Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen"

Transcriptie

1 Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen

2 Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel 12 Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? 14 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk 16 Hulpmiddelen om goed te beleggen 22 Test uw kennis 25 2 Sparen en beleggen

3 Inleiding Beleggingen, het resultaat van een lang proces BNP Paribas Fortis maakt er een punt van om u voor elk onderdeel van onze financiële dienstverlening een goed onderbouwd advies te geven. Deze brochure toont hoe we dat praktisch aanpakken op het vlak van beleggen. In het eerste hoofdstuk bekijken we wanneer u aan beleggen toe bent. Er zijn immers een aantal andere prioriteiten. Denk maar aan de samenstelling van de broodnodige spaarreserve voor onvoorziene gevallen, aan het optimaal gebruik van spaarformules met fiscaal voordeel zoals pensioensparen en aan doelsparen. In onze globale financiële strategie is beleggen het sluitstuk. De brochure wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van het beleggersprofiel. Elke belegger heeft zijn persoonlijke afweging tussen het beleggingsrendement dat hij nastreeft en het risico dat hij bereid is te lopen. Weet dat een objectief vastgesteld beleggersprofiel voor BNP Paribas Fortis het alfa en omega is van zijn beleggingsadvies. Voor elk beleggersprofiel formuleerde BNP Paribas Fortis een aangepaste beleggingsstrategie. Zo mikken beleggers met een conservatief profiel idealiter op een beleggingsstrategie van 86% obligaties en 14% alternatieve beleggingen. Beleggers met een agressief profiel gaan dan weer resoluut voor een strategie met idealiter 81% aandelen en 19% alternatieve beleggingen. Deze brochure licht deze strategie voor elk beleggersprofiel toe. Advies is uiteraard een gemakkelijk woord. Deze brochure wijdt dan ook een apart hoofdstuk aan wat u mag verwachten van een deskundig en goed onderbouwd beleggingsadvies. We bekijken dat heel praktisch en we vertellen u ook hoe uw adviseur van BNP Paribas Fortis dat in de praktijk brengt. Op die manier beschikt u ook over concrete engagementen en controlepunten om de kwaliteit en relevantie van onze adviezen te beoordelen. Aan het einde van de brochure vindt u praktische instrumenten die u kunnen helpen om goed en oordeelkundig te beleggen. Wilt u na lezing van deze brochure dieper ingaan op enkele thema's? Hebt u vragen of wilt u ons beleggingsadvies in de praktijk beproeven? Neem dan gerust contact op met de specialisten van uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Wij nemen graag alle tijd voor u en uw beleggingen. Welkom. Een goed gesprek is het begin van een duurzame relatie Beleggen met het advies van uw bank 3

4 De plaats van beleggingen De plaats van beleggingen in uw financiële strategie Een fonds is de algemene benaming die verwijst naar elke instelling voor collectieve belegging, ongeacht haar juridische aard Iedere belegger zijn verhaal Elk vermogen is anders. Het is anders samengesteld, verschilt in dynamiek en plaatst persoonlijke accenten. Zo verschilt een vermogen in volle opbouw van een 'gerijpt' vermogen. Sommige vermogens moeten voor een inkomen zorgen; andere vermogens kunnen voluit voor rendement gaan. Bovendien is elk vermogen constant in beweging. Aankopen en verkopen, erfenissen en schenkingen, goede en minder goede beleggingsresultaten, zorgen voor een steeds wisselende samenstelling. Daarom is het zeer belangrijk de eenheid, het evenwicht en de doelgerichtheid van dit vermogen te bewaken. Daarvoor kunt u op elk moment rekenen op BNP Paribas Fortis. Uw adviseur van BNP Paribas Fortis zal allereerst werk maken van een weloverwogen totaalaanpak. Die kan dienen als fundament voor zowel uw beleggingsinspanningen als geheel als voor elk van uw beleggingskeuzes apart. Ons advies geeft u een duidelijk overzicht van: de doelstelling(en) achter uw vermogen; de opbouw van uw portefeuille; de spreiding over de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, ). Het vertrekpunt van uw adviseur van BNP Paribas Fortis ligt niet in de eerste plaats bij de formules die de bank aanbiedt maar bij u. Het gaat immers om: uw persoonlijke doelstelling(en); 4 Sparen en beleggen

5 Het BNP Paribas Fortis-Stappenplan Stap 1 Stap 2 uw kennis van beleggen en uw ervaring met de diverse beleggingsformules; uw verwachtingen; uw objectieven op korte, middellange en lange termijn. Het stappenplan van BNP Paribas Fortis: een totaalaanpak Zodra uw beleggersprofiel en uw beleggingswensen in kaart gebracht zijn, bespreekt u samen met uw adviseur het stappenplan. Dit plan houdt rekening met al uw financiële doelstellingen. Op basis hiervan geven wij advies voor de concrete invulling. Het bepalen van uw beleggersprofiel. Zorgen voor de ijzeren spaarreserve. hebben om onverwachte tegenslagen op te vangen (ziekte, verkeersongeval, werkloosheid, defecten van onmisbare huishoudartikelen zoals auto, wasmachine enz.); de bedragen die u opzij zet voor aankopen die u plant op korte termijn (tuinhuisje of grasmaaier ). Deze ijzeren spaarreserve valt buiten de beleggingsportefeuille en staat dan ook beter op een afzonderlijke spaarrekening. Over het algemeen stellen wij een richtbedrag voor van EUR tot EUR. Let wel: dat bedrag is enkel een indicatie. Wat u opzij zet als ijzeren spaarreserve hangt immers af van uw levensstandaard, uw nettogezinsinkomen, uw gezinssituatie, uw beroepssituatie, de verzekeringen die u hebt enz. Op PC banking vindt u een tool om uw optimale ijzeren spaarreserve te berekenen. Stap 3 Stap 4 Stap 5 Het benutten van de spaarformules met fiscaal voordeel. Het identificeren van specifieke beleggingsdoelstellingen. Het in kaart brengen van uw beleggingsportefeuille en het bijsturen/herbalanceren/optimaliseren volgens uw profiel. Stap 1: uw beleggersprofiel bepalen Deze stap vormt de basis voor ons beleggingsadvies. Het spreekt voor zich dat we hier een apart hoofdstuk aan wijden. Eerst gaan we dieper in op de stappen 1 tot en met 5. Stap 2: zorgen voor een ijzeren spaarreserve Tot deze spaarreserve behoren: de bedragen die u achter de hand wilt Stap 3: spaarformules met fiscaal voordeel maximaal benutten U kunt elk jaar een bedrag fiscaalvriendelijk beleggen in pensioensparen of langetermijnsparen. De belastingvermindering bedraagt 30% (+ gemeentebelasting) van het gestorte bedrag. Deze belastingwinst komt bovenop het eigenlijke rendement van de gekozen formule. Wij adviseren u om optimaal gebruik te maken van beide mogelijkheden. De combinatie van het fiscaal voordeel en het potentiële, soms zelfs gegarandeerde rendement van deze formules is dermate aantrekkelijk dat u deze formules het beste maximaal gebruikt naargelang uw leeftijd. Uw kantoor adviseert u graag de beste formules naargelang van uw leeftijd, uw beleggersprofiel en uw persoonlijke situatie. Beleggen met het advies van uw bank 5

6 De plaats van beleggen in uw financiële strategie Stap 4: sparen voor specifieke doeleinden Iedereen heeft wel plannen op korte of middellange termijn. Denk maar aan de aankoop van een nieuwe wagen over 4 jaar, een dure reis, het startkapitaal voor de aankoop van een bouwgrond, een 'studiebeurs' voor de zoon of het huwelijksfeest van een van de kinderen. Die plannen zijn voor iedereen verschillend maar hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn belangrijk voor u. We willen u dan ook helpen om uw project in alle veiligheid te realiseren; U hebt een timing en einddatum voor ogen. Hier kiest u het beste voor een Spaarabonnement of met specifieke plannen zoals bijvoorbeeld het Junior Invest Plan 1 (sparen voor kinderen/ kleinkinderen). Stap 5: beleggen U ziet dat beleggen pas als laatste aan bod komt. Zo bent u zeker dat: u pas gaat beleggen als u de noodzakelijke voorafgaande stappen eerst hebt gezet. Deze stappen zorgen immers voor een vangnet onder uw dagelijkse budgetbehoefte, plannen op kortere termijn en fiscale voordelen; u nu voluit voor het rendement kunt gaan dat u op basis van uw beleggersprofiel kunt verwachten. 1 Junior Invest Plan betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE , is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr A voor AG Insurance nv. 6 Sparen en beleggen

7 Het belang van uw beleggersprofiel Een beleggersprofiel voor elke belegger Zoals reeds vermeld vormt de bepaling van uw beleggersprofiel de eerste stap in ons Stappenplan voor sparen en beleggen. Die vooraanstaande plaats geeft al een idee van het belang van een beleggersprofiel. Wat is een beleggersprofiel? Uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u als belegger kunt nemen en welk risico u met een bepaalde portefeuille wilt nemen. In de bovenstaande zin heeft elk woord zijn betekenis. Het is objectief gezien immers perfect denkbaar dat iemand veel risico kan nemen maar daar allerminst toe bereid is. Een voorbeeld Dhr. Vandevelde kan elke maand EUR opzij zetten. Hij heeft geen woonkrediet meer en hij beheert een beleggingsportefeuille van meer dan EUR. Dhr. Vandevelde kan dus enig risico nemen. Het is echter best mogelijk dat hij, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve ervaring met aandelen, helemaal geen risico wil lopen. Het omgekeerde scenario is uiteraard evengoed mogelijk. Denk maar aan een jonge alleenstaande nog geen eigen woning heeft en toch voluit wil beleggen op de beurs. Beleggen met het advies van uw bank 7

8 Het belang van uw beleggersprofiel Risicobereidheid is het risico dat u wilt nemen Het risico dat u met een bepaalde portefeuille wilt nemen (risicobereidheid) hangt af van uw doelstellingen. Volgende vragen zijn in dit verband heel belangrijk: In welke mate bent u bereid een eventueel tussentijds verlies te aanvaarden? Wat is uw houding tegenover financiële risico s? Het risico dat u met een bepaalde portefeuille kunt nemen (of uw risicodraagkracht) wordt bepaald door: uw financiële situatie; uw kennis en ervaring als belegger. Uw risicodraagkracht zal bijvoorbeeld toenemen, naarmate u een hoger maandelijks inkomen hebt of beschikt over een grotere beleggingsportefeuille. Ook wanneer u het reilen en zeilen van de financiële markten van kortbij volgt en in het verleden al op de beurs hebt belegd, kunt u in principe meer risico aan. Uw beleggersprofiel is een vereiste voor goed onderbouwd beleggingsadvies. Uitgaande van uw profiel kan uw adviseur van BNP Paribas Fortis u immers beleggingen aanbevelen die optimaal tegemoetkomen aan uw risicodraagkracht en risicobereidheid. Risicodraagkracht is het risico dat u kunt nemen Let wel Bij het vastleggen van uw beleggersprofiel peilt BNP Paribas Fortis naar uw doelstellingen en risicobereidheid op het niveau van uw globale portefeuille. Een individuele aankoop of verkoop die we binnen uw globale portefeuille aanbevelen, kan daardoor ook afwijken van de antwoorden die u in de Vragenlijst hebt gegeven. Hoe bepaalt BNP Paribas Fortis uw beleggersprofiel? Voor de bepaling van uw beleggersprofiel peilen wij met een vragenlijst naar wat u als belegger wilt. Idealiter bepaalt u uw beleggersprofiel samen met uw adviseur in uw vertrouwd BNP Paribas Fortis-kantoor. U kunt het ook zelf vastleggen via PC banking (www.bnpparibasfortis.be). U dient dan wel aangemeld te zijn. Kunt u meer dan een beleggersprofiel hebben? Ja. Binnen uw portefeuille kunt u bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen de rekeningen/tegoeden op uw naam en de de rekeningen/tegoeden die u samen met bijvoorbeeld uw partner bezit. Een voorbeeld Dhr. Janssens heeft op zijn Effectenrekening enkel aandelen en aandelenfondsen. Hij volgt de financiële markten van kortbij, weet dat de aandelenkoersen fors kunnen zakken en is bereid dat risico te lopen. Uit de antwoorden die dhr. Janssens bij het invullen van het beleggersprofiel geeft, leren we dat hij voor deze welbepaalde portefeuille een dynamisch beleggersprofiel heeft. Op die effectenrekening staan dan ook enkel aandelen en aandelenfondsen. Daarnaast heeft dhr. Janssens samen met zijn echtgenote nog een tweede Effectenrekening waarop hij vooral veilige waarden deponeert. Met deze gemeenschappelijke tegoeden willen mijnheer en mevrouw Janssens geen risico lopen. Het beleggersprofiel voor deze portefeuille is conservatief. Er worden enkel veilige waarden op gedeponeerd. De gevolgde portefeuille bevat naast de Effectenrekening, trouwens enkel een spaarrekening en een termijnrekening. Welke beleggersprofielen onderscheiden wij? BNP Paribas Fortis onderscheidt vijf beleggersprofielen: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk? Welke beleggers gaan hierachter schuil? Welke beleggingsstrategie koppelt BNP Paribas Fortis aan deze profielen? En wat is het risico van de voorgestelde strategieën? Liever dan deze concepten theoretisch te benaderen, geven we graag enkele voorbeelden. 8 Sparen en beleggen

9 Conservatief Paul is een 60-jarige gepensioneerde. Hij heeft wat geld op een spaarrekening staan en verder koopt hij vooral kasbons en staatsbons. Paul wil enkel beleggingen die hem een gegarandeerd of voorspelbaar rendement opleveren. Beleggen op de beurs vindt hij eigenlijk gokken. Aandelen zijn dus zeker niet aan hem besteed. Paul heeft een conservatief profiel. Defensief Annick (41) en René (45) zijn gehuwd. Ze hebben 2 opgroeiende kinderen. Een kwart van hun gezamenlijke beroepsinkomen gaat naar de afbetaling van hun woonkrediet en hun autolening. Verder zetten Annick en René ook geld opzij voor hun twee kinderen (via een Junior Invest Plan) en doen ze aan pensioensparen. Met hun beleggingsportefeuille mikken zij vooral op zekerheid. Veilige, vastrentende waarden (kasbons, verzekeringsbons, staatsbons) vormen dus de hoofdmoot van hun portefeuille. Met het geld dat zij niet meteen nodig hebben, durven zij een aandelenfonds of een aandeel van een gerenommeeerd bedrijf kopen. Zij hebben een defensief profiel. Neutraal Christiane (50) is alleenstaande. Ze heeft al een mooie loopbaan in het bedrijfsleven achter de rug en haar woonkrediet is sinds vorig jaar volledig terugbetaald. Met haar spaar- en beleggingsinspanningen wil zij vooral een extra pensioenkapitaal opbouwen. Christiane heeft een vrij lange beleggingshorizon voor ogen en ziet aandelen zeker zitten. Ze streeft naar een goed evenwicht tussen veilige, vastrentende waarden (die zorgen voor de zekerheid) en aandelen (die zorgen voor het potentieel hoger rendement). Ze houdt er rekening mee dat de waarde van haar portefeuille gedurende bepaalde periodes kan dalen. Christiane heeft een neutraal profiel. Dynamisch Bruno (35) is zelfstandige. Hij leest vaak de financiële bladzijden in de krant. In zijn beleggingsstrategie gaat hij voluit voor rendement. Aandelen maken driekwart van zijn beleggingsportefeuille uit. Alle studies, zo redeneert Bruno, wijzen immers uit dat aandelen over een langere periode een hoger gemiddeld rendement opleveren dan andere beleggingen. Bruno weet wel dat aandelen soms zwaar kunnen terugvallen, maar dit schrikt hem helemaal niet af. Integendeel, een koersdaling ziet hij veeleer als een opportuniteit om bij te kopen. Ook in zijn obligatieportefeuille wil hij graag het onderste uit de kan halen. Zo belegt hij af en toe in obligaties in vreemde munten of achtergestelde leningen. Bruno heeft een dynamisch profiel. Agressief Marianne (30) is een alleenstaande bedrijfsleider. Zij wint beleggingsinformatie in via alle mogelijke kanalen: ze bezoekt de websites van heel wat banken, is geabonneerd op een gespecialiseerd beleggingsblad en belt geregeld met de beleggingsspecialisten van BNP Paribas Fortis. Ze belegt overwegend in aandelen. Obligaties interesseren haar nauwelijks en een spaarrekening ziet zij hoogstens als een tijdelijke parkeerplaats voor haar geld. Aandelen kopen doet ze liefst via PC banking. Marianne belegt niet alleen in aandelen van gekende Europese bedrijven. Ook speculatieve aandelen, aandelen uit groeilanden of risicovolle economische sectoren kunnen haar bekoren. Marianne heeft een agressief profiel. Beschrijving van de verschillende beleggersprofielen Conservatief. Beleggers met een conservatief profiel kiezen voor zekerheid. Kapitaalbescherming vinden zij belangrijker dan rendement. Zij geven de voorkeur aan staatsbons, kasbons en andere vastrentende waarden in euro. Zij wensen niet in aandelen te beleggen. Defensief. Beleggers met een defensief profiel wensen vooral zekerheid, maar willen toch ook een graantje meepikken van een mogelijke stijging van de aandelenkoersen. Zij beleggen het grootste deel van hun portefeuille in veilige, vastrentende waarden en fondsen met kapitaalbescherming. Een beperkt deel van hun portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelenfondsen en/of individuele aandelen. Neutraal. Beleggers met een neutraal profiel zoeken een goed evenwicht tussen risico en rendement. Ze weten dat aandelen op langere termijn een hoger gemiddeld rendement geven dan andere beleggingsvormen en zijn dan ook bereid om de helft van hun portefeuille in aandelen te beleggen. Vaak hebben zij een langere beleggingshorizon voor ogen. Dynamisch. Beleggers met een dynamisch profiel gaan bewust voor rendement. Het gedeelte 'vastrentende beleggingen' in hun portefeuille is beduidend kleiner dan het aandelengedeelte. Ze aanvaarden dat de waarde van hun portefeuille als gevolg van negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten tussentijds (sterk) kan dalen; ze liggen daar helemaal niet wakker van en houden vooral het rendement op lange termijn in de gaten. Binnen hun obligatieportefeuille hebben zij dan ook aandacht voor obligaties in andere munten of van meer risicovolle debiteuren. Agressief. Beleggers met een agressief profiel beleggen hoofdzakelijk (of enkel) in aandelen. Vastrentende beleggingen en liquiditeiten zien zij hooguit als een Beleggen met het advies van uw bank 9

10 Het belang van uw beleggersprofiel tijdelijke parkeerplaats voor hun geld. Ze volgen de prestaties van hun aandelen van kortbij en verkopen en kopen heel actief op de beurs. Ze zijn vaak geabonneerd op een beleggingsblad, lezen de financiële bladzijden in hun krant of de aandelenactualiteit op internet. Belangrijk om weten Enkel de rekeningen en tegoeden op dezelfde naam of dezelfde namen steken in een beleggingsportefeuille. Hebt u bijvoorbeeld tegoeden en rekeningen op eigen naam, dan zitten die niet in dezelfde portefeuille als de tegoeden en rekeningen die op naam van uzelf en uw partner staan; De samenstelling van een beleggingsportefeuille kan wijzigen in de tijd. Nieuw geopende rekeningen of nieuw onderschreven beleggingsverzekeringen komen automatisch in een beleggingsportefeuille terecht. Beleggersprofiel bepalen: meer dan een wettelijke vereiste De Europese MiFID-Richtlijn bepaalt dat elke bank bij beleggingsadvies rekening moet houden met de financiële situatie, de doelstellingen, de ervaring en kennis van de belegger. Anders gesteld: De bank moet uw beleggersprofiel kennen om advies te geven. BNP Paribas Fortis gaat nog een stap verder en gebruikt uw beleggersprofiel in de eerste plaats als leidraad voor het advies. Op welke portefeuille is uw beleggersprofiel nu van toepassing? Het beleggersprofiel is van toepassing op een bepaalde beleggingsportefeuille. Deze bevat over het algemeen: uw Effectenrekening(en) uw Spaarrekening(en) uw Termijnrekening(en) uw Beleggersrekening(en) uw Beleggingsverzekeringen (Tak 21/Tak 23) Indien u een beleggingsadviescontract ondertekent, is het beleggersprofiel van toepassing op alle tegoeden en rekeningen binnen dit contract. Telkens wanneer BNP Paribas Fortis beleggingsadvies geeft, toetst hij deze beleggingsportefeuille aan uw beleggersprofiel. Tijdens het adviesgesprek zal uw adviseur onder meer nagaan: of de belegging die u koopt, spoort met uw individuele beleggingsdoelstellingen; of het intrinsieke risico van de belegging die u wenst te kopen, aanvaardbaar is voor uw profiel; of de samenstelling van uw portefeuille (de wijze dus waarop die verdeeld is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) na de geplande aan- of verkopen nog blijft overeenstemmen met uw beleggersprofiel; of u niet te veel belegt in de belegging die u aankoopt; of u voldoende vertrouwd bent met de belegging die u wenst aan te kopen. 10 Sparen en beleggen

11 Uw beleggersprofiel is niet statisch Uw beleggersprofiel evolueert. Het is een momentopname van uw risicobereidheid/risicodraagkracht. Het leven staat echter niet stil, net zomin als uw risicobereidheid of behoefte aan zekerheid voor beleggingen. Belangrijke gebeurtenissen in uw leven kunnen een grote weerslag hebben op uw persoonlijke financiële situatie en op uw risicobereidheid. Denk maar aan een echtscheiding, nakend pensioen, erfenis, aan kinderen die het ouderlijke nest verlaten of een ingrijpende wijziging in de beroepssituatie. Die latere wijzigingen van uw persoonlijke situatie kunnen uw beleggersprofiel beïnvloeden. Wij vragen u dan ook om uw contactpersoon bij de bank op de hoogte te brengen van elke wijziging die op uw beleggersprofiel invloed heeft. Zo blijft uw beleggersprofiel up-to-date en kunnen wij ons advies afstemmen op uw nieuwe persoonlijke en financiële situatie. Als uw adviseur op de hoogte is van uw gewijzigde persoonlijke situatie, zal hij u uitnodigen om de vragenlijst opnieuw in te vullen om geschikt advies te kunnen geven. De bank zal u sowieso vragen om uw profiel te herbekijken: na 3 jaar voor een dynamisch of agressief profiel; na 5 jaar voor een defensief of neutraal profiel; na 8 jaar voor een conservatief profiel. Beleggen met het advies Met pensioen van uw gaan bank 11

12 Beleggen volgens uw beleggersprofiel Een strategie voor elk beleggersprofiel De referentieportefeuille streeft naar een rendement/risicoverhouding volgens het profiel van de belegger BNP Paribas Fortis heeft voor elk beleggersprofiel een aangepaste strategie Voor elk beleggersprofiel voorziet BNP Paribas Fortis een beleggingsstrategie met een specifieke referentieportefeuille. De basisregel is: hoe risicovoller uw beleggersprofiel, hoe ondernemender uw beleggingsstrategie mag zijn en dus hoe meer aandelen u in uw portefeuille kunt opnemen. De referentieportefeuilles putten uit de activaklassen aandelen, vastrentende beleggingen/obligaties, cash en de zogenaamde 'alternatieve beleggingen'. Tot deze laatste categorie behoren onder andere grondstoffen, vastgoed en beleggingen met een specifiek doel, waarvan de samenstelling zeer snel kan wijzigen om dit doel te bereiken. Vb. absolute return-beleggingen. Een belangrijke kanttekening: afhankelijk van de visie van onze specialisten op de financiële markten op een bepaald moment, kan de strategie afwijken van deze referentieportefeuille. Hiernaast vindt u de samenstelling van de referentieportefeuilles op 31 maart Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde adviseur. 12 Sparen en beleggen

13 Beleggingsstrategie conservatieve belegger Referentieportefeuille conservatief profiel Activaklasse % 14% Aandelen 0 Obligaties 86 Alternatieve beleggingen 14 86% defensieve belegger defensief profiel Activaklasse % 23% 20% Aandelen 20 Obligaties 57 Alternatieve beleggingen 23 57% neutrale belegger Activaklasse % Aandelen 40 Obligaties 40 Alternatieve beleggingen 20 dynamische belegger Activaklasse % Aandelen 60 Obligaties 24 Alternatieve beleggingen 16 agressieve belegger Activaklasse % Aandelen 81 Obligaties 0 Alternatieve beleggingen 19 neutraal profiel 20% 40% 40% dynamisch profiel 16% 24% 60% agressief profiel 19% 81% Op zoek naar een belegging met de gewenste beleggingsstrategie? Wilt u de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis op de voet volgen, dan kiest u best voor een strategiefonds. Dit biedt een aantal onmiskenbare troeven: U belegt in een portefeuille die naadloos aansluit bij de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis. Indien de visie van onze specialisten op de financiële markten wijzigt, hoeft u zelf niets te doen. De fondsbeheerder past immers onmiddellijk de portefeuillesamenstelling aan, indien de marktomstandigheden dit vereisen. Strategiefondsen beleggen in een mix van tientallen aandelen en obligaties en staan borg voor een optimale diversificatie en bijgevolg een evenwichtige risicospreiding. Beleggen met het advies van uw bank 13

14 Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? Een persoonlijk diepgaand gesprek Elke stap in het beleggingsproces is belangrijk Goed advies betekent voor BNP Paribas Fortis: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en onze strategie per beleggersprofiel; uitgaan van de samenstelling van uw huidige portefeuille; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in een korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. Op deze aandachtspunten gaan we even dieper in: Het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven Uw ijzeren reserve is ongemeen belangrijk. U hebt ze immers nodig als buffer voor onvoorziene uitgaven of gebeurtenissen in het leven. Bovendien gebruikt u deze buffer voor onvermijdelijke of geplande aankopen op kortere termijn. Wij raden u aan om afhankelijk van uw persoonlijke situatie voldoende reserve aan te leggen. 14 Sparen en beleggen

15 Uw beleggingsprofiel en de passende strategie Uw beleggersprofiel is het alfa en omega van ons advies. Waarom dat zo is, kon u al lezen in hoofdstuk 2. Uw portefeullesamenstelling als uitgangspunt Vooraleer uw adviseur advies geeft, bekijkt hij uw portefeuillesamenstelling. Hij bekijkt hoe uw portefeuille gespreid is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. Hij vergelijkt de samenstelling van uw portefeuille met de aanbevolen strategie en weet zo in welke richting uw portefeuille moet evolueren. Stel: u bent een defensieve belegger met een portefeuille die voor 20% uit obligaties en 80% uit liquiditeiten (spaarrekening) bestaat. Wanneer we uw portefeuille vergelijken met de aanbevolen samenstelling, zien we dat u zwaar 'onderwogen' bent in obligaties, lees: u hebt een te klein gedeelte obligaties in portefeuille. Uw adviseur zal dan bekijken welke obligaties of andere vastrentende beleggingen hij kan aanbevelen om uw obligatiedeel te versterken. Uw individuele voorkeur Uw beleggersprofiel is één zaak, maar wat verlangt u van uw beleggingen? Een paar voorbeelden: Welke risicostijl verkiest u? Eist u bij elke belegging 100% kapitaalbescherming of bent u bereid een deel kapitaalbescherming in te ruilen tegen een potentieel hoger rendement? Wilt u een geregeld inkomen uit uw kapitaal halen? Zo ja, kiest u - steeds binnen uw beleggersprofiel - best voor obligaties met een jaarlijkse coupon of aandelen met een bekende historiek van hoge dividenden. Wilt u vooral werk maken van de groei van uw vermogen? Dan zult u overwegend kiezen voor formules met kapitalisatie. Hoe lang kunt u uw geld missen? Wat is met andere woorden uw beleggingshorizon? Het risicogehalte van bepaalde beleggingen Elke belegging, zelfs een overheidsobligatie, heeft een intrinsiek risico. Wie had 10 jaar gelden durven denken dat staatsbons, zelfs Belgische staatsbons, in volle eurocrisis, als risicobeleggingen beschouwd zouden worden. Bij beleggingen staat risico voor de kans dat een bepaald verwacht rendement niet gerealiseerd wordt. Een hoog risico betekent ook dat het uw belegde kapitaal, gedeeltelijk of zelfs volledig verloren kan gaan. Bij staatsbons, kasbons en financiële verzekeringen van Tak 21 mag u redelijkerwijs verwachten dat het rendement op de vervaldag gerealiseerd wordt en dat uw kapitaal intact blijft. Het risico van dit soort beleggingen is dus eerder klein. Bij aandelen daarentegen is het risico een stuk groter. Het verwachte rendement van een aandelenbelegging ligt wel hoger dan dat van obligaties, maar de realisatie van dat rendement is veel onzekerder. Bovendien kunt u met een aandelenbelegging ook uw kapitaal verliezen. Vanuit die overwegingen bekijken wij samen met u het intrinsieke risico van elke belegging. Zo verhinderen we bijv. dat een conservatieve belegger een obligatie in een exotische maar volatiele munt koopt op basis van een bijzonder aantrekkelijke rentevoet. Portefeuillespreiding Voor elk profiel hanteren wij een portefeuillespreiding. Zo bestaat de referentieportefeuille voor een defensief beleggersprofiel uit 20% aandelen, 57% obligaties en 23% alternatieve beleggingen (grondstoffen, vastgoed en absolute return). De grote lijnen zijn één zaak; de concrete invulling is een andere. Een belegger kan bijvoorbeeld besluiten het gedeelte aandelen (20%) in te vullen met uitsluitend aandelen van één bedrijf, één sector of één geografische streek. De portefeuillesamenstelling klopt dan nog wel, maar de portefeuille-invulling wordt erg onevenwichtig en onnodig risicovol. Uw Kennis van en ervaring met beleggingen De ideale portefeuillesamenstelling is een vertrekpunt, maar dat moeten we concreet toetsen aan uw ervaring en uw vertrouwdheid met de aanbevolen beleggingen. Zo lijkt op basis van uw portefeuillesamenstelling en onze kennis van de financiële markten de aankoop van bijvoorbeeld individuele aandelen een ideale aankoop. Als u echter niet vertrouwd bent met aandelen en niet weet dat aandelenkoersen zeer hevig kunnen schommelen of recht geven op een jaarlijks dividend, dan zijn aandelen niet zo geschikt. Hoe aantrekkelijk een rendement ook lijkt, wij adviseren enkel beleggingen die u begrijpt. Proactief beheer Zelfs wanneer u niet koopt of verkoopt, zal de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. Alle effecten en tegoeden in uw portefeuille gedragen zich immers anders, waardoor uw portefeuille na verloop van tijd kan afwijken van uw beleggersprofiel. Het is belangrijk om uw portefeuille regelmatig te herbekijken en eventuele onevenwichten tijdig op te sporen en bij te sturen. Beleggen met het advies van uw bank 15

16 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Van theorie naar praktijk Vraag uw adviseur gerust om meer informatie als iets niet duidelijk is Het vorige hoofdstuk ging over onze algemene voorwaarden voor degelijk beleggingsadvies. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we praktisch te werk gaan. Ook nu vertrekken we vanuit de algemene vereisten voor goed beleggingsadvies. Die kwamen al aan bod in hoofdstuk 4, maar omdat ze zo belangrijk zijn, zetten we ze nog eens op een rijtje: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en met de strategie die wij per beleggersprofiel aanhouden; uitgaan van de huidige portefeuillesamenstelling; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in dezelfde korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. 16 Sparen en beleggen

17 Bewaking ijzeren reserve Zoals reeds vermeld raden wij een spaarreserve van EUR tot aan. Dat cijfer is persoonlijk en hangt af van beroepssituatie, gezinssituatie, gezinsinkomen, woonsituatie, verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Uw adviseur bekijkt samen met u de grootte van de ijzeren reserve. Die wordt geïsoleerd van uw eigenlijke beleggingsportefeuille; we zullen er in ons advies m.b.t. de beleggingsportefeuille dus geen rekening mee houden. Beleggersprofiel en de bijhorende strategie als uitgangspunt Het belang van uw beleggersprofiel voor ons beleggingsadvies kwam al uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2. Wij verwijzen graag naar dit hoofdstuk voor al uw vragen over het beleggersprofiel, de portefeuille(s) waarop ze betrekking heeft enz. Beleggen met het advies van uw bank 17

18 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Vorken per profiel, verdeling over de 4 grote activaklassen Beleggersprofiel Conservatief Defensief Neutraal Dynamisch Agressief Activaklassen in % Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Aandelen Obligaties Alternatieve beleggingen Liquiditeiten Bewaking van uw portefeuillesamenstelling Uw beleggersprofiel is van toepassing op volgende beleggingsportefeuille: Effectenrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); Spaarrekeningen, de Beleggersrekeningen en de Termijnrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); beleggingsverzekeringen (tak 21/23), waarvan de verzekeringsnemer de enige houder is van voormelde Effectenrekening. de ijzeren spaarreserve valt hierbuiten. Deze portefeuille brengen we in kaart. We berekenen m.a.w. welk deel van de portefeuille belegd is in respectievelijk aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. We berekenen nu deze portefeuillesamenstelling telkens wanneer u een belegging aan- of verkoopt. In de praktijk verloopt die test als volgt: Voor elk profiel hanteren wij 'vorken voor de 4 grote activaklassen: obligaties, aandelen, cash en alternatieve beleggingen. Die vorken ziet u in het schema hierboven. De test gaat na of de 4 grote activaklassen ook na de voorgestelde aan- of verkoop binnen deze vorken vallen. Valt minstens 1 van de 4 activaklassen buiten de vorken, dan waarschuwen we u en kunt u uw aankoop heroverwegen. Bewaking van uw voorkeur Ook los van uw beleggersprofiel kunt u specifieke wensen hebben. Zo zullen voorzichtige beleggers 100% bescherming van het initieel belegde kapitaal vooropstellen. Deze voorkeur moet ervoor zorgen dat u op de eindvervaldag minstens uw begininleg terugkrijgt (vóór kosten en taksen). Uiteraard heeft deze grotere zekerheid zijn 'prijs': het rendement kan lager uitvallen dan het rendement voor beleggingen zonder kapitaalbescherming. Andere beleggers wensen geen absolute kapitaalbescherming, maar toch een beschermingsmechanisme ter controle van het risico. Beleggingen die hieraan beantwoorden, bieden geen uitzicht op kapitaalbescherming, maar beschikken wel over een ander beschermingsmechanisme. Op die manier zijn deze beleggingen beter beschermd tegen neerwaartse bewegingen op de financiële markten. Eén kanttekening: in de regel betreft het een doelstelling, geen garantie. 18 Sparen en beleggen

19 Beleggen met het advies van uw bank 19

20 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Er is m.a.w. geen garantie dat de doelstelling ook effectief gehaald wordt. Bepaalde beleggers vinden een beschermingsmechanisme helemaal niet nodig. Zo profiteren ze maximaal van de bewegingen op de financiële markten, maar leveren hun beleggingen ook integraal over aan het marktrisico. Uw adviseur peilt bij elke aankoop naar de gewenste beleggingsstijl: kapitaalbescherming, risicocontrole of marktrisico. Daarnaast zal hij ook vragen of u een geregeld inkomen uit uw belegging wilt halen (dividend of coupon) èn welke looptijd u met deze nieuwe belegging voor ogen hebt. Bewaking van het intrinsieke risico van de geplande belegging We gaan na of het beleggingsrisico met uw profiel overeenstemt. Hiervoor kent BNP Paribas Fortis aan al haar beleggingen een risicoklasse toe. Die gaat van 1 (minst risicovol, bijv. spaarboekje) belang van kapitaalbescherming en veiligheid. Te risicovolle beleggingen sluiten wij hier dan ook uit. Met deze test vermijden we bijvoorbeeld dat een conservatieve belegger kiest voor aandelen of voor 'exotische' obligaties in IJslandse kroon of Hongaarse forint, in een achtergestelde eeuwigdurende lening of een obligatie van een uitgever die eventueel zijn verplichtingen niet nakomt. Controle van het bedrag dat u in een specifieke belegging investeert Bij elke aankoop gaan we na of u niet te veel belegt in de belegging die u koopt. Dit is de normale toepassing van de gouden beleggingsregel 'niet alle eieren in dezelfde korf leggen'. Wij raden dan ook aan maar een bepaald maximumpercentage van uw portefeuille toe te vertrouwen aan één- en dezelfde belegging. Wanneer het aankoopbedrag een bepaald maximumbedrag overschrijdt, aankoopt, stellen we dat hij maximaal 30% van dit obligatiegedeelte mag invullen met dit fonds. Hij mag dus maximaal EUR in dit fonds beleggen: EUR * 57% (= ideaal gewicht van de activaklasse obligaties in een defensieve portefeuille) * 30% (= % dat binnen de activaklasse obligaties aan dit fonds mag worden toegewezen) = EUR. Stel dat dezelfde belegger een individueel aandeel wil kopen. We kijken deze keer naar het gewicht van de activaklasse 'aandelen' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 20%. Aangezien hij een aandeel aankoopt, stellen we dat hij maximaal 7,5% van dit aandelengedeelte mag invullen met dit specifieke aandeel. Hij mag dus maximaal EUR in dit aandeel beleggen: EUR * 20% (= ideaal gewicht van de activaklasse aandelen in een defensieve portefeuille) * 7,5% (percentage dat binnen de activaklasse aandelen aan een individueel aandeel mag worden toegewezen) = EUR. Ook al past een belegging bij uw profiel, teveel daarvan in uw portefeuille nemen kan die uit evenwicht brengen tot 7 (meest risicovol, bijv. een exotisch aandelenfonds). Zodra u de aankoop van een belegging overweegt, gaan wij voor u na of de risicoklasse van het product met uw profiel overeenstemt. Deze test is belangrijk om volgende redenen: Bepaalde beleggingen zijn te risicovol voor bijvoorbeeld conservatieve of defensieve beleggers. Hun beleggersprofiel wordt gestuurd door het prioritair volgt er een waarschuwing. Berekening maximumpercentage Stel: een belegger met een defensief profiel en een portefeuille van EUR wil beleggen in een goed gespreid obligatiefonds. We kijken eerst naar het gewicht van de activa klasse 'obligaties' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 57%. Aangezien onze belegger een ruim gediversifieerd obligatiefonds in EUR Controle van uw kennis en ervaring Wij willen dat u voldoende geïnformeerd bent over de beleggingscategorie waarin u een aankoop plant. Hebt u bijvoorbeeld al belegd in aandelen? Kent u de risico s van obligatiebelegging? Bij voldoende kennis kunt u uiteraard probleemloos beleggen in de gekozen beleggingscategorie. Bent u evenwel onvoldoende vertrouwd met de beleggingscategorie, dan zal uw adviseur met 20 Sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken

VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN. kapitaal krachtiger te maken VEILIG EN RENDABEL BELEGGEN adviezen om u(w) kapitaal krachtiger te maken 19concrete en hoe beurswijzer.com u daarbij helpt Inhoud 01 VOOR ALLES: KEN UZELF!... 04 02 HET VERSCHIL TUSSEN HET RISICO DAT

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

warrants www.warrants.commerzbank.com inhoudsopgave commerzbank securities the first option in the warrants market...3 zijn warrants iets voor mij?...4 waarom warrants van commerzbank kopen?...7 hoe worden

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie