Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55"

Transcriptie

1 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14

2 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor Gouda Oosthaven PE Gouda Telefoon: Kantoor Blaricum Binnendoor EG Blaricum Telefoon: Kantoor,s-Hertogenbosch Verwersstraat HW 's-hertogenbosch Telefoon: Kantoor Arnhem Velperweg MD Arnhem Telefoon: Kantoor Maastricht Wilhelminasingel BJ Maastricht Telefoon: KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

3 VOORWOORD INHOUD Inhoud 9 HOF HOORNEMAN BANKIERS SPONSORT PROFESSIONEEL GOLFER MAARTEN LAFEBER NIEUWE GEZICHTEN VAN HET KANTOOR BLARICUM: SUZY EN MARK-JAN BENDER En verder... Marktverwachting 4 Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 6 De adviesdesk 18 Boetevrij inkeren 20 Lezersonderzoek 21 Fund Update 23 Colofon Kijk op Vermogen is een uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Oosthaven 52 Postbus CG Gouda T Contactpersoon Hof Hoorneman Bankiers Marjan Beuzenberg Redactionele productie en vormgeving LVB Networks, Amersfoort Fotografie Hof Hoorneman Bankiers NV LVB Networks, Amersfoort Michiel van der Lande Drukwerk IVA Groep, Rotterdam EMERGING MARKETS FUND Hof Hoorneman Bankiers NV, Gouda. Alle rechten voorbehouden. Kijk op Vermogen bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Hof Hoorneman Bankiers NV en/of een van de aan haar gelieerde ondernemingen en/of medewerkers en/ of de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de in deze uitgave opgenomen informatie. Voor alle in deze uitgave genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. De crisis voorbij In de afgelopen jaren zijn er in Kijk Op Vermogen veel artikelen verschenen waar in gegaan werd op de economische crisis en de gevolgen ervan. De toon van deze artikelen was vaak logischerwijs negatief van aard. Gelukkig kunnen we deze periode nu achter ons laten. Want: de crisis is over. Het vertrouwen in banken, financiële markten en de euro is teruggekeerd en aandelenmarkten en markten voor bedrijfsobligaties hebben zich hersteld. Het gevolg: we boeken mooie beleggingsresultaten en zijn positief gestemd. Positief gestemd is ook professioneel golfer Maarten Lafeber. Hij heeft wat mindere jaren achter de rug en is ervan overtuigd dat hij de top in zijn sport weer kan gaan bereiken. Wij zijn die mening ook toegedaan en zijn sinds dit jaar zijn hoofdsponsor. In deze editie van Kijk Op Vermogen krijgt u een inkijkje in zijn leven en leest u onder meer wat hij er allemaal voor over heeft om uit zijn ondergewaardeerde positie te komen. Onderwaardering, een aanwezige trigger waardoor die onderwaardering er mogelijk uit komt en een aanzienlijke cashflow. Dat zijn, zoals u weet, de drie pijlers onder ons Value Investing-beleid. Indien een bedrijf daaraan voldoet, betekent het niet direct dat wij daar in gaan investeren. Beleggingen moeten namelijk ook maatschappelijk verantwoord zijn. Meer hierover leest u verderop in het magazine. Met artikelen over Maarten Lafeber, maatschappelijk verantwoord beleggen, boetevrij inkeren, de introductie van de twee nieuwe mensen van kantoor Blaricum en het Emerging Markets Fund ligt er weer een inhoudelijke, maar zeer diverse Kijk Op Vermogen voor u. We zijn er blij mee, maar vindt u dat ook? Wij zijn erg benieuwd naar uw mening. Daarom vindt u in deze uitgave een enquête. We zouden het erg op prijs stellen als u deze invult. Veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Fried van t Hof KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

4 MARKTVERWACHTING Het einde van de crisis DOOR FRIED VAN T HOF De crisis is over. Het vertrouwen in het voorbestaan van banken, financiële markten en van de euro is teruggekeerd. Ook aandelenmarkten en markten voor bedrijfsobligaties hebben zich hersteld. Met mooie beleggingsresultaten als gevolg. Dat is het goede nieuws. Maar bieden de huidige markten daarmee nog wel kansen voor value-beleggers? Het antwoord daarop is ja, maar we moeten wel steeds beter zoeken. Amper drie jaar geleden was er nog grote paniek. Zou de euro voortbestaan? Zwakke landen en een zwak bancair systeem zouden leiden tot een ineenstorting van de Europese kapitaalmarkt en het uiteenvallen van de euro. Nu kunnen we vaststellen dat het beleid van de ECB, het IMF en de Europese Commissie tot een redding van de euro hebben geleid. Sterker nog, de euro is ten opzichte van andere grote valuta alleen maar sterker geworden. De geluiden van serieuze, en ook van de meeste minder serieuze, politici over afschaffing van de euro of opsplitsing in een noordelijke en zuidelijke variant (de neuro en de zeuro) zijn verstomd. Herinvoering van de gulden, of de D- mark, zou het exportgedreven herstel in Europa overigens behoorlijk belemmeren, afgezien van alle andere economische, praktische en monetaire nadelen die dat met zich mee zouden brengen. Daarbij komt dat de euro vanaf het begin geen economische, maar een politieke motivatie had, namelijk een stap zetten naar de eenwording van Europa. Daar kunnen we een lang exposé over houden, maar de conclusie is simpel: er is geen weg terug. We zitten met de euro, of we het willen of niet. De euro is, als gezegd, een sterke valuta gebleken. Maar, om met Louis van Gaal te spreken, is de euro nou zo sterk, of is de rest zo zwak?. Als we kijken naar de onderliggende situatie in de grote andere valutablokken, de dollar en de yen, zien we dat de schuldenpositie daar nog slechter is dan in Europa. De kracht van valuta is inderdaad een relatief spel: je kunt ook sterk zijn door minder zwak te zijn dan de rest. De inflatie, en daarmee de rente, is laag Die relatief sterke euro zorgt er in elk geval voor dat alles dat wij importeren, met name grondstoffen, relatief goedkoper wordt. Die goedkope grondstoffen houden de inflatie laag. Monetair economen spreken dan van geïmporteerde desinflatie. Dat bezorgt de Europese Centrale Bank wel een probleem. Het liefst zouden ze immers geleidelijk aan de monetaire stimulering willen afbouwen door de rente weer te brengen naar niveaus die beter passen bij deze fase van het economisch herstel. Graag zouden ze, met andere woorden, de rente geleidelijk aan weer willen verhogen. Want hoe moet je bij een volgende economische dip de economie stimuleren als de rente nog steeds op historisch lage niveaus staat? Met de huidige kracht van de euro, of als u wilt, zwakte van de dollar, kan ECB-president Draghi eigenlijk geen kant op. Positieve ontwikkelingen Wel zijn er onder liggend een aantal zeer positieve ontwikkelingen: Er is wereldwijd sprake van economische groei Zoals ook bij eerdere economische cycli het geval bleek, begon het herstel in de VS. Daar groeit de economie al meer dan vier jaar. Ook de Zuid-Europese landen laten een forse verbetering zien: steunprogramma s worden afgebouwd en de economie komt weer op gang. Daarnaast is er groei in China en sinds kort ook weer in Japan. Dit betekent dat alle belangrijke economische blokken weer groeien. 4 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

5 MARKTVERWACHTING Banken worden weer sterker Het bankensysteem is gered en wordt door strak toezicht en hogere kapitaalseisen alleen maar sterker gemaakt. Alle systeembanken zijn de afgelopen jaren eigenlijk alleen bezig geweest om hun balansen te versterken; vrijwel de gehele operationele winsten werden benut om waarderingen van vastgoedposities en slechte leningen af te schrijven. Grote banken komen daarbij nu met emissies om hun kapitaal verder te versterken, teneinde te voldoen aan de nieuwe en strengere regelgeving vanuit de ECB. De keerzijde hiervan is bekend: doordat banken zich hier op richten, moeten ze tegelijkertijd zeer terughoudend zijn in het verstrekken van kapitaal aan bedrijven en particulieren. Dit remt de economische groei, maar ook het consumentenvertrouwen, de huizenmarkt en de werkgelegenheid. De huizenmarkt is door het dal heen Het vertrouwen bij de consument neemt toe en dat zie je ook terug op de huizenmarkt. Het volume van transacties neemt weer toe en de prijzen lijken hun bodem te hebben gezien. Zowel in de VS als in Europa zien wij positieve tekenen. De arbeidsmarkt toont tekenen van verbetering In de VS staat de arbeidsmarkt er ook al wat beter voor. Het werkloosheidpercentage gaat al richting de 6% en dit geeft het herstel goed aan. In Europa zien wij nog steeds veel werkloosheid; met name in landen als Spanje is de weg nog lang. Wel laten steeds meer partijen zich positief uit over de verwachtingen. Bedrijven maken over de brede linie winst Bedrijven maken weer winst. De omzet is genormaliseerd en winsten groeien weer gestaag. Bedrijven zijn dus ook hersteld van de crisis. De markten zijn hersteld Markten hebben op deze positieve ontwikkelingen geanticipeerd en de waarderingen zijn genormaliseerd. Dit betekent dat de 'gemakkelijke' fase van het herstel achter ons ligt. De liquiditeit is terug in de markt gevloeid en er zijn geen gigantische onderwaarderingen te vinden. Dit is altijd een paradoxale fase in de cyclus van de beurs. Enerzijds hebben veel beleggers er weer vertrouwen in en durven het weer aan om hun geld te beleggen in met name de aandelenmarkten. Anderzijds doen ze dit in een markt die al lang had geanticipeerd op het herstel. Conclusie: tijd voor de stockpickers Het wordt steeds moeilijker om nog echt ondergewaardeerde beleggingen te vinden. Het komt erop aan om bedrijf voor bedrijf te onderzoeken welke de kansen zijn, hoe de balans er uitziet en hoe de vooruitzichten van de winstontwikkeling zijn. Individuele research, door beleggers die in dit ambacht zijn gespecialiseerd, is dan ook vereist om ook in deze markten nog goede kansen te ontdekken. Onze eigen beleggingsanalisten hebben bewezen ook in dit type markt te kunnen komen tot onderscheidende resultaten. KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

6 BELEGGEN Maatschappelijk Verantwoord Beleggen: Een bijdrage aan het rendement Onderwaardering, een aanwezige trigger waardoor die onderwaardering er mogelijk uit komt en een aanzienlijke cashflow. Dat zijn de drie pijlers onder ons Value Investing-beleid. Maar misschien wel het best bewaarde publieke geheim achter het succes van Hof Hoorneman Bankiers is dat al haar beleggingen maatschappelijk verantwoord zijn. Daarmee zijn we ook buitengewoon interessant voor verenigingen en stichtingen. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is geen doel op zich, vertelt Michel de Wit, bedrijfsjurist van Hof Hoorneman Bankiers. Onze primaire verantwoordelijkheid is een optimaal rendement te realiseren voor onze klanten. Het is alleen zo dat wij bij elke investering die wij doen, toetsen of de ondernemingen waarin wij beleggen hun activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier vormgeven. En als dat niet het geval is? Dan stappen we er niet in. En mochten we reeds in zo n bedrijf beleggen, dan verkopen we ons belang en verdwijnt het uit onze portefeuille, antwoord Najib Nakad, directeur beleggingen bij Hof Hoorneman Bankiers. Consensus De aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen kwam zo n vijftien jaar geleden opzetten en sindsdien heeft het onderwerp alleen maar aan consensus gewonnen. Nakad: De beleggingswereld en grote bedrijven reageerden in de beginjaren ietwat sceptisch en lacherig op het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De vraag was of het wel ging werken. Maar inmiddels blijkt het een enorme impact te hebben. Grote merken kunnen het zich simpelweg niet veroorloven reputatieschade op te lopen als gevolg van het ontplooien van maatschappelijk onverantwoorde activiteiten door henzelf of door hun toeleveranciers. Inmiddels is er een soort van raamwerk ontstaan van wat we wereldwijd verstaan onder verantwoord : de OESO-aanbevelingen en de tien principes van de UN Global Compact. Wij sympathiseren met deze aanbevelingen en onderschrijven de principes, wat zoveel inhoudt als dat Hof Hoorneman Bankiers maatschappelijk verantwoord belegt, aldus De Wit. Het juiste doen Hof Hoorneman Bankiers was altijd al maatschappelijk heel bewust bezig. De invoering van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen in het bedrijfsprofiel heeft dan ook nooit tot problemen geleid. De Wit: Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid willen wij het juiste doen. Wij hebben nooit meegewerkt aan een beleggingstransactie die op grond van het internationale recht verboden is. Dat is gewoonweg strafbaar. Ook onthouden wij ons van beleggingen waarbij onmiddellijk de mensenrechten geschonden worden. Volgens Nakad ligt er ook een economische overweging aan ten grondslag: Bedrijven met een slechtere corporate governance leveren extra risico op voor het rendement. Samenwerking met Sustainalytics Nakad geeft aan samen te werken met Sustainalytics, een internationaal opererend onderzoeksbureau voor de financiële sector op het gebied van duurzaamheid. Sustainalytics voert als het ware een extra check uit op de investe- 6 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

7 BELEGGEN OESO-AANBEVELINGEN Ondernemingen dienen: bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen; de mensenrechten van degenen die gevolgen van de activiteiten ondervinden te respecteren; de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap; zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de Richtlijnen; zich te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland. KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

8 BELEGGEN ringen die wij doen. Natuurlijk letten wij erop dat we ons alleen inlaten met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar soms is de scheidslijn gewoon heel dun tussen wat nog wel toelaatbaar is en wat niet. Kinderarbeid bijvoorbeeld, is geen issue. Dat ziet iedereen. Maar nemen we een papierfabriek die volledig werkt volgens onze eisen, maar toevallig ook vloeitjes produceert voor de tabaksindustrie, dan wordt het lastiger. Dan is het goed dat een externe en internationaal erkende organisatie er een oordeel over vormt. Die extra check voert Sustainalytics voor Hof Hoorneman Bankiers uit op potentiële investeringen, maar ook op de belangen die reeds in portefeuille zijn vertegenwoordigd. Eens verantwoord wil niet zeggen dat dat ook altijd zo zal blijven. Een bedrijf kan in de loop der tijd andere activiteiten ontplooien, waardoor het ineens handelt in strijd met de OESO-aanbevelingen of de tien principes van de UN Global Compact. Of actief zijn in een land waar ineens een ander politiek regime aan de macht komt. Als Sustainalytics zoiets constateert ten aanzien van een bedrijf in onze portefeuille, dan volgt de aanbeveling het belang van de hand te doen. In alle gevallen zijn wij meegegaan in de adviezen van Sustainalytics. De Wit vult aan: Sustainalytics borgt als het ware ons beleggingsbeleid. Vooral voor verenigingen en stichtingen is dat van belang. Wij beleggen niet in een bedrijf dat activiteiten ontplooit die ten koste gaan van anderen Die hebben vaak in hun statuten opgenomen dat zij alleen maatschappelijk verantwoord mogen beleggen. Dan moet je dus wel kunnen aantonen dat je dat doet. Wij kunnen dat en zijn daarmee een buitengewoon interessante partner voor verenigingen en stichtingen. Belangen uit portefeuille weren Slechts eenmaal heeft Hof Hoorneman Bankiers een bedrijf op advies van Sustainalytics van de hand gedaan. Wij hadden een belang in British Petroleum. Maar toen dat bedrijf een ongeluk had in de Golf van Mexico en er de nodige olie lekte, volgde een downgrade door Sustainalytics. Voorts sluiten wij per definitie bedrijven in de mijnbouwsector uit. Dat zijn notoire vervuilers en overtreders van arbeidsomstandigheden. Ook investeren we niet in casino s, een maatschappelijk grijs gebied, omdat mensen door gokken in de problemen komen. En vanwege de onzekerheid over hoe de overheid de winstgevendheid belast. Waar we ook niet in beleggen is in bedrijven in de wapenindustrie, vertelt Nakad. De Wit: Kortom, wij beleggen niet in een bedrijf dat activiteiten ontplooit die ten koste gaan van anderen. Onze beleggingen zijn juist bedoeld om ten goede te komen aan anderen. In de vorm van rendement op vermogen. DE 10 PRINCIPES VAN DE UN GLOBAL COMPACT De UN Global Compact bindt bedrijven aan tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie. De principes zijn afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen, zoals van de International Labour Organisation, en conventies van de Verenigde Naties. Met de Global Compact Compliance Service beoordeelt Sustainalytics of bedrijven aan alle Global Compact principes voldoen. Hierbij wordt het bedrijf beoordeeld op basis van een objectieve meetlat, gebaseerd op internationaal erkende standaarden en wetgeving. Op basis van gedetailleerde bedrijfsprofielen biedt Sustainalytics professionele beleggers inzicht in de meest risicovolle bedrijven. Mensenrechten 1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen. 2. Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten. Arbeidsomstandigheden 3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven. 4. De uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid. 5. De effectieve afschaffing van kinderarbeid. 6. De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep. Milieu 7. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen. 8. Initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen. 9. De ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren. Anti-corruptie 10. Bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping. 8 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

9 MAARTEN LAFEBER Hof Hoorneman Bankiers sponsort professioneel golfer Maarten Lafeber Ik was het beste aandeel op de beurs Golf, een passie van velen. Van u, van ons én van Maarten Lafeber. Eén van de topgolfers die ons land rijk is. Hof Hoorneman Bankiers ondersteunt Lafeber sinds dit jaar in de uitvoering van zijn professie en het najagen van zijn doelen, op korte en op middellange termijn. Wat dat betreft is golf net beleggen. Top 15 spelen in de European Challenge Tour. Dat is mijn doel voor dit jaar. Daarmee stel ik een plek veilig om volgend jaar weer aan de European Tour te mogen deelnemen. Na een desastreus verlopen seizoen in 2013 steekt Maarten Lafeber zijn ambities voor dit jaar niet onder stoelen of banken. Voor het eerst in 14 jaar speel ik nu één niveau onder de absolute wereldtop. Daar hoor ik niet thuis. Ik wil terugkeren op het hoogste niveau en werk daar hard aan. Ondergewaardeerd Hof Hoorneman Bankiers is die mening ook toegedaan. Lafeber ontmoette de directeuren Piet Hoorneman en Fried van t Hof voor het eerst in de zomer van 2013 tijdens de eerste editie van de Robbie van Erven Dorens Invitational, een golfevenement op Golfsociëteit De Lage Vuursche, waarvan de opbrengst bestemd was voor het Emma Kinderziekenhuis. Daarna volgden diverse gesprekken die uiteindelijk uitmondden in een sponsorovereenkomst van vijf jaar. Ik heb begrepen dat Hof Hoorneman Bankiers zo ook te werk gaat voordat zij ergens in belegt. Ook dan bezoeken de mensen van de bank het bedrijf en spreken zij het management. En als er sprake is van een onderwaardering en voldoende opwaarts potentieel, dan beleggen zij er mogelijk in. Piet noemde mij in een van onze gesprekken een ondergewaardeerde golfer. Hij gaf aan dat ze in mij de ideale ambassadeur zien om hun naam in de golfwereld nog meer op de kaart te zetten. Vertrouwen is belangrijk Waar voor Hof Hoorneman Bankiers vertrouwen in het bedrijf en management het fundament is onder de belegging, is vertrouwen voor Lafeber de basis om te kunnen presteren. En juist dat ontbrak er het laatste jaar aan. Lafeber weet heel goed hoe dat komt. Sinds het begin KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

10 MAARTEN LAFEBER Vertrouwen is de basis om te kunnen presteren MAARTEN LAFEBER Naam: Maarten Lafeber Geboren: 11 december 1974 Lengte: 1,91 m Gewicht: 87 kg Geboorteplaats: Eindhoven Woonplaats: Orlando, Verenigde Staten Burgerlijke staat: gehuwd, met Kim van Tienhoven Kinderen: Guus (6), Louis (4) en Tony (8 maanden) Beroep: golfer (sinds 1997) Golft sinds: 19 Totaal prijzengeld: 5 miljoen euro Mooiste overwinning: Dutch Open op de Hilversumsche Golf Club in KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

11 MAARTEN LAFEBER van mijn carrière ging het me voor de wind. Niet dat ik me er gemakkelijk vanaf maakte, integendeel. Ik had gewoonweg mijn zaken goed op orde. Samen met mijn vrouw Kim reisde ik de hele wereld over om toernooien te spelen. Dat ging goed. Totdat wij kinderen kregen. Begrijp me niet verkeerd: wij zijn erg gelukkig met onze drie jongens. Ik heb alleen erg moeten wennen aan de nieuwe situatie. Kim bleef voortaan thuis. Met de kinderen. Terwijl ik continu in het vliegtuig zat, in hotels logeerde, trainde en wedstrijden speelde. Het kostte mij moeite om mijn gezinsleven te combineren met mijn werk. Ik verloor mijn focus tijdens trainingen, de planning rondom wedstrijden en uiteindelijk het vertrouwen in mijn spel. En als er iets belangrijk is bij golf, is het wel vertrouwen. Financiering van zijn carrière De eerste jaren van zijn carrière ontbrak het Lafeber allerminst aan vertrouwen. Op vijftienjarige leeftijd werd hij bevangen door het golfvirus, waarna hij zich razendsnel ontwikkelde. Zijn opmars resulteerde in diverse overwinningen met als absolute hoogtepunt de winst van het Dutch Open op de Hilversumsche Golf Club in Lafeber was toen al professional. Om zover te komen golf op topniveau is een dure aangelegenheid lanceerde hij in 1997, samen met zijn manager Michiel Floris, een revolutionair plan. Geen hoofdsponsor(s), maar met de uitgifte van 7500 preferente aandelen van gulden per stuk in zijn nieuw opgerichte bedrijf Future Golf BV financierde hij zijn carrière. De belangstelling was overweldigend: binnen veertien dagen waren alle aandelen verkocht en kon Lafeber met een basisbedrag van 750 duizend gulden, ruim 340 duizend euro, aan de slag. In 2004 bleken de investeerders met Lafeber goud in handen te hebben. De golfer kocht de aandeelhouders uit voor een bedrag van 185 gulden bijna 84 euro per aandeel. Dat is een rendement van 85 procent sinds eind Ik was een goede investering, misschien wel het beste aandeel van de beurs. Jammer dat het in de jaren daarna wat minder ging. Keihard trainen Inmiddels heeft Lafeber alles weer op de rit en is hij hard op weg om zijn carrière, die ooit zo hoopvol begon, verder glans te geven. Natuurlijk had ik de easy way out kunnen kiezen toen het even tegenzat. Maar zo zit ik niet in elkaar. Bovendien was ik dan over twee jaar doodongelukkig geweest. Ik zou mezelf nooit kunnen vergeven als ik niet alles uit mijn carrière haal wat erin zit. Het was altijd mijn droom om topsporter te worden, dat ga ik niet zomaar weggooien. En dus traint hij keihard. In Orlando, het Mekka van het golf, waar hij woont, waar zijn coach woont, waar het altijd goed weer is om te trainen én waar alle faciliteiten voor topgolf voorhanden zijn. Het enige dat ontbreekt, is mijn gezin. Zij wonen in Amsterdam. Maar daar kan ik nu dus goed mee omgaan. In de schoolvakanties komen ze over. En tijdens het seizoen verblijf ik tussen de Europese toernooien door in Amsterdam. Toernooien duren van donderdag tot en met zondag. Meestal vertrek ik op dinsdag dan weer naar het volgende toernooi. Zo ben ik zo n 35 weken per jaar van huis. Om wedstrijden te winnen. Want ik wil winnen. Daar draait golf voor mij om. Bovendien bereik ik alleen de top door te winnen. Om dat te realiseren, maakt Lafeber lange dagen, van zo n tien tot elf uur. Ik begin in de ochtend met zo n anderhalf uur in de fitnessruimte, daarna train ik ruim twee uur op mijn korte spel de slagen op en rond de green om in zo weinig mogelijk slagen te putten. s Middags richt ik me anderhalf uur op mijn lange spel. En aan het eind van de dag speel ik nog achttien holes. Dat is toch ook al gauw drie uur. Tussendoor rust en eet ik. En houd ik mij bezig met andere aspecten van mijn werk. Wat dat zoal is? Sponsorverplichtingen, interviews, contacten onderhouden, schema s opstellen, analyseren. Top 50 van de wereld Lafeber geniet weer van zijn bestaan als professioneel golfer. Zeg nou eerlijk, wat is er mooier dan elke dag te mogen doen wat je leuk vindt? Dat golf leuk is, kunnen inmiddels veel Nederlanders beamen. Golf is al lang niet meer een sport voor de elite, zoals het dat vroeger was. Het is tegenwoordig bereikbaar voor iedereen, dat is een goede ontwikkeling. De laatste tien jaar is golf de snelst groeiende sport. Na voetbal is golf met actieve leden zelfs de meest beoefende sport in Nederland. In die prachtige sport wil ik dus weer op het hoogste niveau uitkomen. En eenmaal terug op dat niveau ga ik voor een plek in de top 50 van de wereld. Dat geeft recht op deelname aan alle elitetoernooien. Een reëel doel voor de middellange termijn. Ik heb bewezen wat ik kan, ik weet wat ik kan, nu ga ik dat ook weer laten zien. KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

12 BLARICUM Nieuwe gezichten van kantoor Blaricum: Suzy Tan en Mark-Jan Bender Kantoor Blaricum heeft sinds dit voorjaar twee nieuwe vestigingsdirecteuren: Suzy Tan en Mark-Jan Bender. Twee ervaren krachten die vol enthousiasme van start zijn gegaan. Hun doel is tweeledig: bestaande relaties goed bedienen én Hof Hoorneman Bankiers in t Gooi en omgeving op de kaart zetten. Hof Hoorneman Bankiers was op zoek naar één nieuwe kracht voor kantoor Blaricum. Maar in de zoektocht stuitte de vermogensbeheerder in de personen van Suzy Tan (46) en Mark-Jan Bender (42) op twee zulke goede kandidaten dat werd besloten om beide te benoemen. Een beslissing waar zowel Tan als Bender erg blij mee zijn. Vanaf dag één was er een klik, vertelt Bender. Dit is niet alleen prettig, maar ook een must. We zitten tenslotte niet alleen met z n tweeën op kantoor, maar ook trekken we samen op richting onze klanten. Dan moet je wel een twee-eenheid zijn. We inspireren en enthousias meren elkaar, vult Tan aan. Ook leren we veel van elkaar. Non-profit Dat de twee veel van elkaar leren, komt ook door hun diverse achtergrond. Beide zijn praktisch al hun hele werkzame leven actief in de finan ciële sector, maar de focus was verschillend. Tan startte als day trader in opties en futures bij Fortis, waarna ze vervolgens een aantal jaren de functie van vermogensadviseur bij ABN AMRO Private Banking bekleedde. Voor Tan was deze functie niet haar eindstation. Toen ze binnen diezelfde organisatie de mogelijkheid kreeg om als private banker aan de slag te gaan, twijfelde ze geen moment. Dit gaf mij de mogelijkheid om naar het volledige beeld van de relatie te kijken, wat de uiteindelijke advisering ten goede komt, vertelt Tan. Na de nodige jaren veldwerk kreeg ik de kans om meer vanuit strategisch oogpunt naar de klantbediening binnen private banking te kijken en een bedieningsmodel te ontwikkelen. Tan verliet ABN AMRO Private Banking vanwege een verhuizing naar de Verenigde Staten. Daar maakte ze heel bewust de keuze om buiten de financiële sector te werken. Ik vind het belangrijk dat je jezelf blijft uitdagen. Voor mij lag die uitdaging buiten deze sector waarbinnen ik vijftien jaar werkte. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat Tan aan de slag ging voor non-profitorganisaties die zich onder meer inzetten voor huisvesting van daklozen en het opzetten van voedselbanken door de Verenigde Staten. Het werkt erg stimulerend om binnen zo n organisatie te werken waar het (i.c. goede) doel helder voor ogen staat en een ieder de ambitie heeft om dit echt na te streven. Overstap Eenmaal terug in Nederland had Tan heel duidelijk voor ogen wat ze wilde: werken bij een kleine organisatie in de financiële sector. Het voelde goed om deze stap weer te maken. Voorwaarde was wel dat het een kleine organisatie zou zijn, waar de lijnen kort zijn en je weer ambachtelijk kan bankieren. Toen Hof Hoorneman Bankiers een aanbod deed, twijfelde Tan ook geen moment. Dit was voor mij de perfecte match. Deze match was niet alleen bij Tan aanwezig. Ook Bender voelt zich erg prettig bij zijn nieuwe 12 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

13 BLARICUM We trekken samen op richting onze klanten SUZY TAN MARK-JAN BENDER Leeftijd: 46 jaar Gezin: getrouwd, één zoon en één dochter Woonplaats: Blaricum Vorige functie: Vice President non-profit organisatie USA Nevenfuncties: Voorzitter sponsorcommissie Larensche Mixed Hockey Club, lid Erfgooiers Businessclub Interesses: hardlopen, (race) fietsen, golf en reizen Leeftijd: 42 jaar Gezin: getrouwd, twee dochters Woonplaats: Bussum Vorige functie: Private Banker Nevenfuncties: lid Rotary Club Bussum, lid schoolbestuur Interesses: hockey, golf en schaatsen werkgever. Ik kreeg het functieprofiel van vestigingsdirecteur van kantoor Blaricum onder ogen en het was op mijn lijf geschreven. In het verleden heb ik me beziggehouden met beleggen of adviseren; bij Hof Hoorneman Bankiers komt dit samen. Bovendien vind ik het prettig dat Hof Hoorneman Bankiers een bedrijf met een sterke focus is, ondernemerschap aanmoedigt, goede resultaten boekt én actief is in de regio waar ik woon. Wat wil je nog meer?. Net als Tan kent Bender een rijke historie in de financiële sector. Begonnen als broker aan de optiebeurs, maakte hij na zeven jaar de overstap naar een vastgoedonderneming waar hij de opdracht meekreeg om één product te verkopen. Het was absoluut interessant en uitdagend om als sales manager in vastgoed actief te zijn, vertelt Bender, maar na een aantal jaren in de sales wilde ik meer de inhoud in. Met name de breedte van private banking sprak me aan. Die kans hiertoe kreeg ik eerst bij Staalbankiers en later heb ik er een vervolg aan gegeven bij Rabobank. Bij die laatste bediende ik als private banker in de beginjaren ondernemers, met name medisch specialisten. Toekomst Kantoor Blaricum heeft een wat onrustige historie. Tan en Bender blijven hier liever niet te lang bij stilstaan; zij willen vooral kijken naar de toekomst. Bender: Wij weten wat we kunnen en waarvoor we staan. Met open vizier gaan we met de klanten het gesprek aan. Tan vult aan: Wij zijn van mening dat het van groot belang is om onze klanten te leren kennen en daarmee ook het verhaal achter het vermogen te horen. Daardoor ben je als vermogensbeheerder niet alleen in staat om een goede relatie op te bouwen, maar onderken je ook de waarde die het vermogen voor de klant heeft. K KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

14 EMERGING MARKTETS FUND Emerging Markets Fund: Geschikt voor de offensieve belegger met een langetermijnvisie Emerging Markets zijn uit. Tussen 2000 en 2008 leverde de MSCI Emerging Markets Index nog 13,2% per jaar op, maar sindsdien zijn de resultaten niet meer om over naar huis te schrijven. Sinds 2008 leverde een gemiddelde Emerging Markets-belegging zelfs helemaal niets op, terwijl de ontwikkelde markten stegen. Een value-moment? Voor de afgenomen interesse in Emerging Markets is een aantal verklaringen. De eerste hiervan is risicoperceptie. Veel beleggers zien opkomende markten als behoorlijk risicovol; de volatiliteit van aandelen is hoog en er zijn geopolitieke risico s. Ten tweede zijn er ook structurele redenen. Veel opkomende economieën zijn afhankelijk van grondstoffenexport. Kijk bijvoorbeeld naar Brazilië, Zuid-Afrika en Rusland. De vraag naar grondstoffen is de afgelopen jaren echter afgenomen. China, de grootste grondstoffenmarkt, heeft besloten minder te investeren in infrastructuur. Bovendien groeit de Chinese economie niet meer met dubbele cijfers, maar slechts met 7,4%. Gevolg is dat grondstofbedrijven niet alleen een kleinere afzetmarkt kregen, maar ook met grote opgebouwde voorraden zaten. Dit had negatieve koersgevolgen, ook voor Emerging Marketsindices waar grondstofbedrijven groot vertegenwoordigd zijn. In de derde plaats hebben verschillende opkomende markten valutaproblemen gehad. De financiële huishoudboekjes van sommige opkomende markten zijn nog niet sterk genoeg om te kunnen omgaan met de gevolgen van het taperingbeleid van de Fed. Wanneer de Amerikaanse rente gaat stijgen, zullen investeerders meer geld terugbrengen naar de VS; hierdoor worden valuta van Emerging Markets zwakker. Dit effect werkt dubbel voor landen die veel dollars geleend hebben, want de rentebetalingen worden duurder. Alsof dit nog niet genoeg was, waren er ook geopolitieke problemen, bijvoorbeeld de opstanden in Turkije, Brazilië en Oekraïne. Historisch laag gewaardeerd Emerging Markets zijn nu historisch gezien laag gewaardeerd. De gemiddelde koerswinstverhouding van de MSCI Emerging Markets Index sinds 1995 is zo n 16x. Momenteel is deze 12x. 14 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

15 EMERGING MARKETS FUND Door te beleggen in het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund profiteert u van de ontwikkeling van gezonde, ondergewaardeerde bedrijven in een nieuwe groeimarkt als Vietnam. Een deel van deze korting valt te verklaren door de hierboven genoemde moeilijke omstandigheden. Maar niet alles. Er wordt namelijk wel degelijk vooruitgang geboekt in Emerging Markets. De financiële balansen van bedrijven en landen raken steeds beter op orde kijk bijvoorbeeld naar India waardoor ook de valuta s stabieler lijken te worden. Grondstofbedrijven hebben zich door hun voorraden heen gewerkt en houden weer steeds gezondere niveaus aan. Dit zijn ontwikkelingen die niet van vandaag op morgen afgerond zijn, maar ze zijn wel degelijk gaande. Samen met de lagere waarderingen maakt dit Emerging Markets een mogelijk interessante investering voor de lange termijn. Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund probeert hiervan te profiteren. Track Record Het HH Emerging Markets Fund bestaat al ruim 15 jaar en heeft een indrukwekkend track record. Desondanks is het een van de minst bekende Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. In 2004 was het fonds 10 miljoen euro groot; ondanks een gemiddeld jaarlijks rendement van bijna 5% heeft het fonds nu nog steeds nagenoeg dezelfde omvang. Terwijl het historisch rendement buitengewoon sterk is. Zeker in vergelijking met andere opkomende landenfondsen. Deze ontwikkelingen, samen met de mogelijkheden die wij zien in opkomende markten, grijpen wij aan om het fonds de introductie te geven die het verdient. Beleggen in gezonde markten Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt in drie soorten effecten: individuele aandelen, beleggingsfondsen en trackers. Om te kwalificeren als een Emerging Markets Fund dient er gespreid te worden over verschillende KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

16 EMERGING MARKTETS FUND opkomende markten. Waar wij geen specifieke kennis bezitten over een bepaalde markt bijvoorbeeld Chili gebruiken wij specialistische, aantrekkelijk gewaardeerde fondsen. Of, als wij de markt in haar geheel ondergewaardeerd vinden, gebruiken wij een tracker. Bij de landenallocatie geldt dezelfde regel als bij al onze andere fondsen: wij beleggen alleen in landen en bedrijven die hun balans op orde hebben. Een goed voorbeeld van zo n positie is het Vietnam Opportunity Fund, waar op de volgende pagina een uitgebreide toelichting van te vinden is. Gericht op middenklasse Het grootste gedeelte van het fonds bestaat echter uit actief geselecteerde, ondergewaardeerde aandelen. Bij het kiezen van deze aandelen beleggen wij bijvoorbeeld juist niet in grondstofbedrijven. Wij spelen veel liever in op de groeiende middenklasse in opkomende economieën. Dit is een duidelijke en interessante trend die veel minder volatiel is dan de vraag naar grondstoffen. Zo belegt het fonds voor ongeveer 25% in kleine Chinese bedrijven die profiteren van de opkomst van de Chinese middenklasse. Maar ook buiten China richten wij ons op de middenklasse. Bijvoorbeeld door te beleggen in Kcell, de grootste telecomoperator van Kazachstan. Dit bedrijf is uitstekend in staat om te profiteren van de toename in mobiele data naarmate de Kazachstaanse middenklasse rijker wordt. Of neem bijvoorbeeld Guinness Anchor. Dit bedrijf brouwt en distribueert verschillende merken bier in Maleisië en heeft hiermee een grote, maar geleidelijke omzet- en winstgroei doorgemaakt. Door te beleggen in dit soort ondernemingen profiteert het fonds niet alleen van globale trends, maar tracht het ook een minder volatiel koersverloop te laten zien dan andere Emerging Markets-fondsen. Wat is de toegevoegde waarde van het HH EMF? Dit is allemaal leuk, maar wat voegt het HH Emerging Markets Fund nu toe aan uw portefeuille? Het fonds is enigszins volatiel; het is dus niet direct geschikt voor de risicoaverse belegger. Voor de belegger die wel bereid is om wat risico te nemen, biedt het een wereldwijd gespreide portefeuille van kansen om te profiteren van de groei in opkomende economieën. Niet alleen de traditionele BRIC-landen, maar ook nieuwe groeimarkten als Vietnam, Maleisië en Polen. Deze landen groeien harder dan de ontwikkelde markten en bieden mooie kansen, zeker op de lange termijn. Door te beleggen in het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund profiteert u van de ontwikkeling van gezonde, ondergewaardeerde bedrijven in deze markten. Performance t.o.v. Benchmark 105 WEKELIJKSE BEWEGINGEN EMF MSCI EM EMF MSCI EM <-2% % tot -1.5% ,5% tot -1% % tot -0.5% ,5% tot 0% % tot +0.5% ,5% tot +1% % tot +1.5% ,5% tot +2% 9 10 >+2% Gemiddelde volatiliteit (in %) gedurende vorige 12 maanden EMF MSCI EM KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

17 EMERGING MARKTETS FUND VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND Ook in deze Kijk op Vermogen lichten wij een beleggingscasus toe. Natuurlijk aan de hand van onze Value-beleggingscriteria. Ditmaal het Vinacapital Vietnam Opportunity Fund. Deze positie zit niet alleen in het Emerging Markets Fund, maar ook in de Value-portefeuilles en het Value Fund. Het Vinacapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) is een beleggingsfonds dat zich richt op de Vietnamese markt. Het fonds belegt in beursgenoteerde bedrijven, vastgoed en private equity. Op deze manier speelt het fonds in op de snelle en interessante veranderingen die in Vietnam plaatsvinden. Het fonds bestaat sinds 2006 en heeft een zeer ervaren en capabel management. Het lijkt wellicht vreemd: een echte belegger als Hof Hoorneman die in een ander fonds belegt. Waar zit dan de value? ONDERWAARDERING De value zit in de structuur van het beleggingsfonds, het VOF is een closed-end beleggingsfonds. Alle Hof Hoorneman-beleggingsfondsen zijn zogenaamde open-end fondsen; het aantal uitstaande aandelen staat niet vast. Als iemand een aandeel wil kopen of verkopen, dan gebeurt dit tegen de intrinsieke waarde van het fonds, plus een op- of afslag. Er wordt gewoon een nieuwe participatie bijgedrukt. Er is dus nagenoeg geen verschil tussen de intrinsieke waarde en de marktprijs. Het VOF is daarentegen een gesloten fonds. Het aantal uitstaande aandelen staat vast en als je een aandeel wilt kopen, moet je de marktprijs betalen. Deze marktprijs kan nog wel eens flink verschillen met de intrinsieke waarde van het fonds. Hoe kan dit? Soms zijn beleggers bereid om een premie te betalen voor een fonds, bijvoorbeeld wanneer ze veel vertrouwen hebben in de markt of de fondsmanager of de markt interessant vinden. Een goed voorbeeld is Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van Warren Buffett (niet officieel een gesloten fonds, maar het werkt precies hetzelfde). De marktprijs hiervan ligt veel hoger dan de intrinsieke waarde van de onderliggende beleggingen. Beleggers hebben namelijk vertrouwen in Warren Buffett en denken dat de intrinsieke waarde op termijn zal stijgen. Beleggers betalen dus een premie. Bij het VOF gebeurt exact het tegenovergestelde. De marktwaarde van het fonds ligt zo n 20% lager dan de intrinsieke waarde. Het fonds handelt dus op een korting. Wij denken dat dit is, omdat het fonds het zwaar heeft gehad in de crisis van 2008 en het herstel in Vietnam langzamer verliep dan het gemiddelde herstel. In 2011 was de inflatie bijvoorbeeld nog 20%. Wij zijn echter van mening dat een korting van 20% op de onderliggende waarde veel te veel is. Hiervoor hebben wij twee argumenten. Allereerst is de macro-economische situatie in Vietnam de afgelopen jaren sterk verbeterd. De inflatie is terug naar een historisch lage 4,5%, de economische groei was 5,4% in 2013, er is een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans en de Vietnamese munt, de Dong, is stabiel. In andere woorden, de Vietnamese economie groeit hard en is in gezonde staat. Vietnam heeft een bevolking van bijna miljoen mensen, waarvan 68% jonger is dan 40 jaar. Op basis van de economische situatie is de korting dus ongegrond. Ook het management van het fonds heeft veel ervaring in de markt en is capabel; de korting zou volgens ons dus echt niet zo hoog moeten zijn. Ons tweede argument is dat de gerapporteerde intrinsieke waarde van het fonds ook nog eens te laag is. Het VOF is voor 60% belegd in Vietnamese aandelen. Vietnam heeft echter restricties opgelegd aan buitenlanders: slechts 49% van een onderneming mag in buitenlandse handen zijn, terwijl de vraag naar Vietnamese aandelen groot is. Er is dus een aparte markt ontstaan voor Vietnamese aandelen voor buitenlanders en deze aandelen zijn doorgaans een stuk meer waard dan de gewone Vietnamese aandelen. De intrinsieke waarde van het VOF is echter gebaseerd op de waarde van de gewone aandelen, terwijl ze de buitenlandse bezitten. Wij denken dus dat de intrinsieke waarde van het fonds nog hoger ligt dan de gerapporteerde waarde. TRIGGERS Nu de eerste pijler bepaald is het fonds is ondergewaardeerd komen we bij de tweede pijler: een trigger. Wij zien twee manieren waarop de korting van het fonds kan afnemen. Allereerst via het verdere herstel van de Vietnamese economie. Vietnam wordt steeds rijker, de economie steeds gezonder en de kapitaalmarkten steeds meer volwassen. Uiteindelijk zal Vietnam niet meer als het lelijke eendje van de opkomende markten gezien worden; hierdoor zal naar onze mening de korting fors moeten inlopen. De tweede trigger is het management. Dit heeft meerdere malen aangegeven dat ze de korting veel te groot vinden. Om de korting kleiner te maken, koopt het management eigen aandelen in: eind 2013 is in totaal reeds 24% van het aandelenkapitaal ingekocht. Het inkopen van eigen aandelen wordt altijd op prijs gesteld door investeerders, omdat het de aandeelhouderswaarde vergroot. Bovendien is het een teken dat het management het fonds ook ondergewaardeerd vindt. Wij verwachten dat dit investeerders er op termijn ook van zal overtuigen dat het VOF op een hogere waardering hoort te handelen. KASSTROOM Het fonds keert helaas geen dividend uit. Wel kopen ze eigen aandelen in. Dit is ook een vorm van het verhogen van de aandeelhouderswaarde, maar geen directe kasstroom. Uiteindelijk beoordeelt Hof Hoorneman kasstroom op portefeuilleniveau. De kasstroom rente of dividend moet voor de portefeuille als geheel aantrekkelijk zijn. Dan kan het best zijn dat er één of twee namen tussen zitten die geen dividend uitkeren, als ze maar zeer goedkoop gewaardeerd zijn. Dit is het geval bij het VOF. Er is een duidelijke onderwaardering en er zijn verschillende triggers. Wij vinden het dan ook een interessante beleggingscasus. KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR

18 ADVIESDESK Beleggingsadvies The Value Way DOOR MARCEL REUKERS De beleggingsadviesdesk blikt in elke editie van Kijk Op Vermogen terug op de voorbije maanden. Deze keer aandacht voor de onrust in Oekraïne, de Weekly en de behaalde rendementen binnen de Adviesportefeuille. De laatste weken heeft de crisis in Oekraïne geleid tot onrust op de financiële markten. De kans dat de standpunten tussen Rusland en Oekraïne verder zullen verharden is aanwezig. Omdat de betrokken partijen veel te verliezen hebben, gaan we ervan uit dat gezond verstand zal regeren. Maar meer onrust leidt vanzelfsprekend tot grotere onrust op de financiële markten. Als de komende weken de spanningen blijven aanhouden moeten beleggers rekening blijven houden met een markt die wordt getypeerd door koersschommelingen. Echter, deze bewegingen op de beurzen bieden u als belegger wel weer de nodige kansen om in een later stadium te profiteren van een eventueel koersherstel op de internationale beurzen. Weekly Naast regelmatig, persoonlijk en/of telefonisch contact over de beleggingsportefeuille en over bedrijfs- en macro-economisch nieuws voorziet de Adviesdesk haar relaties regelmatig van een beleggingsidee in de vorm van de zogenaamde Weekly (zie pagina 20). De ene keer zal dit voor u als belegger een bekende naam zijn, zoals Positie aankoop aankoop verkoop verkoop rendeadvies koers advies koers ment* 7.375% Linde apr % 3 jan % 1,% Wereldhave 7 sept ,00 17 jan ,85 53,60% Depfa Bank Var % dec % 31 jan ,50% 22,00% Teva Pharmaceuticals ADR 15 feb $38,92 7 feb $44,40 18,00% Vastned Retail 8 mrt ,35 21 feb ,00 19,00% Carillion 14 feb ,94 25 apr ,72 33,30% 6,75 % Nokia okt % 2 mei % 7,60% (*) Rendement tussen aankoop- en verkoopadvies, incl. opgelopen rente, couponnen, dividenden en valutaresultaat. ADVIESDESK, OOK VOOR U? Wilt u meer weten over de werkwijze van de adviesdesk van Hof Hoorneman Bankiers? Neem dan contact op met Bart Flentge of Marcel Reukers. Zij staan u graag te woord over de mogelijkheden. onlangs een update over Vodafone of over de 6,75% Nokia-lening. Maar wij besteden ook regelmatig aandacht aan voor de meeste relaties onbekende namen als Mercialys, Ithaca Energy of obligaties van Enterprise Inns. Wel is er altijd een grote gemene deler: het gaat over beleggingen die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de door ons geanalyseerde waarde. Hiermee proberen wij, ook vanuit de adviesdesk, u de voordelen van value beleggen ten opzichte van Indexbeleggen te laten ondervinden. Rendementen In de tabel (links) ziet u welke rendementen binnen onze Adviesportefeuilles zijn gemaakt op een aantal, dit jaar gesloten, posities: Vanzelfsprekend hebben wij naast deze verkoopadviezen onze relaties tevens voorzien van de nodige aankoopadviezen of updates van de nog lopende posities. 18 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

19 en DNB en is aangesloten bij de DSI. ADVIESDESK Nieuwsbrief Hof Hoorneman Bankiers Weekly Ithaca Energy Isincode: CA ,00 3,00 2,00 1,00 0,00 dec-09 dec-10 Een Canadese en een Engelse notering, beiden met goede liquiditeit. Kijk voor keuze naar de transactiekosten die het met zich mee brengt. Marktkapitalisatie: Can. $ 4.5mln GB 489.0mln Exchange: Toronto Stock Exchange & Londen Stock Exchange Valuta: CAD/GBP Koers: C$ p Vaten Olie per dag: FY2011: FY2012: FY2013e:00 FY2014e:12000 FY2015e:24000 Winst per Aandeel in Can $: FY2011: C$ 0.18 FY2012: C$ 0.35 FY2013e:C$ 0.47 FY2014e:C$ 0.42 FY2015e:C$ 0.77 Weekly 28 maart 2014: Ithaca Energy Ithaca Energy is een olie-exploratie- en ontwikkelingsbedrijf. Het bedrijf is statutair Canadees maar kent ook een Engelse notering en opereert hoofdzakelijk in de Engelse en Noorse gedeeltes van de Noordzee. Ithaca Energy Isincode: CA De belangrijkste ontwikkeling voor investeerders in Ithaca is de ontwikkeling van een nieuw olieveld. Dit veld genaamd Greater Stella Area (GSA) is nog in ontwikkeling maar vormt grofweg de helft van de onderliggende waarde van de onderneming. De ontwikkeling van GSA bestaat uit vier verschillende boringen. Twee zijn reeds afgerond en de volgende laat naar verwachting nog ongeveer een maand op zich wachten. In combinatie met plaatsing van het topdeck (het feitelijke boorplatform) verwachten wij dat de het veld aan het eind van dit jaar operationeel zal zijn. 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 dec-09 dec-10 Een Canadese en een Engelse notering, beiden met goede liquiditeit. Kijk voor keuze naar de transactiekosten die het met zich mee brengt. Met het afronden van de ontwikkeling van het GSA-veld zullen de kasstromen van Ithaca sterk toenemen. Dit heeft twee redenen. Allereerst zijn alle ontwikkelingsinvesteringen dan al gedaan en hoeft er dus geen kasstroom meer aangewend te worden om verder te investeren. Ten tweede heeft Ithaca veel compensabele verliezen. Hierdoor hoeft het bedrijf tot en met 2016 vrijwel geen belasting te betalen. Omdat Britse olieontwikkelaars boven op de winstbelasting ook nog een soort grondstoffentoeslag moeten betalen maakt een paar jaar vrijstelling een enorm verschil. Wij verwachten dat het bedrijf een Free Cash Flow-yield van tussen de 40% en de 50% kan realiseren tot aan Dit zal de aandacht trekken van beleggers, en vormt dus de eerste mogelijke trigger. Tevens kan Ithaca deze kasstromen aanwenden om de schuld snel af te bouwen (mogelijk zelfs volledig weg te nemen) en de aandeelhouders te belonen in de vorm van dividend. Dit is voor ons de tweede trigger. Marktkapitalisatie: Can. $ 4.5mln GB 489.0mln Exchange: Toronto Stock Exchange & Londen Stock Exchange Wel is het belangrijk te realiseren dat beleggen in Ithaca -- net zoals in ieder ander exploratie- en ontwikkelingsbedrijf -- aanzienlijke risico s met zich mee brengt. Bijvoorbeeld de olieprijs. De kosten voor Ithaca om olie op te pompen zijn vrijwel constant dus de olieprijs bepaalt voor een groot gedeelte de brutomarge. Ook vormen het weer en andere productieproblemen een risicofactor. Stormen op de Noordzee kunnen de productie tijdelijk stilleggen uit veiligheidsoogpunt voor het personeel. Ook kan het de ontwikkeling van een veld zoals GSA vertragen. Wij vinden de risico s bij Ithaca echter iets minder groot dan bij vergelijkbare bedrijven. Allereerst is de ontwikkeling van het GSA-veld al bijna voltooid. Ten tweede produceren de andere velden van Ithaca al, dus er is geen exploratierisico. Ten derde is het grootste deel van de investeringen al gedaan en is er dus weinig risico met betrekking tot extra kosten. Desalniettemin is Ithaca een meer risicovolle belegging dan u wellicht gewend bent van Hof Hoorneman. Valuta: CAD/GBP Koers: C$ p Vaten Olie per dag: FY2011: FY2012: FY2013e:00 FY2014e:12000 FY2015e:24000 De aantrekkelijke Free Cash Flow-yield, in combinatie met een aantrekkelijke winst, biedt voldoende upside in deze offensieve case. Wanneer GSA eenmaal op volle toeren draait heeft Ithaca een K/W van rond de 5 met kasstromen die voorlopig nog duidelijk aantrekkelijker gaan zijn dan de winst zelf. Ithaca keert helaas nu nog geen dividend uit, alle kas wordt aangewend om te investeren in het nieuwe veld. Gezien het aantrekkelijke karakter van de casus en daar wij verwachten dat het bedrijf binnenkort wel dividend zal gaan betalen, achten wij het bedrijf koopwaardig. Winst per Aandeel in Can $: FY2011: C$ 0.18 FY2012: C$ 0.35 FY2013e:C$ 0.47 FY2014e:C$ 0.42 FY2015e:C$ 0.77 Weekly 28 maart 2014: Ithaca Energy Ithaca Energy is een olie-exploratie- en ontwikkelingsbedrijf. Het bedrijf is statutair Canadees maar kent ook een Engelse notering en opereert hoofdzakelijk in de Engelse en Noorse gedeeltes van de Noordzee. De belangrijkste ontwikkeling voor investeerders in Ithaca is de ontwikkeling van een nieuw olieveld. Dit veld genaamd Greater Stella Area (GSA) is nog in ontwikkeling maar vormt grofweg de helft van de onderliggende waarde van de onderneming. De ontwikkeling van GSA bestaat uit vier verschillende boringen. Twee zijn reeds afgerond en de volgende laat naar verwachting nog ongeveer een maand op zich wachten. In combinatie met plaatsing van het topdeck (het feitelijke boorplatform) verwachten wij dat de het veld aan het eind van dit jaar operationeel zal zijn. Met het afronden van de ontwikkeling van het GSA-veld zullen de kasstromen van Ithaca sterk toenemen. Dit heeft twee redenen. Allereerst zijn alle ontwikkelingsinvesteringen dan al gedaan en hoeft er dus geen kasstroom meer aangewend te worden om verder te investeren. Ten tweede heeft Ithaca veel compensabele verliezen. Hierdoor hoeft het bedrijf tot en met 2016 vrijwel geen belasting te betalen. Omdat Britse olieontwikkelaars boven op de winstbelasting ook nog een soort grondstoffentoeslag moeten betalen maakt een paar jaar vrijstelling een enorm verschil. Wij verwachten dat het bedrijf een Free Cash Flow-yield van tussen de 40% en de 50% kan realiseren tot aan Dit zal de aandacht trekken van beleggers, en vormt dus de eerste mogelijke trigger. Tevens kan Ithaca deze kasstromen aanwenden om de schuld snel af te bouwen (mogelijk zelfs volledig weg te nemen) en de aandeelhouders te belonen in de vorm van dividend. Dit is voor ons de tweede trigger. Wel is het belangrijk te realiseren dat beleggen in Ithaca -- net zoals in ieder ander exploratie- en ontwikkelingsbedrijf -- aanzienlijke risico s met zich mee brengt. Bijvoorbeeld de olieprijs. De kosten voor Ithaca om olie op te pompen zijn vrijwel constant dus de olieprijs bepaalt voor een groot gedeelte de brutomarge. Ook vormen het weer en andere productieproblemen een risicofactor. Stormen op de Noordzee kunnen de productie tijdelijk stilleggen uit veiligheidsoogpunt voor het personeel. Ook kan het de ontwikkeling van een veld zoals GSA vertragen. Wij vinden de risico s bij Ithaca echter iets minder groot dan bij vergelijkbare bedrijven. Allereerst is de ontwikkeling van het GSA-veld al bijna voltooid. Ten tweede produceren de andere velden van Ithaca al, dus er is geen exploratierisico. Ten derde is het grootste deel van de investeringen al gedaan en is er dus weinig risico met betrekking tot extra kosten. Desalniettemin is Ithaca een meer risicovolle belegging dan u wellicht gewend bent van Hof Hoorneman. De aantrekkelijke Free Cash Flow-yield, in combinatie met een aantrekkelijke winst, biedt voldoende upside in deze offensieve case. Wanneer GSA eenmaal op volle toeren draait heeft Ithaca een K/W van rond de 5 met kasstromen die voorlopig nog duidelijk aantrekkelijker gaan zijn dan de winst zelf. Ithaca keert helaas nu nog geen dividend uit, alle kas wordt aangewend om te investeren in het nieuwe veld. Gezien het aantrekkelijke DISCLOSURE: Hof Hoorneman belegt voor haar vermogensbeheerrelaties in Ithaca Energy. karakter van de casus en daar wij verwachten dat het bedrijf binnenkort wel dividend zal gaan betalen, achten wij het bedrijf koopwaardig. DISCLOSURE: Hof Hoorneman belegt voor haar vermogensbeheerrelaties in Ithaca Energy. DISCLAIMER De informatie die u in deze nieuwsbrief (Weekly) wordt aangeboden is samengesteld door de researchafdeling van Hof Hoorneman Bankiers NV (HHB). De in deze Weekly vermelde gegevens zijn ontleend aan door HHB betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. HHB streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij in de Weekly plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert HHB de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan HHB niet garanderen dat de informatie in deze Weekly steeds correct of volledig is en aanvaardt HHB geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan HHB niet instaan. De informatie in de Weekly is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de Weekly dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger dient zijn of haar eigen adviseur te raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze Weekly aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de aangeboden informatie in overeenstemming is met zijn of haar doel- en risicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van de informatie in de Weekly in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van deze Weekly dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie in deze Weekly is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de HHB Value Investing beleggingsstijl en is geen aanbeveling of beleggingsadvies, noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De analist verklaart dat geen enkel deel van de beloning van de analist direct of indirect gerelateerd was, is of zal zijn aan het opnemen van informatie in de Weekly. De analisten die aan deze Weekly hebben bijgedragen voldoen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouder aan de uitoefening van hun vak. HHB verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze Weekly vermelde ondernemingen. Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten: De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie berusten bij HHB. Het is niet toegestaan om de informatie die via deze Weekly wordt aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren. HHB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Vergunningen: HHB N.V. bezit binnen het kader van de Wet op het Financiële Toezicht over de vereiste vergunningen van zowel AFM als DNB. HHB is opgenomen in de registers van AFM en DNB en is aangesloten bij de DSI. DISCLAIMER De informatie die u in deze nieuwsbrief (Weekly) wordt aangeboden is samengesteld door de researchafdeling van Hof Hoorneman Bankiers NV (HHB). De in deze Weekly vermelde gegevens zijn ontleend aan door HHB betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. HHB streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij in de Weekly plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert HHB de betrouwbaarheid van informatie die zij zelf uit externe bronnen ontvangt. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan HHB niet garanderen dat de informatie in deze Weekly steeds correct of volledig is en aanvaardt HHB geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan HHB niet instaan. De informatie in de Weekly is generiek van aard en houdt derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de Weekly dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger dient zijn of haar eigen adviseur te raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze Weekly aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de aangeboden informatie in overeenstemming is met zijn of haar doel- en risicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De verspreiding van de informatie in de Weekly in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van deze Weekly dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Beleggen brengt risico met zich mee. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie in deze Weekly is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de HHB Value Investing beleggingsstijl en is geen aanbeveling of beleggingsadvies, noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De analist verklaart dat geen enkel deel van de beloning van de analist direct of indirect gerelateerd was, is of zal zijn aan het opnemen van informatie in de Weekly. De analisten die aan deze Weekly hebben bijgedragen voldoen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouder aan de uitoefening van hun vak. HHB verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze Weekly vermelde ondernemingen. Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten: De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie berusten bij HHB. Het is niet toegestaan om de informatie die via deze Weekly wordt aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren. HHB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Vergunningen: HHB N.V. bezit binnen het kader van de Wet op het Financiële Toezicht over de vereiste vergunningen van zowel AFM als DNB. HHB is opgenomen in de registers van AFM KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS ZOMER

20 INKEERREGELING Boetevrij inkeren: de laatste kans! Mensen die schoon schip willen maken, hebben nog tot 1 juli 2014 de tijd om zich vrijwillig bij de fiscus te melden om een forse boete te voorkomen. Deze laatste kans zou ik dan ook met beide handen aangrijpen, adviseert fiscaal jurist en partner belastingadvies Roel Wienen van accountants- en belastingadvieskantoor RSM Wehrens Mennen De Vries. V.l.n.r. Koen Dekker, Roel Wienen en Rosery Niessen-Cobben Sinds 2 september 2013 wordt aan belastingplichtigen die in het verleden een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan geen boete opgelegd als zij alsnog vrijwillig volledige openheid van zaken geven van het verzwegen inkomen en vermogen. Vanaf 1 juli aanstaande treedt de boeteregeling weer in werking. Naast Roel Wienen zijn ook specialist formeel belastingrecht Rosery Niessen-Cobben en partner belastingadvies Koen Dekker binnen RSM Wehrens Mennen De Vries dagelijks belast met vragen over de inkeerregeling. Ik merk dat met name de jonge generaties zeer bezorgd zijn over hun buitenlands vermogen, geeft Niessen- Cobben aan. De angst dat men op een of andere zwarte lijst wordt geplaatst is groot. Terwijl het vrij aannemelijk is dat het verzoek bij een administratieve afdeling terechtkomt, waardoor je niet zomaar op een zwarte lijst wordt geplaatst. Meer druk Door verschillende factoren wordt de druk om gebruik te maken van de inkeerregeling steeds verder opgevoerd. Vrijwel dagelijks verschijnen er publicaties over de gevolgen als je niet voor 1 juli 2014 inkeert, merkt Dekker op. Daardoor is men erg zenuwachtig. Wienen knikt instemmend bij de woorden van zijn collega. Sommige mensen met een AOW hebben hun vermogen in het buitenland ondergebracht, maar durven niet aan hun centen te komen omdat ze bang zijn voor de consequenties. Ze kunnen niks met hun vermogen doen, omdat het niet toegankelijk is. Ik begrijp dat niet; geniet er toch gewoon op een legale manier van. Naast de media-aandacht zorgt ook het opheffen van de bankgeheimen in onder andere Zwitserland en Luxemburg voor grote onrust bij zwartspaarders. De deur gaat dus, vroeg of laat, automatisch open voor de fiscus, zegt Niessen-Cobben. De gegevens komen op een presenteerblaadje bij de fiscus terecht. Je loopt in die landen dus een groot risico om betrapt te worden, waardoor je vanaf 1 juli 2014 flinke boetes moet gaan betalen. De Belastingdienst kan tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen bij zwartspaarders en fraudeurs. Waarom zou je dat risico nog lopen? Opluchting Na gebruikmaking van de inkeerregeling kan men, na betaling van de verschuldigde bedragen, vrij beschikken over het geld en het, indien gewenst, ook overmaken naar Nederland. Het mag dan echter ook legaal op een buitenlandse rekening blijven staan. Wienen: Na het inkeren loop je niet meer het risico om hoge boetes te moeten betalen en strafrechtelijk vervolgd te worden. Dat neemt veel stress en onrust weg bij jezelf, maar zeker ook bij eventuele erfgenamen. Het bezitten van zwart geld is voor veel mensen een bron van zorgen en spanning. Inkeren is dan ook zonder uitzondering een opluchting, ondanks het feit dat men de verschuldigde achterstallige belasting moet betalen. Met het opheffen van de bankgeheimen in verschillende landen is het zeker een aanrader om vóór 1 juli 2014 gebruik te maken van de boetevrije inkeerregeling. Vanaf deze datum wordt de boete namelijk weer 30 procent en vanaf 1 juli 2015 zelfs 60 procent. Naar verwachting wordt op termijn de inkeerregeling geheel afgeschaft. Dan is het niet meer mogelijk om op vrijwillige basis met een lagere boete tot een compromis te komen. De boete die dan wordt ingevorderd, zal maximaal 300 procent zijn. Indien u gebruik wenst te maken van de inkeerregeling, dan brengt uw relatiebeheerder u graag in contact met één van de adviseurs van RSM Wehrens Mennen De Vries. Zij staan als nauw contact van Hof Hoorneman Bankiers graag voor u klaar om u volledig te ontzorgen op dit gebied. Meer informatie over RSM Wehrens Mennen De Vries vindt u op 20 KIJK OP VERMOGEN HOF HOORNEMAN BANKIERS VOORJAAR 2014

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013

Internationale beleggers zoeken veiligheid. 09 Meten is weten. 04 Vooruitkijken. 14 Nieuwe realiteit. 20 Kansen in Japan. jaargang 3 maart 2013 jaargang 3 maart 2013 04 Vooruitkijken 09 Meten is weten 14 Nieuwe realiteit 20 Kansen in Japan Hoe duurzaamheid, internet en risico-aversie de vastgoedmarkt bepalen. Slimme monitor helpt Bouwinvest bij

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen

Succesvol Beleggen. Succesvol Beleggen. Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen Succesvol Beleggen Wordt een succesvolle belegger door de juiste stappen te nemen door Harry Klip en Jan Robert Schutte OptieAcademy 0 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1: Bouwstenen succesvol beleggen

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier. Maarsbergen, maart 2015. Teslin Capital Management BV Frederik van Beuningen Maarten Hartog Aleid Kruize Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerngegevens 6 Interview met de fondsmanager 8 Profiel Teslin 14 Investeringsteam 16 Investeringsfilosofie Teslin 18 Profiel Todlin 20 Investeren in Todlin 22 Bedrijven in portefeuille

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL

Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL nummer 1 april 2013 Financieel advies en inzicht voor gevorderden FONDS NL met een Dick van Ommeren & Frans van Lanschot over de rol van impact investing goed gevoel Impact investing Niet te verwarren

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal

LEIDT TOT SUCCES UIT DE PUT? op naar 2010! Eindejaarstips: De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal december 2009. editie 8. jaargang 3 Kees Koopman Transport BV Opmeer SLIM INVESTEREN LEIDT TOT SUCCES De werknemer als menselijk bedrijfskapitaal Ondernemers spreken: KOMT DE BOUW WEER UIT DE PUT? Eindejaarstips:

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia

MAGAZINE. Nr. 2 ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE. + De geest van Thorbecke in het Staatshuys. + Eric Corton in een verscheurd Colombia STAAL MAGAZINE nummer 2, winter 2014 1 Relatiemagazine van Staalbankiers Nr. 2 WINTER 2014 JAARGANG 13 Robert-Jan Derksen ER IS MEER DAN DAT WITTE BALLETJE + De geest van Thorbecke in het Staatshuys +

Nadere informatie