3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven?"

Transcriptie

1 -1- Artsen zonder grenzen, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Eur 57,138 miljoen 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen 0 - bedrijfsobligaties 0 - staatsobligaties 0 - liquide middelen (spaarrekeningen) 46,920 miljoen - overige beleggingen 0 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? De spaarrekeningen zijn ondergebracht bij Fortis Bank en Van Lanschot. In totaal bedroeg dit op EUR 28,729 miljoen. (19.3 bij fortis en 9.5 bij van lanschot) De overige liquide middelen worden verspreid over diverse banken aangehouden: In Nederland zijn dit de werkrekeningen van Fortis en Postbank (waarvan een deel in vreemde valuta wordt aangehouden In het buitenland - betreft liquide middelen voor de projecten in 32 landen waar AzG op activiteiten had, verspreidt over diverse banken. Veelal filialen van internationale banken. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Fortis Bank (betalingsverkeer, credit geld), en Postbank (voor de inkomsten)

2 - spaarrekeningen Fortis Bank, Van Lanschot - pensioenverzekeringen Zwisterleven - verzekeringen AON, Hauteville ** De overgang naar Fortis Bank is in het Financieel Jaarverslag 2005 (pagina 3) vermeld //

3 -2- Plan Nederland: 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Plan Nederland rapporteert altijd per gebroken boekjaar (van 1 juli t/m eind juli). De stand van het vermogen aan het einde van het verslagjaar was 8.4 mio. Dit is een moment opname. Plan Nederland houdt vorming van algemene reserves achterwege. Het grootste deel van de reserve wordt gedurende het jaar besteedt en tegelijkertijd ontvangt Plan Nederland gedurende het jaar weer nieuwe fondsen. Naar verwachting zal de stand van het vermogen per lager zijn. 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen --> 0 - bedrijfsobligaties --> 0 - staatsobligaties --> 0 - liquide middelen (spaarrekeningen) --> 10,6 mio (per ,4 mio) - overige beleggingen --> 0 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? --> n.v.t. Plan Nederland houdt een tijdelijk deposito aan voor gelden totdat de gelden waarvoor programmaverplichtingen zijn aangegaan, besteed worden. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? n.v.t. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? n.v.t. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer : Rabobank, Postbank - spaarrekeningen : Rabobank - pensioenverzekeringen : AON--> Zwitserleven - verzekeringen : AON //

4 -3- Amnesty International 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Het eigen vermogen van Amnesty International bedroeg per 31 december 2006 in totaal Dit eigen vermogen is voor het grootste gedeelte, namelijk vastgelegd in het door Amnesty voor de bedrijfsvoering gebruikte pand en voorraden. Gezien de aard van de volgende vragen lijkt het ons voor de hand liggen dat met 'vermogen' hier het 'belegd vermogen' per 31/12/2006 bedoeld word. Inclusief de liquide middelen (bankrekeningen, kasgelden), ook van de Amnesty-groepen in het land, bedroeg dit per 31 december (waarvan bij Amnesty-groepen ). 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen - bedrijfsobligaties - staatsobligaties - liquide middelen (spaarrekeningen) - overige beleggingen Amnesty heeft in het verleden besloten niet speculatief te beleggen met gelden van de leden, dus sluit beleggen in aandelen en obligaties uit. Het gehele belegd vermogen van wordt aangehouden in liquide middelen, waarvan een bedrag van op spaarrekeningen is gezet. 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? Amnesty maakt geen gebruik van de diensten van een vermogensbeheerder. Gelden die tijdelijk niet nodig zijn voor de doelstelling of bedrijfsvoering worden zoveel mogelijk op spaarrekeningen of eventueel (korte) vaste termijndeposito's geplaatst bij de ASN of de Triodos Bank. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van toepassing. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd?. Niet van toepassing. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Voor het betalingsverkeer maakt Amnesty gebruik van de Rabobank, Postbank en Triodos Bank. - spaarrekeningen

5 Spaarrekening worden aangehouden bij de Rabobank, ASN en Triodos Bank. - pensioenverzekeringen Amnesty heeft voor haar personeel een pensioen afgesloten bij PGGM. - verzekeringen Verzekeringen lopen grotendeels bij Nationale Nederlanden. Daarnaast is een enkele verzekering afgesloten bij Fortis ASR, de Goudse en ARAG ///

6 -4- Prins Bernard Cultuurfonds, 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Als ik kijk naar vraag 2 zie ik dat hier sprake is van verwarring over het begrip vermogen! Vermogen staat aan de creditzijde (rechts) van de balans en beleggingen staan aan de debetzijde (links). Ons Eigen Vermogen bedroeg op Te verdelen in : Vastgelegd vermogen (vermogens CultuurFondsen op Naam) ad en de Reserve als Bron van Inkomsten ad Ons totaal aan beleggingen is: Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: (is dus een onjuiste vraag) Hoe waren de beleggingen verdeeld? - aandelen bedrijfsobligaties nvt - staatsobligaties liquide middelen (spaarrekeningen) nvt - overige beleggingen Onroerend Goed: Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? ABN/AMRO Asset Management, Robeco Asset Management, Th. Gilissen, Nachenius Tjeenk, Van Lanschot, MeesPierson Trust, Triodos en Friesland Bank. Dit zijn allemaal balanced mandates. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Diverse institutionele beleggingsfondsen waaronder AAB Global Eq. Europe tilted, Frank Russell, AXA, Templeton, Fortis OBAM, AAB High income equity fund, Triodos Groenfonds Individuele aandelen: ABN/AMRO Holding NV, Ahold, ING groep, Royal Dutch Shell, Unilever, Koninklijke Philips NV, Colruyt NV, Cosmote Mobile Communication,

7 Glaxosmithkline, Roche Holding AG, Cisco systems, Microsoft, Medtronic Inc., Walgreen Co., Reed Elsevier NV, Novartis AG, Ordina NV, Buhrmann NV, Aegon NV, HSBC Holdings en Schlumberger. 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Institutioneel Beleggingsfonds: AAB Institutioneel Europees Staatsobligatiefonds, Triodos Meerwaarde mixfonds. Individuele obligaties: 3,75 % Nederland , 4,00% Nederland , 6,00% Deutsche Bundesbank , 6,15% Deutsche Bundesbank , 3,25% Nederland , 2,5% en 3% Grootboeklening Ministerie van Financiën, 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer ABN/AMRO, Postbank en Rabobank - spaarrekeningen nvt - pensioenverzekeringen PGGM - verzekeringen Achmea/Centraal Beheer, ONVZ, Menzis, ABN/AMRO Prins Bernhard Cultuurfonds Herengracht 476 Postbus GT Amsterdam t (020) f (020) //

8 -5- Natuurmonmumenten, Robert Moens Een korte toelichting vooraf: De meeste fondsenwervende instanties werken relatief kleinschalig. Ze hebben een marketingafdeling en een kleine afdeling die geld uitgeeft aan projecten die voornamelijk door derden worden uitgevoerd. Natuurmonumenten is echter een totaal andere organisatie. Al onze projecten spelen zich af in gebieden die we zelf in bezit hebben en beheren (inmiddels bijna hectare natuur). Natuurmonumenten garandeert dat haar natuurgebieden tot in lengte van dagen worden beschermd en kwalitatief hoogwaardig worden beheerd. Met zoveel verplichtingen heeft Natuurmonumenten dus een relatief grote continuïteitsreserve nodig. Deze reserve wordt belegd. Het is een reserve als bron van inkomsten, dat wil zeggen: het meerjarig rendement daarvan dekt de jaarlijkse exploitatiekosten. Deze reserve vormt tevens een buffer voor jaren waarin de inkomsten mogelijk minder zijn. Natuurmonumenten beschikt over het CBF-keurmerk en voldoet aan de VFI-richtlijn over reservevorming. De antwoorden: 1. Ons vermogen bedroeg op 31/12/ miljoen. 2. Aandelen: 61 miljoen Bedrijfsobligaties: - Staatsobiligaties: 135,4 miljoen Liquide middelen (spaarrekeningen): 4,6 miljoen Overige beleggingen: 0,15 miljoen 3. Ons vermogen wordt beheerd door ING Bank / ABN AMRO / joint-venture Triodos Mees Pierson 4. Er werd niet direct in bedrijven belegd, maar in duurzame fondsen 5. Staatsobligaties: Eurolanden en VS. 6. De financiële instellingen waarvan wij gebruikmaken: ING Bank, Fortis MeesPierson, Rabobank, Postbank, ABN AMRO Antwoorden op vervolgvragen (zie onder) - jullie geven aan 61 miljoen aan aandelen te hebben. diverse fondsen beantwoorden deze vraag met complete lijsten van alle bedrijven en de daarbij behorende bedragen. zouden jullie ons ook zo'n lijst kunnen doen toekomen? - kunnen jullie aangeven (bij vraag 4) in welke duurzame fondsen jullie allemaal beleggen? - kunnen jullie ook precieser zijn bij vraag 6. bdwz:bij welke banken hebben jullie hoeveel geld op de spaarrekeng staan? Hierbij de antwoorden: 1. Lijst bedrijven en bijbehorende bedragen Wij beleggen niet rechtstreeks in bedrijven maar in duurzame fondsen. ING Asset Management en Triodos Mees Pierson beheren allebei ongeveer de helft van onze aandelenportefeuille. Bij dat beheer letten ze niet alleen op het rendement, maar ook op de duurzaamheidsaspecten, zie ons jaarverslag. Stand 31 december 2006: Bij ING is belegd in het INI Duurzaam Rendement Fonds: 30,1 miljoen Bij Triodos Mees Pierson is belegd in:

9 Dexia Sustainable Europ-C Orange Sense Fund Calvert Soc. Inv. Eq. Fund Domini Social Equity Fund F&C Stewardship 8,1 miljoen 2,5 miljoen 2,0 miljoen 1,8 miljoen 7,3 miljoen Triodos Meerwaarde aandelen fonds 9,1 miljoen 30,7 miljoen En rechtstreeks in het kapitaal van De Triodosbank Totaal 0,3 miljoen 61,1 miljoen in aandelen 2. Duurzame fondsen Zie vorige antwoord 3. Banken ING-Groep (INGbank/Postbank), waar op 31 december ,6 miljoen op spaarrekeningen stond. --// ////

10 -6- KNRM Antwoord op vragen Ten behoeve van het TV programma Zembla (VARA/NPS) Bedragen in * Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Vrij besteedbaar Continuïteitsreserve Reserve als bron van inkomsten Vastgelegd Investeringsfonds reddingboten Fondsen op naam Fondsen activa Totaal: Hiervan wordt in de vorm van beleggingen aangehouden Voor meer informatie zie bijlage 2: Jaarverslag Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen bedrijfsobligaties staatsobligaties liquide middelen (spaarrekeningen) overige beleggingen Totaal: Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? - Theodoor Gillissen - Fortis Investments - Morgan Stanley - Insinger de Beaufort 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Zie bijlage 3: effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aandelen en bedrijfsobligaties zijn groen gearceerd 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Zie bijlage 3: effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Staatsobligaties zijn geel gearceerd Landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Italië, Griekenland, België en Spanje 6. Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Rabobank en Postbank

11 - spaarrekeningen ABN en Rabobank - pensioenverzekeringen Delta Lloyd - verzekeringen via tussenpersoon Aon

12 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f ABN AMRO f ACCOR f ACERGY f ADECCO f ADIDAS f AEGIS f AEM f AIR LIQUIDE f AKER KVAERNER f ALLIANZ f ALTADIS f ARCELOR MITTAL f ARKEMA FRANCE f ASSICURAZIONE GENERA f ASTRAZENECA f ATOS ORIGIN f AVIVA f BANCO BILBAO VIZCAYA f BANCO POPULAR ESP f BANK OF PIRAEUS f BARCLAYS f BAYER f BEIERSDORF f BG f BHP BILLITON f BOLIDEN AB f BOLSAS Y MERCADOS f BOSKALIS WESTMINSTER f BP f BRITISH AIRWAYS f BRITISH AMERICAN TOB f CAP GEMINI f CAPITALIA f CARREFOUR f CENTRICA f CINTRA f COMMERZBANK f COMPASS f CONTINENTAL f CORUS f COSMOTE MOBILE COMMU f CREDIT SUISSE GROUP f DAIMLERCHRYSLER f DANONE f DASSAULT SYSTEMES f DEUTSCHE BOERSE f DRAX GROUP f E.ON f EADS f EDF ENERGIES NOUVEL f ENDESA f ENI f ERICSSON TELEPHONE B Pagina 1 van 8

13 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f FASTWEB f FORTUM f FRESENIUS f FRIENDS PROVIDENT f GLAXOSMITHKLINE f HBOS f HENNES AND MAURITZ B f HOLCIM f HOME RETAIL GROUP f HSBC f IBERDROLA f INDITEX f INFORMA f J SAINSBURY f JERONIMO MARTINS f KBC GROUPE f KESA ELECTRICALS f KONINKLIJKE DSM f KONINKLIJKE KPN f KONINKLIJKE NUMICO f LAFARGE f LVMH f MAN f MAN GROUP f MARFIN POPULAR BANK f MEDIASET f MERCK KGAA f MTU AERO ENGINES f NATIXIS f NESTLE f NOBEL BIOCARE f NOKIA f NOVARTIS f OLD MUTUAL f ORKLA f PEUGEOT f PIRELLI f PREMIER OIL PLC NEW f RECKITT BENCKISER f RENAULT f ROCHE f ROYAL BANK OF SCOTLA f ROYAL DUTCH SHELL A f ROYAL PHILIPS ELECTR f RWE f SAN PAOLO IMI f SANDVIK f SANOFI AVENTIS f SAP f SCHNEIDER ELECTRIC f SCOR Pagina 2 van 8

14 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in f SCOTTISH & SOUTHERN f SCOTTISH POWER f SEAT PAGINE GIALLE f SEVERN TRENT f SIEMENS f SKF B-SHS f SMITH & NEPHEW f SNS REAAL f SOCIETE GENERALE f SOLARWORLD f STMICROELECTRONICS f SUEZ f SYMRISE f SYNGENTA f TECHNIP f TELECOM ITALIA f TELEFONICA f TELENET f TELENOR f TESCO f TF f TNT f TOTAL f UBS f UNICREDITO ITALIANO f UNIPOL f UNIPOL-PFD f UNITED INTERNET REG f UNITED UTILITIES f UPM KYMMENE f UPONOR f VALLOUREC f VEDANTA RESOURCES f VEOLIA ENVIRONNEMENT f VINCI f VODAFONE f WIENER STAEDTISCHE f ZODIAC f ZURICH FINANCIAL SER f SCOTTISH DEF-SHS f TELECOM ITALIA-RNC f FLF EQ SML CAP EUR I f FLF EQ WORLD I f Debiteuren-/crediteurenpositie i Insinger Multi-Manager Equity Class g ACM Bernstein Europe g AXA Rosenberg Pan Eu g Anglo-Irish Bank g Axa g Bbva Reg. 0, g Bmw Bay.Motorenwerke Pagina 3 van 8

15 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in g Cambrian Fund -Nl g Centrica g Cisco Systems g Comgest Asia -B g Comgest Growth Europ g Cosmote g Eni g General Electric Co g Genus Roche Holding g Glaxosmithkline g Green Way Arbitrage g ING Groep g Inditex Register g LODH MultiAdvisors E g Microsoft Corp g Nestle g Novartis g Parvest US Small Cap g Royal Dutch Shell-A g Russell Japan Equity g Russell Pacific Basi g Russell US Value Fun g Sap Ag g Schneider Electric g Stada Arzneimittel g Telenor g Tesco Plc g Theta MultiStar Medi g Total g Unicredito Italiano g Walgreen Co m AB JAPAN STRATEGIC VALUE PT -A m ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC m ALCOA m ALLIANZ m ALTADIS (FRF-LISTED) m ASIAN PROPERTY FUND -A m ASTRAZENECA m BANK OF AMERICA m BAYER m BP PLC m CARNIVAL m CHARLES SCHWAB m CISCO SYSTEMS m CITIGROUP m DWS OSTEUROPA m E.ON m EAST CAPITAL RUSSIAN FUND m EUROPEAN PROPERTY FUND -A m GLAXOSMITHKLINE m GLOBAL BRANDS FUND -A Pagina 4 van 8

16 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ AANDELEN nominaal Waarde in m GOLDMAN SACHS GROUP m GS ROCHE HOLDING m IBM m IMPERIAL TOBACCO m ISHARES S&P 500 GROWTH INDEX m KLA-TENCOR m LATIN AMERICAN EQUITY FUND -A m LONMIN m MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP m MARVELL TECHNOLOGY GROUP m MEDIASET m MICROSOFT m MOTOROLA m NABORS INDUSTRIES m PICTET FUND JAPANESE EQUITY m RITE AID m ROYAL DUTCH SHELL -B m SIEMENS (Reg.) m SPANSION -A m TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. ADR m TIME WARNER m TNT m TOTAL m TT INTERNATIONAL FUNDS m UNION PACIFIC m VALERO ENERGY m VERIZON COMMUNICATIONS m WAL-MART STORES m WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIO m WESTERN DIGITAL m XSTRATA Totaal aandelen Pagina 5 van 8

17 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ OBLIGATIES nominaal Waarde in f BTAN f BTAN f BONO /07/ f BONOS S f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BTPS f BUND f BUND f BUND f BUND f BUND f FRANCE O.A f GREECE f NETHER f NETHER f NETHER f NETHER f NETHER f OAT f OAT f OAT f OAT f PORTUGAL f OAT EI f OAT I f FLF BD CONV WLD I f BELGIUM TB 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f DUTCH TSY 0PCT f FLF BD CO HY EU I f FLF BD CORP EUR I , f FLF ABS RETURN GRO I f FLF ABS RETURN STA I g ECL 06/ g Nordea Bank F g Rabo Ass.Bkd Tr g 2,75% Nederland g 3,25% Nederland g 3,375 Bank Ned.Gem g 3,75% Nederland g 3,875 Citigroup g 3,875 Ned. Watersch g 4,125 Gecc g 4,25% Eurohypo Sr g 4,25% Nederland , Pagina 6 van 8

18 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 Aantal/ OBLIGATIES nominaal Waarde in g 4,375 GECC g 4,625 Eni g 5 % Nederland g 5,25% Bank Ned.Gem g 5,5% Bk of Scotlan m 2.25% INFRASTRUCTURE m 3% REPUBLIC OF FRANCE O.A.T m 3.25% DEUTSCHE TELEKOM INTL m 3.5% ING VERZEKERINGEN NV m 3.625% CITIGROUP m 4% BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND m 4.125% VOLKSWAGEN LEASING m FRN GENERAL ELECTRIC CAPITAL m FRN RABOBANK NEDERLAND m FRN REPUBLIC OF FRANCE O.A.T i 4,25% Ned i Ned. Waterschapsbank Totaal obligaties OVERIGE BELEGGINGEN f FLF REAL EST.EUR.INC f BENI STABILI f LIBERTY INTL f EUROSTOX 50 FUT f FTSE 100 FUT g E.C.L. Sr g Henderson Pan Eur Pr m MAN RMF SPEC. OPPORTUNITIES -E m MORGAN STANLEY FUND Totaal overige beleggingen ONROEREND GOED (UIT NALATENSCHAPPEN) Pagina 7 van 8

19 Bijlage 3: Effectenportefeuille KNRM per 31 december 2006 BELEGGINGSREKENINGEN f Diverse valuta a Euro-liquiditeiten g Euro-liquiditeiten g US Dollar-liquiditeiten i Euro-liquiditeiten m 3.43% RABOBANK UTRECHT m 5.15% BNP PARIBAS m EURO m US DOLLAR m BRITISH POUND STERLING 4 6 m Bought EUR for JPY m Bought EUR for JPY m Bought EUR for USD m Bought EUR for USD m Bought EUR for GBP m Bought EUR for GBP Totaal beleggingsrekeningen TOTAAL EFFECTENPORTEFEUILLE f Fortis m Morgan Stanley t Theodoor Gilissen Bankiers i Bank Insinger de Beaufort a ABN AMRO Bank N.V. Pagina 8 van 8 --//--

20 -7- OXFAM/NOVIB ZEMBLA vragenlijst 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Oxfam Novib heeft een algemene reserve van (31/12/06). Bovendien waren er bestemmingsreserves van Het totale vrij besteedbare vermogen was Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: - aandelen - bedrijfsobligaties - staatsobligaties - liquide middelen (spaarrekeningen) - overige beleggingen Oxfam Novib belegt niet in aandelen of obligaties. Alle vrij besteedbare liquide middelen worden op rekening courant gehouden (waarover goede renteafspraken met de bank zijn gemaakt), of in termijn deposito's gestald. 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? Al onze liquide middelen zijn bij de ABN AMRO ondergebracht, op 1 deposito van bij de ING bank na. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van Toepassing 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Niet van Toepassing 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer ABN AMRO - spaarrekeningen ABN AMRO - pensioenverzekeringen Reaal - verzekeringen Fortis, AON, AIG - - -

21 -8- Het Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis is een vereniging van verenigingen. In de geconsolideerde jaarrekening worden de financiële gegevens van de rechtspersonen opgenomen die een zodanige relatie met de vereniging hebben dat ze als onderdeel van de economische eenheid worden beschouwd. Tot de economische eenheid worden in ieder geval gerekend: a. de rechtspersoon die zich met de fondsenwerving bezighoudt; b. statutair met deze rechtspersoon verbonden instellingen; c. de rechtspersonen waarop de onder a. genoemde rechtspersoon een zodanige invloed kan uitoefenen dat hij aanwijzingen kan geven over de besteding van de gelden van deze rechtspersonen; d. de rechtspersonen die gezamenlijk, al dan niet eenmalig, onder één naam in de publiciteit treden. De consolidatiekring bestaat derhalve uit zo n 400 rechtspersonen. Onder die rechtspersonen het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag (het landelijk bureau), plaatselijke afdelingen en districten, steunstichtingen etc. De consolidatie van de gegevens vindt jaarlijks in april en mei plaats, waarna de jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering in juni wordt voorgelegd. De jaarrekening van het landelijk bureau is reeds in de fase waarin deze gereed is voor controle door de accountant, maar de controle is nog niet afgerond en de stukken zijn nog niet door het bestuur vastgesteld, de consolidatie met de overige rechtspersonen uit de consolidatiekring is nog in bewerking. Onderstaande vragen zijn voornamelijk vanuit de positie van het landelijk bureau beantwoord, daar de gegevens over 2006 van de overige rechtspersonen nog niet beschikbaar zijn. Tevens dient opgemerkt te worden, dat met ingang van het boekjaar 2007 een centraal beleggingsbeleid voor de vereniging van kracht is. Dit beleid is in de algemene vergadering van december 2006 aangenomen en is volledig geënt op de door het VFI uitgebrachte Richtlijn Reserves Goede Doelen, alsmede gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). De instandhouding van de hoofdsom dient gegarandeerd te zijn. In het jaar 2006 zijn de beleggingen van het landelijk bureau reeds overgebracht naar een beleggingsvorm waarvoor dit het geval is. De overige rechtspersonen hebben het boekjaar 2007 om zich hieraan te conformeren. 1. Hoe groot was uw vermogen per 31/12/2006? Gelet op de volgende vragen is er vanuit gegaan dat met de term vermogen het geheel aan beleggingen en liquide middelen wordt bedoeld. De beleggingen en liquide middelen van het landelijk bureau bedragen totaal per k. Voor de overige eenheden bedroeg het saldo van de beleggingen en liquide middelen per k. 2. Hoe was uw vermogen verdeeld over de volgende categorieën: (x 1.000,-) Landelijk bureau per Overige rechtspersonen per Aandelen 5* Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Deposito s Liquide middelen (spaarrekeningen)

22 Overige beleggingen 5.003** TOTAAL * = Dit betreft een aan te houden certificaat ** = Dit betreft uit nalatenschappen verkregen panden waarvoor door de erflater is aangegeven dat deze door het Nederlandse Rode kruis moeten worden aangehouden 3.Welke vermogensbeheerder(s) beheert of beheren uw vermogen. Kunt u dit indien van toepassing ook per beleggingscategorie aangeven? De beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is binnen het mandaat ondergebracht bij de Rabobank. De daarbij behorende liquiditeiten per balansdatum worden beheerd door Robeco. Per was voor een bedrag van k aan deposito s ondergebracht bij de Rabobank, de overige 1.000k bij de ING. De liquide middelen worden beheerd door diverse banken, waaronder ING, Rabobank, ABN AMRO etc. Met betrekking tot het saldo per van de overige rechtspersonen is niet exact aan te geven door welke vermogensbeheerder(s) het vermogen werd beheerd. Overigens is wel bekend dat door de overige rechtspersonen bij vrijwel alle in Nederland gangbare banken wordt gebankierd. 4. Indien u in aandelen en/of bedrijfsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke bedrijven (per 31/12/2006) belegd werd? Met betrekking tot de beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is door de Rabobank het volgende aangegeven: Rabo Sustainable Income Note : * Rabobank bedrijfsobligatie * Rabobank hoofdsom garantie 5. Indien u in staatsobligaties belegt: kunt u aangeven in welke staatsobligaties (per 31/12/2006) belegd werd? Met betrekking tot de beleggingsportefeuille van het landelijk bureau is door de Rabobank het volgende aangegeven: Er wordt niet in staatobligaties belegd, maar wel in obligaties met dezelfde triple A rating. 6.Van welke financiële instellingen maakt u gebruik voor: - betalingsverkeer Zie hierboven, diverse grootbanken (o.a. ING, Rabobank, ABN AMRO) - spaarrekeningen Zie hierboven, diverse grootbanken (o.a. ING, Rabobank, ABN AMRO) - pensioenverzekeringen

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Beleggingen in controversiële bedrijven van enkele goede doelen

Beleggingen in controversiële bedrijven van enkele goede doelen Beleggingen in controversiële bedrijven van enkele goede doelen Een quick scan voor Zembla 9 juni 2007 Jan Willem van Gelder Profundo Van Duurenlaan 9 1901 KX Castricum Tel: 0251-658385 Fax: 0251-658386

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Depositofonds C.V. De Volharding

JAARVERSLAG. Stichting Depositofonds C.V. De Volharding JAARVERSLAG Stichting Depositofonds C.V. De Volharding Inhoud Inleiding 3 Jaarverslag Stichting Depositofonds 4 C.V. De Volharding UA Toelichting jaarverslag Stichting Depositofonds 5 C.V. De Volharding

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 15-Jan-16 8:40 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 19-Jan-16 19-Jan-16 19-Apr-16 19-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Jan-16 8:58 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 8-Jan-16 8-Jan-16 8-Apr-16 8-Jul-16 10-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 20-Jan-16 8:52 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Jan-16 22-Jan-16 22-Apr-16 22-Jul-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Jan-16 8:39 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6-Jan-16 6-Jan-16 6-Apr-16 6-Jul-16 6-Oct-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 9-Feb-16 9:45 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 11-Feb-16 11-Feb-16 11-May-16 11-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 18-Feb-16 8:11 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 22-Feb-16 22-Feb-16 23-May-16 22-Aug-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 2-Mar-16 8:49 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 4-Mar-16 4-Mar-16 6-Jun-16 5-Sep-16 5-Dec-16

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 6-Nov-15 9:02 tel.: Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK Spot Zero 3 maands 6 maands 9 maands 1 jaar 1,5 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 10-Nov-15 10-Nov-15 10-Feb-16 10-May-16

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

NFI- update 3 e kwartaal 2016

NFI- update 3 e kwartaal 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 september 2016, 11.15 uur NFI- update 3 e kwartaal 2016 Voor strategie Duurzaam In deze kwartaalupdate vindt u een beschrijving van de wijzigingen in duurzaamheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus AA UTRECHT JAARREKENING 2016 STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS T.a.v. het bestuur Postbus 13 3500 AA UTRECHT JAARREKENING 2016 1 Naam Vestigingsplaats : Stichting Michel Keijzerfonds : UTRECHT BALANS PER 31-12-2016 ----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stichting Haags Groene Kruis Fonds. Jaarrekening 2015

Stichting Haags Groene Kruis Fonds. Jaarrekening 2015 Stichting Haags Groene Kruis Fonds Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave blz. 1. Algemene opmerkingen 3 2. Resultaten 5 3. Financiële positie 6 4. Balans per 31 december 2015 7 5. Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum

ING Bank 7,0% Garant Plus Gegarandeerd jaarlijkse coupon Uitzicht op 7,0% coupon per jaar Garantie van 100% op einddatum Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier

Bijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012

Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum. Jaarrapport 2012 Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum Jaarrapport 2012 Inhoudsopgave Pagina Verslag van het bestuur 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Winst-en-verliesrekening over 2012 7 Grondslagen voor

Nadere informatie

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016

Lijst met externe managers BPF Schilders per 31 maart 2016 Beleggingscategorie Subcategorie Type belegging Naam belegging/product Azië ex Japan Beleggingsfonds Aberdeen Asset Management Azië ex Japan Wellington Europa Legal & General, Europe Equities Japan Nomura,

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden Wijzigingen van de aanbevelingen in het voorbije jaar (1) Sinds 10 januari 2011 hanteert KBC Asset Management een nieuwe methodiek voor zijn aanbevelingen. Een uitvoerige omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012

Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 Update Perpetuele Certificaten en Perpetuele Portefeuille Notes I en II, 3 juli 2012 De Perpetuele Portefeuille Note I (NL0000456614), de Perpetuele Portefeuille Note II (NL0000456440) en de Perpetuele

Nadere informatie

Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013

Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013 Stichting de Zaaier Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE bladz. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 Kasstroomoverzicht 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

GERBEN SEINEN STICHTING

GERBEN SEINEN STICHTING GERBEN SEINEN STICHTING JAARREKENING 2015 INHOUD Blad 1 ALGEMEEN 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening 2015 4 Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes

Jaarrekening Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes Jaarrekening 2015 Betreffende de jaarrekening 2015 van Stichting Vrienden van voorheen Stichting Z.L.G. te Goes INHOUDSOPGAVE BLAD JAARRAPPORT Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 1 Staat van

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar-

Nadere informatie

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017

Fonds- en Tarievenoverzicht Geldig per 27 november 2017 Fonds- en Tarievenoverzicht Inhoudsopgave Pagina 1. Actueel fondsaanbod 1 2. Kosten beleggen 2 3. Doorgeven beleggingsorders 3 4. Feestdagen 3 5. Verwerking beleggingsorders 3 6. Verwerking overboekingen

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 24-Nov-15 8:42 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van het Britse onderzoeksbureau Markit blijkt dat de industrie binnen de eurozone

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie

Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen. Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie Informatie beleggingsfondsen Werknemers Pensioen Ingangsdatum 1 januari 2017 Versie 16-12-2016 1 Inhoud Algemeen 3 Beleggingskeuzes 3 Lifecycle beleggen 4 Werknemers Pensioen Mixfondsen 4 Onderliggende

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS

Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012. van de Steunstichting NVBS Steunstichting NVBS Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden. Jaarverslag 2012 van de Steunstichting NVBS 1 Blz. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 3. Beleid, werkwijze en activiteiten

Nadere informatie

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid!

Bescherm je kapitaal gedurende 10 jaar en geniet van een mooi rendement. Delta Lloyd Safe Target 250 bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! Delta Lloyd Safe Target bundelt prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE TARGET Delta Lloyd Safe Target is een belegging die gebaseerd is op een aandelenportefeuille met 5 internationale

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Rapport inzake de 2013

Rapport inzake de 2013 Stichting Jan van Breemen Rapport inzake de 2013 Amsterdam, 12 mei Dit rapport heeft 's Voor Ernst & Young Accountants stichting Jan van Breemen Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 23-Feb-16 9:02 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit voorlopige cijfers van onderzoeksbureau Markit blijkt dat de activiteit van de Duitse industrie in februari

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Formulier Profielbepaler

Formulier Profielbepaler Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Informatie beleggingstitels Care IS

Informatie beleggingstitels Care IS Informatie beleggingstitels Care IS Juli 2015 Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document beschrijft geeft een beschrijving van de beleggingstitels in de modelportefeuilles van Care IS. Binnen de beleggingsportefeuilles

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2016 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer

Statuut middelenbeheer en betalingsverkeer Inleiding In dit document worden de uitgangspunten voor het middelenbeheer en betalingsverkeer van vastgesteld. Het statuut wordt gebruikt om de afspraken tussen Stichting, Cedar B.V. en vermogensbeheerders/banken

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.:

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Feb-16 8:51 tel.: Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Een uitspraak van een vertegenwoordiger van de Fed, waarbij de suggestie werd gewekt dat minder renteverhogingen

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu

Zanders: Treasury and Finance Solutions 4-Nov-15 8:57 tel.: 035-692 89 89 www.zanders.eu Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, De financiële stabiliteitsraad (FSB) publiceerde gisteren een bijgewerkte lijst van de belangrijke systeembanken

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Jaarrekening Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2015 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2015 8 Exploitatieoverzicht 2015 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

Rabo Performance Clicker

Rabo Performance Clicker Rabo Performance Clicker Het gaat goed met de wereldeconomie. Ook voor de komende jaren wordt groei verwacht. Dat betekent goede kansen op mooie rendementen voor internationaal opererende bedrijven. Natuurlijk

Nadere informatie

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016

Werknemers Pensioen Mixfondsen. beleggingspropositie per 01-01-2016 Werknemers Pensioen Mixfondsen beleggingspropositie per 01-01-2016 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie