CASUSBESCHRIJVING Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement"

Transcriptie

1 CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

2 Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving Locatie Wie is het Paleis het Loo? Wat wil het Paleis het Loo? Doelgroepen Collectie Publieksactiviteiten Communicatie en marketing Samenwerkingsverbanden Archetype 9 2. De opdracht Opdrachtomschrijving Uitvoering van de opdracht Museum Battle Veldtest afstudeerproject Pompey Impact Service domein Technische domein Organisatie domein Financiële domein Reflectie best practices Conclusies Betekenis voor andere musea 36 Referenties, 37 [2]

3 1. Beschrijving Paleis het Loo In het eerste hoofdstuk wordt Paleis het Loo inhoudelijk beschreven. Hierbij worden de locatie, doelstellingen, missie, collectie, bezoekers, activiteiten, inkomsten, communicatie en de betreffende archetypen besproken om een compleet beeld te vormen van het museum. 1.1 Locatie Koninklijk Park JA Apeldoorn T F E facebook.com/hetloopalace Contactpersoon: Pien Harms Zakelijk adjunct-directeur T (0) M 0031 (0) E 1.2 Wie is Paleis het Loo? In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis Het Loo. Paleis Het Loo is het enige volledig ingerichte paleis in Nederland dat voor publiek is opengesteld. Het bestaat uit een ensemble van een laat-17de eeuws paleis met de grootste baroktuin van Nederland en een stallencomplex uit Het Loo is door koning-stadhouder Willem III gebouwd als buitenverblijf en jachtslot. Veel aandacht ging uit naar de omvangrijke tuinen met de fonteinen, die dankzij het hoogteverschil in het landschap permanent functioneerden. Het complex belichaamt de politieke ambities van de Oranjes in de 17de en 18de eeuw en hun aspiraties om de Republiek onder hun leiding een machtsfactor van grote betekenis te laten zijn in het Europese krachtenspel. Sinds 1984 is dit voormalige Koninklijk Paleis na een grondige restauratie als museum opengesteld voor het publiek. In de stallen is een grote collectie rijtuigen uit het bezit van het Koninklijk Staldepartement te zien. In de zijvleugel van het paleis bevindt zich het Museum van de Kanselarij van de Nederlandse Orden waar een van de belangrijkste collecties binnenlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen te zien zijn. Ook worden er regelmatig wisselende tentoonstellingen in het museum gehouden zoals Juliana in Beeld (2009) en Maxima 10 jaar in Nederland (2011). [3]

4 Het museum kent een driehoofdige leiding: een directeur-bestuurder en twee adjunct-directeuren. Een heeft een inhoudelijk takenpakket met de leiding over de conservatoren en de afdelingen educatie, behoud en beheer, registratie en bibliotheek. De andere stuurt de zakelijke poot van het museale bedrijf aan met de financiële afdeling, P&O, facilitaire dienst, tuindienst, bewaking en beveiliging. De afdeling PR & Marketing wordt aangestuurd door de algemeen directeur. De afdelingshoofden zijn met de directie verenigd in een managementteam dat een belangrijke rol heeft in de aansturing van de dagelijkse werkzaamheden. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig vanuit verschillende disciplines en worden geworven overeenkomstig een vastgesteld profiel. Zowel de museumdirectie als de Raad van Toezicht opereert conform de richtlijnen van de code voor Cultural Governance. De directie voert periodiek overleg met de Ondernemingsraad; de Raad van Toezicht doet dat incidenteel. 1.3 Wat wil Paleis het Loo? Missie: Paleis Het Loo is een publieksgericht samenspel van paleis, tuin en museum, waar met passie de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en zijn wooncultuur op een aansprekende wijze wordt getoond. Visie: Paleis Het Loo wil een internationaal toonaangevend museum zijn, dat met een grote verscheidenheid aan activiteiten het heden en verleden met elkaar verbindt. We willen een zo groot en breed mogelijk publiek bereiken. Paleis Het Loo hanteert bij al zijn activiteiten de volgende kernwaarden: Extern: gastvrij, koninklijk, kwaliteit, veelzijdig, verrassend Intern: ambitie, betrouwbaar, professioneel De missie en visie zijn vertaald in zeven strategische doelstellingen die de essentie van het beleid voor de komende jaren bepalen: 1. Een aantrekkelijke dagattractie zijn met een breed aanbod waar zoveel mogelijk bezoekers zich welkom voelen, verrijkende ervaringen opdoen en graag terugkomen. Waarbij verbindingen tussen heden, verleden en toekomst worden gelegd. 2. Een hoogwaardige collectie die op professionele wijze wordt beheerd nastreven. 3. Het paleis, de stallen, de tuinen en de museumcollectie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier presenteren. Aansprekende tentoonstellingen van hoog niveau maken. 4. Een breed scala aan evenementen en activiteiten die passen bij het museum, paleis, stallen en de tuinen organiseren. 5. Paleis Het Loo als een sterk merk positioneren om meer bezoekers en inkomsten te genereren. 6. Een aantrekkelijke werkgever die medewerkers motiveert, inspireert en talenten en capaciteiten zo goed mogelijk inzet. 7. Een financieel gezonde organisatie die op een bedrijfsmatige wijze opereert. [4]

5 De activiteiten van Paleis Het Loo voor de jaren zijn gebaseerd op de missie, visie en strategische doelstellingen. De essentie van het beleid is vergroting van het publieksbereik en verbreding van het aanbod. Streven naar een toename van het bezoekersaantal van naar bezoekers per jaar; Het verleden, als bron van inspiratie en verwondering, relevant willen maken voor het heden; Het bestaande aanbod aan activiteiten, evenementen en tentoonstellingen zowel kwalitatief als kwantitatief willen versterken. 1.4 Doelgroepen In de visie van Paleis Het Loo staat vermeld dat ze een zo groot en breed mogelijk publiek willen bereiken. De eerste strategische doelstelling is daarbij leidend: we zijn een aantrekkelijke dagattractie met een breed aanbod waar zoveel mogelijk bezoekers zich welkom voelen, verrijkende ervaringen opdoen en graag terugkomen. Paleis Het Loo is al jaren aantrekkelijk voor een breed publiek waarvan veel bezoekers doorgaans niet snel traditionele musea bezoeken. In de periode bezochten gemiddeld mensen per jaar het museum. Uit publieksonderzoek kwam naar voren dat de algehele waardering met een 8,4 hoog was en men de klantvriendelijkheid met een 8,7 beoordeelde. De gemiddelde verblijfsduur was lang vergeleken met andere musea: 150 minuten. Paleis Het Loo onderscheidt drie doelgroepen: Consumentenmarkt. Dit vormt de grootste groep van bezoekers. Twee belangrijke subdoelgroepen binnen de consumentenmarkt zijn: o Senioren. Uit publieksonderzoek blijkt dat bijna 60% van de bezoekers van Het Loo bestaat uit bezoekers ouder dan 50 jaar. Het betreft vooral senioren die een dagje uit gaan. o Verblijfstoeristen. 48% van de bezoekers komt van een ander adres dan het huisadres naar Paleis Het Loo. Deze verblijfstoeristen brengen hun vakantie hoofdzakelijk door op De Veluwe, waarbij Het Loo als een van de musts wordt gezien. Het gaat veelal om gezinnen met kinderen. Onderwijs. Jaarlijks bezoeken ruim 7500 leerlingen Paleis Het Loo in schoolverband. Scholen worden apart benaderd met mailingen, beurzen, advertenties in vakbladen en contact met digitale communities voor leerkrachten en vakdocenten. Zakelijke markt. Er is een grote diversiteit aan relaties binnen het hogere segment dat gebruik maakt van de exclusieve ruimtes van Paleis Het Loo. Door het unieke karakter en de koninklijke uitstraling bevindt Paleis Het Loo zich in het topsegment van de locatiemarkt. De relaties kiezen bewust voor de uitstraling van het paleis. [5]

6 1.5 Collectie Paleis Het Loo beheert een collectie van objecten van uiteenlopende aard. De voornaamste collectiegebieden zijn: o Het Paleis zelf met de tuinen, stallen, bouwfragmenten, plattegronden en het restauratiearchief o Schilderijen, tekeningen en prenten o Meubelen en interieurtextiel o Overige kunstnijverheid: zilver, ceramiek, klokken, serviezen, glas, lichtornamenten o Kleding: uniformen, kostuums o Memorabilia, Oranjesouvenirs o Historische fotografie o Orden, onderscheidingen en penningen o Handschriften, oude drukken, archivalia en historische documentatie o Aanspanningen, rijtuigen, sledes en historische auto s van de Oranjes o De historische plantenverzameling met vele tientallen citrusbomen die vanwege hun bijzondere kwaliteit en diversiteit deel uitmaken van de Nationale Plantencollectie De objecten worden in hun historische samenhang gepresenteerd. Het belangrijkste object in de collectie is het paleis zelf. Een aparte plek binnen het museum wordt ingenomen door het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, een van de belangrijkste collecties ridderorden en onderscheidingen ter wereld. Kern daarvan vormt de verzameling Koninklijke onderscheidingen, die getuigt van de bijzondere band tussen Nederland en Oranje. De collectie van Paleis Het Loo omvat, naast de stukken die het voor de Nederlandse Staat beheert, omvangrijke bruiklenen van onder andere HM de Koningin, het Rijk, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en diverse particulieren. De collectie wordt jaarlijks uitgebreid door schenkingen, aankopen en langdurige bruiklenen. Een belangrijke financier is de Stichting t Konings Loo, een onafhankelijke steunstichting die met 200 vrijwilligers de winkel exploiteert, rondleidingen verzorgt en meehelpt in het onderhoud van de tuinen. Online is de collectie op diverse plekken te vinden. Naast de eigen website kunnen geïnteresseerden onder meer op de sites van Collectie Gelderland, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Vereniging Rembrandt en op het project Delfts Aardewerk door de collectie bladeren. Op een aantal van deze platformen is ook ruimte voor discussie rondom objecten. Dit levert soms waardevolle informatie op. 1.6 Publieksactiviteiten Een belangrijke activiteit van Paleis Het Loo het afgelopen jaar was de realisatie van de interactieve presentatie Nederland & Oranje, vijf eeuwen samen. Op 14 oktober werd deze nieuwe multimediale aanwinst geopend in de Stallen. Dit project werd mogelijk gemaakt door een aanzienlijke [6]

7 gift van de BankGiro-Loterij. Nederland & Oranje geeft bezoekers informatie over de betekenis van de Oranjes (monarchie en stadhouderschap) in de geschiedenis en het staatsbestel van Nederland. De Tijdlijn maakt het mogelijk de geschiedenis van Oranjes naast de geschiedenis van Nederland te bekijken, zodat duidelijk is hoe deze twee elkaar hebben beïnvloed. De vijf touch screens vertellen over de Nederlandse geschiedenis en over de rol van de Oranjes hierin, van Willem van Oranje tot en met koningin Beatrix. Daarnaast geven de vier Thema s een beeld van het ontstaan van het stadhouderschap en de monarchie, de levens van de Oranjes, hun betrokkenheid bij de maatschappij en het vorstelijk vertoon. Elk thema begint met een introductiefilmpje waarin het thema wordt toegelicht. Vervolgens kan de bezoeker extra informatie opvragen in de vorm van teksten en afbeeldingen. Ook kunnen bij elk thema spellen worden gespeeld. Extra s zijn de Oranje-stamboom en de kaart met alle Oranje-paleizen. Het doel is daarmee bereikt: de presentatie is een bron van informatie voor de bezoekers van Paleis Het Loo. Dit geeft meer diepgang aan een bezoek aan Het Loo als paleis van de Oranjes. In en rond het paleis worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd, zowel door Paleis Het Loo zelf als door externe partijen. Een greep uit de activiteiten zijn: de prinsen en prinsessendagen, het openluchtconcert, ballons boven het Loo, spirit of winter, kinderfeestjes en kerst op het loo. Ook neemt Paleis Het Loo deel aan het Museumweekend en monumentendag. Vanuit de pr en marketingactiviteiten is Paleis het Loo onder andere deelnemer van de Libelle beurs, de Kwekerijdagen Bingerden, Uitmarkt Amsterdam, 50+Beurs, Margriet Winter Fair, en de vakantiebeurzen in Essen en Antwerpen worden gerealiseerd. De vakbeurzen worden veelal volledig door de afdeling PR & Marketing bemenst. 1.7 Communicatie en marketing Begin 2011 heeft Paleis Het Loo een nieuw marketingbeleid geformuleerd voor de komende jaren. De inzet is de vergroting van de bezoekcijfers en de intensivering van het gebruik van het museum door de zakelijke markt. Centraal staat het positioneren Paleis Het Loo als een sterk merk. Dit doen ze door: [7]

8 Veel contactmomenten met geïnteresseerden via traditionele middelen zoals posters flyers en advertenties, free publicity, landelijke media en online media. Een online strategie middels een nieuwe website en andere digitale media zoals Mijn Gelderland en Google Art. Digitaal klantenbestand opzetten waarmee bezoekers en belangstellenden geïnformeerd worden over activiteiten en producten om herhaalbezoek te stimuleren. Imago bewaken door strategische samenwerkingspartners te zoeken. Productlijn in samenwerking met commerciële partners ontwikkelen die in de paleiswinkel en winkels verkocht kunnen worden Online Op Google wordt er per maand meer dan keer gezocht op paleis het loo en meer dan keer op het loo. Een groot deel van deze zoekopdrachten vertaalt zich in een bezoek aan paleishetloo.nl. De website geeft daarmee een belangrijke eerste indruk voor veel mensen. De website bevat vooral algemene informatie en laat een deel van de collectie zien. Ook is er een speciale mobiele website. Door het sturen van een kunnen bestellingen geplaatst worden in de webshop. De aanleiding voor het werken aan een nieuwe digitale strategie is de staat van de huidige website. De website is verouderd en de wens bestaat om deze te vervangen door een nieuwe site die in 2013 gerealiseerd zal worden. Op sociale media springt vooral de aanwezigheid van de tuinen op Twitter in het oog. Er wordt enthousiast gesproken over alles wat er in de tuinen gebeurt en er worden vragen van geïnteresseerden heeft ruim 900 volgers. Kleine activiteiten, zoals de Prinsessendagen, worden vooral op de eigen website aangekondigd. Grotere evenementen worden veelal met een eigen website, in een eigen stijl, gericht op de specifieke doelgroep van het evenement, in de markt gezet. Op Facebook bestaat een fanpage met foto s, video s en nieuws, die niet door Het Loo wordt beheerd en waarschijnlijk door een enthousiaste fan wordt onderhouden. Opvallend is dat er weinig over Paleis Het [8]

9 Loo te vinden is op sociale netwerken zoals Foursquare en Instagram, waar het gaat om het direct delen van belevingen. De slechte mobiele dekking op delen van het terrein en in het paleis en het ontbreken van een publiek toegankelijk Wifi netwerk zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van. Regelmatig genereren tentoonstellingen en evenementen landelijke en regionale televisieaandacht in programma s als Blauw Bloed (EO), RTL Nieuws, NOS Journaal, SBS Hart van Nederland en Shownieuws, RTL Koffietijd, Een Vandaag (TROS/AVRO) en Opium (AVRO). Het aantal bezoekers van de website is in 2011 gestegen van naar In ruil voor free exposure werden verschillende kortingsacties en joint-promotions opgezet met voor Paleis Het Loo interessante partners. Door middel van kortingen op de entreeprijs, barterdeals of give-aways konden samenwerkingen worden opgezet met o.a. Stichting Museumkaart, Nuon, de Nederlandse Spoorwegen, Super de Boer, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stayokay 1.8 Samenwerkingsverbanden Paleis Het Loo werkt nauw samen met Cultuurwijzer, het cultuureducatie-loket van de gemeente Apeldoorn, en via Cultuurwijzer met andere culturele instellingen in Apeldoorn en Gelderland. Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een gezamenlijk aanbod voor scholen. De komende tijd wordt de samenwerking uitgebreid naar andere organisaties, zoals andere musea, provinciale instellingen, onderwijsorganisaties en educatieve uitgeverijen. Een van de doelen daarin is om de educatieve programma s van het museum in te passen in de doorlopende leerlijn. 1.9 Archetype De museumwijzer is ingevuld om te bekijken welke archetypen voor Paleis het Loo van toepassing zijn, en te bekijken welke ontwikkeling op het gebied van positionering het museum de komende jaren wil maken. De Museumwijzer is ingevuld door twee directieleden van Paleis het Loo. Opvallend was dat de uitkomsten bijna exact waren, namelijk het heiligdom in de huidige situatie en het experience center in de gewenste situatie. Customer journey heiligdom: De bezoeker die naar een heiligdom gaat verwacht specifieke collecties en tentoonstellingen die informatief zijn en waarbij diep op het thema of onderwerp van het museum of de desbetreffende tentoonstelling ingegaan wordt. Het museum toont zo veel mogelijk objecten en informatie [9]

10 om de desbetreffende collectie zo compleet mogelijk over het voetlicht te brengen. Het is voor de bezoeker prettig wanneer er enige affiniteit of interesse in het thema is, omdat er veel gelijkgestemden naar het museum komen. Tijdens het museumbezoek kan de bezoeker genieten van de authenticiteit van de objecten, die een leerzame en verdiepende werking hebben op de belevingswereld van de bezoeker. Customer journey experience center: De bezoeker die naar een experience centre gaat zal vooral een plezante en ontspannende culturele middag beleven. Tijdens het bezoek zijn er relevante en vermakende attracties en activiteiten te ondervinden die aansluiten op de onderwerpen uit de tentoonstelling(en). Soms kunnen de uitgevoerde activiteiten in het museum digitaal terug gekeken worden, waardoor bezoekers ook buiten de locatie van het museum kunnen genieten. In het museum komt de bezoeker in aanraking met een diverse doelgroep, die hun eigen beleving bij het museum creëren, en allemaal bezig zijn met het ervaren van een plezierige culturele middag. Dit betekent dat Paleis het Loo zich meer een externe oriëntatie wil aannemen en een sterkere nadruk wil leggen op beleving. Op de vraag tijdens het museumbezoek richten we ons op dit moment vooral op werd dan ook beantwoord met de nadruk leggen op de bijzondere objecten (heiligdom) en op de vraag tijdens het museumbezoek zouden we ons meer moeten richten op werd beantwoord met het begeleiden van bezoekers die een leuk uitje willen (experience center). In de museumwijzer is ook aangegeven dat de ruimten van Paleis het Loo meer gericht moeten zijn op belevingen in plaats van objecten. In de toekomst willen ze draagvlak bij het publiek creëren door bezoekers te verassen met uitdagende activiteiten (experience center) en wat minder middels het aanreiken van betekenissen over de objecten (heiligdom). De ontwikkeling van heiligdom naar experience center komen dichter bij elkaar doordat Paleis het Loo wil insteken op de verhalen achter de objecten om het museum meer tot leven te brengen. Michel van Maarseveen geeft dit aan in het document Zowel op de website als in en rond het paleis zijn deze verhalen grotendeels onzichtbaar. De collectie van Paleis Het Loo heeft allerlei haakjes voor verhalen. De Koninklijke familie biedt de mogelijkheid om het hele verhaal persoonlijk te maken. Elke koets en elke kamer heeft een verhaal. Elke tafel is van iemand geweest. De directeur is ervan overtuigd dat door met alle mogelijke elementen van Paleis Het Loo in te spelen op actuele gebeurtenissen de interesse van een groter publiek gewekt worden. [10]

11 Afbeeldingen: Uitkomsten Museumwijzer huidige en gewenste situatie gevisualiseerd in spinnenweb en cirkeldiagrammen [11]

12 2. De opdracht In dit hoofdstuk zal de opdracht die het Paleis het Loo heeft gegeven aan de studenten van de Hogeschool Utrecht beschreven worden. De studenten hebben deze opdracht tijdens de Museum Battle uitgewerkt. De concepten worden in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk beschreven. 2.1 Opdrachtomschrijving Inleiding Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van Paleis Het Loo is een van de doelstellingen voor de komende jaren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar het aantrekken van gezinnen en kinderen. Paleis Het Loo probeert al op verschillende manieren kinderen aan te trekken. De bestaande prinsessendagen zijn een groot succes en trekken veel kinderen. De speciale kinderaudiotour en de speurtochten door paleis, tuinen en stallen worden veelvuldig gebruikt. Toch blijkt dit nog onvoldoende te zijn om op een structurele basis meer gezinnen met kinderen te trekken. Paleis Het Loo is daarom op zoek naar manieren om het bestaande aanbod te verrijken en het Paleis met nieuwe activiteiten aantrekkelijker te maken voor kinderen. Gedacht wordt aan speelgoed gebaseerd op de collectie, een aparte kinderopstelling en meer dieren op het Loo. Vooral het laatste zal voor veel jonge, maar ook volwassen bezoekers het paleis letterlijk en figuurlijk verlevendigen. In het verleden waren dieren een vanzelfsprekende verschijning rond het paleis, daar getuigen de pauwen op het stallencomplex nog altijd van. Ze zullen in de komende beleidsperiode in samenwerking met o.a. de Stichting Zeldzame Huisdierrassen de paarden in de stallen en de weide terugbrengen, de volière met exotische vogels van Willem V reconstrueren en historisch veerassen en pluimvee tonen. Deze toevoegingen voor gezinnen worden opgenomen in het educatief programma. Opdracht De vraag luidt: op welke manier kan Paleis Het Loo aantrekkelijker worden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar? Neem als uitgangspunt dat het bijdraagt aan de historische beleving tijdens het museumbezoek en dat kinderen een verrijkende ervaring opdoen ( een dag wanen in een bewoond koninklijk paleis ). Het is geen vereiste om het speelgoed- en/of dierenthema in het concept te verwerken. Jullie zijn vrij om alternatieven te bedenken. Zorg ervoor dat het concept past binnen het verhaal van Paleis Het Loo waarmee het bestaande aanbod permanent verrijkt wordt. Hierbij kunnen traditionele aspecten net zo goed een rol spelen als nieuwe multimediale innovaties, zolang het maar past bij het verhaal van Paleis Het Loo. Het concept moet er voor zorgen dat er meer kinderen naar het Paleis komen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de vorm en inhoud van het concept gebruikt kan worden in de communicatie naar buiten. Houd hier ook rekening mee en geef aan op welke manier de toevoegingen aan het aanbod in de markt gezet kunnen worden. [12]

13 2.2 Uitvoering van de opdracht In totaal hebben vijf groepen tijdens de Museum Battle aan de opdracht van Paleis het Loo gewerkt. Het waren allemaal studenten van de afstudeerrichting Creatieve Industrie MuseumBattle Groep 1 De verloren schat uit de verboden kamer Een interactief samenspel (game) door het paleis en de tuinen tussen kind en paleis dat de geschiedenis van het paleis ontrafelt. Het kind is prins(es) die tijdens het spelen het schilderij waar ongelooflijk veel waarde aan wordt gehecht vernield in veel stukjes en vlucht naar de stallen om zich te verstoppen voor de lakei. Het keukenmeisje Pien heeft het gezien en de stukjes opgeraapt, maar is deze onderweg verloren waardoor de stukjes door het hele paleis liggen. Taak aan de prins(es) is om deze stukjes terug te vinden en het schilderij weer in elkaar te zetten waarna hij te horen krijgt dat het keukenmeisje dat hem hielp in het complot zat. Dit gaat als volgt: 1. Het kind krijgt uitleg in de gang onder de koningstrappen waar een scherm staat. De uitleg houdt in dat het kind zoveel mogelijk puzzelstukken moet zoeken. Dit is expliciet zonder tijd om er voor te zorgen dat ook de ouders rustig mee kunnen lopen en kunnen kijken. 2. Het kind loopt nu door te tuinen op zoek naar puzzelstukken. Er liggen bijvoorbeeld stukken bij de fonteinen, maar ook bij andere karakteristieke onderwerpen. 3. Bij elk van deze puzzelstukken hangt een RFID lezer die er voor zorgt dat wanneer jij een stukje gevonden hebt, dat het wordt opgeslagen in de database voor later gebruik. Tevens hangt er een kort stukje tekst om het kind/ouders van informatie te voorzien. Bijvoorbeeld: Dit is de favoriete fontein van Willem III. 4. Dit onderdeel is nooit voorbij. Mocht het kind op later tijdstip nog een keer in de tuin komen kan hij nog steeds op zoek naar stukjes. Het schilderij kan in elkaar gezet worden in de verboden kamer. Dit is een kamer in het paleis waar boven staat dat het de verboden kamer is. Dit is voor het kinds extra spannend omdat hij/zij dan weet dat hij op een plek komt waar hij niet mag komen. 1. Het kind komt de kamer binnen en ziet een tussenschot met zowel links als rechts een beamer en kinect. 2. Het kind gaat voor het scherm staan en krijgt de mogelijkheid om met een kinect het schilderij met de gevonden puzzelstukken in elkaar te zetten. [13]

14 3. Als dit gelukt is komt de koning in beeld die verteld dat het een groot complot is. Het keukenmeisje is van begin af aan aangesteld geweest om jou in de gaten te houden. Omdat de koning supertrots is op jou zal hij jou kronen tot koning. 4. De koning verwijst jou door naar de troon. Die is om de hoek. Er staat een schot tussen beamer en troon om voor extra rust te zorgen. 5. Je mag nu op de troon gaan zitten waar je een foto kunt maken. Het kind zit in gewaad op de troon en haalt zijn bandje langs een scanner om de foto te maken. Deze wordt direct aan het profiel gekoppeld zodat ze thuis deze foto kunnen downloaden. Naderhand kan er online een game gespeeld worden in de verboden kamer. Groep 2 Verrassend koninklijk In het concept van groep 2 zijn ze uitgegaan van de kernwaarden Verrassend koninklijk. In dit concept is het mogelijk om als familie verhalen van het paleis te weten te komen via Lakei Lodewijk. Het avontuur begint al bij het bestellen van de e-tickets via de website van Paleis het Loo. Dan wordt je vervolgens persoonlijk uitgenodigd door de koning dat krijg je thuis opgestuurd. Vervolgens ontvangt ieder bij de entree een zegelring die te gebruiken is in en buiten het museum bij betreffende tafellopers. Kinderen krijgen daarnaast ook een zakje mee waar ze later meer informatie over ontvangen. Door je in te loggen met een zegelring (met RFID chip) aan de tafelloper, die in de verschillende kamers van het paleis staan start Lodewijk zijn verhaal. Bijvoorbeeld dat de kleur rood erg duur was en werd gemaakt door handgeplukte cactus luizen. Zo heeft iedere kamer een eigen verhaal. Tegelijkertijd is Lodewijk oud en vergeetachtig. Daardoor verliest hij weleens spullen. Kinderen krijgen daarom een zakje mee met attributen die ze terug moeten leggen in het museum. [14]

15 Groep 3 Koningshuis sparen aan de hand van Amalia We brengen de passie van de medewerkers van Paleis t Loo over op kinderen door ze met items & games (interactief) kennis te laten maken met het dagelijkse leven van een vorst op t Loo. Aan de hand van een rondleiding door Amalia nemen we de kinderen mee langs de dagelijkse hobby s van het koningshuis. Voorafgaand aan het bezoek, is het mogelijk om poppetjes (speelfiguren) te sparen, waarmee de kinderen kunnen spelen in hun zelfgemaakte Paleis Het Loo. Deze poppetjes worden geproduceerd door Playmobil en zij vormen samen de Koninklijke familie. Het is mogelijk om deze speelfiguren te sparen via bijvoorbeeld: de VVV in Apeldoorn, bij de campings en bungalowparken in de buurt van Paleis Het Loo of bijvoorbeeld pretpark Koningin Juliana Toren. Door middel van het verzamelen van de speelfiguren hebben kinderen al verschillende leden van het koningshuis en hebben ze vooraf al een positieve ervaring met Paleis Het Loo. Ze worden door middel van de verzameling nieuwsgierig naar deze personen en het speelpaleis. Dit stimuleert hen om naar het museum te gaan en zo echt kennis te maken met de Koninklijke familie. Amalia zal de kinderen en hun families spelenderwijs rondleiden, en daarbij vertellen over haar familie. Aan het eind kunnen de kinderen bij Amalia aanschuiven voor een heerlijk diner. Als de kinderen binnenkomen in het museum, dan krijgen ze een tas de buidel met daarin allerlei attributen. Deze attributen kunnen allemaal worden hergebruikt. De kinderen moeten deze attributen inwisselen op verschillende locaties op Paleis Het Loo. In ruil voor het inleveren van deze attributen kunnen de kinderen munten (Loorijnen) verdienen en spelletjes doen. Op de Loorijnen wordt op de voorzijde het gezicht van de betreffende persoon uit het Koningshuis afgebeeld. Op de achterzijde zie je het voorwerp dat bij de persoon hoort. Op deze manier zien de kinderen ook later (wanneer ze bij de volgende opdracht bezig zijn), nog wie bij welk voorwerp hoort. Aan het eind van de ontdekkingstocht is de buidel leeg en hebben de kinderen een volle portemonnee. Met deze volle portemonnee kunnen ze aan het einde van hun bezoek bij de kassa hun eigen Paleis het Loo kopen. Dit is een knutselpakket van karton, dat de kinderen thuis heel eenvoudig zelf in elkaar kunnen zetten en in kunnen kleuren. [15]

16 1. Koets & Pubiek: Bij deze activiteit is het de bedoeling dat je gaat zwaaien. Als je de koets binnenstapt, begint er een rit langs het publiek. Vanuit de koets zie je het publiek dat op schermen naast de koets wordt geprojecteerd. Het publiek wordt uitbundig als je zwaait, maar als je niet zwaait, wordt het publiek ook minder enthousiast. Door middel van een kinect wordt gedetecteerd hoe veel er gezwaaid wordt. 2. Versier je eigen tas: Op de tas die de kinderen krijgen staat een kleurplaat gedrukt. De tas is van katoen gemaakt, zodat er makkelijk op gekleurd kan worden. Met stift en kleine decoraties kunnen de kinderen de tas helemaal opfleuren. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan het kindermenu in het restaurant. Wanneer de bezoekers een kindermenu bestellen, dan ontvangen zij hierbij een aantal textielstiften. Tijdens de maaltijd kunnen de kinderen de tas dan versieren! 3. Etiquette: Bij het inleveren van de lepel krijgen de kinderen de mogelijkheid om een paar van de gebruiken bij het diner van een Koninklijke familie te leren. Onder begeleiding van personeel in karakter wordt humoristische wijze geleerd hoe de kinderen netjes dienen te eten volgens de tijdsgeest van toen. 4. Memory met dieren: Het is de bedoeling om een grote tafel met een touch-screen neer te zetten waarop de kinderen het memory spel kunnen spelen. De dieren die in het spel voorkomen bestaan uit dieren waarop gejaagd wordt en waarmee men jaagde. [16]

17 Begeleidende brief: [17]

18 Groep 4 Acteurs en social media WHY HOW bezoekers extra Door te switchen van type museum (van heiligdom / kennishuis naar experience centre). WHAT - Acteurs die het leven van toen naspelen (ik-vorm, verschilende perspectieven butler ) - Normen en waarden van toen overnemen - Eten en drinken verkopen in de stijl van toen - Manier van schrijven in oude stijl - facebook / twitter / bordjes ( gij snodaard ) - Per jaargetijde een andere tentoonstelling - Muziek / geluiden uit die tijd - Kinderen laten ervaren hoe het was om vroeger kind te zijn - De keuze geven of je naar het normale of het oude toilet wil - Onderscheid maken tussen kind en ouder in de tour - Geschiedenis naspelen (nabootsen van situatie in het paleis) - Mensen sporten van vroeger laten doen - Site aanpassen aan de missie - Meer beeldmateriaal (impressies) - Goede en uitnodigende content (aanspreekbaarheid) - Karakters of personages uit het paleis communiceren ook naar buiten - Twitter - Facebook [18]

19 Groep 5 Interactief spel Deze groep heeft een interactief spel bedacht waarbij het gezin als gezamenlijk team vragen beantwoordt, waarbij ieder teamlid individueel een op leeftijd toegespitste vraag moet beantwoorden. Deze vragen leveren punten op, en met deze punten kan er in de souvenir shop iets worden gekocht met korting. Scenario customer journey: Familie Janssen bestaat uit ouders Jan & Karin, zij hebben een zoon (Sam, 7 jr) en een dochter (Femke, 11 jr). Samen gaan ze naar Paleis het Loo op een zaterdagmiddag. Eenmaal aangekomen en auto geparkeerd kopen ze entreebewijzen en lopen door naar de balie waar ze zich kunnen aanmelden voor het interactieve door hun namen, leeftijden en een adres op te geven. Ook kunnen ze op de foto in traditionele koninklijke kleding. Ze krijgen een speciale badge/tag device/horloge met daarin een RFID chip waar al deze gegevens op staan. Ze kunnen beginnen aan hun eigen route door het museum, hierbij hanteert het museum geen vaste route. Dat maakt dat een gast zijn eigen route kan kiezen, en dat kinderen ook kunnen gaan en staan en kriskras van ruimte naar ruimte kunnen. In iedere kamer van het museum is één (of zijn meerdere) touch screen(s) op een statief te vinden waar de badge gescand kan worden. Eenmaal gescand komen de vragen op het scherm te staan die relevant zijn voor de gezinsleden. De vragen hebben betrekking op interessante en leuke weetjes en feiten die je zonder het spel niet te weten was gekomen, en het wordt op een leuke manier gebracht. De interface is simpel, interactief en kindvriendelijk met een leuk personage (Willem III bijvoorbeeld, Willem van Oranje). Als de vragen goed worden beantwoord worden er punten toegekend, als de vragen fout worden beantwoord worden er geen punten toegekend. Een alternatief voor de schermen in de kamers (bij drukte bijvoorbeeld) is een app die dezelfde functie heeft als de schermen in de kamers van het paleis. Als het gezin alle kamers heeft gezien, en de vragen heeft beantwoordt worden de gegevens bij de balie uitgelezen nadat ze de badge hebben ingeleverd. De punten worden door de balie medewerker met een veer en inkt op een soort perkament gezet, tezamen met de naam van de familie als een soort certificaat. De punten kunnen ze gebruiken als korting op een item uit de souvenir shop, en de kinderen krijgen sowieso een kleine prijs als aandenken aan Paleis het Loo. De familie kan met een URL op het certificaat naar een website waar zij hun foto kunnen downloaden, het algemeen klassement van alle deelnemende families en hun positie daarin kunnen bekijken en meer informatie kunnen vinden over Paleis het Loo en de door hen beantwoorde vragen. Ook kunnen ze hier nog een kleine quiz doen waarmee ze korting kunnen winnen op een volgend bezoek. [19]

20 Conclusie Paleis het Loo heeft groep 2 met Verrassend Koninklijk als winnende concept uitgekozen. De reden hiervoor was het aansprekende concept van Lodewijk die als verteller het gezin mee neemt door het paleis, afgestemd op hun behoeften (zegelring). Ook het spelelement voor de kinderen past erg goed bij het verhaal van Paleis het Loo. Daarnaast werd het gezien als een concept dat relatief gemakkelijk toegepast kon worden. Echter, ook de andere concepten waren goed in de smaak gevallen. Dat betroffen de volgende elementen: poppetjes sparen in samenwerking met lego en op andere punten (Julianatoren), munten verzamelen, de koets en zwaai activiteit met kinect-techniek, verlenging van de beleving met behulp van een online game. [20]

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst

kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst kinderen en Investeren in het publiek van de toekomst Coverbeeld: Scholieren tijdens de les Tinten en Tonen in de tentoonstelling Fishing van Imi Knoebel, Gemeentemuseum Den Haag. Foto: Najib Nafid. Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Voorwoord. Een dankwoord is verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt. Pagina: 1 Marketing en communicatie plan Team: A

Voorwoord. Een dankwoord is verschuldigd aan alle mensen die ons informatie hebben verstrekt. Pagina: 1 Marketing en communicatie plan Team: A Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan van DierenattractiePark Amersfoort. Dit communicatieplan is gemaakt ter ondersteuning van het vernieuwde DierenattractiePark Amersfoort. De gedachte achter het

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015

Media innovation. Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Vak: Docenten: Media innovation Eric Goossens en Mariken van Himbergen Datum: 18 juni 2015 Klas: CCV2A (AD2) Door: Dennis Bos 512419 - Jeffrey van Ingen 537772 Martijn Kommers 544704 Tim Overmars 537996

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Het Nieuwe Winkelen. Hoofdbedrijfschap Detailhandel Het Nieuwe Winkelen Hoofdbedrijfschap Detailhandel COLOFON 2 Het rapport Het Nieuwe Winkelen is een uitgave van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze rapportage

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij!

Houthoff Magazine. Jaargang 6 voorjaar 2010. Verkopen? (n)iets voor mij! Verkopen? (n)iets voor mij! Jaargang 6 voorjaar 2010 Verkopen? (n)iets voor mij! voorwoord Ik wil een nieuwe auto! Op een zaterdagmiddag loop ik de showroom in van de zoveelste autodealer voor mijn zoektocht

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING

LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING LAAT MET JE MERK SPELEN GRATIS SAMENVATTING Bart Hufen Hoe games kunnen worden gebruikt als marketingmiddel. Bart Hufen - BrandNewGame VOORWOORD Mijn dank gaat uit naar allen die me hebben gesteund bij

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Van contact tot contract

Van contact tot contract Van contact tot contract Onderzoek naar de optimalisering van de Beursvloer HIER EEN FOTO Auteurs: Mariska van der Willigen en Nathalie Verdonschot CIVIQ, oktober 2006 CIVIQ stimuleert, vernieuwt en versterkt

Nadere informatie