Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuisadministratie & Budgetbegeleiding"

Transcriptie

1 Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers

2 Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig te maken met cliënten die vanwege uiteenlopende oorzaken problemen hebben met hun administratie en/of hun financiën. DIVA Delft, de gemeente Delft, Humanitas, en de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) hebben gezamenlijk het aanbod aan dienstverlening op dit gebied voor u in een overzicht gezet. In het overzicht staat vermeld voor welke doelgroep de dienst bedoeld is, wat de criteria zijn voor aanmelding, of en zo ja welke kosten eraan verbonden zijn en hoe u als verwijzer iemand aan kunt melden. Hieronder eerst een korte uitleg van de begrippen thuisadministratie en budgetbegeleiding. Thuisadministratie Hierbij horen de volgende werkzaamheden: het uitzoeken en ordenen van de administratie; het opzetten van een administratiesysteem; de administratie bijhouden: periodiek doornemen van de binnengekomen post, archiveren en zonodig actie nemen; het invullen van simpele formulieren; het afstemmen van inkomsten en uitgaven (bestedingsplan); het doen van betalingen, zonodig automatische incasso s regelen; aanvragen van financiële regelingen, toeslagen, kwijtschelding, etc.; signalering en verwijzing naar andere instanties; in geval van aanmelding bij de Financiële Winkel aanleveren van de benodigde papieren. Budgetbegeleiding Budgetbegeleiding is: hulp bij het regelen van geldzaken, de cliënt leert hoe hij zijn financiële administratie op orde krijgt en hoe hij verantwoord met zijn geld om kan gaan. Meestal komen de volgende onderwerpen aan bod: belangrijke papieren ordenen (rekeningen, afschriften etc.); een begroting maken (inkomsten en uitgaven); geld opzij zetten voor grote uitgaven; betalingen regelen (automatische incasso, gespreid betalen); omgaan met betalingsachterstanden; gebruik maken van financiële regelingen; tips om geld te besparen; sparen, lenen en verzekeren.

3 DIVA Delft Hulp bij Thuisadministratie 50-plus Inwoners van Delft van 50 jaar en ouder, die geen problematische schulden hebben. Problematische schulden zijn schulden waarvoor nog geen regeling is getroffen. De minimumleeftijd is 50 jaar; De cliënt kan de eindverantwoordelijkheid voor de administratie dragen; Er zijn geen problematische schulden; Er is geen sprake van een hoog inkomen; De aanmelding wordt zoveel mogelijk gedaan door een hulpverlener; dit mag echter ook door de cliënt zelf gedaan worden. Eenmalig 25,00 administratiekosten, ordner en tabbladensysteem. Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het ordenen en bijhouden van een thuisadministratie, uitgezonderd belastingaangiften (wel aanleveren benodigde papieren hiervoor). Daarnaast hulp bij het in balans brengen en houden van het inkomsten- en uitgavenpatroon. De cliënt wordt thuis bezocht. Structurele hulp. Zo mogelijk kortdurend. De verwijzende hulpverlener vult het digitale Aanmeldformulier Thuisadministratie in. Dit is te vinden op de website: De coördinator Hulp bij Thuisadministratie neemt contact op met de verwijzer en/of de cliënt. Hulp bij Thuisadministratie 50-min Inwoners van Delft, jonger dan 50 jaar, die problemen hebben met het voeren van de eigen administratie en geen aansluiting vinden bij andere organisaties. Vaak is er sprake van meervoudige problematiek en schulden. De maximumleeftijd is 50 jaar; De cliënt kan de eindverantwoordelijkheid voor de administratie dragen; Er is geen sprake van een hoog inkomen; Er is sprake van meervoudige problematiek; Er dient een hulpverlenende organisatie in beeld te zijn; De aanmelding dient door een hulpverlener gedaan te worden. Geen.

4 Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het ordenen en bijhouden van een thuisadministratie, uitgezonderd belastingaangiften. Daarnaast toeleiding naar de Financiële Winkel en ondersteuning in het schuldhulpverleningstraject. Daarnaast hulp bij het in balans brengen en houden van het inkomsten- en uitgavenpatroon. De cliënt wordt meestal thuis bezocht. Zo mogelijk kortdurend, maar structurele ondersteuning is ook mogelijk. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar zelfredzaamheid. De verwijzende hulpverlener vult het digitale Aanmeldformulier Thuisadministratie in. Dit is te vinden op de website: De coördinator Hulp bij Thuisadministratie neemt contact op met de verwijzer en/of de cliënt. Workshop Ordenen Thuisadministratie Delftenaren van 18 jaar en ouder, waarvan de administratie niet geordend is. Leeftijd: 18 jaar en ouder; De administratie is niet geordend, de cliënt kan daardoor geen papieren aanleveren die nodig zijn om regelingen/voorzieningen aan te vragen; Geen problematische schulden (problematisch betekent: er is nog geen regeling voor getroffen); De cliënt is gemotiveerd om (gemiddeld) 3 middagen aanwezig te zijn; De klant beschikt over of is bereid een ordner en perforator aan te schaffen (kan ter plekke); De cliënt verplicht zich bij bezoek aan instanties om de geordende map mee te nemen; De aanmelding dient gedaan te worden door een hulpverlener; Geen. In gemiddeld 3 middagen worden alle papieren geordend in een map met het NIBUD-tabbladensysteem. Zonodig wordt actie ondernomen of verwezen naar andere instanties m.b.t. administratieve problemen. De dienstverlening wordt uitgevoerd door vrijwilligers en de coördinator van DIVA Delft Hulp bij Thuisadministratie. De cliënt helpt zoveel mogelijk mee. Er is een Arabische en/of Turkse tolk aanwezig. Gemiddeld zijn 3 middagen nodig. De verwijzende hulpverlener vult het digitale Aanmeldformulier Thuisadministratie in. Dit is te vinden op de website: De coördinator Hulp bij Thuisadministratie neemt contact op met de verwijzer en/of de cliënt. De cliënt ontvangt schriftelijk een uitnodiging; anderstaligen worden zo nodig ook nog gebeld door een tolk.

5 Financiële Winkel van Delft Inloopspreekuur Inwoners van Delft met financiële problemen; Intermediairs en begeleiders van mensen met schulden. De bereidheid om mee te werken aan de oplossing van de eigen financiële problemen. Inloopspreekuur: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot uur, dinsdag van tot uur. De cliënt krijgt een hulpvraagverhelderingsgesprek van 25 minuten waarin o.a. gesproken wordt over: Het ontstaan van de schulden; Wat betrokkene al heeft ondernomen; Wat betrokkene zelf kan ondernemen; In hoeverre er sprake is van een crisissituatie (o.a. afsluiting van energie, woningontruiming); In hoeverre de schulden bemiddelbaar zijn; In hoeverre betrokkene zich aan de vereisten van een schuldenregeling kan houden. Afhankelijk van de uitkomsten volgt een: Advies; Doorverwijzing; Doorgeleiding naar een schuldhulptraject begeleid door de Financiële Winkel (zie: Schuldhulpverlening en Workshop administratie ordenen); Actie gericht op het oplossen van de crisissituatie. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Betrokkene krijgt een ondertekend formulier mee. Het inloopspreekuur biedt voor intermediairs en begeleiders (op professionele en vrijwillige basis) de mogelijkheid voor consultatie over vragen en problemen op het gebied van schulden. Dit kan eventueel ook op afspraak. Alleen bij mensen met aantoonbare fysieke beperkingen. Voor het inloopspreekuur melden bij de ontvangstbalie voor een gesprek met een consulent van de Financiële Winkel. Schuldhulpverlening Delftenaren vanaf 18 jaar met problematische schulden, uitgezonderd zelfstandig ondernemers. De schuld moet regelbaar zijn; De cliënt moet gemotiveerd zijn; De cliënt moet zich aan de afspraken van het schuldregelingstraject kunnen houden; De administratie moet geordend zijn alvorens de hulpverlening kan starten. Dit kan o.a. door (verplichte) deelname aan een workshop administratie ordenen van de Financiële Winkel van Delft.

6 Tijdens een bezoek aan het inloopspreekuur (zie bij inloopspreekuur) wordt bekeken of de cliënt in aanmerking kan komen voor schuldhulpverlening. Bij een positieve inschatting volgt verplichte deelname aan de workshop administratie ordenen van de Financiële Winkel van Delft. Daarna volgt de intake voor deelname aan een traject schuldhulpverlening. De workshops vinden plaats in Wijkcentrum De Vleugel, Aart van der Leeuwlaan 4, Delft Voor het inloopspreekuur melden bij de ontvangstbalie voor een gesprek met een consulent van de Financiële Winkel. Budgettraining Delftenaren die in de schuldregeling of WSNP zitten of in de aanloop daartoe. Voor klanten van de Financiële Winkel van Delft is de budgettraining verplicht. In overleg met intermediairs kunnen budgettrainingen voor hun cliënten worden georganiseerd. De Financiële Winkel geeft ook voorlichting aan intermediairs over het geven van budgettrainingen. De Budgettraining bestaat uit drie bijeenkomsten in het eerste jaar van de schuldregeling, en twee bijeenkomsten in het laatste half jaar van de schuldregeling. De training is zowel overdag als in de avonduren mogelijk. Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde: administratie ordenen en hoe bij te houden, inkomsten en uitgaven overzicht maken en ook een jaaroverzicht, verzekeringen, omgaan met instanties, boodschappen, (be)sparen en bezuinigen, incassotraject, uitleg over einde inkomens beheer, en hoe dan zelf verder. Het is gericht op de persoonlijke situatie van de deel nemers, veel praktijksituaties komen aan bod. Klanten worden in principe vanzelf benaderd, maar men kan ook bellen of zich via de mail zelf aanmelden, instanties kunnen dit ook doen. Humanitas Thuisadministratie en Budgetbegeleiding Mensen die complexe problemen hebben met hun financiële huishouding. Problematische schulden worden daarbij niet uitgesloten. Alle leeftijden. Uitzondering: 50-plussers zonder problematische schulden kunnen terecht bij DIVA Delft - Hulp bij Thuisadministratie 50-plus; Bij klanten met andere problemen dient een hulpverlenende organisatie in beeld te zijn; De aanmelding kan zowel door een hulpverlener als door een cliënt zelf gedaan worden. Geen. Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het ordenen en bijhouden van een thuisadministratie. Daarnaast toeleiding naar de Financiële Winkel en ondersteuning tijdens het schuldhulpverleningstraject en indien gewenst ook daarna. De cliënt wordt thuis bezocht.

7 De ondersteuning wordt voor maximaal 1 jaar geboden. De mogelijkheid van na controle na afronding van de dienstverlening kan tussen cliënt en vrijwilliger worden overeengekomen. De verwijzende hulpverlener of de cliënt zelf vult het digitale Aanmeldformulier Hulp bij Thuisadministratie in. Dit is te vinden op de website: De algemeen coördinator neemt vervolgens contact op met de verwijzer en/of cliënt voor het maken van een intake-afspraak. Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA) Thuisadministratie en Budgetbegeleiding Mensen die hulp nodig hebben bij hun administratie en beheer van financiën. Mensen met (geringe) schulden die niet door andere instanties worden geholpen. Mensen die in financiële problemen zijn terechtgekomen. Delftenaren met vast woonadres van alle leeftijden; De cliënt kan de eindverantwoordelijkheid voor de administratie dragen; Er is geen sprake van dominante andersoortige problematiek, die het werken aan de oplossing van de financiële problematiek onmogelijk maakt; Bij verslavingsproblematiek dient de cliënt in behandeling te zijn; Bij onregelbare cliënten dient een hulpverlenende organisatie in beeld te zijn; De aanmelding dient bij voorkeur gedaan te worden door een hulpverlener. Geen. Alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. het ordenen en bijhouden van een thuisadministratie, uitgezonderd belastingaangiften. Daarnaast toeleiding naar Financiële Winkel en ondersteuning in het schuldhulpverleningstraject. De cliënt wordt thuis bezocht. Vrijwilligers verbinden zich voor minimaal zes maanden aan een cliënt, mogelijk wordt na deze periode een andere vrijwilliger ingeschakeld. Afhankelijk van de vraag is open einde dienstverlening mogelijk. De verwijzende hulpverlener vult het digitale Aanmeldformulier Hulp bij Thuisadministratie in. Dit is te vinden op de website: De coördinator neemt vervolgens contact op met de verwijzer en/of cliënt. Startpunt wonen zorg welzijn Formulierenbrigade kan telefonisch of aan de balie van het Startpunt door de cliënt zelf of door de hulpverlener gedaan worden. De cliënt ontvangt een bevestigingsbrief en een lijst van mee te nemen papieren. De afspraak vindt plaats binnen 1 á 2 weken. Delftenaren, die moeite hebben met het invullen van formulieren.

8 Het betreffende formulier moet op de lijst van de Formulierenbrigade staan. De Formulierenbrigade biedt hulp bij het invullen van de volgende formulieren: Huurtoeslag/Zorgtoeslag Kinderopvangtoeslag Betalingsregeling en kwijtschelding Belastingdienst Inschrijving Werkbedrijf Toeslagenwet UWV AOW en AIO Aanvraag WW of WWB-uitkering Invaliden/Gehandicapten Parkeerplaats en - kaart OV-begeleiderskaart AV-Delft Bijzondere Bijstand Langdurigheidstoeslag Cultuurregeling / Sportregeling / Schoolkostenregeling Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Kwijtschelding Regionale Belastinggroep Vrijwilligers helpen met het invullen van een formulier. Zo vaak als nodig is. Contactgegevens DIVA Delft Van Bleyswijckstraat RR Delft (015) Coördinator: Annette Smit Financiële Winkel van Delft Westlandseweg 40 Postbus AC Delft Humanitas Postadres: Beethovenlaan RT Delft Coördinator: Rieme Wouters (06) ISOFA Postadres: Hugo de Grootstraat TV Delft Coördinator: Inge Weijts-Derks (06) en Startpunt wonen zorg welzijn Van Bleyswijckstraat RR Delft (015) Maandag t/m vrijdag uur Colofon DIVA Delft, gemeente Delft, Humanitas, en ISOFA Vormgeving Elan Strategie & Creatie, Delft Illustratie Auke Herrema Juli 2012

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening 1 2 Wat doen wij? Door allerlei oorzaken kunnen er financiële problemen of schulden ontstaan. Bijvoorbeeld u krijgt te maken met een plotselinge daling van het inkomen of

Nadere informatie

De plus van Surplus.

De plus van Surplus. De plus van Surplus. Surplus Welzijn Etten-Leur Geld & Recht: Sociaal Raadsliedenwerk Formulierenteam Budgetcoaching Schuldhulpverlening Ontmoeting en ondersteuning Een prettige samenleving waarin we zorgen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Als u uw rekeningen niet (op tijd) betaalt, iets op afbetaling koopt of een lening afsluit, dan maakt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Beschermingsbewind Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Beschermingsbewind Bent u langdurig niet in staat om zelf uw financiën goed te regelen? Leidt dit tot problemen? De Volkskredietbank kan optreden als uw bewindvoerder.

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Hulp bij financiën en schulden Putten

Hulp bij financiën en schulden Putten Hulp bij financiën en schulden Putten Schulden? Er is een oplossing! U kunt door verschillende oorzaken in de financiële problemen gekomen zijn, bijvoorbeeld door w erkloosheid, een echtscheiding of langdurig

Nadere informatie

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen!

Geldzaken & regelgeving. Deel met ons je vragen of zorgen! Geldzaken & regelgeving Deel met ons je vragen of zorgen! 1 Begeleiding: ondersteuning op sociaaljuridisch terrein Volwassenen De overheid, de Belastingdienst, de gemeente en andere organisaties hebben

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Werk & Inkomen. Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden?

Schuldhulpverlening Werk & Inkomen. Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden? Schuldhulpverlening Werk & Inkomen Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden? Schulden hoeven niet altijd een probleem te zijn. Veel mensen hebben schulden. Zo is een lening

Nadere informatie

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad,

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad, Samenleving Mlc Gemeente Delft Advies Westlandweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door G.

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Blut?! Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Blut?! Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Blut?! Mijn telefoonabonnement is afgesloten. Wat nu?

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg

Postbus 20 7500 AA Enschede. Langestraat 24. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 26 maart 2013 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

GELD TELT informatie over jouw geldzaken

GELD TELT informatie over jouw geldzaken GELD TELT informatie over jouw geldzaken 2 inleiding Deze folder is voor alle cliënten van Pameijer. Je vindt hier tips en adviezen die te maken hebben met jouw geldzaken. Heb je na het lezen van deze

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Werk & Inkomen. Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden?

Schuldhulpverlening Werk & Inkomen. Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden? Schuldhulpverlening Werk & Inkomen Heeft u vragen of zorgen over geld, achterstand in betaling of schulden? Schulden hoeven niet altijd een probleem te zijn. Veel mensen hebben schulden. Zo is een lening

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Beleidsplan EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Beleidsplan Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Strategie... 3 Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling... 3 Missie...

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland De Papierwinkel Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland In de gemeente Steenwijkerland zijn diverse organisaties actief die kostenloze ondersteuning bieden aan burgers

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

rapportage 2013 Administratieve diensten

rapportage 2013 Administratieve diensten rapportage 2013 Administratieve diensten Inleiding administratieve hulp 2013 door ZorgDat Onderstaand de resultaten over de uitvoering van het project Administratieve Hulp. Dit project is onderdeel van

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

PROTOCOL. Schuldhulpmaatje

PROTOCOL. Schuldhulpmaatje PROTOCOL Schuldhulpmaatje Interkerkelijk Sociaal Fonds Hugo de Grootstraat 10 2613 TV Delft Tel: 06-46730542 Email: info@isfdelft.nl ING bank: 67.29.143 1 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Kenmerken en werkwijze

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2013 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2013: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. April 2014. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder!

Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! Welkom bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Wij helpen u graag een stapje verder! SAMEN VERDER In deze folder: Wie zijn we? Traject naar werk Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Nadere informatie

FINANCIËLE SOCIALE KAART GEMEENTE HAARLEM

FINANCIËLE SOCIALE KAART GEMEENTE HAARLEM FINANCIËLE SOCIALE KAART GENTE HAARLEM Welke Financiële hulp is nodig? Wie biedt het aan? Wat biedt men aan? Wie kan er terecht? Thuisadministratie/overzicht inkomsten en st. Humanitas (Thuisadministratie)

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders voorjaar 2015 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op verzoek bieden wij dit voorjaar ook twee opleidingen

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie beleidsnota schuldhulpverlening Nieuwe Stijl 2011-2014 en nota budgetbeheer

Uitkomsten evaluatie beleidsnota schuldhulpverlening Nieuwe Stijl 2011-2014 en nota budgetbeheer Bijlage 1 1788617 Inleiding Gescand archie 1 datum ^ 1 2 HAM im Uitkomsten evaluatie beleidsnota schuldhulpverlening Nieuwe Stijl 2011-2014 en nota budgetbeheer Onderdeel van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Aanmelden uitkering voortaan digitaal

Aanmelden uitkering voortaan digitaal Aanmelden uitkering voortaan digitaal Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering hoeft u tegenwoordig niet meer langs te komen op het stadhuis. U kunt deze ook via de website van de gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse.

U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse. Informatie over het onderzoek Effect Thuisadministratie Begin ondersteuning Geachte heer/mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan het onderzoek Effect Thuisadministratie. Wij willen u alvast bedanken

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014

Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014 Aanbod opleidingen & trainingen voor bewindvoerders najaar 2014 Onderstaande opleidingen en trainingen zijn speciaal ontwikkeld om te volgen op 1 dag. Op die manier bent u in korte tijd op de hoogte van

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Delft. mr. drs. G.A.A. \!er!cerk. drs. T.W. Andriessen l.s. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. mr. drs. G.A.A. \!er!cerk. drs. T.W. Andriessen l.s. Geachte leden van de raad, Samenleving km Gemeente Delft Wegtlandseweg 40 2624 AD DelR Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente DelR Bbhindeld door Retouradres : Advies, Podbus 78.2600 ME DeIR Aan de gemeenteraad Teleioon 14015

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK HOE IK MIJN SCHULDEN GA AANPAKKEN. Gericht aan de slag met uw financiën. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE WEG NAAR SCHULDHULPVERLENING Heeft u schulden of financiële problemen?

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind

Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Uw financiën in de hand door het (even) uit handen te geven! Budgetbeheer en Beschermingsbewind Samen zorgen we voor grip op uw financiën Bent u achttien jaar of ouder? Dan bent u volgens de Nederlandse

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.n1 Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging Praktijkcase gemeente Den Haag: Verplichte schuldhulpverlening in het kader van preventie? Preventie, vroegsignalering en verplichte schuldhulp

Nadere informatie

Hulp bij thuisadministratie In de gemeente Goirle

Hulp bij thuisadministratie In de gemeente Goirle Hulp bij thuisadministratie In de gemeente Goirle Welkom medewerker Thuisadministratie U heeft zich aangemeld als vrijwilliger voor het bieden van ondersteuning bij de thuisadministratie. In deze map treft

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere. Uw specialist in schuldhulpverlening

Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere. Uw specialist in schuldhulpverlening Hulp bij financiële problemen in de gemeente Almere Uw specialist in schuldhulpverlening Hulp bij schulden Schulden? Geeft u regelmatig meer geld uit dan u ontvangt? Heeft u schulden? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde

Wouter Snel en Eelco Steenvoorde Wie zijn wij? Wouter Snel en Eelco Steenvoorde agenda Organisatie van de wijkteams Hoe werken sociale wijkteams? Schulddienstverlening in de wijkteams Vroegsignalering huurachterstanden Zelfredzaamheidsmatrix

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel

Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking. Samen aan tafel Humanitas - Afdeling Weert e.o. Een nadere kennismaking Samen aan tafel 20-11-2014 Humanitas in het kort Humanitas Weert e.o. - Een nadere kennismaking 2 Thema s van Humanitas - 1 2013: 29.584 deelnemers

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Als schulden een probleem worden...

Als schulden een probleem worden... Als schulden een probleem worden... U raakt in problematische schulden als u niet meer aan uw aflossingsverplichtingen kunt voldoen, bijvoorbeeld doordat uw inkomen lager is geworden dan uw vaste la sten.

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden.

Cliënten worden naar ons doorverwezen door een hulpverlenende instantie, maar uiteraard kan een cliënt zich ook op eigen initiatief tot ons wenden. ADC Bewindvoering B.V. werkt via een vastgelegd werkproces. Hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures en normtijden vastgelegd. Op deze

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Programma. Cursussen, Workshops en Voorlichtingen. Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening. Civic Zeeburg

Programma. Cursussen, Workshops en Voorlichtingen. Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening. Civic Zeeburg Programma Cursussen, Workshops en Voorlichtingen Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening Civic Zeeburg Januari tot en met juli 2012 Inleiding Voor u ligt het collectieve programma van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010'

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 18 november Ons kenmerk 906000 Opsteller Anna Hooijenga Bijlage Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

De Papierwinkel Steenwijkerland

De Papierwinkel Steenwijkerland Hulp nodig bij het invullen van papieren? De Papierwinkel Steenwijkerland april 2013-2 De Papierwinkel In de gemeente Steenwijkerland bieden diverse instellingen kostenloze ondersteuning aan burgers op

Nadere informatie

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers?

Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? 7 praktische tips voor werkgevers Hoe voorkomt u schulden bij uw medewerkers? Tip 1: Herken het probleem tijdig Door financiële problemen bij werknemers vroegtijdig

Nadere informatie

Schulden aanpakken stap voor stap

Schulden aanpakken stap voor stap Rotterdam.nl telefoon 14 010 Schulden aanpakken stap voor stap Ik pak mijn schulden aan 2 Kredietbank Rotterdam Kijk vooruit Schulden oplossen is hard werken. Door steeds een stap te zetten komt u vooruit.

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele

Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele Aanmeldformulier beschermingsbewind/mentorschap/curatele 1. Gegevens rechthebbende Partner (indien van toepassing) BSN: BSN: Geboren: Geboren: Geslacht: Man Vrouw Geslacht: Man Vrouw Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat?

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening Bestaat uit een front-, mid- en backoffice Is onderdeel van de sector Z&I Gestationeerd in Mercado vloerveld 3b Balie SDV zit in het Stadskantoor

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw

Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. Geslacht Man / Vrouw Man / Vrouw Aanmeldingsformulier bewindvoering. Dit aanmeldingsformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld voorafgaande aan het intake gesprek. 1. Persoon gegevens: Voornamen Achternaam Klant Partner (indien

Nadere informatie