KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek MBO Amersfoort Audicien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek MBO Amersfoort Audicien"

Transcriptie

1 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Audicien Plaats : Utrecht BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : Datum onderzoek : 6 juni 2017 Datum vaststelling : 26 september 2017

2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusie en vervolg Afspraken over het vervolgtoezicht Audicien Onderwijsproces Examinering en diplomering Onderwijsresultaten Kwaliteitszorg en ambitie Onderzoek naar overige wettelijke vereisten... 9 Bijlage I Bijlage II... 11

4

5 1. Inleiding Wat voor onderzoek heeft de inspectie gedaan? De inspectie voert dit onderzoek uit om in De Staat van het Onderwijs te kunnen rapporteren over de ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het onderzoek richt zich op de volgende vraag: voldoet de opleiding op de onderzochte gebieden en standaarden aan de basiskwaliteit, en daarmee aan de wettelijke eisen? We doen geen uitspraak over de kwaliteit van de opleiding als geheel. Voor het onderzoek is een aselecte steekproef getrokken van opleidingen. Bij MBO Amersfoort onderzochten we de in onderstaande tabel opgenomen opleidingen. Voor deze onderzoeken zijn separate rapporten opgesteld. In hoofdstuk 2 en 3 zijn de bevindingen van een van deze opleidingen opgenomen. De volgende opleidingen/kwalificaties zijn onderzocht: Opleidingen/Kwalificaties Leerweg, niveau, locatie 90303, Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer leerweg bol, niveau 4, horeca) locatie Daam 25184, Manager/ondernemer horeca Fockemalaan 10, Amersfoort 93500/25485, Onderwijsassistent leerweg bol, niveau 4, locatie Leusderweg 30-34, Amersfoort 93410, Autotechniek (Autotechnicus) 25242, Autotechnicus leerweg bbl, niveau 2, locatie Modemweg 3, Amersfoort 95181/25047, Audicien leerweg bbl, niveau 4, locatie St. Laurensdreef 22, Utrecht 93751, Verkoper (Verkoper detailhandel) 25167, Verkoper leerweg bbl, niveau 2, locatie Matthijs Vermeulenstraat, Amersfoort Dit rapport heeft in detail betrekking op de volgende opleidingen/kwalificaties en onderzoeksonderdelen: Gebied Onderwijsresultaten Gebied Onderwijsproces, Schoolklimaat Kwaliteitszorg en ambitie en Wettelijke vereisten Gebied Examinering en diplomering Leerweg, niveau, locatie bc , Audicien 25047, Audicien 95181, Audicien leerweg bbl, niveau 4, locatie St. Laurensdreef 22, Utrecht Werkwijze We gebruiken bij dit onderzoek het nieuwe waarderingskader (onderdeel van het onderzoekskader mbo 2017), inclusief de daarin opgenomen standaarden en normering. We onderzochten vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Examinering en diplomering, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo MBO Amersfoort Pagina 1 van 11

6 We onderzochten daarbij dertien standaarden. We hebben vervolgens een oordeel gegeven over tien standaarden. In het kader van het kwaliteitsgebied Onderwijsproces wordt bij de standaard Onderwijsprogramma (OP1) in ieder geval ingegaan op onze bevinden op het gebied van loopbaanoriëntatie en begeleiding omdat dit thema deel uitmaakt van De Staat van het Onderwijs van De standaarden Ontwikkeling en begeleiding (OP2), Veiligheid (SK1) en Leerklimaat (SK2) hebben we wel onderzocht maar voorzien we niet van een oordeel. Voor het onderzoek analyseerden we alle bij ons beschikbare informatie over de betreffende opleidingen en vulden dit aan met onderzoeken op locatie. Op locatie zijn onderwijsactiviteiten geobserveerd, documenten onderzocht en gesprekken gevoerd. Er is onder andere gesproken met studenten, docenten, examencommissie en management. De analyse heeft er toe geleid dat de inrichting van het onderzoek maatwerk is. Dit betekent dat we de oordelen en bevindingen uit zelfevaluaties, teamplannen en audits als uitgangspunt van ons onderzoek hebben genomen. Deze hebben we geverifieerd. Wel hebben we bij alle opleidingen de standaarden Kwaliteitscultuur (KA2) en Onderwijsresultaten (OR1) onderzocht omdat deze niet in de audits aan de orde kwamen. Leeswijzer Hierna volgt eerst de conclusie en het vervolg van het onderzoek (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 geeft voor de opleiding de resultaten van het onderzoek weer. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 2 van 11

7 2. Conclusie en vervolg We voeren bij de opleiding Audicien vervolgtoezicht uit, omdat we niet alle standaarden als voldoende hebben beoordeeld. Het vervolgtoezicht richt zich op de geconstateerde tekortkomingen binnen de onvoldoende standaarden. We zien als belangrijkste oorzaak van de tekortkomingen dat de opleiding onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor de onderwijskwaliteit. De bedrijven bepalen namelijk teveel de inhoud en inrichting van de opleiding. Uit het onderzoek bij de opleiding Audicien bleek onder andere dat er sprake was van onvoldoende examenkwaliteit op basis van het waarderingskader We hebben vervolgens de bevindingen op dit gebied met het waarderingskader mbo 2012 beoordeeld. Hieruit blijkt ook dat bij de opleiding Audicien sprake is van onvoldoende examenkwaliteit. 2.1 Afspraken over het vervolgtoezicht In onderstaand schema zijn de afspraken en het vervolgtoezicht opgenomen: 95181/25047, Audicien Beoordeling Herstelopdracht Datum gereed Vervolgtoezicht Het gebied Onderwijsproces is onvoldoende. Er wordt niet voldaan aan de artikelen 7.4.8, eerste en tweede lid, 7.2.7, eerste lid en 7.2.8, tweede lid onder c van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De instelling zorgt ervoor dat het gebied Onderwijsproces voldoet aan de wettelijke vereisten en de gestelde normen. Uiterlijk 1 oktober Uiterlijk een jaar na vaststelling rapport. Voor 1 oktober 2017 stuurt de instelling een kopie van een onderwijsovereenkomst waaruit blijkt dat studenten zijn ingeschreven op de juiste creboopleiding en stuurt de instelling een studiegids waaruit blijkt dat de duur conform de WEB is. Na ongeveer een jaar na vaststelling rapport volgt een herstelonderzoek. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 3 van 11

8 Het gebied Kwaliteitszorg en ambitie is onvoldoende. Er wordt niet voldaan aan de artikelen 1.3.6, lid 1 en 7.4.8, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). De instelling zorgt ervoor dat het gebied Kwaliteitszorg en ambitie voldoet aan de wettelijke vereisten en de gestelde normen. Uiterlijk een jaar na vaststelling rapport. Na ongeveer een jaar na vaststelling rapport volgt een herstelonderzoek , Audicien Beoordeling Herstelopdracht Datum gereed Vervolgtoezicht Het gebied Examinering en diplomering is onvoldoende. Er wordt niet voldaan aan de artikelen 7.4.8, eerste lid, artikel en artikel 1.3.6, tweede lid. De instelling zorgt ervoor dat het gebied Examinering en diplomering voldoet aan de wettelijke vereisten en de gestelde normen. Uiterlijk een jaar na de uiterlijke datum zoals genoemd in de waarschuwingsbrief. De inspectie meldt het oordeel aan de minister. De instelling ontvangt een waarschuwing. Na de in de waarschuwingsbrief opgenomen termijn volgt een herstelonderzoek. 3. Resultaten In dit hoofdstuk lichten wij het resultaat van het kwaliteitsonderzoek van de opleiding toe. We geven per gebied en per beoordeelde standaard aan wat het oordeel is (voldoende of onvoldoende) en geven aan waar sprake is van een waardering goed. Het oordeel per gebied is gebaseerd op de beoordeling van de onderliggende standaarden. Omdat we bij het gebied onderwijsproces niet alle standaarden onderzocht hebben, is een waardering goed voor het gebied niet aan de orde. We verantwoorden ons over het oordeel per onderzocht gebied en per standaard. 3.1 Audicien Het kwaliteitsonderzoek bij Audicien, 95181/25047, niveau 4, bbl, locatie St. Laurensdreef 22, Utrecht heeft geleid tot de onderstaande oordelen. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 4 van 11

9 3.1.1 Onderwijsproces OP Onderwijsproces Onvoldoende O V G OP1 Onderwijsprogramma OP3 Didactisch handelen OP7 Beroepspraktijkvorming *De beoordeling van het gebied onderwijsproces is tevens uitgevoerd op basis van het waarderingskader mbo Een overzicht hiervan treft u aan in bijlage II. Het onderwijsprogramma voldoet niet aan de inrichtingsvereisten voor de duur en de inhoud. Daarmee voldoet de opleiding niet aan artikel van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) om te zorgen voor een goede beschrijving, organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma is niet uitgewerkt voor de reguliere opleidingsduur van drie jaar. Wij constateren dat het programma van anderhalf jaar wordt aangeboden voor instroom van gecontracteerde audicienbedrijven en twee jaar voor reguliere instroom zonder afdoende onderbouwing en verantwoording waarop deze verkorting is gebaseerd. De verkorting is ingevoerd op verzoek van de bedrijven. Verder heeft de opleiding ten onrechte studenten, die per februari 2017 met de opleiding startten, ingeschreven in de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (bks) en niet in de herziene kwalificatiestructuur (hks). Daardoor krijgen studenten niet de actuele inhoud tijdens de opleiding. Er is immers een nieuw kwalificatiedossier beschikbaar waar studenten niet van kunnen profiteren. De opleiding geeft als reden hiervoor aan dat deze studenten direct starten met het tweede jaar van de bks-opleiding. Er zijn echter geen vrijstellingen aan deze studenten gegeven. Daarnaast constateren wij dat er geen samenhang is tussen de beroepsgerichte vakken en de avo-vakken (Nederlands, Engels en rekenen). Het onderwijsaanbod avo is beperkt en heeft vooral het karakter van examentrainingen. Omdat de opleiding niet in kaart heeft gebracht wat het niveau is van de studenten in deze vakken in de opleiding bks, is niet gegarandeerd dat dit aanbod voldoende is. Voor de opleiding Audicien in de hks is wel in kaart gebracht wat het niveau is. Er zijn remediërende lessen mogelijk. Ook de verbinding tussen de binnenschoolse praktijksimulatie en de beroepspraktijkvorming is beperkt. We zien dat opdrachten die in de bpv gemaakt moeten worden in de lessen aan de orde komen. We missen vaak de feedback aan studenten op het gemaakte werk. Docenten sturen met name op de tijdige afronding van de opdrachten. Tenslotte is er in het programma geen ruimte voor verschillen tussen studenten met uitzondering van de al eerder genoemde remediërende lessen voor avo. Doordat een deugdelijke intake ontbreekt, is er geen zicht van het team op de verschillen tussen studenten in vooropleiding, capaciteiten, vorderingen en vervolgwensen. Wel moeten studenten een amn-test afleggen, maar het is voor de studenten niet duidelijk welk doel deze test dient. De uitslagen worden in ieder geval niet gebruikt om af te wegen of maatwerk geboden kan worden. De student wordt ingeschreven op de opleiding als hij/zij relevant werk heeft, dat is het enige criterium voor inschrijving. Dit geldt met name voor studenten van gecontracteerde audicienbedrijven. De leertijd wordt voor de beroepsgerichte vakken voldoende benut en de roosters zijn doelmatig. Studenten ervaren de werkdruk als te doen maar het is wel veel. Zo kunnen de bpv-opdrachten tijdens het werk worden uitgevoerd maar moet de verslaglegging ervan in eigen tijd gebeuren. Er is geen sprake van gestructureerde loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). Studenten hebben voor loopbaan en burgerschap een abc-portfolio. Studenten weten dat het afronden daarvan voorwaardelijk is voor diplomering; inhoudelijk Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 5 van 11

10 wordt er - zo stellen zij - niets mee gedaan. Docenten sturen met name op de tijdige afronding van de opdrachten en geven nauwelijks feedback. Het didactisch handelen is voldoende omdat het docententeam studenten in staat stelt tot leren en ontwikkelen. De didactische aanpak is passend bij het niveau van de opleiding. Docenten beschikken over voldoende vakkennis. Docenten werken samen en wisselen ervaringen uit waardoor het didactisch repertoire van de docenten wordt vergroot. Ook worden docenten geschoold om hun didactische vaardigheden te vergroten. De beroepspraktijkvorming (bpv) is onvoldoende, omdat de opleiding geen sturing geeft aan de begeleiding, de voortgang en ontwikkeling van de student in de beroepspraktijk. De wijze waarop bedrijven de bpv inrichten en de begeleiding aanpakken, bepaalt hoeveel de student leert. Hiermee voldoet de opleiding niet aan artikel 7.2.7, eerste lid van de WEB en aan artikel 7.2.8, tweede lid onder c en aan artikel 7.4.8, eerste lid om een evenwichtige verbinding tussen het leren in de bpv en het leren op de instelling te verzorgen en om contacten met het werkveld te onderhouden. De ontwikkeling van de student komt gedurende de bpv onvoldoende tot haar recht doordat de opleiding onvoldoende begeleiding biedt en te weinig sturing geeft aan de inhoud van de bpv. Zo voeren studenten geen gestructureerde voortgangsgesprekken met de praktijkbegeleiders. Ook lukt het de praktijkbegeleiders van school niet om in alle gevallen één keer per jaar de werkplek te bezoeken. Zodoende heeft het team geen zicht op de ontwikkeling van de student, waardoor het risico bestaat dat studenten te weinig leren in de bpv. De student voert de opdrachten in zijn/haar eigen tempo uit en weet dat deze voor het einde van de opleiding uitgewerkt moeten zijn. Daarbij verschilt de mate waarin studenten feedback ontvangen van bpv-begeleiders en docenten, zo geven studenten aan. De opleiding stuurt te weinig op de kwaliteit van de begeleiding op de werkplek, onder andere doordat niet alle praktijkopleiders de door de opleiding aangeboden training bijwonen. Deze training is ook niet verplicht gesteld Examinering en diplomering ED Examinering en diplomering Onvoldoende O V G ED1 Kwaliteitsborging examinering en diplomering ED2 Exameninstrumentarium ED3 Afname en beoordeling *De beoordeling van het gebied examinering en diplomering is tevens uitgevoerd op basis van het waarderingskader mbo Een overzicht hiervan treft u aan in bijlage II. De kwaliteitsborging van de examinering en diplomering is onvoldoende, omdat de examencommissie onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt om de kwaliteit te borgen. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7.4.8, eerste lid, betreffende de organisatie en kwaliteit van de examinering en niet aan de examenstandaarden als bedoeld in artikel van de WEB. De examencommissie heeft te weinig zicht en grip op zowel het proces van examineren en diplomeren als op de inhoud hiervan. De examencommissie wijdt dit vooral aan de krappe bemensing en tijd. Daardoor zijn de in het jaarverslag opgenomen verbeteracties nog niet gerealiseerd. De examencommissie streeft naar een meer objectieve beoordeling, het verstevigen van de verslaglegging en het uitvoeren van meer bijwoningen van Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 6 van 11

11 examens gedurende het jaar. We constateren dat het op dit moment echter nog niet zover is. Bij de dossiercontrole constateren wij uiteenlopende omissies die niet zijn opgemerkt door de examencommissie. Voorbeelden daarvan zijn: onjuiste toepassing van de cesuur, slecht leesbare beoordelingen, onvolledige vastlegging van reflectiegesprekken en niet altijd onderbouwde onvoldoende beoordelingen. Door het gebrekkige zicht heeft de examencommissie onvoldoende de mogelijke risico s kunnen inschatten en dus ook geen passende maatregelen kunnen nemen. Het exameninstrumentarium voor zowel het beroepsgerichte deel als voor de generieke delen is voldoende en sluit aan op de uitstroomeisen en voldoet aan de toetstechnische eisen. Het onderdeel Nederlands schrijven wordt ingekocht en is door ons voldoende bevonden. De onderdelen Nederlands spreken en gesprekken voeren en Engels schrijven, spreken en gesprekken voeren zijn zelf ontwikkeld en worden door ons voldoende bevonden. Het oordeel over de instellingsexamens Nederlandse taal (generieke eisen) telt voor deze opleiding mee in het eindoordeel van de inspectie over de examenkwaliteit van de opleiding. De inrichting en uitvoering van het examenproces van de afname en beoordeling is niet deugdelijk. Hiermee wordt niet voldaan aan artikel 7.4.8, eerste lid, betreffende de organisatie en kwaliteit van de examinering en niet aan de examenstandaarden als bedoeld in artikel van de WEB. Het examenproces van afname en beoordeling kent onvoldoende waarborgen voor een gelijkwaardige en onafhankelijke beoordeling. De beoordeling vindt in veel gevallen door één beoordelaar plaats, zowel bij de beroepsgerichte als bij de avo-examens Nederlands en Engels. Bij de binnenschoolse examens is de assessor ook de docent van de examenkandidaat. De examencommissie heeft wel maatregelen in petto om de onafhankelijkheid te vergroten, effecten hiervan zijn echter nog niet te beoordelen Onderwijsresultaten OR Onderwijsresultaten Goed O V G OR1 Studiesucces OR3 Vervolgsucces Niet beoordeeld * In bijlage I is het overzicht opgenomen van opleidingen die bij de beoordeling zijn betrokken. De onderwijsresultaten van Audicien, bc 284, berekend op basis van het driejaarsgemiddelde , zijn goed. De drie indicatoren samen scoren boven de norm voor het oordeel goed. Het jaarresultaat is 86 procent (norm voor goed is 85 procent), het diplomaresultaat is 86 procent (norm voor goed is 89 procent). Het startersresultaat is 88 procent (norm is 82 procent). Hiermee bevinden het jaarresultaat, het diplomaresultaat zich boven de norm voor goed en het startersresultaat bevindt zich boven de norm voor voldoende. De opbrengsten zijn daarmee goed. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 7 van 11

12 3.1.4 Kwaliteitszorg en ambitie KA Kwaliteitszorg en ambitie KA1 Kwaliteitszorg KA2 Kwaliteitscultuur KA3 Dialoog en verantwoording Onvoldoende O V G Het stelsel van kwaliteitszorg is onvoldoende ingericht om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen en op grond daarvan eventueel verbetermaatregelen te treffen. Hiermee voldoet de opleiding niet aan artikel 1.3.6, lid 1 van de WEB met betrekking tot het functioneren van het stelsel van kwaliteitszorg. Ook voldoet de opleiding niet aan de verplichting om te zorgen voor een goede organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering, neergelegd in artikel 7.4.8, eerste lid, WEB. De opleiding doorloopt nog niet volledig de pdca-cyclus van toetsbare doelen stellen, evalueren, analyseren en verbeteren. De huidige directeur van de Dutch HealthTec Academy (DHTA) - waar de opleiding Audicien onderdeel van uitmaakt - heeft als belangrijkste opdracht om de levensvatbaarheid van de opleiding op orde te brengen. Daardoor heeft de directeur minder aandacht gegeven aan de kwaliteit van de uitvoering van de opleiding. Het teamplan is vorig jaar (juli 2016) onder hoge tijdsdruk door de directeur opgesteld. Het teamplan betreft alle opleidingen binnen DHTA. De teamleden waren niet betrokken bij de totstandkoming daarvan en daardoor kennen de teamleden de inhoud van het teamplan niet. Afgelopen jaar is er niet systematisch gemonitord, geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn dus geen tekorten opgemerkt door het team. Ook in de audit die in mei 2017 is uitgevoerd bij deze opleiding zijn, met uitzondering van de studieloopbaanbegeleiding, geen tekorten geconstateerd. De aansturing, bewaking en monitoring van de onderwijskwaliteit gebeurt - mede omdat het een klein team is - op informele basis tijdens de teamvergaderingen. De opleiding kent een professionele kwaliteitscultuur met een sterke gerichtheid op zowel de student als het werkveld. Binnen de door de directie gestelde kaders werkt het opleidingsteam gezamenlijk aan het opleiden van de studenten ten behoeve van de branche. Docenten zijn gericht op de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Er zijn korte lijnen binnen het team. De teamleden kennen elkaar goed doordat zij al een aantal jaren in deze samenstelling samenwerken. De docenten zijn gemotiveerd om de studenten op te leiden tot professionals. Ze zijn verder gewend om in de eigen vakgroep zaken op te lossen. Het team werkt resultaatgericht en docenten spreken elkaar aan. Het onderwijskundig leiderschap is verankerd in het team. Het team werkt aan voortdurende versterking van de onderwijskwaliteit voor zover dat aan de verantwoordelijkheid van het team is overgelaten. Wij constateren dat dit op informele wijze geschiedt. Tegelijkertijd kan de kwaliteitscultuur verder verbeterd worden door het belang van studenten meer in ogenschouw te nemen bij de versterking van de onderwijskwaliteit. De directie van de opleiding richt zich namelijk vooral op de werving en het behoud van opdrachtgevers uit de branche. Daardoor ontstaan situaties waarin het belang van de opdrachtgever, ook voor het opleidingsteam, voorgaat op het belang van de student. Wij zien dit terug, bijvoorbeeld bij de duur van de opleiding en de intake van studenten. Het team maakte daarbij de inschatting dat de duur van de opleiding en de inschrijving in de bks niet in strijd was met de wet- en regelgeving en zag dus geen aanleiding om de kwaliteit van de opleiding op dat punt te versterken. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 8 van 11

13 De opleiding legt intern en extern voldoende verantwoording af over doelen en resultaten. Ten aanzien van de externe dialoog stellen wij vast dat de directeur en enkele teamleden bestuursfuncties vervullen in het marktsegment (onderstructuur SBB) en branche- en vakverenigingen. Daarin wisselen de leden informatie over de inhoud van de opleiding en ontwikkelingen in het werkveld uit. Ook heeft de directeur contacten met het werkveld. Er is een werkgroep ingericht waarvan vertegenwoordigers van de verschillende beroepen lid zijn. Deze werkgroep heeft als doel de betrokkenheid van het beroepenveld te vergroten. Ook is er een dialoog met de studenten. De directeur voeren pauzegesprekken met de studenten Onderzoek naar overige wettelijke vereisten Naast het onderzoek naar kwaliteit hebben wij gekeken of bij de opleiding voldaan wordt aan de wettelijke vereisten met betrekking tot onderwijstijd en schoolkosten/wettelijke bijdragen. Onderwijstijd Er waren geen aanwijzingen om het onderzoek te verdiepen op het punt van onderwijstijd. Schoolkosten/wettelijke bijdragen De opleiding voldoet wel aan de eisen gesteld in artikel van de WEB. Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 9 van 11

14 Bijlage I Bc-id overzicht In deze bijlage is per onderzochte bc-id aangegeven welke opleidingen betrokken zijn bij het bepalen van de onderwijsresultaten. bc-id: 284 Niveau: Crebo: Opleiding: Audicien Audicien Audicien/Manager Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 10 van 11

15 Bijlage II Oordeel op basis van waarderingskader mbo 2012 Audicien, crebo Audicien, crebo Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende 1. Onderwijsproces Slecht Kwaliteitsgebied Voldoende Onvoldoende Aspect Gebied 1: Onderwijsproces Programma 1.1 Samenhang 1.2 Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 1.3 Didactisch handelen* 1.4 Leertijd 1.5 Leeromgeving Begeleiding 1.6 Intake & plaatsing 1.7 Studieloopbaanbegeleiding* 1.8 Zorg Leren in de beroepspraktijk 1.9 Beroepspraktijkvorming* Audicien, crebo Kwaliteitsgebied Goed Voldoende Onvoldoende 2. Examinering en diplomering Slecht Kwaliteitsgebied Voldoende Onvoldoende Aspect Gebied 2: Examinering en diplomering 2.1 Exameninstrumentarium* 2.2 Afname en beoordeling* 2.3 Diplomering* Rapport kwaliteitsonderzoek mbo - MBO Amersfoort Pagina 11 van 11

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Autotechniek (Autotechnicus) Autotechnicus Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292768 Datum onderzoek : 1 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Verkoper (Verkoper detailhandel) Verkoper Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292767 Datum onderzoek : 6 juni

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Onderwijsassistent. : Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Onderwijsassistent. : Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 MBO Amersfoort Onderwijsassistent Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30RR Onderzoeksnummer : 292766 Datum onderzoek : 29 en 30 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Juridisch medewerker Openbaar bestuur Juridisch-administratief dienstverlener Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292502

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Apothekersassistent

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Apothekersassistent KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC van Twente Apothekersassistent Plaats :Hengelo BRIN nummer :27YU Onderzoeksnummer :293552 Datum onderzoek :17 en 18 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Tweewielertechniek (Fietstechnicus) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292504 Datum onderzoek : 30 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Rivor. Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Rivor. Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Rivor Particuliere beveiliging (Beveiliger) Beveiliger Plaats : Tiel BRIN nummer : 04CY Onderzoeksnummer : 292522 Datum onderzoek : 30 en 31 mei

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Verkoper Verkoper detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC van Twente. Verkoper Verkoper detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC van Twente Verkoper Verkoper detailhandel Plaats :Almelo BRIN nummer :27YU Onderzoeksnummer :293555 Datum onderzoek :29 mei en 1 juni 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek AOC Lentiz. Manager groene detailhandel Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek AOC Lentiz. Manager groene detailhandel Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 AOC Lentiz Manager groene detailhandel Manager retail Plaats : Schiedam BRIN nummer : 14YD Onderzoeksnummer : 292210 Datum onderzoek : 16 en 17 mei

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 AOC Lentiz Logistiek vakman (Manager vershandel, logistiek en transport) en Vakexpert agrohandel en logistiek Plaats : Naaldwijk BRIN nummer : 14YD

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Technicus

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Technicus KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Kop van Noord-Holland Technicus Plaats : Den Helder BRIN nummer : 04EU Onderzoeksnummer : 292306 Datum onderzoek : 25 en 26 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR. Junior accountmanager Commercie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR. Junior accountmanager Commercie KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC RIVOR Junior accountmanager Commercie Plaats : Tiel BRIN nummer : 04CY Onderzoeksnummer : 292969 Datum onderzoek : 16, 17 en 31 mei 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC De Leijgraaf Manager handel (Afdelingsmanager) Manager retail Plaats : Schiedam, Veghel, Tilburg BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292937 Datum onderzoek : 22, 27 en 28

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC Kop van Noord-Holland Zelfstandig werkend kok Plaats : Schagen BRIN nummer : 04EU Onderzoeksnummer : 292302 Datum onderzoek : 30 en 31 januari

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Maatschappelijke zorg (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292503 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Laboratoriummedewerker (Allround Laborant), Allround Laborant Plaats : Oss BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292624 Datum onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Graafschap College. Schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Graafschap College. Schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Graafschap College Schoonheidsspecialist Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 24ZZ Onderzoeksnummer : 292161 Datum onderzoek : 16 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden)

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden) Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292500 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group)

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ARD International BV (Guard Group) STAAT VAN DE INSTELLING MBO ARD International BV (Guard Group) Plaats : Deventer BRIN nummer : 30ER Onderzoeksnummer : 196659 Datum onderzoek : 6-7 november 2013 Datum vaststelling : 23 januari 2014 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College. Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College Verkoper (Verkoper detailhandel) / Verkoper Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 20MQ Onderzoeksnummer : 291732 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Supplement BV KWALITEITSONDERZOEK MBO Supplement BV Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 30ZW Onderzoeksnummer : 292742 Datum onderzoek : 20 maart tot en met 17 mei 2017 Datum vaststelling : 26 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC De Leijgraaf Logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer/chauffeur wegvervoer Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)/verkoopspecialist

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Nijmegen

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Nijmegen KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Nijmegen Plaats :Nijmegen BRIN nummer :25PN Onderzoeksnummer :290409 en 290408 Datum onderzoek :7 en 10 november 2016 Datum vaststelling :27 januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kuva Opleidingen STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kuva Opleidingen Plaats : Dordrecht BRIN nummer : 29YY Onderzoeksnummer : 284016 Datum onderzoek : 22 september 2015 Datum vaststelling : 1 december 2015 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (92670) Definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280124 Onderzoek uitgevoerd: 19-02-2015 t/m 20-02-2015 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Regio College ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) Reizen (Verkoper reizen) Verzorgende-IG Maatschappelijke zorg (Persoonlijk

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. SBK Opleidingen te Eindhoven. Operator (Operator A) KWALITEITSONDERZOEK MBO SBK Opleidingen te Eindhoven Operator (Operator A) BRIN: 30XZ Onderzoeksnummer: 284978 Onderzoek uitgevoerd: 9 december 2015 t/m 14 december 2015 Conceptrapport verzonden op: 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Graafschap College Sport en bewegen (Sport en bewegingscoördinator/bewegingsagoog) Coördinator sport- en bewegingsagogie Plaats : Doetinchem BRIN nummer

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Heering Consultancy Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO Heering Consultancy Opleidingen B.V. Plaats : Achterveld BRIN nummer : 30HY Onderzoeksnummer : 196715 Datum onderzoek : 9 september - 14 oktober 2013 Datum vaststelling : 21

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V.

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. M & M Opleidingen B.V. STAAT VAN DE INSTELLING MBO M & M Opleidingen B.V. Plaats : Almere BRIN nummer : 30KC Onderzoeksnummer : 196498 Datum onderzoek : 10-12 september 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem STAAT VAN DE INSTELLING MBO Kappersopleiding Doetinchem te Doetinchem November 2012 BRIN: 26TX Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127616 HB3458629-v1 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-college

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-college ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-college Plaats : Groningen BRIN nummer : 25LU Onderzoeksnummer : 290931 Datum onderzoek : 31 oktober tot en met 8 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. NIPA Eindhoven STAAT VAN DE INSTELLING MBO NIPA Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 25TP Onderzoeksnummer : 196385 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 12 november 2013 Pagina 2 van 22 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO te Zwolle ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO te Zwolle Middenkader engineering (Technicus) Medewerker beheer ICT Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Leeuwenborgh te Sittard. Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Leeuwenborgh te Sittard Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 91390 Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider), crebo 95280 Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Opleidingsinstituut Thomas te Den Bosch Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist) maart 2015 BRIN: 24AL Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Nijmegen Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) definitief Juni 2012 Plaats: NIJMEGEN BRIN: 25PN Onderzoeksnummer: 126457 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 275600 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Onderwijsassistent definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279417 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden STAAT VAN DE INSTELLING MBO Nederlands Talen Instituut (NTI) te Leiden Januari 2013 H3253983/5 BRIN: 24UY Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127973 HB3488161 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Variva Opleidingen BV ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Variva Opleidingen BV Plaats : Someren BRIN nummer : 28CP Onderzoeksnummer : 287260 Datum onderzoek : 7 maart 2016 Datum vaststelling : 20 april

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Helicon Opleidingen Plaats : s-hertogenbosch BRIN nummer : 26CC Onderzoeksnummer : 292208 (OKV) 292371 (KO) Datum onderzoek : 18-20-21april

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Horizon College te Alkmaar KWALITEITSONDERZOEK MBO Horizon College te Alkmaar Vormgever productpresentatie (Vormgeving, ruimtelijke presentatie en communicatie) Januari, 2015 3257863/5 BRIN: 25PT Onderzoeksnummer: 279225 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Stichting Vakopleiding Techniek STAAT VAN DE INSTELLING MBO Stichting Vakopleiding Techniek Plaats : Cuijk BRIN nummer : 30PY Onderzoeksnummer : 278354 Datum onderzoek : 18 september 2014 Datum vaststelling : 26 november 2014 Pagina

Nadere informatie