Strategisch Beleidsplan Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij"

Transcriptie

1 Strategisch Beleidsplan Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij

2 Onze missie RIBW ZWWF ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale kwetsbaarheid om de regie over hun leven te hernemen. We bouwen bruggen tussen onze cliënten en de samenleving door hen professioneel te begeleiden bij het wonen, werken en het onderhouden van sociale relaties. Uitgangspunt is de eigen kracht van mensen. Drs. Ria von Bönninghausen tot Herinkhave-Visser Bestuurder Intro Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij is de titel van ons Strategisch Beleidsplan Samen met medewerkers vanuit alle organisatieonderdelen heb ik gekeken naar wat de belangrijke ontwikkelingen in de samenleving betekenen voor ons werk en ons aanbod van diensten. Met ons werk zijn wij voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen of psychosociale problemen de bruggenbouwer naar de maatschappij toe. We willen deze kwetsbare burgers nu en straks professioneel begeleiden bij het verder vormgeven van hun leven en het zo zelfstandig mogelijk in de wereld staan. In de veranderende marktomstandigheden vraagt dit meer dan ooit om intensieve samenwerking en co-creatie met gemeenten, andere zorgpartijen, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. Daarbij zien wij voor onszelf de rol weggelegd als coördinator in de keten van integrale zorg en begeleiding van onze cliënten. Kort samengevat zijn de belangrijkste doelen die wij nastreven: In 2015 heeft RIBW ZWWF zinvolle samenwerkingsrelaties die een toekomstbestendige RIBW-zorg ondersteunen en onze positie in het veld versterken; De kern van ons ondersteuningsaanbod is herstelondersteunend en heeft tot doel de cliënt te leren zoveel mogelijk zichzelf te helpen; Ons zorgaanbod is afgestemd op wetenschappelijke methodieken met systematische praktijkevaluatie onderbouwd (evidence based en best practices); In 2015 woont 95% van de cliënten met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) indicatie 1 en 2 zelfstandig. Daarvoor maken we met de gemeenten en lokale woningbouwverenigingen afspraken over het beschikbaar komen van woningen; Voor cliënten met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) indicatie 3 en hoger die dit nodige hebben, blijven woningen beschikbaar of worden nieuwe vormen van beschermd wonen ontwikkeld; Voor onze cliënten houden we passende dagbesteding op minimaal het huidige niveau toegankelijk door: Aansluiting te zoeken met werkgevers, gemeenten, aanbieders van dagbesteding, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties in de regio om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de cliënt te laten werken naar vermogen; Ons aanbod op dit gebied in de regio te profileren als specialistische zorg. 2 Deze uitgave is een samenvatting van ons Strategisch Beleidsplan Ik hoop dat u hem met belangstelling leest. 3

3 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij In de zesentwintig jaar sinds de oprichting is de stichting Regionale Instelling Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) uitgegroeid tot een professionele organisatie met ruim 300 medewerkers die begeleiding bieden aan bijna 1000 cliënten in de leeftijd van16 tot 85 jaar. Deze begeleiding bieden wij in beschermde woonvormen, bij de cliënten thuis en op steunpunten voor werken, leren en dagbesteding. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk. Ons werkgebied is Zaanstreek, Waterland en West-Friesland. Met ons werk zijn wij voor mensen met chronisch-psychiatrische of ernstig psychosociale problemen de bruggenbouwers tussen hen en de maatschappij. In 2015 heeft RIBW ZWWF zinvolle samenwerkingsrelaties die een toekomst bestendige RIBW-zorg ondersteunen en onze positie in het veld versterken. RIBW ZWWF begeleidt en ondersteunt mensen met onder meer de diagnose schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen, Korsakov en autisme. In toenemende mate gaat het om cliënten met een dubbele diagnose: zij combineren een psychiatrisch ziektebeeld met een verslaving. RIBW ZWWF heeft het beleid om geen cliënten met een verslaving als primaire diagnose te begeleiden. Wij ondersteunen onze cliënten bij het ontwikkelen en herstellen van een perspectief op de toekomst. Normaal leven Mensen met ernstige psychiatrische en psychosociale problemen willen een zo normaal mogelijk leven leiden, in normale buurten en fatsoenlijke woningen. Dit lukt hen alleen met professionele begeleiding. Als aanbieder van maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en dienstverlening faciliteren en ondersteunen wij onze cliënten bij het ontwikkelen en herstellen van een perspectief op de toekomst. Wij zijn een belangrijke partner in de keten van langdurende zorg, naast de behandelinstelling en andere zorgaanbieders. We werken nauw samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. De komende beleidsperiode zullen we de samenwerking uitbreiden. Daarbij zien we voor onszelf een rol weggelegd als coördinator in de keten van integrale zorg en begeleiding van onze cliënten. Herstelondersteunende zorg RIBW ZWWF ontwikkelt zich tot een herstelondersteunende organisatie. Bij herstel gaat het niet om het genezen van de cliënt, maar om de manier waarop cliënten met hun psychische kwetsbaarheid omgaan. Herstellen betekent accepteren van kwetsbaarheden en de beperkingen die daaruit voortvloeien. 5

4 Het herstelproces is een individueel proces, waarbij de cliënt van een uitzichtloze situatie naar een situatie gaat waarin hij of zij weer een levensdoel heeft. Begeleiders maken ruimte voor dat proces. Belangrijke elementen in de zorg die wij bieden zijn probleemvermindering, probleemhantering, structuur brengen en het bieden van persoonlijke veiligheid. Zo krijgen cliënten meer regie over het eigen handelen. In geval van crisis hebben ze meer zekerheid over de persoonlijke veiligheid. In 2015 vormt herstelondersteunende zorg de kern van het ondersteuningsaanbod van RIBW ZWWF. De cliënt is meer dan zijn diagnose Voor RIBW ZWWF is de cliënt meer dan zijn diagnose. Wij gaan uit van de kracht van mensen en geven ze geloof, hoop en vertrouwen in hun eigen ontwikkeling. Zo leren zij maximaal zelfstandig te leven met hun mogelijkheden en beperkingen. We ondersteunen met al onze professionele mogelijkheden en accepteren de cliënt zoals hij is. De cliënt als regisseur van zijn eigen leven We begeleiden onze cliënten bij het verder vormgeven van hun leven en het zo zelfstandig mogelijk in de wereld staan. De begeleiding is gericht op: voorkomen van terugval door signalering, medicatie en samenwerking met behandelaars stabiliseren en optimaliseren van de leefomgeving stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling De begeleiding is planmatig, resultaatgericht en praktisch. Wij ondersteunen de cliënt bij het aanleren en uitbouwen van vaardigheden op het gebied van huishoudelijke taken, dagbesteding, beheer van financiën, opleiding, werk en sociale contacten. Bij ons heeft iedere cliënt een persoonlijk begeleider die helpt bij het opstellen van een persoonlijk begeleidingsplan. Steeds blijft de cliënt de regisseur van zijn eigen leven. Met de cliënt kijkt de persoonlijk begeleider naar zijn ondersteuningsbehoefte en welke rollen professionals, naasten en vrijwilligers hierin kunnen vervullen. Over de invulling van de zorgbehoefte worden afspraken gemaakt in het begeleidingsplan. De persoonlijk begeleider coördineert de vervulling van de zorgbehoeften die de cliënt aangeeft. Als dat nodig is, gebeurt de uitvoering van het plan samen met andere instellingen. Betrokkenheid en inzet netwerk RIBW ZWWF hanteert twee instrumenten een netwerkcirkel en een eenzaamheidschaal voor cliëntenzorg, waarbij expliciet ruimte bestaat voor inbreng van leden uit het netwerk. Er wordt gewerkt aan uitbreiding en versterking van het persoonlijke netwerk van de cliënt, met minimale inzet van de eerste- en tweedelijnsprofessional. Om het netwerk te ontwikkelen brengen we de relaties van de cliënt in kaart en maken we afspraken over informatievoorziening, bejegening, betrokkenheid, ondersteuning en bereikbaarheid. 6 7

5 De cliënt is meer dan zijn diagnose. Wij gaan uit van de kracht van mensen en geven ze geloof, hoop en vertrouwen in hun eigen ontwikkeling. 8 9

6 Begeleiding bij wonen, werken, leren en dagbesteding RIBW ZWWF begeleidt haar cliënten zo dicht mogelijk bij hun leefomgeving en werkt zo toe naar een optimale balans tussen de cliënt en zijn leefomgeving. Bij begeleiding op het gebied van wonen maken we onderscheid tussen enerzijds individuele en groepsbegeleiding in beschermde woonvormen en anderzijds individuele begeleiding bij de cliënt thuis. Individuele en groepsbegeleiding in beschermde woonvormen Wie door psychiatrische problemen niet zelfstandig kan wonen, bieden wij begeleiding in onze beschermde woonvormen. Deze bestaan uit een aantal, veelal geclusterde, reguliere woningen in een woonwijk. Bij ons wonen cliënten individueel of samen met anderen in groepen van twee tot maximaal zeven bewoners. Zij hebben hun eigen zit/slaapkamer en delen de voorzieningen in huis. RIBW ZWWF heeft 295 plaatsen voor beschermd wonen, verdeeld over tien locaties in de regio en een trainingscentrum voor jongeren. RIBW ZWWF wil in de komende beleidsperiode het aantal plaatsen voor beschermd wonen op minimaal hetzelfde niveau houden. De psychiatrische problematiek van cliënten in de beschermde woonvormen zal zwaarder en complexer worden. Voor cliënten met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) indicatie 3 en hoger die dit nodig hebben, blijven woningen beschikbaar of worden nieuwe vormen van beschermd wonen ontwikkeld. Begeleiding bij werken, leren en dagbesteding RIBW ZWWF zoekt met de cliënten naar een passende dagbesteding, of dat nu een baan is, een opleiding, een hobby of vrijwilligerswerk. Binnen het netwerk van werkgevers, aanbieders van dagbesteding, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties in de regio waar RIBW ZWWF onderdeel van uitmaakt, zoeken we met de cliënt naar mogelijkheden. Het hebben van een zinvolle daginvulling is van essentieel belang voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij. RIBW ZWWF biedt cliënten voor wie daginvulling in de reguliere arbeidsmarkt (nog) niet mogelijk is, werk- en leerplekken in verschillende takken van dienstverlening, waaronder grafische vormgeving, inpakwerk, webwinkels en vervoer. Daarbij is er een houtwerkplaats, een klussendienst en een groendienst. We begeleiden de cliënt om naar vermogen te werken. Voor cliënten houden we passende dagbesteding op minimaal het huidige niveau toegankelijk door: aansluiting te zoeken met werkgevers, gemeenten, aanbieders van dagbesteding, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties in de regio om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de cliënt te laten werken naar vermogen ons aanbod op dit gebied in de regio te profileren als specialistische zorg Individuele begeleiding aan huis Een groeiende groep cliënten woont zelfstandig en ontvangt begeleiding in hun eigen woning. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving. Het komt erop neer, dat wij hun in het dagelijks leven de noodzakelijke steun in de rug bieden. RIBW ZWWF zorgt daarmee dat zelfstandig wonen behouden blijft voor zo n 700 burgers uit de Zaanstreek, Waterland en West-Friesland. 10 RIBW ZWWF kiest ervoor zich de komende jaren meer te richten op begeleiding van cliënten aan huis. Dit doen wij met behulp van een methodische begeleidingsaanpak gericht op het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt. In 2015 woont 95% van de cliënten met ZZP1 en 2 zelfstandig. Daarvoor maken we met gemeenten en lokale woningbouwcoöperaties afspraken over het beschikbaar komen van woningen voor onze cliënten. 11

7 Innovatie staat hoog in het vaandel RIBW ZWWF streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit en veiligheid in haar begeleiding. Zicht op potentiële risico s is daarbij van belang. Daarom ontwikkelen wij de komende jaren een integraal beleid op kwaliteit, veiligheid en risicobeheersing. We verbeteren en ontwikkelen voortdurend onze werkwijzen. Zo werken wij aan een onderzoek- en ontwikkelagenda voor betere onderbouwing van de zorg, gekoppeld aan een beschrijving van een standaard voor RIBW-zorg. Hierin nemen wij de richtlijn Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) mee. In 2015 is ons zorgaanbod afgestemd op wetenschappelijke methodieken en met systematische praktijkevaluatie onderbouwd (evidence based en best practices). Ervaringsdeskundigheid en herstelwerkers Ervaringsdeskundigen en herstelwerkers doen hun intrede in onze organisatie. Deze ontwikkeling moet de komende periode meer gezicht, inhoud en acceptatie krijgen. We gaan onderzoeken welk percentage medewerkers we kunnen inzetten als ervaringsdeskundige en/of herstelwerker. Daarvoor richten we een Bureau Herstel in, met ervaringsdeskundigen en deskundige herstelwerkers. Dit bureau is in 2015, op het gebied van de cliëntenzorg, een deskundige gesprekspartner van de bestuurder. 12 Cliënttevredenheid In het onderzoek naar de cliënttevredenheid van 2011 geven cliënten op een aantal punten een hoge tevredenheid aan. Zo stemt een groot deel van de ambulante cliënten in met het begeleidingsplan en voelen zij zich ook betrokken bij het opstellen van dit plan. 90% van de cliënten raadt onze ambulante zorg aan. Toch zijn er ook onderwerpen waarop de cliënten minder tevreden waren, zoals keuzevrijheid bij huisvesting. Hierop nemen we de komende jaren actie. Voor beschermd wonen en ambulante begeleiding zorgen we voor meer keuzemogelijkheden in de begeleiding voor de cliënt. De huisvestingsmogelijkheden voor cliënten die beschermd wonen, stemmen we meer af op de begeleidingsfase waarin de cliënt zich bevindt. Voor de ambulante cliënten onderzoeken we hoe we de informatievoorziening over rechten en plichten van cliënten en RIBW ZWWF beter kunnen afstemmen op de behoeften van deze cliëntengroep. Alle cliënten zijn betrokken bij het opstellen van hun begeleidingsplan. 13

8 Zichtbaar professioneel handelen Onze organisatie is in enkele jaren gegroeid van honderd naar ruim driehonderd medewerkers. Hun inzet en professionaliteit bepalen voor een groot deel ons succes. Daarom besteden we veel aandacht aan het verder ontwikkelen van een doordacht personeelsbeleid met concrete samenhangende personeelsinstrumenten. Opleiding en training zijn gericht op maximale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Coördinator De komende jaren intensiveren wij onze rol van coördinator in de keten van integrale zorg en begeleiding. Dat vraagt meer dan ooit om medewerkers die zelfstandig werken, hun werkproces sturen en aanspreekbaar zijn op de resultaten. Medewerkers richten hun blik naar buiten en zijn zichtbaar voor andere partners in de wijk. In samenwerking met andere zorgpartijen, welzijnsorganisaties en woningbouwverenigingen wijzen zij de cliënt de kortste weg naar herstel. Flexibele inzet Op het gebied van personeelsbeleid neemt de urgentie van vernieuwende oplossingen steeds verder toe. Er komen minder werknemers en er moet meer zorg worden verleend met beperkte middelen. De productiviteit dient te worden opgevoerd en wordt steeds strakker gedefinieerd. Gezien de verwachte ZZP-wisselingen op locaties nemen we maatregelen om onze medewerkers flexibeler in te zetten. In 2015 omvat de flexpool van RIBW ZWWF dertig procent van het totale personeels bestand. Daarnaast is tien procent van het personeelsbestand flexibel inzetbaar. Zorg in een veranderende omgeving RIBW ZWWF levert zorg en begeleiding in een dynamische omgeving. De dynamiek komt voor een groot deel voort uit het streven van de overheid om de zorg doelmatiger in te richten en het hoofd te bieden aan de vergrijzing en ontgroening. De belangrijkste voorgestelde veranderingen in de periode zijn: Lenteakkoord In het Lenteakkoord is bepaald dat ZZP 1 t/m 3 voor psychiatrische cliënten wordt geschrapt. Dit betekent dat zij geen mogelijkheid meer hebben tot opname in een beschermde woonvorm en zelfstandig moeten gaan wonen zonder 24-uurs toezicht en bescherming. Overheveling financiering van AWBZ naar Wmo De verantwoordelijkheid voor de bekostiging van de inloop, dagbesteding buiten de ZZP s en begeleiding aan huis komt te liggen bij de gemeenten. Scheiding van wonen en zorg De overheid wil zorg en wonen in de AWBZ scheiden. Bewoners, te beginnen met de lichtere ZZP s, krijgen vanaf 2015 meer eigen verantwoordelijkheid voor wonen. Extramuralisatie Langdurig zorgafhankelijke cliënten zullen meer thuis, in de wijk, worden behandeld en begeleid. Overheveling Jeugd-ggz De financiering van de Jeugd-ggz wordt overgeheveld naar de gemeenten. Onderwijs De verwachting is dat de arbeidsmarkt voor de zorg in de toekomst met tekorten te maken zal krijgen. Om de toestroom van competente medewerkers te stimuleren, intensiveren we de contacten met de scholen voor mbo- en hbo-onderwijs

9 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Zaanstreek, Waterland en West-Friesland Slenkstraat 201-4, 1441 MN Purmerend Tel: September 2012

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij Inhoud Voorwoord 4 1. INLEIDING Bruggen bouwen tussen cliënt en maatschappij 5 2. ONTWIKKELINGEN Zorg in een dynamische omgeving

Nadere informatie

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg Dit boekje is bestemd voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en iedereen die met hen te maken heeft of krijgt, zoals onze medewerkers, familieleden, vrienden, kennissen, bestuurders, managers

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012

TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012 OP NAAR DE TOEKOMST Meerjarig Beleidskader 2008 2012 Onze missie Mensen met langdurige psychiatrische en/of psychosociale problemen begeleiden en ondersteunen in hun streven op hun eigen manier in de samenleving

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK WONEN Purmerend, 2 november 2009

PRODUCTENBOEK WONEN Purmerend, 2 november 2009 PRODUCTENBOEK WONEN Purmerend, 2 november 2009 Productenboek Wonen 1 INLEIDING 1 1.1 Missie en visie 2 1.2 Doelgroepen 2 1.3 Overzicht hoofdproducten 2 1.4 Varianten in Wonen binnen de AWBZ 3 1.5 Varianten

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Verbinding Verrijkt! Meerjarenbeleidskader

Verbinding Verrijkt! Meerjarenbeleidskader Verbinding Verrijkt! Meerjarenbeleidskader 2013-2015 Voor u ligt het meerjarenbeleidskader van de Stichting Onder een Dak (Stoed). Wij geven hierin weer in welke richting wij ons de komende drie jaar willen

Nadere informatie

Van Probleem naar Perspectief. Onderzoek naar het herstel van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening

Van Probleem naar Perspectief. Onderzoek naar het herstel van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening Van Probleem naar Perspectief Onderzoek naar het herstel van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening Waarom een onderzoek naar herstel? In GGZ Rivierduinen stokte de doorstroom van cliënten van

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

werken aan Zelfmanagement en passende zorg

werken aan Zelfmanagement en passende zorg werken aan Zelfmanagement en passende zorg Inleiding De ggz is steeds meer gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en zo veel mogelijk deelnemen aan de maatschappij van cliënten. Wilt

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Informatie. Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk. 5 november 2009

Informatie. Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk. 5 november 2009 Informatie Nieuwbouw woonzorgboerderij in Andijk 5 november 2009 Het Grootslag algemeen - Sociale woningcorporatie - Woningen in gemeentes Andijk, Wervershoof en Drechterland - Eigendom en beheer van ca.

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg

Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Informatiebijeenkomst gemeenteraden Wonen en Zorg Transitie Beschermd Wonen 4 oktober 2017 Vragen uit de zaal: Welke vragen hebben jullie op voorhand? Welke thema s willen jullie besproken hebben? Inleiding

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht.

Huisvesting Cliënt heeft eigen adres maakt geen gebruik van een adres via Maaszicht. Aanbod Maaszicht Toelichting per product: Opsporing en toeleiding Maaszicht krijgt regelmatig aanmeldingen van en voor jongeren voor wie niet direct duidelijk is voor welke zorg zij nodig hebben. Dit kan

Nadere informatie

Beschermd wonen in Leeuwarden

Beschermd wonen in Leeuwarden Meer informatie Voor vragen en informatie kunt u terecht bij de locatie van GGZ Friesland bij u in de buurt of kijk op de website www.ggzfriesland.nl. GGZ Friesland BW Leeuwarden Heerestraat 3 8911 LC

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel najaar 2014 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz

Veranderingen in rol Familieraden. Kamer familieraden LPGGz Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz Inhoud Ontwikkelingen Gevolgen m.b.t familie en naasten Doelstelling SLKF versus Kamer Familieraden LPGGz Rol Familieraden Ontwikkelingen (1)

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE AMETHYST DE AMETHYST

DE AMETHYST DE AMETHYST DE AMETHYST Adres: 'T Veld 4, 6687 LV ANGEREN contact : Linda Struyk / Stephan Tiebosch Mobiel : 06 22788271 / 06-226 943 80 Email: info@deamethyst.nl Website: www. deamethyst.nl DE AMETHYST Ambulante

Nadere informatie

Wat. verandert er voor u vanaf januari 2013?

Wat. verandert er voor u vanaf januari 2013? Wat verandert er voor u vanaf januari 2013? De gevolgen van: * het Lenteakkoord * het Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ 2013-2014 * Welzijn Nieuwe Stijl/ decentralisatie AWBZ naar Wmo Wat verandert er voor

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Welkom Programma Welkom Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Doorpraten in deelsessies: 1. Participatie cliënten 2. Kwaliteit BW 3. Financiering BW 4. Koppeling

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Sociotherapeutische leefmilieus. Zorg in een passende leefomgeving

Sociotherapeutische leefmilieus. Zorg in een passende leefomgeving Sociotherapeutische leefmilieus Zorg in een passende leefomgeving 1 Sociotherapeutische leefmilieus Als uw gezondheidsproblemen toenemen en thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt Polderburen u alle hulp

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen

Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Initiatief Beschut Wonen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen Samenwerkingsverband GGZ De Vlaamse Ardennen MISSIE Herstelgeoriënteerde begeleiding en ondersteuning aan personen met psychosociale

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND

PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND PUBLIEKSVERSIE INKOOPDOCUMENT Wlz 2016 ZORGKANTOOR FRIESLAND JULI 2015 0 TOELICHTING Zorgkantoren willen cliënten(raden) informeren over het zorginkoopbeleid van de zorgkantoren voor de Wet langdurige

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie