Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engagement. tussen donateur en voordekunst. Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten?"

Transcriptie

1 Engagement tussen donateur en voordekunst Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? Bonny Ruijter Begeleiders: Sanne t Hooft CMD Amsterdam Content en Communicatie Iskander Smit Augustus 2013

2

3 Colofon Titel Ondertitel Versie Datum oplevering Opleiding Instituut Afstudeervariant Auteur adres Studentnummer Begeleider HvA Begeleider info.nl Engagement tussen donateur en voordekunst Hoe kan voordekunst de engagement tussen de donateurs en het platform vergroten? 1.0 Augustus 2013 Communication Multimedia Design Hogeschool van Amsterdam Content en Communicatie Bonny Ruijter Sanne t Hooft Iskander Smit 3

4 Voorwoord - Amsterdam, Bonny Ruyter Interaction Designer nl.linkedin.com/in/ bonnyruyter/ 4 Crowdfunding is een opkomend fenomeen in Nederland. Tijdens mijn afstudeerstage bij info.nl was crowdfunding platform voordekunst mijn belangrijkste klant waarvoor ik de interactie op de website verbeterde. Het hoofddoel tijdens mijn stage was het realiseren van een betere conversie voor en tegelijkertijd nieuwe vormen van inkomstengeneratie implementeren. Dit hield in dat ik de donatiepagina mocht herontwerpen om ervoor te zorgen dat meer mensen op de Doneer-button zouden klikken. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om voordekunst 5% fooi te geven ontworpen. Dankzij deze kennismaking met voordekunst en mijn voorliefde voor de culturele sector en de kunstwereld wist ik al snel dat ik na mijn stage meer voor voordekunst wilde ontwikkelen. Het optimaliseren van de conversie was gericht op microniveau (alleen de donatiepagina werd aangepakt en er werd gekeken naar het klik-gedrag van de websitegebruikers). Ik wilde dit proces uitbreiden door in de algehele ervaring van de donateur op voordekunst te kijken naar zijn wensen en doelen en hier met nieuwe toepassingen op in gaan spelen. Voordekunst steunde mij direct bij dit idee en we zijn samen om de tafel gaan zitten om tot een mooi onderzoeksvoorstel te komen. Roy Cremers en Nico Voskamp van voordekunst hebben mij alle hulp en middelen geboden waar ik om vroeg en altijd meegedacht over de te volgen koers in dit onderzoek. Het was ook zeer leerzaam (en erg leuk) om enkele dagen in het voordekunst-kantoor te kunnen werken. Mijn afstudeerbegeleider vanuit info.nl, Iskander Smit, kon ik altijd om advies vragen en hij heeft mij veel handvatten geboden die ervoor zorgden dat ik gedurende het onderzoek een duidelijk doel voor ogen hield. Hij is een zeer aangename sparrings-partner en heeft mij over verschillende invalshoeken na laten denken. Sanne t Hooft was mijn afstudeerbegeleider vanuit de HvA en heeft mij (en mijn mede-afstudeerders) goed begeleid. Ik had Sanne als begeleider gekozen omdat hij in mijn ogen een expert op Usability-gebied is en een professioneel niveau van zijn studenten verwacht. Hij heeft mij uitgedaagd om buiten de gebaande paden te komen en hoewel het een flinke strijd was, ben ik hem daar zeer dankbaar voor. Een kort woord van dank gaat ook uit naar de professionals uit het crowdfunding werkveld die ik ter oriëntatie op dit onderzoek heb mogen interviewen en die mij waardevolle bronnen hebben verschaft: Ronald Kleverlaan, Koen van Vliet, Milan van den Bovenkamp, Gijsbert Koren en Bart LaCroix. En niet te vergeten: mijn collega s bij info.nl. Alle UX-collega s hebben enigerwijs meegeholpen met dit onderzoek, van deelname aan brainstormsessies tot inhoudelijke één-op-één gesprekken. Bedankt!

5 Management samenvatting Inleiding Voordekunst is een crowdfunding platform waar kunstenaars hun kunstwerk gefinancierd krijgen door middel van donaties. Voorheen ontving voordekunst subsidie nu moeten er alternatieve financieringsbronnen worden aangeboord. Het plan is om donateurs vaker te laten doneren door een band tussen donateur en voordekunst op te bouwen. Hoofdvraag Hoe kan voordekunst digitale/interactieve middelen die de engagement vergroten inzetten zodat intrinsiek gemotiveerde donateurs vaker doneren en voordekunst meer inkomsten krijgt? Onderzoek Om een persona en customer journey op te stellen is literatuur omtrent crowdfunding en motivaties bij doneren gelezen, interviews met crowdfundingexperts en voordekunst-donateurs zijn gehouden en een enquete met 2112 voordekunst-donateurs is geanalyseerd. Met de theorieën van BJ Fogg, Cialdini, Maurits Kaptein en Stephen P. Anderson zijn het doel geconcretiseerd en een lijst van toepassingen opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn een nieuwe customer journey en user interfaces ontworpen en getest. Deelvraag 1: Hoe verloopt de customer journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? Wat is onderzocht Onderzocht is welke donateurs op voordekunst het gemakkelijkst over zijn te halen om nogmaals te doneren en welke (intrinsieke) motivaties zij hebben om te doneren. Deze resultaten vormen samen met de demografische kenmerken van de gemiddelde voordekunst-donateur de persona, genaamd Gert. Daarna is gekeken hoe de persona de huidige customer journey van het donatieproces doorloopt en of er enige sprake is van een gevoel van verbondenheid (engagement) met voordekunst. Conclusie Er zijn 3 typen donateurs. Type 2 is het type dat de meeste potentie biedt tot herhaalbezoek en engagement met voordekunst. De aanwezige motivaties om te doneren zijn: 1. Altruïsme (Het is een kleinschalig, sympathiek project) 2. Waarden (Het project is inhoudelijk goed) 3. Effectiviteit (Het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig) 4. Verzoek om te doneren. ( Ik ken de projecthouder ) De customer journey van het donatieproces begint bij de interesse in een project. Pas na de donatie ontstaat er communicatie vanuit de projecthouder naar de donateur toe. De huidige customer journey biedt weinig touchpoints die ervoor zorgen dat de donateur nogmaals voordekunst zal bezoeken. 5

6 Versimpelde customer journey van het donatieproces Er wordt door de donateurs geen gevoel van verbondenheid met voordekunst als instantie ervaren maar voordekunst kan wel bekend staan als netwerk van kunstprojecten zodat met enige autoriteit projecten kunnen worden aangeraden aan de donateur waardoor deze weer opnieuw de customer journey zal doorlopen. Conclusie Middels BJ Fogg is het (engagement-)doel geconcretiseerd naar herhaalbezoek en het nogmaals doen van een donatie. De wens van voordekunst is dat er engagement tussen donateur en voordekunst ontstaat. De nieuwe visie is echter dat het effectiever is om de focus vooral te leggen op het project en de projecthouder en deze in het gehele donatieproces centraal te stellen (zie afbeelding Engagement loop: gearceerde gedeelte). Hierdoor worden de motivaties van de donateur sterker aangesproken. Voordekunst moet de projecthouder een rol geven voor een continue, persoonlijke dialoog met de donateur en kan begeleiding bieden bij het projectaanbod om betrokkenheid te creëren. Deelvraag 2: Hoe kunnen we persuasion en engagement technieken op de touchpoints toepassen die ervoor zorgen dat de donateur vaker zal doneren en zijn betrokkenheid bij voordekunst wordt vergroot? 6 Wat is onderzocht Er is onderzocht welke Persuasive theorieën en methoden van BJ Fogg, Maurits Kaptein en Steven P. Anderson toegepast kunnen worden op de customer journey van Gert om ervoor te zorgen dat donateurs meerdere malen doneren en er engagement tussen donateur en voordekunst ontstaat. Ook is gekeken naar welke rol voordekunst krijgt in het engagementproces. Engagement loop

7 De customer journey is daarbij uitgebreid met een personalisatieprofiel, triggers en omgezet naar een communicatie loop dat zich kan blijven herhalen. Versimpelde customer journey van het aangepaste donatieproces Deelvraag 3: Hoe ziet de user interface van de touchpoints er uit? Wat is onderzocht Persuasive design is toegepast op de ontwerpen, er is gekeken hoe de donateurs hierop reageren en het klikgedrag is gemeten. Conclusie De nieuwe ontwerpen van de projectpagina en de donatie succesvol pagina zijn geoptimaliseerd naar aanleiding van de testresultaten. Aangeraden wordt om als volgende stap deze herontwerpen middels een live A/B test te testen. De algemene nieuwsbrieven waarin drie projecten door voordekunst worden aangeraden hebben geleid tot drie donaties en het bezoeken van gemiddeld tien pagina s. Voordekunst kan zich profileren als autoriteit op het gebied van kunst en zo projecten aanraden aan de achterban. De klikratio ligt hoger bij de gepersonaliseerde s. Voor de gepersonaliseerde s is het niet voldoende gebleken om de content alleen op basis van de categorie waaraan eerder is gedoneerd te baseren. De personalisatie moet op meerdere aspecten worden gebaseerd. Beide typen nieuwsbrieven zijn meermaals geopend en als startpunt gebruikt om voordekunst/een projectpagina nogmaals te bezoeken. Antwoord op hoe voordekunst digitale middelen die de engagement vergroten kan inzetten zodat intrinsiek gemotiveerde donateurs vaker doneren. Voordekunst moet op het platform de nadruk leggen op de band tussen projecthouder en donateur en inspelen op de aanwezige motivaties van de donateurs. De huidige customer journey is opnieuw ingericht om een continue communicatie te ondersteunen. Triggers zijn ingezet om de donateurs over te halen om nogmaals voordekunst te bezoeken en een donatie te doen. Om herhaalbezoek (engagement) te realiseren moet voordekunst personalisatieprofielen bijhouden, voor vulling zorgen en verdere communicatie baseren op de data uit die profielen. Aanbevelingen Projectpagina optimaliseren: Uit de test is gebleken dat het tekstuele gedeelte heringericht moet worden zodat het doel van de projecthouder direct duidelijk is. Updates: Templates die inspelen op de band tussen projecthouder en donateur en die de donateur triggeren om andere projecten te gaan bekijken kunnen worden ingezet. Deze helpen de projecthouders met een effectieve communicatie naar de donateurs toe. Profiel: Onderzocht moet worden hoe het vullen van 1 onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid2 (2ocw-cultuur-in-beeld web.pdf) 2 ocw-cultuur-in-beeld web.pdf 7

8 het profiel en daarmee het recommendersysteem creatief en effectief benaderd kan worden. BJ Fogg s Ability: Gekeken moet worden hoe de dienst voordekunst geoptimaliseerd kan worden voor wanneer donateurs een voordekunst evenement bezoeken en direct een donatie willen doen en wanneer donateurs de nieuwsbrief openen op een mobiel device. Mobile first: In aanvulling op de Ability moet een set richtlijnen moet worden opgesteld die rekening houden met de weergave van de dienst op verschillende devices en in verschillende contexten. Online en offline komen samen: Het is interessant om te onderzoeken welke diensten tijdens het bezoeken van eenevenement van voordekunst of andere kunstevenementen (Uitmarkt, Oerol etc.) het donatieproces kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld een applicatie voor projecthouders waarmee ze op locatie donateurs met een klik op de knop een donatie kunnen laten doen. 8

9 Inhoud Inleiding Vraagstuk voordekunst H1 Onderzoeksopzet 1.1 Onderzoeksvraag 1.2 Onderzoeksopzet H2 Hoe verloopt de Customer Journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? 2.1 Desk research 2.2 Donateurs enquete 2.3 Interviews met voordekunst-donateurs 2.4 Persona 2.5 Customer journey van het huidige donatieproces 2.6 De volgende stap H3 Hoe kunnen we Persuasive Design toepassen om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van de donateur bij voordekunst wordt vergroot? 3.1 BJ Fogg 3.2 Maurits Kaptein 3.3 Stephen P. Anderson 3.4 Optimalisatie huidige customer journey H4 Hoe ziet de User Interface van de Touchpoints er uit? 4.1 Oriëntatiefase, Donatie succesvol-fase, Updates 4.2 Nieuwbrief 4.3 Conclusie Conclusies en aanbevelingen Conclusies naar aanleiding van het onderzoek Aanbevelingen Bibliografie Bijlagen Datavisualisatie 1 Datavisualisatie 2 Datavisualisatie 3 Engagement loop IxD Projectpagina (2e versie) IxD Donatie Succesvol pagina IxD Donatie Succesvol IxD Gepersonaliseerde IxD Voordekunst Interview vragenlijst Samenvatting interviews 1 t/m 15 9

10 1 Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid. Den Haag: Beleidsnota, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur in beeld. Den Haag: Rijksoverheid, Brochure. 3 De Customer Journey beschrijft de handelingen, interacties en touchpoints in het donatieproces van de donateur (vanaf het eerste inspiratiemoment tot aan het doen van de daadwerkelijke donatie). 4 Persuasive design is een systematische manier van ontwerpen met gedrags- beïnvloeding als doelstelling. Bron: Fogg, BJ. A Behavior Model for Persuasive Design. Stanford: Persuasive Technology Lab Stanford University captology.stanford.edu, De user interface is de digitale omgeving (vorm) waar de interactie tussen voordekunst en donateur plaatsvindt ( wiki/user_interface). 10 Inleiding De crisis en bezuinigingen in de culturele sector dwingen tot innovatieve en nieuwe financieringsmodellen. De overheid stelt als een van de speerpunten in het cultuurbeleid van dat instellingen hun band met (mogelijke) financiers versterken, nieuwe markten moeten zoeken en andere inkomstenbronnen moeten aanboren. 1 Crowdfunding binnen de culturele sector is een vrij nieuwe manier om financiële middelen te werven. Crowdfunding is een project of kunstwerk gefinancierd krijgen door het publiek. Wanneer een kunstenaar of instelling financiële middelen nodig heeft voor een project, kan het op een crowdfunding-site worden gepresenteerd. 2 Trendwatchers voorspellen een periode van ontsystematisering, de burger (en in dit geval de kunstenaar) vormt in toenemende mate zelf de maatschappij, wordt zelfvoorzienend en neemt meer het heft in eigen hand. De website speelt hierop in door kunstenaars de mogelijkheid te bieden hun (toekomstige) project te presenteren en hiervoor aanvullende financiële middelen op te halen. Binnen voordekunst wordt de individuele kracht van de kunstenaar onderdeel van een groter geheel: het vormt een gemeenschappelijk platform dat vanwege collaboratie een grote reikwijdte heeft. Mijn onderzoek voer ik uit voor voordekunst in opdracht van info.nl. Info.nl is de online partner van voordekunst en de huidige samenwerking is gericht op conversieverhoging binnen de website. Dit onderzoek voegt het creëren van engagement tussen voordekunst en haar donateurs daar aan toe. De onderdelen die aan bod komen zijn: De motivaties van de voordekunst-donateurs. De customer journey 3 van het huidige donatieproces. Persuasive design 4 technieken die ervoor zorgen dat de donateur vaker zal doneren en zijn betrokkenheid (engagement) bij voordekunst wordt vergroot. De gewenste customer journey op basis van doelgroeponderzoek en persuasive design. Ontwerpen van de nieuwe user interfaces. 5

11 Vraagstuk voordekunst Crowdfunding platform Voordekunst is een website waarop kunstprojecten in wording op zoek zijn naar aanvullende financiering door particulieren en bedrijven, ook wel crowdfunding genoemd.het idee voor voordekunst is in 2009 ontstaan vanuit het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dit publieke kunstfonds zocht naar een manier om het ondernemerschap bij kunstenaars en kunstinstellingen te vergroten en de band tussen kunstenaars en het publiek te vergroten. Vanuit het AFK is gekozen voor crowdfunding omdat beide facetten aan bod komen bij deze vorm van publieksfinanciering. Eind 2009 werd een startsubsidie toegekend vanuit het Ministerie van OCW en in 2010 is voordekunst ontwikkeld. Op 4 november 2010 lanceerde de website nl als eerste crowdfunding website voor kunst en culturele projecten in Nederland. Al snel werd voordekunst een zelfstandige stichting met als doelstellingen het stimuleren van ondernemerschap in de culturele sector en het zichtbaar maken van publiek draagvlak voor de kunst. Verdienmodel voordekunst Het verdienmodel van voordekunst is drieledig: aan de ene kant genereert voordekunst inkomsten uit de projecten die online staan. Er wordt een startbijdrage betaald van 100,-, die niet uitgekeerd wordt wanneer het project niet slaagt, en een fee bij succesvolle projecten van 5% (en 10% over de bedragen boven 100%). Daarnaast heeft Stichting voordekunst partners die bijdragen aan de overhead van voordekunst en waar voordekunst diensten aan levert zoals zichtbaarheid middels een partnerpagina, maar ook workshops en begeleiding. Een derde, nog in ontwikkeling zijnde vorm van inkomsten is sponsoring. Op dit moment worden de meeste inkomsten gegenereerd door de partners, vervolgens de projectinkomsten. In 2016 moet echter het grootste gedeelte van de inkomsten van voordekunst bestaan uit de projectinkomsten, zodat voordekunst niet zozeer afhankelijk is van partners. Om hiertoe te komen zal het aantal projecten op voordekunst.nl moeten stijgen en de conversie vergroot worden. Succesratio van projecten omhoog Uit de Google Analytics cijfers 6 en de Donateurs enquête januari 2013 (met 2112 respondenten) blijkt dat de meeste donateurs slechts eenmalig de website bezoeken en maar maximaal 1 project steunen. Een kans wordt gezien in het binden van donateurs die al eens een donatie hebben gedaan bij voordekunst zodat zij terugkomen en nogmaals doneren aan een project. De bereidheid om te doneren is bij hun aanwezig en wanneer voordekunst weet wat hun motivatie is om te doneren kan het inspelen op hun behoeften en zo stimuleren dat zij nogmaals een donatie doen. Voordekunst moet een plek worden waar men regelmatig wil bijdragen aan leuke innovatieve inspirerende projecten zodat de succesratio van de projecten omhoog gaat. Donatie conversie Voordekunst heeft maandelijks zo n bezoekers waarvan 50% terugkerende bezoekers zijn. De conversie ligt momenteel op 2,4% 7 en hier wil voordekunst verbetering in aanbrengen. 6 Tot en met augustus 2012 is het zo dat bijna de helft (47,86%) van de websitebezoekers eenmalig de website bezoekt. 7 Gegevens uit Google Analytics van voordekunst gehaald. 11

12 8 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur in beeld. Den Haag: Rijksoverheid, Brochure. (Interview Roy Cremers) 9 De term engagement betreft hier in eerste instantie de verbondenheid van de donateurs aan het platform voordekunst. 12 Huidige middelen en interactie Doneren op voordekunst verloopt via de website. Minimaal eens per maand wordt er een nieuwsbrief verstuurd over de stand van zaken en wanneer voordekunst of een project in het nieuws is geweest. Eens in de twee maanden organiseert voordekunst een evenement waar donateurs en projecthouders samen komen. Doelgroep De aanname van voordekunst is dat in de praktijk gemiddeld zo n 60% van de donateurs bekenden van de projecthouder zijn. Zij zijn waarschijnlijk voornamelijk extrinsiek gemotiveerd bij het doneren. Projecten gemakkelijker deelbaar maken via sociale media en inspelen op peer pressure kunnen een goed hulpmiddel zijn om deze bekenden te bereiken en meer donaties binnen te halen. Hoewel dit zeker interessant kan zijn om de doelstelling te bereiken, valt het buiten de scope van dit onderzoek. De doelgroep binden Ongeveer 40% van de donateurs staat verder van de projecthouder af. Voordekunst wil graag weten hoe zij deze groep donateurs, die verder van de projecthouder af staat, kan binden aan het platform. 8 Bij hun spelen de intrinsieke motivaties waarschijnlijk een grotere rol dan bij de donateurs die bekenden van de projecthouder zijn. Intrinsiek gemotiveerde donateurs Voordekunst heeft aangegeven niet dezelfde uitstraling te willen krijgen als bijvoorbeeld Kickstarter. Dit is een internationaal crowdfundingplatform waarbij de nadruk veel meer ligt op de extrinsieke motivaties van de donateur. Bij voordekunst gaat het om het doneren aan kunst en niet om de aanschaf van een product. Er moet worden onderzocht hoe op (eventueel al aanwezige) intrinsieke motivaties om te doneren kan worden ingespeeld zodat er bij de donateurs een verbondenheid met voordekunst ontstaat. Inspelen op intrinsieke motivaties Het toepassen van Persuasion technieken lijkt een interessante oplossingsrichting om in te spelen op de wensen, doelen en het gedrag van de intrinsiek gemotiveerde donateurs. Persuasive Design wordt in de online wereld ingezet om het gedrag en de houding van gebruikers te veranderen door middel van overreding en sociale invloed. Door het beslissingsproces van de donateurs van voordekunst in kaart te brengen kan worden bepaald welke overtuigingsprincipes kunnen worden toegepast om hen herhaaldelijk te laten doneren. Engagement Bij doneren speelt de gunfactor een grote rol. Daarvoor moet de donateur de projecthouder, voordekunst en/of kunst in het algemeen een warm hart toedragen. Er moet een band worden opgebouwd om herhaalbezoek (en daarmee herhaaldonaties ) aan voordekunst te realiseren. Het is de wens van voordekunst dat de Persuasion technieken de betrokkenheid van de donateur bij voordekunst vergroten. Vraagstuk Deze scriptie richt zich daarom op de vraag hoe voordekunst digitale middelen die de engagement 9 vergroten kan inzetten zodat intrinsiek gemotiveerde donateurs vaker doneren.

13 01 Onderzoeksopzet 13

14 14 In dit hoofdstuk is de hoofdvraag opgedeeld in deelvragen en wordt uitgelegd welk onderzoek is ingezet en waarom. 1.1 Onderzoeksvraag Hoofdvraag Hoe kan voordekunst digitale/interactieve middelen die de engagement vergroten inzetten zodat intrinsiek gemotiveerde donateurs vaker doneren en voordekunst meer inkomsten krijgt? Deelvragen 1. Hoe verloopt de customer journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? 2. Hoe kunnen we persuasion en engagement technieken op de touchpoints toepassen die ervoor zorgen dat de donateur vaker zal doneren en zijn betrokkenheid bij voordekunst wordt vergroot? 3. Hoe ziet de user interface van de touchpoints er uit? 1.2 Onderzoeksopzet Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen - gelijk aan de drie deelvragen. Onderstaand is per deelvraag beschreven wat er onderzocht wordt, hoe dat gedaan wordt en wat de beoogde resultaten zijn Deelvraag 1: Hoe verloopt de customer journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? De motivaties van de donateurs en het gehele donatieproces worden via kwalitatief en kwantitatief onderzoek in kaart gebracht om te bepalen hoe kan worden ingespeeld op het gedrag en de wensen/doelen van de donateurs Onderzoekmethoden Deskresearch: Ter oriëntatie wordt literatuur gelezen omtrent de term crowdfunding, concurrenten van voordekunst, donatie-motivaties en hoe engagement tussen een gebruiker en een product, dienst of service gecreëerd kan worden. Evenementen bezoeken en interviews met professionals: Gedurende het onderzoek bezoek ik verscheidene evenementen over het onderwerp crowdfunding. Daar interview ik enkele experts uit het werkveld waaronder: Bart LaCroix (Co-Founder 1%CLUB), Milan van den Bovenkamp (Co-Founder en Community Manager SellanApp), Ronald Kleverlaan (Crowdfunding promoter and CEO WEBclusive), Gijsbert Koren (Managing Partner Douw&Koren, crowdfunding-trainer) en Koen van Vliet (CEO Koenvliet Advies & Ontwikkeling, schrijver van de thesis Crowdfunding: waarom doen we mee? ). Enquete (kwantitatief): Om een beeld van de donateur en het donatieproces te krijgen zullen de resultaten van de Donateurs enquete 2013, gehouden door voordekunst onder donateurs (met 2112

15 respondenten), worden geanalyseerd en samengevat. Interviews met donateurs (kwalitatief): Er worden diepte-interviews met voordekunst-donateurs gehouden om de context van het doneren te achterhalen en om uit te vinden of er tijdens het donatieproces enig gevoel van verbondenheid met voordekunst is. De interviews zullen uit 2 delen bestaan: een algemeen gedeelte en een context gedeelte. Koen van Vliet heeft als basis voor zijn interviews het Verklaringsmodel voor geefgedrag van Bekkers en Boonstoppel gebruikt. Dit model toont alle verschillende factoren die van invloed (kunnen) zijn op het doen van een donatie. Om aan te sluiten op Van Vliet zijn onderzoek, zijn de eerste vragen erop gericht dezelfde gegevens in kaart te brengen. Vervolgens wordt de context achterhaald. De weg die de donateur heeft afgelegd vanaf het eerste moment dat hij de eerste prikkel voelde om te doneren tot het uiteindelijk doen van een donatie en of er sprake was van verbondenheid met voordekunst (en wat er na de donatie gebeurt) moet duidelijk worden Resultaten Aan de hand van de resultaten wordt een persona opgesteld, die weer de basis vormt voor het opstellen van de customer journey van het huidige donatieproces. Er wordt een customer journey gebruikt omdat dat bij een uitstek een techniek is voor het ontwikkelen van innovatieve bedieningsconcepten en het optimaliseren van klantprocessen en diensten. Het maakt zichtbaar waar in het klantcontact verbeteringen mogelijk zijn om een optimale klantbeleving te realiseren over alle kanalen heen Deelvraag 2: Hoe kunnen we persuasion en engagement technieken op de touchpoints toepassen die er voor zorgen dat de donateur vaker zal doneren en zijn betrokkenheid bij voordekunst wordt vergroot? Persuasive design is een interessant vakgebied omdat het zich bezig houdt met het beïnvloeden van het beslissingsproces van de gebruiker, op basis van meerdere overtuigingsprincipes. Aan de hand van analyse van theorieën over persuasion en verleiding wordt gekeken hoe de huidige customer aangepast kan worden om via meer betrokkenheid meer donaties te realiseren Onderzoeksmethoden Literatuur persuasion en engagement: De belangrijkste principes van BJ Fogg, Maurits Kaptein, Steven P. Anderson en Robert B. Cialdini worden gekoppeld aan de motivaties van de persona Resultaten Op basis van de beïnvloedingsprincipes die in te zetten zijn in het huidige donatieproces, de motivatie om te doneren verhogen en herhaaldelijk donatiegedrag creëren, wordt een nieuwe customer journey ontworpen. 10 Nouhuys, van, Robert Jan. Customer Journey Mapping: klantervaring als inspiratie voor strategie en ontwerp. Online artikel: Jungleminds.nl, Quote. 15

16 1.2.3 Deelvraag 3: Hoe ziet de User Interface van de touchpoints er uit? Om de beïnvloedingsprincipes die inspelen op het gewenste gedrag vorm te geven, wordt de dienst voordekunst (o.a. de website) herontworpen Onderzoeksmethoden Er wordt minimaal een iteratie gedaan die als volgt verloopt: 1. ontwerpen 2. prototype maken 3. testen 4. evalueren. De nieuwe ontwerpen van de user interface worden gebaseerd op de literatuur van deelvraag 2 en de persona van deelvraag 1. Naar aanleiding van de resultaten worden er ter conclusie aanbevelingen gedaan voor eventuele implementatie, verdere ontwikkeling en verder onderzoek Resultaten De resultaten bestaan uit een beschrijving van de aanpassingen aan de huidige user interface en/of nieuwe touchpoints. 16

17 02 Hoe verloopt de Customer Journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? 17

18 Inleiding Om antwoord te geven op de vraag hoe we intrinsiek gemotiveerde donateurs meer kunnen binden aan voordekunst en ze daarmee vaker laten doneren, moet eerst bepaald worden wie deze zogenaamde intrinsiek gemotiveerde donateurs zijn en wat nu precies hun motivatie is bij het doen van een donatie zodat daarop gebaseerde ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. De conclusie is gevormd uit theorie over donatie-motieven, de enquete resultaten van de Donateurs enquete 2013 (gehouden door voordekunst onder 2112 donateurs), 15 interviews met voordekunst-donateurs en interviews met experts uit het werkveld. 2.1 Desk research Wat is onderzocht Om erachter te komen welke donateurs het gemakkelijkst over te halen zijn om nogmaals te doneren op voordekunst moet worden onderzocht welke motivaties er zijn om te doneren. De aanname hierbij is dat donateurs met een intrinsieke motivatie vooral doneren omdat ze de kunst (in het algemeen) willen steunen. Hierdoor zijn ze niet gebonden aan een specifieke projecthouder en mogelijk sneller genegen om ook andere projecten te steunen. Wanneer voordekunst weet in te spelen op hun motivaties kunnen zij herhaaldelijk worden overgehaald om te doneren. concurrenten van voordekunst zijn bekeken en er zijn interviews gehouden met experts op het gebied van crowdfunding. Crowdfunding thesis In zijn thesis Crowdfunding: Waarom doen we mee? heeft Koen van Vliet onderzoek gedaan naar de motivatie van donateurs die participeren in culturele projecten op crowdfunding platforms. Van Vliet gebruikt als uitgangspunt in zijn onderzoek het artikel A literature Review of Empirical Studies of Philanthropy van Bekkers en Wiepking (2011). Zij beschrijven daarin 8 mechanismen die invloed hebben op de beslissing om een donatie te doen. Dit staat model om het doneren middels crowdfunding te verduidelijken: 8 Mechanismen van Bekkers en Wiepking De conclusie van Bekkers en Wiepking is dat mensen (meer) geven wanneer een of meerdere van de mechanismen aanwezig zijn: zie afbeelding Motivatie mechanismen op pagina 19. Verdere resultaten uit dit onderzoek zullen worden ondergebracht onder een van deze acht mechanismen om zo tot een onderbouwde conclusie te kunnen komen die aansluit bij zowel het onderzoek van Van Vliet als van Bekkers en Wiepking. 18 Onderzoek Ter oriëntatie op het onderwerp is er literatuur over crowdfunding en motivaties bij doneren gelezen,

19 * Er zijn 3 Datavisualisaties gemaakt van de gegevens uit de theorie, enquete en interviews. Deze afbeelding is onderdeel van Datavisualisatie 3. Te vinden in de bijlagen pagina 72. Motivatie mechanismen 11 * Intrinsieke en extrinsieke motivatie De motivatie die komt kijken bij het doen van een donatie is vaak een combinatie van intrinsieke en extrinsieke factoren. Bij intrinsieke motivatie is er uiteindelijk sprake van een innerlijke drang of beloning: plezier, betrokkenheid en de eigen waarden zijn hier de beloning. De mechanismen die hierbij passen zijn Besef van noodzaak, Altruïsme, Psychologische baten, Waarden en Effectiviteit. Intrinsiek gemotiveerde mensen zullen beter reageren op een campagne die laat zien hoe hun donatie de organisatie helpt. Zij voelen zich meer betrokken bij een organisatie. Extrinsieke motivatie hangt samen met een externe drang of beloning, zoals bijvoorbeeld geld, aanzien of de tegenprestatie. De mechanismen die hierbij passen zijn Verzoek om te doneren, Kosten en baten en Reputatie. Extrinsiek gemotiveerde mensen reageren beter op het laten zien wat zij krijgen voor de donatie. Effectiviteit en persoonlijk contact Belleflamme stelt in Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective (2010) dat het een pré is als donateurs het idee hebben dat hun donatie van belang is voor de haalbaarheid van het project en dat men het niet zelf kan oplossen (mechanisme: Effectiviteit). Het kennen of het laten zien van iemand waarvoor de donatie noodzakelijk is, werkt hierbij het beste. Van Vliet schrijft dat de invloed van persoonlijk contact op een donatie hoog is.12 Aanvullend schrijft Ronald 11 Besef van noodzaak is de beschrijving van Van Vliet, Bekkers en Wiepking noemen dit mechanisme Behoeften. 12 Vliet, van, Koen. Crowdfunding: Waarom doen we mee? Utrecht: Universiteit Utrecht, Thesis, pag

20 20 Kleverlaan in zijn Frankwatching artikel Succesvolle crowdfunding-campagnes: storytelling, urgentie en communicatie van dat urgentie, storytelling en communicatie de drie meest genoemde succesfactoren van een crowdfunding campagne zijn. Kleverlaan (een internationale spreker en schrijver omtrent crowdfunding en mede-oprichter van WEBclusive: ontwikkelaar van crowdfunding platforms) zegt in het artikel dat: Een van de belangrijkste regels bij crowdfunding is dat donateurs niet naar het platform komen om te doneren, maar voor een specifiek project, nadat ze hier iets over gezien of gehoord hebben. Het donatieproces begint dus eigenlijk bij een interesse in het project of de projecthouder of vanuit het mechanisme Verzoek om te doneren. Conclusie Om mensen te bewegen tot het doen van een donatie kan de projecthouder inspelen op de gunfactor door met passie zijn project te promoten, de noodzaak om te doneren moet voor de donateur duidelijk zijn en de projecthouder moet zeer actief mensen benaderen en zijn project communiceren naar de buitenwereld. Men doneert uit interesse in het project of de projecthouder. De motivatie mechanismen waar hiervoor het sterkst op moet worden ingespeeld zijn: Waarden, Besef van noodzaak en Verzoek om te doneren. In het volgende hoofdstuk wordt bekeken of deze motivaties ook een rol spelen bij specifiek voordekunst-donateurs. 2.2 Donateurs enquete Wat is onderzocht De enquete die voordekunst heeft gehouden onder 2112 respondenten levert de demografische kenmerken van de voordekunst-donateur. In de enquete is ingegaan op welke specifieke motivaties men heeft bij het doneren. Nu wordt gekeken of deze motivaties aansluiten op de acht mechanismen van Bekkers en Wiepking en of hierbinnen een hiërarchie te bepalen is. Ook is het interessant om te kijken of er een verschil in motivaties is tussen donateurs die een keer hebben gedoneerd en donateurs die meerdere malen hebben gedoneerd en of dit zal wijzen op een duidelijk onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde donateurs. Onderzoek In januari 2013 heeft voordekunst een enquete onder haar donateurs gehouden met 2112 respondenten. Om inzicht in de enquete te krijgen heb ik de Donateurs enquete 2013 samengevat in twee datavisualisaties die te vinden zijn in de bijlagen. Algemene en demografische donateurgegevens Van de 2112 respondenten zijn mannen en vrouwen bijna gelijk vertegenwoordigd. Het merendeel is tussen de 56 en 70 jaar en heeft een hoge opleiding genoten. Ongeveer een kwart van de respondenten verdient tussen de en euro bruto per jaar. Net iets minder dan een kwart verdient tussen de en euro bruto per jaar. De meest gebruikte social media zijn Facebook en LinkedIn. Men neemt zich voor om jaarlijks gemiddeld tussen de 50 en 250 euro uit te willen geven aan kunst en cultuur, 36% komt niet tot dit bedrag. Het kan interessant zijn om in te spelen op het voornemen dat donateurs hebben om een bepaald bedrag per jaar uit te geven aan kunst.

21 * Het voornemen om een bepaald bedrag uit te geven aan kunst * Er zijn 3 Datavisualisaties gemaakt van de gegevens uit de theorie, enquete en interviews. Deze afbeelding is onderdeel van Datavisualisatie 1. Te vinden in de bijlagen pagina 70. Kwantitatieve motivaties Van de 2112 respondenten heeft 17% meerdere malen gedoneerd. Wanneer men mag aangeven welke aspecten zij het belangrijkst vinden bij het doen van een donatie, kiezen de meervoudige donateurs vooral: Het project moet sympathiek overkomen, kleinschalig zijn. Het project moet inhoudelijk goed zijn. Het project moet nog maar een klein steuntje in de rug nodig hebben. Maar dit verschilt nauwelijks met de eenmalige donateurs en dus is hier geen duidelijk onderscheidt. men belangrijk vindt en de daadwerkelijke reden dat men heeft gedoneerd. Hier is namelijk de reden Ik ken de projecthouder van doorslaggevend belang geweest om te doneren. De eerder aangegeven belangrijke aspecten komen hier slechts minimaal aan bod en zijn dus niet doorslaggevend. Zie figuur Belangrijke aspecten vs. daadwerkelijke doneer-reden. Verschil tussen wat men belangrijk vindt en de daadwerkelijke doneer-reden Een groot verschil is er wel tussen de aspecten die 21

22 * Er zijn 3 Datavisualisaties gemaakt van de gegevens uit de theorie, enquete en interviews. Deze afbeelding is een uitwerking van Datavisualisatie 2. Te vinden in de bijlagen pagina 71. Belangrijke aspecten vs. daadwerkelijke doneer-reden * 22 Ik ken de projecthouder De belangrijkste reden om daadwerkelijk een donatie te doen heeft ermee te maken dat men de projecthouder kent. Dit sluit aan op het mechanisme Het verzoek om te doneren en daarmee in het verlengde reputatie (peer pressure). Beide extrinsieke motivaties. De vraag die hierbij opkomt is of de respondenten van de enquete bij het aangeven van welke aspecten zij belangrijk vinden (allemaal intrinsieke motivaties) misschien de sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven (omdat men zichzelf bijvoorbeeld als barmhartig persoon wil zien), want in de praktijk blijkt dat het vooral draait om het kennen van de projecthouder. Conclusie 36% van de respondenten geeft jaarlijks niet zoveel

23 aan kunst als dat zij zouden willen. Hier kan op worden ingespeeld door deze mensen vaker erop te attenderen dat er kunstprojecten zijn die hulp nodig hebben. Er zit geen groot verschil in de motivaties van eenmalige en meervoudige donateurs, overeenkomstig is de belangrijkste reden om te doneren Ik ken de projecthouder. Het biedt ruimte om te onderzoeken welke invloed het heeft wanneer voordekunst meer voorziet in de aspecten die men wel hoog in het vaandel heeft staan, maar nu nog niet als doorslaggevend worden ervaren. 2.3 Interviews met voordekunst-donateurs Wat is onderzocht De enqueteresultaten schetsen een algemeen beeld van de gemiddelde voordekunst-donateur en zijn motivatie om te doneren. Nu moet dieper worden ingegaan op het donatieproces van de donateur op voordekunst om te bepalen in welke context een donatie plaatsvindt. Het overlappende doel van de enquete en interviews is het achterhalen welke motieven doorslaggevend zijn om te kiezen voor een bepaald project (in essentie: waarom men doneert). De specifieke doelen van de interviews zijn: -Het donatieproces van de donateur in kaart brengen. -Achterhalen of en wanneer in het donatieproces men verbondenheid voelt met voordekunst. Onderzoek In een nieuwsbrief naar de database meedenkende donateurs van voordekunst werd een interview-oproep geplaatst. Van tot en met zijn vijftien mensen geïnterviewd. Een van de doelen was erachter komen welke weg de donateur heeft afgelegd vanaf het eerste moment dat hij de eerste prikkel voelde om te doneren tot het uiteindelijk doen van de donatie (en wat er zich daarna heeft afgespeeld) en of er een gevoel van verbondenheid (met voordekunst) werd ervaren. De vragenlijst en samenvattingen van de interviews staan in de bijlagen. De belangrijkste bevindingen worden samen met de enqueteresultaten samengevat en vertaald naar een persona die een bepaald type donateur op voordekunst vertegenwoordigt. Hypothese Om te ontdekken welke rol intrinsieke motivatie speelt bij het doen van een donatie en of dit leidt tot meerdere donaties was de hypothese: Mensen die meer verbonden zijn met voordekunst dan met een project/projecthouder, doneren vaker. De aanname was dat de eenmalige donateur simpelweg doneert omdat hij de projecthouder kent en de meervoudige donateur juist een sterkere passie voor kunst in het algemeen zou hebben (en hiermee dus intrinsiek gemotiveerd is). Eenmalige donateurs vs. meervoudige donateurs Bij de enquete kwam naar voren dat er geen groot verschil is tussen de motivaties van eenmalige en meervoudige donateurs. Bij de interviews draaide het bij de meervoudige donateurs vooral om de kwaliteit/ inhoud van het project (Waarden) en de gunfactor speelde een grote rol (Altruïsme). De meervoudige donateurs uitten wel vaker hun onvrede over de bezuinigingen in de culturele sector terwijl de 23

24 Deze afbeelding is onderdeel van de bijlage Datavisualisatie 2 24 eenmalige donateurs hun motivatie sterker relateerden aan de beloning die stond tegenover de donatie en dus iets meer extrinsiek gemotiveerd waren. Op de vraag of men zich verbonden voelde met voordekunst en in welke fase tijdens het donatieproces dit gebeurde, was de reactie meestal dat zij geen verbondenheid met voordekunst zelf voelden. Een gevoel van verbondenheid werd hoogstens ervaren bij het project of de projecthouder. Interviewhypothese niet bewezen Voor de hypothese Mensen die meer verbonden zijn met kunst in het algemeen en/of voordekunst dan met een project, doneren vaker heb ik geen bewijs gevonden. Mijn aanname was namelijk dat iemand die meerdere malen doneert, zich niet zo sterk verbonden voelt met één project of projecthouder maar meer met de kunst in het algemeen en ook voordekunst als facilitator. Het blijkt echter dat ondanks dat de band juist sterker is met een project/projecthouder en er eigenlijk geen band is met voordekunst er alsnog meerdere malen wordt gedoneerd. Conclusie: Meervoudige donateurs hebben sterkere intrinsieke waarden De eenmalige donateurs van de interviews waren vooral geïnteresseerd in de tegenprestatie en daarmee extrinsiek gemotiveerd. De meervoudige donateurs waren meer inhoudelijk gericht en bij hun speelde de gunfactor een grote rol. Er wordt vrijwel geen band tussen donateur en het platform voordekunst ervaren, hoogstens met een project of projecthouder. Hier moet bij verdere beslissingen rekening mee worden gehouden Intrinsieke motivaties van de (meervoudige) donateurs 2.4 Persona Wat is onderzocht Er wordt gekeken welk type donateur het sterkst vertegenwoordigd is op voordekunst. Onderzoeksmethode De conclusies en resultaten uit de enquete en interviews met de donateurs worden vergeleken met de conclusie van Koen van Vliet en uitgewerkt tot één persona. 3 Typen donateurs Koen van Vliet onderscheidt ter conclusie van zijn bevindingen drie typen donateurs: 1. De donateur die sympathiseert met de perso(o)n(en) achter het project. 2. De donateur die geïnteresseerd is in de uitvoering of het doel van het project 3. De donateur die geïnteresseerd is in de tegenprestatie voor zijn donatie.

25 Van Vliet ontdekte duidelijk onderscheid in 3 typen donateurs: 1. Sympathie met de projecthouder De donateur die sympathiseert met de projecthouder op persoonlijke basis, baseert zijn mening veelal op zijn relatie met de projecthouder. Of de donateur het project van kwaliteit vindt, hangt hier sterk samen met de relatie tot de projecthouder. Waarschijnlijk kijkt men minder kritisch naar de inhoud van het project wanneer men de projecthouder kent. Het platform zou bij dit type donateur kunnen inspelen op de peer pressure die men ervaart wanneer de projecthouder een bekende is. Een (grote) gemeenschappelijke kennissen- en vriendenkring maakt de donateur bewuster van zijn status binnen deze groep wanneer hij wel of niet doneert. 2. Geïnteresseerd in de uitvoering of het doel van het project Dit type donateur vormt zijn besluit om te doneren vooral op het platform en is gebaseerd op de kwaliteit van een project. De donateur wordt overgehaald door het filmpje, de tekst en de beloningen (de nadruk ligt niet op de tegenprestaties maar zij spelen wel een rol). De motivatie is beïnvloedbaar, is niet gebonden aan een projecthouder en hij/zij ervaart plezier in het geven wat resulteert in meerdere donaties. De betrokkenheid bij de projecten kan altruïstisch zijn, twee geïnterviewde donateurs hebben bijvoorbeeld een project gesteund puur omdat dit de jeugd muzikaal zou onderwijzen. Intrinsieke motivaties spelen bij dit type de hoofdrol. In het rapport A Framework for European Crowdfunding 13 wordt intrinsieke motivatie genoemd als een goede basis voor een lange termijn relatie wat betreft doneren. Deze doelgroep biedt daarom potentie om het platform op in te richten. 3. Geïnteresseerd in de tegenprestatie De donateur met een sterke extrinsieke motivatie doneert om te shoppen en kijkt vooral naar de kwaliteit van de tegenprestatie. Dit type donateur kan getriggerd worden door de nadruk op de tegenprestaties te leggen en het platform meer in te richten voor een window-shopping ervaring. Dit gaat overigens in tegen de waarden van voordekunst, het platform moet draaien om de projecthouder, de projecten, de gunfactor en onbaatzuchtig doneren. Interviews Er zijn vijftien voordekunst donateurs geïnterviewd. Drie donateurs vallen onder type 3, drie donateurs vallen onder type 1 en negen donateurs vallen onder type 2. De geïnterviewde donateurs zijn vooral geïnteresseerd in de uitvoering of het doel van het project en de tegenprestatie is hieraan ondergeschikt. Reputatie van de projecthouder Een opvallende ontdekking was dat enkele geïnterviewden in eerste instantie aangaven dat zij doneerden aan verschillende projecten omdat zij de projecthouder kenden, bij doorvragen kwam naar voren dat zij de projecthouder niet persoonlijk kenden maar dat het ging om de reputatie van de projecthouder of het gezelschap. Het gaat deze geïnterviewde donateurs dus niet om het feit dat de projecthouder een vriend/familielid is en er sociale druk plaatsvindt. Daarmee vallen zij alsnog onder type 2 omdat het hier vooral een interesse in het werk van de projecthouder betreft. Met dit in het achterhoofd moet 13 Buysere, K. de, et al. A Framework for European Crowdfunding. Lokatie onbekend: European Crowdfunding Network, Rapport, pag

26 het aspect Ik ken de projecthouder in de enquete daarom ook breder worden gezien. Een deel van deze groep valt waarschijnlijk ook onder type 2. Het advies is om bij een volgende enquete onderscheid te maken in Ik ken de projecthouder persoonlijk/via via en Ik ken ander werk van de projecthouder zodat er een nog beter beeld van de donateurs ontstaat. Enquete In de enquete is aan de donateurs gevraagd hoe belangrijk zij verschillende aspecten vinden bij het doen van een donatie. Men vindt het over het algemeen belangrijk dat: het een kleinschalig, sympathiek project is dat het project inhoudelijk goed is dat het project nog maar een klein steuntje in de rug nodig heeft. Dit zijn allemaal onderdelen die vallen onder type 2. project. Verdere keuzes zullen inspelen op de aangegeven belangrijke aspecten uit de interviews en enquete: het is een kleinschalig, sympathiek project het project is inhoudelijk goed het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig. De vier motivaties die hierop aansluiten zijn Altruïsme, Waarden, Effectiviteit en Verzoek om te doneren. Op pagina 27 vindt u de uitwerking van de persona, Gert. Persona Voor de persona is er gekozen voor een man uit de categorie jaar omdat deze leeftijdsgroep het sterkst vertegenwoordigt is in mijn interviews en de enquete (zie bijlage datavisualisatie 1) en het meest kapitaalkrachtig is. Gert vertegenwoordigt de donateur die geïnteresseerd is in de uitvoering of het doel van het project. Hij draagt kunst een warm hart toe, is ietwat praktisch ingesteld maar is ook gevoelig voor gevoelsmatige aspecten zoals sympathie en de gunfactor. 26 Conclusie: focus op type 2 Het type donateur dat centraal staat in het verdere onderzoek valt onder type 2: De donateur die geïnteresseerd is in de uitvoering of het doel van het

27 27 Persona Gert

28 14 Deze gegevens komen naar voren uit de Google Analytics van voordekunst Customer journey van het huidige donatieproces Wat is onderzocht Nu wordt onderzocht hoe Gert zich gedraagt bij het doen van een donatie. Gert komt op een bepaalde manier in aanraking met een project en hecht waarde aan diverse aspecten en criteria die leiden tot een donatie. Om uiteindelijk in te kunnen spelen op zijn wensen en behoeften, met als doel hem vaker te laten doneren, moet duidelijk worden wat zijn beslismomenten zijn en waar deze plaatsvinden. Onderzoeksmethode Uit de interviews is naar voren gekomen welke handelingen men verricht tijdens het huidige donatieproces. De gemiddelde stappen en handelingen omtrent het doneren zijn visueel samengevat in een customer journey. De customer journey van het donatieproces beschrijft de contactmomenten, handelingen en interacties tussen de donateur en voordekunst en het beschrijft de touchpoints en gedachten van de donateur vanaf het eerste inspiratiemoment (zijn eerste aanraking/kennismaking met voordekunst) tot aan het doen van de daadwerkelijke donatie. Huidige customer journey stages Een customer journey is op te delen in pre-service, service consumption (during) en post-service. Het donatieproces is te verdelen in zes stappen: 1. Prikkel (Pre-service) De eerste kennismaking met voordekunst of een project. Datgene wat de (potentiële) donateur beweegt om meer informatie op te zoeken over een project. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbericht zijn, een oproep op Facebook of een bekende die vertelt over voordekunst. De meest voorkomende manier waarop donateurs op voordekunst komen, is via een projectlink op Facebook of in een nieuwsbrief. Gert is lid van enkele nieuwsbrieven van theatergezelschappen en wordt via een link in een nieuwsbrief geattendeerd op een lopend kunstproject van het betreffende gezelschap op voordekunst. 2. Contactmoment met het platform (During) Wanneer de donateur voordekunst bezoekt. De meeste donateurs komen binnen op een projectpagina of de homepagina Oriëntatie De donateur leest de tekst over het project, bekijkt het filmpje, leest de motivaties van andere donateurs en ziet de beloningen. 4. Keuzemoment Dan volgt een keuzemoment. Ontstaat hier al de intentie om te doneren, ja of nee? Zo niet dan kan de donateur voordekunst verlaten of verder snuffelen door de projecten (of meer informatie over voordekunst

29 lezen). Als de donateur voordekunst verlaat kan dit ook zijn omdat hij extra informatie over een project wil vanuit een andere bron, dit uitstapje kan alsnog leiden tot een donatie. 5. Doneren Als de donateur op de projectpagina overtuigd raakt van het doen van een donatie, klikt hij op Steun dit project of kiest hij een bedrag met daar aan gekoppeld een tegenprestatie. Vervolgens kan hij een doneerbedrag invullen, een tegenprestatie kiezen (of juist uitvinken) en een motivatie achterlaten. Na een succesvolle transactie krijgt de donateur de mogelijkheid om zijn donatie te delen op sociale media. 6. Updates (Post-service) Na het donatieproces begint het communicatieproces van de projecthouder naar de donateur toe. De donateur kan ervoor kiezen om updates over het project te willen ontvangen. Wanneer hij een bericht ontvangt (meestal een ), kan hij deze openen en bekijken. Hij kan ook zelf actief bijhouden hoeveel geld er al is opgehaald door geregeld de projectpagina te bezoeken. Updates kunnen plaatsvinden tijdens de crowdfundactie en nadat het project succesvol is gefinancierd. onderdeel van de tegenprestatie, soms wordt de donateur er via nog speciaal voor uitgenodigd. Conclusie: De meeste donateurs komen via via of via sociale media op een projectpagina terecht. Het bekijken van de website gebeurt vaak thuis of op het werk. Tijdens de oriëntatiefase ligt er (vanuit het platform) geen nadruk op de projecthouder, terwijl dit een belangrijke motivatie voor het doneren is. Men hecht waarde aan het kunnen geven van motivaties en enkele geïnterviewden gaven aan deze ook te lezen tijdens de oriëntatiefase. Pas na de donatie ontstaat er communicatie vanuit de projecthouder naar de donateur toe. De huidige customer journey eindigt bij het krijgen van updates. Dus pas na de donatie krijgt de donateur notificaties wanneer de projecthouder een update heeft over het project. Op de volgende pagina staat een visuele weergave van de huidige customer journey. 7. Kunstproject bezoeken Als er gedoneerd is aan een voorstelling of expositie kan de donateur deze bezoeken. Soms is dit 29

30 Huidige customer journey 30

31 2.6 De volgende stap Van band met projecthouder naar band met voordekunst Omdat de donateurs die de meeste potentie bieden om nogmaals te doneren op voordekunst onder type 2 vallen en het project en de reputatie van de projecthouder bij hen centraal staat, moet er tijdens de oriëntatiefase vooral worden ingespeeld op het creëren van een (nog niet bestaande) band tussen donateur en projecthouder. De eerste donatie op voordekunst komt veelal voort uit het feit dat de projecthouder een bekende is, om de donateur nogmaals te laten doneren moet er dus weer een gevoel van Ik ken de projecthouder ontstaan. In hoofdstuk 2.3 werd duidelijk dat er geen band tussen donateur en voordekunst werd ervaren dus moet worden bedacht welke rol voordekunst moet krijgen in dit proces en of deze band opgebouwd kan worden. De eerste focus zal komen te liggen op de band tussen donateur en projecthouder en daarmee in het verlengde het project. Voordekunst als netwerk van kunstprojecten In het figuur Engagement loop hypothese is te zien dat eventuele engagement begint bij een project. Er moet worden onderzocht hoe voordekunst in het donatieproces geïntroduceerd kan worden zodat het voor de donateur duidelijk wordt dat het project waaraan zij doneren (of in geïnteresseerd zijn) onderdeel is van een groter geheel. Het gaat er nu niet zozeer meer om dat donateurs een band krijgen met voordekunst als organisatie maar met voordekunst als netwerk van kunstprojecten. Engagement loop hypothese Volgende stap In hoofdstuk 3 wordt de huidige customer journey aangevuld, geoptimaliseerd en in de context van de doelgroep gezet op basis van de aanwezige motivaties en Persuasive design technieken die daarop inspelen. Gert belichaamd de voordekunst-donateur en speelt hierin de hoofdrol. 31

32 03 Hoe kunnen we Persuasive design toepassen om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van de donateur bij voordekunst 32 wordt vergroot?

33 Inleiding Nu we weten wie de donateur is, wat zijn beweegredenen zijn om te doneren en het donatieproces middels de customer journey in kaart is gebracht moet worden gekeken waar en op welke manier in dit proces iets kan worden ontworpen zodat de donateur voordekunst vaker zal bezoeken en het doneergedrag van de donateur om wordt gezet naar herhaald gedrag. Ook moet worden bepaald welke rol voordekunst krijgt in het engagementproces. Wat is onderzocht Er is onderzocht welke Persuasive theorieën en methoden van BJ Fogg, Maurits Kaptein en Steven P. Anderson toegepast kunnen worden op de customer journey van Gert om ervoor te zorgen dat donateurs meerdere malen doneren en er engagement tussen donateur en voordekunst ontstaat. Onderzoeksmethode Via Online Desk Research kwam BJ Fogg als Behavioral en Persuasive specialist naar boven. Zijn methode wordt aangehouden om helder te krijgen wat het doel is en hoe dat middels Persuasive design kan worden bereikt. Met de theorieën van Stephen P. Anderson 15 en Maurits Kaptein 16 wordt een lijst van toepassingen opgesteld. Daarnaast wordt met de Mental Notes -kaarten van Stephen P. Anderson in een structurele brainstorm per psychologisch inzicht in het menselijk gedrag een ontwerpoplossing bedacht. Deze worden stuk voor stuk toegepast met als resultaat een nieuwe customer journey. 3.1 BJ Fogg Stappenplan om het doel helder krijgen BJ Fogg heeft onderzocht dat computers het gedrag en de gedachten van mensen op een voorspelbare manier kunnen veranderen. Hij focust hierbij op Persuasive design: een systematische manier van ontwerpen met gedragsbeïnvloeding als doelstelling. Zijn methode laat de ontwerper stapsgewijs stilstaan bij het doel en hoe gewenst gedrag tot stand kan komen. Wat is het doel? Het doel is engagement-creatie tussen donateur en voordekunst. Om de term engagement te concretiseren wordt dit vertaald naar herhaalbezoek met daarmee in het verlengde het nogmaals doen van een donatie. Hoe komt dat gedrag tot stand? Om gewenst gedrag (herhaalbezoek en -donatie) te bereiken moeten volgens Fogg 3 elementen tegelijkertijd plaats kunnen vinden/aanwezig zijn: 1. Hij moet voldoende gemotiveerd zijn. 2. Hij moet de mogelijkheid hebben om het gedrag uit te voeren. 3. Hij moet getriggerd worden. 1. Voldoende gemotiveerd De motivatie om te doneren is over het algemeen aanwezig (omdat onze doelgroep minimaal een keer heeft gedoneerd). De Persuasive design principes en technieken moeten inspelen op de motivaties van 15 Schrijver van het boek Seductive interaction design: creating playfull, fun and effective user experiences 16 Schrijver van het boek Digitale verleiding: hoe beïnvloedingsprofielen de online marketing op z n kop zetten. 33

34 34 persona Gert en de aspecten die hij belangrijk vindt bij het doneren. Dit zijn: Altruïsme (Het is een kleinschalig, sympathiek project) Waarden (Het project is inhoudelijk goed) Effectiviteit (Het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig) Verzoek om te doneren. ( Ik ken de projecthouder ) 2. Mogelijkheid om het gedrag uit te voeren Wanneer een donateur getriggerd (geprikkeld) raakt om een project te bekijken moet hier direct op worden ingespeeld. Momenteel is voordekunst niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, wat een eventuele donatie in de weg staat. 3. Triggers Een trigger is een opvallend onderdeel van het design die prikkelt en (direct) overhaalt tot bepaald gedrag. BJ Fogg s mantra is Put hot triggers in the path of motivated people. De vorm en inhoud van deze triggers wordt bepaald door de theorie van Kaptein (gebaseerd op Cialdini) en Anderson. Zorgen voor voldoende motivatie (1) Men bezoekt voordekunst uit interesse voor een project of projecthouder. Er wordt daarom voor gekozen om in eerste instantie het platform voordekunst los te laten en het project in het begin van de customer journey centraal te stellen. Voordekunst heeft in deze Oriëntatiefase een faciliterende rol. Er moet een (nog niet bestaande) band tussen donateur en projecthouder worden gecreëerd zodat de donateur het gevoel krijgt dat hij de projecthouder kent en de gunfactor omhoog komt. Projecten krijgen meer een eigen identiteit en zijn zo gemakkelijker van elkaar te onderscheiden. Ervoor zorgen dat men het gedrag uit kan voeren (2) De huidige concentratieboog van de donateur is laag. In de customer journey betekent dit dat wanneer Gert geprikkeld raakt om een project te bekijken, hij dit direct moet kunnen doen. En omdat deze prikkel in verschillende contexten kan plaatsvinden moet er worden ingespeeld op de mobiliteit van de gebruiker. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. Triggers inzetten (3) Voordekunst moet de al aanwezige motivaties versterken door de juiste triggers op het juiste moment in te zetten. Een cruciaal moment hierin is de Oriëntatie-fase uit de customer journey, wat leidt tot het keuzemoment (en hopelijk tot een donatie). Nadat er in de huidige customer journey een donatie is gedaan, is de enige herhaal-trigger de maandelijkse nieuwsbrief van voordekunst die de lezer o.a. uitnodigt om nieuwe projecten te bekijken. Customer journey: oriëntatiefase versterkt Door de theorie van BJ Fogg toe te passen op het vraagstuk van voordekunst, is het doel geconcretiseerd naar herhaalbezoek en het nogmaals doen van een donatie. Volgens Fogg is het vooral belangrijk dat men gemotiveerd is om het gedrag uit te voeren. Door met de juiste triggers het project centraal te stellen en de projecthouder voor te stellen aan Gert, worden de motivaties sterker aangesproken en daarmee de oriëntatiefase versterkt. Dit zorgt ervoor dat er bij het keuzemoment vaker voor wordt gekozen om te doneren. Zie afbeelding Customer journey na Fogg.

35 Customer journey na Fogg 3.2 Maurits Kaptein Persuasion profiling Kaptein is mede-oprichter van het bedrijf Science Rockstars, dat zich specialiseert in persuasion profiling. Door middel van (klik)analyses en andere data algoritmes personaliseren zij het aanbod van een website of nieuwsbrief per gebruiker. In zijn boek Digitale verleiding: Hoe beïnvloedingsprofielen de online marketing op z n kop zetten schrijft hij over hoe mensen te beinvloeden zijn en hoe personalisatie (van het aanbod) de conversierate verhoogt. Door het klikgedrag van websitebezoekers te registreren, wordt hun 35

36 36 profiel steeds uitgebreid waardoor er beter in te spelen is op hun specifieke behoeften en reacties op bepaalde beïnvloedingsprincipes. Kaptein past de theorie van Cialdini toe op online diensten. Cialdini De Zes principes van het overtuigen van Robert B. Cialdini die Kaptein toepast zijn: 1. Wederkerigheid Als je iets gratis weggeeft, voelt de ontvanger zich verplicht om iets terug te doen. 2. Sociale bewijskracht Als veel mensen een positieve mening over iets uiten, neemt iemand dit snel over. 3. Consistentie Mensen streven ernaar zich consistent te gedragen. Laat ze eerst een kleine toezegging doen, dan zijn ze sneller bereid om een volgende grotere stap te zetten. 4. Sympathie Mensen zijn het beste over te halen door iemand die ze sympathiek vinden. 5. Autoriteit Iemand die wordt gezien als autoriteit kan gemakkelijker mensen meekrijgen. 6. Schaarste Mensen hechten meer waarde aan dingen die moeilijker te verkrijgen zijn. Toepasbare principes en technieken Kaptein behandelt verschillende Persuasive principes in zijn boek. Hieronder staan de principes die toe te passen zijn op voordekunst. Personalisatie: Verhoogt aantoonbaar de impact. Personalisatie kan data gedreven of theoriegedreven zijn. Wanneer het data gedreven is, kan het gericht zijn op het gedrag van anderen of het eigen gedrag. Meer keuze: Leidt tot verlaagde impact. Onderbouwd door onderzoek van Barry Schwartz. (Paradox of choice, 2003.) Impulsaankopen: Moeten niet vergeten worden. Toon soortgelijke items of biedt inspiratie. Recommendersysteem: Biedt de mogelijkheid om producten te ontdekken waar je niet naar zocht. Dit aanbod kan statisch of dynamisch (dan past het zich na clicks aan) gepresenteerd worden. Het systeem kan zich focussen op het einddoel of op de manier waarop het wordt aangeboden. Focussen op het hoe (de manier waarop het wordt aangeboden) vergroot de impact! Heuristieken: Zijn luie manieren van informatie verwerken. Bijvoorbeeld: collega s geven de baas het cijfer 9, dus dan doe ik dat ook. Commitment: Door middel van Freedman en Fraser, 1966 onderbouwt Kaptein het belang van commitment bij een aankoop. De theorie hierachter is dat mensen zich consistent willen gedragen. Met de foot-in-thedoor -techniek kun je mensen eerst een kleine toezegging laten doen waardoor ze later sneller geneigd zijn om aan een grotere toezegging te voldoen. Customer journey: communicatie via updates versterkt De oriëntatiefase wordt versterkt door heuristieken in te zetten. Het keuzemoment kan zorgen voor Commitment door hier de foot-in-the-door techniek in te zetten. Aan de kleine toezegging wordt Gert dan herinnert via updates zonder dat hij daarvoor eerst heeft hoeven doneren, zo ontstaat er een nieuwe weg in de journey die vanuit het keuzemoment rechtstreeks leidt tot updates. Impulsaankopen kunnen aan Gert getoond worden nadat hij heeft gedoneerd (donatie succesvol) om hem erop te wijzen dat voordekunst meer projecten

37 biedt en hem daarmee te prikkelen (triggeren) andere projecten te bekijken. Deze Impulsaankopen kunnen ook getoond worden in de laatste update ( ) van de projecthouder aan Gert met informatie over de tegenprestatie. Personalisatie kan de updates van voordekunst gericht aan Gert versterken door beter in te spelen op de wensen en behoeften van Gert. Gebasseerd op eerdere keuzes en klikgedrag wordt een Recommendersysteem opgezet dat ertoe moeten leiden dat Gert vaker projecten bekijkt en zo dus weer terugkomt in de oriëntatiefase. Customer journey na Fogg en Kaptein 37

38 3.3 Stephen P. Anderson Mental Notes Stephen P. Anderson heeft een brainstorming-tool ontwikkeld die vijftig inzichten vanuit de psychologie samenbrengt in een kaartenset genaamd Mental Notes. Elke kaart beschrijft een inzicht (principe) in het menselijk gedrag en biedt handvatten hoe dat is toe te passen in webdiensten. Per kaart is bekeken of het principe toegepast kan worden met als doel engagement: herhaalbezoek en het nogmaals doen van een donatie. De complete lijst is toegevoegd aan de bijlagen. Overlappingen Anderson is de laatst gelezen bron en behandelt enkele principes die bij Kaptein al zijn verwerkt: Social proof, Sympathy, Committment & Consistency en Footin-the-door. Daar wordt aan toegevoegd: Autonomy, Trigger en Peak-end rule. ren ons gedrag verandert. Gezichten kunnen gebruikt worden om sociale bewijskracht te versterken. 17 Customer journey: communicatie via updates versterkt The power of faces kan de oriëntatiefase versterken door visueel te laten zien wie de projecthouder is. Uit de interviews kwam naar voren dat men na de donatie niet direct nog een donatie zal doen. Hier kan beter aan Gert worden gevraagd of hij lid wil worden van de nieuwsbrief. Op Autonomy kan worden ingespeeld door direct duidelijk te maken dat hij zelf kan bepalen welke onderwerpen er in zijn nieuwsbrief worden behandeld. Wanneer Gert al geregistreerd staat als lid van de nieuwsbrief kan hij hier middels de Peak-endrule op speelse wijze worden aangespoord om zijn personalisatieprofiel te vullen. Dit leidt gaandeweg tot specifieker gepersonaliseerde communicatie en versterkt daarmee de link naar de oriëntatiefase. 17 Anderson, S. Seductive interaction design: creating playful, fun and effective user experiences. Amerika: Pearson Education, Hoofdstuk 7, The Power of Faces, pag Toepasbare principes en technieken Autonomy: Creëer een gevoel van controle, geef keuzes zodat men iets kan beïnvloeden. Peak-end rule: Stop een kleine verrassing in de Customer Journey. Op het einde van een proces bijvoorbeeld een grappige boodschap met het verzoek aan de gebruiker om zich te registreren. The power of faces Stephen P. Anderson zegt in zijn boek Seductive interaction design: creating playful, fun and effective user experiences dat alleen al de aanwezigheid van ande-

39 Customer journey na Fogg en Kaptein 39

40 3.4 Optimalisatie huidige customer journey Inleiding Door de nieuwe Persuasive technieken toe te passen en in de context van Gert te zetten ontstaat er een nieuwe customer journey. Oriëntatie Het gezicht achter projecthouder en mededonateurs Anderson s theorie over het inzetten van gezichten wordt toegepast op de projectpagina om in te spelen op Cialdini s Sociale bewijskracht en Sympathie. Er wordt zo rekening gehouden met het aspect ik ken de projecthouder en de gunfactor kan omhoog gaan wanneer het voor Gert duidelijk is wie hij helpt. Aantal keuzes verkleinen Kaptein zegt dat meer keuze leidt tot een verlaagde impact. Op de projectpagina staat nu een (vaak lange) lijst van beloningen/tegenprestaties die Gert krijgt wanneer hij een bepaald bedrag doneert. Dit speelt vooral in op extrinsieke waarden en omdat er veel keuzes staan neemt dit een groot deel van de pagina in beslag. Voor een betere effectiviteit en om de nadruk te leggen op de intrinsieke motivaties wordt deze lijst verkort. Luie manier van informatie verwerken Om The power of faces van Anderson in te zetten moeten andere donateurs visueel in beeld worden gebracht om aan te sluiten op Cialdini s sociale bewijskracht. Door de motivaties die men geeft bij een donatie op de projectpagina te zetten met daarbij de foto van de donateur wordt ook ingespeeld op Heuristieken. Het wordt voor een donateur gemakkelijker om ook te doneren als hij ziet dat anderen ook hebben gedoneerd en uitleggen waarom. 40 Customer journey Gert eerste deel

41 Keuzemoment: Vooraf updates Updates ontvangen voordat er is gedoneerd Donateurs ontvangen nu alleen updates van een project nadat zij hier aan hebben gedoneerd. Op Commitment kan worden ingespeeld door vóór een donatie interesse in een project te kunnen aangeven. Dan wordt de donateur vanaf dat moment op de hoogte gesteld van eventuele updates van dat project. Op deze manier hebben de updates van de projecthouders een sterkere functie omdat ze dan direct potentiële donateurs kunnen overhalen. Nu dient het vooral als communicatie naar de bestaande achterban die al heeft gedoneerd. Uit de enquete kwam sterk naar voren dat men ontevreden is over het aantal updates (dit zouden er meer mogen zijn). Door de updates ook naar geïnteresseerden te sturen zullen projecthouders gemotiveerder raken om dit met regelmaat bij te houden zodat zij potentiële donateurs kunnen overhalen om te doneren. Customer journey Gert tweede deel 41

42 42 Donatie succesvol Donatie succesvol pagina Als een donateur het donatieproces succesvol heeft doorlopen, verschijnt er een donatie succesvol -scherm. Om een continue dialoog gaande te houden moet hier worden geprobeerd de donateur te prikkelen om meer projecten te bekijken en zich in te laten schrijven voor de nieuwsbrief. Dit is een belangrijke pagina in het donatieproces waar nog geen nadruk op ligt. Deze moet als een aparte stap aan het donatieproces worden toegevoegd. Authonomy De mogelijkheid om een gepersonaliseerde nieuwsbrief samen te stellen geeft een gevoel van controle en kan ervoor zorgen dat men sneller geneigd zal zijn lid te worden van de nieuwsbrief. Om donateurs te triggeren zich in te schrijven voor de nieuwsbrief moeten zij zelf kunnen bepalen waarvan zij op de hoogte willen worden gehouden. Steven Anderson beschrijft in zijn boek hoe gebruikers verleidt kunnen worden om zich te registreren. Het moet vanaf het begin voor de gebruiker duidelijk zijn waarom hij zich ergens aan gaat verbinden. Er moet niet teveel informatie gevraagd worden en er moet in het voordeel van de gebruiker uitgelegd worden waarom bepaalde informatie nodig is. Daar kan aan worden toegevoegd dat zij zelf kunnen bepalen met welke regelmaat zij berichten willen ontvangen door hun eigen Trigger in te stellen. Peak-end rule Voordekunst wil graag meer informatie van haar donateurs om een optimale personalisatie te kunnen bieden. Op het einde van het donatieproces kan de donateur volgens Anderson op een grappige manier worden verleid om een vraag te beantwoorden of om lid te worden van de nieuwsbrief. Verrassingen Gert wil ook de mogelijkheid hebben om projecten te ontdekken waar hij in eerste instantie niet naar zocht. In deze behoefte aan verrassingen kan worden voorzien door niet alleen maar soortgelijke projecten die nog maar een klein steuntje in de rug nodig hebben te tonen, maar ook projecten die (bijna) geen raakvlak hebben met projecten waar zij eerder aan hebben gedoneerd. Dit stimuleert volgens Kaptein de Impulsaankopen. Nieuwsbrief Personalisatie vergroot de impact Uit de Donateurs enquete 2013 van hoofdstuk 2.2 kwam naar voren dat 56% van de 1947 respondenten een nieuwsbrief op maat een goede toevoeging zou vinden. Een gepersonaliseerde nieuwsbrief kan worden ingezet om donateurs met projecten in aanraking te laten komen die hen aanspreken. Op basis van eerder gemaakte keuzes en klikgedrag kunnen personalisatie-profielen worden gemaakt zodat Gert beter door de bomen het bos kan zien. Ook hier worden verrassingen gepresenteerd aan Gert. Nieuwsbrief regelmatig uitsturen Om Gert geregeld te bereiken moet de nieuwsbrief actief worden ingezet. Uit de enquete is namelijk gebleken dat de donateurs een beoogd bedrag hebben dat zij jaarlijks aan kunst zouden willen

43 uitgeven. Het gemiddelde bedrag ligt tussen de 50,- en 250,-. 37% Geeft aan dat zij, ondanks hun streven, dit bedrag niet jaarlijks uitgeven. Een reden hiervoor kan zijn dat men het vergeet omdat zij niet met genoeg mogelijkheden om kunst te steunen in aanraking komen. De nieuwsbrief kan dit streven bevorderen door projecten aan te bieden die specifiek de betreffende donateur aanspreken en de donateur uit te nodigen voor voordekunst-events en daarnaast verrassingen te bieden. Hiermee wordt ingespeeld op Kaptein s principe Personalisatie. Lid willen worden Van de 1742 respondenten van de enquete gaven 460 mensen aan dat zij lid zijn van de nieuwsbrief van voordekunst. Maar liefst 369 mensen antwoordden op dezelfde vraag dat zij geen lid zijn maar dit wel graag willen worden (zij vulden bij deze vraag hun adres in en werden direct toegevoegd aan de nieuwsbriefdatabase van voordekunst). Dit geeft aan dat er op de website nog niet genoeg nadruk op de nieuwsbrief ligt en dat deze respondenten de optie over het hoofd hebben gezien of er op het moment het nut niet van inzagen. Tegenprestatie Suggesties In de laatste die Gert ontvangt van de projecthouder (met informatie over de tegenprestatie) kunnen namens die projecthouder ook suggesties worden gedaan om andere projecten te bekijken (met wederom verrassingen). Gert kent deze projecthouder en om in te spelen op Cialdini s Sociale bewijskracht en Sympathie kan deze nu Gert projecten aanraden. Voorstelling/voordekunstevent bezoeken Op locatie doneren Ondanks dat mobiliteit buiten de scope valt, moet wel worden vermeld dat voordekunst bijeenkomsten organiseert voor donateurs en projecthouders. Tijdens deze offline bijeenkomsten kan de donateur geïnspireerd en getriggerd raken om een donatie te doen. Er moet rekening worden gehouden met wat voor effect het heeft als iemand op een evenement een donatie wil doen. Het Google Rapport: The New Multi-Screen World: Understanding Consumer Behaviour, constateert een shift van content bekijken op de laptop/desktop naar verschillende touchpoints. Om dit op locatie mogelijk te maken moet de weergave van projecten en voordekunst geoptimaliseerd worden voor mobiele weergave. Volgens Belleflamme is de nabijheid van projecten voor donateurs ook van belang bij het doen van een donatie. Door de content location-based aan te bieden kan hierin worden voorzien. Concluderend: communicatie loop Het donatieproces (en betrokkenheid/engagement) begint bij een specifiek project/projecthouder. Er moet een continue, zo persoonlijk mogelijke, dialoog tussen voordekunst en donateur ontstaan om een mate van betrokkenheid te bereiken. Omdat de donateurs hebben aangegeven dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien en moeite hebben met het kiezen van een project moeten zij daarin begeleid worden. Het draait niet alleen om de interface maar ook om gepersonaliseerde content. De customer journey van Gert wordt daarom uitgebreid met een personalisatieprofiel en omgezet naar een communicatie loop die zich kan blijven herhalen: 43

44 44 Customer journey Gert totaal

45 45

46 04 Hoe ziet de User Interface van de Touchpoints er uit? 46

47 Inleiding Om een continue dialoog te houden met de donateur zijn vier belangrijke onderdelen uit het donatieproces herontworpen en aangepast naar de richtlijnen van Persuasive design, ter bevordering van de engagement. De vier onderdelen uit de customer journey zijn: Oriëntatiefase * * Donatie succesvol-fase * Vooraf updates * Nieuwbrief * Met deze nieuwe designs wordt geprobeerd om met zowel het doneer-gedeelte als met de communicatie na de donatie in te spelen op de motivaties en behoeften van de donateurs. Wat is onderzocht Nu Persuasive design is toegepast op de ontwerpen moet worden gekeken hoe de donateurs hierop reageren en welk (klik)gedrag zij naar aanleiding hiervan vertonen. Onderzoeksmethode Oriëntatiefase, Donatie succesvol-fase, Updates Van het eerste herontwerp van de projectpagina (oriëntatiefase) en de donatie succesvol-pagina (donatie succesvol-fase) en de optie om vooraf updates te ontvangen (vooraf updates) wordt een paper prototype gemaakt. Deze worden door middel van A/B testen kwalitatief en inhoudelijk getest met donateurs. De resultaten (evaluatie) worden verwerkt in een tweede herontwerp van de projectpagina. Nieuwbrief Via MailChimp wordt een gepersonaliseerde nieuwsbrief verzonden naar 200 meedenkende voordekunst-donateurs. De inhoud van de s wordt gebaseerd op de categorieën waaraan die persoon eerder doneerde. Er wordt ook een algemene nieuwsbrief verzonden naar 200 meedenkende voordekunst-donateurs met als inhoud drie projecten, aangeprezen door voordekunst. Vervolgens wordt gekeken welk verschil er is tussen het klikgedrag van de donateurs met de gepersonaliseerde nieuwsbrieven en de donateurs met de algemene nieuwsbrief (deze hebben als inhoud random projecten die dus niet specifiek aansluiten op de voorkeuren van de donateur). Op de volgende pagina wordt visueel aangegeven van welke onderdelen uit de customer journey van Gert een herontwerp is gemaakt. * Deze kleuren corresponderen met de gekleurde cirkels in afbeelding Aangepaste User Interfaces in de customer journey van Gert. 47

48 Aangepaste User Interfaces in customer journey van Gert 48

49 4.1 Oriëntatiefase, Donatie succesvol-fase, Updates User Interfaces Inleiding De projectpagina, donatie succesvol pagina en donatie succesvol zijn naar aanleiding van de Persuasive design technieken uit hoofdstuk 3 herontworpen. Tevens is aan de projectpagina als extra functionaliteit de optie om vooraf updates te ontvangen toegevoegd. Projectpagina 1 Om ervoor te zorgen dat een project gemakkelijker te herkennen is (en daardoor beter is terug te vinden) kan het meer een eigen identiteit krijgen door een customized background toe te voegen. 2 Omdat er door donateurs geen band met voordekunst wordt ervaren ligt de focus op de belangrijkste reden om te doneren Ik ken de projecthouder en de gunfactor. De theorie van Stephen P. Anderson omtrent the power of faces wordt concreet vorm gegeven door een foto van de projecthouder te tonen. Daarbij staat een korte tekst waarin de projecthouder zichzelf voorstelt. 3 Door de motivaties direct zichtbaar te maken op de projectpagina wordt ingespeeld op Cialdini s overtuigingsprincipe Sociale bewijskracht en Kaptein s heuristieken. Er wordt een foto getoond van de donateurs die deze hebben toegevoegd aan hun profiel naar aanleiding van Anderson s power of faces. Er moet een maximum worden gesteld aan het zichtbare aantal motivaties: motivaties met profielfoto krijgen voorrang. Er kan peer pressure worden ervaren wanneer de projecthouder en/of andere donateurs bekenden zijn van de (potentiële) donateur. 4 Het percentage dat het project al heeft behaald blijft groot in beeld. Wanneer een project bijna zijn eindbedrag heeft gehaald kan dit aanlokkelijk werken omdat het inspeelt op het aspect Het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig. 5 Om de donateur kennis te laten maken met voordekunst zodat daar een band mee kan worden opgebouwd, krijgt voordekunst een gezicht Om de donateur sneller een beslissing te laten maken en omdat de nadruk niet moet liggen op de extrinsieke beloningen/ tegenprestaties is ervoor gekozen om slechts de eerste 5 tegenprestaties te laten zien als trigger. De complete lijst is zichtbaar op de donatiepagina. 49

50 Donatie succesvol pagina 1 Na een donatie in het huidige ontwerp, bedankt voordekunst de donateur voor zijn donatie op de donatiesuccesvol-pagina. Maar de donatie is eigenlijk gegeven aan de projecthouder. Om de band met de projecthouder door te trekken wordt hier dezelfde foto geplaatst en krijgt de donateur een persoonlijk bedankje. 2 Deze getoonde projecten kunnen aansluiten op Het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig en Kaptein s tip om verrassingen te tonen ter bevordering van impulsaankopen. Aansluitend op de power of faces en om sympathie op te wekken wordt in plaats van de algemene projectafbeelding de foto van de projecthouder getoond. (Soortgelijke projecthouders ipv. soortgelijke projecten tonen.) Om ervoor te zorgen dat er gepersonaliseerde s kunnen worden verstuurd, moeten deze worden aangevuld met gegevens van de donateur. Nadat er een donatie is gedaan moet de donateur op speelse wijze verleid worden om informatie achter te laten. De gevraagde gegevens moeten inspelen op de behoeften en ideeën van de donateur. Een voorbeeld hiervan is de intentie om een bepaald bedrag te doneren aan kunst maar hier jaarlijks niet aan toe komen, vormgegeven als een speelse functionaliteit. Voordekunst vindt het belangrijk dat projecten via sociale media worden gedeeld. Dit speelt vooral in op donateurs die vallen onder type 1: Sympathie met de projecthouder en peer pressure. Meer dan 50% van de bezoekers komt op via een referral en meer dan 50% daarvan komen via Facebook. Om ervoor te zorgen dat donateurs het project delen moet duidelijk worden gemaakt dat dit het laatste steuntje in de rug van het project kan geven.

51 Donatie succesvol 1 Er wordt na de donatie een gestuurd ter bevestiging van de donatie. In deze kan de projecthouder de donateur overhalen om lid te worden van de nieuwsbrief. Stefanos Karakasis, Community builder bij Kaptein s bedrijf Science Rockstars geeft als tip dat het het beste werkt wanneer er slechts één call to action wordt gevraagd aan de ontvanger van de . In dit geval ligt de focus op inschrijving voor de nieuwsbrief maar er kan ook voor worden gekozen om via de projecthouder de donateur andere projecten aan te raden. 1 51

52 Vooraf Updates ontvangen Het komt voor dat donateurs er een nachtje over willen slapen voordat ze een donatie doen. Tijdens de interviews is aangegeven dat men het soms moeilijk vindt om een project terug te vinden (ze zien door de bomen het bos niet meer). Om dit te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat men de interesse in een project niet vergeet moet als extra functionaliteit worden toegevoegd dat donateurs vóórdat zij doneren de updates van het project kunnen ontvangen. Dit geldt als een kleine toezegging (foot-in-the-door) aansluitend op het principe consistentie van Cialdini.

53 4.1.2 Testfase projectpagina en donatie succesvol pagina Inleiding De eerste herontwerpen van de projectpagina en de donatie succesvol pagina zijn getest en besproken met acht testpersonen. Twee van deze testpersonen hebben ook deelgenomen aan de interviews van hoofdstuk 2.3, de zes anderen waren donateurs op voordekunst en nog niet op de hoogte van dit onderzoek. Projectpagina * Het eerste herontwerp van de projectpagina is getest middels een paper prototype A/B test met de huidige projectpagina en besproken aan de hand van een kwalitatieve vragenlijst. Naar aanleiding van de resultaten is een tweede herontwerp gemaakt. Donatie succesvol pagina Deze pagina is getest door eerst de versie met de gezichten van projecthouders te tonen (versie B) en te vragen naar opvallendheden en waar de donateur op zou klikken. Daarna is versie A met de algemene (huidige) projectafbeeldingen ernaast gelegd om te onderzoeken of de verschillen duidelijk waren Testresultaten projectpagina en donatie succesvol pagina Projectpagina resultaten Het eerste herontwerp van de projectpagina is voorgelegd aan de donateurs. Er kwam naar voren dat de foto van de projecthouder een welkome aanvulling was omdat nu concreter werd naar wie de donatie gaat. De motivaties van andere donateurs werkten vooral overtuigend als men kon zien wie dat had geschreven. De achtergrond maakte de pagina voor enkele testpersonen te druk. Dat voordekunst hier een gezicht krijgt en het project door hun wordt aangeraden werd als overbodig gezien. De hoeveelheid beloningen was hier al teruggebracht naar vijf, maar alsnog was het een van de eerste dingen was waarnaar men keek. In het nieuwe ontwerp is er daarom voor gekozen: de projecthouder een titel te geven met zijn of haar naam erin voordekunst op de achtergrond te houden de achtergrond rustiger te maken het aantal beloning terug te brengen naar drie. Donatie succesvol pagina resultaten Het tonen van de gezichten van de projecthouders kwam sterker bij de testpersonen binnen en het maakte ze nieuwsgierig naar de persoon achter het project. Doordat er nu soms ook al gezichten worden gebruikt als projectafbeelding viel het geen van de ondervraagden in eerste instantie op dat er bij versie B specifiek projecthouders werden getoond. Om het effect van de gezichten te testen zal dit met een grootschaligere A/B test online moeten worden getest zodat er conclusies kunnen worden getrokken aan de hand van klikgedrag. * * * Huidige projectpagina Eerste herontwerp Tweede herontwerp 53

54 4.2.1 User Interfaces 4.2 Nieuwbrief Inleiding De gepersonaliseerde nieuwsbrief en de algemene nieuwbrief zijn naar aanleiding van de Persuasive design technieken uit hoofdstuk 3 herontworpen. Persoonlijke nieuwsbrief 4 In de enquete is voorgelegd of men behoefte heeft aan een advieswijzer 20 en een nieuwsbrief op maat. 44% Van de respondenten ziet een advieswijzer als meerwaarde en 56% ziet de nieuwsbrief op maat als meerwaarde. Fogg stelt dat personalisatie (van het aanbod) de gebruiker helpt bij het maken van een keuze De inhoud van de gepersonaliseerde nieuwsbrieven wordt bepaald naar aanleiding van het profiel van de donateur. Deze wordt bij verschillende handelingen met meerdere data aangevuld (hoogte van donaties, genre van projecten waaraan is gedoneerd, genre van projecten waar vooraf voor de updates is ingeschreven, intentiebedrag om jaarlijks te doneren etc.). Idealiter staan er projecten die al meer dan 50% hebben behaald (steuntje in de rug). 2 Omdat uit de interviews is gebleken dat men ook behoefte heeft aan verrassingen binnen het projectaanbod en omdat dit volgens Kaptein kan leiden tot impulsaankopen, moet er een project tussen staan dat niet teveel lijkt op projecten waaraan eerder is gedoneerd Het aantal dagen dat het project nog te gaan heeft, hoeveel mensen er al aan hebben gedoneerd en of partners dit project hebben gesteund zijn hier weggelaten. Om sterker in te spelen op heuristieken wordt er gefocust op het behaalde percentage, inhoud van het project en andermans motivatie. Een motivatie van een andere donateur staat direct onder samenvatting van het project. De aanhef van de is de voornaam van de donateur Bij deze vraag werd aan de donateurs toegelicht dat de advieswijzer zou de donateur aanraden welke projecten te ondersteunen. 21 Fogg, BJ, Purple Path Behavior Guide. Stanford Persuasive Tech Lab. Pagina 16.

55 Voordekunst nieuwsbrief De inhoud van de voordekunst nieuwsbrief is voor iedere donateur hetzelfde. De aanhef is wel gepersonaliseerd. Dit zijn 3 projecten aangeraden door het voordekunst team In plaats van een anonieme motivatie staat er onder elk project een foto van degene die het project heeft aangeraden (Roy, Kristel en Nico) en de tekst waarom voordekunst dit project leuk vindt. Om de gebruiker over te halen dit project te gaan bekijken. 3 55

56 Label K Label J Label G Label C 56 Label P Label M Label F Testfase nieuwsbrieven Inleiding Om te testen welke invloed gepersonaliseerde kan hebben zijn er 181 gepersonaliseerde nieuwsbrieven verstuurd. Daarnaast zijn er 191 nieuwsbrieven verstuurd met willekeurige inhoud die de invloed van voordekunst als autoriteit testen. Testopzet gepersonaliseerde nieuwsbrieven 1. Projectpakketten samenstellen Lopende projecten die nog enkele weken online zouden staan op voordekunst vanaf , zijn samengevoegd tot zeven pakketjes van drie projecten met hetzelfde thema of genre. Label: C F G J K M P Zie bijlagen Gepersonaliseerde nieuwsbrieven. 2. Doneergeschiedenis opzoeken Via MailChimp is een selectie gemaakt van actieve nieuwsbrief lezers. Dit zijn nieuwsbriefleden die de nieuwsbrieven van voordekunst het vaakst openen en de meeste onderdelen in die brieven aanklikken. Van 181 van deze actieve donateurs is opgezocht aan welk(e) project(en) zij eerder hebben gedoneerd. 3. Doneergeschiedenis koppelen aan projectpakket Met Nico Voskamp van voordekunst is per donateur bepaald welk pakket het beste past bij de doneergeschiedenis. Deze matching is eerst op de kunstcategorieën van voordekunst gebaseerd en daarna is gekeken of het inhoudelijk aansloot met de vorige donaties. Bijvoorbeeld: binnen de categorie MUZIEK vallen zowel klassieke concerten als Techno-cd s. Als bleek dat de doneergeschiedenis ver af stond van het huidige aanbod in de pakketten is vervolgens gekeken of er meer aansluiting was met andere pakketten op basis van: locatie van het project: is het lokaal gebonden/in welke regio speelt het zich af? is de kunst traditioneel of experimenteel? is het doel van het project maatschappelijk / esthetisch / verhalend / entertainment? is het een product of uitvoering? Testopzet voordekunst nieuwsbrief 1. Drie projecten in de spotlight Roy, Nico en Kristel vormen het team van voordekunst. Zij hebben ieder een project gekozen dat hen aansprak en daar een motivatie bij geschreven. 2. Autoriteit De insteek van deze nieuwsbrief was de favorieten van voordekunst aanraden aan de nieuwsbrieflezers. Bij de motivaties is hun pasfoto gezet (power of faces) zodat het voor de donateur duidelijker was wie het project aanraadt. 3. MailChimp activity Via MailChimp is wederom een selectie gemaakt uit de actieve nieuwsbrief lezers om de kans te vergroten dat de nieuwsbrief daadwerkelijk geopend zou worden. Nieuwsbrieven versturen Op donderdag 18 juli, 2013, zijn de 7 gepersonaliseerde nieuwsbriefvarianten en de voordekunst nieuwsbrief met algemene inhoud verstuurd, in deze samenstelling:

57 4.2.3 Testresultaten nieuwsbrieven Gepersonaliseerde nieuwsbrief resultaten Uit de cijfers van MailChimp en Google Analytics blijkt dat de nieuwsbrieven voor het grootste gedeelte door de donateurs zijn bekeken. Opvallend is dat de nieuwsbrieven meerdere malen door dezelfde persoon worden bekeken, in totaal zijn de gepersonaliseerde nieuwsbrieven 254 keer geopend door 133 personen. Dit kan betekenen dat de nieuwsbrief wordt gebruikt om het project dat bekeken is, terug te vinden. In de Google Analytics figuur is op de blauwe lijn te zien dat de nieuwsbrief daags na het verzenden nog als startpunt dient tot het bezoeken van de website/een projectpagina. De klik-ratio van de gepersonaliseerde s ligt met in totaal 26 clicks hoger dan bij de voordekunst (17 clicks) en mondt in vijf van de zeven gepersonaliseerde gevallen uit tot het bezoeken van meerdere pagina s. MailChimp cijfers 57

58 Nieuwsbrief (segment) C scoort het beste op hoeveel pagina s er in totaal worden bezocht. In de afbeelding hieronder met Google Analytics gegevens is te zien dat segment C de enige gepersonaliseerde nieuwsbrief is waarbij de donateur (net aan) langer dan gemiddeld op de website is gebleven. Een reden dat deze nieuwsbrief beter scoorde kan zijn dat de inhoud (popmuziek) laagdrempelig was en daarmee geschikt voor een breed publiek. Vooralsnog heeft geen van de gepersonaliseerde s geleid tot een donatie. Voordekunst nieuwsbrief resultaten De voordekunst nieuwsbrief die inspeelde op de autoriteit van voordekunst heeft concreet resultaat geboekt. Naar aanleiding van de s zijn er gemiddeld tien pagina s bezocht en uiteindelijk drie donaties gedaan. De gemiddelde duur van een bezoek aan de website van voordekunst, vanuit de voordekunst nieuwsbrief, is negen minuten (gemiddelde van beide segmenten VDK). Dat is ongeveer zes minuten langer dan de gemiddelde bezoeker op de website, over het geheel genomen. 58 Google Analytics figuur

59 4.3 Conclusie Projectpagina en donatie succesvol pagina Projectpagina Donatie succesvol pagina Door de gezichten van andere projecthouders te tonen, raakt de donateur geprikkeld om meer over deze persoon en het project te weten te komen. Projectpagina Naar aanleiding van de testresultaten is er een herontwerp gemaakt van de geteste projectpagina De customized backgrounds worden beperkt tot het bepalen van de achtergrondkleur. Images werden als rommelig, druk en afleidend ervaren. Om duidelijker te maken dat de foto van de projecthouder is, komt in de titel de naam van de projecthouder te staan. De korte introductie over de projecthouder moet worden omgezet naar een korte uitleg wat er nu precies met het geld wordt gedaan (inspelend op het motivatiemechanisme Effectiviteit). 7 3 Het blokje waarin voordekunst laat blijken dat zij achter het project staan (met daarin de foto van Roy van voordekunst) werd als overbodige informatie ervaren Er worden nog maar 3 tegenprestaties getoond en deze worden in een minder opvallende kleur gegoten omdat dit gedeelte alsnog veel aandacht trok maar niet als doorslaggevende informatie werd ervaren. De categorie waaronder het project valt komt groter in beeld. Doordat de Main Navigation niet getoond wordt is dit de enige link naar andere projecten (samen met de minder opvallende 'Onderdeel van voordekunst' labels). 4 6 Enkele testpersonen gaven aan dat men het fijn/gemakkelijk zou vinden als er onder aan de pagina soortgelijke projecten worden aangeraden. Dit zorgt ervoor dat men overgehaald wordt om meerdere projecten te bekijken. Onderzocht moet worden in hoeverre dit nadelig kan zijn voor het aantal donaties aan het 'hoofdproject' van de betreffende pagina Er moet meer nadruk komen op de tabbladen waar de updates staan en waar de motivaties van de donateurs te lezen zijn. 8 Het doel van het project en het geld moet direct scanbaar zijn in de tekst. Voordekunst moet overwegen om een template op te stellen voor de projecthouders met richtlijnen over de projecttekst. Dit valt buiten de scope van dit onderzoek. 59

60 4.3.2 Nieuwsbrieven Gepersonaliseerde nieuwsbrief Om donateurs over te halen tot een donatie lijkt het voor de gepersonaliseerde s in eerste instantie niet voldoende om alleen op basis van het genre waaraan eerder is gedoneerd de gepersonaliseerde te vullen. Om een betere personalisatie te kunnen bieden moet eerst worden bepaald op basis van welke criteria projecten kunnen worden aangeraden. Een advies over hoe het personalisatieprofiel kan worden ingericht bevindt zich in het hoofdstuk Conclusies en aanbevelingen. Voordekunst nieuwsbrief Uit de s met algemene inhoud is gebleken dat voordekunst enige autoriteit geniet: men bezoekt vanuit de gemiddeld tien pagina s op voordekunst en dit heeft concreet geleid tot 3 donaties (aan twee van de aangeraden projecten). Bij de gepersonaliseerde s ligt de klikratio op de gesuggereerde projecten hoger. De nieuwsbrieven worden meermaals geopend en als startpunt gebruikt om voordekunst/een projectpagina te bezoeken. De extra functionaliteit op de projectpagina waarmee de donateur vooraf updates ontvangt over een project sluit hier op aan door tevens als startpunt te dienen voor de donateur om de eerder bekeken pagina nogmaals te bezoeken. 60

61 Conclusies en aanbevelingen 61

62 62 Conclusies naar aanleiding van het onderzoek Deelvraag 1: Hoe verloopt de customer journey van de intrinsiek gemotiveerde donateur? Inleiding Wanneer duidelijk is wat de motivaties om te doneren zijn van de doelgroep met de meeste potentie tot herhaalbezoek, kan hierop worden ingespeeld. Donateurstype 2 Er zijn 3 typen donateurs. Type 2 is het type dat de meeste potentie biedt tot herhaalbezoek en engagement met voordekunst. De motivaties van dit type donateur om te doneren zijn: Altruïsme (Het is een kleinschalig, sympathiek project) Waarden (Het project is inhoudelijk goed) Effectiviteit (Het project heeft nog maar een klein steuntje in de rug nodig) Verzoek om te doneren. ( Ik ken de projecthouder ) Customer journey Uit het onderzoek is gebleken dat er door de donateurs geen band wordt ervaren met voordekunst als instantie. De customer journey van het donatieprcoes begint bij de interesse in een project. De meeste donateurs komen via via of via sociale media op een projectpagina terecht. Pas na de donatie ontstaat er communicatie vanuit de projecthouder naar de donateur toe. De huidige customer journey biedt weinig touchpoints die ervoor zorgen dat de donateur nogmaals voordekunst zal bezoeken. Voordekunst moet bekend staan als netwerk van kunstprojecten zodat met enige autoriteit projecten kunnen worden aangeraden aan de donateur waardoor deze weer opnieuw de customer journey zal doorlopen. Deelvraag 2: Hoe kunnen we persuasion en engagement technieken op de touchpoints toepassen die ervoor zorgen dat de donateur vaker zal doneren en zijn betrokkenheid bij voordekunst wordt vergroot? Inleiding De huidige customer journey leidt tot weinig herhaalbezoek, deze moet daarom worden uitgebreid tot een loop die zich kan herhalen. Persuasive technieken zijn zeer goed toe te passen om herhaalbezoek te stimuleren. Persuasive theorieën Voordekunst moet inspelen op de motivaties van de donateurs door de projecthouder een rol te geven bij het zorgen voor een continue, zo persoonlijk mogelijke, dialoog met de donateur en begeleiding te bieden bij het projectaanbod om betrokkenheid te creëren. De customer journey is daarom op basis van de Persuasive theorieën van Cialdini, BJ Fogg, Maurits Kaptein en Steven P. Anderson uitgebreid met een personalisatieprofiel en omgezet naar een communi-

63 catie loop dat zich kan blijven herhalen. Put hot triggers in the path of motivated people Middels BJ Fogg is het (engagement-)doel geconcretiseerd naar herhaalbezoek en het nogmaals doen van een donatie. Door met triggers het project en de projecthouder centraal te stellen worden de motivaties sterker aangesproken en daarmee de oriëntatiefase in de customer journey versterkt. Triggers In de customer journey worden als invulling van de triggers de Persuasive technieken: Commitment, Footin-the-door, Heuristieken, Verrassingen/ Impulsaankopen, The power of faces, Autonomy, Peak-end-rule en Personalisatie middels een Recommendersysteem ingezet om de donateur te prikkelen. Personalisatieprofiel Het draait niet alleen om de user interface maar ook om wat er op de achtergrond gebeurt. Op basis van het klikgedrag wordt een donateursprofiel gevuld. Deelvraag 3: Hoe ziet de user interface van de touchpoints er uit? Inleiding Het optimaliseren van de projectpagina, donatie succesvol pagina en s zijn belangrijk voor het aanwakkeren van de communicatieloop. Door gebruik te maken van een profiel zorgt gepersonaliseerde communicatie voor hoger klik-gedrag, herhaalbezoek en daarmee een sterker gevoel van engagement met voordekunst als platform van kunstprojecten. Website Projectpagina Om de projectpagina s gemakkelijker terug te vinden/ herkennen krijgen zij een eigen identiteit door een customized achtergrond toe te voegen en als extra functionaliteit kan de donateur zich daar voorafgaand aan een donatie aanmelden voor de updates van het project. Ter bevordering van een band tussen donateur en projecthouder wordt een foto van de projecthouder getoond en vertelt hij persoonlijk het doel van het project. Heuristieken worden ingezet door de motivaties van anderen te tonen met daarbij de foto van de betreffende donateur om meer vertrouwen en sympathie voor het project te stimuleren. Donatie succesvol pagina De rol van de projecthouder in de continue dialoog komt terug in de Donatie succesvol pagina en bijbehorende . Hier is de projecthouder visueel aanwezig middels dezelfde foto als op de projectpagina en bedankt hij/zij persoonlijk de donateur voor de donatie en raadt andere projecten aan om te bekijken. In de bevestigings- omtrent de transactie van de donatie is de projecthouder wederom visueel in beeld en kan deze de donateur overhalen om lid te worden van de nieuwsbrief. Test De ontwerpen zijn getest middels een A/B-test. Omdat dit door slechts 8 personen aan de hand van een kwalitatieve vragenlijst is voorgelegd kan er nog geen algemene conclusie worden getrokken. De nieuwe 63

64 64 ontwerpen van de projectpagina en de donatie succesvol pagina zijn geoptimaliseerd naar aanleiding van de testresultaten maar moeten middels een live online A/B-test op de website van voordekunst worden getest om een conclusie te trekken gebaseerd op concrete klikresultaten. s Gepersonaliseerde nieuwsbrief De inhoud van de gepersonaliseerde nieuwsbrieven bestaat uit drie projecten die aansluiten op het profiel van de donateur met daarbij een motivatie van een andere donateur. Voordekunst nieuwsbrief De voordekunst nieuwsbrief bevat drie projecten gekozen door het team van voordekunst met daarbij de motivatie van een teamlid van voordekunst. Profiel Binnen het systeem van voordekunst kan gedrags-data nog niet worden gekoppeld aan de profielen van donateurs. Als eerste stap voor het testen van personalisatie zijn de geteste nieuwsbrieven daarom gebaseerd op de kunstcategorieën van eerdere donaties. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek omtrent het profiel staan verder in dit hoofdstuk. Test De s waarin voordekunst drie projecten aanraadt hebben concreet geleid tot drie donaties en het bezoeken van gemiddeld tien pagina s. Voordekunst kan zich profileren als autoriteit op het gebied van kunst ( Endorsed by voordekunst ) en zo projecten aanraden aan de achterban. De klikratio ligt hoger bij de gepersonaliseerde s maar deze hebben niet geleid tot een donatie. Om donateurs over te halen tot een donatie is het voor de gepersonaliseerde s niet voldoende om alleen op basis van de categorie waaraan eerder is gedoneerd de gepersonaliseerde te vullen. Opvallend gegeven was dat de nieuwsbrieven meermaals worden geopend en daarmee als startpunt dienen om voordekunst/een projectpagina te bezoeken. Antwoord op hoe voordekunst digitale middelen die de engagement vergroten kan inzetten zodat intrinsiek gemotiveerde donateurs vaker doneren. Voordekunst moet op het platform de nadruk leggen op de band tussen projecthouder en donateur en inspelen op de aanwezige motivaties van de donateurs. De huidige customer journey is opnieuw ingericht om een continue communicatie te ondersteunen. Triggers zijn ingezet om de donateurs over te halen om nogmaals voordekunst te bezoeken en een donatie te doen. Om herhaalbezoek (engagement) te realiseren moet voordekunst personalisatieprofielen bijhouden, voor vulling zorgen en verdere communicatie baseren op de data uit die profielen. Antwoord op de doelstelling Engagement en herhaalbezoek De nieuwsbrieven zijn onderdeel van de continue communicatie en dienen voor de donateurs als

65 startpunt om een projectpagina te bezoeken. Deze s worden meermaals geopend waardoor herhaalbezoek ontstaat. Om dit over te laten lopen naar herhaaldonaties moet op de projectpagina de nadruk liggen op het project en de projecthouder. Voordekunst heeft een faciliterende rol. Om een sterkere engagement te bewerkstelligen moet het recommendersysteem projecten niet alleen aanraden op basis van de projectcategorieën van eerdere donaties. Het personalisatieprofiel moet worden aangevuld met klik- en gedragsdata. Aanbevelingen Voor vervolgonderzoek Projectpagina en Donatie succesvol pagina verder testen Naar aanleiding van testresultaten is een herontwerp gemaakt van de projectpagina en donatie succesvolpagina. Aangeraden wordt om beide pagina s met een grootschalige A/B test online te testen. Bij de projectpagina kan ervoor gekozen worden om de huidige projectpagina tegenover het nieuwe ontwerp te zetten en bij de donatie succesvol pagina kan ervoor worden gekozen om twee varianten van het nieuwe ontwerp te testen (door bij een versie de gezichten van de projecthouders te laten zien en bij de andere versie de standaard projectafbeeldingen). Projectpagina optimaliseren Uit mondelinge adviezen is gebleken dat het tekstue- le gedeelte van de projectpagina ook verbeterd moet worden. De projecthouders moeten de tekst onder het filmpje beter scanbaar maken voor de donateurs. Het doel van de projecthouder moet direct duidelijk zijn. Updates Er valt nog veel winst te behalen in de communicatie met de donateur nadat hij heeft gedoneerd. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar hoe updates van projecthouders kunnen worden ingezet zodat zij meerdere projecten onder de aandacht brengen, zonder teveel aandacht van het project van de betreffende projecthouder af te halen. Er kan een template worden ontworpen dat voor alle projectupdates kan worden ingezet en die inspeelt op de band tussen projecthouder en donateur en de donateur triggert om ook andere projecten te gaan bekijken. Tags Er moeten tags aan de projecten worden gekoppeld om een vergelijkingssysteem op te kunnen bouwen. Omdat binnen de kunstcategorieën de projecten erg van elkaar kunnen verschillen moeten zij ook op inhoud worden gesorteerd door bijvoorbeeld te kijken of een project gewaagd of braaf is en of het kunstproject een concreet voorwerp omvat of een voorstelling etc. Onderzocht moet worden hoe de projecten in te delen zijn zodat de voorkeur van de donateur duidelijk wordt en hem soortgelijke projecten kunnen worden aangeraden. Het profiel Het profiel van de donateur speelt daarom een centrale rol in de nieuwe gepersonaliseerde beleving. Om de communicatie met de donateur aan te laten sluiten 65

66 19 Fogg, BJ, A Behavior Model for Persuasive Design Persuasive Technology Lab Stanford University captology.stanford.edu, com, pag op persoonlijke voorkeuren moet naast de algemene inhoud van de nieuwsbrief (algemeen nieuws, voordekunst in het nieuws, evenementen, samenwerkingen etc.) op de achtergrond worden bijgehouden waar de donateur op klikt, welke voordekunst-events hij bezoekt, de (gemiddelde) hoogte van donaties, genres van projecten waaraan is gedoneerd, genres van projecten waar vooraf voor de updates is ingeschreven, het intentiebedrag om jaarlijks te doneren etc. Onderzocht moet worden hoe het opbouwen van het profiel en daarmee het recommendersysteem creatief en effectief benaderd kan worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de gemiddelde donatie aan een project kan op de achtergrond deze redenatie worden gemaakt: De gemiddelde donateur doneerde 30,- euro en dit sluit aan op jouw gemiddelde dus misschien is dit project iets voor jou. BJ Fogg s Ability Een van de stappen om gewenst gedrag te laten ontstaan is volgens BJ Fogg (Ervoor zorgen dat men het gedrag uit kan voeren (Ability). De huidige concentratieboog van de donateur is laag. In de customer journey betekent dit dat wanneer Gert geprikkeld raakt om een project te bekijken, hij dit direct moet kunnen doen. En omdat deze prikkel in verschillende contexten kan plaatsvinden moet er worden ingespeeld op de mobiliteit van de gebruiker. Gekeken moet worden hoe de dienst voordekunst geoptimaliseerd kan worden voor wanneer donateurs een voordekunst evenement bezoeken en direct een donatie willen doen en wanneer donateurs de nieuwsbrief openen op een mobiel device. Mobile first Een set richtlijnen moet worden opgesteld die gelden voor de digitale opbouw van voordekunst. Deze richtlijnen moeten rekening houden met de weergave van de dienst op verschillende devices en in verschillende contexten. Mobiele telefoons worden steeds meer context bewust en kunnen verschillende triggers op verschillende momenten/devices bieden. Wanneer men al gemotiveerd is om de handeling uit te voeren (nieuwsbrief lezen, doneren etc.) staat men open voor faciliterende triggers die ervoor zorgen dat de handeling gemakkelijker gedaan kan worden. 19 Online en offline komen samen Het is interessant om te onderzoeken welke diensten tijdens het bezoeken van een evenement van voordekunst of andere kunstevenementen (Uitmarkt, Oerol etc.) het donatieproces kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld een applicatie voor projecthouders waarmee ze op locatie donateurs met een klik op de knop een donatie kunnen laten doen. Voor mezelf Eerder testen: fast failing, quick wins Er is ondervonden dat de theoretische en voorbereidende onderzoeksfase sneller moet worden afgerond. Het heeft geleid tot een goed onderbouwde persona maar het bleek een onmogelijke opgave om verdere keuzes vooraf theoretisch te onderbouwen om negatieve testresultaten uit te sluiten. Door eerder te testen kunnen bepaalde keuzes juist achteraf (sterker) worden onderbouwd met de resultaten. Aannames kunnen sneller worden bevestigd of juist niet en dan kan sneller worden doorgegaan met de vervolgstappen.

67 Eerste stap Over het geheel genomen is deze scriptie een eerste stap in het uitvoeren van een reeks testen omtrent engagement en personalisatie. Om een concrete uitspraak te kunnen doen over het inzetten van voordekunst als autoriteit moet het type waarin voordekunst drie projecten aanraadt vaker verzonden worden naar de gehele mailinglijst. Deze eerste mailing die bekeken is door 127 personen heeft in ieder geval geleid tot herhaalbezoek, het bekijken van gemiddeld 10 pagina s per bezoek en drie donaties. De aanname is dat dit type nieuwsbrief een positief effect kan hebben op het aantal donaties aan de betreffende projecten en ingezet kan worden als reminder om voordekunst weer eens te bezoeken. De inhoud van de gepersonaliseerde s sprak de 133 donateurs die het openden niet genoeg aan om vanuit de s een donatie te doen. Wel lag de klikratio gemiddeld hoger dan bij de voordekunst met algemene inhoud. Beide nieuwsbrieven hebben ervoor gezorgd dat de website meermaals is bezocht door dezelfde personen. 67

68 68 Bibliografie Anderson, S. Seductive interaction design: creating playful, fun and effective user experiences. Amerika: Pearson Education, Belleflamme, P. et al. Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective. België: Louvain School of Management, Buysere, K. de, et al. A Framework for European Crowdfunding. Lokatie onbekend: European Crowdfunding Network, Rapport. Fogg, BJ. A Behavior Model for Persuasive Design. Stanford: Persuasive Technology Lab Stanford University, Fogg, BJ. Purple path behavior guide. Stanford: Stanford Persuasive Tech Lab, Web Gorshkov, Egor. Crowdfunding: a concept beyond finance. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Bachelor scriptie. Kaptein, Maurits. Digitale verleiding: hoe beïnvloedingsprofielen de online marketing op z n kop zetten. Amsterdam: Business Contact, Kleverlaan, Ronald. Succesvolle crowdfundingcampagnes: storytelling, urgentie en communicatie. online trends, tips & tricks. Frankwatching, Web Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Cultuur in beeld. Den Haag: Rijksoverheid, Brochure. Mollick, Ethan. The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure. Amerika: The Wharton School of the University of Pennsylvania, Nouhuys, van, Robert Jan. Customer Journey Mapping: klantervaring als inspiratie voor strategie en ontwerp. Online artikel: Jungleminds.nl, Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid. Den Haag: Beleidsnota, Sterling Brands, Ipsos en Google. The New Multi-screen World: Understanding Cross-platform Consumer Behavior. Amerika: Google, Vliet, van, Koen. Crowdfunding: Waarom doen we mee? Utrecht: Universiteit Utrecht, Thesis. Voordekunst. Donateurs enquête januari Amsterdam: Survey Monkey, Enquete. Wojciechowski, A. Models of Charity Donations and Project Funding in Social Networks, On the Move to Meaningful Internet Systems. Portugal: OTM 2009 Workshops Lecture Notes in Computer Science, PDF file, pag Spriensma, Gert Jan Year in Review. Online: Distimo, PDF file.

69 Bijlagen 69

70 Datavisualisatie 1 70

71 Datavisualisatie 2 71

72 Datavisualisatie 3 72

73 Engagement loop 73

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221

Artikel. Lara Peeters. Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13. Seminar. Blok C. Aantal woorden: 1221 Artikel Lara Peeters 1622966 Laurens Vreekamp JDE-SEMUX.3V-13 Seminar Blok C 1 Aantal woorden: 1221 Voorwoord Mijn keuze om persuasive design nog verder te gaan onderzoeken is gebaseerd op mijn toekomst

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen.

Doelgroep Mensen die vaardig zijn met hun smartphone, welke lage therapietrouw ervaren omtrent fysiotherapeutische thuisoefeningen. Opdrachtformulering: Conceptualiseer, ontwerp en realiseer nieuwe functionaliteiten voor het prototype van de mobiele toepassing die de gebruiker helpt en motiveert in het uitvoeren van fysiotherapie oefeningen

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs?

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs? ALGEMEEN Wat is Geef Onderwijs? Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design.

Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Beinvloeding van glossylezers door middel van persuasive design. Fleur Bukman User Experience Design - Seminar CMD - jaar 3 Studentnummer: 1618817 Docent: Hans Kemp Mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014.

Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Hieronder volgen relevante gegevens van de enquête gevoerd door het Crowdfundingplatform CATARSE.ME begin 2014. Inhoud 1. Profiel deelnemend publiek 2. De enquête a. Donateurs: hun voorkeur om een project

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

E-mailmarketing optimalisatie-kit

E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing optimalisatie-kit E-mailmarketing is een belangrijk onderdeel van uw marketingmix. E-mail is meetbaar, kostenefficiënt en interactief. Je kunt daadwerkelijk

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

Communicatie voor een donatie

Communicatie voor een donatie Communicatie voor een donatie Een onderzoek naar de ondersteuning op het gebied van communicatie bij crowdfunding kunstprojecten In opdracht van voordekunst door Eva Leen 2 Communicatie voor een donatie

Nadere informatie

Conversie Plan Kids In Movement

Conversie Plan Kids In Movement Conversie Plan Kids In Movement 1 Inhoud Opgave Inleiding 3 Conversie Doelen 4 Overtuiging principes 5 Triggers 6 Conversieplan 7 Conversie Meten 8 Planning 9 2 Inleiding Het document is geschreven om

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

5 manieren om. om jouw landingspagina. te optimaliseren

5 manieren om. om jouw landingspagina. te optimaliseren 5 manieren om om jouw landingspagina te optimaliseren introductie Een landingspagina is een essentiële schakel in het succes van jouw customer journey, want het is dé plek om jouw klant te overtuigen om

Nadere informatie

Crowdfunding in de creatieve sector

Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Crowdfunding in de creatieve sector Gijsbert Koren (Douw&Koren) Crowdfunding Crowdfunding is een manier van financieren waarbij geld bij een grote hoeveelheid kleine

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Zou het niet heerlijk zijn als: veranderingen soepeler verlopen, medewerkers er minder weerstand tegen hebben, projecten eerder klaar zijn en

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting rapport expertgroep Future Touchpoints Centrale onderzoeksvraag: Wat zijn de dominante touchpoints voor shopping in 2020 en aan welke eisen moeten (online) retailers voldoen om hierop succesvol

Nadere informatie

Niet-commercieel De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Niet-commercieel De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Je bekijkt op dit moment de enquête van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. Een onderzoek dat als doel heeft meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van mensen om een financiële bijdrage te

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Met een uitgebreid Randprogramma

Met een uitgebreid Randprogramma Met een uitgebreid Randprogramma Een stageonderzoek naar de rol van de randprogrammering in het aanvraagproces bij tentoonstellingen. 1 Door Anna Schenk MA student Arts&Heritage: Policy, Management and

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing: CC BY-NC-SA 3.0 NL

Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing: CC BY-NC-SA 3.0 NL Samenmogel i j kmaken Onde r z oe kna a rdemot i v a t i e s v a nc r owdf unde r si nne de r l a nd Pet erv andenak k er,ronal dkl ev er l aan, Gi j s ber tkor enenkoenv anvl i et Op dit werk is de volgende

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper

Klantgericht (online) communiceren. in 5 stappen. Whitepaper Klantgericht (online) communiceren in 5 stappen Whitepaper Index Klantgericht communiceren in 5 stappen 3 Klantgericht communiceren, waarom zou ik? 4 Aan de slag! 5 5-stappenplan klantgericht communiceren

Nadere informatie

Samenvatting afstudeeronderzoek

Samenvatting afstudeeronderzoek Samenvatting afstudeeronderzoek Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo IRENE VAN RIJSEWIJK- MSC STUDENT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (WAGENINGEN UNIVERSITY) IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites?

Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites? Hoe passen booking.com en klm persuasive design toe op Hun websites? naam: esther Ziengs docent: madris duric studentnummer: 1606847 specialisatie: content Format: essay datum: 17 december 2014 Inleiding

Nadere informatie

User Centered Design en CRO. Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet

User Centered Design en CRO. Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet User Centered Design en CRO Gastcollege Windesheim Marlies Wilms Floet Even voorstellen Economische psychologie Internationaal kwalitatief marktonderzoek E-commerce manager travel Online consumentengedrag

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics

Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Handleiding E-mail marketing met Google Analytics Inhoudsopgave Basisbeginselen e-mail marketing met Google Analytics... 3 De implementatie van de metingen voor je e-mail campagnes... 3 Haal actiegerichte

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers

Plan van aanpak. Project WNF. CMD Neelke Laarakker Laura Hellegers Plan van aanpak NDD periode - B Maaike Janssen - 1598513 Marc Gooris - 1605893 CMD 2014-2015 Neelke Laarakker - 1602659 Laura Hellegers - 1603189 Inhoudsopgave Wie zijn wij Achtergrond Uitgangspunten Onderzoeksvragen

Nadere informatie

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING

LEADS LANDINGS PAGINA S BETERE MEER DOOR ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING MEER LEADS DOOR BETERE LANDINGS PAGINA S ONTDEK HOE JE IN EEN HANDOMDRAAI BETERE LANDINGSPAGINA S MAAKT. KOEN VAN DE WETERING Inleiding Als moderne en eigentijdse ondernemer aarzel je niet om online middelen

Nadere informatie

Crowdfunding: een nieuwe inkomstenbron voor de culturele sector? *1. René Bekkers, Claire van Teunenbroek, Irma Borst, Gijsbert Koren en Merel Keuper

Crowdfunding: een nieuwe inkomstenbron voor de culturele sector? *1. René Bekkers, Claire van Teunenbroek, Irma Borst, Gijsbert Koren en Merel Keuper Crowdfunding: een nieuwe inkomstenbron voor de culturele sector? *1 René Bekkers, Claire van Teunenbroek, Irma Borst, Gijsbert Koren en Merel Keuper In de culturele sector heeft crowdfunding de aandacht

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3

HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS. Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 HANDLEIDING MARKTONDERZOEK MET GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave Basisbeginselen online marktonderzoek met Google Analytics... 3 Wat zijn de kenmerken van je bezoekers?... 3 Welke apparaten gebruiken je website

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Sportclubs en Sociale Media

Sportclubs en Sociale Media Sportclubs en Sociale Media Wilko de Graaf DSO, 7 november 2013 Sportclubs en Sociale Media Mike Muller en Wilko de Graaf Kenniskring Sport, Management en Ondernemen Domein Bewegen, Sport en Voeding Hogeschool

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Gratis adverteren voor app publishers

Gratis adverteren voor app publishers HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM - INTERACTIEVE MEDIA - CONTENT & COMMUNICATIE Gratis adverteren voor app publishers Afstudeerscriptie Harm Verbiest - 538092 8/13/2012 Deze afstudeerscriptie is geschreven voor

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323

Plan van Aanpak. Campagneproject. Slow Food Rijnzoet. Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Campagneproject 2014 Slow Food Rijnzoet Lili Ujvari 488236 Sean Nauta 472323 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleemstelling 4 Probleemoriëntatie 4 Probleemdefinitie 4 Doelstelling 5 Hoofdvraag 5 Deelvragen

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Voorwoord Opvallen in de inbox Afzender Onderwerpregel Pre-header 36

Voorwoord Opvallen in de inbox Afzender Onderwerpregel Pre-header 36 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Waarom e-mailmarketing 8 1.1 De succesformule van e-mailmarketing 8 1.2 Return on Investment 10 1.3 E-mail en mobiel gebruik 12 1.4 E-mail als onderdeel van je marketingstrategie

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015

Concept PlusProject! Tommy Krijt! MM2A! 19-06-2015 Concept PlusProject Tommy Krijt MM2A 19-06-2015 Inhoud 1. Concept 2. SWOT 3. Marktverkenning Welke projectcategorieën zijn het meest succesvol? Hoeveel geld kan iemand voor zijn project vragen? Timing

Nadere informatie

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne

HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne HOE ZET IK LINKEDIN SPONSORED UPDATES IN VOOR MEER LEADS? In 7 stappen naar een converterende LinkedIn-campagne E-BOOK 2017 1 Er zijn meerdere betaalde manieren om relevante bezoekers naar uw website te

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN YoungWorks, 25 juli, 2012 Rutger van den Berg E: rutgervdberg@youngworks.nl T: 020 4199840 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Young traffic

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden

Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl. alle rechten voorbehouden Raymond van Hooft HooftCommunicatie.nl alle rechten voorbehouden De kennismaking Raymond van Hooft Communicatie-adviseur on-the-job Docent HBO Bachelor Interne- en externe Communicatie Trainer PGOsupport

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Real Time Bidding Retargeting

Real Time Bidding Retargeting Nieuwegracht 32 3512 LS Utrecht T: +31(0)30-234 12 22 F: +31(0)84 752 60 06 www.adlantic.nl info@adlantic.nl Real Time Bidding Retargeting AdLantic Online Advertising B.V. Kamer van Koophandel nummer 30225228

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

Business Challenge 2015

Business Challenge 2015 Business Challenge 2015 1 Mr. Erik Doornbos Joost Geurtsen De juiste antwoorden zijn in het ORANJE genoteerd 2 Vraag 1 Welke prominent zei ooit als eerste: Data Is The New Oil A. Neelie Kroes (Eurocommissaris

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS

ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS ONDERZOEK ONLINE INFLUENCERS 2 Voorwoord Marketeers worden zich er steeds meer van bewust wat de invloed is van social media op de (online) reputatie van hun bedrijf. Mede daarom zetten zij ook steeds

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf!

Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Verandering van leefstijl begint toch echt bij jezelf! Peter Dona Er is en er wordt steeds meer geschreven, onderzocht en nieuwe methoden bedacht om de leefstijl van werknemers positief te veranderen.

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

Wat we al weten Het onderzoek naar effecten van veranderingen in overheidssubsidies op geefgedrag is kort samengevat in onderstaande figuur.

Wat we al weten Het onderzoek naar effecten van veranderingen in overheidssubsidies op geefgedrag is kort samengevat in onderstaande figuur. Welke invloed hebben overheidsbezuinigingen op het geefgedrag van burgers? René Bekkers, r.bekkers@vu.nl Filantropische Studies, VU Amsterdam 10 november 2013 De participatiesamenleving in actie Het kabinet

Nadere informatie

Verschil tussen A- en B-merk kleding

Verschil tussen A- en B-merk kleding Verschil tussen A- en B-merk kleding Naam: Manon van de Kraats Studentnummer: 1620476 Specialisatie: UXD Format: Essay Docent: Hans Kemp Blok: D Datum : 27-05-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdvraag

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy ONLINE PERSUASION Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie