Jaarverslag Groeien in een tijd van uitdagingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Groeien in een tijd van uitdagingen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Groeien in een tijd van uitdagingen

2 Tekst and productie Oikocredit managementteam en medewerkers, Stampa Communications Fotografie Antonio Suárez, Linde Janke (cover), Oikocredit steunverenigingen en leden, projectpartners en medewerkers Oikocredit Inhoud Jaarverslag 2009 Design Xplore Hoevelaken Drukwerk Drukkerij Atlas Dit document is door Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. ( Oikocredit International ) gemaakt met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten op het moment van schrijven. De opvattingen die in dit document tot uitdrukking komen, zijn die van Oikocredit International op het moment van schrijven en kunnen zonder aankondiging vooraf veranderen. Oikocredit International biedt geen garanties met betrekking tot de inhoud en volledigheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die kunnen ontstaan door gebruik te maken van deze informatie. Dit document is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en voor exclusief gebruik door de ontvanger. Het is geen uitnodiging om te verkopen of kopen, of om financiële instrumenten of bancaire diensten af te nemen en ontslaat de ontvanger niet van de noodzaak zijn of haar eigen inzicht aan te wenden in het nemen van investeringsbeslissingen. De ontvanger wordt in het bijzonder aangeraden om, indien nodig met hulp van een professionele adviseur, na te gaan of de verschafte informatie aansluit op zijn/haar omstandigheden in het licht van mogelijke juridische en fiscale consequenties en met betrekking tot de toezichthouders. Het is niet toegestaan iets uit dit document te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oikocredit International. Het document is uitdrukkelijk niet bedoeld voor personen die, vanwege hun nationaliteit of woonplaats, geen toegang zouden mogen hebben tot zulke informatie vanwege de ter plaatse geldende wettelijke bepalingen. Elke investering brengt risico s met zich mee, in het bijzonder met betrekking tot fluctuaties in waarde en rendement. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Investeren in vreemde valuta heeft het bijkomende risico van koersfluctuaties, waardoor de investering minder waard zou kunnen worden. Oikocredit International is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid onder de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden. Bestuursverslag Oikocredit in 2009: groei in een jaar van crisis 5 Loans & Investments Van consolidering naar groei 10 Latijns-Amerika Afrika Azië Midden- en Oost-Europa Social Performance & Financial Analysis Sociale prestaties veiligstellen 18 Investor Relations Instroom van kapitaal bevorderen 21 Verkort financieel verslag 23 Informatie 30 Op de omslag: Wij werken hard en weten zeker dat we onze leningen kunnen afbetalen. HOFOKAM verstrekt groeps- en individuele leningen aan onbemiddelde kleine ondernemingen op het platteland in het Kabarole District, in het westen van Oeganda. In december ontving de dorpsbank Kyatwa Bakyara een eerste lening van HOFOKAM. Deze financiering stelde Evelyn Businge, moeder van vijf kinderen, in staat om materiaal te kopen voor haar ambachtelijk bedrijfje. Evelyn verkoopt gemiddeld vier manden per dag op de plaatselijke markt. Om de eindjes aan elkaar te knopen fokt ze geiten en kippen in haar tuin en heeft ze een klein landje met bananenbomen. Evelyn is secretaris van de dorpsbank; een positie waar ze vroeger niet eens van had durven dromen, maar die haar nu in staat stelt een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en haar met trots vervult. HOFOKAM kan zijn leningenportefeuille in plattelandsgebieden dankzij de financiering door Oikocredit vergroten en bereikt klanten die niet bij andere microfinancieringsorganisaties terecht kunnen. 2 jaarverslag 2009

3 Bericht van de bestuursvoorzitter Vrijwel overal ter wereld hebben mensen in 2009 de gevolgen ondervonden van de afnemende vraag naar producten en diensten. Ook de kleine ondernemers die via onze partners financiering ontvingen, kregen te maken met het risico dat zij hun leningen niet meer zouden kunnen terugbetalen en ten prooi zouden vallen aan een armoedeval. Gelukkig blijkt dat de overgrote meerderheid van de bedrijven en individuele ondernemers die van onze leningen en investeringen afhankelijk zijn enorme veerkracht te hebben. Ik ben trots op de manier waarop zij, maar ook onze partners en medewerkers, de storm van de financiële crisis hebben doorstaan. Dit jaar zijn we nog meer aandacht gaan besteden aan het meten, aantonen en aansturen van het sociaal rendement van onze investeringen. Oikocredit heeft extra middelen en mensen vrijgemaakt voor dit terrein, dat ook wel social performance management wordt genoemd. Sturen op sociale resultaten is en blijft een strategisch aandachts gebied voor ons. Uiteindelijk streven wij immers een sociaal doel na. Verbetering van de positie van vrouwen staat eveneens hoog op de agenda van Oikocredit, omdat het een essentieel onderdeel is van de strijd tegen armoede. Oikocredit is vastbesloten om het bewustzijn over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen te verhogen en gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen. Dit bleek in 2009 onder meer uit het symposium Versterking van de positie van vrouwen, dat wij in juni in Nederland organiseerden. Vrouwen toegang geven tot microkrediet zorgt niet alleen voor grotere economische stabiliteit en onafhankelijkheid maar draagt ook rechtstreeks bij aan een betere gezondheid en voeding voor deze vrouwen en hun gezinnen. Wij doen ons best om bij de microfinancieringsorganisaties waarmee wij samenwerken te bevorderen dat zij beleid ontwikkelen en implementeren dat is gericht op gelijkberechtiging van vrouwen. Ons doel is om de beschikbaarheid van microkrediet, en daardoor gelijke rechten voor vrouwen, te bevorderen. Graag wil ik hier ons respect en onze genegenheid uiten naar aanleiding van het overlijden van twee van onze geliefde en gewaardeerde collega s. De plotselinge en tragische dood van Patrick Mabuela, onze landenmanager in Zuid-Afrika, heeft ons allemaal diep geraakt. Patrick had een zwak voor de armen en werkte aan een beter Zuid-Afrika, in het bijzonder voor de verdrukten en achtergestelden. Onze regiomanager in India, Suvarna Rani Gandham, ontviel ons na een lange ziekte. Suvarna bleef tijdens haar ziekte dapper doorwerken en het bericht van haar overlijden was een grote schok. Zij blijft in onze herinnering als een vriendelijke, warme en hardwerkende collega die zich volledig wijdde aan het opbouwen van een grote microkredietportefeuille in India. Daarmee zette zij Oikocredit in dat land op de kaart. Tot slot wil ik graag iedereen die bij Oikocredit betrokken is, bedanken voor de steun en alle inspanningen in het afgelopen jaar. Samen zullen we hard blijven werken om onze visie te verwezenlijken: investeren in mensen en vooral die mensen bereiken die nog geen toegang hebben tot microfinanciering. Met Gods zegen en een hartelijke groet, Dr. Shobha Arole, voorzitter van het bestuur 3

4 Vijf jaar Oikocredit geconsolideerde cijfers De cijfers over 2005 en 2006 zijn niet aangepast aan de nieuwe waarderingsgrondslagen en zijn daarom niet volledig vergelijkbaar met de cijfers van 2007 tot Leden Regiokantoren Landenvertegenwoordigingen (buiten regiokantoren) Medewerkers in fte 1) Projecten in portefeuille 2) In miljoenen euro s ( ) Totale activa 537,5 475,8 421,5 345,3 307,7 Ledenkapitaal 377,5 326,0 293,9 262,1 227,5 Ledenkapitaal in buitenlandse valuta 28,8 24,6 24,8 14,2 14,3 Overige uitleenbare fondsen 3) 60,5 48,4 44,0 28,4 24,2 Totaal uitleenbare fondsen 466,8 399,0 362,7 304,7 266,0 Projectfinancieringen in het jaar Nieuwe goedkeuringen (tegen eindejaarskoers) 153,6 181,8 159,5 116,7 90,3 Procentuele toename goedkeuringen (15,5%) 14,0% 36,7% 29,2% 98,5% Cumulatieve goedkeuringen 1.003,5 849,9 668,1 508,6 391,9 Nieuwe uitbetalingen (tegen eindejaarskoers) 141,7 177,8 135,3 93,7 71,6 Procentuele toename uitbetalingen (20,3%) 31,4% 44,4% 30,9% 118,3% Cumulatieve uitbetalingen 843,0 701,3 523,5 388,2 294,5 Terugbetaling van de hoofdsom in het jaar 108,0 77,5 60,6 38,8 31,5 Rente en dividendbetalingen in het jaar 34,7 29,0 38,6 12,1 10,1 Totale cumulatieve terugbetalingen door projectpartners 579,4 436,7 330,2 231,0 180,1 Totaal uitstaande ontwikkelingsfinanciering 393,8 365,1 274,0 207,8 162,6 Als % van de uitleenbare fondsen (begin dit jaar) tegen de eindejaarskoers 98,7% 100,7% 89,9% 78,1% 73,6% Voorzieningen voor verliezen Als % van uitstaande projectfinancieringen (gefinancierd door eigen fondsen) 4) 12,1% 10,9% 13,3% 15,3% 18,4% Portfolio at risk 6,2% 4,2% 8,0% 9,8% 14,8% Risicodekkingsratio 195,6% 260,0% 166,1% 155,6% 124,1% Afschrijvingen ten laste van voorzieningen voor verliezen in mln 0,9 2,0 1,3 1,9 1,2 Als % van uitstaande ontwikkelingsfinanciering 0,2% 0,5% 0,5% 0,9% 0,7% Totale baten 5) 40,6 36,0 40,7 22,6 19,3 Lasten 6) 12,5 11,5 8,7 7,8 7,1 Als % van het inkomen uit ontwikkelingsfinanciering 34,7% 35,9% 25,4% 49,4% 55,9% Als % van de totale activa 2,3% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% Toevoegingen aan voorzieningen voor verliezen 8,1 5,8 7,1 5,6 5,6 Als % van het inkomen uit ontwikkelingsfinanciering 22,5% 18,1% 20,8% 35,4% 44,1% Als % van de totale activa 1,5% 1,2% 1,7% 1,6% 1,8% Netto resultaat (beschikbaar voor uitkering) 7) 19,3 11,4 13,1 8,5 6,2 Voorgesteld dividend 7,4 6,6 5,8 5,1 4,3 1 ) Inclusief personeel van de regiokantoren en nationale steunkantoren. 2 ) Projecten in portefeuille omvatten uitstaande projectfinancieringen en projecten die momenteel worden uitbetaald met uitzondering van terugbetaalde, afgeschreven en geannuleerde projecten. 3 ) Overige uitleenbare fondsen zijn algemene reserves en langlopende schulden (met uitzondering van hedge contracten en overige langlopende schulden). 4 ) Een deel van de onze portefeuille wordt gefinancierd door derden. De afschrijvingen omvatten zowel hoofdsom als rente. 5 ) In 2007 inclusief de winst op de verkochte aandelen in Banco del Desarrollo. 6 ) Met uitzondering van met subsidies betaalde onkosten van de Support Foundation. 7 ) Zie netto resultaat coöperatie. 4 jaarverslag 2009

5 Hierbij presenteren wij het jaarverslag voor het jaar Het geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen. Bestuursverslag Oikocredit in 2009: groei in een jaar van crisis Oikocredit beleefde een veelbewogen jaar. We werkten aan onze missie te midden van de financiële crisis en werden getroffen door het overlijden van twee regiomanagers. Ondanks deze moeilijke omstandigheden bleven onze medewerkers volledig aan hun taak toegewijd en bleek ook ons stelsel voor risicobeheersing van grote waarde. Ondanks de uitdagingen realiseerden we zelfs groei. De instroom van kapitaal bereikte het hoogste niveau ooit. Onze sociale en financiële resultaten waren solide en onze kaspositie inclusief termijninvesteringen liet een aanzienlijke verbetering zien. FIE, Bolivia: Karina Cori (links) en Juana Mayta Wanka Ontwikkelingsfinanciering Het jaar 2009 kende veel onzekerheden en was mede daardoor uitzonderlijk. In de eerste twee kwartalen stelden we onze goedkeuring van nieuwe leningen bewust naar beneden bij omdat er sterke tekenen waren dat de instroom van kapitaal zou kunnen afnemen als gevolg van de recessie. Omdat ook de vraag naar financiering van onze partners terugliep, leek consolidatie de aangewezen weg. Halverwege 2009 trok de instroom van kapitaal echter weer flink aan. Daarom besloten we de beperkingen op nieuwe leningen op te heffen en tijdelijk meer premium loans (relatief grote leningen voor een gunstig tarief) toe te kennen aan grote microfinancieringsinstellingen die gericht zijn op armoedebestrijding. Onze strategie en ons antwoord op de veranderende omstandigheden leidden tot een gezonde groei van onze portefeuille. De ontwikkelingsfinancieringsportefeuille van Oikocredit nam met 8% toe tot 394 miljoen aan het eind van miljard aan leningen en investeringen In december 2009 bereikte Oikocredit een mijlpaal: het totaal aan leningen en investeringen dat we hebben toegekend en uitgekeerd sinds wij in 1975 begonnen, bereikte het niveau van 1 miljard. In de afgelopen 34 jaar hebben wij miljoenen mensen in staat gesteld zich uit armoede te verheffen dankzij kapitaal dat Oikocredit ter beschikking stelde. Goedkeuringen en uitbetalingen De focus op consolidatie en de welbewuste beperking van het bedrag aan nieuwe leningen in de eerste twee kwartalen leidde tot een lager volume in goedkeuringen en uitbetalingen. Wij keurden 154 miljoen aan nieuwe leningen goed (13% minder dan in 2008) en betaalden 142 miljoen uit (22% minder dan in 2008). BESTUURSVERSLAG 5

6 2009 in cijfers Investeringsmix 2009 Op 31 december % 61% 16% 14% 8% 16% Investeringsmix 2008 Op 31 december % 15% *) SRI = socially responsible investments SRI * ) : nog niet uitgekeerde toegezegde ontwikkelingsfinanciering (lager risico) SRI * ) : ontwikkelingsbanken en -landen (lager risico) Ontwikkelingsfinanciering: Landbouw en andere sectoren (hoger risico) Ontwikkelingsfinanciering: financiële intermediairs (hoger risico) SRI * ) : nog niet uitgekeerde toegezegde ontwikkelingsfinanciering (lager risico) SRI * ) : ontwikkelingsbanken en -landen (lager risico) Ontwikkelingsfinanciering: Landbouw en andere sectoren (hoger risico) Ontwikkelingsfinanciering: financiële intermediairs (hoger risico) Portfolio at risk (PAR) en afschrijvingen Als % van totale ontwikkelingsfinanciering Op 31 december 2009 Kwaliteit van de portefeuille: terugbetalingen en controle De kwaliteit van onze uitstaande portefeuille (leningen en investeringen) is minder achteruitgegaan dan je in een jaar van recessie zou verwachten. De portfolio at risk (PAR) ratio, het percentage van de portefeuille waarvan de afbetalingen meer dan 90 dagen achterlopen, steeg van 4,2% in 2008 tot 6,2% aan het eind van Afschrijvingen op de hoofdsom waren opnieuw erg laag; slechts 0,1% van de totale ontwikkelingsfinancieringsportefeuille aan het eind van Deelnemingen De deelnemingenportefeuille van Oikocredit, bestaande uit directe investeringen in microfonancieringsinstellingen (MFI s) en kleine en middelgrote ondernemingen, groeide in 2009 opnieuw. Onze totale deelnemingenportefeuille (uitbetaald en goedgekeurd) bedroeg aan het eind van het jaar 32 miljoen (2008: 28 miljoen). In 2009 hebben we het Oikocredit Seed Capital fund (OSCap) opgericht. Dit is een investeringsvehikel waarmee Oikocredit samen met andere investeerders kapitaal investeert in projecten die een hoog risicoprofiel hebben maar tegelijkertijd ook grote sociale verbeteringen in ontwikkelingslanden kunnen bewerkstelligen. OSCap zal in 2010 beginnen met investeren. Focuslanden In navolging op het hiertoe genomen besluit van 2008 hebben wij in 2009 onze landenkantoren in Zuid-Afrika en Indonesië gesloten. Wij blijven vastbesloten om meer landen in Afrika te ondersteunen en zijn van plan in 2010 kantoren te openen in Nigeria en Mozambique. Meso-financiering Oikocredit wil zijn meso -financiering verder uitbreiden. Mesofinanciering bestaat uit leningen en investeringen die in omvang iets groter zijn dan die in het microfinancieringssegment. Deze categorie financiering wordt voornamelijk verstrekt aan bedrijven als landbouwcoöperaties, zuivel fabrieken, koffieverwerkende bedrijven en fairtrade organisaties. Oikocredit heeft al een flinke portefeuille van meer dan 245 meso-projecten opgebouwd en wil deze verder uitbreiden. % Portfolio at risk Afschrijvingen PAR 90 overige sectoren ,4 0,3 0,2 0,1 0 % Afschrijvingen PAR 90 PAR 90 MFI s totale portefeuilles Termijninvesteringen Met het oog op liquiditeit, risicomanagement en diversificatie investeert Oikocredit een deel van zijn vermogen in zogeheten termijninvesteringen. Dit betreft voornamelijk vastrentende waarden, zoals staatsobligaties van ontwikkelingslanden of bedrijfsobligaties van ondernemingen die aan onze criteria voldoen. Ten gevolge van de financiële crisis is het rendement op staatsobligaties en door overheden gegarandeerde obligaties tot een extreem laag niveau gedaald. Deze trend werd gecompenseerd door een buitengewoon hoog rendement op bedrijfsobligaties. De renteniveaus daalden in 2009, terwijl ook de risicopremie die op bedrijfsobligaties betaald wordt aanmerkelijk terugliep. Gezamenlijk leidden deze ontwikkelingen in 2009 tot een substantiële waardegroei van onze termijninvesteringsportefeuille: de waarde was eind 2009 ongeveer 7 miljoen hoger dan een jaar eerder. In 2009 verkochten wij het restant van onze investeringen in aandelenfondsen, zodat onze termijninvesteringen nog uitsluitend uit obligaties bestaan. 6 jaarverslag 2009

7 Het 4F-Fund dat Oikocredit ontwikkelde en beheert, en dat voornamelijk uit onze termijninvesteringen bestaat, behoorde in 2009 vergeleken met soortgelijke ethische obligatiefondsen opnieuw tot het best renderende. Over een periode van vijf tot tien jaar gemeten scoort het 4F-Fund onder deze fondsen zelfs het beste. Instroom van kapitaal Na een achteruitgang in 2008, nam de instroom van kapitaal in 2009 met 89% toe tot een recordbedrag van 62,9 miljoen. Dit was het gevolg van: Het aanhoudend sterke vertrouwen onder onze investeerders in onze organisatie, gebaseerd op onze stabiele financiële resultaten. De grote inspanningen van onze steunverenigingen voor het aantrekken van nieuw kapitaal. Onze activiteiten gericht op verhoging van de instroom van kapitaal. Resultatenrekening 2009 Financiële opbrengsten Onze portefeuille voor ontwikkelingsfinanciering groeide. Deze groei werd enigszins getemperd door de gevolgen van gemiddeld lagere rente- en valutakoersen in vergelijking met Dit leidde tot 13% hogere inkomsten uit deze portefeuille. Het totale rendement (nettoresultaat en herwaarderingen) van onze termijninvesteringsportefeuille bedroeg circa 10,5%, vergeleken met 3,8% in Financiële lasten en toevoegingen aan voorzieningen De kosten die samenhingen met hedging en valuta - schomme lingen waren aanmerkelijk hoger dan in Dit is voornamelijk toe te schrijven aan kosten voor het afdekken van lokale valutarisico s en koersverschillen op leningen in lokale valuta. Verschillen in kosten voor het afdekken van lokale valutarisico s en de gevolgen van koersverschillen voor leningen in lokale valuta worden toegevoegd aan, of in mindering gebracht op, ons fonds voor lokale valutarisico s (Local Currency Risk Fund). De in 2009 betaalde rente was aanmerkelijk lager dan in 2008 als gevolg van onze verbeterde kaspositie en de lagere marktrente. In 2009 voegden we 8,1 miljoen toe aan onze voorzieningen voor verliezen. Dat was het equivalent van 22,5% van de inkomsten uit onze ontwikkelingsfinanciering (2008: 5,8 miljoen, ofwel 18% van de inkomsten uit ontwikkelingsfinanciering). De toevoeging was hoger dan in 2008 vanwege de gestegen risico-ratio van de portefeuille ( portfolio at risk 90 days ratio ). Operationele lasten De lasten waren circa 15% hoger. Uitgedrukt als percentage van de totale baten waren de lasten slechts een fractie hoger dan in 2008 (circa 37% in 2009 tegen 36% in 2008). Onze directe kosten voor ontwikkelingsfinanciering en overhead waren, uitgedrukt als percentage van de inkomsten uit ontwikkelingsfinanciering, weliswaar iets lager, maar de totale lastenratio was in 2009 toch hoger doordat we relatief veel hebben geïnvesteerd in het aantrekken van kapitaal. Resultaten van de bedrijfsonderdelen De activiteiten van Oikocredit zijn als volgt verdeeld: Leningen en investeringen (directe financiering van projecten). Termijninvesteringen (obligaties en aandelen). Niet-bancaire activiteiten (activiteiten gericht op capaciteitsopbouw en modelkosten die uit subsidies worden betaald). miljoenen euro ( ) Leningen en investeringen Termijninvesteringen Niet-bancaire activiteiten (resultaat toegevoegd aan fondsen) ,4 10,3 4, ,1 1,8 1,2 Het nettoresultaat van ons bedrijfsonderdeel Loans & Investments bedroeg 8,4 miljoen (2008: 11,1 miljoen), circa 2,1% van de gemiddeld uitstaande portefeuille. De nettoresultaten werden beïnvloed door hogere toevoegingen aan de voorzieningen voor verliezen en voor dit bedrijfsonderdeel gemaakte kosten, in het bijzonder kosten voor het aantrekken van kapitaal, die hoger waren dan in Bij deze resultaten is het nettoresultaat van 1,3 miljoen (2008: 0,9 miljoen) meegerekend dat werd behaald door onze dochterondernemingen in India (Maanaveeya) en Oekraïne, die beide hun portefeuilles en doelmatigheid wisten te vergroten. Het nettoresultaat van onze termijninvesteringen steeg tot circa 10,3 miljoen (2008: 1,8 miljoen) dankzij nietgerealiseerde herwaarderingen van de portefeuille (zie ook de paragraaf Termijninvesteringen in dit hoofdstuk). De resultaten van de niet-bancaire activiteiten worden toegevoegd of onttrokken aan de daartoe bestemde subsidie fondsen van de Oikocredit International Support Foundation. Dividend en toevoeging aan de reserve Tijdens de algemene jaarvergadering in juni 2010 zal het bestuur een dividenduitkering van 2% voorstellen. Ook zullen we voorstellen de resterende 12 miljoen van het nettoresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Een aanzienlijk deel van deze toevoeging betreft niet-gerealiseerde herwaarderingen van de termijninvesteringen en niet-gerealiseerde wisselkoersverschillen. Deze zullen worden gebruikt voor toekomstige niet-gerealiseerde herwaarderingen van termijninvesteringen en wisselkoersen. BESTUURSVERSLAG 7

8 Belasting Onze dochteronderneming in India moet belasting betalen over haar nettoresultaten volgens de tarieven die gelden voor Indiase ondernemingen. Voor onze Chileense activiteiten hebben wij tot en met 2008 belastingaangifte gedaan en in 2009 is over alle nog openstaande belastingzaken overeenstemming bereikt. Over de resterende nettoresultaten betalen wij geen belasting omdat die vallen onder een ruling van de Nederlandse belastingdienst. In 2010 wordt deze ruling opnieuw met de Nederlandse belastingdienst besproken. In 2009 werd een wijziging in de Nederlandse wet op het successierecht van kracht. Als gevolg hiervan zijn schenkingen en legaten ten gunste van de Oikocredit International Share Foundation vanaf 1 januari 2010 niet meer aftrekbaar. Wij zijn nog met de belastingdienst in gesprek over de aftrekbaarheid van schenkingen en legaten ten gunste van de Oikocredit International Support Foundation. Kasstroom en valutabeheer Kaspositie De investeringen van onze ontwikkelingsfinancieringsportefeuille liepen terug, terwijl de instroom van kapitaal in 2009 aanzienlijk toenam. Hierdoor was de kaspositie van Oikocredit aan het eind van het jaar buitengewoon sterk, zodat we geen gebruik hoefden te maken van onze kredietfaciliteiten bij financiële instellingen. Financiering van activiteiten van Maanaveeya (India) en in Oekraïne In december 2007 besloot het bestuur van Oikocredit om US$ 45 miljoen extra te investeren in onze Indiase dochter Maanaveeya, bestaande uit investeringen in aandelen en converteerbare obligaties. Eind 2009 was van dit bedrag ongeveer US$ 40 miljoen geïnvesteerd. Het resterende bedrag werd begin 2010 geïnvesteerd. Ter financiering van verdere groei sloot Maanaveeya een nieuwe kredietfaciliteit af bij ING Vysya Bank. Maanaveeya is in gesprek met Standard Chartered bank en ING Vysya Bank over een aanvullende kredietfaciliteit. Onze dochter in Oekraïne ging akkoord met een kredietfaciliteit van JCS Erste Bank (Oostenrijk) voor een bedrag van UAH 3 miljoen ( 0,3 miljoen). Leningen in lokale valuta Onze blootstelling aan lokale-valutarisico s nam in 2009 minder snel toe dan in voorgaande jaren, voornamelijk doordat uitbetalingen terugliepen, terwijl afbetalingen toenamen. Hierdoor hadden we voldoende fondsen tot onze beschikking in ons Local Currency Risk Fund en via de financiële instelling TCX (The Currency Exchange Fund N.V.) om de verwachte groei van financiering in lokale valuta met hedging te kunnen afdekken. Hedging van US dollar valutarisico Oikocredit heeft de blootstelling aan valutarisico s die samenhangen met de Amerikaanse dollar voor 90% met hedging contracten afgedekt. Wij zijn bezig met een evaluatie van onze instrumenten en systemen voor hedging in samenwerking met externe deskundigen. Sociale prestaties Het is voor Oikocredit en zijn investeerders van cruciaal belang om te weten of onze investeringen tot positieve veranderingen leiden in het leven van de armen. De afgelopen jaren hebben we verschillende stappen gezet om de sociale prestaties van onze meer dan 500 partners in microfinanciering te meten, naast het verzamelen en analyseren van gegevens van eindgebruikers van microfinanciering. Een voorbeeld hiervan is de Progress out of Poverty Index. We hebben ook besloten om een actieve rol op ons te nemen bij het voorkomen van het verschijnsel dat leners een te grote schuldenlast op zich nemen. Daarom hebben we in 2009 de oprichting gesteund van Microfinance Transparency, een organisatie die openheid nastreeft over de effectieve rentetarieven die microfinancieringsinstellingen bij klanten in rekening brengen. Tevens steunen wij de Campaign for Client Protection in Microfinance, een initiatief ter bescherming van de belangen van klanten die gebruikmaken van microfinanciering. De Franse organisatie CERISE heeft Oikocredit onderworpen aan een accountantsonderzoek dat was gericht op de manier waarop wij sociale prestaties van onszelf en onze klanten aansturen. Het was de eerste sociale audit in zijn soort ter wereld. De uitkomst was positief. Het onderzoek leverde ook enkele punten voor verbetering op die wij het komende jaar uitwerken en oppakken. Oog voor vrouwenrechten Oikocredit is van oudsher sterk gericht op verbetering van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Wij vinden het belangrijk dat onze partners deze doelstelling delen. In 2009 publiceerden we een internationale studie die zich ondermeer richtte op de invloed van microfinanciering op de versterking van de positie van vrouwen. Het rapport Women s Empowerment werd in juni gepresenteerd door prinses Máxima, in haar functie als pleitbezorger voor Inclusive Finance for Development namens de VN. Om het bewustzijn over vrouwen rechten binnen Oikocredit verder te vergroten, hebben we een gender-beleid goedgekeurd en zijn we begonnen met het aanbieden van gender-scholing aan onze medewerkers. Overige belangrijke ontwikkelingen Human resource management (HRM) In 2009 waren 183 (2008: 191) mensen direct of indirect in dienst van Oikocredit (uitgedrukt in fte s: full time equivalents). De daling van het aantal medewerkers werd veroorzaakt door sluiting van de kantoren in Zuid-Afrika en Indonesië en doordat sommige functies tijdelijk vacant waren. Om de deskundigheid van onze medewerkers te vergroten, hebben we besloten om voortaan 3,5% van ons totale personeelsbudget te besteden aan opleidingsdoeleinden. We hebben de organisatiestructuur veranderd om onze doelstellingen op het gebied van sociaal rendement (social performance management) meer te ondersteunen. 8 jaarverslag 2009

9 Personeelsoverzicht Oikocredit op 31 december 2009 Verdeling naar geslacht algemeen Verdeling naar geslacht management 58% 42% 45% 55% Man Vrouw Oikocredit zal op vrijwel alle terreinen kosten besparen en tegelijkertijd meer investeren in de steunverenigingen en marketing in het algemeen, om de instroom van kapitaal verder te verhogen. Op 1 juli 2010, wanneer het strategisch plan afloopt, zal een nieuwe strategie voor de komende drie jaar van kracht worden. Dit nieuwe strategisch plan, FUTURA III, wordt ontwikkeld door een werkgroep waarin alle stakeholders zijn vertegenwoordigd. Het plan zal op de algemene vergadering van juni 2010 aan het bestuur en de leden worden gepresenteerd. Oikocredit heeft medewerkers van meer dan 45 nationaliteiten in dienst. Auditcommittee De auditcommittee van Oikocredit kwam in 2009 twee keer bijeen met het bestuur en management. De belangrijkste agendapunten waren de jaarrekening, de gevolgen van veranderingen in accountingregels, onze dochterbedrijven, plannen ten aanzien van intern accountantsonderzoek en verslaglegging en de interne controlestructuur. Het risicomanagementproces, naleving van wet- en regelgeving en de bedrijfscontinuïteit zijn terugkerende onderwerpen op deze bijeenkomsten. Ontwikkelingen in automatisering We hebben de processen voor toezicht efficiënter gemaakt door de invoering op de regiokantoren van het systeem voor sociale en financiële monitoring. In 2009 hebben we de invoering voortgezet van een nieuw overkoepelend systeem voor het administreren van investeringen, zoals was aanbevolen door de steunverenigingen. We hebben in 2009 de inventarisatie van de systeemvereisten en de keuze van een softwareontwikkelaar afgerond. In 2010 gaan we verder met de ontwikkeling en implementatie van dit nieuwe systeem. Steunorganisaties versterken In 2009 hebben wij de versterking en professionalisering van de steunverenigingen voortgezet. Hierbij hebben wij in het bijzonder aandacht besteed aan goed bestuur, marketing en planning. Vooruitblik 2010 Oikocredit streeft naar groei van zijn ontwikkelingsfinancieringsportefeuille in 2010 met 10 tot 15%. Om dit te verwezenlijken zullen we investeren in nieuwe kantoren, in het bijzonder in Afrika en Azië, en een aantal marktstudies uitvoeren. We zijn van plan de steun aan landbouwprojecten uit te breiden, omdat veel armen op het platteland wonen. Bij het ontwikkelen van activiteiten in de agrarische sector zullen we ook aandacht besteden aan milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering. Steun voor sociale investeringen Wij zijn er trots op dat we in een jaar dat wereldwijd gekenmerkt werd door economische problemen groei hebben gerealiseerd. Ondanks de recessie investeerden mensen en instellingen in groten getale in onze missie om de positie van armen te verbeteren. Oikocredit is de enige internationale instelling voor ontwikkelingsfinanciering die beschikt over een fijnmazig netwerk van regionale kantoren en deskundigen. Zij kennen de plaatselijke cultuur en staan dicht bij de klanten. Dit stelt ons in staat met partners samen te werken die leningen verstrekken aan mensen in de armste regio s, waar de risico s groot zijn, maar ook een hoog sociaal rendement mogelijk is. Wij zien het als onze taak om actief te zijn in gebieden die anderen vaak mijden. Oikocredit streeft ernaar om volgens de best mogelijke professionele maatstaven te werken en de financiële continuïteit en sociale doelstellingen van zijn partners te bevorderen. We hebben extra menskracht en geld ter beschikking gesteld voor het bereiken van sociale resultaten en investor relations. Samen met onze partners willen wij het sociaal rendement op onze investeringen verder verhogen en beter zichtbaar maken. Wij vertrouwen erop dat we zullen blijven groeien en dus ook meer mensen zullen kunnen helpen zichzelf uit de armoede te verheffen. Wij danken onze leden, particuliere en institutionele beleggers, onze medewerkers en andere belanghebbenden voor hun steun aan Oikocredit en onze missie. India, februari 2010 nederland, februari 2010 Shobha Arole Voorzitter van het bestuur Tor G. Gull Managing Director We blijven strikt toezicht houden op onze portefeuille zodat we snel en adequaat kunnen ingrijpen mocht de portfolio at risk ratio verder stijgen. BESTUURSVERSLAG 9

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Introductie Rabo Scanner In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2013

Duurzaamheidsverslag 2013 Duurzaamheidsverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 3 Verslagleggingsprincipes 5 Kerngegevens 8 Strategie 9 Coöperatie en governance 10 Duurzaamheid 15 Milieu en bedrijfsvoering

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013

Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN. Jaarverslag 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 2 PENSIOENFONDS PNO MEDIA JAARVERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN 2013 Pensioenfonds PNO Media VERANTWOORD BELEGGEN Jaarverslag 2013 PENSIOENFONDS

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie