Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps"

Transcriptie

1 Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

2 Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste jaren hebben mid- en smallcap aandelen een behoorlijk betere performance (bron:bloomberg) laten zien dan de large cap aandelen. Dit is deels te verklaren door de onderwaardering van mid- en smallcaps in vergelijking tot largecaps. Hoewel een groot deel van de inhaalslag is voltooid, lijkt er nog voldoende ruimte voor verdere stijging. Met name ten opzichte van Europese mid- en smallcap aandelen zijn de Nederlandse mid- en smallcap aandelen nog ondergewaardeerd. Onderstaande tabel laat zien dat de waardering van Nederlandse mid- en smallcaps nog steeds lager is ten opzichte van largecaps en Europese mid- en smallcaps. Small caps Nederland Large caps Nederland Small caps West Europa Large caps West Europa Koerswinst verhouding Koeswinst verhouding Koerswinst verhouding Bron: Kempen & Co estimates Performance Nederlandse mid- en smallcap aandelen t.o.v. Nederlandse largecaps en Europese smallcaps Bron: Kempen & Co Waarom de Kempen Dutch Mid & Smallcap Note Om beleggers de mogelijkheid te geven te beleggen in Nederlandse mid- en smallcap aandelen, met de zekerheid van hoofdsomgarantie op einddatum, heeft Kempen & Co de Kempen Dutch Mid & Smallcap Note ( de Note ) ontwikkeld. Deze Note wordt uitgegeven door Coöperatieve Centrale Raiffeisen_Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products). Naast een participatie in een mandje van Nederlandse mid- en smallcap aandelen ontvangt de belegger de dividenden die jaarlijks zullen worden uitgekeerd in de vorm van een coupon. Door te beleggen in de Kempen Dutch Mid & Smallcap Note profiteert u van de breed gewaardeerde expertise van de aandelen research afdeling van Kempen & Co. Ieder halfjaar zullen de experts van Kempen & Co zorgvuldig het mandje aandelen bestuderen en op basis van hun bevindingen het mandje (in samenwerking met Rabobank Structured Products, de dealer van de Notes) aanpassen aan de marktomstandigheden van dat moment. Op deze manier blijft u voor de volledige looptijd van de Note belegd in een up to date mandje van Nederlandse mid- en smallcap aandelen. Beschermd & Dynamisch beleggen in Mid- en Smallcaps

3 In onderstaande tabel staan de aandelen waarin initieel wordt belegd. Alle aandelen zullen een gelijke weging hebben. Ieder halfjaar zal op basis van deskundig advies van de research afdeling van Kempen & Co een nieuw mandje aandelen worden samengesteld. Aandeel Market Cap Dividend 2005 Sector Aalberts 1,259.61m 2.1% Capital Goods BAM 1,677.71m 3.6% Construction Boskalis 1,369.75m 3.1% Construction Buhrmann 1,941.21m 1.9% Distribution Crucell m 0.0% Biotechnology Imtech m 3.9% Engineering Nutreco 1,567.25m 5.0% Food Producers Ordina m 1.7% Ict Services SBM Offshore 2,650.72m 3.6% Oil Services Sligro m 2.8% Food retail USG People 1,817.06m 2.5% Staffing Vopak 1,663.78m 2.9% Distribution & Transport Bron: Company Data, Kempen & Co september '06 Onderstaande grafiek laat de performance zien van de mid- en smallcaps selectie van Kempen & Co t.o.v. samengestelde indices (AEX, AMX, AScX en MSCI Small cap Europe) Performance Kempen favourites vs indices Bron: Kempen & Co Werking van de Note Om de nominale waarde van de belegging op de einddatum te kunnen garanderen werkt de Note met een dynamische beleggingsstrategie op basis van de zogenaamde Constant Proportionality Portfolio Insurance -methode (de Beleggingsstrategie ). De Beleggingsstrategie bestaat uit een aandelencomponent (bestaande uit de geselecteerde mid- en smallcap aandelen) en een beschermingscomponent. Op basis van koersontwikkelingen van het Mandje en de rente-ontwikkelingen wordt met behulp van een formule bepaald hoeveel wordt belegd in het Mandje (de Aandelencomponent) en hoeveel in obligaties (de Beschermingscomponent). De verhouding van deze twee componenten binnen de Beleggingsstrategie kan dagelijks wisselen. Bij aanvang van de Note zal 100% van de inleg worden belegd in de Aandelencomponent. In het algemeen, bij gelijkblijvende overige omstandigheden, zal bij een stijgende koers van het Mandje vervolgens geleidelijk een groter gedeelte in de Aandelencomponent worden belegd. Rabobank Structured Products zal daartoe, zo lang de marktomstandigheden het toelaten, een extra financiering aanbieden om aandelen bij te kopen. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking en kan de investering in Beschermd & Dynamisch beleggen in Mid- en Smallcaps

4 de Aandelencomponent oplopen tot maximaal 150% van de nominale waarde. Daarnaast heeft een stijgende rente een positief effect op de hoogte van het belegd gedeelte in de Aandelencomponent en vice versa. Dit komt omdat bij een stijgende rente de Beschermingscomponent relatief goedkoper wordt en er dus meer geld overblijft om te investeren in de Aandelencomponent Bij een dalende koers van het Mandje zal de belegging in de Aandelencomponent worden afgebouwd en worden herbelegd in de Beschermingscomponent, tot aan een minimale allocatie van 0% in de Aandelencomponent. Ieder jaar zullen de tussentijds ontvangen reguliere dividenden van de aandelen in het Mandje volledig aan de houder van de Notes worden uitgekeerd in de vorm van een coupon. Ook in deze situatie profiteert de belegger behalve van de koersontwikkeling, volledig van de ontvangen reguliere dividenden, over de Aandelencomponent op dat moment. Buitengewone dividenden, over de Aandelencomponent (zoals bijvoorbeeld superdividend) zullen niet worden uitgekeerd als onderdeel van de coupon maar worden herbelegd in de Beleggingsstrategie. Op afloopdatum ontvangt u de waarde van de Beleggingsstrategie. Dit is de totale waarde van de Aandelencomponent en de Beschermingscomponent aan het einde van de looptijd. Indien de waarde van de Beleggingsstrategie lager is dan de nominale waarde ontvangt u gegarandeerd door Rabobank Structured Products, 100% van de nominale waarde. Inschrijvingsprocedure U kunt vanaf donderdag 2 november tot vrijdag 17 november 2006, uur, inschrijven via uw eigen bank of commissionair op de Kempen Dutch Mid & Small Cap Note. Zie voor nadere informatie over de Beleggingsstrategie, risico s en overige voorwaarden de definitieve voorwaarden d.d. 1 november Uw bank of commissionair kan u uitgebreid informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Alvorens u een investeringsbeslissing neemt, dient u het voor dit product volledige prospectus (Offering circular d.d. 27 december 2005 en het supplement daartoe 23 maart 2006) en definitieve voorwaarden d.d. 1 november 2006 te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Uitgevende Instelling: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) Inschrijfperiode: 2 november tot 17 november 2006, uur. Vervroegde sluiting is mogelijk. Stortingsdatum: 22 november 2006 Strike Date /Investment Date: 23 november 2006 Eerste notering: 22 november 2006 op Eurolist van Euronext Amsterdam Fondscode: Isin code: NL Coupon observatie datum: Ieder jaar op 24 november Einddatum: 28 november 2013 Beschermingspremie: 1,50% per jaar over de Beleggingsstrategie Nominale waarde: per note EUR 1.000,- Introductiekoers: 101% Garantiewaarde op einddatum: EUR 1.000,- per Note Initiële waarde Beleggingsstrategie: EUR 970,- (97%) Uitbetaling op einddatum: a) Minimaal de Garantiewaarde, of indien hoger: b) de waarde van de Beleggingsstrategie Indien de vraag groter is dan het aantal beschikbare Notes kan bij toewijzing reductie plaatsvinden. Beschermd & Dynamisch beleggen in Mid- en Smallcaps

5 Voordelen & Risico s Voordelen:. Minimaal 100% van de nominale waarde op de einddatum. Hefboomwerking met maximale participatie tot 150% in de Aandelencomponent van de Beleggingsstrategie. Jaarlijkse uitkering van dividenden in de vorm van een coupon*. Jaarlijkse selectie van mid- en small cap aandelen door de aandelen research afdeling van Kempen & Co. Dagelijkse verhandeling op Euronext Amsterdam Risico s De gehanteerde beleggingsstrategie, CPPI, is een dynamisch allocatiemechanisme dat de waarde van de Beleggingsstrategie verdeelt over de Aandelencomponent en de Beschermingscomponent, gebaseerd op hun relatieve prestaties. Veranderingen in marktomstandigheden en/of specifieke voorwaarden van de beleggingen kunnen leiden tot snel op elkaar volgende aanpassingen in de allocaties (d.w.z. componenten vergroten en verkleinen) wat een negatief effect op de waarde van de Beleggingsstrategie kan hebben. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat onder bepaalde marktomstandigheden bij bijvoorbeeld een koersdaling van het Mandje of een rentedaling, de waarde van de Beleggingsstrategie volledig kan worden gealloceerd aan de Beschermingscomponent, waardoor de Note gedurende de looptijd en voor onbepaalde tijd het karakter kan aannemen van een zero-coupon obligatie. De Garantiewaarde wordt alleen op de einddatum betaald. De koers van de Note kan gedurende de looptijd onder het Garantiewaarde noteren. U loopt kredietrisico op Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) als emittent van de Note. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kosten De uitgiftekoers van de Note bedraagt 101%. In deze koers zijn distributie en emissiekosten van 4% opgenomen. Daarnaast wordt er aan de Beleggingsstrategie dagelijks een beschermingspremie van 1,50% op jaarbasis onttrokken. Uit deze beschermingspremie wordt onder meer de administratieve kosten voor bijvoorbeeld de dividendbetaling alsmede de transactiekosten voor de dynamische allocatie van het product voldaan. Het totaal van deze kosten is afhankelijk van de hoogte van de participatiegraad in het Mandje. * Buitengewone dividenden, zoals bijvoorbeeld een super dividend, zullen niet worden uitgekeerd maar worden herbelegd in de Beleggingsstrategie.

6 Waarschuwing Deze brochure vestigt uw aandacht op enkele aspecten en risico's die verbonden zijn aan de Kempen Dutch Mid & Small Cap Note(hierna 'de Note'), maar vermeldt niet alle risico's en andere belangrijke aspecten van de Note. Voordat u overgaat tot een belegging in de Note, dient u het volledige Prospectus (offering circular d.d. 27 december 2005 en het supplement daartoe d.d. 23 maart 2006 en definitieve voorwaarden van de Note d.d. 1 november 2006) grondig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Indien u de aan de Note verbonden risico's niet volledig hebt begrepen dient u professioneel advies en uitleg in te winnen, dan wel af te zien van een belegging in de Note. Een belegging in de Note is wellicht niet geschikt voor alle lezers van deze brochure. Indien u niet zeker weet of de Note voor u een geschikt beleggingsinstrument is, vraag dan om advies bij uw bank of een professionele adviseur. Deze brochure is bedoeld om informatie te geven, en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd, als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het Offering Circular en de definitieve voorwaarden te worden genomen. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat, ondanks de hoofdsombescherming op de vervaldag, de Note vóór de vervaldag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de nominale waarde. Het is over het algemeen niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de prijzen van de onderliggende aandelen, wijziging in rentevoeten, alsook het algemene marktsentiment en macro-economische vooruitzichten. Het valt niet te voorspellen of de markt in de Note liquide of niet liquide zal zijn. Het is op elk moment mogelijk dat er maar één marketmaker is, en dat kan Rabobank International zijn. Het is mogelijk dat een makelaarscommissie wordt gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden, maar Kempen & Co N.V. (hierna Kempen) biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk, voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven opinies en schattingen zijn gebaseerd op het beste oordeel dat Kempen & Co op de datum van deze brochure heeft kunnen vormen, en kunnen, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in deze brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze brochure is bedoeld om informatie te geven, en is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Kempen of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Kempen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Kempen verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Transacties in de Note zijn in sommige landen, en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan zijn uitsluitend bestemd voor distributie binnen Nederland en mogen niet worden verspreid aan particuliere beleggers in Belgie het Verenigd Koninkrijk, noch aan personen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan. Kempen & Co NV Beethovenstraat WZ Amsterdam Postbus AR Amsterdam Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) Kempen & Co, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Structured Products) en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. KCM Vormgeving / november 2006

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat

Beleggen in de biotechnologie sector. Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Beleggen in de biotechnologie sector Rendement gebaseerd op de hoogste jaarlijkse aandelenstand bereikt gedurende de looptijd van het Certificaat Genoteerd aan Euronext Amsterdam BIOTECH BULL Certificaat

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten

Binck turbo s. Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s Versneld beleggen op de meest liquide markten Binck turbo s De turbo is een populair product onder ervaren en actieve beleggers. Het hoge winstpotentieel gecombineerd met een transparante

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16.

Inhoud. Commerzbank Turbos s 04. Hoe werkt een Turbo? 05. BEST Turbo s 12. Limited Turbo s 14. Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16. Commerzbank Turbo s Inhoud 3 Inhoud Commerzbank Turbos s 04 Hoe werkt een Turbo? 05 BEST Turbo s 12 Limited Turbo s 14 Hoe koopt en verkoopt u een Turbo? 16 Risico s 18 Kosten 20 4 Commerzbank Turbo s

Nadere informatie

Robeco Groen Garant okt 08/13

Robeco Groen Garant okt 08/13 Robeco Groen Garant okt 08/13 Groen beleggen met garantie en tot 2,5% belastingvoordeel Younique Financieel maatwerk volgens Robeco Besteedt u ook te weinig tijd en aandacht aan geld? Of ontbreekt het

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Beleggen bij een stijgende rente

Beleggen bij een stijgende rente Beleggen bij een stijgende rente Wij vinden het van belang u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten en de trends die zich voordoen. Op deze wijze kunt u samen met uw adviseur inspelen

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Beleggen met Boosters

Beleggen met Boosters Beleggen met Boosters Rogier San Giorgi Amsterdam, 26 januari 2015 BNP Paribas Markets: een warm bad Team dat Turbo heeft gelanceerd naar BNP Paribas Nico Bakker en andere partners Actief in Nederland

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie