Sales Outlook thema s: de resultaten. 1: De ultieme klantbediening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales Outlook 2018. 8 thema s: de resultaten. 1: De ultieme klantbediening"

Transcriptie

1 T H E B R O W P P E R C O M P Y Sales Outlook 2018 Wat zijn de grote aandachtsgebieden binnen commercie de komende drie jaar? 68 commercieel verantwoordelijken van grote organisaties (>100 miljoen euro omzet of meer dan honderd salesmensen in dienst) spraken over 8 thema s tijdens Sales Outlook e uitkomsten leest u in deze white paper. E THEM S 1. e ultieme klantbediening 2. Hoe ziet de Salesbaas er in 2018 uit? 3. Samenwerking in de keten (Corporate venturing) 4. Innovaties in commercie 5. Uitdagend Management en Beloningsmodellen 6. Sales skills, echte netwerken en sociale netwerken 7. CRM the ultimate edition, Big data en andere systemen 8. Model van deze tijd? Generaties commerçanten en de toekomst van de organisatie E RESULTTE 8 thema s: de resultaten 1: e ultieme klantbediening Veel organisaties geven aan de klant centraal te (willen) stellen. Het regent begrippen als: customer centricity, customer excellence en customer intimacy. e ambitie om de klant centraal te stellen is breed gedeeld, maar wat verandert er nu echt? En welke voorbeelden kennen we van die ultieme klantbediening? Hoe komen organisaties in beweging, wat zijn de hindernissen en wat moeten we toevoegen om de klantbeleving te verbeteren? lgemene Situatie e digitale consument heeft zichzelf centraal gezet in het wereldbeeld en is 24/7 met alles en iedereen waar ook ter wereld verbonden. e consument is nu veeleisender dan ooit, steeds sneller wordt aan hun verwachtingspatroon voldaan en de lat komt steeds hoger te liggen. e hele wereld is transparant geworden en dat zijn de bedrijven, hun producten en services dus ook. at betekent dat de bestaande businessmodellen rekening moeten houden met alle mogelijke concurrenten of alternatieven via welke kanalen ook. e veeleisende consument gelooft niet zozeer wat bedrijven hen vertellen, maar wat zij zelf te weten kunnen komen over dat bedrijf en zijn producten en/of diensten. Bedrijven hebben geen keuze, ze The Brown Paper Company Sales Outlook

2 E R E S U L T T E rko van Brakel leidde de groepsdiscussie moéten de klant centraal stellen en hun processen en mensen zo instellen en aansturen dat alles draait om het bieden van de optimale klantbeleving. e klant is aan zet en heeft de sleutel in handen. Klantgericht ondernemen is elke dag anders en is blijven evoluerend. Het vraagt een andere kijk op de cultuur van een organisatie, de procedures en een vorm van eagerness die binnen veel organisaties is verdwenen. Organisatiestructuren moeten nu klantcentraal worden, flexibel en snel aanpasbaar. Bovendien moeten de klantcontacten empowered zijn om die klant effectief te helpen en dus de aankoop te faciliteren en aan selling without selling te gaan doen. aarnaast is klantcontact geen exclusiviteit meer van sales, maar van de gehele organisatie. e leiders moeten een heldere klantgerichte visie neerzetten, en voor drive en energie zorgen opdat alle werknemers zich betrokken voelen en het aandurven om de context te veranderen door én structuren, processen en procedures te herdenken én de KPI s aan te passen. Management spendeert veel tijd aan customer intimacy, customer excellence, customer centricity, customer journey. Wat verandert er nu echt? aarnaast leveren veel meetsystemen geen of oppervlakkige informatie op om echt te verbeteren. Wat vertelt het gemiddelde online klanttevredenheidsonderzoek of de huidige hype van de et Promotor Score? Welke informatie wil je horen om morgen te verbeteren? Technologie is een essentiële factor. Extreem klantgericht denken kan slechts functioneren door het combineren van digitaal en menselijk communiceren met klanten, en door het gedrag van de klant niet alleen te voorspellen, maar ook te beïnvloeden door het inzetten van de juiste kanalen met de juiste frequentie en de juiste boodschappen. Oplossingsrichtingen komende jaren Echt gaan doen en geef het namen die iedereen snapt: bijvoorbeeld de ultieme klantbeleving. En hoe krijgen we dat morgen geïmplementeerd? anpakken met medewerkers van de uitvoering. Bedrijven moeten sterk flexibiliseren en blijvend innoveren om niet alleen aan de klantbehoeften te voldoen, maar ook de klantverwachtingen te overtreffen. Bedrijven moeten in staat zijn om snel en alert mee te evolueren en om kunnen gaan met steeds kortere product/service lifecycles. aarnaast moeten bedrijven klantprocessen durven te automatiseren, zodat meer contactpunten gecreëerd kunnen worden, zodat data gedeeld, gecirculeerd en gebruikt worden. it georganiseerd tegen lage kosten en met een hoog servicegehalte. Grootste problemen die we gaan tegenkomen: Het omturnen van rigide organisaties die leven van en voor de interne processen tot vloeibare samenwerkingsverbanden die zich richten op de interactie met elke indiviuduele klant, kan enkel succesvol gebeuren als dat voldoende en helder gecommuniceerd wordt. Bovendien moet de change drastisch gebeuren, want dit soort processen werken niet als dat langzaam gaat. e keuze is behoorlijk zwart wit. Management staat in de weg want daar moeten de besluiten worden genomen om morgen echt te verbeteren. at vraagt een noodzakelijk ingrediënt: URF. Zonder de durf om deze drastische verandering snel door te voeren, is het proces bij voorbaat gedoemd te mislukken. Tenslotte is de aanwezigheid van CRM noodzakelijk, immers, in al deze wijzigingen is er één as: de klant en zijn klantgegevens en klantinteracties, het kloppende hart van de nieuwe businessmodellen. 2: Salesbaas 2018 Organisaties zijn onderhevig aan verandering, sneller dan ooit. ieuwe distributie, andere manieren van kopen, nieuwe producten en verdienmodellen en veel nieuwe technologieën om dit mogelijk te maken. Klanten hebben andere wensen en willen op andere wijze worden bediend. Medewerkers worden anders benaderd, recepten uit het verleden bieden onvoldoende ontwikkeling. Wat is nodig voor het management om deze nieuwe ontwikkeling een plaats te geven? Wat heeft de salesmanager in 2018 nodig? Hoe ziet de salesbaas er in 2018 uit? lgemene situatie Bij deelnemers in de groep bestond in het algemeen (branche/markt afhankelijk) een beeld van veelal een klassieke situatie, waar de huidige Salesbaas ver van de klant staat, probeert consultative selling in te voeren en te promoten (waarde toevoegen), terwijl hij vaak maar één commercieel kanaal managet. Het vermogen of de kracht om huidige structuren te veranderen en of te wijzigen, en het invoeren hiervan. e traditionele verkoop aanpak dient doorbroken te worden. e aspecten die bij de verschillende organisaties spelen zijn: Te weinig ruimte voor nieuwe ideeën (de waan van de dag regeert) doptievermogen van nieuwe ideeën binnen de organisatie Innovatiekracht (we deden het altijd zo) antrekken van nieuw leiderschap Geen duidelijke keuzes durven maken die impact hebben in het veranderen van de Sales organisatie Oplossingsrichtingen komende jaren? e oplossing begint bij het neerleggen van een duidelijke visie en die stap voor stap in te voeren. Vertel waar je heen wilt en geef het team ook verantwoordelijkheid voor het implementeren van deze visie. Ga saleskanalen samenvoegen en denk na over het klantcontact over de verschillende kanalen. Omdat de complexiteit toeneemt zullen specialisten binnen de teams gewenst zijn. Een coachende manier van leiding geven is zeer gewenst. 2 The Brown Paper Company Sales Outlook 2018

3 U I T K O M S T I S C U S S I E Grootste problemen die we gaan tegenkomen We zijn het er over eens dat deze veranderingen snel moeten worden doorgevoerd, de tijd dringt, maar vooral de wat meer traditionele organisaties zien problemen in het adoptievermogen van de huidige generatie. Wat ontbreekt is lef en het geven van ruimte aan de nieuwe generatie. 3: Ketenintegratie & corporate venturing Complexe oplossingen vragen om samenwerking in de keten. Organisaties werken samen met andere organisaties om een totaaloplossing te bieden aan de klant. Welke trends signaleren we binnen nieuwe samenwerkingsvormen en deelname in nieuwe initiatieven? Hoe ontwikkelt de omzet en hoe groot zou het deel nieuwe omzet kunnen of moeten zijn van de totale omzet in 2018? Corporate Venturing is het aangaan van een samenwerking tussen een groot en bestaand bedrijf en een nieuwe bedrijf, een echte start up. Voorbeelden zijn: RTL Ventures + reserveringssite Couverts + datingsite Pepper thlon Car lease + Snappcar (delen van auto s) FS + Yunoo (online huishoudboekjes) Rabobank + MyOrder (mobiel bestellen in horeca) Het fenomeen Corporate Venturing is weliswaar in de social media en radio/tv veelbesproken, maar in de praktijk van salesmanagers nog relatief onbekend. En dat betekent vooral een verschillende uitleg. In de praktijk van de deelnemers is niet meer dan 20% echt actief op dit speerpunt. aar verwachting is dit percentage in 2018 minimaal 50 tot 60 %. Volgens de deelnemers worden de volgende trends van belang voor de salesdirecteur van vandaag en (over)morgen: Corporate Venturing is here to stay omdat het grote bedrijven helpt om : Smart scouting buiten hun eigen R& te gaan organiseren ansluiting te maken met jonge en nieuwe ondernemers Interne bureaucratie te breken antrekkelijk te blijven voor aandeelhouders en talentvolle medewerkers. Maar er zijn ook blokkades voor succes zoals: Geen duidelijke doelstelling voor de strategische samenwerking. ls het als een speeltje van de CEO wordt gezien is dit catastrofaal voor het succes Het ontbreken van een duidelijke culturele en zakelijke doelstelling. Cultureel zijn er maar twee keuzes: of laten doorgaan in splendid isolation of integreren op enige termijn. Een duidelijke investeringsstructuur via een investeringsfonds met een separate investeringsmanager werkt zeker in de eerste beginjaren als een belangrijke loods voor het jonge bedrijf dat zich hecht aan het moederschip. 4: Innovaties in commercie Jaarlijks investeren bedrijven miljoenen euro s in het verbeteren van de organisatie. oel is de hoogste organische groei te realiseren. Organische groei is de groei van binnen uit de organisatie. Hoe hoog is de organische groei geweest binnen jouw organisatie? Wat zijn de laatste innovaties in het verbeteren van de commerciële organisatie die voor grote organische groei gaan zorgen? e komende jaren zijn er grote verschuivingen in de samenleving te verwachten. e digitalisering van de maatschappij, de vergrijzing van de werkende bevolking, de lossere arbeidsrelaties met nieuwkomers op de arbeidsmarkt en de toename van transparantie van vraag en aanbod zijn leidend. e belofte big data zal uiteindelijk transformeren naar small data met small actions. it alles gaat er toe leiden dat er beduidend minder face to face contacten zijn in de commerciële wereld. Minder face to face contacten in de commercie betekent ook dat de 1 op 1 gesprekken tussen klanten en leveranciers steeds belangrijker worden. Klanten hebben zich vooraf vaak al ruimschoots georiënteerd op internet en hebben in feite in 50% van de gevallen min of meer hun koopbeslissing genomen voordat het eerste gesprek met een mogelijke leverancier plaatsvindt. it geldt vooral in B2B waar vaak de persoonlijke contacten nog de belangrijkste factor voor de deal betekenen. In B2B gaat het steeds meer om de kwaliteit van H2H (human to human). In B2C gaat internet een nog belangrijkere rol spelen. Vele diensten en producten zullen in deze sector in toenemende mate hun weg naar de consument via internet vinden. Innovatie in commercie zal in B2B of B2B2C steeds meer gaan over het aangaan van direct en indirecte partnerships in de keten. Producenten zullen zich in toenemende mate gaan specialiseren en zich richten op co-creation danwel vergaande samenwerking met andere toeleveranciers. Commercie krijgt hierdoor een andere rol en lading in het contact. Historisch gezien is het van transaction naar consultative selling. u volgt challenging selling. it laatste houdt in dat je je klant (ongevraagd) continue uitdaagt om zijn/ haar businesspropositie te verbeteren. it gaat verder dan de juiste vragen stellen in een face to face gesprek. Het gaat ook om meedenken op de stoel van de klant over zijn of haar businesskansen en dagelijkse uitdagingen. Laat klanten daarbij voelen dat ze er niet alleen voor staan. it laatste stelt hoge eisen aan niet alleen de business scherpte van commercianten maar ook aan een hoog inlevingsvermogen en het lef om ongevraagd advies te geven. Zie hier de nieuwe ondernemende commerciant. e oude transactie-commerciant is niet meer: lang leve de nieuwe, 5: Uitdagend Management en Beloningsmodellen ansturing van medewerkers vraagt om slagvaardig management. Organisaties kennen veel potentieel in de verbetering van die slagvaardigheid. e verdienmodellen van de organisatie staan onder druk en veranderen snel (als gevolg van nieuwe technologie, nieuwe vormen van distributie en andersoortige samenwerkingen.) In relatie tot die aansturing van de organisatie als geheel wijzigen ook de beloningsmodellen voor medewerkers. Steeds vaker zal een variabele component (een groter) onderdeel zijn van de beloning van commerciële en niet commerciële medewerkers. Wat verandert er de komende jaren aan de eisen die aan het management worden gesteld, welke competenties en eigenschappen zijn hiervoor nodig? Wat werkt wel en wat werkt niet in een beloningsmodel? En wat betekent dit voor de ultieme teamwerking binnen een organisatie? The Brown Paper Company Sales Outlook

4 U I T K O M S T I S C U S S I E lgemene Situatie Sales ontwikkelt zich tot Human to Human. Salesmensen zijn leiders die gaan voor de menselijke interactie en daarmee het verschil willen maken. Technologie wordt nog beperkt ingezet. Wat staat in de weg? Er is een groot besef dat met name management een sta in de weg is als het gaat om het uitdagen van mensen. Onze (management) verandering in relatie met veranderde ambities van onze mensen en zeker nieuwe instromers, maakt dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden. Oplossingsrichting voor de komende jaren? cceptatie en stimuleren van meervoudige ambities die verder reiken dan de muren van onze organisaties, is daarin een belangrijk thema. We zijn daarom op zoek naar mensen met een hoge intrinsieke motivatie die meer richting vragen dan sturing. Ook in relatie tot de klant is het belangrijk talent te vinden welke oprecht nieuwsgierig is naar de waarde die zij kunnen toevoegen. aag deze talenten uit niet te doen wat de klant vraagt, maar te leveren wat hij daadwerkelijk nodig heeft. og steeds vanuit het geloof van een human touch en met de inzet van technologie. at kan groot zijn maar ook eenvoudig als een simpele whatsappgroep. Grootste problemen? e verandering van het management en de relevantie die dat heeft. Hier komt ook het beloningsaspect kijken. We merken dat traditionele beloningsmodellen nog steeds een functie hebben. aarentegen is er relatief weinig innovatie geweest om het anders te doen. Welke leiders durven de financiële KPI los te laten in hun beloning? Sturen op klanttevredenheid etc. En hoe snel kan ik de prestatie belonen/ waarderen? We leven in een realtime world en belonen (in welke vorm dan ook) moet gekoppeld zijn aan het gevoel dat jij een persoonlijke bijdrage levert aan het resultaat. e beloning moet ook snel na de prestatie plaatsvinden. 6: Sales skills, echte netwerken en sociale netwerken U krijgt voor de 5e keer een training solution selling, consultative selling, spin en account executive management? Herkent u dit? Wat hebben deze trainingen u afgelopen jaren gebracht? Wat gaat u helpen door te breken in uw markt? Wat gaat écht een volgende stap betekenen? En hoe zit het met netwerkontwikkeling van uw salestoppers? Hoe meet u de groei van de verbinding van uw organisatie met de klant op topniveau? lgemene situatie is dat het netwerk zich exponentieel uitbreidt door laagdrempelige platformen zoals LinkedIn. e toegankelijkheid verbetert en het profiel van relaties is beter na te gaan, maar er zijn nu te veel netwerken om betekenisvol te onderhouden: LinkedIn; Facebook; Google+; doelgroepen netwerken; bedrijfsintranetwerk, CRM-systemen; Lidmaatschappen; gebruikersgroepen. etc. etc. oor de veelheid van contacten wordt de vluchtigheid groter. Er is weinig verdieping. Veel contacten hebben betekent nog weinig. Kwantiteit betekent immers nog niet kwaliteit in de relatie en 'contact hebben' is iets anders dan een '(gun-)relatie hebben' met iemand of een groep. LinkedIn is een schijnwereld van contacten maar tegelijk wel erg gemakkelijk. Of te gemakkelijk? e toegankelijkheid is sterk verbeterd met mobiele telefonie en bijvoorbeeld LinkedIn maar wat komt daarna? Heb je een gerichte relatiestrategie? Reputatie komt te voet en gaat te paard: hoe bouw je langzaam het juiste netwerk op de juiste plekken en niet alleen een 500+ netwerk waar je geen enkele relatie mee hebt? Wat doe je met al die informatie? Hoe selecteer je en waarop? Beslissersgroepen hebben andere netwerken: veel sterker en individueler. Hier is veel meer ruimte voor karakter, de inhoud en het salesspel. Terwijl grote klantgroepen juist bijna statistisch en anoniem worden benaderd. Hoe te selecteren en welke prioriteiten te stellen? Wij weten niet waarom we netwerken. Voor de eigen loopbaan? Opportunistisch omdat het op ons pad komt? Of bouwen we actief en gericht? Of omdat we het interessant vinden dat iemand ons kent? Of om inhoud en gezag te krijgen in jouw markten doordat je luistert en kennis opbouwt (stimuleert 'storytelling' en 'credibility') omdat je met veel mensen praat die van wanten weten. We begrijpen vaak niet waarom we netwerken. Oplossingsrichtingen komende jaren? efinieer heel erg goed wat je wilt bereiken. Selecteer extreem streng naarmate de informatie, laagdrempeligheid en toenadering groter wordt. Heb een netwerkstrategie. Wie wil je waarom kennen (zaaien) en hoe het netwerk te onderhouden (de oogst). at kan een leven vol salesplezier opleveren. efinieer doelgroepen: jij bent een product en dat kan nooit 'one-size-fitsall-500+' zijn. us ook jouw netwerk niet. Zoals we e deelnemers nauwkeurig en bijna wetenschappelijk de marketing van onze eigen producten en diensten doen, zo moet je ook je eigen marketing professioneel aanpakken. Klanten kopen eerst jou en pas daarna jouw dienst en product. 7: CRM the ultimate edition, Big data en andere systemen Organisaties hebben systemen voor het vastleggen van commerciële activiteiten. Waar werkt CRM op de ultieme manier? Brengen de systemen nu verbetering of niet? Is het een echte ondersteuning voor de commerciële medewerkers of een controle tool voor management? En wat is er nodig in de toekomst om het commerciële vak optimaal uit te oefenen? lgemene Situatie CRM is een tool voor het management om de pipeline te controleren. e verouderde, huidige CRM systemen zijn een last voor de verkopers. Het biedt ze geen ondersteuning in de veranderende wereld waarin zij zich staande moeten houden. iet in het ontzorgen in administratieve lasten noch in gebruiksvriendelijkheid. Waar er op het moment nog steeds een groot onderscheid gemaakt wordt tussen B2B omgevingen en B2C omgevingen, vindt in veel B2B-omgevingen het echte relatiemanagement in Outlook en Excel plaats, zeker als er enkel op de korte termijn moet worden gefocust. In B2C zijn ze al verder met het gebruik van CRM omdat hier het volume van het aantal klanten en contacten hoger ligt. Big data en andere tooling staan nog in de kinderschoenen en op het moment is het vooral het op orde krijgen van de interne data alvorens dit te koppelen aan de externe data. at deze trend er aankomt is onvermijdelijk, we moeten ons hier goed op voorbereiden. CRM en Big ata worden nog steeds teveel insideout benaderd. Het gaat meer om een tool voor het management. ls we kijken naar de digitalisering van de eindklant is het zowel voor B2B als B2C wenselijk om CRM 2.0 in te zetten, maar we weten te weinig af van de ontwikkelingen op het gebied van technologie en hoe dit ons hierin kan 4 The Brown Paper Company Sales Outlook 2018

5 U I T K O M S T I S C U S S I E ondersteunen. We belonen onze verkopers op korte termijn waardoor ze minder interesse hebben in het up to date brengen van het systeem met hun relaties en activiteiten, de kennis behouden ze en dit is hun marktwaarde. aast deze roadblocks zien we ook de vraag hoe om te gaan met de privacy van de klant, willen wij dit als bedrijf en wil onze klant dit (IG als voorbeeld)? Oplossingsrichting voor de komende jaren Er moet niet meer gekeken worden naar de organisatie, CRM tools moeten van buiten naar binnen ingericht gaan worden. Er moeten contactpunten vastgelegd worden, daarbij valt het denken tussen B2B en B2C weg. Bedrijven moeten hun klant vanaf de oriëntatiefase tot aan de service op gekochte services of producten in beeld hebben. Een logisch gevolg is dat dan ook de opportunities goed belegd zullen zijn en inzichten geeft aan het management vanuit de mindset hoe dit voor de klant te kunnen verbeteren. Zodra de gegevens van de huidige en toekomstige klant goed in beeld zijn rijst de vraag hoe klanten nog beter bedient kunnen worden. Hier kan en zal het gebruik van oplossingen omtrent big data helpen in het beter bedienen en vinden van nieuwe diensten of producten die getarget aangeboden kunnen worden. Grootste problemen Het grootste probleem is volgens ons het gedrag van de gebruikers van het systeem, hier is een enorme weerstand tegen ontstaan. Er is een visie nodig en een andere aansturing om de verandering goed door te kunnen maken. Toenemende wet en regelgeving, maar ook privacy zijn een issue. Hoe positioneer je je hierin? e mogelijkheden rondom big data en de regelgeving rondom privacy moeten echt op de agenda komen binnen het MT. 8: Model van deze tijd? Generaties commerçanten en de toekomst van de organisatie Het van de organisatie vraagt om aanpassing om in de nieuwe werkelijkheid toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren aan klant en medewerker. Welke modellen ondersteunen deze verandering? Hoe wordt de transitie vormgegeven? Wat is de plek van opeenvolgende generaties in de nieuwe organisatie? Welke hindernissen moet de organisatie nemen om tot een nieuwe aansturing te komen? e vraag is of er tegenstellingen bestaan in de organisatie als gevolg van generatieverschillen? Zo worden die niet ervaren, althans niet in oud versus jong. Welke verschillen nemen we wel waar: Ervaren organiseert zich anders dan onervaren (jong): ervaren gaat voor de relatie, kent de kinderen en de opa s en oma s van de relatie; jong gaat veel vaker voor de inhoud en ziet in dat nieuwe vormen noodzakelijk zijn voor succes. Jong is meer performance gedreven dan ervaren, laat zich makkelijker aansturen op concrete resultaten Idem voor de beloning, jong durft zich vaker te laten belonen op basis van de resultaten Jong en oud kennen grote verschillen in waardering voor het werk dat ze doen; oud hecht aan beloning en zekerheid, jong gaat voor ontwikkeling en groei Jong daarentegen hecht grote waarde aan de balans werk privé en minder status aan andere emolumenten (alhoewel dit laatste per branche sterk verschilt, in IT is de auto nog steeds een statussymbool) Het management zelf, wij zullen ons moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en op een andere manier de organisatie moeten aansturen Welke oplossing? Betrekken van de organisatie op alle niveaus Om oud en jong samen op te laten trekken en ervaring een nieuwe impuls te geven (jong inspireert ervaren en ervaren brengt kennis over op jong) Leiders kaders laten scheppen, minder instructie, meer sturen op doelen bereiken (op het proces naar het doel toe) Bijblijven? rie thema s worden de komende maanden uitgediept: 1. e ultieme klantbediening (10 maart, Microsoft) 2. Model van deze tijd? Generaties commerçanten en de toekomst van de organisatie (12 mei, Ricoh) 3. Ketenintegratie & corporate venturing (29 september, The Brown Paper Company) Wilt u deelnemen? Mail Belangrijkste thema s en score klantbediening Hoe kijken de deelnemers naar hun eigen organisatie en wat zijn volgens hen de belangrijkste thema s? We vroegen het hen na afloop. 68% van de deelnemers geeft de eigen organisatie een cijfer tussen de 6 en 7, wat betreft het beschikken over de ultieme klantbediening 75% van de deelnemers schat een stijging tussen de 5% en 25% van de omzet te kunnen genereren wanneer zij over een betere klantbediening beschikken The Brown Paper Company Sales Outlook

6 Met dank aan S L E S O U T L O O K S MKT IT R MEER? U kunt zich opgeven voor onze events bij: mits u voldoet aan de voorwaarden: commercieel directeur met significante omzet of aantal salesmensen. SPECILE K E SPREKERS: Op 26 januari 2016 zal de The Brown Paper Company Sales Outlook 2019 plaatsvinden. Ook hiervoor kunt u zich al opgeven bij: RKO V B RKEL, R OB E L OUW E TILY U SLU Sales wordt nooit meer hetzelfde oor het werken aan en verankeren van de ultieme klantbeleving worden onze opdrachtgevers de beste oplossers van 'latente' pijn bij hun klanten. Hiermee verrassen zij hun klanten, creëren ze de hoogste meerwaarde, genieten zij een voorkeurspositie en verhogen zij hun omzet en rendement. it beperkt zich voor veel organisaties niet tot marketing en commerciële afdelingen, maar geldt ook voor de operationele kant van de Wessel Berkman, The Brown Paper Company organisatie. Onze aanpak is een mix van de maximale bewustwording dat veranderen noodzakelijk is en het samen met management en medewerkers op alle niveaus in de organisatie creëren van de nieuwe werkelijkheid. it nieuwe platform implementeren we daarna met intensieve begeleiding - onder andere via coaching en de beste commerciële en competentietrainingen - totdat het werkt. Wij laten ons afrekenen op de behaalde resultaten! Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld: Mijn prestaties lopen terug. Hoe word ik (weer) de baas over mijn omzet en marges? Wij willen significant structureel groeien in omzet en marges, hoe doen we dit? Hoe wordt mijn commerciële team een topteam dat zichzelf continue verbetert? Hoe worden wij de beste 'latente' pijn oplossers voor onze klanten waarmee we de hoogste meerwaarde creëren? Onze jaarlijkse Sales Outlook-sessies geven een inkijkje in de vragen van salesprofessionals. aarom nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan de volgende Sales Outlook, deze zal plaatsvinden op 26 januari anmelden kan via Samen met onze partners Microsoft en Ricoh nodigen wij u ook van harte uit om aanwezig te zijn bij de verdiepingssessies, gebaseerd op de belangrijkste thema's van Sales Outlook Graag tot dan! Meer informatie Wilt u meer informatie of een interne meeting met uw salesteam over de acht thema s, neem dan contact op met Wessel Berkman via The Brown Paper Company 'Berg en Bosch' Professor Bronkhorstlaan 10 / Gebouw MB Bilthoven Telefoon: Partners 6 The Brown Paper Company Sales Outlook 2018

7 E U I T G I G V C O Een vorm van aansturing is niet meer voldoende ls Canon gewoon hetzelfde blijft doen, verliest het bedrijf acht procent van zijn omzet. Hoe keert salesdirecteur Rob de Louw het tij? Het Japanse bedrijf Canon behaalde in 2013 een omzet van 35,5 miljard dollar en een nettowinst van 2,2 miljard dollar - een stijging van respectievelijk 7,2 en 2,6 procent. Geen vuiltje aan de lucht dus, zou je denken. iets is minder waar, zo vertelde Rob de Louw, vice president en sales director bij Canon ederland, tijdens een bijeenkomst van The Brown Paper Company: 'Binnen onze tak van sport zie je dat het traditionele printen terugloopt. ederland is de absolute voorloper op het gebied van digitalisering en daar hebben wij als bedrijf last van. ls wij niets doen, verliezen we 8 procent van onze business.' Met nieuwe businessmodellen, die meer zijn gericht op diensten in plaats van producten, hoopt Canon het verwachte verlies aan omzet goed te maken, zegt e Louw. Inmiddels werken 110 van de 800 mensen onder e Louw voor de dienstentak, die information management heet. Samen genereren zij 50 miljoen euro omzet, terwijl de totale ederlandse omzet van Canon op ongeveer 600 miljoen euro ligt, waarvan 400 miljoen euro uit business-to-business komt, aldus e Louw. 'Vaak wordt gezegd: we moeten snel andere dingen doen, 10x succes it zijn de 10 uitgangspunten van Rob de Louw bij het aansturen van zijn mensen. 1. Kaizen: Ik stel iedere dag de vraag: wat kan beter? ls je jezelf en je omgeving dwingt het een stapje beter te doen, staan ze meer open voor verandering. aar ben ik van overtuigd.' 2. Believe in your team. 'Ik zoek mensen die niet op mij lijken en positieve energie uitstralen.' 3. Focus and no excuses. 'Ik laat iedereen een video zien van Michael Jordan, waarin hij spreekt over zijn falen. at doe ik om te laten zien dat succes niet vanzelf komt.' 4. Be proud. 'Wat jij uitstraalt, dat ben je. Zo zien anderen je bedrijf dan ook.' 5. Celebrate successes and have fun. 'Ik heb een gong meegenomen naar het werk. Eén keer per maand roep ik mensen naar voren die een exceptional performance hebben gedaan. Zij mogen op de gong slaan, krijgen een fles champagne en een lunchbon waarmee ze met 10 mensen uit eten kunnen gaan.' 6. Be the change you wish to see in others. 'ls jij het voorbeeld niet geeft, hoe kan je dan verwachten dat anderen volgen?' 7. Connect or fifo. 'Met fifo bedoel ik: fit in or fuck off. Mensen die niet willen veranderen, geef ik de keuze.' 8. Plaatje, praatje, daadje. 'ls je kinderen iets bij wilt brengen, toon je een plaatje waarop staat wat je wilt, laat je het vervolgens de kinderen zelf uitvoeren en corrigeer je met een praatje. at wordt vervolgens een daadje. Zo'n werkwijze werkt ook in je team.' 9. The balcony and the dance. 'Managers zijn of teveel aan het dansen met hun mensen of kijken teveel toe van de zijkant. Maar een goede manager doet beide. 10. o more 'yes, but'. 'nderhalf jaar geleden heb ik 'ja, maar' afgeschaft. Iedereen die het zegt, stuur ik weg. Mensen moeten 'ja, en' zeggen, in mogelijkheden. an zijn er geen bergen, maar drempels.' The Brown Paper Company Sales Outlook 2018 maar dat moet wel gecontroleerd gebeuren. ieuwe business is belangrijk, maar verlies je core business niet uit het oog.' e salesbaas heeft de werknemers van de traditionele en de nieuwe business bij Canon van elkaar gescheiden en heeft dat met opzet gedaan. 'e twee clubs hebben eerst bij elkaar gezeten, maar één vorm van aansturing vinden voor beide benaderingen bleek ontzettend moeilijk.' e Louw maakte daarnaast twee fouten bij het verder ontwikkelen van de nieuwe business, zo zegt hij zelf. e lessen die hij daaruit leerde, luiden als volgt: 'Wees voorzichtig met het overhevelen van talentvolle medewerkers van de traditionele naar de nieuwe businesstak, want je traditionele business is je bread and butter. Voor je het weet ben je de hele organisatie aan het leegzuigen.' 'Mooie klantoplossingen ontwikkelen is goed, maar probeer 80 procent van je diensten te standaardiseren. ls je voor iedereen een patatje speciaal wilt maken worden al je resources leeggezogen en blijf je achter met flinke verliezen.' 7

8 E U I T G I G V C O R E O tilay Uslu van Corendon denkt meerdere jaren vooruit at iedereen opeens snapt dat het slecht gaat met V&, vindt Corendons mede-oprichter tilay Uslu niet te begrijpen, zo vertelde hij tijdens een bijeenkomst van The Brown Paper Company: 'Was iedereen vroeger zo dom dan? Waarom heb je er 3 of 4 jaar geleden niets aan gedaan? u zegt iedereen dat het bekend was, dat V& al langer geen toekomst had, dat ze het aan zagen komen dat dit zou gebeuren. Maar dat kun je nu makkelijk zeggen. Ik vind dat je dan drie jaar geleden, toen de zon nog scheen, met een visie had moeten komen.' In 15 jaar naar half miljard Zelf gaf Uslu aan meerdere jaren vooruit te denken. Zo vertelde hij al in de begintijd van Corendon geweten te hebben dat hij niet alleen in reizen, maar ook in hotels zou stappen. Tegenwoordig vallen onder het bedrijf, dat in 2000 werd opgericht als Turkije-specialist, twee luchtvaartmaatschappijen (met 16 eigen vliegtuigen) en meerdere reismerken, waaronder Karin's Choice, dat is gericht op reizigers die niet in de grote resorts wil zitten. Of dat concept een kopie van het succesvolle Eliza Was Here is, zo vroeg iemand uit het publiek? 'Eh, ja, dat is een 1op-1 kopie', beaamde Uslu lachend. Corendon heeft verder 10 hotels in Turkije, Cyprus, msterdam en Barcelona. Eind 2014 kocht Uslu het Sony-gebouw bij Schiphol, dat eind 2016 ook als hotel zal openen. In 2014 kwam de omzet uit op 418 miljoen euro en maakte het reisbedrijf 8,2 miljoen euro winst, aldus Uslu. Over 5 jaar wil hij de omzet hebben verdubbeld, iets wat hem tussen 2010 en 2014 ook is gelukt. Vroeger zei Uslu altijd dat Corendon door Cor en on bedacht was, maar 'dat gelooft tegenwoordig 8 niemand meer', aldus de ondernemer. at komt door een wijziging in de marketingstrategie: voorheen werd al het geld uitgegeven aan internetreclame, tegenwoordig zijn de budgetten gereserveerd voor televisie en sponsoring, aldus Uslu. 'Eerst schoten we met hagel om naamsbekendheid te krijgen, maar als dat op orde is, moet je relevante traffic krijgen. an wordt de conversie veel belangrijker dan een massaal bezoek op je website.' Corendon is sponsor van het ederlandse schaatsteam Team Corendon, met onder andere Koen Verweij. Uslu: 'Het kost ons veel geld, maar is wel goed voor de naam van het bedrijf. In het oorden van het land hadden we weinig klanten, zo hopen we awareness te creëren.' In België heeft Corendon dan weer een team met veldrijders, want: 'veldrijden is het Belgische schaatsen'. Ondertussen trekt Corendon flink de aandacht met opvallende televisiecommercials. Kijken op je eigen ipad e marketing mag dan verschoven zijn naar de meer traditionele kanalen, de consument vindt Corendon meer en meer online, zegt Uslu. Hij wilde geen cijfers geven over de online omzet, maar - uiteraard - is die flink groeiende, aldus de ondernemer. e digitale wereld staat ondertussen niet stil: in 2012 kwam nog 80% van het online bezoek aan Corendon via desktop, tegenwoordig ligt dat percentage nog maar op 53%, tegenover 30% via tablet en 17% via de smartphone. e reisorganisatie heeft besloten de digitale wereld ook in zijn vliegtuigen te omarmen. In februari wordt een server in Corendon-vliegtuigen gemonteerd, waarmee reizigers via een applicatie op hun eigen mobiele apparaat contact kunnen leggen om informatie over de reis op te vragen of een film te kijken. Succes zorgt voor vijanden Inmiddels is Corendon dus een gevestigde naam, maar met successen komen ook vijanden, zegt Uslu. Hij geeft een voorbeeld uit 2004, toen concurrenten als O bij luchtvaartmaatschappijen afdwongen geen stoelen meer te leveren aan Corendon. Het resulteerde in de oprichting van Corendon irlines. Uslu: 'Zodoende waren we niet meer afhankelijk van de andere partij.' Enkele jaren later kreeg Corendon met een nieuw probleem te maken: de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) eiste van iedere touroperator die meer dan 75% van de omzet in Turkije deed, een fee van 20 euro per klant, in verband met het risico. Uslu: 'Wij hebben in totaal 1 miljoen klanten en onze winst is 8,2 miljoen euro. ls je 20 euro per klant betaalt, kom je uit op 20 miljoen. at kan niemand in de reissector betalen.' e oplossing? Corendon startte in 2011 een andere luchtvaartmaatschappij, Corendon utch irlines, om de totale Turkije-omzet onder de 75% te brengen. e volledige keten beheersen Corendon wil de volledige keten beheersen, behalve de IT en optimalisatie van de websites, waar externen voor worden ingehuurd. eze bijna-100%-benadering was de reden om ook in hotels te stappen: 'We hadden een callcenter, de reisleiders, we deden de service zelf en hadden eigen bussen, maar we misten de laatste stap', zegt Uslu. Corendon ging recentelijk nog een stap verder, met de test van een zogeheten Corendon Café waar eventueel ook reizen besteld konden worden. Maar, zegt Uslu, daar gaat het bedrijf niet mee door. 'e focus ligt op waar we goed in zijn, en wij zijn goed in reizen verkopen.' The Brown Paper Company Sales Outlook 2018

ultieme klantbediening

ultieme klantbediening de meest efficiënte en effectieve ultieme klantbediening verhoog uw organisatiebestaansrecht en prestaties met: The Brown Paper Company Zoekt u een specifieke oplossing of een verbeterd resultaat? Omzet

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna The Brown Paper Company Veel organisaties zijn hun onderscheidende DNA verloren. Organisaties met bestaansrecht

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

De Bilderberg Experience

De Bilderberg Experience De Bilderberg Experience Met uw team de ultieme Bilderberg klantbediening ervaren Wat zou dat voor uw organisatie betekenen? Voor trotse medewerkers en blije klanten De Bilderberg Experience! Bilderberg

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf?

Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Hoe wordt technologie een groeiversneller voor jouw bedrijf? Digital Transformation een van de buzzwoorden van deze tijd. Begrijpelijk want nieuwe mogelijkheden, ontstaan door technologische vooruitgang,

Nadere informatie

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een groot

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014

DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 DIGITAL MARKETING TRENDS 2014 1 2 MARKETING TRENDS Bron: Adobe 2013 3 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE DIGITALE ACTIVITEITEN? Bron: Dave Chaffey 2013 4 SOCIAL MEDIA MEER EN MEER DEEL VAN ZAKELIJK LEVEN Hoe lang

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Toekomst van Sales. 18 mei 2017

Toekomst van Sales. 18 mei 2017 Toekomst van Sales 1 WELKOM Robert Hamminga robert.hamminga@redfoxblue.nl 0031-619228708 2 UW TEAM OPDRACHT ZWARTE STIFT 1. Teken een organigram normale old school verkooporganisatie 2. Teken een normale

Nadere informatie

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company Marktontwikkelingen.. De klant wil anders. Klanten willen een nieuwe experience Educate not sell Ask not pitch Story no PPT Online not in person 15

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014

Praxis 2020. Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 Praxis 2020 Analytics & Big Data Expertgroep di. 8 sep 2014 2020: Consument verwacht meer Me-Commerce Shoppen gaat steeds minder om product en transac2e en meer om oriënta2evoorkeuren en persoonlijke context

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf

Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015. One size fits nobody. Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Clinic Service Excellence Ralph Nieuwland Zeist, 17 februari 2015 One size fits nobody Van hypotheekfabriek naar klantbedrijf Schot voor de boeg: hoe klantgericht zijn we eigenlijk? NPS +46 +66-2 Onze

Nadere informatie

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013

FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING. 14 november 2013 FOOD2MARKET INNOVATIE TRAINING 14 november 2013 Edwin Palsma The Food Agency Specialisten in food marketing Wij verbinden voedingskennis, technologie, marketing en sales om de marktpositie van agro & food

Nadere informatie

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE

GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE CONVERTEER JE SOCIAL MEDIA FANS NAAR KLANTEN G R I P O P S O C I A L D ATA GET YOUR SOCIAL TRAFFIC BACK ON YOUR SITE Iedereen kent het probleem. Je hebt veel fans op social media. Je investeert in derden

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Customer experience in het digitale tijdperk

Customer experience in het digitale tijdperk Customer experience in het digitale tijdperk Hoe je een klantgerichte organisatie kan bouwen Marketingmanagement is in constante evolutie. Wij leven niet in een veranderend tijdperk, maar in een verandering

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven.

wat is het? Dit doe ik door een combinatie van sprekende foto s met een bijpassende tekst, die de situatie op een authentieke manier omschrijven. Met visual storytelling voeg ik een andere dimensie toe aan verhalen vertellen én fotografie. Ik geef een (levens)event niet alleen een gezicht, maar ook een stem en breng hiermee het ware en pure gevoel

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Het nieuwe A.B.C. We zijn allemaal full time of part time verkopers!

Het nieuwe A.B.C. We zijn allemaal full time of part time verkopers! Het nieuwe A.B.C We zijn allemaal full time of part time verkopers! 8 Hoofdstukken: 1. Introductie 2. Commerciele Communicatie 3. (a) Inlevingsvermogen 4. (b) Meebewegen 5. (C) Helderheid 6. Pitchen 7.

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE

10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE 10 WEB DESIGN TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE WEBSITE Is uw website aan vernieuwing toe? Pas deze tips toe en haal meer uit je website De laatste jaren zien we grote veranderingen op het gebied van webdesign.

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

FABULOUS VIRTUAL ASSISTANT MODULE 1 Les 5: Bijlage

FABULOUS VIRTUAL ASSISTANT MODULE 1 Les 5: Bijlage FABULOUS VIRTUAL ASSISTANT MODULE 1 Les 5: Bijlage We spreken uit ervaring als we zeggen dat er ongetwijfeld momenten komen (en misschien is dat nu ook al wel) dat je zelf gaat bedenken waarom ondernemen

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Nudge Finance Leadership Challenge

Nudge Finance Leadership Challenge Nudge Finance Leadership Challenge Extra informatie Wat is de Nudge Finance Leadership Challenge? De Nudge Finance Leadership Challenge is een ontwikkeltraject met een competitie voor de jonge leiders

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie