Preek 1 oor gesag (vyfde gebod)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek 1 oor gesag (vyfde gebod)"

Transcriptie

1 1 Preek 1 oor gesag (vyfde gebod) (Preek gelewer tydens gesamentlike erediens van Geref. Kerke Welkom en Welkom-Noord op Sondag 6 Augustus 2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens Sing: Lied 475:1,2 Sing: Lied 190:1,2,3 Sing: Lied 549 Afkondigings Stilte Erediens: Votum Groetseën Lofprysing: Psalm 100-2:1,2,3 Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels Sing: Skrifberyming 12-3:1,2 Die Wet van die Here: Exodus 20:1-17 Gebed Skriflesing: Romeine 13:1-7 en 1 Petrus 2:13-17 Sing: Psalm 34-1:6 Fokus: Romeine 13:1-2 en 1 Petrus 2:13-14 Preek: Tema: Onderwerp jou aan gesag. Gebed Diens van barmhartigheid Sing: Psalm 128-2:1 Wegstuurseën Amen: Skrifberyming Gaan na bladsy 2 vir die preek.

2 2 Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus Ons beleef tans n gesagskrisis. Dié van julle wat onderwysers is, sal kan getuig hoe daar deesdae baie kinders is wat nie na julle wil luister nie. Soos ek verneem, is daar kinders wat blatant hulle onderwysers se gesag uitdaag. Dit is nie net by die skool waar dit gebeur nie. Dit gebeur ook op ander terreine van die lewe dat mense nie gesag wil aanvaar nie en hulle nie aan reëls wil onderwerp nie. Die gesagskrisis bestaan nie net van onder na bo dat mense nie meer gesag wil aanvaar nie. Dit bestaan ook van bo na onder dat baie van dié wat gesag moet uitoefen, dit nie meer reg doen nie of nie meer weet hoe om dit te doen nie. Weens groot veranderings in die wêreld het baie van dié wat gesag moet uitoefen, onseker geword oor wat hulle rol as gesagsdraers is en hoe hulle hulle rol as gesagsdraers moet uitoefen. Die krisis bestaan ook daarin baie van dié wat gesag moet uitoefen, so optree dat hulle geen respek verdien by dié wat onder hulle is nie. n Gesagskrisis is baie sleg. Dit is sleg vir ons land, dit is sleg vir ons gesinne en dit is sleg vir ons kerke. Waar daar n gesagskrisis is, kan n samelewing nie werklik geseënd wees nie. Geen wonder dat ons land so vol probleme is nie wil ek amper sê! Wat is die antwoord vir die gesagskrisis? n Belangrike deel van die antwoord is: Back to basics! Terug na die Fontein! Terug na die Woord! Terug na die basiese waarhede in die Woord! In vandag se preek en volgende week se preek gaan ek fokus op die basiese waarhede in die Woord oor gesag. Vandag se preek gaan oor hoe ons moet optree teenoor dié wat bo ons gestel is. Volgende week se preek sal gaan oor hoe ons moet optree teenoor dié wat onder ons gestel is. Wat is gesag? Gesag is om seggenskap oor iemand te hê. Dit is die reg om vir iemand te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. n Pa en n ma het die reg om vir hulle kinders te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. n Pa en n ma oefen hierdie reg uit deur reëls vir hulle kinders te gee. Onderwysers het die reg om vir hulle leerders te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. Onderwysers oefen hierdie reg uit deur reëls neer te lê wat hulle leerders moet gehoorsaam. n Regering het die reg om vir die landsburgers te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. n Regering oefen hierdie reg uit deur landswette te maak wat die landsburgers moet gehoorsaam. Die eerste basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: God het gesag oor ons. In 1 Petrus 2:16 (1933/53-Vertaling) word ons diensknegte van God genoem. God het die reg om vir ons te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. God oefen hierdie reg uit

3 3 deur in sy Woord vir ons te sê wat om te doen en wat om nie te doen nie. Geliefdes, God het die sê oor julle! Dit is nie asof julle kan kies of julle na God wil luister of nie. Julle móét na Hom luister. Dit is nie asof julle kan kies na watter opdragte in sy Woord julle wil luister en na watter nie. Julle moet na al sy opdragte in sy Woord luister. Hoe het dit gekom dat God die sê oor ons het? Behalwe dat Hy ons geskape het, het sy Seun ons met sy kosbare bloed gekoop, sodat ons nou Syne is. Ons is burgers van God se koninkryk. Soos enige regering oor sy burgers sê het, so het God oor ons sê. Dít is die betekenis daarvan dat Jesus jou verlos het! Omdat Jesus jou verlos het, het God die sê oor jou. Jy kan nie verlos wees en dan nie onder God se gesag staan nie. Die tweede basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: Almal wat gesag oor ons het, is deur God oor ons aangestel. Almal wat n sê oor jou het (byvoorbeeld ouers en onderwysers, die regering, jou baas by die werk), het die sê oor jou, omdat God aan hulle n sê oor jou gegee het. Hoor hoe duidelik staan dit in Romeine 13:1 (1983/92-Vertaling): Elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie, en die owerhede wat daar is, is daar deur die beskikking van God. Die derde basiese beginsel oor gesag in God se Woord is: Gesag is goed dit is tot ons voordeel. In Romeine 13:4 staan daar dat die owerheid n dienaar van God is tot jou beswil. Dit is tot ons voordeel, want die owerheid moet (in die woorde van 1 Petrus 2:14) dié wat kwaad doen straf en dié wat goed doen prys. Dit is daarom dat ek vroeër in die preek gesê het dat n gesagskrisis baie sleg is. Dan mis ons die seëninge wat God deur middel van gesag wil bereik. Die vierde basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: Wanneer jy dié wat gesag oor jou het se gesag verwerp, verwerp jy God se gesag. Hoor hoe duidelik staan dit in Romeine 13:2 (1983/92-Vertaling): Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God;... As jy optree asof die mense wat bo jou gestel is, geen sê oor jou het nie, tree jy op asof God geen sê oor jou het nie. Dit kan nie, want God is jou God! Jy moet na Hom luister! Die vyfde basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: Jy moet jou ter wille van die Here aan gesag onderwerp. Hoor hoe duidelik staan dit in 1 Petrus 1:13 (1933/53- Vertaling): Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here. As jy jou nie onderwerp aan die mense wat God oor jou aangestel het nie, verwerp jy God se gesag (soos in die derde basiese waarheid hierbo gesê is) en is dit nie tot God se eer nie. As jy jou wel aan hulle onderwerp, strek dit tot God se eer. Jy doen dit dus ter wille van God: dat Hy verheerlik word. Jy doen dit nie ter wille van die mense wat God oor jou gestel het of om húlle te verheerlik nie. Jy is nie iets aan hulle verskuldig nie, want ons is vry so staan dit in 1 Petrus 2:16. Die rede waarom ons na hulle luister, is omdat ons diensknegte is van n hoër Koning, wat vir ons sê om aan hulle onderdanig te wees. Die sesde basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: Wanneer dié wat gesag oor jou het verkeerd optree, moet jy jou steeds aan hulle gesag onderwerp. Die

4 4 owerheid waarvan Paulus in Romeine 13 praat, was n heidense owerheid. Tog sê Paulus: Gehoorsaam hierdie owerheid! Hierdie owerheid was nie net n heidense owerheid nie, dit was ook n owerheid wat die Christene wreed vervolg het. Die gelowiges van destyds moes hulle onderwerp aan die gesag van mense wat hulle vervolg en doodgemaak het! Die mense aan wie Petrus geskryf het, word vreemdelinge in die wêreld genoem, moontlik omdat hulle nie burgerregte gehad het nie. Tog sê Petrus: Onderwerp julle aan die owerheid. Onderwerp julle aan n owerheid wat julle nie goedgesind is nie. Die sewende basiese waarheid oor gesag in God se Woord is: Wanneer ons ons aan gesag onderwerp, kan dit ons kritici se monde stilmaak. Hoor wat staan in 1 Petrus 2:15 (1983/92-Vertaling): Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Daar is destyds baie negatiewe dinge oor die Christene gesê, byvoorbeeld dat hulle ateïste was omdat hulle nie beelde van God gemaak het nie, dat hulle kannibale was (wat met Nagmaal Jesus se liggaam geëet en sy bloed gedrink het) en dat hulle ontrou aan die keiser was, omdat hulle n ander Here gedien het. Hulle moes hierdie verkeerde persepsies weerlê deur goed te doen, soos byvoorbeeld deur hulle aan alle vorme van gesag te onderwerp. Geliefdes, wat is die persepsie wat die wêreld van ons het? Sien hulle ons as mense wat die verskillende owerhede in ons land se gesag aanvaar? Nie net die nasionale regering nie, maar ook die plaaslike owerhede. Watter naam het ons in die wêreld daarbuite, as dit kom by die aanvaarding van die gesag van die amptenare wat in verskillende posisies aangestel is? Ter wille van die eer van die Here, moet ons ons kritici se monde stilmaak deur ons aan gesag te onderwerp. Die wêreld moet kan sien hier is mense wat na hulle Koning luister. Hulle luister na hulle Koning se opdrag om aan alle owerhede gehoorsaam te wees. Daarom: Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe (byvoorbeeld dat julle aan alle owerhede gehoorsaam is) kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening só staan dit in 1 Petrus 2:12! Hiermee het ek sewe basiese waarhede uit die Bybel oor gesag aan julle gegee. Daar is seker meer basiese waarhede oor gesag, soos dat jy aan almal wat oor jou gestel is, alle eer, liefde en trou moet bewys. Verder moet jy met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Die belangrike punt is egter: Julle moet daarvolgens lewe! Jy moet dit doen! Nie net sê nie, maar doen! Kinders, julle moet na julle onderwysers luister. Sê wie? Sê God! Ja, God sê dat julle na julle onderwysers moet luister. Nie net na hulle nie ook na julle pa s en ma s en elke ander mens wat n sê oor julle het. Ek wil raai dat die meeste van júlle dit wel doen. Dan stel julle n goeie voorbeeld vir julle maats wat dit nie doen nie. Julle het n baie belangrike werk wat julle by die skool vir God moet doen. Julle moet vir julle maats sê dat God vir hulle sê dat hulle na hulle onderwysers moet luister én julle moet dit met julle lewe bewys ook. Moenie dit sommer so aanvaar, as julle maats dit nie doen nie. Onthou, julle is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld. So julle moet hierdie lelike dinge dat kinders nie meer vir hulle onderwysers wil luister nie, keer. Doen dit vir God!

5 5 Geliefdes, hoe voel julle oor ons regering? Ek sou raai dat baie van julle negatief oor ons regering is. Tog moet julle julle steeds aan ons regering onderwerp. Julle moet julle steeds aan ons regering onderwerp, al is hulle hoe korrup en al lyk dit asof ons deesdae in n mafiastaat woon. Sê wie? Sê God! Hy sê dat julle gehoorsaam moet wees aan almal wat n sê oor julle het. Ouers, watter voorbeeld stel julle aan julle kinders? Watter voorbeeld stel julle deur wat julle doen én deur dit wat julle sê? Hoe praat julle voor julle kinders oor mense wat in gesagsposisies is? Hoe praat julle voor julle kinders oor onderwysers en die regering en ander mense in gesagsposisies? Dit help niks ons hoor elke Sondag die vyfde gebod (naamlik eer jou vader en jou moeder ) nie, maar ons trek met dit wat ons doen en sê n streep daardeur nie. Dan kan ons maar net sowel los om Sondae die Wet van die Here in ons eredienste voor te lees, want dan is dit maar net n uiterlike formaliteit wat ons nakom sonder enige betekenis. Die opdrag in Romeine 13 dat ons ons aan gesag moet onderwerp, rus onder andere op Romeine 12:1 (1983/92-Vertaling): En nou doen ek n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dien God op grond van sy groot ontferming! Dien God op grond van alles wat Hy vir jou gedoen het! As jy nie almal wat oor jou gestel is gehoorsaam nie, kan ek met reg vra: Beteken God dan so min vir jou? Liewe kind, as jy nie na jou onderwyser of jou pa of jou ma luister nie, beteken God dan so min vir jou dat jy bereid is om te doen wat God vir jou sê nie? Geliefdes, as julle julle nie aan die regering wil onderwerp nie, beteken God dan so min vir julle dat julle bereid is om die gesag van mense wat God bo julle aangestel het, te verwerp? Die opdrag in 1 Petrus 2 dat ons ons aan elke menslike owerheid moet onderwerp, rus onder andere daarop dat ons n nuwe lewe gekry het, omdat ons weer gebore is (1 Petrus 1:3) en dat ons n nuwe identiteit gekry het (1 Petrus 2:9-10). Toe Jesus Christus jou verlos het, het Hy jou n nuwe mens gemaak en Hy het aan jou n nuwe lewe gegee. Vanaf 1 Petrus 2:11 word uitgespel hoe jy moet lewe, omdat jy hierdie nuwe lewe en nuwe identiteit ontvang het. Deel hiervan is dat jy jou aan gesag sal onderwerp. Amen.

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING

Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Hoofstuk 12 INTESTATE ERFOPVOLGING Wet op Intestate Erfopvolging 81 van 1987 1 Oogmerk van die wet 1 2 Basiese beginsels 2 2.1 Die gade as enigste erfgenaam 2 2.2 (e) as enigste erfgenaam(e) 3 2.3 Gade

Nadere informatie

12. Almal is welkom Handelinge 10:1 11:18

12. Almal is welkom Handelinge 10:1 11:18 12. Almal is welkom Handelinge 10:1 11:18 Tema Die Heilige Gees maak die poorte oop vir Jesus se volgelinge om die grense na alle mense met die evangelie oor te steek. Agtergrond en interpretasie BA Müller

Nadere informatie

As die skoen jou pas...

As die skoen jou pas... TOETS 1 Datum: Tyd: Begrip totaal: 20 Taal totaal: 30 2 = l5 Stelwerk totaal: l5 + l5 Jou totaal: Jou totaal: 2 = Jou totaal: + Jou groottotaal Lees die teks aandagtig en beantwoord die vrae wat daarop

Nadere informatie

WISKUNDIGE GELETTERDHEID

WISKUNDIGE GELETTERDHEID TOTAAL: 150 TYD: 3 uur WISKUNDIGE GELETTERDHEID VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN 2014 HIERDIE VRAESTEL BESTAAN UIT 12 BLADSYE Bladsy 1 van 12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID VRAESTEL 1/2 GRAAD 12 JUNIE-EKSAMEN

Nadere informatie

DIE BOEK OPENBARING Hoofstuk 13

DIE BOEK OPENBARING Hoofstuk 13 Inleiding DIE BOEK OPENBARING Hoofstuk 13 Hierdie hoofstuk openbaar verder hoe die satan teen God en sy kerk veg. Die satan gebruik allerhande aardse magte en middele as instrumente om die gelowiges te

Nadere informatie

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika

KLASTOETS GRAAD 11. LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in Suid-Afrika KLASTOETS GRAAD 11 LEWENSWETENSKAPPE: HOOFSTUK 8 EN 9 Toets 4: Plantdiversiteit in PUNTE: 45 TYD: 1 uur INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Beantwoord AL die vrae. 2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel

Nadere informatie

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE TOETS DISTRIK

JAARLIKSE NASIONALE ASSESSERING 2013 GRAAD 5 WISKUNDE TOETS DISTRIK PUNTE JRLIKSE NSIONLE SSESSERING 2013 GR 5 WISKUNE TOETS PUNTE: 60 TY: 1½ uur PROVINSIE STREEK ISTRIK NM VN SKOOL OIS-NOMMER (9 syfers) KLS (bv. 5) VN NM GESLG ( ) SEUN OGTER GEOORTETUM Y Y M M Hierdie

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Wie sal ingaan in die koninkryk van God? - Die honderdguldenprent van Rembrandt

Wie sal ingaan in die koninkryk van God? - Die honderdguldenprent van Rembrandt Wie sal ingaan in die koninkryk van God? - Die honderdguldenprent van Rembrandt Selfs by mense wat nie n interesse in kuns het sal die naam Rembrandt n klokkie lui. Saam met kunstenaars soos Da Vinci,

Nadere informatie

DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS VAN 1563

DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS VAN 1563 DIE HEIDELBERGSE KATEGISMUS VAN 1563 Nadat Luther in 1517 sy 95 stellings aan die kerkdeure in Wittenberg vasgespyker het, het dinge vinnig begin gebeur en het die Kerkhervorming op verskillende plekke

Nadere informatie

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir

Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Die vrae uit ou vraestelle, toetsvraestelle, en modelvraestelle is individueel gekies en uitgehaal vir Kategorisering Dieselfde vraag kan by meer as een afdeling van die sillabus voorkom, of meer as een

Nadere informatie

Natuurwetenskap Vraestel 1 Graad 7 Junie 2013 TYD: 1½ UUR TOTAAL: 100 Eksaminator: S Roos Moderator: JG Roos

Natuurwetenskap Vraestel 1 Graad 7 Junie 2013 TYD: 1½ UUR TOTAAL: 100 Eksaminator: S Roos Moderator: JG Roos Natuurwetenskap Vraestel 1 Graad 7 Junie 2013 TYD: 1½ UUR TOTAAL: 100 Eksaminator: S Roos Moderator: JG Roos Instruksies: 1. Hierdie vraestel bestaan uit twee afdelings en 10 bladsye: 1.1 Afdeling A: Kortvrae

Nadere informatie

Sing vooraf staande: Ps 15:1, 5 (p. 57)

Sing vooraf staande: Ps 15:1, 5 (p. 57) Sing vooraf staande: Ps 15:1, 5 (p. 57) 1 Wie styg so hoog in heil en eer, dat hy met U, die grote Koning, met U, die allerhoogste HEER, / kan op u heil'ge berg verkeer / en intrek in u heil'ge woning?

Nadere informatie

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS

DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS DIE NEDERLANDSE GELOOFSBELYDENIS Die regsinnige Christelike belydenis van die Nederlandse kerke wat die hoofinhoud van die leer in verband met God en die ewige saligheid van siele insluit. (In 'n tyd van

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

12.2 Yahshua was die eerste Hoëpriester wat n dier moes doodmaak om n offer vir sonde te doen.

12.2 Yahshua was die eerste Hoëpriester wat n dier moes doodmaak om n offer vir sonde te doen. LES 12: DIE VERANDERING VAN DIE PRIESTERSKAP Die Ou en Nuwe Testament bevat onderskeidelik die Ou en Nuwe Verbond. Vanuit die Skrif word bewys dat daar drie elemente in n verbondsverhouding is wat nooit

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Volg My! Dissipelskap: Ontwikkel jou geloofsvertroue Ds Willem Louw: NG Kerk Miederpark

Volg My! Dissipelskap: Ontwikkel jou geloofsvertroue Ds Willem Louw: NG Kerk Miederpark Skrif:Mk.2:13-17 Volg My! Dissipelskap: Ontwikkel jou geloofsvertroue Ds Willem Louw: NG Kerk Miederpark Om Jesus te volg beteken ʼn gewilligheid om Hom volkome te vertrou met alle aspekte van jou lewe.

Nadere informatie

Die pakkette bestaan uit die volgende eenhede:

Die pakkette bestaan uit die volgende eenhede: Reeds meer as 80 skole het die afgelope paar jaar met groot sukses die Afrikaans sonder tref-en-trap pakkette gebruik. Hierdie onderwysers kan daarvan getuig dat die pakkette onderwyser -, ouer- en kind

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

Deur Christus Alleen

Deur Christus Alleen Gepubliseer op: Deur Christus Alleen Tuisblad van dr. A.H. Bogaards www.enigstetroos.org KINDERDOOP GROOTDOOP HERDOOP Prof. L. Floor Uitgegee deur die Deputate vir Evangelisasielektuur van die Gereformeerde

Nadere informatie

Gids tot studente- behuising in Potchefstroom

Gids tot studente- behuising in Potchefstroom Gids tot studente- behuising in Potchefstroom Alles wat beleggers en ouers behoort te weet... Waarna om te kyk wanneer jy koop Waar die gewildste komplekse lê Hoe om te besluit of jy moet koop of huur?

Nadere informatie

Wiskunde Gids Graad 2

Wiskunde Gids Graad 2 Wiskunde Gids Graad 2 Naam: Graad 2 Onderwyser: Inhoudsopgawe 1. 200 kaart 2. Getalkombinasies 3. Tafels 4. Getalname 5. Wiskunde getalbegrip 6. Getalbewerkings 7. Geld 8. Meting Tyd 8.1 Dae van die week

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing

Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Historia 54,2, November 2009, pp 178-196 Die Stigting van die Kaapkolonie in die Nederlandse Geskiedskrywing Pieter de Klerk * Inleiding Gedurende die sestiende en sewentiende eeu, het vyf Europese moondhede

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijn op scherp. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen van:

Congresbundel. Calvijn op scherp. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen van: Congresbundel Calvijn op scherp Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht Referaten en debatbijdragen van: Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof.

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 11 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD WISKUNDE V MODEL 0 PUNTE: 50 TYD: uur Hierdie vraestel bestaan uit bladsye en diagramvelle. Wiskunde/V DBE/0 NSS Graad Model INSTRUKSIES EN INLIGTING Lees die volgende

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

DIE BOEK OPENBARING. Hoofstuk 4. Die Troon in die hemel: Openbaring 4:1-11

DIE BOEK OPENBARING. Hoofstuk 4. Die Troon in die hemel: Openbaring 4:1-11 DIE BOEK OPENBARING Hoofstuk 4 Die Troon in die hemel: Openbaring 4:1-11 Om die res van die boek Openbaring te verstaan is dit nodig om nou eers n skematiese voorstelling te gee van (ten minste) hoe die

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Samenzang voor de dienst:

Samenzang voor de dienst: Goede Herderkerk * Kerstmis * 25 december 2013 m.m.v. Hannah Zegers, dwarsfluit * Aron Zegers, gitaar Lotte Broere, zang * Sam Broere en Reina Hermans, piano Kia Wijnstra, orgel Kerkelijk werker Truus

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e

Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103. Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e Lezen : Romeinen 8 : 31-39 Tekst : Psalm 103 Psalm 146 : 3, 5 en 8 Opwekking 60 Lied 90 : 3, 4 en 6 Lied 460 : 1, 2 en 3 NLB 103e de kerk winterklaar Betekent.. - deur linksvoor blijft dicht - deur bij

Nadere informatie

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145

Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21. Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 : 20 en 21 Psalm 19 : 3 en 4 Gezang 118 : 1 en 3 Gezang 89 : 1 en 3 Gezang 165 Gezang 145 Lezen : 2 Korintiërs 5 : 11-21 Tekst : 2 Korintiërs 5 :

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Ik ben de hand en jij de voet

Ik ben de hand en jij de voet Ik ben de hand en jij de voet Aangepaste dienst Zondag 30 maart 2014 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 45 : 1 en 2 l Laat de kind' ren tot Mij komen, alle alle kind'ren Laat

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Friersdale Nuusbrief Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale maart 2015 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Op zondag 29 maart a.s. organiseert de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) afdeling Eemnes voor de

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Sewe Bybelstudiestukke... 32. MARKUS: Jesus is die Seun van God!... 6 Wie was Markus?... 6 Markus: die Evangelie aan die heidene...

Sewe Bybelstudiestukke... 32. MARKUS: Jesus is die Seun van God!... 6 Wie was Markus?... 6 Markus: die Evangelie aan die heidene... INHOUDSOPGAWE Voëlvlug deur die Bybelboeke (Nuwe Testament)... 3 MATTEUS: Die beloofde Messias is hier... 3 Vier Evangelies... 3 Matteus: tollenaar, Jood en ooggetuie... 3 Matteus: Tematiese rangskikking...

Nadere informatie

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID NOVEMBER 2006 PUNTE: 150 TYD: 3 uur Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye. Wiskundige Geletterdheid 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. 2. 3.

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

BOUWEN OP CHRISTUS, HET ENE FUNDAMENT

BOUWEN OP CHRISTUS, HET ENE FUNDAMENT BOUWEN OP CHRISTUS, HET ENE FUNDAMENT 1 KOR. 3:10-15 gehouden op 06-01-2008 - p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Psalm 122:1 Voorlezing van de wet van God Zi: Psalm 25:2.3.4 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 3:1-23

Nadere informatie

Thema: DE BOUWPLAATS. Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen!

Thema: DE BOUWPLAATS. Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen! Liturgie voor de afsluiting van de Bijbelweek op 23 augustus 2015 in de Oude Kerk te Veenendaal Hartelijk welkom in deze dienst, wij verwachten samen Gods zegen! *Orgelspel Thema: DE BOUWPLAATS *Afkondiging

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Graad 3 Graadhandleiding vir alle vakke

Graad 3 Graadhandleiding vir alle vakke Graad 3 Graadhandleiding vir alle vakke Doel van die dokument Die doel met hierdie dokument is om 'n ouer/onderwyseres leiding te gee om 'n graad 3 kind te begelei met al die werk wat in graad 3 gedoen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 september 2015 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Gods liefde is voor iedereen gelijk

Gods liefde is voor iedereen gelijk Gods liefde is voor iedereen gelijk Eucharistie-gezinsviering 13 mei 2012 Parochie Paus Johannes XXIII Kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Werkhoven Voorganger: pastor Hans Eppink Openingslied

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag.

Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva luisterend naar het lied Steun maar op Mij van Herman Boon. Hij zong dit voor Eva op de doe een wens -dag. Eva wordt binnengebracht. Pianomuziek: Opwekking 557 Laat Uw glorie zien Begroeting Zingen:

Nadere informatie

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS

BEWONERS BULLETIN. www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 DOOR BEWONERS VOOR BEWONERS BEWONERS BULLETIN Postbus 75048 Lynnwoodrif 0040 meerpaal@worldonline.co.za www.meerpaal.co.za Vierendertigste Jaargang no 11 November 2013 Van het Bestuur Beste Bewoners Onze laatste vergadering was kort

Nadere informatie

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken.

Drempelgebed. De mensen stromen binnen. Het gaat nu echt beginnen de dominee gaat spreken met zijn beroemde preken. Voorhof, 21 april 2013 - Kerk-Schooldienst Thema: Bouwstenen voor een goed leven. Voorganger: ds. Dick Steenks Organist: Ton van Dienst M.m.v. kinderen bovenbouw Julianaschool *** Binnenkomst kerkenraad,

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

TEGNOLOGIE. Graad 8. Leerder Onderwyser. Stelsels en Beheer (Meganismes) Hoërskool Gerrit Maritz Distrik D15

TEGNOLOGIE. Graad 8. Leerder Onderwyser. Stelsels en Beheer (Meganismes) Hoërskool Gerrit Maritz Distrik D15 TEGNOLOGIE Stelsels en Beheer (Meganismes) Hoërskool Gerrit Maritz Distrik D15 2009 Graad 8 Leerder Onderwyser BEKWAAMHEIDSTAAK In hierdie module gaan jy n meganisme maak om n gestremde hekwag te help

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Liturgie Zondag 31 augustus 2014

Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Liturgie Zondag 31 augustus 2014 Afsluitingsdienst Vakantie Bijbel Feest & Zomer Jeugd 2 Daagse Voorganger: Ds. G.J. Codée Organist: Jan Bulk Pianiste: Rina Kruis 1 Orgelspel De kerk loopt vol en we groeten

Nadere informatie

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud

Goud en oorlog. Hoofstuk Agt. Die verhaal van goud Hoofstuk Agt Goud en oorlog Die verhaal van goud Die goudrif, waarvan George Harrison n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking

Nadere informatie

8 Bestaan er schapen met vijf poten?

8 Bestaan er schapen met vijf poten? 8 Bestaan er schapen met vijf poten? Schapen in Zuid-Afrika Vandaag zijn we op bezoek bij Jacob Stevens de Vries. Jacob woont in Namaqualand op dertig kilometer van Springbok. Springbok ligt in een smalle

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Liturgie DV 11 oktober 2015. Bediening heilige Doop aan Sara Nathania Buck. -Zingen: Liedboek gezang 434: 1, 2 en 3 (Vers 3 Duits)

Liturgie DV 11 oktober 2015. Bediening heilige Doop aan Sara Nathania Buck. -Zingen: Liedboek gezang 434: 1, 2 en 3 (Vers 3 Duits) Liturgie DV 11 oktober 2015. Bediening heilige Doop aan Sara Nathania Buck Welkom en mededelingen -Zingen: Liedboek gezang 434: 1, 2 en 3 (Vers 3 Duits) 1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie