Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 3e kwartaal 2016"

Transcriptie

1 9 ingekomen verzoeken Stijging meeste verzoeken Q3 MaDi ombudsman verwijst terug naar de eerst lijn 1. Inleiding Dit is de 3e rapportage van Deze rapportage bevat het overzicht van de verzoeken aan de ombudsman die gaan over de Schuldhulpverlening in Amsterdam. Deze dienstverlening is verdeeld per gebied/stadsdeel en per dienstverlener. De verdeling is als volgt: in stadsdeel centrum kan men voor hulp naar stichting CentraM. In Noord is de stichting Doras actief. In Zuid is PuurZuid de aangewezen schuldhulpverlener. Hierbij in aanmerking genomen dat Doras en PuurZuid samen zijn opgegaan in De Sociale Maatschap. Woont men in Oost, dan is de stichting Civic de uitvoerende schuldhulpverlener. In West kan men terecht bij de stichting ABC Alliantie Welzijn en in Nieuw-west kan men naar SEZO. Woont men in Zuidoost, dan wordt men doorverwezen naar stichting MaDi. Vergeleken met het vorige is er een flinke stijging van het aantal binnen gekomen verzoeken. Ondanks de signalen over slechte communicatie ziet de ombudsman ook dat er hard gewerkt wordt door de schuldhulpverleners 2. Signaleringen 2.1 geen voortgang in het traject In vijf zaken zijn de verzoekers van mening dat er geen voortgang in hun traject zit. In twee zaken bijvoorbeeld zeggen de verzoekers meer dan een jaar bezig te zijn met hun traject maar dat er weinig vooruitgang is geboekt (zie de zaken 2180, 2246). 2.2 terug verwijzing eerste lijn Opvallend dit is dat de ombudsman in 6 van de 9 zaken merkt dat het probleem nog niet bij de schuldhulpverlener zelf is aangekaart. (zie bijvoorbeeld de zaken 2180, 1902, 1896). 2.3 slechte communicatie In twee zaken zeggen verzoekers dat er slecht wordt gecommuniceerd door de schuldhulpverlener (zie hiervoor de zaken 1822 en 1896). In een zaak vindt de verzoeker dat onhoudbaar, gelet op zijn situatie en afhankelijkheid van deze hulpverlener. In de andere zaak is de verzoekster van mening dat de schuldhulpverlener haar wel kan helpen, maar haar niet wil helpen en dat daarover zeer slecht wordt gecommuniceerd. 3. Aanbevelingen 3.1 Goede informatieverstrekking en duidelijke communicatie Gelet op de signalen uit de verzoeken ziet de ombudsman dat de problemen nauw samenhangen met onduidelijke communicatie vanuit de schuldhulpverleners. Trajecten kunnen anders lopen dan verwacht. Belangrijk hierbij is dat de hulpvrager dan wel weet hoe dit komt en wat eventueel het eigen aandeel daarin is of hoe hij kan bijdragen aan een versnelling van het traject. Een klant zou ook van te voren moeten weten waar hij met zijn klacht of probleem over het traject terecht kan. Dit zou aan het begin van de hulpverlening duidelijk moeten gemaakt worden, niet pas aan het einde van een traject. Zo kunnen signalen van de klant tijdig en wellicht eerder worden opgepakt door de organisatie zelf. Dit komt niet alleen ten goede van de hulpverlening aan de klant maar ook het lerend vermogen van de organisatie zelf. Pagina 1

2 4. Actueel 4.1 Hoewel de ombudsman vindt dat er nog een aantal slagen gemaakt moet worden ziet de ombudsman ook dat er hard gewerkt wordt aan de vijf ambities van het Programma Schuldhulpverlening. Zo is eind september de Factpack Schuldhulpverlening Update 2016 gepresenteerd. Hierin is te lezen hoe succesvol verschillende projecten en experimenten ingezet worden ter verbetering van de Amsterdamse schuldhulpverlening. 5. Cijfers 5.1. Aantal verzoeken Gelet op het tweede is er een flinke stijging van verzoeken waarneembaar. Dit zijn 9 verzoeken over schuldhulpverlening binnengekomen. Dat is meer dan het dubbele aantal van het vorige. Figuur eerste tweede derde vierde eerste tweede derde vierde jaar Schuldhulp dienstverleners De 9 verzoeken zijn dit verdeeld over de 6 stadsdelen. Over ABC zijn geen verzoeken ontvangen. Over MaDi Zuidoost zijn dit de meeste verzoeken binnengekomen. Figuur 2. 3 derde Centram Madi ZO SeZO ABC Doras PuurZuid Civic Q Pagina 2

3 Het totaal aantal verzoeken die zijn binnen gekomen over de verschillende schuldhulpverleners, tot en met het derde, geeft het volgende beeld. Waar Doras vorig het grootse aandeel (33%) voor zijn rekening nam, wordt deze plek nu gedeeld met MaDi Zuidoost. Zie figuur 3 en 4. Figuur 3. PuurZuid 17% Civic 17% Centram 8% Madi ZO 25% Doras 25% ABC 0% SeZO 8% Figuur 4. Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Civic PuurZuid Doras ABC SEZO MaDi ZO CentraM Onderwerpen In onderstaande figuur is te zien hoe de verdeling is naar onderwerp. Het zijn gedragingen waarover verzoekers het meest klagen. Opvallend is dit dat veel verzoekers van mening zijn dat er geen voortgang in hun schuldhulpverleningstraject zit. Figuur 5. 10% 20% 50% geen voortgang geen hulp 20% slechte informatievertrekking slechte begeleiding Pagina 3

4 5.3. Inzet Gemeentelijke Ombudsman In het vorige is de ombudsman meer bemiddelend bezig geweest met betrekking tot schuldhulpverleningszaken. Dit is het anders: de ombudsman wijst veel verzoekers op de eerste lijn voorziening; de klachtprocedure van de schuldhulpverlening zelf, die eerst doorlopen zal moeten worden alvorens de ombudsman naar de zaak kijkt. Figuur 6. 7% 43% 50% informatieverzoek bij de gemeente verwijzing eerste lijn verwijzing andere organisatie 6. Samenvatting dossiers 6.1 CentraM Zaak 1616 Een verzoeker gooit een brief in de brievenbus bij de ombudsman, hij vraagt om hulp. De hulp is voor een vriendin die de dag erna ontruimd wordt. De brief is tevens aan de Straatjurist gericht. De ombudsman doet navraag bij CentraM en verneemt, dat de ontruiming niet doorgaat. Hierop neemt de ombudsman telefonisch contact op met de vrouw en verneemt dat dat klopt. Volgens haar is de kwestie m.b.v. de Straatjurist opgelost. De ombudsman sluit het dossier. 6.2 PuurZuid Zaak 1647 Een man vraagt de ombudsman om hulp. Hij klaagt over PuurZuid. Hij zegt dat zijn fraudemelding over zijn ex-vrouw niet wordt opgepakt, omdat hij geen belanghebbende zou zijn. Ook wil hij dat PuurZuid hem informatie geeft over de schuldhulpverlening van zijn ex-vrouw. De ombudsman bekijkt de stukken die hij heeft meegestuurd. Daarbij zit ook een klachtafhandelingsbrief. De ombudsman ziet geen aanknopingspunten waaruit blijkt dat PuurZuid niet goed heeft gehandeld. De ombudsman begrijpt de reactie van PuurZuid: zij geven niet zomaar informatie aan derde over hun cliënten. Noch is PuurZuid verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken die hij met zijn ex-vrouw heeft gemaakt. De ombudsman neemt contact op met de man. Hij wordt boos omdat de ombudsman niet veel voor hem kan betekenen en hangt op. De ombudsman stuurt de man nog een mail met nog eens de uitleg en de mogelijkheid om contact op te nemen als hij nog vragen heeft. Daarna wordt het dossier gesloten. 6.3 Doras Zaak 1766 Een man blijft de ombudsman benaderen omdat hij problemen heeft met zijn begeleiding bij Doras. De ombudsman laat de man weten dat dat er gesprekken zijn geweest over zijn begeleiding bij Doras en dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt en dat hiermee zijn klacht is afgehandeld. Ook is toen besproken dat als er nieuwe problemen zijn dat de ombudsman via zijn hulpverlener een verzoek krijgt. De Pagina 4

5 ombudsman vraagt daarom aan de man eerst contact op te nemen met zijn hulpverlener van het Fact Team. Na een paar weken sluit de ombudsman het dossier omdat hij verder niets meer heeft vernomen. 6.4 SEZO Zaak 1902 Een vrouw klaagt over de schuldhulpdienstverlening. Zij wil graag van een HVO instelling naar een andere woning via woningnet. Helaas lukt dit haar niet. Zij wordt steeds bij de woningen van woningnet afgewezen omdat haar schuldhulpverleningstraject nog niet is opgestart. Bij navraag blijkt dat ze dit probleem zelf nog niet bij SEZO heeft kenbaar gemaakt. Daarom vraagt de ombudsman toch eerst het probleem eerst aan hen voor te leggen. Als zij het dan niet eens is met dat antwoord kan zij daarna nog eens vragen of de ombudsman naar haar zaak wil kijken. 6.5 Civic Zaak 2180 Een man vertelt de ombudsman dat na meer dan een jaar geleden te zijn toegelaten in traject schuldhulpverlening en een cursus te hebben gevolgd en diverse gesprekken heeft gehad, er nog steeds niets is bereikt. De ombudsman ziet dat de man nog geen klacht heeft ingediend bij Civic zelf. Daarom vraagt de ombudsman toch eerst zijn probleem bij de schuldhulpverlener voor te leggen. Als hij het dan niet eens is met dat antwoord kan hij nog eens vragen of de ombudsman daar naar wil kijken. Zaak 2246 Een man zegt problemen te hebben met zijn kredietaanvraag en zijn schuldhulpverleningstraject. Hij zegt dat hij sinds 2014 bezig is om zijn schuldhulpverleningstraject op gang te krijgen. Twee jaar verder wordt tegen hem gezegd dat hij opnieuw allerlei stukken moet aanleveren en weer opnieuw moet starten. Hij begrijpt daar niets van. Er is nog een aantal zaken onduidelijk voor de ombudsman; en vraagt de man of hij eerder zijn probleem heeft aangekaart bij de schuldhulpverlener. De man laat niets van zich horen, daarom stuurt de ombudsman de man nog eens een mail. Als de ombudsman na 4 weken nog steeds niets van de man heeft gehoord sluit hij het dossier. 6.6 MaDi Zuidoost Zaak 1896 Een man vertelt dat hij niet goed geholpen wordt door MaDi. Hij vertelt dat hij niet goed op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van zijn eigen traject bij MaDi. Ook de bereikbaarheid van de verschillende hulpverleners van MaDi laat te wensen over, aldus de man. De man zit naar eigen zeggen in een onhoudbare situatie, zonder leefgeld. Hij maakt zich zorgen, mede vanwege zijn afhankelijkheid van hun hulpverlening. De ombudsman vraagt MaDi om informatie. MaDi laat weten dat zij met de man in gesprek zijn en hem hebben uitgenodigd hebben om over zijn klachten te komen praten. De ombudsman spreekt met de man af eerst de klachtafhandeling bij MaDi af te wachten en als hij dan nog ontevreden is, kan hij altijd vragen of de ombudsman er nog eens naar wil kijken. Dit vindt de man goed maar laat ook weten dat hij MaDi inmiddels heeft laten weten dat hij zijn dossier naar een andere schuldhulpverlener (CentraM) wil overgeheveld hebben. De ombudsman ziet dat een aantal zaken beter kunnen en vraagt aan MaDi t.z.t de klachtafhandelingsbrief toe te zenden. Voor nu is geen rol weggelegd voor de ombudsman. Dit kan wel later in deze zaak nog wel het geval zijn. Zaak 1822 Een vrouw heeft zich tot de ombudsman gewend met het volgende. Ze laat weten dat zij in een schuldhulpverleningstraject zit bij MaDi. Ze zegt dat MaDi niet wil meewerken om een saneringskrediet te verkrijgen en hierover slecht met haar communiceren. Zij zegt dat zij mevrouw wel kunnen helpen maar dat ze dat niet willen. Ook noemt ze dat er gewoonweg geen antwoord wordt gegeven op haar vragen. De ombudsman legt MaDi een en ander voor. MaDi reageert en zegt dat zij wel degelijk mevrouw helpt, maar mevrouw steeds iets anders wil. MaDi heeft gekeken naar haar schuldenpositie en zegt daarover dat het lastig is om haar op haar manier succesvol te helpen. Een saneringskrediet zou Pagina 5

6 nagenoeg niet haalbaar zijn. Ook een succesvol WSNP traject zou lastig zijn. Dit alles is met haar besproken, laat MaDi weten. Zij heeft daar een andere mening over. De ombudsman ziet niet dat de MaDi haar niet wil helpen, wel moet MaDi duidelijk naar haar zijn. De ombudsman wil eerst die gesprekken afwachten, als ze wil kan ze daarna terugkomen bij de ombudsman. Zaak 1996 Een man heeft problemen met MaDi Schuldhulpverlening. Hij heeft verteld dat het erg lang duurt voor dat zijn dossier naar GKA gaat, terwijl hij een schuld heeft van ongeveer 28000,- en dat er 20 schuldeisers achter hem aanzitten. De ombudsman heeft met MaDi hierover gesproken. Er loopt nog een klachtprocedure. Het probleem, zegt MaDi zit m in het feit dat de man het niet eens is met zijn vastgestelde schuld die betaald moet worden aan LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage),, alimentatie. De ombudsman begrijpt van MaDi dat betalen van zijn alimentatie, in zijn geval het beste is om verder geholpen te kunnen worden. De ombudsman adviseert de man dan ook wat MaDi voorstelt te volgen, zodat daarna een aanvraag bij het GKA kan worden ingediend. De ombudsman sluit het dossier. Heeft u vragen of opmerkingen over deze rapportage? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. Daalderop via of telefonisch via Pagina 6

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 1e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage Ombudsman Metropool Amsterdam inzake Schuldhulpverlening 1e kwartaal 2017 13 verzoeken: stijging verzoekers niet tevreden over begeleiding en trajectduur meeste verzoeken Civic en MaDi ombudsman informeert en overlegt met schuldhulpverleners 1. Inleiding Dit is de 1e kwartaalrapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016 2e 2016 6 verzoeken rve WERK 44 verzoeken totaal WPI: daling 16% alle verzoeken afdeling Werk & Re-integratie ombudsman informeert en verwijst door 1. Inleiding Deze tweede rapportage bevat het overzicht

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 1e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake de RVE WERK gemeente Amsterdam 1e kwartaal 2016 1e 2016 6 verzoeken rve Werk: stijging 48 verzoeken totaal WPI: daling meeste verzoeken afdeling Werk & Re-integratie ombudsman informeert en bemiddelt 1. Inleiding Dit is de eerste rapportage van 2016.

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320

Rapport. Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320 Rapport Datum: 21 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/320 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het LBIO hem in de brief van 25 mei 2004 niet gelijk heeft geïnformeerd over het opheffen van het beslag op zijn

Nadere informatie

Een onderzoek naar de wijze waarop het LBIO een alimentatiegerechtigde informeert over het (niet) innen van kinderalimentatie.

Een onderzoek naar de wijze waarop het LBIO een alimentatiegerechtigde informeert over het (niet) innen van kinderalimentatie. Rapport Een onderzoek naar de wijze waarop het LBIO een alimentatiegerechtigde informeert over het (niet) innen van kinderalimentatie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Landelijk

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 12 december onder nummer Dossiernummer 2011 075 OORDEEL Verzoekster Mevrouw S. C. namens haar ouders: de heer en mevrouw I. C. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 11 december 2011 en bij het secretariaat

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over het toepassen van coulance na een door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen gemaakte fout.

Een onderzoek naar een klacht over het toepassen van coulance na een door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen gemaakte fout. Rapport Wie A zegt Een onderzoek naar een klacht over het toepassen van coulance na een door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen gemaakte fout. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 12 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 12 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2013 061 Rapport Verzoeker De heer S. U. te Almelo. Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 12 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Betreft

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het LBIO gegrond. Datum: 24 juli 2017 Rapportnummer: 2017/089

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het LBIO gegrond. Datum: 24 juli 2017 Rapportnummer: 2017/089 Rapport Een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een man met een alimentatieverplichting over de werkwijze van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) uit Rotterdam bij het innen

Nadere informatie

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvragen schuldhulpverlening in Almere Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 6 juni 2007 RA0713476 Samenvatting Een inwoner van Almere doet in

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over de gemeente Simpelveld gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klachten over de gemeente Simpelveld gegrond. Rapport Een onderzoek naar een klacht over het ontvangen van minder uren huishoudelijke hulp dan het aantal geïndiceerde uren door de gemeente Simpelveld en de klachtbehandeling daarover. Oordeel Op basis

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 4 april 2011, is op 5 april 2011 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 4 april 2011, is op 5 april 2011 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2010 100 Oordeel Verzoeker De heer J. B te Zwolle Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 4 april 2011, is op 5 april 2011 binnengekomen bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april 2012 Rapportnummer: 2012/061 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2017 (in B1 taal 1 )

Jaarverslag klachten 2017 (in B1 taal 1 ) Jaarverslag klachten 2017 (in B1 taal 1 ) 1 Eenvoudig Nederlands 1 Inhoud Wat doen we bij Orionis Walcheren met klachten?... 3 Aantal klachten... 3 Hoe worden de klachten ingediend?... 3 Wat vinden wij

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het gesloten stadsdeelkantoor Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost 21 februari 2007 RA0612549 Samenvatting Wanneer verzoeker zijn paspoort komt ophalen, is het stadsdeelkantoor

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. 21 januari 2010 RA1046940

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. 21 januari 2010 RA1046940 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bijna vier jaar na aanvraag geen schuldhulp Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, Schuldhulpbureau Madi Stadsdeel Oud-West, Schuldhulpbureau Raster DWI/Gemeentelijke Kredietbank

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake gemeente Diemen 1e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman inzake gemeente Diemen 1e kwartaal 2016 Inleiding De kwartaalrapportage geeft inzicht in de verzoeken van de burgers van Diemen aan de Gemeentelijke Ombudsman. In dit eerste kwartaal van 2016 zijn er drie verzoeken binnen gekomen. In vergelijking

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/244

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/244 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Heerlen. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/244 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Heerlen zijn brief van 24 november 2009 niet voldoende

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober Rapportnummer: 2012/172

Rapport. Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober Rapportnummer: 2012/172 Rapport Rapport over een klacht over het gerechtsdeurwaarderskantoor S. te P. Datum: 17 oktober 2012 Rapportnummer: 2012/172 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het gerechtsdeurwaarderskantoor S. uit

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman rve Verkeer en Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman rve Verkeer en Openbare Ruimte, gemeente Amsterdam 2e kwartaal 2016 Inleiding Hierbij de tweede kwartaalrapportage van de in 2016 bij de Gemeentelijke Ombudsman (hierna: ombudsman) ingekomen en afgeronde verzoeken over de rve Verkeer en Openbare Ruimte. Cijfers Dit kwartaal

Nadere informatie

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 28 december 2012 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 28 december 2012 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2012 091 Rapport Verzoeker De heer M. G. Almelo. Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 28 december 2012 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Betreft

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen sinds de reactie van 23 april 2008 op haar klacht van 2 april 2008 onvoldoende actie heeft ondernomen bij

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 036 RAPPORT Verzoekster Mevrouw Y.K. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2013 onder nummer 2013 036.

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over het informeren van een burger in het buitenland

Een onderzoek naar een klacht over het informeren van een burger in het buitenland Rapport Geen adres, geen contact? Een onderzoek naar een klacht over het informeren van een burger in het buitenland Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Landelijk Bureau Inning

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Stadsdeel Nieuw West Q3 en Q4 2017, gemeente Amsterdam

Kwartaalrapportage Stadsdeel Nieuw West Q3 en Q4 2017, gemeente Amsterdam Kwartaalrapportage Stadsdeel Nieuw West Q3 en Q4 2017, gemeente Amsterdam Inleiding De ombudsman schrijft elk kwartaal een rapportage met als doel burgers en ambtenaren te informeren over de bij de ombudsman

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen

Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlenging van een reisdocument Stadsdeel Oud West Stadsdeel Centrum VGA Verzekeringen 3 maart 2010 RA1048580 Samenvatting Een oorspronkelijk uit Ethiopië komende vrouw

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Gemeentelijke CÜmbudsman Amsterdam Almere Diemen Landsmeer Oostzaan Waterland Weesp Zaanstad Stadsregio Amsterdam

Gemeentelijke CÜmbudsman Amsterdam Almere Diemen Landsmeer Oostzaan Waterland Weesp Zaanstad Stadsregio Amsterdam Gemeentelijke CÜmbudsman Amsterdam Almere Diemen Landsmeer Oostzaan Waterland Weesp Zaanstad Stadsregio Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Schuldhulpbureau komt toezeggingen niet na Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van Rapport Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van burgemeester en wethouders van Helmond Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Zeeland: hem niet heeft betrokken bij de totstandkoming van het indicatiebesluit dat is opgesteld met betrekking tot zijn minderjarige kind;

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020)

Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Rapport Gemeentelijke Ombudsman Burgerservicenummer ten onrechte geëist Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienstverlening en Facilitair Management (14020) Samenvatting 3 maart 2014 RA140356 Een man bezoekt

Nadere informatie

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker.

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Dossiernummer 2016 029 Rapport Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 8 april 2016 en een aanvulling op 11 april 2016. Het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart Rapportnummer: 2011/102

Rapport. Datum: 29 maart Rapportnummer: 2011/102 Rapport Rapport betreffende een klacht over de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit Den Haag (voorheen de minister van Wonen, Wijken en Integratie). Datum: 29 maart 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen.

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 3.1. Activering 3.1.1. Ingekomen vóór

Nadere informatie

Op 15 oktober 2007 belde hij met de Kredietbank om te informeren naar de stand van zaken.

Op 15 oktober 2007 belde hij met de Kredietbank om te informeren naar de stand van zaken. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Kredietbank Limburg tot 22 mei 2008 nog niet had beslist op de aanvraag voor een schuldregeling die zij op 13 maart 2007 had ingediend. Beoordeling

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitleg over verwijdering groen Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831995 Samenvatting Een buurtbewoner dient een klacht in over de kap van een aantal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 Rapport Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in het gegrond verklaren van verzoekers klacht over onjuiste

Nadere informatie

Rapport. Verscholen veranderingen

Rapport. Verscholen veranderingen Rapport Verscholen veranderingen Naar aanleiding van een klacht over de Sociale Verzekeringsbank met betrekking tot de informatieverstrekking bij wijzigingen in het overzicht van de opgebouwde AOW-rechten.

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar:

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar: Klachtbehandeling Klachtbehandeling Jeugdbescherming Regio Amsterdam wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie verzuimt hem op een adequate

Nadere informatie

Rapport. Onduidelijke informatie over kinderbijdrage. Een onderzoek naar het optreden van het LBIO. Oordeel

Rapport. Onduidelijke informatie over kinderbijdrage. Een onderzoek naar het optreden van het LBIO. Oordeel Rapport Onduidelijke informatie over kinderbijdrage Een onderzoek naar het optreden van het LBIO Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Klachtenreglement CZ zorgkantoor

Klachtenreglement CZ zorgkantoor Klachtenreglement CZ zorgkantoor 1 Inhoud 2 Algemene bepalingen 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Begripsomschrijving 3 3 Indienen van klachten 4 4 Het niet in behandeling nemen van klachten 4 5 Behandeling van klachten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/241

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus Rapportnummer: 2011/241 Rapport Rapport betreffende een klacht over de William Schrikker Groep. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/241 2 Wat ging er aan de klacht vooraf? De familie P. heeft een adoptiedochter, die onder

Nadere informatie

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER KLACHTENJAARVERSLAG 2018

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER KLACHTENJAARVERSLAG 2018 GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER KLACHTENJAARVERSLAG 2018 Inleiding/voorwoord Gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten, rijbewijzen,

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Beuningen Nr. 80432 18 april 2018 Beleidsregels schuldhulpverlening 2018-2022 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen hebben

Nadere informatie

Een onderzoek naar de informatie van de RDW over tarieven van keuringen

Een onderzoek naar de informatie van de RDW over tarieven van keuringen Rapport Een onderzoek naar de informatie van de RDW over tarieven van keuringen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de RDW te Zoetermeer gegrond. Datum: 27 december 2016 Rapportnummer:

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 27-2009 OORDEEL Verzoeker De heer B.A. namens de heer K. A., broer van verzoeker. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 21 maart 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost

Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenbehartiger genegeerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Bijzondere Doelgroepen Werkplein Zuidoost 29 oktober 2012 RA121886 Samenvatting Het Leger des Heils

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2018 (in B1 taal 1 )

Jaarverslag klachten 2018 (in B1 taal 1 ) Jaarverslag klachten 2018 (in B1 taal 1 ) 1 Eenvoudig Nederlands Jaarverslag Klachten Orionis Walcheren 2018 Inhoud Wat doen we bij Orionis Walcheren met klachten?... 3 Aantal klachten... 3 Hoe worden

Nadere informatie

Afwijzen bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Nieuw West

Afwijzen bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Nieuw West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Afwijzen bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Nieuw West 2 augustus 2004 RA0409390 Samenvatting Verzoeksters schuldhulpbureau (shb) neemt op 19 juni 2003

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1999 Rapportnummer: 1999/306

Rapport. Datum: 9 juli 1999 Rapportnummer: 1999/306 Rapport Datum: 9 juli 1999 Rapportnummer: 1999/306 2 Klacht Op 29 september 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw H. te Heemskerk, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH 22 april 2010 RA1050393 Samenvatting Een man heeft een parkeervergunning in Bos

Nadere informatie

Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen klachtbehandeling in Oost-Watergraafsmeer Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 25 april 20085 maart 2008 RA0824926 Samenvatting De klachtbehandeling van

Nadere informatie

Rapport. Klacht over UWVWerkbedrijf uit Groningen. Datum: Rapportnummer:

Rapport. Klacht over UWVWerkbedrijf uit Groningen. Datum: Rapportnummer: Rapport Klacht over UWVWerkbedrijf uit Groningen. Datum: Rapportnummer: 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Groningen bij de klachtafwikkeling niet

Nadere informatie

Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een klacht is geen hulpvraag Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam 24 januari 2008 RA0821009 Samenvatting Een vrouw en haar meerderjarige zoon zijn thuis als er aangebeld

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Rapport. En wat wilt u nu precies weten?

Rapport. En wat wilt u nu precies weten? Rapport En wat wilt u nu precies weten? Is het terecht dat de gemeente een aanvraag om kwijtschelding afwijst vanwege ontbrekende informatie, als haar verzoek om informatie niet duidelijk is? Oordeel Op

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht 17 december 2009 RA0945878 Samenvatting Een vrouw staat met haar fiets op het perron. In haar buurt staan een aantal

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost 27 december 2004 RA0409989 Samenvatting Verzoekers hebben een aanvullende bijstandsuitkering. Wanneer

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over door de gemeente De Ronde Venen uitbestede schuldhulpverlening.

Een onderzoek naar een klacht over door de gemeente De Ronde Venen uitbestede schuldhulpverlening. Rapport Een onderzoek naar een klacht over door de gemeente De Ronde Venen uitbestede schuldhulpverlening. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente De Ronde Venen gegrond. Datum:

Nadere informatie

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies

Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verkoop perceel aan zittende huurder Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Afdeling Vastgoed & Subsidies 5 februari 2015 RA150109 Samenvatting Een vrouw en haar dochter wonen

Nadere informatie

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners

Onderzoek burgerinitiatief. Tevredenheid van indieners Onderzoek burgerinitiatief Tevredenheid van indieners In opdracht van: De Raadsgriffier Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend Denise Floris Bert Mentink April

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie