KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis"

Transcriptie

1 Goedgekeurd M. M.

2 INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H Algemeen Inleiding... 7 H INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING Activiteiten van de onderneming Historiek van de onderneming Bedrijfsprocessen DEEL B: PRIMAIRE EN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN H Informatie, aanmelding en intake Aanmelding Verstrekken informatie Intake Afstemming zorgvraag op aanbod Capaciteitsplanning/passende zorginzet Selectie Opstellen en afsluiten kraamzorgovereenkomst H UITVOERING VAN DE ZORG Goedgekeurd M. M.

3 Partus assistentie Bereikbaarheid Deskundigheid Leveranciersmanagement Faciliteiten van de kraamverzorgenden Leveranciersbeoordeling Exitgesprekken Professioneel handelen Procedures/protocollen/werkinstructies Risico Signalering bijzonderheden Voeding Mantelzorg Zorgplan Werkbegeleiding/bijscholing Hygiëne Bijstelling zorgafspraken/herindicatie Cliëntgerichtheid Zorgen voor continuïteit van de zorg Koppeling cliënt aan zorgverlener/passende zorginzet Goedgekeurd M. M.

4 Zorg voor bejegening en privacy Zorgweigering Evaluatie met de cliënt Privacy van cliënten Afhandelen van klachten Arbeidsomstandigheden Voorbehouden handelingen Eigendommen van cliënten H Zorgafsluiting en evaluatie Betrokkenheid van cliënten Beëindiging/afsluiting zorg DEEL C: KWALITEITSBELEID, KWALITEITSSYSTEEM, AFSPRAKEN MET ZORGVERZEKERAARS EN KETENKWALITEIT H Beleid en Organisatie/kwaliteitsbeleid Maken beleidsplan/kwaliteitsbeleid Uitvoeren beleidsplan Maken kwaliteitsjaarverslag Organisatiestructuur Overlegstructuur Aangaan contracten/afspraken zorgverzekeraars Goedgekeurd M. M.

5 H Verbetermanagement Audits Structureel verbeteren Managementreview Onderzoek cliënttevredenheid Ketenkwaliteit Onderzoek beeld ketenpartners / ketenkwaliteit H Beheer kwaliteitsmanagementsysteem Beheer registraties werk en overleg Beheer geautomatiseerde gegevens Beheer interne informatie/documenten Beheer normen H Administratieve afhandeling H Onderhoud, beheer en veiligheid gebouwen OVERZICHT BIJLAGEN PROTOCOLLEN Goedgekeurd M. M.

6 OVERZICHT WIJZIGINGEN Versie Beschrijving van de wijziging Auteur Datum 1 Oorspronkelijke uitgave MG 16/05/07 2 Overgang bemiddeling naar kraamzorgorganisatie + BKE naar HKZ 3 MG jan Goedgekeurd M. M.

7 DEEL A: Algemeen H 1 ALGEMEEN VERSIE 2 01/01/ INLEIDING VERSIE 2 01/01/2009 Algemene inleiding, voorwoord de directie Dit kwaliteitshandboek documenteert het kwaliteitsbeheersysteem van LANCELOT kraamzorg om aan te tonen dat wij op een consequente manier diensten aanbieden die aan de klanteneisen en de relevante normen en regelgevingen voldoen. Dit kwaliteitshandboek is het resultaat van overleg. De directie steunt integraal de inhoud van het kwaliteitshandboek en waakt erover dat de bepalingen ervan strikt worden nageleefd. De directie creëert dan ook een kader waarbij de nodige middelen en personeel ter beschikking gesteld worden teneinde dit kwaliteitshandboek in de praktijk te brengen en te onderhouden. Doel van dit kwaliteitshandboek - het beschrijven van de structuur van het kwaliteitshandboek - het kenbaar maken van de missie, visie en waarden aan de gebruikers, het personeel en derden - het jaarlijks evalueren en actualiseren van de kwaliteitsplanning - het op doeltreffende wijze implementeren en actualiseren van de elementen van het kwaliteitshandboek - het voorzien van een basis voor het beoordelen van het kwaliteitshandboek de directie - het beschrijven op welke manier aan de sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voldaan wordt - het voorzien van een basis voor het organiseren van interne en externe kwaliteitsaudits - het opleiden van de eigen medewerkers Toepassingsgebied Dit kwaliteitshandboek is van toepassing op: Hoofdvestiging vestiging Assen vestiging Nijverdal LANCELOT kraamzorg LANCELOT kraamzorg LANCELOT kraamzorg Hoofdstraat 64a Postbus 190 Kuperserf AK Epe 9400 AD Assen 7443 HD Nijverdal Goedgekeurd M. M.

8 Structuur van het kwaliteitshandboek - Kwaliteitshandboek: het is het document waarin het kwaliteitssysteem, de kwaliteitsplanning en het kwaliteitsbeleid van LANCELOT kraamzorg is beschreven. - Bijlagenboek: hierin zijn alle teksten, formulieren en personeelsmededelingen gerangschikt, waarnaar in het kwaliteitshandboek wordt verwezen. Zij zijn eveneens gerangschikt in de zelfde volgorde als het kwaliteitshandboek is gestructureerd. Verspreiding van het kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek is in 1 exemplaar gemaakt. Men kan de meest actuele versie van het handboek inkijken bij: - de kwaliteitscoördinator Dit kwaliteitshandboek voldoet aan het HKZ certificatieschema voor Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen versie LANCELOT kraamzorg Mevrouw M. directeur Uitsluitingen: 6.4 ontwikkeling nieuwe zorg- en dienstverlening 8.4 eisen aan zelfstandig zorgverleners 5.4 vrijwilligers en stagiairs 5.8 beroepsregister Goedgekeurd M. M.

9 H 2 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING VERSIE 2 01/01/ ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING VERSIE 2 01/01/2009 LANCELOT kraamzorg is in 2004 gestart als bemiddelingsbureau voor kraamzorg. Sinds 1 januari 2009 hebben wij de omslag gemaakt naar kraamzorgorganisatie. Op dit moment werken wij met kraamverzorgenden in loondienst. Iedereen heeft wel eens gehoord van de Ronde Tafel van Koning Arthur en Lancelot zijn eerste ridder. De visie van LANCELOT kraamzorg Behalve als een meubelstuk kan de Ronde Tafel ook gezien worden als een ideaal. De Ronde Tafel symboliseert vriendschap en hoffelijkheid, vechten voor wat juist is en staat bovenal voor gelijkheid (niemand zit aan het hoofd van de tafel). Om een doel te bereiken had men elkaar nodig, en ieder had daarin zijn eigen unieke rol. Dit inzicht, deze bundeling van krachten was het succes van de Ronde Tafel. De traditionele visie van de Ronde Tafel wordt LANCELOT kraamzorg gecombineerd met een moderne bedrijfsvoering. Wij zien het als onze taak om voor een goede start voor moeder en kind te zorgen. Door goed te luisteren naar de wensen van het gezin, te zorgen voor een goede samenwerking tussen de kraamverzorgende, de verloskundige en de jeugdgezondheidszorg. De markt van kraamzorg staat onder druk. De grote thuiszorgorganisaties hebben steeds meer moeite om de marktwerking in de zorg te volgen. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Met name voor de indeling en hoeveelheid uren kraamzorg die zij kunnen leveren. Voor ons is dit de reden om de kraamzorg anders te organiseren. Wij werken met één kraamverzorgende tijdens de kraamtijd. Degene die tijdens de bevalling assisteert zal ook gedurende de kraamtijd bij het gezin aanwezig zijn. Goedgekeurd M. M.

10 2.2 HISTORIEK VAN DE ONDERNEMING VERSIE 2 01/01/2009 Sinds april 2005 is LANCELOT kraamzorg gestart als bemiddelingsbureau voor kraamzorg. Menzis en Achmea zijn toen gestart met de zorgveiling. Hierop kunnen verzekeraars kraamzorg aanbieden. Zorgaanbieders bieden dan op de kramen die beschikbaar zijn. LANCELOT kraamzorg viel precies in het buitengebied van deze twee zorgverzekeraars en zodoende leverde dat een goede start. In de loop van 2005 hebben wij contracten met andere zorgverzekeraars en zorgbemiddelingsbureaus afgesloten. Op dit moment kunnen wij met elke zorgverzekeraar zaken doen. Vanaf 1 januari 2009 zijn wij kraamzorgorganisatie en werken wij met kraamverzorgenden in loondienst. In 2005 zaten wij op gemiddeld 4 kramen per maand dat is uitgegroeid naar 12 kramen per maand voor eind Voor 2007 verwachten we op een gemiddelde van 15 kramen per maand. In 2008 en 2009 zijn we gegroeid naar een gemiddelde van 20 kramen per maand. Sinds oktober 2005 is de franchise vestiging Nijverdal van start gegaan. Gevolgd een vestiging in Assen per 1 juli Goedgekeurd M. M.

11 2.3 BEDRIJFSPROCESSEN VERSIE 2 01/01/2009 Goedgekeurd M. M.

12 H 3 INFORMATIE, AANMELDING EN INTAKE VERSIE 2 01/01/ AANMELDING VERSIE 2 01/01/2009 Deel B: Primaire en ondersteunende processen Uitvoerende = Administratie Verantwoordelijke = directie Kwaliteitseis Indien de cliënt zich aanmeldt wordt een afspraak gemaakt voor een intake. (zie 3.3) Eigen normen: Gewenste uitkomsten van dit proces: 1. Verstrekken van informatie Cliënten ontvangen binnen 1 werkdag na informatieverzoek het informatieboekje Santenkraam Werkwijze aanmelding De administratie neemt de aanmelding aan, dit kan via mail, internet of telefonisch Na de aanmelding worden de gegevens van de cliënt ingevoerd de administratie in het systeem KraamzorgCompleet. Late aanmelding (= vanaf 5 maanden zwanger) Een aanmelding vanaf de 5 e maand van de zwangerschap wordt beschouwd als een late aanmelding. Dan is LANCELOT kraamzorg niet verplicht de gegarandeerde uren te geven, wel een minimum van 24 uur. Een late aanmelding krijgt een extra vermelding in KZC onder het kopje bevalling. Deze vermelding komt op de cliëntenkaart zodat de planning en de BD na de bevallingsmelding kunnen zien dat het om een late aanmelding gaat. in KZC wordt een verzekerden COV-check uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de cliënt ook daadwerkelijk verzekerd is bij de opgegeven zorgverzekeraar. Goedgekeurd M. M.

13 Binnen 1 werkdag na aanmelding stuurt de administratie een schriftelijke bevestiging + Santenkraam naar de cliënt. na invoering van de gegevens in KZC wordt de cliëntenkaart geprint en samen met het formulier aanmelding, bevestiging van de zorgverzekeraar in de ordner aanmeldingen opgeborgen op a-terme datum. Voor de 30 e week van de zwangerschap plant de intaker een afspraak met de cliënt voor een kennismaking en het inventariseren van de wensen rond de kraamzorg. Toelichting Wanneer met de cliënt geen kraamzorgovereenkomst wordt bereikt, wordt deze de zorgcoördinator gewezen op mogelijke alternatieve kraamzorgorganisaties. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Formulier aanmelding (digitaal formulier in Word) - Schriftelijke bevestiging (standaardbrief in KZC) - Bevestiging van de zorgverzekeraar (faxbericht) Systeem - Gegevens verwerkt in KraamzorgCompleet - COV (verzekerden) check in Vecozo via KraamzorgCompleet KPI nvt Goedgekeurd M. M.

14 3.2 VERSTREKKEN INFORMATIE VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = administratie Verantwoordelijke = directie Kwaliteitseis De cliënt ontvangt informatie van LANCELOT kraamzorg Werkwijze De administratie verstrekt elke nieuwe cliënt een uitgave van `Santenkraam` waarin de cliënt wordt geïnformeerd over: informatie over het product/dienst waar de cliënt belangstelling voor heeft (document `voorbereiding thuisbevalling`), indien nodig wordt de informatie vertaald voor allochtone cliënten algemene informatie over LANCELOT kraamzorg en de werkwijze leveringsvoorwaarden, klachtenprocedure, informatie over privacy en gegevensbescherming, bereikbaarheid en contactpersoon van LANCELOT kraamzorg LANCELOT kraamzorg is tijdens kantooruren bereikbaar voor het verstrekken van informatie Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Santenkraam (brochure op papier) - Leveringsvoorwaarden (digitaal document in Word) - Klachtenprocedure (digitaal document in Word) - Privacy reglement (digitaal document in Word) KPI nvt Systeem - KraamzorgCompleet (schriftelijke bevestiging) Goedgekeurd M. M.

15 3.3 INTAKE VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = intaker Verantwoordelijke = Administratie Kwaliteitseis Cliënt ontvangt een passend zorgaanbod Werkwijze Van de zorgcoördinator ontvangt de intaker een overzicht van uit te voeren intakegesprekken uit KraamzorgCompleet, kraamzorgovereenkomsten, kraamzorgdossiers en voor elk gezin voor die periode een attentie Het intakegesprek vindt plaats voor de 30 e week van de zwangerschap, de intaker belt voor die tijd om de afspraak in te plannen met de cliënt voor een kennismaking en het inventariseren van de wensen rond de kraamzorg. Wanneer het niet lukt om een cliënt binnen 1 week te bereiken geeft de intaker dit aan kantoor. Via kantoor gaat er een brief naar de cliënt met het verzoek om contact op te nemen ivm het inplannen van het intakegesprek. het intakegesprek wordt gevoerd de intaker, zij is zelf kraamverzorgende (deskundig), zij geeft op een gestandaardiseerde wijze uitleg en advies over de zorgvormen. Indien de intaker verhinderd is wordt de intake overgenomen de zorgcoördinator Tijdens dit intakegesprek bepaalt de intaker m.b.v. het Landelijk Indicatie Protocol voor welke zorg de cliënt in aanmerking komt. Een exemplaar van het kraamzorgdossier de Kraamdubbel wordt bij het gezin achtergelaten. De verzamelde informatie, zoals aantal uren, specifieke wensen etc wordt genoteerd op de kraamzorgovereenkomst. De cliënt ondertekent dit formulier samen met de intaker. LANCELOT kraamzorg garandeert de zorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol. De intaker geeft uitleg over de verschuldigde eigen bijdrage voor kraamzorg en de mogelijkheid tot particulier bijkopen van uren. De intaker gaat na of de leveringsvoorwaarden uitleg behoeven Het ingevulde formulier kraamzorgovereenkomst wordt ingeleverd op kantoor de intaker. De administratie zorgt ervoor dat het verslag van het intakegesprek wordt ingevoerd in KraamzorgCompleet. Na het invoeren van de intakegesprekken print de administratie de Goedgekeurd M. M.

16 cliëntenkaarten en verspreidt deze onder de planning en BD. De directie is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen en bewaren van cliëntgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - kraamzorgovereenkomst (digitaal document in Word) - kraamzorgdossier (zorgplan op papier) - attentie - cliëntenkaart (rapport uit KZC) - Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Systeem - KraamzorgCompleet KPI Tijdige intake Wat meten Percentage vrouwen waarbij het om het eerste kind gaat waarbij de intake voor de 36 e week in de vorm van een huisbezoek is gerealiseerd. Hoe meten Totaal aantal huisbezoeken voor de 36 e week bij vrouwen waarbij het om het eerste kind gaat x 100 gedeeld het totaal aantal vrouwen waarbij het om hun eerste kind gaat. Rapport draaien in KZC => rapporten, statistiek, zichtbare zorg Jaarlijks digitaal aanleveren bij Project zichtbare Zorg Communicatie Het resultaat van de KPI tijdige intake wordt besproken met de intaker tijdens het periodieke werkoverleg (WO). Acties of verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen conform het proces verbeterpunten afgehandeld worden. KPI tijdige intake is ook een vast agendapunt tijdens het directie overleg (DO) onder de noemer Kwaliteitszorg. Goedgekeurd M. M.

17 3.3.1 AFSTEMMING ZORGVRAAG OP AANBOD VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = Zorgcoördinator Verantwoordelijke = Zorgcoördinator Kwaliteitseis Op basis van relevante gegevens worden nadere zorgafspraken gemaakt. Beoordelen of passende zorg in kwalitatieve en kwantitatieve zin mogelijk is. Werkwijze Voor de start van de zorgverlening verzamelt de intaker de wensen van de cliënt en de wensen van de beschikbare kraamverzorgenden. De meest geschikte kraamverzorgende wordt benaderd en gevraagd of zij beschikbaar is voor deze opdracht. Bij de selectie wordt rekening gehouden met o.a.: - vereiste bekwaamheden/bevoegdheden van de kraamverzorgende - wensen van het gezin - postcodegebied van het gezin en de kraamverzorgende De intaker zorgt ervoor dat de afspraken met de het gezin opgenomen worden in de kraamzorgovereenkomst. De kraamzorgovereenkomst blijft tijdens de kraamtijd bij het gezin achter zodat tussentijdse wijzigingen in afspraken kunnen worden aangepast. Deze wijzigingen worden ondertekend kraamvrouw, verloskundige en kraamverzorgende. Na afloop van de kraamtijd ontvangt het gezin een kopie, de kraamverzorgende ontvangt een kopie en het origineel gaat naar LANCELOT kraamzorg. De originele kraamzorgovereenkomst wordt aan het dossier van de cliënt toegevoegd. Na de bevallingsmelding wordt de planning/bd de cliëntenkaart geraadpleegd voor bijzonderheden. Naar aanleiding hiervan wordt bepaald welke kraamverzorgende wordt ingezet. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - kraamzorgovereenkomst (digitaal document in Word) - kraamzorgdossier (zorgplan op papier) - cliëntenkaart (rapport uit KZC) Goedgekeurd M. M.

18 Systeem - KraamzorgCompleet - Outlook standby (webbased planningsagenda) KPI nvt Goedgekeurd M. M.

19 3.3.2 CAPACITEITSPLANNING/PASSENDE ZORGINZET VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = zorgmanager Verantwoordelijke = Directie Kwaliteitseis De overeengekomen zorg wordt gegarandeerd. Werkwijze: LANCELOT kraamzorg werkt alleen met gediplomeerde kraamverzorgenden. Werken met een capaciteitsplanningsinstrument is daarom niet nodig. Voldoende capaciteit wordt gewaarborgd : o het juist en tijdig uitvoeren van het proces Aanmelding o het per kwartaal nemen van de planning en aantal cliënten en het naar aanleiding daarvan selecteren/werven van nieuwe medewerkers. Bijzonderheden: LANCELOT kraamzorg werkt samen met collega organisatie in de regio bij pieken en dalen wordt er over en weer in/uitgeleend Bij inleen extern wordt altijd het gezin geïnformeerd over het feit dat een externe organisatie is ingezet. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Systeem - KraamzorgCompleet KPI nvt Goedgekeurd M. M.

20 3.3.3 SELECTIE VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = directie Verantwoordelijke = Directie Beschrijving Het op peil brengen van de formatie met competente kraamverzorgenden. Het inwerken van nieuwe kraamverzorgenden. (zie ook document scholingsplan) Werkwijze selectie kraamverzorgenden en contractering: 1. De directie besluit een kraamverzorgende te werven wanneer het aantal geplande cliënten het aanbod (het bestaande bestand kraamverzorgenden) overstijgt 2. De directie hanteert daarbij het functieprofiel van kraamverzorgende 3. De directie brengt de vacature op passende wijze onder de aandacht van kandidaten (via gebruik van netwerk, advertenties etc) 4. De directie beoordeelt de sollicitatiebrieven en C.V.'s 5. De directie nodigt passende kandidaten uit voor een eerste gesprek. De directie nodigt de beste kandidaten eventueel uit voor een vervolggesprek 6. De directie beoordeelt de kandidaat op de criteria uit het functieprofiel en kiest een kandidaat 7. De directie zorgt ervoor dat de niet-geselecteerde kandidaten bericht van afschrijving ontvangen. 8. De directie sluit het contract Kraamverzorgende met de nieuwe kraamverzorgende en maakt afspraken over de start van de werkzaamheden 9. De administratief medewerker maakt het personeelsdossier aan en archiveert het contract, de sollicitatiebrief andere bescheiden. Werkwijze selectie leerlingen: 1. Elk jaar in juni wordt de directie gekeken of en hoeveel leerlingen er voor het komend schooljaar aangenomen kunnen worden. 2. Uit de binnengekomen open sollicitaties wordt een selectie gemaakt. Wanneer er geen of te weinig open sollicitaties zijn geweest wordt contact gezocht met het Deltion College in Zwolle en eventueel wordt er een advertentie geplaatst. 3. Begin juli worden de gesprekken ingepland met de kandidaten. Goedgekeurd M. M.

21 4. Criteria tijdens het gesprek zijn: Waarom keuze kraamzorg Persoonlijke situatie leerling Competenties en vaardigheden Werkwijze LANCELOT kraamzorg Diploma niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313 of diploma kraamverzorgende Werkwijze inwerken leerling: 1. Er wordt een praktijkbegeleider toegewezen aan de leerling. Deze zal de leerling wegwijs maken in de organisatie. 2. De leerling zal de eerste maanden meelopen met de kraamverzorgenden, afhankelijk van vorderingen/prestaties (afgetekende praktijkopdrachten) kan de leerling steeds meer meewerken met de kraamverzorgenden 3. Na ongeveer 5 maanden mag de leerling na toestemming van de praktijkbegeleider zelfstandig gaan werken, bij de partus zal nog wel een kraamverzorgende assisteren. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Standaardbrief uitnodiging sollicitant (digitaal document in Word) - Standaardbrief afwijzing sollicitant (digitaal document in Word) - Standaard document contract (digitaal document in Word) - Functieprofiel kraamverzorgende (digitaal document in Word) - Inwerkprogramma (digitaal document in Word) Systeem - KraamzorgCompleet => kraamverzorgende als medewerker invoeren - Personeelsdossier KPI Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Percentage kraamverzorgenden of verzorgenden niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313 Wat meten Nagaan of de kraamzorg geleverd wordt mensen die daarvoor speciaal zijn opgeleid. - Een overzicht van medewerkers die zorg verlenen in het gezin - Wie van deze medewerkers beschikt over de gevraagde opleiding Goedgekeurd M. M.

22 Hoe meten Totaal aantal kraamverzorgenden of verzorgenden met niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313 dat zorg verleent in de kraamgezinnen x 100 gedeeld totaal aantal medewerkers dat zorg verleent in de kraamgezinnen. Exclusie; stagiaires en BBL-ers tellen niet mee Rapport draaien in KZC => rapporten, statistiek, zichtbare zorg Jaarlijks digitaal aanleveren bij Project zichtbare Zorg Communicatie Het resultaat van de KPI adequaat opgeleide kraamverzorgenden wordt besproken de directie tijdens het periodieke werkoverleg (DO). Acties of verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen conform het proces verbeterpunten afgehandeld worden. Goedgekeurd M. M.

23 3.3.4 OPSTELLEN EN AFSLUITEN KRAAMZORGOVEREENKOMST VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = Intaker Verantwoordelijke = Zorgcoördinator Kwaliteitseis Doel: Het opstellen en afsluiten van de kraamzorgovereenkomst met de cliënt. Werkwijze: Tijdens het intakegesprek stelt de intaker een kraamzorgovereenkomst op. Bij dit passende voorstel worden ook de leveringsvoorwaarden afgegeven (onderdeel van Santenkraam). Op deze overeenkomst worden de wensen van de cliënt in kaart gebracht met betrekking tot de zorg zelf en met betrekking tot de kraamverzorgende. 1. Op de kraamzorgovereenkomst wordt vermeld - de wens van de client mbt gewenste aantal uren zorg tijdens de kraamtijd - geïndiceerde uren volgens LIP 2. De intaker en de cliënt tekenen deze overeenkomst. De overeenkomst wordt in het dossier van de cliënt bewaard. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Kraamzorgovereenkomst (digitaal in KZC) Systeem - KZC KPI Noodzakelijke zorg Ontvangt de cliënt de geïndiceerde basiszorg Wat meten a. Percentage cliënten dat minder zorg heeft willen ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. b. Percentage clienten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. Goedgekeurd M. M.

24 Hoe meten a. Aantal cliënten dat minder zorg heeft willen ontvangen dan met het LIP na de bevalling is geïndiceerd gedeeld totaal aantal cliënten dat kraamzorg heeft ontvangen. b. Aantal cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling is geïndiceerd gedeeld totaal aantal cliënten dat kraamzorg heeft ontvangen. Rapport draaien in KZC => rapporten, statistiek, zichtbare zorg Jaarlijks digitaal aanleveren bij Project zichtbare Zorg Communicatie Het resultaat van de KPI noodzakelijke zorg wordt besproken de directie tijdens het periodieke werkoverleg (DO). Acties of verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen conform het proces verbeterpunten afgehandeld worden. Goedgekeurd M. M.

25 H 4 UITVOERING VAN DE ZORG VERSIE 2 01/01/ PARTUS ASSISTENTIE VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = Kraamverzorgende Verantwoordelijke = Kraamverzorgende Kwaliteitseis De cliënt ontvangt tijdige partusassistentie Werkwijze partus assistentie LANCELOT kraamzorg is 24 uur per dag bereikbaar voor aanvragen van partus assistentie en inzet van kraamzorg via telefoonnummer Een kraamverzorgende is altijd binnen een uur na oproep ter plekke. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Bevallingsverslag (formulier in kraamzorgdossier) - Kraamzorgdossier (kraamdubbel) - Bevallingsmelding (digitaal formulier in Word) Systeem KraamzorgCompleet KPI Tijdige partusassistentie Wat meten Percentage bevallingen waarbij de kraamverzorgende binnen een uur na oproep van de verloskundige aanwezig is. Hoe meten Aantal bevallingen waarbij de kraamverzorgende binnen een uur na oproep van de verloskundige aanwezig is x 100 gedeeld totaal aantal thuis begonnen bevallingen waar de kraamverzorgende is opgeroepen de verloskundige. Rapport draaien in KZC => rapporten, statistiek, zichtbare zorg Jaarlijks digitaal aanleveren bij Project zichtbare Zorg Goedgekeurd M. M.

26 Communicatie Het resultaat van de KPI tijdige partus assistentie wordt besproken met alle kraamverzorgenden tijdens het periodieke werkoverleg (WO). Acties of verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen conform het proces verbeterpunten afgehandeld worden. KPI tijdige partusassistentie is ook een vast agendapunt tijdens het directie overleg (DO) onder de noemer Kwaliteitszorg. Goedgekeurd M. M.

27 4.1.1 BEREIKBAARHEID VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = Directie Verantwoordelijke = Directie Beschrijving Zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de organisatie voor cliënten, kraamverzorgenden en externe relaties. Werkwijze: 1. De directie zorgt er voor dat de bereikbaarheid van de organisatie is geregeld, zodat continuïteit van zorg wordt gewaarborgd (zie procedure bereikbaarheidsdienst. 2. De directie ziet toe op de volgende richtlijnen voor telefoonbeantwoording: klanten worden correct en geduldig te woord gestaan er worden telefoonnotities gemaakt wanneer boodschappen voor derden worden aangenomen. Procedure bereikbaarheidsdienst Bevallingslijn De bevallingslijn wordt elke dag om 18:00 uur geschakeld naar degene die bereikbaarheidsdienst (BD) draait. Elke ochtend om 09:00 uur belt of mailt de BD (=bereikbaarheidsdienst) naar de zorgmanager om gegevens over te dragen van de afgelopen avond en nacht. De zorgmanager zal om 09:00 de schakeling eruit halen. Rooster bereikbaarheidsdienst Periodiek wordt het rooster van de bereikbaarheidsdienst g d naar de medewerkers die bereikbaarheidsdiensten draaien. Bij deze zal ook een overzicht met kramen voor die periode worden bijgesloten en de cliëntenkaarten, zodat alle gegevens van de gezinnen bekend zijn bij de BD. Goedgekeurd M. M.

28 4.2 DESKUNDIGHEID VERSIE 2 01/01/2009 Kwaliteitseis De cliënt ontvangt zorg van personen met actuele deskundigheid. Werkwijze De kraamverzorgenden die via LANCELOT kraamzorg werkzaam zijn zullen met regelmaat bijscholing worden aangeboden. De onderwerpen van deze bijscholing kunnen variëren van het begeleiden van een kraamvrouw bij het geven van borstvoeding, tot het bespreken van de nieuwste inzichten over hoe te signaleren en om te gaan met huilbaby s. Uiteraard zal er casuïstiek ook situaties besproken worden, om vervolgens een eensluidend beleid af te spreken. LANCELOT kraamzorg blijft op de hoogte van de nieuwste onderzoeken en inzichten met betrekking tot pasgeborenen en pas bevallen vrouwen via verschillende media zoals vakliteratuur van de KNOV maar ook via de Jeugdgezondheidszorg van de Thuiszorg. Alle bij LANCELOT kraamzorg aangesloten kraamverzorgenden werken conform de basiskwaliteitseisen Alle kraamverzorgenden zijn opgeleid op niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Kopie diploma s/certificaten in personeelsdossier Systeem Personeelsdossier KPI Adequaat opgeleide kraamverzorgenden Percentage kraamverzorgenden of verzorgenden niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313 EN deelname VIP training. Wat meten Nagaan of de kraamzorg geleverd wordt mensen die daarvoor speciaal zijn opgeleid. - Een overzicht van medewerkers die zorg verlenen in het gezin - Wie van deze medewerkers beschikt over de gevraagde opleiding Goedgekeurd M. M.

29 Hoe meten Totaal aantal kraamverzorgenden of verzorgenden met niveau 3 met deelkwalificatie 311 en 313 dat zorg verleent in de kraamgezinnen x 100 gedeeld totaal aantal medewerkers dat zorg verleent in de kraamgezinnen. Exclusie; stagiaires en BBL-ers tellen niet mee Rapport draaien in KZC => rapporten, statistiek, zichtbare zorg Jaarlijks digitaal aanleveren bij Project zichtbare Zorg Communicatie Het resultaat van de KPI adequaat opgeleide kraamverzorgenden wordt besproken de directie tijdens het periodieke werkoverleg (DO). Acties of verbeterpunten die hieruit voortvloeien zullen conform het proces verbeterpunten afgehandeld worden. Goedgekeurd M. M.

30 4.3 LEVERANCIERSMANAGEMENT VERSIE 2 01/01/2009 Uitvoerende = directie Verantwoordelijke = Directie Beschrijving Doel: Het beschrijven van de belangrijkste taken rond leveranciersmanagement. Eigen normen: 1. De jaarlijkse leveranciersbeoordeling leidt tot een bestand betrouwbare en deskundige leveranciers. Hoe worden de uitkomsten gemeten: 1. Elk jaar wordt aan de hand van het contract/afspraken met de leverancier geëvalueerd of de afspraken zijn nagekomen. Zo niet dan wordt contact gelegd met de desbetreffende leverancier om te kijken wat er verandert moet worden aan de kant van de leverancier of dat de afspraken moeten worden bijgesteld. Administratieve beschrijving Documenten/formulieren - Leveranciersbeoordeling (digitaal word document) Systeem Alexion (relatiebeheer systeem) KPI Nvt Goedgekeurd M. M.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg

Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Algemene voorwaarden Frédérique Babyzorg Deze algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Frédérique Babyzorg (FB) en de cliënt. Alle zorg die geleverd wordt door Frédérique Babyzorg wordt

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

Instellingen in de zorgsector moeten om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren aan vier kwaliteitseisen voldoen.

Instellingen in de zorgsector moeten om zorg van goede kwaliteit te kunnen leveren aan vier kwaliteitseisen voldoen. INLEIDING Op 1 april 1996 is de Kwaliteitswet zorginstellingen in werking getreden. De wet stelt slechts globale eisen aan de zorg in plaats van vele en gedetailleerde normen; de eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie

Handboek voor kraamzorgaanbieders

Handboek voor kraamzorgaanbieders Handboek voor kraamzorgaanbieders Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2012 November 2012 versie november 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van dit handboek

Nadere informatie

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017

Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen. April 2017 Toetsingskader WMO toezicht Gemeente Kampen April 2017 Toetsingskader Kampen Aandachtspunten / bronnen voor de toezichthouder zijn in alle gevallen: Dossieronderzoek; Vraaggesprek met cliënt; Eventueel

Nadere informatie

Handboek voor kraamzorgaanbieders

Handboek voor kraamzorgaanbieders Handboek voor kraamzorgaanbieders Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2015 Oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Het doel van het handboek 3 1.2 Wijzigingen ten

Nadere informatie

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin.

Het resultaat van de indicatiestelling is een concreet advies over aard en omvang van de kraamzorg voor de (aanstaande) kraamvrouw en haar gezin. Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg 1. Introductie Kraamzorg en partusassistentie zijn in het basispakket verzekerde zorg en daardoor voor iedere zwangere of bevallen vrouw af te nemen. Zij

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2015

Overeenkomst Kraamzorg 2015 Overeenkomst Kraamzorg 2015 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Menzis COA Administratie B.V. Postbus 405 6700 AK Wageningen t 088 112 21 20 f 088 112 21 31 e zorginkoop@rzasielzoekers.nl www.rzasielzoekers.nl Datum Behandeld door Zorginkoop MCA Ons kenmerk MCA-Kraam2015

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten.

Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. Algemene voorwaarden Distel Zorg kraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Distel Zorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte: de natuurlijke persoon die kraamzorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam

Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE. CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam 2016 Algemene Voorwaarden PARTICULIERE THUISZORG CRISTAL CARE CRISTAL CARE Rodenburgstraat 35, 3043 TS Rotterdam Inleiding Cristal Care Thuiszorg verleent zorg bij mensen thuis. Wij bieden die zorg graag

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG. BTKzorg ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KRAAMZORG BTKzorg Pagina 2 van 9 INHOUD 1. ALGEMEEN...3 2. INFORMATIE...4 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN...4 4. PRIVACY...6 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID...6 6. VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek

Procesbeschrijving. Aanmelding. Keuzeinformatiegesprek Procesbeschrijving Friesland Begeleid Wonen heeft het primaire zorgproces als volgt vastgesteld. Aanmelding van een potentiële cliënt, keuzeinformatiegesprek met potentiële cliënt, intakegesprek met potentiële

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Kraamcentrum Assen e.o. biedt aan cliënten op het gebied van kraamzorg een breed pakket van diensten. Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is dat onze diensten

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. ARTIKEL 1 - Definities Cliënte:de natuurlijke persoon die kraamzorg afneemt

Nadere informatie

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag 2014

Openbaar klachtenverslag 2014 Openbaar klachtenverslag 2014 1. Voorwoord Kwaliteit staat bij Brood & Spelen hoog in het vaandel. Dit kwaliteitsgevoel wordt in belangrijke mate bepaald door de tevredenheid van onze klanten; de kinderen

Nadere informatie

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011.

De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. De voor Kraam Inzicht b.v. geldende Algemene voorwaarden voor de Kraamzorg van de Kraamzorgbranche (Actiz en BTN e.a.) van november 2011. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015

Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Algemene voorwaarden Kraamzorg Wereld Wonder 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

KWALITEITSREGLEMENT. van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg

KWALITEITSREGLEMENT. van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg KWALITEITSREGLEMENT van de Branchevereniging Samenwerkende Professionele Organisaties in de Thuis- en Kraamzorg Overwegende dat: SPOT zich wil onderscheiden als een brancheorganisatie met leden die professional

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink.

ZORGWEIGERING. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep. Manager V&V, B. Wieferink. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Procedure, code REG 001 Reikwijdte: Zorggroep ZORGWEIGERING Beheer inhoud: Manager V&V, B. Wieferink Verantwoordelijk: Managementteam Opgeslagen in pc: g:\kwaliteit\vastgestelde

Nadere informatie

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties -

Als u niet (helemaal) tevreden bent. Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz. Meer dan 20 locaties - Als u niet (helemaal) tevreden bent Alle informatie over de klachtenprocedure bij Kiddoozz Meer dan 20 locaties - www.kiddoozz.nl Kiddoozz Kinderopvang en haar medewerkers stellen alles in het werk om

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht!

PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! PrivaZorg thuiszorg persoonlijk en klantgericht! Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is het bieden van zorg, ondersteuning

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KRAAMZORG BRAM versie 2 10-08-2014 INHOUD: 1. Algemeen 2. Informatie 3. Overeenkomst en nadere afspraken 4. Privacy 5. Kwaliteit en veiligheid 6. Verplichtingen van cliënte 7. Betaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren 2011

Kwaliteits indicatoren 2011 Kwaliteits indicatoren 2011 K R A A Z M O - R G Kwaliteits indicatoren 2011 Kraamzorg Colofon www.zichtbarezorg.nl info@zichtbarezorg.nl In het project Zichtbare Zorg Kraamzorg werken de volgende partijen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst (no. 3)

Zorgovereenkomst (no. 3) Zorgovereenkomst (no. 3) voor een zorgarrangement 1 zonder verblijf Stichting Ouderenzorg Wilgaerden, verder te noemen Wilgaerden, gevestigd te Hoorn, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen

Algemene voorwaarden. Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen Algemene voorwaarden Opgesteld dd. 3 mei 2015 te Klazienaveen INHOUD 1. ALGEMEEN.3 2. INFORMATIE.5 3. OVEREENKOMST EN NADERE AFSPRAKEN..5 4. PRIVACY 7 5. KWALITEIT EN VEILIGHEID..8 6. VERPLICHTINGEN VAN

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK

RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1/8 DOEL Het beschrijven op welke manier aan de SMK s voldaan wordt (SMK 3.7). RELATIE SMK S EN DOCUMENTEN VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1.Gebruikersgerichtheid (*) 1.1 Overleg tussen de gebruiker en de voorziening

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten.

KLACHTENREGELING VERSIE 2.2. Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. VERSIE 2.2 Een goede afhandeling van klachten is een middel is om de tevredenheid van klanten te vergroten. 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Doelstellingen en Uitgangspunten 2 Algemene Doelstelling

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2014

Overeenkomst Kraamzorg 2014 Overeenkomst Kraamzorg 2014 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC Zorgverzekeraar Cares Gouda NV N.V. Univé

Nadere informatie

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010

KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 KNOV Visie op de kraamzorg juni 2010 1. Aanleiding De kwaliteit van verloskundige zorg in Nederland staat volop in de belangstelling en wordt nauwlettend gevolgd door overheid, verzekeraars, cliënten en

Nadere informatie

Overeenkomst Kraamzorg 2017

Overeenkomst Kraamzorg 2017 Overeenkomst Kraamzorg 2017 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg Zowel

Nadere informatie

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo

Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Werkdocument model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo Inleiding Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode

Contactmoment 3 Evaluatie bevalling en vooruitblikken kraamperiode Bijlage 1 Checklist samenwerking kraamzorg en verloskundige Contactmoment 1 Tijdens zwangerschap Intake kraamzorg heeft plaatsgevonden op (datum): Bijzonderheden doorgegeven aan verloskundigenpraktijk

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Informatievoorziening klachten en privacy

Informatievoorziening klachten en privacy Informatievoorziening klachten en privacy Kwaliteitsborging We streven ernaar de kwaliteit van onze zorgverlening waar mogelijk te verbeteren. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding

Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding Klachten als cadeau voor kwaliteit! Klachtenreglement kindercentrum t Rovertje. Inleiding Organisatie stichting Kindercentrum t Rovertje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg

Zorginkoopbeleid Samengesteld op 30 maart Geboortezorg Zorginkoopbeleid 2017 Samengesteld op 30 maart 2016 Geboortezorg Wat vindt u in het zorginkoopbeleid Geboortezorg 2017? 1 Zorginkoopbeleid... 2 1.1 Kwaliteitsbeleid... 2 1.2 Minimumeisen... 3 1.3 Innovatief

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal!

Zorg Advies Bureau Nederland. Zorg in úw taal! Zorg Advies Bureau Nederland Zorg in úw taal! Thuiszorg Als u zorg nodig heeft, wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst in uw eigen vertrouwde omgeving. Iedereen die door ouderdom, ziekte,

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering

Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn. Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Algemene Leveringsvoorwaarden Careyn Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Naam Document : Algemene leveringsvoorwaarden Careyn Afdeling Voedingsvoorlichtting en Dieetadvisering Eigenaar document : Manager

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WMO

Algemene Voorwaarden WMO Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de modelovereenkomst maatschappelijke ondersteuning van Actiz mei 2016 Centraal Bureau Zorgcoördinator Postbus 534 7000 AM Doetinchem Ir. Visstraat 9 7001 CR

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

BASISKWALITEITSEISEN KRAAMZORG

BASISKWALITEITSEISEN KRAAMZORG BASISKWALITEITSEISEN KRAAMZORG Landelijke Vereniging voor Thuiszorg Landelijk Centrum Kraamzorg Branchebelang Thuiszorg Nederland Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen STING, beroepsvereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg

ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG KwaliteitZorg ZORGOVEREENKOMST KRAAMZORG 2018 - KwaliteitZorg Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi-code

Nadere informatie

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN

SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN SECTORSPECIFIEKE MINIMALE KWALITEITSEISEN 1. GEBRUIKERSGERICHTHEID 1.1. Overleg tussen de gebruiker en de voorziening op individueel en collectief vlak 1.1.1 Informatierecht: De voorziening en de gebruiker

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015

Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Leveringsvoorwaarden Naviva/Yunio Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond,

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Vrijwaard

Klachtenbehandeling Vrijwaard 2015 Klachtenbehandeling Vrijwaard MOGELIJKHEDEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT Inleiding klachtenprocedure Vrijwaard is een organisatie die constant op zoek is naar verbetering. In dit document staat

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis

Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Leveringsvoorwaarden zorg en verpleging thuis Versie 30 december 2014 ALGEMEEN ARTIKEL 1 - Definities Toewijzing: het op basis van de beoordeling van de wijkverpleegkundige benodigde zorgregime. Indicatiestelling:

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering Postbus 2047 2930

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Protocol Klachtprocedure. De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V.

Protocol Klachtprocedure. De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. Protocol Klachtprocedure De Die Financieel Beheer en Bewindvoering B.V. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pag. 3 2. Definities pag. 3 3. Doel van de klachtprocedure pag. 3 4. De informele klachtprocedure pag.

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Inhoudsopgave Artikel - 1 Algemeen:... 3 Artikel - 2 Rechten en plichten kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel - 3 Rechten en plichten medewerkers van kraamzorg Mijn Baby:... 3 Artikel

Nadere informatie

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018

Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 Inkoopbeleid Geboortezorg 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op als

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17

WMO algemene voorwaarden Versie 07-17 1 1. Wijziging en einde overeenkomst De overeenkomst kan worden gewijzigd indien beide partijen daarmee instemmen. Wij kunnen de overeenkomst eenzijdig wijzigen indien wijzigingen in wetgeving of regelgeving,

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V.

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Spinveld 66 A19 Breda Postbus 9640, 4801 LS Breda Telefoon : 076-5204999 Fax: 076-5203429 K.v.K. Breda nr. 20099132 BTW nr. NL809370591B01 Email: info@aoc-snijders.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby

Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby Vsnr Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Mijn Baby -2016-1 Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? Het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Kraamzorg Mijn Baby. Daarom hebben een aantal algemene afspraken vastgelegd die gelden

Nadere informatie

Eindrapportage. Versie 2, 9 mei 2011. Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar 2010. MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen.

Eindrapportage. Versie 2, 9 mei 2011. Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar 2010. MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen. Eindrapportage Versie 2, 9 mei 2011 Schonen van prestatie-indicatoren Kraamzorg, Verslagjaar 2010 MediQuest B.V. Auteurs Ron Keulen Dayline Coffie Inhoudsopgave Inleiding... 5 Data-aanlevering en schoningsproces...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg

Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Algemene Voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN januari 2015 ZiNkraamzorg Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZiNkraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten. 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Definities

Nadere informatie