JUN Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later"

Transcriptie

1 JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer

2 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet dagelijks aan. Toch ben je er al mee bezig, want je bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Jij en IKEA betalen hier samen voor. Naast je AOW, je pensioen van de overheid, heb je zo straks voldoende inkomen. Elk jaar stuurt STIP een pensioenoverzicht. Zo zie je hoeveel je straks krijgt. Maar hoe werkt het pensioenfonds eigenlijk? Wat doet het bestuur? En het verantwoordingsorgaan? In deze krant lees je hier meer over. We stellen de leden voor van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. En je leest hoe STIP het pensioengeld belegt. Nieuwe regels houden pensioen gezond Onze pensioenregeling is opnieuw aangepast. Vanwege nieuwe wetten en regels. Dat is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. Er komen steeds meer ouderen bij, en die leven ook nog eens langer. Dat kost extra geld. Daarom verhoogde STIP vorig jaar net als veel andere fondsen de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Om ons pensioenstelsel gezond te houden, heeft de overheid dit jaar meer maatregelen genomen. STIP paste de regeling hierop aan. Per 1 januari 2015 bouw je per jaar minder pensioen op. Dit komt omdat de overheid het gedeelte wat je jaarlijks mag opbouwen heeft verlaagd. Per jaar bouw je nu 1,85 % op. Je bouwt geen pensioen op over je hele salaris. Omdat je later ook AOW krijgt, bouw je over een deel van je salaris geen pensioen op. Dit deel heet de franchise. Deze franchise is in 2015 lager. Zo bouw je dus over een groter gedeelte van je salaris pensioen op. Over inkomen boven wordt geen pensioen meer opgebouwd. Ben je gescheiden en overlijdt je ex-partner? Dan komt het partnerpensioen waar je ex recht op had weer in jouw pensioenpot terecht. Vorig jaar verhoogde STIP de pensioenleeftijd al naar 67 jaar. Op je pensioenoverzicht zie je wat jouw pensioen straks is. Maar eerder stoppen met werken blijft mogelijk. Bijvoorbeeld tegelijk met je AOW. Met de pensioenplanner op de website kun je precies uitrekenen wat dit voor je pensioenbedrag betekent. Wil je weten hoe de pensioenregeling van STIP er precies uitziet? Bekijk het pensioenreglement op: Of bereken zelf met de pensioenplanner wat jouw pensioen is als je eerder stopt met werken.

3 Uitbreiding bestuur pensioenfonds Het pensioenfondsbestuur is uitgebreid en telt nu zes leden. Een goed moment om het bestuur aan je voor te stellen. Zowel de werkgever als de werknemers hebben vertegenwoordigers in het bestuur. Dat geldt trouwens ook voor de gepensioneerden. Bestuurders moeten voldoen aan steeds strengere eisen van de overheid. Zo controleert De Nederlandsche Bank of bestuurders deskundig genoeg zijn. Nieuwe bestuurders moeten vaak een opleiding volgen om hun pensioenkennis op hoger niveau te brengen. 3 Albert Martens, voorzitter STIP: Enthousiast bestuur De strengere eisen van de overheid zijn terecht. Als bestuur moeten we zorgen voor bestuursleden met de nodige kennis en vaardigheden. Op dit moment hebben we een bestuur met ervaren en nieuwe bestuursleden. Samen zijn we in staat de uitdagingen die op ons afkomen goed op te pakken. We hebben gelukkig twee jonge aspirant-leden die er voor zorgen dat de gemiddelde leeftijd omlaag gaat. Alles bij elkaar een enthousiast en energiek bestuur dat heel serieus omgaat met de huidige pensioenvraagstukken. IKEA heeft een eigen pensioenfonds. Binnen de wet- en regelgeving is er wel ruimte voor eigen invulling. Voorbeelden van een eigen beleid zijn: welk beleggingsbeleid willen we, hoeveel risico willen we nemen bij beleggingen, het communicatiebeleid, het premiebeleid en het indexatiebeleid. Uiteraard hebben de sociale partners hierin grote zeggenschap.

4 4 Henk van der Meer: Pensioenregeling zo goed en goedkoop mogelijk uitvoeren Werknemers verdienen bij IKEA een loon voor nu én voor later. Beide worden door de werkgever betaald in ruil voor de geleverde arbeid. Dat loon voor later is een spaarregeling en die noemen we pensioen. Die spaarregeling moet goed en goedkoop uitgevoerd worden, dwars door financiële stormen heen. Dat is de belangrijkste taak van het pensioenfondsbestuur van werknemers en werkgevers. Rob Werkman: Bestuur past bij Ikea Ik vind het opvallend en bijzonder dat het bestuur van STIP zo openstaat voor verandering en verbetering. Dit geldt niet alleen voor veranderingen die de overheid oplegt, maar ook voor de verwachtingen van deelnemers en gepensioneerden. Het bestuur kijkt kritisch naar het eigen functioneren. Dit is een sfeer die ik herken en die overeenkomt met de IKEA-cultuur.

5 5 Angénis van den Clooster: Goed samenwerken Dat ik als externe W.I.M.-vertegenwoordiger in het bestuur zit wil niet zeggen dat ik IKEA niet ken. Ik kom er regelmatig en dan hoor ik wat er speelt. Soms gaat het over het pensioen. Ik zie het als mijn persoonlijke taak om, met zo weinig mogelijk kosten en risico s, een zo goed mogelijk pensioen te realiseren. Natuurlijk is daarbij een goede samenwerking tussen de bestuursleden van essentieel belang: samen werken aan een goede oudedagsvoorziening. Jan Haas: Goed beslagen ten ijs Ik heb lang in de financiële wereld gewerkt. Daardoor ben ik persoonlijk geïnteresseerd geraakt in pensioen. Om mijn pensioenkennis op het gewenste niveau te brengen, volg ik nu ook een opleiding. Als gepensioneerde heb ik voldoende tijd om me in de materie te verdiepen. Ik zorg er voor dat ik voldoende beslagen ten ijs kom om de belangen van gepensioneerden te behartigen.

6 6 Mariska Zegwaard: Pensioen zo helder mogelijk maken Als aspirant-lid weet ik hoe streng de eisen zijn die de overheid stelt aan bestuursleden van pensioenfondsen. Dat vind ik een goede zaak. Want pensioen is een belangrijk en complex onderwerp. Mijn kennis en ook mijn vaardigheden worden door De Nederlandsche Bank getoetst. Ik heb daar alle vertrouwen in: als registeraccountant heb ik een stevige financiële achtergrond. Ik zie het als mijn taak om die hele complexe materie zo begrijpelijk mogelijk terug te koppelen naar de deelnemers. En om de pensioenrechten zo goed mogelijk te waarborgen. Thijs Jansen: Sta stil bij je inkomen voor later Vanaf komende zomer ga ik zelf genieten van mijn pensioen. Ik blijf nog wel betrokken bij de beleggingsadviescommissie. Wat ik als vertrekkend voorzitter zou willen zeggen tegen iedereen: wees betrokken bij STIP. Stel vragen aan mensen van het fonds. En doe aan financiële planning: sta eens stil bij je huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven. De meeste deelnemers van STIP hebben na pensionering een inkomen waarvan het grootste deel van de AOW komt. Probeer nu wat extra s bij te sparen. En probeer zo lang mogelijk en in goede gezondheid aan het werk te blijven. Het gaat jullie goed!

7 Onze financiële situatie? Behoorlijk goed! 7 Wil je weten hoe gezond we financieel zijn? Je ziet het in een oogopslag aan de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld in kas om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe sterker we financieel zijn. De maandelijkse dekkingsgraad stond eind vorig jaar op 122%. STIP kon hierdoor de pensioenen iets verhogen. Gepensioneerden kregen een verhoging van 0,5% per maand. En de pensioenaanspraken van alle actieve deelnemers werden met 0,8% verhoogd. Dekkingsgraad blijft op peil De hoge dekkingsgraad kwam vooral door de oude manier van rekenen van de toezichthouder. Sinds 1 januari kregen alle pensioenfondsen te maken met nieuwe regels. Een van de veranderingen is de aanpassing van de dekkingsgraad. STIP baseert het beleid op de dekkingsgraad. Voortaan moeten alle pensioenfondsen de zogenoemde beleidsdekkingsgraad gebruiken. Die geeft de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden weer. Tot nu toe gaf de dekkingsgraad de situatie per maand aan. Het belangrijkste verschil is dat de dekkingsgraad vanaf nu minder heftig op en neer beweegt. Eind april 2015 was de dekkingsgraad 121,4%.

8 Hoe presteren onze beleggingen? 8 Hoeveel geld heeft ons fonds eigenlijk? Halverwege 2015 was ons vermogen 300 miljoen euro. Het gaat vast goed met het fonds denk je dan. Het antwoord is ja en nee. We praten er over met Lucienne Luyten. Lucienne legt uit dat alle premies die de deelnemers en de werkgever aan STIP betalen maar voor een klein deel bijdragen aan de groei van het vermogen. Vooral de beleggingen zorgen voor groei. Kijk naar de toename van ons vermogen in het afgelopen kwartaal. 90% van die groei was te danken aan onze beleggingen Zo belangrijk zijn beleggingen dus. We zouden alle premies ook heel veilig op een spaarrekening kunnen zetten, maar n Aandelen wereld n Staatsobligaties Euro(pa) en renteafdekking n Andere (met name bedrijfs)obligaties dat levert niets op. En dan hebben we straks veel te weinig geld om alle pensioenen uit te betalen. Beleggen is daarom een must voor alle pensioenfondsen. Beleggen gaat goed, lage rente is obstakel Alle pensioenfondsen zitten momenteel met een stevig probleem: de extreem lage rente. Lucienne: Nu de rente zo laag is, denk je al snel dat die straks wel weer omhoog zal gaan. En dat is misschien ook wel zo. Maar daar mogen we nu niet mee rekenen. De toezichthouder (De Nederlandsche Bank) dwingt ons om ook voor de verdere toekomst te rekenen met deze lage rente. Het gevolg is dat we heel veel extra geld apart moeten zetten. We moeten immers genoeg sparen om alle toekomstige pensioen te kunnen betalen. Onze beleggingen doen het goed. In 2014 ging de waarde van

9 de beleggingen in totaal meer dan 32% omhoog. Maar door de nieuwe rekenregels staat STIP er op papier toch nog maar matig voor. Gelukkig had STIP zich voor een deel ingedekt tegen de gevolgen van de zeer lage rente. We hebben maatregelen genomen tegen een lage rente. Deze afdekking heeft het fonds geen windeieren gelegd. Anders had het pensioenfonds de pensioenen zelfs al moeten verlagen. Maar dat is dankzij de rente-afdekking tot nu toe nog voorkomen. Maatschappelijk verantwoord Behalve lage kosten vinden we het ook belangrijk dat onze beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. Een voorbeeld: we beleggen niet in bedrijven die clusterbommen maken. En ook niet in dubieuze landen als Birma of Iran. Aegon regelt dit voor ons. Meer weten over onze beleggingen? Meer informatie vind je op onze website. Daar vind je ook het jaarverslag. Hierin is een heel hoofdstuk gewijd aan onze beleggingen. 9 Lage kosten vinden we belangrijk Vergeleken met andere pensioenfondsen zijn de beleggingskosten van STIP laag. We willen dat van elke euro zoveel mogelijk gebruikt wordt voor pensioenen. Landelijk gezien gaat 0,55% van het rendement van de beleggingen op aan kosten. Bij ons is dat maar 0,32%. Dat komt onder meer omdat onze manier van beleggen heel sober is. We hebben geen complexe constructies waarvoor dure adviseurs nodig zijn. We houden het simpel; voor 30% beleggen we in aandelen en voor de rest in staatsleningen en bedrijfsobligaties. Wat doet de beleggingsadviescommissie? Het bestuur bepaalt welke koers we varen met onze beleggingen. Maar daarbij krijgt het bestuur wel hulp. Van externe professionals. En ook van onze eigen beleggingsadviescommissie. Hierin zit namens de werknemers 1 lid. En ook de werkgevers zijn met 1 lid vertegenwoordigd. Lucienne Luyten is de adviseur bij de Beleggingsadviescommissie. De beleggingsadviescommissie volgt de actualiteiten op de voet en kijkt of aanpassing van onze beleggingen nodig is en moet worden voorgesteld aan het bestuur. Ook houdt de beleggingsadviescommissie in de gaten of Aegon Investment Management, dat de beleggingen van ons fonds uitvoert, zich houdt aan de afspraken die met hen gemaakt zijn en goede resultaten behaalt.

10 Wie kozen jullie voor het verantwoordingsorgaan? 10 In 2014 kozen jullie de leden van het Verantwoordingsorgaan. Om een idee te krijgen van wat het Verantwoordingsorgaan doet en wie er in zitten, stellen we iedereen even kort voor. Het Verantwoordingsorgaan telt 7 leden: 1 namens de werkgevers, 5 namens de deelnemers en 1 namens de pensioengerechtigden. Jan van Ommeren, voorzitter van Verantwoordingsorgaan Wij houden het bestuur scherp Zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen voor de deelnemers. Dat is de hoofdtaak van ons fonds en dus ook van het bestuur. Als Verantwoordingsorgaan bekijken we of daar goed aan gewerkt wordt. Wij houden het bestuur scherp door over hun schouder mee te kijken. Samen staan we voor hetzelfde: een goed pensioen voor jong en oud. Frederique van t Groenewout Openstaan voor elkaar Pensioen is een belangrijk onderdeel van een prettig leven in de toekomst. Omdat het zo belangrijk is voor later wil ik nu de invloed uitoefenen die ik kan. Ik vind dat we als Verantwoordingsorgaan samen met bestuur moeten werken aan de verdere verbetering van STIP. Dat betekent: openstaan voor elkaars ideeën en elkaar betrekken bij de onderwerpen die spelen. Vlnr: Frédérique, Cecile, Frans, Caroline, Rietje, Jan (op deze foto ontbreekt Harald).

11 Rietje Doze Goed op de hoogte Als secretaris van het Verantwoordingsorgaan, heb ik een vrij uitgebreide taak. Er gaat stiekem toch de nodige tijd inzitten. Officieel hebben we per week 1 uur voor ons VO-werk. Daarnaast zijn er de nodige vergaderingen en opleidingen. Thuis doe ik dan nog wat leeswerk. Want ik wil wel weten wat er speelt op pensioengebied. 11 Harald Tielkes Mooie afspiegeling van IKEA Ik zit namens de werkgever in het Verantwoordingsorgaan. Ik was eerder betrokken bij de oprichting van het pensioenfonds. Het heeft ook met mijn werk te maken, want ik ben namelijk specialist arbeidsvoorwaarden. Wat me aan het Verantwoordingsorgaan opvalt, is dat we samen een mooie afspiegeling vormen van de mensen die bij Ikea werken. Jong en oud. Man en vrouw. Werkend en gepensioneerd. Het is een praktische, energieke club. Caroline Heijman Goed het nieuws volgen Ik vind het belangrijk dat er goed omgegaan wordt met ons pensioengeld. Aangezien het merendeel van de medewerkers parttimer is en de salarissen niet erg hoog zijn, moet er zeker voor later genoeg overblijven om te kunnen genieten van de oude dag. Om mee te kunnen praten moet ik zorgen dat ik goed op de hoogte ben en blijf. Het is vooral een kwestie van goed het nieuws blijven volgen en moeite doen om de materie te begrijpen. Frans Bos Ik wil antwoorden geven aan mijn collega s Ik ben nu 57. Pensioen begint voor mij in beeld te komen. Dat was voor mij aanleiding om eens goed te bekijken hoe het allemaal geregeld is. Ik wil er het fijne van weten en dat vervolgens delen met mijn collega s. Ik wil vragen kunnen beantwoorden. Dat is de reden waarom ik me beschikbaar heb gesteld om deel te nemen aan het Verantwoordingsorgaan. Cecile Meulendijks Duidelijke taal Veel lezen, het nieuws bijhouden, veel via het internet uitzoeken. Zo zorg ik dat ik thuis raak in de pensioen-materie. Belangrijk daarbij: vooral ook je gezonde verstand gebruiken. Heb ik een vraag, dan stel ik die. Hoe moeilijk pensioen ook is, ik wil er in duidelijk taal over communiceren. Iedereen moet het kunnen begrijpen, ook de jongeren.

12 12 Ik wil weten waar ik nog meer pensioen heb opgebouwd? Hoe zie ik dat? Werkte je eerder bij een ander bedrijf? Dan heb je daar misschien ook pensioen opgebouwd. Dat kun je eenvoudig zien op Je ziet al je pensioenaanspraken op een rij. Wat straks je AOW is. En je opgebouwde pensioen bij al je vorige werkgevers. Je krijgt toegang tot jouw persoonlijke gegevens met je DigiD (de inlogcode van de overheid). Ik werk al heel lang bij IKEA, heb ik alleen pensioen bij STIP? Nee, als je tussen 1978 en 1989 en tussen 1994 en 2005 bij IKEA werkte, heb je misschien ook bij Pensioenfonds Wonen pensioen gespaard. En tussen 1990 en 1993 bij Pensioenfonds Detailhandel. Heb je in het restaurant van IKEA gewerkt? Dan heb je pensioen opgebouwd tussen 1978 en 2004 bij Pensioenfonds Horeca en catering. Pas vanaf 2006 heb je pensioen opgebouwd bij STIP. Van alle pensioenfondsen waar jij ooit pensioen opbouwde krijg je eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Bewaar dit dus goed. Ben je dit kwijt? Kijk naar al je pensioen op Ik ga verhuizen naar het buitenland. Moet ik dat zelf doorgeven? Als je verhuist binnen Nederland, hoef je ons niks te laten weten. Dat krijgen wij automatisch door via de gemeente waar je gaat wonen. Maar vertrek je naar het buitenland, dan raak je uit beeld. Stuur ons dan vooral je nieuwe adres. Ook als je daar nog eens verhuist. Om je later een pensioen uit te keren, moeten we je wel weten te vinden!

13 Ik ben aan het scheiden: hoe zit dat met pensioen? 13 Je ex heeft recht op de helft van je pensioen. Het gaat dan om het pensioen dat je spaarde tijdens de relatie. Dus: hoe langer je getrouwd was, hoe meer je ex krijgt. Ook heeft je ex recht op het opgebouwde partnerpensioen (over de periode van je huwelijk). Overlijdt je ex-partner? Dan komt het partner pensioen weer bij jouw pensioen. Meer informatie over scheiden vind je op Ik ben ziek en misschien ben ik straks arbeidsongeschikt. Bouw ik dan nog steeds pensioen op? Als je ziek of arbeidsongeschikt bent, blijf je meedoen met de pensioenregeling. Je bent arbeidsongeschikt als je meer dan 2 jaar ziek bent. Als je volledig arbeidsongeschikt wordt, bouw je toch volledig pensioen op. Als je deels arbeidsongeschikt wordt, bouw je ook voor een deel pensioen op. Voor meer informatie: Ik woon samen: moet ik dat melden? Ja, samenwonen moet je melden. Alleen dan heeft jouw partner recht op partnerpensioen wanneer jij overlijdt. Stuur ons jullie samenlevingsovereenkomst. Dit samenlevingscontract is niet nodig als jij en je partner allebei verklaren dat jullie minimaal vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding hebben gevoerd. Dat moeten jullie dan met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen bewijzen.

14 14 Hoe lees ik mijn pensioenoverzicht en wat moet ik daar mee doen? Bouw je nu pensioen op bij STIP? Dan krijg je van ons elk jaar een pensioenoverzicht thuisgestuurd. Op zo n uniform pensioenoverzicht (UPO) zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Ook laat het UPO zien wat er voor je eventuele partner en kinderen is geregeld als je overlijdt. Jaarlijks stuurt STIP je het overzicht toe. Je krijgt dit overzicht in het voorjaar. De pensioenverhoging van begin 2015 is op dit overzicht niet zichtbaar. Dit komt omdat het pensioenoverzicht de stand van zaken over 2014 laat zien. Check je gegevens Als je je pensioenoverzicht krijgt, is dat een goed moment om je pensioengegevens te checken. Klopt alles? Bewaar het overzicht dan. Je vindt jouw pensioenoverzicht ook op het deelnemersportaal van STIP. Makkelijk! Dan kan je het niet kwijt raken. Wil je meer weten over je pensioenoverzicht? Kijk voor veel gestelde vragen op

15 Ga je bijna met pensioen? Als je bijna stopt met werken komt er heel wat op je af! Een nieuwe fase breekt aan. Gelukkig is je pensioen goed voor elkaar en kun je jouw pensioengegevens altijd op de site van STIP inzien. stoppen of langer wilt doorwerken, kun je dit niet meer wijzigen. Meer informatie vind je op de website van STIP. Heb je naar aanleiding van die informatie nog vragen? Bel ons gerust op Bij STIP is de pensioenleeftijd 67 jaar. Je krijgt van STIP 6 maanden voor je 67e verjaardag een brief. Daarin staan je gegevens die je kunt controleren. En we vragen je bankrekeningnummer. Op de website kun je jouw persoonlijke pensioeninformatie raadplegen. Hoe zit het met de AOW leeftijd? In Nederland worden we steeds ouder. Daarom wordt de AOW leeftijd geleidelijk verhoogd. Kijk voor meer informatie op Je kunt er opzoeken welke AOW leeftijd bij jouw geboortedatum hoort. Als je langer doorwerkt vraagt de belastingdienst om een doorwerk-verklaring. Wil je eerder met pensioen? Bijvoorbeeld op de datum dat je AOW ingaat? Als je eerder met pensioen wil, kun je dit aangeven bij STIP. Let op: als je eenmaal hebt aangegeven dat je eerder wilt Hoe hoog is mijn pensioen als ik eerder stop? Gebruik de pensioenplanner op de website! Daarmee bereken je jouw pensioen. Zo zie je snel hoe hoog het bedrag is dat je maandelijks van STIP krijgt als je eerder stopt met werken. De pensioenplanner vind je op het deelnemersportaal, hierop vind je al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt inloggen met je gebruikersnaam. Deze staat op je jaarlijkse pensioenoverzicht. Je gebruikersnaam begint met SIP, gevolgd door 6 cijfers. Ben je je wachtwoord kwijt? Ga naar de site en vraag eenvoudig je wachtwoord of gebruiksnaam aan. Heb je je pensioen bij STIP in beeld? Kijk ook op voor je AOW bedrag en je andere pensioenaanspraken.

16 Pensioen omhoog STIP probeert de pensioenen elk jaar te verhogen. Dat doen we omdat de prijzen stijgen. Zo blijft de waarde van je pensioen op peil. Of de pensioenen omhoog kunnen, hangt af van de financiële situatie van ons fonds. Die moet goed genoeg zijn. Dat was het afgelopen jaar het geval. De pensioen-aanspraken van actieve deelnemers gingen per 1 januari 2015 omhoog met 0,8%. De pensioenen en de opgebouwde aanspraken van de gewezen deelnemers stegen met 0,5%. Meer info: Digitale pensioenpost: gemakkelijk en goedkoop Digitale pensioenpost is gemakkelijk, goedkoop én beter voor het milieu dan gewone post! Niet voor niets versturen we steeds meer informatie digitaal. Het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) kun je al digitaal ontvangen. Maar ook ander pensioennieuws gaan we steeds vaker alleen digitaal versturen. Wil je ook profiteren van het gemak van digitale pensioenpost? Geef je adres dan aan ons door. Dat kan eenvoudig via STIP krant 2015, 6e editie Uitgave: Stichting IKEA Pensioenfonds Teksten en redactie: Syntrus Achmea m.m.v. Textuur Vormgeving zwaan en vos Fotografie: IKEA

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van.

Vroeger. of Later. Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente. Magazine van. Magazine van Vroeger of Later juni 2012 Ik maak me geen zorgen over de toekomst Roelof Jan en drie collega s vertellen over de lage rente Jaarverslag : Hoe stond Ahold Pensioenfonds ervoor? Een woord vooraf

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen.

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. Verschillende afbouwregelingen. Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek Geen onnodige risico's

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie