*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar www.diekeure.be en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op."

Transcriptie

1 BIJLAGEN* 1 Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist)** Lean-projectfiche (sjabloon) Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld) Lean-training -tweedaagse agenda (voorbeeld) Lean-training -tweedaagse uitnodiging (voorbeeld) Rollen, taken en verantwoordelijkheden in een Lean-verbetertraject (voorbeeld) Lean-processelectie matrix (sjabloon) Verbeterteam samenstellen (checklist) Lean-doelstellingen bepalen (checklist) , Klantvraag en -verwachting in kaart brengen (checklist) Een-op-eengesprekken voeren (checklist) Customer journey mapping (sjabloon) Takttijd (rekentabel voorbeeld) A3-rapport (sjabloon) Lean-actieplan (sjabloon) *Alle bijlagen kunnen worden gedownload. Ga hiervoor naar en bezoek de boekenpagina van Zet je Lean-bril op. **De paginering op de bladzijde verwijst naar de locatie in het boek waar we de bijlage toelichten. BIJLAGEN 107

2 1. Lean-verbetertraject voorbereiden (checklist) Een grondige voorbereiding van het Lean-verbetertraject is cruciaal voor het succes van het traject. Als u stap voor stap deze checklist volgt, bent u er zeker van dat u geen essentiële stappen in de voorbereiding vergeet. Rollen, taken en verantwoordelijkheden VERDELEN Lean-team samenstellen Welke leidinggevenden zullen Lean-verbetertrajecten ondersteunen? Lean-consultant aanduiden Welke Lean-expert zal de eerste Lean-verbetertrajecten begeleiden? Lean-supporter aanduiden Wie zal het Lean-verbetertraject trekken? Lean-team en -supporter enthousiasmeren Hoe maken we iedereen enthousiast over de Lean-manier van denken en werken? Proces selecteren Wat willen we verbeteren? Scope van het proces bepalen Waar begint of eindigt het proces? Verbeterteam samenstellen Wie zal het proces verbeteren? Lean-doelstellingen bepalen Wat willen we bereiken? Klantvraag en -verwachting in kaart brengen Wat vraagt de klant en wat wil de klant? Lean-ateliers inplannen Wat zullen we wanneer verbeteren? 108 ZET JE LEAN-BRIL OP

3 2. Lean-projectfiche (sjabloon) Een grondige voorbereiding van het Lean-verbetertraject is cruciaal voor het succes van het traject. Als u stap voor stap de Lean-projectfiche invult, bent u er zeker van dat u geen essentiële stappen in de voorbereiding hebt overgeslagen. TITEL (naam van het Lean-verbetertraject) TEAM (naam van de afdeling of team) VERBETER- TEAM (namen van de leden van het Verbeterteam) LEAN SUPPORTER (naam van de Lean-supporter) Start (start van het Lean-verbetertraject) Einde (vermoedelijke einde van het Lean-verbetertraject) 1. ACHTERGROND Wat was de aanleiding? Context? Waarom kiezen we dit proces? 2. SCOPE Afbakenen van het proces. Wat komt wel en niet aan bod? In scope Out of scope 3. doelstelling TITEL procescriteria eenheid Wat willen we bereiken? Tijd, output, kost, complexiteit, kwaliteit dagen, uren, minuten, %,, aantal stappen BIJLAGEN 109

4 4. KLANTVERWACHTING Wie zijn de (interne/externe) klanten? Welke klanten worden bevraagd, hoe en door wie? 5. mijlpalenplanning mijlpalen verwachte timing planning effectieve timing STAP 1: VERBETERTRAJECT VOORBEREIDEN STAP 2: HUIDIGE MANIER VAN WERKEN IN KAART BRENGEN (verspilling zien) STAP 3: WENSELIJKE MANIER VAN WERKEN ONTWERPEN (verspilling verwijderen) STAP 4: WENSELIJKE SITUATIE TESTEN Actieplan opmaken en valideren Actieplan uitvoeren Gewenste effect controleren STAP 5: NIEUWE MANIER VAN WERKEN VERANKEREN STAP 6: VIEREN EN VOORUITKIJKEN 110 ZET JE LEAN-BRIL OP

5 3. Lean-consultant aanduiden : offertevraag en inschrijvingsformulier (voorbeeld) Organisaties die voor het eerst Lean-principes en -instrumenten implementeren laten zich immers het best bijstaan door een expert. U kunt hierbij onderstaande offertevraag en antwoordformulier gebruiken. Offertevraag 1. Opdrachtomschrijving In het eerste deel van het Lean-project is de professionele ondersteuning van een Lean consultant een kritische succesfactor. De Lean consultant staat in voor de realisatie van onderstaande doelstellingen : Introduceren van Lean-principes en Lean-cultuur. Het Lean team wordt samengesteld uit de leidinggevenden en de algemeen directeur. U moet ervoor zorgen dat deze sleutelfiguren enthousiaste supporters of ambassadeurs van de Lean-methodiek worden. Faciliteren van Lean-verbetertrajecten. U helpt het verbetertraject voorbereiden en faciliteert 2 à 3 Lean-verbetertrajecten. In elk verbetertraject wordt de huidige manier van werken in kaart gebracht. Vervolgens gaan we op zoek gaan naar betere, eenvoudigere, snellere manieren van werken. U leert de deelnemers van het verbeterteam verspilling zien en verwijderen en u helpt het team om het actieplan op te maken. U evalueert het effect van het traject en ondersteunt bij het verankeren van de nieuwe manier van werken. Continuïteit organiseren. U creëert een draagvlak voor de Lean-cultuur in de organisatie en traint een of twee medewerkers (Lean supporters), zodat na afloop van het Lean-project Lean-verbetertrajecten zonder uw ondersteuning kunnen worden georganiseerd. 2. Gunningscriteria Kwaliteit dienstverlener (30 punten) De inschrijver geeft aan de hand van een gedetailleerde beschrijving aan hoe hij de opdrachten zal aanpakken zodat alle doelstellingen (Zie opdrachtomschrijving) worden gerealiseerd. Welke acties worden ondernomen door wie? Wat is de rol van onze organisatie in elke fase? De inschrijver kan hierbij gebruikmaken van het in het inschrijvingsformulier voorgestelde projectplan. De inschrijver kan hier echter ook van afwijken. In zo n geval verwachten we wel dat de inschrijver de reden van de afwijking toelicht. BIJLAGEN 111

6 Prijsopgave (30 punten) Het totale budget voor erelonen en kosten van de inschrijver bedraagt maximaal (bedrag) euro (excl. btw). Het budget en de samenwerking gelden voor een projectperiode van tot ten laatste De inschrijver toont aan hoeveel hij voor de gedefinieerde prestaties zal factureren en hoe hij het budget over de verschillende projectfases zal verdelen. De inschrijver geeft aan welk uurtarief aan onze organisatie zal worden gefactureerd voor bijkomende prestaties. De inschrijver geeft mee welke eventueel bijkomende kosten hij zal factureren, zoals verplaatsings- en drukkosten. Ervaring met het begeleiden van Lean-verbetertrajecten in (naam van uw sector) sector (30 punten) De inschrijver beschrijft welke ervaring (competenties, referenties, opleidingen...) de organisatie heeft in het begeleiden van Lean-verbetertrajecten. De inschrijver stelt vervolgens een consultant voor die zal worden toegewezen aan het project. Idealiter wordt ook een plaatsvervanger voorgesteld. Beschikbaarheid (10 punten) De inschrijver toont aan dat hij binnen een redelijke termijn beschikbaar kan zijn, door mee te geven waar de kantoren zijn en/of door erop te wijzen dat de inschrijver of de projectverantwoordelijke op een aantal kortlopende opdrachten werkt. De inschrijver toont aan dat hij op (datum) deze opdracht kan aanvatten en dat hij de opdracht tegen ten laatste (datum) kan beëindigen. 3. Inschrijvingsformulier De inschrijver maakt bij het opmaken van zijn offerte gebruik van onderstaand Inschrijvingsformulier. De inschrijvingen dienen uiterlijk tegen (datum) in het bezit te zijn van (naam van uw organisatie). Om het invullen van het inschrijvingformulier te vergemakkelijken, lichten we hieronder kort toe wat er aan deze opdracht voorafging : het Lean-team werd samengesteld en zij hebben één Lean supporter aangeduid; de processen die we Lean-er willen maken, werden al geselecteerd. 4. Toewijzen van de opdracht We zullen u uitnodigen om uw inschrijving toe te lichten. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van (datum). Voor elke indiener wordt een uur voorzien. In dit tijdsbestek wordt het projectplan gepresenteerd en besproken. Op basis van deze gesprekken en na toetsing van het projectvoorstel aan de 112 ZET JE LEAN-BRIL OP

7 gunningscriteria zullen we één indiener selecteren. We behouden het recht om geen enkele kandidaat te selecteren en de procedure over te doen. 5. Bijkomende informatie De inschrijvers kunnen bijkomende inlichtingen over de inschrijving en de evaluatie verkrijgen op het volgende adres : (adres van uw organisatie). Inschrijvingsformulier Vul hieronder de gegevens van de organisatie in. Naam:... Juridisch statuut:... Ondernemingsnummer:... Straat en nummer:... Postnummer en gemeente:... Website:... Rekeningnummer:... Vul hieronder de gegevens van de projectverantwoordelijke in. Voor- en achternaam:... Straat en nummer:... Postnummer en gemeente:... Telefoonnummer:... adres:... Geef aan welke acties u zult ondernemen om de bovenvermelde doelstellingen te realiseren. Doe dit zo gedetailleerd mogelijk. Vermeld tevens bij elke actie (1) wie deze zal uitvoeren, (2) wanneer de actie wordt gepland, (3) hoeveel dag delen ervoor nodig zijn en (4) wat de rol van (naam van uw organisatie) zal zijn. BIJLAGEN 113

8 Projectonderdelen Plan van aanpak aantal dagdelen Voorbereiding Continuïteit organiseren door het Lean team en de Lean supporter te enthousiasmeren en op te leiden Lean-verbetertraject Voorbereiding Samenstellen van het verbeterteam, bepalen van doelstellingen en procescriteria, afbakenen scope, werksessies inplannen en uitnodigingen versturen Huidige manier van werken in kaart brengen Het verbeterteam kijkt in de spiegel. Hoe leveren we tegenwoordig de dienst aan de klant? Verspilling detecteren Het verbeterteam leert de meest voorkomende vormen van verspilling kennen en herkennen en gaat op zoek naar verbetermogelijkheden. 114 ZET JE LEAN-BRIL OP

9 Projectonderdelen Plan van aanpak aantal dagdelen Lean-atelier Wenselijke manier van werken ontwerpen en verspilling verwijderen Het verbeterteam bepaalt hoe de ideale maar realistische dienstverlening er zou moeten uitzien. Actieplan opstellen, valideren en uitvoeren Het verbeterteam stelt een actieplan op zodat de uitvoering van de verbetermogelijkheden effectief kan worden opgevolgd. Wenselijke manier van werken testen Heeft de nieuwe manier van werken het gewenste effect? Moeten we ergens bijsturen? Vieren en vooruitkijken Hoe kunnen we de nieuwe manier van werken in de organisatie verankeren? BIJLAGEN 115

10 Expertise Beschrijf welke ervaring (competenties, referenties, opleidingen...) de organisatie heeft in het begeleiden van Lean-verbetertrajecten. Geef aan welke medewerkers u zult inzetten. Geef telkens aan over welke nuttige expertise de medewerker(s) beschik(t/ken). Begroting Het maximale budget voor de opdracht is euro (excl. btw). Geef een gedetailleerde begroting, uitgesplitst per actie of projectfase. Geef een oplijsting van mogelijke bijkomende kosten, zoals verplaatsingskosten, administratieve kosten en andere. Toon aan dat u binnen een redelijke termijn beschikbaar kunt zijn. Aan wie bezorgt u uw inschrijvingsformulier? Bezorg dit inschrijvingsformulier samen met eventuele bijlagen aan ter attentie van De inschrijving dient uiterlijk tegen (datum) in ons bezit te zijn. 116 ZET JE LEAN-BRIL OP

11 Ondertekening Vul onderstaande verklaring in. Ik verklaar kennis te hebben genomen van het bestek voor deze onderhandelingsprocedure. Ik verklaar de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek uit te voeren. Ik verklaar de uitvoering van de opdracht overeenkomstig de inhoud van dit voorstel uit te voeren. Ik bevestig op erewoord dat deze verklaring oprecht en volledig is. Datum:... Voor- en achternaam:... Functie:... Handtekening BIJLAGEN 117

12 4. Lean-training -tweedaagse agenda (voorbeeld) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding enthousiasmeren we de Lean-supporter en de leidinggevenden omdat we willen dat ze in een later stadium op hun beurt andere medewerkers motiveren. Hieronder vindt u een voorbeeld van de agenda van een Lean-training -tweedaagse. Dag 1 onthaal inleiding en kaderen van de opleiding eerste spel met feedback (instructies spel, wat loopt fout, is dit herkenbaar) broodjeslunch wat is een proces (via brainstorming)? Lean is een procesgerichte verbetermethode identificeren van processen in de organisatie Lean-principes (wat is het wel/niet) hoe selecteren we de juiste processen om met Lean te starten? projectdefinitie: doelstellingen, procescriteria pauze waarde voor de klant (voice of the customer, kritisch voor kwaliteit ) inoefenen op het spel waardestroom, spaghetti kaart en procesmetingen (doorlooptijd, takttijd ) inoefenen via het spel debriefing en individuele leerpunten diner en bartime (netwerking) Dag 2 ontbijt herhaling en terugkoppeling opdracht stappen met toegevoegde waarde (soorten verspilling) reflectie naar de eigen processen (herkenbaar?) in kaart brengen op het spel Lean-instrumenten om het proces te verbeteren (deel 1: balanceren, flow, lay-out, standaardiseren, one piece flow ) pauze voorstellen ter verbetering definiëren en uitwerken lunch toepassen verbeteringen op het spel Lean-instrumenten om het proces te verbeteren (deel 2: werkplekorganisatie, poka yoke, visualiseren, van de eerste keer goed, 5x waarom ) pauze voorstellen ter verbetering uitwerken toepassen op het spel persoonlijke leer- en actiepunten eindevaluatie 118 ZET JE LEAN-BRIL OP

13 5. Lean-training -tweedaagse uitnodiging (voorbeeld) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding enthousiasmeren we de Lean-supporter en de leidinggevenden omdat we willen dat ze in een later stadium andere medewerkers in de organisaties motiveren. Hieronder vindt u een voorbeeld van een uitnodiging die u aan de deelnemers van een Lean-training -tweedaagse kunt bezorgen. OPLEIDING LEAN-MANAGEMENT HOE MAAK IK MIJN ORGANISATIE SLANKER? Waarom Lean? Lean bestaat uit eenvoudige, krachtige instrumenten die u helpen om meer te doen met minder middelen. Het is een procesgerichte methodiek om verbetertrajecten gestandaardiseerd en succesvol aan te pakken. Al meer dan 50 jaar wordt Lean succesvol toegepast in de meest uiteenlopende sectoren. Wat is een Lean-organisatie? In een Lean-organisatie is elke medewerker gemotiveerd om continu op zoek te gaan naar vormen van verspilling, om ze daarna te verwijderen. Op die manier blijft er meer tijd over voor zinvol werk, dit is werk dat inspeelt op de behoeften van de klant. Niet de consultants, maar de medewerkers zelf verbeteren, vereenvoudigen en versnellen het proces. Bijgevolg wordt het werk ook aangenamer en de dienstverlening goedkoper. Wat mag u verwachten? U leert de Lean-principes en tools begrijpen en toepassen op een herkenbaar proces m.b.v. een interactieve Lean Game. Een greep uit de vele Lean tools: value stream mapping, zeven vormen van verspilling, 5x waarom, push versus pull, KvK (kritisch voor kwaliteit), balanceren van de werkdruk, geen fouten voorwaarts, werkplekorganisatie U maakt een persoonlijk actieplan op met betrekking tot het implementeren van Lean in de eigen organisatie. Wat kan Lean betekenen voor mijn afdeling, team, persoonlijk functioneren? Hoe organiseren (voorbereiden, faciliteren, evalueren) we een Lean-atelier? BIJLAGEN 119

14 6. Rollen, taken en verantwoordelijkheden in een Lean-verbetertraject (voorbeeld) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding maken we afspraken over wie welke rol, taken en verantwoordelijkheden op zich neemt. Hieronder een voorbeeld. Lean-team = leidinggevenden uit diverse afdelingen in de organisatie + algemeen directeur bepalen welke diensten eerst moeten worden verbeterd = bepalen wat er moet gebeuren? oplossen conflicten met andere projecten Lean-supporter aanduiden Lean-consultant selecteren middelen vrijmaken en beheren supporteren voor Lean en tonen dat men het belangrijk vindt regelmatig tussentijdse projectresultaten valideren ervoor zorgen dat verbeterteams van elkaar leren gedrag conform de Lean-filosofie belonen, en omgekeerd Lean-verbeterteam = medewerkers die dagelijks de dienst verlenen medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het Lean-verbetertraject de huidige dienstverlening in kaart brengen door alle relevante informatie aan de Lean-expert mee te geven tijdens het atelier, of op te zoeken tussen de sessies alle vormen van verspilling detecteren en nadenken over hoe we deze verspilling kunnen verwijderen de wenselijke manier van werken in kaart brengen opstellen van een actieplan: wie doet wat tegen wanneer? implementeren van het actieplan over de vooruitgang rapporteren aan de implementatieverantwoordelijke controleren of er volgens de nieuwe standaard wordt gewerkt evalueren of de nieuwe standaard het gewenste effect heeft nieuwe manier van werken verankeren in de organisatie vooruitkijken ( What s next? ) Lean-Supporter = maakt deel uit van het Lean-verbeterteam Vóór het Lean-verbetertraject: aanspreekpunt over Lean voor de Lean-consultant en het Lean-team deelnemen aan de Lean-opleiding workshops inplannen en praktisch organiseren (didactisch materiaal, zaal, uitnodigingen...) 120 ZET JE LEAN-BRIL OP

15 Tijdens het Lean-verbetertraject: mede-verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van het Lean-verbetertraject erop toezien dat alle stappen van de Lean-verbetermethode systematisch worden gevolgd extra aandacht voor de stappen die men graag overslaat, zoals het in kaart brengen van de klantverwachtingen, het laten valideren door het Lean team en het meten van het effect van de nieuwe standaard kennis en vaardigheden ontwikkelen zodat men op termijn zelfstandig Lean-verbetertrajecten kan faciliteren het Lean-verbetertraject evalueren en de lessons learnt meenemen naar de andere trajecten Lean-consultant Voor het Lean-verbetertraject: Lean-principes en -instrumenten introduceren en goodwill opwekken het juiste proces helpen selecteren scope helpen bepalen verbeterteam helpen samenstellen klantverwachting in kaart helpen brengen (vragenlijsten opstellen, klanten selecteren ) projectfiche helpen opstellen doelstellingen helpen formuleren procescriteria helpen selecteren Tijdens het Lean-verbetertraject: mede-verantwoordelijk voor het behalen van de doelstelling erop toezien dat alle stappen van de Lean-verbetermethode systematisch worden gevolgd Lean-principes en -instrumenten introduceren in het verbeterteam, met extra aandacht voor de overdracht van kennis en knowhow naar de Lean supporter moeilijke vragen stellen om het beste uit het verbeterteam te halen anticiperen op mogelijke weerstand (het menselijke aspect van Lean) klankbordfunctie tijdens analyse van de huidige manier van werken en het ontwerpen van de wenselijke situatie implementatieverantwoordelijke helpen aanduiden en opvolgen evalueren van de resultaten vooruitkijken ( What s next? ) BIJLAGEN 121

16 7. Lean-processelectie matrix (sjabloon) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding selecteren we het proces dat we willen verbeteren. We kunnen hierbij de onderstaande sjabloon gebruiken. In de eerste plaats maken wij een oplijsting van alle processen in ons team, afdeling of bedrijf. Daarna selecteren we onze top 5. We plaatsen hiervoor het cijfer 1 bij elk proces dat naar ons aanvoelen het meest voor verbetering vatbaar is. Daarna scoren we elk proces op alle selectiecriteria. Tot slot kunnen we in de meest rechtse kolom besluiten en aangeven welke processen we het eerst willen verbeteren. PRESELECTIE VASTSTELLING NR. DIENSTen- CATALOGUS P1 P2 P3 P4 P5 TOT EXTERNE KLACHTEN VEEL VOOr- KOMEND EENVOUDIG, MAAR COMPLEX GENOEG VOOr- NAMELIJK INTERN ZET JE LEAN-BRIL OP

17 INSCHATTING VERBETERPOTENTIEEL INSCHATTING DRAAGVLAK PRIORITEIT SNELLER EEN- VOUDIGER GOed- KOPER aange- NAMER KWALi- TATIEVER DRAAGVLAK Leiding- GEVENDEN DRAAGVLAK MEDE- WERKERS LEAN- VERBETer- TRAJECT BIJLAGEN 123

18 8. Verbeterteam samenstellen (checklist) In een Lean-verbetertraject gaat een verbeterteam systematisch op zoek naar verbeteringen aan het proces. Hoe stellen we een Lean-verbeterteam samen? Betrek medewerkers die het werk (dagelijks) uitvoeren. Betrek leidinggevenden. Zorg voor een juiste mix van medewerkers en leidinggevenden. Zorg ervoor dat elk team vertegenwoordigd is. Beperk het aantal deelnemers. Duid een implementatieverantwoordelijke aan. 124 ZET JE LEAN-BRIL OP

19 9. Lean-doelstellingen bepalen (checklist) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding bepaalt het verbeterteam wat ze met het verbetertraject willen bereiken. Wat zijn de gewenste resultaten? Wanneer zijn we tevreden? Welke resultaten willen we op het einde van het verbetertraject kunnen voorleggen? U kunt hierbij gebruik maken van onderstaande checklist. Lean-doelstellingen zijn altijd procesgerelateerd, dit wil zeggen dat ze zich over de hoofdeigenschappen van een proces uitspreken, namelijk tijd, snelheid, kwaliteit, outputs en complexiteit. Tijd doorlooptijd werktijd toegevoegde waarde -tijd niet-toegevoegde waarde -tijd procesefficiëntie % tijdige leveringen actietijd Output producthoeveelheden achterstand werk in behandeling voorraad Kost vrijgemaakte capaciteit kostenbesparing kost per product Kwaliteit klanttevredenheid % eerste keer goed Complexiteit processtappen toegevoegde waarde -stappen niet-toegevoegde waarde -stappen BIJLAGEN 125

20 10. Klantvraag en -verwachting in kaart brengen (checklist) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding brengen we de klantvraag -en verwachting in kaart. Op basis van een goed inzicht in de klantvraag -en verwachting kunnen we inschatten welke activiteiten waarde toevoegen vanuit het perspectief van de klant, en welke niet. Wie is de klant? interne klanten klanten die het beleid en de bijbehorende doelstellingen bepalen (the voice of the business) klanten die voor of na ons in het proces komen (the voice of the employee) externe klanten klanten die voor een dienst of product betalen of betaald worden (the voice of the customer) klanten die de regels opleggen aan de organisatie klantvraag in kaart brengen klantverwachting in kaart brengen gegevens inventariseren klachten enquêtes directe observatie een-op-eengesprekken gegevens analyseren gegevens ordenen 126 ZET JE LEAN-BRIL OP

21 11. Een-op-eengesprekken voeren (checklist) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding brengen we de klantverwachting in kaart. Naast bronnen zoals klachten, enquêtes en directe observatie, kunnen we gegevens verzamelen aan de hand van een-op-eengesprekken met klanten. U kunt hierbij onderstaande checklist gebruiken. klanten selecteren gesprek inleiden juiste vragen stellen één algemene open vraag over de dienstverlening gerichte open vragen over de hoofdeigenschappen van het proces complexiteit tijd toegankelijkheid kwaliteit juiste antwoorden krijgen doorvragen bij te-antwoorden vergelijkende trap-antwoorden sloganeske antwoorden antwoorden die oplossingen zijn het gesprek besluiten gegevens analyseren gegevens ordenen BIJLAGEN 127

22 12. Customer journey mapping (sjabloon) In de eerste stap van het Lean-verbetertraject de voorbereiding brengen we de klantverwachting in kaart. Naast bronnen zoals klachten, enquêtes en directe observatie, kunnen we gegevens verzamelen aan de hand van de customer journey mapping -methodiek. U kunt hiervoor onderstaande sjabloon gebruiken. KLANT:... PROCES:... CONTACT- MOMENT 1:... CONTACT- MOMENT 2:... CONTACT- MOMENT 3:... CONTACT- MOMENT 4:... Verwachtingen / gevoelens / gedachten / handelingen Voldoen Score 10 wij aan de 9 verwachtingen? 8 Moments of truth Kansen om te verbeteren? Score ZET JE LEAN-BRIL OP

23 13. Takttijd (rekentabel voorbeeld) In de derde stap van het Lean-verbetertraject het ontwerpen van de wenselijke manier van werken verwijderen we zo veel mogelijk verspilling. We kunnen dit realiseren door producten of diensten in het proces te laten vloeien. Dit is alleen mogelijk als we produceren of leveren volgens het tempo dat de klant ons aangeeft. Het bestelritme van de klant of het tempo waarop de klant producten afneemt, noemen we de takttijd. Het is de hartslag van het proces. In dit voorbeeld berekenen we de takttijd met behulp van een rekentabel (downloaden via en aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. In de eerste plaats berekenen we de netto beschikbare tijd per dag. In het voorbeeld verwerken 2 medewerkers van de commerciële binnendienst 8 uur per dag offertevragen. De ene medewerker werkt voltijds, de andere werkt 4/5den. Dit brengt het totaal op 1,8 voltijdsequivalenten. Per dag beschikken we over 14,4 uren. In werkelijkheid beschikken we over 12,6 uren per dag, want elke medewerker besteedt gemiddeld 1 uur per dag aan lunches, interne vergaderingen, beantwoorden van vragen van collega s Vervolgens meten we hoeveel offertevragen per dag op de commerciële binnendienst binnenkomen. In het voorbeeld komen er per maand 241 offertevragen binnen en per maand wordt er 22 dagen gewerkt. Per dag komen er dus gemiddeld 10,95 offertevragen binnen. Ten slotte berekenen we de takttijd of tijd waarover we beschikken om een offertevraag te verwerken. Hiervoor delen we de netto beschikbare werktijd door het aantal vragen van de klant. In het voorbeeld mogen de medewerkers 69 minuten (12,6 uren / 10,95 offertevragen) aan een offertvraag besteden, als we de vraag van de klant tenminste willen bijhouden. BIJLAGEN 129

24 NETTO BESCHIKBARE WERKTIJD aantal betrokken medewerkers 1,8 vte totale tijd Bruto beschikbaar per vte per dag 8 uren som bruto beschikbare tijd per dag alle betrokken medewerkers 14,4 uren 864 min tussentijdse pauze allerlei per vte 30 min lunchpauze per vte 30 min andere: storingen, koffie 0 min totale tijd niet aan het werk per vte per dag 60 min som tijd niet aan het werk per dag alle betrokken medewerkers 1,8 uren 108 min totaal netto beschikbare werktijd per dag alle betrokken medewerkers 12,6 uren 756 min KLANTVRAAG bestellingen klant per jaar producten/diensten bestellingen klant per maand 241 producten/diensten aantal werkdagen per maand 22 dagen bestellingen klant per dag 10,95 producten/diensten KLANTVRAAG = NETTO BESCHIKBARE TIJD PER DAG / AANTAL BESTELLINGEN KLANT PER DAG binnen 69 min moeten we de dienst leveren als we het bestelritme van de klant willen volgen 130 ZET JE LEAN-BRIL OP

25 14. A3-rapport (sjabloon) In de derde stap van het Lean-verbetertraject het ontwerpen van de wenselijke manier van werken verwijderen we zo veel mogelijk verspilling. We kunnen dit onder andere realiseren door problemen grondig en direct op te lossen. Als we een A3-rapport systematisch invullen, zijn we er zeker van dat we de standaard Lean-methode om problemen op te lossen, hebben gevolgd. Bovendien nodigt het A3-rapport om het probleem pragmatisch op te lossen; er is onvoldoende plaats om uit te wijden. Ten slotte vergemakkelijkt een A3-rapport de communicatie over problemen en oplossingen. Lean-verbeterproject: (naam van het verbetertraject) Verbeterteam: (namen van de leden van het verbeterteam) Start: (start van het verbetertraject) Einde: (verwachte einde van het verbetertraject) PROBLEEM Voor wie is het een probleem? Waarom is het een probleem? Is het probleem effectief een probleem? MAATREGELEN Hoe gaan we de oorzaken aanpakken? Maatregelen formuleren om het probleem te beheersen of te voorkomen. Actieplan opmaken en uitvoeren. OORZAKEN Wat zijn de oorzaken? Welke oorzaken gaan we het eerst aanpakken? NIEUWE STANDAARD Controleren of het probleem is opgelost. Oplossing standaardiseren BIJLAGEN 131

26 15. Lean-actieplan (sjabloon) In de vierde stap van het Lean-verbetertraject het testen van de wenselijke manier van werken maken we een actieplan op. Een Lean-actieplan is de visualisatie van alle veranderingen die nodig zijn om te kunnen evolueren van de huidige manier van werken naar de wenselijke manier van werken. In het actieplan is duidelijk wie wat moet doen tegen wanneer en met welk budget om de gewenste verbeteringen te realiseren. Het actieplan visualiseert hiernaast de status van de acties en in welke mate het beoogde effect werd gerealiseerd. 132 ZET JE LEAN-BRIL OP

27 PRIORITEIT ACTIEPLAN VERANTWOORDELIJKE STATUS EFFECT DEADLINE FINANCIEEL trekker side kick budget effectief i Verbeteractie 1:... deelactie 1.1: - kies - - kies - deelactie 1.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 2:... deelactie 2.1: - kies - - kies - deelactie 2.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 3:... deelactie 3.1: - kies - - kies - deelactie 3.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 4:... deelactie 4.1: - kies - - kies - deelactie4.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 5:... deelactie 5.1: - kies - - kies - deelactie 5.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 6:... deelactie 6.1: - kies - - kies - deelactie 6.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 7:... deelactie 7.1: - kies - - kies - deelactie 7.2: - kies - - kies - i Verbeteractie 8:... deelactie 8.1: - kies - - kies - deelactie 8.2: - kies - - kies - BIJLAGEN 133

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Hoe stel ik een goed projectdossier samen?

Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Hoe stel ik een goed projectdossier samen? Heb je na het bedenken van een goed project zin gekregen om je kans te wagen en een subsidiedossier in te dienen? Dan kan je beslist wat tips en handige info

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie