3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?"

Transcriptie

1 -1- Artsen zonder grenzen, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Eur 57,138 miljoen 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen 0 - bedrijfsobligaties 0 - staatsobligaties 0 - liquide middelen (spaarrekeningen) 46,920 miljoen - overige beleggingen 0 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? De spaarrekeningen zijn ondergebracht bij Fortis Bank en Van Lanschot. In totaal bedroeg dit op EUR 28,729 miljoen. (19.3 bij fortis en 9.5 bij van lanschot) De overige liquide middelen worden verspreid over diverse banken aangehouden: In Nederland zijn dit de werkrekeningen van Fortis en Postbank (waarvan een deel in vreemde valuta wordt aangehouden In het buitenland - betreft liquide middelen voor de projecten in 32 landen waar AzG op activiteiten had, verspreidt over diverse banken. Veelal filialen van internationale banken. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Fortis Bank (betalingsverkeer, credit geld), en Postbank (voor de inkomsten)

2 - spaarrekeningen Fortis Bank, Van Lanschot - pensioenverzekeringen Zwisterleven - verzekeringen AON, Hauteville ** De overgang naar Fortis Bank is in het Financieel Jaarverslag 2005 (pagina 3) vermeld //

3 -2- Plan Nederland: 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Plan Nederland rapporteert altijd per gebroken boekjaar (van 1 juli t/m eind juli). De stand van het vermogen aan het einde van het verslagjaar was 8.4 mio. Dit is een moment opname. Plan Nederland houdt vorming van algemene reserves achterwege. Het grootste deel van de reserve wordt gedurende het jaar besteedt en tegelijkertijd ontvangt Plan Nederland gedurende het jaar weer nieuwe fondsen. Naar verwachting zal de stand van het vermogen per lager zijn. 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen --> 0 - bedrijfsobligaties --> 0 - staatsobligaties --> 0 - liquide middelen (spaarrekeningen) --> 10,6 mio (per ,4 mio) - overige beleggingen --> 0 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? --> n.v.t. Plan Nederland houdt een tijdelijk deposito aan voor gelden totdat de gelden waarvoor programmaverplichtingen zijn aangegaan, besteed worden. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? n.v.t. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? n.v.t. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer : Rabobank, Postbank - spaarrekeningen : Rabobank - pensioenverzekeringen : AON--> Zwitserleven - verzekeringen : AON //

4 -3- Amnesty International 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Het eigen vermogen van Amnesty International bedroeg per 31 december 2006 in totaal Dit eigen vermogen is voor het grootste gedeelte, namelijk vastgelegd in het door Amnesty voor de bedrijfsvoering gebruikte pand en voorraden. Gezien de aard van de volgende vragen lijkt het ons voor de hand liggen dat met 'vermogen' hier het 'belegd vermogen' per 31/12/2006 bedoeld word. Inclusief de liquide middelen (bankrekeningen, kasgelden), ook van de Amnesty-groepen in het land, bedroeg dit per 31 december (waarvan bij Amnesty-groepen ). 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen - bedrijfsobligaties - staatsobligaties - liquide middelen (spaarrekeningen) - overige beleggingen Amnesty heeft in het verleden besloten niet speculatief te beleggen met gelden van de leden, dus sluit beleggen in aandelen en obligaties uit. Het gehele belegd vermogen van wordt aangehouden in liquide middelen, waarvan een bedrag van op spaarrekeningen is gezet. 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? Amnesty maakt geen gebruik van de diensten van een vermogensbeheerder. Gelden die tijdelijk niet nodig zijn voor de doelstelling of bedrijfsvoering worden zoveel mogelijk op spaarrekeningen of eventueel (korte) vaste termijndeposito's geplaatst bij de ASN of de Triodos Bank. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd?. Niet van toepassing. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Voor het betalingsverkeer maakt Amnesty gebruik van de Rabobank, Postbank en Triodos Bank. - spaarrekeningen

5 Spaarrekening worden aangehouden bij de Rabobank, ASN en Triodos Bank. - pensioenverzekeringen Amnesty heeft voor haar personeel een pensioen afgesloten bij PGGM. - verzekeringen Verzekeringen lopen grotendeels bij Nationale Nederlanden. Daarnaast is een enkele verzekering afgesloten bij Fortis ASR, de Goudse en ARAG ///

6 -4- Prins Bernard Cultuurfonds, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Als ik kijk naar vraag 2 zie ik dat hier sprake is van verwarring over het begrip vermogen! Vermogen staat aan de creditzijde (rechts) van de balans en beleggingen staan aan de debetzijde (links). Ons Eigen Vermogen bedroeg op Te verdelen in : Vastgelegd vermogen (vermogens CultuurFondsen op Naam) ad en de Reserve als Bron van Inkomsten ad Ons totaal aan beleggingen is: Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: (is dus een onjuiste vraag) Hoe waren de beleggingen verdeeld? - aandelen bedrijfsobligaties nvt - staatsobligaties liquide middelen (spaarrekeningen) nvt - overige beleggingen Onroerend Goed: Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? ABN/AMRO Asset Management, Robeco Asset Management, Th. Gilissen, Nachenius Tjeenk, Van Lanschot, MeesPierson Trust, Triodos en Friesland Bank. Dit zijn allemaal balanced mandates. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Diverse institutionele beleggingsfondsen waaronder AAB Global Eq. Europe tilted, Frank Russell, AXA, Templeton, Fortis OBAM, AAB High income equity fund, Triodos Groenfonds Individuele aandelen: ABN/AMRO Holding NV, Ahold, ING groep, Royal Dutch Shell, Unilever, Koninklijke Philips NV, Colruyt NV, Cosmote Mobile Communication,

7 Glaxosmithkline, Roche Holding AG, Cisco systems, Microsoft, Medtronic Inc., Walgreen Co., Reed Elsevier NV, Novartis AG, Ordina NV, Buhrmann NV, Aegon NV, HSBC Holdings en Schlumberger. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Institutioneel Beleggingsfonds: AAB Institutioneel Europees Staatsobligatiefonds, Triodos Meerwaarde mixfonds. Individuele obligaties: 3,75 % Nederland , 4,00% Nederland , 6,00% Deutsche Bundesbank , 6,15% Deutsche Bundesbank , 3,25% Nederland , 2,5% en 3% Grootboeklening Ministerie van Financiën, 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer ABN/AMRO, Postbank en Rabobank - spaarrekeningen nvt - pensioenverzekeringen PGGM - verzekeringen Achmea/Centraal Beheer, ONVZ, Menzis, ABN/AMRO Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus GT Amsterdam t (020) f (020) //

8 -5- Natuurmonmumenten, Robert Moens Een korte toelichting vooraf: De meeste fondsenwervende instanties werken relatief kleinschalig. Ze hebben een marketingafdeling en een kleine afdeling die geld uitgeeft aan projecten die voornamelijk door derden worden uitgevoerd. Natuurmonumenten is echter een totaal andere organisatie. Al onze projecten spelen zich af in gebieden die we zelf in bezit hebben en beheren (inmiddels bijna hectare natuur). Natuurmonumenten garandeert dat haar natuurgebieden tot in lengte van dagen worden beschermd en kwalitatief hoogwaardig worden beheerd. Met zoveel verplichtingen heeft Natuurmonumenten dus een relatief grote continuïteitsreserve nodig. Deze reserve wordt belegd. Het is een reserve als bron van inkomsten, dat wil zeggen: het meerjarig rendement daarvan dekt de jaarlijkse exploitatiekosten. Deze reserve vormt tevens een buffer voor jaren waarin de inkomsten mogelijk minder zijn. Natuurmonumenten beschikt over het CBF-keurmerk en voldoet aan de VFI-richtlijn over reservevorming. De antwoorden: 1. Ons vermogen bedroeg op 31/12/ miljoen. 2. Aandelen: 61 miljoen Bedrijfsobligaties: - Staatsobiligaties: 135,4 miljoen Liquide middelen (spaarrekeningen): 4,6 miljoen Overige beleggingen: 0,15 miljoen 3. Ons vermogen wordt beheerd door ING Bank / ABN AMRO / joint-venture Triodos Mees Pierson 4. Er werd niet direct in bedrijven belegd, maar in duurzame fondsen 5. Staatsobligaties: Eurolanden en VS. 6. De financiële instellingen waarvan wij gebruikmaken: ING Bank, Fortis MeesPierson, Rabobank, Postbank, ABN AMRO Antwoorden op vervolgvragen (zie onder) - jullie geven aan 61 miljoen aan aandelen te hebben. diverse fondsen beantwoorden deze vraag met complete lijsten van alle bedrijven en de daarbij behorende bedragen. zouden jullie ons ook zo'n lijst kunnen doen toekomen? - kunnen jullie aangeven (bij vraag 4) in welke duurzame fondsen jullie allemaal beleggen? - kunnen jullie ook precieser zijn bij vraag 6. bdwz:bij welke banken hebben jullie hoeveel geld op de spaarrekeng staan? Hierbij de antwoorden: 1. Lijst bedrijven en bijbehorende bedragen Wij beleggen niet rechtstreeks in bedrijven maar in duurzame fondsen. ING Asset Management en Triodos Mees Pierson beheren allebei ongeveer de helft van onze aandelenportefeuille. Bij dat beheer letten ze niet alleen op het rendement, maar ook op de duurzaamheidsaspecten, zie ons jaarverslag. Stand 31 december 2006: Bij ING is belegd in het INI Duurzaam Rendement Fonds: 30,1 miljoen Bij Triodos Mees Pierson is belegd in:

9 Dexia Sustainable Europ-C Orange Sense Fund Calvert Soc. Inv. Eq. Fund Domini Social Equity Fund F&C Stewardship 8,1 miljoen 2,5 miljoen 2,0 miljoen 1,8 miljoen 7,3 miljoen Triodos Meerwaarde aandelen fonds 9,1 miljoen 30,7 miljoen En rechtstreeks in het kapitaal van De Triodosbank Totaal 0,3 miljoen 61,1 miljoen in aandelen 2. Duurzame fondsen Zie vorige antwoord 3. Banken ING-Groep (INGbank/Postbank), waar op 31 december ,6 miljoen op spaarrekeningen stond. --// ////

10 -6- KNRM Antwoord op vragen Ten behoeve van het TV programma Zembla (VARA/NPS) Bedragen in * Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Vrij besteedbaar Continuïteitsreserve Reserve als bron van inkomsten Vastgelegd Investeringsfonds reddingboten Fondsen op naam Fondsen activa Totaal: Hiervan wordt in de vorm van beleggingen aangehouden Voor meer informatie zie bijlage 2: Jaarverslag Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen bedrijfsobligaties staatsobligaties liquide middelen (spaarrekeningen) overige beleggingen Totaal: Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? - Theodoor Gillissen - Fortis Investments - Morgan Stanley - Insinger de Beaufort 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Zie bijlage 3: effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aandelen en bedrijfsobligaties zijn groen gearceerd 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Zie bijlage 3: effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Staatsobligaties zijn geel gearceerd Landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Griekenland, België en Spanje 6. Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Rabobank en Postbank

11 - spaarrekeningen ABN en Rabobank - pensioenverzekeringen Delta Lloyd - verzekeringen via tussenpersoon Aon

12 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f ABN AMRO f ACCOR f ACERGY f ADECCO f ADIDAS f AEGIS f AEM f AIR LIQUIDE f AKER KVAERNER f ALLIANZ f ALTADIS f ARCELOR MITTAL f ARKEMA FRANCE f ASSICURAZIONE GENERA f ASTRAZENECA f ATOS ORIGIN f AVIVA f BANCO BILBAO VIZCAYA f BANCO POPULAR ESP f BANK OF PIRAEUS f BARCLAYS f BAYER f BEIERSDORF f BG f BHP BILLITON f BOLIDEN AB f BOLSAS Y MERCADOS f BOSKALIS WESTMINSTER f BP f BRITISH AIRWAYS f BRITISH AMERICAN TOB f CAP GEMINI f CAPITALIA f CARREFOUR f CENTRICA f CINTRA f COMMERZBANK f COMPASS f CONTINENTAL f CORUS f COSMOTE MOBILE COMMU f CREDIT SUISSE GROUP f DAIMLERCHRYSLER f DANONE f DASSAULT SYSTEMES f DEUTSCHE BOERSE f DRAX GROUP f E.ON f EADS f EDF ENERGIES NOUVEL f ENDESA f ENI f ERICSSON TELEPHONE B Pagina 1 van 8

13 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f FASTWEB f FORTUM f FRESENIUS f FRIENDS PROVIDENT f GLAXOSMITHKLINE f HBOS f HENNES AND MAURITZ B f HOLCIM f HOME RETAIL GROUP f HSBC f IBERDROLA f INDITEX f INFORMA f J SAINSBURY f JERONIMO MARTINS f KBC GROUPE f KESA ELECTRICALS f KONINKLIJKE DSM f KONINKLIJKE KPN f KONINKLIJKE NUMICO f LAFARGE f LVMH f MAN f MAN GROUP f MARFIN POPULAR BANK f MEDIASET f MERCK KGAA f MTU AERO ENGINES f NATIXIS f NESTLE f NOBEL BIOCARE f NOKIA f NOVARTIS f OLD MUTUAL f ORKLA f PEUGEOT f PIRELLI f PREMIER OIL PLC NEW f RECKITT BENCKISER f RENAULT f ROCHE f ROYAL BANK OF SCOTLA f ROYAL DUTCH SHELL A f ROYAL PHILIPS ELECTR f RWE f SAN PAOLO IMI f SANDVIK f SANOFI AVENTIS f SAP f SCHNEIDER ELECTRIC f SCOR Pagina 2 van 8

14 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f SCOTTISH & SOUTHERN f SCOTTISH POWER f SEAT PAGINE GIALLE f SEVERN TRENT f SIEMENS f SKF B-SHS f SMITH & NEPHEW f SNS REAAL f SOCIETE GENERALE f SOLARWORLD f STMICROELECTRONICS f SUEZ f SYMRISE f SYNGENTA f TECHNIP f TELECOM ITALIA f TELEFONICA f TELENET f TELENOR f TESCO f TF f TNT f TOTAL f UBS f UNICREDITO ITALIANO f UNIPOL f UNIPOL-PFD f UNITED INTERNET REG f UNITED UTILITIES f UPM KYMMENE f UPONOR f VALLOUREC f VEDANTA RESOURCES f VEOLIA ENVIRONNEMENT f VINCI f VODAFONE f WIENER STAEDTISCHE f ZODIAC f ZURICH FINANCIAL SER f SCOTTISH DEF-SHS f TELECOM ITALIA-RNC f FLF EQ SML CAP EUR I f FLF EQ WORLD I f Debiteuren-/crediteurenpositie i Insinger Multi-Manager Equity Class g ACM Bernstein Europe g AXA Rosenberg Pan Eu g Anglo-Irish Bank g Axa g Bbva Reg. 0, g Bmw Bay.Motorenwerke Pagina 3 van 8

15 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in g Cambrian Fund -Nl g Centrica g Cisco Systems g Comgest Asia -B g Comgest Growth Europ g Cosmote g Eni g General Electric Co g Genus Roche Holding g Glaxosmithkline g Green Way Arbitrage g ING Groep g Inditex Register g LODH MultiAdvisors E g Microsoft Corp g Nestle g Novartis g Parvest US Small Cap g Royal Dutch Shell-A g Russell Japan Equity g Russell Pacific Basi g Russell US Value Fun g Sap Ag g Schneider Electric g Stada Arzneimittel g Telenor g Tesco Plc g Theta MultiStar Medi g Total g Unicredito Italiano g Walgreen Co m AB JAPAN STRATEGIC VALUE PT -A m ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC m ALCOA m ALLIANZ m ALTADIS (FRF-LISTED) m ASIAN PROPERTY FUND -A m ASTRAZENECA m BANK OF AMERICA m BAYER m BP PLC m CARNIVAL m CHARLES SCHWAB m CISCO SYSTEMS m CITIGROUP m DWS OSTEUROPA m E.ON m EAST CAPITAL RUSSIAN FUND m EUROPEAN PROPERTY FUND -A m GLAXOSMITHKLINE m GLOBAL BRANDS FUND -A Pagina 4 van 8

16 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in m GOLDMAN SACHS GROUP m GS ROCHE HOLDING m IBM m IMPERIAL TOBACCO m ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX m KLA-TENCOR m LATIN AMERICAN EQUITY FUND -A m LONMIN m MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP m MARVELL TECHNOLOGY GROUP m MEDIASET m MICROSOFT m MOTOROLA m NABORS INDUSTRIES m PICTET FUND JAPANESE EQUITY m RITE AID m ROYAL DUTCH SHELL -B m SIEMENS (Reg.) m SPANSION -A m TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. ADR m TIME WARNER m TNT m TOTAL m TT INTERNATIONAL FUNDS m UNION PACIFIC m VALERO ENERGY m VERIZON COMMUNICATIONS m WAL-MART STORES m WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIO m WESTERN DIGITAL m XSTRATA Totaal aandelen Pagina 5 van 8

17 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ OBLIGATIES nominaal Waarde in f BTAN f BTAN f BONO /07/ f BONOS S f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BUND f BUND f BUND f BUND f BUND f FRANCE O.A f GREECE f NETHER f NETHER f NETHER f NETHER f NETHER f OAT f OAT f OAT f OAT f PORTUGAL f OAT EI f OAT I f FLF BD CONV WLD I f BELGIUM TB 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f FLF BD CO HY EU I f FLF BD CORP EUR I , f FLF ABS RETURN GRO I f FLF ABS RETURN STA I g ECL 06/ g Nordea Bank F g Rabo Ass.Bkd Tr g 2,75% Nederland g 3,25% Nederland g 3,375 Bank Ned.Gem g 3,75% Nederland g 3,875 Citigroup g 3,875 Ned. Watersch g 4,125 Gecc g 4,25% Eurohypo Sr g 4,25% Nederland , Pagina 6 van 8

18 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ OBLIGATIES nominaal Waarde in g 4,375 GECC g 4,625 Eni g 5 % Nederland g 5,25% Bank Ned.Gem g 5,5% Bk of Scotlan m 2.25% INFRASTRUCTURE m 3% REPUBLIC OF FRANCE O.A.T m 3.25% DEUTSCHE TELEKOM INTL m 3.5% ING VERZEKERINGEN NV m 3.625% CITIGROUP m 4% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND m 4.125% VOLKSWAGEN LEASING m FRN GENERAL ELECTRIC CAPITAL m FRN RABOBANK NEDERLAND m FRN REPUBLIC OF FRANCE O.A.T i 4,25% Ned i Ned. Waterschapsbank Totaal obligaties OVERIGE BELEGGINGEN f FLF REAL EST.EUR.INC f BENI STABILI f LIBERTY INTL f EUROSTOX 50 FUT f FTSE 100 FUT g E.C.L. Sr g Henderson Pan Eur Pr m MAN RMF SPEC. OPPORTUNITIES -E m MORGAN STANLEY FUND Totaal overige beleggingen ONROEREND GOED (UIT NALATENSCHAPPEN) Pagina 7 van 8

19 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 BELEGGINGSREKENINGEN f Diverse valuta a Euro-liquiditeiten g Euro-liquiditeiten g US Dollar-liquiditeiten i Euro-liquiditeiten m 3.43% RABOBANK UTRECHT m 5.15% BNP PARIBAS m EURO m US DOLLAR m BRITISH POUND STERLING 4 6 m Bought EUR for JPY m Bought EUR for JPY m Bought EUR for USD m Bought EUR for USD m Bought EUR for GBP m Bought EUR for GBP Totaal beleggingsrekeningen TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE f Fortis m Morgan Stanley t Theodoor Gilissen Bankiers i Bank Insinger de Beaufort a ABN AMRO Bank N.V. Pagina 8 van 8 --//--

20 -7- OXFAM/NOVIB ZEMBLA vragenlijst 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Oxfam Novib heeft een algemene reserve van (31/12/06). Bovendien waren er bestemmingsreserves van Het totale vrij besteedbare vermogen was Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen - bedrijfsobligaties - staatsobligaties - liquide middelen (spaarrekeningen) - overige beleggingen Oxfam Novib belegt niet in aandelen of obligaties. Alle vrij besteedbare liquide middelen worden op rekening courant gehouden (waarover goede renteafspraken met de bank zijn gemaakt), of in termijn deposito's gestald. 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? Al onze liquide middelen zijn bij de ABN AMRO ondergebracht, op 1 deposito van bij de ING bank na. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van Toepassing 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van Toepassing 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer ABN AMRO - spaarrekeningen ABN AMRO - pensioenverzekeringen Reaal - verzekeringen Fortis, AON, AIG - - -

21 -8- Het Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging van verenigingen. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de rechtspersonen opgenomen die een zodanige relatie met de vereniging hebben dat ze als onderdeel van de economische eenheid worden beschouwd. Tot de economische eenheid worden in ieder geval gerekend: a. de rechtspersoon die zich met de fondsenwerving bezighoudt; b. statutair met deze rechtspersoon verbonden instellingen; c. de rechtspersonen waarop de onder a. genoemde rechtspersoon een zodanige invloed kan uitoefenen dat hij aanwijzingen kan geven over de besteding van de gelden van deze rechtspersonen; d. de rechtspersonen die gezamenlijk, al dan niet eenmalig, onder één naam in de publiciteit treden. De consolidatiekring bestaat derhalve uit zo n 400 rechtspersonen. Onder die rechtspersonen het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag (het landelijk bureau), plaatselijke afdelingen en districten, steunstichtingen etc. De consolidatie van de gegevens vindt jaarlijks in april en mei plaats, waarna de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering in juni wordt voorgelegd. De jaarrekening van het landelijk bureau is reeds in de fase waarin deze gereed is voor controle door de accountant, maar de controle is nog niet afgerond en de stukken zijn nog niet door het bestuur vastgesteld, de consolidatie met de overige rechtspersonen uit de consolidatiekring is nog in bewerking. Onderstaande vragen zijn voornamelijk vanuit de positie van het landelijk bureau beantwoord, daar de gegevens over 2006 van de overige rechtspersonen nog niet beschikbaar zijn. Tevens dient opgemerkt te worden, dat met ingang van het boekjaar 2007 een centraal beleggingsbeleid voor de vereniging van kracht is. Dit beleid is in de algemene vergadering van december 2006 aangenomen en is volledig geënt op de door het VFI uitgebrachte Richtlijn Reserves Goede Doelen, alsmede gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). De instandhouding van de hoofdsom dient gegarandeerd te zijn. In het jaar 2006 zijn de beleggingen van het landelijk bureau reeds overgebracht naar een beleggingsvorm waarvoor dit het geval is. De overige rechtspersonen hebben het boekjaar 2007 om zich hieraan te conformeren. 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Gelet op de volgende vragen is er vanuit gegaan dat met de term vermogen het geheel aan beleggingen en liquide middelen wordt bedoeld. De beleggingen en liquide middelen van het landelijk bureau bedragen totaal per k. Voor de overige eenheden bedroeg het saldo van de beleggingen en liquide middelen per k. 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: (x 1.000,-) Landelijk bureau per Overige rechtspersonen per Aandelen 5* Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Deposito s Liquide middelen (spaarrekeningen)

22 Overige beleggingen 5.003** TOTAAL * = Dit betreft een aan te houden certificaat ** = Dit betreft uit nalatenschappen verkregen panden waarvoor door de erflater is aangegeven dat deze door het Nederlandse Rode kruis moeten worden aangehouden 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? De beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is binnen het mandaat ondergebracht bij de Rabobank. De daarbij behorende liquiditeiten per balansdatum worden beheerd door Robeco. Per was voor een bedrag van k aan deposito s ondergebracht bij de Rabobank, de overige 1.000k bij de ING. De liquide middelen worden beheerd door diverse banken, waaronder ING, Rabobank, ABN AMRO etc. Met betrekking tot het saldo per van de overige rechtspersonen is niet exact aan te geven door welke vermogensbeheerder(s) het vermogen werd beheerd. Overigens is wel bekend dat door de overige rechtspersonen bij vrijwel alle in Nederland gangbare banken wordt gebankierd. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Met betrekking tot de beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is door de Rabobank het volgende aangegeven: Rabo Sustainable Income Note : * Rabobank bedrijfsobligatie * Rabobank hoofdsom garantie 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Met betrekking tot de beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is door de Rabobank het volgende aangegeven: Er wordt niet in staatobligaties belegd, maar wel in obligaties met dezelfde triple A rating. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Zie hierboven, diverse grootbanken (o.a. ING, Rabobank, ABN AMRO) - spaarrekeningen Zie hierboven, diverse grootbanken (o.a. ING, Rabobank, ABN AMRO) - pensioenverzekeringen

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Robotisering 10 Antiek Care inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie Bart Groot mr. Anne M.C.A. Berger-de Klijn Annelies Jasper mr. drs. Dennis J. Raithel Frank G.W.M. van den Bergh drs. Jacqueline B.M. van der Voort Marleen

Nadere informatie

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Kleine Synode november 2006 KDB 06.16 Notitie betreffende de evaluatie van het beleid aangaande het duurzaam beleggen van de Protestantse

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen

Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Controversiële beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen Een onderzoeksrapport voor Zembla Maart 2007 Jan Willem van Gelder & Christophe Scheire Profundo Van Duurenlaan 9 1901 KX Castricum Telefoon:

Nadere informatie

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN

INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN INFORMATIE OVER BELEGGEN IN BELEGGINGS- EN PENSIOENVERZEKERINGEN Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u onder andere

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen APG

Verantwoord Beleggen APG Verantwoord Beleggen APG Jaarverslag www.apg.nl/verantwoordbeleggen 2013 Voorwoord Ervoor zorgen dat 4,5 miljoen Nederlanders een goed pensioen ontvangen. Dat is de opdracht die wij uitvoeren voor onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521

AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009. R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG) GECONTROLEERD JAARVERSLAG OP 31 DECEMBER 2009 R.C.S. Luxemburg B-117.422 BTW Numm er LU 2 1 6 8 2 521 AXA Nederland (Luxemburg) Société d Investissement à Capital Variable Gespecialiseerde

Nadere informatie

Actief aandeelhouderschap en PGGM

Actief aandeelhouderschap en PGGM Verantwoord Beleggen Kwartaalverslag Actief Aanelhourschap Twee kwartaal 2010 Actief aanelhourschap en PGGM PGGM biedt haar klanten een breed scala aan diensten van pensioenadministratie tot integraal

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen met pensioeninzicht. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen met pensioeninzicht Maak kennis met onze mogelijkheden Inhoudsopgave 1. Beleggen in pensioenregelingen 2. Waarom beleggen met pensioengeld? 3. Waardewijspensioen-life cycles, beleggen met pensioeninzicht

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over!

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! UITSLUITEN POSITIECVE SELECTIE ESG- INTEGRATIE STEMMEN ENGAGEMENT IMPACT INVESTEREN 2 Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Onderzoek door de VBDO

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie