*Z003B738382* Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus ZK BEESEL. Geachte college,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*Z003B738382* Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus ZK BEESEL. Geachte college,"

Transcriptie

1 Gemeente Beesel het college van Burgemeester en Wethouders Postbus ZK BEESEL 1 datum 19 april 2017 *Z003B738382* behandeld door Frank Wulms Firstwatch document uw kenmerk telefoonnummer DC9898F48A4D46A88FE05DBD7D9A02RB ons kenmerk Z015860/UIT bijlage(n) - Risicobeheersing onderwerp Advies externe veiligheid Parallelweg Reuver Geachte college, Op 8 maart 2017 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord gevraagd advies uit te brengen in het kader van de wet ruimtelijke ordening, op basis van artikel 9 van het Besluit externe veiligheid transportroutes en artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Het betreft het advies in verband met de bouw van een nieuwe fabriekshal, kantoor en kantine op de locatie Parallelweg 5 en 6 in Reuver. De bouw van de nieuwe fabriekshal past niet binnen het geldende bestemmingsplan en is een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dit advies is gebaseerd op de ruimtelijke onderbouwing Parallelweg 5 en 6 te Reuver van BMD advies, rapportnr r d.d. 31 juni Het advies is opgesteld door F. Wulms van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het conceptadvies is afgestemd met Carry van den Beld namens de gemeente Beesel. Relevante aspecten externe veiligheid De volgende aspecten zijn relevant: Risicobronnen Het plangebied ligt op ongeveer 30 meter van de N271 en ongeveer 40 meter van de spoorlijn Venlo-Roermond. Over de N271 en de spoorlijn vind transport van gevaarlijke stoffen plaats. Daarnaast ligt parallel aan het spoor op een afstand van ongeveer 60 meter een hogedruk aardgasleiding (Z509-01).

2 Scenario s Per stofcategorie is hieronder het incidentscenario ongeval met een ketelwagen op het spoor, ongeval met een tankwagen op de weg en ongeval met de hogedruk aardgasleiding uiteengezet. Spoor Ongeval ketelwagen met een brandbare vloeistof: plasbrand Een plasbrand word veroorzaakt doordat na een botsing de ketelwagen met een brandbare vloeistof (bijv. benzine) openscheurt. Hierdoor stroomt een groot deel van de brandbare vloeistof in korte tijd uit. Er word een plas gevormd die zich over het ballastbed verspreidt. Ontsteking leidt tot een korte brand. Effecten op het plangebied bij een plasbrand Het effect van een plasbrand is hittestraling. In het plangebied zal aan het gebouw ten gevolge van de hittestraling (op 40 meter tussen 40 en 10 kw/m2) een gemiddelde schade (vervorming van hout en kunststof en brandhaarden) ontstaan. Ten gevolge van de hittestraling zullen personen in de buitenlucht niet overleven en afhankelijk van de afscherming van het gebouw (kantoor- en kantinedeel) zullen personen zwaar tot licht gewond zijn (brandwonden). De inzet van de brandweer is gericht op het blussen en afdekken van de plasbrand (vloeistofplas ketelwagen max. 50 m2) en het blussen van ontstane branden in de omgeving of het redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers. Voor het effectief bestrijden van een plasbrand en blussen van branden in de omgeving is een bluswatercapaciteit nodig van 2 x 90 m3/uur. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief bij een plasbrand De personen in het plangebied kunnen bij een plasbrand schuilen achter de gevel in de fabriekshal, en door de fabriekshal vluchten van de brand af. Schuilen in het kantoor- en kantinedeel is door de grote glasoppervlakte i.r.t. de hittestraling vrijwel niet mogelijk, door de directe toegang is ontvluchting naar en door de fabriekshal wel mogelijk. Ongeval ketelwagen met een brandbaar tot vloeistof verdicht gas: BLEVE, koude en warme Een koude BLEVE kan ontstaan doordat na een botsing de ladingtank openscheurt. Het gas (bv.lpg) komt vrij en ontsteekt direct. Hierdoor ontstaat er een vuurbal en een drukgolf. Een warme BLEVE wordt veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de ladingtank doet oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de tankwand. Het gas komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en drukgolf. Effecten op het plangebied bij een (koude en warme)bleve Het effect van een BLEVE is hittestraling, overdruk en scherfwerking. Het slachtofferbeeld buiten wordt voornamelijk bepaald door de hittestraling en niet door de overdruk. Gebouwen kunnen bescherming bieden tegen de hittestraling, maar moeten dan wel bestand zijn tegen de overdruk. Het plangebied ligt op 40 meter van het spoor. Tussen het spoor en het plangebied is geen afscherming aanwezig. De hittestraling naar het plangebied zal > 110 kw/m2 zijn.

3 Hierdoor ontstaat onherstelbare schade aan het gebouw, met name aan het voorliggende kantooren kantinedeel en gaan alle brandbare materialen branden. Personen onbeschermd in de buitenlucht zullen niet overleven en afhankelijk van de afscherming van het gebouw (kantoor- en kantinedeel) zullen personen binnen zwaar tot licht gewond zijn (brandwonden). De overdruk is circa 0,35 bar en zal leiden tot gemiddelde schade (beschadigd dak, ernstige beschadiging aan de draagconstructie en gevel). Slachtoffers (gewonden) kunnen ontstaan door scherfwerking na ruitbreuk (kantoor- en kantinedeel) De inzet van de brandweer is gericht op het voorkomen van een BLEVE (dreigende BLEVE = koelen/afschermen van de tank) of het redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers en blussen van de in de omgeving ontstane branden nadat de BLEVE heeft plaatsgevonden. Voor het effectief bestrijden van een dreigende BLEVE is een bluswatercapaciteit nodig van 4 x 90 m3/uur. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief bij een (dreigende) BLEVE De personen in het plangebied kunnen bij een (dreigende) BLEVE schuilen achter de gevel in de fabriekshal, en door de fabriekshal vluchten van de brand af. Schuilen in het kantoor- en kantinedeel is door de grote glasoppervlakte vrijwel niet mogelijk, door de directe toegang is ontvluchting naar en door de fabriekshal wel mogelijk. Ongeval ketelwagon met een toxische stof: toxische wolk Door een ongeval op het spoor breekt bij een ketelwagen gevuld met een toxische stof (bv. ammoniak) de aansluiting van de afsluiter af. Er ontstaat een gat waardoor in korte tijd een groot deel van de toxische stof vrijkomt. Alle vrijgekomen toxische stof verdampt direct en er ontstaat een giftige wolk die zich snel met de wind mee verspreidt. Effecten op het plangebied bij een toxische wolk Afhankelijk van de weersomstandigheden, windrichting en inrichting ligt het plangebied volledig in het effectgebied van de toxische wolk. Tot ca.160 meter (verstedelijkt gebied) hebben personen die zich buiten begeven een grote kans gewond te raken dan wel dodelijk slachtoffer te worden. De toxische damp kan, door de wind meegevoerd, door natuurlijke en mechanische ventilatie het binnenmilieu bereiken. De inzet van de brandweer richt zich op het afdekken van een toxische vloeistofplas en neerslaan van een toxische damp. Hiervoor is een bluswatercapaciteit nodig van 2 x 90 m3/uur. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief bij een toxische wolk De personen in het plangebied kunnen schuilen in het gebouw indien dat voldoende bescherming biedt of er kan gevlucht worden dwars op de wind. Daarnaast moeten personen weten wat de gevaren zijn van, en weten wat te doen bij, het vrijkomen van een toxische stof. Verder kunnen er maatregelen worden genomen ter verbetering van deze zelfredzaamheid.

4 Rijksweg N271 Over de N271 vinden transporten met gevaarlijke stoffen plaats. De laatste tellingen zijn uitgevoerd in 2006 en kan worden aangenomen dat sinds de ingebruikname van de A73 het vervoer van gevaarlijke stoffen over dit deel van de N271 is afgenomen. Omdat nieuwe telgegevens voorlopig niet beschikbaar komen word uitgegaan van de nu bekende telgegevens. Ongeval tankwagen met een brandbare vloeistof: plasbrand Een plasbrand ontstaat doordat de tank van de tankwagen openscheurt na bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor stroomt een groot deel van de vloeistof in korte tijd uit. De vloeistof verspreid zich over de grond. Ontsteking leid tot een korte hevige brand. Effecten op het plangebied bij een plasbrand Het effect van een plasbrand is hittestraling en rook (tankwagen). In het plangebied zal aan het gebouw ten gevolge van de hittestraling (op 30 meter tussen 35 en 10 kw/m2) een gemiddelde schade (vervorming van hout en kunststof en brandhaarden) ontstaan. Ten gevolge van de hittestraling zullen personen in de buitenlucht niet overleven en afhankelijk van de afscherming van het gebouw (kantoor- en kantinedeel) zullen personen zwaar tot licht gewond zijn (brandwonden). De inzet van de brandweer is gericht op het blussen en afdekken van de plasbrand (vloeistofplas tankwagen max. 100 m2) en het blussen van ontstane branden in de omgeving of het redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers. Voor het effectief bestrijden van een plasbrand en blussen van branden in de omgeving is een bluswatercapaciteit nodig van 2 x 90 m3/uur. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief bij een plasbrand De personen in het plangebied kunnen bij een plasbrand schuilen achter de gevel in de fabriekshal, en door de fabriekshal vluchten van de brand af. Schuilen in het kantoor- en kantinedeel is door de grote glasoppervlakte i.r.t. de hittestraling vrijwel niet mogelijk, door de directe toegang is ontvluchting naar en door de fabriekshal wel mogelijk. Ongeval tankwagen met een brandbaar tot vloeistof verdicht gas: BLEVE, koude en warme Een koude BLEVE kan veroorzaakt worden door een externe beschadiging, bijvoorbeeld een botsing. Hierdoor scheurt de ladingtank open. Het gas (bv LPG) komt vrij en ontsteekt direct. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. Een warme BLEVE word veroorzaakt doordat een aanwezige brand de druk in de tank doet oplopen. Hierdoor verzwakt en bezwijkt de tankwand. Gas komt vrij en ontsteekt. Er ontstaat een vuurbal en een drukgolf. Dit kan optreden na 15 minuten. Bij het vervoer van LPG met een tankwagen met hittewerende bekleding zal in geval van een ongeval, bij een intacte isolatie, het warme BLEVE scenario pas optreden na 75 minuten. Onbekend is of de levering van o.a. het LPG tankstation in Reuver plaatsvindt met een tankwagen met hittewerende bekleding. Er word derhalve uitgegaan van het optreden van een BLEVE scenario na 15 minuten.

5 Effecten op het plangebied bij een (koude en warme) BLEVE Het effect van een BLEVE is hittestraling, overdruk en scherfwerking. Het slachtofferbeeld word voornamelijk bepaald door de hittestraling en niet door de overdruk. Gebouwen kunnen bescherming bieden tegen de hittestraling, maar moeten dan wel bestand zijn tegen de overdruk. Het plangebied ligt op 30 meter van de weg N271. Tussen de weg en het plangebied is geen afscherming aanwezig. De hittestraling naar het plangebied zal > 130 kw/m2 zijn. Hierdoor ontstaat onherstelbare schade aan het gebouw, met name aan het voorliggende kantoor- en kantinedeel en gaan alle brandbare materialen branden. Personen onbeschermd in de buitenlucht zullen niet overleven. De overdruk is circa 0,35 bar en zal leiden tot gemiddelde schade (beschadigd dak, ernstige beschadiging aan de draagconstructie en gevel). Slachtoffers (gewonden) kunnen ontstaan door scherfwerking na ruitbreuk (kantoor- en kantinedeel) De inzet van de brandweer is gericht op het voorkomen van een BLEVE (dreigende BLEVE = koelen/afschermen van de tank) of het redden en verlenen van eerste hulp aan slachtoffers en blussen van de in de omgeving ontstane branden nadat de BLEVE heeft plaatsgevonden. Voor het effectief bestrijden van een dreigende BLEVE is een bluswatercapaciteit nodig van in totaal 2 x 90 m3/uur. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief bij een (dreigende) BLEVE De personen in het plangebied kunnen bij een (dreigende) BLEVE schuilen achter de gevel in de fabriekshal, en door de fabriekshal vluchten van de brand af. Schuilen in het kantoor- en kantinedeel is door de grote glasoppervlakte vrijwel niet mogelijk, is ontvluchting naar en door de fabriekshal wel mogelijk. Ongeval met de hogedruk aardgasleiding Een ongeval met de aardgasleiding word voornamelijk veroorzaakt door (graaf)werkzaamheden. Door statische of kinetische energie zal directe ontsteking van het uitstroomde gas plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een fakkelbrand. Direct na de breuk is het uitstroomdebiet en daarmee de fakkel het grootst (1 e fase (20 sec.), uitstroom 160 kg/s. en fakkelhoogte 60 meter). Het uitstroomdebiet loopt na enkele minuten terug totdat een stabiel uitstroomdebiet (stabiele fase, uitstroom 20 kg/s. en fakkelhoogte 40 meter) word bereikt. Dit uitstroomdebiet blijft aanwezig totdat de leidingbeheerder het getroffen leidingdeel met afsluiters inblokt. Afhankelijk van de locatie van de breuk en het soort leiding kan dit enkele uren duren. Na het inblokken blijft de fakkel branden totdat de druk gelijk is aan de omgevingsdruk. Effecten op het plangebied bij een ongeval met de hogedruk aardgasleiding Naast het spoor, op 60 meter van het plangebied, ligt de hogedruk aardgasleiding Z met een doorsnede van 219 mm en een werkdruk van 40 bar. Op het plangebied zal ten gevolge van de fakkelbrand de hittestraling tussen de 35 en 10 kw/m2 bedragen. Er is geen afscherming tussen de aardgasleiding en gebouw. Ten gevolge van de hittestraling zullen personen in de buitenlucht niet overleven en afhankelijk van de bescherming van het gebouw (kantoor- en kantinedeel), zullen personen zwaar tot licht gewond zijn (brandwonden). Vanwege de mogelijk langdurige hittestraling zijn branden in de omgeving en brandoverslag naar het gebouw (kantoor- en kantinedeel) te verwachten.

6 Er zijn voor de brandweer geen mogelijkheden voor een effectieve bronbestrijding. De inzet zal gericht zijn op het verder voorkomen en bestrijden van branden en brandoverslag naar gebouwen in de omgeving en het plangebied. Voor het voorkomen en bestrijden van branden zijn in de omgeving van het plangebied bluswatervoorzieningen nodig. Zelfredzaamheid en handelingsperspectief De fakkelbrand is zichtbaar, hoorbaar en de hittestraling voelbaar. Een strategie voor zelfredzaamheid kan juist worden ingeschat, er moet afgeschermd van de hittestraling worden ontvlucht. Voor de personen in het plangebied is het van belang dat het gebouw enige tijd bescherming biedt tegen de hittestraling. De fabriekshal biedt, door de toepassing van een metaalbouwsysteem met hoge brandwerendheid zonder gevelopeningen, voldoende afscherming. Het kantoor- en kantinedeel bied deze afscherming niet en is voor ontvluchting een directe toegang naar de fabriekshal aanwezig. Groepsrisico Er is sprake van een beperkte verantwoordingsplicht, omdat kan worden aangetoond dat het groepsrisico niet hoger is dan 10% van de oriëntatiewaarde en dat het groepsrisico met niet meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. Bluswatervoorziening Voor de bestrijding van brand, het voorkomen van een dreigende BLEVE en het afdekken en neerslaan van een toxische wolk zijn in de omgeving van het spoor, N271 en het plangebied bluswatervoorzieningen nodig. In de omgeving van het spoor (zijde Spoorkamp en Rijksweg) liggen in een ringwaterleidingnet meerdere brandkranen met een opbrengst van tussen m3/uur op een onderlinge afstand < 80 meter. Aan de Parallelweg, Dr. Poelsstraat en Broeklaan zijn geboorde putten met een opbrengst van 90 m3/uur. De bluswatervoorzieningen zijn voldoende om een dreigende BLEVE te voorkomen en voor het afdekken en neerslaan van een toxische wolk. Ter hoogte van het plangebied ligt aan de Parallelweg een brandkraan met een opbrengst van 60 m3/uur en is op een afstand van 90 meter een geboorde put gelegen met een opbrengst van 90 m3/uur. De bluswatervoorzieningen zijn voldoende voor de bestrijding van brand in het plangebied.

7 Bereikbaarheid Om ongeacht de windrichting te kunnen handelen, moet het plangebied over minimaal 2 verschillende routes, vanuit 2 verschillende windrichtingen bereikbaar zijn. De risicobronnen bevinden zich aan de westelijke zijde van het plangebied. Bij een ongeval is het spoor tussen de spoorwegovergang en de Heerstraat moeilijk bereikbaar. Het plangebied aan de Parallelweg is vanuit de richting van de Charles Ruysstraat (noordelijk) en Bergerhofweg (zuidelijk) bereikbaar. Aan de achterzijde is het plangebied bereikbaar via het binnenterrein van Thielco met de ontsluiting aan de Dr. Poelsstraat (oostelijk). Opkomsttijden brandweer In het besluit Veiligheidsregio s staan de opkomsttijden van een basisbrandweereenheid. De opkomsttijd voor de Parallelweg: 1 e TS post Reuver (tankautospuit): 7.04 minuten 1 e SI-2T post Venlo (snel interventie voertuig) werkdagen van uur: minuten De berekende opkomsttijd voldoet aan de opkomsttijd van 10 minuten (uitgangspunt voor industrie) zoals vastgelegd in het besluit en het regionaal dekkingsplan. Zelfredzaamheid De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het effectgebied in staat zijn zich op eigen kracht in veiligheid te brengen. De zelfredzaamheidsstrategie bij een ongeval op het spoor hangt af van het soort ongeval, het gebouw waarin de personen zich bevinden en de (verminderde) zelfredzaamheid van de personen in het gebouw. De volgende afwegingscriteria spelen daarbij een rol: zelfstandigheid en mobiliteit van personen, het vermogen om gevaar in te schatten (verstandelijk vermogen), alarmeringsmogelijkheden, vluchtmogelijkheden uit een gebouw en gebied, laat een ongeval zich tijdig aankondigen en is de dreiging duidelijk herkenbaar. Maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid vergroten de mogelijkheid voor de in het gebied aanwezige personen om zichzelf op eigen kracht in veiligheid te brengen. De bedoelde maatregelen kunnen zowel bouw- en installatietechnisch als ook organisatorisch zijn. Beoordeling zelfredzaamheid De personen werkzaam in de fabriekshal en op het kantoor zijn voldoende zelfredzaam. Door de blinde gevel van de fabriekshal zal een ongeval buiten door de personen binnen niet direct worden opgemerkt, echter geeft de bescherming van de gevel de personen voldoende tijd en mogelijkheden zich in veiligheid te brengen. Personen aanwezig in het kantoor en de kantine zullen het ongeval sneller opmerken en kunnen afhankelijk van de impact van het ongeval de fabriekshal invluchten. De fabriekshal, het kantoor en de kantine is voor een snelle waarschuwing niet voorzien van een handbrandmeldinstallatie. Het bedrijf heeft een bedrijfshulpverleningsorganisatie die zal waarschuwen en ontruimen in het geval van een calamiteit. In het calamiteitenplan is hoe te handelen bij een ongeval dat buiten het bedrijf plaatsvindt niet opgenomen.

8 Waarschuwing en alarmering Het plangebied is gelegen op ca.360 meter van het dichtstbijzijnde waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS). Dat ligt binnen het bereik van de sirenedekking van het WAS (reikwijdte 860 meter). Het beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is om met ingang van 1 januari 2018 het WAS uit te faseren. Dit betekent dat het WAS met ingang van die datum niet meer gehandhaafd en onderhouden word door het Ministerie van V&J. NL-Alert is een nieuw middel van de overheid voor alarmering via de mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid gericht mensen met een tekstbericht informeren. NL-Alert is met name bedoeld voor noodsituaties. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat men het beste kan doen. NL- Alert kan ingezet worden als (aanvullend) alarmeringsmiddel. Advies Bij de initiatiefnemer kunnen veiligheidsvoorzieningen worden aangedragen om de veiligheid en zelfredzaamheid van personen te verbeteren. Geadviseerd wordt het volgende: 1. Door de initiatiefnemer t.a.v. de fabriekshal en het aan de voorzijde gelegen kantoor- en kantinedeel bouwkundige maatregelen te laten nemen: De fabriekshal en het kantoor- en kantinedeel uit te voeren met een afsluitbare ventilatie die centraal in de fabriekshal kan worden aangestuurd (bescherming bij een toxische wolk); Het kantoor- en kantinedeel voorzien van onbrandbare gevelbekleding (bescherming tegen hittestraling en brandoverslag); Het kantoor- en kantinedeel voorzien van brand- en scherfwerende beglazing (bescherming tegen hittestraling en piekoverdruk bij een BLEVE). Het nemen van de bouwkundige maatregelen moet zijn afgestemd op het gebouw. Advies is hierbij afstemming te zoeken met de afdeling Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 2. Het bedrijf Thielco moet vanuit de Arbo-wetgeving beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een calamiteitenplan voor de locatie Parallelweg. Geadviseerd wordt om naast de reguliere interne ongevalsscenario s, de scenario s ongeval met gevaarlijke stoffen op de weg, spoor of aardgasleiding voor de locatie Parallelweg op te nemen in het calamiteitenplan. De bovenstaande punten kunnen door het bestuur meegenomen worden ter afweging en verantwoording, en geborgd worden in een convenant tussen gemeente en initiatiefnemer.

9 Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Frank Wulms, consulent Proactie, telefoonnummer of via Met vriendelijke groet, Manager Crisis- en Risicobeheersing Roger Knorr Knorr, Roger

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG

Geacht college, Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Gemeente Tilburg t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 717 5000 AS TILBURG Afdeling risicobeheersing Concern brandweertaken Tramsingel 71 Postbus 3208 5003 DE Tilburg Datum Behandeld door

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bestemmingsplan Ravel Referentie: 30/RoEv-2014 Datum: 20 11 2014 Behandeld door: K. Wiering 1 Inhoud 1. SAMENVATTING

Nadere informatie

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio

14011 lil 07. 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i. Omgevingsadvisering. m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio m M mm» m «a^ Brabant > Zuidoost veiligheidsregio 14011 lil 07 1 8 FEB. 20U SÏ3 OiH. loi'i Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond H.

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Bergwijkpark-Noord in Diemen Referentie: 26/RoEv-214 Datum: 2 oktober 214 Behandeld door: Dhr. F. El-Aaidi 1 INHOUD

Nadere informatie

Midden- en West-Bra. ingekomen

Midden- en West-Bra. ingekomen Midden- en West-Bra mui mi ii mi ii mui 12-0003374 Gemeente Waalwijk ingekomen Concern Brandweertaken Gemeente Waalwijk College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Afdeling Risicobeheersing

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Advies Externe Veiligheid Vierde partiële herziening Bestemmingsplan Buiksloterham In Amsterdam Referentie: /RoEv-24 Datum: 23 januari 25

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit en A10 Nieuwe Meer Amstel

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het (ontwerp)wegaanpassingsbesluit en A10 Nieuwe Meer Amstel Onze referentie DIV2009/3111 Datum 9 november 2009 Telefoon 020 555 69 42 Uw referentie WSA 2009 Onderwerp Advies externe veiligheid Fax 020 555 68 61 Uw verzoek van behandelend E-mail i.manders@brandweeraa.nl

Nadere informatie

Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012

Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012 Advies externe veiligheid Voorontwerpbestemmingsplan Vijfhoek en Hazepolder 2012 Gemeente Purmerend Kenmerk 2012/21/RO/5607/1 CONCEPT Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Prins Bernhardplein 112 1508

Nadere informatie

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven.

Inleiding. Situering. De situering van het geplande asielzoekerscentrum is in onderstaande figuur weergegeven. Notitie 2015.245.02-01: Beperkte verantwoording tijdelijk asielzoekerscentrum Jachthuisweg te Hardenberg Berg en Terblijt, 6 oktober 2015 1. Inleiding Men is voornemens een asielzoekerscentrum te vestigen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 26/04/2013 Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing 113.19640 Bezoekadres Wilhelminakade 947 Rotterdam Telefoon 010-4468

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas

Verantwoording groepsrisico. Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Verantwoording groepsrisico Esse-Kleinpolder gemeente Zuidplas Status: DEFINITIEF Datum: 13 januari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?... 4

Nadere informatie

BRANDWEER Kermemerland

BRANDWEER Kermemerland BRANDWEER Kermemerland Afdeling Proactie & Preventie Team Advies, Externe Veiligheid Aan het college van de Gemeente Heemstede T.a.v. De heer C. Hendricks Postbus 352 2100 AJ Heemstede * * * ^ Datum Ons

Nadere informatie

Midden- en West-Brabant

Midden- en West-Brabant Midden- en West-Brabant BRANDWEER Gemeente Roosendaal College van Burgemeester en Wethouders Postbus 5000 4700 AK ROOSENDAAL VERZONDEN 2 3 ian. 2013 Datum 22 januari 2013 Onze referentie UI3.001264/JvdS

Nadere informatie

Datum : 25 november 2014 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 25 november 2014 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 14-338_1 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Wonen Limburg is voornemens om haar bestaande kantoorpand

Nadere informatie

Geachte heer De Weijer,

Geachte heer De Weijer, Gemeente Duiven De heer P. de Weijer Postbus 6 6920 AA Duiven Datum : 22 februari 2010 Uw kenmerk : - Ons kenmerk : Contactpersoon : Mark Bruijnooge Doorkiesnummer : 026-3556157 E-mail adres : mark.bruijnooge@hvdgm.nl

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'.

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'. Gemeente Lingewaard t.a.v. G.A. mevrouw Rotteveel FranckenVogelzang Postbus Apeldoornseweg 15 32 6680 6814 AA BK Bemmel ARNHEM Datum : 25092014 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 20140051 Zaaknummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen

Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen Postbus 1120 6501 BC Nijmegen Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. mevrouw M.A. Versleijen Bureau planologie en ruimtelijke ordening Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Sector Brandweer Groenewoudseweg 275 6524

Nadere informatie

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND

Proactie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond SB/MI, de heer H. Mennen Postbus 950 5700 AZ HELMOND Geacht college, U heeft op 20 februari

Nadere informatie

B R A N D W E E R. Brabant-NoeFd

B R A N D W E E R. Brabant-NoeFd Brabant-NoeFd B R A N D W E E R dm CLASS: College van Burgemeester en Wethouder Gemeente 's-hertogenbosch Q^e, t.a.v. Dhr. J van der Pluim Postbus 12345 5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH Orthenseweg 2b 5212 XA

Nadere informatie

2.1 Risicobronnen...6. 2.2 Risiconormering...7. 3.1 Scenario LPG-tankstation: BLEVE...9

2.1 Risicobronnen...6. 2.2 Risiconormering...7. 3.1 Scenario LPG-tankstation: BLEVE...9 Inhoudsopgave Pagina SAMENVATTING EN ADVIES 4 1 INLEIDING 5 2 SITUATIE 5 2.1 Risicobronnen...6 2.2 Risiconormering...7 2.2.1 Bevi-inrichtingen...7 2.2.2 Buisleidingen...7 2.2.3 Provincialeweg N244...8

Nadere informatie

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl

Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne. m.vastert@brandweertwente.nl adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede telefoon 088 256 7000 Gemeente Borne t.a.v. mevrouw S. Swart-Beekhuis Rheineplein 1 7622 DG Borne Website

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015

GEMEENTE BEEMSTER. Verantwoording groepsrisico. Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico Vervoer van gevaarlijke stoffen Zuidoostbeemster 19 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...4 2.1 Risiconormering vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadr&s Wilhelminakade 947 Rotterdam Telefoon 010-4468 900 Telefax 010-4468 699 E-Mail r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl

Nadere informatie

Midden- en West-Brabant. Behandeld door H Killaars Telefoon (076) 5296778 E-mail Harry killaars@brandweermwbnl Onderwerp Koolhoven Buiten 2010 Tilburg

Midden- en West-Brabant. Behandeld door H Killaars Telefoon (076) 5296778 E-mail Harry killaars@brandweermwbnl Onderwerp Koolhoven Buiten 2010 Tilburg Midden- en West-Brabant BRANDWEER ^^ BURG i '-^'&iui/7 Gemeente Tilburg ostbak college van Burgemeester erfwethouders JVLO ( C? ^ / ^ Postbus 9157 ) LJocümer;' 5 LL Tilburg Afdeling Risicobeheersing I

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark

Advies Externe Veiligheid ten behoeve van het Anthony Fokker Businesspark Onze referentie DIV 2009/869 Datum 3 juni 2009 Telefoon 020-5556474 Uw referentie - Onderwerp Anthony Fokker Businesspark Fax Uw verzoek van 16 maart 2009 behandelend ambtenaar F. El Aaidi M. Lubbers E-mail

Nadere informatie

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum

'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN - 3 JULI 2014. a. -, ZAAKNR. DOC. NR. AFD. ONTV. KOPIE. Datum BRANDWEER^ TWENTE adres Lansinkesweg 59 Hengelo Postbus 1400, 7500 BK Enschede 'ÓFMEENTEniJS5EN-HOLIfcN I postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede College B&W gemeente Rijssen-Holten Afdeling Wonen en Ondernemen

Nadere informatie

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Externe Veiligheid. Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Externe Veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein Opdrachtgever: Aldi Roermond BV Dhr. O. Lebon Postbus 1335 6040 KH Roermond Betreft: Projectnummer: Externe veiligheid Bestemmingsplan Aldi Zwaanplein

Nadere informatie

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico

Datum : 16 april 2015 : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Notitie Project Projectnummer : 15-056 EV Betreft : Externe veiligheid aanzet verantwoording groepsrisico Behandeld door : Linda Gelissen 1 Inleiding Aan de Beatrixlaan te Weert wordt een Kennis en Expertise

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113

Verantwoording groepsrisico. LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 GEMEENTE BEEMSTER Verantwoording groepsrisico LPG-tankstation aan de Purmerenderweg 113 Bestemmingsplan "Benonistraat" 31 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Aanleiding...3 2 Relevante wetgeving...3

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Omgevingsadvisering. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN. Preadvies BIC. 16 oktober 2015. Geachte heer Storteler,

Omgevingsadvisering. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN. Preadvies BIC. 16 oktober 2015. Geachte heer Storteler, Retouradres, Postbus 242, 5600 AE EindhovenStorteler, L. Gemeente Eindhoven De heer L. Storteler Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Geachte heer Storteler, Datum 16 oktober 2015 Uw brief van Op 8 april jongstleden

Nadere informatie

Ontwikkeling Hanzekwartier en Skeeler Dome Dronten inclusief skatebaan Rapportage Verantwoording Groepsrisico

Ontwikkeling Hanzekwartier en Skeeler Dome Dronten inclusief skatebaan Rapportage Verantwoording Groepsrisico Ontwikkeling Hanzekwartier en Skeeler Dome Dronten Rapportage Verantwoording Groepsrisico projectnr. 243935 120354 HC67 revisie 01 26 april 2012 Auteur Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico

Externe veiligheid Binnenstad Hilversum Elementen ter verantwoording van het groepsrisico Elementen ter verantwoording van het groepsrisico projectnr. 246855 revisie 1.1 juli 2012 Opdrachtgever Gemeente Hilversum datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave juli 2012 concept

Nadere informatie

VeiligheidsRegio. 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u "7 DEC. 2011'"33^^^^' Proactie. ««I «I ^Brabant.zuw. Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

VeiligheidsRegio. 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u 7 DEC. 2011'33^^^^' Proactie. ««I «I ^Brabant.zuw. Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven ««I «I ^Brabant.zuw Zuidoost VeiligheidsRegio 1117629 0 8 DEC. 2011 VERZONDEfsi sg) v>u "7 DEC. 2011'"33^^^^' Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven Hat college van burgemeesteren wethouders van de

Nadere informatie

Midden en West Brabant GEMEENTE OOSTERHOUT 1 6 SEP. 17508. class nr. zaak nr.

Midden en West Brabant GEMEENTE OOSTERHOUT 1 6 SEP. 17508. class nr. zaak nr. GEMEENTE OOSTERHOUT class nr. zaak nr. 1 6 SEP. 17508 Gemeente Oosterhout tar beh '/*&(/ College van Burgemeester en wetrl./3 U/ Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT * $ > Afd. Pro-actie Preventie * Tramsingel

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

BRANDWEER. Afdeling Proactie & Preventie. Bij geen van de risicobronnen liggen er (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd

BRANDWEER. Afdeling Proactie & Preventie. Bij geen van de risicobronnen liggen er (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig of geprojecteerd BRANDWEER Afdeling Proactie & Preventie Aan het College van de gemeente Heemskerk Postbus l 1960 AA Heemskerk Datum ans kenmerk - EV 2012-l02/MR/ ivw//pp 2012 0006607 Contactpersoon M.A. Rutte Mailadres

Nadere informatie

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht

Toelichting advies. Bestemmingsplan. Dordtse kil. Dordrecht Toelichting advies Bestemmingsplan Dordtse kil Dordrecht Versie 27 november 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling van het advies... 4 3. Risicobronnen en scenario s... 4 3.1 Weg- en watervervoer

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

BIJLAGE VERANTWOORDING GROEPSRISICO

BIJLAGE VERANTWOORDING GROEPSRISICO BIJLAGE VERANTWOORDING GROEPSRISICO 1. Inleiding Beleidskader Voor het bestemmingsplan De Wildert dient het groepsrisico als gevolg van verschillende risicovolle bronnen in het plangebied en de omgeving

Nadere informatie

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen

Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Brandweeradvies externe veiligheid inzakebestemmingsplan Emmendennen, Emmen Gemeente Emmen Auteur: J.M Timmerman Datum: 13 oktober 2011 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 2. Doelstelling...3 3.

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmc

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmc Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmc Gemeente Lansingerland 01 Inkomende Post d.d. 17/11/2011 Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Portefeuille Risico- en Crisisbeheersing 111.52040 Bezoekadres Telefoon

Nadere informatie

B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7

B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7 B R A N D W E E R ïèlè1)))), èl/7 j -.î.,). t, TWENTE adres Lansinkesweg 59 Hengelo postadres Postbus 1400 7500 BK Enschede telefoon 088 256 7000 Postbus 1400,7500 B K Enschede Gemeente Wierden College

Nadere informatie

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL

VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL BIJLAGE 1 VEILIGHEIDSANALYSE DE HOUTAKKER II BEMMEL In deze veiligheidsanalyse wordt ingegaan op de risico s en de effecten op het bestemmingsplan De Houtakker II. Het plangebied ligt in het noordoosten

Nadere informatie

MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394. 2012/3067/IdU

MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394. 2012/3067/IdU éo 2» Kxr-^o MPGD32012122412400394 QD3 24,12.2012 Q394 veiligheids 3 m ZHZ lilllïiiiiïll Directeur Stadsontwikkeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Uw kenmerk Ons kenmerk 2012/3067/IdU Datum 20 december 2012

Nadere informatie

Brandweer Zaanstreek-Watertand

Brandweer Zaanstreek-Watertand Brandweer Zaanstreek-Watertand?^^n.\>\. BRANDWEER 2012/122666 Reg.dd: 18-6-2012 Gemeente Zaanstad Burgemeester en wethouders van Zaanstad Afdeling Planologische Kaders T.a.v. mevrouw A. Langenesch Postbus

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico

Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico Onderzoek externe veiligheid deel B: Verantwoordingsplicht groepsrisico projectnr. 184809 revisie 0.1 januari 2009 Auteur ing. A. van Elk Opdrachtgever Gemeente Venray T.a.v. de heer J. Roerink Postbus

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n.

BRANDWEER. Telefoon (050) 367 47 77 Fax (050) 367 46 66 Telefoon (050)367 47 35. Bijlage(n) Ons kenmerk HV 11.2792489. 12-09-2011 Uw kenmerk n. BRANDWEER Regio Groningen Afdeling Risicobeheersing B E Z O E K A D R E S Sontweg 10 Gemeente Oldambt Afdeling Ruimte en Economie Mevrouw J. De Kleine Postbus 175 9670 AD WINSCHOTEN W E B S I T E brandweer.groningen.nl

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Padua Beleidskader externe veiligheid Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke stoffen. Dit

Nadere informatie

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda

Rapport. Concept. Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Externe veiligheidsonderzoek Tilburg Talent Square nabij het spoortraject Tilburg - Breda Rapportnummer H 4109-5-RA d.d. 30 juni 2011 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland afdeling Beleid & Ontwikkeling (team ruimtelijk beleid) Postbus 2003 3260 EA OUD-BEIJERLAND Uw kenmerk Ons kenmerk Datum -

Nadere informatie

LPG en veiligheid. Autogas (LPG) Toepassingen LPG. Productie, invoer en uitvoer LPG. Ontwikkeling Nederlandse Autogasmarkt

LPG en veiligheid. Autogas (LPG) Toepassingen LPG. Productie, invoer en uitvoer LPG. Ontwikkeling Nederlandse Autogasmarkt Autogas (LPG) Autogas: LPG toegepast als autobrandstof. LPG en veiligheid LPG (Liquefied Petroleum Gas, vloeibaar gemaakt petroleumgas) is de verzamelnaam voor een grote groep brandbare koolwaterstoffen.

Nadere informatie

(on) mogelijkheden van de brandweer

(on) mogelijkheden van de brandweer (on) mogelijkheden van de brandweer Ing. H. Killaars, Adviseur Risicobeheersing 1 Taken conform de Wet op de veiligheidsregio s Artikel 25 1. De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer

Nadere informatie

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H

ONTVANGEN 1 3 JUN 20H Gemeente Heerhugowaard De heer A. Indri Postbus 390 1700AJ HEERHUGOWAARD ONTVANGEN 1 3 JUN 20H *B201408818 Onze referentie Uw referentie Uw bericht van U2014/297/PME email 27 mei 2014 Telefoon E-mail Bijlagen

Nadere informatie

Trade Port Noord, klaver 6b te Horst a/d Maas Externe veiligheid, basisrapport verantwoording groepsrisico. revisie 00 21 maart 2013

Trade Port Noord, klaver 6b te Horst a/d Maas Externe veiligheid, basisrapport verantwoording groepsrisico. revisie 00 21 maart 2013 Trade Port Noord, klaver 6b te Horst a/d Maas Externe veiligheid, basisrapport verantwoording groepsrisico revisie 00 21 maart 2013 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Leeswijzer 3 2 Beleidskader externe veiligheid

Nadere informatie

urn HIM ii iiiiiii in ii

urn HIM ii iiiiiii in ii \ 0.O L H\L i QJI^JMI^WNE E R urn HIM ii iiiiiii in ii 112.009616 11/05/2012 TWENTE injtoe» \ \ MEI 2012 pfêo ~~LBMD Pojtbus 1400, 7500 BK Ensched^ &Wp< College B&W gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0091/B

Nadere informatie

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3

Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Verantwoording GroepsRisico oostelijke rondweg Boskoop module 3 Datum: 16 maart 2010 Opgesteld door: Wietske Romijn, gemeente Boskoop Rogier Wegerif, Milieudienst Midden-Holland Inhoud 1 Aanleiding 3 2

Nadere informatie

Risico s wegtransport; beoordeling van het groepsrisico

Risico s wegtransport; beoordeling van het groepsrisico Risico s wegtransport; beoordeling van het groepsrisico Algemeen Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg brengt risico s met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Noordgebouw, stationsgebied

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Noordgebouw, stationsgebied RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Noordgebouw, stationsgebied Auteur : J. van Berkel Datum : 12 februari 2015 RUD Utrecht Archimedeslaan

Nadere informatie

gemeente [qd] Doetinchem 2 S ÖKT. 2011 Documentnununer: t i J fkcv 7. «'

gemeente [qd] Doetinchem 2 S ÖKT. 2011 Documentnununer: t i J fkcv 7. «' Brandweer Gemeente Doetinchem t.a.v. het college van B&W Postbus 9020 7000 HA Doetinchem gemeente [qd] Doetinchem fo 2 S ÖKT. 2011 Documentnununer: t i J fkcv 7. «' Postbus 234 7300 AE Apeldoorn Éuropaweg

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

GEM. STEDE BROEC INGEKOMEN

GEM. STEDE BROEC INGEKOMEN Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gemeente Stede Broec De heer M. Kok Postbus 20 1610 KW BOVENKARSPEL GEM. STEDE BROEC INGEKOMEN 28 AUG. 2015 Reg.Nr: Datum Onze referentie Uw referentie 27 augustus

Nadere informatie

BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen.

BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen. BEPERKTE VERANTWOORDING gasleidingen, GOS en transport gevaarlijke stoffen. Gasleidingen (W-500-01 en W-500-23) De beperkte verantwoording voor beide gasleidingen (W-500-01 en W-500-23) betreft de volgende

Nadere informatie

1 ) DCMR, Schiedam, notitie 21905772, 5 februari 2015 2 ) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 15uit02908/R&C/JT/MMD

1 ) DCMR, Schiedam, notitie 21905772, 5 februari 2015 2 ) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, 15uit02908/R&C/JT/MMD Inleiding Het bestemmingsplan Schieveste fase 5 is een vervolg op het bestemmingsplan Schieveste (fase 2, 3 en 5) dat op 2 februari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De invulling van fase 5 was

Nadere informatie

Ambtelijke verantwoording groepsrisico

Ambtelijke verantwoording groepsrisico Ambtelijke verantwoording groepsrisico Amphia Ziekenhuis Amphia Ziekenhuis mei 2012 Ambtelijke verantwoording groepsrisico Amphia Ziekenhuis dossier : BA9783-101-101 registratienummer : MD-AF20120814

Nadere informatie

Midden- en West-Brabant Concern BrOTaweerraftTF L'OnQön AFDELING. Ing. H. Killaars 076-5296778. Telefoon. E-mail

Midden- en West-Brabant Concern BrOTaweerraftTF L'OnQön AFDELING. Ing. H. Killaars 076-5296778. Telefoon. E-mail Concern BrOTaweerraftTF L'OnQön Ingekomen -8 NOV. 2011 201111294 3randweertaken Risicobeheersing Gemeente Dongen College van Burgemeester en Wethouders Postbus 10153 5100 GE Dongen AFDELING Tramsingel

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Externe veiligheid

BIJLAGE 4 Externe veiligheid BIJLAGE 4 Externe veiligheid Zelfredzaamheid en rampenbestrijding LPG-Tankstations Dinkelland. In bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op de aspecten zelfredzaamheid en rampenbestrijding voor de 9

Nadere informatie

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer BIJLAGE 5 Externe veiligheid, advies Regionale brandweer Gemeente Deventer/Milieu en RO-aanpak Havenkwartier bijlage 5 MD-DE20100089-1 - Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef

Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert. Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef Verantwoording van het groepsrisico bestemmingsplan Verlengde Hofdreef revisie 00 auteur(s) Tom van der Linde Roel Kouwen Opdrachtgever Gemeente Zundert Postbus 10.001 4880 GA Zundert datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen

Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Londenhaven Woonzorgcomplex Twee aardgastransportleidingen tegenover 26 zorgwoningen Behoort bij het uitwerkingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Londenhaven

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen Inhoudsopgave 1 Aanleiding...2 2 Relevante wetgeving...2 2.2 Plaatsgebonden risico (PR)...2 2.3 Groepsrisico

Nadere informatie

1 mei 2013 13-13434/13-025235 Bevi-advies ontwerpbestemmingsplan Voormalig Houthandel Het Anker Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)

1 mei 2013 13-13434/13-025235 Bevi-advies ontwerpbestemmingsplan Voormalig Houthandel Het Anker Ulft (gemeente Oude IJsselstreek) Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 13/06/2013 13ink10735 Brandweer Gemeente Oude IJsselstreek Gemeenteraad Postbus 42 Postbus 234 7080 AA GENDRINGEN 7300 AE Apeldoorn Europaweg 79 7336 AK Apeldoorn

Nadere informatie

Hoge druk Gasleiding ramp

Hoge druk Gasleiding ramp Hoge druk Gasleiding ramp Perspectief brandweer Gellingen (B) 30 juli 2004 1 Gasnet in België Gellingen 2 1 Locatie Gellingen KRATER Pijpleiding Ø 900 MM Betrokken Pijpleiding: Ø 1000 MM 3 Wat ging er

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid

Bestemmingsplan Noorderpoort te Venlo Onderzoek externe veiligheid Onderzoek externe veiligheid projectnr. 0200194 revisie 02 april 2010 Auteur T. van den Broek Opdrachtgever Gemeente Venlo, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling t.a.v. dhr. S. van den Hoogen Postbus 3434

Nadere informatie

Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen Park de Meer

Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen Park de Meer Amsterdam, stadsdeel Oost Verantwoording groepsrisico aardgastransportleidingen Park de Meer Maakt deel uit van het bestemmingsplan "Park de Meer", 2013 1 Aanleiding Het stadsdeel is bezig met het opstellen

Nadere informatie

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID

SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID SCENARIOBOEK EXTERNE VEILIGHEID INTERREGIONALE SAMENWERKING VEILIGHEIDSREGIO S Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland Categorie

Nadere informatie

BEOORDELING Externe veiligheid Recreatief Transferium, Zoeterwoude Dorp 1 Externe veiligheid Voor externe veiligheid zijn een aantal bronnen van belang, nl. het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg,

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 mei 2014 20140463-03 - P. Coenen-Stalman/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 mei 2014 20140463-03 - P. Coenen-Stalman/LSC Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140463-03 - Conceptnotitie - KFC Middenweg te Sittard Verantwoording

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA

Tunnels en alternatieve brandstoffen. Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Tunnels en alternatieve brandstoffen Jetty Middelkoop AGS brandweer AA Soorten alternatieve brandstoffen Elektrisch Hybride CNG LNG Waterstof Incidenten: elektrisch 26 februari 2015, Amsterdam Gevaren:

Nadere informatie

Opdrachtgever Gemeente Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen. Save Postbus 321 7400 AH Deventer. projectnr. 236627 110217 HB88 revisie 02 7 februari 2011

Opdrachtgever Gemeente Kampen Postbus 5009 8260 GA Kampen. Save Postbus 321 7400 AH Deventer. projectnr. 236627 110217 HB88 revisie 02 7 februari 2011 Onderzoek externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen Hanzelijn en N50/A50 In het kader van de bestemmingsplannen "Stationsgebied Kampen" & "IJsseldelta Zuid" projectnr. 236627 1217 HB88 revisie 02

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Nota overlegreacties bestemmingsplan Hoefweg 96-100

Nota overlegreacties bestemmingsplan Hoefweg 96-100 bestemmingsplan Hoefweg 96-100 Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0138-VONT 7 maart 2013 T13.03121 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Overleg 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Overlegreacties en gemeentelijke reactie en

Nadere informatie

IIll IIll1 III llii II lli llhi I I

IIll IIll1 III llii II lli llhi I I Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 7,drenthe.n1 T (0592) 36 55 55 s (0592) 36 57 77 provincie C 1 Aan: Gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN iiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiilutiiiiiiiiii

Nadere informatie

Masterplan Centrum Bilthoven

Masterplan Centrum Bilthoven Masterplan Centrum Bilthoven uitwerking elementen verantwoording groepsrisico Gemeente De Bilt februari 2010 final Masterplan Centrum Bilthoven uitwerking elementen verantwoording groepsrisico dossier

Nadere informatie