Zorgspecifieke concentratietoets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgspecifieke concentratietoets"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Zorgspecifieke concentratietoets Toelichtende informatie inzake de overname van de activa en activiteiten van Facilitair Bedrijf Welldent B.V. te Almere door CDC Participaties B.V. te Best. Aanvraagformulier Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg. Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document naar waarheid is ingevuld. CDC Participaties B.V., CEO Facilitair Bedrijf Welldent B.V., DGA Handtekening Plaats en datum: Handtekening Plaats en datum:

2 Vertrouwelijkheid Deze melding bevat bedrijfsgegevens in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur. Zij worden vertrouwelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa ) medegedeeld. De vertrouwelijke gegevens in het meldingsformulier zijn als zodanig aangemerkt door de opmerking VERTROUWELIJK:, waarna de vertrouwelijke passages zijn omvat door vierkante haakjes. Alle bijlages in deze melding worden aangemerkt als Vertrouwelijk. Algemene toelichting op de melding De melding betreft de verkrijging van zeggenschap door CDC Participaties B.V. ( CDC ) over de activa en activiteiten van Facilitair Bedrijf Welldent B.V. ( Welldent ). In het kader van deze melding zijn CDC Participaties B.V. en Facilitair Bedrijf Welldent B.V. de betrokken organisaties. CDC Participaties B.V. is een dochteronderneming van CDC Group B.V. waarvan G Square Capital als investeerder meerderheidsaandeelhouder is. CDC Participaties B.V. fungeert als platform voor mondzorg in Nederland. Zusterorganisatie CDC Complete tandzorg B.V. biedt klinische tandheelkundige zorg. Welldent is een tandartspraktijk in Almere. Alleen CDC doet in de regel door ten minste 50 personen zorg verlenen. Voor patiënten zullen er geen wijzigingen zijn in de bereikbaarheid van zorg en het bekende behandelteam wordt gehandhaafd. Patiënten krijgen meer directe toegang tot bredere keuzemogelijkheden, wat de kwaliteit van de zorgverlening en daarmee de gezondheid van patiënten ten goede komt. De voorgenomen transactie behoeft niet tevens goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt omdat de omzetdrempels niet worden gehaald.

3 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1. Organisatie 1 (Statutaire) naam van de organisatie: CDC Participaties B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: JA Indien zorgaanbieder; door hoeveel 142 (*) personen wordt zorg verleend: (*) Onder CDC Participaties B.V. bedraagt het aantal zorgverleners 103. Bij de zusterorganisatie CDC Complete tandzorg B.V. wordt in totaliteit door 39 personen zorg verleent, wat het totaal brengt tot 142. G Square Capital is grootaandeelhouder van de moedermaatschappij CDC Group B.V. CDC Group B.V. is de enige organisatie, die in Nederland zorg verleent waarin G Square Capital zeggenschap heeft. Contactpersoon: De heer / mevrouw: Initialen: Naam: adres: Postadres: De Rijn 1, 5684 PJ BEST Telefoonnummer: Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en in welke zorgsector de organisatie actief is: CDC Participaties B.V. is een onderneming, welke zich richt op het overnemen van bestaande tandartspraktijken. CDC Participaties B.V. is een zusteronderneming van CDC Complete tandzorg B.V., welke actief is in de tandheelkundige sector. CDC Complete tandzorg B.V. richt zich met name op de behandeling van angstige patiënten en patiënten waar uitgebreide behandelingen noodzakelijk zijn. Voor meer informatie zie De regio s waarin de organisatie actief is en de locatie(s) van de organisatie: CDC heeft in Best een grote tandheelkundige kliniek met 22 behandelkamers en een eigen inpandig tandtechnisch laboratorium. CDC behandelt met name patiënten met tandartsangst en patiënten waar uitgebreide behandelingen vereist zijn. De behandelingen kunnen eventueel ook onder volledige narcose worden uitgevoerd in het tandheelkundige narcosecentrum van CDC. De patiënten van CDC Complete tandzorg B.V. komen voor ongeveer % uit de regio (straal van 30 km) en voor ongeveer % uit de rest van Nederland.

4 Onder CDC Participaties B.V. zijn momenteel 8 tandartspraktijken actief met vestigingen in het midden van het land (Genemuiden, Kampen, Dalfsen, Nieuwkoop, Amstelveen, Oldebroek, Meppel en Ugchelen); deze praktijken hebben een overwegend lokaal karakter Organisatie 2 (Statutaire) naam van de organisatie: Facilitair Bedrijf Welldent B.V. Nummer Kamer van Koophandel: Zorgaanbieder: JA Indien zorgaanbieder; door hoeveel personen 12 wordt zorg verleend: Contactpersoon: De heer / mevrouw: Initialen: Naam: adres: Postadres: Koetsierbaan 315, 1315 ST ALMERE Telefoonnummer: Zowel CDC als Welldent hebben geen ondernemingsraad en geen cliëntenraad. Zie voor een nadere toelichting punt 2.8 van deze melding. Beschrijving van de bedrijfsactiviteiten en in welke zorgsector de organisatie actief is: Facilitair Bedrijf Welldent B.V. is een tandartspraktijk en verleent tandheelkundige zorg in Almere. Voor meer informatie zie De regio s waarin de organisatie actief is en de locatie(s) van de organisatie: De organisatie heeft een locatie in Almere en verleent lokaal tandheelkundige zorg Het karakter van de concentratie en de overeenkomsten en andere documenten waar de concentratie op berust (zie artikel 27 Mededingingswet). a. De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van: Artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap) b. Beschrijving van het karakter in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet: CDC Participaties B.V. verwerft de aandelen van Facilitair Bedrijf Welldent B.V. c. De concentratie berust op de volgende documenten: Koopovereenkomst SPA (bijgevoegd als bijlage 1) In de SPA zijn enkele opschortende voorwaarden opgenomen. De status van deze voorwaarden is per heden, dat de enige opschortende voorwaarde goedkeuring door NZa is.

5 2. Gegevens over de concentratie Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg Doelstellingen van de voorgenomen concentratie CDC Participaties B.V. heeft de doelstelling om een efficiënt georganiseerde keten van tandartspraktijken en klinieken in Nederland te vormen, waarbij de focus ligt op het bieden van toegevoegde waarde aan patiënten en medewerkers middels een breed zorgaanbod van het hoogste kwaliteitsniveau. Kwaliteit komt bij CDC tot uiting in de volgende kernwaarden: ZORGZAAM: o De patiënt staat altijd centraal! o Betrokkenheid o Pro-actief o Aandacht BETROUWBAAR: o Integer o Eerlijk o Ethisch verantwoord KLANTGERICHT: o Bereikbaar o Toegankelijk o Persoonlijk DESKUNDIG: o Professioneel o Specialistisch o Vakbekwaam o Ambitieus o Vernieuwend DUURZAAM: o Kwaliteit o Gedegen o MVO 2.2. De redenen om te kiezen voor concentratie: De markt voor tandheelkunde in Nederland kenmerkt zich door een toenemende vergrijzing onder tandartsen. Het aantal werkzame tandartsen neemt sinds 2011 af. Veel tandartsen dienen de komende jaren opvolging te organiseren voor de tandartspraktijk om risico op uiteindelijke sluiting te voorkomen. Er bestaat echter weinig belangstelling voor overname

6 van bestaande tandartspraktijken of voor het opstarten van een eigen (solo)praktijk door jonge tandartsen om diverse redenen, waarvan de volgende de belangrijkste zijn: Afstuderende tandartsen (waarvan meer dan 70% vrouwen) geven er de voorkeur aan om geen eigen onderneming te leiden; Er bestaat grote onzekerheid over de ontwikkeling van UPT tarieven in Nederland, met name door de sterke tariefdalingen de afgelopen jaren; Financiering lastig beschikbaar is; De regeldruk als toenemend knellend wordt ervaren; Praktijkmanagement als intensief en complex wordt gezien. Het huidige tekort aan tandartsen zal in de komende jaren verder toenemen door o.a. het uitstromen van tandartsen vanwege voornamelijk leeftijd en de feminisering (en de daardoor te verwachten toename van part time werken) in de mondzorg. Het risico dat patiënten op zoek moeten naar een nieuwe tandarts, terwijl een toenemend aantal praktijken een patiëntenstop aankondigt, kan de toegankelijkheid van kwalitatieve mondzorg belemmeren. Door middels een concentratie van praktijken schaalgrootte te creëren ontstaat de mogelijkheid om op efficiënte wijze ondersteunende taken te concentreren, zoals inkoop, administratie, personeelszaken en kwaliteitsmanagement. Dit heeft o.a. de volgende positieve gevolgen voor medewerkers en patiënten: Zorgverleners kunnen zich concentreren op de zorgverlening aan patiënten, omdat zij de tijd die voorheen werd besteed aan ondersteunende taken, kunnen overlaten aan een gecentraliseerde faciliteit, waardoor de zorgverlener meer tijd kan besteden aan de daadwerkelijke zorgverlening. Multidisciplinaire zorgvraag van patiënten wordt direct toegankelijk Kennisdeling dient als basis tot continue kwaliteitsverbetering Kostenbeheersing door efficiënt ingerichte ondersteunende taken Kostenbeheersing door verbeterde onderhandelingspositie richting leveranciers Continuïteit van zorgverlening gewaarborgd door beschikbaarheid van een grotere en bredere groep aan zorgaanbieders binnen de keten Door een concentratie te vormen van diverse tandartspraktijken en klinieken wordt de continuïteit van zorgverlening aan patiënten geborgd en bovendien verkrijgen bestaande en toekomstige patiënten op directe wijze toegang tot een breder aanbod aan tandheelkundige specialisaties. Patiënten van de tandartspraktijken kunnen voor gespecialiseerde behandelingen terecht bij de kliniek van CDC Complete tandzorg B.V. en de patiënten van de kliniek kunnen terecht voor vervolgbehandelingen bij de praktijken De structuur van de organisatie, voor en na de concentratie. Facilitair Bedrijf Welldent B.V. zal worden geplaatst als entiteit onder CDC Participaties B.V. In bijlage 2 zijn de organogrammen van voor en na de concentratie opgenomen.

7 2.4. Gevolgen van de concentratie voor de cliënt en het integratie-/veranderproces met betrekking tot de zorgverlening. a. Veranderingen in het aanbod van zorg en de gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt: Er zal geen zorgaanbod binnen de ondernemingen vervallen. Door de concentratie verkrijgen patiënten op directe wijze toegang tot een uitgebreider zorgaanbod. Patiënten van CDC krijgen directe toegang tot het laten uitvoeren van vervolgbehandelingen binnen Welldent. Omdat een deel van de patiënten van CDC van verder dan 30 kilometer van de CDC locatie woont, kan dit een voordeel betekenen voor een deel van de CDC patiënten. Het zal hierbij met name gaan om de periodieke controles. Patiënten van Welldent krijgen direct toegang tot de faciliteiten, die CDC in Best biedt. Voor patiënten met een ernstige vorm van tandartsangst bestaat de mogelijkheid om de tandheelkundige behandeling onder narcose te laten plaats vinden in een speciaal hiertoe ingericht narcosecentrum van CDC. CDC beschikt over een eigen tandtechnisch laboratorium, waardoor tandtechnische werkstukken sneller kunnen worden gemaakt, wat de service naar patiënten ten goede komt. Binnen zowel CDC als binnen Welldent zijn tandartsen werkzaam met verschillende specialisaties. Door een uitwisseling van medewerkers kunnen patiënten van beide organisaties daarvan profiteren. b. Herinrichting van zorgprocessen en gevolgen voor de cliënt: Beide organisaties hebben sterk vergelijkbare zorgprocessen. Door het delen van kennis in onderlinge samenwerking zal het continue verbeteren van de kwaliteit van zorgprocessen toenemend plaats kunnen vinden. De merkbare gevolgen voor de cliënt zijn beperkt. Cliënten krijgen bredere keuzemogelijkheden op het gebied van directe toegang tot zorgaanbod binnen de keten. c. Wijzigingen in het aantal locaties en gevolgen voor de cliënt: Er bestaan geen plannen om locaties af te stoten, aangezien CDC geen eigen locaties heeft in het zorggebied van Welldent. Mochten er in de toekomst voornemens ontstaan om locaties samen te voegen of af te stoten, zal daarbij leidend zijn dat dit geen negatieve gevolgen voor cliënten mag hebben op het gebied van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorgverlening. Doelstelling is wel om het aantal praktijken binnen de keten te laten toenemen met ongeveer locaties per jaar. Dit zal worden gerealiseerd door verdere overnames van bestaande tandartspraktijken.

8 d. Voorziene verplaatsingen van zorgaanbod en gevolgen voor de cliënt: Er zullen geen verplaatsingen plaatsvinden van zorgaanbod, waardoor er geen gevolgen zullen zijn voor de cliënt. e. Wijzigingen van de schaalgrootte van zorgverlening op de locaties en gevolgen voor de cliënt: Wijzigingen in schaalgrootte van de zorgverlening op de verschillende locaties zullen nihil zijn, waardoor de gevolgen voor de cliënt ook nihil zullen zijn. f. Veranderingen in de organisatie van zorgverlening Door het concentreren van ondersteunende taken op het gebied van bijvoorbeeld inkoop, administratie, kwaliteitsmanagement, personeelszaken en ICT kunnen zorgverleners zich meer richten op het daadwerkelijk verlenen van zorg aan de patiënt. Bovendien kan door specialisatie op het gebied van ondersteunende taken een gezamenlijke verbetering worden gerealiseerd in de efficiency, kennis en kwaliteit van die ondersteunende taken. Er zal geen verplaatsing van personeel plaats vinden; de locaties zullen met dezelfde medewerkers en zorgverleners worden voortgezet. g. Eventueel overige wijzigingen en gevolgen voor de cliënt Er worden geen verdere wijzigingen verwacht en daarmee ook geen (negatieve) gevolgen voor de patiënt. h. De te zetten stappen per kwartaal om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en de gevolgen voor de cliënt In het eerste kwartaal na de concentratie: o In onderling overleg tussen Welldent en CDC zal een gedegen inventarisatie plaatsvinden van de eventuele voordelen op het gebied van efficiencyverbetering en kwaliteitsverbetering. Hierbij wordt de zorgverlening aan de patiënt ten alle tijden centraal gesteld. o De eerste stappen op het gebied van efficiencyverbetering zullen plaatsvinden op het gebied van inkoop en personeelszaken. Dit zal geen directe gevolgen hebben voor de patiënt. o Patiënten zullen geïnformeerd worden over het bredere zorgaanbod van de combinatie van beide ondernemingen. In het tweede kwartaal na de concentratie: o Verdere efficiencyverbeteringen op het gebied van inkoop. Dit zal geen gevolg hebben voor patiënten. o Efficiencyverbeteringen op het gebied van personeelszaken, ICT, kwaliteitsmanagement en administratie. Dit zal geen directe gevolgen hebben voor de patiënt.

9 o o De eerste stappen op het gebied van een gezamenlijk kwaliteitssysteem zullen worden gezet. Dit zal zonder gevolgen zijn voor de patiënt. De eerste stappen zullen gezet worden om de informatievoorziening betreffende behandelingen te optimaliseren naar patiënten toe. In de navolgende periode zal blijvend aandacht besteed worden aan het continue verbeteren van (zorg)processen en het optimaliseren van de efficiency. De patiënt wordt daarbij ten alle tijden centraal gesteld. i. De belangrijkste risico s tijdens en na het integratie-/veranderproces: Omdat de gevolgen voor de patiënt op alle vlakken nihil zullen zijn en omdat er geen negatieve gevolgen voorzien zijn, bestaan er geen risico s op het gebied van kwaliteit en bereikbaarheid van zorg, welke veroorzaakt worden door de voorgenomen concentratie. De over te nemen locaties zullen worden voortgezet op de bestaande locaties en met hetzelfde team van behandelaren en ondersteunende functionarissen. Zowel CDC als Welldent hebben uitgebreide ervaring met het werven en aannemen van tandartsen en overig personeel, waarmee continuïteit van de zorgverlening wordt geborgd Het integratie-/veranderproces m.b.t. de ondersteunende afdelingen/processen: In bijlage 4 is een gedetailleerde procesbeschrijving opgenomen van het integratieproces. a. De belangrijkste veranderingen die gaan plaatsvinden na de concentratie: Personeelsmanagement: o Personeelsdossiers zullen worden geïnventariseerd op volledigheid van benodigde informatie en indien noodzakelijk worden aangevuld. o In kaart gebracht zal worden waar behoefte bestaat aan bij- en/of nascholing. Waar nodig wordt dit georganiseerd (CDC beschikt over een groot inpandig auditorium waar regelmatig cursussen aan het personeel worden gegeven). o Medewerkers krijgen toegang tot een beveiligde internetomgeving met personeel gerelateerde informatie. ICT: o o Een ICT audit zal plaatsvinden om eventuele risico s in kaart te brengen op het gebied van ICT en privacybescherming. Indien nodig worden maatregelen ter verbetering genomen. Voorzieningen zullen getroffen worden om beveiligde toegang en inzicht te krijgen in de bestaande computersystemen op de verschillende locaties. Facilitair: o Geïnventariseerd zal worden hoe onderhoud van apparatuur is georganiseerd, waarna er keuzes gemaakt zullen worden om het onderhoud bij de beste partij onder te brengen.

10 o CDC beschikt over een eigen technische dienst, waardoor ook intern kennis aanwezig is, waarop aanspraak gemaakt kan worden door medewerkers van de over te nemen praktijken. Financieel/administratief: o De verschillende administratieve processen zullen worden geïnventariseerd, waarna volgens de best practice methode, processen zullen worden geoptimaliseerd. o Door het analyseren van geautomatiseerde gegevens en databases, zal middels interne benchmarking bekeken worden waar verder onderzoek noodzakelijk is of bijgestuurd moet worden. Kwaliteitsmanagement: o Door het delen van kennis wordt gericht op het continue verbeteren van (zorg)processen. o Collegiaal overleg zal breder worden georganiseerd. o ISO9001 certificering zal worden doorgevoerd voor alle locaties. o Patiënttevredenheid zal op alle locaties worden gemeten. Dit zal een belangrijke graadmeter worden voor het optimaliseren van processen. b. Belangrijke keuzes die nog gemaakt moeten worden in het kader van het integratie- /veranderproces: Na de concentratie zal snel begonnen worden met een intensieve inventarisatie van zaken, welke in aanmerking komen voor integratie. Dit gaat nagenoeg enkel om taken van ondersteunende aard. In onderling overleg tussen Welldent en CDC zal bepaald worden wat de prioriteit gaat krijgen in het integratieproces. De kwaliteit van de zorgverlening zal daarbij centraal gesteld worden. De verwachting is dat er beperkte maatregelen getroffen worden op het gebied van integratie. De bestaande verschillende locaties zullen relatief weinig merken van de concentratie en gevolgen voor de patiënt zullen nihil zijn. c. Het afwegingskader op grond waarvan de keuzes onder b worden gemaakt: De zorgverlening voor de patiënt staat centraal. Keuzes mogen niet leiden tot negatieve gevolgen voor de patiënt. Veranderingen dienen te leiden tot een verbetering van de huidige situatie op het gebied van efficiency en/of kwaliteit van processen. d. Per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b. Dit is weergegeven in het implementatieplan, dat is toegevoegd aan deze aanvraag onder bijlage 4. e. De belangrijkste risico s tijdens en na het integratie-/veranderproces.

11 Er worden geen wezenlijke risico s voorzien, aangezien de wijzigingen een zeer beperkt karakter zullen hebben. In bijlage 4 zijn de mogelijke risico s beschreven met de daarop te nemen beheersmaatregelen De verwachte financiële gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie. De concentratie wordt gefinancierd Hierdoor zijn er geen gevolgen of risico s voor de bedrijfsvoering van de organisatie voor, tijdens of na de concentratie. De koopsom voor de overname van Facilitair Bedrijf Welldent B.V. bedraagt in totaal De omzet van Welldent bedroeg in 2015, de omzet van CDC Participaties B.V. was in 2015 nihil, aangezien in 2015 er nog geen tandartspraktijken waren overgenomen. In augustus 2016 is RDW Holland B.V. overgenomen, welke een omzet in 2015 had van Door autonome groei is de verwachting dat de omzet verder zal toenemen met ongeveer 2,0% gedurende Na de concentratie zullen er enige synergievoordelen ontstaan, waarvan de navolgende de meest wezenlijke zijn: o Door de schaalvergroting wordt de continuïteit van mondzorg gerealiseerd. o Besparingen zullen gerealiseerd kunnen worden op administratieve en ondersteunende processen. Tevens zullen besparingen gerealiseerd kunnen worden op de inkoop van materialen en diensten. Deze besparingen zullen na een aanloopperiode van ongeveer 1 jaar circa 3% van de omzet bedragen. o Tevens zullen enige investeringen gedaan worden op o.a. het gebied van ICT, kwaliteitssystemen, opleidingen en overige aanloopkosten. Deze kosten zijn echter van beperkte grootte, gezien de hoge staat van kwaliteit van betreffende locatie en bijhorende faciliteiten en de geringe schaalgrootte. o Tenslotte worden kosten gemaakt t.b.v. de concentratie, zoals juridische kosten en overige integratiekosten. Gezien het gegeven dat de financiering uit eigen middelen wordt verricht en de effecten van investeringen en overige kosten beperkt zullen zijn, zijn de financiële gevolgen zeer beperkt. 2.8 Overige betrokkenen bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen. a. Cliënten: Zowel bij Welldent als bij CDC is er geen cliëntenraad ingesteld. Wel worden er regelmatig metingen en enquêtes gedaan, gericht op het meten van patiënttevredenheid. De NZa heeft in recente besluiten (o.a. het besluit betreffende Dental Clinics Tandartsenpraktijk Colmschate d.d. 16 mei 2016) geoordeeld dat door de wetgever kennelijk niet beoogd is dat op mondzorginstellingen een verplichting rust om een cliëntenraad in de zin van Wmcz in te stellen en deze te betrekken bij de voorbereiding van de concentratie.

12 De Minister van VWS zou hebben bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest dat (o.a.) mondzorg onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) zou vallen. Enkele jaren geleden zou de Minister al geconstateerd hebben dat de huidige Wmcz onduidelijk is geformuleerd in dit opzicht en voorgesteld om instellingen die als WTZitoegelaten zijn aangemerkt (waaronder mondzorg) uit te zonderen (Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p. 3). Dat voorstel is later op-/overgenomen in het wetsvoorstel Wijziging Wet Cliëntenrechten Zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Wmcz zal dan worden ingetrokken en vervangen door regelingen in de Wet Cliëntenrechten Zorg. Conclusie is derhalve dat de situatie bij CDC en Welldent aansluit bij de gangbare praktijk in Nederland. De cliënten zullen na transactie uiteraard worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen bij het behandelteam wat voor transactie ook al werkzaam was. b. Personeel Facilitair Bedrijf Welldent B.V. heeft geen OR ingesteld en is hiertoe ook niet verplicht, aangezien het aantal medewerkers beneden de 50 personen ligt. CDC Participaties B.V. heeft momenteel geen OR. Het ontbreken van een (gemeenschappelijke) OR kan verklaard worden vanuit het feit dat er door de verschillende ondernemingen die deel uitmaken van CDC Participaties B.V., niet voldaan wordt aan het getalscriterium van artikel 2 WOR: bij geen enkele van de afzonderlijk betrokken vennootschappen zijn meer dan 50 werknemers werkzaam. De keten is ontstaan uit kleine, zelfstandige tandartspraktijken met een beperkt aantal werknemers. Er was geen verplichting tot het instellen van een OR of PVT bij deze klassieke tandartspraktijken en de behoefte tot het instellen van een vorm van personeelsvertegenwoordiging werd, met name ook vanwege de omvang van deze praktijken, niet gevoeld. Tot dusver is ook vanuit de organisatie niet gebleken dat er interesse is voor het opzetten van een OR. Het personeel van CDC is bekend met het gegeven dat er een zogenaamde buy-and-build strategie wordt gevolgd. Het voltallige personeel van CDC is geïnformeerd inzake de voorgenomen concentratie middels een interne nieuwsbrief. Het voltallige personeel van Welldent is door de eigenaar van Welldent persoonlijk geïnformeerd. In bijlage 3 (vertrouwelijk) is betreffende communicatie aan het personeel van CDC toegevoegd.

13 Op 31 oktober 2016 zijn alle medewerkers van Facilitair Bedrijf Welldent B.V. persoonlijk geïnformeerd inzake de voorgenomen overname door CDC Participaties B.V. De reacties zijn allen positief en er zijn geen zorgen uitgesproken over de voorgenomen overname. Cruciale zorg Er is geen sprake van cruciale zorg. Bijlagen De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan dit formulier: Bijlage 1: SPA Bijlage 2: Organogram Bijlage 3: Informatiebrief personeel CDC Bijlage 4: Procesbeschrijving integratieplan Bijlage 5: Vijfjarenprognose Bijlage 6: Uittreksel KvK Facilitair Bedrijf Welldent B.V. Bijlage 7: Uittreksel KvK CDC Participaties B.V. Bijlagen 1 t/m 5 zijn allen VERTROUWELIJK.

14

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V.

MONDZORGCENTRUM DE GRAVE B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V.

TANDARTSPRAKTIJK VAN GOETHEM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

Handtekening. N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Inlichtingen over de betrokken organisaties

Inlichtingen over de betrokken organisaties In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Inlichtingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Maatschap Mondzorg Meppel 1

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Maatschap Mondzorg Meppel 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Leven en Zorg. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V.

DUTCH DENTAL INVESTMENTS B.V. Vertrouwelijk Bevat bedrijfsgeheimen In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

MOB/Thuiszorgnet. Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. MOB/IZAH

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen - Stichting

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Datum : 9 juli 2012 Ons kenmerk : /BoZ Betreft : wetswijzigingen WMG, WCZ en andere wetten. Geachte leden van de vaste commissie voor VWS,

Datum : 9 juli 2012 Ons kenmerk : /BoZ Betreft : wetswijzigingen WMG, WCZ en andere wetten. Geachte leden van de vaste commissie voor VWS, Aan de leden van de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de heer drs. A.J.M. Teunissen, griffier Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postbus 9696

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE)

BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) BESLUIT ONTHEFFING ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS (OPENBARE VERSIE) Kenmerk: 71837/101363 Betreft: Parnassia Groep Stichting Reakt Verzoek 1. Op 23 januari 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna:

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie

van Stichting Marente versie 13 december 2016 Openbare versie M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie, tevens verzoek tot ontheffing in de zin van artikel 49d Wet

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening

N.v.t. Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier

Zorgspecifieke concentratietoets. Aanvraagformulier Pagina 1 van 19 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie