Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1"

Transcriptie

1 VvAA jaarverslag 2013

2 Kerncijfers Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst belegde middelen 27,9 31,7 33,6 40,9 50,2 Opbrengst Belastingadvies & Accountancy 17,0 17,8 18,6 21,2 22,2 Opbrengst Financieel-economisch adviesbureau 30,9 27,6 28,7 26,3 29,1 Overige opbrengsten 0,7 0,7 1,7 7,1 1,8 194,0 191,3 209,5 228,0 248,3 Bedrijfskosten Operationele kosten 62,3 62,1 66,8 72,2 80,7 Strategische projecten 8,2 8,1 8,4 3,1 1,9 Overig 2) 4,0 0,0 1,7 0,0 0,0 74,5 70,2 76,9 75,3 82,6 Bruto resultaat Schadeverzekeringen 0,6 6,2-4,8 4,7 8,7 Levensverzekeringen 7,3 7,0-4,1 5,7 9,0 Belastingadvies & Accountancy -1,8-1,2 0,6 2,9 1,3 Financieel-economisch adviesbureau 8,7 11,2 13,5 11,4 10,5 Overige activiteiten -0,1-1,3 0,8 0,5 1,0 Bruto resultaat voor retourprovisie AOV 14,7 21,9 6,0 25,2 30,5 Retourprovisie AOV ten behoeve van de leden 3) -12,0-11,6-12,8-12,4-11,0 Resultaat voor belastingen 2,7 10,3-6,8 12,8 19,5 Netto resultaat 2,1 7,5-5,1 9,3 15,1 Solvabiliteit 4) VvAA Schadeverzekeringen N.V. 409% 421% 415% 451% 432% VvAA Levensverzekeringen N.V. 446% 374% 324% 318% 249% VvAA Groep B.V. 412% 389% 360% 363% 306% Technische voorzieningen Schadeverzekeringen 133,8 119,5 107,5 96,6 86,3 Levensverzekeringen 614,4 670,5 715,2 786,9 925,8 748,2 790,0 822,7 883,5 1012,1 Belegd vermogen Beleggingen 706,6 725,6 745,0 794,3 5) 968,4 Beleggingen voor rekening en risico van polishouders 196,6 197,4 198,8 223,6 218,0 Liquide middelen 52,7 46,5 45,1 51,4 15,1 955,9 969,5 988,9 1069,3 1201,5 Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 Aantal leden Vereniging VvAA Medewerkers in dienst ) 840 Aantal fte in dienst ) 745 1) Het totale, bij andere verzekeraars ondergebrachte, premie-inkomen voor schade- en levensverzekeringen bedroeg op 31 december miljoen (naast het premie-inkomen uit ons eigen verzekeringsbedrijf van 118 miljoen). 2) In 2013 is een voorziening opgenomen voor de transitie van VvAA in de komende jaren. 3) VvAA ontvangt provisie van de verzekeraars waar de leden via onze bemiddeling een arbeidsongeschiktheidsverzekering ( AOV ) hebben afgesloten. Het grootste deel van die provisie keert VvAA uit aan de betreffende leden in het voorjaar van het jaar volgend op het boekjaar; medio mei 2014 zal aldus 12,0 miljoen worden uitgekeerd. 4) Het solvabiliteitspercentage is berekend als de aanwezige solvabiliteit t.o.v. de vereiste solvabiliteit op Solvency I grondslagen. 5) Per 1 januari 2010 is de VvAA-pensioenportefeuille overgegaan naar een externe partij. De pensioenvoorziening van 113 miljoen en de bijbehorende beleggingen zijn overgegaan. 6) Per 1 juni 2010 is MediRisk Organisatie B.V. gestart. De 34 medewerkers (26 fte) die zijn overgegaan vanuit VvAA Groep B.V. zijn niet opgenomen in de stand ultimo 2010 en daarna.

3 Welkom bij VvAA: uw persoonlijk adviseur en zakelijk dienstverlener die u buiten uw spreek kamer alles biedt wat u nodig hebt om financieel en professioneel gezond te leven en te werken. Op 31 december 2013 was u met collega s lid van Vereniging VvAA. Op haar beurt is de Vereniging aandeelhouder van VvAA Groep B.V. Samen vormen wij VvAA : een ledenorganisatie van en dienstverlener voor medici, paramedici, studenten die hiervoor worden opgeleid en zorginstellingen in Nederland. Zakelijke én persoonlijke ondersteuning VvAA werd in 1924 opgericht als club van artsen, dieren artsen en tandartsen. Anno 2014 zijn de leden van VvAA w erkzaam in een breed scala van (para) medische beroepen. Van oudsher staan wij elke (para) medische professional met kennis en kunde bij in haar of zijn zakelijke beslommeringen. Als persoonlijk adviseur en zakelijk kompas in dienst van onze leden. Van fiscale en juridische vraagstukken, praktijkadvies, alle verzekeringen en bancaire diensten, tot het opstellen van uw jaarrekening en de begeleiding van uw ondernemerschap in de gezondheidszorg. We helpen u ook met alle vraagstukken rondom vestiging, samenwerking en visieontwikkeling op die terreinen en met vragen over beëindiging en overdracht van de praktijk. Per beroepsgroep en per onderwerp beschikken we over teams van specialisten. Daaronder vallen ook onze adviseurs die worden ingeschakeld door stafmaatschappen en management van zorginstellingen en door initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daardoor heeft VvAA een breed zicht op de Nederlandse gezondheidszorg en inzicht in alle daarin werkzame beroepsgroepen. Verder biedt VvAA dienstverlening met een persoonlijker karakter. Natuurlijk helpen wij u bij de start van uw praktijk of bij uw inkoop in de maatschap. Maar onze adviseurs begeleiden u ook bij de aankoop van een woning, het verkrijgen van een hypothecaire geldlening, het beheer en de groei van uw vermogen, uw privéverzekeringen en zelfs bij echtscheiding. We staan u bij in arbeidsgeschillen en helpen u desgewenst door de inzet van mediation. We organiseren evenementen, opleidingen (bijvoorbeeld door VvAA Opleiding en Teamcoaching) en workshops. Voor specifieke reizen kunt u terecht bij VvAA QualityTime, voor mobiele telefonie en inzicht in alle medische apps bij VvAA Mobiel en, niet te vergeten, u ontvangt maandelijks uw ledenmagazine Arts en Auto, het meest gelezen blad in de Nederlandse gezondheidszorg. De meer dan 700 collega s bij VvAA zijn volledig gespecialiseerd in uw wereld. Velen van u kennen VvAA als aanbieder van verzekeringen en dat is dan ook een belangrijke activiteit van onze onderneming. VvAA biedt vaak producten uit haar eigen verzekeringsbedrijf en werkt daarnaast als intermediair ook samen met andere verzekeraars. Wij brengen uw verzekeringen elders onder als wij producten niet zelf voeren, of als wij u met de producten van andere verzekeraars een significant betere aanbieding kunnen doen. Dat is vanzelfsprekend in uw belang. Het intermediairbedrijf van VvAA is naar grootte gemeten het 13 e van Nederland. De belangrijke externe verzekeraars waarmee VvAA als intermediair samenwerkt, worden elk jaar beoordeeld op voorwaarden, premies, schaderegelingsbeleid, financiële weerbaarheid en dergelijke. Deze beoordeling vormt het fundament onder de objectiviteit van de advisering van VvAA. In alle gevallen staat VvAA als ledenorganisatie aan de kant van haar leden en behartigen wij uw belangen. Leden krijgen een advies op maat naar aanleiding van een gedegen inventarisatie en analyse van hun financiële situatie. Zo werken wij voor arbeidsongeschiktheids verzekeringen onder meer samen met een selecte groep verzekeraars. Dat zijn Aegon, De Amersfoortse, De Goudse, Interpolis, Movir en Reaal. Voor een deel van de bij Movir en Reaal Verzekeringen ondergebrachte arbeidsongeschiktheidsver-

4 zekeringen en voor de bij ONVZ ondergebrachte aanvullende zorgverzekeringen van onze leden fungeert VvAA Schadeverzekeringen N.V. als herverzekeraar. Op deze wijze draagt VvAA hiervoor een deel van het verzekeringstechnische risico, wat tot de kernactiviteiten van VvAA behoort. Deze betrokkenheid van VvAA bevordert de verzekeringsmogelijkheden voor de leden van VvAA. met inzet en VvAA is een netwerkorganisatie. Om de dienstverlening voor onze leden zo goed en compleet mogelijk te maken, werken wij samen met veel verschillende organisaties en bedrijven. In dit jaarverslag komt u een aantal daarvan tegen. In een aantal netwerkpartners houdt VvAA een aandelenbelang. Daar zijn meestal twee redenen voor. In de eerste plaats willen wij in specifieke gevallen invloed uit kunnen oefenen op het beleid van onze partners, om zo de belangen van de leden van VvAA beter te kunnen behartigen. In de tweede plaats willen wij hun activiteiten financieren om ze daarmee mogelijk te maken en willen wij delen in de opbrengsten ervan. Die opbrengsten vallen in het resultaat van VvAA en helpen ons dus, als ze positief zijn, mooie dingen voor onze leden te doen. vol overtuiging toegepast. Het is bij VvAA niet toegestaan iets te doen dat niet in het belang van de leden is. Daardoor kunt u erop vertrouwen dat wat wij doen, goed is voor u, ook als u dat niet kunt controleren. Soliditeit betekent dat VvAA financieel en organisatorisch goed in elkaar zit. Onze solvabiliteit, de mate waarin wij als organisatie ook op de langere termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen, behoort tot de hoogste in de markt. De belangrijkste deelnemingen van VvAA zijn: Gilde Healthcare Services (10%), een private equity fund dat ondernemingen in de gezondheidszorg voorziet van groeikapitaal; SpotOnMedics (22%), ontwikkelaar en aanbieder van software voor fysiotherapiepraktijken, gericht op het voeren van de administratie en kwaliteitsontwikkeling; de Academie voor Medisch Specialisten (33%), een samenwerkingsverband met de Orde van Medisch Specialisten en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit, dat zich richt op managementopleidingen voor medisch specialisten; het Carrièrecentrum voor Artsen (33%), een samenwerkingsverband met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband en SWG Arts en Werk, voor het ontwikkelen en aanbieden van loopbaanbegeleiding voor artsen; Brand New Day (10%), dat met simpele producten en tegen lage kosten vermogensopbouw voor uw oude dag mogelijk maakt. Kwaliteit, integriteit en soliditeit VvAA staat voor kwaliteit, integriteit en soliditeit. Kwaliteit betekent dat wat wij leveren in alle opzichten de hoogste toets der kritiek moet kunnen doorstaan. Integriteit wil zeggen: alle VvAA-collega s stellen het ledenbelang centraal. Door de collega s van VvAA is begin 2014 een eed of belofte met deze strekking afgelegd. De bedrijfsbrede en morele kaders daarvoor worden dan ook door iedereen VvAA richt zich primair op een ongeëvenaarde dienst verlening aan u als onze leden. Daaraan koppelen we een redelijke en marktconforme prijs. Mede dankzij onze structuur staat het belang van de leden voorop en is winst maken uitsluitend een middel om de kwaliteit en continuïteit duurzaam te waarborgen. Daardoor kunnen we ook in turbulente jaren doorwerken aan de verbetering van onze service en aan de ontwikkeling van nieuwe diensten die onze leden in de toekomst nodig hebben. Onze focus is onze kracht Onze focus op uitsluitend (para)medische beroepsgroepen en instellingen is onze kracht. Wie bijvoorbeeld een praktijk gaat vestigen of onverhoopt met het tuchtrecht te maken krijgt, wil worden bijgestaan door een deskundig adviseur of jurist die dit regelmatig doet voor collega s uit dezelfde beroepsgroep. Het is dezelfde specialistische kennis die bijvoorbeeld onze preventieadviezen aan professionals en zorginstellingen zo waardevol maakt. Kortom, door onze unieke positie in het hart van de gezondheidszorg spreken we úw taal en kunnen we u een breed pakket aan relevante, samenhangende producten en diensten bieden dat u het leven makkelijker maakt. Toelichting op foto s en twitterberichten Naast foto s van onze activiteiten in 2013, vindt u bovenaan de pagina s van dit jaarverslag een greep uit de tweets die in 2013 over en door VvAA zijn verspreid.

5 Inhoud 02 Bericht van de Raad van Comissarissen 06 Aan de leden van VvAA 08 Belangrijkste financiële resultaten 26 De strategische positie van VvAA 40 Aanpassingen in organisatie en aansturing 42 Ontwikkelingen bij de bedrijfsonderdelen van VvAA 67 Sociaal jaarverslag 79 Personele ontwikkelingen 79 Risicobeheer 80 Vooruitzichten voor Epiloog 84 Beloningsbeleid VvAA 89 Naleving Governance Principes VvAA 105 Jaarrekening Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 150 Personalia 151 Adressen en overige personalia inhoud Jaarverslag

6 Bericht van de Raad van Commissarissen 2013 was een jaar van veranderingen bij VvAA. De Raad van Commissarissen (ook RvC of Raad ) was nauw betrokken bij alle belangrijke beleids matige onderwerpen die in de onderneming speelden, inclusief de plannen die aan de basis van de veranderingen staan. De samenstelling van de Raad is in 2013 gewijzigd. Op 1 november 2013 zijn de commissarissen dr F.W. Dijkers en drs H. Donker afgetreden. Beiden zijn ook lid (geweest) van het bestuur van Vereniging VvAA. De RvC is hen veel dank verschuldigd voor hun jarenlange deskundige en betrokken inzet voor VvAA. De Raad heeft het voornemen om in de opvolging te voorzien door de benoeming van een vijfde lid, afkomstig uit het bestuur van Vereniging VvAA. De Raad bestaat thans uit vier leden, waarvan er één tevens lid is van het bestuur van Vereniging VvAA. De overige drie leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. De RvC-leden vormen samen ook de Raden van Commissarissen van VvAA Levensverzekeringen N.V., VvAA Schade verzeke ringen N.V. en VvAA Financieel-economisch advies bureau B.V. In 2013 hield de RvC vijf keer een vergadering in aanwezigheid van de Hoofddirectie. Daarnaast is een keer telefonisch vergaderd. De Hoofddirectie was niet aanwezig bij delen van de vergaderingen waarin het functioneren en de honorering van de Hoofddirectie aan de orde kwamen en waarin met de externe accountant en de manager Internal Audit geproken werd. De samenwerking tussen de commissarissen en de Hoofddirectie was goed en het overleg geschiedde op een transparante wijze. Meermalen hebben directeuren, senior managers en andere collega s van de bedrijfsonderdelen presentaties gegeven over ontwikkelingen in hun aandachtsgebied. Op grond van de Wet bestuur en toezicht is onder meer het streven naar diversiteit in de samenstelling van de RvC in het profiel van de RvC opgenomen. Bij de benoeming van nieuwe commissarissen wordt dit profiel als referentiekader gehanteerd. De RvC bestaat op dit moment uit vier leden, allen van het mannelijk geslacht. Bij de benoeming van het vijfde lid zal diversiteit een factor in de overwegingen vormen. De Hoofddirectie van VvAA bestaat uit twee leden, beiden van het mannelijk geslacht. Op dit moment voldoen de Raad van Commissarissen en de Hoofddirectie van VvAA daarmee niet aan het diversiteitsvereiste, zoals opgenomen in de Wet bestuur en toezicht. De RvC heeft in het vierde kwartaal van 2013 een self-assessment doorlopen. De uitkomst was positief, de resultaten zijn begin december plenair besproken en hebben geresulteerd in enkele verbeterpunten die in 2014 worden geïmplementeerd. In 2013 besproken onderwerpen Tijdens de RvC-vergaderingen is in het bijzonder ingegaan op de volgende onderwerpen: de financiële resultaten over 2012 en 2013; de solvabiliteit en financiering van de vennootschap en de dochtermaatschappijen en de voortgang van de implementatie van Solvency II; de ontwikkeling van de schadelast bij VvAA Schadeverzekeringen N.V.; het risicobeheersingsbeleid en het kapitaalbeleid van VvAA Schadeverzekeringen N.V. en VvAA Levensverzekeringen N.V.; het budget en het jaarplan voor 2013 en 2014; het beleggingsbeleid; de inkomende herverzekeringsactiviteiten van VvAA 2 Jaarverslag 2013 Bericht van de Raad van Commissarissen

7 op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen; plannen en investeringen op het gebied van m-health en e-health, waaronder de oprichting van VvAA Mobiel B.V.; de voortgang van Programma 24 (de transitie naar online verzekeren, waarbij VvAA Schadeverzekeringen N.V. als eerste zal overgaan); plannen en investeringen ten aanzien van NurseStation, het nieuwe label, gericht op verpleegkundigen in Nederland; plannen en investeringen ten aanzien van de belastingadvies- en accountancyactiviteiten; plannen ten aanzien van de voormalige Front Office en de beroepsgroepgerichte aanpak; de ontwikkeling van de bancaire propositie (na beëindiging van de samenwerking met Friesland Bank N.V.); de voortgang van de overige strategische projecten die recent in gang zijn gezet; de samenstelling van het nieuwe VvAA DirectieTeam; de verslaglegging over de naleving van de Code Verzekeraars; plannen tot afname van het aantal arbeidsplaatsen over een periode van 3 jaar als gevolg van rationalisatie; de samenstelling en omvang van de RvC en het rooster van aftreden; de permanente educatie van de leden van de RvC, de Hoofddirectie en het voormalige managementteam; het afstoten van de participatie in Flexzorg.net B.V.; de juridische fusie tussen VaBeS B.V. (als verdwijnende vennootschap) en VvAA Groep B.V. (als verkrijgende vennootschap); de terugkoppeling van DNB of AFM op diverse self-assessments; de relaties met de beroepsorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg. Voorts is stilgestaan bij de rol van en het overleg met de ondernemingsraad, de externe accountant en de externe actuaris. Naast de formele vergaderingen vond regelmatig individueel overleg plaats tussen de voorzitter van de RvC, de overige leden van de RvC en de leden van de Hoofddirectie. Enkele leden van de Raad van Commissarissen hebben overlegvergaderingen met de ondernemingsraad bijgewoond. Met de onafhankelijke externe accountant EY en de onafhankelijke externe actuaris EY is de jaarrekening over 2012 en 2013 besproken. De bespreking vond deels buiten aanwezigheid van de Hoofddirectie plaats. Het verslag van de Hoofddirectie en de jaarrekening over 2012 en 2013 zijn besproken met de Hoofddirectie, alvorens deze werden aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Aan het eind van 2013 en begin 2014 heeft de RvC informeel en in een tweetal vergaderingen (waaronder één telefonische) overleg gevoerd met de Hoofddirectie over de door haar gepresenteerde plannen voor de aanpassing van het businessmodel en de daarmee samenhangende aanpassing van de (top)structuur en de personele bezetting. De RvC heeft goedkeuring verleend aan de plannen en deze zijn inmiddels geëffectueerd. Benoemings- & Remuneratiecommissie, Audit & Risk Committee De RvC heeft uit zijn midden twee commissies ingesteld. De Benoemings- & Remuneratiecommissie bestaat uit de heren Ter Haar (voorzitter), Dijkers (tot 1 november 2013) en Icke. De Audit & Risk Committee bestaat uit de heren Goedvolk (voorzitter), Donker (tot 1 november 2013), Gostelie en Icke. De Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft in 2013 eenmaal vergaderd. Bericht van de Raad van Commissarissen Jaarverslag

8 In verband met het toekennen van een variabele beloning over 2012 is op basis van het in 2012 vastgestelde beloningsbeleid bij de vaststelling en uitkering van deze variabele beloning voor het eerst de Regeling beheerst beloningsbeleid toegepast. Onder meer is gesproken over het drempelcriterium, het voorwaardelijke en het onvoorwaardelijke deel van de variabele beloning. De koersen van het Cash Instrument VvAA en het Financieel Instrument VvAA op 31 december 2012 zijn bepaald en de risicocorrectiefactor over 2012 is vastgesteld. Op basis van deze eerste uitvoering zijn enkele verbeter mogelijkheden geconstateerd, die hebben geleid tot een wijzigingsvoorstel dat in juni 2013 door de commissie en de RvC is goedgekeurd. Van pagina 84 tot pagina 89 van dit verslag is het beloningsbeleid van VvAA en de uitvoering daarvan in 2013 beschreven. Ook is in 2013 stilgestaan bij de successieplanning voor de Hoofddirectie, het voormalige managementteam en de secretaris. Een deel van de vergadering van de commissie is uitsluitend bijgewoond door de leden van de commissie, zodat de honorering van de Hoofddirectie kon worden besproken en vervolgens door de RvC kon worden vastgesteld. Tevens is daarbij het functioneren van de Hoofddirectie besproken. Op individueel niveau is het functioneren van en met de leden van Hoofddirectie besproken. Voorts zijn door de Hoofddirectie het functioneren en de honorering van het voormalig managementteam bij de commissie aan de orde gesteld. De Audit & Risk Committee is in 2013 twee keer bijeengekomen, deels in aanwezigheid van de externe accountant en de manager Internal Audit van VvAA en deels zonder de Hoofddirectie. Belangrijke onderwerpen die in de vergaderingen van de Audit & Risk Committee aan de orde kwamen, zijn onder meer de managementletter van de externe accountant, de financiële resultaten en kengetallen van VvAA, de in- en externe actuariële rapportages, de invoering van Solvency II, het beleggingsbeleid en het kapitaalbeleid van VvAA Levensverzekeringen N.V. en VvAA Schadeverzekeringen N.V. Tevens zijn de opdracht en het controleplan voor de jaarcontrole 2013 besproken evenals de jaarplanning voor 2013 en de jaarrapportages over 2012 van Compliance, Risk Management en Internal Audit. Ook is stilgestaan bij de ontwikkeling van de risicorapportages van VvAA, waaronder de ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), een onderdeel van Solvency II. De Audit & Risk Committee heeft zich voorts gebogen over de 4 Jaarverslag 2013 Bericht van de Raad van Commissarissen

9 VvAA heeft een positief resultaat {behaald in benoeming van een nieuwe accountant voor de jaren 2015 en verder. Dit in verband met de verplichte accountantswissel voor organisaties van openbaar belang, waartoe ook VvAA als verzekeraar behoort. Besloten is om, in samenwerking met de Hoofddirectie, in 2014 een tenderprocedure te organiseren met als doel een accountant te selecteren die vervolgens door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd zal worden. Tevens is, samen met de Hoofd directie, opdracht verstrekt aan een onafhankelijke externe deskundige om eens per jaar het beleggingsbeleid van VvAA Schadeverzekeringen N.V. en VvAA Levens verzekeringen N.V. en de uitvoering van dit beleid te toetsen. Permanente educatie Vrijwel alle leden van de RvC hebben in 2013 deelgenomen aan de door Nyenrode Business Universiteit en het Verbond van Verzekeraars ontwikkelde leergang voor commissarissen van verzekeraars. De commissaris die hier niet aan heeft deelgenomen, was tot en met 2013 zelf docent voor commissarissen aan een van de opleidingsinstituten. Ook is via interne activiteiten de permanente educatie ingevuld. Zo is in een bijeenkomst van de Raad stilgestaan bij de ontwikkelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en is in een afzonderlijke bijeenkomst aandacht besteed aan de ORSA. Meldingen en onafhankelijkheid In 2013 zijn geen meldingen gedaan door commissarissen inzake het bestaan van een (mogelijk) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor VvAA en/of het betreffende lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft zich volledig onafhankelijk van zijn taken kunnen kwijten. Resultaat 2013 VvAA heeft een positief resultaat behaald in De omzet op groepsniveau is voor het eerst sinds jaren weer licht toegenomen. In 2013 zijn diverse nieuwe activiteiten gelanceerd, die op termijn tot een bijdrage aan de groepsomzet en het groepsresultaat moeten gaan leiden. VvAA werd in 2013 geconfronteerd met een fors oplopende schadelast in het schadeverzekeringsbedrijf. Wij hebben vertrouwen in de door de Hoofddirectie genomen initiatieven en maatregelen ter zake van de omzet en het resultaat van VvAA. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening van 2013 vast te stellen en decharge te verlenen aan de Hoofddirectie voor het in 2013 gevoerde beleid. Voorts verzoekt de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om decharge voor het door hem uitgeoefende toezicht. Wij spreken onze dank en waardering uit aan alle collega s van VvAA voor de omvangrijke inspanningen die zij zich in 2013 hebben getroost in het belang van VvAA en haar leden. Utrecht, 25 maart 2014 Raad van Commissarissen VvAA Groep B.V. Mr R. ter Haar Drs V.I. Goedvolk Drs H.R.C. Gostelie R. Icke RA Bericht van de Raad van Commissarissen Jaarverslag

10 Trots op onze nieuwe sinds vorige week zijn er al 878 bij. Nog 1,5 week introductiedagen te gaan! Mon Aug 26 08:23: Aan de leden van VvAA VvAA is in 1924 voortgekomen uit de gezondheidszorg en is daarin diep geworteld. Die exclusieve verbondenheid met u en alle collega s uit uw beroepsgroep en met zorginstellingen maakt de positie van VvAA ook heden ten dage uniek. Er is mondiaal geen gelijke organisatie te vinden. In de 90 jaar van ons bestaan heeft VvAA zich ontwikkeld tot een multidisciplinaire dienstverlener die u alles biedt wat u buiten de spreekkamer nodig hebt om financieel en professioneel gezond te werken en te leven. Elke dag zijn wij ons ervan bewust dat u als zorgprofessional geen gewone professional bent. U vervult een bijzondere rol in de samenleving, u hebt specifieke wensen en u stelt specifieke eisen aan producten, dienstverlening en vooral ook aan de wijze waarop u benaderd wordt. Ook daarom spelen kwaliteit, integriteit en soliditeit voor u en voor ons een belangrijke rol. U moet erop kunnen rekenen dat onze dienstverlening helemaal goed is. Wat voor ons telt, is dat u vertrouwen hebt in onze dienstverlening en in onze kwaliteit. Daaruit blijkt of wij begrijpen wat u als zorgprofessional bezighoudt en voor welke uitdagingen u staat, of wij doen wat u als zorgprofessional nodig hebt en of u zich volledig bij ons thuisvoelt 6 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

11 @oane1980 Bedankt voor dit bericht! Brief ontvangen met terechte restitutie. Wat mij betreft #warmedouche waard! #tevreden #service Wed May 08 07:42: Uw Vereniging VvAA: in het teken van samenwerking en vertrouwen Het bestuur van Vereniging VvAA bestaat uit vak- en beroepsgenoten in de gezondheidszorg. Collega s en voor malige collega s, afkomstig uit uw discipline en behorend tot uw wereld. In nauwe samenwerking met elkaar, staan zij voor uw belangen en representeren zij de meningen van de leden als oorspronkelijke eigenaren. In die hoe danigheid zijn zij voor VvAA Groep van het grootste belang als toetssteen en klankbord; van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, het optimaliseren van onze dienstverlening tot het afhandelen van klachten. Ook in 2013 hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de in het bestuur van de Vereniging ruim aanwezige kennis en ervaring. Samenwerken en vertrouwen zijn daarbij onderliggende thema s. Samenwerken met elkaar maar ook en in toenemende mate met de in de gezondheidszorg werkzame beroepsorganisaties. Samen met het bestuur van de Vereniging agenderen we belangrijke thema s die spelen in de verschillende beroepsgroepen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) op het terrein van integrale bekostiging Maar ook de samenwerking met Compassion for Care en de thema-avond over werken met bevlogenheid zijn daar voorbeelden van. In 2013 is de relatie met de beroepsorganisaties verder versterkt. Hierbij biedt Vereniging VvAA een platform gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals en het verstevigen en verankeren van het maatschappelijk vertrouwen. Op deze wijze sluit VvAA aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende integratie van de processen in de zorg. Zo blijven wij met elkaar en met u nadenken over en acteren op de toekomst. Door samen te werken, te organiseren en door het delen van kennis. Op die manier kan VvAA de kansen die er voor haar leden zijn beter benutten en het relatie- en kennisnetwerk dat VvAA ook vormt, verder ontwikkelen. Vereniging VvAA is houder van alle gewone aandelen in het aandelenkapitaal van VvAA Groep en van alle daaraan verbonden rechten en plichten. In 2012 heeft Vereniging VvAA besloten de Stichting Prioriteit VvAA Groep op te richten. Deze stichting heeft als doel het waarborgen van de continuïteit van VvAA Groep als zelfstandige onderneming. Zij houdt een prioriteitsaandeel met ondermeer een goedkeuringsrecht ten aanzien van de uitgifte en overdracht van aandelen in VvAA Groep. Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter van Vereniging VvAA, prof. drs G. Cerfontaine, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van VvAA Groep, de heer mr R. ter Haar en een onafhankelijk voorzitter, de heer mr C.W. de Monchy. Aan de leden van VvAA Jaarverslag

12 @cjvankranenburg: VvAA is vereniging waar medisch professionals lid van zijn. Vereniging is enig aandeelhouder van VvAA Groep. 1/3 Fri Apr 12 14:10: Belangrijkste financiële resultaten Veranderingen volgen elkaar de laatste jaren in hoog tempo op. Verschillende ontwikkelingen beïnvloeden en versterken elkaar en vragen om een alerte en doelgerichte reactie van VvAA. Het is van levensbelang om ons beleid voortdurend kritisch te beoordelen, de strategie aan te scherpen en de activiteiten hierop aan te passen. Met het oog op de volatiele economische context en de grote impact van verplichte systeemwijzigingen (zoals SEPA), was het doel: de omzet in 2013 licht te laten stijgen, de operationele kosten gelijk te houden, in 2012 en 2013 geïntroduceerde nieuwe producten naar de groeifase te brengen en de VvAA Customer Intimacy strategie verder uit te werken, om zo een basis te leggen voor de groei van VvAA. De omzet is na een jarenlange daling gestegen, de opera tionele kosten zijn (exclusief een bijzondere voorziening voor transitiekosten) gelijk gebleven, maar het resultaat is beduidend lager uitgekomen dan in De economische tegenwind doet zich ook bij VvAA voelen, maar eveneens de (financiële) druk die de gezondheidszorg in het bijzonder ondervindt van politiek, toezichthouders en zorgverzekeraars. Ten slotte zijn er specifieke portefeuilleontwikke lingen bij VvAA Schadeverzekeringen, waar uitkeringen bij met name medische aansprakelijkheid sneller stijgen dan onze tarieven. Omzet VvAA Groep De omzet van VvAA Groep is in 2013 uitgekomen op 194,0 miljoen, tegenover 191,3 miljoen in De daling van de afgelopen jaren is hiermee, conform onze in het vorige jaarverslag uitgesproken verwachting, tot staan gebracht en per saldo omgebogen in een lichte groei. Achterliggende bewegingen in de omzetontwikkeling zijn: Een toename van het premie-inkomen met 4,0 miljoen. De stijging van het premie-inkomen bij schadeverzekering (+ 5,4 miljoen, voortkomend uit onder andere noodzakelijke tariefsverhogingen) stond tegenover een daling van het premie-inkomen bij Levensverzekeringen (- 1,4 miljoen), overigens een marktbrede ontwikkeling. Een teruggang van de opbrengst uit belegde middelen met 3,8 miljoen, veroorzaakt door de kleinere omvang van de beleggingsportefeuille en het teruglopen van het directe portefeuillerendement in de resultatenrekening. Dat laatste hangt samen met relatief lage herbeleggingsrentes, gedaalde zakelijke spaartarieven en een verdere uitbreiding van de aandelenportefeuille. Een 0,8 miljoen lagere opbrengst bij Belastingadvies & Accountancy, veroorzaakt door een lichte daling van het aantal klanten en het verder verlagen van de tarieven door het oplopen van de prijsdruk in de markt. Een toename van 3,3 miljoen bij het Financieel-economisch adviesbureau, veroorzaakt door de groei van de urenomzet (+ 0,8 miljoen), een hogere marge op de bancaire activiteiten (+ 0,4 miljoen) en een hogere eenmalige bate door de beëindiging van de bancaire alliantie (+ 2,1 miljoen). De omzet bestond in 2013 voor 50% uit schadeverzekeringen, voor 10% uit levensverzekeringen en voor 40% uit opbrengsten uit belegde middelen en overige inkomsten. Ten opzichte van 2009 is het omzetaandeel van schadeverzekeringen gestaag toegenomen van 34% naar de huidige 50%. Het omzetaandeel uit levensverzekeringen is over 8 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

13 Wat goed te Enorm goed geholpen bij opstarten onderneming #verzekeringen #VARverklaring #belastingdienst Mon Jul 08 11:01: deze periode teruggelopen van 25% naar de huidige 10%, waarin de teruggang van de markt voor levensverzekeringen duidelijk naar voren komt. Kosten VvAA Groep VvAA heeft als doelstelling de operationele kosten te verlagen. De operationele kosten betreffen de totale kosten van de bedrijfsvoering, exclusief die van strategische projecten en overige kosten. In de jaren 2010 tot en met 2012 zijn de operationele kosten met 23% teruggebracht naar 62,1 miljoen. In 2013 zijn zij gestabiliseerd op 62,3 miljoen. Een verdere verlaging van het kostenniveau van de bestaande activiteiten hangt mede samen met het investeringsprogramma dat VvAA op dit moment ten uitvoer brengt. Ten opzichte van 2012 zijn de investeringen in strategische projecten toegenomen van 8,1 miljoen naar 10,8 miljoen in Op grond van de waarderingsgrondslagen heeft activering van een deel van de strategische projectkosten van het Programma 24 plaatsgevonden ter grootte van 2,6 miljoen. De afschrijving op deze investering vindt plaats in de jaren dat de baten zich naar verwachting zullen manifesteren. Per saldo zijn hiermee de ten laste van 2013 komende kosten voor strategische projecten uitgekomen op 8,2 miljoen. Onder de overige bedrijfskosten is een last van 4,0 miljoen opgenomen. Deze last hangt samen met de vorming van een voorziening voor de transitie van VvAA in de komende jaren, in het bijzonder de overgang naar een online verzekeringsbedrijf en de herinrichting van voorheen Front Office naar VvAA Advies & Diensten. De totale kosten bedroegen in ,5 miljoen, tegenover 70,2 miljoen in Exclusief de transitiekosten zijn de totale kosten dus min of meer gelijk gebleven. Resultaat VvAA Groep Het resultaat voor belastingen is in 2013 uitgekomen op 2,7 miljoen, tegenover 10,3 miljoen in Aan de achteruitgang van het resultaat liggen de volgende ontwikkelingen ten grondslag: Het resultaat bij Schadeverzekeringen is teruggelopen van 6,2 miljoen in 2012 naar 0,6 miljoen in Die achteruitgang is met name te wijten aan de sterk toegenomen schade in de branche medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (van 90% naar 134%). Maar ook bij het label MediFire en op de inkomende herverzekeringscontracten voor medische aansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid is het resultaat achtergebleven door een verslechterende schaderatio. Het resultaat bij Levensverzekeringen is daarentegen licht toegenomen van 7,0 miljoen in 2012 naar 7,3 miljoen in De toename wordt veroorzaakt door hogere koersresultaten. Het resultaat bij VvAA Belastingadvies & Accountancy liep terug van 1,2 miljoen negatief in 2012 naar 1,8 miljoen negatief in De omzetdaling als gevolg van de prijsdruk in de markt en de teruggang in aantal klanten kon slechts beperkt worden gecompenseerd door een hiermee samenhangende lichte daling van de bedrijfskosten. Het resultaat bij het VvAA Financieel-economisch adviesbureau is eveneens teruggelopen, van 11,2 miljoen in 2012 naar 8,7 miljoen in Dit kan worden verklaard doordat de omzet is gestegen met 3,3 miljoen, terwijl de operationele kosten, de kosten voor strategi- Aan de leden van VvAA Jaarverslag

14 Net 50 #mobiledoctors mogen uitnodigen om Arts en Apps te gebruiken. Benieuwd naar hun reactie #vvaa mobiel #mhealth Mon Jul 01 11:06: sche projecten en die voor de transitievoorziening per saldo zijn toegenomen met 5,8 miljoen. Het resultaat bij de overige activiteiten is verbeterd van 1,3 miljoen negatief naar 0,1 miljoen negatief. Deze verbetering komt voor een deel voort uit hogere ongerealiseerde koersresultaten. Ook de herpositionering van VvAA Reisbureau naar VvAA QualityTime heeft bijgedragen aan de verbetering van dit resultaat. VvAA zal over ,0 miljoen retourprovisie AOV uitkeren aan haar leden. Dit is een toename van 0,4 miljoen ten opzichte van 2012, veroorzaakt door een groeiende portefeuille (agentschapwijzigingen en AOV-verhogingen van de eindleeftijd tot 67 jaar). Sterke solvabiliteitspositie De solvabiliteit van VvAA, die aangeeft in welke mate VvAA in staat is aan haar verplichtingen op de lange termijn te kunnen voldoen, bevindt zich onverminderd op een hoog niveau. Vergeleken met 2012 is de solvabiliteit volgens Solvency I op groepsniveau verbeterd van 389% naar 412% in Met name de toegenomen solvabiliteit van VvAA Levensverzekeringen ligt hieraan ten grondslag. Deze is gestegen van 374% naar 446%, met name doordat de verplichtingen dalen door afname van de portefeuille, terwijl het eigen vermogen groeit. De solvabiliteit van VvAA Schadeverzekeringen is licht gedaald van 421% naar 409% door een toename van de voorzieningen in combinatie met een achterblijvend resultaat. Toereikendheid voorzieningen Een hoge solvabiliteit is alleen betekenisvol, indien de technische voorzieningen van de verzekeraars op basis van prudente grondslagen toereikend zijn om aan alle toekomstige verplichtingen te voldoen. Om dat vast te stellen worden de voorzieningen, conform voorschriften en onder toezicht van De Nederlandse Bank, onderworpen aan een toereikend heidstoets. Bij VvAA Levensverzekeringen was het overschot 18,0 miljoen (2012: 11,7 miljoen) en bij VvAA Schadever zekeringen 4,6 miljoen (2012: 3,5 miljoen). Dit betekent dat de aanwezige voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen in ruime mate dekking bieden voor de toekomstige verplichtingen. Overschot toereikendheidstoets Een overschot op de toereikendheidstoets mag, als De Nederlandsche Bank dat toestaat, formeel worden meegeteld bij de solvabiliteit, die daardoor dus hoger wordt. Vanwege het volatiele karakter van der gelijke overschotten laat VvAA deze mogelijkheid achterwege. Voor de volledigheid en ter vergelijking met andere verzekeraars vermelden wij dat meetellen zou leiden tot een solvabiliteit per ultimo 2013 van 450% voor VvAA Groep, 505% voor VvAA Levensverzekeringen en 428% voor VvAA Schadeverzekeringen. Solvency II Zoals bekend koersen we af op Solvency II per 1 januari Vooruitlopend daarop vraagt DNB verzekeraars hun solvabiliteit op verwachte Solvency II grondslagen te berekenen. Omdat dit halverwege het jaar gebeurt met de cijfers per ultimo van het voorgaande jaar, lopen we voor dit jaarverslag een jaar achter. Desalniettemin noemen we de 10 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

15 VvAA zoekt Schadebehandelaar die materiële claims op gebied van schadeverzekeringsproducten afhandelt: #vacature Tue Jan 08 08:57: voor VvAA van toepassing zijnde cijfers per 31 december 2012, omdat deze aangeven dat VvAA naar verwachting ook op nu bekende Solvency II-grondslagen buitengewoon solvabel zal zijn. De betreffende solvabiliteitspercentages per ultimo 2012 bedroegen voor VvAA Levensverzekeringen 383% en voor VvAA Schadeverzekeringen 214%. Premie-inkomen en resultaat tonen gemengd beeld bij de verzekeraars van VvAA Groep We beginnen met VvAA Schadeverzekeringen N.V. Het premie-inkomen heeft een bevredigende groei van 6% laten zien van 91,8 miljoen naar 97,2 miljoen, waarbij de branches Arbeidsongeschiktheid en Zorg, Medische aansprakelijkheid en Reis de trekkers van de groei waren. Het resultaat voor belastingen van VvAA Schadeverzekeringen nam af van 6,2 miljoen in 2012 naar 0,6 miljoen in Hieraan lagen in hoofdzaak de volgende ontwikkelingen ten grondslag. Ten eerste is het uitloopresultaat op zogenoemde oude jaren (bedragen die betaald of voorzien werden voor schades die ontstaan zijn in de jaren voor het verslagjaar) verslechterd met 2,1 miljoen. Het betreft hier met name de branche Medische aansprakelijkheid, voor een deel gecompenseerd door de branche Motorrijtuigen. Ten tweede is het technisch resultaat over het boekjaar 2013 ten opzichte van 2012 ook teruggelopen (met 1,2 miljoen), met name bij de branches Medische aansprakelijkheid, Arbeidsongeschiktheid en Brand. Bij de branches Motorrijtuigen en Rechtsbijstand is daarentegen sprake geweest van betere resultaten. Ten derde zijn de beleggingsopbrengsten met 0,5 miljoen teruggelopen, met name door de afname van het portefeuillerendement als gevolg van de lage herbeleggingsrente, gedaalde zakelijke spaartarieven en de uitbreiding van de aandelenportefeuille (waarvan het rendement voor een groot deel via de balans loopt). Ten vierde zijn de koersresultaten met 0,4 miljoen teruggelopen. De daling valt te verklaren door lagere gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, voor een deel gecompenseerd door vrijval van de in 2011 gevormde voorziening voor een Ierse staatsobligatie. Ten vijfde zijn de bedrijfskosten met 1,4 miljoen gestegen door een ten laste van 2013 gevormde voor ziening voor transitiekosten. De tweede verzekeraar van VvAA Groep is VvAA Levensverzekeringen N.V. Het premie-inkomen is afgenomen van 21,7 miljoen naar 20,3 miljoen, vooral omdat de doorlopende premie met 10% is teruggelopen. Het resultaat voor belastingen van VvAA Levensverzekeringen nam toe van 7,0 miljoen in 2012 naar 7,3 miljoen in 2013 en dit heeft de volgende oorzaken. Ten eerste zijn de bedrijfskosten met 2,2 miljoen teruggebracht als gevolg van lagere projectkosten. Ten tweede zijn de koersresultaten met 1,4 miljoen toegenomen. In 2013 is het saldo van koersresultaten op 1,2 miljoen uitgekomen (2012: 0,2 miljoen negatief). De positieve koersresultaten in 2013 komen door de vrijval van een deel van de in 2012 getroffen voorziening voor langlopende Spaanse covered bonds (cédulas). De negatieve koersresultaten in 2012 werden veroorzaakt door de vorming van deze voorziening. Ten derde zijn de beleggingsopbrengsten met 3,2 miljoen teruggelopen, vooral door de dalende portefeuilleomvang en het teruglopen van het portefeuillerendement als gevolg van de relatief lage her beleggingsrente en gedaalde zakelijke spaartarieven. Aan de leden van VvAA Jaarverslag

16 RT heeft wel wat! In Kerstsfeer zorg verlenen. De kleine ondernemer treft het altijd op zon- en feestdagen. Na de Ke Tue Dec 24 13:27: Ten vierde is het technisch resultaat met 0,4 miljoen teruggelopen. Ten slotte hebben overige oorzaken per saldo tot een toename van 0,3 miljoen geleid. Omzet en resultaat onder druk bij Bancaire Zaken, VvAA Financieel-economisch adviesbureau, Belastingadvies & Accountancy en overige activiteiten Bancaire diensten Bancaire diensten worden door VvAA in samenwerking met diverse partners aangeboden. De samenwerking met Friesland Bank is per 1 oktober 2013 beëindigd. De financiële relaties van Friesland Bank met onze leden, die deel uitmaakten van de alliantie, zijn intussen overgenomen door Rabobank Utrecht. VvAA Financieel-economisch adviesbureau In 2013 bedroegen de inkomsten van het VvAA Financieeleconomisch adviesbureau (het advies- en intermediairbedrijf van VvAA) 30,9 miljoen, tegen 27,6 miljoen in De toename laat zich verklaren door een groei van de urenomzet (+ 0,8 miljoen), een hogere marge op de bancaire activiteiten (+ 0,4 miljoen) en een eenmalige bate samenhangend met de beëindiging van de voorheen bestaande bancaire alliantie (+ 2,1 miljoen). Daar staat tegenover een toename van de operationele kosten, de kosten voor strategische projecten en de kosten van de getroffen voorziening voor de lopende herinrichting van dit onderdeel van de organisatie met 5,8 miljoen. Het bruto resultaat van VvAA Financieel-economisch adviesbureau is hierdoor in 2013 uitgekomen op 8,7 miljoen, tegenover 11,2 miljoen in In 2013 is ruim 95 miljoen aan nieuwe particuliere hypotheken tot stand gebracht (in miljoen). VvAA droeg daarnaast zorg voor ruim 14 miljoen aan nieuwe praktijkfinancieringen, beduidend minder dan de 24 miljoen in 2012 en ook minder dan wij daarvoor pleegden te doen. Hierin komt tot uitdrukking dat medische professionals uitermate terughoudend zijn in het doen van investeringen. Enerzijds hangt dit samen met de algehele economische situatie, maar ook de onzekerheid over de effecten van de opstelling van de regulerende overheid en steeds harder inkopende zorgverzekeraars komt hier naar voren. In 2013 werd via VvAA 122 miljoen expirerend kapitaal ondergebracht bij de best passende (externe) aanbieders (in miljoen). VvAA Belastingadvies & Accountancy Bij VvAA Belastingadvies & Accountancy daalde de omzet in 2012 naar 17,0 miljoen (in 2012 was dat 17,8 miljoen) door lagere tarieven als gevolg van prijsdruk in de markt en een lichte teruggang in het aantal klanten. Het resultaat daalde van 1,2 miljoen negatief in 2012 naar 1,8 miljoen negatief in Het resultaat op het totaal van deze activiteiten (inclusief overige activiteiten) is in 2013 uitgekomen op 6,8 miljoen, ten opzichte van 8,7 miljoen in Lagere beleggingsopbrengsten, hogere koersresultaten In 2013 realiseerden we 27,9 miljoen (2012: 31,7 miljoen) aan directe beleggingsopbrengsten, te weten rente en dividend. De beleggingsopbrengsten daalden met name als gevolg van geplande expiraties binnen het levenbedrijf, waardoor de beleggingsportefeuille ook in 2013 in omvang 12 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

17 Als je 24 uurszorg wilt verlenen, hoort daar soms n dienst met kerst of oud&nieuw bij : Fijne feestdagen! (2/2) Tue Dec 24 12:09: afnam. Voorts bleven de herbeleggingsrentes relatief laag, daalden de zakelijke spaartarieven verder en hebben we de aandelenportefeuille verder uitgebreid. Bij aandelenbeleggingen verwachten we het rendement vooral van (toekomstige) waardegroei, zodat uitbreiding van de aandelenportefeuille een drukkend effect heeft op het niveau van de directe beleggingsopbrengsten. De werkloosheid in de eurozone bleef in 2013 met gemiddeld 12% hangen op het relatief hoge niveau van eind Het positieve daaraan is dat de sterke opgaande trend plus 5 procentpunt in 5 jaar tijd tot staan is gebracht. Datzelfde patroon is terug te zien op de Nederlandse huizenmarkt: tussen augustus 2008 en juni 2013 daalden de Nederlandse huizenprijzen met in totaal 21%. In 2013 is in de winst- en verliesrekening een koersresultaat van per saldo 2,1 miljoen positief verwerkt (2012: 0,3 miljoen). Dit resultaat is grotendeels gerealiseerd op vastrentende waarden. Met name als gevolg van v erbeterde omstandigheden was in 2013 per saldo sprake van een vrijval van 1,5 miljoen van eerder gevormde voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid in de obligatieportefeuille. Ten slotte is in 2013 door de gunstige koersontwikkelingen op de financiële markten bruto 8,8 miljoen aan ongerealiseerd koersresultaat op de zakelijke waarden geboekt (2012: bruto 4,0 miljoen). Dit resultaat is, onder aftrek van de latente belastingverplichting, in de herwaarderingsreserve (en dus in het eigen vermogen) verwerkt. In 2013 verdween de vertrouwenscrisis in de eurozone verder naar de achtergrond. Dat was zowel te merken aan de afnemende renteopslagen voor de zwakste eurozonelanden als aan het optimisme dat aandelenmarkten flink hoger zette. De tendens van verdere economische krimp van de afgelopen jaren werd omgebogen naar een situatie van stabiliteit tot lichte groei. Dat gold ook voor Nederland, hoewel de wereld pas in 2014 kennis kon nemen van de kwartaalcijfers van het CBS die dat lieten zien. Aan de leden van VvAA Jaarverslag

18 Zorgverzekering: switchen of niet? En helpt het bij deze keuze dat u zelf in de zorg werkt? Praat mee! Mon Dec 16 10:24: In de tweede helft van 2013 bleven die prijzen verder nagenoeg stabiel (+1%). Nederland werd begin 2013 nog wel opgeschrikt door het abrupte einde aan het zelfstandig bestaan van SNS Reaal. Minister van Financiën Dijsselbloem had daarmee voor Nederland de twijfelachtige primeur met de onteigening om niet van aandeelhouders en houders van achtergestelde obligaties. VvAA had dergelijke papieren niet in portefeuille. Gelet op de nog altijd relatief lage kapitaalmarktrentes maakten we ook in 2013 voor een deel gebruik van de betrekkelijk gunstige rentecondities op de zakelijke spaarmarkt, hoewel de spaartarieven gedurende het jaar wel steeds wat lager werden gezet. Bij herbelegging meden wij staatsobligaties uit zwakkere eurozonelanden en bleven wij vermogensbehoud nadrukkelijk voor direct rendement stellen. Uit hoofde van diversificatievoordelen bleven we als langetermijnbelegger eveneens aanvullend in zakelijke waarden beleggen. De positieve stemming op de meeste aandelenbeurzen emerging markets waren daarop de belangrijkste uitzondering leverde ook VvAA financieel voordeel op. Eind 2013 beliepen onze aandelenbeleggingen 52,6 miljoen. Ons aandelenbeleid, dat in hoofdzaak gericht is op een wereldwijd brede spreiding via aandelenfondsen, zorgt daarbij voor beperking van bedrijfs- en landspecifieke risico s. Met onze fondsbeleggingen behaalden wij, in lijn met de markt, een totaal rendement van circa 18%. Daaraan droegen alle belangrijke beleggingsregio s bij. Met onze belangen in alternatieve beleggingen in funds of hedgefunds (eind 2013: 28,6 miljoen), die op totaal portefeuilleniveau uit oogpunt van risico en rendement waarde toevoegen, behaalden wij in 2013 een koerswinst van circa 9% (de markt voor dit soort alternatieve beleggingen steeg met circa 6%). Vanwege onze prudente boekhoudregels komen de hiervoor genoemde koerswinsten pas in het resultaat terecht als ze 100% zeker zijn, namelijk op het moment van realisatie (bij verkoop). Tot die tijd maken koerswinsten deel uit van de herwaarderingsreserve en daarmee van het solvabiliteitsvermogen. Deze herwaarderingsreserve vormt een buffer voor het opvangen van onverhoopte koersverliezen. Wij verwachten met deze beleggingen in zakelijke waarden in een goede uitgangspositie te verkeren voor de toekomst en zijn voornemens deze belangen ook in 2014 beheerst verder uit te breiden. De Hoofddirectie en de Audit & Risk Committee hebben samen een opdracht verstrekt aan een externe deskundige om eens per jaar het beleggingsbeleid van VvAA Schadeverzekeringen N.V. en VvAA Levens verzekeringen N.V. en de uitvoering van dit beleid te toetsen. Maatschappelijk verantwoord beleggen Als actief lid van het Verbond van Verzekeraars heeft VvAA zich als verzekeraar gecommitteerd aan de Code Duurzaam Beleggen, die op 1 januari 2012 in werking is getreden. Bij het vermogen dat VvAA als verzekeraar intern beheert, houden wij rekening met milieuaspecten, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Wij beleggen niet in enti teiten die betrokken zijn bij de productie van of handel in controversiële wapens (zoals antipersoonsmijnen en clustermunitie) en hanteren daartoe een zwarte lijst met uitgesloten ondernemingen. Ook de beheerders van verreweg de meeste aandelenfondsen waarin VvAA deelneemt, voldoen hieraan. Alleen bij zuivere indexfondsen is dit nog niet het geval. VvAA hanteert voor buitenlandse beheerders van zuivere indexfondsen een Sustainable Investing Code. 14 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

19 Ben jij de cliëntmanager Noordoost-Nederland die thuis is in deskundig advies op fiscaal en bedrijfseconomisch gebied? Tue Jan 08 15:03: Aan de leden van VvAA Jaarverslag

20 RT peter Nguura of Kenyan Amref talks about the revolution of mobile Mon Nov 11 09:51: We informeren deze beheerders actief over deze Sustainable Investing Code en doen op hen een dringend beroep om de daarin verwoorde principes voor maatschappelijk verantwoord beleggen toe te passen en ons daarover te informeren. We vragen deze beheerders daarbij tevens een beroep te doen op de samenstellers van indices waarvan zij gebruikmaken, met als oogmerk dat die verder overgaan tot maatschappelijk verantwoorde samenstelling van indices. Hetzelfde doen wij zelf naar de samenstellers van indices. Op bedrijven, overheden of andere partijen wordt, vooral om praktische redenen, geen individuele invloed uitgeoefend wat betreft de portefeuille zakelijke waarden. Dit hangt samen met de bij aandelen hoofdzakelijk indexgedreven aanpak van VvAA, de sterke mate van spreiding en de (daarmee samenhangende) relatief geringe bedragen per entiteit waarin wij beleggen. Bij extern beheerde alternatieve beleggingen in hedgefunds wordt maatschappelijk verantwoord beleggen nog zeer beperkt toegepast in de heersende marktstructuur. Conform de Code Duurzaam Beleggen en zoals hiervoor aangegeven, spannen wij ons daar actief in om vooruitgang te bewerkstelligen. VvAA meent dat maatschappelijk verantwoord beleggen kan bijdragen aan een betere wereld en daarom goed is voor iedereen. Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien wij overigens in een breder perspectief. Vanuit onze positie in het hart van de gezondheidszorg geven wij hier sinds 2009 intensief invulling aan door onze samenwerking met en ondersteuning van AMREF Flying Doctors. Voor ons gemeenschappelijke programma Bouwen aan een gezondheidsnetwerk in Afrika hebben we inmiddels voor AMREF beschikbaar gemaakt. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Een voorbeeld van hoe we in de beleggingsportefeuille omgaan met onze maatschap pelijke verantwoordelijkheid is, dat VvAA deel uitmaakt van de groep van negen verzekeraars die in 2013 besloot om in gezamenlijkheid de Nederlandse economie te ondersteunen via aanvullende kredietverstrekking aan het MKB. In totaal is door de ver zekeraars een bedrag van 170 miljoen toegezegd. De eerste stap werd op vrijdag 31 januari 2014 gezet met de ondertekening namens het Verbond van Verzekeraars van een cheque van 30 miljoen voor Qredits. Dat is een onafhankelijke kredietverstrekker met een goede staat van dienst op het gebied van hulp aan kleine (startende) ondernemers in de vorm van advies en financiering. De middelen die Qredits nodig heeft om geld uit te kunnen lenen aan het MKB zijn tevens afkomstig van het ministerie van Financiën en diverse Nederlandse banken. VvAA deed in 2013 de toezegging om voor 7,5 miljoen te beleggen in het MKB-fonds van verzekeraars. Daarvan is begin miljoen toegezegd als vastrentende belegging in Qredits. 16 Jaarverslag 2013 Aan de leden van VvAA

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft VAN EEN ZORGPROFESSIONAL aanvullend pensioen regelen Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft Advies dat bij u past Momenteel oriënteert u zich op

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij,, s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge s-gravenhage is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein weinig regelde

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Uw start als zorgprofessional

Uw start als zorgprofessional Uw start als zorgprofessional Begin uw carrière met een voorsprong. Drie pijlers voor een goede start Als je voor het eerst aan de slag gaat als zorgprofessional wil je graag weten welke risico s je allemaal

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. AOV-advies voor zorgprofessionals Om de impact, in het geval dát, te beperken

Arbeidsongeschikt. AOV-advies voor zorgprofessionals Om de impact, in het geval dát, te beperken Arbeidsongeschikt AOV-advies voor zorgprofessionals Om de impact, in het geval dát, te beperken Berry Aarnoudse, zelfstandig psychotherapeut, lid sinds 2004 Advies dat bij u past Arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2015

Verkort Jaarverslag 2015 Verkort Jaarverslag 215 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. 2 verkort jaarverslag 215 3 Profiel De Maatschappij is in 1895 opgericht in een tijd waarin de overheid op sociaal terrein

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2015 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Organogram Ieder jaar rapporteert het bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. over de resultaten van dat jaar. Dat wordt opgenomen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts

Kansen voor de fleet owner. Herverzekering captive. Fleet Insurance Experts Kansen voor de fleet owner Herverzekering captive Fleet Insurance Experts Inhoudsopgave Voordelen van het gebruik van een Herverzekering captive 3 Voordelen van een Herverzekering captive in Ierland 5

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013

Stichting Stad Rotterdam anno Jaarverslag 2013 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2013 Barendrecht, 04 juli 2014 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2013 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per die

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014

19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS. Bisdom van s-hertogenbosch. Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 1 RK BELEGGINGSFONDS Bisdom van s-hertogenbosch Jaarvergadering 18 maart 2014 19-3-2014 R.K. Beleggingsfonds 2 Agenda jaarvergadering 18 maart 2014 19.30 uur Verwelkoming

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken

Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Nationale Staat: Structurele bedrijfsstatistieken Summary doc 1 Doel In hoofdlijnen snel inzicht krijgen in het gemiddeld aantal fte s gedurende het boekjaar. Deze informatie dient met name voor statistische

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen Raad van commissarissen Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 2.1.1. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2016

Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Jaarcijfers Basisverzekering 2016 Sinds 2014 publiceren zorgverzekeraars hun jaarcijfers voor de basisverzekering volgens een uniform format. Hierdoor geven zij verzekerden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2011 wederom regelmatig laten zien en horen in de Nederlandse media. Van januari

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam.

Leerdam, april 2013. Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Leerdam, april 2013 Beste relatie, Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door Simioli Assurantiën te Leerdam. Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie