IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE. 02 Investeringsklimaat. 03 Rente en inflatie. 04 Beleggingen. 05 In het kader: Weinig extra s voor meer risico"

Transcriptie

1 JAARGANG 6, juli 5, NUMMER IN DE WACHTKAMER IN DEZE EDITIE Investeringsklimaat Ondanks de onzekerheid rond Griekenland hebben beleggers een positief beeld over het beleggingsklimaat. De rente blijft laag, de economie groeit en er is geld. Rente en inflatie De deflatieangst is verdwenen, de verwachte inflatie trekt aan en de rentes staan hoger dan het eerste kwartaal. De rente zal echter niet in het huidige tempo doorstijgen. Beleggingen Cash of kortlopende obligaties leveren niets op, en dus zijn beleggers op zoek naar rendement. Geen enkele beleggingscategorie is goedkoop. 5 In het kader: Weinig extra s voor meer risico We zien nog steeds een duidelijke zoektocht naar rendement onder beleggers. Staat er nog voldoende extra rendement tegenover het nemen van extra risico?

2 IN DE WACHTKAMER We zitten in een soort wachtkamer. We moeten nog wachten of Griekenland in de eurozone blijft. We moeten nog een uitslag krijgen over of we nu al echt in de transitie naar een normalere beleggingsomgeving zitten. We moeten nog zien of de economische groei in de VS en de eurozone doorzet. Er moet nog een uitsluitsel komen over of we definitief de draai van deflatie naar inflatie gaan krijgen. En zo meer. In deze wachtkamer-positie is er geen beleggingscategorie die spotgoedkoop is, maar tegelijkertijd levert cash ook nauwelijks iets op. Vorig kwartaal stond de rente nog zo laag dat iedereen het liefst uit vastrentende waarden wilde. Beleggers werden als het ware door de ECB en de Fed gedwongen om beleggingsrisico's te nemen. De rente is het afgelopen kwartaal echter gestegen, doordat de groei- en inflatieverwachtingen verbeterden. Dat maakt de beleggingskeuzes moeilijker. We zijn er van overtuigd dat ondanks de recente rentestijging obligatierentes nog steeds laag zijn in vergelijking met hun langjarige gemiddelden. Ook in een scenario waarin de economie en beleid normaliseren verwachten we dat de rente op termijn omhoog gaat, al zal dat nog niet in het derde kwartaal gebeuren. De angst voor deflatie is weliswaar uit de markt verdwenen, maar van een stevige inflatieverwachting is evenmin sprake. Fed voorzitter Janet Yellen sprak onlangs duidelijke taal over een renteverhoging later dit jaar. En ECB president Mario Draghi maakte duidelijk door te gaan met het Quant Easing (QE) programma tot in september 6. Cash en kortlopende obligaties leveren met dit ruime monetaire beleid nauwelijks rendement op. Tegelijkertijd is de economische groeiverwachting goed. Amerika kende weliswaar een slecht eerste kwartaal, maar de banengroei en de huizenmarkt bleven krachtig en wij zijn van mening dat de groei weer aantrekt in de loop van 5. In de eurozone accelereerde de groei al in het eerste kwartaal, en de kredietgroei en leading indicators suggereren verder optimisme. De combinatie van een goeie groeiverwachting en ruim monetair beleid is gunstig voor risicovolle beleggingen, en minder voor lange rentes. Vandaar dat we in onze tactische allocatie overwogen zijn in Aandelen-Developed en Emerging en Grondstoffen. Het rendement op Aandelen Developed is dit jaar redelijk goed geweest vanwege waarderings- en valutaeffecten, terwijl de winstgroei afnam. Voor volgend jaar verwachten we niet dat koers-winstverhoudingen verder zullen stijgen, wel voorzien analisten aantrekkende winstgroei in 6. Aandelen Emerging zijn aanmerkelijk goedkoper, omdat de lagere economische groeivooruitzichten en een mogelijke renteverhoging van de Fed al in de koersen zijn verwerkt. Voor grondstoffen geldt dat de olieprijs op lange termijn onder de productiekosten ligt en dus zal stijgen als de vraag verder aantrekt. De deflatieangst mag dan wel weg zijn, maar veel van de onderliggende oorzaken zoals excessieve schuld en overcapaciteit zijn nog steeds aanwezig. Vandaar dat we niet verwachten dat de rente in het huidige tempo kan doorstijgen. Het is echter mogelijk dat we verrast worden door een sterkere acceleratie van de groei, vooral in de V.S.. Als de banengroei doorzet in het huidige tempo en de lonen wel beginnen te stijgen zal de voorzichtige stemming niet alleen binnen de Fed omslaan, maar ook bij beleggers die een veel minder sterke renteverhoging veronderstellen dan de Fed. Het 'taper tantrum' heeft ons geleerd hoe snel het dan kan gaan met de rentestijging. Het is echter ook mogelijk dat de onzekerheid over Griekenland een vlucht naar veilige havens aanjaagt, die de Duitse en Amerikaanse rentes drukt. Het is afwachten hoe deze effecten uitspelen over de zomer. AM VIEW

3 INVESTERINGSKLIMAAT De groeiverwachting in de Westerse landen ligt tegen de potentiële groeivoet aan, maar valt wat lager uit in opkomende economieën. Beleggers zijn minder bang voor deflatie in de eurozone nu de focus op bezuinigingen weg is, de ECB een ruim monetair beleid voert en de banken er beter voorstaan dan drie jaar geleden. Na de eerste schok van een naderende Grexit, lijken financiële markten dit nieuws wat uiteindelijk toch als een verrassing kwam, tamelijk goed op te nemen. TERUGBLIK VOORUITBLIK WAT IS ER INGEPRIJSD REËLE BBP-GROEI VERSCHILT STERK PER REGIO (%) ONDERNEMERSVERTROUWEN: EU & VS FUTURES FED BELEIDSRENTE EIND 5 EN US (5=) eurozone China (r.a.) eurozone (EC sentiment) US (ISM, r.a.) EUROZONE (KERN)INFLATIE VERBETERT (%, j/j) CENTRALE BANKS BALANSEN (% BBP) IMPLICIETE GROEIVERWACHTING AANDELEN (%) % jan-yy -mei-yy -sep-yy -jan-yy -mei-yy Refi end '5 Refi end '6 % Headline Core Bron: Datastream, Bloomberg, APG 6% % % % 6 8 Fed ECB BoE BoJ 8% 6% % % % -% 6 8 Impliciete nom. groeiverwachting, bij,5% risicopremie v s de korte rente Griekenland Het referendum van 5 juli gaat bepalen of Griekenland al dan niet in de eurozone blijft. Bij een nee tegen het voorstel van de EU, is het moeilijk voorstelbaar dat de Grieken in de muntunie kunnen blijven. De ervaring van Argentinië leert dat Athene dan een periode van politieke en economische instabiliteit ingaat. Bij een ja, zal de Griekse regering opnieuw om de tafel moeten met de EU. De leading indicators geven een gunstig groeibeeld voor de eurozone en de VS. In de eurozone trekt de kredietgroei weer aan en de combinatie van minder bezuinigen, lage inflatie en het QE beleid is een gunstige mix voor groei. De Amerikaanse economie is de facto gekrompen in Q'5 en ook andere macrocijfers vielen tegen. Dit was voor Fed voorzitter Yellen mede aanleiding om de verwachting t.a.v. een renteverhoging te temperen. Ze gaf aan dat het rentepad geleidelijk en zeer voorspelbaar gaat worden, want ondanks de sterke banengroei is de loondruk nog te laag. Emerging Markets groeien veel langzamer dan de afgelopen jaren vanwege de groeivertraging in China en krapper fiscaal en monetair beleid. Vooral een Amerikaanse renteverhoging kan leiden tot een kapitaaluitstroom en lokale renteverhogingen. Mede omdat het Chinese monetaire beleid is verruimd, is er minder reden om aan te nemen dat Beijing een harde landing maakt. ECB zet QE door ondanks lager deflatierisico De deflatieangst neemt af nu de olieprijzen en de (verwachte) groei weer aantrekken. Maar ook de kerninflatie in de eurozone steeg onverwacht in mei en de inflatieverwachting, zoals deze is af te lezen van de 5j5j forward inflatie swap, is gestegen vanwege Draghi's QE beleid. Markten speculeerden er zelfs op dat de ECB mogelijk haar QE beleid zou afbouwen. Maar Draghi heeft duidelijk gemaakt het beleid af te maken, omdat het economisch herstel te zwak is om veel hogere rentes en een appreciërende euro te kunnen weerstaan. Het was dan ook een flinke opsteker dat het Europese Hof het OMT programma van de ECB goedkeurde, want een afwijzing had een grote schok teweeg kunnen brengen. AM VIEW

4 RENTE EN INFLATIE In April keerde het tij van extreem lage rentes, en veerden deze behoorlijk op. Toch is het ECB programma een succes te noemen omdat de inflatieverwachtingen zijn opgelopen. We verwachten niet dat de ECB er voortijdig mee stopt. De Fed wil de rente in de tweede helft verhogen, maar wil ook het economische herstel niet riskeren. We denken daarom dat rentes nog steeds laag blijven. TERUGBLIK VOORUITBLIK WAT IS ER INGEPRIJSD SWAPCURVE GESTEGEN EN STEILER (%) EZ SWAPCURVE WEER BOVEN DIE VAN JAPAN (%) INFLATIEVERWACHTING 5J5J FORWARD (% P.A) RENTEVERSCHIL MET DE VS STABILISEERT (%) LOONINFLATIE IN NEDERLAND EN DE VS (%, j/j) FED FUTURES: FED RENTEVERHOGING 5 UITGEPRIJSD...5. j 5j j j j 5j Q Q /6/ jan- jan- jan- jan- jan-5 j Duitse rente (l.a.) j UST -/- Dld (bp., r.a.) j 5j j j j eurozone Japan VS Uurlonen VS NL looninflatie DOELSTELLING ECB %. jun- dec- jun- dec- jun- dec- jun-5 eurozone VS Fed ECB.8.8 Bron: Datastream, Bloomberg, APG Super Mario moest het alleen doen Super Mario moest het in het tweede kwartaal even alleen doen. De aankondiging van een omvangrijk kwantitatief verruimingsprogramma in januari was voldoende om kooplust in vastrentende markten op te wekken en een sterke daling van de Europese rentecurve in te zetten. Het feitelijke begin van de aankopen in maart deed er nog een schepje bovenop. De ECB vond verzekeraars en pensioenfondsen, over het algemeen genoodzaakt om hun rente-afdekking op peil te houden, aan zijn zijde. Daarnaast was er nog een speler als koper op de rentemarkten actief: trendvolgende hedge funds. Naarmate obligaties in waarde stegen, schreven hun algoritmen voortdurende aankopen van obligaties voor. Tot eind april, toen een onverwacht aantrekkende inflatie in de eurozone zorgde voor een lichte stijging in de rente. Verschillende grote beleggers wereldwijd brandmerkten eurozone-obligaties, met een rente van slechts een paar basispunten, als de short van de eeuw. De trend was even gebroken. Binnen enkele weken verkochten hedge funds voor enkele honderden miljarden nominale waarde aan rente-instrumenten. Eind juni was de Duitse tienjaarsrente sterk gestegen en stond deze op,85%. Betekent dit dat het QE programma een succes is of een mislukking? Uiteindelijk ging het de ECB om het beïnvloeden van de inflatieverwachtingen. De 5j5j forward inflatie swap die de inflatieverwachtingen duidt staat inmiddels op,8%, boven de,5% van het dieptepunt, en de inflatieverwachting voor de komende vijf jaar is toegenomen tot,%. Daarbij is er geen enkele indicatie dat het opkoopprogramma van de ECB eerder stopt dan aangekondigd; recente ontwikkelingen in Griekenland maken dat nog onwaarschijnlijker. Intussen lopen uitgiften van nieuwe obligaties in de eurozone terug. De Fed in de VS heeft laten doorschemeren dat de beleidsrente in het tweede halfjaar zal worden verhoogd. Tegelijkertijd is de kerninflatie aldaar nog altijd beneden % en zal de Fed de nodige voorzichtigheid betrachten in het laten oplopen van de rentes. Een en ander suggereert laag blijvende rentes in de komende maanden. AM VIEW

5 BELEGGINGEN De sterk opgelopen obligatierentes hebben de beleggingsomgeving er niet eenvoudiger op gemaakt. Nu obligaties niet langer heel duur zijn, steekt geen enkele beleggingscategorie er nog met kop en schouders bovenuit wat betreft voor risico-gecorrigeerde verwachte rendementen. In deze wachtkamer naar normalisatie, is geen enkele beleggingen goedkoop noch duur. De hele beleggingsomgeving is daarmee vrij gevoelig geworden voor de aanwezige risico s. TERUGBLIK VOORUITBLIK WAT IS ER INGEPRIJSD TOTAL RETURN AANDELEN ONTLEED: DM & EM (% p.a.)" CREDIT SPREADS (LEHMAN CORP. GEM. OAS. %) RISICOPREMIES (%) %. DM EM % % % -% 5 fx winst k/w BENCHMARK RENDEMENTEN (EURO, %) EURO ONDER DRUK DOOR RENTEVERSCHIL OIL BRENT FUTURES CURVE (USD PER BARREL) ytd (6 jun) Treas. Credits EQ Dev. EQ EM Real Est Comm jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan-5 jul-5 m m m m 5m 6m m y y 5 j renteverschil Bunds -/- UST (l.a.) euro-dollar (r.a.) /6/5 // //5 Bron: Datastream, Bloomberg, APG 5 DY TR...5. jan- jul- jan- jul- jan- jul- jan-5 VS eurozone Korte rente VS termijnpremie credit spread aandelen-risicopremie Obligaties niet langer ultra-duur Na de sterke stijging van de obligatierentes in het tweede kwartaal is geen enkele belegging categorie nog extreem duur of goedkoop. De rentedip ligt achter ons, maar een volledige normalisatie van rentes houdt tegelijkertijd in dat de rentes nog verder gaan stijgen. Bovendien is deze stijging nu onderbroken door een mogelijk exit van Griekenland uit de EMU. Daardoor daalden Duitse lange rentes weer even. Perifere spreads deinen meer mee op het Grexit en zijn nu flink wijder dan het vorige kwartaal. Credit spreads dalen normaal gesproken als de onderliggende rente stijgt, maar zijn de afgelopen periode uitgelopen. Ze noteren nu op hun lange termijn gemiddelde. Vastrentende waarden zijn daarmee als beleggingscategorie nog niet zo aantrekkelijk. Opvallend is dat de rentevolatiliteit hoger is geweest dan die van aandelen. Mogelijk heeft dit te maken met QE en verscherpte kapitaaleisen voor banken en financiële makelaars. Risicovolle beleggingen behoorlijk duur Positieve groeiverwachtingen in Europa en de VS en het ruime monetaire beleid van de ECB zijn nog steeds gunstig voor risicovolle beleggingen. Aandelenkoersen maakten een behoorlijke pas op de plaats, vanwege de snel stijgende rentes. Aandelen Ontwikkeld zijn op basis van historische waardering niet heel duur, maar evenmin goedkoop. In de eurozone zitten waarderingen dicht tegen hun historische gemiddelde aan en in de V.S. staan ze iets daarboven maar zijn ze nog niet echt duur. Voor vastgoed- en infrastructuurbeleggingen geldt eigenlijk hetzelfde. Deze beide categorieën hebben veel kapitaal aangetrokken waardoor de rendementsverwachting onder druk is komen te staan. Aandelen Emerging ogen op grond van hun historische waardering aantrekkelijk. De lagere waardering weerspiegelt het feit dat de groei in opkomende landen hapert en de gevoeligheid voor een renteverhoging van de Fed... en beleggers zijn gevoelig voor de risico s Geen enkele beleggingscategorie steekt er echt bovenuit, maar vergeleken bij cash lijkt iedere andere belegging beter. Beleggers zijn daarom liever volledig belegd, maar beleggen niet met overgave in elk van de categorieën. Zodra een risico de kop opsteekt, zoals Griekenland of een Amerikaanse renteverhoging, bewegen ze en masse. Samen met lagere liquiditeit in vooral vastrentende markten zorgt dit voor flinke koersbewegingen. AM VIEW

6 IN HET KADER: WEINIG EXTRA S VOOR MEER RISICO Als rentes laag zijn, gaan beleggers op zoek naar extra rendement door extra risico te nemen. Hoe meer beleggers dat doen, hoe minder extra rendement dat oplevert. Staat er op dit moment voldoende extra rendement tegenover het nemen van extra risico? De onderstaande grafiek probeert op deze vraag een antwoord te geven. Het geeft een geschatte risicorendementsverhouding van een aantal belangrijke vermogenscategorieën weer. Op de horizontale as staat de risicomaatstaf, in dit geval de volatiliteit, of beweeglijkheid, over de afgelopen jaar, en de verticale as een verwacht rendement. Dit verwachte rendement is vastgesteld op basis van eenvoudige waarderingsmodellen. Voor vastrentende waarden wordt het verwachte rendement bepaald op basis van de rente, de steilheid van de curve, en convergentie naar een evenwichtswaarde op lange termijn. Voor Credits wordt daar de credit spread aan toegevoegd, verminderd met een afslag voor de gemiddelde kredietverliezen op lange termijn. Voor zakelijke waarden wordt het verwachte rendement bepaald door het dividend, convergentie van de koers-winstverhouding naar een lange termijn gemiddelde en een winstgroei op basis van structurele BBP-groei en de afwijking van de trend. Let wel: dit zijn niet de verwachte rendementen die APG AM hanteert in de door haar geadviseerde beleggingsstrategie. Die zijn immers bepaald op basis van waardering en een aantal specifieke economische scenario s. We beperken ons daarom tot eenvoudige waarderingsrelaties, als benadering voor wat beleggers zoal verwachten. Het plaatje is niet bepaald veelbelovend: lage obligatierentes zorgen voor een laag verwacht rendement op beleggingen met weinig risico. Een belangrijke factor hierin is de verwachting dat op lange termijn nominale rentes zich richten naar nominale economische groei. Maar het nemen van extra risico, om een hoger rendement te behalen, levert niet echt veel op: het verwachte rendement op Europese en Amerikaanse aandelen is eveneens laag. Immers, koers-winstverhoudingen zijn op dit moment bovengemiddeld. Aantrekkelijke rendementen zijn mogelijk, maar dan moeten winsten hard groeien. In de VS zijn winsten in de afgelopen jaren hard gegroeid, en lijkt nu sprake van een afzwakking van de winstgroei. In Europa is dat niet het geval, maar zullen winsten moeten stijgen tot fors meer dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar om een aantrekkelijk rendement te genereren. Deze aanname vraagt van beleggers een zeker vertrouwen. Een aantrekkelijker risico-rendementsverhouding lijkt er te zijn voor beleggingen in opkomende markten. Het model gaat echter uit van gelijkblijvende wisselkoersen, dus hierin ligt een aanmerkelijk wisselkoersrisico besloten. Wat moet een pensioenbelegger doen in zo n geval? Beleggen in vastrentende waarden levert een te laag rendement op, zeker als de kans op normalisatie van obligatierentes als hoger wordt ingeschat. Beleggen in zakelijke waarden leveren een goede kans op het rendement op obligaties te overtreffen, in het geval van optimistische economische verwachtingen. Beleggen in opkomende markten kan slechts met een deel van het vermogen. In zo n omgeving is het niet verwonderlijk dat beleggers snel van voorkeur veranderen op basis van nieuwe inzichten in economische groei. De beweeglijkheid van activa wordt er groter van. AM VIEW 5

7 COLOFON Met AM View willen wij u informeren over financiële markten en economieën, de mogelijkheden en risico s voor uw portefeuille, en de belangrijkste marktfactoren voor de waarde van uw pensioenverplichtingen. Daarbij geldt dat de wijze waarop deze visie uiteindelijk in het beleggingsbeleid wordt vertaald mede afhankelijk is van de inhoud van het geldende beleggingsmandaat. Redactie Mary Pieterse-Bloem (EFM) Frank Smudde (AA&O) Rob van de Wijngaert (EFM) Adres APG Asset Management Postbus AG Amsterdam Laatste dag waarop de data zijn ingelezen: juni 5 Disclaimer APG Asset Management staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de in deze uitgave opgenomen informatie. Aan de inhoud van AM View kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van AM View is niet bedoeld als beleggingsadvies. APG Asset Management is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Op de inhoud van deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. AM VIEW 6

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers

Omgekeerde olieschok zorgt voor vrees onder beleggers Nieuws uit de financiële markten Winter 214/215 Geachte heer, mevrouw, beste belegger, In 214 kregen de drie woorden waaruit de naam van onze bank bestaat meer dan ooit hun volle betekenis. - Banque: met

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit

Voorjaar 2015. Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 Overzicht Financiële Stabiliteit Overzicht Financiële Stabiliteit De Nederlandsche Bank Overzicht Financiële Stabiliteit Voorjaar 2015 2015 De Nederlandsche Bank n.v. Oplage: 750 Dit document

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

The Merit Capital Investor Januari 2014

The Merit Capital Investor Januari 2014 The Merit Capital Investor Januari 2014 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fonds in de kijker 2014 : Het jaar van de waarheid Traditiegetrouw brengen we bij de jaarwende onze terugblik op het voorbije

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT

DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT THEMA VERENIGDE STATEN SEPTEMBER 2014 WWW.FONDSNIEUWS.NL DE BELEGGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT (GEO)POLITIEK BOVENAAN DE BELEGGINGSAGENDA PAGINA 4-7 ZIJN AMERIKAANSE AANDELEN DUUR OF EUROPESE GOEDKOOP?

Nadere informatie

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015

Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Beleggen: Verzet de rentebakens! Themapublicatie juni 2015 Van Lanschot vindt het van belang u te informeren over de ontwikkelingen en trends die zich voordoen op de financiële markten. Hierdoor kunt u

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2

Mei 2014. Research Economische Vooruitzichten. Inhoudstafel. Maandelijks. Economische en financiële vooruitzichten 2 Economische Vooruitzichten Maandelijks Mei Inhoudstafel VS: aantal in aanbouw genomen woningen (op jaarbasis; per duizend) Economische en financiële vooruitzichten Verenigde Staten: zorgen over looninflatie

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie