CASUSBESCHRIJVING Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement"

Transcriptie

1 CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

2 Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving Locatie Wie is het Paleis het Loo? Wat wil het Paleis het Loo? Doelgroepen Collectie Publieksactiviteiten Communicatie en marketing Samenwerkingsverbanden Archetype 9 2. De opdracht Opdrachtomschrijving Uitvoering van de opdracht Museum Battle Veldtest afstudeerproject Pompey Impact Service domein Technische domein Organisatie domein Financiële domein Reflectie best practices Conclusies Betekenis voor andere musea 36 Referenties, 37 [2]

3 1. Beschrijving Paleis het Loo In het eerste hoofdstuk wordt Paleis het Loo inhoudelijk beschreven. Hierbij worden de locatie, doelstellingen, missie, collectie, bezoekers, activiteiten, inkomsten, communicatie en de betreffende archetypen besproken om een compleet beeld te vormen van het museum. 1.1 Locatie Koninklijk Park JA Apeldoorn T F E facebook.com/hetloopalace Contactpersoon: Pien Harms Zakelijk adjunct-directeur T (0) M 0031 (0) E 1.2 Wie is Paleis het Loo? In het hart van Nederland, aan de rand van Apeldoorn, ligt het ruim 300 jaar oude Paleis Het Loo. Paleis Het Loo is het enige volledig ingerichte paleis in Nederland dat voor publiek is opengesteld. Het bestaat uit een ensemble van een laat-17de eeuws paleis met de grootste baroktuin van Nederland en een stallencomplex uit Het Loo is door koning-stadhouder Willem III gebouwd als buitenverblijf en jachtslot. Veel aandacht ging uit naar de omvangrijke tuinen met de fonteinen, die dankzij het hoogteverschil in het landschap permanent functioneerden. Het complex belichaamt de politieke ambities van de Oranjes in de 17de en 18de eeuw en hun aspiraties om de Republiek onder hun leiding een machtsfactor van grote betekenis te laten zijn in het Europese krachtenspel. Sinds 1984 is dit voormalige Koninklijk Paleis na een grondige restauratie als museum opengesteld voor het publiek. In de stallen is een grote collectie rijtuigen uit het bezit van het Koninklijk Staldepartement te zien. In de zijvleugel van het paleis bevindt zich het Museum van de Kanselarij van de Nederlandse Orden waar een van de belangrijkste collecties binnenlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen te zien zijn. Ook worden er regelmatig wisselende tentoonstellingen in het museum gehouden zoals Juliana in Beeld (2009) en Maxima 10 jaar in Nederland (2011). [3]

4 Het museum kent een driehoofdige leiding: een directeur-bestuurder en twee adjunct-directeuren. Een heeft een inhoudelijk takenpakket met de leiding over de conservatoren en de afdelingen educatie, behoud en beheer, registratie en bibliotheek. De andere stuurt de zakelijke poot van het museale bedrijf aan met de financiële afdeling, P&O, facilitaire dienst, tuindienst, bewaking en beveiliging. De afdeling PR & Marketing wordt aangestuurd door de algemeen directeur. De afdelingshoofden zijn met de directie verenigd in een managementteam dat een belangrijke rol heeft in de aansturing van de dagelijkse werkzaamheden. De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig vanuit verschillende disciplines en worden geworven overeenkomstig een vastgesteld profiel. Zowel de museumdirectie als de Raad van Toezicht opereert conform de richtlijnen van de code voor Cultural Governance. De directie voert periodiek overleg met de Ondernemingsraad; de Raad van Toezicht doet dat incidenteel. 1.3 Wat wil Paleis het Loo? Missie: Paleis Het Loo is een publieksgericht samenspel van paleis, tuin en museum, waar met passie de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau en zijn wooncultuur op een aansprekende wijze wordt getoond. Visie: Paleis Het Loo wil een internationaal toonaangevend museum zijn, dat met een grote verscheidenheid aan activiteiten het heden en verleden met elkaar verbindt. We willen een zo groot en breed mogelijk publiek bereiken. Paleis Het Loo hanteert bij al zijn activiteiten de volgende kernwaarden: Extern: gastvrij, koninklijk, kwaliteit, veelzijdig, verrassend Intern: ambitie, betrouwbaar, professioneel De missie en visie zijn vertaald in zeven strategische doelstellingen die de essentie van het beleid voor de komende jaren bepalen: 1. Een aantrekkelijke dagattractie zijn met een breed aanbod waar zoveel mogelijk bezoekers zich welkom voelen, verrijkende ervaringen opdoen en graag terugkomen. Waarbij verbindingen tussen heden, verleden en toekomst worden gelegd. 2. Een hoogwaardige collectie die op professionele wijze wordt beheerd nastreven. 3. Het paleis, de stallen, de tuinen en de museumcollectie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier presenteren. Aansprekende tentoonstellingen van hoog niveau maken. 4. Een breed scala aan evenementen en activiteiten die passen bij het museum, paleis, stallen en de tuinen organiseren. 5. Paleis Het Loo als een sterk merk positioneren om meer bezoekers en inkomsten te genereren. 6. Een aantrekkelijke werkgever die medewerkers motiveert, inspireert en talenten en capaciteiten zo goed mogelijk inzet. 7. Een financieel gezonde organisatie die op een bedrijfsmatige wijze opereert. [4]

5 De activiteiten van Paleis Het Loo voor de jaren zijn gebaseerd op de missie, visie en strategische doelstellingen. De essentie van het beleid is vergroting van het publieksbereik en verbreding van het aanbod. Streven naar een toename van het bezoekersaantal van naar bezoekers per jaar; Het verleden, als bron van inspiratie en verwondering, relevant willen maken voor het heden; Het bestaande aanbod aan activiteiten, evenementen en tentoonstellingen zowel kwalitatief als kwantitatief willen versterken. 1.4 Doelgroepen In de visie van Paleis Het Loo staat vermeld dat ze een zo groot en breed mogelijk publiek willen bereiken. De eerste strategische doelstelling is daarbij leidend: we zijn een aantrekkelijke dagattractie met een breed aanbod waar zoveel mogelijk bezoekers zich welkom voelen, verrijkende ervaringen opdoen en graag terugkomen. Paleis Het Loo is al jaren aantrekkelijk voor een breed publiek waarvan veel bezoekers doorgaans niet snel traditionele musea bezoeken. In de periode bezochten gemiddeld mensen per jaar het museum. Uit publieksonderzoek kwam naar voren dat de algehele waardering met een 8,4 hoog was en men de klantvriendelijkheid met een 8,7 beoordeelde. De gemiddelde verblijfsduur was lang vergeleken met andere musea: 150 minuten. Paleis Het Loo onderscheidt drie doelgroepen: Consumentenmarkt. Dit vormt de grootste groep van bezoekers. Twee belangrijke subdoelgroepen binnen de consumentenmarkt zijn: o Senioren. Uit publieksonderzoek blijkt dat bijna 60% van de bezoekers van Het Loo bestaat uit bezoekers ouder dan 50 jaar. Het betreft vooral senioren die een dagje uit gaan. o Verblijfstoeristen. 48% van de bezoekers komt van een ander adres dan het huisadres naar Paleis Het Loo. Deze verblijfstoeristen brengen hun vakantie hoofdzakelijk door op De Veluwe, waarbij Het Loo als een van de musts wordt gezien. Het gaat veelal om gezinnen met kinderen. Onderwijs. Jaarlijks bezoeken ruim 7500 leerlingen Paleis Het Loo in schoolverband. Scholen worden apart benaderd met mailingen, beurzen, advertenties in vakbladen en contact met digitale communities voor leerkrachten en vakdocenten. Zakelijke markt. Er is een grote diversiteit aan relaties binnen het hogere segment dat gebruik maakt van de exclusieve ruimtes van Paleis Het Loo. Door het unieke karakter en de koninklijke uitstraling bevindt Paleis Het Loo zich in het topsegment van de locatiemarkt. De relaties kiezen bewust voor de uitstraling van het paleis. [5]

6 1.5 Collectie Paleis Het Loo beheert een collectie van objecten van uiteenlopende aard. De voornaamste collectiegebieden zijn: o Het Paleis zelf met de tuinen, stallen, bouwfragmenten, plattegronden en het restauratiearchief o Schilderijen, tekeningen en prenten o Meubelen en interieurtextiel o Overige kunstnijverheid: zilver, ceramiek, klokken, serviezen, glas, lichtornamenten o Kleding: uniformen, kostuums o Memorabilia, Oranjesouvenirs o Historische fotografie o Orden, onderscheidingen en penningen o Handschriften, oude drukken, archivalia en historische documentatie o Aanspanningen, rijtuigen, sledes en historische auto s van de Oranjes o De historische plantenverzameling met vele tientallen citrusbomen die vanwege hun bijzondere kwaliteit en diversiteit deel uitmaken van de Nationale Plantencollectie De objecten worden in hun historische samenhang gepresenteerd. Het belangrijkste object in de collectie is het paleis zelf. Een aparte plek binnen het museum wordt ingenomen door het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden, een van de belangrijkste collecties ridderorden en onderscheidingen ter wereld. Kern daarvan vormt de verzameling Koninklijke onderscheidingen, die getuigt van de bijzondere band tussen Nederland en Oranje. De collectie van Paleis Het Loo omvat, naast de stukken die het voor de Nederlandse Staat beheert, omvangrijke bruiklenen van onder andere HM de Koningin, het Rijk, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden en diverse particulieren. De collectie wordt jaarlijks uitgebreid door schenkingen, aankopen en langdurige bruiklenen. Een belangrijke financier is de Stichting t Konings Loo, een onafhankelijke steunstichting die met 200 vrijwilligers de winkel exploiteert, rondleidingen verzorgt en meehelpt in het onderhoud van de tuinen. Online is de collectie op diverse plekken te vinden. Naast de eigen website kunnen geïnteresseerden onder meer op de sites van Collectie Gelderland, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, de Vereniging Rembrandt en op het project Delfts Aardewerk door de collectie bladeren. Op een aantal van deze platformen is ook ruimte voor discussie rondom objecten. Dit levert soms waardevolle informatie op. 1.6 Publieksactiviteiten Een belangrijke activiteit van Paleis Het Loo het afgelopen jaar was de realisatie van de interactieve presentatie Nederland & Oranje, vijf eeuwen samen. Op 14 oktober werd deze nieuwe multimediale aanwinst geopend in de Stallen. Dit project werd mogelijk gemaakt door een aanzienlijke [6]

7 gift van de BankGiro-Loterij. Nederland & Oranje geeft bezoekers informatie over de betekenis van de Oranjes (monarchie en stadhouderschap) in de geschiedenis en het staatsbestel van Nederland. De Tijdlijn maakt het mogelijk de geschiedenis van Oranjes naast de geschiedenis van Nederland te bekijken, zodat duidelijk is hoe deze twee elkaar hebben beïnvloed. De vijf touch screens vertellen over de Nederlandse geschiedenis en over de rol van de Oranjes hierin, van Willem van Oranje tot en met koningin Beatrix. Daarnaast geven de vier Thema s een beeld van het ontstaan van het stadhouderschap en de monarchie, de levens van de Oranjes, hun betrokkenheid bij de maatschappij en het vorstelijk vertoon. Elk thema begint met een introductiefilmpje waarin het thema wordt toegelicht. Vervolgens kan de bezoeker extra informatie opvragen in de vorm van teksten en afbeeldingen. Ook kunnen bij elk thema spellen worden gespeeld. Extra s zijn de Oranje-stamboom en de kaart met alle Oranje-paleizen. Het doel is daarmee bereikt: de presentatie is een bron van informatie voor de bezoekers van Paleis Het Loo. Dit geeft meer diepgang aan een bezoek aan Het Loo als paleis van de Oranjes. In en rond het paleis worden verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd, zowel door Paleis Het Loo zelf als door externe partijen. Een greep uit de activiteiten zijn: de prinsen en prinsessendagen, het openluchtconcert, ballons boven het Loo, spirit of winter, kinderfeestjes en kerst op het loo. Ook neemt Paleis Het Loo deel aan het Museumweekend en monumentendag. Vanuit de pr en marketingactiviteiten is Paleis het Loo onder andere deelnemer van de Libelle beurs, de Kwekerijdagen Bingerden, Uitmarkt Amsterdam, 50+Beurs, Margriet Winter Fair, en de vakantiebeurzen in Essen en Antwerpen worden gerealiseerd. De vakbeurzen worden veelal volledig door de afdeling PR & Marketing bemenst. 1.7 Communicatie en marketing Begin 2011 heeft Paleis Het Loo een nieuw marketingbeleid geformuleerd voor de komende jaren. De inzet is de vergroting van de bezoekcijfers en de intensivering van het gebruik van het museum door de zakelijke markt. Centraal staat het positioneren Paleis Het Loo als een sterk merk. Dit doen ze door: [7]

8 Veel contactmomenten met geïnteresseerden via traditionele middelen zoals posters flyers en advertenties, free publicity, landelijke media en online media. Een online strategie middels een nieuwe website en andere digitale media zoals Mijn Gelderland en Google Art. Digitaal klantenbestand opzetten waarmee bezoekers en belangstellenden geïnformeerd worden over activiteiten en producten om herhaalbezoek te stimuleren. Imago bewaken door strategische samenwerkingspartners te zoeken. Productlijn in samenwerking met commerciële partners ontwikkelen die in de paleiswinkel en winkels verkocht kunnen worden Online Op Google wordt er per maand meer dan keer gezocht op paleis het loo en meer dan keer op het loo. Een groot deel van deze zoekopdrachten vertaalt zich in een bezoek aan paleishetloo.nl. De website geeft daarmee een belangrijke eerste indruk voor veel mensen. De website bevat vooral algemene informatie en laat een deel van de collectie zien. Ook is er een speciale mobiele website. Door het sturen van een kunnen bestellingen geplaatst worden in de webshop. De aanleiding voor het werken aan een nieuwe digitale strategie is de staat van de huidige website. De website is verouderd en de wens bestaat om deze te vervangen door een nieuwe site die in 2013 gerealiseerd zal worden. Op sociale media springt vooral de aanwezigheid van de tuinen op Twitter in het oog. Er wordt enthousiast gesproken over alles wat er in de tuinen gebeurt en er worden vragen van geïnteresseerden heeft ruim 900 volgers. Kleine activiteiten, zoals de Prinsessendagen, worden vooral op de eigen website aangekondigd. Grotere evenementen worden veelal met een eigen website, in een eigen stijl, gericht op de specifieke doelgroep van het evenement, in de markt gezet. Op Facebook bestaat een fanpage met foto s, video s en nieuws, die niet door Het Loo wordt beheerd en waarschijnlijk door een enthousiaste fan wordt onderhouden. Opvallend is dat er weinig over Paleis Het [8]

9 Loo te vinden is op sociale netwerken zoals Foursquare en Instagram, waar het gaat om het direct delen van belevingen. De slechte mobiele dekking op delen van het terrein en in het paleis en het ontbreken van een publiek toegankelijk Wifi netwerk zijn hier waarschijnlijk de oorzaak van. Regelmatig genereren tentoonstellingen en evenementen landelijke en regionale televisieaandacht in programma s als Blauw Bloed (EO), RTL Nieuws, NOS Journaal, SBS Hart van Nederland en Shownieuws, RTL Koffietijd, Een Vandaag (TROS/AVRO) en Opium (AVRO). Het aantal bezoekers van de website is in 2011 gestegen van naar In ruil voor free exposure werden verschillende kortingsacties en joint-promotions opgezet met voor Paleis Het Loo interessante partners. Door middel van kortingen op de entreeprijs, barterdeals of give-aways konden samenwerkingen worden opgezet met o.a. Stichting Museumkaart, Nuon, de Nederlandse Spoorwegen, Super de Boer, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stayokay 1.8 Samenwerkingsverbanden Paleis Het Loo werkt nauw samen met Cultuurwijzer, het cultuureducatie-loket van de gemeente Apeldoorn, en via Cultuurwijzer met andere culturele instellingen in Apeldoorn en Gelderland. Voor de komende jaren wordt gewerkt aan een gezamenlijk aanbod voor scholen. De komende tijd wordt de samenwerking uitgebreid naar andere organisaties, zoals andere musea, provinciale instellingen, onderwijsorganisaties en educatieve uitgeverijen. Een van de doelen daarin is om de educatieve programma s van het museum in te passen in de doorlopende leerlijn. 1.9 Archetype De museumwijzer is ingevuld om te bekijken welke archetypen voor Paleis het Loo van toepassing zijn, en te bekijken welke ontwikkeling op het gebied van positionering het museum de komende jaren wil maken. De Museumwijzer is ingevuld door twee directieleden van Paleis het Loo. Opvallend was dat de uitkomsten bijna exact waren, namelijk het heiligdom in de huidige situatie en het experience center in de gewenste situatie. Customer journey heiligdom: De bezoeker die naar een heiligdom gaat verwacht specifieke collecties en tentoonstellingen die informatief zijn en waarbij diep op het thema of onderwerp van het museum of de desbetreffende tentoonstelling ingegaan wordt. Het museum toont zo veel mogelijk objecten en informatie [9]

10 om de desbetreffende collectie zo compleet mogelijk over het voetlicht te brengen. Het is voor de bezoeker prettig wanneer er enige affiniteit of interesse in het thema is, omdat er veel gelijkgestemden naar het museum komen. Tijdens het museumbezoek kan de bezoeker genieten van de authenticiteit van de objecten, die een leerzame en verdiepende werking hebben op de belevingswereld van de bezoeker. Customer journey experience center: De bezoeker die naar een experience centre gaat zal vooral een plezante en ontspannende culturele middag beleven. Tijdens het bezoek zijn er relevante en vermakende attracties en activiteiten te ondervinden die aansluiten op de onderwerpen uit de tentoonstelling(en). Soms kunnen de uitgevoerde activiteiten in het museum digitaal terug gekeken worden, waardoor bezoekers ook buiten de locatie van het museum kunnen genieten. In het museum komt de bezoeker in aanraking met een diverse doelgroep, die hun eigen beleving bij het museum creëren, en allemaal bezig zijn met het ervaren van een plezierige culturele middag. Dit betekent dat Paleis het Loo zich meer een externe oriëntatie wil aannemen en een sterkere nadruk wil leggen op beleving. Op de vraag tijdens het museumbezoek richten we ons op dit moment vooral op werd dan ook beantwoord met de nadruk leggen op de bijzondere objecten (heiligdom) en op de vraag tijdens het museumbezoek zouden we ons meer moeten richten op werd beantwoord met het begeleiden van bezoekers die een leuk uitje willen (experience center). In de museumwijzer is ook aangegeven dat de ruimten van Paleis het Loo meer gericht moeten zijn op belevingen in plaats van objecten. In de toekomst willen ze draagvlak bij het publiek creëren door bezoekers te verassen met uitdagende activiteiten (experience center) en wat minder middels het aanreiken van betekenissen over de objecten (heiligdom). De ontwikkeling van heiligdom naar experience center komen dichter bij elkaar doordat Paleis het Loo wil insteken op de verhalen achter de objecten om het museum meer tot leven te brengen. Michel van Maarseveen geeft dit aan in het document Zowel op de website als in en rond het paleis zijn deze verhalen grotendeels onzichtbaar. De collectie van Paleis Het Loo heeft allerlei haakjes voor verhalen. De Koninklijke familie biedt de mogelijkheid om het hele verhaal persoonlijk te maken. Elke koets en elke kamer heeft een verhaal. Elke tafel is van iemand geweest. De directeur is ervan overtuigd dat door met alle mogelijke elementen van Paleis Het Loo in te spelen op actuele gebeurtenissen de interesse van een groter publiek gewekt worden. [10]

11 Afbeeldingen: Uitkomsten Museumwijzer huidige en gewenste situatie gevisualiseerd in spinnenweb en cirkeldiagrammen [11]

12 2. De opdracht In dit hoofdstuk zal de opdracht die het Paleis het Loo heeft gegeven aan de studenten van de Hogeschool Utrecht beschreven worden. De studenten hebben deze opdracht tijdens de Museum Battle uitgewerkt. De concepten worden in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk beschreven. 2.1 Opdrachtomschrijving Inleiding Het aantrekkelijker en toegankelijker maken van Paleis Het Loo is een van de doelstellingen voor de komende jaren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar het aantrekken van gezinnen en kinderen. Paleis Het Loo probeert al op verschillende manieren kinderen aan te trekken. De bestaande prinsessendagen zijn een groot succes en trekken veel kinderen. De speciale kinderaudiotour en de speurtochten door paleis, tuinen en stallen worden veelvuldig gebruikt. Toch blijkt dit nog onvoldoende te zijn om op een structurele basis meer gezinnen met kinderen te trekken. Paleis Het Loo is daarom op zoek naar manieren om het bestaande aanbod te verrijken en het Paleis met nieuwe activiteiten aantrekkelijker te maken voor kinderen. Gedacht wordt aan speelgoed gebaseerd op de collectie, een aparte kinderopstelling en meer dieren op het Loo. Vooral het laatste zal voor veel jonge, maar ook volwassen bezoekers het paleis letterlijk en figuurlijk verlevendigen. In het verleden waren dieren een vanzelfsprekende verschijning rond het paleis, daar getuigen de pauwen op het stallencomplex nog altijd van. Ze zullen in de komende beleidsperiode in samenwerking met o.a. de Stichting Zeldzame Huisdierrassen de paarden in de stallen en de weide terugbrengen, de volière met exotische vogels van Willem V reconstrueren en historisch veerassen en pluimvee tonen. Deze toevoegingen voor gezinnen worden opgenomen in het educatief programma. Opdracht De vraag luidt: op welke manier kan Paleis Het Loo aantrekkelijker worden voor kinderen van 6 t/m 12 jaar? Neem als uitgangspunt dat het bijdraagt aan de historische beleving tijdens het museumbezoek en dat kinderen een verrijkende ervaring opdoen ( een dag wanen in een bewoond koninklijk paleis ). Het is geen vereiste om het speelgoed- en/of dierenthema in het concept te verwerken. Jullie zijn vrij om alternatieven te bedenken. Zorg ervoor dat het concept past binnen het verhaal van Paleis Het Loo waarmee het bestaande aanbod permanent verrijkt wordt. Hierbij kunnen traditionele aspecten net zo goed een rol spelen als nieuwe multimediale innovaties, zolang het maar past bij het verhaal van Paleis Het Loo. Het concept moet er voor zorgen dat er meer kinderen naar het Paleis komen. Daarbij is het ook de bedoeling dat de vorm en inhoud van het concept gebruikt kan worden in de communicatie naar buiten. Houd hier ook rekening mee en geef aan op welke manier de toevoegingen aan het aanbod in de markt gezet kunnen worden. [12]

13 2.2 Uitvoering van de opdracht In totaal hebben vijf groepen tijdens de Museum Battle aan de opdracht van Paleis het Loo gewerkt. Het waren allemaal studenten van de afstudeerrichting Creatieve Industrie MuseumBattle Groep 1 De verloren schat uit de verboden kamer Een interactief samenspel (game) door het paleis en de tuinen tussen kind en paleis dat de geschiedenis van het paleis ontrafelt. Het kind is prins(es) die tijdens het spelen het schilderij waar ongelooflijk veel waarde aan wordt gehecht vernield in veel stukjes en vlucht naar de stallen om zich te verstoppen voor de lakei. Het keukenmeisje Pien heeft het gezien en de stukjes opgeraapt, maar is deze onderweg verloren waardoor de stukjes door het hele paleis liggen. Taak aan de prins(es) is om deze stukjes terug te vinden en het schilderij weer in elkaar te zetten waarna hij te horen krijgt dat het keukenmeisje dat hem hielp in het complot zat. Dit gaat als volgt: 1. Het kind krijgt uitleg in de gang onder de koningstrappen waar een scherm staat. De uitleg houdt in dat het kind zoveel mogelijk puzzelstukken moet zoeken. Dit is expliciet zonder tijd om er voor te zorgen dat ook de ouders rustig mee kunnen lopen en kunnen kijken. 2. Het kind loopt nu door te tuinen op zoek naar puzzelstukken. Er liggen bijvoorbeeld stukken bij de fonteinen, maar ook bij andere karakteristieke onderwerpen. 3. Bij elk van deze puzzelstukken hangt een RFID lezer die er voor zorgt dat wanneer jij een stukje gevonden hebt, dat het wordt opgeslagen in de database voor later gebruik. Tevens hangt er een kort stukje tekst om het kind/ouders van informatie te voorzien. Bijvoorbeeld: Dit is de favoriete fontein van Willem III. 4. Dit onderdeel is nooit voorbij. Mocht het kind op later tijdstip nog een keer in de tuin komen kan hij nog steeds op zoek naar stukjes. Het schilderij kan in elkaar gezet worden in de verboden kamer. Dit is een kamer in het paleis waar boven staat dat het de verboden kamer is. Dit is voor het kinds extra spannend omdat hij/zij dan weet dat hij op een plek komt waar hij niet mag komen. 1. Het kind komt de kamer binnen en ziet een tussenschot met zowel links als rechts een beamer en kinect. 2. Het kind gaat voor het scherm staan en krijgt de mogelijkheid om met een kinect het schilderij met de gevonden puzzelstukken in elkaar te zetten. [13]

14 3. Als dit gelukt is komt de koning in beeld die verteld dat het een groot complot is. Het keukenmeisje is van begin af aan aangesteld geweest om jou in de gaten te houden. Omdat de koning supertrots is op jou zal hij jou kronen tot koning. 4. De koning verwijst jou door naar de troon. Die is om de hoek. Er staat een schot tussen beamer en troon om voor extra rust te zorgen. 5. Je mag nu op de troon gaan zitten waar je een foto kunt maken. Het kind zit in gewaad op de troon en haalt zijn bandje langs een scanner om de foto te maken. Deze wordt direct aan het profiel gekoppeld zodat ze thuis deze foto kunnen downloaden. Naderhand kan er online een game gespeeld worden in de verboden kamer. Groep 2 Verrassend koninklijk In het concept van groep 2 zijn ze uitgegaan van de kernwaarden Verrassend koninklijk. In dit concept is het mogelijk om als familie verhalen van het paleis te weten te komen via Lakei Lodewijk. Het avontuur begint al bij het bestellen van de e-tickets via de website van Paleis het Loo. Dan wordt je vervolgens persoonlijk uitgenodigd door de koning dat krijg je thuis opgestuurd. Vervolgens ontvangt ieder bij de entree een zegelring die te gebruiken is in en buiten het museum bij betreffende tafellopers. Kinderen krijgen daarnaast ook een zakje mee waar ze later meer informatie over ontvangen. Door je in te loggen met een zegelring (met RFID chip) aan de tafelloper, die in de verschillende kamers van het paleis staan start Lodewijk zijn verhaal. Bijvoorbeeld dat de kleur rood erg duur was en werd gemaakt door handgeplukte cactus luizen. Zo heeft iedere kamer een eigen verhaal. Tegelijkertijd is Lodewijk oud en vergeetachtig. Daardoor verliest hij weleens spullen. Kinderen krijgen daarom een zakje mee met attributen die ze terug moeten leggen in het museum. [14]

15 Groep 3 Koningshuis sparen aan de hand van Amalia We brengen de passie van de medewerkers van Paleis t Loo over op kinderen door ze met items & games (interactief) kennis te laten maken met het dagelijkse leven van een vorst op t Loo. Aan de hand van een rondleiding door Amalia nemen we de kinderen mee langs de dagelijkse hobby s van het koningshuis. Voorafgaand aan het bezoek, is het mogelijk om poppetjes (speelfiguren) te sparen, waarmee de kinderen kunnen spelen in hun zelfgemaakte Paleis Het Loo. Deze poppetjes worden geproduceerd door Playmobil en zij vormen samen de Koninklijke familie. Het is mogelijk om deze speelfiguren te sparen via bijvoorbeeld: de VVV in Apeldoorn, bij de campings en bungalowparken in de buurt van Paleis Het Loo of bijvoorbeeld pretpark Koningin Juliana Toren. Door middel van het verzamelen van de speelfiguren hebben kinderen al verschillende leden van het koningshuis en hebben ze vooraf al een positieve ervaring met Paleis Het Loo. Ze worden door middel van de verzameling nieuwsgierig naar deze personen en het speelpaleis. Dit stimuleert hen om naar het museum te gaan en zo echt kennis te maken met de Koninklijke familie. Amalia zal de kinderen en hun families spelenderwijs rondleiden, en daarbij vertellen over haar familie. Aan het eind kunnen de kinderen bij Amalia aanschuiven voor een heerlijk diner. Als de kinderen binnenkomen in het museum, dan krijgen ze een tas de buidel met daarin allerlei attributen. Deze attributen kunnen allemaal worden hergebruikt. De kinderen moeten deze attributen inwisselen op verschillende locaties op Paleis Het Loo. In ruil voor het inleveren van deze attributen kunnen de kinderen munten (Loorijnen) verdienen en spelletjes doen. Op de Loorijnen wordt op de voorzijde het gezicht van de betreffende persoon uit het Koningshuis afgebeeld. Op de achterzijde zie je het voorwerp dat bij de persoon hoort. Op deze manier zien de kinderen ook later (wanneer ze bij de volgende opdracht bezig zijn), nog wie bij welk voorwerp hoort. Aan het eind van de ontdekkingstocht is de buidel leeg en hebben de kinderen een volle portemonnee. Met deze volle portemonnee kunnen ze aan het einde van hun bezoek bij de kassa hun eigen Paleis het Loo kopen. Dit is een knutselpakket van karton, dat de kinderen thuis heel eenvoudig zelf in elkaar kunnen zetten en in kunnen kleuren. [15]

16 1. Koets & Pubiek: Bij deze activiteit is het de bedoeling dat je gaat zwaaien. Als je de koets binnenstapt, begint er een rit langs het publiek. Vanuit de koets zie je het publiek dat op schermen naast de koets wordt geprojecteerd. Het publiek wordt uitbundig als je zwaait, maar als je niet zwaait, wordt het publiek ook minder enthousiast. Door middel van een kinect wordt gedetecteerd hoe veel er gezwaaid wordt. 2. Versier je eigen tas: Op de tas die de kinderen krijgen staat een kleurplaat gedrukt. De tas is van katoen gemaakt, zodat er makkelijk op gekleurd kan worden. Met stift en kleine decoraties kunnen de kinderen de tas helemaal opfleuren. Dit kan eventueel gekoppeld worden aan het kindermenu in het restaurant. Wanneer de bezoekers een kindermenu bestellen, dan ontvangen zij hierbij een aantal textielstiften. Tijdens de maaltijd kunnen de kinderen de tas dan versieren! 3. Etiquette: Bij het inleveren van de lepel krijgen de kinderen de mogelijkheid om een paar van de gebruiken bij het diner van een Koninklijke familie te leren. Onder begeleiding van personeel in karakter wordt humoristische wijze geleerd hoe de kinderen netjes dienen te eten volgens de tijdsgeest van toen. 4. Memory met dieren: Het is de bedoeling om een grote tafel met een touch-screen neer te zetten waarop de kinderen het memory spel kunnen spelen. De dieren die in het spel voorkomen bestaan uit dieren waarop gejaagd wordt en waarmee men jaagde. [16]

17 Begeleidende brief: [17]

18 Groep 4 Acteurs en social media WHY HOW bezoekers extra Door te switchen van type museum (van heiligdom / kennishuis naar experience centre). WHAT - Acteurs die het leven van toen naspelen (ik-vorm, verschilende perspectieven butler ) - Normen en waarden van toen overnemen - Eten en drinken verkopen in de stijl van toen - Manier van schrijven in oude stijl - facebook / twitter / bordjes ( gij snodaard ) - Per jaargetijde een andere tentoonstelling - Muziek / geluiden uit die tijd - Kinderen laten ervaren hoe het was om vroeger kind te zijn - De keuze geven of je naar het normale of het oude toilet wil - Onderscheid maken tussen kind en ouder in de tour - Geschiedenis naspelen (nabootsen van situatie in het paleis) - Mensen sporten van vroeger laten doen - Site aanpassen aan de missie - Meer beeldmateriaal (impressies) - Goede en uitnodigende content (aanspreekbaarheid) - Karakters of personages uit het paleis communiceren ook naar buiten - Twitter - Facebook [18]

19 Groep 5 Interactief spel Deze groep heeft een interactief spel bedacht waarbij het gezin als gezamenlijk team vragen beantwoordt, waarbij ieder teamlid individueel een op leeftijd toegespitste vraag moet beantwoorden. Deze vragen leveren punten op, en met deze punten kan er in de souvenir shop iets worden gekocht met korting. Scenario customer journey: Familie Janssen bestaat uit ouders Jan & Karin, zij hebben een zoon (Sam, 7 jr) en een dochter (Femke, 11 jr). Samen gaan ze naar Paleis het Loo op een zaterdagmiddag. Eenmaal aangekomen en auto geparkeerd kopen ze entreebewijzen en lopen door naar de balie waar ze zich kunnen aanmelden voor het interactieve door hun namen, leeftijden en een adres op te geven. Ook kunnen ze op de foto in traditionele koninklijke kleding. Ze krijgen een speciale badge/tag device/horloge met daarin een RFID chip waar al deze gegevens op staan. Ze kunnen beginnen aan hun eigen route door het museum, hierbij hanteert het museum geen vaste route. Dat maakt dat een gast zijn eigen route kan kiezen, en dat kinderen ook kunnen gaan en staan en kriskras van ruimte naar ruimte kunnen. In iedere kamer van het museum is één (of zijn meerdere) touch screen(s) op een statief te vinden waar de badge gescand kan worden. Eenmaal gescand komen de vragen op het scherm te staan die relevant zijn voor de gezinsleden. De vragen hebben betrekking op interessante en leuke weetjes en feiten die je zonder het spel niet te weten was gekomen, en het wordt op een leuke manier gebracht. De interface is simpel, interactief en kindvriendelijk met een leuk personage (Willem III bijvoorbeeld, Willem van Oranje). Als de vragen goed worden beantwoord worden er punten toegekend, als de vragen fout worden beantwoord worden er geen punten toegekend. Een alternatief voor de schermen in de kamers (bij drukte bijvoorbeeld) is een app die dezelfde functie heeft als de schermen in de kamers van het paleis. Als het gezin alle kamers heeft gezien, en de vragen heeft beantwoordt worden de gegevens bij de balie uitgelezen nadat ze de badge hebben ingeleverd. De punten worden door de balie medewerker met een veer en inkt op een soort perkament gezet, tezamen met de naam van de familie als een soort certificaat. De punten kunnen ze gebruiken als korting op een item uit de souvenir shop, en de kinderen krijgen sowieso een kleine prijs als aandenken aan Paleis het Loo. De familie kan met een URL op het certificaat naar een website waar zij hun foto kunnen downloaden, het algemeen klassement van alle deelnemende families en hun positie daarin kunnen bekijken en meer informatie kunnen vinden over Paleis het Loo en de door hen beantwoorde vragen. Ook kunnen ze hier nog een kleine quiz doen waarmee ze korting kunnen winnen op een volgend bezoek. [19]

20 Conclusie Paleis het Loo heeft groep 2 met Verrassend Koninklijk als winnende concept uitgekozen. De reden hiervoor was het aansprekende concept van Lodewijk die als verteller het gezin mee neemt door het paleis, afgestemd op hun behoeften (zegelring). Ook het spelelement voor de kinderen past erg goed bij het verhaal van Paleis het Loo. Daarnaast werd het gezien als een concept dat relatief gemakkelijk toegepast kon worden. Echter, ook de andere concepten waren goed in de smaak gevallen. Dat betroffen de volgende elementen: poppetjes sparen in samenwerking met lego en op andere punten (Julianatoren), munten verzamelen, de koets en zwaai activiteit met kinect-techniek, verlenging van de beleving met behulp van een online game. [20]

Wonen in een paleis sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Wonen in een paleis sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Docentenhandleiding Welkom bij Paleis Het Loo! U gaat met uw klas het lesprogramma Wonen in een paleis volgen. Hierbij hoort een voorbereidende les op school (75 minuten), een bezoek aan Paleis Het Loo

Nadere informatie

Museumbezoek onder Studenten

Museumbezoek onder Studenten Museumbezoek onder Studenten Ontwerprapport CMD-Project Jelle Clignet CMD2B 1108174 Inhoudsopgave Inleiding 2 Concept 3 Beschrijving van het concept 3 Applicatie 3 Ondersteunende middelen 3 Middelen 4

Nadere informatie

samenstelling: Afdeling Educatie Paleis Het Loo Apeldoorn mei 2012 -11- -2-

samenstelling: Afdeling Educatie Paleis Het Loo Apeldoorn mei 2012 -11- -2- Aan de ouders/begeleiders, In deze speurtocht ontdekt u met uw kinderen de stallen, de buitenkant van het paleis en de paleistuinen. Fientje is de jongste keukenhulp in het paleis. Stiekem begeleidt ze

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

2014-2015 OP REIS IN EEN. Educatieve. programma s

2014-2015 OP REIS IN EEN. Educatieve. programma s & programma s Educatieve 2014-2015 OP REIS IN EEN paleis les program ma s In en rond Paleis Het Loo zijn leerlingen en studenten van alle typen onderwijs welkom voor een lesprogramma. Ieder lesprogramma

Nadere informatie

Research context: van venster naar poort Onderdeel: context

Research context: van venster naar poort Onderdeel: context Research context: van venster naar poort Onderdeel: context Naam: Zoë Tabak Klas: GAR1D Vak: Research Leraar: Harald Warmelink Datum: 15-3-2015 Inleiding Naar aanleiding van de eerste discussies binnen

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Welkom bij Paleis Het Loo! JUNIOR-CONSERVATOR STALLEN

Docentenhandleiding. Welkom bij Paleis Het Loo! JUNIOR-CONSERVATOR STALLEN Welkom bij Paleis Het Loo! U gaat met uw klas het lesprogramma Junior-conservator Stallen volgen. Hierbij hoort een voorbereidende les op school (60 minuten), een bezoek aan de koninklijke Stallen van

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021 KAAN ARCHITECTEN De vakjury koos na een aanbesteding unaniem voor KAAN Architecten uit Rotterdam. Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd op de plattegrond en de maatvoering van het paleis, geeft een logische

Nadere informatie

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders

Museum Voor 1 Dag. een inspiratiedocument voor een manier van werken. Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag een inspiratiedocument voor een manier van werken Angela Manders Museum Voor 1 Dag is een bijzondere

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

INTERVIEW. HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé

INTERVIEW. HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN. Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé INTERVIEW HOLLANDCASINO, versie 1.0 - testversie interview STUDENTEN Lisa Winters Seline Noteboom Sjoerd van Hal René Marcusse Rob Maillé DATUM 26 september 2013 MINOR Digital communication for businesses

Nadere informatie

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 Inleiding In het project Context Van Venster Naar Poort is ons de mogelijkheid gegeven om een interactieve installatie/game

Nadere informatie

SERIOUS GAMING VAN FACEBOOK VRIEND TOT VRIEND VOOR HET LEVEN

SERIOUS GAMING VAN FACEBOOK VRIEND TOT VRIEND VOOR HET LEVEN SERIOUS GAMING VAN FACEBOOK VRIEND TOT VRIEND VOOR HET LEVEN WAT ZOU JIJ DOEN? Opdracht Dilemma's Wat zou jij doen? 3 4 5 Gefeliciteerd! Je hebt een serious game gespeeld Je hebt je benen gestrekt Je bent

Nadere informatie

Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek.

Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek. Beste docent, Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek. De leerlingen hebben in het museum de tentoonstelling

Nadere informatie

Let's conn3ct! Wilt u dit initiatief bekend maken via uw website en andere communicatiekanalen?

Let's conn3ct! Wilt u dit initiatief bekend maken via uw website en andere communicatiekanalen? PERSBERICHT Antwerpen, 26 juni 2017 Let's conn3ct! De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland creëerden in nauwe samenwerking met de Provinciale Bibliotheek

Nadere informatie

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink

Doelgroeps Onderzoek. Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Doelgroeps Onderzoek 1 Naam: Ismay Verbeek Klas: GAR1-D Project: Van Venster naar Poort Vak: Research Docent: Harald Warmelink Inhoud Inleiding blz. 3 Methode blz. 4 Analyse blz. 5 Conclusie blz. 9 Bronvermelding

Nadere informatie

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5

Inleiding op het lespakket. Blz. 3. Het verhaal van Musa Blz. 4. Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Musa Inhoud Inleiding op het lespakket. Blz. 3 Het verhaal van Musa Blz. 4 Even voorstellen, Inleiding op Musa in de klas. Blz. 5 Het koffertje ontdekken. Blz. 6 en 7 Inhoud koffertje. Blz. 8 en 9 2 Inleiding

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017

Docentenhandleiding. Jij als onderzoeker. Groep 4 t/m 8. mei 2017 Docentenhandleiding Jij als onderzoeker Groep 4 t/m 8 1 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma Jij als onderzoeker. In

Nadere informatie

VIA EEN GOUDEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E

VIA EEN GOUDEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E MEER GASTEN NAAR JE CAMPING VIA EEN WEBSITE # K L A N T B E L E V I N G O N L I N E VERSIE 2.0 I N H O U D S O P G A V E Warm welkom Goede website Gouden website Ons verhaal A U T E U R Johanna Bruggeman

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2013 Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 De bezoekcijfers van De Mesdag Collectie zijn op een andere wijze geregistreerd

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes.

INTERACTIE. In de Appendix vindt u de wireframes. Het concept Het grootste en belangrijkste museum van Nederland, het Rijksmuseum, heeft de plaatsing van vijf grote mediazuilen in de foyer op de planning staan. Om deze reden hebben zij ons ingeschakeld

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Bent u komend seizoen abonnementhouder van pretpark De Julianatoren? Ja 373 (86.54 %) Nee 58 (13.46 %)

1. Bent u komend seizoen abonnementhouder van pretpark De Julianatoren? Ja 373 (86.54 %) Nee 58 (13.46 %) 1. Bent u komend seizoen abonnementhouder van pretpark De Julianatoren? Ja 373 (86.54 %) Nee 58 (13.46 %) Indien Nee: Door naar vraag 2 Indien Ja geantwoord: 1.1 Welk soort abonnement heeft u komend seizoen?

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem

Docentenhandleiding. Openbaar Vervoer Museum Doetinchem Docentenhandleiding Openbaar Vervoer Museum Doetinchem versie 1.0 6 februari 2007 Inhoud docentenhandleiding 1. Inleiding 2. Doelen en subdoelen 3. De rol van de docent in het museum 4. De doelgroepen

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek.

Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek. Beste docent, Onlangs heeft u met uw klas een bezoek gebracht aan het Kinderboekenmuseum. Wij hopen dat u dit heeft ervaren als een leuk en leerzaam bezoek. De leerlingen hebben in het museum onder andere

Nadere informatie

Einddocument project 3: Voor het goede doel!

Einddocument project 3: Voor het goede doel! Einddocument project 3: Voor het goede doel! Koen Beijer 500684088 V1-02 Roger Reuver Project 3 Inhoudsopgave: Fase 1: de opdracht Probleemsituatie 3 De doelgroep 3 Het evenement 3 Het goede doel 3 Probleemstelling

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

INHOUD DE TIJDSWINKEL. groep 3-4 HOE MENSEN IN VERSCHILLENDE TIJDEN LEVEN

INHOUD DE TIJDSWINKEL. groep 3-4 HOE MENSEN IN VERSCHILLENDE TIJDEN LEVEN ERFGOEDEDUCATIE Het zinvol beleven van het erfgoed is een centraal begrip in de didactiek voor erfgoededucatie. Het werken met het erfgoed wordt gestuurd door het stellen van betekenisvolle vragen. De

Nadere informatie

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14)

Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Naam: Valérie den Besten Klas: G&I A Datum: 06-11-15 Module: Project 100% presence Begeleider: Irene van Peer Groep 11 (team 14) Reflectieverslag Maandag hebben we gebrainstormd en we hebben voor mijn

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie

Diesel Online. Ex a m e n o p d r a c h t. Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management. Interactieve Communicatie Ex a m e n o p d r a c h t Interactieve Communicatie Diesel Online Stijn Verbruggen Bachelor Na Bachelor Advanced Business Management Interactieve Communicatie De heer Jesse Wynants I n l e i d i n g Het

Nadere informatie

Service Design. Denise van der Burg (0840384)

Service Design. Denise van der Burg (0840384) Service Design Denise van der Burg (0840384) 1 Inhoud 3 Inleiding 4 Huidige costumer journey 5 Toelichting 6 Doelgroep 6 persona 7 Brainstorm 8 Nieuwe service 8 Conceptbeschrijving 11 Verantwoording 13

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8

Jij als onderzoeker Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 Docentenhandleiding Groep 4 t/m 8 1 Utrecht, 2016 Beste docent, Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te nemen aan het programma. In deze docentenhandleiding

Nadere informatie

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname

Krachtstroom voor het genereren van leads. tijdens uw beursdeelname Krachtstroom voor het genereren van leads tijdens uw beursdeelname Al 12 jaar standervaring; Zo spannend is het acteren op beurzen toch allemaal niet? hoor ik wel eens vaker een trotse standmanager zeggen

Nadere informatie

Gravin Elisabeth en de dieren

Gravin Elisabeth en de dieren 2017-2018 School en Cultuur Gravin Elisabeth en de dieren Erfgoed project voor groep 4 Ontwikkeling van het project: De Werkhoven Geschiedenis voor u Maart 2017. Copyright: Dit materiaal is bedoeld voor

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 Inleiding In groep 7 of 8 komen leerlingen vaak voor de tweede keer met hun klas naar het van Abbemuseum. Bij het eerste bezoek, in groep 5 of 6, hebben ze

Nadere informatie

Herlaarhof. het social media spel

Herlaarhof. het social media spel Herlaarhof het social media spel Herlaarhof concept document Welkom bij het social media spel van Herlaarhof. Dit is een educatieve game die verteld over het gebruik van verschillende social media. Door

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

1. Management samenvatting

1. Management samenvatting Voorwoord Het plan van aanpak dat hier zal worden weergegeven is een voorbereiding op de ontwikkelingen van het project voor ICT en Media Design van Semester 6. Hierin gaan wij in een groep van 5 studenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens.

- ontdekken dat stilte en rust helpen om een gepaste uitdrukking te vinden voor gevoelens. Tuin van Heden 1 Werken met kunst in de paasperiode Opmerking vooraf: Voor de uitwerking van deze lessen hebben we doelen gehaald uit verschillende thema s van de betreffende graad. Na elk doel verwijzen

Nadere informatie

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied.

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied. Geschiedenis 80 jarige oorlog Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: 80 jarige oorlog In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou Nederland eruit zien als Nederland

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Kloeg SmartApp kan véél meer dan een RouteApp alleen

Kloeg SmartApp kan véél meer dan een RouteApp alleen Kloeg SmartApp kan véél meer dan een outeapp alleen Kent vele mogelijkheden in het veld oute Met een gids op pad Boeiend: route vol leuke weetjes, kijkje achter de schermen. Ontdek, luister en beleef,

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR Help de Dierenbescherming Pimp de lespakketten voor de basisschool Vernieuwen en aanpassen van de lespakketten van de Dierenbescherming en leuke interactieve dingen bedenken om de lessen leuker te maken.

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Onderzoeksrapport Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 14-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Voorwoord Om een goed

Nadere informatie

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03

BURGERS ZOO. Groep: Vision Klas: D03 BURGERS ZOO Groep: Vision Klas: D03 1 Opdracht 1: Burgers Zoo - Koopgedrag Cursus: Effect van communicatie Lesweek: 1 Projectgroep: Vision Namen: Martijn Robben Natasha Wiesemann Elisa Groot Ocko Geserick

Nadere informatie

OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP

OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP paperfish 09/19/13 OPDRACHT 2 - DELIVERABLE 3 RAPPORTAGE WORKSHOP 1/10 Inhoudsopgave Inleiding 3 NOS 3 Team paperfish 3 Verwachtingen 4 Doelen 4 Take away 1 6 Take away 2 6 Take away 3 6 De doelen van

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen

CONCEPTVERSLAG. Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen CONCEPTVERSLAG Amber van Blitterswijk Rob den Breems Mike Broere Sanne de Jager Nikita Veenhuizen Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek terugblik NOS on spot Wat is het? Storyboard Keyfeatures Prototype Debattle

Nadere informatie

Location Based Media

Location Based Media Location Based Media Introductie met 7scenes Minor Create Your Future Nieuwe Media 2028 Studiejaar 2011-2012 Inhoud 1 Inleiding en uitleg opdracht... 3 1.1 Wat gaan we doen?... 3 1.2 Over 7scenes... 3

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Met blingbling het verleden in' horende bij de tentoonstelling Het oudste goud van de wereld. Schatten uit Varna. Primair Onderwijs groep 6 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Introductie. Het concept. De website

Introductie. Het concept. De website Gijs Bos IM1109 Project Interactieve Multimedia 28 juni 2011 Introductie Het project begonnen wij met een ander concept, deze zou gaan over een eerstejaars student die zijn eerste stappen op de Universiteit

Nadere informatie

& het ROC Een programma over beeldvorming

& het ROC Een programma over beeldvorming & het ROC Een programma over beeldvorming Informatie voor docenten van het ROCvA Educatie JHM 1 februari 2011 Inhoud Korte omschrijving en praktische informatie 3 Gastles - opzet 5 Museumbezoek - informatie

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl

Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Webdesign en Online Marketing www.webcare4all.nl Hoger in Google komen Een hoge positie in Google op een relevant zoekwoord zorgt voor een constante stroom aan potentiële klanten. Zo n hoge positie krijg

Nadere informatie

Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken

Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken Experiment 6A: Een nationale inventarisatie van bestaande goede praktijken Vooraf Dit receptenboek is bedoeld voor musea die de resultaten van de experimenten willen toepassen in de eigen organisatie.

Nadere informatie

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com

Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen. Januari 2013 - Homesforleisure.com Het online platform voor de promotie van vakantie- en tweede woningen Januari 2013 - Homesforleisure.com Introductie Duizenden mensen zijn dagelijks via het internet op zoek naar een tweede huis. Er zijn

Nadere informatie

Informatie architectuur: Steducation. Anne Vlaanderen Klas v december 2012 Studentnummer Docent: Rene Prinz

Informatie architectuur: Steducation. Anne Vlaanderen Klas v december 2012 Studentnummer Docent: Rene Prinz Informatie architectuur: Steducation Anne Vlaanderen Klas v104 12 december 2012 Studentnummer 500 651 855 Docent: Rene Prinz Inhoudsopgave Inleiding 3 Stappenplan 4 Concept 5 Sitemap applicatie 7 Sitemap

Nadere informatie

Beeld & Geluid. Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix

Beeld & Geluid. Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix Beeld & Geluid Dienstconcept Doelgroep Primary persona Positionering Customer journey Visualisaties van het dienstconcept Promotiemix Wie help ik met mijn oplossing? Voor welk probleem heb ik een oplossing?

Nadere informatie

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247

Stedelijk Museum. Ontwerpspecificatie. VMBO leerlingen interactieve rondleiding. Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Stedelijk Museum VMBO leerlingen interactieve rondleiding Ontwerpspecificatie Meesterproef Minor UXD V0.1 18-06-2013 Jasper Bunschoten 500615247 Inhoud INHOUD OPDRACHT CONCEPT ONTWERP HIGH LEVEL DETAIL

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Seminar. Essay conceptstores

Seminar. Essay conceptstores Seminar Essay conceptstores Marlies van den Bos 1622703 Concept Design Eng JDE-SCONE.3V-13 Marvin Fernandes 19-12-2014 1 CONTENT IntroductiE Conceptstores Communicatie Conclusie uitwerking infographic

Nadere informatie

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam:

Wereldgodsdiensten. Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum. Naam: Wereldgodsdiensten Project Levensbeschouwing 2 e klas St. Nicolaaslyceum Naam: Inhoudsopgave Inleiding Schema Beoordeling Deel 1 Test jezelf! Deel 2 Kies je onderwerp en aan de slag! Deel 3 Het ervaren

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215

PIM 2013 VU. One day in Amsterdam. Martijn van der Burg MBG215 PIM 2013 VU One day in Amsterdam Martijn van der Burg 2527162 MBG215 Achtergrond Dit essay is geschreven in opdracht voor het vak Interactieve Multimedia voor de studie IMM aan de Vrije universiteit. Het

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Live Radio. Bordes op de Borrel

Live Radio. Bordes op de Borrel Live Radio Bordes op de Borrel Bordes op de Borrel Live Radio tijdens jouw vrijdagmiddagborrel 2 Bordes op de Borrel bij jou Nodig Bordes uit op de Borrel bij jouw bedrijf. En maak samen een echt Radio

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie