ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering"

Transcriptie

1 ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

2 2

3 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer in zicht, steevast hét moment om te overwegen of je huidige zorgverzekering nog wel voldoet, of je misschien een andere aanvullende verzekering nodig hebt en of je wellicht beter kunt overstappen naar een andere verzekeraar. Veranderen van zorgverzekeraar, is dat in jouw situatie eigenlijk wel slim? Er zijn zoveel verzekeraars en verzekeringen dat je als consument vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe weet je nu welke verzekering bij jouw wensen en behoeftes (en die van je gezin) past? En welke zaken zijn eigenlijk belangrijk bij het maken van je keuze? Dit boekje geeft antwoord op al die vragen. Het Zorgtips.nl boekje telt 3 delen: In Deel 1 lees je hoe het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel precies in elkaar zit en wat er allemaal verandert in In Deel 2 ontdek je waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Wist je bijvoorbeeld dat er twee soorten basisverzekeringen zijn? Je krijgt in dit deel maar liefst 10 waardevolle tips om een betere keuze te kunnen maken. In Deel 3 lees je tot slot waar je rekening mee moet houden als je wilt overstappen van de ene naar de andere zorgverzekeraar. Kortom, na het lezen van dit boekje ben je goed voorbereid en weet je precies waar je op moet letten bij het kiezen van je zorgverzekering en het overstappen van verzekeraar. 3

4 DEEL 1 ALLES WAT JE WIL WETEN OVER DE ZORGVERZEKERING 41

5 Hoe zit het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel eigenlijk in elkaar? Welke wetten zijn er? En waar heb je recht op? In dit eerste deel worden al die zaken kort uitgelegd. Daarnaast lees je wat er precies verandert in

6 Hoe zit het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel in elkaar? Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is sinds 1 januari 2006 van kracht. Met de invoering van de zorgverzekering kwam het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en het ziekenfonds te vervallen. Drie zorgcompartimenten De Nederlandse staat heeft gekozen voor een systeem dat medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt. De overheid onderscheidt drie onderdelen (compartimenten) in de zorg: Het eerste compartiment bevat de langdurige zorg en onverzekerbare medische risico s. De verstrekking en financiering van deze zorg worden grotendeels geregeld door de (lokale) overheid via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het tweede compartiment bevat kortdurende geneeskundige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Vergoeding hiervan loopt via de Zorgverzekerings- -wet (Zvw), dit is je verplichte zorgverzekering. Het derde compartiment tot slot bevat de vrijwillige aanvullende verzekeringen die je niet moet, maar natuurlijk wel mag afsluiten. Als het gaat om het onderscheid tussen de AWBZ en de Zvw (de basisverzekering) wordt er vaak gesproken over respectievelijk care en cure. De AWBZ is er voor de care (langdurige verzorging van patiënten) zoals verpleging en revalidatie. De Zvw is er voor de cure (korte, geneeskundige zorg van patiënten). Onder de Zvw vallen ook ziekenhuisverblijf, mantelzorg en gebruikelijke zorg (korter dan 3 maanden). Een zorgverzekering is verplicht De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Als je hier woont of werkt, ben je verplicht je te verzekeren en is iedere verzekeraar verplicht je te accepteren. Dit geldt overigens niet voor de vrijwillige aanvullende verzekeringen. 6

7 De overheid stelt ieder jaar de inhoud van de dekking in de basisverzekering vast. Voor volwassenen geldt daarnaast sinds 1 januari 2008 een eigen risico-regeling; een bepaald bedrag van de kosten die vergoed worden door de basisverzekering betaal je als verzekerde zelf. Pas daarna worden de vergoedingen uit de basisverzekering aangesproken. Onder andere bezoeken aan de huisarts en de meeste kraam- en verloskundige zorg zijn van deze eigenrisicoregeling uitgesloten. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt zoals gezegd de langdurige zorg (langer dan 3 maanden) voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat hierbij om beperkingen door bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor dit soort zorg hoef je geen verzekering af te sluiten, dit wordt door de overheid vergoed. Wel betaal je een eigen bijdrage. Voor de eerste zes maanden in een AWBZ-instelling betaal je een lage eigen bijdrage, daarna gaat de bijdrage omhoog. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van je inkomen. In 2015 gaat er heel wat veranderen rondom de AWBZ, mogelijk maakt deze wet zelfs plaats voor een geheel nieuwe wet. Meer daarover lees je verderop in dit boekje. De AWBZ vergoedt o.a. de volgende soorten zorg: Persoonlijke verzorging Bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan. Verpleging Zoals wonden verzorgen of injecties geven. Begeleiding Begeleiden van activiteiten en dagopvang. Behandeling Zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte. Langdurig verblijf in een zorginstelling Zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Kortdurend verblijf in een zorginstelling Bijvoorbeeld een gehandicapt kind dat een paar dagen per week naar een instelling gaat. (Bron: Rijksoverheid.nl) 7

8 Vrijwillige aanvullende verzekering Je bent verplicht om een basisverzekering te hebben, maar je bepaalt zelf of je een aanvullende verzekering afsluit. Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals tandheelkundige zorg, therapieën, brillen, contactlenzen en alternatieve geneeswijzen. Wat er vergoed wordt en hoeveel (welk bedrag) in aanvullende verzekeringen kan per verzekeraar en per aanvullende verzekering flink verschillen. Zorgtoeslag Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor de lagere inkomens. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en je (gezamenlijke) vermogen. Hoe meer je (samen met je partner) verdient en aan vermogen bezit, hoe minder toeslag je krijgt. Ook geldt dat je de Nederlandse nationaliteit moet hebben of een geldige verblijfsvergunning, minimaal 18 jaar oud moet zijn en een Nederlandse zorgverzekering afgesloten moet hebben. Als je wilt weten of je recht hebt op toeslag, kun je dat controleren via de website toeslagen.nl van de Belastingdienst. 8

9 Wat verandert er in 2015? Elk jaar verandert de regering weer een aantal zaken in het zorgstelsel, voor 2015 vinden er behoorlijke hervormingen plaats. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen en ontdek je welke gevolgen dat voor jouw situatie kan hebben. Meer zorg in de basisverzekering In 2015 vinden er veel hervormingen plaats in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld de zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingeperkt: de AWBZ blijft alleen bestaan voor zorg in zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en verzorgingstehuizen. De zorg aan mensen die daardoor langer thuis moeten blijven wonen, wordt voor een groot deel overgedragen aan gemeentes, maar ook aan de verplichte basisverzekering. Dat laatste heeft tot gevolg dat zorgverzekeraars voor deze kosten op moeten draaien. En dat is weer een van de redenen dat de maandelijkse premie omhoog gaat (lees daarover hieronder meer). Zorg die eerder onder de wet AWBZ viel en in 2015 in de basisverzekering wordt opgenomen: Zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden). Verpleging en verzorging zonder verblijf (waaronder thuiszorg/wijkverpleging. Het tweede en derde jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Tijdelijke verpleeghuiszorg na een operatie wordt nu nog direct geregeld na een ziekenhuisverblijf. Hierdoor zien veel mensen daar vaak van af. In de basisverzekering 2015 wordt dit ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis, wordt aangevraagd De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord. Orgaandonoren krijgen recht op een reiskostenvergoeding. Voorheen ontvingen ze die van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Per 1 januari 2015 krijgen ze deze vergoeding van hun eigen zorgverzekeraar. 9

10 Het kabinet is van plan de AWBZ te hervormen tot de Wet langdurige zorg. De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari Het wetsvoorstel voor deze wet is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren. Als het parlement het wetsvoorstel goedkeurt, verdwijnt de AWBZ per 1 januari Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling. (Bron: Rijksoverheid.nl) Psychische hulp voor kinderen uit de basisverzekering Vanaf 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt door de invoer van de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze nieuwe Jeugdwet moet zorgen voor een gemakkelijker en efficiënter jeugdstelsel. Op de wet is erg veel kritiek, vooral van ouders die kinderen hebben met psychische aandoeningen. Ook psychiaters en hoogleraren zijn erg kritisch. (Bron: Independer.nl) De maandelijkse premie gaat omhoog De premie voor de basisverzekering zal in 2015 waarschijnlijk hoger uitpakken dan de premie die we nu iedere maand betalen. De richtlijn die uit het begrotingsoverleg blijkt, laat een premiestijging zien van 114 per jaar, dit komt neer op 9,50 extra per maand. De zorgverzekeraars mogen overigens minder premie in rekening brengen dan deze richtlijn, maar nooit meer. Welke premies de zorgverzekeraars gaan hanteren, wordt half november 2014 bekendgemaakt. Hou voor het laatste nieuws onze website en Facebookpagina in de gaten. Dat de premie stijgt heeft twee oorzaken. De eerste is dat volgend jaar meer zorgtaken binnen het basispakket vallen, zoals hiervoor is uitgelegd. Ook worden meer zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeentes. Een derde reden is dat werkgevers in het verleden teveel aan de zorgverzekering hebben meebetaald. Dat trekt de overheid nu recht, waardoor alle verzekerden meer zorgpremie zelf gaan betalen. 10

11 Stijging van het eigen risico De hervorming van de zorg resulteert niet alleen in hogere zorgpremies, maar ook in een verhoogd eigen risico. In 2014 steeg het eigen risico van 350 naar 360,- en voor de zorgverzekering van 2015 wordt dit 375,-. Dat betekent dat je voor de zorg vanuit de basisverzekering (met uitzondering van o.a. de huisarts, kraamzorg, verloskundige hulp en bevolkingsonderzoeken) een nog groter deel van de kosten zelf zal moeten betalen. Zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat volgend jaar omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd voor hogere inkomens. De definitieve hoogte van de toeslag wordt berekend zodra zorgverzekeraars hun premies hebben bekendgemaakt. 11

12 DEEL 2 HOE KIES JE DE JUISTE ZORG- VERZEKERING? 12 1

13 Hoe weet je of je huidige zorgverzekering nog voldoet? En waar moet je op letten bij het zoeken naar de verzekering die het beste aansluit bij jouw wensen? In dit tweede deel vind je 10 prakische tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering. 13

14 10 tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering De basisverzekering met de laagste premie is niet altijd de beste keus Let op het verschil tussen de naturapolis en de restitutiepolis Kies de juiste aanvullende verzekering Partners samen verzekeren is niet altijd slim Pas je verzekering aan je gezinssituatie aan Zet je kinderen op de meest uitgebreide polis Bekijk de mogelijkheden voor collectieve verzekering via je werkgever Check of je in aanmerking komt voor collectieve kortingen Stel je zorg- en reisverzekering op elkaar af Gebruik vergelijkingssites bij het maken van je keuze 14

15 TIP 1. De basisverzekering met laagste premie is niet altijd de slimste keus De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar hetzelfde. In Nederland is dus iedereen in de basis voor hetzelfde verzekerd. De basisverzekering vergoedt in grote lijnen: Een bezoek aan de huisarts. Een behandeling in ziekenhuis die wordt uitgevoerd door medische specialisten. Een verblijf in het ziekenhuis. Spoedeisende hulp over de hele wereld (het in Nederland geldende tarief). Vervoer naar het ziekenhuis. Kraamzorg en verloskundige hulp. Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar. Geneesmiddelen en medicijnen. Psychologische hulp (alleen relatietherapie en werkgerelateerde therapie vallen hier niet onder). Therapieën (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc.) worden voor verzekerden tot en met 17 jaar gedeeltelijk vergoed. De eisen voor vergoeding verschillen per type therapie. Voor mensen die chronisch ziek zijn worden deze behandelingen vanaf 21e behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je 18 jaar of ouder en niet chronisch ziek, dan moet je voor de vergoeding van therapie dus een aanvullende verzekering afsluiten. De goedkoopste basisverzekering? Je betaalt niet bij elke verzekeraar dezelfde premie voor de basisverzekering. Sommige verzekeraars stunten met de prijs voor de basisverzekering, je krijgt dan dus dezelfde verzekering voor een lagere prijs. Het is daarom zeker verstandig om de prijzen van de verschillende aanbieders te vergelijken. Het is echter niet altijd slim om voor de verzekering met de laagste premie te kiezen. Bij sommige aanbieders zijn de tarieven voor de basisverzekering erg laag, maar zijn de kosten van de aanvullende verzekering (voor bijvoorbeeld tandarts en fysiotherapie) weer veel hoger. Of er zijn bijvoorbeeld geen aanvullende verzekeringen beschikbaar die bij jouw specifieke situatie passen. ) weer veel hoger. Of er zijn bijvoorbeeld geen aanvullende verzekeringen beschikbaar die bij jouw specifieke situatie passen. 15

16 Extra tip Je kunt niet zomaar de basisverzekering afsluiten bij de ene verzekeraar en een aanvullende bij de andere. Soms gaat het wel, maar betaal je een administratieve opslag, die varieert van 20 tot 50% van de premie. Dit is niet altijd duidelijk te vinden op de websites en in de voorwaarden van de verzekeraars. Focus je dus altijd eerst op de inhoud van de aanvullende verzekeringen. Heb je geen aanvullende verzekering nodig, dan is het natuurlijk wel slim om voor de goedkoopste basisverzekering te kiezen. TIP 2. Let op het verschil tussen de naturapolis en restitutiepolis 16 Zorgverzekeraars werken met twee verschillende soorten basisverzekeringen; de naturapolis en de restitutiepolis. Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten is dat de verzekeraar bij de naturapolis alleen zorgkosten 100% vergoedt wanneer hij een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder. Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan wordt in veel gevallen slechts 50% of 75% vergoed (afhankelijk van de verzekering). De rest van de kosten moet je zelf betalen. Bij een restitutiepolis wordt alle zorg vergoed, contract of geen contract. Dit geldt overigens alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Voor de aanvullende verzekering gelden weer andere regels. Voor- en nadelen van een naturapolis De voordelen van een zorgverzekering met een naturapolis zijn: Je hoeft zelf geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Je betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis. Je kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat je verzekeraar hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders. De nadelen van een zorgverzekering met een naturapolis zijn: (Bron: Hoyhoy.nl) Je krijgt alleen de gemaakte kosten volledig vergoed als je kiest uit zorgaanbieders waarmee je verzekeraar een contract heeft gesloten. Deze aanbieders staan in je polis en vaak ook op de website van je zorgverzekeraar. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, krijg je misschien niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekering die je gekozen hebt. Het is dus altijd slim om voordat je een aanbieder kiest, te controleren of deze een contract heeft met jouw zorg verzekeraar.

17 Voor- en nadelen van een restitutiepolis De voordelen van een zorgverzekering met een restitutiepolis zijn: Je kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Je krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed. Je hebt een goed inzicht in de kosten van je zorg. De nadelen van een zorgverzekering met een restitutiepolis zijn: (Bron: Hoyhoy.nl) Je betaalt meer dan voor een naturaverzekering, omdat de zorgverzekeraar bij een restitutieverzekering geen invloed heeft op de gedeclareerde kosten. Je moet meestal de gemaakte kosten voorschieten en de rekening declareren bij de zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service. Je krijgt vaak in het geval van ongecontracteerde zorg het marktconforme tarief vergoed. Dit kan lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten. Bijvoorbeeld: een behandeling door je fysiotherapeut kost 45 euro. Je restitutiepolis vergoedt een marktconform tarief van 36,50 euro. Dan moet je alsnog 8,50 euro zelf betalen. Het marktconforme tarief kun je op de website van je zorgverzekeraar vinden. Welk type verzekering kies je? Let dus goed op bij het maken van je keuze voor je basisverzekering of het om een restitutie- of naturapolis gaat. Zorgverzekeraars noemen de verschillende polissen meestal niet natura en restitutie. Bij CZ heet de restitutieverzekering in 2014 bijvoorbeeld de Zorgkeuzepolis. De naturaverzekeringen heten in 2014 Zorgbewustpolis en Zorg-op-maat-polis. Bij de eerste naturapolis wordt 50% van het marktconforme tarief bij de niet-gecontracteerde zorg vergoed, bij de tweede 75%. De rest betaal je als verzekerde zelf. De premie van de zorgkeuzepolis ligt een stuk hoger dan bij de naturaverzekeringen. Overigens is het niet zeker of de namen van deze verzekeringen in 2015 nog hetzelfde zullen zijn. 17

18 TIP 3. Kies de juiste aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals: Tandheelkundige zorg Therapieën (waaronder fysiotherapie) Brillen, monturen en contactlenzen Alternatieve geneeswijzen Extra vergoedingen voor kraamzorg en poliklinische bevalling Anticonceptie Bepaalde geneesmiddelen die duurder zijn dan de afspraken in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) Je bent verplicht om een basisverzekering te hebben, maar je bepaalt zelf of je een aanvullende verzekering afsluit. Wat er vergoed wordt en hoeveel (welk bedrag en hoeveel behandelingen) kan per verzekeraar flink verschillen. Het is daarom belangrijk om goed na te gaan of de vergoedingen bij jouw situatie aansluiten. Wanneer kun je het beste kiezen voor een aanvullende verzekering? Verwacht je veel zorg in de toekomst of wil je liever niet het risico lopen dat je eventuele kosten zelf moet betalen? Heb je wel eens gaatjes of moet je binnenkort bijvoorbeeld je verstandskiezen laten trekken? Dan is het een goed idee om naast je basisverzekering ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Natuurlijk is het lastig om in te schatten welke en hoeveel zorg je het komende jaar nodig zult hebben. Over het algemeen geldt; hoe meer je betaalt, hoe meer risico s je afdekt en hoe hoger de vergoedingen zijn die je ontvangt. Het is dus een kwestie van inschatten of je bepaalde kosten zelf kunt dragen. En die kosten kunnen in de gezondheidszorg gauw oplopen. Op de sites veel zorgaanbieders kun je terugvinden wat bepaalde zorg kost. Zo krijg je een indruk van de kosten waar je je voor verzekert met een aanvullende verzekering. Extra tip Ook goed om je te realiseren is dat alternatieve geneeswijzen enkel vergoed worden wanneer de aanbieder is aangesloten bij een vereniging. Check dit dus altijd voordat je een behandeling bij je alternatieve genezer ondergaat. 18

19 Welke soorten aanvullende verzekeringen zijn er? Extra dekking Veel verzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen aan die ieder een bepaalde dekking hebben. Binnen elk van deze aanvullende pakketten vergoedt de verzekeraar een bepaald percentage van de kosten, een vast bedrag per behandeling en/ of een maximum aantal behandelingen. Zo voerde Zilveren Kruis Achmea in 2014 vier verschillende aanvullende verzekeringen. Bij de goedkoopste variant werden bijvoorbeeld slechts 6 fysiotherapiebehandelingen per jaar vergoed, in de tweede variant 12 behandelingen en bij de duurste variant werden alle behandelingen vergoed. Doelgroep Extra tip Let bij dit soort verzekeringen goed op als je de premies vergelijkt; de prijs van aanvullende verzekeringen is soms opgedeeld in leeftijdsklassen. De premie die gecommuniceerd wordt op de website en in foldertjes geldt meestal voor de jongste leeftijdsgroep. Een verzekeraar kan ook meerdere soorten aanvullende verzekeringen aanbieden die bijvoorbeeld speciaal gericht zijn op een doelgroep, denk aan jongeren, ouderen of gezinnen. Een gezin wil bijvoorbeeld dat de kosten voor kraamzorg vergoed worden. Een aanvullende verzekering voor jongeren zal kraamzorg niet vergoeden, maar wel anticonceptiemiddelen zoals condooms en de pil. Er zijn ook verzekeraars die speciale extra pakketten hebben voor mensen die intensief sporten en speciale verzekeringen gericht op fit blijven (met bijvoorbeeld health checks, griepvaccinatie en blessureconsults). Tandartsverzekering Sommige doelgroeppakketten bevatten ook vergoeding voor tandheelkunde, maar in veel gevallen is het nodig om een aparte tandartsverzekering af te sluiten. Veel verzekeraars bieden daar speciale aanvullende verzekeringen voor aan. Meestal kun je kiezen uit diverse varianten, waarbij de goedkoopste variant doorgaans slechts een percentage van alle tandheelkunde vergoedt (75% of 25%) tot een maximumbedrag per jaar. De duurste variant vergoed meestal 100% van alle kosten, toch zit ook daar vaak een maximumbedrag per jaar aan. 19

20 Let op: de verzekeraar hoeft je niet te accepteren Belangrijk om te weten is dat een verzekeraar niet verplicht is om je te accepteren als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Check dus van tevoren of een verzekeraar je zal accepteren, voor je je huidige verzekering opzegt. Meer daarover lees je in deel 3 van dit boekje. TIP 4. Partners samen verzekeren is niet altijd slim Veel stellen hebben samen een gezamenlijke zorgpolis. Dat kan in sommige gevallen korting op de premie opleveren, maar is niet altijd even slim. Kijk eens hoeveel gebruik jullie in het verleden ieder hebben gemaakt van de vergoedingen. En ga na welke vergoedingen jullie ieder het komende jaar nodig verwachten te hebben. Heeft een van jullie andere wensen, waardoor een hogere of lagere dekking van de zorgverzekering noodzakelijk of verstandig is? Dan is het raadzaam ieder een aparte zorgverzekering af te sluiten. Hiermee voorkom je dat een van jullie een onnodig hoge premie betaalt voor onderdelen die je zelf zeer waarschijnlijk niet gaat gebruiken.denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie of de tandartsverzekering. TIP 5. Pas je verzekering aan je gezinssituatie aan Ben je net vader of moeder geworden of staat dat binnenkort te gebeuren? Vergeet dan niet je pasgeboren zoon of dochter binnen 4 maanden na de geboorte aan te melden bij je zorgverzekeraar. Je kind is gratis meeverzekerd op je zorgverzekering. Als je je baby niet aanmeldt en hij of zij wordt ziek, loop je kans dat eventuele kosten hoog oplopen. Een rekening voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname wordt dan niet door de zorgverzekeraar vergoed. 20

21 Kraamzorg in de aanvullende verzekering Verwacht je in 2015 een kindje te krijgen, kijk dan goed naar de extra mogelijkheden om kraamzorg bij te verzekeren. Voor kraamzorg wordt een maximaal aantal uren vergoed in de basisverzekering, daarnaast betaal je een eigen bijdrage per uur kraamzorg. Die eigen bijdrage en andere kosten kun je weer verzekeren met een aanvullende verzekering. Het is daarbij wel belangrijk dat de verzekering op naam staat van de zwangere vrouw zelf en niet op naam van de vader of de andere partner. Een zwangerschap is natuurlijk lastig te plannen, daarom bieden veel verzekeraars een service aan om je verzekering om te sluiten wanneer je zwanger bent. Zo biedt CZ bijvoorbeeld de meegroeiservice ; je kunt het hele jaar door veranderen van aanvullende zorgverzekering als je een kindje verwacht. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar als je zwanger bent. TIP 6. Zet je kinderen op de meest uitgebreide polis Heb je in 2015 kinderen tot 18 jaar oud? Dan kun je hen gratis meeverzekeren op eigen zorgpolis. Hebben jij en je partner niet dezelfde zorgverzekering? Verzeker dan je kind(eren) altijd mee op de meest uitgebreide polis. Zit je allebei bij dezelfde zorgverzekeraar? En heb je kinderen tot 18 jaar? Het is niet vanzelfsprekend dat je kinderen automatisch op de meest uitgebreide zorgpolis worden bijgeschreven. Controleer dit dus goed! Je kunt wijzigingen meestal tot 1 januari van het nieuwe jaar doorgeven. TIP 7. Bekijk de mogelijkheden voor collectief verzekeren via je werkgever Als je je collectief kunt verzekeren via je werkgever dan is dit vaak een goede optie. Het kan in de meeste gevallen alleen als je daadwerkelijk in dienst bent bij de werkgever, niet als je via een uitzendbureau werkzaam bent. Meestal hanteert de zorgverzekeraar lagere tarieven wanneer je collectief bent verzekerd. Daarnaast betaalt de werkgever soms ook een deel van de premie. Onthou wel dat een collectieve verzekering niet altijd de goedkoopste of kwalitatief meest aantrekkelijke verzekering is. Maak daarom een vergelijking op het gebied van kosten en dekking, en ga vervolgens na wat voor jouw specifieke situatie de beste optie is. 21

22 TIP 8. Check of je in aanmerking komt voor collectieve kortingen Er zijn nog meer collectieve kortingen beschikbaar, zo bieden sommige verenigingen en ledenorganisaties een collectieve korting aan. Bij VGZ kregen zelfstandige ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting ZZP Nederland in 2014 bijvoorbeeld maximaal 10% korting op de aanvullende verzekering en maximaal 7% korting op de basisverzekering. Ook bepaalde universiteiten, scholen, sport- en muziekverenigingen bieden dit soort kortingen. Daarnaast bieden sommige zorgverzekeraars korting aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten en zelfstandige ondernemers zonder personeel. Zo bood Zilveren Kruis Achmea in % korting op de basispremie en 10% korting op aanvullende verzekeringen voor deze groepen. De verzekering voor ZZP ers bevat daarnaast ook een jaarlijkse healthcheck. PNOZorg geeft ZZP ers zelfs nog meer korting. Onthou wel dat een collectieve verzekering niet altijd de goedkoopste of kwalitatief meest aantrekkelijke verzekering is. Maak daarom een vergelijking op het gebied van kosten en dekking, en ga vervolgens na wat voor jouw specifieke situatie de beste optie is. TIP 9. Stel je zorg- en reisverzekering op elkaar af Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt of ziek wordt,worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Hogere kosten in het buitenland Let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Als je bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de Verenigde Staten zul je flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen gelden veel hogere kosten. Maar ook in landen waar je het niet zou verwachten, worden toeristen nogal eens naar privéklinieken gebracht. De kosten liggen daar ook veel hoger, bijvoorbeeld in Griekenland en Spanje. Welke medische zorg vergoedt wordt, hangt daarnaast af van het land waar je op vakantie bent. Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen. In deze verdragslanden heb je recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar 22

23 je naar toe gaat? Zoek dan in de polis van je zorg- of reisverzekering op voor welke medische zorg je daar verzekerd bent.in sommige gevallen dekt de zorgverzekering de kosten namelijk niet of niet helemaal. Daarvoor kun je een aanvullende zorgverzekering of een speciale reisverzekering afsluiten. Reisverzekering vs. aanvullende zorgverzekering Om jezelf goed te verzekeren voor onverwachte medische kosten in het buitenland zijn er twee mogelijkheden: een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten of een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Reisverzekering Het voordeel van de reisverzekering is dat ook het eigen risico van de zorgverzekering gedeclareerd kan worden op de reisverzekering. Dus als jouw medische zorg door de zorgverzekering gedekt wordt, maar je moet wel eigen risico betalen, kun je dit weer declareren bij je reisverzekering (mits geneeskundige dekking is meeverzekerd). De meeste verzekeraars vergoeden zowel verplicht als vrijwillig eigen risico. Bovendien heb je met een reisverzekering een uitgebreide en hoge dekking. Je kunt een reisverzekering ook het hele jaar door afsluiten en als je wil, alleen voor de reis zelf. Ga je op wintersport of een andere gevaarlijke activiteit ondernemen tijdens je reis (denk aan raften of een andere watersport), dan is het afsluiten van een speciale reisverzekering nodig. Mocht je tijdens het beoefenen van (gevaarlijke) sport in het buitenland een ongeluk krijgen, wordt dat doorgaans niet met een gewone reisverzekering vergoed. 23

24 Aanvullende zorgverzekering Een extra dekking in het buitenland is ook te realiseren via een aanvullende zorgverzekering. Die dekt doorgaans echter lang niet alle (bijkomende) kosten. Noodhulpverlening, zoals een eventuele reddingsoperatie, vervoer van gezinsleden of repatriëring vanwege een overlijdensgeval worden door de meeste aanvullende pakketten niet gedekt en kunnen erg duur zijn. Bij sommige aanvullende zorgpolissen is de dekking buiten Europa bovendien beperkt tot maximaal 2 keer het in ons land geldende tarief. Een ander, praktisch nadeel is dat een aanvullende zorgverzekering niet (altijd) het hele jaar door kan worden afgesloten. Met een reisverzekering kan dat natuurlijk wel. Kijk voor je een aanvullende zorgverzekering gaat afsluiten dus eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt. Anders ben je dubbel verzekerd. Langer verblijf in het buitenland Ga je voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een wereldreis? Dan bepaalt de Nederlandse zorgverzekeraar of je nog verzekerd bent. Dit kun je navragen bij de zorgverzekeraar. Ga je voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese ziekteverzekeringskaart handig zijn. Met deze kaart krijg je makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En de kosten worden sneller vergoed. Deze kaart kun je aanvragen bij je zorgverzekeraar. 24

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger

Zorgzaam. Wat laat u na? Zorgeloos op wintersport. Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen. Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger MERKELBAG ADVIESGROEP verzekeringen financieringen Zorgzaam Zorg voor elkaar meer dan lief en leed delen ZORGVERZEKERING 2015 Weten hoe te kiezen maakt overstappen eenvoudiger Wat laat u na? Zorgeloos

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod

Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. Hoe te kiezen uit het vele aanbod Zorgverzekeringsstelsel: Foute keuze. en: Hoe te kiezen uit het vele aanbod Door: Mr. Drs. J.G.C. van Schaik Juridisch adviseur NVVR de Wervelkolom ====================== NVVR de Wervelkolom Zorgverzekeringsstelsel:

Nadere informatie

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds

Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink. Een Brandwondenfonds Drs. Trudi Nederland Drs. Esmy Kromontono Drs. Marieke Wentink Een Brandwondenfonds Onderzoeksverslag over de financiële knelpunten van mensen met brandwonden en de hiaten in de overheids- en verzekeringsregelingen

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Financieel Slim In 6 Stappen

Financieel Slim In 6 Stappen Financieel Slim In 6 Stappen 2011/2012 Leer alles over geld en verzekeringen in slechts 60 pagina s Bespaar honderden euro s op je financiële planning Gebruik dit boek bij elk adviesgesprek dat je hebt

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie