Investeren in een flexibel beloningsbeleid. KBC-Individuele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in een flexibel beloningsbeleid. KBC-Individuele"

Transcriptie

1 Investeren in een flexibel beloningsbeleid KBC-Individuele Pensioentoezegging KBC- Groepsverzekering

2 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Een extra kapitaal opbouwen voor uw pensioen of dat van uw werknemers. Ook dat maakt deel uit van een actief beloningsbeleid. Want zowel voor uw medewerkers als voor uzelf kan de gedachte te bouwen aan 'morgen' motiverend zijn. Hoe u dat concreet kunt aanpakken, leest u in deze brochure. 1

3 Inhoud Aanvullende voorzieningen voor u en uw medewerkers, in een gunstig fiscaal kader... 3 Voorzieningen voor u als zelfstandig bedrijfsleider: de individuele pensioentoezegging... 5 Voorzieningen voor uw medewerkers: de groepsverzekering... 6 Flexibiliteit in pensioenopbouw... 8 Flexibiliteit van de aanvullende waarborgen...11 Uw KBC-Life Benefit Plan raadplegen met KBC-Online De voordelen van aanvullende voorzieningen voor u en uw medewerkers op een rij

4 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Aanvullende voorzieningen voor u en uw medewerkers, in een gunstig fiscaal kader Voor een zelfstandig bedrijfsleider is het vangnet van de sociale zekerheid tamelijk klein. Gelukkig kan uw vennootschap u beschermen door een pensioenkapitaal op te bouwen of door in financiële oplossingen te voorzien voor het geval u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Een van de uitgelezen middelen daarvoor is de individuele pensioentoezegging. En als werkgever kunt u uw medewerkers mee laten profiteren van deze extra bescherming door een groepsverzekering voor hen af te sluiten. Flexibiliteit is hierbij het sleutelwoord: u bepaalt hoeveel de vennootschap betaalt. En elke werknemer legt zijn eigen accenten volgens zijn specifieke gezinssituatie. De voordelen voor uw medewerkers zijn trouwens een belangrijke factor binnen een modern personeelsbeleid: ze benadrukken de sociale rol van het bedrijf, werken motiverend en binden de werknemers aan de onderneming. Wist u trouwens dat een groepsverzekering een interessant alternatief kan zijn voor een loonsverhoging? Zowel de individuele pensioentoezegging als de groepsverzekering is bovendien fiscaal aantrekkelijk. Als u aan een aantal voorwaarden voldoet, kunt u de kosten ervan volledig inbrengen als bedrijfskosten. Zo spaart u een flink stuk vennootschapsbelasting uit. U en uw medewerkers verwachten van die aanvullende voordelen flexibiliteit en maatwerk. Met ons ruime aanbod en een vernieuwende aanpak lossen we die verwachtingen in. DE GROEPSVERZEKERING PERSONEELSBINDING FISCALE VOORDELEN AANVULLING SOCIALE ZEKERHEID DE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 3

5 4

6 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Voorzieningen voor u als zelfstandig bedrijfsleider: de individuele pensioentoezegging Eén contract voor één zaakvoerder Aanvullende waarborgen De individuele pensioentoezegging kan antwoord bieden op uw vragen als zelfstandig bedrijfsleider over pensioenplanning en aanvullende sociale voordelen. De individuele pensioentoezegging is een contract met u als enige verzekerde. Daarin verwerft u definitief de opgebouwde reserve. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn de premies bovendien fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten van uw onderneming. Dat levert een aardig fiscaal voordeel op. Het pensioengedeelte Zelfstandige bedrijfsleiders hechten veel belang aan het pensioengedeelte. Ze zullen dan ook streven naar een maximaal aanvullend pensioenkapitaal, naast de nodige bescherming voor het gezin. Dat kapitaal, afhankelijk van loon en loopbaan, willen we graag voor u berekenen. Naast de opbouw van een bijkomend pensioen leent de individuele pensioentoezegging zich uitstekend om aanvullende waarborgen te verzekeren. U stelt zelf het pakket samen dat u ideaal lijkt. Daarbij hebt u de keuze uit: - een aanvullend kapitaal bij overlijden, - een aanvullende inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid, - een teruggave van de premie bij arbeidsongeschiktheid: uw pensioenkapitaal en uw kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. Kortom: u combineert de basisdekking 'pensioenkapitaal' met één of meerdere aanvullende waarborgen. DE ONDERNEMING Bij overlijden keert KBC de tot nu toe opgebouwde reserve uit aan de door u aangeduide begunstigde. KBC VERZEKERINGEN DE AANGESLOTENE UITKERING Andere oplossingen voor u als bedrijfsleider U werkt samen met meerdere bedrijfsleiders en u wilt voor alle collega's gelijkaardige voordelen voorzien? Vraag dan zeker meer uitleg over de groepsverzekeringen van KBC. Wist u trouwens dat u als zelfstandige ook kunt profiteren van de voordelen van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen? Binnen bepaalde grenzen is het Vrij Aanvullend Pensioen trouwens perfect combineerbaar met een individuele pensioentoezegging of een groepsverzekering. 5

7 Voorzieningen voor uw medewerkers: de groepsverzekering Fiscaal aantrekkelijk verlonen Een groepsverzekering is dé manier om uw werknemers een extra beloning aan te bieden. U kunt voor hen een aanvullend pensioen opbouwen en een bijkomend kapitaal bij overlijden voorzien. Om loonverlies bij ziekte en ongeval te beperken, kunt u kiezen voor de waarborg 'Gewaarborgd Inkomen'. En dat op een fiscaal aantrekkelijke manier. De premies die u als werkgever betaalt, kunt u - binnen bepaalde grenzen - van de bedrijfsinkomsten aftrekken. De premies die de medewerkers betalen, kunnen ze in mindering brengen in hun personenbelasting. Eerst enkele keuzes maken Vooraleer we samen met u de groepsverzekering concreet invullen, bekijken we samen welk budget toegewezen kan worden, wie de premies betaalt en wie van de groepsverzekering kan genieten. Wie betaalt de premies van de groepsverzekering? Naast het budget dat de werkgever uitgeeft, zijn werknemers vaak bereid om zelf een deel van de premie te betalen. Want ook zij willen investeren in een aanvullend voordelenpakket. In zulke groepsverzekeringen spreken we van een werkgeverspremie en een werknemerspremie. Wie kan de voordelen van de groepsverzekering genieten? U kunt een groepsverzekering aangaan voor alle medewerkers. U kunt de voordelen ook beperken of ze afstemmen op één of meerdere specifieke groepen van medewerkers. Dan spreken we over categorieën. Enkele voorbeelden van mogelijke categorieën zijn: bedienden, arbeiders, kaderleden. Welk budget is er beschikbaar? Per groep van medewerkers kunt u een premiebudget vastleggen. Voor die premie houden we in elk geval rekening met het aanvullend pensioen dat u wilt opbouwen voor uw medewerkers en het extra voordelenpakket dat u hun wilt aanbieden. Bovendien koppelen we het budget voor uw medewerkers aan hun loonontwikkeling. De premie per medewerker is dan ook een percentage van het loon. Zo zorgen we ervoor dat het extralegaal voordeel van een groepsverzekering in verhouding blijft met het basisloon van de betrokken werknemer. Een groepsverzekering is voor uw medewerkers tenslotte een uitgesteld loon. 6

8 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Welke waarborgen wilt u uw medewerkers bieden? Als werkgever stelt u zelf het basispakket samen. U hebt de keuze uit volgende waarborgen: - een aanvullend kapitaal bij overlijden, - een aanvullende inkomensverzekering bij arbeids- ongeschiktheid, - een teruggave van de premie bij arbeidsongeschiktheid: uw pensioenkapitaal en uw kapitaal bij overlijden blijven op die manier gegarandeerd. Daarbinnen kan iedere deelnemer, afhankelijk van zijn eigen gezinssituatie, de hoogte van de voordelen concreet invullen. KBC Verzekeringen adviseert graag bij die keuze. Op elk ogenblik kunnen uw werknemers vragen om het voordelenpakket te herzien. Individuele pensioentoezegging voor werknemers? Wilt u voor een waardevolle medewerker net iets meer doen? Dat kan door een individuele pensioentoezegging af te sluiten voor die specifieke werknemer. Om voor werknemers een individuele pensioentoezegging aan te gaan, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen: - binnen uw onderneming moet er een groepsver- zekering zijn voor alle werknemers, - het moet gaan om een occasionele en niet- stelselmatige toezegging, - een individuele pensioentoezegging is niet moge- lijk binnen de 36 maanden vóór (brug)pensione- ring. WIE SLUIT U AAN? KADERLEDEN WELKE VOORDELEN? BEDIENDEN ARBEIDERS WELK BUDGET? WIE BETAALT? 7

9 Flexibiliteit in pensioenopbouw Pensioenopbouw afgestemd op uw eigen beleggersprofiel Iedereen wil wel een mooi pensioen opbouwen. KBC Verzekeringen zorgt daarom voor een aantrekkelijk rendement en een waaier van mogelijkheden om uw pensioenkapitaal te laten aangroeien. Aan u om het budget en de beleggingsstrategie te bepalen, waarbij u of uw medewerker de juiste mix van rendement en zekerheid vastlegt. Voor werknemers zal de keuze van de beleggingsstrategie in elk geval rekening moeten houden met de wettelijk voorziene rendementsgarantie. Wij geven u graag advies, zodat u de juiste keuze maakt. Kiezen voor zekerheid: KBC-Life Benefit Plan af van de financiële resultaten die KBC Verzekeringen haalt op haar beleggingen. Ze levert op haar beurt een gegarandeerd rendement op. De individuele pensioentoezegging voor uzelf of voor een specifieke medewerker is altijd van het type KBC- Life Benefit Plan. Kiezen voor een actieve belegging: KBC-Benefit Portfolio Een groepsverzekering met ruime beleggingsmogelijkheden. Het product biedt een antwoord op de vraag van vele bedrijfsleiders en kaderleden om op een meer actieve manier het aanvullend pensioen op te bouwen. KBC-Benefit Portfolio biedt dan ook de nodige flexibiliteit: de premies die de werkgever stort, nemen we op in een waaier van tak 23-fondsen. KBC-Benefit PREMIES PREMIES Winstdeelneming WINSTDEELNEMING GEGARANDEERDE INTERESTOPBRENGST Garantie TAK-23- FONDS TAK-23- FONDS TAK-23- FONDS Veel werknemers geven de voorkeur aan zekerheid wat pensioenvorming betreft. Een groepsverzekering is immers een vorm van uitgesteld loon. Daarom kent KBC Verzekeringen in het KBC-Life Benefit Plan aan iedere premie, zowel die van de werkgever als die van de werknemer, een gewaarborgd jaarlijks (minimum)rendement toe. En vermeerdert die met een deelneming in de winst. Die winstdeling hangt Portfolio is met andere woorden een groepsverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen. Het gaat om fondsen zonder gewaarborgd rendement, maar we gaan wel de verbintenis aan om uw premies naar best vermogen te beheren. Elke aangesloten medewerker kiest zelf in welke fondsen hij belegt, binnen de krijtlijnen die u als werkgever uittekent. Een keuze die we later, op eenvoudig verzoek, kunnen aanpassen. 8

10 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Willen uw medewerkers zelf ook een bijdrage leveren voor een extra pensioen? Dat kan: we geven voor hun persoonlijke premie een rendementsgarantie, aangevuld met een aantrekkelijke winstdeelneming die uw medewerker in een fonds kan beleggen. Kiezen voor zekerheid met een extra dimensie: KBC-Benefit Bonus Het is een moeilijke maar belangrijke keuze: de veiligheid van een gegarandeerd rendement of een onzeker maar wellicht hoger rendement. Daarom zal KBC- Benefit Bonus uw medewerkers zeker aanspreken: Met KBC-Benefit Bonus kiest u dus voor een basisgarantie, aangevuld met een grote beleggingsvrijheid voor de winstdeelneming. Een combinatie die een zeer aantrekkelijk rendement oplevert. Bewust kiezen uit fondsen Defensief Neutraal Dynamisch - een gegarandeerde interestvoet voor de werkgeverspremies, 25 % 5 % 5 % 5 % 5 % 65 % 45 % 45 % 65 % 5 % 5 % 25 % - een gegarandeerde interestvoet voor de werkne- merspremies, Aandelen Vastgoed Liquiditeiten Obligaties PREMIES WINSTDEELNEMING GEGARANDEERDE INTERESTOPBRENGST Bonus Garantie Gaat uw voorkeur uit naar een formule met fondsen? Maak dan een keuze die aansluit bij uw risicoprofiel: van zeer defensief tot zeer dynamisch. Voor elk profiel hebben we het gepaste fonds. We selecteerden alvast de volgende basisfondsen: Maar niet iedereen past strikt in die profielen. Daarom bieden we u bijkomende mogelijkheden aan voor zowel de zeer dynamische belegger (100% aandelen) als de zeer defensieve belegger (100% obligaties). Heeft de beurs een wat minder goede periode, dan kunt u de bijeen gespaarde reserve 'parkeren' in het Cash-fonds. Kortom: keuze in overvloed. - met boven op die garanties natuurlijk een aanzienlijke deelneming in de winst. En die extra winstdeling kan iedereen actief laten beleggen in het T23-fonds dat u als werkgever hebt gekozen. Elke aangeslotene kan de prestaties van de fondsen dagelijks volgen in de media. We houden u in elk geval op de hoogte van nieuwe mogelijkheden uit ons fondsenaanbod. 9

11 10

12 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Flexibiliteit van de aanvullende waarborgen Overlijden Als werkgever kiest u zelf uit: Bij een overlijden keert KBC Verzekeringen het tot dan toe gespaarde bedrag uit. Dat bedrag kan worden verhoogd tot een individueel bepaald kapitaal. Elke aangesloten medewerker wijst ook volledig vrij de begunstigde(n) van dat kapitaal aan. Een mogelijke optie is dat kapitaal te laten verdubbelen als de aangeslotene door een ongeval zou overlijden. - verschillende rentesystemen (vaste rente of een rente gekoppeld aan het loon), - verschillende indexeringsformules: zo evolueert de gekozen vergoeding mee met de tijd, - een aantal eigen-risicotermijnen (één maand, drie maanden en andere): u bepaalt welke tijdsperiode u en uw medewerkers financieel zelf kunnen overbruggen. Uitkering 100 % 67 % Uitkering bij overlijden 25 % Reserve % 67 % 100 % Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De verzekerde medewerker krijgt een aanvullend inkomen, in de vorm van een maandelijkse uitkering: - bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, - na ziekte of ongeval, privé of op het werk, wereldwijd, 24 uur per dag. Zo past u de dekking perfect aan volgens de wensen van de aangesloten medewerker. Teruggave van premie Wordt uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan storten wij u, naast een eventueel aanvullend inkomen, ook de betaalde premies terug. U of uw medewerker blijft wel de verzekerde voordelen genieten: - het pensioenkapitaal bouwen we verder op, - bij overlijden keren we de afgesproken bedragen uit. 11

13 12

14 Investeren in een flexibel beloningsbeleid Uw KBC-Life Benefit Plan raadplegen met KBC-Online On line raadplegen Voordelen voor uw werknemer U en uw aangesloten medewerkers kunnen informatie over de groepsverzekeringen van het type KBC-Life Benefit Plan 'on line' raadplegen. Het transparante overzicht van KBC-Online helpt u om deze bezoldigingsvorm extra in de verf te zetten. Voordelen voor u als werkgever U krijgt een overzicht van alle groepsverzekeringen KBC-Life Benefit Plan, die zijn gesloten binnen uw bedrijf. Per groepsverzekering ziet u: - welke categorie van werknemers verzekerd is, - welke dekkingen u hebt gekozen voor die categorie, - wie er verzekerd is. Ook de werknemer ondervindt een meerwaarde als die zijn gegevens elektronisch raadpleegt. Hij kan dan op elk ogenblik informatie krijgen over premies, opgebouwde reserve en aanvullende waarborgen. Op één voorwaarde: zelf KBC-Onlinegebruiker zijn. Op deze manier blijft hij zich ervan bewust dat u hem als werkgever dit voordeel hebt aangeboden. Met een hogere betrokkenheid tot gevolg. Waar raadplegen? Bovenstaande mogelijkheden zijn geïntegreerd in de bestaande KBC-Onlinetoepassingen. Als werkgever hebt u twee manieren om de gegevens van uw KBCgroepsverzekering te raadplegen: Per verzekerde hebt u verder toegang tot informatie over persoonlijke en professionele gegevens, premies, opgebouwde reserves en verzekerde risico's. Daarnaast kunt u nieuwe aansluitingen doorgeven en bestaande beëindigen: gewoon elektronisch. Vertrouwelijkheid blijft vanzelfsprekend gegarandeerd. U bepaalt welke polissen geraadpleegd kunnen worden en door welke werknemers. U kunt bijvoorbeeld iemand van de personeelsdienst de machtiging geven om de polissen van de kadermedewerkers te raadplegen, maar niet die van de directieleden. KBC-Online for Business of Isabel en KBC-Online. Voor die bedrijven die vandaag al werken met Isabel bevelen we het gebruik van dit pakket aan. Een geïntegreerde aanpak U als werkgever, die ook bankrekeningen, leningen of schadeverzekeringen hebt bij KBC, kunt binnen eenzelfde toepassing ook van de modaliteiten van de groepsverzekeringen gebruik maken. Uw medewerker, indien ook cliënt bij KBC, vindt het resultaat van de groepsverzekering, die u voor hem afsloot, tussen het overzicht van andere individuele verzekeringen, beleggingen en bankrekeningen. 13

15 De voordelen van aanvullende voorzieningen voor u en uw medewerkers op een rij De individuele pensioentoezegging voor u als zelfstandig bedrijfsleider - Uw vennootschap zorgt binnen een gunstig fiscaal kader voor aanvullende voorzieningen voor uw pen- sioen, voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid of een overlijdenskapitaal voor uw nabestaanden. - U beschikt over een vorm van pensioenopbouw met hoog rendement. - U kunt perfect de kostprijs budgetteren op korte en lange termijn. Groepsverzekering: uw voordelen - U beschikt over een ideaal instrument binnen de moderne en creatieve beloningsmiddelen. - U motiveert zo uw medewerkers en verhoogt de binding met uw bedrijf. - U hoeft geen ingewikkelde administratie op poten te zetten. - U hebt van jaar tot jaar een duidelijk overzicht van de kostprijs en de waarborgen. - Met KBC-Online hebt u op elk moment een up-to- date overzicht van het aantal aangeslotenen, hun verzekerde risico's en de opgebouwde reserves. Tot slot KBC Verzekeringen behoort tot de grootste Belgische verzekeringsmaatschappijen. We staan sterk, ook in onze service aan bedrijven. Dat bewijzen de duizenden kleine en grote ondernemingen en zelfstandigen die al cliënt zijn bij ons. Omdat uw KBC-verzekeringsagent zelf ook zelfstandige is, weet hij perfect waarover hij praat. Hij weet uw eisen om te zetten in een kwaliteitspakket op uw naam. KBC Verzekeringen maakt, samen met KBC Bank, deel uit van de KBC Groep. Bij ons kunt u met andere woorden terecht voor zowel uw bankzaken als voor uw verzekeringen. Onze deur staat altijd voor u open. En ons advies krijgt u er vrijblijvend bij. Dus kom zeker met ons praten als u iets extra's wilt doen voor de opbouw van uw eigen pensioen en dat van uw medewerkers. Groepsverzekering: voordelen voor uw werknemers - Het is een noodzakelijke aanvulling van de beperkte voorzieningen van de sociale zekerheid. - Iedereen kan, volgens zijn eigen gezinssituatie, perfect die waarborgen kiezen die het best aansluiten bij de eigen situatie. - Jaarlijks krijgt elke deelnemer een overzicht van de verzekerde voordelen en de premies. 14

16 Hebt u nog vragen over uw bankzaken of verzekeringen? Praat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur. U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar: KBC-Telecenter Schoenmarkt Antwerpen fax Alle verrichtingen van KBC Bank NV zijn onderworpen aan de Algemene Bankvoorwaarden, waarvan de tekst verkrijgbaar is in alle KBC-bankkantoren. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. RPR , BTW BE , bankrekening Verantwoordelijk uitgever: KBC Bankverzekeringsholding NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. KBC Bank NV, inschrijvingsnummer CBFA KBC Verzekeringen NV, onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) 16

17 In deze brochure verneemt u meer over: - de individuele pensioentoezegging voor bedrijfsleiders, - de groepsverzekering voor uw medewerkers en uzelf. Want een reserve opbouwen voor uw pensioen begint vandaag. Zeker wanneer u weet dat u als zelfstandige maar recht hebt op een kleine tegemoetkoming van de sociale zekerheid. Voor uw medewerkers betekent een groepsverzekering een extra beloning. Dat werkt motiverend en kan hun betrokkenheid met uw bedrijf alleen maar verhogen. En als dat u en uw medewerkers de nodige fiscale voordelen oplevert, wint u twee keer N D/2005/7434/01

Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming

Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming we hebben het voor u Motiveren en belonen met aanvullend pensioen: ook in uw onderneming Het Aanvullend Pensioen staat meer dan ooit

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen...

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 3 juni 2005 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?................

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online

Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Consulteren gegevens groepsverzekeringen door individuele aangeslotene (werknemer) in KBC-Online Waar vindt u de gegevens van uw groepsverzekering terug in KBC-Online? Nadat u zich heeft aangemeld in KBC-Online

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden

De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Salary Plan De flexibele groepsverzekering voor loontrekkenden Een groepsverzekering: ja of nee? De vraag is achterhaald. Maar kies wel de juiste formule. Aanvullend pensioen: meer dan ooit noodzakelijk

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden

Voorafbetaling in schijven is viermaal. KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden Voorafbetaling in schijven is viermaal gewonnen! KBC-Voorafbetalingsplan En u? Hebt u al uw fiscale mogelijkheden benut? De fiscus moedigt zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en vennootschappen

Nadere informatie

Uw medewerkers motiveren... hoe doet u dat? KBC-Employee Benefits

Uw medewerkers motiveren... hoe doet u dat? KBC-Employee Benefits Uw medewerkers motiveren... hoe doet u dat? KBC-Employee Benefits KBC-Employee Benefits U wilt uw personeel passend belonen. Maar er is een probleem. Als u een werknemer een loonsverhoging van 250 euro

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering

Administratieve handleiding Groepsverzekering. Administratieve handleiding Groepsverzekering Inhoud 1 Welke documenten krijgt u bij het opstarten van de groepsverzekering?... 3 2 Wat zijn de mogelijkheden van KBC-Online for Business?... 4 2.1 Mogelijkheden voor de werkgever... 4 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling

De feiten op een rij. De beschikbare premieregeling De feiten op een rij De beschikbare premieregeling De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling Verzekeraars bieden diverse pensioenregelingen aan, waaraan werknemers

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen!

Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! Life@Ease Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak doen groeien

Nadere informatie

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule

BOOST Invest. Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule BOOST Invest Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische en flexibele formule Breng variatie in uw beleggingen met een dynamische formule Zoekt u een alternatief voor uw klassieke spaarproducten?

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen

Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen Van: Vandelanotte Datum: 15/5/2015 Onderwerp: alternatieve verloningsvormen inzake bonussen In onderstaande memo lichten wij graag volgende alternatieve verloningsvormen inzake bonussen toe: 1) Loonbonus

Nadere informatie

Wat is het KBC-Life Invest Plan?

Wat is het KBC-Life Invest Plan? KBC-Life Invest Plan Wat is het KBC-Life Invest Plan? Het KBC-Life Invest Plan is het resultaat van de krachtenbundeling van beleggings- en verzekeringsspecialisten. U gaat een levensverzekering aan, gekoppeld

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL Zelfstandige bedrijfsleider? Vul uw wettelijk pensioen aan via uw onderneming. Bouw uw aanvullend pensioenkapitaal op op maat. Intro Bent

Nadere informatie