Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de SP heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van huurwoningen. In bijgaande concept brief worden deze vragen beantwoord. IBW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. G300, Wim van der Velde, 3437 Datum ambtelijk voorstel 14 april 2004 Registratienummer Voorstel om te besluiten 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de vragen. 2. De fractie van de SP van de beantwoording op de hoogte te stellen middels bijgevoegde brief. Directies, Paraaf akkoord Datum, Verantwoordelijke directie: mevr. G.W. Nalis, G300 Directeur Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Besluit B&W d.d. 18 mei 2004 nummer: 2.2 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Procescoördinatie Paraaf Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder cavragensp300304

2 Directie Grondgebied Bouwen en Wonen SP fractie Nijmegen Korte Nieuwstraat 6, kr PP NIJMEGEN Mariënburg PS Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief 18 mei Ons kenmerk G300/ Contactpersoon Wim van der Velde Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Aantal bijlagen - Doorkiesnummer Hierbij ontvangt u het antwoord op de door u op 30 maart gestelde schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen. Vraag 1. Is het college bereid om de verkoop van betaalbare (senioren) huurwoningen in overleg met de corporaties en beleggers stop te zetten? En de afgesloten prestatiecontracten te heroverwegen? De positie van de gemeente is dat we geen zeggenschap hebben over de verkoop van woningen door particulieren. Over de verkoop van woningen door corporaties beslist VROM, en vraagt daarover onze zienswijze. Dit advies wordt door VROM meegewogen. Omdat het rijksbeleid sterk is gericht op stimulering van het eigen woningbezit en verkoop van huurwoningen zal een negatief advies van ons niet veel uithalen. Wij vinden verkoop van huurwoningen in eenzijdig samengestelde wijken overigens ook gewenst om meer differentiatie en meer keuzevrijheid voor bewoners te realiseren. Dit hebben we ook vastgelegd in de Woonvisie. Het is wel van groot belang om voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen te houden. Daarom hebben we met de corporaties afspraken gemaakt over de compensatie van het verlies aan betaalbare woningen. We zijn niet bereid, maar ook niet in de positie, om de verkopen stop te zetten en de afspraken op dit punt te heroverwegen. Vraag 2. a. Heeft uw college toestemming gegeven aan Oudehuijsinvestment BV, sinds medio 2003 eigenaar van de woningen van de NSAW (Nederlandse Stichting Andere Woonvormen, eind 2002 gewijzigd in Crescendo) om haar betaalbare huurappartementen voor ouderen aan de Kronenburgersingel, Ganzenheuvel, Ridderstraat, Oude Graafseweg en Neerboscheweg aan de huurmarkt te onttrekken door verkoop? Bezoek ook onze website antwoordbriefsp300304

3 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 1 b. Onder welke voorwaarden heeft u indertijd NSAW gelegenheid geboden op de bovengenoemde locaties woningen te bouwen. c. Welke overheidssubsidies heeft de vorige eigenaar ontvangen bij de bouw van deze woningen? a. Neen. Het betreft verkopen door een particuliere eigenaar en daar hebben wij niets over te zeggen. Met de overdracht van de woningen van de NSAW aan deze particuliere beleggers hebben wij bij besluit van 17 december 2002 ingestemd. Dit besluit betrof medewerking aan een financiële reddingsoperatie van de NSAW. De NSAW dreigde namelijk failliet te gaan. Daardoor konden wij (en andere overheden) aangesproken worden op onze (contra)garantstellingen voor aan de NSAW verstrekte leningen. Om dit financiële risico af te wenden is meegewerkt aan een door het ministerie van VROM, de toezichthouder, uitgewerkte herfinancieringsoperatie waarbij de NSAW de complexen moest verkopen om de financiële situatie te saneren. b. De NSAW is destijds in de gelegenheid gesteld tot het bouwen van de door u genoemde complexen door planologische medewerking en de destijds gebruikelijke constructie met een gemeentelijke contragarantie op aan de NSAW verstrekte rijksleningen ten behoeve van de financiering van de bouw van de complexen. c. De overheidsubsidies die zijn ontvangen door de NSAW waren de ten tijde van de bouw van de complexen geldende exploitatiesubsidies van het rijk. Met de zogenaamde bruteringsoperatie in de jaren negentig heeft VROM de rijksleningen weggestreept tegen nog te ontvangen subsidies van het rijk. Vraag 3. Wilt u de vrijkomende huurwoningen in de herstructureringswijken Wolfskuil, Willemskwartier, Waterkwartier en Hatert bij voorrang toewijzen aan wijkbewoners om zoveel mogelijk aan de terugkeergarantie te kunnen voldoen? Wij gaan als college niet over de toewijzing van vrijkomende huurwoningen. Maar we vinden het wel van groot belang dat mensen die terug willen keren ook daadwerkelijk daartoe is staat worden gesteld. Wij zijn van mening dat de corporaties dit goed met hun bewoners moeten bespreken. Dit standpunt brengen we ook naar voren in ons overleg met de corporaties. Bezoek ook onze website antwoordbriefsp300304

4 Gemeente Nijmegen Directie Grondgebied Bouwen en Wonen Vervolgvel 2 Vraag 4. Hoeveel betaalbare huurwoningen zijn in 2003 door de corporaties verkocht? De corporaties hebben in 2003 in totaal 168 betaalbare huurwoningen, dat wil zeggen met een huur tot 454,- verkocht. Vraag 5: Hoeveel huurwoningen zijn in 2003 in totaal onttrokken (verkoop en sloop) aan de voorraad betaalbare huurwoningen? In 2003 zijn in totaal 437 woningen onttrokken (168 verkoop en 269 sloop) aan de voorraad betaalbare huurwoningen. Daar staat tegenover dat er in goedkope woningen zijn opgeleverd en er in dat jaar voor 566 goedkope woningen een bouwvergunning is afgegeven. Deze woningen zijn momenteel deels in aanbouw. Op deze wijze krijgt de compensatieopgave inhoud. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Bezoek ook onze website antwoordbriefsp300304

5

6

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegei Wonen 2 0 12-246 Contactpersoon Conny Hofstede Telefoon 1383 Fax E-mail C.HofStede@NIEUWEGEIN.NL

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling

Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling Actualisatie m.e.r.-beoordeling Binnenstad Nieuwegein Advies ten behoeve van de m.e.r. -beoordeling 2 mei 2005 / rapportnummer 1086-64 Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein Postbus 1 3430 AA NIEUWEGEIN

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de raad

Beantwoording vragen van de raad Beantwoording vragen van de raad Datum collegevergadering 12-11-2013 Registratienummer Naam raadslid Fractie Portefeuillehouder(s) Rs13.00766 Beryl Dreijer Beryl Dreijer F.M. Weerwind Onderwerp: Declaraties,

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba

Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 juli 2014 Kamervragen Aruba Aan de Voorzitter van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK KR Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Contactpersoon -- Kenmerk 2014-0000378979 Uw kenmerk Datum 15 juli

Nadere informatie

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- --

16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval Peter Verbaas 0180-698767 p.verbaas@barendrecht.nl -- 118580 -- -- RAADSINFORMATIEBRIEF Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 16 december 2014 Toekomst inzameling huishoudelijk afval

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013. Inleiding van vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013. Inleiding van vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2013 Publicatiedatum 22 maart 2013 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.J.A. Visser van 17 oktober 2012 inzake het aantrekken van

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Goed Wonen. Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen

Goed Wonen. Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen Goed Wonen Woningbrand Oudeweg Lage Zwaluwe Nieuwe website HV Woonbelang Goed Wonen gaat huurwoningen verkopen April 2013 2 vaardigt. Uiteraard binnen de door de overheid bepaalde (inkomens) grenzen. De

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig

Beleggerswijzer. .nl. beleggen. Verstandig Beleggerswijzer Verstandig beleggen.nl Beleg wijzer met de Beleggen is boeiend en kan op de langere termijn rendabel zijn. Beleggen zonder risico's bestaat echter niet. Om onnodige risico's te voorkomen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

2 0 1 1 VOORZORG INFO

2 0 1 1 VOORZORG INFO a p r i l 2 0 1 1 VOORZORG INFO 18 Regelmatig overleg met huurders is belangrijk Nadere kennismaking met Voorzorgmedewerkster Hetty Engels Wie is wie: de leden van het overlegorgaan Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie