Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen"

Transcriptie

1 Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen

2 Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel 12 Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? 14 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk 16 Hulpmiddelen om goed te beleggen 22 Test uw kennis 25 2 Sparen en beleggen

3 Inleiding Beleggingen, het resultaat van een lang proces BNP Paribas Fortis maakt er een punt van om u voor elk onderdeel van onze financiële dienstverlening een goed onderbouwd advies te geven. Deze brochure toont hoe we dat praktisch aanpakken op het vlak van beleggen. In het eerste hoofdstuk bekijken we wanneer u aan beleggen toe bent. Er zijn immers een aantal andere prioriteiten. Denk maar aan de samenstelling van de broodnodige spaarreserve voor onvoorziene gevallen, aan het optimaal gebruik van spaarformules met fiscaal voordeel zoals pensioensparen en aan doelsparen. In onze globale financiële strategie is beleggen het sluitstuk. De brochure wijdt een heel hoofdstuk aan het belang van het beleggersprofiel. Elke belegger heeft zijn persoonlijke afweging tussen het beleggingsrendement dat hij nastreeft en het risico dat hij bereid is te lopen. Weet dat een objectief vastgesteld beleggersprofiel voor BNP Paribas Fortis het alfa en omega is van zijn beleggingsadvies. Voor elk beleggersprofiel formuleerde BNP Paribas Fortis een aangepaste beleggingsstrategie. Zo mikken beleggers met een conservatief profiel idealiter op een beleggingsstrategie van 86% obligaties en 14% alternatieve beleggingen. Beleggers met een agressief profiel gaan dan weer resoluut voor een strategie met idealiter 81% aandelen en 19% alternatieve beleggingen. Deze brochure licht deze strategie voor elk beleggersprofiel toe. Advies is uiteraard een gemakkelijk woord. Deze brochure wijdt dan ook een apart hoofdstuk aan wat u mag verwachten van een deskundig en goed onderbouwd beleggingsadvies. We bekijken dat heel praktisch en we vertellen u ook hoe uw adviseur van BNP Paribas Fortis dat in de praktijk brengt. Op die manier beschikt u ook over concrete engagementen en controlepunten om de kwaliteit en relevantie van onze adviezen te beoordelen. Aan het einde van de brochure vindt u praktische instrumenten die u kunnen helpen om goed en oordeelkundig te beleggen. Wilt u na lezing van deze brochure dieper ingaan op enkele thema's? Hebt u vragen of wilt u ons beleggingsadvies in de praktijk beproeven? Neem dan gerust contact op met de specialisten van uw BNP Paribas Fortis-kantoor. Wij nemen graag alle tijd voor u en uw beleggingen. Welkom. Een goed gesprek is het begin van een duurzame relatie Beleggen met het advies van uw bank 3

4 De plaats van beleggingen De plaats van beleggingen in uw financiële strategie Een fonds is de algemene benaming die verwijst naar elke instelling voor collectieve belegging, ongeacht haar juridische aard Iedere belegger zijn verhaal Elk vermogen is anders. Het is anders samengesteld, verschilt in dynamiek en plaatst persoonlijke accenten. Zo verschilt een vermogen in volle opbouw van een 'gerijpt' vermogen. Sommige vermogens moeten voor een inkomen zorgen; andere vermogens kunnen voluit voor rendement gaan. Bovendien is elk vermogen constant in beweging. Aankopen en verkopen, erfenissen en schenkingen, goede en minder goede beleggingsresultaten, zorgen voor een steeds wisselende samenstelling. Daarom is het zeer belangrijk de eenheid, het evenwicht en de doelgerichtheid van dit vermogen te bewaken. Daarvoor kunt u op elk moment rekenen op BNP Paribas Fortis. Uw adviseur van BNP Paribas Fortis zal allereerst werk maken van een weloverwogen totaalaanpak. Die kan dienen als fundament voor zowel uw beleggingsinspanningen als geheel als voor elk van uw beleggingskeuzes apart. Ons advies geeft u een duidelijk overzicht van: de doelstelling(en) achter uw vermogen; de opbouw van uw portefeuille; de spreiding over de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, cash, ). Het vertrekpunt van uw adviseur van BNP Paribas Fortis ligt niet in de eerste plaats bij de formules die de bank aanbiedt maar bij u. Het gaat immers om: uw persoonlijke doelstelling(en); 4 Sparen en beleggen

5 Het BNP Paribas Fortis-Stappenplan Stap 1 Stap 2 uw kennis van beleggen en uw ervaring met de diverse beleggingsformules; uw verwachtingen; uw objectieven op korte, middellange en lange termijn. Het stappenplan van BNP Paribas Fortis: een totaalaanpak Zodra uw beleggersprofiel en uw beleggingswensen in kaart gebracht zijn, bespreekt u samen met uw adviseur het stappenplan. Dit plan houdt rekening met al uw financiële doelstellingen. Op basis hiervan geven wij advies voor de concrete invulling. Het bepalen van uw beleggersprofiel. Zorgen voor de ijzeren spaarreserve. hebben om onverwachte tegenslagen op te vangen (ziekte, verkeersongeval, werkloosheid, defecten van onmisbare huishoudartikelen zoals auto, wasmachine enz.); de bedragen die u opzij zet voor aankopen die u plant op korte termijn (tuinhuisje of grasmaaier ). Deze ijzeren spaarreserve valt buiten de beleggingsportefeuille en staat dan ook beter op een afzonderlijke spaarrekening. Over het algemeen stellen wij een richtbedrag voor van EUR tot EUR. Let wel: dat bedrag is enkel een indicatie. Wat u opzij zet als ijzeren spaarreserve hangt immers af van uw levensstandaard, uw nettogezinsinkomen, uw gezinssituatie, uw beroepssituatie, de verzekeringen die u hebt enz. Op PC banking vindt u een tool om uw optimale ijzeren spaarreserve te berekenen. Stap 3 Stap 4 Stap 5 Het benutten van de spaarformules met fiscaal voordeel. Het identificeren van specifieke beleggingsdoelstellingen. Het in kaart brengen van uw beleggingsportefeuille en het bijsturen/herbalanceren/optimaliseren volgens uw profiel. Stap 1: uw beleggersprofiel bepalen Deze stap vormt de basis voor ons beleggingsadvies. Het spreekt voor zich dat we hier een apart hoofdstuk aan wijden. Eerst gaan we dieper in op de stappen 1 tot en met 5. Stap 2: zorgen voor een ijzeren spaarreserve Tot deze spaarreserve behoren: de bedragen die u achter de hand wilt Stap 3: spaarformules met fiscaal voordeel maximaal benutten U kunt elk jaar een bedrag fiscaalvriendelijk beleggen in pensioensparen of langetermijnsparen. De belastingvermindering bedraagt 30% (+ gemeentebelasting) van het gestorte bedrag. Deze belastingwinst komt bovenop het eigenlijke rendement van de gekozen formule. Wij adviseren u om optimaal gebruik te maken van beide mogelijkheden. De combinatie van het fiscaal voordeel en het potentiële, soms zelfs gegarandeerde rendement van deze formules is dermate aantrekkelijk dat u deze formules het beste maximaal gebruikt naargelang uw leeftijd. Uw kantoor adviseert u graag de beste formules naargelang van uw leeftijd, uw beleggersprofiel en uw persoonlijke situatie. Beleggen met het advies van uw bank 5

6 De plaats van beleggen in uw financiële strategie Stap 4: sparen voor specifieke doeleinden Iedereen heeft wel plannen op korte of middellange termijn. Denk maar aan de aankoop van een nieuwe wagen over 4 jaar, een dure reis, het startkapitaal voor de aankoop van een bouwgrond, een 'studiebeurs' voor de zoon of het huwelijksfeest van een van de kinderen. Die plannen zijn voor iedereen verschillend maar hebben enkele gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn belangrijk voor u. We willen u dan ook helpen om uw project in alle veiligheid te realiseren; U hebt een timing en einddatum voor ogen. Hier kiest u het beste voor een Spaarabonnement of met specifieke plannen zoals bijvoorbeeld het Junior Invest Plan 1 (sparen voor kinderen/ kleinkinderen). Stap 5: beleggen U ziet dat beleggen pas als laatste aan bod komt. Zo bent u zeker dat: u pas gaat beleggen als u de noodzakelijke voorafgaande stappen eerst hebt gezet. Deze stappen zorgen immers voor een vangnet onder uw dagelijkse budgetbehoefte, plannen op kortere termijn en fiscale voordelen; u nu voluit voor het rendement kunt gaan dat u op basis van uw beleggersprofiel kunt verwachten. 1 Junior Invest Plan betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE , is ingeschreven en handelt als verzekeringsagent onder het FSMA nr A voor AG Insurance nv. 6 Sparen en beleggen

7 Het belang van uw beleggersprofiel Een beleggersprofiel voor elke belegger Zoals reeds vermeld vormt de bepaling van uw beleggersprofiel de eerste stap in ons Stappenplan voor sparen en beleggen. Die vooraanstaande plaats geeft al een idee van het belang van een beleggersprofiel. Wat is een beleggersprofiel? Uw beleggersprofiel geeft aan welk risico u als belegger kunt nemen en welk risico u met een bepaalde portefeuille wilt nemen. In de bovenstaande zin heeft elk woord zijn betekenis. Het is objectief gezien immers perfect denkbaar dat iemand veel risico kan nemen maar daar allerminst toe bereid is. Een voorbeeld Dhr. Vandevelde kan elke maand EUR opzij zetten. Hij heeft geen woonkrediet meer en hij beheert een beleggingsportefeuille van meer dan EUR. Dhr. Vandevelde kan dus enig risico nemen. Het is echter best mogelijk dat hij, bijvoorbeeld als gevolg van een negatieve ervaring met aandelen, helemaal geen risico wil lopen. Het omgekeerde scenario is uiteraard evengoed mogelijk. Denk maar aan een jonge alleenstaande nog geen eigen woning heeft en toch voluit wil beleggen op de beurs. Beleggen met het advies van uw bank 7

8 Het belang van uw beleggersprofiel Risicobereidheid is het risico dat u wilt nemen Het risico dat u met een bepaalde portefeuille wilt nemen (risicobereidheid) hangt af van uw doelstellingen. Volgende vragen zijn in dit verband heel belangrijk: In welke mate bent u bereid een eventueel tussentijds verlies te aanvaarden? Wat is uw houding tegenover financiële risico s? Het risico dat u met een bepaalde portefeuille kunt nemen (of uw risicodraagkracht) wordt bepaald door: uw financiële situatie; uw kennis en ervaring als belegger. Uw risicodraagkracht zal bijvoorbeeld toenemen, naarmate u een hoger maandelijks inkomen hebt of beschikt over een grotere beleggingsportefeuille. Ook wanneer u het reilen en zeilen van de financiële markten van kortbij volgt en in het verleden al op de beurs hebt belegd, kunt u in principe meer risico aan. Uw beleggersprofiel is een vereiste voor goed onderbouwd beleggingsadvies. Uitgaande van uw profiel kan uw adviseur van BNP Paribas Fortis u immers beleggingen aanbevelen die optimaal tegemoetkomen aan uw risicodraagkracht en risicobereidheid. Risicodraagkracht is het risico dat u kunt nemen Let wel Bij het vastleggen van uw beleggersprofiel peilt BNP Paribas Fortis naar uw doelstellingen en risicobereidheid op het niveau van uw globale portefeuille. Een individuele aankoop of verkoop die we binnen uw globale portefeuille aanbevelen, kan daardoor ook afwijken van de antwoorden die u in de Vragenlijst hebt gegeven. Hoe bepaalt BNP Paribas Fortis uw beleggersprofiel? Voor de bepaling van uw beleggersprofiel peilen wij met een vragenlijst naar wat u als belegger wilt. Idealiter bepaalt u uw beleggersprofiel samen met uw adviseur in uw vertrouwd BNP Paribas Fortis-kantoor. U kunt het ook zelf vastleggen via PC banking (www.bnpparibasfortis.be). U dient dan wel aangemeld te zijn. Kunt u meer dan een beleggersprofiel hebben? Ja. Binnen uw portefeuille kunt u bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen de rekeningen/tegoeden op uw naam en de de rekeningen/tegoeden die u samen met bijvoorbeeld uw partner bezit. Een voorbeeld Dhr. Janssens heeft op zijn Effectenrekening enkel aandelen en aandelenfondsen. Hij volgt de financiële markten van kortbij, weet dat de aandelenkoersen fors kunnen zakken en is bereid dat risico te lopen. Uit de antwoorden die dhr. Janssens bij het invullen van het beleggersprofiel geeft, leren we dat hij voor deze welbepaalde portefeuille een dynamisch beleggersprofiel heeft. Op die effectenrekening staan dan ook enkel aandelen en aandelenfondsen. Daarnaast heeft dhr. Janssens samen met zijn echtgenote nog een tweede Effectenrekening waarop hij vooral veilige waarden deponeert. Met deze gemeenschappelijke tegoeden willen mijnheer en mevrouw Janssens geen risico lopen. Het beleggersprofiel voor deze portefeuille is conservatief. Er worden enkel veilige waarden op gedeponeerd. De gevolgde portefeuille bevat naast de Effectenrekening, trouwens enkel een spaarrekening en een termijnrekening. Welke beleggersprofielen onderscheiden wij? BNP Paribas Fortis onderscheidt vijf beleggersprofielen: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch en agressief. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk? Welke beleggers gaan hierachter schuil? Welke beleggingsstrategie koppelt BNP Paribas Fortis aan deze profielen? En wat is het risico van de voorgestelde strategieën? Liever dan deze concepten theoretisch te benaderen, geven we graag enkele voorbeelden. 8 Sparen en beleggen

9 Conservatief Paul is een 60-jarige gepensioneerde. Hij heeft wat geld op een spaarrekening staan en verder koopt hij vooral kasbons en staatsbons. Paul wil enkel beleggingen die hem een gegarandeerd of voorspelbaar rendement opleveren. Beleggen op de beurs vindt hij eigenlijk gokken. Aandelen zijn dus zeker niet aan hem besteed. Paul heeft een conservatief profiel. Defensief Annick (41) en René (45) zijn gehuwd. Ze hebben 2 opgroeiende kinderen. Een kwart van hun gezamenlijke beroepsinkomen gaat naar de afbetaling van hun woonkrediet en hun autolening. Verder zetten Annick en René ook geld opzij voor hun twee kinderen (via een Junior Invest Plan) en doen ze aan pensioensparen. Met hun beleggingsportefeuille mikken zij vooral op zekerheid. Veilige, vastrentende waarden (kasbons, verzekeringsbons, staatsbons) vormen dus de hoofdmoot van hun portefeuille. Met het geld dat zij niet meteen nodig hebben, durven zij een aandelenfonds of een aandeel van een gerenommeeerd bedrijf kopen. Zij hebben een defensief profiel. Neutraal Christiane (50) is alleenstaande. Ze heeft al een mooie loopbaan in het bedrijfsleven achter de rug en haar woonkrediet is sinds vorig jaar volledig terugbetaald. Met haar spaar- en beleggingsinspanningen wil zij vooral een extra pensioenkapitaal opbouwen. Christiane heeft een vrij lange beleggingshorizon voor ogen en ziet aandelen zeker zitten. Ze streeft naar een goed evenwicht tussen veilige, vastrentende waarden (die zorgen voor de zekerheid) en aandelen (die zorgen voor het potentieel hoger rendement). Ze houdt er rekening mee dat de waarde van haar portefeuille gedurende bepaalde periodes kan dalen. Christiane heeft een neutraal profiel. Dynamisch Bruno (35) is zelfstandige. Hij leest vaak de financiële bladzijden in de krant. In zijn beleggingsstrategie gaat hij voluit voor rendement. Aandelen maken driekwart van zijn beleggingsportefeuille uit. Alle studies, zo redeneert Bruno, wijzen immers uit dat aandelen over een langere periode een hoger gemiddeld rendement opleveren dan andere beleggingen. Bruno weet wel dat aandelen soms zwaar kunnen terugvallen, maar dit schrikt hem helemaal niet af. Integendeel, een koersdaling ziet hij veeleer als een opportuniteit om bij te kopen. Ook in zijn obligatieportefeuille wil hij graag het onderste uit de kan halen. Zo belegt hij af en toe in obligaties in vreemde munten of achtergestelde leningen. Bruno heeft een dynamisch profiel. Agressief Marianne (30) is een alleenstaande bedrijfsleider. Zij wint beleggingsinformatie in via alle mogelijke kanalen: ze bezoekt de websites van heel wat banken, is geabonneerd op een gespecialiseerd beleggingsblad en belt geregeld met de beleggingsspecialisten van BNP Paribas Fortis. Ze belegt overwegend in aandelen. Obligaties interesseren haar nauwelijks en een spaarrekening ziet zij hoogstens als een tijdelijke parkeerplaats voor haar geld. Aandelen kopen doet ze liefst via PC banking. Marianne belegt niet alleen in aandelen van gekende Europese bedrijven. Ook speculatieve aandelen, aandelen uit groeilanden of risicovolle economische sectoren kunnen haar bekoren. Marianne heeft een agressief profiel. Beschrijving van de verschillende beleggersprofielen Conservatief. Beleggers met een conservatief profiel kiezen voor zekerheid. Kapitaalbescherming vinden zij belangrijker dan rendement. Zij geven de voorkeur aan staatsbons, kasbons en andere vastrentende waarden in euro. Zij wensen niet in aandelen te beleggen. Defensief. Beleggers met een defensief profiel wensen vooral zekerheid, maar willen toch ook een graantje meepikken van een mogelijke stijging van de aandelenkoersen. Zij beleggen het grootste deel van hun portefeuille in veilige, vastrentende waarden en fondsen met kapitaalbescherming. Een beperkt deel van hun portefeuille kan geïnvesteerd worden in aandelenfondsen en/of individuele aandelen. Neutraal. Beleggers met een neutraal profiel zoeken een goed evenwicht tussen risico en rendement. Ze weten dat aandelen op langere termijn een hoger gemiddeld rendement geven dan andere beleggingsvormen en zijn dan ook bereid om de helft van hun portefeuille in aandelen te beleggen. Vaak hebben zij een langere beleggingshorizon voor ogen. Dynamisch. Beleggers met een dynamisch profiel gaan bewust voor rendement. Het gedeelte 'vastrentende beleggingen' in hun portefeuille is beduidend kleiner dan het aandelengedeelte. Ze aanvaarden dat de waarde van hun portefeuille als gevolg van negatieve ontwikkelingen op de aandelenmarkten tussentijds (sterk) kan dalen; ze liggen daar helemaal niet wakker van en houden vooral het rendement op lange termijn in de gaten. Binnen hun obligatieportefeuille hebben zij dan ook aandacht voor obligaties in andere munten of van meer risicovolle debiteuren. Agressief. Beleggers met een agressief profiel beleggen hoofdzakelijk (of enkel) in aandelen. Vastrentende beleggingen en liquiditeiten zien zij hooguit als een Beleggen met het advies van uw bank 9

10 Het belang van uw beleggersprofiel tijdelijke parkeerplaats voor hun geld. Ze volgen de prestaties van hun aandelen van kortbij en verkopen en kopen heel actief op de beurs. Ze zijn vaak geabonneerd op een beleggingsblad, lezen de financiële bladzijden in hun krant of de aandelenactualiteit op internet. Belangrijk om weten Enkel de rekeningen en tegoeden op dezelfde naam of dezelfde namen steken in een beleggingsportefeuille. Hebt u bijvoorbeeld tegoeden en rekeningen op eigen naam, dan zitten die niet in dezelfde portefeuille als de tegoeden en rekeningen die op naam van uzelf en uw partner staan; De samenstelling van een beleggingsportefeuille kan wijzigen in de tijd. Nieuw geopende rekeningen of nieuw onderschreven beleggingsverzekeringen komen automatisch in een beleggingsportefeuille terecht. Beleggersprofiel bepalen: meer dan een wettelijke vereiste De Europese MiFID-Richtlijn bepaalt dat elke bank bij beleggingsadvies rekening moet houden met de financiële situatie, de doelstellingen, de ervaring en kennis van de belegger. Anders gesteld: De bank moet uw beleggersprofiel kennen om advies te geven. BNP Paribas Fortis gaat nog een stap verder en gebruikt uw beleggersprofiel in de eerste plaats als leidraad voor het advies. Op welke portefeuille is uw beleggersprofiel nu van toepassing? Het beleggersprofiel is van toepassing op een bepaalde beleggingsportefeuille. Deze bevat over het algemeen: uw Effectenrekening(en) uw Spaarrekening(en) uw Termijnrekening(en) uw Beleggersrekening(en) uw Beleggingsverzekeringen (Tak 21/Tak 23) Indien u een beleggingsadviescontract ondertekent, is het beleggersprofiel van toepassing op alle tegoeden en rekeningen binnen dit contract. Telkens wanneer BNP Paribas Fortis beleggingsadvies geeft, toetst hij deze beleggingsportefeuille aan uw beleggersprofiel. Tijdens het adviesgesprek zal uw adviseur onder meer nagaan: of de belegging die u koopt, spoort met uw individuele beleggingsdoelstellingen; of het intrinsieke risico van de belegging die u wenst te kopen, aanvaardbaar is voor uw profiel; of de samenstelling van uw portefeuille (de wijze dus waarop die verdeeld is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) na de geplande aan- of verkopen nog blijft overeenstemmen met uw beleggersprofiel; of u niet te veel belegt in de belegging die u aankoopt; of u voldoende vertrouwd bent met de belegging die u wenst aan te kopen. 10 Sparen en beleggen

11 Uw beleggersprofiel is niet statisch Uw beleggersprofiel evolueert. Het is een momentopname van uw risicobereidheid/risicodraagkracht. Het leven staat echter niet stil, net zomin als uw risicobereidheid of behoefte aan zekerheid voor beleggingen. Belangrijke gebeurtenissen in uw leven kunnen een grote weerslag hebben op uw persoonlijke financiële situatie en op uw risicobereidheid. Denk maar aan een echtscheiding, nakend pensioen, erfenis, aan kinderen die het ouderlijke nest verlaten of een ingrijpende wijziging in de beroepssituatie. Die latere wijzigingen van uw persoonlijke situatie kunnen uw beleggersprofiel beïnvloeden. Wij vragen u dan ook om uw contactpersoon bij de bank op de hoogte te brengen van elke wijziging die op uw beleggersprofiel invloed heeft. Zo blijft uw beleggersprofiel up-to-date en kunnen wij ons advies afstemmen op uw nieuwe persoonlijke en financiële situatie. Als uw adviseur op de hoogte is van uw gewijzigde persoonlijke situatie, zal hij u uitnodigen om de vragenlijst opnieuw in te vullen om geschikt advies te kunnen geven. De bank zal u sowieso vragen om uw profiel te herbekijken: na 3 jaar voor een dynamisch of agressief profiel; na 5 jaar voor een defensief of neutraal profiel; na 8 jaar voor een conservatief profiel. Beleggen met het advies Met pensioen van uw gaan bank 11

12 Beleggen volgens uw beleggersprofiel Een strategie voor elk beleggersprofiel De referentieportefeuille streeft naar een rendement/risicoverhouding volgens het profiel van de belegger BNP Paribas Fortis heeft voor elk beleggersprofiel een aangepaste strategie Voor elk beleggersprofiel voorziet BNP Paribas Fortis een beleggingsstrategie met een specifieke referentieportefeuille. De basisregel is: hoe risicovoller uw beleggersprofiel, hoe ondernemender uw beleggingsstrategie mag zijn en dus hoe meer aandelen u in uw portefeuille kunt opnemen. De referentieportefeuilles putten uit de activaklassen aandelen, vastrentende beleggingen/obligaties, cash en de zogenaamde 'alternatieve beleggingen'. Tot deze laatste categorie behoren onder andere grondstoffen, vastgoed en beleggingen met een specifiek doel, waarvan de samenstelling zeer snel kan wijzigen om dit doel te bereiken. Vb. absolute return-beleggingen. Een belangrijke kanttekening: afhankelijk van de visie van onze specialisten op de financiële markten op een bepaald moment, kan de strategie afwijken van deze referentieportefeuille. Hiernaast vindt u de samenstelling van de referentieportefeuilles op 31 maart Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde adviseur. 12 Sparen en beleggen

13 Beleggingsstrategie conservatieve belegger Referentieportefeuille conservatief profiel Activaklasse % 14% Aandelen 0 Obligaties 86 Alternatieve beleggingen 14 86% defensieve belegger defensief profiel Activaklasse % 23% 20% Aandelen 20 Obligaties 57 Alternatieve beleggingen 23 57% neutrale belegger Activaklasse % Aandelen 40 Obligaties 40 Alternatieve beleggingen 20 dynamische belegger Activaklasse % Aandelen 60 Obligaties 24 Alternatieve beleggingen 16 agressieve belegger Activaklasse % Aandelen 81 Obligaties 0 Alternatieve beleggingen 19 neutraal profiel 20% 40% 40% dynamisch profiel 16% 24% 60% agressief profiel 19% 81% Op zoek naar een belegging met de gewenste beleggingsstrategie? Wilt u de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis op de voet volgen, dan kiest u best voor een strategiefonds. Dit biedt een aantal onmiskenbare troeven: U belegt in een portefeuille die naadloos aansluit bij de beleggingsstrategie van BNP Paribas Fortis. Indien de visie van onze specialisten op de financiële markten wijzigt, hoeft u zelf niets te doen. De fondsbeheerder past immers onmiddellijk de portefeuillesamenstelling aan, indien de marktomstandigheden dit vereisen. Strategiefondsen beleggen in een mix van tientallen aandelen en obligaties en staan borg voor een optimale diversificatie en bijgevolg een evenwichtige risicospreiding. Beleggen met het advies van uw bank 13

14 Wat mag u verwachten van deskundig beleggingsadvies? Een persoonlijk diepgaand gesprek Elke stap in het beleggingsproces is belangrijk Goed advies betekent voor BNP Paribas Fortis: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en onze strategie per beleggersprofiel; uitgaan van de samenstelling van uw huidige portefeuille; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in een korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. Op deze aandachtspunten gaan we even dieper in: Het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven Uw ijzeren reserve is ongemeen belangrijk. U hebt ze immers nodig als buffer voor onvoorziene uitgaven of gebeurtenissen in het leven. Bovendien gebruikt u deze buffer voor onvermijdelijke of geplande aankopen op kortere termijn. Wij raden u aan om afhankelijk van uw persoonlijke situatie voldoende reserve aan te leggen. 14 Sparen en beleggen

15 Uw beleggingsprofiel en de passende strategie Uw beleggersprofiel is het alfa en omega van ons advies. Waarom dat zo is, kon u al lezen in hoofdstuk 2. Uw portefeullesamenstelling als uitgangspunt Vooraleer uw adviseur advies geeft, bekijkt hij uw portefeuillesamenstelling. Hij bekijkt hoe uw portefeuille gespreid is over de 4 grote activaklassen: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. Hij vergelijkt de samenstelling van uw portefeuille met de aanbevolen strategie en weet zo in welke richting uw portefeuille moet evolueren. Stel: u bent een defensieve belegger met een portefeuille die voor 20% uit obligaties en 80% uit liquiditeiten (spaarrekening) bestaat. Wanneer we uw portefeuille vergelijken met de aanbevolen samenstelling, zien we dat u zwaar 'onderwogen' bent in obligaties, lees: u hebt een te klein gedeelte obligaties in portefeuille. Uw adviseur zal dan bekijken welke obligaties of andere vastrentende beleggingen hij kan aanbevelen om uw obligatiedeel te versterken. Uw individuele voorkeur Uw beleggersprofiel is één zaak, maar wat verlangt u van uw beleggingen? Een paar voorbeelden: Welke risicostijl verkiest u? Eist u bij elke belegging 100% kapitaalbescherming of bent u bereid een deel kapitaalbescherming in te ruilen tegen een potentieel hoger rendement? Wilt u een geregeld inkomen uit uw kapitaal halen? Zo ja, kiest u - steeds binnen uw beleggersprofiel - best voor obligaties met een jaarlijkse coupon of aandelen met een bekende historiek van hoge dividenden. Wilt u vooral werk maken van de groei van uw vermogen? Dan zult u overwegend kiezen voor formules met kapitalisatie. Hoe lang kunt u uw geld missen? Wat is met andere woorden uw beleggingshorizon? Het risicogehalte van bepaalde beleggingen Elke belegging, zelfs een overheidsobligatie, heeft een intrinsiek risico. Wie had 10 jaar gelden durven denken dat staatsbons, zelfs Belgische staatsbons, in volle eurocrisis, als risicobeleggingen beschouwd zouden worden. Bij beleggingen staat risico voor de kans dat een bepaald verwacht rendement niet gerealiseerd wordt. Een hoog risico betekent ook dat het uw belegde kapitaal, gedeeltelijk of zelfs volledig verloren kan gaan. Bij staatsbons, kasbons en financiële verzekeringen van Tak 21 mag u redelijkerwijs verwachten dat het rendement op de vervaldag gerealiseerd wordt en dat uw kapitaal intact blijft. Het risico van dit soort beleggingen is dus eerder klein. Bij aandelen daarentegen is het risico een stuk groter. Het verwachte rendement van een aandelenbelegging ligt wel hoger dan dat van obligaties, maar de realisatie van dat rendement is veel onzekerder. Bovendien kunt u met een aandelenbelegging ook uw kapitaal verliezen. Vanuit die overwegingen bekijken wij samen met u het intrinsieke risico van elke belegging. Zo verhinderen we bijv. dat een conservatieve belegger een obligatie in een exotische maar volatiele munt koopt op basis van een bijzonder aantrekkelijke rentevoet. Portefeuillespreiding Voor elk profiel hanteren wij een portefeuillespreiding. Zo bestaat de referentieportefeuille voor een defensief beleggersprofiel uit 20% aandelen, 57% obligaties en 23% alternatieve beleggingen (grondstoffen, vastgoed en absolute return). De grote lijnen zijn één zaak; de concrete invulling is een andere. Een belegger kan bijvoorbeeld besluiten het gedeelte aandelen (20%) in te vullen met uitsluitend aandelen van één bedrijf, één sector of één geografische streek. De portefeuillesamenstelling klopt dan nog wel, maar de portefeuille-invulling wordt erg onevenwichtig en onnodig risicovol. Uw Kennis van en ervaring met beleggingen De ideale portefeuillesamenstelling is een vertrekpunt, maar dat moeten we concreet toetsen aan uw ervaring en uw vertrouwdheid met de aanbevolen beleggingen. Zo lijkt op basis van uw portefeuillesamenstelling en onze kennis van de financiële markten de aankoop van bijvoorbeeld individuele aandelen een ideale aankoop. Als u echter niet vertrouwd bent met aandelen en niet weet dat aandelenkoersen zeer hevig kunnen schommelen of recht geven op een jaarlijks dividend, dan zijn aandelen niet zo geschikt. Hoe aantrekkelijk een rendement ook lijkt, wij adviseren enkel beleggingen die u begrijpt. Proactief beheer Zelfs wanneer u niet koopt of verkoopt, zal de samenstelling van uw portefeuille wijzigen. Alle effecten en tegoeden in uw portefeuille gedragen zich immers anders, waardoor uw portefeuille na verloop van tijd kan afwijken van uw beleggersprofiel. Het is belangrijk om uw portefeuille regelmatig te herbekijken en eventuele onevenwichten tijdig op te sporen en bij te sturen. Beleggen met het advies van uw bank 15

16 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Van theorie naar praktijk Vraag uw adviseur gerust om meer informatie als iets niet duidelijk is Het vorige hoofdstuk ging over onze algemene voorwaarden voor degelijk beleggingsadvies. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we praktisch te werk gaan. Ook nu vertrekken we vanuit de algemene vereisten voor goed beleggingsadvies. Die kwamen al aan bod in hoofdstuk 4, maar omdat ze zo belangrijk zijn, zetten we ze nog eens op een rijtje: rekening houden met het bedrag dat buiten het blikveld van uw beleggingen moet blijven; vertrekken van uw beleggersprofiel en met de strategie die wij per beleggersprofiel aanhouden; uitgaan van de huidige portefeuillesamenstelling; rekening houden met uw individuele voorkeur; kijken naar het intrinsieke risico van de beleggingen die we aanbieden; uitgaan van een oordeelkundige spreiding binnen uw portefeuille, kwestie van niet alle eieren in dezelfde korf te leggen; rekening houden met uw kennis en ervaring als belegger; uw portefeuille ook proactief beheren. 16 Sparen en beleggen

17 Bewaking ijzeren reserve Zoals reeds vermeld raden wij een spaarreserve van EUR tot aan. Dat cijfer is persoonlijk en hangt af van beroepssituatie, gezinssituatie, gezinsinkomen, woonsituatie, verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Uw adviseur bekijkt samen met u de grootte van de ijzeren reserve. Die wordt geïsoleerd van uw eigenlijke beleggingsportefeuille; we zullen er in ons advies m.b.t. de beleggingsportefeuille dus geen rekening mee houden. Beleggersprofiel en de bijhorende strategie als uitgangspunt Het belang van uw beleggersprofiel voor ons beleggingsadvies kwam al uitgebreid aan bod in hoofdstuk 2. Wij verwijzen graag naar dit hoofdstuk voor al uw vragen over het beleggersprofiel, de portefeuille(s) waarop ze betrekking heeft enz. Beleggen met het advies van uw bank 17

18 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Vorken per profiel, verdeling over de 4 grote activaklassen Beleggersprofiel Conservatief Defensief Neutraal Dynamisch Agressief Activaklassen in % Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Aandelen Obligaties Alternatieve beleggingen Liquiditeiten Bewaking van uw portefeuillesamenstelling Uw beleggersprofiel is van toepassing op volgende beleggingsportefeuille: Effectenrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); Spaarrekeningen, de Beleggersrekeningen en de Termijnrekeningen met dezelfde benaming (dus: alle rekeningen op naam van dezelfde houder of houders); beleggingsverzekeringen (tak 21/23), waarvan de verzekeringsnemer de enige houder is van voormelde Effectenrekening. de ijzeren spaarreserve valt hierbuiten. Deze portefeuille brengen we in kaart. We berekenen m.a.w. welk deel van de portefeuille belegd is in respectievelijk aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash. We berekenen nu deze portefeuillesamenstelling telkens wanneer u een belegging aan- of verkoopt. In de praktijk verloopt die test als volgt: Voor elk profiel hanteren wij 'vorken voor de 4 grote activaklassen: obligaties, aandelen, cash en alternatieve beleggingen. Die vorken ziet u in het schema hierboven. De test gaat na of de 4 grote activaklassen ook na de voorgestelde aan- of verkoop binnen deze vorken vallen. Valt minstens 1 van de 4 activaklassen buiten de vorken, dan waarschuwen we u en kunt u uw aankoop heroverwegen. Bewaking van uw voorkeur Ook los van uw beleggersprofiel kunt u specifieke wensen hebben. Zo zullen voorzichtige beleggers 100% bescherming van het initieel belegde kapitaal vooropstellen. Deze voorkeur moet ervoor zorgen dat u op de eindvervaldag minstens uw begininleg terugkrijgt (vóór kosten en taksen). Uiteraard heeft deze grotere zekerheid zijn 'prijs': het rendement kan lager uitvallen dan het rendement voor beleggingen zonder kapitaalbescherming. Andere beleggers wensen geen absolute kapitaalbescherming, maar toch een beschermingsmechanisme ter controle van het risico. Beleggingen die hieraan beantwoorden, bieden geen uitzicht op kapitaalbescherming, maar beschikken wel over een ander beschermingsmechanisme. Op die manier zijn deze beleggingen beter beschermd tegen neerwaartse bewegingen op de financiële markten. Eén kanttekening: in de regel betreft het een doelstelling, geen garantie. 18 Sparen en beleggen

19 Beleggen met het advies van uw bank 19

20 Het advies van BNP Paribas Fortis in de praktijk Er is m.a.w. geen garantie dat de doelstelling ook effectief gehaald wordt. Bepaalde beleggers vinden een beschermingsmechanisme helemaal niet nodig. Zo profiteren ze maximaal van de bewegingen op de financiële markten, maar leveren hun beleggingen ook integraal over aan het marktrisico. Uw adviseur peilt bij elke aankoop naar de gewenste beleggingsstijl: kapitaalbescherming, risicocontrole of marktrisico. Daarnaast zal hij ook vragen of u een geregeld inkomen uit uw belegging wilt halen (dividend of coupon) èn welke looptijd u met deze nieuwe belegging voor ogen hebt. Bewaking van het intrinsieke risico van de geplande belegging We gaan na of het beleggingsrisico met uw profiel overeenstemt. Hiervoor kent BNP Paribas Fortis aan al haar beleggingen een risicoklasse toe. Die gaat van 1 (minst risicovol, bijv. spaarboekje) belang van kapitaalbescherming en veiligheid. Te risicovolle beleggingen sluiten wij hier dan ook uit. Met deze test vermijden we bijvoorbeeld dat een conservatieve belegger kiest voor aandelen of voor 'exotische' obligaties in IJslandse kroon of Hongaarse forint, in een achtergestelde eeuwigdurende lening of een obligatie van een uitgever die eventueel zijn verplichtingen niet nakomt. Controle van het bedrag dat u in een specifieke belegging investeert Bij elke aankoop gaan we na of u niet te veel belegt in de belegging die u koopt. Dit is de normale toepassing van de gouden beleggingsregel 'niet alle eieren in dezelfde korf leggen'. Wij raden dan ook aan maar een bepaald maximumpercentage van uw portefeuille toe te vertrouwen aan één- en dezelfde belegging. Wanneer het aankoopbedrag een bepaald maximumbedrag overschrijdt, aankoopt, stellen we dat hij maximaal 30% van dit obligatiegedeelte mag invullen met dit fonds. Hij mag dus maximaal EUR in dit fonds beleggen: EUR * 57% (= ideaal gewicht van de activaklasse obligaties in een defensieve portefeuille) * 30% (= % dat binnen de activaklasse obligaties aan dit fonds mag worden toegewezen) = EUR. Stel dat dezelfde belegger een individueel aandeel wil kopen. We kijken deze keer naar het gewicht van de activaklasse 'aandelen' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 20%. Aangezien hij een aandeel aankoopt, stellen we dat hij maximaal 7,5% van dit aandelengedeelte mag invullen met dit specifieke aandeel. Hij mag dus maximaal EUR in dit aandeel beleggen: EUR * 20% (= ideaal gewicht van de activaklasse aandelen in een defensieve portefeuille) * 7,5% (percentage dat binnen de activaklasse aandelen aan een individueel aandeel mag worden toegewezen) = EUR. Ook al past een belegging bij uw profiel, teveel daarvan in uw portefeuille nemen kan die uit evenwicht brengen tot 7 (meest risicovol, bijv. een exotisch aandelenfonds). Zodra u de aankoop van een belegging overweegt, gaan wij voor u na of de risicoklasse van het product met uw profiel overeenstemt. Deze test is belangrijk om volgende redenen: Bepaalde beleggingen zijn te risicovol voor bijvoorbeeld conservatieve of defensieve beleggers. Hun beleggersprofiel wordt gestuurd door het prioritair volgt er een waarschuwing. Berekening maximumpercentage Stel: een belegger met een defensief profiel en een portefeuille van EUR wil beleggen in een goed gespreid obligatiefonds. We kijken eerst naar het gewicht van de activa klasse 'obligaties' in een defensieve portefeuille. Dat bedraagt 57%. Aangezien onze belegger een ruim gediversifieerd obligatiefonds in EUR Controle van uw kennis en ervaring Wij willen dat u voldoende geïnformeerd bent over de beleggingscategorie waarin u een aankoop plant. Hebt u bijvoorbeeld al belegd in aandelen? Kent u de risico s van obligatiebelegging? Bij voldoende kennis kunt u uiteraard probleemloos beleggen in de gekozen beleggingscategorie. Bent u evenwel onvoldoende vertrouwd met de beleggingscategorie, dan zal uw adviseur met 20 Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Portfolio Advice. de exclusieve beleggings-gps

Portfolio Advice. de exclusieve beleggings-gps Portfolio Advice de exclusieve beleggings-gps van BNP Paribas Priority Vermogens verdienen speciale zorg en begeleiding. Om ze te beschermen én om ze te doen groeien. Bij vermogens van een zekere omvang

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies. Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Spaarrekening. sparen en beleggen

Spaarrekening. sparen en beleggen Spaarrekening sparen en beleggen Sparen is ontzettend belangrijk U spaart voor een specifiek doel, een geplande aankoop, om geld achter de hand te hebben of Allemaal uitstekende redenen om te sparen. Logisch

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Bonifisc. 2 Professionelen

Bonifisc. 2 Professionelen Bonifisc Bonifisc 2 Professionelen Kiezen voor voorafbetalingen Allemaal goede redenen om te kiezen voor de formule Bonifisc van BNP Paribas Fortis De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen

Nadere informatie

Planning for Pension 1

Planning for Pension 1 Planning for Pension 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Junior Future Plan 1

Junior Future Plan 1 Junior Future Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan 2 Sparen en beleggen Junior Future Plan Omdat u voor uw kinderen alleen het beste

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Portfolio Advice Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Met Portfolio Advice beschikt u over een heuse beleggings-gps Voor een

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

James. uw persoonlijke adviseur op afstand

James. uw persoonlijke adviseur op afstand James uw persoonlijke adviseur op afstand BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die manier kunnen wij u een service bieden die aangepast

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Flexinvest. Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Flexinvest Beleggen op uw eigen ritme. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen op uw eigen ritme Bij het onderschrijven van uw Flexinvest, kiest u helemaal vrij: hoe vaak u wenst te storten: maandelijks,

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan

Sparen en beleggen. Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Sparen en beleggen Uw vermogen verdient een persoonlijk spaaren beleggingsplan Inleiding Iedereen wil de grootst mogelijke opbrengst voor zijn spaargeld en voor zijn beleggingen. Mensen verschillen evenwel,

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat.

Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank! Een duidelijk aanbod, met advies op maat. Beleggen bij bpost bank: stap voor stap begeleiding Wilt u in alle duidelijkheid beleggen, zonder onnodige risico s te nemen? En vooral:

Nadere informatie

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten

1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Multilife 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Multilife 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarbij een gegarandeerde rentevoet (tak 21) gecombineerd

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Type levensverzekering. Waarborgen

Type levensverzekering. Waarborgen Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling betreft kan dit gecombineerd worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Pro Pack. professionelen

Pro Pack. professionelen Pro Pack professionelen Rekening op maat De rekening op maat van professionelen. Uitgebreid bankieren tegen een vaste prijs. Zoekt u een totaaloplossing voor uw professionele bankverrichtingen? Dankzij

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 90 / 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Demography 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds via depot

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u

Bent u ontevreden? Laat het ons weten. Wij luisteren naar u Bent u ontevreden? Laat het ons weten Wij luisteren naar u Uw bank, uw partner Uw partner voor al uw projecten voor nu en straks Wij luisteren naar u Als klant van BNP Paribas Fortis kiest u voor een bank

Nadere informatie

Type levensverzekering

Type levensverzekering Smart Invest Bon Diversified Europe 2 Beleggingsfonds gekoppeld aan het verzekeringsproduct Smart Invest Portfolio van AG Insurance 1 Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerd bedrag in het fonds

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN

PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN PC banking Mijn eerste verbinding DAGELIJKS BANKIEREN Intro Inhoud Intro 3 Uw eerste verbinding 4 PC banking in enkele stappen 6 Uw tegoeden beheren met PC banking 9 De helpfunctie altijd beschikbaar 12

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling

Bemiddelingsfiche, Kennis en ervaring, financiële situatie, horizon en doelstelling Kantoor BEVERNAGE NV Bevernage invest : maatschappelijke & uitbatingszetel : Woestendorp 45 8640 Woesten Ondernemingsnummer : 0439.040.509 Tel : 057 42 21 82 - email : info@bevernage.be - www.bevernage.be

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie