Tafel Wonen bij OV locaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tafel Wonen bij OV locaties"

Transcriptie

1 Destijds was het ondenkbaar Er is een duidelijke tendens waar te nemen in wonen land (van klassiek naar nieuw/anders). De sector zit in een transitie dan wel emancipatiefase (komt ook mede omdat de klant niet meer elk aanbod aanvaard/keuze). Raakt a e tafels, maar dat is logisch. Gaat over klant centraal ipv aanbod, verduurzaming ipv goedkoop, etc. verhouding, ro en en posities zijn veranderd. A e tafels A ianties zorgen ook voor kleine ontwi elingen Het gaat niet a een om grote en nieuwe projecten. Juist de kleine ontwi elingen kunnen heel belangrijk zijn en een concreet vliegwiel zijn voor verdere ontwi eling. Maak resultaten zichtbaar hoe klein dan ook, dat enthousiasmerend en leidt tot meer betro enheid Tafel Wonen bij OV locaties

2 Moeten, wi en, kunnen Een heel wezenlijk beginsel waar nog niet vaak bij stil wordt gestaan. Vaak ontbreekt een van de punten van de driehoek. Tafel Zorgvastgoed Help investeerders met hun investeringsdruk Beleggers e.d. hebben voldoende middelen maar ook is er druk om te investeren (targets halen). Hoe verleid je ze? Probeer één taal te spreken, zorg voor duidelijkheid, zorg voor verbindingsbruggetjes. Het kan al helpen om dingen formeel te benoemen. Een goed voorbeeld hiervan is dat sinds het opnemen van het begrip beleggerswoning in de wet, beleggers steeds meer in de stad investeren. Tafel Beleggers, Tafel Corporaties

3 Het geld zit bij de particulieren Particulier is zowel de markt als ook individu en eigenaar. Tafel Beleggers, Tafel Kluswoningen, Tafel Duurzaamheid en woonlastenverlaging Het begint met enthousiasme bij duurzaamheid Als mensen bewust zijn van duurzaamheid dan worden ze enthousiast en bereidwi ig tot investeren in de eigen woning. Enthousiasme bij bewoners/gebruikers is ook relevant bij a e andere tafels. Tafel Duurzaamheid en woonlastenverlaging

4 Dromen van mensen volgen Stel de consument centraal en luister naar wat ze te zeggen hebben en wi en. Klantgericht bouwen i.p.v. aanbod gestuurd). Bij kluswoningen hoe dat niet altijd, daar kan aanbod wel werken. Kluswoningen zijn voor een andere doelgroep met een andere ambitie. Tafel Kluswoningen Ga uit van behoe en en voorzieningen in de buurt Niet a een focus op op wonen en woning maar ook op lee aarheid en beleving van de omgeving. Tafel Corporaties, Tafel Wonen bij OV locaties, Tafel Zorgvastgoed, Tafel Beleggers

5 20 minuten is de menselijke maat 20 minuten is de maximale afstand van woning naar OV te komen, voor hen die geen auto prefereren. Tafel Wonen bij OV locaties Buitenlandse investeerders uit China en India; onbekend maakt onbemind? Er zijn nieuwe, onbekende spelers (investeerders) in opkomst! Niet a een op kleinschalig niveau maar ook grote beleggers beginnen de Nederlandse woningmarkt te ontde en. Niet a een vanuit Duitsland en Engeland, maar ook China, India en het Midden Oosten. Mede gelet op berichten in de media lijkt het erop dat er huivering en wantrouwen ontstaat als deze spelers wi en toetreden tot de Nederlandse markt. Maar we wi en toch juist de investeringskracht in de regio vergroten? Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties

6 Zwaan klee aan; grote jongens moeten samen met de kleine ontwi elaars Het is een i usie om te veronderste en dat met kleine nieuwe spelers a een de woningmarkt/het stedelijk wonen tijdig en voldoende gestimuleerd kan worden. Grotere ontwi elaars blijven nodig om massa te maken en ruimte te bieden voor kleinere en nieuwe spelers. Het gaat hand in hand. Tafel: Nieuwe investeerders nancieringsvormen en a ianties en locaties Ha d Frites: ik ben ook een fan van nieuwbouw Nieuwbouw kan ook mooi zijn en blij nodig gezien de toenemende trek naar de (rand)stad! Daarnaast is er ook een toenemende nieuwe vraag die niet altijd in de bestaande voorraad/bouw kan worden opgevangen. Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties

7 Het onmogelijke mogelijk maken (Binnenstedelijke) opgaven die voorheen als te moeilijk, onhaalbaar en te kostbaar werden beschouwd en daarom niet werden opgepakt, worden nu anders bekeken en aangepakt. Er wordt gekeken vanuit kansen, uitdagingen en behoe en. Hoe maken we het wel mogelijk! A e Tafels

8 Tafel Wonen bij OV locaties

9 Verbindingen zoeken ( beleggerswoning ) Dezelfde taal spreken door heldere kaders en begrippen te formuleren, maakt het speelveld en de posities transparant en biedt ruimte voor perspectief in plaats van onzekerheid en wantrouwen. A e Tafels

10 Zelfvoorzienendheid is het volgende verhaal Er is op nog wel een weg te gaan om meer bewustwording en tempo te krijgen in het verduurzamen van de woningvoorraad, maar de volgende grote uitdaging is te komen tot zelfvoorzienendheid op het terrein van energiegebruik en duurzaamheid. Tafel Duurzaamheid en woonlastenverlaging Nieuwe Nederlanders; minder xatie op kwaliteit/denken in generaties Demogra sche ontwi elingen, veranderende kwalitatieve vraag, grootste behoe estijging bij a ochtonen. Wat betekent dat? Kijk naar de drijfveren achter de veranderende vraag, het niet meer a een om de kwaliteit van de woning en de woonomgeving (het woongenot). Er zijn steeds meer andere (cultuur)factoren die een rol spelen (de woning als investering, ontmoetingsplaats etc..). Dit biedt bijvoorbeeld kansen voor zogeheten brown elds. Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties

11 Door klushuizen behoud je bestaande bouw Behoud dan wel in ere herste en van de bestaande voorraad! Daar zit de grootste opgave. Tafel Kluswoningen Keurmerk en deregulering komen pas aan het einde Stel niet een keurmerk of deregulering als doel centraal, maar begin bij wat je nodig hebt om een gewenst resultaat te bereiken! Tafel Wonen bij OV-locaties

12 Nieuwbouw is not the answer Wat er nog aan nieuwbouw moet worden toegevoegd staat in schril contrast met de opgaven in de bestaande woningvoorraad en de potenties daarvan (kwalitatieve en economische versterking van de stad). Benut daarnaast leegstaand maatschappelijk en rijksvastgoed ook meer en beter. Tafel Kluswoningen

13 Onder de marktwaarde? Dat mag helemaal niet Verkoop van corporatiewoningen en maatschappelijk vastgoed (ook rijksvastgoed) is teveel gebonden aan nanciële regels en normen. Er moet meer worden gekeken naar behoe en en meerwaarden. Tafel Kluswoningen Vrouwelijke ontwi elaars zorgen voor mooiere woningen Vrouwelijke ontwi elaars hebben kennelijk meer aandacht en gevoel voor de mens (als gebruiker/bewoner) en zijn behoe en/wensen. Dat leidt tot mooiere producten! Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties

14 80.000? (het gaat om de essentie, niet om de cijfers) Het bouwen van woningen is geen doel op zich. Het gaat veeleer om wie zijn de toekomstige gebruikers van die woningen. Het gaat ook om samenhang met bijvoorbeeld werk en recreatie en bezien vanuit de behoe en van de klant/gebruiker (verleiding). Gebiedsgericht dus (bijvoorbeeld China Town Den Haag). En natuurlijk ook ter ondersteuning/versterking van de onderliggende business case. Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties Gemeente (en rijk) blij hangen in dezelfde groef De markt, de scope en de spelers veranderen, dat vraagt om andere inzichten en aanpa en om de investeringskracht in de stad te versterken en (binnenstedelijke) opgaven te beslechten. Faciliteer nieuwe spelers/investeerders en a ianties door het bieden van ruimte en heldere kaders die stimuleren in plaats van beperkingen opleggen. Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties

15 Je kan ook naar Almere verhuizen Als het sec om de woning gaat dan kan men ook elders gaan wonen, maar ondanks de grote druk en wach ijden op de woningmarkt in de Zuidvleugel blij men hier/wil men hier blijven en neemt de trek a een maar toe. Kennelijk spelen er andere factoren die in belangrijke mate de keuze om hier te blijven/komen beïnvloeden. Daar moeten we met zijn a en goed en tijdig op inspelen, anders gaat men alsnog naar Almere! Tafel Nieuwe nancieringsvormen en locaties De Markt kiest De markt kiest, buiten de gewilde zones, te vaak voor eenzijdige oplossingen. Te vaak bijvoorbeeld voor studentenwoningen! Behoe e bestaat aan vernieuwende concepten die voor meer kwaliteit zorgen. Tafel Rijksvastgoed

16 De woonvraag De woonvraag op de langere termijn verdient meer aandacht. Dat bevordert investeren in nu nog niet zo populaire stadsdelen. Gemeenten helpen beleggers door zelf te investeren in de openbare ruimte, als pri el om over de brug te komen Tafel Rijksvastgoed Beleggers Ten onrechte wordt meer over beleggers gesproken dan met beleggers. Tafel Beleggers

17 Verkeerde ple en Beleggers hebben het gevoel die ple en in de stad toebedeeld te krijgen die voor corporaties minder aantre elijk zijn. Tafel Beleggers Data delen Data delen over huurtransacties helpt om de kloof tussen corporaties en beleggers te slechten. In plaats van elkaar te beconcurreren moet het gaan om de vraag: wat durf je aan elkaar te geven! Tafel Marktkennis

18 Weggedreven Zowel beleggers als corporaties zijn te ver weggedreven van (de wensen van) de consument. Tafel Marktkennis Zuidelijke Randstad De steden in de Zuidelijke Randstad zijn het waard om in te investeren. Voor beleggers, ontwi elaars, overheden, corporaties, nieuwe investeerders en bewoners bestaan volop kansen. A e tafels

19 Kies de stad Kies voor de steden, bouw niet of nauwelijks in het buitengebied! A e tafels Mengen Menging loont: Bijvoorbeeld het combineren van sociale woningen en middel dure beleggerswoningen in een complex, of functiemenging. A e tafels

20 Leefcontract Op naar leefcontracten. Niet meer vastzi en aan de woon-, werk- of andere enkelvoudige functies in een object, maar variëren in het gebruik met oog voor kwaliteit in de omgeving. Tafel Tijdelijk en exibel gebruik Krediet Het krediet zit in het gebied; benut de nanciële stromen door gebieden Tafel Tijdelijk en exibel gebruik

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Innovatie in bedrijfsfinanciering Be a leader, not a follower...

Innovatie in bedrijfsfinanciering Be a leader, not a follower... Innovatie in bedrijfsfinanciering Be a leader, not a follower... Banken trekken zich steeds verder terug uit de kredietverlening. Alternatieve financieringsvormen groeien daardoor als paddenstoelen uit

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION?

HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? HOE VERSLA IK DE PLAYSTATION? Tips om jongeren te interesseren voor cultuur Inleiding 4 INHOUD Stap 1: Kennismaken met jongeren 9 Stap 2: Pas je aanbod aan op hun vraag 23 Stap 3: Samenwerken 44 Stap 4:

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien!

Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Arnold Schilder: Toezichthouders moeten niet alleen sticks, maar ook carrots laten zien! Jan Backhuijs - vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Peter Eimers - vaktechnisch bureau (National Office),

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur

Kiezen én delen. Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur Kiezen én delen Strategieën voor een betere afstemming tussen verstedelijking en infrastructuur PBL Voorwoord

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN

MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN MAART 2014 DE TOEKOMST VAN DE STAD DE KRACHT VAN NIEUWE VERBINDINGEN Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB

Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1. Ton van der Pennen. Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB Wie zijn die best persons in de achterstandswijken? 1 Ton van der Pennen Technische Universiteit Delft/ Onderzoeksinstituut OTB 1 Deze monografie is een uitsnede en bewerking van hoofdstuk 5 van het boek

Nadere informatie

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst

Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Het geluid van jongvolwassenen op Schiermonnikoog Leven op Schiermonnikoog nu en in de toekomst Vanuit de Streekagenda Waddeneilanden werken inwoners en verschillende partijen samen aan een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014

SAMENVATTING. Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023. 30 december 2014 SAMENVATTING Ontwikkel- en Realisatiestrategie Via Breda 2014-2023 30 december 2014 De ontwikkel- en realisatiestrategie beschrijft de ambities, mogelijke ontwikkelingen op basis van marktvraag en marktkansen

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Meer winst uit internal governance

Meer winst uit internal governance www.pwc.nl Meer winst uit internal governance Commissarissen en bestuurders over de rol van internal audit Jan Driessen en Bas Wakkerman November 2014 2 PwC Meer winst uit internal governance Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie