Personenbelasting aj. 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personenbelasting aj. 2017"

Transcriptie

1 VERSIE 2017/277 (04/10/2017) Opslagstructuur TOW-bestanden Er werd, op basis van nieuwe informatie van het ministerie, een wijziging doorgevoerd in de opslagstructuur van de TOW-bestanden voor de elektronische indiening. Belasting niet inwoners aanslagjaar 2017 Er wordt geen extra belastingvrije som meer toegekend wanneer een gehuwde belastingplichtige (met kinderen) als alleenstaande wordt belast. (rubriek 1051/1052) Energiebesparende uitgaven nul energiewoning De berekening voor dossiers met rubriek 1348 (nul energiewoning), overgenomen uit het hulpscherm Onroerend goed Belastingverminderingen, wordt nu correct uitgevoerd. VERSIE 2017/270 (26/09/2017) Belasting niet inwoners aanslagjaar aangifteformulier De nieuwigheden m.b.t. het nieuwe aangifteformulier aanslagjaar 2017 werden verwerkt in uw berekeningspakket. Belastingkrediet kinderen ten laste De berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste werd bijgewerkt a.d.h.v. de nieuw verschenen memorie van toelichting. Belastingvrije sommen alleenstaande met kinderen De belastingvrije sommen werden foutief berekend in geval van: - huwelijk/wettelijke samenwoning in het inkomstenjaar of een aangifte BNI en als alleenstaande belast - gekoppeld met kinderen ten laste. Lijst landen met dubbelbelastingverdrag In de lijst met landen met een dubbelbelastingverdrag (via de wereldbol), werd Bahrein toegevoegd. Module hypothecaire leningen De kapitaalaflossingen voor een lening in 2016 in Vlaanderen voor de niet eigen woning worden nu correct opgenomen in de rubrieken van het langetermijnsparen. Rubriek 1347 Bij het rekenen verdwijnt rubriek 1347 belastingverminderingen voor lage energiewoningen - niet meer. 1

2 VERSIE 2017/191 (12/07/2017) Berekening korf bij vermindering bouwsparen Vlaams Gewest Bij een vermindering bouwsparen in het Vlaamse Gewest werd achterliggend de totale korf die voor vermindering in aanmerking komt niet verminderd met deze bedragen. Met als gevolg dat als er ook gewestelijke rubrieken langetermijnsparen werden ingevuld deze ook nog recht gaven op een vermindering terwijl de korf eigenlijk reeds volledig of gedeeltelijk opgebruikt was. Dit is nu aangepast. VERSIE 2017/186 (05/07/2017) Tax-on-web Vervolledigen aangifteformulier Bij het invullen van VAKXIV A-B via de knop Vervolledigen aangifteformulier werd zowel bij Rekeningen in het buitenland als bij Individuele levensverzekeringen in het buitenland bij het aanmaken van het TOW-bestand een foutmelding gegeven waardoor het bestand niet kon aangemaakt worden. Aanrekening belastingvermindering voor kinderen op buitenlandse inkomsten Bij het aanrekenen van de belastingvermindering voor kinderen ten laste bij het laagste inkomen, werd de gemeentebelasting en basis voor de gemeentebelasting van de aangever en de partner gewisseld. VERSIE 2017/179 (28/06/2017) Tax-on-web De module Beheer Tax-on-web is beschikbaar voor de elektronische indieningen als mandataris voor aanslagjaar 2017, met indieningstermijn uiterlijk 26/10/2017. Inlezen vaste gegevens Het inlezen van dossiers van vorig aanslagjaar gaf in de vorige versie niet in alle situaties het gewenste resultaat bij de keuze om enkel de vaste gegevens in te lezen. Deze versie laat u toe de optie in alle situaties correct te gebruiken. Details berekening Volgende details van de berekening zijn beschikbaar: - Vermeerdering/bonificatie voorafbetalingen - Vermindering bouwsparen - Vermindering onroerende voorheffing - Vermindering langetermijnsparen / andere Afdruk conform de administratie De afdruk conform de administratie is beschikbaar voor aanslagjaar Aangezien we ons voor de nieuwigheden nog niet konden baseren op een bijgewerkte versie van het ministerie, is het mogelijk dat deze afdruk in latere versie wordt aangepast. 2

3 Omdeling aangever / partner De module omdeling aangever /partner is beschikbaar voor aanslagjaar 2017, zowel de wettelijke omdeling als de eigen omdeling (enkel voor SuperFisc PB). Gemeentebelasting Enkele bijwerkingen werden doorgevoerd aan de gemeentebelastingen. U vindt de bijgewerkte lijst via de site: Wijziging bestemming onroerend goed (eigen woning) in 2016 De wijziging in de bestemming van de eigen woning kan gaan over een verhuis, maar ook over een gedeeltelijke verhuur, privé of beroepsmatig, al dan niet aan de eigen vennootschap. Indien u dossiers verwerkt met een wijziging in de bestemming van de eigen woning (zoals hierboven beschreven), kan u vanaf deze versie hiervoor het nieuwe veld aanvinken: Het programma zal dan automatisch het systeem van federaal langetermijnsparen en de federale gewone interestaftrek toepassen omdat het niet langer mogelijk is om de federale woonbonus te genieten. Belastingkrediet kinderen ten laste In bepaalde situaties kan het belastbaar inkomen hoger zijn dan de belastingvrije sommen, maar kan de belasting op het inkomen (berekend volgens de nieuwe tariefschaal) lager zijn dan de belasting op de belastingvrije sommen (berekend volgens de oude tariefschaal). In dat geval wordt het belastingkrediet niet toegepast. Om dit te verhelpen voorziet een voorontwerp van wet, retroactief geldig vanaf aj.2017, in een aanpassing van art en 4 WIB92. Onze software is bijgewerkt volgens het wetsontwerp dat wellicht in de loop van de zomer wet wordt. Aanrekening belastingvermindering voor kinderen op buitenlandse inkomsten De belastingvermindering voor kinderen van gehuwden wordt aangerekend op het hoogste inkomen volgens art WIB92. Indien dit inkomen een vrijgesteld buitenlands inkomen is, is er een verlies van fiscaal voordeel. Dit is in strijd met het Europees recht en met de Grondwet. De wettelijke regels zullen hiervoor moeten aangepast worden. Tot het zover is, zal het ministerie de toeslagen op de belastingvrije som voor personen ten laste niet meer aanrekenen bij de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen dat wordt vrijgesteld (PV dd ). Voor aanslagjaar 2017 werkt de administratie aan een oplossing zodat de betrokken belastingplichtigen geen bezwaarschrift moeten indienen (Circulaire 2017/C/31 dd ). Onze software past de nieuwe regelgeving al automatisch toe in afwachting van een bijwerking van de wet. Hypothecaire leningen herfinancieringsleningen - Veld Lening afgelost op Het veld Lening afgelost op werd verplaatst van de oorspronkelijke naar de herfinancieringslening. Bij meerdere gebruikers bestond verwarring rond het gebruik van dit veld in het scherm van de oorspronkelijke lening. Het werd regelmatig ingevuld bij het aangaan van een herfinanciering, maar op dat moment wordt de oorspronkelijke lening niet stopgezet maar overgezet naar een nieuwe lening. (zie hiervoor ook een eerdere communicatie:. We hopen met deze aanpassing verdere misverstanden te kunnen vermijden. - Schuldsaldoverzekering Vlaanderen lening in 2016 Voor leningen in Vlaanderen, afgesloten vanaf 2016, wordt de SSV prorata opgenomen in de geïntegreerde woonbonus, beperkt tot het hypothecair gedeelte 3

4 van de lening. Het is niet langer nodig om uitsluitend te dienen tot wedersamenstelling van een hypothecaire lening in Vlaanderen. - Schuldsaldoverzekering Wallonië lening in 2016 Voor het systeem van de Waalse wooncheque kan het bedrag van de SSV geen fiscaal voordeel geven indien er sprake is van oververzekering. - Bijkomende lening in 2016 in Wallonië Een bijkomende lening afgesloten in 2016 in Wallonië (met een ander doel dan aankoop en nieuwbouw ), terwijl er nog een oude lening van vóór 2016 loopt, komt in Wallonië niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Ook indien er geen oude lening loopt komt een verbouwingslening NIET in aanmerking voor fiscale voordelen in Wallonië! - Ontbrekende rubrieken bij herfinancieringsleningen in 2016 Herfinancieringsleningen in 2016 genereren opnieuw in alle situaties rubrieken vanuit het hulpscherm. Om uw dossiers hierop aan te passen en de codes die worden gegenereerd via de hulpschermen correct over te nemen in de aangifte, volstaat het de schermen m.b.t. het onroerend goed en de lening te openen en opnieuw te sluiten. Op dat moment worden de nieuwe rubrieken overgenomen. Indien u deze rubrieken reeds manueel had aangepast en u wenst dat ze worden overgenomen uit de hulpschermen, kan u deze manueel overschrijven via het hoofdscherm, u krijgt dan de vraag om opnieuw de gegevens over te nemen vanuit de hulpschermen. Fiscale info De Nederlandstalige fiscale info werd aangepast voor aanslagjaar 2017 aan de nieuwe regelgeving en de geïndexeerde bedragen. In onze volgende release zullen ook de Franse teksten bijgewerkt worden. VERSIE 2017/130 (10/05/2017) DEFINITIEVE VERSIE VOORALEER U START! In deze release willen we u vooral de wijzigingen i.v.m. het nieuwe aangifteformulier aanslagjaar 2017 bezorgen alsook de module Vergelijking rubrieken Tax-on-web versus Kluwer. In een volgende release werken we verder aan o.m. de elektronische indiening via Tax-onweb. Houd dus zeker uw mailbox in de gaten! PERSONENBELASTING Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aanslagjaar Een overzicht van de nieuwe en verwijderde rubrieken in vergelijking met aanslagjaar 2016: Nieuwe rubrieken: VAK IV WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, 1335/2335 Gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren 1336/2336 Aantal overuren: Gewone bezoldigingen begrensd tot 300 uren 4

5 1337/2337 Achterstallen begrensd tot 300 uren 1338/2338 Aantal overuren: Achterstallen begrensd tot 300 uren 1395/2395 Gewone bezoldigingen begrensd tot 360 uren 1396/2396 Aantal overuren: Gewone bezoldigingen begrensd tot 360 uren 1397/2397 Achterstallen begrensd tot 360 uren 1398/2398 Aantal overuren: Achterstallen begrensd tot 360 uren VAK IV VERVANGINGSINKOMSTEN 1319/2319 Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen (tot ) 1321/2321 Aanvullende vergoedingen met clausule: gewone vergoedingen (vanaf ) 1322/2322 Aanvullende vergoedingen met clausule: december 2016 (overheid) 1324/2324 Aanvullende vergoedingen met clausule: achterstallen VAK IV WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN MET BEDRIJFSTOESLAG 1327/2327 Gewone bedrijfstoeslag voor periodes vanaf werkloosheidsuitkeringen VAK VII INKOMSTEN VAN KAPITALEN EN ROERENDE GOEDEREN 1435/2435 Inkomsten van kapitalen met RV 17% 1436/2436 Inkomsten van kapitalen met RV 5% 1437/2437 Dividenden van CV s belastbaar tegen 17% 1438/2438 Dividenden van CV s belastbaar tegen 5% 1439/2439 Interesten en div. van vennootschappen met sociaal oogmerk 17% 1442/2442 Interesten en div. van vennootschappen met sociaal oogmerk 5% 1443/2443 Andere inkomsten zonder RV belastbaar tegen 17% 1448/2448 Andere inkomsten zonder RV belastbaar tegen 5% VAK IX INTERESTEN EN KAPITAALAFLOSSINGEN VAN LENINGEN EN SCHULDEN, PREMIES 3334/4334 Interesten/kapitaalafl. leningen in 2016 (geïntegreerde woonbonus) 3335/4335 Premies levensverzekering leningen in 2016 (geïntegreerde woonbonus) 3336/4336 Enige woning op : ja = /4337 Enige woning op : neen = /4338 Interesten/kapitaalafl. Waalse wooncheque 3339/4339 Premies levensverzekering Waalse wooncheque 3342/4342 Interesten/kapitaalafl. leningen in 2016 (woonbonus) 3343/4343 Premies levensverzekering leningen in 2016 (woonbonus) 3344/4344 Enige woning op : ja = /4345 Enige woning op : neen = /4346 Aantal kinderen ten laste op 1 januari na de lening 3135/4135 Tot. bedrag betaalde interesten vernieuwde woning (leningen in 2016) 3153 Gewone interesten: systeem voor 2005 (leningen in 2016) 3362/4362 Kapitaalaflossing vanaf 1993 (leningen in 2016) langetermijnsparen 5

6 3347/4347 Premies levensverzekering in 2016 langetermijnsparen 3154 Betaalde erfpacht of opstalvergoedingen: contract in 2016 VAK X (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN 1328/2328 Terugname belastingvermindering nieuwe aandelen startende ondernemingen VAK XI BEDRAGEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR EEN BELASTINGKREDIET 3386/4386 Uitgeleend bedrag op (Coup de Pouce) VAK XVI DIVERSE INKOMSTEN 1120/2120 Vergoedingen ontbrekende coupon met RV 27% 1122/2122 Vergoedingen ontbrekende coupon met RV 5% 1182/2182 Meerwaarde snelle overdracht aandelen niet verplicht aan te geven 1186/2186 Vergoedingen ontbrekende coupon zonder RV 27% 1187/2187 Vergoedingen ontbrekende coupon zonder RV 5% 1183/2183 Meerwaarde snelle overdracht aandelen verplicht aan te geven Verwijderde rubrieken: VAK IV WEDDEN, LONEN, WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN, 1291/2291 Werkbonus toegekend vanaf t.e.m /2421 Werkbonus toegekend vanaf t.e.m VAK X (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN 1334/2334 Energiebesparende investering/1 enkele woning: uw aandeel in die woning 1314 Overdracht Vermindering 2012 andere energiebesparende investering overeenkomst voor Overdracht Vermindering 2012 zonnecelpanelen: overeenkomst voor Overdracht Vermindering 2012 waterverwarming zonne- en geothermische energieopwekking: overeenkomst voor Uitgaven voor meer dan 1 woning: aantal woningen 1343 Vermindering Energiebesparende investeringen/ > 1 woning/ belastingkrediet overdrachten 1344 Vermindering Energiebesparende investeringen/ > 1 woning/ geen belastingkrediet overdrachten 3383 Belastingvermindering beveiliging woning tegen inbraak of brand PDF Aangifteformulier De pdf van het aangifteformulier is voorzien, zowel voor de voorbereiding als voor de officiële aangifte, beide voor deel 1 en deel 2 en in beide talen. Via de knop Vervolledigen aangifteformulier kunnen de extra velden (die niet relevant zijn voor de berekening) per vak ingevuld worden. 6

7 Voorbeeld: Juridische constructies,... Hypothecaire inschrijving herfinancieringslening(en) Het bedrag van de hypothecaire inschrijving kan verschillen bij de herfinancieringslening t.o.v. de oorspronkelijke lening. Hiervoor is nu ook een veld voorzien bij de herfinancieringslening(en) om het bedrag van de hypothecaire inschrijving in te vullen. Standaard wordt in het veld van de hypothecaire inschrijving, het bedrag van de herfinancieringslening overgenomen. Indien u kiest voor Herfinanciering bij dezelfde financiële instelling zal het pakket automatisch het bedrag van de oorspronkelijke lening overnemen. U kunt het bedrag te allen tijde zelf aanpassen. Wijziging bestemming onroerend goed in 2016 Indien er in 2016 een wijziging in de bestemming van de eigen woning heeft plaatsgevonden, waardoor de woning wijzigt van eigen woning naar niet eigen woning, komen de betalingen niet langer in aanmerking voor de federale woonbonus. De wijziging in de bestemming kan gaan over een verhuis, maar ook over een (gedeeltelijke) verhuur, privé of beroepsmatig, al dan niet aan de (eigen) vennootschap. Indien u dossiers verwerkt met een wijziging in de bestemming van de woning (zoals hierboven beschreven), kiest u dus door op de knop Federale woonbonus te klikken, voor het systeem van federaal langetermijnsparen en de federale gewone interestaftrek. Het programma zal dit in een volgende versie automatisch toepassen. WOONLENING Berekening (enkel SuperFisc PB) De module Woonlening werd aangepast aan de nieuwe berekening van de personenbelasting voor aanslagjaar FISCALE BIJLAGEN / INDICIAIRE TAXATIE / BEROEPSKOSTEN ZELFSTANDIGEN / LEASEN OF LENEN Voor aanslagjaar 2017 zullen deze modules bijgewerkt worden in de release van juni Gebruikersfaciliteiten Link fiscale databanken Vanuit het programma kunt u (mits abonnement) rechtstreeks overschakelen naar de fiscale databanken monkey.be om meer gedetailleerde informatie op te vragen, bronnen te consulteren. 7

8 Download updates Alle bijwerkingen aan het programma kunt u downloaden via onze site De installatiecodes voor uw software 2017 kunt u ook raadplegen via onze website. Voor het opvragen van uw installatiecodes klikt u in het scherm van MyUpdate op de link 'raadpleeg installatiecodes'. 8

9 Varia Voorzien in een volgende versie Gebruikersopleidingen Nieuws Beschikbaar in een volgende webupdate: Verdere bijwerking van de berekening n.a.v. nieuwe informatie van de fiscus Module Beheer Tax-on-web Afdruk details vermindering bouwsparen, lange termijnsparen/andere Afdruk details vermeerdering voorafbetaling en bonificatie Linken met monkey.be voor aanslagjaar 2017 Schrijf je in via Blijf op de hoogte via VERSIE 2017/066 (13/03/2017) De berekening van de gemeentebelasting voor dossiers met buitenlandse inkomsten werd rechtgezet. VERSIE 2017/059 (28/02/2017) De geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2018 voor de module Nettobestaansmiddelen Volgend aanslagjaar werden ingebouwd. De nieuwe tarieven voor de gemeentebelastingen zijn opgenomen. U vindt de lijst via de site: De nieuwe brandstofprijzen voor aanslagjaar 2017 werden geïmplementeerd in de module Werkelijke kosten. Correctie van de eerste schijf voor de berekening van het voor de belastingvermindering van het Waals Gewest in aanmerking komende bedrag van kapitaalaflossingen en levensverzekeringspremies: 1910,00. VERSIE 2016/350 (14/12/2016) De module Belasting niet-inwoners is beschikbaar voor aj Deze versie houdt voor de berekening rekening met dezelfde wijzigingen als die in de eerste voorlopige versie voor personenbelasting werden voorzien (versie 2016/302 van 27/10/2016). In de volgende updates verwerken we de resterende wijzigingen. 9

10 VERSIE 2016/302 (27/10/2016) Uw installatiecodes voor aanslagjaar 2017 zijn nu online beschikbaar: voor het opvragen van uw installatiecodes gaat u naar klik rechtsboven op login geef uw klantnummer en uw paswoord in om u aan te melden op het klantenportaal MyServices klik hierna op de link MyUpdate vervolgens klikt u op de link 'raadpleeg installatiecodes' in het scherm MyUpdate Voor de eerste voorlopige versie aanslagjaar 2017 werden onderstaande wijzigingen al verwerkt in uw programma. In volgende updates zal verder gewerkt worden aan de andere wijzigingen. Brussels Gewest: specifieke wijzigingen: afschaffing van de belastingvermindering voor dakisolatie beperking belastingvermindering dienstencheques tot 15% afschaffing vermindering voor onderhoud en restauratie beschermde monumenten afschaffing belastingvermindering sociaal verhuurkantoor afschaffing belastingvermindering voor inbraak en brand Algemene wijzigingen: uitdoofregeling van de overdracht voor energiebesparende uitgaven en het daarbij horende belastingkrediet beperking systeem werkbonus naar één rubriek co-ouderschap bij meerderjarigheid is toegelaten nieuwe berekening forfaitaire kosten voor werknemers afwijkende belastingschalen voor de berekening van: ~ de basisbelasting ~ de belastingvermindering belastingvrije som - het belastingkrediet kinderen ten laste de gemiddelde aanslagvoet van het huidig jaar = de gemiddelde aanslagvoet exclusief de gewestelijke verminderingen Leasen/Lenen en Fiskobel Act: De nieuwste percentages investeringsaftrek werden verwerkt. 10

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument

Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument Personenbelasting als potentieel beleidsinstrument simulatiemodel 17-12-2012 Lucas Huybrechts Simulatie nieuwe beleidsmaatregelen 1. simulatiemodel 2. regionale opcentiemen 3. belastingverminderingen 4.

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 INHOUD DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 1 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt 3-9 2 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2016. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. Philippe Jacquij. 26 april 2016 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2016 Johan Van Overtveldt Minister van Financiën Philippe Jacquij Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 26 april 2016 North Galaxy Agenda Indienen van de aangifte 2015

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Aangifte Personenbelasting AJ 2012

Aangifte Personenbelasting AJ 2012 Aangifte Personenbelasting AJ 2012 VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE ENKELE CIJFERS Aanslagjaar 2010 Aanslagjaar 2011 Aanslagjaar 2012 4464 dossiers 724.000 1.464.000 2 Voor wie? GÉÉN ANDERE BELASTBARE

Nadere informatie

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit

Aangifte PB 2013 Persconferentie Koen Geens Minister van Financiën 30 april 2013 Carlos Six North Galaxy Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Aangifte PB 2013 Koen Geens Minister van Financiën Carlos Six Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Persconferentie 30 april 2013 North Galaxy Krachtlijnen > S Keuzevrijheid door de burger 1,5 miljoen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci.D.28/635.754 Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2013 Aj. 2014 Aj. 2015 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,10 4,19 4,23 518,

Nadere informatie

DI RUPO 1 BEGROTING 2012

DI RUPO 1 BEGROTING 2012 DI RUPO 1 BEGROTING 2012 Ingrijpende maatregelen in personenbelasting Jef Wellens, Kluwer Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be DI RUPO 1 - Ingrijpende maatregelen in PB Afschaffing belastingvermindering

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren

Om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren Elke vennootschap die is onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Aan dat fonds moet ze uiterlijk

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 18/2013 Ci.D.28/625.374 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2011 Aj. 2012 Aj. 2013 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,87 3,97

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

INLEIDENDE BEGRIPPEN...

INLEIDENDE BEGRIPPEN... Inhoud INLEIDENDE BEGRIPPEN... 21 1 Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting... 21 1.1 Rijksinwoners... 21 1.2 Fiscale woonplaats in België... 21 1.3 Fiscale woonplaats... 21 1.4 Zetel

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?.

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig. Bij co-ouderschap; bij wie zijn de kinderen gedomicilieerd?. Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2013 - inkomstenjaar 2012 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2011 Algemeen Tax-on-web is een internet toepassing die toelaat de aangifte in de personenbelasting elektronisch en gemakkelijker in te dienen 3 gebruikers: De burger => Taxbox De

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Terugzendadres voor de Post: ONTVANGK. AALST VLAANDERENSTRAAT 9300 AALST DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat 5 9300 Aalst

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 17/2014 Ci. D 28/632.837 Bijlage Art. WIB 92 Omschrijving Aj. 2012 Aj. 2013 Aj. 2014 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 3,97 4,10

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011.

Samenvattende tabel inzake PB. Bedragen die gelden voor de aj. 2009, 2010 en 2011. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci. D 28/609.136 (AAFisc Nr. 20/2011) dd 04.04.2011 Personenbelasting Jaarlijkse indexering Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte :...... VOORBEREIDING

Nadere informatie

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A

1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A 1. VILLAVENNOOTSCHAP: CIJFERVOORBEELD SP.A BESCHRIJVING Het is een heel eenvoudig voorbeeld waarbij de aankoop van een huis en een beperkt aantal kosten in verband hiermee worden bekeken. De kostprijs

Nadere informatie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie

Afz. : CONTROLE AANGIFTE FORFAIT INDELING NR. AGENT NATIONAAL NUMMER (N.N.) N.N. (PARTNER) DIENSTVERMELDINGEN - Vak bestemd voor de Administratie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) AANSLAGJAAR 2012 (Inkomsten van het jaar

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer :... 39913.46100 Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën : 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.) :... N.N. (partner) :... 83.05.01-132-64 Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte

Nadere informatie

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005

VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 VOORAFBETALINGEN IN DE PERSONENBELASTING VOOR HET AANSLAGJAAR 2005 NIEUW Vanaf aanslagjaar 2005 (inkomstenjaar 2004) is voor de echtgenoten (zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden) waarvoor een gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010

Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Fiscale data AJ 2011, inkomsten 2010 Personenbelasting Tarief personenbelasting - inkomensschijven Inkomsten Inkomensschijf tarief Op de volle schijven 0 7.900,00 25% 1.975,00 7.900,00 11.240,00 30% 2.977,00

Nadere informatie

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010

Evelyn Decruyenaere FOD Financiën. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Avelgem 27 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW

Aangifte. Aangifte. Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010. mogelijkheden tot indiening van de aangifte. Papieren aangifte TOW Evelyn Decruyenaere FOD Financiën Aangifte Personenbelasting AJ 2010 Zwevegem 4 mei 2010 Aangifte mogelijkheden tot indiening van de aangifte Papieren aangifte TOW 2 Aangifte geen wijzigingen nieuw aangifteformulier

Nadere informatie

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën

Aangifte PB 2015. Persconferentie. Johan Van Overtveldt. 28 april 2015 North Galaxy. Minister van Financiën Aangifte PB 2015 Persconferentie Johan Van Overtveldt Minister van Financiën 28 april 2015 North Galaxy 1 Agenda Indienen van de aangifte De aangifte 2015 Nieuwe berekening van de belastingen Bedrag pensioensparen

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23

INHOUD HOOFDSTUK 2. KENMERKEN VAN DE PERSONENBELASTING... 23 INHOUD HOOFDSTUK 1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE PERSONENBELASTING... 17 I. Belastbaar in de personenbelasting... 17 II. Buitenlandse kaderleden... 19 A. Brutotoekenning... 19 B. Kosten eigen aan de werkgever...

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Bijlage bij het koninklijk besluit van Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.): N.N. (partner):...... BB Taxatiedienst bevoegd

Nadere informatie

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012

BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 BIZTAX Lessen na één jaar gebruik en nieuwigheden in 2012 Caroline Dupae 13 juni 2012 Elektronische aangifte Vennootschapsbelasting Sinds 2005 Vanaf 2011 2 Vroeger Vensoc Functionaliteiten Offline systeem

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk Air bnb Voorbeelden uit de praktijk Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs

Fiscaliteit voor lesgevers. Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Fiscaliteit voor lesgevers Gregory Henin SBB Accountants & Adviseurs Inleiding Overzicht Occasionele prestaties of beroepsactiviteit? Zelfstandige activiteit in bijberoep Zelfstandige activiteit in hoofdberoep

Nadere informatie