INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Opdrachtgever: Mevrouw E.E.N. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Opdrachtgever: Mevrouw E.E.N. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG"

Transcriptie

1 INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Opdrachtgever: Mevrouw E.E.N. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG Taxatie Datum: Blad: 1

2 Model INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: Adviesbureau voor waardebepalingen van roerende goederen ALGEMEEN A. OPDRACHT / OPNAME Opdrachtnummer : Datum opdracht : maandag 15 december 2008 Naam opdrachtgever : Mevrouw E.E.N. Voorbeeld Adres opdrachtgever : Elandplein : 2513 DEN HAAG Telefoonnummer : adres : Opdracht namens opdrachtgever verstrekt door : niet van toepassing Opdracht is verstrekt aan : De Boedeltaxateurs Adres opdrachtnemer : Laagveen RZ DEN HAAG Telefoon opdrachtnemer : adres opdrachtnemer : De inspectie van de inboedel is uitgevoerd door : de heer P.P. Klein (Mobiel: ) De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van : Indexcijfers(CBS) en rekenmodellen (zie punt I.1.) Ingeschreven in het Handelsregister : HR Peildatum dagwaarde : mei-2008 Datum opname en inspectie : vrijdag 19 december 2008 B. OBJECT In welk type object heeft de inspectie van de inboedel plaatsgevonden Op welk adres heeft de inspectie van de inboedel plaatsgevonden : Appartement met berging : Hoogte Kadijk 1018 AMSTERDAM C. DOEL VAN DE TAXATIE De taxatie is bedoeld om inzicht te verstrekken in de individuele waarde van de voorwerpen behorende tot de inboedel. Dit ten behoeve van: 1. Inboedelverdeling : van toepassing 2. Verrekening van overbedeling : van toepassing 3. Fiscaal : niet van toepassing 4. Onderbouwing voor een verzoek a.d. rechter : niet van toepassing 5. Anders, namelijk : niet van toepassing D. WAARDERING De inboedel is per peildatum getaxeerd op: Totale aankoopwaarde van de inboedel : ,00 zegge : EENHONDERDDUIZENDDRIEHONDERDENVIJFENZEVENTIG EURO 0/100 Totale nieuwwaarde van de inboedel : ,33 zegge : NEGENENNEGENTIGDUIZENDVIERHONDERDENTWAALF EURO 33/100 Totale dagwaarde van de inboedel : ,51 zegge : ZESENDERTIGDUIZENDZEVENHONDERDENTWEEENTACHTIG EURO 51/100 E. VERANTWOORDING EN AANSPRAKELIJKHEID 1. Op deze taxatie zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Boedeltaxateur. 2. De taxatie is uitsluitend bestemd voor genoemd doel en genoemde opdrachtgever. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor enig ander gebruik of gebruik door anderen dan de opdrachtgever. Aan de berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. 3. De in dit rapport vermelde roerende goederen welke tot de categorie antiek, kunst, sieraden en andere kostbaarheden behoren, worden niet berekend met de onder punt I.1. vermelde toegepaste methodiek. Deze roerende goederen worden op verzoek van de opdrachtgever in het rapport als stelpost vermeld, de door de opdrachtgever verstrekte dagwaarde is geheel voor diens verantwoording. Taxatie Datum: Blad: 2

3 NADERE GEGEVENS F. GERAADPLEEGDE INFORMATIE Door de taxateur is de volgende informatie geraadpleegd, beoordeeld en verwerkt : De verstrekte informatie is afkomstig van de opdrachtgever, daar waar nodig is, bij gebrek aan facturen, een gezamenlijke inschatting gemaakt van de aankoopdatum en de aankoopwaarde. G. OMSCHRIJVING VOORWERPEN Door de taxateur wordt bepaald tot welke hoofdrubriek en subrubriek het voorwerp behoord 1. van elk voorwerp : ja, indien noodzakelijk 2. Uitgebreide omschrijving van elk voorwerp : niet van toepassing 3. Fotografische vastlegging van de voorwerpen : niet van toepassing H. SPECIFIEKE KENMERKEN VOORWERPEN De taxateur beoordeelt op basis van visuele waarneming en de verstrekte informatie van de opdrachtgever de specifieke kenmerken van elk voorwerp. 1. De taxateur heeft alle voorwerpen visueel waargenomen : neen 2. Niet waargenomen zijn : nummer 58 t/m 60 van dit rapport I. ONDERBOUWING WAARDEOORDEEL 1. Toegepaste methodiek : De volgende rekenmodellen zijn bij de berekening toegepast: 2. Courantheid Bij aanbieding van het voorwerp aan de markt tegen de getaxeerde waarde zal deze waarde naar verwachting van de taxateur kunnen worden gerealiseerd binnen een termijn van circa Indexatiemodel (indexcijfers van het CBS) Afschrijvingsmodel (gemiddelde levensduur) Kenmerkenmodel (kwaliteit, beschadiging e.d.) Marktmodel (trend, courantheid e.d.) De som van deze rekenmodellen resulteert in een afschrijvingspercentage. Dit afschrijvingspercentage wordt in mindering gebracht op de geïndexeerde nieuwwaarde. : 0 tot 3 maanden. J. WAARDEBEGRIPPEN De definitie van de gebruikte waardebegrippen zijn: 1. Aankoopwaarde : Het bedrag dat destijds voor het getaxeerde voorwerp is betaald. 2. Nieuwwaarde : Het bedrag benodigd voor het verkrijgen van nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit. De berekende nieuwwaarde komt tot stand door de aankoopwaarde te indexeren met indexcijfers van het CBS. 3. Dagwaarde : De nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering en slijtage, een en ander gebaseerd op een gemiddelde levensduur van het betreffende voorwerp. De dagwaarde is altijd een totale dagwaarde, indien de dagwaarde 0,00 is, dan is het voorwerp volgens de gebruikte methodiek theoretisch geheel afgeschreven. K. GETAXEERDE VOORWERPEN Op de volgende bladzijden staan alle getaxeerde voorwerpen vermeld met onder andere De volgende voorwerpen zijn getaxeerd: : Hoofdrubriek, subrubriek, trefwoord(en), aantal, aankoopdatum, met prijsstijging of -daling, beoordeling na inspectie (i.v.m. afschrijving), aankoopwaarde, nieuwwaarde en dagwaarde. : zie volgende bladzijde Taxatie Datum: Blad: 3

4 1. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accessoires : Beeld (kunst) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.750,00 2. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Wandlampen : 2 stuks : jul-2001 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -2,12% : -90,96% Aankoopwaarde (jul-2001) : 900,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 880,94 Dagwaarde (mei-2008) : 79,60 3. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bedden en hoogslapers : Bed - 2 persoons : jul-2005 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,31% : -27,83% Aankoopwaarde (jul-2005) : 5.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 5.265,73 Dagwaarde (mei-2008) : 3.800,22 4. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : 2-Zitsbanken (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 650,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 823,61 Dagwaarde (mei-2008) : 66,55 5. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Tafels en salontafels (massief) : Bijzettafels : jul-1994 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 27,51% : -90,74% Aankoopwaarde (jul-1994) : 200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 255,02 Dagwaarde (mei-2008) : 23,62 Taxatie Datum: Blad: 4

5 6. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -68,81% : -90,87% Aankoopwaarde (jul-1999) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 109,16 Dagwaarde (mei-2008) : 9,97 7. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie diversen : jul-2002 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -34,55% : -70,47% Aankoopwaarde (jul-2002) : 1.100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 719,93 Dagwaarde (mei-2008) : 212,58 8. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (niet massief) : Nachtkastjes : 2 stuks (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% : -93,28% Aankoopwaarde (jul-1998) : 200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 253,42 Dagwaarde (mei-2008) : 17,02 9. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,00 Dagwaarde (mei-2008) : 300, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750,00 Taxatie Datum: Blad: 5

6 11. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.200,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.200, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaustoelen : Bureaustoelen : 3 stuks (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 4.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.082,01 Dagwaarde (mei-2008) : 301, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (niet massief) : Bureaus : 3 stuks : jul-1997 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,99% : -94,47% Aankoopwaarde (jul-1997) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 773,96 Dagwaarde (mei-2008) : 42, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (niet massief) : Diversen : jul-1997 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,99% : -94,47% Aankoopwaarde (jul-1997) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.031,95 Dagwaarde (mei-2008) : 57, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : Bank (hout) (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 443,48 Dagwaarde (mei-2008) : 35,83 Taxatie Datum: Blad: 6

7 16. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 800,00 Dagwaarde (mei-2008) : 800, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Wasmachines : Wasmachine : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -11,69% : -92,10% Aankoopwaarde (jul-1999) : 450,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 397,41 Dagwaarde (mei-2008) : 31, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Wasdrogers en droogtrommels : Condensdroger : jul-1996 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -14,21% : -95,66% Aankoopwaarde (jul-1996) : 350,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,26 Dagwaarde (mei-2008) : 13, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.000,00 Dagwaarde (mei-2008) : 2.000, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : Bankstel : jul-2001 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,45% : -81,58% Aankoopwaarde (jul-2001) : 6.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.746,87 Dagwaarde (mei-2008) : 1.242,57 Taxatie Datum: Blad: 7

8 21. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Tafels en salontafels (niet massief) : Salontafels : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,78% : -54,28% Aankoopwaarde (jul-2004) : 1.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.904,05 Dagwaarde (mei-2008) : 870, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Vloerbedekking, tapijten, lopers en parket : Karpet : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,59% : -62,04% Aankoopwaarde (jul-2004) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.111,83 Dagwaarde (mei-2008) : 801, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accessoires (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 650,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 650,00 Dagwaarde (mei-2008) : 650, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Tafellampen : 2 stuks : jul-2004 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -4,10% : -62,03% Aankoopwaarde (jul-2004) : 500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 479,52 Dagwaarde (mei-2008) : 182, Hoofdrubriek : Muziekinstrumenten : Piano's en vleugels : Piano : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 10,71% : -79,28% Aankoopwaarde (jul-2002) : ,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : ,50 Dagwaarde (mei-2008) : 3.211,37 Taxatie Datum: Blad: 8

9 26. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie Apparatuur : jul-2000 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -32,92% : -89,81% Aankoopwaarde (jul-2000) : ,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 6.708,43 Dagwaarde (mei-2008) : 683, Hoofdrubriek : Boeken : Diversen en overige(2) : Conform opgave opdrachtgever (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 5.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 5.000,00 Dagwaarde (mei-2008) : 5.000, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Lamp staandmodel : jul-1993 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,41% : -100,00% Aankoopwaarde (jul-1993) : 1.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.782,58 Dagwaarde (mei-2008) : 0, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Banken en fauteuils : 3-Zitsbanken (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 26,71% : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 316,77 Dagwaarde (mei-2008) : 25, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 300,00 Dagwaarde (mei-2008) : 300,00 Taxatie Datum: Blad: 9

10 31. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -69,18% : -91,92% Aankoopwaarde (jul-1998) : 1.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 308,24 Dagwaarde (mei-2008) : 24, Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Luidsprekers : Luidspreker : 2 stuks : jul-2003 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -32,37% : -59,36% Aankoopwaarde (jul-2003) : 400,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 270,50 Dagwaarde (mei-2008) : 109, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Eethoeken - eetkamertafels : Eetkamertafels : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% : -45,30% Aankoopwaarde (jul-2002) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 863,05 Dagwaarde (mei-2008) : 472, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Eethoeken - stoelen : Eetkamerstoelen : 6 stuks : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 900,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 970,93 Dagwaarde (mei-2008) : 100, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Lampen, spotjes en olielampen : Hanglampen : jul-1993 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,41% : -100,00% Aankoopwaarde (jul-1993) : 1.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.114,11 Dagwaarde (mei-2008) : 0,00 Taxatie Datum: Blad: 10

11 36. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Huiskamerplanten - potten e.d. : Plantenpot : 2 stuks : jul-2003 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 0,01% : -76,32% Aankoopwaarde (jul-2003) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 800,09 Dagwaarde (mei-2008) : 189, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Vloerbedekking, tapijten, lopers en parket : Karpet : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 11,56% : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 278,89 Dagwaarde (mei-2008) : 28, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Diversen en overige(20) : Eetservies : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,96% : -79,28% Aankoopwaarde (jul-2002) : 2.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 2.807,03 Dagwaarde (mei-2008) : 581, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Koelkasten en ijskasten : Koel- & vriescombi : jul-2000 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -2,33% : -90,91% Aankoopwaarde (jul-2000) : 2.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.953,39 Dagwaarde (mei-2008) : 177, Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Magnetrons : Magnetron (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -9,00% : -93,29% Aankoopwaarde (jul-1998) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 273,01 Dagwaarde (mei-2008) : 18,33 Taxatie Datum: Blad: 11

12 41. Hoofdrubriek : Elektronica en Witgoed : Diversen en overige(7) : Keukenapparatuur (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -8,12% : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 1.500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.378,23 Dagwaarde (mei-2008) : 68, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - pannen : Pannen (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 337,25 Dagwaarde (mei-2008) : 16, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - bestek : Bestek (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 112,42 Dagwaarde (mei-2008) : 5, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Keuken - keukengerei : Diversen (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 12,42% : -95,04% Aankoopwaarde (jul-1998) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 112,42 Dagwaarde (mei-2008) : 5, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Decoratie - accessoires (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750,00 Taxatie Datum: Blad: 12

13 46. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bedden en hoogslapers : Bed - 2 persoons : jul-1992 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 28,74% : -93,94% Aankoopwaarde (jul-1992) : 1.200,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.544,83 Dagwaarde (mei-2008) : 93, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (niet massief) : Bureaus : jul-2004 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 5,78% : -54,28% Aankoopwaarde (jul-2004) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 634,68 Dagwaarde (mei-2008) : 290, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Kledingkast : jul-2000 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 19,53% : -59,61% Aankoopwaarde (jul-2000) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 717,19 Dagwaarde (mei-2008) : 289, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Commode (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 100,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 100,00 Dagwaarde (mei-2008) : 100, Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : TV's - overige : TV kleuren : jul-1999 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -68,81% : -90,87% Aankoopwaarde (jul-1999) : 700,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 218,32 Dagwaarde (mei-2008) : 19,94 Taxatie Datum: Blad: 13

14 51. Hoofdrubriek : Audio, TV en Video : Complete stereo sets : Installatie Apparatuur : jul-2004 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -30,55% : -48,25% Aankoopwaarde (jul-2004) : 250,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 173,61 Dagwaarde (mei-2008) : 89, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 750,00 Dagwaarde (mei-2008) : 750, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Bureaus (massief) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 600,00 Dagwaarde (mei-2008) : 600, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Spiegels en overige muurdecoratie (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 1.800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 1.800,00 Dagwaarde (mei-2008) : 1.800, Hoofdrubriek : Woninginrichting : Kasten, wandmeubels en TV meubels (massief) : Dressoir : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 7,88% : -45,30% Aankoopwaarde (jul-2002) : 7.000,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 7.551,66 Dagwaarde (mei-2008) : 4.130,51 Taxatie Datum: Blad: 14

15 56. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Diversen en overige(20) : Bestek (zilver) (voorwerp(en) als stelpost opgenomen) Aankoopwaarde (stelpost) : 500,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 500,00 Dagwaarde (mei-2008) : 500, Hoofdrubriek : Computers hardware : Complete PC's : Computer met scherm : 5 stuks : jul-2001 (prijsdaling t.o.v. aankoopdatum) : -73,36% : -92,62% Aankoopwaarde (jul-2001) : 3.750,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 999,18 Dagwaarde (mei-2008) : 73, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Damesfietsen : Damesfiets : jul-2006 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 3,62% : -23,40% Aankoopwaarde (jul-2006) : 375,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 388,59 Dagwaarde (mei-2008) : 297, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Damesfietsen : Damesfiets : jul-2000 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 19,58% : -83,45% Aankoopwaarde (jul-2000) : 800,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 956,66 Dagwaarde (mei-2008) : 158, Hoofdrubriek : Fietsen en accessoires : Mountainbikes en ATB : Mountainbike / ATB : jul-2003 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 2,65% : -53,43% Aankoopwaarde (jul-2003) : 300,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 307,94 Dagwaarde (mei-2008) : 143,42 Taxatie Datum: Blad: 15

16 61. Hoofdrubriek : Woninginrichting : Gordijnen, luxaflexen en zonwering : Gordijnen : jul-2002 (prijsstijging t.o.v. aankoopdatum) : 16,77% : -89,61% Aankoopwaarde (jul-2002) : 3.600,00 Nieuwwaarde (mei-2008) : 4.203,72 Dagwaarde (mei-2008) : 436,87 Aldus opgemaakt te : s-gravenhage Datum : Handtekening taxateur : P.P. Klein : stuks : #N/B #N/B : #N/B : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : #N/B : #N/B : #N/B : stuks : #N/B #N/B : #N/B : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : #N/B : #N/B : #N/B : stuks : #N/B #N/B : #N/B : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei-2008) :. Hoofdrubriek : #N/B : #N/B : #N/B : stuks : #N/B #N/B : #N/B : #WAARDE! #N/B : Nieuwwaarde (mei-2008) : Dagwaarde (mei Taxatie Datum: Blad: 16

INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: 81081. Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG. Taxatie 81081 Datum: 12-12-2008 Blad: 1

INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: 81081. Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG. Taxatie 81081 Datum: 12-12-2008 Blad: 1 INBOEDELTAXATIERAPPORT Opdrachtnummer: 81081 Opdrachtgever: Mevrouw G. Voorbeeld Elandplein 2513 DEN HAAG Taxatie 81081 Datum: 12-12-2008 Blad: 1 Model 2005.2 Adviesbureau voor waardebepalingen van INBOEDELTAXATIERAPPORT

Nadere informatie

INBOEDEL INVULLIJST OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP AANTAL AANSCHAFJAAR NIEUWWAARDE

INBOEDEL INVULLIJST OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP AANTAL AANSCHAFJAAR NIEUWWAARDE INBOEDEL INVULLIJST OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP AANTAL AANSCHAFJAAR NIEUWWAARDE ENTREE/ HAL kapstok spiegel trapbekleding voordeurmat inhoud meterkast overig: TOILET vloerkleedje luchtverfrisser prikbord

Nadere informatie

LOT_ID TITLE DESCRIPTION 16-1 Zodiac Vitrinekast Zodiac Virtinekast en Zodiac TV Meubel 16-5 Bijzettafel 60 x 60 cm Bijzettafel 60 x 60 cm 16-10

LOT_ID TITLE DESCRIPTION 16-1 Zodiac Vitrinekast Zodiac Virtinekast en Zodiac TV Meubel 16-5 Bijzettafel 60 x 60 cm Bijzettafel 60 x 60 cm 16-10 LOT_ID TITLE DESCRIPTION 16-1 Zodiac Vitrinekast Zodiac Virtinekast en Zodiac TV Meubel 16-5 Bijzettafel 60 x 60 cm Bijzettafel 60 x 60 cm 16-10 Impuls Vitrinekast Impuls Vitrinekast 105 x 190 cm Zonder

Nadere informatie

Verzekeringen. Wonen. Inboedel Inventarisatielijst. Mei 2008 BE 01.7.10-0508

Verzekeringen. Wonen. Inboedel Inventarisatielijst. Mei 2008 BE 01.7.10-0508 Verzekeringen Mei 2008 Wonen Inboedel Inventarisatielijst BE 01.7.10-0508 Inboedel Inventarisatielijst Nu staat het er nog... Aan de hand van deze lijst kunt u de waarde van uw inboedel snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Allianz Inboedel waardemeter

Allianz Inboedel waardemeter Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Inboedel waardemeter Bescherming tegen onderverzekering Met Inboedelinventarisatielijst Bescherming tegen onderverzekering Algemeen De inboedelwaardemeter van

Nadere informatie

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning.

: NRVT: RT 521380868. DOEL Het verkrijgen van informatie en waardebepaling ten behoeve van voorgenomen aankoop van de woning. TAXATIERAPPORT OPDRACHTGEVER Naam Adres Postcode en plaats Telefoon E-mail TAXATEUR Naam Iman Verhelst Registraties Vastgoedcert RMT V668886248 NRVT RT 521380868 Naam kantoor De Koopmakelaar Adres kantoor

Nadere informatie

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe...

https://svmnivo.examenmanagementomgeving.nl/praktijkexamens/servlet/praktijkexamen/action/stappe... Examen: Praktijktoets Wonen versie 2013 (alleen Wonen) Toetsnummer: 51-16 Agglomeratie: Breda/Oosterhout/Etten-Leur/Ulvenhout-Breda Examen datum: 12 juni 2013 A. Opdracht/opname 0 (nog te verdelen punten

Nadere informatie

Jutte van der Voorst

Jutte van der Voorst BUDGETOVERZICHT van mijn huidige situatie Naam: Datum: INKOMSTEN Uitkering/loon Zorgtoeslag Huurtoeslag Bijzondere bijstand Voorlopige teruggave inkomsten belasting Kinderbijslag Overig Bijzondere bijstand

Nadere informatie

Slimme Interieurs Meesters in woondesign

Slimme Interieurs Meesters in woondesign www.slimmeinterieurs.nl is uw partner voor het inrichten en stofferen van uw Chalet, Caravan, Camper, Vakantiehuis, Strandhuis, Accommodatie, Woonhuis en Project. Maakt een passende inrichting tegen groothandelsprijzen!

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inboedelwaardemeter Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bescherming tegen onderverzekering U verzekert

Nadere informatie

HUISMAKEOVER MODELWONING EN TURNKEY OPLOSSINGEN

HUISMAKEOVER MODELWONING EN TURNKEY OPLOSSINGEN HUISMAKEOVER MODELWONING EN TURNKEY OPLOSSINGEN HUISMAKEOVER MODELWONING het gevoel van thuis Ervaar het verschil ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER SFEER COLLECTIES INRICHTING EN STOFFERING IEDERE HMO MODELWONING

Nadere informatie

Van Bijnkershoeklaan 201 (Transwijk) Utrecht

Van Bijnkershoeklaan 201 (Transwijk) Utrecht Bezoekadres Rijnlaan 7 Postcode/Plaats 3522 BA Utrecht Telefoon 030 288 06 00 Fax 030 289 64 90 Email info@willems-steinvoort.nl Internet www.willems-steinvoort.nl Van Bijnkershoeklaan 201 (Transwijk)

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene Voorwaarden Taxatie-Totaal.nl (versie januari 2011) Voor zowel de toegang tot en het gebruik van de website www.taxatie-totaal.nl als de daarop aangeboden dienstverlening van taxatie-totaal.nl

Nadere informatie

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba.

Project The Cond Or. Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Upgrade meubilair 1 Project The Cond Or Lastenboek Upgrade meubilair Het meubilair is van het merk CAMERICH en wordt geleverd en geplaatst door de firma Estia Facility Services bvba. Alle mogelijke opstellingen

Nadere informatie

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van:

Taxatierapport. Taxatierapport Moerdijkregeling. Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Taxatierapport Ter bepaling van de marktwaarde per 1 januari 2013 van: Object: te Moerdijk AKKOORD BURGEMEESTER: DATUM: Pagina 1 van 21 INHOUDSOPGAVE 1 OPDRACHT...

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING BIJ ONDERHOUD A Zwamvorming in de vloer Bij zwamvorming kunnen de volgende kosten ontstaan: 1. inboedel verwijderen en evt. tijdelijk opslaan in een beschikbaar gestelde container. 2.

Nadere informatie

Aanbevolen waardedefinities

Aanbevolen waardedefinities Aanbevolen waardedefinities Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verschillende waardedefinities, al is het maar voor een inboedelverzekering of bij de verdeling van een erfenis. Termen als nieuwwaarde

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

something new SOMETHING OLD, XXL binnenkijken

something new SOMETHING OLD, XXL binnenkijken 28 binnenkijken 29 XXL binnenkijken 2 SOMETHING OLD, something new HET JARENZEVENTIGHUIS DAT HENRIETTE EN PETER VIJFTIEN JAAR GELEDEN KOCHTEN, MOEST DRINGEND OPGEKNAPT WORDEN. GELUKKIG ZAG PETER DAT ER

Nadere informatie

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1

TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 Bij dit taxatierapport behoort het Normblad TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed MODEL 2002.1 --------------------------------------------------------------------- A. OPDRACHT/OPNAME Datum opdracht Naam

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER Je gaat studeren en je gaat op zoek naar een goede studentenwoning. Je wil graag een kamer huren samen met een collega-student. Wat moet je doen? 1. Maak de oefeningen op blad 2 en blad 3. 2. Controleer

Nadere informatie

SOLDEN VAN 2 T/M 31 JANUARI LOT 5421 2640 1699,- zoals in onze showroom LOT 5630 4999 3249,- zoals in onze showroom

SOLDEN VAN 2 T/M 31 JANUARI LOT 5421 2640 1699,- zoals in onze showroom LOT 5630 4999 3249,- zoals in onze showroom SOLDEN KORTINGEN OP ALLES! SOLDEN VAN 2 T/M 31 JANUARI LOT 5421 2640 1699,- LOT 5625 2780 1799,- LOT 5609 4858 3399,- LOT 4929 11.133 3339,- LOT 5630 4999 3249,- LOT 5623 2576 1799,- 30% 40% 50% 60% 70%

Nadere informatie

Het indienen van een schadeclaim

Het indienen van een schadeclaim Het indienen van een schadeclaim Algemeen De situatie kan zich voordoen dat u, tijdens uw verblijf in het St. Elisabeth Ziekenhuis, schade hebt opgelopen. U hebt dan de mogelijkheid een schadeclaim in

Nadere informatie

Esdoornstraat 10 (Bloemenbuurt) Utrecht

Esdoornstraat 10 (Bloemenbuurt) Utrecht Bezoekadres Rijnlaan 7 Postcode/Plaats 3522 BA Utrecht Telefoon 030 288 06 00 Fax 030 289 64 90 Email info@willems-steinvoort.nl Internet www.willems-steinvoort.nl Esdoornstraat 10 (Bloemenbuurt) Utrecht

Nadere informatie

: info@gastenverblijflindeboom.nl : 0523-63 75 85 : 0523-63 75 31 : 06-25 09 01 09. Betreft: Zaken ter overname Lindeboom.

: info@gastenverblijflindeboom.nl : 0523-63 75 85 : 0523-63 75 31 : 06-25 09 01 09. Betreft: Zaken ter overname Lindeboom. Driehoekweg 26 7737 PB STEGEREN : info@gastenverblijflindeboom.nl : 0523-63 75 85 : 0523-63 75 31 : 06-25 09 01 09 Betreft: Zaken ter overname Lindeboom Website: Domeinnaam www.gastenverblijf-lindeboom.nl

Nadere informatie

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Inboedelwaardemeter Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bescherming tegen onderverzekering U verzekert

Nadere informatie

Zwembadweg 2 61 - Posterholt

Zwembadweg 2 61 - Posterholt Zwembadweg 2 61 - Posterholt Recreatiewoning op eigen grond. De woning ligt op het Posterbos, een bungalowpark nabij het Landgoed "Aerwinkel". Het perceel bij deze bungalow is 150 m². De indeling is als

Nadere informatie

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite.

CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite. CATALOGUS-CATALOGUE Online verkoping van de faling - Online auction of the bankruptcy - Vente en ligne de la faillite STOCKVERKOOP bvba in opdracht van de curator/à la requête du curateus/ by order of

Nadere informatie

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Inboedel. inventarisatie

AEGON Woon- & VrijeTijdpakket. Inboedel. inventarisatie AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Inboedel inventarisatie Wie te laag verzekerd is, kan voor een forse strop komen te staan Verreweg de meeste inboedels zijn te laag verzekerd. Hoe dat komt? Eenvoudig, er

Nadere informatie

Wie te laag verzekerd is, kan voor een forse strop komen te staan

Wie te laag verzekerd is, kan voor een forse strop komen te staan Wie te laag verzekerd is, kan voor een forse strop komen te staan Verreweg de meeste inboedels zijn te laag verzekerd. Hoe dat komt? Eenvoudig, er worden steeds nieuwe dingen aangeschaft. Kleding. Een

Nadere informatie

LUXURY Bij Bulsink Interieurs vinden wij het

LUXURY Bij Bulsink Interieurs vinden wij het Hanglamp Catania In zwart metaal. Drie lichtpunten inclusief lampen. 140x50 cm 599.- Fauteuil Bayo zie pagina 2 Eetkamertafel Enrico Zeer apart metaal frame gecombineerd met keramiek blad 230x100 cm 2349.-

Nadere informatie

Plesmanstraat 341 Soesterberg

Plesmanstraat 341 Soesterberg Soesterberg Vraagprijs 135.000,= k.k. Hol & Molenbeek Antonlaan 600 3707 KD Zeist Telefoon 030 692 02 04 Telefax 030 692 55 34 E-mail zeist@holenmolenbeekwonen.nl www.holenmolenbeekwonen.nl Woningpaspoort

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh. Bouwen aan kansen

Jaarverslag 2013. Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh. Bouwen aan kansen Jaarverslag 2013 Stichting Steun de Woonvereniging De Burgh Bouwen aan kansen Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Doelstelling pag. 4 Organisatie pag. 4 Financiering woonproject pag. 5 Activiteiten pag. 5 Contact

Nadere informatie

Digitale catalogus. Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland

Digitale catalogus. Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland Digitale catalogus Beschikbaar gestelde inventaris Rabobank Salland 2013 Digitale catalogus meubilair Rabobank Salland Inhoudsopgave Werkplekken/ tafels... 2 Kasten... 19 Stoelen... 48 Beeldschermen...

Nadere informatie

Rode bank (loveseat) 2 Rode stoelen 4 witte houten eetkamerstoelen, schilderbaar in elke kleur die je maar wilt 19 september 19 september 26 september

Rode bank (loveseat) 2 Rode stoelen 4 witte houten eetkamerstoelen, schilderbaar in elke kleur die je maar wilt 19 september 19 september 26 september Banken/ stoelen/ bedden Omschrijving Prijs Rode bank (loveseat) 2 Rode stoelen 4 witte houten eetkamerstoelen, schilderbaar in elke kleur die je maar wilt 26 september Witte ronde poef, uitwasbare hoes

Nadere informatie

Inboedel inventarisatie

Inboedel inventarisatie Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Inboedel inventarisatie 1 Wie te laag verzekerd is, kan voor een forse strop komen te staan Verreweg de meeste inboedels zijn te laag verzekerd. Hoe dat komt? Eenvoudig, er

Nadere informatie

VERLICHTING 699,- ACTIE: GRATIS verlichting bij aankoop van je XOOON meubilair! GRATIS * VERLICHTING. bij aankoop van je meubelen 499,-

VERLICHTING 699,- ACTIE: GRATIS verlichting bij aankoop van je XOOON meubilair! GRATIS * VERLICHTING. bij aankoop van je meubelen 499,- bij aankoop van je meubelen 60 cm hoog 79,- 99,- 99,- 60 x 0 cm -zits OSLO 699,- Strakke lounge OSLO -zits met RVS poot, 6 cm, 699,-,-zits, 6 cm, 79,- 69,- Bijpassende poef, 80 x 60 cm vanaf 0 x 60 cm

Nadere informatie

Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen

Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen Stelsel tot afschaffing van de evenredigheidsregel van bedragen AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen

Nadere informatie

St.-Elisabethstraat 60C 5261 VN Vught

St.-Elisabethstraat 60C 5261 VN Vught St.-Elisabethstraat 60C 5261 VN Vught 3-Kamer appartement Vraagprijs: 189.000 euro k.k. Aanvaarding in overleg Instapklaar! Zeer lage servicekosten Slechts 30 euro per maand Actieve en Financieel gezonde

Nadere informatie

Hondenmand van onbehandeld sloophout Binnenmaat ± 75x55 cm Buitenmaat ± 80x60 cm Prijs: 115,-- Prijs met kussen: 125,--

Hondenmand van onbehandeld sloophout Binnenmaat ± 75x55 cm Buitenmaat ± 80x60 cm Prijs: 115,-- Prijs met kussen: 125,-- Hondenmand van onbehandeld sloophout Binnenmaat ± 75x55 cm Buitenmaat ± 80x60 cm Prijs: 115,-- Prijs met kussen: 125,-- Hondenmand van nieuw onbehandeld steigerhout Binnenmaat ± 75x55 cm Buitenmaat ± 80x60

Nadere informatie

Garantie. Garantievoorwaarden bert plantagie

Garantie. Garantievoorwaarden bert plantagie Garantie bert plantagie heeft uw meubel met uiterste zorg vervaardigd. Mocht het, ondanks onze goede zorgen, nodig zijn om aanspraak te maken op de garantie, dan dient u zich te wenden tot de dealer waar

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling

6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6 Cluster 5: detailhandel non-food ook op bestelling 6.1 Typering van het cluster Winkels in non-food met veel bestellingen die bij aflevering, direct daarna of direct daaraan voorafgaand worden betaald,

Nadere informatie

799,- 149,- 99,- Rosario 2,5-zits met longchair. Drum bijzettafel hoogte 43 cm. Home Sweet Home schilderij 90 x 90 cm 49, 95

799,- 149,- 99,- Rosario 2,5-zits met longchair. Drum bijzettafel hoogte 43 cm. Home Sweet Home schilderij 90 x 90 cm 49, 95 like ons op Bezoek onze nieuwe website www.happyathome.nl en bestel via onze webshop wanneer het jou uitkomt! Drum bijzettafel hoogte 43 cm 149,- Home Sweet Home schilderij 90 x 90 cm 49, 95 1 Rosario

Nadere informatie

DR POELSPAD 31 EINDHOVEN. Bouwjaar: 1960. Inhoud woning: 150 m³. Woonoppervlakte: 52 m²

DR POELSPAD 31 EINDHOVEN. Bouwjaar: 1960. Inhoud woning: 150 m³. Woonoppervlakte: 52 m² DR POELSPAD 31 EINDHOVEN Bouwjaar: 1960 Inhoud woning: 150 m³ Woonoppervlakte: 52 m² Aanvaarding: Makelaar: In overleg Susanne Meurkens www.eramakelaardijplus.nl Betaalbaar, modern en instapklaar Op zoek

Nadere informatie

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking.

Verschillen Inboedel. Verschillen Oud Nieuw. Dekkingen Basis en Allrisk. Onderdelen die vallen onder de Basis en Allriskdekking. Verschillen Inboedel Verschillen Oud Nieuw Dekkingen Basis en Allrisk Dekkingsgebied Dekkingen De dekkingsgebieden zijn: - In het woonhuis - In ander woonhuis of gebouw - Buiten het woonhuis tot 10.000

Nadere informatie

799,- Zoals afgebeeld in stof Savannah met elektrisch verstelbare relaxfunctie 1449,- Zirano luxe en comfortabele 2,5-zits in stof vanaf

799,- Zoals afgebeeld in stof Savannah met elektrisch verstelbare relaxfunctie 1449,- Zirano luxe en comfortabele 2,5-zits in stof vanaf like ons op 3 Elephant and baby schilderij 10 x 90 cm 199,- 4 verkrijgbaar met of zonder elektrisch verstelbare relaxfunctie 1 Zirano luxe en comfortabele,5-zits in stof vanaf 799,- Zoals afgebeeld in

Nadere informatie

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen

Wie betaalt? De Zijlen. b. De Zijlen. a. De Zijlen b. Cliënt. a. Cliënt b. De Zijlen. a. De Zijlen. a. De Zijlen Bijlage Wie betaalt wat? Kosten die onder de AWBZ vallen, betaalt. Sommige kosten van zorg en ondersteuning vallen onder de AWBZ, andere weer niet. Wie welke producten en diensten moet betalen is in hoofdlijnen

Nadere informatie

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever :

ALGEMEEN A. OPDRACHT/OPNAME. Datum opdracht : Naam opdrachtgever : Adres opdrachtgever : TAXATIERAPPORT financiering woonruimte model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT, VBO Bij dit taxatierapport behoort het Normblad Taxatierapport financiering woonruimte november 2002 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hieronder volgen enkele adviezen om uw inboedel veilig te stellen voor eventuele inbrekers.

Hieronder volgen enkele adviezen om uw inboedel veilig te stellen voor eventuele inbrekers. INBOEDELLIJST Toelichting Voorkom de teleurstelling van onderverzekering: Maak gebruik van de inboedelmeter en garantiebepaling tegen onderverzekering Maak gebruik van deze inboedellijst Inboedelmeter

Nadere informatie

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD

VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD VOORWAARDEN RAETSHEREN VAN ORDEN LEERLING EIGENDOMMEN -BESTURENRAAD Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151

Nadere informatie

MOERASVAREN 96. De achtertuin al gezien? Maar liefst 17 meter diep op het westen met keurige aanleg. HENDRIK IDO AMBACHT - VOLGERLANDEN

MOERASVAREN 96. De achtertuin al gezien? Maar liefst 17 meter diep op het westen met keurige aanleg. HENDRIK IDO AMBACHT - VOLGERLANDEN Een prachtige jonge woning (2008), type Kadijk, welke nu in koopgarant voor u te koop is. De woning wordt verkocht met koopgarant bepalingen. Met koopgarant krijgt de koper een korting op de marktprijs

Nadere informatie

PEEK&POMPE. Apennijnen 87 Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30

PEEK&POMPE. Apennijnen 87 Utrecht. M A K E L A A R S Objectinformatie INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 Objectinformatie Apennijnen 87 Utrecht CROESELAAN 393 3521 BZ UTRECHT T 030 752 33 33 F 030 752 33 30 INFO@PEEKENPOMPE.NL WWW.PEEKENPOMPE.NL KVK 30228652 NVM/VASTGOEDCERT Apennijnen 87 Utrecht In het groenrijke

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

"'IDORCASHuu*,11NEDERLAND

'IDORCASHuu*,11NEDERLAND "'IDORCASHuu*,11NEDERLAND - t FEB. 2013 Postbus 12 1619ZGAndijk Telefoon 0228 595900 Fax 0228 592787 info@dorcas.nl www.dorcas.nl www.dorcaswinkels.nl KvK 37124363 Btw 8156.60.170.B.01 Gemeente Heemstede

Nadere informatie

Giessenplein 14 Utrecht

Giessenplein 14 Utrecht Bezoekadres Rijnlaan 7 Postcode/Plaats 3522 BA Utrecht Telefoon 030 288 06 00 Fax 030 289 64 90 Email info@willems-steinvoort.nl Internet www.willems-steinvoort.nl Giessenplein 14 Utrecht Royaal en goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit!

Hoofdstuk 22. De kosten van duurzame productiemiddelen. Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! www.jooplengkeek.nl De kosten van duurzame productiemiddelen Hoofdstuk 22 Wat zijn afschrijvingen? Waardevermindering van je bezit! Duurzame bezittingen gaan we afschrijven in meerdere jaren. (niet in

Nadere informatie

Händelstraat 106 A Utrecht

Händelstraat 106 A Utrecht Bezoekadres Rijnlaan 7 Postcode/Plaats 3522 BA Utrecht Telefoon 030 288 06 00 Fax 030 289 64 90 Email info@willems-steinvoort.nl Internet www.willems-steinvoort.nl Händelstraat 106 A Utrecht Royale, lichte

Nadere informatie

Sint Hubertuslaan 13. 6467 CH Kerkrade. Vraagprijs: 389.000,-- k.k..

Sint Hubertuslaan 13. 6467 CH Kerkrade. Vraagprijs: 389.000,-- k.k.. Sint Hubertuslaan 13 6467 CH Kerkrade Vraagprijs: 389.000,-- k.k.. Omschrijving: Op uitstekende locatie nabij het centrum van Terwinselen en de Botanische tuin gelegen vrijstaand landhuis met een fraai

Nadere informatie

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem

Taxatierapport. Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Taxatierapport Zuid-Schalkwijkerweg 12 te 2034 JE Haarlem Tiede de Boer Heemstede, januari 2013 2 Inhoudsopgave Opdracht... 3 Kadastrale gegevens... 4 Bestemmingsplan... 5 Omschrijving... 6 Milieugegevens

Nadere informatie

Jan van Zutphenlaan 39 + GARAGE Utrecht (Groen-Zuilen)

Jan van Zutphenlaan 39 + GARAGE Utrecht (Groen-Zuilen) Bezoekadres Rijnlaan 7 Postcode/Plaats 3522 BA Utrecht Telefoon 030 288 06 00 Fax 030 289 64 90 Email info@willems-steinvoort.nl Internet www.willems-steinvoort.nl Jan van Zutphenlaan 39 + GARAGE Utrecht

Nadere informatie

Markt 30 Beverwijk. Vraagprijs 133.500,-- k.k.

Markt 30 Beverwijk. Vraagprijs 133.500,-- k.k. Markt 30 Beverwijk Vraagprijs 133.500,-- k.k. Geachte belangstellende, Allereerst danken wij U, mede namens onze opdrachtgever, voor de door U getoonde interesse. Wij informeren U graag uitgebreid over

Nadere informatie

Op gen Hoes 54. 6442 PM Brunssum. Vraagprijs: 124.500,-- k.k..

Op gen Hoes 54. 6442 PM Brunssum. Vraagprijs: 124.500,-- k.k.. Op gen Hoes 54 6442 PM Brunssum Vraagprijs: 124.500,-- k.k.. Omschrijving: In een woonwijk gelegen eindwoning met inpandige garage en houten berging op een perceel van 152 m2 eigen grond gelegen. De woning

Nadere informatie

Oplevering: 2011-2012. 2011 huurzaak.nl

Oplevering: 2011-2012. 2011 huurzaak.nl In Nijmegen aan de Bijleveldsingel heeft Van de Water Beheer bv uit Nijmegen, 8 huur appartementen ontwikkeld. De appartementen hebben een afmeting van 73 tot 89 m², voorzien van 1 of 2 slaapkamers. De

Nadere informatie

WONINGBROCHURE. Faunalaan 171 DRIEBERGEN-RIJSENBURG

WONINGBROCHURE. Faunalaan 171 DRIEBERGEN-RIJSENBURG WONINGBROCHURE Faunalaan 171 DRIEBERGEN-RIJSENBURG Faunalaan 171 Driebergen-Rijsenburg Vraagprijs 195.000,-- k.k. Kenmerken: * Licht, compleet geïsoleerd appartement * Fraaie locatie met prachtig uitzicht!

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Taxatie. Boedeltaxatie. Peildatum. Klager en zijn partner hebben in 2006 een woning gekocht. Nadat klager en zijn partner in augustus 2008 uit elkaar waren gegaan heeft hij beklaagde in verband met de

Nadere informatie

S@LE. Notta 3-zits in stof vanaf. Bergkast Coiba, vanaf 1199,- S@LE 999,- optioneel verstelbare zitting. De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij:

S@LE. Notta 3-zits in stof vanaf. Bergkast Coiba, vanaf 1199,- S@LE 999,- optioneel verstelbare zitting. De HAPPY@HOME collectie is verkrijgbaar bij: like ons op Bergkast Coiba, vanaf 1199,- optioneel verstelbare zitting deze bank is NIEUW! Notta 3-zits in stof vanaf 999,- Zoals afgebeeld 3-zits in luxe stof Calabria met verstelbare zitting 1149,- De

Nadere informatie

Dillegaard 291. 6417 HP Heerlen. Prijs in nader overleg.

Dillegaard 291. 6417 HP Heerlen. Prijs in nader overleg. Dillegaard 291 6417 HP Heerlen Prijs in nader overleg. Omschrijving: Op een schitterende locatie met vrij uitzicht op de vierde etage gelegen goed onderhouden appartement met balkon en berging in het souterrain.

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

GEWAAGD CONTRAST EIGENZINNIG & RETRO. Bij Bulsink Interieurs vinden wij het heel. belangrijk dat u naar huis gaat met de

GEWAAGD CONTRAST EIGENZINNIG & RETRO. Bij Bulsink Interieurs vinden wij het heel. belangrijk dat u naar huis gaat met de Eetkamerstoel Enrico In leder Heavy marrone met armleuningen 499.- GEWAAGD CONTRAST Natuurlijke en ruwe materialen in combinatie met metaal en ranke vormen. Door dit gewaagde contrast komen alle materialen

Nadere informatie

SOLDEN. bij BETAALBAAR DESIGN. Be inspired by OKAY. Actie prijs. Actie prijs. My choice of living. Ruime keuze kaders. Dressoir 665*> Tafel 287*>

SOLDEN. bij BETAALBAAR DESIGN. Be inspired by OKAY. Actie prijs. Actie prijs. My choice of living. Ruime keuze kaders. Dressoir 665*> Tafel 287*> SOLDEN bij BETAALBAAR DESIGN Dressoir 665*> 549 Tafel 287*> 245 Ruime keuze kaders Eetkamer in hoogglanslak wit met grijze accenten Dressoir incl. LED verlichting 220x90x50cm 665* > 549 Tafel 180x90cm

Nadere informatie

KOOLZAADSTRAAT 23 HENGELO

KOOLZAADSTRAAT 23 HENGELO Vraagprijs 149.500,-- k.k. Te koop: Aan de rand in een doodlopende straat van de zeer geliefde woonwijken Groot-Driene en De Grundel gelegen goed onderhouden HOEKWONING met inpandige berging, tuin, moderne

Nadere informatie

Lage Bergweg 31 - B8, 7361 GT Beekbergen

Lage Bergweg 31 - B8, 7361 GT Beekbergen Lage Bergweg 31 - B8, 7361 GT Beekbergen Vraagprijs 79.000,00 kosten koper Omschrijving Op Droompark Beekbergen (voorheen Recreatielandgoed De Valouwe) gelegen, uitstekend onderhouden ruime recreatiebungalow

Nadere informatie

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer

Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Werkinstructie taxatierapport voor Bijzonder Beheer Introductie Vanaf 1 januari 2011 is het verplicht voor NHG zaken om ook taxaties in het kader van Bijzonder Beheer te laten valideren. Het is dan ook

Nadere informatie

OEGSTGEEST LIJTWEG 407. Vraagprijs 119.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia.

OEGSTGEEST LIJTWEG 407. Vraagprijs 119.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout T 0252-216334. E voorhout@zekervia.nl. I www.zekervia. OEGSTGEEST LIJTWEG 407 Vraagprijs 119.000,-- k.k. A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout A Herenstraat 114; 2215KK Voorhout KENMERKEN: Soort woonhuis Servicekosten: Ideaal

Nadere informatie

www.mijnhuisuwhuis.nl

www.mijnhuisuwhuis.nl Pisanostraat 82 Eindhoven Vraagprijs 155.000,= K.K. Inhoud woning 225 m 3 Woon opp: 80 m² Bouwjaar: 1965 Sfeervol, modern afgewerkt en goed onderhouden royale 3 kamerhoekappartement op de 2e verdieping

Nadere informatie

Rottumeroog 38 Heemskerk

Rottumeroog 38 Heemskerk Rottumeroog 38 Heemskerk Vraagprijs 249.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Allereerst danken wij U, mede namens onze opdrachtgever, voor de door U getoonde interesse. Wij informeren U graag uitgebreid

Nadere informatie

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door:

object: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie G. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: OPNAMEFORMULIER TAXATIE Sectie A. waardepeildatum: opnamedatum: Opdracht verstrekt door: Sectie B. OBJECT Woningtype: vrijstaand / 2-1 kap / geschakelde 2-1 kap / geschakeld / halfvrijstaand / tussen-

Nadere informatie

SOLDEN %"# !"# $"# &'()*+,!"#$%#&&'(%$)*$%#&+,*-%.%'#*'#$%#,!!'/&&. &''34./ 5*++.+*+6 !"! VAN 1 JULI TOT 31 JULI '+)-.& /+.01'+2.

SOLDEN %# !# $# &'()*+,!#$%#&&'(%$)*$%#&+,*-%.%'#*'#$%#,!!'/&&. &''34./ 5*++.+*+6 !! VAN 1 JULI TOT 31 JULI '+)-.& /+.01'+2. SOLDEN VAN 1 JULI TOT 31 JULI '+)-.& /+.01'+2.1 &''34./ 5*++.+*+6 2,5-longchair (260x212) 865,- Stoel 109,- Allergievrij hoofdkussen (stevig - 60x70) 34,95,- Stapelbed (209x140x105) 295,- " "# "# %"# &'()*+,

Nadere informatie

1.595,- 60% 70% 40% 20% ACTIEMODEL 50% 30% Hoekbank Arturo

1.595,- 60% 70% 40% 20% ACTIEMODEL 50% 30% Hoekbank Arturo Marco Marknesse Kijk voor de hele collectie www.marcomarknesse.nl Hoge en opruiming BIJ MARCO MARKNESSE ACTIEMODEL Hoekbank Arturo Deze fraaie hoekbank Arturo is leverbaar in meerdere kleuren stof. Diverse

Nadere informatie

HUISMAKEOVER TURN-KEY EN SHORT-STAY WOONCONCEPTEN

HUISMAKEOVER TURN-KEY EN SHORT-STAY WOONCONCEPTEN HUISMAKEOVER TURN-KEY EN SHORT-STAY WOONCONCEPTEN het gevoel van thuis HUISMAKEOVER TURN-KEY Ervaar het verschil ERVAAR HET VERSCHIL HUISMAKEOVER TURN-KEY WONEN AUTHENTIEK HUISMAKEOVER WOONCONCEPTEN Wij

Nadere informatie

Onderste Scheydt 152. 6372 RD Landgraaf. Vraagprijs: 199.000,-- k.k..

Onderste Scheydt 152. 6372 RD Landgraaf. Vraagprijs: 199.000,-- k.k.. Onderste Scheydt 152 6372 RD Landgraaf Vraagprijs: 199.000,-- k.k.. Omschrijving: Op een schitterende locatie met uniek panoramisch uitzicht aan de rand van Schaesberg gelegen goed onderhouden en in 2009

Nadere informatie

www.mijnhuisuwhuis.nl

www.mijnhuisuwhuis.nl Oude Engelenseweg 14a s-hertogenbosch Inhoud woning ca. 110 m 3 Woon opp: ca. 43 m² Balkon: ca. 25 m² Bouwjaar: 1938 Gerenoveerd: 2011 Vraagprijs 115.000,= K.K. Smaakvol ingericht, verrassend ruim, instapklaar

Nadere informatie

Planetenstraat 37 Nijmegen

Planetenstraat 37 Nijmegen Planetenstraat 37 Nijmegen Vraagprijs 130.000,= k.k. In de rustige en groene wijk Hees gelegen goed onderhouden 3-kamer appartement met balkon. Kolmeijer ERA Makelaars Nijmegen 6522 AC Nijmegen 024-3609552

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Beyaert 44 Noordwijk aan Zee

Vrijblijvende informatie Beyaert 44 Noordwijk aan Zee Vrijblijvende informatie Beyaert 44 Noordwijk aan Zee Bonnike Makelaardij BV www.bonnike.nl 071-3619365 Omschrijving Met schitterend zicht op zee en strand gelegen goed onderhouden 3-kamer appartement

Nadere informatie

opruiming! interieuradvies & wooninrichting zondags open! Maakt wonen bijzonder

opruiming! interieuradvies & wooninrichting zondags open! Maakt wonen bijzonder interieuradvies & wooninrichting Maakt wonen bijzonder opruiming! We maken plaats voor de voorjaarscollectie bank Jesse P2 gordijnen P4 zondags open! van 12.00 tot 17.00 uur verf behang vloeren gordijnen

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

Emiclaerhof 152 AMERSFOORT

Emiclaerhof 152 AMERSFOORT Emiclaerhof 152 AMERSFOORT Aantal kamers: 3 Aantal slaapkamers: 2 Woonoppervlakte: 72 m 2 Gebouwgebonden buitenruimte: 4 m 2 Eterne bergruimte: 4 m 2 Inhoud: 223 m 3 Bouwjaar: 1992 De Ruiter Makelaarshuis

Nadere informatie

Meubels, keukens, sanitair

Meubels, keukens, sanitair ONLINE VEILING MEUBELS, KEUKENS, SANITAIR EN VOORRADEN (NL) Meubels, keukens, sanitair Nijverheidsweg 7A - 4041 CK Kesteren (Meubels, keukens, sanitair en voorraden) Sluitingsdatum: dinsdag 23 OKTOBER

Nadere informatie

4 t/m 19 Stoelen en tafels Het is licht. 20 t/m 33 Stoelen en tafels Het is donker. 54 t/m 61 Metaal Denk in staal. 62 t/m 67 Stapelstoelen Stapel op

4 t/m 19 Stoelen en tafels Het is licht. 20 t/m 33 Stoelen en tafels Het is donker. 54 t/m 61 Metaal Denk in staal. 62 t/m 67 Stapelstoelen Stapel op Catalogus 2011/12 2 Inhoud 3 4 t/m 19 Stoelen en tafels Het is licht 20 t/m 33 Stoelen en tafels Het is donker 34 t/m 41 Gestoffeerd Stof tot nadenken 42 t/m 53 Hotel en recreatie Gastvrij genieten 54

Nadere informatie

Woninginformatie. Weelsedijk 10 - Strijen. Aanvaarding in overleg Vraagprijs 195.000,- k.k. www.spieringmakelaardij.nl

Woninginformatie. Weelsedijk 10 - Strijen. Aanvaarding in overleg Vraagprijs 195.000,- k.k. www.spieringmakelaardij.nl Woninginformatie Weelsedijk 10 - Strijen Aanvaarding in overleg Vraagprijs 195.000,- k.k. www.spieringmakelaardij.nl Oost Voorstraat 57 3262 JG OUD BEIJERLAND Telefoon: 0186-621299 Bijzonder; een karakteristiek

Nadere informatie

Wenckebachstraat 31. 6372 TV Landgraaf. Vraagprijs: 139.000,-- k.k..

Wenckebachstraat 31. 6372 TV Landgraaf. Vraagprijs: 139.000,-- k.k.. Wenckebachstraat 31 6372 TV Landgraaf Vraagprijs: 139.000,-- k.k.. Omschrijving: In een kindvriendelijke woonwijk op een prima locatie met schitterend vrij uitzicht over landerijen gelegen tussenwoning

Nadere informatie

Echt Leliestraat 25. Aanvaarding: In overleg Vraagprijs: 109.500,= k.k.

Echt Leliestraat 25. Aanvaarding: In overleg Vraagprijs: 109.500,= k.k. Echt Leliestraat 25 Aanvaarding: In overleg Vraagprijs: 109.500,= k.k. Jack Frenken makelaars en hypotheekadviseurs Reinald Residentie, Graaf Reinaldstraat 1, 6041 XB Roermond T 0475 33 52 25, www.jackfrenken.nl,

Nadere informatie

Veilingcatalogus Faillissement Hotel Tante Pietje BV

Veilingcatalogus Faillissement Hotel Tante Pietje BV Veilingcatalogus Faillissement Hotel Tante Pietje BV Kijkdag: Dinsdag 9 december 2014 van 13.00 tot 16.00 uur Sluiting veiling: Donderdag 11 december 2014 vanaf 19.00 uur. Let op! In ons veilingsysteem

Nadere informatie

Monseigneur Nolensplein 12 in Venlo

Monseigneur Nolensplein 12 in Venlo Koninginnesingel 88, 5911 KG Venlo Tel: 077-3210128 www.uwwoning.nl info@uwwoning.nl Vraagprijs: 197.000,- k.k. Monseigneur Nolensplein 12 in Venlo In hartje centrum van Venlo op de 3e verdieping gelegen

Nadere informatie

JACQUES URLUSSTRAAT 37 HENGELO

JACQUES URLUSSTRAAT 37 HENGELO JACQUES URLUSSTRAAT 37 HENGELO Vraagprijs 149.500,-- k.k. LET OP: De perfecte woning voor starters en snelle beslissers die kiezen voor een instapklare woning!. De woning is voorzien van een prima afgewerkte

Nadere informatie

Kex Volendam. Eetkamerstoel Sage Leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten. Nu in leder Taurus

Kex Volendam. Eetkamerstoel Sage Leverbaar in diverse stof- en lederkwaliteiten. Nu in leder Taurus OPRUIMKRANT WINTER OPRUIMKRANT 2016 - CARRE WINTER WONEN 2016 - EN CASBA SLAPEN WONEN B.V. DE MOOISTE DE MOOISTE WOONWINKEL WOONWINKEL WINTERKORTING TOT70% MODELLEN SALE Hoekbank Vredenburg Leverbaar in

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie