Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet langdurige zorg (Wlz) 2015"

Transcriptie

1 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg

2 Voor wie is deze brochure? U hebt een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u hebt gekozen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Hebt u nog geen indicatie? Dan kunt u deze aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). U kunt het CIZ bereiken op telefoonnummer (0900) Voor meer informatie kunt u ook terecht op CZ zorgkantoren CZ zorgkantoren voert de Wlz uit in de regio s: Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. U kunt bij ons terecht met vragen over uw langdurige zorg. Bijvoorbeeld over de verschillende zorgmogelijkheden die u hebt. Hebt u vragen over de mogelijkheden van een pgb? Neem dan contact op met onze medewerkers van team Pgb op telefoonnummer (013) Wilt u weten op welke andere manieren u uw zorg kunt ontvangen? Bel dan met onze adviserend verpleegkundigen op telefoonnummer (076)

3 Inhoudsopgave 1 Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)? 4 2 Een pgb aanvragen 6 3 U als pgb-houder 8 4 Maximumtarieven 10 5 Uw zorg betalen 12 6 Logeren met uw pgb 13 7 Welke plichten horen bij het pgb? 14 8 Controles van het zorgkantoor 16 9 Advies en begeleiding van CZ zorgkantoren Klachten 19 Wie kan u nog meer helpen? 20 Verklarende woordenlijst 21 3

4 1 Wat is een pgb? Met een persoonsgebonden budget krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig hebt. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent onder andere: Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen; Zelf bepalen wie de zorg verleent; Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen in zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen; Een administratie bijhouden; Declaraties indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB); de SVB betaalt met uw pgb uw zorgverleners uit; Een eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). 4

5 Doe de test op Wilt u weten of een pgb wel bij u past? Ga naar en doe de test. Hebt u gekozen voor een pgb, maar wilt u toch liever gebruikmaken van een volledig zorg arrangement in een zorginstelling? Of wilt u zorg ontvangen van gecontracteerde zorgverleners zodat u niet alles zelf hoeft te regelen? Dan kunt u uw pgb (deels) omzetten naar zorg in natura. Download het formulier pgb omzetten naar zorg in natura op cz.nl/zorgkantoor/veranderen-of-combineren. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze medewerkers van team Pgb op (013) Dit geldt ook als u geen pgb kunt aanvragen om één of meerdere van de volgende redenen: U woont niet in Nederland; U hebt geen vast woonadres; U zit in detentie; Uw aanvraag is niet compleet; U weigert uw aanvraag te bespreken met het zorgkantoor; U wilt uw pgb gebruiken voor Behandeling, Langdurig Verblijf of Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) bij verblijf in een ADL-clusterwoning; U hebt surseance van betaling aangevraagd, bent failliet verklaard of zit in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen); Als u een indicatie hebt die niet geldt voor een pgb, dit zijn o.a.; 9B VV, 3 LVG, 4 LVG, 5 LVG, 1 SGLVG, 1B GGZ t/m 7B GGZ en 1C GGZ t/m 6C GGZ. 5

6 2 Een pgb aanvragen U wilt uw langdurige zorg zelf regelen met een pgb. Daar komt veel bij kijken. Daarom doorloopt u een uitgebreid aanvraagtraject voordat u een pgb kunt ontvangen. Aanvraagformulier en budgetplan Als u een pgb wenst en daarvoor in aanmerking komt, ontvangt u van ons een door u in te vullen aanvraagformulier en budgetplan. Met het aanvraagformulier vraagt u een pgb aan. Met het ingevulde budgetplan laat u zien dat u nagedacht hebt over de manier waarop u uw pgb wilt gaan besteden. Beide documenten stuurt u ingevuld terug naar het CZ zorgkantoor. Stuur deze documenten mee met uw aanvraag: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort; een kopie van de gerechtelijke beschikking als er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging; een kopie van een uittreksel uit het Gezagregister als de budgethouder minderjarig is en de ouders zijn gescheiden. Bewuste keuze gesprek Hebt u het aanvraagformulier en de andere documenten naar het zorgkantoor gestuurd? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek met één van onze adviserend verpleegkundigen. Na dit gesprek kunnen wij bepalen of u aan alle eisen voldoet om een pgb te ontvangen. Als u niet wilt deelnemen aan het bewuste keuze gesprek, moet het zorgkantoor uw pgb-aanvraag afwijzen. 6

7 Wat bespreken we? Waarom kiest u voor een pgb? Is de geplande zorg in uw budgetplan passend? Kunt u zelf uw zorg organiseren? Gaat u kwalitatief goede zorg inkopen? Is er sprake van een bewuste keuze voor pgb? Bent u voldoende op de hoogte van de rechten en plichten die horen bij het pgb? Wilt u het pgb alleen gaan gebruiken voor zorgaanbieders met wie wij een contract hebben voor zorg in natura? Dit kan niet met een pgb. Zijn de door u ingestuurde documenten compleet? 7

8 3 U als pgb-houder Voldoet u aan alle eisen voor het pgb? Dan kent het zorgkantoor u een pgb toe. U ontvangt in dat geval een toekenningsbeschikking van het zorgkantoor. Toekenningsbeschikking In de toekenningsbeschikking staat hoe hoog uw pgb is en in welke periode u het pgb kunt gebruiken. Als u de toekenningsbeschikking ontvangt, bent u pgb-houder. Om uw pgb te kunnen besteden, moet u eerst goede afspraken maken met uw zorgverleners. Uw zorgverleners Als pgb-houder sluit u met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. Hierin legt u vast welke zorg u krijgt van de zorgverlener. Ook maakt u afspraken over de betaling. Hierbij moet u wel rekening houden met de maximumtarieven. De maximumtarieven vindt u op pagina 12. Als u een zorgovereenkomst afsluit met uw zorgverlener, moet u ook samen een zorgbeschrijving opstellen. Hierin omschrijft u welke zorg uw zorgverlener verleent. Ook vertelt u waarom u deze zorg nodig hebt. U en uw zorgverlener moeten de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving allebei ondertekenen. Documenten insturen Voordat u zorg kunt betalen met uw pgb, stuurt u uw zorgovereenkomsten naar het zorgkantoor. Ook de zorgbeschrijvingen, waarin uitgelegd wordt welke zorg u precies ontvangt, stuurt u naar ons. Wij controleren of alles klopt en of u uw pgb mag besteden aan de beschreven zorg. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert uw 8

9 zorg overeenkomst arbeidsrechtelijk. Wordt alles goedgekeurd? Pas dan kunnen uw zorgverlener(s) betaald worden. Dat zal de SVB namens u doen op basis van uw declaraties. De Sociale Verzekeringsbank Wilt u weten welke overeenkomst bij uw situatie past? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) biedt gratis standaardovereenkomsten aan. Ook kan de SVB u helpen bij uw pgb-administratie en zorgt de SVB uiteindelijk voor de uitbetaling aan uw zorgverleners. Kijk op wat zij voor u kunnen betekenen Wilt u weten wat de SVB nog meer voor u kan betekenen? Ga naar svb.nl of bel de SVB op telefoonnummer (030)

10 4 Maximumtarieven Hiernaast vindt u de maximumtarieven voor de betaling van uw zorgverlener. Wil uw zorgverlener een hoger tarief ontvangen dan de vastgestelde maximumtarieven? Dan mag u dat niet betalen met uw pgb. U kunt in dat geval op zoek gaan naar een andere zorgverlener. Wilt u toch uw zorg ontvangen van deze zorgverlener? Dan kunt u een vrijwillige betaling doen aan de Sociale Verzekeringsbank. De SVB betaalt uw zorgverlener dan het maximumtarief aangevuld met uw vrijwillige betaling. 10

11 Maximumtarief professionele zorgverlener Maximumtarief niet-professionele zorgverlener 63,- per uur (geldt voor zorg die in uren wordt geïndiceerd) 58,- per dagdeel (geldt voor zorg die in dagdelen wordt geïndiceerd) 20,- per uur (geldt voor zorg die in uren wordt geïndiceerd) 20,- per dagdeel (geldt voor zorg die in dagdelen wordt geïndiceerd) Wilt u gebruikmaken van het tarief voor professionele zorg? Dan moet u aantonen dat de zorgverlener aan één van onderstaande eisen voldoet. De zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De activiteiten moeten (deels) bestaan uit het verlenen van zorg. Uw zorgverlener is een ZZP er die een VARverklaring kan overleggen en wiens activiteiten (deels) bestaan uit het verlenen van zorg. Een zorgverlener wordt als niet-professioneel gezien als er in ieder geval sprake is van één van de onderstaande situaties: De zorgverlener voldoet niet aan de voorwaarden voor professionele zorg. De zorgverlener is een bloed-of aanverwante in de 1e graad (ouders of kinderen) of 2e graad (grootouders, kleinkinderen, broers/zussen) van de pgb-houder. Uw zorgverlener is BIG-geregistreerd. 11

12 5 Uw zorg betalen Hebt u zorg ontvangen? Dan moet uw zorgverlener uitbetaald worden. Dit gebeurt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Rekening indienen U geeft zelf via een declaratie door aan de SVB welk bedrag aan uw zorgverlener moet worden uitbetaald. De SVB betaalt vervolgens uw zorgverlener. Hierbij verklaart u dat u en uw zorgverlener zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt in uw zorgovereenkomst. Doet u dit niet? Dan betaalt de SVB uw zorgverlener niet uit. LET OP Als budgethouder, of diens wettelijk vertegen woordiger, blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor uw pgb. Het is daarom belangrijk dat u alles zelf goed regelt. Bemiddelingskosten (kosten voor het zoeken van een zorgverlener) mag u niet met uw pgb betalen. Maak kopieën van uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen. Bewaar al uw declaraties goed. Onderteken nooit blanco formulieren. Geef nooit uw bankgegevens, SVB-inloggegevens of DigiD aan een ander. Eigen bijdrage Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u als pgb-houder een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). U ontvangt hiervoor rekeningen van het CAK. U mag uw eigen bijdrage niet betalen met uw pgb. 12

13 6 Logeren met uw pgb Als u wilt logeren ten koste van uw pgb, dan gelden daarvoor een aantal regels: U mag alleen logeren bij een zoge naamde toegelaten instelling. Dit is een instelling met Wtzi-toelating. U mag maximaal twee etmalen per week logeren. Deze etmalen mag u opsparen voor een langere logeerperiode. Per kalenderjaar mag u maximaal 104 etmalen logeren met uw pgb. U mag alle kosten van zowel de zorg als van het verblijf (overnachting, eten en drinken) met uw pgb betalen. Toelating aanvragen Vraag aan uw zorgverlener of hij een Wtzitoelating heeft. Heeft uw zorgverlener deze toelating niet? Dan kan hij deze aanvragen bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) via wtzi.nl. Om deze toelating te kunnen verkrijgen, moet uw zorgverlener wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Logeren bij een zorgverlener zonder toelating Logeert u bij een zorgverlener zonder Wtzitoelating? Dan kunt het logeren niet betalen met uw pgb. De overnachting, het eten en het drinken betaalt u dus zelf. De zorg die u tijdens het logeren ontvangt, mag u wel met uw pgb betalen. 13

14 7 Welke plichten horen bij het pgb? Bij een pgb horen verplichtingen. Voldoet u niet (op tijd) aan de pgb-verplichtingen? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Zo kan het zorgkantoor uw pgb stopzetten of intrekken en moet u (een deel van) het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. Inkoop U mag het pgb alleen gebruiken voor de inkoop van Wlz-zorg. U moet kwalitatief verantwoorde zorg inkopen. Bij de functie verpleging geven wij het zwaarwegende advies om verpleegkundige deskundigheid in te kopen. U mag een zorgverlener op wie het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is, niet meer dan veertig uur in één week voor u laten werken. Administratie U moet een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving afsluiten met uw zorgverlener. U moet uw overeenkomsten en declaraties gedurende vijf jaar bewaren. Als het zorgkantoor naar deze stukken vraagt, moet u deze naar het zorgkantoor op kunnen sturen. Declaraties voor verleende zorg moeten binnen zes weken na de maand waarin de zorg is verleend bij u zijn ingediend. Een declaratie van een zorgverlener is volledig en ondertekend door de zorgverlener. Financiën U laat de betalingen aan de zorgverlener of zorgverlenende instantie uitsluitend verrichten door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Bemiddelingskosten mag u niet betalen met uw pgb. 14

15 Opname en zorg in natura Bij verblijf in een zorginstelling, zoals bedoeld in de Wlz of de Zorgverzekeringswet, mag u géén gebruik maken van een pgb. U bent verplicht om opname voor langer dan twee maanden schriftelijk te melden aan het zorgkantoor. Buitenland Verblijft u (tijdelijk) in het buitenland en huurt u daar zorgverleners in? Dan moet u dit schriftelijk aan het zorgkantoor melden. U mag uw pgb maximaal 13 weken per kalenderjaar gebruiken voor het inkopen van zorg bij verblijf in het buitenland. U kunt alleen een pgb ontvangen als u in Nederland woont. Als u emigreert, moet u dat schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Uw persoonlijke situatie U moet wijzigingen in uw persoonlijke om standigheden op tijd doorgeven aan het zorgkantoor. Een aanvraag/uitspraak WSNP, surseance van betaling of faillissement moet u schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Detentie moet u schriftelijk melden aan het zorgkantoor. Gedurende detentie hebt u geen recht op een pgb. Bovenstaande verplichtingen kunnen zijn veranderd op het moment dat u deze brochure ontvangt. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen. 15

16 8 Controles van het zorgkantoor Het zorgkantoor kan controleren of u uw pgb gebruikt waarvoor het is bedoeld. Dit kan op verschillende manieren. Selectie U ontvangt van ons een brief als u geselecteerd wordt voor een controle. In deze brief leest u wat u moet doen en waar u terecht kunt met uw vragen. Bij onjuist of oneigenlijk gebruik van uw pgb, moet u het door u gedeclareerde pgb terugbetalen. 16

17 Intensieve controle Een intensieve controle betekent dat wij uw pgb-administratie bij de SVB beoordelen. Ook vragen wij eventueel aanvullende stukken bij u op. Wilt u niet meewerken aan deze controle? Dan heeft dat gevolgen voor uw pgb. Huisbezoek Het is ook mogelijk dat wij bij u thuis langskomen voor een zogenaamde materiële controle. Dan spreken we met u over uw pgb en over hoe u het pgb gebruikt. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies krijgt en of deze zorg kwalitatief goed is. Ook kunt u aangeven of u tevreden bent over uw zorg en uw zorgverleners. En als het nodig is kunnen wij u ondersteunen bij het oplossen van eventuele problemen. Tijdens het huisbezoek vragen wij u ook om inzage in uw pgb-administratie. Wilt u niet dat wij bij u thuis langskomen? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw pgb. Afspraak op locatie Soms vinden wij het belangrijk om u te zien. Bijvoorbeeld als uw administratie vragen oproept. In dat geval kunnen wij u vragen om hierover in gesprek te gaan op een door ons vastgestelde locatie. Komt u na ons verzoek niet naar deze afspraak? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw pgb. 17

18 9 Advies en begeleiding van CZ zorgkantoren Hebt u vragen over het pgb of deze brochure? Of wilt u persoonlijk advies? Onze medewerkers van team Pgb helpen u graag verder. Persoonlijk advies Neem gerust contact op met team Pgb. U kunt uw vraag per stellen via Hebt u liever telefonisch contact? Onze medewerkers van team Pgb zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 uur en uur op telefoonnummer (013) Hebt u vragen over pgb? Bel dan met team Pgb (013) Begeleiding door het zorgkantoor Een pgb kan best ingewikkeld zijn. Daarom benaderen wij u in het eerste half jaar dat u pgb ontvangt minimaal één keer telefonisch voor een begeleidingsgesprek. Tijdens het begeleidingsgesprek kunt u vragen stellen over uw pgb. Wij kunnen u dan meer informatie geven. Als u een tweede begeleidingsgesprek prettig vindt, kunt u dat bij ons aangeven. Dan maken wij daarvoor een afspraak met u. Kunnen wij u niet telefonisch bereiken? Dan ontvangt u van ons een brief waarin wij u vragen contact met ons op te nemen. Hebt u al eerder vragen over uw pgb? Neem dan gerust contact met ons op. 18

19 Laat het ons weten wanneer u niet tevreden bent 10 Klachten Vindt u dat een medewerker van het CZ zorgkantoor u niet goed heeft geholpen? Of bent niet tevreden over de manier waarop hij of zij u te woord heeft gestaan? Laat het ons weten! Dit kan op drie manieren: telefonisch, per brief of digitaal. Neem contact op met een medewerker van team Pgb (013) Klacht over uw zorgverlener Bent u ontevreden over uw zorgverlener? Dan kan het zorgkantoor daar helaas niet in bemiddelen. Zorg er daarom altijd voor dat u de regie van uw zorg en uw pgb niet overlaat aan uw zorgverlener. U kunt zich wel aansluiten bij belangenorganisaties voor mensen met een pgb. Ook biedt de Sociale Verzekeringsbank enkele (rechtsbijstands-) verzekeringen aan. CZ zorgkantoor t.a.v. klachten Pgb postbus LD TILBURG 19

20 Wie kan u nog meer helpen? Per Saldo Per Saldo geeft informatie en advies en ondersteunt leden via een telefonische helpdesk. Per Saldo is te bereiken op (0900) Voor meer informatie over Per Saldo kunt u ook terecht op Sociale Verzekeringsbank (SVB) De SVB zorgt voor de betaling aan uw zorgverleners. Ook kunnen zij u helpen bij het regelen van uw zorg en administratie. De SVB biedt ook enkele verzekeringen aan. U kunt de SVB bereiken op telefoonnummer (030) (lokaal tarief). Voor meer informatie over de SVB kunt u ook terecht op Zorgbelang Zorgbelang kan u helpen met vragen en klachten over de gezondheidszorg. U kunt Zorgbelang bereiken op telefoonnummer (030) (lokaal tarief). Voor meer informatie over Zorgbelang kunt u ook terecht MEE MEE biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U kunt MEE bereiken op telefoonnummer (0900) (lokaal tarief). Voor meer informatie over MEE kunt u ook terecht op 20

21 Verklarende woorden-/afkortingenlijst CAK Centraal Administratiekantoor. Legt de eigen bijdrage op. CIZ Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op Wlz-zorg, geeft een indicatiebesluit af en stelt een zorgprofiel vast. CZ zorgkantoor Voert de Wlz uit voor de regio s: Haaglanden, Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg. Indicatiebesluit In een indicatiebesluit stelt het CIZ vast of een cliënt aan de toegangscriteria voor de Wlz voldoet. Ook stelt het CIZ vast in welk inhoudelijk zorgprofiel de cliënt het beste past. Een indicatiebesluit is nodig om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz. 21

22 Persoonsgebonden budget (pgb) Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt en betaalt die u nodig hebt. De SVB beheert dit budget. SVB Sociale Verzekeringsbank. Als u een pgb hebt, dan kunt u zelf zorg inkopen met een budget. Het Servicecentrum PGB van de SVB beheert vanaf 1 januari 2015 uw pgb. Het budget staat dan op de rekening van de SVB, maar u houdt de regie. Dit heet trekkingsrech Wlz Wet langdurige zorg. Zorgverlener De persoon die de zorg uitvoert. 22

23 23

24 Deze brochure kwam tot stand in februari Er kunnen veranderingen zijn geweest op het moment dat u deze brochure ontvangt. Aan de tekst in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De functie van CZ zorgkantoren wordt uitgevoerd door CZ

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u een CIZ-indicatie hebt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt gekozen voor

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor u als u zorg nodig hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en u meer informatie wilt over een

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoor wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg met een pgb. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg met een pgb CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure is

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Inhoudsopgave Hoe komt

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Hebt u langdurige zorg

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Wanneer krijgt u langdurige zorg? Hebt

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen?

Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Wlz-zorg: Zelf regelen of laten regelen? Voorwoord In deze folder wordt in het kort uitgelegd hoe u uw Wlz-zorg kunt regelen. Als u recht heeft op Wlz-zorg, kunt u kiezen hoe u die zorg wilt regelen.

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG

Nadere informatie

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo

Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Kiezen voor zorg in natura (zin) of een persoonsgebonden budget (pgb) voor ondersteuning op grond van de Wmo Zorg in natura of een persoonsgebonden budget? U krijgt ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PGB. En wat er bij komt kijken PERSOONSGEBONDEN BUDGET ONDERSTEUNING BIJ ZORG EN PGB PERSOONSGEBONDEN BUDGET En wat er bij komt kijken Het Persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van het Rijk, de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of een

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg

Langdurige zorg in een instelling. CZ zorgkantoren wijst u de weg Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoren wijst u de weg Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u de zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Voor wie is deze brochure? Deze brochure

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2016 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2016 Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen

Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Het Persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen Met het persoonsgebonden budget (PGB) voor Beschermd wonen kun je zorg of ondersteuning zelf inkopen. Over Beschermd wonen Als je Beschermd woont,

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET-

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor JEUGDWET PGB -PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET- Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015

Achmea Zorgkantoor. De weg naar zorg Wlz 2015 Achmea Zorgkantoor De weg naar zorg Wlz 2015 2 Inhoud 1. Ik heb zorg nodig. Waar moet ik zijn? 4 2. Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)? 6 3. Hoe vraag ik Wlz-zorg aan? 7 4. Welke organisaties kunnen mij

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Stap-voor-stap aanvragen 2 Stap-voor-stap declareren 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Rechten

Nadere informatie

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo)

Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget volwassenen (Wmo) U wilt voor uzelf of voor een ander ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo 2015 Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, onder welke voorwaarden u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor De weg naar zorg Wet langdurige zorg 2017 Deze brochure bevat algemene informatie over Wlz-zorg. Het geeft u een beeld over hoe het werkt in de Wlz-zorg. U kunt de brochure doorlezen

Nadere informatie

Informatiepakket PGB vv

Informatiepakket PGB vv Informatiepakket PGB vv Inhoud Aanvragen: stap-voor-stap 2 Declareren: stap-voor-stap 4 Factuur voor informele zorgaanbieder (natuurlijk persoon) 6 Declaratieformulier voor de verzekerde met PGB vv 8 Taken

Nadere informatie

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele

Zijn er nog andere gezinsleden met een indicatie voor specialistische ondersteuning (individuele Postadres: Antwoordnummer 600 1300 VB Telefoon: 14 036 wijkteamsalmere.nl Uitvoeringsplan persoonsgebonden budget jeugd U wilt voor een jeugdige onder de 18 jaar ondersteuning inkopen via een persoonsgebonden

Nadere informatie

U krijgt een pgb, wat nu?

U krijgt een pgb, wat nu? U krijgt een pgb, wat nu? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u?

Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? hoorn.nl Hulp bij het huishouden Wat doet de gemeente voor u? Bent u door lichamelijke of psychische beperkingen niet meer in staat uw huishouden te

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo

Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Persoonsgebonden Budget Jeugdwet en Wmo Gemeente Smallingerland 2017 Jeugd & Gezin - Werk & Inkomen - Wmo 2 Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van jeugdigen en volwassenen

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget (pgb)

Persoonsgebonden Budget (pgb) Persoonsgebonden Budget (pgb) Voor hulp bij het huishouden Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de gemeenten

Nadere informatie

U krijgt een pgb, wat nu?

U krijgt een pgb, wat nu? U krijgt een pgb, wat nu? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag!

Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Hebt u een vraag of een klacht over uw langdurige zorg of het zorgkantoor? Wij helpen u graag! Inhoud Een signaal of klacht over het zorgkantoor 3 Indienen van bezwaar tegen beslissing zorgkantoor 5 Klachtenschema

Nadere informatie

Persoonsgebonden Budget 2016

Persoonsgebonden Budget 2016 Persoonsgebonden Budget 2016 (Wmo Jeugdwet) In deze folder leest u wat een PGB is, wanneer u er voor in aanmerking komt en hoe deze wordt verstrekt. Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Persoongebonden budget

Persoongebonden budget Persoongebonden budget Inhoud: Pagina 1. Het persoonsgebonden budget (pgb) 2 2. Wanneer een pgb? 2 3. Een pgb aanvragen 3 4. Inkopen met een pgb 4 5. Overige regels bij een pgb 5 6. Lijst met begrippen

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 7 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Klachtenfolder. Zorgkantoren Coöperatie VGZ Klachtenfolder Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wat is een klacht en wat is niet een klacht? 5 3 Bij wie meldt u de klacht? 6 4 Klachten over zorg en/of zorgaanbieders 9 5 Indienen van

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2016 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Persoonsgebonden budgetplan voor Jeugdwet PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling

Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Servicecentrum PGB Toelichting bij het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling Met het formulier Model zorgovereenkomst met een zorginstelling legt u de afspraken met uw zorgverlener vast.

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016

Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Langdurige zorg in een zorginstelling 2016 Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 3 Uw rechten 4 Wachtlijst en wachtstatus 5 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Klachten

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Informatie over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning u biedt wanneer u door een beperking niet zelf het huishouden kunt doen. Hulp bij het huishouden De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Persoonsgebonden budget. Kinderen en jongeren tot 18 jaar Persoonsgebonden budget Kinderen en jongeren tot 18 jaar Begrippen Beschikking Pgb Pgb-plan Specialistische hulp Zorg Zorg in natura Zorgovereenkomst Brief van de gemeente waarin staat of uw aanvraag voor

Nadere informatie

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden

Het Wmo-loket PERSOONSGEBONDEN BUDGET Hulp bij het huishouden 2 informatie voor bedrijven Informatie en adressen: Wmo-loket Gevestigd in het gemeentehuis van Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten Postadres: postbus 10.000, 9200 HA Drachten Telefoon:

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen

Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Het Persoonsgebonden budget voor kinderen Inhoud Het persoonsgebonden budget 3 Over het Pgb 4 Een Pgb aanvragen 5 Inkopen met een Pgb 9 Overige regels bij een Pgb 11 Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie