen en ook telefoneren). Deze nieuwe producten vonden nieuwe toepassingen en nieuwe gebruikers (marktinnovaties). Dat als we naar het productaspect kijken. Maar de invloed is veel groter als we communicatietechnologie die er nauw me samenhangt bekijken. Zo resulteerden de productinnovaties als de Personal Computer (in al haar verschijningsvormen als de desktop-pc, de laptop-pc, de tablet-pc) en de communicatie- en informatietechnologie (het Internet, mobiele telefoonnetwerken) tot een reeks van marktinnovaties (Facebook, Twitter) en sociale innovaties (Big brother is watching You) tot gevolg hebben. De Informatierevolutie heeft het leven van ieder lid van de samenleving danig beïnvloedt. <einde citaat> 2.1 Innovatie is een zaak van iedereen Luister naar de mensen op de vloer Sociale innovatie. De verbetering van binnenuit Bron: newsletterko&utm_campaign= <citaat> Wat is sociale innovatie? Het betrekken van uw medewerkers bij uw beleidsvoering. Organisaties die sociale innovaties toepassen maken actief gebruik van de ideeën van hun medewerkers om de organisatie verder te verbeteren. Wat levert sociale innovatie op? Sociale innovatie verbetert uw organisatie van binnenuit. Het levert energieke en betrokken medewerkers op. Uw organisatie wordt innovatiever. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt onder andere dat de productiviteit van sociaal-innovatieve organisaties beduidend hoger ligt (+22%). Hoe voorkomt u de valkuilen van sociale innovatie? Zorg dat u de juiste doelen en randvoorwaarden aan brengt wanneer u aan de slag gaat met sociale innovatie. Het is ontzettend belangrijk om vooraf de verwachtingen goed te managen. Doet u dit niet (goed) dan loopt u het risico dat uw aanpak een averechts effect heeft. Hoe kunt u sociale innovatie toepassen in uw organisatie? Als u aan de slag gaat met sociale innovatie is het van groot belang dat er eerlijk gecommuniceerd wordt naar medewerkers over waar ze wel invloed op uit kunnen oefenen en waar niet. Bepaal een beperkt aantal thema's waarbij u sociale innovaties wilt toepassen. Het werkt vaak beter als medewerkers vrijwillig (dus niet aangewezen) kunnen deelnemen. Zorg voor een duidelijk omlijnde vraagstelling. Een te open vraag zorgt waarschijnlijk voor een mooie brainstorm, maar levert waarschijnlijk minder concrete oplossingen op. Voor het meest concrete resultaat bepaalt u voorafgaand in welke vorm u het resultaat wilt zien; bijvoorbeeld drie concrete adviezen om X, Y of Z op te lossen. Hoe helpt een medewerkersonderzoek u verder? Een medewerkersonderzoek of medewerkerstevredenheidsonderzoek helpt u om innovatieve ideeën gestructureerd boven tafel te krijgen. Oplossingen voor problemen zijn vaak al binnen uw organisatie aanwezig. De truc is om ze op een 19

6 2.2 Waarom innoveren op zo veel weerstand stoot Lees ook: The Voice of the Product Marketingplannen dwingen dikwijls tot innovatie en verandering, en dat is nu het laatste wat veel mensen willen: veranderen. dat niet zo, dan kan het helpen om ideeën anoniem te verzamelen, bv. via de klassieke ideeënbus. Dit heeft zijn nadelen: omdat mensen niet fier mogen zijn op hun idee is de kans dat er regelmatig ideeën komen ook kleiner. En wanneer het idee toch enige toelichting vergt moet je op zoek gaan naar de auteur ervan. Ideeënbussen blijven daarom vaak leeg, of ze worden een klachtenbus. Creatieve sessies lopen vaak vast, omdat we niet zo goed in staat zijn de Gps van onze gedachten af te zetten. We komen dan steeds weer op dezelfde antwoorden, oplossingen en kritieken. Hieruit ontstaat geen innovatie. Creatieve denktechnieken helpen het zaakje op gang, bv. ook wanneer je, al dan niet op je eentje signalen van trends probeert te vertalen naar opportuniteiten. We verwijzen Bovendien is de cultuur van een organisatie vaak niet erg ondersteunend en motiverend voor verandering: je ziet dan organisaties waar de Baas wel verandering vraagt, maar ze terzelfdertijd belet door geen faciliteiten of ruimte te bieden voor verandering. Dooddoeners Bron: Je kent ze natuurlijk wel, de ontelbare reflexreacties die elk potentieel goed idee in de kiem smoren. Wanneer van mensen wordt verwacht dat ze trends gaan spotten en innovatieve ideeën aanbrengen, moeten ze garantie krijgen op veiligheid (niet bespot worden, ernstig genomen worden, feedback krijgen...). Anders komt er in de praktijk niet veel van in huis. De regels voor Brainstorming, zoals ze hieronder worden opgesomd zouden deel van de bedrijfscultuur moeten worden. Is 31

7 naar gespecialiseerde trainingen en bronnen voor verdere info. Bekijk bv. 's eken.php Regels voor Brainstorming Geen idee is te wild, te onnozel, te onrealistisch, etc. Alles wordt in dit stadium met open armen als idee aanvaard Het enige doel van brainstormen is veel ideeën. Kwaliteit doet er niet toe. We discuteren niet Zorg ervoor dat mensen verder denken op ideeën van anderen en dat ze vrij gaan associëren. Zorg dat iedereen bijdraagt Neem een idee zoals het is (ga het niet herformuleren alvorens het te noteren) Bron, bewerkt: Onder The Voice of the Product geven we enkele snelle voorbeelden hoe je met zo'n technieken aan de slag kan. Als toetje vermelden we hier nog De hoeden van de Bono. De 6 denkhoeden van de Bono krijgt een denkhoed toegewezen en belicht de situatie vanuit de eigen denkhoed. Centraal kassasysteem of niet? Een voorbeeld Tijd voor een ingrijpend besluit. Of we een centraal kassasysteem gaan invoeren voor alle aangesloten wijnhandelaren? Dat betekent dat elke winkel met hetzelfde kassasysteem moet gaan werken. Aan tafel zitten het management van de winkelketen en vertegenwoordigers van de winkels. Tijdens de vergadering besluit de voorzitter de denkhoeden te verdelen. Iedereen krijgt - willekeurig - een denkhoed toegewezen. Na een onderbreking van tien minuten, waarin iedereen zich kan voorbereiden, vraagt de voorzitter om de reacties. Lees ook: Bron: n-nemen/denkhoeden.html <citaat> Wat houdt de techniek in? Verdeel de denkhoeden tijdens een vergadering. Iedereen De rode hoed (gevoel en intuïtie) reageert geschrokken; een centraal kassasysteem is een inbreuk op de privacy in de winkel, op zo'n manier kan ALLES in de gaten worden gehouden. Bovendien is er NOOIT extra geld voor de veiligheid van de winkel en vooral het winkelpersoneel. Vanuit de gele hoed (positief optimistisch) bezien is het een waardevolle investering. Het scheelt een hoop dubbel werk, dat levert geld op en daar 32

8 De oorsprong van de naam www is Belgisch Bron: Robert Cailliau (Tongeren, 26 januari 1947) is een Belgische informaticus en samen met Sir Tim Berners-Lee een van de uitvinders en grondleggers van het wereldwijde web. Cailliau werd geboren in Tongeren. In 1958 verhuisde hij met zijn ouders naar Antwerpen. Na de middelbare school studeerde hij in 1969 af aan de Universiteit Gent als burgerlijk ingenieur in werktuigkunde en elektrotechniek. In 1971 behaalde hij ook een MSc van de University of Michigan in Computer, Informatie en Control Engineering Tijdens zijn militaire dienst in het Belgische leger schreef hij al Fortran-programma's om troepenbewegingen te simuleren. In december 1974 begon hij te werken bij CERN in de Proton Synchrotron (PS) afdeling, aan het controlesysteem van de versneller. In april 1987 verliet hij de PS-afdeling om groepsleider te worden van Office Computing Systems in de Data Handling division. In 1989 werkten Cailliau en Tim Berners-Lee beide aan een hypertext-systeem om documenten van en gerelateerd aan CERN op te vragen, te wijzigen en terug te sturen.[1] Samen besloten ze om zich volledig te concentreren op Tims project. Robert nam het management op zich. Hij moest de beste krachten naar Genève halen. In 1993 begon Cailliau in samenwerking met de Fraunhofer-Gesellschaft het eerste webproject van de Europese Commissie voor informatieverspreiding in Europa. In december 1993 organiseerde hij de eerste International WWW Conference die in mei 1994 bij CERN werd gehouden. Deze conferentie bracht 380 internetpioneers bij elkaar en wordt nog elk jaar georganiseerd. Een mijlpaal in de ontwikkeling van het internet. Cailliau was tot 2002 lid van het Comité. Samen met de Europese Commissie startte hij in 1994 ook het "Web for Schools"-project. Dit project werd overeind gezet om het web voor te stellen als bron voor opvoeding en onderwijs. Na te hebben bijgedragen aan het overbrengen van de web-ontwikkeling van CERN naar het W3C, besteedde hij zijn tijd aan communicatie. Hij verliet CERN in januari WORDT DE VOLGENDE HYPE EEN SUCCES? Lees ook: De essentie van marketing Trendsetter of Me-too'er? Er zijn om de haverklap veel belovende ontwikkelingen en dynamieken, die achteraf op een sisser uit draaien. Wie in een vroege fase mee gaat in zo'n dynamiek wordt later ofwel beloond omdat hij vroeger dan anderen opportuniteiten heeft gezien en gegrepen, of afgestraft omdat z'n energie en centen niets hebben opgeleverd. Dat is de risicoanalyse die Trendsetters moeten maken: wil je de eerste en de grootste zijn, dan betaal je daarvoor ook een risicopremie. Me-too'ers nemen dat risico niet: zoals het woord het suggereert wachten ze tot anderen de kastanjes uit het vuur hebben gehaald, en proberen dan snel bij dit succes aan te sluiten. Ze hangen hun wagonnetje aan de locomotief die door anderen op de rails is gezet, en worden dan de nummer 2 of de nummer 3 van de markt. Het risico is kleiner, de opbrengst meestal ook. Trendsetters durven trouwens nog een stapje verder gaan: ze wachten niet op de trend, ze 45

9 creëren de trend. dat doen ze om impact te hebben op het moment van de introductie, de snelheid en de richting; ze willen zich niet afhankelijk maken van de invloed van derden. Daarvoor heb je natuurlijk een bijzonder sterke organisatie nodig, én de middelen en inzichten. Dit is marketing in zijn meest oorspronkelijke betekenis: een markt (= behoefte, vraag) creëren waarvoor je het antwoord in je lade hebt steken. Zo is marketing trouwens ontstaan. In deze monografie is dit niet het uitgangspunt: het is onze intentie om samen verder te onderzoeken hoe we aanwezige ontwikkelingen en dynamieken herkennen en toetsen aan hun vermogen om innovatie mogelijk te maken. De buzz van een hype vormt geen garantie op succes In deze wereld van constante en steeds snellere verandering verschijnen steeds weer nieuwe hypes. Snel opmerken is dus de regel, want het is natuurlijk fantastisch wanneer je bij de eersten bent om op de succesgolf van zo'n hype mee te surfen. Helaas blijkt later dat veel hypes een valse belofte inhouden, en spatten ze vroeg of laat uiteen als een zeepbel. Het is een hele uitdaging om tijdig onderscheid te kunnen maken tussen zo'n beloftevolle hype en een dreigende bubble. In de zoektocht naar waardevolle hypes met valide opportuniteiten zijn mensen vaak of onkundig, of blind voor de zichtbare tekenen die wijzen op zo'n zeepbel; blindheid die ontstaat uit gebrek aan inschattingsvermogen, uit emotionele subjectiviteit, uit hebzucht, uit ego, of uit zo veel andere beweegredenen. Mensen verzanden in een Pygmalioneffect: ze zien alleen nog die aspecten die bevestigen waarin ze geloven, Self-fulfilling prophecy... Wees gewaarschuwd dat de buzz, het toenemend gezoem rond een bepaald item, dat uiteindelijk kan aanzwellen tot een oorverdovende hype, misschien gewoon aangestoken is, en dus niet gedragen door de waardebelofte van het item, maar wel omwille van de collectieve publieke, maar voorbij waaiende aandacht. Zo'n hype kan je vandaag relatief gemakkelijk zelf maken, vraag is hoe stabiel ze ook zal blijken. Inschatten van hypes moet daarom met continu waakzaamheid op veel vlakken gebeuren. Elders meer hierover. Wikipedia ( zegt hierover het volgende. <citaat> Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is. Het gevolg van dit zichzelf versterkende mechanisme kan zijn dat iets dat zich als een ogenschijnlijk verwaarloosbare kleinigheid voor doet, uitgroeit tot een werkelijk belangwekkend verschijnsel. Wanneer een verschijnsel in een korte periode mateloos populair is geworden, en ontstaan is zonder exceptionele media-aandacht, wordt dit een rage genoemd. Het creëren van een hype wordt wel hypen genoemd. Hype is een Engels woord afgeleid van het Griekse hyper = boven. Hypes worden ofwel bewust in gang gezet en hebben dan het karakter van een reclamestunt, of ze ontstaan spontaan door elkaar versterkende acties en aandacht van enerzijds de consument en anderzijds de producent van nieuws: nieuwsconsumenten hebben de neiging om iets als belangrijk te beschouwen wanneer nieuwsproducenten er aandacht aan besteden, waarna nieuwsproducenten er veelal toe overgaan om meer over het verschijnsel te berichten omdat nieuwsconsumenten het kennelijk als belangrijk beschouwen. <einde citaat> 46

10 Historische zeepbellen Zo'n hype is vaak niet meer dan gebakken lucht. In de geschiedenis zijn spectaculaire, over het paard getilde hypes gekend, zoals de Tulpenmanie in Nederland tussen 1634 en 1637 (lees meer op of recentere voorbeelden, zoals de dotcom-bubble van de jaren '90 en de vastgoedzeepbel van Deze zeepbellen (bubbles) leiden tot een oververhitte vraag (een hausse) in de markt, wat de prijzen boven het redelijke tilt. En dat duurt tot de bel doorprikt wordt, waarna deze, en soms de ganse economische markt in stort, de uitvergrote baisse. (meer info over zeepbellen vind je op zeepbellen-voorbeelden-van-bubbles-in-deeconomie.html Hype, Trend en Rage zijn geen synoniemen. Gebruik ze dan ook niet onoordeelkundig door elkaar. Creëer je eigen hype met Thunderclap Nog een nieuw fenomeen, dat inspeelt op de crowd-hype en de populariteit en macht van sociale netwerken, is het platform Thunderclap. Dat gaat zo... Bron: %C3%A9%C3%A9n-klap-een-grote-groep-metthunderclap <citaat> Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een sociale mediabericht uit. Trending topic gegarandeerd. Beter op één moment veel aandacht dan over een lange periode een beetje aandacht. Dat is het idee van Thunderclap. Op dit platform voer je campagne voor een onderwerp waar je aandacht voor wil. Dat kan een oproep tot actie zijn, maar ook een goed doel of een nieuw album. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit onderwerp, kan dit project ondersteunen via een Facebook-, Twitterof Tumblr-bericht. Deze wordt niet meteen verstuurd, maar opgespaard tot de aangewezen dag. Dan gaan in een klap alle berichten eruit, met de hoop op een buzz en trending topic. Thunderclap speelt goed in op de crowdfundingrage van dit moment. Projecten werken net zoals Kickstarter met een doel en een balk die volloopt naarmate het dichterbij komt. Alleen als het doel behaald wordt, gaat het door. Om geld te verdienen biedt Thunderclap een PROmogelijkheid: voor 500 dollar krijg je embedmogelijkheden, inzicht in statistieken en banners. Het platform startte in bèta mei 2012 en kreeg direct veel aandacht. Het grootste succes was in augustus van dat jaar, toen World Humanitarian Day opriep om iets goeds te doen voor iemand. Ze bereikten meer dan 1 miljard mensen, mede dankzij fanatieke twitteraars Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé en Justin Bieber. Ook merken zoals Coca Cola deden mee aan deze campagne. Het is natuurlijk een beetje vreemd dat je eerst reclame maakt omdat je later reclame wil maken, maar voor Dave Hakkens van Phonebloks is het een tweede kans. Je krijgt opnieuw aandacht. Vanwege het grote succes van Phonebloks heb ik tijd gekregen om na te denken wat de volgende stap is. Dit kan ik aankondigen op de dag dat Thunderclap de berichten verstuurt. Voor hem is dat op 29 oktober. Hij heeft nu 825 duizend sympathisanten met een bereik van 319 miljoen mensen. Het goede aan het platform is dat je meer kan doen met je enthousiasme. Door een deel van de 47

11 De laatste jaren is het beroep van trendwatcher zakelijker geworden. Marktonderzoek, feiten en cijfers zijn belangrijker geworden. Een trendwatcher kan overheden, politieke partijen, bedrijven en het brede publiek informeren over de komende trends. Wanneer wordt iets een trend? Er is een verschil tussen een trend en iets dat tijdelijk 'in' is. Het laatste gaat voorbij zonder dat er iets op de markt verandert. Het is hooguit een signaal dat de consument behoefte heeft aan iets anders en dat zou uiteindelijk een trend kunnen worden. Marketeers kunnen inspiratie halen uit het volgen van consumententrends en zo nieuwe goederen, diensten en ervaringen ontwikkelen. Er kunnen verschillende trends naast elkaar blijven bestaan zonder dat de één de ander verdringt. Niet iedereen volgt een trend of dezelfde trend. Bovendien heeft elke trend ook een antitrend. Door ogen en oren goed open te houden, te lezen en de media te volgen kunnen trends worden gesignaleerd en begrepen, zelfs de kleine veranderingen vallen dan op. goede moment in de markt te zetten. Belangrijk hierbij is het tijdstip, de plaats, doelgroep, prijs, communicatie en promotie van het product. Dit betekent dat: Het product moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de consument De prijs/kwaliteit verhouding goed is Het product moet worden gepromoot door adverteren, publiciteit, persoonlijke verkoop en promotie in de winkel De plaats goed moet zijn dus de locatie en de doelgroep Klanten werven en vasthouden zijn belangrijke doelen bij marketing waarbij winst maken centraal staat en de klant niet tegen elke prijs wordt vastgehouden. Door trends te volgen en daarop in te spelen kan het succes van een product groter worden. <einde citaat> Trends krijgen een naam. Door een trend te benoemen en er een naam aan te geven die de interesse opwekt wordt de kans op succes groter. Er zijn verschillende soorten trends zoals: Macrotrends: sociaal, technologisch, economisch, duurzame en politieke ontwikkelingen Consumententrends: het gedrag van de consument Industrietrends: macro- en consumententrends Marketing Onder marketing wordt het ontwikkelen, uitvoeren, prijzen, promotie van producten en diensten verstaan met als doel een zo hoog mogelijke verkoop. De behoeften en wensen van de consumenten worden gepeild zodat een product van bedrijf of organisatie bij de consument onder de aandacht kan worden gebracht. Dit kan worden bereikt door het product op precies het Een trend kondigt zich aan als een plots spectaculaire toename (of afname) van een volume per tijd: veel meer (of veel minder)... dan wat je verwacht. Trends kan je gemakkelijk zien wanneer je een grafiek maakt zoals hierboven. Hoewel... Gemakkelijk? In de beursgrafiek hieronder kan elke kleine stijging betekenisvol zijn 52

12 of niet, een vroege aankondiging van een langdurige stijging, of net niet. Voor de interpretatie van een dynamiek heb je dus veel meer randinformatie en kennis nodig, context en data, zoals kennis van de markt, het product, de toepassingsgebieden, de regelgeving... Dat betekent overigens niet dat je cijfers en statistieken moet hebben alvorens voeling te krijgen met een trend: aan je ellebogen kan je voelen dat er wat aan de hand is. Je moet niet altijd meten om te weten. Het begrip trend houdt het vooruitzicht van een zekere constante in, een prognose van stabiliteit. Om trends te herkennen zouden we dus in de toekomst moeten kunnen kijken. Alleen, de toekomst voorspellen is pas gemakkelijk wanneer ze geschiedenis geworden is... In de overgang tussen 1/2 op de eerste grafiek is een duidelijke stijging, die echter pas een voorspellende waarde krijgt wanneer je al veel verder in de tijd bent. Hoe weet je wanneer de curve tussen 2/3 zal afvlakken? En hoe voorspel je de regressie, d.i. de terugval vanaf het keerpunt 3/4? Er is geen kristallen bol Informatie, gebaseerd op de (subjectieve!) observatie van trends, is van het verleden, opportuniteiten geven een perspectief in de toekomst. De brug tussen beide is slechts interpretatie en geloof, en dat is meestal meer gebaseerd op gevoel dan op logica. De visie van mensen kan op die manier ook niet anders dan beïnvloed zijn door hun karakter (zie Innoverend karakter of niet?). Helaas, er is geen kristallen bol... Van alle markten waarin trends en opportuniteiten dagelijks bewegen, is er misschien één markt die meer mensen raakt in hun individuele betrokkenheid met hypes en buzz, rage, bubbles en trends, dan welke andere ook: de financiële bewegingen in de aandelenmarkten. We verzamelden een aantal artikelen in de bijlagen, die je een goed beeld geven van hoe trends op een (pseudo-)wetenschappelijke en wiskundige manier worden gemonitord, in de bedoeling om op basis van beschikbare cijferinformatie en modellen te voorspellen welke de trendlijnen en breekpunten zijn. Een vaak gebruikte methode in o.a. verkoop en marketing is het voortschrijdend gemiddelde (Moving Average). Hiervan bestaan verschillende varianten die we in het volgende hoofdstuk toelichten. Spotten op het juiste moment Bron: In de tweede grafiek besef je al snel dat factoren als frequentie van meten, representativiteit van de metingen, en extrapolatie van metingen belangrijke factoren zullen zijn om met gegevens van het verleden de stabiliteit van de toekomst te voorzien. 53

13 <citaat> Jules Gabriel Verne werd geboren als oudste van de vijf kinderen van Pierre Verne, een Parijse advocaat uit een geslacht van juristen, en Sophie Allotte de la Fuÿe. Hij groeide op in Île Feydeau te Nantes. In 1847 ging hij naar Parijs om rechten te gaan studeren. Hij trouwde in 1857 met Honorine de Viane, een weduwe die reeds twee dochters had. In 1861 kregen ze een zoon, Michel Jules Verne. Zijn boek Cinq semaines en ballon (Vijf weken in een ballon) betekende in 1863 zijn doorbraak, en werd in verschillende talen gepubliceerd. Vanaf dat moment werden er jaarlijks twee of meer boekdelen van zijn hand gepubliceerd. De familie Verne vestigde zich in 1871 in Amiens. In 1888 werd Jules Verne gekozen in de gemeenteraad. Hij hield zich in het bijzonder bezig met culturele zaken, zoals theaters (bijvoorbeeld het stadscircus, het tegenwoordige Cirque Jules Verne), scholen en stedelijke ontwikkeling. Verne werd drie keer herkozen (in 1892, 1896 en 1900). Jules Verne overleed te Amiens op 77-jarige leeftijd, zijn graf is te vinden in Amiens. Het 'musée Jules Verne' is gevestigd in Nantes. Toekomstvoorspeller Verne is vooral bekend als de schrijver die "de toekomst voorspelde". Hij beschreef in zijn boeken veel zaken die destijds als fantasie werden beschouwd, maar later in een indrukwekkend aantal gevallen werkelijkheid werden. Hij voorzag een reis naar de maan die iets meer dan 100 jaar later voor het eerst gerealiseerd werd tijdens het Apollo-programma. Maar er zijn ook essentiële verschillen tussen dit boek en de ruimtevaart aan te wijzen. Zo worden de maanreizigers van Jules Verne afgeschoten met behulp van een reusachtig kanon en niet gelanceerd met een raket. De maanreizigers landden ook niet op de maan, maar vlogen er omheen om vervolgens terug te keren, iets wat later ook in het Apollo-programma zou gebeuren met Apollo 8 (1968, gepland) en Apollo 13 (1970, ongepland, na een ontploffing aan boord). Noemenswaardig is dat de plaats van lancering ook op Cape Canaveral was en de plaats waar Apollo 11 neerkwam op aarde maar enkele kilometers verschilde met de kogel uit het boek van Verne. Verder voorzag hij onder andere de langeafstandsreizen in luchtballonnen en de tochten van onderzeeboten onder het poolijs. De juiste argumenten aan de juiste mensen op het juiste moment: dàt is de uitdaging van elk persoonlijk verkoop-, alias overtuigingsproces. <einde citaat> 3.3 Voortschrijdend gemiddelde berekenen Een voortschrijdend gemiddelde (Moving Average), hierna MA doet wat het zegt: het berekent een gemiddelde van een cijferreeks die op schuift in de tijd. In het voorbeeld hieronder geven we in de linker tabel maandcijfers mee gedurende 4 jaar, met er onder de grafiek. Rechts staat het gemiddelde dat ontstaat door de 3 laatste maanden samen te tellen en delen door 3 (er zijn dus geen cijfers voor 1/2011 en 2/2011, want er zijn dan nog geen 3 maanden beschikbaar. Dat is in dit geval het 3- maandelijks MA, soms ook wel voluit 3-maandelijks YTDMA, wat staat voor Year-to-Date MA, of dus het voortschrijdende gemiddelde tot vandaag. Je zou zo'n MA dus net zo goed wekelijks over 3 maand kunnen berekenen, dan telkens de laatste 13 weken. 54

14 of tussen 100 bezoekers die reageren op blogs en nieuwsberichten, die zich aanmelden voor een nieuwsbrief en die contact met me opnemen omdat ze benieuwd zijn wat ik voor ze kan doen? Dan kies ik zonder na te denken voor kwaliteit boven kwantiteit. <einde citaat> 4 WAT IS TRENDY OP HET MOMENT? Het volstaat om in een zoekmachine een opzoeking te doen op Trend in <jaar> en je krijgt meteen een eindeloze waslijst van observaties en artikelen. Wij stelden in mei 2015 deze vraag voor 2015 en kregen onderstaande op pagina resultaten in alle talen, dat kan tellen. Benieuwd wat hiervan na een jaar werkelijk zal uitgekomen zijn. Al geeft je dit een indruk, toch is het helemaal geen goede methode om je op die manier een beeld te vormen van trends. Heb je je wel 's afgevraagd op welke manier Google bepaalt wie op de eerste pagina staat? Juist! 59

15 We zullen dus meer selectieve, en zo mogelijke meer objectieve methoden moeten hanteren om ons van de hypes en trends die ons interesseren een beeld te vormen. En dan nog, waarschijnlijk ben ik met mijn observatie alvast veel te laat om nog zinnige projecten op stapel te zetten; of toch niet? Domeinen waar altijd wel iets in beweegt zijn Macrotrends politiek: geopolitieke verschuivingen en associaties economie: evoluties in de conjunctuur op kortere en langere termijn (denk bv. aan de cyclus van Kondratieff, zie globalisering en mobiliteit sociaal cultureel: scholingsgraad, migratie naar de stad technologie: micro/macro: klein wordt kleiner, groot wordt groter; tijdscompressie: snel wordt sneller; robotisering; interactiviteit milieu: ecologie, groen, energiezorg demografie: totale bevolkingsaangroei, vergrijzing, femalizing, migratie waarden: People Profit Planet, Cradle to Cradle Microtrends alles voor iedereen: crowd, delen i.p.v. hebben downaging: wat je vroeger deed aan je 40ste heb je nu al gedaan aan je 20ste cocooning en verwennerij neutroceuticals Ze vormen alle opportuniteiten voor wie er voordeel mee weet te doen. Hierna slechts enkele, misschien minder voor de hand liggende groeimarkten die zich momenteel zonder veel discussie aftekenen. Meegaan op de golven van deze groei lijkt erg verleidelijk. Vragen die je je zeker moet stellen zijn: is dit iets voor ons? Past dit in onze missie en visie? Is het antwoord voorlopig ja, dan loont het inderdaad de moeite om minstens een dieper onderzoek in te stellen. Vaak is een ontwikkeling ook niet onder te brengen in één domein. Integendeel, juist de eindeloze combinaties en accenten vormen een extra rijkdom en perspectief voor interessante vernieuwingen. 60

16 Op welke manier kan je jouw huidig aanbod bewerken in het licht van zich ontwikkelende trends? The Voice of Customers en analyseren. Je kan het ook iets grootschaliger, bv. via een mail enquête. Hiervoor bestaan handige, soms zelfs gratis programma's. Neem bv. een kijkje op Customer Journey, klantenbelevenis in kaart Customer Journey, de belevenissen van de klant Het lijkt nogal evident: niemand weet beter wat hij wil dan de Klant, gebruiker, bestemmeling zelf. Een evidente antenne is daarom het luisterend oor dat je leent klanten en doelgroepen. Dat kan je op een eerder passieve wijze, informatie met aandacht onthalen en registreren wanneer de klant je ze geeft, of zeer proactief informatie ophalen, bv. via klantenbevraging. Dat kan zijn n.a.v. een contact aan de receptie, een gesprek met een mandataris (een verkoper, een relatiebeheerder, een technicus...) of n.a.v. een klacht. Je zou het ook iets systematischer kunnen aanpakken, en een Kanodiagram opstellen. Je kan klantenbevraging op een heel eenvoudige wijze opzetten, bv. door systematisch een of twee vragen te stellen in elk klantencontact, d.i. in elk gesprek, bij elke levering (toegevoegd aan de leveringsbron),... en de antwoorden te registreren Misschien moet je gewoon 's in de huid kruipen van de klant en in zijn plaats alle stadia doorlopen van een gebruikelijk klantenproces. Wanneer je er in slaagt de gevoelige momenten in het klantentraject in kaart te brengen kan je ook beter aansturen op de kwetsbare momenten: de wachttijd, de bereikbaarheid, de snelheid van antwoorden,... Breng de mijlpalen in kaart aan de hand van een eigen klanten-belevenis-kaart, de Customer-Journey-Map, zoals hieronder, en gebruik deze om de klantenbeleving bij te sturen en te bewaken. Inspiratie voor innovatie? 76

17 Mystery Shopper gebruiker of ontvanger. In andere gevallen kan deze as bv. staan voor motivatie/demotivatie. Must-be, moet-zijn. Gewenst Een Mystery Shopper is een ander alternatief: een professioneel kruipt dan in de huid van een anonieme klant, bezoekt je organisatie en proeft van alle fasen die een klant bij je zou door maken. Zonder kleur te bekennen aan je echte klanten kom je zo heel wat te weten over wat klanten mee maken vanaf het eerste moment, wanneer ze op zoek gaan naar je telefoonnummer, tot helemaal op het eind: nazorg, een telefoontje achteraf, de factuur Kanodiagram. Het verschil tussen Musts en Wants Noriaki Kano is emeritus aan de universiteit van Tokyo, en de grondlegger van een moderne visie op de relatie tussen waarde leveren en klanttevredenheid. Volgens Kano zijn er 3 soorten klantverwachtingen (= waarde voor de klant) in relatie tot klanttevredenheid: Must, Want, Wow! In een eerste geval gaat het om basisverwachtingen, zgn. must-haves die onmisbaar zijn voor het goed functioneren. Het zijn de uitsluitingscriteria van een lastenboek. Wanneer je hieraan niet voldoet vlieg je er uit. Je mag verder aannemen dat mensen deze eigenschappen normaal vinden. De tevredenheid stijgt zelden boven het nulpunt uit omwille van deze basiseigenschappen: je wordt niet extra tevreden wanneer je wagen mét wielen en remmen wordt geleverd. Je wordt wél super ontevreden wanneer je wagen geen wielen of remmen zou hebben... Basis verwachtingen variëren niet zo erg met het individu, ze zijn behoorlijk universeel. Men heeft het over potentiële demotivatoren, dissatisfiers: méér leidt niet tot extra motivatie, maar minder zorgt wel snel voor demotivatie, onbetrokkenheid en desinteresse. Je moet er mensen niet te weinig van geven, anders worden ze ontevreden, en in het slechtste geval leidt de relatie er onder en verlies je een Een Kanodiagram is een grafische voorstelling met twee assen: De X-as meet de mate waarin je product of dienst beantwoordt aan verwachtingen De Y-as meet de mate van tevredenheid van, of aantrekkelijkheid voor de 77

18 klant. Hier geldt een minimum drempel. Het is het soort waarde, die, wanneer mensen er extra van krijgen, boven deze minimum drempel, de tevredenheid niet verder toe neemt. Soms vinden mensen dit gewoon leuk mee genomen, en brengt het je als leverancier niets extra op: geen erkenning, en zeker ook geen geld; het kost alleen maar. Kunst is dus om op z'n minst net voldoende te leveren om de minima te respecteren, ALARA, As Low As Reasonably Acceptable. Want, zgn. een-dimensionale eigenschappen In een tweede geval levert meerwaarde ook meer tevredenheid, en minder waarde meer ontevredenheid. Er is een relatief lineair verband tussen beide. Kano heeft het over wants, de extra's die zorgen voor extra tevredenheid. Deze tweede groep eigenschappen vormen een toegevoegde waarde op de basisuitrusting of het aanbod. Dankzij deze extra s kan iemand nog beter, sneller, uitvoeriger genieten van het product of de dienst. De tevredenheid neemt snel toe met de extra s. Alleen, niet iedereen is gevoelig voor dezelfde extra s, dus eenzelfde effect is niet verzekerd bij iedereen. Het werkt alleen wanneer iemand de extra s ook echt wil en waardeert, vandaar de naam want s. Het zijn satisfiers, of motivatoren. Gratis extra opties werken vaak op dit niveau: de aantrekkelijkheid stijgt met de omvang van het aanbod. Wow! Delighters, Exciters. Aantrekkelijk Tot slot zijn er de Wow!s, de Exciters, die vooral dankzij hun verrassingseffect zorgen voor een extra tevredenheid. Dat effect is wellicht van korte duur, want mensen wennen nu eenmaal snel aan dit soort prettige verrassingen. Eerst de basisverwachtingen invullen Maar opgelet, noch de extra s, noch de Wow!s kunnen een gebrek aan basiseigenschappen goed maken. Basisverwachtingen zijn kwalificerend, de want's kunnen een concurrentieel voordeel leveren. Het is daarom altijd belangrijk eerst te zorgen dat het basisaanbod, de basis verwachtingen en de elementaire voorwaarden vervuld zijn alvorens op zoek te gaan naar extra & Wow! factoren. Wanneer er keuze is tussen aanbieders kunnen geïnteresseerden hun verwachtingen bijstellen. Hierdoor gaan, onder concurrentiedruk, de basisverwachtingen steeds hoger liggen, of ànders, voor eenzelfde aanbod krijg je na een tijdje minder waardering, terwijl de ontevredenheid nog sneller optreedt bij een gebrek. Klanten worden veeleisender... Eenzelfde effect is trouwens waar te nemen bij Extra s en Wow! Een Wow! Verrassing werkt maar één keer. De volgende keer is het misschien nog een leuk en gewaardeerd Extra, maar ook daarop komt snel sleet. Veel oorspronkelijke Wow!s zijn inmiddels deel geworden van het basispakket. De eerste keer een koffie met een koekje bij de kapper was misschien zo n Wow!, maar de tweede keer was het gewoon nog leuk. Way zou er gebeuren moest diezelfde kapper vandaag de koffie of het koekje niet langer aanbieden... Besluit: Biedt je producten of diensten aan, denk dan goed na over de waarde die eigenschappen voor een afnemer of bestemmeling kunnen hebben, en stem er je prioritaire zorg en je argumentatie op af. Positioneer je ergens tussen ALARA, As Low As Reasonably Acceptable, en AHARP, As High As Reasonably Practicable. Schrijf je lastenboeken, eisenbundels of vacatures, maak dan duidelijk aan geïnteresseerden dat sommige verwachtingen echt wel basisvoorwaarden zijn terwijl andere verwachtingen extra s zijn die erg gewaardeerd zouden worden. Wie je een Wow! bezorgt krijgt uiteraard bonuspunten. 78

19 COCD Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken geven vaak vage omschrijvingen van gebieden die alle met concept denken te maken hebben. Toch is vaak niet duidelijk wat het gehele plaatje nu inhoudt. Creax COCD Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken vzw, verenigt al wie in Vlaanderen of Nederland gepassioneerd is door creatief denken in de brede zin van het woord, zowel professioneel als privé. Cognistreamer Creax ondersteunt bedrijven uit alle mogelijke takken van de industrie bij hun technologische innovatie & research. Cursus Trendwatching De missie van CogniStreamer is organisatie te helpen om een innovatieve cultuur te ontwikkelen. Ze zien samenwerking tussen collega's en de inspiratie die ontstaat door het confronteren van uiteenlopende ideeën als een troef voor elke organisatie. Concept-denken Conceptdenken is een veelomvattend en complex onderwerp. Woorden als conceptontwikkeling, brainstormen, trendwatching en moodboards Deze masterclass Trendwatching is bedoeld voor mensen die ofwel omwille van professionele redenen ofwel vanuit een gezonde nieuwsgierigheid geïnteresseerd zijn in trends. Herman Konings illustreert de theorie aan de hand van talrijke voorbeelden. 92

20 DARPA Defence Advanced Research Projects Agency FlandersDC Doorbraken creëren in technologieën ten dienste van de (Amerikaanse) nationale veiligheid, dàt is de missie van Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Eirma European Industrial Research Management Association Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemingscreativiteit. Ze inspireren rond creativiteit via events en met nieuwe inzichten. Via diensten en instrumenten kan je meteen zelf aan de slag. Frankwatching De European Industrial Research Management Association is een onafhankelijk, not-for-profit organisatie die zich bekommert om het effectief globaal managen en organiseren van business R&D en innovatie. Ze doet dit vanuit een Europees perspectief, met ongeveer 120 grotere bedrijven in alle mogelijke sectoren. Frankwatching is een onafhankelijk online platform dat zich richt op kennisdeling rondom online trends, tips & tricks. Dat gebeurt niet alleen via de site, maar ook via Twitter, Facebook, RSS en een veelheid aan andere kanalen. Onderwerpen op Frankwatching variëren van de online aspecten van marketing, communicatie en social media tot mobiele ontwikkelingen, user experience en nieuwe media. 93

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Gesprekken zonder einde

Gesprekken zonder einde Gesprekken zonder einde sociale media vanuit interactieperspectief Nijmegen, 2 oktober 2010 Noelle Aarts, Universiteit van Amsterdam Wageningen Universiteit Enkele cijfers 82 % van alle dertigers in Amerika

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing

Nimva. Sociale Business Efficiënte e-marketing Sociale Business Efficiënte e-marketing Hedendaagse business draait om vertrouwen. De technologische evolutie van internet, sociale media, mobiele toestellen hebben de klantenrelaties verschoven van controle

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Je gaat wat beleven Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Welke winkels vind jij leuk om te shoppen? Wat

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint

De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint De kracht van social media voor bedrijven! Een ebook vol handige tips die je moet weten voor je aan social media begint Inhoud Inleiding De kracht van social media Wanneer komt social media van pas? Social

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

17 omzetverhogende marketing tips

17 omzetverhogende marketing tips 17 omzetverhogende marketing tips 1. Creëer je eigen youtube kanaal en gebruik het om je producten aan te kondigen, een aanbieding te doen of tips te geven. Kijk maar als voorbeeld naar het succes van

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT!

WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! WIJ MAKEN ZICHTBAAR WAAR JIJ FANTASTISCH IN BENT! 6 Social Media tips voor de ondernemer. Dat Social Media een belangrijk marketingcommunicatie instrument is, is duidelijk. Hoe begin ik echter aan zo n

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica Trend 2014 Trendwatching S t u d e n t s Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B n u m b e r s 521469 522206 11 April 2014 Mark jacobs Veronica Trendwatching trends SIGNALEREN D.M.V MARKTONDERZOEK. EEN TRENDWATCHER

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl

Slimmer Acquisitie van Passie naar Winst in 1 jaar. 28 tips. GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? www.slimmeracquisitie.nl 28 tips GRATIS bezoekers naar je site zonder Google? Hieronder geef ik je een aantal van mijn slimmer acquisitie praktijken die goed werken. De tips hebben niets te maken met SEO, oftewel beter gevonden

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

www.implementatieacademy.nl

www.implementatieacademy.nl Implementatie Stappenplan naar Succes Ben jij trainer, coach, heb je een eigen praktijk, kortom, ben jij een kleine ondernemer? Als je je business wilt doen laten groeien in de nieuwe economie dan moet

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie SpaceBillboard Onze missie is om mensen te inspireren en ruimtevaartonderzoek te steunen, door het eerste reclamepaneel ooit in de ruimte te lanceren. Korte beschrijving van het project SpaceBillboard

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind.

Olga Jonk Jonk Relatiebeheer. Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Olga Jonk Jonk Relatiebeheer Relatiebeheer een ondergeschoven kind. Wat is Relatiebeheer? Bewustwording van het belang van Relatiebeheer. Klantencontact leggen en klanten behouden. Tips over hoe Relatiebeheer

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional

E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional E-mailmarketing om cliënten aan te trekken als zorgprofessional Als therapeut of coach werk je graag met mensen. Ook wil je graag voldoende verdienen om van te kunnen leven. Daarom is het belangrijk voor

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

Aantekening presentatie Vrijwilligers werven, binden en behouden:

Aantekening presentatie Vrijwilligers werven, binden en behouden: Datum : 14-6-2017 Aan : Robbert Smeets Van : Kayleigh Betreft : Aantekeningen Vrijwilligers werven, binden en behouden Implementeren van je project Tussen vierkanten haakjes [] geplaatste woorden of zinnen

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor

Inspirerende trends. Webcare met Voxtron en Engagor Inspirerende s Webcare met Voxtron en Engagor Webcare met Voxtron en Engagor Facebook, Twitter, blogs en fora: voor de consument zijn het nieuwe kanalen om over een bedrijf te praten en om producten en

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Praktische tips voor ondernemers Enschede 7-11-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede website?

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen De Innovator Trendanalyse De Trendanalyse in een notendop de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Trendanalyse DE INNOVATOR Het gedrag van klanten wordt steeds grilliger en door trends bepaald; Daarom

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company

De Innovator. Creatief Denken & Innovatie. Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company De Innovator Creatief Denken & Innovatie Training Creatief Denken & Innovatie van Individueel tot In-Company de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Creativiteit & Innovatie In de wereld van vandaag

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine?

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Besef dat jouw bedrijf niet om jou draait maar om je doelgroep. Jij bent niet belangrijk, zij zijn belangrijk! Daarom schrijf je NOOIT een nieuwsbrief! In een nieuwsbrief staan

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA

8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA 53 8 MEDIA EN SOCIALE MEDIA Media Afhankelijk van de omstandigheden kan het verstandig zijn om de media proactief te benaderen op het moment dat een afdeling van de school zwak of zeer zwak wordt. Bij

Nadere informatie

De bruistablet. Creatief zoeken naar

De bruistablet. Creatief zoeken naar De bruistablet Creatief zoeken naar sprankelende oplossingen Op de jeugddienst word je dagdagelijks geconfronteerd met kleine en/of grote problemen, vraagstukken, uitdagingen die een antwoord van je vragen.

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Welke informatie zoeken ondernemers?

Welke informatie zoeken ondernemers? Welke informatie zoeken ondernemers? Resultaten van een korte enquête Maart 2017 www.katcom.nl info@katcom.nl 1 Onderzoek Omdat ik zelf recent van koers ben veranderd en daarom niet meer over Content en

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Trendbronnen. Geke Cornelissen

Trendbronnen. Geke Cornelissen Trendbronnen Geke Cornelissen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Trendbron 1: Het Nieuwe Instituut Blz. 4 Trendbron 2: Print the Legend Blz. 6 Trendbron 3: Online trends 2014 in 60 minuten Blz. 7 Trendbron

Nadere informatie

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar

Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar Het Croqqer Cookbook: krijg samen meer voor elkaar door Rob van de Star Inhoudsopgave Voorwoord...3 Hoe willen we werken?...4 De stem van onze "klant"...5 De buurt als ons anker...6 Copyright 2014, Croqqer

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen.

Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Aanspreekpunt voor studenten Informatica van Avans Hogeschool voor stage en afstuderen. Innovatie & inspiratieprogramma + werkplek @ Jamfabriek (code A02) Heeft u een idee, project of opdracht, neem dan

Nadere informatie

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto)

Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Optimaliseren van het online imago van jouw gemeente Door: Rens Dietz (Coosto) Het sociale web biedt gemeenten een onuitputbare bron aan potentiële kennis en ideeën die voorheen niet beschikbaar was. De

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Food for Soul Change & development

Food for Soul Change & development Food for Soul Change & development 03.2017 De denkhoeden van de Bono Je bewust zijn van je mentale instelling helpt in het structureren van je denken. Verschillende hoeden met ieder hun eigen manier van

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Hoe maak je interessante tweets?

Hoe maak je interessante tweets? Hoe maak je interessante tweets? Januari 2012 Inleiding Leuk dat je echt aan de slag gaat met het maken van goede tweets! In dit document vind je algemene tips voor het opstellen van goede tweets. Bovendien

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid. Gebruiker Centraal. Zanna van der Aa Maart 2017

Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid. Gebruiker Centraal. Zanna van der Aa Maart 2017 Kom aan het stuur! Meetbaar succes op tevredenheid Gebruiker Centraal Zanna van der Aa Maart 2017 Al meer dan 15 jaar aangestoken door het klantgerichtheid virus. dr. Zanna van der Aa Bouwjaar 1978 Getrouwd

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Van transactie naar interactie

Van transactie naar interactie De Invloed van opkomende technologieën op trade marketing in de retail: Van transactie naar interactie Jeroen van Dinther Marc Flederus De Context I Welke technologieën komen nu opzetten? II Welke kansen

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie