Beleggen met de Warren Buffett strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggen met de Warren Buffett strategie"

Transcriptie

1 WARRENBUFFETT.NL Beleggen met de Warren Buffett strategie Voorbeeldanalyse Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl december 07

2 I N H O U D Voorbeeldanalyse: Genlyte Group (GLYT)...4 Rendement na drie maanden: MINUS 13%...8 Bijlage 1: Persbericht Philips inzake overname Genlyte

3 December 2007 Beste belegger, Sinds enige tijd ben ik bezig met een beleggingsservice, geïnspireerd op de ideeën van s werelds beste belegger: Warren Buffett. Binnenkort vertel ik u hierover meer. Met dit rapport krijgt u vast een goed beeld van het type aandelen waar we ons op richten. Het type aandelen waar onze interesse naar uitgaat zijn aandelen van goede bedrijven die op de beurs in de aanbieding zijn. Om te achterhalen of we een bedrijf als goed beoordelen, kijken we onder andere naar het achterliggende businessmodel, de competitieve positie, de kansen en bedreigingen voor het bedrijf en beoordelen we tevens of het management wel aandeelhoudersvriendelijk is. Maar, zélfs wanneer we te spreken zijn over al deze punten, dan nog is het erg onwaarschijnlijk dat we zo n bedrijf in onze selecties meenemen. Dat doen we namelijk enkel wanneer het bedrijf op de beurs ook nog eens in de aanbieding is. Om te bepalen of dat op een specifiek moment het geval is, vergelijken we de door ons berekende intrinsieke waarde met de beurswaarde van het bedrijf. Hier gaan we later nog eens nader op in. Verderop in dit rapport staat onze analyse van een bedrijf dat we in augustus 2007 in aanloop naar de Warren Buffett service goed en goedkoop genoeg vonden om te selecteren als voorbeeldselectie. U kunt in dit rapport deze ongewijzigde analyse nog eens rustig nalezen. Zodoende wordt meer concreet duidelijk op welk type aandelen we ons nu eigenlijk richten. Zo zal bijvoorbeeld duidelijk worden dat de rendementen bij value beleggen op korte termijn volatiel kunnen zijn. Dat zou natuurlijk voor iedere serieuze belegger geen probleem moeten zijn, aangezien verwacht mag worden dat aandelen van relatief goede bedrijven, die ook nog eens relatief goedkoop zijn, op termijn op de beurs beter zullen presteren dan het beursgemiddelde. Tenslotte merken we op dat we ons zeker niet enkel richten op Amerikaanse aandelen (zoals het bedrijf in dit rapport), maar dat onze aandacht zich ook richt op Europa, en specifiek ook op de Nederlandse beurs. Maar ook die aandelen selecteren we enkel en alleen wanneer sprake is van goede bedrijven in de aanbieding. Veel leesplezier, drs. Hendrik Oude Nijhuis (investment analyst) 3

4 Onderstaand voorbeeldrapport hebben we eind juli 2007 opgesteld en op 28 juli 2007 gratis toegezonden aan een groep beleggers geïnteresseerd in de beleggingsprincipes van Warren Buffett. De analyse van toen kunt u hieronder nog eens rustig nalezen. T H E G E N L Y T E G R O U P I N C O R P O R A T E D (GLYT) Koers: US $ 72,81 Beurswaarde: US $ 2,1 miljard EBIT: US $ 216,9 miljoen Enterprise value: US $ 2,18 miljard Beurs: NASDAQ Earnings Yield: 10% Website: Analysedatum: 27 juli 2007 B E D R I J F S M O D E L Genlyte is een van s werelds grootste spelers op de markt van verlichtingsproducten. Het bedrijf ontwerpt, ontwikkelt en vercommercialiseerd allerlei soorten lampen, bedieningsapparatuur en gerelateerde producten. Het bedrijf Genlyte zelf is weinig bekend. De verklaring hiervoor is dat zij haar 45 verschillende merken, gedecentraliseerd laat opereren, alle onder eigen merknaam. In veel van de uiteenlopende nichemarkten is Genlyte met één van deze merken de nummer één of twee. Het bedrijf is dus eigenlijk een verzameling zelfstandig opererende merken, die zich alle richten op de verlichtingsmarkt. Genlyte is zowel actief op de markten van binnen en buitenverlichting. Specifieke markten die het bedrijf bedient zijn onder andere de markt voor commerciële toepassingen, de consumentenmarkt en industriële markten. Daarnaast levert het bedrijf aan de entertainmentmarkt. Hoewel Genlyte volledig gefocused is op de markt van verlichting, is zij gediversifieerd in haar productassortiment, haar eindgebruikers en in de uiteenlopende geografische markten. De Verenigde Staten en Canada vormen voor Genlyte de belangrijkste afzetmarkten, hoewel het bedrijf zich ook meer en meer richt op andere markten, zoals Europa en 4

5 Azië. Verkoop vindt zowel plaats via directe kanalen (verkoopteams) als via intermediairs (retailers, distributeurs). C O M P E T I T I E V E P O S I T I E Hoewel de competitieve positie van een industriële onderneming in de regel niet erg sterk is, is Genlyte een uitzondering op deze regel. Haar dominante posities in tal van uiteenlopende, maar gerelateerde nichemarkten geeft haar een bijzonder aantrekkelijke positie. De strategie van Genlyte lijkt overeenkomsten te vertonen met die van General Electric onder Jack Welchs, die eveneens streefde naar dominante posities in specifieke markten. Deze strategie biedt Genlyte vele voordelen, terwijl de flexibiliteit en inventiviteit van de afzonderlijke merken behouden blijft, door de decentrale opzet. Zo kan Genlyte bijvoorbeeld besparingen realiseren door gebundelde inkoop, kennis van specifieke nichemarkten toepassen in andere markten, productieprocessen combineren, etc. Op deze wijze heeft Genlyte een structureel kostenvoordeel verkregen op zelfstandig opererende merken in de verlichtingsindustrie. Dit bedrijfmodel vertaalt zich voor Genlyte in een structureel hoge winstgevendheid. Deze hoge winstgevendheid stelt Genlyte is staat om nieuwe overnames te doen, die vervolgens als zelfstandige merken blijven opereren. B E D R I J F S C I J F E R S E N R A T I O S Het in 1984 opgerichte Genlyte heeft bijna 6400 medewerkers en een beurswaarde van US $ 2,38 miljard. Afgelopen jaar genereerde het bedrijf over een omzet van US $ 1,6 miljard een winst van US $ 140,8 miljoen. De netto winstmarge ligt daarmee op circa 9%, wat voor een industriële onderneming een mooie marge is. De boekwaarde van Genlyte is het afgelopen decennium sterk en consistent opgelopen. Met US $ 48,3 miljoen aan cash op de balans en US $ 158,8 aan vreemd vermogen, heeft het bedrijf netto een negatieve cashpositie. Vanwege de sterke vrije cashflow die het bedrijf genereert is dit voor het bedrijf geen enkel probleem. 5

6 K A N S E N E N B E D R E I G I N G E N Genlyte is gefocused op groei door zowel organische groei als door overnames, en streeft er daarbij naar in iedere markt die zij bedient de nummer één of twee te worden. Voor wat betreft de organische groei geldt dat Genlyte veel aandacht heeft voor productinnovatie, klanttevredenheid, operationele efficiëntie en het bevorderen van inbreng van medewerkers in het gehele bedrijfsproces, onder andere door scholing te stimuleren ( people empowerment ). Het bedrijf streeft ernaar minimaal 30% van haar omzet te behalen uit producten die zij minder dan drie jaar geleden op de markt bracht. De laatste jaren geldt dat nieuwe producten hoofdzakelijk gerelateerd waren aan productinnovaties en energiezuinige producten. In het verleden heeft Genlyte tientallen overnames verricht. Het geheim van Genlyte bij vrijwel al deze overnames is dat de overgenomen bedrijven als zelfstandige eenheden blijven opereren. Enkel waar duidelijke (kosten)voordelen te behalen zijn, worden zaken gebundeld. Bijvoorbeeld bij de inkoop van grondstoffen en voor wat betreft de productiefaciliteiten. Ook voor de toekomst streeft Genlyte ernaar nieuwe overnames te doen. Dit om in meer en meer nichemarkten een dominante positie te verkrijgen. Bedreigingen zijn voor Genlyte onder andere terug te vinden in een stijging van grondstoffenprijzen (koper, aluminium, staal, zink, energie maar tevens prijsstijgingen van transport en lonenkosten). Tot nu toe is het bedrijf in staat geweest deze (verwachte) kostenstijgingen door te berekenen aan haar klanten. Een andere bedreiging die regelmatig aan Genlyte wordt toebedeeld betreft haar relatie met de Amerikaanse huizenmarkt, die zoals u weet al enige tijd stevig onder druk staat. Echter, slechts 11% van de omzet van Genlyte is direct gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt, waardoor eventuele negatieve ontwikkelingen op die markt voor Genlyte waarschijnlijk slechts beperkt van invloed zullen zijn. M A N A G E M E N T Het management van Genlyte geldt als bijzonder ervaren en kan bogen op een decennialang trackrecord van winstgevende groei. Zij geldt als kostenbewust en 6

7 aandeelhoudersvriendelijk, gericht op lange termijn winstmaximalisatie. Insiders bezitten zo n 3% van de aandelen. Verwacht wordt dat de winst per aandeel de komende jaren, jaarlijks een procent of 16 zal oplopen, mede door de inkoop van eigen aandelen. Genlyte kan daarbij profiteren van een verdere groei van de wereldwijde vraag naar verlichtingsproducten. 7

8 R E N D E M E N T N A 3 M A A N D E N: M I N U S 13%... Zoals u wellicht weet kunnen ook bij value investing de rendementen op korte termijn volatiel zijn. Echter, daar staat tegenover dat het type aandelen waar value beleggers zich op richten op de wat lagere termijn de beurs vaak ruimschoot outperformen. Koersdalingen op korte termijn zonder dat daar een fundamentele reden voor is zijn voor de value belegger dan ook geen reden om in paniek te raken. Koersdalingen op korte termijn zullen zij eerder zien als een kans om aandelen van goede, goedkope bedrijven, nóg goedkoper in handen te krijgen. En natuurlijk geldt dat u door voldoende spreiding in uw portefeuille aan te brengen het effect van een koerdaling van een individueel aandeel aanmerkelijk kunt reduceren. En wanneer u ervoor zorgt dat u structureel goede, ondergewaardeerde aandelen in portefeuille heeft, hoeft spreiding zeker niet te leiden tot een lager verwacht rendement. Warren Buffett merkt over koersfluctuaties op korte termijn het volgende op: True investors understand that the rising and falling of stock prices on the market is not necessarily a reflection of business reality. Investors must not ignore the market by any means, but they should use it as vehicle to profit from other investors irrationality. Think of the market as an arena that creates splendid buying opportunities for the alert investor on occasions when the market interpretation of reality departs from your own. 1 En ook Genlyte was de eerste maanden nadat we het fonds geselecteerd hadden niet direct een doorslaand succes. Sterker nog, de aandelen daalden de daaropvolgende drie maanden met 13% (en stonden eerder zelfs bijna 20% in de min). Dit terwijl de Dow Jones in deze periode 4% kon bijtekenen (zie onderstaande figuur)... 1 Rockwood, R.M., The Focus Investor, Xlibrix Corporation, 2004: p

9 Figuur 1: Koersperformance Genlyte afgezet tegen de Dow Jones over de periode 30 juli 2007 t/m 29 oktober 2007 (Bron grafiek: Echter, een periode van drie maanden zegt natuurlijk vrijwel niets. En omdat (slecht) nieuws over Genlyte in deze periode uitbleef, terwijl de aandelen verder wegzakten, werd het verschil met de intrinsieke, werkelijke bedrijfswaarde alsmaar groter... Het verschil tussen de intrinsieke waarde en de beurswaarde zal echter niet eeuwig kunnen blijven voortbestaan. Vaak zijn aandelen geneigd binnen twee à drie jaar hun intrinsieke waarde op te zoeken. Dit kan door flink in koers te zakken, wanneer het aandeel flink boven de intrinsieke waarde noteert (herinnert u zich de internetaandelen in 2000 nog?), of door in koers te stijgen wanneer een aandeel aanmerkelijk ónder de intrinsieke waarde noteert. Dit stijgen van een aandeel kan veroorzaakt worden door verschillende factoren. Bijvoorbeeld doordat andere beleggers in de gaten krijgen dat het aandeel toch wel erg goedkoop aan het worden is en zelf aandelen beginnen in te slaan, óf doordat het management het aandeel als ondergewaardeerd beschouwt en eigen aandelen gaat inkopen, óf doordat private equity investeerders in de gaten krijgen dat het bedrijf ondergewaardeerd is en het bedrijf van de beurs probeert te halen, óf dat een ander bedrijf de onderwaardering opmerkt en het bedrijf in het geheel probeert over te nemen... 9

10 En dit laatste was het geval bij Genlyte... Op 26 november 2007 maakte Philips bekend Genlyte te willen inlijven voor $ 95,50 per aandeel (zie onderstaande grafiek). Beleggers die ten tijde van het uitbrengen van ons voorbeeldrapport meteen wat aandelen Genlyte insloegen behaalden daarmee een rendement van ruim 30%. Niet slecht, zeker niet als u bedenkt dat deze aandelen in dat geval slechts vier maanden in portefeuille zijn geweest... Figuur 2: Koersperformance Genlyte afgezet tegen de Dow Jones over de periode 30 juli 2007 t/m 10 december 2007; Philips maakte op 26 november 2007 haar overnamebod bekend. (Bron grafiek: 10

11 B I J L A G E 1: P E R S B E R I C H T P H I L I P S I N Z A K E O V E R N A M E G E N L Y T E Philips wil Genlyte overnemen een toonaangevende Amerikaanse fabrikant van armaturen maandag 26 november 2007 Amsterdam en Louisville, VS Koninklijke Philips Electronics N.V. (AEX: PHI, NYSE: PHG) ("Philips") bericht vandaag dat de onderneming een definitieve overeenkomst heeft getekend in verband met de overname van de Amerikaanse armaturenfabrikant Genlyte Group Incorporated ("Genlyte") (NASDAQ: GLYT). Om alle aandelen Genlyte te verwerven, biedt Philips USD 95,50 per aandeel, ofwel circa USD 2,7 miljard (EUR 1,8 miljard) in contanten. De voorgenomen transactie bouwt voort op de overeenkomst met Color Kinetics, dat Philips eerder overnam. Hiermee verwerft de onderneming een leidende positie op de markt voor armaturen in Noord Amerika. De overname geeft Philips ook uitzicht op verdere winstgevende groei. Dankzij de wijdvertakte aanwezigheid van Genlyte op de verlichtingsmarkt in Noord Amerika kan de verkoop van energiezuinige, groene verlichtingstechnologieën worden gestimuleerd. De raad van bestuur van Genlyte steunt de overname unaniem en beveelt het bod aan bij de aandeelhouders. Genlyte is gevestigd in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky. Het bedrijf ontwikkelt, maakt en verkoopt onder meer verlichtingsarmaturen en lichtregelapparatuur voor tal van toepassingen, waaronder LED verlichting. Iets minder dan 90% van de omzet van Genlyte over 2006 had betrekking op commerciële en industriële toepassingen. Het overige deel van de verkopen kwam voor rekening van geavanceerde toepassingen voor de woningmarkt. Genlyte is toonaangevend op de armaturenmarkt in Noord Amerika en levert aan distributeurs en groothandelaren. De producten van het bedrijf worden ook verkocht via architecten, ingenieurs, aannemers en gebouwenbeheerders. Genlyte heeft ongeveer 6700 mensen in dienst. In reactie op deze aankondiging zei Theo van Deursen, Chief Executive Officer van Philips Lighting: Dit is opnieuw een belangrijke stap voor Philips in de uitvoering van de strategie waarmee we wereldwijd een leidende positie willen verwerven als leverancier van energiezuinige LED verlichting. Het is een vervolg op de recente overnames van Color Kinetics, TIR Systems, Partners in Lighting International, evenals de eerdere investering waarmee we LumiLeds volledig hebben overgenomen. Door deze overname vergroten we niet alleen onze aanwezigheid in Noord Amerika, maar versterken we ook onze contacten met eindgebruikers zoals groothandelaren, aannemers, architecten en lichtontwerpers. Dit versnelt de marktintroductie van energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstechnologieën als LED verlichting. 11

12 Larry K. Powers, voorzitter, president en Chief Executive Officer van Genlyte Group Incorporated verklaarde: Philips is toonaangevend in de verlichtingssector met zijn omvangrijke portfolio innovatieve, groene verlichtingsoplossingen. Genlyte heeft ook een reputatie opgebouwd met het ontwikkelen van innovatieve producten op basis van de nieuwste technologieën voor lampen en voorschakelapparatuur. We zijn van mening dat dit samengaan met Philips in het belang is van onze aandeelhouders, klanten, leveranciers en medewerkers. Door onze krachten te bundelen, ontstaat de beste combinatie om te concurreren, te groeien en waarde te creëren voor onze klanten. We zien deze fusie als een fantastische kans voor iedereen en daarom bevelen we dit bod aan bij onze aandeelhouders. In het in september 2007 geëindigde boekjaar, bedroeg de omzet van Genlyte circa USD 1,6 miljard, met een EBITA marge van 14,9%. Na afronding van de overname verwacht Philips dat de omzet van Genlyte sneller zal blijven groeien dan die van de markt, aangezien Philips de marktaanwezigheid van Genlyte zal benutten om nieuwere, groene producten op de Noord Amerikaanse markt te introduceren. Ook het voornemen van Philips om de activiteiten van Genlyte buiten Noord Amerika uit te breiden, zal bijdragen aan de groei. Na de integratie van Genlyte verwacht Philips te profiteren van schaalvoordeel op het gebied van inkoop van materialen en diensten, evenals van de expertise van Genlyte als het gaat om het uitbesteden en stroomlijnen van productieactiviteiten, wat zal bijdragen aan vergroting van de marge. De overname is gebaseerd op een contant bod van Philips op alle aandelen. Na de voorgenomen fusie zullen de niet verkregen aandelen worden geconverteerd naar dezelfde prijs van USD 95,50 per aandeel. Het bod zal naar verwachting binnen 5 werkdagen ingaan en is niet afhankelijk van een onvoorziene financiële verplichting. De overname wordt van kracht conform de fusieovereenkomst en is onder voorbehoud van de voorwaarden van de fusieovereenkomst, zoals het verkrijgen van een meerderheid van de aandelen Genlyte op een volledig verwaterde basis, en de gebruikelijke overige voorwaarden. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2008 worden afgerond, waarna Genlyte wordt geïntegreerd in de businessgroep Luminaires van Philips Lighting. Bron: 12

13 D I S C L A I M E R Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Dit rapport is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies. De consequenties van het op welke wijze dan ook toepassen van de u toegezonden informatie blijven volledig voor uw eigen rekening. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie, zie 13

Hét Europese Warren Buffett aandeel

Hét Europese Warren Buffett aandeel WARRENBUFFETT.NL Hét Europese Warren Buffett aandeel Waarmee s werelds beste belegger in 2006 ruim 40% rendement mee realiseerde Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl Januari 09 I NHOUD Hét Europese Warren

Nadere informatie

Technology Semiconductor Integrated Circuits

Technology Semiconductor Integrated Circuits TIP 1: Amkor Technology Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten AMKR US0316521006 Technology Semiconductor Integrated Circuits Amkor Technology (AMKR) is het op één na grootste

Nadere informatie

Kansrijke Warren Buffett aandelen nader besproken

Kansrijke Warren Buffett aandelen nader besproken VALUESELECTIONS.NET Kansrijke Warren Buffett aandelen nader besproken Voorbeeldanalyse Hendrik Oude Nijhuis ValueSelections.net Oktober 08 I NHOUD Kansrijke Warren Buffett aandelen nader besproken... 3

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Premium Special Report

Premium Special Report The Leading Authority on Value Research 15 Juni 2009 Bedrijfsomschrijving: Berkshire Hathaway De kredietcrisis heeft een schokgolf verzoorzaakt van verkopen op de effectenbeurzen die slechts zelden gebeurt.

Nadere informatie

WARREN E. BUFFETT VAN KRANTENJONGEN TOT MULTIMILJARDAIR. Een weergave van de beleggingsstrategie van s werelds beste belegger ooit DEEL 6

WARREN E. BUFFETT VAN KRANTENJONGEN TOT MULTIMILJARDAIR. Een weergave van de beleggingsstrategie van s werelds beste belegger ooit DEEL 6 VAN KRANTENJONGEN TOT MULTIMILJARDAIR Een weergave van de beleggingsstrategie van s werelds beste belegger ooit WARREN E. BUFFETT DEEL 6 Auteur : Drs. Hendrik Oude Nijhuis Versie : 1.8.3 (maart 2008) Eerste

Nadere informatie

WARRENBUFFETT.NL. Aandeelhoudersvergadering. Berkshire Hathaway 2011. Foto s en toelichting

WARRENBUFFETT.NL. Aandeelhoudersvergadering. Berkshire Hathaway 2011. Foto s en toelichting WARRENBUFFETT.NL Aandeelhoudersvergadering Berkshire Hathaway 2011 Foto s en toelichting Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl Mei 2011 I NHOUD Aandeelhoudersvergadering Berkshire Hathaway 2011... 3 Foto

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Flashinfo 05/11/2012

Flashinfo 05/11/2012 Flashinfo 05/11/2012 Flashinfo 20121105.doc 1/5 GDF SUEZ (17,82 EUR) GDF Suez publiceerde cijfers over de eerste negen maand van 2012. De omzet steeg met 8,4% tot 70,9 miljard euro. Energie Internationaal

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

D RIE KANSRIJKE WARREN BUFFETT

D RIE KANSRIJKE WARREN BUFFETT D RIE KANSRIJKE WARREN BUFFETT AANDELEN Mei 2007 Beste belegger, In dit rapport treft u de aandelenselecties van deze maand aan. De selecties komen tot stand door middel van een uitgebreid rekenmodel op

Nadere informatie

Flashinfo 24/09/2012

Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 24/09/2012 Flashinfo 20120924.doc 1/5 ASIAN CITRUS (4,45 HKD) Vrijdag publiceerde Asian Citrus de resultaten voor het boekjaar 2011/2012. De omzet steeg met 25,7% tot 1,78 miljard RMB. De gerapporteerde

Nadere informatie

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING

BEURSGANG PHILIPS LIGHTING BEURSGANG PHILIPS LIGHTING ProBeleggen sprak afgelopen week uitgebreid met de top van Philips Lighting over de voorgenomen beursgang, de strategie en toekomstverwachtingen. Hieronder leest u een uitgebreid

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

Nagelmackers Small & Mid Cap Equity Rik Dhoest - Pascale Nachtergaele

Nagelmackers Small & Mid Cap Equity Rik Dhoest - Pascale Nachtergaele Nagelmackers Small & Mid Cap Equity Rik Dhoest - Pascale Nachtergaele Fund Management Private Banking Agenda Beheerders Waarom small & mid caps? Investeringsproces Portefeuille Beheerders 10/12/2016 LT

Nadere informatie

Business is about Good to Great Investing is about Great to Good (and Cheap!)

Business is about Good to Great Investing is about Great to Good (and Cheap!) Leren van s werelds beste Beleggers als Buffett, Greenblatt, O Shaughnessy en veel méér. Meer weten? Schrijf je nù in voor de volledige Masterclass op www.lennartremeijsen.nl Diepgaande kennis en unieke

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika

Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 12 oktober 2017 Fagron: Omzetstijging gedragen door belangrijkste regio s Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika Kernpunten Omzet stijgt

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN

VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN VERMOGEN BEHOUDEN MET VALUE BELEGGEN Vermogen behouden met value beleggen De value investing (waardebeleggen) filosofie onderscheidt zich op enkele belangrijke kenmerken van andere beleggingsstijlen. Uitgangspunt

Nadere informatie

Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen

Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen Beleggersnieuwsbrief.nl Optimale ondersteuning bij beleggen Bedrijfsanalyse Value December 2013 Het Zwitserse (SIX Swiss Ex: SUN) is marktleidend fabrikant van pompinstallaties voor de olie- en gasindustrie,

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 Mei 2012 1. Opening 2. Notulen BAVA 20 september 2011 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 4. Verslag van NBZ Management BV over 2011 5. Vaststellen jaarrekening

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Iridium Communications

Iridium Communications TIP 3: Iridium Communications Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector American Stock Exchange Verenigde Staten IRDM US46269C1027 Technology - Diversified Communication Services Iridium Communications

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen Persbericht overeenkomstig Artikel 7 van het K.B. van 8 November 1989 De ondernemingen zullen hun wereldwijde marktpositie consolideren op het gebied van

Nadere informatie

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011

Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Technologieaandelen Biedt de revival kansen of is het een hype? Dag van de Belegger, 26 november 2011 Pieter Bailleul Product & Marketing Manager Benelux 2011 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

The Future: what s in it for us!

The Future: what s in it for us! The Future: what s in it for us! Tim Rook Marketing Republic! 16 juni 2010 Persoonlijke introductie: Chief Inspiration Officer: Marketing Republic! Ruim 20 jaar ervaring in Channel Marketing & Communicatie:

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017.

In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering met strategie en visie voor 2017. Jaarlijks Rapport 12/01/2017 CASHCOW Citadel Fund Beste cliënten, Beste investeerders, In dit rapport bespreek ik de behaalde resultaten van het CASHCOW Citadel Fund in 2016, onze huidige positionering

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Netflix: overwaardering biedt kansen voor actieve beleggers

Netflix: overwaardering biedt kansen voor actieve beleggers Netflix: overwaardering biedt kansen voor actieve beleggers Beleggers kunnen niet alleen geld verdienen als aandelen stijgen, maar ook als aandelen dalen. Dat kan met zogeheten short-posities. In feite

Nadere informatie

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba

VALUE INVESTING. Gepubliceerd door Mr. Market bvba VALUE INVESTING Gepubliceerd door Mr. Market bvba First of all, know value VALUE INVESTING Waarde van het aandeel als belangrijkste parameter VALUE INVESTING DEEL 1: Wat? DEEL 2: Waarom? DEEL 3: Hoe? DEEL

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015

SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG. Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: EEN FACTOR VAN BELANG Masterclass presentatie Fondsevent, 27 september 2015 SMALL-CAPS: OVER WELKE THEMA S KRIJG JE DE MEESTE VRAGEN IN DE PRAKTIJK? A B C D Rendement vs Risico Timing Liquiditeit

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

MIDLIN NV Halfjaarbericht

MIDLIN NV Halfjaarbericht MIDLIN NV Halfjaarbericht Geachte aandeelhouder Na een moeilijke start van het boekjaar is de intrinsieke waarde van Midlin in de eerste helft van het boekjaar 2014/2015 van 133,70 naar 140,59 gestegen.

Nadere informatie

Hamon: interessant, maar nu niet instappen Familiebedrijf naar de beurs

Hamon: interessant, maar nu niet instappen Familiebedrijf naar de beurs Hamon: interessant, maar nu niet instappen In België is 70% van de bedrijven in handen van een controlerende familie. Wie de kleinere beursgenoteerde bedrijven onderzoekt stuit soms onverwacht op opmerkelijke

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016

Persbericht. Henkel boekt recordomzet en -winst. 23 februari Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 23 februari 2017 Persbericht Sterke resultaten voor het boekjaar 2016 Henkel boekt recordomzet en -winst Omzet: +3,5% naar 18.714 miljoen (organisch: +3,1%) Omzetgroei opkomende markten: organisch +6,8%

Nadere informatie

"Opties in een vogelvlucht"

Opties in een vogelvlucht "Opties in een vogelvlucht" Presentatie voor het NCD November 2010 Ton Ruitenburg Senior Officer Retail Relations Amsterdam Opties en hun gebruikers Doel van deze presentatie is u een eerste indruk te

Nadere informatie

AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis

AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis AEX lager door nieuwe banken- en kredietcrisis De AEX zit nog steeds ingeklemd tussen de 402 en de 409-puntengrens. Het wachten is op een uitbraak. Diverse indices zoals de Duitse DAX en de Portugese PSI

Nadere informatie

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld )

Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) SNOWWORLD N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht) Tweede Supplement op het prospectus in verband met het Aanbod van Gewone Aandelen in het kapitaal van SnowWorld N.V. ( SnowWorld ) Dit document

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium

Marc Langeveld RBA. Technologie & Innovatie. 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Marc Langeveld RBA Technologie & Innovatie 23 juni 2017 ProBeleggen Symposium Kort CV Op mijn 14 e (1982) gestart met beleggen Afgerond HEAO-CE (1989 - HES Amsterdam) en Registerbeleggingsanalist (1996

Nadere informatie

Elk jaar meer dividend

Elk jaar meer dividend Elk jaar meer dividend Menno van Hoven Beheerder dividendportefeuille Beleggers Belangen menno.van.hoven@reedbusiness.n l @mennovanhoven Eén aandeel Coca-Cola. IPO in 1919 voor $40 per aandeel Dividend

Nadere informatie

Callon Petroleum Co. TIP 2:

Callon Petroleum Co. TIP 2: TIP 2: Callon Petroleum Co. Beurs New York Stock Exchange Land Verenigde Staten Ticker Symbol CPE ISIN Code US13123X1028 Sector Energy Independent Oil & Gas Callon Petroleum (CPE) is een Amerikaans bedrijf

Nadere informatie

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM

SAP OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM OPLOSSINGEN VOOR CUSTOMER ENGAGEMENT DE VOLGENDE STAP IN CRM oplossingen voor customer engagement en commerce tillen CRM naar een hoger niveau. Dankzij de volledige integratie van marketing, commerce,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland

AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Den Haag, 24 juli 2007 AEGON wijzigt waarderingsgrondslagen met betrekking tot garanties in Nederland Met ingang van het tweede kwartaal 2007 zal AEGON de waarderingsgrondslagen wijzigen van de garanties

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie