Enquête toekomstagenda 2013 t/m wijk de Naald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête toekomstagenda 2013 t/m 2016 - wijk de Naald"

Transcriptie

1

2 Zoveel zielen, zoveel zinnen. Als ruim 200 wijkbewoners een enquête invullen waar ook nog een aantal open vragen in zitten kunnen we dit in de vele antwoorden op de open vragen verwachten. Maar toch: er is in de resultaten van de enquête een duidelijke lijn te vinden: VERKEER. Maar eerst: wie hebben de enquête ingevuld? De meerderheid was man, 2/3 was boven de 45 jaar, 2/3 heeft geen kinderen in huis, 86% woont samen, waarbij we dan maar aannemen dat die mannelijke meerderheid ook namens de partner de enquête invulde, voor zover die het zelf niet deed. In hoeverre deze gegevens overeenstemmen met de demografie van onze wijk weet ik niet, maar enigszins representatief kunnen we de groep respondenten toch wel noemen. We kunnen de vragen verdelen in twee groepen: die betreffende bedreigingen, zwakke punten, en die betreffende kansen, sterke punten. Vier van de vijf zwakke punten in de wijk waar meer dan 50% van de bewoners het (zeer) mee eens was betroffen het verkeer: overlast doorstroomassen (59%), onvoldoende inrichting en handhaving van 30 km zones (55% en 69%), gevaarlijke kruisingen (52%). Het vijfde punt betrof te weinig plek voor jongeren (59%). Ook bij de bedreigingen was verkeer de topper met verkeersdruk op de ring (73%) en parkeerdruk (58%). Bij de open vragen was verkeer ook een veel genoemd onderwerp: Bij de vragen naar meer bedreigingen en naar aanvullende punten ( de laatste vraag) was verkeer de topper: totaal ging ongeveer de helft van de opmerkingen over verkeer, met als toppers het (niet) handhaven van de 30 km zones, gebruik van sluiproutes, parkeerproblemen, de ringweg en de Koninginnelaan. Een gering aantal respondenten bleek een tegengestelde mening te hebben: juist minder 30 km zones en minder verkeersdrempels werden gewenst! Er waren natuurlijk ook ideeën over het oplossen van een aantal problemen: inrichten van woonerven, 30 km op de Koninginnelaan of de Anklaarseweg enz. Als wijkraad zullen we natuurlijk aandacht aan deze problemen en vragen besteden, maar er zijn ook oplossingen die bij u als bewoner van de wijk liggen: het meeste verkeer in onze wijk veroorzaakt u zelf, harder dan 30 km rijden wordt ook veel door u als bewoners gedaan! De racers op de Zwolseweg of Soerenseweg bent u vaak zelf! Laten we ook zelf met ons allen de wijk goed leefbaar houden door ons aan de regels te houden, en niet wachten tot de politie u, op uw eigen aandringen, bonnen geeft! Overige punten waar u in de enquête aandacht voor vroeg waren van sociale aard: samenstelling van de bevolking (veroudering, weinig jeugd), drugsoverlast. En de vraag naar speelplekken voor kinderen (en hangplek voor ouderen!) kwam een aantal keren voor. De woonomgeving vroeg ook aandacht: verstening van de tuinen, opvulling van open plekken in de wijk waardoor het groene karakter bedreigd wordt, huizen die kantoorpanden worden. Verder waren er een aantal opmerkingen over geluidshinder van laagvliegende vliegtuigjes. Maar genoeg geklaagd: we gaan verder met de sterke punten en de kansen voor de wijk: De grote meerderheid is het (zeer) eens met de genoemde kansen in de wijk, waarbij de ontwikkellocaties passend invullen op kop gaat. Men is het ook (zeer) eens met de stelling dat er weinig overlastgevende bedrijven in de wijk zijn en dat de verkeers- en bereikbaarheids problematiek het meest serieus is. Over het terugdringen van overlastgevende bedrijven hadden velen geen mening. Bij de in de open vragen genoemde kansen viel het aantal opmerkingen over het verbeteren van het winkelaanbod op met kritiek op de vele doublures in het winkelaanbod. Maar laten we (zeer) positief eindigen: ruim 92 % is (zeer) positief over de wijk, slechts 2,9% negatief. Toch verwacht liefst 21% dat de wijk in de toekomst nog beter zal worden, 13 % verwacht een verslechtering en de rest dus geen verbetering of verslechtering. De volledige uitslag (aantallen / percentages) is te vinden op de website: of te bestellen bij de secretaris per of telefoon:

3 Wat is uw geslacht? Man Vrouw Respons percentage Respons aantal 61,8% ,2% Wat is uw geslacht? Man Vrouw

4 Hoe oud bent u? Jonger dan 25 jaar Tussen de 25 en 45 jaar Tussen de 46 en 65 jaar Ouder dan 65 jaar Respons percentage Respons aantal 1,5% 3 31,7% 63 41,7% 83 25,1% Hoe oud bent u? Jonger dan 25 jaar Tussen de 25 en 45 jaar Tussen de 46 en 65 jaar Ouder dan 65 jaar

5 Hoe is uw huishouden samengesteld? Respons percentage Respons aantal 9,5% 19 3,0% 6 53,8% ,2% 64 1,0% 2 Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen Alleenstaand met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen Inwonend bij ouders/verzorgers Anders 0,5% Hoe is uw huishouden samengesteld? Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen Alleenstaand met thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend zonder thuiswonende kinderen Gehuwd of samenwonend met thuiswonende kinderen Inwonend bij ouders/verzorgers Anders

6 Dit lijken ons de sterke punten van Apeldoorn Noordwest. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Apeldoorn Noordwest... Zeer eens Percentage Eens Percentage Neutraal Percentage Oneens Percentage Zeer oneens Percentage Respons aantal is mooi door de bebouwing is mooi door het groen heeft goed onderhouden huizen heeft groen dat goed wordt onderhouden kent een goede ligging heeft een goed imago heeft bewoners die gehecht zijn aan hun wijk heeft bewoners die zich mede-verantwoordelijk voelen heeft bewoners die een groot probleemoplossend heeft bewoners die initiatiefrijk zijn heeft veel cultuurhistorisch interessante plekken, kunst heeft een ruim en gevarieerd voorzieningenaanbod kent geen verloedering 26 14,4% ,4% 32 17,8% 5 2,8% 1 0,6% ,0% ,2% 22 12,2% 3 1,7% 0 0,0% ,7% ,9% 43 23,9% 1 0,6% 0 0,0% ,5% ,9% 56 31,3% 6 3,4% 0 0,0% ,5% ,8% 11 6,1% 0 0,0% 1 0,6% ,7% ,6% 19 10,6% 1 0,6% 1 0,6% ,5% ,0% 34 18,8% 1 0,6% 2 1,1% ,7% 88 48,9% 73 40,6% 4 2,2% 3 1,7% ,2% 28 15,6% ,7% 11 6,1% 4 2,2% ,2% 40 22,5% ,3% 13 7,3% 3 1,7% ,4% ,9% 35 19,6% 1 0,6% 1 0,6% ,4% 86 48,0% 66 36,9% 18 10,1% 3 1,7% ,9% 86 48,3% 55 30,9% 25 14,0% 5 2,8% Dit lijken ons de sterke punten van Apeldoorn Noordwest. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Apeldoorn Noordwest Zeer oneens Oneens Neutraal Zeer eens Eens is mooi door de bebouwing is mooi door het groen heeft goed onderhouden huizen heeft groen dat goed wordt onderhouden kent een goede ligging heeft een goed imago heeft bewoners die gehecht zijn aan hun wijk heeft bewoners die zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid heeft bewoners die een groot probleemoplossend vermogen hebben heeft bewoners die initiatiefrijk zijn heeft veel cultuurhistorisch interessante plekken, kunst en monumenten heeft een ruim en gevarieerd voorzieningenaanbod kent geen verloedering

7 Wat vindt u de meest sterke punten van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. Respons percentage Respons aantal Apeldoorn Noordwest is mooi door de bebouwing 36,9% 66 Apeldoorn Noordwest is mooi door het groen 45,8% 82 De huizen in Apeldoorn Noordwest worden goed 12,8% 23 Het groen in Apeldoorn Noordwest wordt goed 6,7% 12 Apeldoorn Noordwest kent een goede ligging 65,4% 117 Apeldoorn Noordwest heeft een goed imago 32,4% 58 De bewoners van Apeldoorn Noordwest zijn gehecht aan 27,4% 49 Bewoners in Noordwest voelen zich 3,9% 7 Bewoners in Noordwest hebben een groot 1,7% 3 Bewoners in Noordwest zijn initiatiefrijk 0,0% 0 Apeldoorn Noordwest heeft veel cultuurhistorisch 34,6% 62 Apeldoorn Noordwest heeft een ruim en gevarieerd 5,0% 9 Apeldoorn Noordwest kent geen verloedering 11,7% ,0% Wat vindt u de meest sterke punten van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Apeldoorn Noordwest is mooi door de bebouwing Apeldoorn Noordwest is mooi door het groen De huizen in Apeldoorn Noordwest worden goed onderhouden Het groen in Apeldoorn Noordwest wordt goed onderhouden Apeldoorn Noordwest kent een goede ligging Apeldoorn Noordwest heeft een goed imago De bewoners van Apeldoorn Noordwest zijn gehecht aan hun wijk Bewoners in Noordwest voelen zich medeverantwoordelijk Bewoners in Noordwest hebben een groot probleemoplossend Bewoners in Noordwest zijn initiatiefrijk Apeldoorn Noordwest heeft veel cultuurhistorisch interessante plekken, Apeldoorn Noordwest heeft een ruim en gevarieerd voorzieningenaanbod Apeldoorn Noordwest kent geen verloedering

8 Dit lijken de zwakke punten. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Apeldoorn Noordwest... heeft weinig winkels heeft weinig supermarkten heeft weinig plek voor jongeren heeft overlast van de grote doorstroomassen heeft 30 km zones die onvoldoende zijn ingericht heeft 30 km zones die onvoldoende gehandhaafd worden heeft wegen, fietspaden en trottoirs die onvoldoende heeft kruisingen waarbij de verkeersveiligheid heeft attracties en evenementen waarbij de parkeerdruk heeft een leeftijdsopbouw van bewoners die heeft bewoners die relatief kleine problemen snel als een Zeer eens Percentage Eens Percentage Neutraal Percentage Oneens Percentage Zeer oneens Percentage Respons aantal 14 7,9% 47 26,4% 45 25,3% 64 36,0% 8 4,5% ,4% 40 22,6% 41 23,2% 78 44,1% 12 6,8% ,9% 83 46,9% 68 38,4% 5 2,8% 0 0,0% ,3% 74 41,3% 51 28,5% 19 10,6% 4 2,2% ,5% 57 32,0% 51 28,7% 23 12,9% 7 3,9% ,2% 60 33,5% 37 20,7% 14 7,8% 5 2,8% ,4% 56 31,3% 53 29,6% 43 24,0% 3 1,7% ,2% 53 30,1% 50 28,4% 31 17,6% 3 1,7% ,4% 35 19,9% 78 44,3% 45 25,6% 5 2,8% ,6% 56 31,5% 76 42,7% 31 17,4% 5 2,8% ,1% 22 12,4% ,8% 37 20,9% 5 2,8% Dit lijken de zwakke punten. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? Apeldoorn Noordwest Zeer eens Eens Neutraal Oneens 60 Zeer oneens heeft weinig winkels heeft weinig supermarkten heeft weinig plek voor jongeren heeft overlast van de grote doorstroomassen heeft 30 km zones die onvoldoende zijn ingericht heeft 30 km zones die onvoldoende gehandhaafd worden heeft wegen, fietspaden en trottoirs die onvoldoende onderhouden heeft kruisingen waarbij de verkeersveiligheid onvoldoende is heeft attracties en evenementen waarbij de parkeerdruk te hoog is heeft een leeftijdsopbouw van bewoners die onevenwichtig is: veel ouderen heeft bewoners die relatief kleine problemen snel als een groot probleem zien

9 Wat vindt u de meest zwakke punten? U mag maximaal drie punten aankruisen. Respons percentage Respons aantal 16,9% 30 7,3% 13 35,0% 62 40,7% 72 28,2% 50 50,3% 89 23,7% 42 22,6% 40 14,1% 25 18,6% 33 Apeldoorn Noordwest heeft weinig winkels Apeldoorn Noordwest heeft weinig supermarkten Apeldoorn Noordwest heeft weinig plek voor jongeren Apeldoorn Noordwest heeft overlast van de grote De inrichting van 30 km zones is onvoldoende De handhaving van 30 km zones is onvoldoende Het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs is De verkeersveiligheid bij kruisingen is onvoldoende De parkeerdruk bij attracties en evenementen is te hoog De leeftijdsopbouw is onevenwichtig: veel ouderen Bewoners van Apeldoorn Noordwest zien relatief kleine 9,6% ,0% Wat vindt u de meest zwakke punten? U mag maximaal drie punten aankruisen. 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Apeldoorn Noordwest heeft weinig winkels Apeldoorn Noordwest heeft weinig Apeldoorn Noordwest heeft weinig plek voor Apeldoorn Noordwest heeft overlast van de De inrichting van 30 km zones is onvoldoende De handhaving van 30 km zones is onvoldoende Het onderhoud van wegen, fietspaden en De verkeersveiligheid bij kruisingen is De parkeerdruk bij attracties en evenementen is te De leeftijdsopbouw is onevenwichtig: Bewoners van Apeldoorn Noordwest zien

10 Zijn dit bedreigingen? In hoeverre bent u het hier mee eens? Apeldoorn Noordwest: Toenemende aantallen en druk attracties en Veel en steeds meer bijzondere bewoning: Dichtheid van bebouwing bij nieuwbouw en het bouwen Langdurig braak liggen ontwikkellocaties Toenemende verkeersdruk op de ring Toenemende parkeerdruk Afnemende verdraagzaamheid Toenemende eenzaamheid en hulpbehoevendheid Woninginbraken Vermindering van het groene karakter door kappen van Zeer eens Percentage Eens Percentage Neutraal Percentage Oneens Percentage Zeer oneens Percentage Respons aantal 3 1,7% 27 15,6% 71 41,0% 62 35,8% 10 5,8% ,1% 48 27,3% 60 34,1% 40 22,7% 5 2,8% ,4% 41 23,7% 82 47,4% 36 20,8% 3 1,7% ,8% 54 31,0% 69 39,7% 29 16,7% 5 2,9% ,6% 88 51,5% 31 18,1% 13 7,6% 2 1,2% ,1% 78 44,6% 45 25,7% 26 14,9% 3 1,7% ,0% 47 27,2% 85 49,1% 29 16,8% 5 2,9% ,2% 44 25,6% ,4% 14 8,1% 3 1,7% ,2% 50 28,7% 91 52,3% 22 12,6% 2 1,1% ,7% 47 27,2% 67 38,7% 38 22,0% 6 3,5% Zijn dit bedreigingen? In hoeverre bent u het hier mee eens? Apeldoorn Noordwest: Zeer oneens Neutraal Zeer eens Oneens Eens Toenemende aantallen en druk attracties en evenementen Veel en steeds meer bijzondere bewoning: kamerverhuur, begeleid wonen, Dichtheid van bebouwing bij nieuwbouw en het bouwen binnen bestaande Langdurig braak liggen ontwikkellocaties Toenemende verkeersdruk op de ring Toenemende parkeerdruk Afnemende verdraagzaamheid Toenemende eenzaamheid en hulpbehoevendheid Woninginbraken Vermindering van het groene karakter door kappen van bomen

11 Wat vindt u de meest belangrijke bedreigingen van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. Respons percentage Respons aantal 8,7% 15 36,0% 62 18,6% 32 23,8% 41 52,3% 90 37,8% 65 16,9% 29 14,0% 24 19,2% 33 Toenemende aantallen en druk attracties en Veel en steeds meer bijzondere bewoning: Dichtheid van bebouwing bij nieuwbouw en het bouwen Langdurig braak liggen ontwikkellocaties Toenemende verkeersdruk op de ring Toenemende parkeerdruk Afnemende verdraagzaamheid Toenemende eenzaamheid en hulpbehoevendheid Woninginbraken Vermindering van het groene karakter door kappen van 19,2% ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wat vindt u de meest belangrijke bedreigingen van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. Toenemende aantallen en druk attracties en Veel en steeds meer bijzondere bewoning: Dichtheid van bebouwing bij nieuwbouw en het Langdurig braak liggen ontwikkellocaties Toenemende verkeersdruk op de ring Toenemende parkeerdruk Afnemende verdraagzaamheid Toenemende eenzaamheid en hulpbehoevendhei Woninginbraken Vermindering van het groene karakter door

12 Zijn er volgens u nog andere bedreigingen voor Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal twee bedreigingen noemen. Respons aantal # 1 Verkeerd parkeren Uitrit links en rechts op de loseweg gele troitoir strepen. Men trekt zich hier niets van aan. 30 km zone helpt niets rijden te hard. 2 Sluipverkeer Naald, Parken vv. 3 Te veel 30 km zones. Aanleg drempels, vreselijk t.o.v. natuurlijke omgeving. 4 Overlastgegevende bedrijven uit Noordwest naar industrieterrein. 5 te hard rijden. Geluidsoverlast. Drugpanden, verloedering, Langeweg. 6 Verstening van tuinen. Toename van autobezit, soort autokerkhof. 7 regelmatig verkeershinder door tweezijdig parkeren op de Koninginnelaan en levensgevaarlijk fietsen in deze winkelstraat. 8 Verkeersdruk Anklaarseweg en kruising Zwolseweg/Anklaarseweg onveilig. Ook na opening van de nieuwe ontsluiting naar de A50 is de verkeersdruk niet afgenomen. De Anklaarseweg maakt geen deel uit van de ring, wordt daarom gemakshalve maar vergeten lijkt het wel. 9 kamerverhuur aan buitenlanders en "discutabele" personen. 10 steeds minder groen in tuinen. teveel ouderen waardoor wijk vergrijst en saai wordt 11 Eenzaamheid en onbehagen wordt vergroot doordat er geen hulpdienst is vanuit de wijk, b.v. voor boodschappen en vervoer. Ook door geen duidelijke ontmoetingsplek b.v. door bankjes op een mooie niet winderige plek, en niet in de uitlaatgassen. 12 Bereikbaarheid van de wijk door te veel drempels op de weg. Behalve bij scholen en bejaardenhuizen zie ik geen reden om wegdrempels aan te leggen. 13 Geen aansluiting op glasvezelnet. 14 Het bebouwen, volbouwen van mooie stukjes groen, stukjes tuin weilandjes etc. Dit tast de ruime tuinachtige groene omgeving aan van de wijk. 15 Lawaai door verkeer, luchtvaart, vliegtuigen vliegen vaker en lager over, ook de kleine vanuit Teuge. 16 industrie in woonbuurt is uit de hand gelopen en gemeente doet er niets aan. De gemeente staat bedrijven zelfs toe om ZEVEN dagen per week van uur hun lawaai te produceren... En dat in een beschermd woongebied als de Indische buurt!! 17 relatief weinig starterswoningen 18 betrokkenheid bij de wijk/buurt 19 Te hoge snelheid in 30 km zone 20 De enorme toename aan laag overvliegende vliegtuigen. m.n. in de weekenden 21 Wijkvereniging Berg&Bos die probeert alles uit hun wijk te houden. Andere wijken zijn de dupe van hun associale houding.

13 22 weinig veilige speelplekken voor jonge kinderen en te hoge snelheid van auto's 23 - Veel te weinig groen aan de Loseweg. - Rozenlaan 10: prostitutie middenin een nette wijk met kinderen vind ik echt niet kunnen!!!!! Houd zoiets in de binnenstad, maar niet in een wijk. 24 gevaarlijk situaties op o.a. Koninginnelaan door enorme verkeersdruk Verloedering van het Mercatorplein 25 te weinig openbaar vervoer dubbele winkels (bijv. 4 kapsalons...) 26 Slechte handhaving van de afspraken (regels). Wie de grootste mond en het meeste geld heeft, wint altijd. Goede argumenten worden terzijde geschoven. Hoe minder groen (nieuw plantgoed telt maar half mee) en hoe meer steen, des te slechter de leefbaarheid. Mensen worden gedwongen individualistischer en egoïstischer te handelen ipv samen er iets moois van te maken.(maatschappelijk probleem) 27 Veel sluipverkeer die `s morgens en `s avonds door de straten racen. 28 -Het niet onderhouden van kamerverhuur-woningen en terrein eromheen, wat een verloederige uitstraling geeft en een onverschillige houding uitdaagt. - niet opruimen van hondepoep. Meer toezicht vanuit de gemeente hierop. Het blijft irritant. 29 sluiproutes o.a.burglaan Niet passende bedrijven 2. Niet handhaven van gemeente bij milieu- en RO-overtredingen 31 geen 32 Verloedering. Winkelcentrum Kerschoten heeft potentie om gezellig te zijn, maar ziet er niet uit, net als veel flats in Noordwest. Een echt grote supermarkt mist. 33 Verkeersveiligheid koninginnelaan van kerk tot mercatorplein is ver beneden peil. Dagelijks aanrijdingen. Het is slechts wachten op erger dan blijschade hangjongeren op de grote teakhouten banken die her en der geplaatst zijn. 35 niet alleen weinig plek voor jeugd, ook voor kinderen in de categorie tot 12 zijn er weinig speelplekken, dit zorgt er wellicht ook voor dat jonge mensen zich niet snel in deze mooie wijk zullen vestigen 36 De 30 km zone wordt niet gehandhaafd. 37 ongewenste industriële activiteiten in woonbuurt Heuvellaanschool is gegroeid van 90 naar 350 leerlingen, hetgeen verkeers-- en parkeeroverlast geeft 38 nieuwe bewoners die denken dat ze in een nieuwbouwwijk wonen en geen gevoel hebben voor het mooie groen/bomen in de wijk. Kaalslag en te moderne tuinen in deze prachtige wijk. 39 Bij nieuwbouw wordt onvoldoende toegezien op inpassing in het karakter en de structuur van de directe omgeving. Gevolgen: verlies karakter en waardedaling. 40 Een bedreiging is dat de doorstroomassen, zoals de Soerenseweg eenrichtingverkeer en een 30km zone zijn geworden.

14 41 Het kruispunt Loseweg/Zwolseweg! Heel erg slecht, levensgevaarlijk. Wacht niet met aanpassen tot er iemand is aangereden! (ik ben nooit zo van de uitroeptekens, maar ik vind dit echt een onvoorstelbaar slecht ingerichte kruising voor met name fietsers. Er steken ontzettend veel schoolgaande kinderen over, er zijn al heel veel klachten over geweest, er is iets gewijzigd aan het moment waarop het stoplicht op groen springt, maar het is niet genoeg. Automobilisten zien het verkeerslicht van de fietsers niet en denken dat dat op rood staat. En is al zo vaak iets nog maar net goed gegaan. Dus nogmaals: wacht aub niet langer met aanpassen. Zet er een extra bord bij op de Loseweg : let op, fietsers voorrang! Zoiets dergelijks moet toch niet al te moeilijk zijn. Alvast bedankt, mede namens veel andere kruispuntgebruikers. 42 Gebrek aan handhaving loslopende honden en niet opruimen hondenpoep; Gebrek aan handhaving éénrichtingsverkeer. 43 situatie Koninginnelaan gevaarlijk Loolaanflats moeten weg 44 nee 45 Leeftijd opbouw Weinig speel gelegenheden voor kinderen, groene veldjes/speelplaatsen waardoor verjonging niet plaatsvindt 46 nee 47 teveel huizen die worden verandert in kantoorpanden. 48 geen 49 vooral kamerverhuur panden slechtonderhoud en verloedering plus over last van bewoners!!!!!! 50 Afnemende verdraagzaamheid Teveel gekapte bomen,ook illegaal,geen optreden 51 nee, dit zijn de belangrijkste punten voor mij. 52 gevaarlijke parkeer situatie door parkeren in de bocht en te dicht bij de bocht hoek Koninginnelaan- loseweg.vanaf koninginnelaan geen zicht bij inrijden loseweg en andersom Soerenseweg vreselijke snelheidsweg, waar niemand zich aan de 30km houdt (dit is ook niet goed aangegeven) en het stuk weg bij Orheus opknappen. 2. Geen drempel kruising Soerenseweg met Bandalaan. (Bandalaan is weer een sluiproute is geworden, na het wijzigen van een verkeersbord!!) 54 toenemende PARKEERPROBLEN door: =winkelende mensen op bv Koninginnelaan; =toegenomen commercialisering van bejaardenhuis Veenkamp waardoor bv. zelfs de Gemzenstraat onvoldoende parkeermogelijkheid heeft. (sedert ca. 1 jaar). 55 drugsfiguren die de parken vervuilen 56 Verkeersoverlast Zwolseweg meto.m. toenemend lawaai ook 's nachts en weekends 57 te weinig controle verkeersovertredingen

15 Zijn dit volgens u ook de kansen? In hoeverre bent u het hier mee eens? Ontwikkellocaties en vrijkomende locaties passend De openbare ruimte toegankelijk en begaanbaar maken Ruimte voor jongeren creëren Sociale samenhang versterken Bevolkingsprognose: groei en verjonging voor Noordwest Zeer eens Percentage Eens Percentage Neutraal Percentage Oneens Percentage Zeer oneens Percentage Respons aantal 41 24,0% 95 55,6% 33 19,3% 1 0,6% 1 0,6% ,1% 92 54,1% 46 27,1% 3 1,8% 0 0,0% ,8% 83 48,3% 50 29,1% 4 2,3% 1 0,6% ,2% 87 50,6% 59 34,3% 5 2,9% 0 0,0% ,7% 70 40,5% 77 44,5% 10 5,8% 1 0,6% Zijn dit volgens u ook de kansen? In hoeverre bent u het hier mee eens? Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Ontwikkellocaties en vrijkomende locaties passend inrichten met het belang van het stadsdeel voor ogen De openbare ruimte toegankelijk en begaanbaar maken Ruimte voor jongeren creëren Sociale samenhang versterken Bevolkingsprognose: groei en verjonging voor Noordwest

16 Wat vindt u de meest belangrijke kansen van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. Respons percentage Respons aantal 64,7% ,3% 68 45,1% 78 43,4% 75 Ontwikkellocaties en vrijkomende locaties passend De openbare ruimte toegankelijk en begaanbaar maken Ruimte voor jongeren creëren Sociale samenhang versterken Bevolkingsprognose: groei en verjonging voor Noordwest 30,6% ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Wat vindt u de meest belangrijke kansen van Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal drie punten aankruisen. Ontwikkellocaties en vrijkomende locaties passend inrichten met het belang van het stadsdeel voor ogen De openbare ruimte toegankelijk en begaanbaar maken Ruimte voor jongeren creëren Sociale samenhang versterken Bevolkingsprognose: groei en verjonging voor Noordwest

17 Zijn er volgens u nog andere kansen voor Apeldoorn Noordwest? U mag maximaal twee kansen noemen. Respons aantal # 1 Buurtkorting bij Orpheus ivm. parkeeroverlast. Lobby voor glasvezel. 2 Meer politie in de wijk. 3 Puntjes op de i zetten bij het afmaken van het stuk ring dat via de wijkde Naald loopt. Verbetering winkelcentrum Mercatorplein. 4 Eens andere winkels hier zit alles dicht bij elkaar, graag b.v. Kruitvat of zo iets dergelijks. 5 Vooral een rustige woonwijk in veel groen. 6 Meer "leuke"winkels. 7 Het belang van het stadsdeel, cq de wijk De Naald eerst goed omschrijven in termen van leefbaarheid, waardoor kans vergroot wordthet beschreven doel te behalen. 8 Auto's op stoep, parkeren verbieden en handhaven. Amsterdammertjes langs plaatsen zodat het groen groen blijft. 9 beter openbaar vervoer 10 Anklaarseweg inrichten als 30 km zone, alle wegen in een woonwijk zijn als zodanig ingericht met uitzondering van de Anklaarseweg. Nu de ontsluiting van de Stadhoudersmolen gerealiseerd is en buslijn 90 niet meer over de Koninginnelaan/Anklaarseweg loopt zijn de belemmeringen opgeheven. 11 parkeerdruk verlagen door maximering aantal toegestane auto's per huishouding te mogen parkeren buiten eigen erf. eenrichtingsverkeer koninginnelaan 12 Een "logische" ontmoetingsplek creëren("hangplek voor ouderen") en hulpdienst opzetten, n.l. veel alleenstaande ouderen. Mes snijdt aan twee kanten, n.l. meer contacten en saamhorigheid= grotere leefbaarheid. 13 Meer gebruik maken van de mooie locatie voor het Paleis. Zet Apeldoorn goed op de kaart, goede promotie. Gebruik van maken. Toplocatie. 14 Een nog vloeiender overgang van het bos de wijk in. Het groene karakter is de kracht van heel apeldoorn. Mag nog meer en duidelijker. Bomen uitbreiden, zodat Apeldoorn weer echt de parel van de Veluwe kan worden. 15 Zijn eigen karakter met veel ruimte proberen te behouden. 16 De rust in het luchtruim laten terugkeren door een m.n. LAAG vliegverbod, voor zinloos rondjes vliegen Ruimte voor kinderen creeeren: meer speelplaatsen/speeltuintjes/diertjes. - Meer groen in omgeving Loseweg. 18 een grotere varieteit van winkels gewenst 19 Laat economische belangen nou eens niet prevaleren maar kijk naar de mens en zijn omgeving (dus ook planten en dieren). Korte termijn denken is makkelijk maar toekomst gericht is zinvoller. We hebben maar 1 aarde en 1 leven, waarbij de aarde er ook zou moeten zijn voor de levens na ons. 20 Het groene karakter koesteren en onderhouden. De gezelligheid van de uitstraling van de Koninginnelaan benadrukken en meer vorm geven. (de bolle lampen nu in de lantaarns, prachtig!) 21 geen

18 22 De hondenuitlaatstrook op de Zwolseweg aan de kant van het Paleis; men zou eigenaren moeten verplichten de uitwerpselen van hun hond(en) op te ruimen, zodat ook wandelaars en joggers gebruik kunnen maken van het wandelpad zonder in de poep te trappen; heel onaantrekkelijk namelijk! 23 Ontwikkeling van locaties voor hele jonge kinderen 24 Laat op het braakliggende terrein (oude ATS) aan de Loolaan tijdelijk een wandelpark aanleggen. Nu is het al jaren alleen maar lelijk. Leg er gras en wat paadjes neer, hier en daar een wipkip of bankje. 25 Nog steeds belangrijk vinden wij dat er in een 30 km zone, ook 30km gereden wordt, en niet 80km Als er regels zijn, moeten ze worden gehandhaafd. Zo niet, dan kunnen sommige ook worden opgeheven. De éénrichtingsverkeerssituatie in en rond de Soerense- en Badhuisweg/Indische buurt worden met voeten getreden en zijn ook onlogisch! 27 grotere aandacht voor het cultureel erfgoed. na de vreselijke bouwstijl van de jaren '70 is er nu weer aandacht voor stijlvol bouwen in een oude wijk. 28 nee 29 Zie bedreigingen, speelplaatsen. 30 nee 31 geen 32 Het groene karakter versterken 33 EIGEN EVENEMENTEN 34 Verjonging, dus aantrekkelijk maken, maar hoe gaan we dat doen en welke middelen zijn er? 35? 36 Nee, maar nog even terugkomend op de verjonging..het zal zeer zeker zo zijn dat er steeds minder kinderen geboren gaan worden in Apeldoorn Noordwest. De (oudere) mensen zijn blijven zitten op hun plekje en aangezien de woningen in deze wijk best prijzig zijn, kunnen weinig jonge gezinnen hier een huis kopen. En weinig jonge gezinnen, betekent ook minder kindertjes. 37 Een meer gevarieerde bevolking. Niet alleen autochtonen die al generaties 'de dienst uitmaken

19 Hieronder volgen een aantal punten die specifiek betrekking hebben op de Naald. In hoeverre bent u het hier mee eens? Sterk punt: weinig overlastgevende bedrijven Zwak punt: verkeers en bereikbaarheidsproblematiek Kans: terugdringen overlastgevende bedrijven Zeer eens Percentage Eens Percentage Neutraal Percentage Oneens Percentage Zeer oneens Percentage Respons aantal 39 22,7% 97 56,4% 19 11,0% 14 8,1% 3 1,7% ,8% 69 39,7% 20 11,5% 12 6,9% 2 1,1% ,9% 49 28,7% 73 42,7% 28 16,4% 4 2,3% Hieronder volgen een aantal punten die specifiek betrekking hebben op de Naald. In hoeverre bent u het hier mee eens? Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens Sterk punt: weinig overlastgevende bedrijven Zwak punt: verkeers en bereikbaarheidsproblematiek Koninginnelaan Kans: terugdringen overlastgevende bedrijven

20 Wat is uw algemene indruk van de wijk waarin u woont? Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Respons percentage Respons aantal 31,3% 55 60,8% 107 5,1% 9 2,3% 4 0,6% Wat is uw algemene indruk van de wijk waarin u woont? Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief

21 Hoe denkt u over de toekomst van uw wijk? De wijk wordt beter De wijk wordt niet beter, maar ook niet slechter De wijk wordt slechter Respons percentage Respons aantal 20,7% 36 66,7% ,6% Hoe denkt u over de toekomst van uw wijk? De wijk wordt beter De wijk wordt niet beter, maar ook niet slechter De wijk wordt slechter

22 Hebt u nog aanvullende punten die volgens u in de toekomst 2013 t/m 2016 voor stadsdeel Noordwest en/of uw wijk aan bod moeten komen? Respons aantal # 1 Beter verkeersplan eenrichtingverkeer, knip in Langeweg. Glasvezel. 2 MEer frequenter politievoor veiligheid beboeten geparkeerde auto's op vergunninghoudersplaatsen. Geen uitbreiding 30 km zones, zeker geen vluchtheuvels. 3 Herstructurering van de ring die verloedering veroorzaakt voor de omwonenden in het gebied dat Edisonlaan met Zwolseweg verbindt. Vermindering vrachtverkeer Zwolseweg door afsluiting sluiproute van/naar A1 afslag Kootwijk A50 via Anklaarseweg/a'doorn noord. 4 Meer halteplaatsen stadsdienst en hogere frequentie. 5 Als bus 10 door de Koninginnelaan gaat rijden hopen we dat de Veluwelijn gaat stoppen bij halte Bosweg. 6 Koninginnelaan vanaf winkelcentrum Mercatorplein tot aan de Grote Kerk. Mercatorplein opknappen. Als het kan dierenspeciaalzaak terugruilen naar klein waterhuis. Er zijn 3 dierenspeciaalzaken. 7 Aanleg verkeersdrempel bij de hoek Weimarstraat en de ventweg bij de Zwolseweg. 8 Duurzaamheid: dus minder auto's, open haard verbod. Minder verstening Minder dat eeuwige smerige verbouwen Moestuinen in het openbare groen. 9 parkeerdruk in de Gemzenstraat waardoor problemen voor bewoners met entree tot parkeerplaats woning 10 - Onderhoud wegen, fietspaden en trottoirs - Niet uitbreiden kamerbewoning - Verkeersdruk Anklaarseweg 11 Onderhoud c.q. egaliseren van de grindbermen, waar geen vast trottoir ligt! 12 Ik ben TEGEN het aanleggen van nog meer verkeersdrempels, met name op de Soerenseweg. De maximum snelheid van 30 km/uur is al ruim voldoende! 13 nee 14 Wijk wordt steeds beter door betrokken bewoners, huizen worden veelal in orginele staat opgeknapt waardoor het karakter behouden blijft. Daarnaast gelukkig ook steeds meer jongere gezinnen en kinderen in de wijk, echter geen speel faciliteiten voor de jeugd. Verkeersdruk steeds verder toe, zonder dat hierop actie wordt ondernomen door de Gemeente. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen. Wij krijgen het idee dat andere krachten (gemeente, hulpdiensten, winkeliers) meer invloed hebben, waardoor plannen op de lange baan worden geschoven, helemaal worden afgeblazen en zelfs naar de andere doorslaan (nu geen fietsdoorstroom as meer, maar de bus weer terug op de toch al drukke Koninginnelaan!). De situatie voor bewoners vd Koninginnelaan (maar ook passerende fietsers) verslechterd alleen maar, waardoor steeds vaker gevaarlijke verkeers situaties ontstaan. Wat doet de wijkraad hieraan en welke stem heeft zij eigenlijk?

23 15 Vrij wandelen met honden aan de lijn op de lanen voor het paleis. Er staan nu van die zelf geknutselde borden en mensen die flauw reageren als je daar aan de wandel bent. Ook hoor ik veel dat mensen, inclusief mijzelf het jammer vinden dat er in het paleispark niet met honden aan de lijn gewandeld mag worden. 16 Wij wonen hier nu nog naar volle tevredenheid en hopen dat nog jaren te doen. 17 Afblijven van de stukjes bos en stukjes groen. Mensen ondersteunen bij verbouwingen in stijl van de tijd van het huis. Geen nieuwbouw toestaan op ruime tussenstukjes tussen oud bouw. Ruimte behouden. 18 neen 19 geen 20 Verkeersdruk ring terug dringen, zwaar verkeer eraf! Groen beschermen en grootschalige projecten tegengaan, winkelcentra vernieuwen/ opleuken. 21 Voor Het Loo is veel groen. Prachtig gebied met veel kansen, maar voor de bewoners heeft het maar beperkt meerwaarde. Het zou mooi zijn als dit groen toegankelijker zou zijn, bijvoorbeeld door een speelplek voor kinderen te maken. De grote open groene vlakte is nu weinig aantrekkelijk om te spelen. Met een paar doelpalen en een schommel zou het al veel aantrekkelijker zijn. 22 nee, want de gemeente luister toch niet naar bewoners en gaat z'n eigen, onbegrijpelijke, gang! Zodoende is het woongenot van velen verpest en zijn steeds meer huizen onverkoopbaar. 23 nvt 24 30kmzone koninginnelaan,maar geen drempels!! tweerichting verkeer handhaven!! 25 Schone wijk: Bladeren op tijd opruimen, afval opruimen, geen hondepoep op/langs de weg(mecklenburgstraat bijv.). 26 Geen sekshuis toestaan zoals nu het geval is. Deze hoort niet in een woonwijk met kleine kinderen. 27 openbaar vervoer is slecht geen banken meer op het mercatorplein slecht vooral voor ouderen alleen pin automaten die niet op de meest veilige plek staan km per uur zones niet volgooien met drempels of afremmende obstakels. 29 De Langeweg en de Koninginnelaan vormen een verkeerskundig probleem 30 Stop de zinloze LAAG vliegende herriekisten in het luchtruim 31 Doorgaand verkeer zoveel mogelijk omleiden, niet dwars door de wijk De Naald. 32 De nieuwe bebouwing a.u.b. niet meer met de trieste en donkere stenen bouwen!!! 33 Verkeersdrempels aan de Loseweg (het deel Loseweg nabij Koninginnelaan). 34 koninginnelaan moet 30 zone worden, veel te gevaarlijk om 50 te mogen rijden als winkels open zijn (zie ouderen en kinderen) en de koninginnelaan moet opnieuw geasvalteerd worden, mijn fiets gaat iedere dag minimaal 2 keer over deze weg en er zitten veel hobbels in 35 eem meer veilige Koninginnelaan Waarom 2 dierenwinkels, 4 kapsalons, 3 bloemenzaken, 2 drogisterijen...? 36 Handhaven verkeersregels (m.n. snelheden) auto's. Bestaande bomen laten staan. Duurzaam denken en handelen. 37 Verkeers remmende maatregelen zoals die 20 jaar geleden al zijn belooft 38 Kamerverhuur terugdringen.toezicht op 30km Langeweg intensiveren.sluip/vrachtverkeer in Langeweg verbieden. 39 Ik las iets over de noodzaak van verkeersdrempels op de Soerenseweg. Hier ben ik het niet mee eens. Laat de politie maar wat vaker controleren. De Soerenseweg is inderdaad voor sommigen een racebaan is mijn ervaring, maar drempels houden dezen niet tegen; geldverspilling dus. 40 Hondenpoep

24 41 terugdringen bus-/vrachtverkeer, ook op ring; meer handhaving overtredingen verkeersregels. Koninginnelaan inrichten als verkeersluw gebied- geen doorgaand verkeer. Mercatorplein opwaarderen. Evenementen uitbreiden. Zonne-energie promoten en subsidiëren. Meer aandacht voor terugdringen fijnstof. 42 verscherping handhaving overlastgevende bedrijven verscherping handhaving gemeente milieuwetgeving werk maken van beschermd stasdsgezicht woonbuurt 43 Eenrichtingsverkeer Koninginnelaan invoeren 44 geen 45 snelheidscontroles op de zwolseweg als er weinig verkeer is. dan haal je de echte verkeershufters eruit maar dan moet de agent dit wel heel vroeg of heel laat doen! 46 Verkeer, bouw en parkeerbeleid. Handhaving en CONTROLE van rijsnelheden, ook in de avond- en nachtelijke uren. Anklaarseweg is een crime, ook vrachtwagens rijden veel harder. De ringweg is een mislukking gezien de constant toenemende verkeerschaos op de Anklaarseweg. Een verbod voor vrachtverkeer langer dan 12 meter zou de situatie aanzienlijk verbeteren ook qua luchtverontreiniging. 47 nee 48 Ik werk en woon aan de koninginnelaan. Verkeersveiligheid door toenemende drukte is een groot probleem. Het is slechts een kwestie van tijd voordat hier slachtoffers gaan vallen. Wil graag input geven over zaken die mij dagelijks opvallen. Enkele zijn: veel door rood rijden bij mercatorplein, snelheid, fietsers en brommers op stoep, kruissing langeweg, emmalaan, laden en lossen etc etc H.J. Pasman / De hondenuitlaatstrook op de Zwolseweg; aanpakken! Geen poepoverlast meer voor wandelaars of joggers. Hondeneigenaren verplichten de uitwerpselen van hun hond(en) op te ruimen, zodat er meer mensen gebruik kunnen maken van het wandelpad. 50 meer aandacht voor de speelvelden op de Kon.Lodewijklaan. Nu vooral poepvelden en voetbal. Zet wat meer klimrekken, schommels ed. neer. 51 Het is misschien saai, maar hoe bereiken we in heel Apeldoorn dat er 30km wordt gereden op de 30km zone km. zones vaker controleren. Er wordt vaak veel te hard gereden. 53 Koninginnelaan eenrichting en 30 km zone 54 neen 55 De enquette is niet objectief. Er wordt alleen gevraagd of de 30 km zones onvoldoende zijn, niet of er juist te veel is. Op de nieuwsbrief wordt gesuggereerd dat er verkeersdrempels moeten komen op de Soerenseweg. Als er iets niet moet dan is het verkeersdrempels op een doorstroomas. 56 neen 57 Uitsluitend en alleen het genoemde kruispunt Loseweg/Zwolseweg De flats Loolaan en Lindenhove afbreken! Er is zoveel leegstand dat deze flats steeds willekeuriger worden verhuurd. Bovendien zijn ze nog steeds een smet op het aanzicht van de Loolaan e.o. 2. Het parkeren op de grindstroken aan de Loolaan zou onmiddellijk verboden moeten worden. Bewoners en bedrijven daar zouden toch moeten kunnen parkeren op de gratis parkeerplaatsen aan de Loolaan of op eigen terrein. Het worddt steeds gevaarlijker om er te wandelen. De autobezitters denken kennelijk dat het voetpad hun domein is. De toegangen voor de auto's kunnen gemakkelijk worden afgesloten! 59 Loolaanflats weg 60 voetpaden Loolaan DUIDELIJKER!! iedereen loopt op fietspad. 61 Veiliger fietsroutes, bijv. Koningstraat en Koninginnelaan. Oversteken Zwolseweg ter hoogte van Garage Bakker. Openbaarvervoer versus 30-kmzones.

25 62 Meer maatregelen om snelheid in woonbuurten terug te dringen zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen (voor die straten waar geen speelterrein in de buurt is). Belangrijkste maatregel is plaatsen van drempels en vluchtheuvels bij kruispunten 63 vernieuwing Mercatorplein 64 Bewustmaken rijgedrag van bewoners en ouder die hun kinderen naar school brengen, met name wordt de Loseweg door sommigen gebruikt als een racebaan. Meer zichtbaar toezicht door wijkagent 65 handhaving 30 kilometerzones! 66 Ik hoop van harte dat er snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen in de Klokstraat. Regelmatig asocialen (notabene buurtbewoners) die met hoge snelheid mijn kinderen bijna doodrijden. Een conflict blijft niet uit en heb de wijkagent hier twee jaar geleefde ook op gewezen. Deze vond het niet belangrijk genoeg want problematiek wordt erger ipv afnemend. Ik zie graag actie zoals het plaatsen van bakken, hoge drempels en controles. kijkend naar de afgelopen jaren ben ik niet de enige die hier zo over denkt. Waarom gebeurd er niets meer dan alleen constateren? 67 nee 68 Zorgen dat de zwolseweg geen racebaan gaat worden. 69 De bebouwingsverdichting is de grootste bedreiging. Ook en vooral de kleinschalige waarbij vrijstaande huizen worden vervangen door twee onder een kap-woningen. 70 Meer ruimte voor jongeren en eigentijdse evenementen. 71 Niet alleen ruimte voor jongeren maar meer speelgelegenheden voor kleuters. Ook de veiligheid laat Te wensen over. Kinderen spelen dus nooit buitenshuis. Erg jammer. Verkeersveiligheid rondom Marechaussee kazerne. Verkeerd parkeren waardoor geen zicht en te hard rijden in wijk. 72 De wijk mag niet minder worden. 73 nee 74 Er is genoeg genoemd om mee aan de slag te gaan! 75 Dit is een test. 76 Dit is een test. 77 I.V.M. met de toenemende leeftijd van de bewoners in de wijk meer opstap punten in buurt van de Bus dus niet alleen loolaan en Edisonlaan. 78 nee alleen mijn herhaalde vraag in vorige enquetes: Doe wat aan de Soerenseweg!!! 79 aanvullend?? Parkeerproblemen 80 nogmaals de overlast van de drugsfiguren verminderen 81 drempels in de 30 km zones van de Loseweg en aangrenzende zijstraten. Maak van de Bloemwijklaan een woonerf door aan beide ingangen drempels te plaatsen. 82 Er ontbreken goede speelplekken voor kinderen vanaf 7 jaar. Er zijn alléén plekken voor de allerkleinsten. Een goed voetbalveld (met omheining en doelen met netten) en een ruimte voor scaten ed is wenselijk! 83 Overlast parkeerprobleem Koninginnelaan (beginnend bij kruising regentesselaan/emmalaan) eenrichtingverkeer naar de Grote Kerk. Oplossing: Parkeermeters en dan handhaven.

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen

Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen Resultaten gebruikersenquête Zwerfkei Licht door de bomen De enquête is opgesteld door: Marijke van Winsum-Westra, Secretaris wijkplatform Hoogenhof Met medewerking van: Tom van Zuijlen, wonend in de Zwerfkei

Nadere informatie

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk

Resultaten atelier 2 oktober 2009. IS Maatwerk Resultaten atelier 2 oktober 2009 A1-1 Bouwen aan het Robert Scottplein, maar niet te hoog (maximaal 3 lagen). Bouwen aan de Jan van Galenstraat maximaal 5 lagen met parkeren. Let op rust in de buurt.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Buurtenquête De Posten - Oosterveld

Buurtenquête De Posten - Oosterveld Buurtenquête De Posten - Oosterveld Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Toelichting Graag de antwoorden van uw keuze aankruisen. We zijn ons ervan bewust dat er veel open vragen in deze lijst staan. Als u geen antwoord weet, kunt u de vraag

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013

UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 UITSLAG ENQUETE DE MEENTHOF (Bewoners) MAART 2013 Van de 107 formulieren zijn er 87 terugontvangen A. WOONOMGEVING 1. Heeft u zicht op het winkelcentrum? 2. Woont u boven het winkelcentrum? 3. Wat is uw

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest

Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 2013-2016 wijkgericht werken! stadsdeelaanpak in Apeldoorn Inhoud Vooraf 1 Totstandkoming Toekomstagenda 2 1. Groen 3 2. Verkeer 4 3. Veiligheid 5 4. Inrichting wijken/openbare

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats

SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats SP IJsselstein - Buurtonderzoek Lanceerplaats Buurtonderzoekers: Andrea Poppe, Feiko Noorderhaven, Helga Boterman, Patrick van Etten Schrijver verslag: Patrick van Etten Op 08.02.2014 hebben vier leden

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Op 20 januari jl. is er een informatie avond verzorgd in Het Bolwerk bij ons in de wijk. Tot onze verrassing bleek er een snelfietsroute over de Zonnewende te

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016

Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 Bewonersbijeenkomst Hollandsche IJssel 25 september 2016 1 Inleiding Onno de Vries, communicatieadviseur bij de gemeente Capelle aan den IJssel, heet iedereen van harte welkom. Hij vertelt dat de bijeenkomst

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 10 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren.

Overzicht, geanonimiseerd Pagina 1 van 8. Onderwijs/scholen V = Veiligheid. K = Kindvriendelijk R = Rustige. woonomgeving. P = Parkeren. Pagina 1 van 8 PLUS S = Schone straten V = Veiligheid K = Kindvriendelijk R = Rustige woonomgeving L = Levendigheid / Gezellig H = Woningen N = Milieu/Natuur/Groe W = Winkelaanbod C = Sociale cohesie D

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND DOELSTELLING DEZE AVOND : Informatieavond over: doelstelling opzet analyse Geen discussieavond DOELSTELLING ENQUÊTE KNIP T ZAND Zolang de bussluis er ligt, is

Nadere informatie

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal

Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Totaal overzicht plus- en minpunten Omegawoningen en De Meerpaal Resultaten van de Omegawoningen De Woning Stank uit putje (riolering) 2 Sanitair is oud Afvoer is slecht Tocht en vocht; condens Enkel glas

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat.

Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Bewonersavond Nieuwstraat 29 maart 2017 Nr. Suggesties/voorstellen 1. T-splitsing maken tussen de Damhouderstraat/Nieuwstraat. Follow-up gemeente Geen bomen tussen de parkeerplaatsen, mede voor veiligheid

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja

5 2-5 jaar 6 achteruit gegaan C, D, F, J ja gm ja ja ja A ja ja ja nee B, F ja ja Vraag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Opmerkingen Respondent: 1 10> jaar 7 achteruit gegaan D ja gm nee ja nee A nee nee - ja A nee ja 2 10> jaar 6 gelijk gebleven B, D nee gm nee ja nee A gm

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan

Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende. Verkeersplan Nieuwbouw OBS Adriaan van den Ende Verkeersplan Versie 19 juni 2013 Even voorstellen Frans Mosterman Verkeerskundig specialist BonoTraffics Edgar van Heerde Projectleider BonoTraffics Opdrachtgever: Inhoud

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD

NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD NR. VRAGEN/WENSEN ANTWOORD 1 2 Uitrit nabij Kersenboomstraat 36 iets breder; Boom op Palmboomstraat, vlakbij Kersenboomstr.36 mag gesnoeid worden i.v.m. zonlicht in de vooravond. Lantaarnpaal op hoek Kersenboomstr/Palmboomstr

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel

Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Waardekijksessie Vogelenbuurt, Driel Op vrijdag 12 december heeft de gemeente in samenwerking met Tauw een waardekijksessie georganiseerd voor de bewoners van de Vogelenbuurt in Driel. De deelnemende bewoners

Nadere informatie

zeer ontevreden NVT weet niet

zeer ontevreden NVT weet niet Bijlage 1 Tabellen Tabel 1a Tevredenheid over aspecten (Basis = alle respondenten waar betreffende voorziening in de woonomgeving aanwezig is) zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan?

1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? School 6 5 1. Heeft u (klein)kinderen die naar de basisschool of de middelbare school gaan? 5 5 4 3 2 1 Ja Nee Nee Niet in de Bommelerwaard. (1x) Wel kleinkinderen die naar de basisschool gaan, maar niet

Nadere informatie

1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas?

1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Recreëren in de bossen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Recreëer je wel eens in de bossen van Horst aan de Maas? 82% 17% Ja Nee Weet niet 1% Toelichting

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Verkeersveiligheid. in de buurt

Verkeersveiligheid. in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Verkeersveiligheid in de buurt Eén van de grootste ergernissen van burgers in Leeuwarden is het te hard rijden in de woonbuurten. In de enquête over verkeersveiligheid die

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Inventarisatielijst verkeer

Inventarisatielijst verkeer Veiligheidsmanagement Systeem Inventarisatielijst verkeer Met deze inventarisatielijst op basis van scenario's inventariseert u alle risico s die het verkeer met zich meebrengt als het gaat om de speelplek.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 BUURTONDERZOEK De Put Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015 Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid ervaren, en of zij nu,

Nadere informatie

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp

Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Buurtenquête Horstlanden-Veldkamp Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017

Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Vragen en antwoorden bewonersavond Fietsroute Romeinse Route (SW Churchilllaan) 20 juni 2017 Deel 2a Ik zou graag zien dat er weinig wordt aangepast, alleen het weggedeelte asfalteren en enkele verkeersdrempels

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie