prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits"

Transcriptie

1 Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014

2 JAARVERSLAG Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam Raad van Commissarissen: Directie: drs. R.J.N. Abrahamsen, voorzitter drs. G.T. van Wakeren drs. C.A. Boonen drs. J.F. Westerling, CFA drs. M.F. Alofs RBA Bewaarder KAS Trust Depositary Services B.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Betaalkantoor ABN Amro Bank N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam Administrateur CACEIS Netherlands N.V. De Ruyterkade 6 -I, 1013 AA Amsterdam Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam Juridisch adviseur Greenberg Traurig, LLP Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Postbus 15543, 1001 NA Amsterdam Telefoon Fax Website Het prospectus van Optimix Investment Funds N.V., evenals de essentiele beleggersinformatie per Fonds, staan op de website:

3 2 JAARVERSLAG 2014

4 JAARVERSLAG Inhoud Algemene gegevens 1 Profiel 4 Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag Optimix Investment Fund N.V. 7 Inleiding 7 Beleggingsomgeving 7 Ontwikkelingen op de aandelen markten 10 Ontwikkelingen op de obligatie markten 11 Vooruitzichten 12 Prestatievergoeding 12 Juridische fusie Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. 13 Wijziging voorwaarden 13 AIFM -vergunning 13 Code Vermogensbeheerders 13 Verantwoord beleggingsbeleid 14 Optimix America Fund 16 Optimix Wereld Aandelen Fonds 18 Optimix Income Fund 20 Optimix Europe Fund 22 Optimix Mix Fund 24 Optimix Emerging Markets Fund 26 Optimix EuroRente Fonds 28 Risicobeheer 30 In Control statement 30 Jaarrekening Optimix Investment Funds N.V. 31 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de winst- en verliesrekening over Profiel 35 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 35 Activa 40 Passiva 42 Fiscale status 44 Winst- en verliesrekening 45 Optimix America Fund 49 Optimix Wereld Aandelen Fonds 57 Optimix Income Fund 65 Optimix Europe Fund 73 Optimix Mix Fund 79 Optimix Emerging Markets Fund 87 Optimix EuroRente Fonds 93 Overige gegevens 99 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 101

5 4 JAARVERSLAG 2014 Profiel Optimix America Fund Optimix America Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds hoofdzakelijk beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering op New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ of AMEX. Optimix America Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares S&P 500 UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix Wereld Aandelen Fonds Optimix Wereld Aandelen Fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds wereldwijd beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering. Het Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares MSCI World UCITS ETF. Optimix Income Fund Optimix Income Fund stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het streven is om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). Daarnaast beoogt het Fonds structureel een beter totaalrendement te behalen dan de samengestelde benchmark bestaande uit 60% ishares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 40% ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Ten einde de doelstelling te kunnen realiseren, belegt het Fonds een belegginsstrategie waarbij een gespreide beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën staatsobligaties, bedrijfsleningen (investmentgrade en non-investment grade) aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling vertegenwoordigd kunnen zijn. Optimix Europe Fund Optimix Europe Fund stelt zich ten doel het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die worden verhandeld op een markt in financiële instrumenten die behoort tot de belangrijkste Europese aandelenmarkten. Optimix Europe Fund hanteert hierbij ishares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) in euro als vergelijkingsmaatstaf. Optimix Mix Fund Optimix Mix Fund is de voortzetting van het in 1983 opgerichte Optimix Beleggingsfonds. Het Fonds stelt zich ten doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een aantrekkelijk en gelijkmatig rendement en een beperkt risico. Optimix Mix Fund is een zogenaamd asset allocation Fonds, ook wel mixfonds genoemd. Met asset allocation wordt bedoeld het actief wisselen van de beleggingen tussen de verschillende categorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen, grondstoffen, onroerend goed en liquiditeiten. Het Fonds streeft op langere termijn een rendement na van Euribor basispunten per jaar. Optimix Emerging Markets Fund Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen zal het Fonds beleggen in risicodragende financiële instrumenten ten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën. Opkomende economieën hebben als gemeenschappelijke karakteristiek dat het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking significant lager is dan dat van ontwikkelde landen. Optimix Emerging Markets Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) in euro. Optimix EuroRente Fonds Optimix EuroRente Fonds heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op lange termijn dat van de samengestelde benchmark, bestaande uit 75% Merrill Lynch EMU Direct Governments AAA Rated Index op herbeleggingsbasis (all maturities)(eg10) en 25% Merrill Lynch EMU Corporate Index op herbeleggingsbasis (ER00) overtreft.

6 JAARVERSLAG Preadvies en verslag van de Raad van Commissarissen Met genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2014 van Optimix Investment Funds N.V. aan, met daarin onder andere opgenomen de jaarrekening over het boekjaar Deze jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (pagina 101). Wij stellen u voor de jaarrekening 2014 vast te stellen overeenkomstig het voorstel, welke vaststelling de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen decharge verleent. Wij kunnen ons verenigen met het voorstel van de Directie om, rekening houdend met de fiscale doorstootverplichting, het resultaat per subfonds te verdelen zoals is weergegeven op pagina 45. Gedurende de verslagperiode heeft de Raad viermaal uitgebreid overleg gevoerd met de Directie. Daarbij stonden telkens regulier op de agenda: de actuele ontwikkelingen op de kapitaalmarkten, het algemene beleggingsbeleid, de risicoanalyse per Fonds, de bedrijfsvoering, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en de strategische oriëntatie voor Optimix Investment Funds. In dit overleg werd bovendien telkens, samen met de betreffende fondsbeheerder, nader ingegaan op het beleggingsbeleid van één van de vijf subfondsen van Optimix Investment Funds. In elke vergadering zijn, aan de hand van uitgebreide risico- en performanceanalyses, de rendementen van de Optimix-Fondsen besproken. Daarbij werden onder andere de prestaties van elk Fonds vergeleken met die van een peer group waarin ook index-trackers zijn opgenomen. De Raad van Commissarissen heeft vastgesteld dat de in 2014 geleverde beleggingsprestaties over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Optimix America Fund, Optimix Wereld Aandelen Fonds en Optimix Emerging Markets Fund presteerden allen beter dan hun respectieve referentie-indices. Optimix Mix Fund, het enige Fonds dat geen benchmark heeft, presteerde beter dan het streefrendement van Euribor plus vier procentpunt. Ook Optimix Income Fund, Optimix EuroRente Fonds en Optimix Europe Fund behaalden een positief rendement maar presteerden in de verslagperiode minder dan hun referentie-indices. Per 22 juli 2014 werd de Europese AIFMD-richtlijn van toepassing op de fondsenparaplu Optimix Investment Funds. De gevolgen hiervan op het beloningsbeleid en het beleggingsbeleggingsbeleid zijn in de aanloop naar dit moment besproken door de Raad en de Directie. Vervolgens is in de najaarsvergadering ook de implementatie van AIFMD-richtlijn besproken. De Raad is van mening dat de Directie tijdig en juist heeft ingespeeld op deze majeure wetswijziging. De overgang naar het AIFMD-regime viel samen met de juridische fusie van Optimix Investment Funds N.V. met Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. De Raad en de Directie hebben gedurende de eerste helft van de verslagperiode regelmatig in contact gestaan om de fusie en de benodigde statutenwijziging mogelijk te maken. De Raad is met de Directie van mening dat de fusie het belang van de fondsenparaplu en haar belanghebbenden dient. De Raad heeft vastgesteld dat het fusieproces goed is verlopen. Per 1 augustus 2014 zijn de fondsvoorwaarden van een aantal subfondsen van de vennootschap gewijzigd. Hiertoe is het prospectus gewijzigd. Onderdeel van deze voorwaarden wijziging was het verlagen van de beheerkosten van Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds en Optimix EuroRente Fonds. Daarnaast is ook het beleggingsbeleid van Optimix Income Fund aangepast. De Directie heeft de voorgenomen wijzigingen vooraf ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Naast de reguliere agendapunten zijn er iedere vergadering ook additionele zaken aan de orde geweest. Zo is in de vergadering van januari met de Directie de zogenaamde Speerpuntenbrief 2013 van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) besproken. Ten aanzien van de oproep van VEB om de distributievergoedingen af te schaffen, hebben de Raad en de Directie vastgesteld dat Optimix Investment Funds nimmer distributievergoedingen heeft uitgekeerd. Anderzijds worden in de

7 6 JAARVERSLAG 2014 vergaderingen door de afzonderlijke portefeuillemanagers stelselmatig presentaties gegeven over het door hen gevoerde portefeuillemanagement. In haar vergadering van juni heeft de Raad een toelichting ontvangen van de controlerend accountant van de Vennootschap, de heer mr. drs. M.D. Jansen van PricewaterhouseCoopers, op de bevindingen naar aanleiding zijn werkzaamheden ten behoeve van de controle van de jaarrekening. De Raad heeft hier kennis van genomen en geconstateerd dat de er geen materiële bevindingen waren. Wel heeft de accountant in de zogenaamde Management Letter een aantal aanbevelingen gedaan aan de Directie om het niveau van haar bedrijfsvoering verder aan te scherpen. Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in juni 2014 liep de eerste termijn van Mr. P.J.W.G. Kok en Prof. dr. O.W. Steenbeek af. Beide commissarissen zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 juni 2014 herbenoemd voor een volgende termijn van drie jaar. Amsterdam, 31 januari 2015 De Raad van Commissarissen Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter) Mr. P.J.W.G. Kok Prof. dr. O.W. Steenbeek A. Smits Op 13 oktober 2014 zijn de leden van de Raad bij elkaar gekomen om, overeenkomstig de Nederlandse Corporate Governance Code, zijn eigen functioneren en het functioneren van de Directie te evalueren. Dit is gebeurd buiten de aanwezigheid van de Directie. Naar het oordeel van de Raad functioneert de Raad en de Directie naar behoren en wordt de Raad goed geïnformeerd door de Directie. De onderlinge samenwerking wordt als goed ervaren. Tevens is door de Raad de wens uitgesproken om in nauwer contact te staan met de Raad van Commissarissen van Optimix Vermogensbeheer N.V. om een completer beeld te verkrijgen van de ontwikkelingen bij de beheerder. In de verslagperiode is aan de hand van door de Directie opgestelde rapportages meerdere malen stilgestaan bij enkele in de portefeuille van het Optimix Mix Fund aanwezige gestructureerde leningen ( CLO s en CDO s ) en aan beleggingen met een minder goede verhandelbaarheid. Ook in 2014 is het aantal posities dat handmatig wordt geprijsd wederom verder afgenomen, conform ons beleid.

8 JAARVERSLAG Directieverslag Optimix Investment Funds N.V Inleiding Voor de beleggingsfondsenparaplu Optimix Investment Funds N.V. was 2014 een goed én een bijzonder jaar. Als gevolg van de juridische fusie met de beleggingsfondsen Optimix EuroRente Fonds N.V. en Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. per 21 juli 2014 is het aantal subfondsen toegenomen van vijf tot zeven. De nieuw Fondsen worden in deze jaarrekening voor het eerst geconsolideerd. Het eigen vermogen van de vennootschap steeg met 97,6 miljoen tot 533,9 miljoen. Deze stijging kan worden toegeschreven aan de combinatie van positieve beleggingsresultaten, toestroom van nieuwe middelen maar bovenal de uitbreiding van het aantal beleggingsfondsen. Met name het aantal uitstaande aandelen van Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund liet een mooie toename zien. Deze positieve ontwikkeling werd echter gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de afname van het aantal uitstaande aandelen van Optimix Income Fund en Optimix Europe Fund. Ten aanzien van de relatieve beleggingsprestaties van de verschillende subfondsen is het beeld wisselend. De aandelenfondsen Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds presteerden beter dan hun respectievelijke benchmarks. Optimix Europe Fund, Optimix Income Fund en Optimix EuroRente Fonds konden het rendement van hun respectievelijke benchmarks niet evenaren. Optimix Mix Fund, het enige Fonds dat geen referentie-index heeft, behaalde het achterliggende jaar een rendement van +9,2%. Het Fonds voldeed daarmee ruimschoots aan zijn rendementsdoelstelling. Beleggingsomgeving De wereldeconomie groeide gestaag in De belangrijkste pijler, de economie van de Verenigde Staten, groeide aan het einde van de verslagperiode in reële termen met 2,3% 1. Het groeitempo lag daarmee fractioneel boven het niveau van Ook in China, naar omvang gerangschikt de tweede economie ter wereld, erodeerde het economisch momentum enigszins. De Chinese economie kende in 2014 een volumegroei van 7,4%. De eurozone toonde zich op economisch gebied een dissonant. De economieën van de landen die zich hebben verbonden aan de Europese eenheidsmunt, verkeerden aan het einde van de verslagperiode weliswaar niet langer in recessie, maar het groeitempo van 0,8% is allesbehalve indrukwekkend. Dit kan voor een belangrijk deel op het conto van zwaargewichten Italië en Frankrijk worden geschreven. Het groeitempo in Frankrijk bleef op 0,4% steken terwijl de Italiaanse economie met 0,3% kromp. De economie van boegbeeld Duitsland groeide met 1,4%. De underperformance van de eurozone kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de deplorabele staat van het Europese bankwezen. Als gevolg van jarenlange sterk expansieve kredietverlening is het eigen vermogen van de meeste banken nog slechts een fractie van het balanstotaal. Door het tegenstaande economische tij is de kwaliteit van de bancaire activa bovendien onder druk komen te staan. In combinatie met de stringentere solvabiliteitseisen van het Basel III-toezichtskader zorgt dit ervoor dat de meeste banken hun kredietverlening beperken. Dit heeft vooral een sterk negatief effect op het investeringsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf. Dit segment is in de praktijk veelal afhankelijk van bankfinanciering om zijn werkkapitaal en uitbreidingsinvesteringen te financieren. In een poging om het tij te keren heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 5 juni een aantal additionele en onorthodoxe beleidsinstrumenten ingezet om de credit crunch te stelpen. Allereerst zullen de eurozone banken tot juni 2016 een aantal maal in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van een aantrekkelijke meerjarige liquiditeitsfaciliteit (Targeted Long Term Refinancing Operation) waarbij de mate waarin zij kunnen participeren afhankelijk is van de omvang van hun zakelijke kredietportefeuille. Daarnaast kondigde ECB aan pakketten onderhandse leningen van banken op te zullen kopen om zo de kredietverlening aan het bedrijfsleven te stimuleren zonder dat dit balansverlenging voor de bancaire sector tot gevolg heeft. Als klap op de vuurpijl kondigde ECB een verdere verlaging van haar officiële rentetarieven aan. Als gevolg hiervan moesten de banken in de eurozone rente gaan betalen over de tegoeden die zij 1 Economische groeicijfers jaar op jaar volgens The Economist (10/1/15)

9 8 JAARVERSLAG 2014 aanhouden bij ECB. Aan het einde van de verslagperiode bedroeg de rentevergoeding -0,2%. voorzichtig te verbeteren, al blijft de werkloosheid in ons land met 8,0% vanuit historisch perspectief bezien hoog. Ruime monetaire omstandigheden in eurozone Werkloosheid eurozone daalt licht Ultimo 2006 = Eurogeldhoeveelheid (M1) Eurozone BBP (nominaal) december-06 juni-07 december-07 juni-08 december-08 juni-09 december-09 juni-10 december-10 juni-11 december-11 juni-12 december-12 juni-13 december-13 juni-14 december-14 Uit voorgaande grafiek komt duidelijk naar voren dat het monetaire beleid van ECB als zeer ruim kan worden gekwalificeerd. Sinds het begin van de kredietcrisis heeft ECB, om het bancaire systeem liquide te houden, de eurogeldhoeveelheid veel sterker laten toenemen dan op grond van de reële economische ontwikkelingen nodig was. Sinds het begin van het jaar steeg de geldhoeveelheid met 7,9%, terwijl de economie van de eurozone in nominale termen slechts met 0,8% groeide. Deze overtollige liquiditeiten hebben via het bancaire systeem, rechtstreeks of via een omweg, hun weg gevonden naar de financiële markten. Het negatieve effect op de eindvraag dat uitgaat van de krimp van de bancaire sector, wordt versterkt door het feit dat ook de meeste Europese overheden hun sterk opgelopen overheidstekorten proberen terug te dringen. Het vaste recept hiervoor lijkt een cocktail van belastingverhogingen en neerwaartse aanpassing van de overheidsuitgaven. Beide hebben, in ieder geval op de korte termijn, een negatief effect op de eindvraag. Mede als gevolg van voornoemde factoren is de werkloosheid in de eurozone in de nasleep van de financiële crisis gestegen tot circa 12%. In de verslagperiode tekende zich gelukkig een lichte verbetering af waardoor de opgaande trend nu definitief gebroken lijkt. Ook in Nederland lijken de omstandigheden op de arbeidsmarkt Eurozone Frankrijk Duitsland Nederland Nadat de economie van Japan aanvankelijk goed reageerde op het expansieve economische beleid van Premier Shinzo Abe is de economische groei in 2014 sterk afgenomen. Met name in de tweede helft van het jaar ondervonden de consumptieve bestedingen de negatieve gevolgen van de in het tweede kwartaal opgelegde btw-verhoging. Per saldo groeide de Japanse economie in reële termen met slechts 0,3%. Het terugvallen van de economische groei noopte de Japanse centrale bank ertoe om een additioneel obligatie-opkoopprogramma aan te kondigen om zo de kapitaalmarktrente en de Japanse yen verder te laten dalen. Premier Abe riep daarnaast tussentijdse parlementsverkiezingen uit om, met succes, een nieuw mandaat van de Japanse bevolking te krijgen en vervolgens een tweede btw-verhoging uit te stellen. Het succes van Abenomics blijft daarmee voorlopig beperkt tot het doorbreken van de deflatie. Dankzij de verzwakking van de Japanse yen en de btw-verhoging steeg het algemeen prijspeil in 2014 met 2,8%. De opkomende economieën werden zeker in het begin van de verslagperiode geremd door de naweeën van de onrust die zich eind 2013 van de valutamarkten meester maakte toen de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten begon op te lopen. Om de uitstroom van buitenlands kapitaal te beteugelen moest in een aantal markten, waaronder zwaargewicht Brazilië, een meer

10 JAARVERSLAG restrictief monetair beleid worden gevoerd. Ook het tanende momentum van de Chinese economie liet zijn sporen na in tal van opkomende markten. In China vond eind 2012 een leiderschapwisseling plaats in de regerende communistische partij. Het nieuwe leiderschap heeft zichzelf de opdracht gegeven om de economie van de Volksrepubliek om te vormen van exportgericht naar binnenlandse-consumptiegericht. Daarnaast hadden de nieuwe leiders af te rekenen met een speculatieve investeringsgolf in binnenlands vastgoed als gevolg van te ruime kredietverlening door de banken. In de verslagperiode kwamen de problemen in de Chinese financiële sector aan de oppervlakte. Een aantal schaduwbanken moest van de ondergang worden gered. Naast de reeds beschreven economische ontwikkelingen trok ook de burgeroorlog in Oekraïne een duidelijke wissel op de beleggingsomgeving. Hoewel Oekraïne in economisch opzicht op het wereldtoneel geen rol van betekenis speelt, is het land speelbal geworden in een geopolitiek conflict tussen Rusland en de Europese Unie. Het conflict in Oekraïne werd ingeleid door de weigering van de toenmalige president Janoekovytsj, naar verluidt onder druk van het Kremlin, om het Associatieverdrag met de Europese Unie te ondertekenen. Dit leidde tot een volksopstand die met name in de hoofdstad Kiev uitmondde in bloedvergieten. Nadat de president de hoofdstad was ontvlucht en de demonstranten een overgangsregering hadden benoemd die door Rusland niet werd erkend, annexeerden door Rusland aangestuurde milities het Oekraïense schiereiland Krim. De lokale bevolking sprak zich vervolgens in een in allerijl uitgeschreven referendum uit voor aansluiting bij Rusland. Na de succesvolle bezetting van Krim grepen in grote delen van Oost-Oekraïne de zelfverklaarde separatisten naar de wapens en begonnen een burgeroorlog tegen het Oekraïense overheidsleger. Deze strijd cumuleerde op 17 juli jl. in het neerhalen van vlucht MH 17, een toestel van Malaysia Airlines, waarbij alle 298 inzittenden het leven lieten. Deze vlucht was vier uur eerder vertrokken van Schiphol met als bestemming Kuala Lumpur. Onder de passagiers bevonden zich 196 Nederlanders. In reactie op de vermeende Russische betrokkenheid bij dit incident legden onder andere de Europese Unie en de Verenigde Staten handelssancties op aan Rusland. Als gevolg hiervan verzeilde de Russische economie in recessie en kwam de Russische roebel op de valutamarkten onder druk te staan. De economische problemen voor Rusland, een vooraanstaande olie- en gasexporteur, werden nog vergroot door de sterke daling van de olieprijs. De prijs van een vat Noordzee-olie (Brent) daalde, gemeten in euro, met 41%. Door de sterke uitbreiding van de olieproductie in de Verenigde Staten in de afgelopen jaren en de afnemende economische groei wordt de wereldoliemarkt momenteel gekarakteriseerd door overaanbod. Nadat OPEC eind november niet bereid bleek haar productie terug te schroeven om zo de prijsdaling te stelpen, raakte de olieprijs in een vrije val. In december daalde de prijs met 16% (in euro). Mede als gevolg van de dalende olieprijs en de nog steeds broze consumptieve bestedingen daalde de inflatie in de eurozone sterk in In december was er zelfs sprake van een daling van het algemene prijspeil met 0,2% (op jaarbasis). De ruime monetaire omstandigheden, de daling van de inflatie en de oplopende spanning in en rondom Oekraïne maakten dat de vraag naar staatsobligaties, een veilige haven voor beleggers, sterker was dan op basis van economische ontwikkelingen mocht worden verwacht. Ondanks het economische herstel in de Verenigde Staten daalde de kapitaalmarktrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In Nederland bedroeg het aanvangsrendement op een staatslening met een looptijd van tien jaar aan het einde van de verslagperiode nog slechts 0,68%. Uit cijfers van Global Financial Data blijkt dat de kapitaalmarktrente in Nederland sinds 1517 niet zo laag is geweest. De daling van de kapitaalmarktrente ging vanzelfsprekend gepaard met een stijging van de obligatiekoersen. Hierdoor steeg de Nederlandse staatsobligatie-index met maar liefst 11,5% in de verslagperiode. De dalende kapitaalmarktrente, in combinatie met het voorzettende economische herstel, leverde ook een goede voedingsbodem op voor aandelenbeleggingen. De onderlinge verschillen tussen de afzonderlijke regio s waren daarbij relatief bescheiden. Uit de tabel met beleggingsgraadmeters kan worden

11 10 JAARVERSLAG 2014 opgemaakt dat hedgefunds er per saldo, ondanks de stijgende aandelen en obligatiemarkten, niet in slaagden om een positief rendement te behalen voor hun participanten. De goudprijs kwam, gemeten in dollar, nauwelijks van zijn plaats. Dankzij de daling van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, leverde het aanhouden van goud voor eurobeleggers toch een positief rendement op. Rendement in 2014 in lokale valuta in euro MSCI World Index +7,7% +17,3% MSCI Europe Index +4,1% +4,1% S&P 500 Index ($) +11,4% +26,9% MSCI Emerging Markets Index +2,5% +8,7% Nederlandse staatsobligaties +11,5% +11,5% Europese bedrijfsobligaties +8,2% +8,2% HFRX Global Hedge Fund Index -0,6% -1,0% Goud ($) -1,7% +12,0% Olie, Brent ($) -48,3% -41,0% Op de valutamarkt deprecieerde de euro ruim 12% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze beweging werd in gang gezet door het besluit van ECB om haar officiële beleidstarieven te verlagen tot onder 0% en de aankondiging van het voornemen om een Europees obligatie-opkoopprogramma te ontwikkelen. De door directievoorzitter Draghi afgegeven indicatie dat de centrale bank de omvang van haar balans met circa miljard wil laten groeien, voedde gaandeweg de tweede helft van het jaar de speculaties dat ECB er niet aan zal ontkomen om in 2015, net als de Japanse centrale bank, staatsobligaties te gaan opkopen. Een maatregel die in het bestuur van ECB overigens voor grote verdeeldheid zorgt. De sterk afnemende inflatie maakt het echter waarschijnlijk dat de centrale bank additionele maatregelen zal moeten nemen om een langdurige daling van het prijspreil tegen te gaan. Dankzij het besluit van de Bank of Japan om de omvang van haar maandelijkse obligatie-aankopen uit te breiden, werd ook de Japanse yen opnieuw zwakker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. Gemeten over heel 2014 veranderde de yen-euro wisselkoers per saldo nauwelijks. Euro verzwakt aanzienlijk ten opzichte van Amerikaanse dollar Vreemde valuta per euro (Ultimo 2013 =100) Japanse yen Amerikaanse dollar Ontwikkelingen op de aandelenmarkten De MSCI World Index steeg in 2014, gemeten in lokale valuta, met 7,7%. De lage kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten, Europa en Japan in combinatie met de expansie van de wereldeconomie maakten dat de nieuw gecreëerde gelden hun weg bleven vinden naar de aandelenmarkten. Dit zorgde voor een prijsopdrijvend effect. Aandelen werden overigens niet alleen gekocht door beleggers. Ook het bedrijfsleven zelf opereerde duidelijk aan de koopzijde. De toename was het sterkst in Europa, waar het volume ten opzichte van 2013 meer dan verdubbelde. De grafiek op pagina 12 laat zien dat in alle regio s koerswinsten werden geboekt in Voor de opkomende markten scheelde het echter niet veel. Medio december stonden deze beurzen nog in het rood. De Europese aandelenmarkten presteerden met een koerswinst van 4,1% marginaal beter. Naast de koerswinst ontvingen beleggers natuurlijk ook dividend. Inclusief de bruto uitgekeerde dividenden bedroeg het rendement op Europese aandelen 7,5%

12 JAARVERSLAG Koersontwikkeling in lokale valuta (ultimo 2013 = 100) Aandelenmarkten sluiten 2014 met winst af Japan Verenigde Staten Europa Opkomende markten De Amerikaanse aandelenmarkten presteerden goed in De S&P 500 Index steeg, gemeten in lokale valuta, met 11,4%. De opkomende aandelenmarkten en de Europese aandelenmarkten bleven in 2014 duidelijk achter bij de MSCI World Index. Door de verzwakking van de Europese eenheidsmunt kon in euro echter toch een aantrekkelijk rendement worden behaald op aandelenbeleggingen in de opkomende markten. In het vierde kwartaal keerde de onrust op de aandelenmarkten terug. In korte tijd corrigeerden de aandelenmarkten tweemaal scherp. De scherpe daling van de olieprijs maakte beleggers onzeker. Hoewel de daling van de olieprijs doorgaans een positieve uitwerking heeft op de consumptieve bestedingen, kan dit ook negatieve bijeffecten opleveren. Sinds 2007 is er in de Verenigde Staten sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van zogenaamde shale olievelden en dit is daarmee voor de werkgelegenheid van belang geworden. Door de lage olieprijs dreigt een deel van deze velden echter uit productie te worden genomen, wat een verslechtering van de arbeidsmarkt en daarmee de economische activiteit tot gevolg kan hebben. De aandelenmarkten herstelden echter steeds snel nadat de Federal Reserve en ECB beleggers geruststellende signalen gaven over het toekomstige monetaire beleid. Ontwikkelingen op de obligatiemarkten Ondanks het feit dat de macro-economische omstandigheden in de Verenigde Staten sterk verschillen met die in de eurozone, ontwikkelde de kapitaalmarktrente aan beide zijden van de Atlantische oceaan zich vrijwel identiek. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten vervlakte de termijnstructuur, voornamelijk als gevolg van een daling van de lange rente. De Nederlandse kapitaalmarktrente daalde in de verslagperiode van 2,23% naar 0,68% en eindigde daarmee op een all time low. De Amerikaanse kapitaalmarktrente daalde gelijktijdig met 86 basispunten naar 2,17%. Kapitaalmarktrente daalt Kapitaalmarktrente in % NL 2 jaar NL 10 jaar VS 2 jaar VS 10 jaar Binnen de eurozone namen de renteverschillen tussen de Zuid-Europese zwaargewichten, Spanje en Italië, en de kernlanden Duitsland en Frankrijk verder af. Opvallend is wel dat de renteopslag die de Italiaanse overheid moet bieden om zich zelf te kunnen financieren, vanaf het tweede kwartaal uit de pas begon te lopen bij die van de Franse overheid. Beleggers lijken zich niet geheel comfortabel te voelen met de inspanningen die minister-president Matteo Renzi zich getroost om in Brussel steun te vinden voor zijn lossere interpretatie van het Groei- en Stabiliteitspact (Verdrag van Maastricht). Aangezien de Italiaanse staatsschuld qua omvang reeds 133% van het Italiaanse bruto binnenlands product bedraagt, is het land niet immuun voor de tucht van de markt

13 12 JAARVERSLAG 2014 Renteopslag (10 jaar) in % Verloop renteopslag versus Duitse overheid (10 jaar) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Nederland Frankrijk Spanje Italië Vooruitzichten Er is een aantal trends waar te nemen dat de beleggingsomgeving de komende jaren zal vormgeven. Zo zal het verlagen van de schuldenlast als percentage van het bruto binnenlands product een belangrijke uitdaging blijven voor de overheden in Europa en de Verenigde Staten. Dit zal in deze landen een rem zetten op de ontwikkeling van de binnenlandse vraag. Als gevolg hiervan zullen de sneller groeiende opkomende landen aan economische invloed blijven winnen. Parallel hieraan zal er een herschikking van de internationale handelsstromen plaatsvinden. China zal zijn positie als werkplaats voor de rest van de wereld geleidelijk gaan verliezen. Daar staat dan wel tegenover dat de binnenlandse consumptie de nieuwe groeimotor wordt voor de Volksrepubliek. Van deze trend zullen ons inziens de nodige Westerse ondernemingen weten te profiteren. Ook de handelsbalans van de Verenigde Staten zal de komende jaren meer in evenwicht geraken. Door de grootschalige winning van schaliegas en olie zijn de Verenigde Staten minder afhankelijk geworden van olie uit het Midden-Oosten. Daarnaast is de concurrentiepositie van de Amerikaanse arbeider de afgelopen jaren sterk verbeterd. Voor steeds meer ondernemingen zal het daarom lonen om de productie te verplaatsen naar de belangrijkste afzetmarkt ter wereld, de Verenigde Staten. Deze trends zorgen ervoor dat het Chinese spaaroverschot en de Amerikaanse schuldpositie zullen nivelleren. Dit maakt een evenwichtigere ontwikkeling van de wereldeconomie mogelijk. Bovenstaande trends zorgen ervoor dat wij de beleggingsomgeving voor de komende jaren als kansrijk kwalificeren. Vanzelfsprekend zijn er ook risico s. Het opnieuw oplaaien van de eurocrisis zou voor onrust kunnen zorgen op de aandelenmarkten en bovendien de verhoudingen binnen de Europese Unie kunnen verstoren. Daarnaast zou de escalatie van een geopolitiek conflict, bijvoorbeeld Japan/China of Rusland/Europese Unie, mogelijk tijdelijk roet in het eten kunnen gooien. Een groter risico, voor beleggers althans, wordt waarschijnlijk gevormd door het feit dat de prijs van geld (lees de rente) in de Westerse wereld de afgelopen vijfenhalf jaar kunstmatig is gedrukt door de monetaire autoriteiten. Wanneer beleggers echter rekening gaan houden met een naderend einde van de ruim geld politiek van de Federal Reserve, zou dit een opwaarts effect op de kapitaalmarktrente kunnen hebben. Dit zou vanzelfsprekend koersverliezen opleveren voor obligatiebeleggingen, maar omdat de financiële markten communicerende vaten zijn, zou dit ook kunnen leiden tot koersverliezen op andere financiële activa. Het risico van een significante rentestijging achten wij op de korte termijn klein. De Federal Reserve lijkt vooralsnog vastberaden om de geldmarktrente nog ten minste tot eind 2015 zeer laag te houden. ECB en de Bank of Japan hebben in de tweede helft van 2014 juist nog extra gas gegeven en lijken nog lang niet toe aan het beëindigen van deze maatregelen. Het liquiditeitsbeeld voor de financiële markten blijft daarmee gunstig. Een licht economisch herstel, in combinatie met een toenemend vertrouwen onder beleggers, levert ons inziens een goede voedingsbodem op voor rendement. Prestatievergoeding Op grond van de fondsvoorwaarden en de beleggingsresultaten van 2014 bedroeg de reservering voor outperformance fees per 31 december 2014: (per 31 december 2013: ). De gereserveerde outperformance fee per ultimo boekjaar wordt pas betaalbaar gesteld nadat de betreffende jaarrekening door de aandeelhouders is vastgesteld.

14 JAARVERSLAG Juridische fusie Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. Op 21 juli 2014 zijn Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. en Optimix EuroRente Fonds N.V. juridisch gefuseerd met Optimix Investment Funds N.V. Beide Fondsen zijn sindsdien als afzonderlijke subfondsen onderdeel van de fondsenparaplu Optimix Investment Funds N.V. Om de fusie mogelijk te maken is op 21 juli 2014 tevens de verdeling van het maatschappelijk kapitaal middels een statutenwijziging aangepast. Bovendien zijn de statuten daarbij aangepast aan de gewijzigde wet- en regelgeving. Wijziging voorwaarden Op 1 augustus 2014 zijn de voorwaarden van Optimix Investment Funds middels een prospectuswijziging aangepast. Als gevolg hiervan zijn onder andere het beleggingsbeleid en de benchmark van Optimix Income Fund gewijzigd. Ook is KAS Trust & Depositary Services aangesteld als AIFM-bewaarder voor de vennootschap. De kosten van de bewaarder worden rechtstreeks ten laste van het resultaat van de subfondsen gebracht. Per 1 augustus jl. is tevens de vaste beheervergoeding van Optimix Emerging Markets Fund en Optimix Wereld Aandelen Fonds verlaagd naar 0,96% per jaar. De vaste beheervergoeding van Optimix EuroRente Fonds is gelijktijdig verlaagd naar 0,48%. De benchmark van Optimix America Fund heeft als gevolg van een samenvoeging van twee ishares trackers een technische aanpassing ondergaan. De benchmark van Optimix Wereld Aandelen Fonds is veranderd in een ishares-tracker op de MSCI World Index. Het prospectus van Optimix Investment Funds kunt u vinden op en zenden wij u op verzoek kosteloos toe. vastgesteld. Deze code is opgesteld aan de hand van 10 algemene principes en geldt voor alle leden van DUFAS. Ook niet-leden worden uitgenodigd om de code vrijwillig te onderschrijven. Optimix Vermogensbeheer N.V. was betrokken bij de oprichting van DUFAS en is sindsdien lid. Daarnaast was Optimix Vermogensbeheer betrokken bij de totstandkoming van de Code Vermogensbeheerders. Optimix Vermogensbeheer onderschrijft de uitgangspunten van de Code Vermogensbeheerders en verklaart hierbij dat haar bedrijfsvoering voldoet aan hetgeen in deze code is vastgelegd. Daarnaast heeft Optimix Vermogensbeheer in 2014 op basis van de Code Vermogensbeheerders het initiatief genomen om tot een verbod te komen op het gebruik van gerealiseerde en/of geprognosticeerde rendementen in reclameuitingen van beleggingsdiensten en producten. De Code Vermogensbeheerders kunt u raadplegen op de website van DUFAS (www.dufas.nl). AIFM-vergunning AFM heeft op 22 juli 2014 een AIFM-vergunning verstrekt aan Optimix Vermogensbeheer N.V. Kas Trust & Depositary B.V. is per 22 juli 2014 aangesteld als AIFM-bewaarder van de vennootschap. Code Vermogensbeheerders Op 1 oktober 2014 heeft de algemene ledenvergadering van de Dutch Fund and Asset Management Association ( DUFAS ) een gedragscode voor vermogensbeheerders

15 14 JAARVERSLAG 2014 Verantwoord beleggingsbeleid Verantwoord beleggingsbeleid Optimix Vermogensbeheer N.V. erkent haar verantwoordelijkheden als gedelegeerd belegger in beursgenoteerde effecten en andere beleggingsproducten. Optimix heeft als vermogensbeheerder de morele plicht om maatschappelijke verantwoordelijkheid na te streven. De onderneming heeft hiertoe een beleid ( verantwoord beleggingsbeleid ) opgesteld. Visie De doelstelling van het vermogensbeheer door Optimix is het maximaliseren van financiële winsten in overeenstemming met het cliëntprofiel en rekening houdend met risico s in brede zin. In dit proces neemt Optimix de discretionaire verantwoordelijkheid op zich als het gaat om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent dat Optimix rekening houdt met financiële én met nietfinanciële overwegingen die invloed kunnen hebben op de uiteindelijke keuze van beleggingen. Beleid De strategie van Optimix is het maximeren van financiële rendementen binnen een raamwerk van beleggingen dat zich laat verenigen met de verantwoordelijkheid die Optimix draagt. In het beleggingsbeleid wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast wordt rekening gehouden met internationaal aanvaarde principes en internationale verdragen. Centraal binnen het verantwoord beleggingsbeleid staan de tien UN Global Compact Principles. Deze principes verwijzen naar de Universal Declaration of Human Rights, RIO Declaration on Environment and Development, United Nations Convention against Corruption en de International Labour Organization s Declaration of Fundamental Principles and Right at Work. Deze uitgangspunten in het verantwoord beleggingsbeleid worden toegepast op de directe beleggingen in effecten. Uitvoering Optimix heeft op basis van de tien UN Global Compact Principles concrete noncompliant criteria geformuleerd. Deze criteria hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. In opdracht van Optimix analyseert een gespecialiseerd bureau Sustainalytics op kwartaalbasis het voor Optimix relevante beleggingsuniversum op deze noncompliant criteria. Het resultaat is een lijst van bedrijven die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles. Valt te verwachten dat een geselecteerd bedrijf zijn gedrag niet wil veranderen, dan zal Optimix (indien van toepassing) de beleggingen in door dit bedrijf uitgegeven effecten afstoten. Uiteraard zal Optimix, zolang de noncompliant situatie voortduurt, niet (meer) beleggen in door dit bedrijf uitgegeven effecten. Noncompliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van controversiële wapens, zoals anti-persoonsmijnen en clusterwapens. Dergelijke bedrijven handelen in strijd met Principe 2 van de UN Global Compact Principes. Dit principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om schending van mensenrechten te voorkomen. Ieder kwartaal laten wij Sustainalytics ons gehele beleggingsuniversum en alle posities waarin wij beleggen, toetsen op compliance met de UN Global Compact Principles. We laten zowel alle directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties als beleggingen via externe managers toetsen door Sustainalytics. Hiermee is sprake van een 100% toetsing van ons duurzame beleggingsbeleid. De samenwerking met Sustainalytics geeft Optimix tevens de mogelijkheid om collectief druk uit te oefenen op ondernemingen om zich te verbeteren. Daar waar Optimix 5% of meer van het uitstaande aandelenkapitaal van een noncompliant bedrijf in beheer heeft, zullen wij zelf met deze bedrijven in dialoog gaan. Dit laat onverlet dat wij van een dergelijke positie afstand zullen doen. Verantwoording In het vierde kwartaal heeft Sustainalytics de onderneming GlaxoSmithKline aangemerkt als noncompliant. Naar aanleiding van deze wijziging hebben wij de belegging in aandelen GlaxoSmithKline binnen Optimix Europe Fund vervolgens verkocht. Sustainalytics heeft een analyse verricht op alle beleggingen binnen ons belegbare universum. Het belegbare universum bestaat uit alle posities in relevante

16 JAARVERSLAG benchmarks, alle directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties en alle beleggingen via externe managers. Het totale geanalyseerde universum bestond uit 6010 titels. Op basis van de analyse van Sustainalytics kunnen wij vaststellen dat er gedurende 2014 (buiten GlaxoSmithKline) niet direct is belegd in aandelen en bedrijfsobligaties die als non-compliant kunnen worden aangemerkt.

17 16 JAARVERSLAG 2014 Optimix America Fund Inleiding De intrinsieke waarde per aandeel Optimix America Fund steeg gedurende de verslagperiode met 29,6% tot 16,64. De referentie-index van het Fonds, ishares Core S&P 500 Index UCITS ETF gemeten in euro, steeg in dezelfde periode met 30,53%. De Amerikaanse aandelenmarkten presteerden daarmee beter dan die van Japan, Europa en de opkomende economieën. Het rendement op Amerikaanse aandelenbeleggingen werd overigens in sterke mate positief beïnvloed door de appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Marktomgeving De Amerikaanse aandelenmarkten kwamen schoorvoetend uit de startblokken. Pas in het tweede kwartaal werd de weg omhoog hervonden. Het koersverloop weerspiegelde daarmee de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. De door het Amerikaanse bedrijfsleven gerapporteerde kwartaalresultaten over het eerste kwartaal, welke doorgaans in de maanden april en mei worden gepubliceerd, lieten een duidelijke verbetering zien ten opzichte van de winstcijfers van het vierde kwartaal 2013, welke in januari en februari werden gepubliceerd. Tegen deze constructieve achtergrond begonnen de Amerikaanse aandelenmarkten vanaf april aan een heuse rally. De Federal Reserve stutte het vertrouwen van beleggers door deze te verzekeren dat het aantrekken van de economie niet op korte termijn tot een renteverhoging zou leiden. In de tweede helft van de verslagperiode won het economische herstel duidelijk aan kracht. De werkloosheid daalde gedurende de verslagperiode van 6,7% naar 5,6%. Mede gevoed door het economische momentum won de Amerikaanse dollar aan kracht gedurende verslagperiode. De appreciatie van de dollar en de sterke daling van de olieprijs hadden een dempend effect op de inflatie in de Verenigde Staten. Het monetaire beleid was, ondanks het beëindigen van het QE3-programma, gedurende het hele jaar als zeer ruim te kwalificeren. Beleggingsbeleid Optimix America Fund heeft een beleggingsbeleid dat gericht is op het anticiperen op veranderingen in de conjunctuurcyclus. Door analyse van macrofactoren en de duiding van mogelijke gevolgen op financiële markten speelt het Fonds in op de beleggingskansen die met veranderende economische omstandigheden gepaard gaan. Dit top down geïnspireerde beleggingsbeleid wordt gecomplementeerd door een door Optimix zelf ontwikkelde bottom up aandelenselectiemethode. Met deze methode wordt het universum van Amerikaanse aandelen gefilterd op basis van een winstgevendheidsmaatstaf en een waarderingsmaatstaf. In 2014 hebben zowel de bottom up benadering als de top down benadering van het beleggingsproces positief bijgedragen aan het resultaat van het Fonds, al was de mate waarin bescheiden. Als gevolg van koersdalingen van de op de laatste handelsdag, welke in de verslagperiode wel in de beleggingen van het Fonds maar niet in de waarde van de referentie-indextracker doorwerkten, is het jaar 2014 echter formeel met lichte underperformance afgesloten. Vooruitzichten Het conjuncturele herstel zal de winstontwikkeling van het Amerikaanse bedrijfsleven ook in 2015 positief beïnvloeden. Ondernemingen in de energiesector zullen als gevolg van de sterk gedaalde olieprijs echter margedruk ondervinden. De aandelenkoersen van deze ondernemingen zijn in de tweede helft van het jaar dan ook sterk gedaald. Zoals vaak ligt overdrijving op de loer. Een verdere daling van de olieprijs lijkt inmiddels dan ook al ingeprijsd. Op basis van de productiekosten van een vat ruwe olie denken wij dat de lange termijn prijs van olie boven $ 50 per vat zal liggen. De energiesector is wat ons betreft dan ook koopwaardig. De daling van de olieprijs zal overigens een duidelijk positief effect hebben op de consumptieve bestedingen en daarmee op de economische groei. Tegen de achtergrond van robuuste economische groei zal de Amerikaanse centrale bank in 2015 waarschijnlijk beginnen met het verhogen van haar officiële tarief, zij het mondjesmaat. Omdat deze verandering in het monetaire beleid al medio 2014 kenbaar is gemaakt aan beleggers, denken wij dat het effect op het beleggerssentiment beperkt zal zijn. De divergentie tussen het monetaire beleid in de Verenigde Staten en de eurozone maakt echter dat de Amerikaanse dollar verder zal kunnen stijgen versus de euro. Voor Optimix America Fund zou dit in een positief wisselkoerseffect kunnen resulteren.

18 JAARVERSLAG Kerngegevens Optimix America Fund (alle bedragen luiden in euro) Over het boekjaar: Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen beleggingen Overige baten en lasten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultaat Ultimo boekjaar: Beleggingen Totaal activa Eigen vermogen Aantal bij derden uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 16,64 12,84 10,29 9,36 8,61 Beurskoers per aandeel 16,69 12,79 10,03 9,48 8,67 % stijging (daling) intrinsieke waarde 29,60% 24,78% 9,94% 8,71% 23,53% % stijging (daling) beurskoers 30,49% 27,52% 5,80% 9,34% 23,50% % stijging (daling) ishares Core S&P 500 Index UCITS ETF (tot ultimo 2013: S&P 500 Index) Index in euro 30,53% 23,99% 11,67% 3,34% 20,62% Portefeuilleverdeling naar sectoren ultimo 2014 Beleggingsresultaat intrinsieke waarde laatste vier kwartalen 6,0% Energie 1,4% Grondstoffen 12,3% Industrie- en kapitaalgoederen 4,5% Niet-cyclische consumentengoederen 21,5% Cyclische consumentengoederen 12,0% Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 13,8% Financieel 28,1% Informatie technologie 0,2% Telecommunicatie 0,2% Nutsbedrijven 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Optimix America Fund Benchmark 1,5 1,8 4,1 6,1 11,8 10,0 9,8 9,8 0% 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV

19 18 JAARVERSLAG 2014 Optimix Wereld Aandelen Fonds Inleiding De intrinsieke waarde per aandeel Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. steeg, inclusief het in juni uitgekeerde dividend van 0,39 per aandeel, met 20,0%. Het Fonds presteerde hiermee gelijk aan zijn referentieindextracker, ishares MSCI World UCITS ETF. Tot 1 augustus jl. was de benchmark van het Fonds MSCI World Index (TR) in euro. Marktomgeving Hoewel 2014 uiteindelijk een bovengemiddeld hoog rendement zou brengen, begonnen de aandelenmarkten weifelend aan het jaar. De oplaaiende burgeroorlog in Oekraïne, en de hiermee samenhangende geopolitieke spanningen tussen de Europese Unie en Rusland, zorgden in de eerste maanden van het jaar al voor onrust. Hoewel deze spanningen het gehele jaar op de achtergrond aanwezig bleven, begonnen beleggers in het tweede kwartaal meer aandacht te krijgen voor de aantrekkende economische groei in de Verenigde Staten. Het optimisme werd gedurende het jaar verder gevoed door onorthodoxe monetaire beleidsmaatregelen van ECB. De verlaging van haar officiële depositotarief tot -0,2%, een nieuwe leenfaciliteit gericht op het middenen kleinbedrijf en een obligatie-opkoopprogramma, toonden aan dat ECB een duidelijk pro-groei beleid gaat voeren. In de tweede helft van het jaar daalde de olieprijs scherp. Hierdoor kwamen met name de aandelenkoersen van ondernemingen uit de energiesector onder druk te staan. De belangrijkste beursgraadmeters sloten 2014 uiteindelijk met winst af. De verzwakking van de euro, met name ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zorgde bovendien voor aanzienlijke valutaire meewind. Beleggingsbeleid Aan het begin van het jaar waren in de portefeuille accenten aanwezig op Europese en Japanse aandelen. Amerikaanse aandelen waren daarentegen relatief ondervertegenwoordigd. Gaandeweg het jaar werden deze accenten echter verminderd en werden per saldo Amerikaanse aandelen gekocht. Amerikaanse aandelen zijn weliswaar qua waardering relatief minder aantrekkelijk maar voegen wel een defensieve kwaliteit aan de portefeuille toe, mede vanwege de extra blootstelling naar de Amerikaanse dollar. Gaandeweg het jaar werden ook de opkomende aandelenmarkten uitgebreid binnen de portefeuille. Het geleidelijk afbouwen van Europese aandelenbeleggingen bleek een goede beslissing. Het economisch herstel in de eurozone stagneerde in de zomermaanden als gevolg van de door de Europese Unie afgekondigde handelsbeperkingen ten aanzien van Rusland. De Japanse aandelenmarkt presteerde beduidend beter. In het derde kwartaal werden nieuwe monetaire maatregelen aangekondigd om Abenomics van nieuw elan te voorzien. De verzwakking van de Japanse yen miste zijn positieve uitwerking op de Japanse aandelenkoersen niet. Het relatieve beleggingsresultaat van de portefeuille werd daarnaast positief beïnvloed door de bijdrage van het kwantitatieve aandelenselectiemodel. Het model heeft in de verslagperiode een voorkeur getoond voor aandelen in de sectoren duurzame consumptiegoederen en informatietechnologie en selecteerde relatief weinig ondernemingen uit de energiesector. Vooruitzichten Op basis van geschatte bedrijfswinsten voor komend jaar bedraagt de koerswinstverhouding van MSCI World Index 15,5x (2015). Een niveau dat gezien de lage kapitaalmarktrente als redelijk bestempeld kan worden. De beleggingsomgeving is ons inziens nog steeds gunstig voor aandelenbeleggingen. De economische groei in de G7-landen zal in 2015 zeer waarschijnlijk een positieve impuls krijgen door de sterk gedaalde olieprijs. Daarnaast zijn de monetaire omstandigheden in de Verenigde Staten, Japan en Europa nog steeds zeer ruim. Hoewel wij goede kansen zien voor de aandelenmarkten, zullen er waarschijnlijk, net als in 2014, ook onrustige perioden zijn. Het kenterende monetaire beleid van de Federal Reserve en de geopolitieke spanningen in het Midden- Oosten en Oekraïne maken dat de volatiliteit op de beurzen plots kan terugkeren. Portefeuilleverdeling naar regio ultimo ,5% Noord-Amerika 23,8% Europa 9,4% Azië 2,3% Overige

20 JAARVERSLAG Kerngegevens Optimix Wereld Aandelen Fonds (alle bedragen luiden in euro) Over het boekjaar: Opbrengsten uit beleggingen Waardeveranderingen beleggingen ( ) Overige baten en lasten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultaat ( ) Ultimo boekjaar: Beleggingen Totaal activa Eigen vermogen Aantal bij derden uitstaande aandelen Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 28,75 24,28 20,01 18,39 19,06 Beurskoers per aandeel 28,84 24,19 19,72 18,3 19,12 Uitgekeerd dividend per aandeel 0,39 0,34 0,3 0,35 0,35 % stijging (daling) intrinsieke waarde* 20,02% 23,0% 10,4% -1,7% 15,3% % stijging (daling) beurskoers* 20,84% 24,4% 9,4% -2,5% 15,5% % stijging (daling) ishares MSCI World UCITS ETF 20,02% * Inclusief uitgekeerd dividend Portefeuilleverdeling naar sectoren ultimo ,0% Energie 1,6% Grondstoffen 10,1% Industrie- en kapitaalgoederen 10,1% Niet-cyclische consumentengoederen 22,0% Cyclische consumentengoederen 9,2% Pharma/Biotech/Gezondheidszorg 20,4% Financieel 15,4% Informatie technologie 3,4% Telecommunicatie 0,8% Nutsbedrijven Beleggingsresultaat intrinsieke waarde laatste vier kwartalen 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Optimix Wereld Aandelen Fonds Benchmark 1,3 1,2 3,9 5,6 7,0 6,3 7,0 5,6 0% 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds TDV Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds TDV 44e Boekjaar Stichting Pensioenfonds TDV Zutphenseweg 51 Postbus 318 7400 AH Deventer Telefoon: 0570-682116 Fax: 0570-682019 Website: www.sptdv.nl Handelsregister

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2014 INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De financiële markten in het tweede kwartaal van 2014 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014

VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VERSLAG VERANTWOORD BELEGGEN ABP 2014 VOORWOORD Vernieuwen om voorop te blijven lopen Aandacht voor mens, milieu en de manier waarop ondernemingen bestuurlijk zijn georganiseerd, speelt al jarenlang een

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie

Meesterlijke selectie. Uitgave 2 e kwartaal 2014. Beleggingsstrategie Meesterlijke selectie Uitgave 2 e kwartaal 2014 Beleggingsstrategie Maart 2014 Vooruitzichten tweede kwartaal 2014 Meesterlijke selectie Het grootste deel van 2014 ligt nog voor ons. Wat ons betreft biedt

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie