Monitor Duurzaam Beleggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Duurzaam Beleggen"

Transcriptie

1 Halfjaarlijkse publicatie - Jaargang 4 - nr. 1 Monitor Duurzaam Beleggen Juni 2005 Bedrijvenscreening best-practice bedrijven geactualiseerde sectorfiches - nutsbedrijven (update december 2004) - gezondheidszorg (update december 2004) - cyclische consumentensectoren (update december 2004) - niet-cyclische consumentensectoren (update april 2004) - industriële sectoren (update april 2005) - informatietechnologie (update mei 2005) Aandeelhoudersdagen Duurzaam Beleggen Toppunt van transparantie!?! De duurzame beleggingen van KBC Groep zijn sterk aan t groeien! dankzij de duurzame obligatiefondsen U bent al KBC-Online-cliënt? Dan kunt u gratis Monitor Duurzaam Beleggen ontvangen per . Surf naar en registreer uw gegevens.

2 Bedrijvenscreening Best-practice bedrijven Waarom zijn BMW of Colruyt gekend als duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijven niet opgenomen in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum? Inherent aan onze onderzoeksmethodologie is dat bepaalde bedrijven die in de maatschappij aanzien worden als duurzaam en maatschappelijk verantwoorde bedrijven, niet voorkomen in het onderzoek. In de duurzaamheidsanalyse vertrekken we immers van de MSCI index voor Eurozonebedrijven (Morgan Stanley Capital Index). In het geval van BMW, probeert de MSCI om redenen van risicospreiding niet te veel aandelen van Duitse autoproducenten op te nemen. Een tweede reden waarom sommige duurzame bedrijven niet in het analysedomein voorkomen, is dat ze te klein zijn in termen van beschikbare marktkapitalisatie ten opzichte van de andere bedrijven in de sector en hierdoor buiten de regel vallen (zie Monitor Duurzaam Beleggen, december 2004). Toch moet het terechte duurzaamheidsimago van een bedrijf een plaats in het duurzaamheidsuniversum kunnen verdienen. Daarom besliste KBC AM, in samenspraak met de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse, om een korte procedure op te stellen zodat die bedrijven op basis van objectieve gronden in het onderzoeksuniversum opgenomen kunnen worden. Hoe komen we tot het lijstje van best-practice -bedrijven? Dit doen we aan de hand van enkele rangschikkingen van andere screeningshuizen, met name: de lijst Market Sector Leaders van Sustainability Asset Management (de leverancier van de Dow Jones Sustainability Indices) de lijst The best companies of Europe, per sector, van Dutch Sustainability Research (de leverancier van de duurzame fondsen van o.m. SNS Nederland) de lijst van Butterflies van het Noorse Storebrand de Level 1 informatie van EIRIS (één van de informatiebronnen van onze eigen research en leverancier van de FTSE4Good Indices) Indien een bedrijf in één van deze lijstjes wordt genoemd als sectorleider, is het waard het van naderbij te bekijken. Op zes bedrijven na zijn alle eurozone bedrijven die als sectorleider worden aanzien bij de vier externe bronnen door onze afdeling gescreend (en overigens allemaal boven de lat geplaatst). De zes bedrijven BMW, Océ, Outokumpu, Wartsila, Metso en Kesko zullen bijkomend worden gescreend als ze nog steeds sectorleider zijn op het ogenblik van de volgende actualisatie van de sector, waarvan ze deel uitmaken. Indien ze een hogere score verwerven dan de mediaan in hun sector, kunnen ze mee opgenomen worden in het duurzaamheidsuniversum. Ten tweede kan de Externe Adviesraad zelf bedrijven aanbrengen die toegevoegd moeten worden aan het onderzoeksuniversum, indien een meerderheid van de Externe Adviesraad hiermee instemt. Het zal hierbij voornamelijk gaan om middelgrote en laag gekapitaliseerde bedrijven uit de Benelux-landen. Maar ook deze bedrijven worden eerst onderzocht! Wanneer worden deze bedrijven opgenomen in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum? De screening van deze bedrijven zal gebeuren van zodra de desbetreffende sector opnieuw geactualiseerd wordt. Indien deze bedrijven, na analyse, een hogere score verwerven dan de mediaan in hun respectieve sector/subsector, worden ze bijkomend mee opgenomen in het duurzaamheidsuniversum van KBC. MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 2 Juni 2005

3 Geactualiseerde sectorfiches Nutsbedrijven We bekeken elf bedrijven uit de sector van de nutsbedrijven, die samen ruim 90% van de marktkapitalisatie van de sector in de MSCI-EMU uitmaken. Acht van de elf bedrijven hebben als hoofdactiviteit de opwekking en distributie van elektriciteit (Union Fenosa, EDP Electricidade Port, Endesa, Iberdrola, Enel, Electrabel en E.ON). De drie anderen (Veolia Environnement, RWE en Suez) behoren tot de subsector andere nutsbedrijven en ongereguleerde diensten. Elektriciteit, gas en water zijn onmisbare nutsvoorzieningen in het moderne leven. De nutsvoorziening verbeterde de afgelopen eeuw de kwaliteit van voeding, gezondheidszorg en opvoeding en maakte (duurzame) economische groei en algemene verbetering van de levenskwaliteit mogelijk. Nutsvoorzieningen bleken ook essentiële hulpmiddelen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Het is een belangrijke uitdaging voor de wereldgemeenschap om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot deze voorzieningen. In de sectorfiche van de nutsbedrijven wordt dieper ingegaan op maatschappelijke problemen die gebrekkige nutsvoorzieningen met zich mee brengen in ontwikkelingslanden. Het onderzoek naar het duurzaam en maatschappelijk karakter van de bedrijven uit de nutsector werd half december 2004 afgerond. Van de elf onderzochte nutsbedrijven voert Iberdrola voor de tweede keer de duurzaamheidsrangschikking aan. De sectorleider scoort op geen enkel van de vijf criteria de hoogste score, maar behaalde de eerste plaats door op elk van de vijf criteria boven het gemiddelde te scoren. Iberdrola wordt kort gevolgd door nieuwkomer Union Fenosa, eveneens een Spaans bedrijf. Van de derde plaats tot de zevende plaats liggen de scores echt dicht bij mekaar. Het Finse Fortum, als zevende net niet opgenomen in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum, scoorde nauwelijks één punt lager op een totaal van vijftig dan ENEL, de Italiaanse energieleverancier die de derde plaats inneemt. ENEL viel vorig jaar nog net onder de lat. Het lijstje van opgenomen bedrijven wordt vervolledigd met Electrabel, RWE (dat sinds vorig jaar boven de lat klimt) en Endesa (vorig jaar derde, nu gedaald naar de zesde plaats). Suez valt terug van de tweede naar de achtste plaats en wordt niet meer opgenomen in de duurzame fondsen. Aan de basis van deze daling ligt de zwaardere weging van de maatschappelijk betwiste praktijken en technologieën en de betrokkenheid van Suez in kernenergie en dierenproeven. Andere nieuwkomers Veolia Environnement en EDP scoren lager dan de mediaan. E.ON is net als vorig jaar de hekkensluiter in de sector nutsbedrijven. GRAFIEK 1 - ALGEMENE SCORE SCREENING NUTSBEDRIJVEN Iberdrola 28,7 Union Fenosa 26,8 ENEL 25,7 Electrabel 25,5 RWE 25,2 Endesa 25,1 Fortum 24,8 Suez 24,3 Veolia Environnement 23,8 EDP Electricidade Port 21,6 E.ON 19, Gezondheidszorg KBC screende acht bedrijven uit de sector gezondheidszorg die samen ongeveer 92% uitmaken van de totale marktkapitalisatie van de sector in de MSCI-EMU. Drie daarvan (Sanofi-Aventis, Schering en sinds dit jaar ook UCB) zijn in hoofdzaak geneesmiddelen-producenten. Altana combineert een farmaceutische divisie met een chemische tak. Daarnaast zijn er ook bedrijven die actief zijn in de productie van medische uitrusting en diensten (Fresenius Medical Care) en van brillen en brilglazen (Essilor International). Celesio ten slotte is met zijn grooten kleinhandelsactiviteiten in medicijnen een buitenbeentje in de sector. MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 3 Juni 2005

4 De ontwikkeling, de productie en het gebruik van geneesmiddelen hebben erg uiteenlopende gevolgen voor de diverse aspecten van duurzaamheid. De directe ecologische impact van de productie in de gezondheidszorg, via energie- en waterverbruik, is doorgaans beperkt in vergelijking met andere industriële sectoren. Een aandachtspunt bij de productie blijven wel de afvalstromen (zowel vast als water). Het eindproduct, de geneesmiddelen, heeft anderzijds wel een significante milieuimpact, die veel minder direct zichtbaar is. De actieve bestanddelen van de geneesmiddelen komen na gebruik door de patiënt immers grotendeels in het afvalwater en de bodem terecht. Aangezien heel wat van de aangewende chemicaliën in geneesmiddelen biologisch moeilijk afbreekbaar zijn, stapelen zij zich op in het milieu. Tot op vandaag is weinig bekend over het risico voor in de natuur voorkomende organismen en voor de mens. De gezondheidszorg krijgt ook af te rekenen met diverse ethische kwesties. De toepassingen inzake biotechnologie zijn een erg controversieel thema. Een centrale techniek daarbij is genetische manipulatie, het veranderen van de erfelijke eigenschappen o.a. via de overdracht van genen tussen organismen die op natuurlijke wijze niet zouden kunnen kruisen of via het inbrengen van extra genen. Inzake biotechnologie en dierenproeven moeten we één en ander wel nuanceren. Zo is er een belangrijk onderscheid tussen reproductief klonen, waarbij een volledige kopie gemaakt wordt, en therapeutisch klonen. Bij dit laatste maken wetenschappers genetisch materiaal aan voor medische doeleinden, o.a. nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Heel wat ethici zijn intussen de mening toegedaan dat therapeutisch klonen moet kunnen. Gentherapie lijkt veel belovend voor de behandeling van genetische afwijkingen en chronische ziekten. De medische biotechnologie stond de voorbije jaren mee in een slecht daglicht door de controverses in de agrofood-biotechnologie. Enkele fabrikanten, waaronder Aventis, hebben bijgevolg de voorbije jaren hun nevenactiviteiten inzake genetische gemanipuleerde gewassen dan ook afgestoten. Een andere nuance bij de kritiek vanuit ethische hoek stelt dat dierenproeven doorgaans wettelijk verplicht zijn en gepaard gaan met strikte voorwaarden. De meeste bedrijven voeren hier dan ook het beleid van de drie V s: (1) vervanging door alternatieve methoden indien mogelijk; (2) voor experimenten die niet vervangen kunnen worden, dient het aantal proefdieren te worden verminderd tot een minimum nodig voor het verkrijgen van betrouwbare resultaten, en (3) alle experimentele procedures dienen zo verfijnd te worden, dat het lijden van het dier tot een minimum wordt beperkt. Naast deze drie V s kan ook een vierde V met name verantwoordelijkheidszin toegevoegd worden. Onderzoekers die met proefdieren werken moeten bereid zijn het gebruik van deze dieren te verantwoorden voor de gemeenschap. Ten slotte staan de relaties van de farmabedrijven met de ontwikkelingslanden ter discussie. Zo is er heel wat druk op de bedrijven om de toegankelijkheid van derdewereldlanden tot geneesmiddelen te vergroten. Daarbij klinkt vaak de eis om de meest essentiële geneesmiddelen tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Bovendien zouden bedrijven in hun research vooral mikken op de meest winstgevende producten (bijv. voor beschavingsziekten in de rijke industrielanden) en veel minder op de bestrijding van ziekten in de ontwikkelingslanden. Een aantal bedrijven voert de laatste jaren echter een sterke politiek om dit punt van kritiek te weerleggen. Sanofi-Aventis bijvoorbeeld werkt samen met Unicef om vaccins aan een lagere prijs in ontwikkelingslanden te verkopen. De actualisering van de duurzaamheidsscores in de sector gezondheidszorg brengt het Duitse Schering op de eerste plaats. Waar voorheen Sanofi en Aventis als aparte bedrijven de tweede en derde plaats innamen, krijgt het gefuseerde Sanofi-Aventis nu een derde plaats toegekend. Opmerkelijk is de vooruitgang van Essilor van de vijfde naar de tweede plaats. Essilor dankt de stijging aan de verbetering van alle criteria behalve bedrijfsethiek en corporate governance. UCB komt net boven de lat dankzij de relatieve verbetering t.o.v. de rest van de sector inzake milieu. De nieuw gescreende bedrijven Celesio en Elan Corporation voldeden niet en Altana, dat reeds vroeger gescreend werd, kende geen opmerkelijke verbeteringen ten einde boven de lat terecht te komen. Meer details kan u vinden in de sectorfiche, die beschikbaar is op onze website MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 4 Juni 2005

5 GRAFIEK 2 - ALGEMENE SCORE SCREENING GEZONDHEIDSZORG Schering 29,6 Essilor 28,7 Sanofi-Aventis 27,9 Fresenius 26,9 UCB 26,1 Celesio 24,7 Altana 22,8 Elan Corporation 20, Sinds de uitbreiding van het onderzoeksuniversum in 2004 (zie de Monitor Duurzaam Beleggen van december 2004), groeide het aantal te onderzoeken bedrijven in de cyclische consumentensectoren sterk aan, van negentien in 2003 naar dertig onderzochte bedrijven eind Gezien het grote aantal bedrijven beslisten we het onderzoek en de sectorfiche in twee delen op te splitsen. Deel I bevat de subsectoren Hotels & Ontspanning, Media en Retail met in totaal veertien bedrijven. Deel II bespreekt de subsectoren Duurzame Consumentengoederen en Auto s & Componenten met in totaal zestien bedrijven. Deel I: De drie subsectoren (Hotels & Ontspanning, Media en Retail) verschillen onderling zeer sterk. De maatschappelijke en ecologische impact verschilt zelfs binnen elke subsector. In de sectorfiche bespreken we voor elk van de drie subsectoren een relevant onderwerp. Verwacht wordt dat tegen 2010 de inkomsten uit toerisme de landbouw van zijn eerste plaats als grootste industrie zal verdrijven. Bovendien is op dit ogenblik één op dertien mensen direct of indirect tewerkgesteld in toerisme. Tot voor de jaren 90 waren de media voornamelijk nationaal gestructureerd. Pas in het afgelopen decennium ontstond de snelle samensmelting van wereldwijde commerciële media. De macht van geconsolideerde mediamaatschappijen sluipt de huiskamer binnen. Op slinkse wijze veroverde de Simpson-donut een plaats in onze kast en onze maag en werd de nieuwe Chanel aan ons voorgesteld via een Moulin Rouge-achtig kortfilmpje met in de hoofdrol Nicole Kidman. We voelen ons lekker in ons vel met fancy kledij geproduceerd door arbeiders in Aziatische landen. Elk zes weken ligt een nieuwe kledinglijn in de rekken. Dan stelt zich enkel nog de vraag: wie produceert de kleren en in welke omstandigheden? Bovendien zou in de mediasector, omwille van zijn grote impact op de samenleving, op meer dan gemiddelde wijze aandacht moeten uitgaan naar een divers samengestelde Raad van bestuur en een maximale beleidstransparantie. Cyclische consumentensectoren Het resultaat van de sectoranalyse is een nieuwe rangschikking waarbij van de veertien bedrijven er zeven opgenomen worden in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum. Accor voert ook in de opgesplitste rangschikking opnieuw het lijstje aan gevolgd door een sterk scorende nieuwkomer, de Duitse reisorganisator TUI. Op de derde plaats komt Inditex dat tegenover vorig jaar een sterke remonte maakte. Het lijstje wordt aangevuld met in volgorde van score TF1, Reed Elsevier, Vivendi Universal en VNU. Deze beide laatste bedrijven komen voor het eerst in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum. Er verdwijnt ten opzichte van de vorige screening slechts één bedrijf uit deze subsectoren uit het beleggingsuniversum, namelijk Wolters Kluwer. De score van dit bedrijf daalde met maar liefst negen punten. Andere bedrijven die onder de lat vielen zijn: Publicis, Mediaset, Sodexho, Pinault-Printemps-Redoute, Lagardère. Deel II: Zowel de auto-industrie als de subsector van de duurzame consumentengoederen worden gekenmerkt door dezelfde waardeketen. In beide sectoren ontstond in de jaren 80 de focus op de kerncompetenties van de organisatie. Een groot deel van de toegevoegde waarde werd uitbesteed. In plaats van de volledige productieketen in het eigen bedrijf te houden, gingen bedrijven zich richten op de twee uitersten, namelijk: onderzoek en ontwikkeling en de verkoop van de producten. Alle tussenliggende activiteiten worden uitbesteed en ingekocht. Uitbesteding heeft een belangrijke sociale en MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 5 Juni 2005

6 ecologische impact voor het land waar uitbesteed wordt en het land naar waar de uitbesteding verhuist. Massale ontslagen aan de ene kant, verplicht presteren van onbetaalde overuren en inschakeling van kinderarbeid aan de andere kant. Mobiliteit is uitgegroeid tot een hoeksteen van onze maatschappij. Met de Kyoto-norm in het vooruitzicht is deze hoeksteen toe aan reconstructie. In West-Europa nam het gemiddelde vermogen van een wagen van 1990 naar 2003 toe met 30%. De cilinderinhoud steeg met 10% en het aandeel vierwiel-aangedreven wagens steeg met 3,7%. De bal licht niet enkel in het kamp van de producent, de consument heeft ook, een verantwoordelijkheid in deze. In de twee subsectoren kwam er in het afgelopen anderhalf jaar heel wat beweging wat betreft duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Philips, in de vorige analyse nog goed voor een zevende plaats in de cyclische consumentensectoren, prijkt nu bovenaan in de gecombineerde lijst van de duurzame consumentengoederen en de autosector. Iets achterop volgt een nieuweling in de rangschikking, Adidas. De laatste jaren lag het bedrijf fel onder vuur bij NGO s vanwege sociale wantoestanden bij zijn toeleveranciers. Het bedrijf investeerde fors in een meer duurzaam beleid met oog voor mensenrechten bij zijn leveranciers en die inspanningen weerspiegelen zich in de eindscore van Adidas. Het enige Belgische bedrijf, Agfa Gevaert, dat onderzocht werd in de sector, eindigde op de derde plaats. Het behaalde een zeer goede score op milieu. Het lijstje met opgenomen bedrijven wordt vervolledigd met LVMH en vijf bedrijven uit de autosector, die opvallend lager scoort. Deze bedrijven zijn in volgorde van hoogste score Valeo, Volkwagen, PSA Peugeot Citroën, Renault en Michelin. Onder de lat vallen Thomson, Puma, Porsche, Continental en Fiat. Ondanks dat DaimlerChrysler op alle criteria bij de best scorende bedrijven uit de autosector behoort, wordt de autoconstructeur niet opgenomen vanwege zijn betrokkenheid in de wapenindustrie. Net als Lagardère (Media) is DaimlerChrysler immers de belangrijkste aandeelhouder van EADS. EADS is een Frans defensiebedrijf dat omwille van de productie van clusterbommen en -munitie uitgesloten is uit alle beleggingsfondsen van KBC, ook de klassieke. Bovendien verkiezen beide bedrijven elk de helft van de leden van de Raad van Bestuur van EADS. De Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse besliste om Lagardère en DaimlerChrysler niet toe te laten in de duurzame fondsen. GRAFIEK 3-(1) - ALGEMENE SCORE SCREENING CYCLISCHE CONSUMENTENSECTOREN DEEL I Accor TUI Inditex TF1 Reed Elsevier Vivendi Universal VNU Publicis Mediaset Sodexho Wolters Kluwer Pinault-Printemps-Redoute Lagardère 15,1 13,1 19,9 19,3 18,3 23,7 28,5 26,6 31,5 30,8 30,8 36,3 35, GRAFIEK 3-(2) - ALGEMENE SCORE SCREENING CYCLISCHE CONSUMENTENSECTOREN DEEL II Philips Adidas Salomon Agfa Gevaert Valeo LVMH Volkswagen PSA Peugeot Citroën Renault Michelin Daimler Chrysler Thomson Puma Porsche Continental Fiat 15,3 15,1 23,2 22,6 22,0 21,5 24,4 24,2 24,1 24,0 27,3 26,9 26,5 29,8 33, Niet-cyclische consumentensectoren In de subsector voedingsdistributie onderzochten we vier bedrijven: Carrefour, Ahold, Metro en Delhaize. In de tweede subsector, voeding, dranken & tabak werden zes bedrijven geanalyseerd: Inbev, Pernod Ricard, Numico, Unilever, Heineken en Danone. Ten slotte bekeken we in de derde subsector, huishoud- & verzorgingsproducten, MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 6 Juni 2005

7 de duurzaamheidsprestaties van twee bedrijven, Henkel en L Oréal. Tabaksproducent Altadis kreeg geen score en komt automatisch op de laatste plaats. De omzet van dit bedrijf wordt immers volledig gerealiseerd uit de productie en distributie van tabaksproducten. Er is een duidelijk verschil tussen productiebedrijven en distributieketens inzake maatschappelijke en ecologische impact. Maar wat ze wel gemeen hebben, is dat de ene verkoopt wat de andere produceert. Net als in de jungle, geldt in deze markt de wet van de sterkste. Survival of the fittest, survival of the sexiest. De conglomeraten worden groter en groter, de reclame rond de merknamen uitdagender. Maar wat erachter schuilt is heel wat schrijnender. Onderzoek toonde aan dat alcohol een sociale kost heeft die tot 3% van het bruto nationaal product bedraagt. Een simpel voorbeeld toont aan dat deze stelling helemaal niet zo gek is. De oorzaak van het grootste deel van de ziektedagen opgenomen wegens dronkenschap, is niet alcoholisme pur sang, maar een occasionele activiteit waarin stevig gedronken wordt met een kater tot gevolg. Minder bekend is waarschijnlijk de impact van de palmolie-industrie. Meer dan één op tien producten in de supermarkt bevat controversiële palmolie. De boter op je brood is een stukje verdwenen oerwoud, de shampoo in je haar is zweet van het leed in palmolieproducerende landen. Voor de maatschappelijk bewuste klant wordt een ommetje naar de supermarkt een strategische keuze. Pernod Ricard GRAFIEK 4 - ALGEMENE SCORE SCREENING NIET-CYCLISCHE CONSUMENTENSECTOREN Henkel Danone Heineken L' Oréal Carrefour Unilever Metro Ahold Delhaize Numico Inbev Altadis 0,0 16,3 18,6 18,6 18,3 21,1 26,0 31,0 30,1 30,0 29,5 33,7 35, De rangschikking van de dertien door ons onderzochte bedrijven in de niet-cyclische consumentensectoren wordt aangevoerd door Henkel. In een uitstekend duurzaamheidsrapport publiceerden ze de resultaten van hun duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de tweede plaats volgt Danone. Het bedrijf gaat er lichtjes op vooruit ten opzichte van de vorige analyse. Heineken viel tot voor kort nog buiten het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum, maar komt na de nieuwe analyse op de derde plaats. De score van L Oréal en Unilever blijven ongeveer constant. De score van Carrefour valt iets terug en daardoor zakt het bedrijf van de eerste naar de vijfde plaats in de rangschikking. Metro is het laatste bedrijf dat opgenomen wordt in het beleggingsuniversum. Onder de lat vallen Pernod Ricard, Ahold, Delhaize, Numico, Inbev en Altadis. Op aanraden van de Externe Adviesraad Duurzaamheidsanalyse werd via de nieuwe procedure best-practice bedrijven (zie eerder in deze Monitor) Colruyt opgenomen in de analyse. Colruyt behaalde een score die hoger lag dan de mediaan in de sector niet-cyclische consumentensectoren. Inherent aan deze procedure is dat de best-practice bedrijven geen deel uitmaken van de sectoranalyse. Colruyt wordt additioneel opgenomen, maar de bedrijfsfiche is geen onderdeel van de sectorfiche. Industriële sectoren: kapitaalgoederen In een eerste publicatie over de industriële sectoren worden de bedrijven uit de subsector kapitaalgoederen weergegeven. De tweede publicatie behandelt de subsectoren transport en commerciële diensten en leveranciers. Binnen de subsector kapitaalgoederen screende KBC veertien van de zeventien bedrijven uit het selectieuniversum. Drie bedrijven werden niet gescreend: EADS en Thales (productenten van clusterbommen en clustermunitie worden immers uitgesloten uit alle duurzame en klassieke beleggingsfondsen) en Finmeccanica (vermits dit bedrijf enkel actief is in de militaire industrie). Onderzoek wijst uit dat de bouwsector (waarin onder meer Grupo Ferrovial, Vinci, Saint-Gobain, Wienerberger, Acciona actief zijn) voor 25% bijdraagt tot de aantasting van de ozonlaag en voor 33% tot het broeikaseffect. Voor afvalstoffen bedraagt dit percentage zelfs 40%. Bij duurzaam bouwen daarentegen worden milieu- en MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 7 Juni 2005

8 gezondheidseffecten tot een minimum beperkt. Duurzaam bouwen houdt onder meer in dat de grondbehoeften en de mogelijkheden die het landschap biedt goed in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt het mogelijke gebruik van oneindige bronnen geëvalueerd. Oneindige bronnen zijn bronnen, die weer aangroeien of terugkomen na verwijdering en geen blijvende schade aan het milieu aanrichten. Het gaat hier bijvoorbeeld om het gebruik van vlas en cellulose voor isolatie, leemstenen voor niet-dragende binnenwanden, terracottategels voor vloeren, Forest Stewardship Council (FSC) gecertifieerd hout voor bouw Men kan een huis echter niet volledig bouwen op basis van oneindige bronnen, vandaar dat het gebruik van eindige en eventueel schadelijke bronnen nagegaan wordt. Dit zijn o.a. CFK-houdende materialen, spaanplaat, zinken dakgoten, verven, aardgas, aardolie, Duurzaam bouwen levert voor de bewoner niet alleen een gezonde woning op maar creëert op lange termijn ook een daling in energie- en waterverbruik. Een aantal bedrijven (o.a. Siemens, Man) binnen de subsector kapitaalgoederen produceren elektrische en elektronische apparatuur. Jaarlijks worden wereldwijd miljoenen huishoudelijke apparaten zoals computers, TV s, koelkasten, kookfornuizen, wasmachines, gsm s, weggegooid. De verzamelnaam voor deze apparaten is AEEA, afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Actueel wordt ongeveer ton per jaar of 16,5 kg per inwoner elektrische en elektronische apparatuur op de Belgische markt verkocht waardoor elk jaar duizenden tonnen oude apparaten afgedankt worden. Storten en verbranden van dit afval zijn verboden. Het afval moet dus op een milieuverantwoorde wijze verwerkt worden, waarbij hergebruik en recyclage de voorkeur genieten. Sinds juli 2001 voorziet de Belgische wetgeving, vastgelegd in het Afvalstoffendecreet, in een aanvaardingsplicht voor producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten. De aanvaardingsof terugnameplicht regelt het verplicht terugnemen van afvalstoffen en hun verpakkingen, na gebruik door de consument, door eindverkopers, tussenhandelaren en producenten of invoerders van de betrokken producten. Op basis van het Afvalstoffendecreet, mag AEEA echter enkel verwerkt worden door bedrijven die een vergunning hebben voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Communicatie naar de burger is een belangrijk aspect binnen AEEA. Sensibilisatiecampagnes in tijdschriften hebben tot doel de recyclage van elektrische en elektronische apparaten beter te doen leren kennen en de burger aan te sporen zich op een ecologisch verantwoorde manier van zijn afgedankte toestellen te ontdoen. In de actualisering van de duurzaamheidsscores voor de subsector kapitaalgoederen verdringt het Spaanse Grupo Ferrovial, als nieuwkomer, Siemens van de eerste plaats. Waar voorheen Siemens ook boven Vinci en Schneider Electric boven Saint-Gobain noteerde, zijn de rollen nu omgekeerd. Deze omkering is enerzijds te wijten aan de relatieve verbetering van Vinci en Saint- Gobain inzake intern sociaal beleid. Anderzijds is er de grotere betrokkenheid in de militaire industrie van Siemens en Schneider Electric. De voor het eerst gescreende bedrijven Pirelli en Wienerberger komen net boven de lat, de andere nieuwkomers Grafton Group, Kone, Fomento, Man, Acciona en Alstom voldeden echter niet. ACS, dat reeds vroeger gescreend werd onder Grupo Dragados, kende geen opmerkelijke verbeteringen ten einde boven de lat terecht te komen. Helemaal onderaan de rangschikking bevinden zich Finmeccanica, Thales en EADS, die om hoger vermelde redenen niet gescreend werden. GRAFIEK 5 - ALGEMENE SCORE SCREENING KAPITAALGOEDEREN Grupo Ferrovial Vinci Siemens Saint-Gobain Schneider Electric Pirelli Wienerberger Grafton Group Kone Fomento Man ACS Acciona Alstom Finmeccanica Thales EADS 0,0 0,0 0,0 13,7 19,8 19,1 18,4 18,0 22,2 21,0 25,7 25,3 25,2 24,7 24,1 23,7 27, MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 8 Juni 2005

9 Informatietechnologie Concreet werden tien van de twintig technologieaandelen in de MSCI-EMU gescreend. Samen maakten deze aandelen eind mei ,8 % uit van de beschikbare marktkapitalisatie van de sector. De informatietechnologiesector beslaat drie subsectoren: software & diensten (SAP, Cap Gemini, Amadeus Global Travel, Atos Origin en TietoEnator), halfgeleiders & halfgeleideruitrusting (STMicroelectronics, Infineon Technologies en ASML) en hardware & telecomuitrusting (Nokia en Alcatel). Bij het scoren van het gros van de indicatoren werd telkens een onderscheid gemaakt tussen de software- en de hardwareproducenten. Het spreekt voor zich dat voor softwarebedrijven heel wat milieu-indicatoren minder relevant zijn dan voor hardwarebedrijven. Hoewel ook andere nieuwe technologieën ontegensprekelijk belangrijke maatschappelijke effecten hebben, is het toch vooral de sterke opmars van de ICT (in hoofdzaak computers, het internet en de mobiele telefonie) die het maatschappelijk functioneren van burgers en bedrijven het voorbije decennium sterk heeft beïnvloed. Die maatschappelijke veranderingen kunnen we in drie groepen onderbrengen: (1) wijzigingen in de organisatie van de economische productie, (2) veranderende communicatie- en leerpatronen, en (3) nieuwe mogelijkheden op consumptievlak. Elk van deze drie groepen kan nog eens verder onderverdeeld worden afhankelijk van het product. Sommige van deze domeinen zijn zo nieuw dat er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de maatschappelijke gevolgen. Bijvoorbeeld, er werd vanaf midden jaren 90 onderzoek verricht naar internetverslaving. Maar nog steeds zijn wetenschappers het er niet over eens vanaf wanneer iemand internet verslaafd is en of dit echt erkend kan worden als ziekte. Daarentegen zijn er veel invloeden van de informatietechnologie die wel bewezen zijn. In de sectorfiche lichten we er twee toe. Zonder twijfel is coltan één van de meest controversiële basisgrondstoffen van einde jaren 90. Het verhaal loopt parallel met de Afrikaanse bloeddiamanten. Ten tweede bespreken we een maatschappelijk fenomeen waar iedereen rechtstreeks bij betrokken is, de etiquette van een mobiele telefoon. Er is een duidelijk onderscheid te maken in de resultaten. Van de vier beste bedrijven liggen de scores niet ver uit elkaar. STMicroelectronics, Nokia, ASML en SAP scoren bijna op alle criteria telkens bij de eerste vier van de sector. Enkel op het milieucriterium behaalt Nokia geen top-4 plaats. Het volgende bedrijf in de rangschikking (TietoEnator) komt ver achterop. Het valt op dat de softwarebedrijven beduidend slechter presteren inzake duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van de zes zwakste bedrijven zijn er vijf softwarebedrijven. Het resultaat is dat twee bedrijven verdwijnen uit het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum: Alcatel en Infineon Technologies. ASML, SAP en TietoEnator worden voor het eerst opgenomen in het toegelaten duurzaam beleggingsuniversum. STMicroelectronics blijft sectorleider, kort gevolgd door Nokia. Omwille van het grote belang dat Alcatel heeft in Thales, zal Alcatel niet opgenomen worden in het onderzoek en krijgt het bij voorbaat een score 0. Thales, een Frans bedrijf actief in de defensie-industrie, is uitgesloten uit alle beleggingsfondsen van KBC vanwege de betrokkenheid bij de productie van clusterbommen en -munitie. Eind april 2005 bezat Alcatel bijna 10% van de aandelen van Thales èn de directievoorzitter van Alcatel maakt deel uit van de raad van bestuur van Thales. GRAFIEK 6 - ALGEMENE SCORE SCREENING INFORMATIETECHNOLOGIE STMicroelectronics Nokia ASML SAP TietoEnator Cap Gemini Infineon Technologies Atos Origin Amadeus Global Travel Alcatel 0,00 21,63 19,23 24,38 23,79 22,43 32,16 29,32 35,80 34, Alle sectorfiches zijn vrij beschikbaar op onze website MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 9 Juni 2005

10 AANDEELHOUDERSDAGEN DUURZAAM BELEGGEN Aandeelhoudersdagen Duurzaam Beleggen Toppunt van transparantie!?! In maart 2005 organiseerde de afdeling duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren van KBC Asset Management aandeelhoudersdagen in Leuven, Antwerpen en Aalst. Transparantie: Mode-woord? Neen! Werk-woord! Voor KBC Asset Management is transparantie inzake duurzaam beleggen geen mode-woord maar een echt werk-woord. Elke dag opnieuw wordt via de verantwoording, die we verschuldigd zijn aan de Externe Adviesraad, de uitgebreide en up to date website en de semesteriële publicatie van de Monitor Duurzaam Beleggen getracht een zo groot mogelijke transparantie aan de dag te leggen en dit ten einde onze geloofwaardigheid zo hoog mogelijk te houden. Om het transparantiebeleid nog meer kracht bij te zetten, besloot de afdeling duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren vorig jaar ook aandeelhoudersdagen voor de duurzame beleggers te organiseren. Alle bezitters van minstens één duurzaam beleggingsfonds in hun portefeuille werden via een centrale mailing uitgenodigd. De Vlaamse roadshow Duurzaam beleggen is dus duidelijk geen taboe meer. Dit wordt ook bevestigd doordat ongeveer 140 deelnemers, in hoofdzaak particuliere beleggers, tijdens de drie aandeelhoudersavonden kwamen opdagen. Bij de start van de aandeelhoudersavonden werd het publiek ingeleid in het concept duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en werd een blik geworpen op de plaats van duurzaam ondernemen binnen KBC zelf. Vervolgens werden de beleggers ingewijd in de geheimen van het duurzaamheidsonderzoek, bestaande uit zowel een landen- als bedrijvenanalyse, en in het iets meer complexe investeringsproces van obligatiefondsen. Aan het einde kregen de beleggers een overzicht van de duurzame beleggingsfondsen. Het werd voor hen duidelijk dat, analoog aan de klassieke fondsen, ook bij duurzame beleggingsfondsen het hele gamma, gaande van obligatie- en aandelenfondsen tot gemengde fondsen, beschikbaar is. Op basis van de enquête-formulieren kon worden vastgesteld dat het initiatief bijzonder veel bijval genoot bij de aanwezigen. Meer zelfs, het werd een aansporing om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Uitdagingen voor de toekomst We mogen de duurzame trein immers niet missen. De roep tot het kwantificeren van sociale risico s luidt steeds harder: Social risk is business risk; business risk translates into financial risk., zo omschrijft UBS het. Vele elementen van het duurzame verhaal worden na verloop van tijd mainstream in de analyse, iets wat niet alleen de belegger ten goede komt, maar ook onze samenleving. MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 10 Juni 2005

11 DE DUURZAME BELEGGINGEN VANKBC GROEP ZIJN STERK AAN T GROEIEN De duurzame beleggingen van KBC Groep zijn sterk aan t groeien! Dankzij de duurzame obligatiefondsen Sinds het voorjaar van 2002 realiseert KBC ten behoeve van zijn duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen het duurzaamheidsonderzoek van Europese bedrijven (voor beleggingen in aandelen of bedrijfsobligaties) en landen (voor beleggingen in overheidsobligaties) in eigen huis. Van bij de aanvang was de ambitie van de KBC Groep het duurzaam beleggen via een inhoudelijk erg geloofwaardig project uit te bouwen. Waar een eerder commerciële en minder inhoudelijke benadering misschien op korte termijn tot hogere participatie zou hebben geleid, meent KBC dat een geloofwaardig project de geïnteresseerde institutionele en particuliere belegger geleidelijker maar tegelijk meer duurzaam antwoorden kan bieden op de gestelde verwachtingen. Intussen is het duurzaamheidsonderzoek sterk uitgebouwd en staat KBC binnen de sector van het duurzaam beleggen in België aan de top. Sinds het begin van dit jaar uit deze positie, dit vertrouwen vanwege ons cliënteel, zich versneld in de aangroei van nieuw kapitaal. De activa onder beheer in de duurzame fondsen steeg tot ruim 720 miljoen euro, voornamelijk dankzij een ongemeen sterke toename van de beleggingen in ons duurzame obligatiefonds en defensief gemengde beleggingsfonds. De beide beleggingsinstellingen KBC Institutional Ethical Euro Bonds en KBC Institutional Global Ethical Defensive verwijzen in hun titel dan wel naar het institutionele segment van het beleggerspubliek, toch is de waarde per deelbewijs de voorbije jaren gesplitst, zodat ze ook kan worden opgepikt door de particuliere belegger. De voorbije maanden blijken de duurzame obligatiefondsen beter te presteren dan de klassieke fondsen, waarvan de samenstelling niet eerst een duurzaamheidsonderzoek dient te ondergaan. Omwille van het toenemend succes van de duurzame obligatiefondsen heeft KBC de komende maanden nog andere initiatieven op stapel staan, dit om de geïnteresseerde belegger nog beter van dienst te kunnen zijn. We gaan in volgend artikel iets langer stilstaan bij het beheersproces van KBC s duurzame obligatiefondsen. Duurzame beleggingsfondsen van KBC open obligatie-, cash of gemengde fondsen (voor grote én kleine beleggers) KBC Institutional Fund Ethical Euro Bonds (2002) - 388,3 mio euro KBC Institutional Fund Global Ethical defensive 1 ( 80/20) (2002) - 151,3 mio euro KBC Institutional Cash Year-End (2004) - 22,1 mio euro open aandelenfondsen KBC Eco Fund (1992: oudste bestaande duurzaam fonds in ons land!) (2002) - 45,7 mio euro KBC Eco Fund Water (2000) - 9,3 mio euro KBC Eco Fund Alternative Energy (2000) - 14,4 mio euro KBC Eco Fund Ethical Equity Euroland (2001) - 9,1 mio euro KBC Eco Institutional Fund Ethical euro Equities (2000) - 16 mio euro IN. Flanders Index Fund - 29,3 mio euro gesloten of klikfondsen KBC Click Ethiclick 1 (2000) - 12,2 mio euro KBC Click Solidarity 1 Kom op tegen kanker (2001) - 9,5 mio euro KBC Click Soldidarity 2 levenslijn Kinderfonds (2002) - 3,2 mio euro KBC Click Solidarity 3 Kom op tegen kanker (2003) - 2,7 mio euro KBC Equimax CRC Protection Fund 1 (2005) - 7,9 mio euro (totaal: 721 miljoen euro, op ) MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 11 Juni 2005

12 DE DUURZAME BELEGGINGEN VANKBC GROEP ZIJN STERK AAN T GROEIEN Beheer duurzame obligatiefondsen bij KBC AM Meer risico? De beheerder van een duurzaam obligatiefonds wordt geconfronteerd met een beperking die op het eerste gezicht een belangrijk nadeel lijkt. Het universum waaruit hij kan kiezen, is immers kleiner dan dat van een klassiek obligatiefonds. De portefeuille kan minder gediversifieerd worden, het risico neemt toe en daarmee ook de kans op een lagere opbrengst. Maar is dit werkelijk zo? In de praktijk blijkt dat het rendement van een duurzaam obligatiefonds zeker gelijkwaardig is aan dat van andere obligatiefondsen. De zorgvuldige selectie van namen en het hanteren van meer dan louter financiële criteria leiden op termijn zelfs tot een betere verhouding tussen risico en rendement dan de klassieke obligatiefondsen. Met andere woorden, de keuze van de beheerder mag dan relatief beperkt zijn, toch neemt het risico niet evenredig toe doordat de kwaliteit van het universum, waaruit hij kan kiezen, beter is. Dit laatste is vooral bij bedrijfsobligaties zeer belangrijk. Een emittent die plots ontploft door negatief en recent was dat vaak niet duurzaam - nieuws, kan al snel het zorgvuldig opgebouwd rendement van het hele jaar kelderen. Drie obligatieklassen KBC Institutional Ethical Euro Bonds beleggen in drie obligatieklassen: overheidsobligaties (momenteel 80%), obligaties van supranationale instellingen (10%), zoals bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank, en bedrijfsobligaties (10%). Grosso modo kunnen we stellen dat het renterisco met overheidsobligaties wordt beheerd. Deze zijn namelijk het meest liquide. Bedrijfsobligaties en in mindere mate de supranationale instellingen moeten zorgen voor extra rendement. De kredietkwaliteit ligt hoog: meer dan 85% van de obligaties in portefeuille heeft de beste kredietwaardigheidsrating (AAA). Ook het renterisico houden we beperkt. In vergelijking met de markt van overheidsobligaties, ligt dit risico momenteel op 97%. Indien de rente zoals verwacht stijgt, zal de koers van het fonds dus iets minder zakken dan de markt. Binnen de overheidsobligaties wordt er gekozen uit 12 duurzame landen. We leggen daarbij vooral accenten in functie van renteverschillen en de verwachtingen van KBC Asset Management hieromtrent. Op dit ogenblik ligt de klemtoon op Zweden (12%), Denemarken (11%) en Spanje (9%). Het relatief grote gewicht van Spanje heeft ook te maken met het feit dat Spanje wordt beschouwd als een alternatief voor Italië en Griekenland, landen die de duurzaamheidsanalyse niet hebben doorstaan. In landen zoals Zweden, die in hoofdzaak uitgeven in lokale munt, wordt het wisselrisico tegenover de euro volledig afgedekt. De kostprijs hiervan nemen we mee in rekening bij het selecteren van de obligaties. Het aandeel van bedrijfsobligaties is de laatste maanden fors verminderd. Het team van fondsenbeheerders en analisten is van oordeel dat het hogere kredietrisico op dit ogenblik amper extra vergoed wordt door hogere rente. Deze rentespread tussen bedrijfsobligaties en overheidsobligaties bevindt zich op een historisch laag niveau en we verwachten dat ze eerder zal oplopen. Ook binnen het segment van de bedrijfsobligaties is de positionering defensiever geworden. De klemtoon ligt op financiële waarden en op debiteuren met een hoge kredietwaardigheid. Is elke emittent kredietwaardig? Is de obligatie niet duur geprijsd? Het beleggen in duurzame bedrijfsobligaties gaat los van de duurzaamheidsanalyse gepaard met een nauwgezet beheer van het kredietrisico. KBC Asset Management hecht hieraan erg veel belang. Het analysekader van bedrijfsobligaties is erop gericht na te gaan of een bedrijf fundamenteel gezond is. Anderzijds bekijken we of de betreffende obligatie niet te duur geprijsd is in verhouding tot het opgenomen risico. De fundamentele analyse gebeurt op basis van een kwantitatief model, waarin we de financiële structuur en de winstgevendheid van een bedrijf nagaan. Niet enkel de naakte cijfers spelen een rol: zeker zo belangrijk is de mening van de kredietanalisten van KBC Asset Management. Om de waarde van een obligatie na te gaan, wordt gebruik gemaakt van een tweede kwantitatief model. Het rendement van obligaties van ondernemingen uit MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 12 Juni 2005

13 DE DUURZAME BELEGGINGEN VANKBC GROEP ZIJN STERK AAN T GROEIEN dezelfde sector wordt continu vergeleken. Ook wordt gekeken naar de evolutie van de aandelenkoers, vermits deze in de regel sneller dan de obligatiekoers reageert op bedrijfsnieuws. Naast een waarderingsscore, wordt ook een risicoscore berekend. Aldus komen niet alleen de aankoopsignalen, maar ook de te mijden risico s naar boven. Het analyseproces rond bedrijfsobligaties sluiten we af met het kredietallocatiecomité. Dat comité komt maandelijks samen en wordt voorgezeten door een directielid van KBC Asset Management. Alle aan- en verkoopsignalen worden overlopen en besproken door fondsbeheerders en analisten. Uiteindelijk valt de definitieve beslissing over het al dan niet opnemen van een kredietrisico. Correspondentieadres: KBC BANK NV, Asset Management, ADM, Havenlaan 2, B-1080 Brussel. Tel.: 02/ Fax: 02/ Deze publicatie komt tot stand op de afdeling Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van KBC Asset Management. De in deze uitgave voorkomende gegevens zijn ontleend aan door ons betrouwbaar geachte en met zorg geselecteerde bronnen. Voor de juistheid en volledigheid kunnen wij echter niet instaan. Overname uit deze publicatie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Raadpleeg de legal disclaimer op Verantwoordelijke uitgever: Bruno Tuybens, Havenlaan 2, 1080 Brussel - MONITOR DUURZAAM BELEGGEN 13 Juni 2005

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid

Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Screening van autoverzekeringen voor jongeren op duurzaamheid Vergelijking tussen DVV (België) en AXA (Frankrijk) Carlier Julie Academiejaar 2003 2004 Eindwerk Financie- en verzekeringswezen Woord vooraf

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant

ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant ETF/GRONDSTOFFEN SPECIAL ETF s in Opmars, eenvoudig,flexibel en transparant Grondstoffenrally 2.0 Verschillende invalshoeken om het grondstoffenthema te bespelen. Drie grondstoffondsen, drie verschillende

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie