prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits"

Transcriptie

1 Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014

2 JAARVERSLAG Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam Raad van Commissarissen: Directie: drs. R.J.N. Abrahamsen, voorzitter drs. G.T. van Wakeren drs. C.A. Boonen drs. J.F. Westerling, CFA drs. M.F. Alofs RBA Bewaarder KAS Trust Depositary Services B.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Betaalkantoor ABN Amro Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Administrateur CACEIS Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 -I, 1013 AA Amsterdam Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam Juridisch adviseur Greenberg Traurig, LLP Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Postbus 15543, 1001 NA Amsterdam Telefoon Fax Website Het prospectus van Optimix Investment Funds N.V., evenals de essentiele beleggersinformatie per Fonds, staan op de website:

3 2 JAARVERSLAG 2014

4 JAARVERSLAG Inhoud Algemene gegevens 1 Profiel 4 Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag Optimix Investment Fund N.V. 7 Inleiding 7 Beleggingsomgeving 7 Ontwikkelingen op de aandelen markten 10 Ontwikkelingen op de obligatie markten 11 Vooruitzichten 12 Prestatievergoeding 12 Juridische fusie Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. 13 Wijziging voorwaarden 13 AIFM -vergunning 13 Code Vermogensbeheerders 13 Verantwoord beleggingsbeleid 14 Optimix America Fund 16 Optimix Wereld Aandelen Fonds 18 Optimix Income Fund 20 Optimix Europe Fund 22 Optimix Mix Fund 24 Optimix Emerging Markets Fund 26 Optimix EuroRente Fonds 28 Risicobeheer 30 In Control statement 30 Jaarrekening Optimix Investment Funds N.V. 31 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over Profiel 35 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 35 Activa 40 Passiva 42 Fiscale status 44 Winst- en verliesrekening 45 Optimix America Fund 49 Optimix Wereld Aandelen Fonds 57 Optimix Income Fund 65 Optimix Europe Fund 73 Optimix Mix Fund 79 Optimix Emerging Markets Fund 87 Optimix EuroRente Fonds 93 Overige gegevens 99 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 101

5 4 JAARVERSLAG 2014 Profiel Optimix America Fund Optimix America Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds hoofdzakelijk beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering op New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ of AMEX. Optimix America Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix Wereld Aandelen Fonds Optimix Wereld Aandelen Fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds wereldwijd beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering. Het Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares MSCI World UCITS ETF. Optimix Income Fund Optimix Income Fund stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het streven is om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). Daarnaast beoogt het Fonds structureel een beter totaalrendement te behalen dan de samengestelde benchmark bestaande uit 60% ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 40% ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Ten einde de doelstelling te kunnen realiseren, belegt het Fonds een belegginsstrategie waarbij een gespreide beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën staatsobligaties, bedrijfsleningen (investmentgrade en non-investment grade) aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling vertegenwoordigd kunnen zijn. Optimix Europe Fund Optimix Europe Fund stelt zich ten doel het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die worden verhandeld op een markt in financiële instrumenten die behoort tot de belangrijkste Europese aandelenmarkten. Optimix Europe Fund hanteert hierbij ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) in euro als vergelijkingsmaatstaf. Optimix Mix Fund Optimix Mix Fund is de voortzetting van het in 1983 opgerichte Optimix Beleggingsfonds. Het Fonds stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een aantrekkelijk en gelijkmatig rendement en een beperkt risico. Optimix Mix Fund is een zogenaamd asset allocation Fonds, ook wel mixfonds genoemd. Met asset allocation wordt bedoeld het actief wisselen van de beleggingen tussen de verschillende categorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, grondstoffen, onroerend goed en liquiditeiten. Het Fonds streeft op langere termijn een rendement na van Euribor basispunten per jaar. Optimix Emerging Markets Fund Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten ten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën. Opkomende economieën hebben als gemeenschappelijke karakteristiek dat het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking significant lager is dan dat van ontwikkelde landen. Optimix Emerging Markets Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix EuroRente Fonds Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark, bestaande uit 75% Merrill Lynch EMU Direct Governments AAA Rated Index op herbeleggingsbasis (all maturities)(eg10) en 25% Merrill Lynch EMU Corporate Index op herbeleggingsbasis (ER00) overtreft.

6 JAARVERSLAG Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2014 van Optimix Investment Funds N.V. aan, met daarin onder andere opgenomen de jaarrekening over het boekjaar Deze jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (pagina 101). Wij stellen u voor de jaarrekening 2014 vast te stellen overeenkomstig het voorstel, welke vaststelling de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleent. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de Directie om, rekening houdend met de fiscale doorstootverplichting, het resultaat per subfonds te verdelen zoals is weergegeven op pagina 45. Gedurende de verslagperiode heeft de Raad viermaal uitgebreid overleg gevoerd met de Directie. Daarbij stonden telkens regulier op de agenda: de actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, het algemene beleggingsbeleid, de risicoanalyse per Fonds, de bedrijfsvoering, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de strategische oriëntatie voor Optimix Investment Funds. In dit overleg werd bovendien telkens, samen met de betreffende fondsbeheerder, nader ingegaan op het beleggingsbeleid van één van de vijf subfondsen van Optimix Investment Funds. In elke vergadering zijn, aan de hand van uitgebreide risico- en performanceanalyses, de rendementen van de Optimix-Fondsen besproken. Daarbij werden onder andere de prestaties van elk Fonds vergeleken met die van een peer group waarin ook index-trackers zijn opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de in 2014 geleverde beleggingsprestaties over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds en Optimix Emerging Markets Fund presteerden allen beter dan hun respectieve referentie-indices. Optimix Mix Fund, het enige Fonds dat geen benchmark heeft, presteerde beter dan het streefrendement van Euribor plus vier procentpunt. Ook Optimix Income Fund, Optimix EuroRente Fonds en Optimix Europe Fund behaalden een positief rendement maar presteerden in de verslagperiode minder dan hun referentie-indices. Per 22 juli 2014 werd de Europese AIFMD-richtlijn van toepassing op de fondsenparaplu Optimix Investment Funds. De gevolgen hiervan op het beloningsbeleid en het beleggingsbeleggingsbeleid zijn in de aanloop naar dit moment besproken door de Raad en de Directie. Vervolgens is in de najaarsvergadering ook de implementatie van AIFMD-richtlijn besproken. De Raad is van mening dat de Directie tijdig en juist heeft ingespeeld op deze majeure wetswijziging. De overgang naar het AIFMD-regime viel samen met de juridische fusie van Optimix Investment Funds N.V. met Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. De Raad en de Directie hebben gedurende de eerste helft van de verslagperiode regelmatig in contact gestaan om de fusie en de benodigde statutenwijziging mogelijk te maken. De Raad is met de Directie van mening dat de fusie het belang van de fondsenparaplu en haar belanghebbenden dient. De Raad heeft vastgesteld dat het fusieproces goed is verlopen. Per 1 augustus 2014 zijn de fondsvoorwaarden van een aantal subfondsen van de vennootschap gewijzigd. Hiertoe is het prospectus gewijzigd. Onderdeel van deze voorwaarden wijziging was het verlagen van de beheerkosten van Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds en Optimix EuroRente Fonds. Daarnaast is ook het beleggingsbeleid van Optimix Income Fund aangepast. De Directie heeft de voorgenomen wijzigingen vooraf ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Naast de reguliere agendapunten zijn er iedere vergadering ook additionele zaken aan de orde geweest. Zo is in de vergadering van januari met de Directie de zogenaamde Speerpuntenbrief 2013 van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) besproken. Ten aanzien van de oproep van VEB om de distributievergoedingen af te schaffen, hebben de Raad en de Directie vastgesteld dat Optimix Investment Funds nimmer distributievergoedingen heeft uitgekeerd. Anderzijds worden in de

7 6 JAARVERSLAG 2014 vergaderingen door de afzonderlijke portefeuillemanagers stelselmatig presentaties gegeven over het door hen gevoerde portefeuillemanagement. In haar vergadering van juni heeft de Raad een toelichting ontvangen van de controlerend accountant van de Vennootschap, de heer mr. drs. M.D. Jansen van PricewaterhouseCoopers, op de bevindingen naar aanleiding zijn werkzaamheden ten behoeve van de controle van de jaarrekening. De Raad heeft hier kennis van genomen en geconstateerd dat de er geen materiële bevindingen waren. Wel heeft de accountant in de zogenaamde Management Letter een aantal aanbevelingen gedaan aan de Directie om het niveau van haar bedrijfsvoering verder aan te scherpen. Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni 2014 liep de eerste termijn van Mr. P.J.W.G. Kok en Prof. dr. O.W. Steenbeek af. Beide commissarissen zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 juni 2014 herbenoemd voor een volgende termijn van drie jaar. Amsterdam, 31 januari 2015 De Raad van Commissarissen Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter) Mr. P.J.W.G. Kok Prof. dr. O.W. Steenbeek A. Smits Op 13 oktober 2014 zijn de leden van de Raad bij elkaar gekomen om, overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code, zijn eigen functioneren en het functioneren van de Directie te evalueren. Dit is gebeurd buiten de aanwezigheid van de Directie. Naar het oordeel van de Raad functioneert de Raad en de Directie naar behoren en wordt de Raad goed geïnformeerd door de Directie. De onderlinge samenwerking wordt als goed ervaren. Tevens is door de Raad de wens uitgesproken om in nauwer contact te staan met de Raad van Commissarissen van Optimix Vermogensbeheer N.V. om een completer beeld te verkrijgen van de ontwikkelingen bij de beheerder. In de verslagperiode is aan de hand van door de Directie opgestelde rapportages meerdere malen stilgestaan bij enkele in de portefeuille van het Optimix Mix Fund aanwezige gestructureerde leningen ( CLO s en CDO s ) en aan beleggingen met een minder goede verhandelbaarheid. Ook in 2014 is het aantal posities dat handmatig wordt geprijsd wederom verder afgenomen, conform ons beleid.

8 JAARVERSLAG Directieverslag Optimix Investment Funds N.V Inleiding Voor de beleggingsfondsenparaplu Optimix Investment Funds N.V. was 2014 een goed én een bijzonder jaar. Als gevolg van de juridische fusie met de beleggingsfondsen Optimix EuroRente Fonds N.V. en Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. per 21 juli 2014 is het aantal subfondsen toegenomen van vijf tot zeven. De nieuw Fondsen worden in deze jaarrekening voor het eerst geconsolideerd. Het eigen vermogen van de vennootschap steeg met 97,6 miljoen tot 533,9 miljoen. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de combinatie van positieve beleggingsresultaten, toestroom van nieuwe middelen maar bovenal de uitbreiding van het aantal beleggingsfondsen. Met name het aantal uitstaande aandelen van Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund liet een mooie toename zien. Deze positieve ontwikkeling werd echter gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de afname van het aantal uitstaande aandelen van Optimix Income Fund en Optimix Europe Fund. Ten aanzien van de relatieve beleggingsprestaties van de verschillende subfondsen is het beeld wisselend. De aandelenfondsen Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds presteerden beter dan hun respectievelijke benchmarks. Optimix Europe Fund, Optimix Income Fund en Optimix EuroRente Fonds konden het rendement van hun respectievelijke benchmarks niet evenaren. Optimix Mix Fund, het enige Fonds dat geen referentie-index heeft, behaalde het achterliggende jaar een rendement van +9,2%. Het Fonds voldeed daarmee ruimschoots aan zijn rendementsdoelstelling. Beleggingsomgeving De wereldeconomie groeide gestaag in De belangrijkste pijler, de economie van de Verenigde Staten, groeide aan het einde van de verslagperiode in reële termen met 2,3% 1. Het groeitempo lag daarmee fractioneel boven het niveau van Ook in China, naar omvang gerangschikt de tweede economie ter wereld, erodeerde het economisch momentum enigszins. De Chinese economie kende in 2014 een volumegroei van 7,4%. De eurozone toonde zich op economisch gebied een dissonant. De economieën van de landen die zich hebben verbonden aan de Europese eenheidsmunt, verkeerden aan het einde van de verslagperiode weliswaar niet langer in recessie, maar het groeitempo van 0,8% is allesbehalve indrukwekkend. Dit kan voor een belangrijk deel op het conto van zwaargewichten Italië en Frankrijk worden geschreven. Het groeitempo in Frankrijk bleef op 0,4% steken terwijl de Italiaanse economie met 0,3% kromp. De economie van boegbeeld Duitsland groeide met 1,4%. De underperformance van de eurozone kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de deplorabele staat van het Europese bankwezen. Als gevolg van jarenlange sterk expansieve kredietverlening is het eigen vermogen van de meeste banken nog slechts een fractie van het balanstotaal. Door het tegenstaande economische tij is de kwaliteit van de bancaire activa bovendien onder druk komen te staan. In combinatie met de stringentere solvabiliteitseisen van het Basel III-toezichtskader zorgt dit ervoor dat de meeste banken hun kredietverlening beperken. Dit heeft vooral een sterk negatief effect op het investeringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Dit segment is in de praktijk veelal afhankelijk van bankfinanciering om zijn werkkapitaal en uitbreidingsinvesteringen te financieren. In een poging om het tij te keren heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 5 juni een aantal additionele en onorthodoxe beleidsinstrumenten ingezet om de credit crunch te stelpen. Allereerst zullen de eurozone banken tot juni 2016 een aantal maal in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van een aantrekkelijke meerjarige liquiditeitsfaciliteit (Targeted Long Term Refinancing Operation) waarbij de mate waarin zij kunnen participeren afhankelijk is van de omvang van hun zakelijke kredietportefeuille. Daarnaast kondigde ECB aan pakketten onderhandse leningen van banken op te zullen kopen om zo de kredietverlening aan het bedrijfsleven te stimuleren zonder dat dit balansverlenging voor de bancaire sector tot gevolg heeft. Als klap op de vuurpijl kondigde ECB een verdere verlaging van haar officiële rentetarieven aan. Als gevolg hiervan moesten de banken in de eurozone rente gaan betalen over de tegoeden die zij 1 Economische groeicijfers jaar op jaar volgens The Economist (10/1/15)

9 8 JAARVERSLAG 2014 aanhouden bij ECB. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de rentevergoeding -0,2%. voorzichtig te verbeteren, al blijft de werkloosheid in ons land met 8,0% vanuit historisch perspectief bezien hoog. Ruime monetaire omstandigheden in eurozone Werkloosheid eurozone daalt licht Ultimo 2006 = Eurogeldhoeveelheid (M1) Eurozone BBP (nominaal) december-06 juni-07 december-07 juni-08 december-08 juni-09 december-09 juni-10 december-10 juni-11 december-11 juni-12 december-12 juni-13 december-13 juni-14 december-14 Uit voorgaande grafiek komt duidelijk naar voren dat het monetaire beleid van ECB als zeer ruim kan worden gekwalificeerd. Sinds het begin van de kredietcrisis heeft ECB, om het bancaire systeem liquide te houden, de eurogeldhoeveelheid veel sterker laten toenemen dan op grond van de reële economische ontwikkelingen nodig was. Sinds het begin van het jaar steeg de geldhoeveelheid met 7,9%, terwijl de economie van de eurozone in nominale termen slechts met 0,8% groeide. Deze overtollige liquiditeiten hebben via het bancaire systeem, rechtstreeks of via een omweg, hun weg gevonden naar de financiële markten. Het negatieve effect op de eindvraag dat uitgaat van de krimp van de bancaire sector, wordt versterkt door het feit dat ook de meeste Europese overheden hun sterk opgelopen overheidstekorten proberen terug te dringen. Het vaste recept hiervoor lijkt een cocktail van belastingverhogingen en neerwaartse aanpassing van de overheidsuitgaven. Beide hebben, in ieder geval op de korte termijn, een negatief effect op de eindvraag. Mede als gevolg van voornoemde factoren is de werkloosheid in de eurozone in de nasleep van de financiële crisis gestegen tot circa 12%. In de verslagperiode tekende zich gelukkig een lichte verbetering af waardoor de opgaande trend nu definitief gebroken lijkt. Ook in Nederland lijken de omstandigheden op de arbeidsmarkt Eurozone Frankrijk Duitsland Nederland Nadat de economie van Japan aanvankelijk goed reageerde op het expansieve economische beleid van Premier Shinzo Abe is de economische groei in 2014 sterk afgenomen. Met name in de tweede helft van het jaar ondervonden de consumptieve bestedingen de negatieve gevolgen van de in het tweede kwartaal opgelegde btw-verhoging. Per saldo groeide de Japanse economie in reële termen met slechts 0,3%. Het terugvallen van de economische groei noopte de Japanse centrale bank ertoe om een additioneel obligatie-opkoopprogramma aan te kondigen om zo de kapitaalmarktrente en de Japanse yen verder te laten dalen. Premier Abe riep daarnaast tussentijdse parlementsverkiezingen uit om, met succes, een nieuw mandaat van de Japanse bevolking te krijgen en vervolgens een tweede btw-verhoging uit te stellen. Het succes van Abenomics blijft daarmee voorlopig beperkt tot het doorbreken van de deflatie. Dankzij de verzwakking van de Japanse yen en de btw-verhoging steeg het algemeen prijspeil in 2014 met 2,8%. De opkomende economieën werden zeker in het begin van de verslagperiode geremd door de naweeën van de onrust die zich eind 2013 van de valutamarkten meester maakte toen de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten begon op te lopen. Om de uitstroom van buitenlands kapitaal te beteugelen moest in een aantal markten, waaronder zwaargewicht Brazilië, een meer

10 JAARVERSLAG restrictief monetair beleid worden gevoerd. Ook het tanende momentum van de Chinese economie liet zijn sporen na in tal van opkomende markten. In China vond eind 2012 een leiderschapwisseling plaats in de regerende communistische partij. Het nieuwe leiderschap heeft zichzelf de opdracht gegeven om de economie van de Volksrepubliek om te vormen van exportgericht naar binnenlandse-consumptiegericht. Daarnaast hadden de nieuwe leiders af te rekenen met een speculatieve investeringsgolf in binnenlands vastgoed als gevolg van te ruime kredietverlening door de banken. In de verslagperiode kwamen de problemen in de Chinese financiële sector aan de oppervlakte. Een aantal schaduwbanken moest van de ondergang worden gered. Naast de reeds beschreven economische ontwikkelingen trok ook de burgeroorlog in Oekraïne een duidelijke wissel op de beleggingsomgeving. Hoewel Oekraïne in economisch opzicht op het wereldtoneel geen rol van betekenis speelt, is het land speelbal geworden in een geopolitiek conflict tussen Rusland en de Europese Unie. Het conflict in Oekraïne werd ingeleid door de weigering van de toenmalige president Janoekovytsj, naar verluidt onder druk van het Kremlin, om het Associatieverdrag met de Europese Unie te ondertekenen. Dit leidde tot een volksopstand die met name in de hoofdstad Kiev uitmondde in bloedvergieten. Nadat de president de hoofdstad was ontvlucht en de demonstranten een overgangsregering hadden benoemd die door Rusland niet werd erkend, annexeerden door Rusland aangestuurde milities het Oekraïense schiereiland Krim. De lokale bevolking sprak zich vervolgens in een in allerijl uitgeschreven referendum uit voor aansluiting bij Rusland. Na de succesvolle bezetting van Krim grepen in grote delen van Oost-Oekraïne de zelfverklaarde separatisten naar de wapens en begonnen een burgeroorlog tegen het Oekraïense overheidsleger. Deze strijd cumuleerde op 17 juli jl. in het neerhalen van vlucht MH 17, een toestel van Malaysia Airlines, waarbij alle 298 inzittenden het leven lieten. Deze vlucht was vier uur eerder vertrokken van Schiphol met als bestemming Kuala Lumpur. Onder de passagiers bevonden zich 196 Nederlanders. In reactie op de vermeende Russische betrokkenheid bij dit incident legden onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten handelssancties op aan Rusland. Als gevolg hiervan verzeilde de Russische economie in recessie en kwam de Russische roebel op de valutamarkten onder druk te staan. De economische problemen voor Rusland, een vooraanstaande olie- en gasexporteur, werden nog vergroot door de sterke daling van de olieprijs. De prijs van een vat Noordzee-olie (Brent) daalde, gemeten in euro, met 41%. Door de sterke uitbreiding van de olieproductie in de Verenigde Staten in de afgelopen jaren en de afnemende economische groei wordt de wereldoliemarkt momenteel gekarakteriseerd door overaanbod. Nadat OPEC eind november niet bereid bleek haar productie terug te schroeven om zo de prijsdaling te stelpen, raakte de olieprijs in een vrije val. In december daalde de prijs met 16% (in euro). Mede als gevolg van de dalende olieprijs en de nog steeds broze consumptieve bestedingen daalde de inflatie in de eurozone sterk in In december was er zelfs sprake van een daling van het algemene prijspeil met 0,2% (op jaarbasis). De ruime monetaire omstandigheden, de daling van de inflatie en de oplopende spanning in en rondom Oekraïne maakten dat de vraag naar staatsobligaties, een veilige haven voor beleggers, sterker was dan op basis van economische ontwikkelingen mocht worden verwacht. Ondanks het economische herstel in de Verenigde Staten daalde de kapitaalmarktrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In Nederland bedroeg het aanvangsrendement op een staatslening met een looptijd van tien jaar aan het einde van de verslagperiode nog slechts 0,68%. Uit cijfers van Global Financial Data blijkt dat de kapitaalmarktrente in Nederland sinds 1517 niet zo laag is geweest. De daling van de kapitaalmarktrente ging vanzelfsprekend gepaard met een stijging van de obligatiekoersen. Hierdoor steeg de Nederlandse staatsobligatie-index met maar liefst 11,5% in de verslagperiode. De dalende kapitaalmarktrente, in combinatie met het voorzettende economische herstel, leverde ook een goede voedingsbodem op voor aandelenbeleggingen. De onderlinge verschillen tussen de afzonderlijke regio s waren daarbij relatief bescheiden. Uit de tabel met beleggingsgraadmeters kan worden

11 10 JAARVERSLAG 2014 opgemaakt dat hedgefunds er per saldo, ondanks de stijgende aandelen en obligatiemarkten, niet in slaagden om een positief rendement te behalen voor hun participanten. De goudprijs kwam, gemeten in dollar, nauwelijks van zijn plaats. Dankzij de daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, leverde het aanhouden van goud voor eurobeleggers toch een positief rendement op. Rendement in 2014 in lokale valuta in euro MSCI World Index +7,7% +17,3% MSCI Europe Index +4,1% +4,1% S&P 500 Index ($) +11,4% +26,9% MSCI Emerging Markets Index +2,5% +8,7% Nederlandse staatsobligaties +11,5% +11,5% Europese bedrijfsobligaties +8,2% +8,2% HFRX Global Hedge Fund Index -0,6% -1,0% Goud ($) -1,7% +12,0% Olie, Brent ($) -48,3% -41,0% Op de valutamarkt deprecieerde de euro ruim 12% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze beweging werd in gang gezet door het besluit van ECB om haar officiële beleidstarieven te verlagen tot onder 0% en de aankondiging van het voornemen om een Europees obligatie-opkoopprogramma te ontwikkelen. De door directievoorzitter Draghi afgegeven indicatie dat de centrale bank de omvang van haar balans met circa miljard wil laten groeien, voedde gaandeweg de tweede helft van het jaar de speculaties dat ECB er niet aan zal ontkomen om in 2015, net als de Japanse centrale bank, staatsobligaties te gaan opkopen. Een maatregel die in het bestuur van ECB overigens voor grote verdeeldheid zorgt. De sterk afnemende inflatie maakt het echter waarschijnlijk dat de centrale bank additionele maatregelen zal moeten nemen om een langdurige daling van het prijspreil tegen te gaan. Dankzij het besluit van de Bank of Japan om de omvang van haar maandelijkse obligatie-aankopen uit te breiden, werd ook de Japanse yen opnieuw zwakker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Gemeten over heel 2014 veranderde de yen-euro wisselkoers per saldo nauwelijks. Euro verzwakt aanzienlijk ten opzichte van Amerikaanse dollar Vreemde valuta per euro (Ultimo 2013 =100) Japanse yen Amerikaanse dollar Ontwikkelingen op de aandelenmarkten De MSCI World Index steeg in 2014, gemeten in lokale valuta, met 7,7%. De lage kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten, Europa en Japan in combinatie met de expansie van de wereldeconomie maakten dat de nieuw gecreëerde gelden hun weg bleven vinden naar de aandelenmarkten. Dit zorgde voor een prijsopdrijvend effect. Aandelen werden overigens niet alleen gekocht door beleggers. Ook het bedrijfsleven zelf opereerde duidelijk aan de koopzijde. De toename was het sterkst in Europa, waar het volume ten opzichte van 2013 meer dan verdubbelde. De grafiek op pagina 12 laat zien dat in alle regio s koerswinsten werden geboekt in Voor de opkomende markten scheelde het echter niet veel. Medio december stonden deze beurzen nog in het rood. De Europese aandelenmarkten presteerden met een koerswinst van 4,1% marginaal beter. Naast de koerswinst ontvingen beleggers natuurlijk ook dividend. Inclusief de bruto uitgekeerde dividenden bedroeg het rendement op Europese aandelen 7,5%

12 JAARVERSLAG Koersontwikkeling in lokale valuta (ultimo 2013 = 100) Aandelenmarkten sluiten 2014 met winst af Japan Verenigde Staten Europa Opkomende markten De Amerikaanse aandelenmarkten presteerden goed in De S&P 500 Index steeg, gemeten in lokale valuta, met 11,4%. De opkomende aandelenmarkten en de Europese aandelenmarkten bleven in 2014 duidelijk achter bij de MSCI World Index. Door de verzwakking van de Europese eenheidsmunt kon in euro echter toch een aantrekkelijk rendement worden behaald op aandelenbeleggingen in de opkomende markten. In het vierde kwartaal keerde de onrust op de aandelenmarkten terug. In korte tijd corrigeerden de aandelenmarkten tweemaal scherp. De scherpe daling van de olieprijs maakte beleggers onzeker. Hoewel de daling van de olieprijs doorgaans een positieve uitwerking heeft op de consumptieve bestedingen, kan dit ook negatieve bijeffecten opleveren. Sinds 2007 is er in de Verenigde Staten sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van zogenaamde shale olievelden en dit is daarmee voor de werkgelegenheid van belang geworden. Door de lage olieprijs dreigt een deel van deze velden echter uit productie te worden genomen, wat een verslechtering van de arbeidsmarkt en daarmee de economische activiteit tot gevolg kan hebben. De aandelenmarkten herstelden echter steeds snel nadat de Federal Reserve en ECB beleggers geruststellende signalen gaven over het toekomstige monetaire beleid. Ontwikkelingen op de obligatiemarkten Ondanks het feit dat de macro-economische omstandigheden in de Verenigde Staten sterk verschillen met die in de eurozone, ontwikkelde de kapitaalmarktrente aan beide zijden van de Atlantische oceaan zich vrijwel identiek. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten vervlakte de termijnstructuur, voornamelijk als gevolg van een daling van de lange rente. De Nederlandse kapitaalmarktrente daalde in de verslagperiode van 2,23% naar 0,68% en eindigde daarmee op een all time low. De Amerikaanse kapitaalmarktrente daalde gelijktijdig met 86 basispunten naar 2,17%. Kapitaalmarktrente daalt Kapitaalmarktrente in % NL 2 jaar NL 10 jaar VS 2 jaar VS 10 jaar Binnen de eurozone namen de renteverschillen tussen de Zuid-Europese zwaargewichten, Spanje en Italië, en de kernlanden Duitsland en Frankrijk verder af. Opvallend is wel dat de renteopslag die de Italiaanse overheid moet bieden om zich zelf te kunnen financieren, vanaf het tweede kwartaal uit de pas begon te lopen bij die van de Franse overheid. Beleggers lijken zich niet geheel comfortabel te voelen met de inspanningen die minister-president Matteo Renzi zich getroost om in Brussel steun te vinden voor zijn lossere interpretatie van het Groei- en Stabiliteitspact (Verdrag van Maastricht). Aangezien de Italiaanse staatsschuld qua omvang reeds 133% van het Italiaanse bruto binnenlands product bedraagt, is het land niet immuun voor de tucht van de markt

13 12 JAARVERSLAG 2014 Renteopslag (10 jaar) in % Verloop renteopslag versus Duitse overheid (10 jaar) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nederland Frankrijk Spanje Italië Vooruitzichten Er is een aantal trends waar te nemen dat de beleggingsomgeving de komende jaren zal vormgeven. Zo zal het verlagen van de schuldenlast als percentage van het bruto binnenlands product een belangrijke uitdaging blijven voor de overheden in Europa en de Verenigde Staten. Dit zal in deze landen een rem zetten op de ontwikkeling van de binnenlandse vraag. Als gevolg hiervan zullen de sneller groeiende opkomende landen aan economische invloed blijven winnen. Parallel hieraan zal er een herschikking van de internationale handelsstromen plaatsvinden. China zal zijn positie als werkplaats voor de rest van de wereld geleidelijk gaan verliezen. Daar staat dan wel tegenover dat de binnenlandse consumptie de nieuwe groeimotor wordt voor de Volksrepubliek. Van deze trend zullen ons inziens de nodige Westerse ondernemingen weten te profiteren. Ook de handelsbalans van de Verenigde Staten zal de komende jaren meer in evenwicht geraken. Door de grootschalige winning van schaliegas en olie zijn de Verenigde Staten minder afhankelijk geworden van olie uit het Midden-Oosten. Daarnaast is de concurrentiepositie van de Amerikaanse arbeider de afgelopen jaren sterk verbeterd. Voor steeds meer ondernemingen zal het daarom lonen om de productie te verplaatsen naar de belangrijkste afzetmarkt ter wereld, de Verenigde Staten. Deze trends zorgen ervoor dat het Chinese spaaroverschot en de Amerikaanse schuldpositie zullen nivelleren. Dit maakt een evenwichtigere ontwikkeling van de wereldeconomie mogelijk. Bovenstaande trends zorgen ervoor dat wij de beleggingsomgeving voor de komende jaren als kansrijk kwalificeren. Vanzelfsprekend zijn er ook risico s. Het opnieuw oplaaien van de eurocrisis zou voor onrust kunnen zorgen op de aandelenmarkten en bovendien de verhoudingen binnen de Europese Unie kunnen verstoren. Daarnaast zou de escalatie van een geopolitiek conflict, bijvoorbeeld Japan/China of Rusland/Europese Unie, mogelijk tijdelijk roet in het eten kunnen gooien. Een groter risico, voor beleggers althans, wordt waarschijnlijk gevormd door het feit dat de prijs van geld (lees de rente) in de Westerse wereld de afgelopen vijfenhalf jaar kunstmatig is gedrukt door de monetaire autoriteiten. Wanneer beleggers echter rekening gaan houden met een naderend einde van de ruim geld politiek van de Federal Reserve, zou dit een opwaarts effect op de kapitaalmarktrente kunnen hebben. Dit zou vanzelfsprekend koersverliezen opleveren voor obligatiebeleggingen, maar omdat de financiële markten communicerende vaten zijn, zou dit ook kunnen leiden tot koersverliezen op andere financiële activa. Het risico van een significante rentestijging achten wij op de korte termijn klein. De Federal Reserve lijkt vooralsnog vastberaden om de geldmarktrente nog ten minste tot eind 2015 zeer laag te houden. ECB en de Bank of Japan hebben in de tweede helft van 2014 juist nog extra gas gegeven en lijken nog lang niet toe aan het beëindigen van deze maatregelen. Het liquiditeitsbeeld voor de financiële markten blijft daarmee gunstig. Een licht economisch herstel, in combinatie met een toenemend vertrouwen onder beleggers, levert ons inziens een goede voedingsbodem op voor rendement. Prestatievergoeding Op grond van de fondsvoorwaarden en de beleggingsresultaten van 2014 bedroeg de reservering voor outperformance fees per 31 december 2014: (per 31 december 2013: ). De gereserveerde outperformance fee per ultimo boekjaar wordt pas betaalbaar gesteld nadat de betreffende jaarrekening door de aandeelhouders is vastgesteld.

14 JAARVERSLAG Juridische fusie Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. Op 21 juli 2014 zijn Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. juridisch gefuseerd met Optimix Investment Funds N.V. Beide Fondsen zijn sindsdien als afzonderlijke subfondsen onderdeel van de fondsenparaplu Optimix Investment Funds N.V. Om de fusie mogelijk te maken is op 21 juli 2014 tevens de verdeling van het maatschappelijk kapitaal middels een statutenwijziging aangepast. Bovendien zijn de statuten daarbij aangepast aan de gewijzigde wet- en regelgeving. Wijziging voorwaarden Op 1 augustus 2014 zijn de voorwaarden van Optimix Investment Funds middels een prospectuswijziging aangepast. Als gevolg hiervan zijn onder andere het beleggingsbeleid en de benchmark van Optimix Income Fund gewijzigd. Ook is KAS Trust & Depositary Services aangesteld als AIFM-bewaarder voor de vennootschap. De kosten van de bewaarder worden rechtstreeks ten laste van het resultaat van de subfondsen gebracht. Per 1 augustus jl. is tevens de vaste beheervergoeding van Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds verlaagd naar 0,96% per jaar. De vaste beheervergoeding van Optimix EuroRente Fonds is gelijktijdig verlaagd naar 0,48%. De benchmark van Optimix America Fund heeft als gevolg van een samenvoeging van twee ishares trackers een technische aanpassing ondergaan. De benchmark van Optimix Wereld Aandelen Fonds is veranderd in een ishares-tracker op de MSCI World Index. Het prospectus van Optimix Investment Funds kunt u vinden op en zenden wij u op verzoek kosteloos toe. vastgesteld. Deze code is opgesteld aan de hand van 10 algemene principes en geldt voor alle leden van DUFAS. Ook niet-leden worden uitgenodigd om de code vrijwillig te onderschrijven. Optimix Vermogensbeheer N.V. was betrokken bij de oprichting van DUFAS en is sindsdien lid. Daarnaast was Optimix Vermogensbeheer betrokken bij de totstandkoming van de Code Vermogensbeheerders. Optimix Vermogensbeheer onderschrijft de uitgangspunten van de Code Vermogensbeheerders en verklaart hierbij dat haar bedrijfsvoering voldoet aan hetgeen in deze code is vastgelegd. Daarnaast heeft Optimix Vermogensbeheer in 2014 op basis van de Code Vermogensbeheerders het initiatief genomen om tot een verbod te komen op het gebruik van gerealiseerde en/of geprognosticeerde rendementen in reclameuitingen van beleggingsdiensten en producten. De Code Vermogensbeheerders kunt u raadplegen op de website van DUFAS (www.dufas.nl). AIFM-vergunning AFM heeft op 22 juli 2014 een AIFM-vergunning verstrekt aan Optimix Vermogensbeheer N.V. Kas Trust & Depositary B.V. is per 22 juli 2014 aangesteld als AIFM-bewaarder van de vennootschap. Code Vermogensbeheerders Op 1 oktober 2014 heeft de algemene ledenvergadering van de Dutch Fund and Asset Management Association ( DUFAS ) een gedragscode voor vermogensbeheerders

15 14 JAARVERSLAG 2014 Verantwoord beleggingsbeleid Verantwoord beleggingsbeleid Optimix Vermogensbeheer N.V. erkent haar verantwoordelijkheden als gedelegeerd belegger in beursgenoteerde effecten en andere beleggingsproducten. Optimix heeft als vermogensbeheerder de morele plicht om maatschappelijke verantwoordelijkheid na te streven. De onderneming heeft hiertoe een beleid ( verantwoord beleggingsbeleid ) opgesteld. Visie De doelstelling van het vermogensbeheer door Optimix is het maximaliseren van financiële winsten in overeenstemming met het cliëntprofiel en rekening houdend met risico s in brede zin. In dit proces neemt Optimix de discretionaire verantwoordelijkheid op zich als het gaat om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent dat Optimix rekening houdt met financiële én met nietfinanciële overwegingen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke keuze van beleggingen. Beleid De strategie van Optimix is het maximeren van financiële rendementen binnen een raamwerk van beleggingen dat zich laat verenigen met de verantwoordelijkheid die Optimix draagt. In het beleggingsbeleid wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast wordt rekening gehouden met internationaal aanvaarde principes en internationale verdragen. Centraal binnen het verantwoord beleggingsbeleid staan de tien UN Global Compact Principles. Deze principes verwijzen naar de Universal Declaration of Human Rights, RIO Declaration on Environment and Development, United Nations Convention against Corruption en de International Labour Organization s Declaration of Fundamental Principles and Right at Work. Deze uitgangspunten in het verantwoord beleggingsbeleid worden toegepast op de directe beleggingen in effecten. Uitvoering Optimix heeft op basis van de tien UN Global Compact Principles concrete noncompliant criteria geformuleerd. Deze criteria hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. In opdracht van Optimix analyseert een gespecialiseerd bureau Sustainalytics op kwartaalbasis het voor Optimix relevante beleggingsuniversum op deze noncompliant criteria. Het resultaat is een lijst van bedrijven die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles. Valt te verwachten dat een geselecteerd bedrijf zijn gedrag niet wil veranderen, dan zal Optimix (indien van toepassing) de beleggingen in door dit bedrijf uitgegeven effecten afstoten. Uiteraard zal Optimix, zolang de noncompliant situatie voortduurt, niet (meer) beleggen in door dit bedrijf uitgegeven effecten. Noncompliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van controversiële wapens, zoals anti-persoonsmijnen en clusterwapens. Dergelijke bedrijven handelen in strijd met Principe 2 van de UN Global Compact Principes. Dit principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om schending van mensenrechten te voorkomen. Ieder kwartaal laten wij Sustainalytics ons gehele beleggingsuniversum en alle posities waarin wij beleggen, toetsen op compliance met de UN Global Compact Principles. We laten zowel alle directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties als beleggingen via externe managers toetsen door Sustainalytics. Hiermee is sprake van een 100% toetsing van ons duurzame beleggingsbeleid. De samenwerking met Sustainalytics geeft Optimix tevens de mogelijkheid om collectief druk uit te oefenen op ondernemingen om zich te verbeteren. Daar waar Optimix 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal van een noncompliant bedrijf in beheer heeft, zullen wij zelf met deze bedrijven in dialoog gaan. Dit laat onverlet dat wij van een dergelijke positie afstand zullen doen. Verantwoording In het vierde kwartaal heeft Sustainalytics de onderneming GlaxoSmithKline aangemerkt als noncompliant. Naar aanleiding van deze wijziging hebben wij de belegging in aandelen GlaxoSmithKline binnen Optimix Europe Fund vervolgens verkocht. Sustainalytics heeft een analyse verricht op alle beleggingen binnen ons belegbare universum. Het belegbare universum bestaat uit alle posities in relevante

16 JAARVERSLAG benchmarks, alle directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties en alle beleggingen via externe managers. Het totale geanalyseerde universum bestond uit 6010 titels. Op basis van de analyse van Sustainalytics kunnen wij vaststellen dat er gedurende 2014 (buiten GlaxoSmithKline) niet direct is belegd in aandelen en bedrijfsobligaties die als non-compliant kunnen worden aangemerkt.

17 16 JAARVERSLAG 2014 Optimix America Fund Inleiding De intrinsieke waarde per aandeel Optimix America Fund steeg gedurende de verslagperiode met 29,6% tot 16,64. De referentie-index van het Fonds, ishares Core S&P 500 Index UCITS ETF gemeten in euro, steeg in dezelfde periode met 30,53%. De Amerikaanse aandelenmarkten presteerden daarmee beter dan die van Japan, Europa en de opkomende economieën. Het rendement op Amerikaanse aandelenbeleggingen werd overigens in sterke mate positief beïnvloed door de appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Marktomgeving De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen schoorvoetend uit de startblokken. Pas in het tweede kwartaal werd de weg omhoog hervonden. Het koersverloop weerspiegelde daarmee de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. De door het Amerikaanse bedrijfsleven gerapporteerde kwartaalresultaten over het eerste kwartaal, welke doorgaans in de maanden april en mei worden gepubliceerd, lieten een duidelijke verbetering zien ten opzichte van de winstcijfers van het vierde kwartaal 2013, welke in januari en februari werden gepubliceerd. Tegen deze constructieve achtergrond begonnen de Amerikaanse aandelenmarkten vanaf april aan een heuse rally. De Federal Reserve stutte het vertrouwen van beleggers door deze te verzekeren dat het aantrekken van de economie niet op korte termijn tot een renteverhoging zou leiden. In de tweede helft van de verslagperiode won het economische herstel duidelijk aan kracht. De werkloosheid daalde gedurende de verslagperiode van 6,7% naar 5,6%. Mede gevoed door het economische momentum won de Amerikaanse dollar aan kracht gedurende verslagperiode. De appreciatie van de dollar en de sterke daling van de olieprijs hadden een dempend effect op de inflatie in de Verenigde Staten. Het monetaire beleid was, ondanks het beëindigen van het QE3-programma, gedurende het hele jaar als zeer ruim te kwalificeren. Beleggingsbeleid Optimix America Fund heeft een beleggingsbeleid dat gericht is op het anticiperen op veranderingen in de conjunctuurcyclus. Door analyse van macrofactoren en de duiding van mogelijke gevolgen op financiële markten speelt het Fonds in op de beleggingskansen die met veranderende economische omstandigheden gepaard gaan. Dit top down geïnspireerde beleggingsbeleid wordt gecomplementeerd door een door Optimix zelf ontwikkelde bottom up aandelenselectiemethode. Met deze methode wordt het universum van Amerikaanse aandelen gefilterd op basis van een winstgevendheidsmaatstaf en een waarderingsmaatstaf. In 2014 hebben zowel de bottom up benadering als de top down benadering van het beleggingsproces positief bijgedragen aan het resultaat van het Fonds, al was de mate waarin bescheiden. Als gevolg van koersdalingen van de op de laatste handelsdag, welke in de verslagperiode wel in de beleggingen van het Fonds maar niet in de waarde van de referentie-indextracker doorwerkten, is het jaar 2014 echter formeel met lichte underperformance afgesloten. Vooruitzichten Het conjuncturele herstel zal de winstontwikkeling van het Amerikaanse bedrijfsleven ook in 2015 positief beïnvloeden. Ondernemingen in de energiesector zullen als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs echter margedruk ondervinden. De aandelenkoersen van deze ondernemingen zijn in de tweede helft van het jaar dan ook sterk gedaald. Zoals vaak ligt overdrijving op de loer. Een verdere daling van de olieprijs lijkt inmiddels dan ook al ingeprijsd. Op basis van de productiekosten van een vat ruwe olie denken wij dat de lange termijn prijs van olie boven $ 50 per vat zal liggen. De energiesector is wat ons betreft dan ook koopwaardig. De daling van de olieprijs zal overigens een duidelijk positief effect hebben op de consumptieve bestedingen en daarmee op de economische groei. Tegen de achtergrond van robuuste economische groei zal de Amerikaanse centrale bank in 2015 waarschijnlijk beginnen met het verhogen van haar officiële tarief, zij het mondjesmaat. Omdat deze verandering in het monetaire beleid al medio 2014 kenbaar is gemaakt aan beleggers, denken wij dat het effect op het beleggerssentiment beperkt zal zijn. De divergentie tussen het monetaire beleid in de Verenigde Staten en de eurozone maakt echter dat de Amerikaanse dollar verder zal kunnen stijgen versus de euro. Voor Optimix America Fund zou dit in een positief wisselkoerseffect kunnen resulteren.

18 JAARVERSLAG Kerngegevens Optimix America Fund (alle bedragen luiden in euro) Over het boekjaar: Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen beleggingen Overige baten en lasten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultaat Ultimo boekjaar: Beleggingen Totaal activa Eigen vermogen Aantal bij derden uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 16,64 12,84 10,29 9,36 8,61 Beurskoers per aandeel 16,69 12,79 10,03 9,48 8,67 % stijging (daling) intrinsieke waarde 29,60% 24,78% 9,94% 8,71% 23,53% % stijging (daling) beurskoers 30,49% 27,52% 5,80% 9,34% 23,50% % stijging (daling) ishares Core S&P 500 Index UCITS ETF (tot ultimo 2013: S&P 500 Index) Index in euro 30,53% 23,99% 11,67% 3,34% 20,62% Portefeuilleverdeling naar sectoren ultimo 2014 Beleggingsresultaat intrinsieke waarde laatste vier kwartalen 6,0% Energie 1,4% Grondstoffen 12,3% Industrie- en kapitaalgoederen 4,5% Niet-cyclische consumentengoederen 21,5% Cyclische consumentengoederen 12,0% Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 13,8% Financieel 28,1% Informatie technologie 0,2% Telecommunicatie 0,2% Nutsbedrijven 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Optimix America Fund Benchmark 1,5 1,8 4,1 6,1 11,8 10,0 9,8 9,8 0% 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV

19 18 JAARVERSLAG 2014 Optimix Wereld Aandelen Fonds Inleiding De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. steeg, inclusief het in juni uitgekeerde dividend van 0,39 per aandeel, met 20,0%. Het Fonds presteerde hiermee gelijk aan zijn referentieindextracker, ishares MSCI World UCITS ETF. Tot 1 augustus jl. was de benchmark van het Fonds MSCI World Index (TR) in euro. Marktomgeving Hoewel 2014 uiteindelijk een bovengemiddeld hoog rendement zou brengen, begonnen de aandelenmarkten weifelend aan het jaar. De oplaaiende burgeroorlog in Oekraïne, en de hiermee samenhangende geopolitieke spanningen tussen de Europese Unie en Rusland, zorgden in de eerste maanden van het jaar al voor onrust. Hoewel deze spanningen het gehele jaar op de achtergrond aanwezig bleven, begonnen beleggers in het tweede kwartaal meer aandacht te krijgen voor de aantrekkende economische groei in de Verenigde Staten. Het optimisme werd gedurende het jaar verder gevoed door onorthodoxe monetaire beleidsmaatregelen van ECB. De verlaging van haar officiële depositotarief tot -0,2%, een nieuwe leenfaciliteit gericht op het middenen kleinbedrijf en een obligatie-opkoopprogramma, toonden aan dat ECB een duidelijk pro-groei beleid gaat voeren. In de tweede helft van het jaar daalde de olieprijs scherp. Hierdoor kwamen met name de aandelenkoersen van ondernemingen uit de energiesector onder druk te staan. De belangrijkste beursgraadmeters sloten 2014 uiteindelijk met winst af. De verzwakking van de euro, met name ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zorgde bovendien voor aanzienlijke valutaire meewind. Beleggingsbeleid Aan het begin van het jaar waren in de portefeuille accenten aanwezig op Europese en Japanse aandelen. Amerikaanse aandelen waren daarentegen relatief ondervertegenwoordigd. Gaandeweg het jaar werden deze accenten echter verminderd en werden per saldo Amerikaanse aandelen gekocht. Amerikaanse aandelen zijn weliswaar qua waardering relatief minder aantrekkelijk maar voegen wel een defensieve kwaliteit aan de portefeuille toe, mede vanwege de extra blootstelling naar de Amerikaanse dollar. Gaandeweg het jaar werden ook de opkomende aandelenmarkten uitgebreid binnen de portefeuille. Het geleidelijk afbouwen van Europese aandelenbeleggingen bleek een goede beslissing. Het economisch herstel in de eurozone stagneerde in de zomermaanden als gevolg van de door de Europese Unie afgekondigde handelsbeperkingen ten aanzien van Rusland. De Japanse aandelenmarkt presteerde beduidend beter. In het derde kwartaal werden nieuwe monetaire maatregelen aangekondigd om Abenomics van nieuw elan te voorzien. De verzwakking van de Japanse yen miste zijn positieve uitwerking op de Japanse aandelenkoersen niet. Het relatieve beleggingsresultaat van de portefeuille werd daarnaast positief beïnvloed door de bijdrage van het kwantitatieve aandelenselectiemodel. Het model heeft in de verslagperiode een voorkeur getoond voor aandelen in de sectoren duurzame consumptiegoederen en informatietechnologie en selecteerde relatief weinig ondernemingen uit de energiesector. Vooruitzichten Op basis van geschatte bedrijfswinsten voor komend jaar bedraagt de koerswinstverhouding van MSCI World Index 15,5x (2015). Een niveau dat gezien de lage kapitaalmarktrente als redelijk bestempeld kan worden. De beleggingsomgeving is ons inziens nog steeds gunstig voor aandelenbeleggingen. De economische groei in de G7-landen zal in 2015 zeer waarschijnlijk een positieve impuls krijgen door de sterk gedaalde olieprijs. Daarnaast zijn de monetaire omstandigheden in de Verenigde Staten, Japan en Europa nog steeds zeer ruim. Hoewel wij goede kansen zien voor de aandelenmarkten, zullen er waarschijnlijk, net als in 2014, ook onrustige perioden zijn. Het kenterende monetaire beleid van de Federal Reserve en de geopolitieke spanningen in het Midden- Oosten en Oekraïne maken dat de volatiliteit op de beurzen plots kan terugkeren. Portefeuilleverdeling naar regio ultimo ,5% Noord-Amerika 23,8% Europa 9,4% Azië 2,3% Overige

20 JAARVERSLAG Kerngegevens Optimix Wereld Aandelen Fonds (alle bedragen luiden in euro) Over het boekjaar: Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen beleggingen ( ) Overige baten en lasten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultaat ( ) Ultimo boekjaar: Beleggingen Totaal activa Eigen vermogen Aantal bij derden uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 28,75 24,28 20,01 18,39 19,06 Beurskoers per aandeel 28,84 24,19 19,72 18,3 19,12 Uitgekeerd dividend per aandeel 0,39 0,34 0,3 0,35 0,35 % stijging (daling) intrinsieke waarde* 20,02% 23,0% 10,4% -1,7% 15,3% % stijging (daling) beurskoers* 20,84% 24,4% 9,4% -2,5% 15,5% % stijging (daling) ishares MSCI World UCITS ETF 20,02% * Inclusief uitgekeerd dividend Portefeuilleverdeling naar sectoren ultimo ,0% Energie 1,6% Grondstoffen 10,1% Industrie- en kapitaalgoederen 10,1% Niet-cyclische consumentengoederen 22,0% Cyclische consumentengoederen 9,2% Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 20,4% Financieel 15,4% Informatie technologie 3,4% Telecommunicatie 0,8% Nutsbedrijven Beleggingsresultaat intrinsieke waarde laatste vier kwartalen 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Optimix Wereld Aandelen Fonds Benchmark 1,3 1,2 3,9 5,6 7,0 6,3 7,0 5,6 0% 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Drs. G.T. van Wakeren (voorzitter) Mr. H.G. Ellemers. Optimix Vermogensbeheer N.V.: Drs. J.F. Westerling CFA Drs. M.F. Alofs RBA

Drs. G.T. van Wakeren (voorzitter) Mr. H.G. Ellemers. Optimix Vermogensbeheer N.V.: Drs. J.F. Westerling CFA Drs. M.F. Alofs RBA Optimix Wereld Aandelen Fonds Optimix EuroRente Fonds Halfjaarbericht 2014 HALFJAARBERICHT PER 30 JUNI 2014 1 Algemene gegevens Optimix Wereld Aandelen Fonds (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1

Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1 Too much of a good thing can be wonderful Mae West (1893 1980) APRIL 2015 1 STRATEGIEBRIEF Amsterdam, 8 april 2015 Voor beleggers is 2015 boven verwachting goed begonnen. In de eerste drie maanden van

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/017 Het NN First Class Return Fund verloor in het tweede kwartaal 0,6% Aandelen bleven in lokale valuta s gemeten stijgen De euro

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

NN First Class Return Fund - Passive

NN First Class Return Fund - Passive NN First Class Return Fund - Passive Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/1/016 Het NN First Class Selective Passive Return Fund won in het vierde kwartaal 5,0% Verrassende verkiezing van Trump

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie