Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties"

Transcriptie

1 Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties Woningmarktanalyse op basis van WoON april 2017

2 DATUM 28 februari 2017 TITEL Woningmarktanalyse op basis van WoON2015Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de corporaties Boulevard Heuvelink KT Arnhem Postbus BD Arnhem (026) BTW NL B01 IBAN NL95RABO KVK AUTEUR(S) Bram Klouwen Wouter de Vries PROJECTNUMMER /G

3

4 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Demografische terugblik 2 3 Huidige situatie Bevolkingsopbouw Inkomensopbouw Woningvoorraad Toe- en doorgankelijkheid van de woningvoorraad 22 4 Toekomstige ontwikkeling Prognose bevolking en woningbehoefte Prognoses voor de kernen 38 5 Kwalitatieve behoefte Verhuisprofielen Samenstelling vraag en aanbod Kwalitatieve vraag per kern; samenvattend 43 Bijlage: betaalbaarheidsnormen 46

5 1 Inleiding Aanleiding en aanpak De gemeente Goeree-Overflakkee en de corporaties hebben deelgenomen aan het landelijke WoON2015-onderzoek. Door oversampling zijn op het niveau van Goeree-Overflakkee voldoende enquêtes uitgezet om een onderzoek op maat uit te voeren. Dit biedt een schat aan informatie op gemeenteniveau, die direct bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk. Partijen hebben Companen gevraagd dit voor de gemeente te ordenen. Hierbij willen zij antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Voer een woningmarktanalyse uit voor de gemeente Goerree-Overflakkee (op het WoON2015-bestand), die inzicht biedt in: 1. Huishoudens, doelgroepen en de woningvoorraad, waarbij wordt ingegaan op: a. de huishoudensontwikkeling; b. doelgroepen op de woningmarkt, uitgesplitst naar inkomensgroepen en type huishouden/leeftijd; c. vraag en aanbod naar verschillende marktsegmenten, met in het bijzonder aandacht voor de vraag naar sociale huur en vrije sector huur en de gevolgen van passend toewijzen. 2. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen voor verschillende doelgroepen, inclusief woonlasten, betaalbaarheidsrisico s, scheefwonen. 3. Kwaliteit van de woningvoorraad, inclusief tevredenheid, passend wonen (naar inkomen en doelgroep) en energetische kwaliteit. Deze thema s beschouwen wij als de basis voor het onderzoek. We maken een analyse aan de hand van het WoON2015. Naast het WoON2015 is ook gebruik gemaakt van gegevens van het CBS, gemeente Goeree-Overflakkee en de vier actieve corporaties in de gemeente (Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO). Leeswijzer Eerst blikken we in hoofdstuk 2 terug naar de demografische ontwikkeling in de afgelopen jaren. We kijken naar de bevolkingsontwikkeling, migratie naar richting en leeftijd. In hoofdstuk 3 zoomen we in op de huidige situatie. We richten ons hier op de bevolkingsopbouw, huidige woningvoorraad en de geschiktheid van de woningvoorraad. Ook de inkomensopbouw, betaalbaarheid en mutatiegraad in de sociale huursector komen hier aan bod. In hoofdstuk 4 bespreken we de bevolkings-, huishoudens- en woningbehoefteprognose. Hoofdstuk 5 gaat in op de kwalitatieve behoefte /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 1

6 2 Demografische terugblik Bevolkingsontwikkeling De gemeente Goeree-Overflakkee telt per 1 januari inwoners. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het aantal in 2006: inwoners. Er zijn de afgelopen jaren weliswaar meer mensen geboren dan gestorven op het eiland, waardoor de bevolking zou groeien. Per saldo zijn ook meer mensen vertrokken van het eiland, waardoor de bevolking in evenwicht bleef. Figuur 2.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling Geboortesaldo Buitenlandse migratie Bron: CBS (2016). Binnenlandse migratie Woningvoorraadontwikkeling Een drietal factoren spelen een rol in de bevolkingsontwikkeling van Goeree-Overflakkee. In de eerste plaats is dit het geboortesaldo (aantal geboorten minus aantal sterften). In de periode lag het jaarlijkse geboortesaldo gemiddeld op 65 personen. Wel is in de loop van de jaren sprake van een afname van het geboortesaldo. Een tweede factor is de binnenlandse migratie. Dit zijn personen die verhuizen van de ene gemeente in Nederland naar een andere gemeente. In de meeste jaren kende Goeree-Overflakkee een negatief binnenlands migratiesaldo (vestiging minus vertrek). Dit betekent dat er meer mensen uit de gemeente vertrekken dan dat er zich in de gemeente vestigen. De jaren 2008, 2009 en 2015 waren hierop een uitzondering. Een derde belangrijke factor is woningvoorraadontwikkeling (nieuwbouw of toevoeging van woningen). Meer nieuwbouw leidt tot een hogere instroom van buitenaf, wat weer een positief effect heeft op het binnenlands migratiesaldo. In de afgelopen 10 jaar zijn er ruim woningen op Goeree-Overflakkee gebouwd of toegevoegd en heeft dit geleid tot meer instroom van buitenaf. Migratie naar richting Vervolgens kijken we van welke gemeente de mensen naar Goeree-Overflakkee verhuizen en naar welke gemeente de mensen vanuit Goeree-Overflakkee verhuizen. In het eerste geval is er sprake van vestiging, in het tweede geval sprake van vertrek /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 2

7 Tabel 2.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Vestigers op Goeree-Overflakkee naar vertrekgemeente Vertrekgemeente Aantal % Rotterdam 774 Hellevoetsluis 321 6% Schouwen-Duiveland 241 4% Den Haag 135 2% Nissewaard 186 3% Tholen 118 2% Dordrecht 115 2% Breda 107 2% Oud-Beijerland 84 2% Schiedam 82 2% Westvoorne 82 2% Moerdijk 81 1% Binnenmaas 79 1% Cromstrijen 74 1% Korendijk 72 1% Brielle 64 1% Steenbergen 33 1% Bron: CBS (2016). Tabel 2.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Vertrekkers van Goeree-Overflakkee naar vestigingsgemeente Vestigingsgemeente Aantal % Rotterdam % Schouwen-Duiveland 299 5% Hellevoetsluis 221 4% Breda 169 3% Nissewaard 157 3% Dordrecht 152 3% Den Haag 121 2% Binnenmaas 85 1% Tholen 73 1% Moerdijk 69 1% Brielle 66 1% Westvoorne 65 1% Schiedam 59 1% Oud-Beijerland 58 1% Steenbergen 41 1% Bron: CBS (2016). De grootste groep vestigers op Goeree-Overflakkee komen uit Rotterdam. Ook verhuizen relatief vaak mensen naar Goeree-Overflakkee vanuit de omliggende gemeenten Hellevoetsluis, Nissewaard, Schouwen-Duiveland, Tholen, Westvoorne, Moerdijk, Cromstrijen en Korendijk. Daarnaast verhuizen ook veel personen uit de steden Den Haag, Dordrecht en Breda naar Goeree- Overflakkee. Inwoners van Goeree-Overflakkee zijn in de periode het vaakst verhuisd naar de omliggende gemeenten Schouwen-Duiveland, Hellevoetsluis en Nissewaard. Ook steden zijn in trek. Zo staan Rotterdam, Breda, Dordrecht en Den Haag in de top 10 van vestigingsgemeenten. Vervolgens gaan we in op de migratiesaldi (vestiging minus vertrek) naar gemeente. Hier staat centraal van en naar welke gemeenten per saldo verhuisd wordt /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 3

8 Tabel 2.3: Gemeente Goeree-Overflakkee. Migratiesaldi naar gemeente Gemeente Migratiesaldo Rotterdam -182 Breda -62 Schouwen-Duiveland -58 Dordrecht -37 Steenbergen -8 Binnenmaas -6 Brielle -2 Moerdijk 12 Den Haag 14 Westvoorne 17 Schiedam 23 Oud-Beijerland 26 Nissewaard 29 Cromstrijen 37 Korendijk 43 Tholen 45 Hellevoetsluis 100 Bron; CBS (2016). Goeree-Overflakkee heeft in de periode per saldo de meeste inwoners verloren aan Rotterdam. Breda en Schouwen-Duiveland completeren de top 3. Er verhuizen van Goeree- Overflakkee naar deze drie gemeenten meer mensen dan van deze gemeenten naar Goeree- Overflakkee. Dit sluit aan bij het beeld op de vorige bladzijde. De gemeente Goeree-Overflakkee wint per saldo de meeste inwoners uit Hellevoetsluis. Ook verhuizen er relatief veel inwoners van Tholen en Korendijk naar Goeree-Overflakkee. Migratie naar leeftijd Wie vestigden zich op Goeree-Overflakkee en wie vertrokken? Figuur 2.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Migratie naar leeftijd Bron: CBS (2016). In de meeste jaren was Goeree-Overflakkee in trek bij gezinnen met kinderen (wat blijkt uit per saldo vestiging in de leeftijdsklassen 0-14 jaar en jaar). Er is een sterk verband met nieuwbouw, waardoor de instroom van gezinnen per jaar schommelt. Vanaf 2013 nam het aantal gevestigde gezinnen weer toe, doordat de nieuwbouwproductie toenam /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 4

9 Ook 50-plussers verhuizen per saldo naar de gemeente Goeree-Overflakkee, met name in de leeftijdsklasse van 50 tot 65 jaar. In totaal vestigden zich gemiddeld plussers per jaar op Goeree-Overflakkee Omdat er ook 50-plussers vertrekken, gaat om een vestigingssaldo van gemiddeld 30 personen per jaar. Goeree-Overflakkee kende een uitstroom van jongeren van 15 tot 25 jaar. Jaarlijks vertrekken er 300 tot 350 personen uit deze leeftijdsklasse (per saldo ruim 100 per jaar). Dat is een vertrek van jaarlijks rond 6% van de leeftijdsgroep. Dit vertrek is niet anders dan in andere gemeenten zonder hoger onderwijs. Jongeren vertrekken naar steden vanwege studie en werk. Op latere leeftijd komt een deel terug. De uitstroom van jongeren tot 25 jaar was groter dan de instroom van gezinnen en 50-plussers, waardoor Goeree-Overflakkee de meeste jaren een negatief migratiesaldo kende /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 5

10 3 Huidige situatie Om overzicht te brengen in de verschillende uitkomsten werken we de verschillende onderzoeksgegevens uit naar de afzonderlijke kernen, en tevens naar een clustering van kernen. Deze clustering volgt de grenzen van de voormalige gemeenten: Dirksland (Dirksland, Herkingen en Melissant), Goedereede (Goedereede, Ouddorp en Stellendam), Middelharnis (Middelharnis, Nieuwe- Tonge, Sommelsdijk en Stad aan t Haringvliet) en Oostflakkee (Achthuizen, Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge). 3.1 Bevolkingsopbouw Hier schetsen we een beeld van de bevolkingsopbouw in Goeree-Overflakkee. In totaal wonen er in 2016 op Goeree-Overflakkee inwoners en huishoudens. Leeftijdsopbouw Om een goed beeld te krijgen van de leeftijdsopbouw van Goeree-Overflakkee, is er een vergelijking gemaakt met de leeftijdsopbouw van Nederland en de provincie Zuid-Holland. Figuur 3.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Leeftijdsopbouw in vergelijking met Zuid-Holland en Nederland Goeree-Overflakkee 17% 17% 22% 18% 9% Zuid-Holland 17% 21% 7% Nederland 22% 17% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: CBS (2016) en Gemeente Goeree-Overflakkee (2016) jaar jaar jaar jaar jaar 75+ jaar Op Goeree-Overflakkee is 17% van de bevolking jonger dan 15 jaar. Dit komt overeen met Zuid- Holland en Nederland. van de inwoners is jaar en 17% is jaar. In vergelijking met Zuid-Holland en Nederland zijn deze leeftijdsgroepen op Goeree-Overflakkee ondervertegenwoordigd. Vooral het aandeel jongeren van 15 tot 30 jaar is relatief laag te noemen. Dit sluit ook aan bij de uitstroom van jongeren uit Goeree-Overflakkee. Het aandeel 60-plussers en 75-plussers ligt op Goeree-Overflakkee iets hoger dan in Zuid-Holland en heel Nederland /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 6

11 Al met al betekent dit dat de bevolking van Goeree-Overflakkee meer vergrijsd is. Er wonen relatief meer 60-plussers dan in de rest van Nederland. De vergrijzing wordt versterkt doordat er op Goeree-Overflakkee relatief minder jongeren wonen. In het vervolg kijken we naar de woonsituatie van huishoudens. Figuur 3.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Leeftijd huishoudens in huur- en koopwoningen 2016 totaal 13% 35% 17% Koop 13% 40% 20% 11% FidesWonen 24% 15% 21% 25% Woongoed GO 15% 23% 15% 20% 26% Beter Wonen 11% 25% 15% 22% 26% Beter Wonen Ooltgensplaat 21% 30% Bron: gemeente Goeree-Overflakkee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% tot 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar vanaf 75 jaar De leeftijd van huurders is gemiddeld aanzienlijk hoger dan de leeftijd van mensen met een eigen woning. Fides en Woongoed GO zijn de corporaties met de jongste huurders. Maar ook hier is ruim 45% van de huurders 65 jaar of ouder. Bij Beter Wonen Ooltgensplaat is dit aandeel zelf 49%. Ruim een kwart van de huurders is 75-plus. Onder jongere senioren (55 tot 65 jaar) is het aandeel in de huur kleiner dan het aandeel in de koop. Dit heeft ook te maken met nieuwe generaties die meer kopen dan oudere generaties. Onder jongeren tot 35 jaar is er weinig onderscheid tussen hun aandeel in de huur en in de koop /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 7

12 Situatie in de kernen Figuur 3.3: Gemeente Goerree-Overflakkee. Leeftijdsopbouw naar kern Dirksland 18% 21% 15% 8% Melissant 22% 18% 6% Goedereede 18% 18% 23% 8% Ouddorp 18% 21% 10% Ooltgensplaat 17% 21% 20% 9% Nieuwe Tonge 17% 15% 23% 8% Middelharnis 17% 18% 22% 8% Sommelsdijk 17% 17% 22% 17% 10% Stellendam 17% 18% 22% 8% Herkingen 15% 18% 23% 22% 7% Den Bommel 15% 18% 25% 20% 6% Stad aan 't Haringvliet 17% 25% 18% 9% Oude-Tonge 23% 20% 10% Achthuizen 13% 29% 20% 8% Goeree-Overflakkee 17% 17% 22% 18% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee (2016) jaar jaar jaar jaar jaar 75+ jaar Ook kijken we naar de leeftijdsopbouw per kern: Achthuizen is naar leeftijd de oudste kern van Goeree-Overflakkee. Bijna 60% van de bevolking is ouder dan 45 jaar tegenover 50% in Goeree-Overflakkee. Ook de andere kleinere kernen Oude- Tonge en Stad aan t Haringvliet hebben een oudere bevolking (beiden 53%). Ook het aandeel jarigen (empty-nesters) ligt in deze kernen relatief hoog (25% - 30% tegenover 22% voor heel Goeree-Overflakkee). Dirksland is de jongste kern van Goeree-Overflakkee. 55% van de bevolking is jonger dan 45 jaar. Hieronder zitten veel gezinnen. Ook in de kern Melissant wonen relatief veel inwoners onder de 45 jaar (54%). In de overige kernen ligt het aandeel onder de 45 jaar rond de 50%. In deze kernen is de laatste jaren veel gebouwd voor gezinnen. Daarnaast telt ook de bestaande voorraad relatief veel (grotere) gezinswoningen. Al met al betekent dit dat het kerncluster Oostflakkee de oudste bevolking van Goeree-Overflakkee heeft (52% 45-plus tegenover 50% in Goeree-Overflakkee). Het kerncluster Dirksland heeft de jongste bevolking (54% <45 jaar tegenover 50% voor heel Goeree-Overflakkee). De leeftijdssamenstelling van de kernclusters Goedereede en Middelharnis komen overeen met het gemeentelijk beeld /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 8

13 Figuur 3.4: Gemeente Goeree-Overflakkee. Huishoudenssamenstelling per kern 2016 Dirksland 11% 13% 26% 37% Middelharnis 10% 30% 13% 35% Melissant 9% 13% 30% 9% 38% Sommelsdijk 9% 28% 35% Nieuwe Tonge 9% 30% 13% 35% Stellendam 9% 30% 13% 36% Herkingen 8% 34% 10% 35% Den Bommel 8% 13% 31% 10% 38% Goedereede 8% 13% 30% 37% Oude-Tonge 8% 31% 15% 34% Ouddorp 8% 11% 30% 34% Ooltgensplaat 8% 31% 13% 36% Stad aan 't Haringvliet 7% 29% 13% 37% Achthuizen 7% 31% 37% Goeree-Overflakkee 9% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1+2 phh < 35 jaar 1+2 phh jaar 1+2 phh jaar 1+2 phh > 75 jaar Gezinnen Bron: WBR (2016), CBS (2016), bewerking Companen. Op Goeree-Overflakkee is 9% van de huishoudens een 1- tot 2-persoonshuishouden tot 35 jaar. In de kernen Dirksland (11%) en Middelharnis (11%) wonen relatief de meeste jonge huishoudens. Verhoudingsgewijs wonen de minste jonge huishoudens in Achthuizen en Stad aan t Haringvliet (beiden 7%). Op Goeree-Overflakkee is van de huishoudens een 1- tot 2-persoonshuishouden van 75 jaar en ouder. Relatief de meeste huishoudens van 75+ jaar zijn de vinden in de kernen Sommelsdijk (), Ouddorp () en Oude-Tonge (15%). De opvangfunctie voor senioren van deze grotere kernen kan hierin een rol spelen. Percentueel de minste 75+ huishoudens wonen in Melissant (9%), Herkingen en Den Bommel (beiden 10%). 35% van de huishoudens op Goeree-Overflakkee is gezin. Relatief de meeste gezinnen wonen in Melissant (38%) en Den Bommel (38%). In het kerncluster Dirksland wonen relatief gezien de meeste gezinnen (37% tegenover 35%). Dit komt door het hoge aandeel gezinnen in Melissant en Dirksland. Ook wonen in dit kerncluster procentueel de meeste jonge huishoudens tot 30 jaar (). Het hoogste aandeel 75-plus huishoudens is te vinden in het kerncluster Goedereede. Dit wordt veroorzaakt door het hoge percentage 75-plussers in Ouddorp /G Woningmarktanalyse op basis van WoON2015 9

14 Tabel 3.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Aantal inwoners en huishoudens per kern 2016 Inwoners Huishoudens Woningen Gemiddelde huishoudensgrootte Sommelsdijk ,41 Middelharnis ,39 Ouddorp ,41 Dirksland ,55 Oude-Tonge ,30 Stellendam ,38 Ooltgensplaat ,37 Nieuwe Tonge ,40 Goedereede ,40 Melissant ,47 Den Bommel ,35 Stad aan 't Haringvliet ,32 Herkingen ,35 Achthuizen ,25 Bron: CBS en Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerking Companen. De grootste kern van Goeree-Overflakkee is Sommelsdijk met bijna inwoners. Hier zijn ook de meeste huishoudens en woningen. Sommelsdijk wordt qua grootte gevolgd door Middelharnis, Ouddorp en Dirksland. De kleinste kernen zijn Achthuizen, Den Bommel en Stad aan t Haringvliet. De gemiddelde huishoudensgrootte is 2,4. De grootste huishoudens zijn te vinden in Dirksland en Melissant. In deze kernen wonen dan relatief veel gezinnen. Achthuizen, Oude-Tonge en Stad aan t Haringvliet hebben de gemiddeld kleinste huishoudens. 3.2 Inkomensopbouw Van de huishoudens op Goeree-Overflakkee heeft 21% een inkomen tot de grenzen van de huurtoeslag. Landelijk is dit 30%. Daarnaast heeft 20% een inkomen tot de EU-grens ( , prijspeil 2016, landelijk 18%), 5% tot de grens van en 54% een inkomen boven Landelijk is dat laatste percentage 47%. Er wonen op Goeree-Overflakkee verhoudingsgewijs meer mensen met een hoger inkomen. Figuur 3.5: Gemeente Goeree-Overflakkee. Inkomensverdeling in de hoofdkernen 2016 totaal Goedereede Ouddorp Melissant Dirksland Stellendam Middelharnis/Sommelsdijk* Herkingen Den Bommel Ooltgensplaat Oude-Tonge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% huurtoeslaggroep EU-groep groep > groep *Gegevens zijn alleen beschikbaar voor Middelharnis en Sommelsdijk opgeteld Bron: Waarstaatjegemeente /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

15 Goedereede en Ouddorp zijn de relatief rijkste kernen. Hier behoren verhoudingsgewijs weinig inwoners tot de doelgroep van de corporaties. Oude-Tonge en Ooltgensplaat zijn de kernen met relatief meeste inwoners in de corporatiedoelgroep. Figuur 3.6: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woonsituatie inkomensgroepen totaal huur koop 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: Waarstaatjegemeente huurtoeslaggroep EU-groep groep > groep Ruim 70% van de sociale huurwoningen op het eiland worden bewoond door iemand uit de Huurtoeslag- of EU-doelgroep. Ook in de koopsector woont een kleine 30% met een inkomen binnen de grenzen van de corporatiedoelgroep. In absolute aantallen gaat het om een kleine huishoudens. Dat is ongeveer de helft van de doelgroep. Betaalbaarheid van het wonen Het Woononderzoek (WoON 2015) waaraan Goeree-Overflakkee heeft meegedaan, geeft inzicht in de betaalbaarheid van het wonen van huishoudens. Wij brengen de huur-, koop-, en woonquotes in beeld. Deze quotes geven de verhouding weer tussen de woonlasten en het huishoudensinkomen. De woonquote omvat naast de huurlasten respectievelijk de kooplasten ook de andere bijkomende kosten. In de bijlage geven we een overzicht van NIBUD-normen ten aanzien van acceptabele woonlasten. Naast de quotes brengen we ook de feitelijke woonlasten in beeld. Tabel 3.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Gemiddelde kooplasten, koop/woonquotes en besteedbaar inkomen per huishoudenstype, 2015 Netto kooplasten Koopquote Woonquote Gemiddeld besteedbaar inkomen 1-2 phh tot 30 jaar % 32% phh jaar % 31% phh jaar % phh % 28% Gezinnen % 26% Totaal % Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Tabel 3.3: Gemeente Goeree-Overflakkee. Gemiddelde kooplasten, koop/ woonquotes en besteedbaar inkomen per inkomensklasse, 2015 Netto kooplasten Koopquote Woonquote Gemiddeld besteedbaar inkomen Tot huurtoeslaggrens % 39% Huurtoeslaggrens % 38% % 30% % 25% > % Totaal % Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen) /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

16 De netto-kooplasten op Goeree-Overflakkee bedragen gemiddeld 653. Jongere huishoudens hebben beduidend hogere netto kooplasten dan huishoudens boven de 55 jaar. Dit hangt onder andere samen met het feit dat jongere huishoudens veelal hun woning hebben gekocht tegen een hogere prijs en nog niet hebben afbetaald. Gezinnen op Goeree-Overflakkee hebben verhoudingsgewijs hogere netto kooplasten omdat ze doorgaans in grotere woningen wonen. Op Goeree-Overflakkee geven huishoudens gemiddeld 26% van het besteedbaar inkomen uit aan hun woning. Voor huishoudens tot 30 jaar is dit met 32% het hoogst omdat ze vaak een laag inkomen hebben, en het meest voor hun woning moeten betalen; ondanks de gunstige rentestand van dit moment. Voor gezinnen met kinderen is de woonquote met 26% het laagst. Dit komt door een dubbel inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe lager de kooplasten, maar hoe hoger het deel van het inkomen dat aan wonen wordt uitgegeven. Tabel 3.4: Gemeente Goeree-Overflakkee. Gemiddelde huurlasten, huur/woonquotes en besteedbaar inkomen per huishoudenstype, 2015 Netto huurlasten Bruto huurlasten Huurtoeslag Huurquote Woonquote Gemiddeld besteedbaar inkomen 1-2 phh Tot 30 jaar % 29% phh jaar % 41% phh jaar % 32% phh % 39% Gezinnen % 27% Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Tabel 3.5: Gemeente Goeree-Overflakkee. Gemiddelde huurlasten, huur/woonquotes en besteedbaar inkomen per inkomensklasse, 2015 Netto huurlasten Bruto huurlasten Huurtoeslag Huurquote Woonquote Gemiddeld besteedbaar inkomen Tot huurtoeslaggrens % 39% Huurtoeslaggrens % 34% % 28% % 27% > % 21% Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Huurders zijn op Goeree-Overflakkee gemiddeld 442 aan netto huurlasten kwijt. Huishoudens tot 30 jaar zijn met 360 het minst kwijt aan huurlasten, huishoudens van 55 tot 75 jaar zijn het meest kwijt. Gezinnen met kinderen en 75-plussers hebben doorgaans de duurste woningen, maar ook de meeste huurtoeslag, waardoor hun netto-lasten wat lager liggen. Gemiddeld zijn huurders bijna een kwart van hun besteedbaar inkomen kwijt aan de huur. De gemiddelde woonquote (huur + energie + lokale lasten) ligt op 33%. Bij ouderen lijken de huurlasten gemiddeld niet tot problematische situaties te leiden. Gemiddeld kunnen ouderen de huurlasten volgens de NIBUD-norm goed betalen (zie bijlage). Huishoudens met de laagste inkomens hebben weliswaar de laagste netto huurlasten, maar de hoogste woon- en huurquotes. De huurtoeslaggroep heeft met 388 de laagste huurlasten, tegelijkertijd is de woonquote met 39% het hoogst van alle inkomensgroepen. Overigens wordt bij mutatie doorgaans de huur geharmoniseerd naar het prijsniveau van het huurprijsbeleid van de desbetreffende corporatie. Doorgaans betekent dit een huurverhoging, waardoor de gemiddelde huurquote stijgt. Scheefheid We brengen de goedkope en dure scheefheid in beeld. Goedkope scheefheid betekent dat huishoudens met midden- of hoge inkomens een goedkope gereguleerde huurwoning bewoont. Bij dure scheefheid /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

17 is het omgekeerde het geval; huishoudens die behoren tot de inkomensdoelgroep wonen in een huurwoning die eigenlijk bedoeld is voor een doelgroep met een hoger inkomen. Op Goeree-Overflakkee is de goedkope scheefheid 30%. De dure scheefheid ligt op 8%. Figuur 3.7: Gemeente Goeree-Overflakkee. Scheefheid naar huishoudenstype 1-2 phh 75+ jaar 17% 9% 73% Gezinnen 8% 48% 44% 1-2 phh jaar 4% 41% 56% 1-2 phh jaar 88% 1-2 phh jaar 11% 89% Totaal 8% 30% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Dure scheefheid Goedkope scheefheid Passend De dure scheefheid is het hoogst bij 75-plussers en gezinnen. Gezinnen (48%) wonen het vaakst in een (te) goedkope huurwoning. De goedkope scheefheid is onder 75-plussers het laagst. Verhuurresultaat corporaties De opbouw van de doelgroep sluit aan bij de toewijzingsgegevens voor de corporaties op het eiland. In de periode (dus voor de introductie van passend toewijzen), wezen de corporaties circa 75% van de woningen toe aan mensen met een inkomen onder de grenzen van de Huurtoeslagwet. Landelijk ligt dit percentage op 80%. Daarmee zien we dat Goeree-Overflakkee wat minder echt lage inkomens heeft, en meer inkomens net iets boven de huurtoeslaggrenzen. Naast de toewijzing naar inkomen gaat het ook om beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Deze beschikbaarheid blijkt uit mutatiegegevens. In 2016 was de mutatiegraad op Goeree-Overflakkee gemiddeld 7,4%. Woongoed GO en FidesWonen hadden beide in 2016 een mutatiegraad van boven 8% (veel woningen komen beschikbaar). Dit hangt ook samen met de herstructurering in onder andere Nieuwe Tonge. Hierachter komt Beter Wonen Ooltgensplaat met 6,3%. Beter Wonen Goedereede heeft met 5,2% de laagste mutatiegraad /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

18 Tabel 3.6: Gemeente Goeree-Overflakkee. Mutatiegraad sociale huursector per kern Achthuizen 4,0% 7,0% 7,1% 5,7% 9,4% 6,8% Den Bommel 3,8% 8,2% 4,6% 11,2% 6,3% 8,7% Dirksland 8,4% 8,1% 10,1% 9,0% 8,1% 9,2% Goedereede 3,1% 5,4% 4,6% 8,2% 6,3% 5,2% Herkingen 8,4% 9,9% 12,4% 9,4% 6,9% 7,4% Melissant 8,4% 6,4% 8,5% 8,5% 7,4% 6,6% Middelharnis/Sommelsdijk* 6,0% 6,4% 7,7% 7,9% 7,0% 8,0% Nieuwe-Tonge 12,3% 8,8% 10,4% 10,4% 11,3% 12,1% Ooltgensplaat 2,9% 2,0% 6,4% 7,1% 8,9% 6,4% Ouddorp 3,1% 5,4% 4,6% 8,2% 6,3% 5,2% Oude-Tonge 4,3% 5,9% 6,8% 5,2% 7,8% 6,6% Stad aan 't Haringvliet 5,0% 3,1% 4,3% 6,8% 9,3% 7,5% Stellendam 3,1% 5,4% 4,6% 8,2% 6,3% 5,2% Totaal 5,6% 6,3% 7,2% 7,9% 7,5% 7,4% Bron: Beter Wonen Goedereede (2016), Beter Wonen Ooltgensplaat (2016), FidesWonen (2016) en Woongoed GO (2016). * Er zijn alleen gegevens beschikbaar voor Middelharnis en Sommelsdijk samen De afgelopen 5 jaar fluctueerde de mutatiegraad op Goeree-Overflakkee sterk. In 2014 was de mutatiegraad met 7,9% het hoogst. Vanaf 2014 neemt de mutatiegraad weer af. In Nieuwe-Tonge zijn de mutatiegraden zeer hoog. Een waarschijnlijke verklaring hiervoor is de sloop en nieuwbouw in Nieuwe-Tonge. Ook in Dirksland is de mutatiegraad vrij hoog. Aan de westkant van het eiland (Goedereede, Melissant, Ouddorp en Stellendam) is de mutatiegraad relatief laag. Aan de oostkant zijn de mutatiegraden het hoogst (Achthuizen, Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Oude-Tonge en Stad aan t Haringvliet). Dit betekent dat er op de oostkant van het eiland voor de doelgroep meer huurwoningen beschikbaar komen dan op het westen. 3.3 Woningvoorraad In de gemeente Goeree-Overflakkee staan woningen. De grootste kernen zijn Sommelsdijk met ruim woningen en Middelharnis met ongeveer woningen. Hierna volgen Ouddorp (2.427), Dirksland (2.310) en Oude-Tonge (2.083). Stellendam (1.554), Ooltgensplaat (1.058), Nieuwe- Tonge (1.012) zijn de kleinere kernen. De kleinste kernen zijn Goedereede (941), Melissant (915), Den Bommel (735), Stad aan t Haringvliet (591), Herkingen (542) en Achthuizen (510). Daarnaast zijn er op het eiland nog recreatiewoningen. Naar woningtype De woningvoorraad hebben we uitgesplitst naar woningtype. Op Goeree-Overflakkee bestaat bijna de helft van de woningvoorraad uit rij-/hoekwoningen (circa ). De een na grootse groep vormen de vrijstaande woningen (circa 4.950). Ongeveer 15% is tweekapper (ruim 3.300). Appartementen vormen met de kleinste groep (ruim 2.600) /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

19 Figuur 3.8: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningvoorraad naar woningtype per kern 2016 Middelharnis 58% 13% Sommelsdijk 56% 10% 11% 22% Ooltgensplaat 56% 21% 18% 5% Oude-Tonge 54% 17% 15% Stellendam 51% 20% 10% Nieuwe-Tonge 48% 34% 3% Goedereede 48% 31% 5% Den Bommel 46% 28% 7% Herkingen 45% 33% 10% 11% Dirksland 43% 23% 15% Melissant 43% 36% 17% 5% Achthuizen 43% 33% 8% Stad aan 't Haringvliet 33% 33% 26% 7% Ouddorp 27% 44% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rij-/hoekwoning Vrijstaand 2-1 kap Appartement Overig* *Onder de categorie overig vallen woonboten en woonwagens Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee In de kernen Middelharnis en Sommelsdijk staan relatief meer rij-/hoekwoningen en relatief minder vrijstaande woningen. In deze kernen zijn ook de meeste appartementen. In de kleinere kernen, inclusief Dirksland, staan minder rij-/hoekwoningen en juist meer vrijstaande woningen. Stad aan t Haringvliet en Ouddorp geven een afwijkend beeld. Hier staan relatief veel vrijstaande woningen en tweekappers. Het aandeel rijwoningen is hier juist kleiner. In het kerncluster Goedereede staan relatief veel vrijstaande woningen (34% tegenover 24% voor de gemeente) en tweekappers (18% tegenover ). Het aandeel rijwoningen (39% tegenover 48%) en appartementen (9% tegenover ) is er het laagst. Ook in het kerncluster Dirksland staan er relatief veel vrijstaande woningen (27% tegenover 24%) en ligt het percentage rijwoningen lager (43% tegenover 48%). In het kerncluster Middelharnis staan verhoudingsgewijs de meeste appartementen ( tegenover ) en rijwoningen (54% tegen over 48%). Het aandeel vrijstaand is met het laagste van Goeree-Overflakkee. In het kerncluster Oostflakkee staan relatief veel rijwoningen (52% tegenover 48%). Naar eigendom Op Goeree-Overflakkee staan ongeveer sociale huurwoningen en ongeveer koopwoningen. Dit betekent dat 69% van de totale woningvoorraad koop is en 31% sociale huur. In de meeste kernen is tussen de 25% en 35% van de woningvoorraad sociale huur /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

20 Figuur 3.9: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningvoorraad naar eigendom per kern 2016 Ouddorp Goedereede Dirksland Melissant Stad aan 't Haringvliet Nieuwe-Tonge Ooltgensplaat Sommelsdijk Stellendam Den Bommel Middelharnis Achthuizen Oude-Tonge Herkingen Totaal 82% 78% 76% 75% 73% 68% 67% 66% 65% 65% 64% 63% 63% 62% 69% 18% 22% 24% 25% 27% 32% 33% 34% 35% 35% 36% 37% 37% 38% 31% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koop Huur Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee De sociale huurvoorraad is in de kernen Herkingen, Oude-Tonge en Achthuizen met rond de 37% het grootst. De kleinste sociale huurvoorraad heeft Ouddorp met 18%. Ook in Dirksland (24%) en Goedereede (22%) staan relatief weinig sociale huurwoningen. In deze kernen staan ook relatief de meeste koopwoningen (75%-80%). Verhoudingsgewijs de minste koopwoningen staan dan in Herkingen, Oude-Tonge en Achthuizen (rond 63%). Voor de kernclusters betekent dat percentueel de meeste huurwoningen (dus de minste koopwoningen) in het kerncluster Oostflakkee (36%) staan. Het kerncluster Middelharnis volgt kort hierachter met 34%. De relatief minste huurwoningen (dus de meeste koopwoningen) staan in het kerncluster Goedereede (24%). In het kerncluster Dirksland is dit 26% van de woningvoorraad. Naar eigendom en type Vrijstaande woningen vormen met 38% de grootste groep in de koopsector. Kort daarachter volgen de rij-/hoekwoningen met 36%. Een vijfde van de koopvoorraad bestaat uit tweekappers. Het aanbod aan koopappartementen is op Goeree-Overflakkee beperkt. Huurwoningen zijn overwegend een rij-/hoekwoning. Bijna driekwart van de sociale huurwoningen is een rij-/hoekwoning. Ongeveer een kwart is een appartement. Hiermee is het aanbod appartementen in de huursector veel groter dan in de koopsector. Het aandeel tweekappers en vrijstaande woningen in de sociale huursector is beperkt /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

21 Figuur 3.10: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningvoorraad naar eigendom en woningtype per kern 2016 Koop Huur Ouddorp Herkingen Achthuizen Melissant Nieuwe-Tonge Stad aan 't Haringvliet Den Bommel 54% 53% 53% 47% 47% 46% 43% 21% 21% 18% 33% 24% 29% 26% 30% 35% 21% 33% 9% 3% 2% 1% 1% Goedereede 40% 41% Ooltgensplaat Stellendam 31% 31% 25% 27% 43% 39% 3% Dirksland Oude-Tonge 30% 27% 24% 21% 35% 47% 11% 4% Middelharnis 21% 18% 54% 8% Sommelsdijk 15% 17% 57% Ouddorp 6% 7% 78% 9% Stad aan 't Haringvliet 4% 4% 74% Achthuizen 1% 3% 72% 25% Nieuwe-Tonge 22% Goedereede 9% Ooltgensplaat 7% Oude-Tonge 6% Den Bommel 4% Melissant 4% Stellendam 4% Middelharnis 3% Herkingen 3% Dirksland 2% Sommelsdijk 1% 56% 63% 15% 67% 24% 71% 22% 74% 20% 83% 13% 66% 30% 82% 73% 23% 66% 31% 69% 29% 43% Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee % 20% 40% 60% 80% 100% Vrijstaand 2-1 kap Rij-/hoekwoning Appartement Voor de koopsector geldt dat er in de grotere kernen als Sommelsdijk, Middelharnis, Oude-Tonge relatief veel rij/-hoekwoningen en relatief weinig vrijstaande woningen staan. Sommelsdijk, Middelharnis en Dirksland tellen relatief de meeste koopappartementen. In de kleinere kernen, inclusief Ouddorp, bestaat de koopvoorraad vaker uit vrijstaande woningen. Koopappartementen zijn er in deze kernen nauwelijks. In de sociale huursector zijn de verschillen per kern minder uitsprekend. Wel tonen Sommelsdijk en Ouddorp een afwijkend beeld. In Sommelsdijk staan relatief veel huurappartementen. In Ouddorp is het aandeel tweekappers opvallend hoog. Verder is het aandeel huurappartementen in de kleinere kernen lager. Tussen de kernclusters zijn er in de koopsector verschillen in de verdeling naar woningtype. In het kerncluster Oostflakkee koopappartementen een stuk lager (2% tegenover 6% voor de gemeente). In het kerncluster Goedereede ligt het aandeel vrijstaande woningen een stuk hoger (45% tegenover 34%). Zowel in kerncluster Goedereede en Dirksland staan er relatief minder rijwoningen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

22 (30% tegenover 39%). Percentueel de meeste rijwoningen staan in het kerncluster Middelharnis (50% tegenover 39%). Ook in de huursector zijn er verschillen tussen de kernclusters. In het kerncluster Goedereede zijn er relatief meer tweekappers in de sociale huursector (11% tegenover 5% voor Goeree-Overflakkee) en weinig appartementen (20% tegenover 27%). In Middelharnis zijn er verhoudingsgewijs de meeste huurappartementen (33% tegenover 27%) en de minste rijwoningen (63% tegenover 68%). Ook in Oostflakkee is het percentage appartementen laag te noemen (23% tegenover 27%). Koopwoningen naar woningwaarde De meeste koopwoningen (33%) hebben een woningwaarde tot Daarna vormen koopwoningen tussen de en met 30% de grootste groep. Tabel 3.7: Gemeente Goeree-Overflakkee. Koopvoorraad naar woningwaarde per kern 2016 < > Totaal Achthuizen Den Bommel Dirksland Goedereede Herkingen Melissant Middelharnis Nieuwe-Tonge Ooltgensplaat Ouddorp Oude-Tonge Sommelsdijk Stad aan 't Haringvliet Stellendam Eindtotaal Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee Figuur 3.11: Gemeente Goeree-Overflakkee. Koopvoorraad naar woningwaarde per kern 2016 (%) Ooltgensplaat Den Bommel Achthuizen Sommelsdijk Oude-Tonge Melissant Stad aan 't Haringvliet Herkingen Dirksland Middelharnis Nieuwe-Tonge Stellendam Goedereede Ouddorp Goeree-Overflakkee 7% 53% 43% 43% 43% 39% 39% 39% 38% 38% 35% 33% 24% 30% 24% 33% 30% 21% 29% 33% 26% 32% 30% 28% 34% 28% 40% 30% 26% 30% 24% 18% 25% 20% 26% 21% 23% 21% 27% 26% 28% 43% 22% 7% 9% 11% 9% 7% 9% 8% 9% 13% 10% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tot Vanaf Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee De kernen in het oosten van Goeree-Overflakkee hebben de goedkoopste koopvoorraad. Dit zijn Ooltgensplaat, Den Bommel en Achthuizen. Hiervan heeft Ooltgensplaat de meeste koopwoningen tot de Het kerncluster Oostflakkee heeft verhoudingsgewijs dan ook de meeste /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

23 koopwoningen tot (44% tegenover 33% voor Goeree-Overflakkee). Daarbij ligt het aandeel woningen boven de het laagst van de gemeente (8% tegenover 15%). De duurste koopwoningen staan in de kernen op de westkant van het eiland. Dit zijn Ouddorp, Goedereede en Stellendam. In Ouddorp staan de meeste koopwoningen met een woningwaarde boven de Het kerncluster Goedereede heeft dan ook het hoogste percentage woningen boven de van Goeree-Overflakkee (31% tegenover 15%). Het aandeel woningen tot ligt er ook een stuk lager (13% tegenover 33%). Prijzen in de sociale huursector woningen hebben een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens ( 410). Dit is 27% van de totale sociale huurvoorraad. Ruim de helft van de sociale huurwoningen (3.574) heeft een huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens ( 410) en de 1 e aftoppingsgrens ( 587). Het aantal duurdere woningen (boven de 587) is klein te noemen. 410 woningen hebben een huurprijs tussen de 2 aftoppingsgrenzen ( 587 en 629), 528 woningen hebben een huurprijs tussen de 2 e aftoppingsgrens ( 629) en de liberalisatiegrens ( 711). Tabel 3.8: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningbezit corporaties naar huurprijs 2016 < > 711 Totaal Beter Wonen Goedereede Beter Wonen Ooltgensplaat Wonen Woongoed GO Eindtotaal Bron: Beter Wonen Goedereede (2016), Beter Wonen Ooltgensplaat (2016), Fides Wonen (2016) en Woongoed GO (2016). Figuur 3.12: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningbezit corporaties naar huurprijs 2016 (%) Beter Wonen Ooltgensplaat 46% 54% 1% Woongoed GO 30% 49% 7% 13% 1% FidesWonen 23% 64% 7% 5% 1% Beter Wonen Goedereede 21% 58% 7% 8% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tot Vanaf 711 Bron: Beter Wonen Goedereede (2016), Beter Wonen Ooltgensplaat (2016), FidesWonen (2016) en Woongoed GO (2016). Beter Wonen Ooltgensplaat heeft het goedkoopste woningbezit. Deze corporatie heeft de meeste woningen tot de kwaliteitskortingsgrens ( 410). Beter Wonen Ooltgensplaat heeft bijna geen woningen met een huurprijs boven de 1 e aftoppingsgrens ( 587). FidesWonen heeft verhoudingsgewijs de meeste woningen tussen de kwaliteitskortingsgrens ( 410) en de 1 e aftoppingsgrens ( 587). Het woningbezit van Beter Wonen Goedereede is relatief wat duurder. Zij heeft een relatief jong bezit, met een verhoudingsgewijs wat hogere huurprijs /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

24 Woongoed GO heeft de meeste woningen boven de 1 e aftoppingsgrens. Vooral het aandeel woningen tussen de 1 e aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens ( 711) ligt aanzienlijk hoger. Ook kijken we naar de huurprijsverdeling per kern. Figuur 3.13: Gemeente Goeree Overflakkee. Woningbezit corporaties naar huurprijs en kern 2016 Achthuizen Stad aan 't Haringvliet Ooltgensplaat Middelharnis Den Bommel Nieuwe-Tonge Stellendam Sommelsdijk Oude-Tonge Herkingen Ouddorp Dirksland Goedereede Melissant Goeree-Overflakkee 43% 40% 37% 36% 34% 27% 24% 18% 18% 17% 5% 27% 55% 56% 73% 53% 43% 52% 54% 73% 67% 73% 57% 44% 53% 60% 62% 62% 11% 9% 1% 4% 1% 6% 11% 2% 1% 1% 3% 1% 7% 6% 7% 8% 11% 1% 17% 1% 2% 7% 5% 8% 4% 6% 5% 1% 7% 15% 5% 2% 6% 8% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tot Vanaf 711 Bron: Beter Wonen Goedereede (2016), Beter Wonen Ooltgensplaat (2016), FidesWonen (2016) en Woongoed GO (2016). De kernclusters Middelharnis en Oostflakkee op het oosten van het eiland hebben de goedkoopste huurvoorraad, met de meeste woningen onder de 410 (31% tegenover 27% voor Goeree-Overflakkee). De kernclusters Dirksland en Goedereede hebben verhoudingsgewijs de duurste sociale huurvoorraad. Goedereede heeft relatief de meeste huurwoningen boven de 710 (6% tegenover 2%). Ook het aandeel tot 410 ligt in beide kernclusters laag. In Achthuizen, Stad aan t Haringvliet en Ooltgensplaat tellen relatief veel huurwoningen met een huurprijs tot 410. Opvallend is dat deze kernen nauwelijks huurwoningen boven de 587 hebben. In Goedereede staan de meeste huurwoningen boven de 629. Ook Ouddorp en Herkingen hebben relatief duurdere huurwoningen. Opvallend is dat in Melissant slechts 5% van de woningvoorraad een huurprijs tot 410 heeft. Middelharnis en Dirksland vormen een uitzondering. In Middelharnis is de huurvoorraad relatief goedkoop, in Dirksland zijn juist relatief weinig huurwoningen tot de kwaliteitskortingsgrens ( 410). Naar energielabel Een steeds belangrijker aspect in de kwaliteit van woningen is de energetische kwaliteit. Dit wordt onder andere uitgedrukt in de vorm van energielabels. Op Goeree-Overflakkee heeft een kwart van de woningen een A- of een B-label. Een vijfde heeft een C- of D-label, bijna 40% heeft een E-, F- of G-label. Een kanttekening hierbij is dat een groot deel (ongeveer 40%) van energielabels nog voorlopig is /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

25 Figuur 3.14: Gemeente Goeree-Overflakkee. Woningvoorraad naar energielabel per kern 2016 Sommelsdijk Middelharnis Dirksland Ouddorp Melissant Stellendam Den Bommel Herkingen Goedereede Oude-Tonge Ooltgensplaat Nieuwe-Tonge Achthuizen 15% 13% 11% 10% 7% 6% 15% 13% 13% 13% 15% 15% 5% 3% 8% Stad aan 't 2% 10% Goeree- 11% 10% 24% 32% 6% 24% 22% 25% 11% 10% 8% 8% 2% 10% 15% 3% 10% 27% 11% 11% 17% 6% 4% 11% 23% 37% 5% 7% 20% 13% 10% 11% 24% 18% 7% 18% 20% 8% 11% 9% 25% 7% Bron; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, peildatum januari 2016 (bewerkt door Companen). 9% 15% 27% 13% 8% 24% 26% 15% 10% 24% 21% 30% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C D E F G In de kernen Sommelsdijk, Middelharnis en Dirksland staan de meeste woningen met een energielabel A of B. Dit komt omdat in deze kernen de meeste nieuwbouwwoningen na 1990 staan. In Achthuizen en Stad aan t Haringvliet staan verhoudingsgewijs meeste woningen met een G-label. De woningvoorraad is er gemiddeld ouder. Zo heeft Stad aan t Haringvliet relatief de meeste woningen van voor 1945 van heel Goeree-Overflakkee. De energetische kwaliteit van de woningvoorraad is in het kerncluster Oostflakkee het laagst. Het aandeel E-, F- of G-labels ligt er hoger. Ook zijn er relatief weinig A- of B-labels. In het kerncluster Dirksland is het percentage G-labels opvallend hoog (22% tegenover voor Goeree-Overflakkee). Wel zijn er in dit kerncluster percentueel de meeste A- of B-labels. In het kerncluster Goedereede is het percentage E-, F- of G-labels het laagst. Het kencluster Middelharnis scoort rond het gemeentelijk gemiddelde. Figuur 3.15: Gemeente Goeree-Overflakkee. Sociale woningvoorraad naar energielabel per kern Totaal 10% 31% 26% 4% 1% Achthuizen 0% 4% 22% 40% 17% 9% 7% Oude Tonge 2% 9% 48% 11% 29% 2% 0% Nieuwe Tonge 5% 8% 30% 39% 17% 1% 0% Stad aan't Haringvliet 9% 7% 36% 13% 29% 4% 1% Middelharnis 7% 11% 36% 23% 20% 2% 0% Ouddorp 7% 42% 28% 7% 3% 0% Ooltgensplaat 13% 20% 18% 6% Sommelsdijk 15% 10% 23% 33% 4% 0% Stellendam 17% 9% 23% 30% 18% 3% 0% Den Bommel 13% 33% 20% 11% 8% 1% Herkingen 11% 34% 32% 5% 0% 1% Goedereede 20% 7% 23% 33% 3% 0% Dirksland 32% 24% 6% 0% Melissant 28% 24% 30% 7% 0% Bron; Woningcorporaties Goeree-Overflakkee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A B C D E F G /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

26 De woningen op het westen van Goeree-Overflakkee hebben de hoogste energetische kwaliteit. In de kernen Melissant, Dirksland, Goedereede en Herkingen zijn relatief de meeste A- en B-labels. De laagste energetische kwaliteit zien we op de oostkant van het eiland. Verhoudingsgewijs de meest E-labels of slechter zijn er in Ooltgensplaat (44%), Achthuizen (34%) en Stad aan t Haringvliet (34%). 3.4 Toe- en doorgankelijkheid van de woningvoorraad Het huidige rijksbeleid is erop gericht dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat de woning waarin men woont ook daadwerkelijk geschikt is om te bewonen voor mensen met een fysieke beperking. Op basis van een aantal kenmerken is de woningvoorraad van Goeree-Overflakkee getoetst op de geschiktheid van de woningen. Daarbij zijn de volgende definities gehanteerd. Geschikte woning Alle primaire voorzieningen (slaapkamer, woonkamer, toilet, badkamer en keuken) liggen gelijkvloers of zijn zonder traplopen bereikbaar. De woning is geschikt voor bewoners met geringe beperkingen bij het lopen, die als hulpmiddelen eventueel een rollator gebruiken, bij voorkeur ook met rolstoel. De woningen voldoen aan tenminste één van de volgende kenmerken: woning is aangemerkt als seniorenwoning of nultredenwoning; appartementen/(galerij)flats (als ze over een lift beschikken); (semi)bungalows, woonboerderijen. In de toekomst is het de bedoeling om de geschiktheid uit te drukken met behulp van een sterrensysteem. Dat zal de komende tijd nader uitgewerkt worden. Potentieel geschikte woning Potentieel geschikte woningen zijn woningen die met relatief beperkte middelen geschikt te maken zijn (eenvoudig aanpasbaar). Hierbij is te denken aan het verlagen van drempels of het installeren van een traplift. Deze woningen voldoen aan de volgende criteria: inhoud 1 bij koop is groter dan 350 m 3 en gebouwd na 1965; inhoud bij huur is groter dan 300 m 3 en gebouwd na 1980; geschakelde woningen. Niet geschikte woning De overige woningen zijn als niet geschikt aangemerkt en die woningen zijn vermoedelijk ook niet (eenvoudig) geschikt te maken. De beoordeling van de woningvoorraad op geschiktheid op basis van WOZ-gegevens is een inschatting. Bezoek aan de woning zelf moet uitwijzen of de inschatting ook juist is. Daarnaast geeft de analyse inzicht in de kenmerken van de woning. Het is denkbaar dat ouderen de woning niet meer geschikt vinden omdat bijvoorbeeld het onderhoud van de woning of de tuin teveel wordt, of dat men dichter bij voorzieningen wil wonen. Daar wordt in deze analyse geen rekening mee gehouden. Op basis van de genoemde criteria is van de woningvoorraad op Goeree-Overflakkee geschikt voor mensen met een lichte fysieke beperking. Dit zijn in totaal ongeveer woningen. Daarnaast is 28% 1 Uit landelijk onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen de inhoud en de potentiële geschiktheid van woningen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

27 (ongeveer woningen) van de woningvoorraad met een (kleine) woningaanpassing geschikt te maken. De overige 60% (ongeveer woningen) zijn niet geschikt voor mensen met een lichte fysieke beperking. Naar woningtype Figuur 3.16: Gemeente Goeree-Overflakkee. Geschiktheid woningvoorraad naar woningtype 2016 Seniorenwoning 100% Appartement 66% 1% 33% Vrijstaand 5% 40% 55% 2-1 kap 45% 55% Rijwoning 23% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geschikte woning Potentieel geschikt Niet geschikt Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Veel appartementen zijn geschikt, omdat ze doorgaans gelijkvloers zijn of een lift hebben. Rijwoningen zijn doorgaans niet geschikt vanwege het kleine woonoppervlakte en inhoud. Dit verklaart ook het lage geschiktheidspercentage in Goeree-Overflakkee, omdat bijna de helft van de woningvoorraad uit rijwoningen bestaat. Een kleine helft van de tweekappers en vrijstaande woningen is met kleine ingrepen geschikt te maken. Voor rijwoningen is dit 23%. Voor 33% van de appartementen is het niet mogelijk om met een kleine aanpassing de woning geschikt te maken. Naar eigendom Figuur 3.17: Gemeente Goeree-Overflakkee. Geschiktheid woningvoorraad naar corporatie 2016 FidesWonen 25% 11% 64% Woongoed Go 24% 8% 68% Beter Wonen Ooltgensplaat 21% 4% 75% Beter Wonen Goedereede 20% 65% Koop 7% 35% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geschikte woning Potentieel geschikt Niet geschikt Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), Beter Wonen (2016), Beter Wonen Ooltgensplaat (2016), Fides Wonen (2016) en Woongoed GO (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

28 Tussen de koop en sociale huur zijn er verschillen in de geschiktheid. Zo is 7% van de koopvoorraad (835 woningen) geschikt en 24% van de sociale huur (1.500 woningen). De geschiktheid in de sociale huur ligt een stuk hoger door het hogere aandeel appartementen en seniorenwoningen. In de koopsector staan relatief meer tweekappers. Wel zijn er in de koopsector meer woningen potentieel geschikt. Een verklaring hiervoor is dat koopwoningen doorgaans groter zijn, waardoor de plattegrond meer flexibiliteit voor aanpassing biedt. Dat geldt minder voor de rijwoningen in de sociale huursector. Tussen de corporaties zijn er weinig verschillen. Bij FidesWonen en Woongoed GO is circa 25% van de woningen geschikt. Beter Wonen Goedereede heeft verhoudingsgewijs de minst geschikte woningen (20%), omdat het weinig seniorenwoningen in het bezit heeft. Het woningbezit van Beter Wonen Ooltgensplaat is in vergelijking met de andere corporaties ouder. Hierdoor zijn minder woningen geschikt (te maken). Naar kerncluster Figuur 3.17: Gemeente Goeree-Overflakkee. Geschiktheid woningvoorraad naar kerncluster Kerncluster Middelharnis 23% 63% Kerncluster Dirksland 29% 60% Kerncluster Oostflakkee 23% 66% Kerncluster Goedereede 9% 39% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geschikte woning Potentieel geschikt Niet geschikt Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Kerncluster Goedereede Het aandeel geschikte woningen is het laagst van heel Goeree-Overflakkee. 9% van de woningvoorraad (ruim 400 woningen) is geschikt. Het aandeel potentieel geschikte woningen (39%) is het hoogst van de hele gemeente doordat er relatief veel vrijstaande woningen en tweekappers staan. In Ouddorp is 10% van de bevolking 75+ en is ook 10% van de woningvoorraad geschikt. In Goedereede is slechts 4% van de woningvoorraad geschikt terwijl 8% van de bevolking 75 jaar en ouder is /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

29 Tabel 3.9: Kerncluster Goedereede. Geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en leeftijd hoofdbewoner Geschikte woning Geschikt te maken Niet geschikt Totaal Koop Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Sociale huur Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Totaal Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Kerncluster Dirksland Ongeveer (ruim 400 woningen) van de woningvoorraad is geschikt voor mensen met een lichte fysieke beperking. Dit is rond het gemiddelde van Goeree-Overflakkee. Dit geldt ook voor de potentieel geschikte en niet-geschikte woningen. Wel ligt de geschiktheid hoger als in het kerncluster Goedereede. Dit komt door een hoger aandeel seniorenwoningen en een lager aandeel vrijstaande woningen. In de kern Dirksland ligt de geschiktheid () het hoogst (daarbij ook het hoogste van Goeree-Overflakkee) en in Melissant het laagst (5%). Dit komt doordat er in Melissant weinig appartementen en seniorenwoningen zijn. Ook staan er in Melissant relatief meer vrijstaande woningen. Als we daarnaast kijken is het aandeel 75-plussers in Dirksland 8% en in Melissant 6%. Tabel 3.10: Kerncluster Dirksland. Geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en leeftijd hoofdbewoner Geschikte woning Geschikt te maken Niet geschikt Totaal Koop Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Sociale huur Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Totaal Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Kerncluster Middelharnis (ruim woningen) van de woningen is geschikt. Dit komt doordat in dit cluster veel appartementen en weinig vrijstaande woningen staan. Het hoge aandeel niet-geschikte woningen komt door het hoge aantal rijwoningen. In Sommelsdijk ligt de geschiktheid het hoogst. In Sommelsdijk wonen ook de meeste 75-plussers (10% van de totale bevolking. Het laagst is de geschiktheid in Nieuwe-Tonge (9%) en Stad aan t Haringvliet (7%). In Stad aan t Haringvliet zijn verhoudingsgewijs veel woningen ongeschikt. Voor Stad aan t Haringvliet is dit opvallend omdat het aandeel 75-plussers met 10% een van de hoogste van Goeree-Overflakkee is. Tabel 3.11: Kerncluster Middelharnis. Geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en leeftijd hoofdbewoner Geschikte woning Geschikt te maken Niet geschikt Totaal Koop Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Sociale huur Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Totaal Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

30 Kerncluster Oostflakkee (ongeveer 500 woningen) van de woningvoorraad is geschikt voor mensen met een lichte fysieke beperking. Opvallend is het hoge aandeel niet-geschikte woningen (66%). Een verklaring hiervoor is het hoge aandeel rijwoningen en dat er relatief veel woningen voor 1965 zijn gebouwd. Verder zijn de huurwoningen gemiddeld kleiner. De verschillen tussen de kernen onderling zijn gering. Wel ligt de geschiktheid in Den Bommel wat lager (7%). Dit komt door een lager aandeel seniorenwoningen. Ook kent Den Bommel met 6% het laagste aandeel 75-plussers van Oostflakkee. Tabel 3.12: Kerncluster Oostflakkee. Geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en leeftijd hoofdbewoner Geschikte woning Geschikt te maken Niet geschikt Totaal Koop Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Sociale huur Jonger dan 55 jaar jaar Onbekend Totaal Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Per kern Ook tussen de kernen zijn er verschillen in geschiktheid van de woningvoorraad. Relatief de meeste voor mensen met een beperking geschikte woningen staan in Sommelsdijk (). In Goedereede is de geschiktheid relatief het laagst (4%). In kernen Ouddorp en Stellendam ligt de grootste opgave om de woningvoorraad met kleine aanpassingen geschikt te maken. Verhoudingsgewijs de meeste potentieel geschikte woningen staan in Ouddorp (42%) en Stellendam (35%). Figuur 3.13: Gemeente Goeree-Overflakkee. Geschiktheid woningvoorraad naar kern Sommelsdijk 24% 58% Dirksland 32% 54% Oude-Tonge 13% 26% 61% Achthuizen 18% 70% Herkingen 21% 67% Totaal 28% 61% Middelharnis 11% 24% 64% Ooltgensplaats 11% 70% Stellendam 10% 35% 55% Ouddorp 10% 42% 48% Nieuwe-Tonge 9% 71% Den Bommel 7% 20% 73% Stad aan t 7% 18% 75% Melissant 5% 25% 70% Goedereede 4% 38% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Geschikte woning Potentieel geschikt Niet geschikt Bron: WOZ-registratie Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

31 De volgende kaartjes laten zien waar de woningen staan die (potentieel) geschikt zijn, en waar 75- plussers momenteel wonen (zwarte tekens). Hoe donkerder de woning, hoe meer geschikt de woning is: rood staat hierbij voor de huur-, groen voor de koopsector. Op verschillende kaarten zien we dat de geschikte huurwoningen voor een belangrijk deel bewoond worden door 75-plussers. Verder wonen ook in de woningen die niet geschikt zijn veel 75-plussers. Zouden we verder inzoomen op 55- en 65-plussers dan geldt dat ook voor hen; zij wonen ook relatief veel in niet geschikte woningen. In de woningen die potentieel geschikt zijn wonen juist veel huishoudens jonger dan 55 jaar. Toegankelijker maken van die woningen heeft dan ook een beperkt effect. Achthuizen Figuur 3.18: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

32 Den Bommel Figuur 3.18: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Dirksland Figuur 3.19: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

33 Goedereede Figuur 3.20: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Herkingen Figuur 3.21: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

34 Melissant Figuur 3.22: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Middelharnis Figuur 3.23: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

35 Nieuwe-Tonge Figuur 3.24: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Ooltgensplaat Figuur 3.25: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

36 Ouddorp Figuur 3.26: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Oude-Tonge Figuur 3.27: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZregistratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

37 Stad aan t Haringvliet Figuur 3.28: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen. Stellendam Figuur 3.29: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

38 Sommelsdijk Figuur 3.28: Kaart ligging geschiktheid woningvoorraad naar eigendom en huishoudens 75+ jaar Bron: WOZ-registratie en BRP Gemeente Goeree-Overflakkee (2016), bewerkt door Companen /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

39 4 Toekomstige ontwikkeling De voorgaande hoofdstukken gingen over de huidige bevolking en woonsituatie in de gemeente Goeree- Overflakkee. Voor de woningprogrammering en vastgoedstrategie is het ook van belang om naar de toekomst te kijken. Eerst kijken we naar de toekomstige bevolkingsontwikkeling. Ook gaan we in op de toekomstige woningbehoefte. Dit vertalen we naar de kernen. 4.1 Prognose bevolking en woningbehoefte Demografische componenten De provincie Zuid-Holland werkt periodiek de Woningbehoefteraming (WBR) uit. Dit is ook de basis voor verstedelijkingsafspraken die de provincie met de regio s maakt. Deze WBR gaat uit van de woningbehoefte als de bevolking zich ontwikkelt volgens een scenario waarbij vestiging en vertrek elkaar in evenwicht houden (migratiesaldo = 0). Dit is dus anders dan de trend van het recente verleden, waarin sprake was van een vertrekoverschot: vertrek was groter dan vestiging. In het licht van de trend is de WBR voor Goeree-Overflakkee een positief scenario. De CBS-prognose laat daarentegen voor Goeree-Overflakkee een ander scenario zien. Deze prognose gaat uit van per saldo vertrek van circa 100 personen per jaar, waarmee deze prognose juist wat negatiever is dan de trend (meer vertrek, snellere bevolkingsdaling). De bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren en de prognose volgens de WBR en de CBS-prognose zijn in de volgende figuur weergegeven. Figuur 4.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Feitelijke bevolkingsontwikkeling afgezet tegenover WBR en CBS Bevolkingsontwikkeling Geboortesaldo Binnenlandse migratie WBR CBS Bron: CBS (2016) en WBR2016 Provincie Zuid-Holland. Het geboortesaldo fluctueerde in de afgelopen 10 jaar, maar nam geleidelijk af. Volgens de WBR zet deze trend door en wordt het geboortesaldo negatief. Deze trend verschilt weinig van die van het CBS /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

40 Het binnenlands migratiesaldo was de afgelopen jaren overwegend negatief. Dit betekent dat er meer mensen naar een andere gemeente vertrokken dan dat er op Goeree-Overflakkee kwamen wonen. Het WBR gaat uit van migratiesaldo gelijk aan 0. De CBS-prognose gaat stevig in de min. Volgens de WBR zal de bevolking de komende vijf jaar licht groeien, vooral door buitenlandse migratie. Het buitenlands migratiesaldo vertoont in de komende 3 jaar een piek. Dit wordt veroorzaakt door de instroom van statushouders. Volgens de prognose vlakt deze instroom af. Na 2021 zal de bevolking volgens deze prognose gaan krimpen. Het CBS houdt veel minder rekening met deze piek. In deze prognoses is geen rekening gehouden met ontwikkelingen als Smart Water, waarmee de gemeente en bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee een groot aantal banen wil creëren. Dit zal mogelijk leiden tot extra woningbehoefte. Gelet op de relatie met de verstedelijkingsafspraken met de provincie nemen we in het vervolg het WBR als uitgangspunt voor onze analyses. Omdat de toekomst onzeker is, en woningbouwplanning betekenis heeft voor de lange termijn, presenteren we daarnaast ook CBS-gegevens. Dit biedt zicht op eventuele alternatieve scenario s. Bevolking De komende 5 jaar zal het aantal inwoners licht toenemen met 550 personen (+1%). Het CBS gaat in dezelfde periode uit van een beperkte daling van het aantal inwoners. In de jaren daarna zal er een stabilisatie optreden in de bevolkingsomvang. In 2031 zal het aantal inwoners weer ongeveer gelijk zijn aan het huidige inwoneraantal. Tabel 4.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Ontwikkeling aantal inwoners en woningbehoefte Aantal inwoners (+1%) -500(-1%) Aantal woningen (+4%) +935 (+4%) Bron: WBR2016 Provincie Zuid-Holland (2016). Volgens de WBR zal de komende vijf jaar de woningbehoefte toenemen met 830 woningen (+4% / 165 woningen per jaar). In de periode 2021 tot 2031 zullen er nog ruim 900 woningen extra nodig zijn (vanaf 2021 gemiddeld 95 woningen per jaar). Ondanks minder inwoners zal door de gezinsverdunning (minder mensen per woning) nog woningbehoefte blijven bestaan. Wel is er sprake van een afvlakkende groei. Op enig moment zal de groei ombuigen naar een daling van het aantal benodigde woningen. Het CBS voorspelt dat na 2030 deze daling zich voordoet. De vooruitblik van de WBR betreft de periode tot Ook hier zal na 2030 op enig moment de daling inzetten. Hier moet nu al rekening mee gehouden worden. De WBR is iets gunstiger dan de trend van de afgelopen jaren. Wij hebben ook die trend naar de toekomst doorgetrokken. Daarmee ontstaat zicht op de bandbreedte in de woningbehoefte voor de komende 5 jaar: WBR2016 (migratiesaldo=0): +830 woningen/165 woningen per jaar Trendscenario: +690 woningen/140 woningen per jaar CBS (extra vertrek): +520 woningen/100 woningen per jaar Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd De bevolkingsontwikkeling verschilt per leeftijdsgroep /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

41 Figuur 4.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar Bron: WBR2016 Provincie Zuid-Holland (2016). De vergrijzing zal doorgaan. Het aantal 75-plussers neemt sterk toe. In 2031 wonen er meer 75-plussers (+69%) op Goeree-Overflakkee. Alleen deze bevolkingsgroep en de 60- tot 75-jarigen zullen in aantal gaan groeien. De 60- tot 75-jarigen vormen in 2031 de grootste bevolkingsgroep. De overige leeftijdsgroepen zullen gaan krimpen. Nu vormen de 45- tot 60-jarigen de grootste groep. Hun aantal zal het sterkst afnemen. Samenstelling huishoudens in de toekomst Vervolgens kijken we naar de prognose per huishoudenstype: Figuur 4.3: Gemeente Goeree-Overflakkee. Ontwikkeling huishoudens naar samenstelling phh < 35 jaar 1+2 phh jaar Gezinnen 1+2 phh jaar 1+2 phh > 75 jaar Bron: WBR (2016), CBS (2016), bewerking Companen Het aantal jonge huishoudens (tot 35 jaar) blijft stabiel. Voor de periode is een gestage afname van ongeveer 700 gezinnen met kinderen voorzien (-10%). In 2031 zijn de gezinnen met kinderen niet meer de grootste groep, maar de 1- tot 2-persoonshuishoudens van 55 tot 75 jaar. De laatstgenoemde groep zal groeien met circa 900 huishoudens (+15%) /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

42 De sterkste stijging vindt plaats bij huishoudens boven 75 jaar. In de komende 15 jaar komen er een kleine huishoudens bij. Dit is een toename met maar liefst 71%. 4.2 Prognoses voor de kernen De prognoses hebben we vertaald naar de kernen. De vertaling naar de kernen gebeurt op basis van de huidige bevolkingssamenstelling, zonder rekening te houden met beleid of verhuisstromen. Daarmee is dit een ijkpunt, niet bedoeld als voorspelling van de toekomst maar als bouwsteen voor beleid. Tabel 4.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Prognose woningbehoefte per kern gemeente (migratiesaldo=0) Groei Groei Achthuizen Den Bommel Dirksland Goedereede Herkingen Melissant Middelharnis Nieuwe Tonge Ooltgensplaat Ouddorp Oude-Tonge Sommelsdijk Stad aan t Haringvliet Stellendam Bron: WBR2016 Provincie Zuid-Holland (2016), bewerking Companen. Vanuit alle kernen groeit de woningbehoefte. De sterkste absolute woningbehoeftegroei is voorzien vanuit huishoudens in Dirksland (+125) en Middelharnis (+135). Relatief groeit de woningbehoefte (+6% van de huidige woningvoorraad) het snelst in Melissant. In Melissant en Dirksland is recent veel nieuwbouw gerealiseerd. Dit lijkt een verklaring voor de geprognosticeerde groei in deze kernen. Dat is het niet! Juist de bevolkingsopbouw (wat minder vergrijsd) zorgen ervoor dat in deze kernen de behoefte blijft groeien. Ook makelaars herkennen dat de groei van Dirksland even heeft geleid tot moeilijker afzetbaarheid van woningen, maar dat de markt ook daar nu volledig aantrekt. In de komende 10 jaar bedraagt de woningbehoeftegroei woningen. De meeste woningbehoefte is voorzien in Dirksland (+305), Middelharnis (+255) en Sommelsdijk (+225). Dit zijn ook de grootste kernen. Relatief is de groei ook op de langere termijn het grootst vanuit Melissant (+ van de huidige woningvoorraad). Makelaars geven aan dat de groei de meeste kans heeft op de westkant van het eiland, maar dat ook oostelijke kernen als Oude Tonge potentie hebben. Essentieel is om met nieuwbouw steeds voor korte termijn te plannen, zodat op de veranderende vraag kan worden ingespeeld /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

43 5 Kwalitatieve behoefte Aan de hand van het Woononderzoek Nederland (WoON 2015) is een schatting gemaakt van de kwalitatieve behoefte op Goeree-Overflakkee. De gemeente en corporaties op Goeree-Overflakkee hebben deelgenomen aan dit landelijke onderzoek, waardoor we op het niveau van de gemeente een beeld is van de woonsituatie en woonwensen van mensen die willen verhuizen. Woonwensen in een enquête zijn een (beperkte) voorspeller van gedrag op de woningmarkt. Daarom hebben we de uitkomsten uit WoON2015 geactualiseerd naar de feitelijke mogelijkheden op de woningmarkt. Daarmee geven de uitkomsten een richting aan voor de kwalitatieve woningbehoefte, en niet een absoluut toekomstbeeld. Bij de analyses van de woonwensen is rekening gehouden met de huishoudensontwikkeling en nieuwe regelgeving als passend toewijzen. Ook hebben we meegewogen dat nieuwe generaties vaker in een koopwoning wonen dan eerdere generaties. Als bouwsteen voor de kwalitatieve behoefte brengen we verhuisprofielen voor verschillende huishoudenscategorieën in beeld. Hoe wonen die huishoudens nu? Hoe willen ze gaan wonen? Dit doen we voor de volgende vier doelgroepen; starters, een- en tweepersoonshuishoudens (tot 55 jaar en vanaf 55 jaar) en gezinnen met kinderen. 5.1 Verhuisprofielen Woonwens starters Eerst kijken we naar de woonwensen van starters. Starters van Goeree-Overflakkee wensen vaker een koopwoning (55%) dan een huurwoning (45%). Koopwoningen tot (30%) zijn het meest in trek. In de koopsector zijn eengezinswoningen populair, in de huursector appartementen iets populairder. Van de huurappartementen is de meeste vraag naar appartementen tot 410 (13%). Tabel 5.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Verhuisprofiel starters Eigendom Woningtype Prijsklasse Gewenst (%) Huur Eengezins Tot 410 3% % % Vanaf 710 0% Appartement Tot % % % Vanaf 710 0% Subtotaal huur 45% Koop Eengezins Tot % % Vanaf % Appartement Tot % % % Vanaf % Subtotaal koop 55% Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Verhuiswensen 1-en 2-persoonshuishoudens De groep een- en tweepersoonshuishoudens groeit. De woningbehoefte verandert afhankelijk van de levensfase. Opvallende punten zijn: 1-2 persoonshuishoudens onder de 55 jaar wonen momenteel vooral in een eengezinskoopwoning. Dit betreft vaak koopwoningen tot Ook woont men vaak in een huurwoning tot /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

44 (zowel een eengezinswoning als appartement). De vraag richt zich sterk op eengezinskoopwoningen. Koopwoningen tot zijn het meest in trek. In de huursector is sprake van een (kleine) verschuiving van goedkope naar middeldure huur. Voor huishoudens boven de 55 jaar zien we een sterke verschuiving van eengezins- naar meergezinswoningen. Deze huishoudens wensen hun dure eengezinskoopwoning (vanaf ) of goedkope eengezinshuurwoning (tot 577) in te ruilen voor een huurappartement. Figuur 5.1: Gemeente Goeree-Overflakkee. Verhuisprofielen 1-2 persoons huishoudens (<55 jaar en >55 jaar) 1- en 2-persoonshuishouden tot 55 jaar 1- en 2-persoonshuishouden 55+ jaar Huur Koop Appartem ent Eengezins Appartement Eengezins vanaf Tot vanaf Tot vanaf tot 577 vanaf tot 577 Huur Koop Appartem ent Eengezins Appartement Eengezins vanaf Tot vanaf Tot vanaf tot 577 vanaf tot 577 0% 10% 20% 30% 40% huidige woonsituatie vraag 0% 10% 20% 30% 40% 50% huidige woonsituatie vraag Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen) Verhuiswensen gezinnen Gezinnen met kinderen wonen momenteel voornamelijk in een eengezinskoopwoning en minder vaak een huurwoning. Het vaakst is dit een goedkope koopwoning (tot ). Een op de vijf gezinnen woont in een goedkope huurwoning (tot 629). Appartementen (zowel huur als koop) worden nauwelijks bewoond door gezinnen. Opvallend is dat gezinnen willen verhuizen van een middeldure koopwoning ( 180 tot ) naar een dure koopwoning (wooncarrière). Type is hierbij belangrijker dan prijs; dus vooral vrijstaand of tweekapper. Ongeveer 20% van de gezinnen wenst een huurwoning. In bijna een derde deel van de gevallen is dit een middeldure huurwoning (vanaf 629) /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

45 Figuur 5.2: Gemeente Goeree-Overflakkee. Verhuisprofiel gezinnen Gezinnen Huur Koop Appartem ent Eengezins Appartement Eengezins vanaf Tot vanaf Tot vanaf tot 629 vanaf tot 629 Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). 0% 10% 20% 30% 40% 50% huidige woonsituatie vraag 5.2 Samenstelling vraag en aanbod De verhuiswens per huishoudenstype hebben we geprojecteerd op de verwachte huishoudensontwikkeling voor de komende vijf jaar. Dit levert een beeld van de verschuivingen in vraag op de woningmarkt. Daar zetten we tegenover het aanbod dat vrijkomt doordat huishoudens doorstromen en daarbij een woning achterlaten. Daarnaast is er de groep finishers : huishoudens die door overlijden of door vertrek naar een verzorgingstehuis een zelfstandige woning achterlaten. Figuur 5.3: Gemeente Goeree-Overflakkee. Samenstelling vraag en aanbod woningmarkt Huur Koop Appartem ent Eengezins Appartement Eengezins vanaf Tot vanaf Tot vanaf tot 577 vanaf tot 577 vraag aanbod phh tot 55 jaar 1-2 phh vanaf 55 jaar Gezinnen Starter Finishers Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen). Huursector: De vraag naar huurwoningen komt voornamelijk van starters en 1- en 2- persoonshuishoudens vanaf 55 jaar. Deze huishoudens zijn voornamelijk op zoek naar een /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

46 huurappartement. De vraag naar (echt) goedkope huurwoningen (zowel eengezins als een appartement). Vooral gezinnen laten een goedkope huurwoning achter. Huurappartementen worden voornamelijk achtergelaten door 1-2 persoonshuishoudens tot 55 jaar. Koopsector: Gezinnen met kinderen richten zich voornamelijk op eengezinswoningen in de koopsector; met name boven Zij laten een woning onder achter. Ook starters hebben interesse in een eengezinskoopwoning (tot ). De duurste koopwoningen worden verlaten door 55-plussers (empty-nesters) die naar een huurappartement willen verhuizen. Feitelijk aanbod koopwoningen De analyse geeft een beeld van vrijkomend aanbod als mensen daadwerkelijk gaan verhuizen. Op dit moment (maart 2017) staan in de gemeente Goeree-Overflakkee woningen te koop. Dat is 7% van alle woningen. 20% van de woningen op funda betreft een woning onder Een derde deel van de woningen is een woning tussen en % van de woningen is een woning tussen en Circa een kwart van de woningen is duurder dan Er staan nagenoeg geen appartementen te koop. De samenstelling van dit aanbod sluit redelijk aan de verhoudingen in de hiervoor gepresenteerde vraagaanbodbalans (op basis van de enquête). Potentiële tekorten en overschotten Als we de gepresenteerde vraag en aanbod met elkaar confronteren, krijgen we zicht op potentiële fricties tussen woonwens en beschikbaar komende woningen. Daarmee geven we richtingen aan voor potentiële tekorten en overschotten op de woningmarkt. Figuur 5.4: Gemeente Goeree-Overflakkee. Potentiele overschoten en tekorten in woningmarkt 2016 Huur Koop Eengezins Appartement Eengezins Appartement Potentiele overschotten vanaf Tot vanaf Tot vanaf tot 577 vanaf tot 577 Potentiële tekorten Bron: WoON 2015 (bewerkt door Companen) Als iedereen die wil doorstromen, zijn woonwens realiseert zou er een overschot zijn aan eengezinshuurwoningen tot de aftoppingsgrenzen. Ook zijn er overschotten in de koopsector. Dit betreft middeldure en dure eengezinswoningen. De eerste woningen worden achtergelaten door /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

47 gezinnen die wooncarrière willen maken, de twee door empty-nesters die naar een appartement toe willen. Als alternatief aanbod niet beschikbaar komt, of zij kunnen hun woning niet verkopen, dan zullen zij blijven zitten en is het overschot beperkter. Mogelijk leiden de potentiële overschotten in de koopsector tot een wat dalende prijs en stelt de vrager zijn wensprijs naar boven bij, zodat vraag en aanbod beter bij elkaar komen. In het wat lagere segment is er immers steeds wel vraag. Tekorten zijn er voornamelijk in de koopappartementenmarkt te verwachten. Ook is er een tekort aan huurappartementen in verschillende prijsklassen, en zeer beperkt bij eengezinswoningen boven de aftoppingsgrenzen en in de vrije huursector. Voor de vrije sector huur ligt de markt vooral in de grote kernen, bij een prijsniveau tot 900. In de sociale huursector is in totaliteit een potentieel tekort van circa 40 woningen over de komende vijf jaar. Dat is 5% van de totale behoefte. Zouden we uit gaan van de woningbehoefte die het CBS prognosticeert, dan wijzen de uitkomsten in dezelfde richting, maar zijn de tekorten kleiner en overschotten iets groter. 5.3 Kwalitatieve vraag per kern; samenvattend Tussen de kernen verschillen de accenten in de woningbehoefte. Hier schetsen we een beeld hoe de woningbehoefte aansluit bij het woningaanbod. We beperken ons tot de vier kernclusters van de voormalige gemeenten (Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee). Voor heel Goeree- Overflakkee geldt: De vraag naar appartementen overtreft het aanbod waardoor er een tekort is aan appartementen (zowel koop als huur). In alle prijsklassen moeten er appartementen gebouwd worden, waarin de nadruk komt te liggen op het middensegment. In de sociale huursector is een verschuiving gewenst van eengezinswoningen naar appartementen / nultredenwoningen. Dit is vooral een transformatieopgave. Voor de verdeling over het eiland gaan we uit van het volgende (globale overzicht): Lage mutatiegraad, weinig huurwoningen Dure huurvoorraad Veel ruime dure koopwoningen Gemiddelde energielabels Weinig (potentieel) geschikte woningen Per saldo vestiging Hoog inkomensniveau Hoge mutatiegraad Weinig huurwoningen Dure huurvoorraad Gevarieerd koopaanbod Goede energielabels Jonge bevolkingsopbouw Gemiddeld aantal mutaties Huurwoningen goedkoop Veel rijwoningen en appartementen Gemiddelde koopprijzen Goede energielabels Veel (potentieel) geschikte woningen Gemiddelde bevolking Veel mutaties, gemiddeld aanbod huurwoningen Huurwoningen goedkoop Gevarieerd koopaanbod, lage prijs Matige energielabels Weinig (potentieel) geschikte woningen Per saldo vertrek Oudere bevolking Laag inkomensniveau /G Woningmarktanalyse op basis van WoON

Woningmarktanalyse Gooise Meren

Woningmarktanalyse Gooise Meren Woningmarktanalyse Gooise Meren Op basis van WOZ en BAG gegevens Versie Kerngegevens Woningmarktanalyse Gooise Meren De in dit rapport gepresenteerde analyses zijn gemaakt met behulp van gemeentelijke

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid

Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid RAPPORT 03-06-2014 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlastenonderzoek regio Zuid-Holland Zuid De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Woonlasten- en behoefteonderzoek

Woonlasten- en behoefteonderzoek RAPPORT 17-03-2015 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Woonlasten- en behoefteonderzoek In de regio West-Brabant en Zeeland De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016

Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 Gemeente Ede Woningmarktanalyse Wekerom Oost - deelgebied J 10 november 2016 DATUM 17 oktober 2016 TITEL Woningmarktanalyse 2016 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Wekerom Oost - deelgebied J Jeroen Lijzenga

Nadere informatie

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek

Rapportage WoON Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland Utrecht.nl/onderzoek Rapportage WoON 2015 Analyse van Utrechtse woningmarkt o.b.v. Woononderzoek Nederland 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. Woningmarktonderzoek Nieuwkoop december 2015

Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude. Woningmarktonderzoek Nieuwkoop december 2015 Gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015 4 december 2015 DATUM 4 december 2015 TITEL Woningmarktonderzoek Nieuwkoop 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Gemeente Nuth Bevolkingsopbouw en toekomstige ontwikkeling Bevolkingssamenstelling 2016 (gemeente en kernen) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < 20 jaar 20-35 jaar 35-55 jaar 55-75 jaar > 75 jaar Gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Woningmarktonderzoek 2015 2 maart 2016 DATUM 2 maart 2016 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam Bram Klouwen Diana Boertien Boulevard

Nadere informatie

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners

WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners 15233-WON WoON in Vogelvlucht Uitkomsten van het WoON 2015: Woningvoorraad en bewoners Berry Blijie (ABF) Judith Hurks (BZK) 15233-WON Inhoud 1. Inleiding 2. Contouren van de woningmarkt 3. De woningvoorraad

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude

Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen en Woondiensten Aarwoude Woningmarktanalyse 2015 in het kort Definitief 23 september 2015 DATUM 23 september 2015 TITEL Woningmarktanalyse 2015 in het kort ONDERTITEL

Nadere informatie

Provincie Overijssel. Migratieonderzoek Twentse gemeenten. Definitief. 5 februari 2016

Provincie Overijssel. Migratieonderzoek Twentse gemeenten. Definitief. 5 februari 2016 Provincie Overijssel Migratieonderzoek Twentse gemeenten Definitief 5 februari 2016 DATUM 5 februari 2016 TITEL Migratieonderzoek Twentse gemeenten ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Provincie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Noord-Veluwe, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Regio Hoeksche Waard en HW Wonen

Regio Hoeksche Waard en HW Wonen Regio Hoeksche Waard en HW Wonen Woningmarktanalyse 2016 Eindrapport 2 december 2016 DATUM 2 december 2016 TITEL Woningmarktanalyse 2016 ONDERTITEL Eindrapport OPDRACHTGEVER Regio Hoeksche Waard en HW

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008

Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Omvang doelgroep en omvang kernvoorraad in 2008 Van: college van BenW Aan: commissie RF 1. Inleiding In de op 8 juli 2004 gesloten prestatieafspraken tussen de gemeente Helmond en de Helmondse corporaties

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Figuur 1: Gemeente Reusel-De Mierden. Ontwikkeling demografie en woningvoorraad ( ).

Figuur 1: Gemeente Reusel-De Mierden. Ontwikkeling demografie en woningvoorraad ( ). DATUM 28 juni 2017 PROJECTNUMMER 1667.100 OPDRACHTGEVER Gemeente Reusel-De Mierden Discussienotitie woonvisie Naar een nieuwe Woonvisie De gemeente Reusel-De Mierden stelt dit jaar een nieuwe Woonvisie

Nadere informatie

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015

Gemeente Bunschoten. Woningmarktonderzoek 2015. 20 oktober 2015 Gemeente Bunschoten Woningmarktonderzoek 2015 20 oktober 2015 DATUM 20 oktober 2015 TITEL Woningmarktonderzoek 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Bunschoten Pim Tiggeloven Theo van der Waals

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen De laagste inkomens in de huursector 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL De laagste inkomens in de huursector ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Directoraat-Generaal Wonen

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Doelgroepen en woningbehoefte

Doelgroepen en woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT 13 NOVEMBER 215 Doelgroepen en woningbehoefte Onderzoeksmatige onderlegger voor de wensportefeuille van Lefier De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013

Woningmarktonderzoek gemeente Brielle. Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 Woningmarktonderzoek gemeente Brielle Resultaten in vogelvlucht 08 november 2013 1 Inhoud Deel I: Prognoses - Bevolking - Huishoudens Deel II: Woonwensen en feitelijk woningmarktgedrag - Uitkomsten woonwensenonderzoek

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden

Verhuisonderzoek Drechtsteden Verhuisonderzoek Kenmerken van de verhuizingen en de verhuisredenen? Inhoud: 1. Conclusies 2. Verhuissaldo 3. Huishoudengroepen 4. Inkomensgroepen 5. Kenmerk en prijs woning 6. Woningvoorraad 7. Vertrekredenen

Nadere informatie

De rol van corporaties op de woningmarkt

De rol van corporaties op de woningmarkt De rol van corporaties op de woningmarkt WoON-congres 2016 7 april 2016 Onderwerpen Presentatie door Jeroen Lijzenga (Companen) - Woningvoorraad - Bewoners - Verhuiswensen en woonwensen - Woonuitgaven

Nadere informatie

Gemeente Venlo. Bijlagen bij woonvisie november 2016

Gemeente Venlo. Bijlagen bij woonvisie november 2016 Gemeente Venlo Bijlagen bij woonvisie 2016-2021 15 november 2016 DATUM 15 november 2016 TITEL Bijlagen bij woonvisie 2016-2021 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Venlo Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland

31,4 30,3. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Nijmegen Arnhem/Nijmegen Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 15 9,7. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland 1. VOORRAAD Dit onderdeel gaat in op de samenstelling van de woningvoorraad. Wat betreft het aanbod of de voorraad zijn er drie soorten eigendom: koop, particuliere huur en corporatiewoningen. Die laatste

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2. Koopwoningen Corporatiewoningen Particuliere huurwoningen Heeze-Leende Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in %

1. VOORRAAD. Samenstelling woningvoorraad in % In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Regio FoodValley. Schaarste en verdringing op de woningmarkt. Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015

Regio FoodValley. Schaarste en verdringing op de woningmarkt. Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015 Regio FoodValley Schaarste en verdringing op de woningmarkt Onderzoek in het kader van de Huisvestingswet 21 april 2015 DATUM 21 april 2015 TITEL Schaarste en verdringing op de woningmarkt ONDERTITEL Onderzoek

Nadere informatie

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland

30,3 29,2 17,1 10,9. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Son en Breugel Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland

30,3 27,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning. Vught Noordoost Brabant Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Wonen in Hof van Twente

Wonen in Hof van Twente Zeven deelgebieden De gemeente bestaat uit zes kernen en een groot buitengebied. Goor is met 5.26 huishoudens de grootste kern, gevolgd door Delden met 3.2 huishoudens. Het buitengebied (2.37) en Markelo

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven

** Meer rapporten en actuele overheidsinformatie over gemeente Eindhoven, vindt u op WSJG.nl: Cijfers Gemeente Eindhoven In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt

Achterhoeks Corporatie Overleg. Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt Achterhoeks Corporatie Overleg Demografische veranderingen in de Achterhoek Consequenties voor de woningmarkt 21 december 27 Projectnr. 5129.7/NG Boulevard Heuvelink 14 6828 KT Arnhem Postbus 1174 681

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Doelgroepen en woonlasten

Doelgroepen en woonlasten RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Doelgroepen en woonlasten Betaalbaarheid in de huursector van Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt

Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt Gemeente Lingewaard, Stichting Waardwonen en Woonstichting Gendt Woningmarktverkenning 2015 woningbehoefte in de kernen 26 augustus 2015 DATUM 26 augustus 2015 TITEL Woningmarktverkenning 2015 woningbehoefte

Nadere informatie

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland

Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Deurne Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland

ONTWIKKELING. Visie op sociaal wonen in Smallingerland ONTWIKKELING Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college Maart 2015 Visie op sociaal wonen in Smallingerland Vastgesteld door college B&W gemeente Smallingerland Maart 2015 Visie

Nadere informatie

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement

CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement CIJFEROPBRENGST WOONDEBAT NOVEMBER 2015 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Cijferopbrengst woondebat 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 5 3. Ontwikkeling bevolking en woningvoorraad

Nadere informatie

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland

16,5. Koopwoning Corporatiewoning Particuliere huurwoning Nuenen, Gerwen en Nederwetten Metropoolregio Eindhoven Nederland In dit gemeentelijke rapport worden gegevens gepresenteerd op gemeentelijk- en wijk niveau. Daarbij wordt ingegaan op de samenstelling van de woningvoorraad en de samenstelling van de bevolking. Vervolgens

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde

Gemeente Bellingwedde Bellingwedde Woningmarktonderzoek Bellingwedde Actueel inzicht in de woningmarkt 15 oktober 2014 DATUM 15 oktober 2014 TITEL Woningmarktonderzoek Bellingwedde ONDERTITEL Actueel inzicht in de woningmarkt

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

WOONVISIE GOEREE-OVERFLAKKEE

WOONVISIE GOEREE-OVERFLAKKEE WOONVISIE GOEREE-OVERFLAKKEE 2018-2024 Steller: Bram Klouwen en Juliët van Es (Companen) Versie: Concept Datum: 7 november 2017 Registratienummer: Z-17-79167/83696 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemene trends

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 8 oktober 2015 DATUM 8 oktober 2015 TITEL Analyse van het huurbeleid van verhuurders 2015 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S)

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016

LANDELIJKE RAPPORTAGE. Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 LANDELIJKE RAPPORTAGE Op basis van de Lokale Monitor Wonen Versie 17 oktober 2016 In de Lokale Monitor Wonen zijn gegevens opgenomen over alle huishoudens en woningen in Nederland. Deze gegevens zijn beschikbaar

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013

Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers. 24 september 2013 Informatiebijeenkomst Wonen raadsleden regio Liemers 24 september 2013 Programma 1. Waarom deze avond? 2. Presentatie proces ontwikkeling regionaal woningbouwprogramma stadsregio Jan Provoost, projectleider

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014

HBO De Peel. Woonlastenonderzoek. De huurder in beeld. 18 maart 2014 HBO De Peel Woonlastenonderzoek De huurder in beeld 18 maart 2014 DATUM 18 maart 2014 TITEL Woonlastenonderzoek ONDERTITEL De huurder in beeld OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) HBO De Peel Jeroen Wissink (Companen)

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING Rapport DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING 2014-2040 Gemeente Bergen 2014 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer 2015/concept Datum Januari 2015

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2013

Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2013 Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2013 22 oktober 2013 DATUM 22 oktober 2013 TITEL Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Zaanstad (2015) Kerncijfers Fact sheet Wonen in (5) Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS)) 67.56.62 6.59 9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 66.59 2.9 6.7 7.9 Aantal respondenten enquête.58

Nadere informatie

Oplegger voor het raadsdebat

Oplegger voor het raadsdebat Oplegger voor het raadsdebat Datum raadsdebat : 17 november 2016 Agendapuntnummer : 3 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie Woonplan Inleiding en aanleiding:

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie