INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management"

Transcriptie

1 INSTALLATIE CRM Wings CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat

2 INSTALLATIE Wings CRM Contact Relations Management Ga in Windows als volgt tewerk: Plaats de eerste Wings-diskette of CD-ROM in de leeseenheid De CD-ROM zal normaal zichzelf opstarten. In het andere geval volg je gewoon de hier beschreven installatieprocedure. Start Windows verkenner (Windows Explorer) op. Klik op Computer. De CD-Lezer die de Wings CD bevat wordt aangegeven met een Wings pictogram. Dubbelklik op het pictogram en het menu zal opstarten Klik hier op Wings CRM Klik op annuleren als je de installatie wil onderbreken. Dit is op elk installatiescherm mogelijk. 2

3 Klik op Voltooien of klik op Vorige om terug te gaan naar het vorige scherm. (De onderstreepte letter geeft de sneltoets [Alt]+[V] aan). Klik steeds op Volgende om de installatie verder te zetten. Klik Aanvaarden om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Klik op Volgende. 3

4 Lees aandachtig de tekst die op het scherm verschijnt, vul de gevraagde gegevens in en klik op Volgende. Pas desnoods met de knop de doeldirectory aan. 4

5 Klik Volgende. Klik Volgende. 5

6 Klik Gereed. Vul de correcte gegevens in voor de registratie en klik OK. 6

7 Werkwijze en opzet Installatie Normaal worden eerst de standaard modules van Wings geïnstalleerd. (Zie ook: introductiehandleiding Boekhouding en Logistiek) De eerste login gebeurt door de gebruiker manager, zonder paswoord. Overzicht van de installatie 1) Gebruikers 2) Parameters 3) Medewerkers/Algemeen 4) Medewerkers/ 5) Templates/Documenten 6) Templates/Handlers 7) Agenda 8) Projecten 9) Organisatiecodes 10) Personencodes 11) Beveiliging 1) Gebruikers Maak gebruikers aan via menu Beheer Beveiliging Gebruikers. Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal gebruikers afhankelijk is van uw licentie. Indien er slechts 1 gebruiker is, kan je de gebruiker manager altijd aanpassen aan uw eigen naam. 7

8 2) Parameters Om de parameters in te stellen in CRM: Klik op Beheer Klik op Parameters Dit zijn de volgende: -Algemeen -Organisaties -Contacten -Agenda -Taken -Documenten -Import Voor de algemene parameters kan aangevinkt worden of de scherm- en tabelopmaak die de gebruiker heeft ingesteld moet worden bewaard. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om ingestelde filters op te slaan in een speciaal daartoe voorziene map. Voor organisaties, contacten, agenda, taken en documenten kan bepaald worden of de memo al dan niet moet worden getoond in het betreffende overzichtsscherm. Indien er een Accountancy- en Prestatiemodule aanwezig is, zullen de parameters voor deze modules ook verschijnen in het parameterscherm. 8

9 Voor de documenten kan de gebruiker zelf bepalen in welke mappen de templates en de diverse documenten moeten worden bijgehouden. Net als bij de andere bestanden beschikt de gebruiker ook hier over de mogelijkheid om de memo s al dan niet in het overzichtsscherm te tonen of niet. Voor de binnenkomende en uitgaande mails kan hier de te gebruiken template worden vastgelegd. Bij het importeren vanuit Wings kan de gebruiker zelf bepalen wat er moet kunnen geïmporteerd worden vanuit de basisbestanden in het Wingsdossier. Het volstaat om de gewenste keuze aan te vinken alvorens te importeren. Bij de Import vanuit Excel kan gebruik gemaakt worden van de kolom importcode. In deze parameter kan bepaald worden in welke organisatie- en/of contactcode de inhoud van deze kolom uit het Excel werkblad zal terechtkomen. 9

10 2.1. Bijkomende parameters Wings CRM sluit normaal aan op de gegevens van het hoofddossier. (D.i. de subdirectory Main ). Het is echter mogelijk om met een bijkomende parameter in het bestand wingscrm.ini (dit bestand bevindt zich in de Wingsmap); het CRMprogramma beschikbaar te maken voor meerdere dossiers. Het gaat hier om de parameter Autoreconnect=0 B.v. WingsCrm.INI [WINGS] SerialNo= Path=C:\wings [WingsCrm] UseWindowsUsername=1 DBUsername=ADSSYS AutoReconnect=0 WingsDossier=0001 Bij het opstarten van Wings CRM wordt dan een selectie van dossiers getoond: Als dit vakje is aangevinkt zal CRM automatisch in het betreffende dossier worden opgestart. 10

11 3) Medewerkers-Algemeen Maak de medewerker(s) aan en koppel deze met de aangemaakte gebruiker: Ga naar Beheer Hulpbestanden Medewerkers Klik op de (Nieuw knop). Selecteer het type gebruiker. Selecteer de gewenste bewaaropties. Ken een kleur toe voor je agenda, vul je adres(sen) in en eventueel je mail handtekening. Vervolledig de tabel van de medewerkers met de instellingen. (Zie ook: Medewerkers ) 11

12 4) Medewerkers- SMTP-Host: Vul het ip-adres in voor de mail. Zorg ervoor dat de communicatie over poort 25 niet door een Firewall is geblokkeerd. In sommige anti-virus programma s dien je WingsCRM.EXE toe te voegen aan de exclusions. Imap server: (Internet Message Access Protocol) aan te vinken indien van toepassing. Vervolledig de tabel van de medewerkers met de instellingen. Exchange server: aan te vinken indien van toepassing. Vervolledig de tabel van de medewerkers met de instellingen. Automatisch ophalen van mails, aan te vinken indien van toepassing. Om te vermijden dat alle mails moeten worden opgehaald kan een datum laatste ophaling worden ingegeven. Bijkomende opties: Deze hebben ondermeer betrekking op het kunnen aanmaken van nieuwe organisaties, agendapunten en taken. Verder kan bepaald worden of de medewerker ook organisaties, agendapunten, taken en projecten van een andere medewerker kan bewerken of enkel mag lezen. Er zijn ook settings voor de synchronisatie met outlook en de mogelijkheid om bijkomende opties in te stellen in de fiche van de medewerker. (Zie tabbladen Outlook Extra). In het tabblad Extra kan worden bepaald of een aantal extra gegevens al dan niet worden getoond in het overzicht van de organisaties, contactpersonen en projecten. Indien er een Prestatiemodule aanwezig is, zal er ook een tabblad voor deze module verschijnen in het medewerkersscherm. 12

13 Een overzicht van de opties tab Extra Organisaties Op basis van deze instellingen verschijnt het organisatieoverzicht op de volgende wijze: (1) (2) (3) (4) (5) (Organisatiecodes kunnen zien in de organisatie. (1)) (Contactpersonen kunnen zien in de organisatie (2)) (Documenten kunnen zien in de organisatie (3)) (Agenda kunnen zien in de organisatie (4)) (Taken kunnen zien in de organisatie (5)) Op basis van deze instellingen verschijnt het contactenoverzicht op de volgende wijze: Contactpersonen: (1) (2) (3) 13

14 (Contactpersooncodes kunnen zien bij de contactpersoon (1)). (Documenten kunnen zien bij de contactpersoon (2)). (Agendapunten kunnen zien bij de contactpersoon (3)). In de parameters voor Agenda (Memo1, 2 en 3) kan de naam van de tabbladen in de agendapunten worden aangepast. Er kan verder worden bepaald of deze tabbladen zichtbaar moeten zijn of niet en of ze al dan niet moeten afgedrukt worden op de verschillende rapporten. 5) Templates/Documenten Binnen de CRM-map onder de Wings-directory zullen een Document-map (waarin de aangemaakte documenten en in- en uitgaande mails worden bijgehouden) en een Template-map (waarin de templates of sjablonen worden aangemaakt voor , Excel of Word) worden voorzien. Om een nieuwe template aan te maken volstaat het om de gewenste velden te kopiëren uit het document Alle velden. Dit document vind je terug onder de map CRM-Templates en dan in de Excel of Word-map. Als je een Word Template aanmaakt sla je de template op als docfile in de map Templates\Word. Als je een Excel Template aanmaakt sla je de template op als xlsfile in de map Templates\Excel. Als je filters gebruikt kun je in de parameters bepalen in welke map je deze wenst op te slaan. (Zie ook: 2) Parameters) 14

15 Aanmaken van templates Controleer de templates via Beheer-Hulpbestanden-Templates. Om de opgeslagen template te activeren in het CRM-programma: B.v. Aanmaken template verzetten afspraak. Algemeen Ga naar Beheer Hulpbestanden Templates Klik op (Nieuw). Tik de naam in die je aan de template wenst toe te kennen. Selecteer de juiste Handler. B.v. Word. Vink aan selecteerbaar, om toe te laten dat je de template kunt selecteren. Vink aan Taak toevoegen als je wenst dat het programma vraagt om een taak voor dit document aan te maken. 15

16 Template Eigenschappen Externe template: aan te vinken als de template buiten het programma werd aangemaakt. B.v een nieuwsbrief die regelmatig wordt g d als htmlpagina. Vul de gewenste omschrijving in voor de template. Selecteer de template. B.v. verzafs.doc. Document Eigenschappen Vul eventueel de gewenste prefix in voor de template. B.v. vzaf. Selecteer de locatie waar het document zal worden opgeslagen. B.v. map Brieven. Selecteer de extensie van het document. Klik op of druk [F12] om de template op te slaan. Aanmaken van een mail template B.v. Aanmaken template promomail. 16

17 Algemeen Ga naar Beheer Hulpbestanden Templates Klik op (Nieuw). Tik de naam in die je aan de template wenst toe te kennen. Selecteer de juiste Handler. B.v. Out. Vink aan selecteerbaar, om toe te laten dat je de template kunt selecteren. Template Eigenschappen Vul de gewenste omschrijving in voor de template. Selecteer de template-map. B.v. C:\w750\CRM\Templates. Klik op de Template-knop en vul de gewenste tekst in voor de mail. Het is ook mogelijk om direct de variabelen op te geven voor de template. Om een nieuwe template aan te maken volstaat het om de gewenste velden te gebruiken uit het document Alle velden. Dit document vind je terug onder de map CRM-Templates en dan in de Excel-map. In een mail-template kun je best deze velden rechtstreeks intikken. Indien je werkt met Kopiëren en Plakken is het aangewezen om de velden eerst te plakken in Kladblok en vandaar te kopiëren en vervolgens te plakken in het template-scherm in CRM. (Zie ook: snelle acties in het overzichtscherm in de standaard CRMhandleiding). 17

18 B.v. Aanmaken template promomail. De velden zoals {PRE_NAME} en anderen worden gewoon ingetikt in het templatescherm, of gekopieerd van kladblok. Klik op of druk [F12] om het scherm op te slaan. Bevestig vervolgens de naam door op te klikken. 18

19 6) Template/Handlers Controleer in Beheer Hulpbestanden Template Handlers of het onderdeel Programma (d.i. de path naar de exe) klopt voor Word en Excel. 7) Documenttypes Mogelijkheid om diverse documenttypes met een eigen kleurcode aan te maken. Het documenttype maakt per organisatie deel uit van het klassement in de CRMdirectory. 8) Agenda Definieer agendatypes. (of gebruik de standaardwaarden). Definieer agendastatussen. (of gebruik de standaardwaarden). 9) Taken Definieer takenstatussen. (of gebruik de standaardwaarden). 19

20 10)Projecten Optioneel: Definieer projecten. B.v. promotie van een bepaald product. In dit geval een promotie op de aanschaf van een speciale verlichting voor drankautomaten. Klik in de menubalk op of Klik Basis Projecten Opmerking: Projecten bevatten een memo blad en bieden de mogelijkheid om er agendapunten, documenten en taken aan te koppelen. Is er een prestatiemodule aanwezig, dan kunnen ook de prestaties die op het project betrekking hebben, worden gekoppeld. 11)Organisatiecodes Een organisatiecode kan worden toegekend aan een organisatie. Elke organisatie heeft bepaalde kenmerken die alleen tot die organisatie behoren. Dergelijke kenmerken kunnen worden toegekend met behulp van een code. B.v. lid van een bepaalde doelgroep, geografische regio,... Voorbeeld: een bedrijf verkoopt drankautomaten. Er zijn organisatiecodes nodig voor de bezoekdagen: De organisatiecodes zijn dus eigen aan de organisaties. 20

21 Naam: geef een naam in voor de code B.v. Bezoekdag. Groep: selecteer de gewenste groep B.v. Klanten. Contactpersoon verplicht: vink aan als deze verplicht is. Tonen in Agenda: vink aan als deze code in het agenda moet verschijnen. Selecteer het juiste waardetype. B.v. Keuzevak Optielijst: tik hier de mogelijke selecties in voor het waardetype Keuzevak Hier ga je dus het invoerformaat bepalen voor deze organisatiecode: Tekst: gebruik dit type om een invoervak aan te maken voor de ingave van tekst. Numeriek: type om een invoervak aan te maken voor de ingave van getallen. Tevens kan men de lengte en de decimalen opgeven. Datum: type voor invoer in datumformaat. Periode: type voor invoer in periodeformaat (maand, jaar). Tijd: type voor invoer in tijdformaat (uren, minuten). Aankruisvakje: type dat twee waarden kan aannemen. Keuzevak: type om bijkomende informatie d.m.v. een keuze in te brengen. Deze synchronisatie verloopt van Wings in de richting van CRM. Men kan een organisatiecode aanmaken en die synchroniseren met een bestaand Wingsveld of een bestaand gebruikersveld. Organisatiecodes en het gebruik van de synchronisatie met Wings-velden Naast een aantal vaste Wings-velden kun je de inhoud van een organisatiecode ook bepalen door er een gebruikersveld van Wings in over te nemen. 21

22 B.v. Gebruik van de importcode met een gebruikersveld klanten Sluitingsdag. Deze wordt dan als organisatiecode opgenomen. Als alle gegevens zijn ingevuld, kan de organisatiecode worden opgeslagen. Klik op of druk [F12] om de organisatiecode op te slaan Bij het opslaan van de organisatiecode verschijnt de volgende boodschap: Als je hier Ja selecteert is de code voor elke medewerker toegankelijk. Indien je Nee selecteert dien je zelf de code toe te kennen aan de gewenste medewerker(s). (Zie ook verder: Beveiliging: niet iedereen moet alles kunnen zien ). Optioneel: Definieer organisatie codes-groepen. B.v. Klanten en leveranciers. Optioneel: Definieer organisatie codes-koppelingen. 22

23 12)Personencodes Een personencode kan worden toegekend aan een contactpersoon. Elke contactpersoon heeft kenmerken die eigen zijn aan die contactpersoon en die geen verband houden met de organisatie van die contactpersoon. B.v. Hoofd aankoop, lid support, technieker... B.v. een bedrijf verkoopt drankautomaten aan klantcontacten (organisaties). Hiertoe dient een persoon code te worden aangemaakt. Enkele voorbeelden van personencodes: -Vertegenwoordiger. -Beslissingsnemer. -Hoofd aankoop Praktisch voorbeeld: -Zaakvoerder (zakelijk, aankruisvak) De personencodes zijn dus eigen aan de contactpersonen. Het aanmaken van personencodes en organisatiecodes verloopt op analoge wijze. Optioneel: Definieer personen codes-groepen. Optioneel: Definieer personen codes-koppelingen. 23

24 13)Beveiliging: niet iedereen moet alles kunnen zien Via Gebruikers en Codes kun je bepalen welke gebruikers welke codes mogen zien. Indien bepaalde codes (organisatie- en personencodes) niet toegekend zijn aan alle medewerkers kun je deze per medewerker toekennen: Ga naar Beheer Hulpbestanden Medewerkers & Codes Dubbelklik op de beschikbare code. Hierdoor wordt deze overgeheveld naar de kolom Geselecteerd. of Klik op de toe te kennen code en. Hierdoor wordt de code overgeheveld naar de kolom Geselecteerd. Deselecteren, om de code terug naar de beschikbare codes over te hevelen. Alle codes selecteren Alle codes deselecteren 24

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie