Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie"

Transcriptie

1 Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie Batibouw 25 februari 2011 Ir. Yves Vanhellemont Laboratorium Renovatie (WTCB) Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prioritaire thema s: Energie en gebouwen Renovatie en onderhoud van muren en gevels Akoestisch comfort Toegankelijkheid van gebouwen Duurzaam materiaalgebruik Innovatieve prospectie Technology watch (in samenwerking met SIRRIS) Duurzame mobiliteit (in samenwerking met OCW) Missie: Rechtstreekse en multidisciplinaire technische ondersteuning Informatie en collectieve vorming Marktverkenning, informatieverspreiding en innovatiestimulering Doelgroep: Alle Brusselse ondernemingen actief in de bouwsector In samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel Hoofdstad WTCB Gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via InnovIRIS Poincarélaan Brussel (0) (0)

2 Algemeen Kelders: geheel of gedeeltelijk ingegraven vertrek. Initieel als Bufferruimte tussen de vochtige, koude ondergrond en de leefruimte Opslagplaats voor allerhande goederen, ondermeer dankzij het relatief constante koele klimaat Soms ook wel als gebruiksruimte, bijvoorbeeld een keuken Tegenwoordig steeds meer: Gebruiks-, werk- of woonruimte En dit stelt hogere eisen aan de eigenschappen van de kelder. Algemeen Bouwfysische randvoorwaarden: Waterinfiltratie Capillair vocht Zouten Thermische inertie Ventilatie Andere randvoorwaarden: Beperkte hoogte van de ruimte, geluid en trillingen, waterafvoerleidingen, beperkt daglicht, toegankelijkheid, Volledig overzicht, zie artikel Renovatie van kelders, WTCB-contact, 2/2009 2

3 Capillair vocht Van zodra de keldermuren direct in contact staan met grond, kan de muur vocht opslorpen. Grond is eigenlijk nooit helemaal droog: vocht door regenwater, of in de capillaire zone boven het grondwaterniveau. Enkel bij relatief hooggelegen gronden (voldoende hoog boven het grondwaterniveau), die ook een verharding hebben, kan je zeer droge grond aantreffen. Woningen die daaraan grenzen hebben vaak relatief tot geen last van capillair vocht in kelders. Vocht in de grond bevat ALTIJD zouten. Soms weinig, soms veel, dat hangt van veel factoren af. Afhankelijk van het soort zout en de temperatuur en vochtigheid, kristalliseren ze uit, of gedragen ze zich hygroscopisch. uitbloei Uitbloei Crypto-uitbloei Afdrukken van verf hygroscopiciteit 3

4 Thermische situatie - Condens Kelders zijn koud: tussen 10 C en 15 C. En dit het hele jaar door. Dat heeft een temperend effect op het binnenhuisklimaat: vooral in de zomer draagt dit bij tot het comfort van het gebouw. De permanente koelte zorgt evenwel ook voor een toename van het condensrisico: vocht zal condenseren op de koelste oppervlakken in de kelder (typisch de vloer en de laagste delen van de muren), dit gebeurt vooral in de zomer. In de winter heeft men doorgaans een stuk minder last van condens in kelders. Minimale interventie: enkel ventilatie Ventilatie, ja of nee? Bij complete afwezigheid van ventilatie: Geen verdamping in de kelderruimte meer, derhalve ook geen kristallisatie van zouten en ook geen schade aan metselwerk meer. Stijging van de vochtigheid in de kelder tot quasi 100%: schimmelvorming, condens, corrosie, houtrot,... Geen geschikt klimaat om de kelder derhalve te gebruiken. Risico dat vocht in het metselwerk opstijgt naar hogergelegen verdiepingen. 4

5 Luchtvochtgehalte -> 100% Minimale interventie: ventilatie Ventilatie, ja of nee? Bij maximale ventilatie (ventilatie zoals die omschreven is in de normen voor ventilatie van bvb. Residentiële gebouwen): De nadelen hierboven opgenoemd verdwijnen (of worden in elk geval geminimaliseerd). Groot risico tot zoutschade aan metselwerk. Derhalve: een compromis dient aangehouden te worden. Dat houdt in: Voldoende ventilatie, maar niet teveel (daar is evenwel geen getal op te plakken, hangt af van geval tot geval; meestal is elke ventilatie een verbetering ten opzichte van de bestaande situatie) De bron van ventilatielucht: welke lucht wordt afgevoerd, en welke lucht wordt aangevoerd? 5

6 Minimale interventie: ventilatie Minimale interventie: ventilatie Ventilatie met buitenlucht. Die heeft gemiddeld steeds een relatieve luchtvochtigheid rond de 75 à 85%, temperaturen variëren sterk over een jaar. In de winter is de gemiddelde buitentemperatuur zeer laag. Bij intrede in een kelder warmt die op, waarbij de relatieve luchtvochtigheid daalt tot in de orde van 30 à 40%. Bij zeer koud weer is dit nog lager. Extreem schadelijk voor zoutkristallisatie! In de zomer is de gemiddelde buitentemperatuur ongeveer gelijk aan de temperatuur in een kelder. Een gemiddelde relatieve luchtvochtigheid van 75% zal er dan heersen (wat voldoende is om schimmels te laten groeien). Bij heel warm weer (overdag) zal de luchtvochtigheid (tot 100%) in een kelder evenwel sterk kunnen toenemen, met condens en schimmelvorming tot gevolg. 6

7 Minimale interventie: ventilatie Ventilatie met binnenlucht: die heeft een quasi constante temperatuur van ongeveer 20 C, waarvan de luchtvochtigheid varieert tussen 40% in de winter, en 60% in de zomer. Dat wil zeggen dat de variaties in de kelder (indien met binnenlucht wordt geventileerd), gaan tussen 55% (in de winter) en 80 à 90% (in de zomer). Met andere woorden: nog steeds niet ideaal, maar in elk geval een stuk beter. Zoutkristallisatie zal enorm afnemen, en ook het risico op condens zal sterk afnemen. Minimale interventie: ventilatie 7

8 Minimale interventie: ventilatie Indien TOCH met buitenlucht geventileerd moet worden, dan best het kelderplafond thermisch isoleren. Minimale interventie: ventilatie Conclusie: Bij enkel ventilatie is het aan te raden om binnenlucht in de kelderruimte te blazen, en via kelderramen de kelderlucht naar buiten te evacueren. Dit is geen ideale situatie, maar ze is beter dan het ventileren met buitenlucht. Let wel: enkel relatief zuivere binnenlucht mag toegepast worden, dus bij voorkeur lucht vanuit een inkomhal of een leefkamer of bureau. Geen lucht afkomstig van keukens, badkamers of slaapkamers (die wordt bij voorkeur rechtstreeks naar buiten afgevoerd, zonder eerst via andere ruimtes te passeren). Maar: de situatie is nog steeds niet ideaal. En dat is vooral omwille van de aanvoer van vocht in de keldermuren, en de daaraan gekoppelde zoutkristallisatie. Andere oplossingen dringen zich op. 8

9 Ingrijpender mogelijkheden Drie sporen: Oplossen van de vochtproblemen in de kelder, en vervolgens behandelen als droge muren die eventueel zoutbelast zijn: meestal totaal onrealistisch. De plaats van de kristallisatie veranderen: saneerpleisters. Ervoor zorgen dat er helemaal geen kristallisatie meer is: coatings, kelderdichting, bepleisteringen op membraan, eventueel in combinatie met thermische isolatie. Er moet vanuitgegaan worden dat elke oplossing met thermische isolatie automatish waterdampondoorlatend is. Dergelijke oplossing wordt quasi onvermijdelijk indien er vochtgevoelige materialen opgeslagen worden in de kelders (kleding, papier,...) of met vochtgevoelige materialen wordt gewerkt (hout,...) Eerste spoor: oplossen vochtprobleem Dit houdt in: Het inpakken van de buitenkant van het gebouw (het deel onder het maaiveld), om alle zijdelingse infiltratie te verhinderen. Zie tabellen boven. Bij voorkeur enkel dichtingsmembranen gebruiken, enkel deze kunnen 100% dichtheid garanderen. Het stoppen van infiltraties via de funderingen en de vloer: opbreken vloer en herleggen, met de geschikte waterdichtingen. Bovendien het behandelen van het opstijgend vocht in de muren (wat niet met dit inpakken verholpen kan worden). Binnenafwerking met zoutbestendige opllossingen (bepleistering op membraan, voorzetwand,...). Eigenlijk is dit enkel een methode die bij vrijstaande gebouwen toegepast kan worden, en bovendien dient er opgelet worden dan de stabiliteit niet in het gedrang gebracht wordt. 9

10 Eerste spoor: oplossen vochtprobleem Saneerpleister (Sanierputz) Een type pleister dat ontwikkeld is om: Te weerstaan aan vocht. Op die manier kan dit op een vochtige ondergrond aangebracht worden. Vocht- en dampdoorlatend is: op die manier zal een vochtprobleem niet verplaatst worden bij toepassing van een saneerpleister. Een poriënstructuur hebben om toe te laten dat er veel zouten uitkristalliseren zonder dat de pleister beschadigd wordt. Men spreekt dan ook van zoutbergende pleisters 10

11 Saneerpleister (Sanierputz) Voordelen: proper uitzicht, zonder dat een eventueel vochtprobleem verplaatst wordt. Een bepleistering die een minimum aan nabehandeling of nevenbehandelingen nodig heeft. Nadelen: Beperkte duurzaamheid: afhankelijk van de situatie spreekt men van duurzaamheden tussen 5 en 15 jaar (omdat de zouten op den duur wel de poriën helemaal gevuld hebben en dan toch schade beginnen aanrichten). Indien in tussentijd de vocht- en zoutbron gestopt wordt, dan is de pleister in principe onbeperkt duurzaam. Hygroscopische zouten kunnen vochtvlekken blijven veroorzaken. Mag enkel geschilderd worden met dampdoorlatende verven, anders wordt de werking tenietgedaan (bvb. silicaatverven, kalkverven) Dampondoorlatende oplossingen 11

12 Dampondoorlatende oplossingen Vocht zoekt steeds zijn weg, en veel verder dan men zou vermoeden Preventieve injecties Doel: verhinderen dat vocht, nadat het niet meer kan verdampen in een kelder (door toepassing van een waterdampdichte oplossing) zich verplaatst (typisch naar de gelijkvloerse verdieping). We spreken over een preventieve injectie omdat het vaak gaat om het injecteren van droog metselwerk, wat nadat de dampdichte afwerking is aangebracht, pas nat zal worden. Bij gebouwen waar de gelijkvloerse verdieping reeds is beschermd (door een membraan aan de muurvoeten) is dergelijke bijkomende injectie niet nodig. 12

13 Preventieve injectie: injectieniveau Uitvoering: heel gelijkaardig als bij klassieke injecties, enkel groot verschil t.a.v. het injectieniveau. Het injectieniveau moet gekozen worden zodat er geen zijdelingse infiltratie meer kan voorkomen boven het injectieniveau. Op die manier kan er geen grondvocht (stijgend of zijdelings indringend) meer boven het injectieniveau voorkomen, en is het gebouw boven het injectieniveau dus gevrijwaard. Preventieve injectie: injectieniveau injectieniveau 13

14 Preventieve injectie: injectieniveau Membraan Drainage Drainage Injectieniveau (bij vochtgevoelige vloerstructuur of bedekking) Noodzakelijkheid tot draineren indien er mogelijkheid is tot accidentele waterinfiltratie tussen membraan en muur (bij felle regen, aanwezigheid van ondoordringbare grondlagen zoals klei, ) Preventieve injectie: injectieniveau Membraan Injectieniveau (bij vochtongevoelige vloerstructuur of bedekking) 14

15 Preventieve injectie: andere muren Definitie: Binnenmuur = een muur die in de kelder langs beide zijden toegankelijk is. Een muur die dus derhalve helemaal in de betrokken kelder ligt. Buitenmuur = een muur die niet langs beide zijden toegankelijk is. Dat kan een muur zijn die aan de andere kant in contact is met grond. Maar dit slaat ook op muren die gemeenschappelijk zijn met de buren (bijvoorbeeld bij rijhuizen). Gemene muren worden als buitenmuren beschouwd omdat men niet kan controleren wat er aan de andere kant gebeurt (vloerniveau? Wordt dit verhoogd? Stort de buurman zijn kelder vol puin?...) Preventieve injectie: binnenmuren Binnenmuren kunnen geïnjecteerd worden alsof het gaat om muren die boven het maaiveld zitten. Dus de injectietechniek verschilt niet van gewone injecties. Men kan ze dus perfect vlak boven het voerniveau injecteren. Maar dit hoeft niet. Men kan ze evengoed vlak onder het plafond injecteren, en de muren afwerken met een vochtongevoelige afwerking. 15

16 Preventieve injectie: buitenmuren Buitenmuren die aan grond grenzen: zie schema s boven. Buitenmuren die eigenlijk gemene muren zijn (dus aan de andere kant is er een kelder van de buren). Wij zijn geneigd om aan te raden om deze ook vlak onder het plafondniveau te injecteren, aangezien er niet gecontroleerd kan worden wat aan de andere kant gebeurt (en aangezien men vaak ook geen juist idee heeft waar exact het vloerniveau in de kelder van de buren zit). Preventieve injectie: verspringende injectieniveaus Als er in de kelder sommige muren onderaan zijn geïnjecteerd, en andere bovenaan, dan moeten die verschillende niveaus verbonden worden met verticale injectielijnen. Dat gebeurt typisch in hoeken. Aangezien er in elke kelder wel minstens enkele muren bovenaan geïnjecteerd dienen te worden, kan men er voordeel bij hebben om ook de binnenmuren steevast bovenaan te injecteren. Op die manier vermijdt men de verticale injectielijnen. Men is dan wel verplicht om ook de binnenmuren af te werken met een vochtongevoelige muurafwerking. Maar dit is waarschijnlijk toch steeds het geval, aangezien keldermuren waarschijnlijk wel zouten bevatten, en dergelijke afwerking moet geplaatst worden. 16

17 Coatings ter afwerking Bij toepassing van een coating op de keldermuur is enkel een écht waterdampondoorlatende coating enigszins te verantwoorden. En daar kunnen we eigenlijk enkel de epoxycoatings toe rekenen. Andere verfsystemen zijn niet geschikt, aangezien ze toch nooit helemaal dampdicht zijn, en derhalve last blijven hebben van zoutkristallisatie. Voordeel van epoxycoatings: in principe heel duurzaam, weinig laagdikte. Nadelen: moeilijke hechting van andere afwerklagen op de coating. Problematische hechting op verpoederende ondergrond (het metselwerk moet derhalve heel agressief gereinigd worden). Bij scheurtjes in de coating zal deze zone extra hard aangetast worden door zouten. Bovendien duur, en vooral veel geurhinder (niet ecologisch) Coatings ter afwerking 17

18 Cementeringen (kelderdichting) Er bestaat een zeer grote variatie in producten (samenstelling, granulaten, waterwerend of niet, polymeergemodificeerd). Algemene kenmerken zijn: Prima voor vochtige ondergrond Meestal goed bestand tegen vocht Zeer goede hechting (vaak té goed, verwijderen van dergelijke laag is quasi onmogelijk zonder schade aan de ondergrond) Daarom zijn ze sinds de helft van de 19e eeuw zeer populair als binnen- en buitenbepleistering. Maar: zeer dampdicht, wat ze problematisch maakt voor gevelafwerking, maar net weer goed voor kelderafwerking. Helaas zijn ze niet helemaal dampdicht. Cementeringen (kelderdichting) Door de beperkte dampdoorlaatbaarheid is het dus nodig, om bij hun toepassing, toch te denken aan preventieve injecties. Maar aan de andere kant heeft de zeer lichte dampdoorlaatbaarheid dan weer een invloed op de duurzaamheid: zeker in geventileerde en/of verwarmde ruimtes kan de duurzaamheid van deze cementeringen beperkt zijn. 18

19 19

20 Toepassing van membranen Volledig waterdampdichte oplossing. In principe is er dan ook een grote vrijheid om nadien een afwerking te kiezen op deze membranen. Toepassing van membranen 20

21 Thermisch isoleren Temperatuur tussen 10 C à 15 C: om verwarming van de bovengronds liggende leefruimtes te verminderen, kan isolatie van het kelderplafond overwogen worden. Bij gebruik van de kelder als leefruimte is 10 C à 15 C te koud, en is zelfs in de zomer verwarming nodig. In dat geval is thermische isolatie aangewezen (idealiter op vloeren en muren). Beide manieren van isolatie houden verlies van thermische inertie in: de koelende werking van een kelder zal wegvallen, hetgeen het zomercomfort van het gebouw negatief kan beïnvloeden. Het voordeel van minder verwarmen kan tenietgedaan worden door de grotere noodzaak tot afkoelen in de zomer. Thermisch isoleren Thermische isolatie met gesloten cellen zijn niet capillair, en kunnen in principe rechtstreeks op een vochtige muur aangebracht worden. Bij gebruik van vochtgevoelige isolatiematerialen (bijvoorbeeld rotswol, cellulose,...) moet eerst een vochtscherm worden geplaatst. Meestal zal de isolatie worden geplaatst in de ruimte zelf, en dienen dus de aanbevelingen voor binnenisolatie toegepast te worden: dampscherm en het verder laten lopen van de isolatie over plafonds, muren en vloeren. Overigens loont meestal het isoleren van de vloer het meest (is het koudste oppervlak in de kelder). Heel soms kan men een soort van buitenisolatie toepassen in een kelder. Het gebeurt immers dat men in een kelder niet alle ruimten wil isoleren. Bijvoorbeeld één ruimte, waarbij men de andere ruimtes in de kelder wil behouden voor bvb het stockeren van voedsel of wijn. In dat geval kan er lokaal een buitenisolatie worden toegepast (vb. zie verder) 21

22 Thermisch isoleren 1. Binnenafwerking 2. Latwerk (waardoor er een leidingspouw ge creëerd wordt) 3. Dampscherm 4. Thermische isolatie 5. Secundaire structuur 6. Bestaand metselwerk Thermisch isoleren Condensatie en schimmelvorming ter hoogte van een aansluitende muur waar de isolatie niet over doorloopt Men laat de isolatie doorlopen op de vloer om de vorming van koudebruggen te vermijden. 22

23 Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Voorbeeld 2: kelder van een rijwoning Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Isoleren van de ganse binnenruimte (ook de vloer niet vergeten) 23

24 Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Isoleren van één ruimte (ook de vloer niet vergeten) Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 Isoleren van één ruimte (ook de vloer niet vergeten) scenario 2, met behoud van een deel van de thermische inertie tuin 24

25 Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Isoleren van twee ruimtes (ook de vloer niet vergeten) Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 Isoleren van twee ruimtes (ook de vloer niet vergeten) scenario 2, met behoud van een deel van de thermische inertie tuin 25

26 Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Injectieniveau, alles onder het plafond Voorbeeld Buur 1 Straat Buur 2 tuin Verspringende injectieniveaus 26

27 Enkele referenties WTCB Technische voorlichting 210, vocht in gebouwen Isolatie en binnenafwerking, WTCB-contact 1/2006 Dichtheid van ingegraven constructies uit gewapend beton, WTCBcontact juni 2007 Renovatie van kelders, WTCB-contact 2/2009 Thermische isolatie van bestaande muren, WTCB-contact 3/

Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie

Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie Renovatie van kelders vocht, isolatie, ventilatie Batibouw 25 februari 2011 Ir. Yves Vanhellemont Laboratorium Renovatie (WTCB) Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding OPSTIJGEND VOCHT Rewah nv Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Diagnose: opstijgend vocht! - Vlekvorming - Geurhinder - Vochtig pleisterwerk - Schimmels - Zoutuitbloeiingen

Nadere informatie

BATIBOUW 2011 25 februari 2011

BATIBOUW 2011 25 februari 2011 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf www.wtcb.be BATIBOUW 2011 25 februari 2011 Antoine Tilmans, ir Afdeling Klimaat, Installaties en Energieprestatie WTCB - Wetenschappelijk en Technisch

Nadere informatie

Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie

Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie Materiaaltechnische sanering van metselwerk, ter voorbereiding van een energetische renovatie Yves Vanhellemont Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Waarom? Een energetische renovatie

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel ISOLATIE VAN MUREN BIJ RENOVATIE Pierre DEMESMAECKER Institut de Conseil et d Etudes en Développement

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2

Taak constructies. Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave. 1MAK a 2015-2 Taak constructies Architecten en ingenieurs: Goossens & Partners. Dries de Burggrave 1MAK a 2015-2 Bouwknoop 1 Het gaat om een bouwknoop omdat de verticale muur verbonden wordt met een hellend dak. Detailtekening

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Binnenhuispolluenten: hoe ze te beperken? Leefmilieu Brussel Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine HERINCKX CSTC - WTCB Vochtbestrijding in bouwwerken Sandrine Herinckx - 2014

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE ONTVOCHTIGERS VAN DE LONGHI Ontvochtigers Ontvochtigers bestaan al vele jaren. Ze worden meestal aangeschaft in de herfst en winter wanneer het koud en vochtig is. Ook u kunt

Nadere informatie

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 Hoogwaardig injectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht in muren Enkel te gebruiken na raadpleging van onze technische

Nadere informatie

Condensatie op dubbele beglazingen

Condensatie op dubbele beglazingen Algemeen Het verschijnsel oppervlaktecondensatie op dubbele komt voor in drie vormen, te weten: op de buitenzijde of positie 1; op de spouwzijdes 2 en 3 van de dubbele beglazing; op de binnenzijde of positie

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak!

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Jörg Wijnants fdeling Technisch dvies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie (inwendige) condensatie

Nadere informatie

Injecteren tegen opstijgend vocht

Injecteren tegen opstijgend vocht Injecteren tegen opstijgend vocht Basisprincipes Capillair opstijgend grondvocht = vocht dat uit de bodem langs deporiën in de muur opstijgt Dit kan enkel bij een ideale poriëndiameter (zoals bvb in baksteen).

Nadere informatie

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB

Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Waterdichtheid verzekeren ter hoogte van aansluitingen tussen wanden: een noodzaak! Laurent Lassoie Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB Inleiding Infiltraties 54 % schimmel (// vocht) condensatie

Nadere informatie

Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil

Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf http://www.wtcb.be Implicaties van lageenergieconstructies voor de ruwbouw Onvolkomenheden in de isolatie van de gebouwschil Sven Eeckhout, ing.,

Nadere informatie

Vocht, schimmels & gezondheid

Vocht, schimmels & gezondheid Vocht, schimmels & gezondheid Ongeveer 15 procent van de woningen in Nederland is vochtig. Te veel vocht vermindert de kwaliteit van de binnenlucht. Dit kan luchtweg- en andere gezondheidsklachten bij

Nadere informatie

Heeft luchtdicht bouwen wel zin? copyright: Innoceal bvba

Heeft luchtdicht bouwen wel zin? copyright: Innoceal bvba Heeft luchtdicht bouwen wel zin? HEEFT LUCHTDICHT BOUWEN WEL ZIN? WAAROM? - Europees streven naar energieneutrale gebouwen tegen 2020 - bouwregelgeving volgt en verlaagt gestaag het toegelaten E-peil -

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Diagnosetools voor renovatie Leefmilieu Brussel Diagnose van de isolatie van de gebouwschil Gauthier KEUTGEN ICEDD Doelstelling(en) van de presentatie De aandacht vestigen op

Nadere informatie

> Verwarmen en ventileren

> Verwarmen en ventileren > Verwarmen en Verwarmen en Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het allemaal voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees

Nadere informatie

Sint-Bernadettewijk. Problemen en oorzaken - UITTREKSEL. Maart 2014. WoninGent CVBA-SO Brusselsesteenweg 479 9050 Gentbrugge

Sint-Bernadettewijk. Problemen en oorzaken - UITTREKSEL. Maart 2014. WoninGent CVBA-SO Brusselsesteenweg 479 9050 Gentbrugge Sint-Bernadettewijk Problemen en oorzaken - UITTREKSEL Maart 2014 WoninGent CVBA-SO Brusselsesteenweg 479 9050 Gentbrugge Inhoud Inhoud... 2 De Sint-Bernadettewijk... 3 Problematiek... 3 Beschrijving type-woning...

Nadere informatie

Condensatie op mijn ramen

Condensatie op mijn ramen 1-5 De vorming van condensatie op je ramen is niet altijd te wijten aan een fout aan je ramen, het kan het gevolg zijn van een natuurlijk fenomeen. Hoe ontstaat condensatie? Lucht kan, volgens zijn temperatuur,

Nadere informatie

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg INHOUD INHOUD Restauratie en renovatie zijn duurzaam maximaal behoud en gebruik van (historisch)

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter stookolie

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Muren

Duurzaam bouwen. Muren Duurzaam bouwen Muren 1 % zonder isolatie Muren isoleren waar staan we?? 100 80 60 40 20 0 1998 2001 2003 2005 2008 2020 2 Ouderdom woning 3 Energieverlies per 100 m² ca. 1500 m³ aardgas of 1500 liter

Nadere informatie

Drempel(loo)s zonder hindernissen

Drempel(loo)s zonder hindernissen 11/06/2010 Drempel(loo)s zonder hindernissen Stefan Danschutter Contact: sda@bbri.be, Av. P. Holoffe 21, B-1342 Limelette, Tel: 02/655.77.11 Probleemstelling We willen een drempelloze, rolstoeltoegankelijke

Nadere informatie

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk

Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Drempeldetaillering voor toegankelijk buitenschrijnwerk Eddy Mahieu Hoofdadviseur Technisch Advies Probleemstelling We WILLEN: een drempelloze, rolstoeltoegankelijke woning realiseren MAAR zonder dat door

Nadere informatie

Na-isoleren van bestaande buitenmuren

Na-isoleren van bestaande buitenmuren Na-isoleren van bestaande buitenmuren Tips om probleemloos binnenisolatie te voorzien Hoe isoleer je bestaande buitenmuren: in de spouw, aan de binnenzijde of aan de buitenzijde? In deze reeks artikels

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Chemical CO². Negative

Chemical CO². Negative Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten REAXYL Bouwchemie Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals

Nadere informatie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie

Vocht in de woning. Ventileren is gezond en bespaart energie Ventileren is gezond en bespaart energie We staan er meestal niet bij stil, maar de lucht om ons heen bevat vocht. Dat geldt natuurlijk ook voor de lucht in huis. Door transpiratie, douchen, koken en wassen

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. Nummer 25

Vocht & Ventilatie. Nummer 25 Nummer 25 Art.nr. 912697 In deze KlusZo Vocht & Ventilatie Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden en waarom u moet ventileren. In deze

Nadere informatie

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL

Opleiding. Duurzaam gebouw : ENERGIE. Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL. Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Opleiding Duurzaam gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel WORKSHOP GEBOUWSCHIL Thomas GOETGHEBUER MATRICIEL Presentatie van het project 2 Presentatie van het project 3 Presentatie van het project 4 Presentatie

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697 0000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 3-05-2003 4:46 Pagina Nummer 25 Art.nr. 92697 In deze KlusZo Vocht & Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden

Nadere informatie

Zelf uw woning isoleren

Zelf uw woning isoleren kluswijzer Isoleren Zelf uw woning isoleren In Nederland staat isolatie hoog op de lijst van klussen in huis. Geen wonder! Vooral s winters blijken veel woningen een isolatiebeurt te kunnen gebruiken.

Nadere informatie

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE?

BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? BEHANDELEN VAN OPTREKKEND VOCHT INJECTEREN + REPLA of HYDROMENT ZONDER INJECTIE? De firma Hydrosolf Benelux, verdeler van Hydroment vochtregulerend stucwerk, beweert op haar website dat problemen van optrekkend

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw

6IWc Volbouw 1. Deel 2: Volbouw 6IWc Volbouw 1 Inleiding Deel 2: Volbouw Er zijn verschillende manieren voor het bouwen van een passief huis. Een van die technieken is de volbouw techniek. Het wordt ook wel soms de traditionele manier

Nadere informatie

Vereniging van eigenaren

Vereniging van eigenaren este bewoners, rahmslaan 22-62 te Leiden Diverse woningen kampen met vochtige buitenmuren al dan niet in samenhang met vocht- en schimmelplekken. De VVE heeft de firma Cauberg-Huygen een onderzoek laten

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Massief passief bouwen... de baksteenoplossing

Massief passief bouwen... de baksteenoplossing 20 BOUWEN MET BAKSTEEN Massief passief bouwen... de baksteenoplossing voor het passiefhuis Woning te Gent Architect: Kristof Cauchie - Studiebureau: 3DB Aanvankelijk werd het concept van een passiefhuis

Nadere informatie

Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen?

Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen? 1 Seminarie Duurzaam Bouwen : Welke ventilatieoplossingen voor de renovatie van woongebouwen? 7 oktober 2014 Leefmilieu Brussel Ontwerp en onderhoud van ventilatiesystemen Christophe DELMOTTE, Ir CSTC

Nadere informatie

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels

Gevels. 4.1. Inleiding. 4.2. Massieve gevel. 4.3. Spouwmuren. functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels Gevels 4.1. Inleiding 4.2. Massieve gevel 4.3. Spouwmuren functie van de gevel prestatie-eisen van toepassing op gevels traditionele gevel, isolerende blokken binnen- en buitenisolatie 4.1. Inleiding GEVELS

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

ISOLATIE EN RENOVATIE

ISOLATIE EN RENOVATIE ISOLATIE EN RENOVATIE ZONNE-ENERGIE - ISOLATIE - VERWARMING DAKWERKEN - RENOVATIE - ELEKTRICITEIT Dakvensters EEN GEZOND BINNENKLIMAAT Ongeveer 50% van de tijd brengen we binnenshuis door. De kwaliteit

Nadere informatie

Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort.

Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort. Hydrosec, vochtexpert in dienst van uw comfort. Gespoten PUR-isolatie: Hoogste isolatiewaarde Lagere energiefactuur Meer com fort 10 jaar waarborg Vochtwerende gevelbehandeling: W aterdicht Zelfreinigend

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu

Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze. www.linden.be www.pamaflex.eu Al 90 jaar uw bouwpartner... Duurzaam bouwen volgens de passiefbouwwijze www.linden.be www.pamaflex.eu Warmte-/energiebalans bij conventionele bouwwijze 1. Verliezen door muren en vensters 2. Verliezen

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

DE BESTE EN NATUURLIJKSTE WARMTE-ISOLATIE TER WERELD.

DE BESTE EN NATUURLIJKSTE WARMTE-ISOLATIE TER WERELD. DE BESTE VONDST DIE WIJ OOIT HEBBEN GEDAAN, WILLEN WIJ HIER VOORSTELLEN. WANT IS HET NIET HET EENVOUDIGSTE EN NATUURLIJKSTE TER WERELD DAT U HET WARM WIL HEBBEN? DAAROM HEBT U EEN PERFECTE WARMTE-ISOLATIE

Nadere informatie

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda

welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda welkom! algemene bouwkunde ipd-opleidingen breda 1 lesstof in de lessenreeks behandeld. 22 september! inleiding!!! hoofdstuk 1!! wonen woonvormen regelgeving!!! hoofdstuk 1!! bouwmethoden!!! hoofdstuk

Nadere informatie

Matrix van prestatie-eisen

Matrix van prestatie-eisen Matrix van prestatie-eisen DEELDOMEIN GEBOUWTOETSEN BOUWDEELTOETSEN MATERIAAL Functionaliteit organisatie van het grondplan vloeroppervlakten afstemming op antropometrie afstemming op antropometrie gemakkelijke

Nadere informatie

Advieswijzer: verwarmen en ventileren

Advieswijzer: verwarmen en ventileren 100% wonen Vochtproblemen in huis, condens op de ramen, een beschimmelde muur u kunt het voorkomen door goed te en te verwarmen. Zorg voor voldoende frisse lucht in huis. Lees deze advieswijzer aandachtig

Nadere informatie

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer

Lage energierenovatie van een 100 jarige woning. Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Lage energierenovatie van een 100 jarige woning Cyndie Hanssens ; architect en bouwheer Algemeen Woning gelegen in Spiere, bouwjaar 1900, volsteense muur Authentieke elementen Goede structuur Groene ligging

Nadere informatie

GEEF LUCHT AAN JE HUIS!

GEEF LUCHT AAN JE HUIS! GEEF LUCHT AAN JE HUIS! Zorg voor een gezonde woning: geef vocht en schadelijke stoffen geen kans! Laat voortdurend frisse lucht binnen via een ventilatiesysteem, ventilatierooster of door een raam op

Nadere informatie

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel

Binnenluchtkwaliteit. Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Binnenluchtkwaliteit Infoavond 18 november 2010 - Mortsel Logo Antwerpen vzw Borstkanker Roken Vaccinaties Ongevallen Geestelijke gezondheid Voeding & beweging Milieu & Gezondheid Goed of fout? Binnen

Nadere informatie

Instructie Ventilatie

Instructie Ventilatie Instructie Ventilatie Type woning Bij de bouw van een woning wordt er rekening mee gehouden dat de woning geventileerd kan worden. Hierin is onderscheid te maken in 3 type woningen; woningen met luchtkanalen,

Nadere informatie

Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen?

Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen? Negen vochtproblemen in uw woning: hoe kan u ze vaststellen? Inhoudsopgave - Hoofdstuk 1 - Heeft u last van een vochtige kelder? - Hoofdstuk 2 - Stelt u waterinfiltratie vast in uw woning? - Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon HydroProtect

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon HydroProtect Titel Tekst Orange Nano Guardon HydroProtect Schade door vocht Minerale bouwmaterialen absorberen vocht, door de capillaire werking worden water en daarin opgeloste mineralen tot diep in het materiaal

Nadere informatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie

Goed isoleren is vakwerk. Wat u moet weten over na-isolatie BRANCHEORGANISATIE NA-ISOLATIE Goed isoleren is vakwerk Wat u moet weten over na-isolatie INLEIDING GOED ISOLEREN IS VAKWERK Een goed geïsoleerd huis is prettig om in te wonen. Het is goed voor het wooncomfort,

Nadere informatie

STOP OPSTIJGEND VOCHT!

STOP OPSTIJGEND VOCHT! STOP OPSTIJGEND VOCHT! SNEL EENVOUDIG DOELTREFFEND SUPERSNEL & EENVOUDIG Boren, injecteren en klaar GEBRUIKSVRIENDELIJK Solventvrij, niet bijtend & reukloos PROPER Geen risico op morsen dankzij de precieze

Nadere informatie

Duitse kwaliteit en technologie

Duitse kwaliteit en technologie Duitse kwaliteit en technologie Eurovent producten zijn vervaardigd met het gebruik van de nieuwste technologie en de betrokkenheid van de beste isolatie specialisten. Zij hebben samen meer dan 20 jaar

Nadere informatie

Traditioneel parket op vloerkoeling.

Traditioneel parket op vloerkoeling. Traditioneel parket op vloerkoeling. Traditioneel parket op vloerkoeling. De consument wordt steeds meer op zijn wenken bediend als het gaat om meer comfort in en rondom het huis. Veel nieuwbouw wordt

Nadere informatie

als het over ventilatie gaat...

als het over ventilatie gaat... als het over ventilatie gaat... Made in Belgium by Sanutal Hoogefficiënte tegenstroomwarmtewisselaar Systeem D Slim ventileren met terugwinning van energie air Tallinn hoofdstad van Estland, zuiverste

Nadere informatie

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin...

Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Isolatie plaatsen en de kiertjes niet afdichten? Een jas die niet dicht kan, heeft toch ook geen zin... Woonvocht en oppervlaktecondensatie De mens zelf produceert steeds een hoeveelheid waterdamp door

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Met KOMO en Duitse Attesten

Met KOMO en Duitse Attesten Verlaag uw verwarmingskosten! Met KOMO en Duitse Attesten Eenvoudig Proper Perfect Energie en milieu Spaar energie! Het verminderen van het energieverbruik is een van de belangrijkste onderwerpen van onze

Nadere informatie

Renovatie van kelders

Renovatie van kelders Dit artikel over kelderrenovaties luidt het begin in van een artikelreeks waarbij de actuele problemen in verband met renovatie en duurzame ontwikkeling op multidisciplinaire wijze behandeld zullen worden.

Nadere informatie

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren?

Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze houtchips verbeteren? 1. Het chippen van het hout: Zorg dat het hout kan voordrogen, leg het hout enkele maanden op een stapel op een plek waar de wind er goed bij

Nadere informatie

LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau. Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen. Context

LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau. Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen. Context LAGE ENERGIE RENOVATIE: YES WE CAN! Christophe Marrecau 7 & 8 november Passiefhuis-Platform 2009 vzw Woensdag 21 april 2010 Eco-Bouwpools Ecohuis Antwerpen Context 128 m2 woonopp. over 2 bouwlagen garage

Nadere informatie

TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding

TECHNISCH DOSSIER. Mogelijke gevolgen van doorsijpeling van water. Oplossingen. Samenstelling van de ingegraven wanden. Inleiding TECHNISCH DOSSIER Deze technische voorlichting beperkt zich tot kleine en middelgrote gebouwen met volledig of gedeeltelijk ingegraven ruimtes (kelders, woon- of werkruimtes) op een beperkte diepte (tot

Nadere informatie

Bouwtechnische keuring

Bouwtechnische keuring Bouwtechnische keuring Datum: Opdrachtgever: zaterdag 23 maart 2013 Janssens Peter Straat: Kastanjedreef 12 Plaats: Baasrode Zonnelaan 17-1860 Meise info@teptec.be www.teptec.be 1 Inhoud Gegevens Opdrachtgever

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst.

Bij deze isolatietechniek wordt de isolatie aan de buitenzijde van de gevelmuren geplaatst. Op deze isolatie wordt een nieuwe afwerking geplaatst. Wat is buitenmuurisolatie? De meeste woningen, gebouwd voor 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. In deze gevallen is een spouwmuurisolatie geen optie en moet u kiezen voor de isolatie van buitenmuren

Nadere informatie

. Nummer de bladzijden; schrijf duidelijk en leesbaar. ~~

. Nummer de bladzijden; schrijf duidelijk en leesbaar. ~~ TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Examen/tentamen: Faculteit Bouwkunde Vakgroep FAGO FAGO/HS - - - - Bouwfysica: Codenummer: Datum: Tijd: Warmte en Vocht 78270 26juni2002 14:00-17:00 uur. Zet op elk blad

Nadere informatie

Renovatie en waterdichting

Renovatie en waterdichting Voor bouwprofessionals Renovatie en waterdichting Sanering van keldermuren bij vocht- en zoutbelasting n Saneerpleistersystemen n Bitumenafdichtingslagen n Horizontale afdichting www.pci-afbouw.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt.

Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Door beddengoed op 60 C te wassen dood je huisstofmijt. Is 22 C de ideale slaapkamertemperatuur? Ventileren = verluchten CO kan je proeven Als het buiten koud is, verlucht je niet. Als je aan een drukke weg woont verlucht je beter niet. Hoeveel kan je best

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Goed isoleren is belangrijk. Voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur. Wie zijn dak

Nadere informatie

Na-isolatie van muren

Na-isolatie van muren Na-isolatie van muren Aandachtspunten en kwaliteitsbewaking Joost Beke, expert-architect (joost.beke@expert-architect.be) Na-isolatie van muren Inleiding Mogelijkheden Algemene aandachtspunten Isolatietechnieken

Nadere informatie

REFLECTIE? SLIM GEVONDEN!

REFLECTIE? SLIM GEVONDEN! REFLECTIE? SLIM GEVONDEN! HET HITTESCHILD ALUTHERMO, HET HITTESCHILD is een dun, reflecterend isolatiemateriaal met uitzonderlijke eigenschappen die een zeer eenvoudige plaatsing mogelijk maken. Het product

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details

Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Opleiding Duurzaam gebouw: Renovatie met een hoge energie-efficiëntie: technische details Leefmilieu Brussel DAKISOLATIE BIJ RENOVATIES Pierre DEMESMAECKER Institut de Conseil et d Etudes en Développement

Nadere informatie

Perfecte combinatie van betrouwbaarheid en ecologie DB+ beschermt tegen bouwschade en schimmel DB+ damprem uit bouwpapier

Perfecte combinatie van betrouwbaarheid en ecologie DB+ beschermt tegen bouwschade en schimmel DB+ damprem uit bouwpapier Perfecte combinatie van betrouwbaarheid en ecologie DB+ beschermt tegen bouwschade en schimmel DB+ damprem uit bouwpapier Intelligent en ecologisch SYSTEEM DB+ Het damprem- en luchtdichtingssysteem DB+

Nadere informatie

Mogelijke oplossingen op begane grond

Mogelijke oplossingen op begane grond Presentatie 3: De aansluiting met ruwbouw, dakdichting en binnenvloer Uitvoering en impact op het bouwproces. Eddy Mahieu Technisch Advies & Consultancy Pagina 1 Probleemstelling We WILLEN: een drempelloze,

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen

Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen Het gamma massieve elementen voor duurzame woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.eu www.pamaflex.eu WINNER BELGIAN BUILDING AWARDS I 13 Het bereik van de elementen, ontwikkeld door

Nadere informatie

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall.

Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Nieuw systeem Ontdek het perfecte buitengevelisolatiesysteem met Powerwall. Geschikt voor een waaier aan gevelafwerkingen. Studiebureau Omgeving-Mortsel Nieuw systeem Goed isoleren is belangrijk. Voor

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.500 / BV / 07-2003 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Vocht Inleiding Vocht kan de

Nadere informatie

Studienamiddag Energetische renovatie van woningen 9 juni 2015 VAC, Gent CAPILLAIR ACTIEVE SYSTEMEN VOOR BINNENISOLATIE. Evy Vereecken, Staf Roels

Studienamiddag Energetische renovatie van woningen 9 juni 2015 VAC, Gent CAPILLAIR ACTIEVE SYSTEMEN VOOR BINNENISOLATIE. Evy Vereecken, Staf Roels Studienamiddag Energetische renovatie van woningen 9 juni 215 VAC, Gent CAPILLAIR ACTIEVE SYSTEMEN VOOR BINNENISOLATIE Evy Vereecken, Staf Roels Afdeling Bouwfysica Departement Bouwkunde KU Leuven, Belgium

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

Leem. 100% natuurlijk bouwmateriaal

Leem. 100% natuurlijk bouwmateriaal Leem De grondstof leem wordt al eeuwen gebruikt als afwerking voor wanden. Het is in grote delen van Europa verdrongen door het gips dat we nu als stucwerk kennen. Maar toch wordt het nog veel gebruikt

Nadere informatie

Ondergrondse constructies

Ondergrondse constructies Ondergrondse constructies 2.1. Funderingen bouwputten prestatie-eisen funderingssystemen 2.2. Ingegraven constructies waterdichte bescherming drainage bekuiping 2.1. Funderingen BOUWPUTTEN stabiliteit

Nadere informatie

Intelligent luchtdicht renoveren

Intelligent luchtdicht renoveren Isoleren voor morgen Geselecteerde merken voor een duurzame constructie Intelligent luchtdicht renoveren Belang van luchtdichtheid bij isolatie (niet enkele energieverlies, condens,...) Hoe luchtdicht

Nadere informatie

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen.

Algemeen: door het toepassen van gevelisolatie is dan ook veel energie te besparen. Gevelisolatie Dit verhaal bevat: een korte beschrijving van een aantal voor gevelisolatie belangrijke bouwfysische principes. een uitleg over de berekening van de warmteweerstand uitleg diverse soorten

Nadere informatie

SAMEN IS ZOVEEL BETER!

SAMEN IS ZOVEEL BETER! SAMEN IS ZOVEEL BETER! HET HITTESCHILD INLEIDING Voor een goede thermische en akoestische isolatie moet je in principe verschillende lagen uit verschillende materialen, elk met zijn specifieke eigenschappen,

Nadere informatie

Het compacte dak. Probleemstelling platte daken

Het compacte dak. Probleemstelling platte daken Het compacte dak Probleemstelling platte daken Platte daken zijn aan de buitenkant steeds voorzien van een soepele waterdichting die altijd sterk dampremmend is (met een µd-waarde van minimaal 15m tot

Nadere informatie

1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen

1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen 1.2. Isolatie- en dichtingsmaterialen MATERIALEN VOOR WARMTE-ISOLATIE 3 4 2 Warmtetransport in een poreus materiaal 1 DROOG 1. geleiding door de materiaalmatrix 2. geleiding door het poriëngas 3. convectie

Nadere informatie