ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering"

Transcriptie

1 ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

2 2

3 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer in zicht, steevast hét moment om te overwegen of je huidige zorgverzekering nog wel voldoet, of je misschien een andere aanvullende verzekering nodig hebt en of je wellicht beter kunt overstappen naar een andere verzekeraar. Veranderen van zorgverzekeraar, is dat in jouw situatie eigenlijk wel slim? Er zijn zoveel verzekeraars en verzekeringen dat je als consument vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe weet je nu welke verzekering bij jouw wensen en behoeftes (en die van je gezin) past? En welke zaken zijn eigenlijk belangrijk bij het maken van je keuze? Dit boekje geeft antwoord op al die vragen. Het Zorgtips.nl boekje telt 3 delen: In Deel 1 lees je hoe het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel precies in elkaar zit en wat er allemaal verandert in In Deel 2 ontdek je waar je op moet letten bij het kiezen van de juiste zorgverzekering. Wist je bijvoorbeeld dat er twee soorten basisverzekeringen zijn? Je krijgt in dit deel maar liefst 10 waardevolle tips om een betere keuze te kunnen maken. In Deel 3 lees je tot slot waar je rekening mee moet houden als je wilt overstappen van de ene naar de andere zorgverzekeraar. Kortom, na het lezen van dit boekje ben je goed voorbereid en weet je precies waar je op moet letten bij het kiezen van je zorgverzekering en het overstappen van verzekeraar. 3

4 DEEL 1 ALLES WAT JE WIL WETEN OVER DE ZORGVERZEKERING 41

5 Hoe zit het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel eigenlijk in elkaar? Welke wetten zijn er? En waar heb je recht op? In dit eerste deel worden al die zaken kort uitgelegd. Daarnaast lees je wat er precies verandert in

6 Hoe zit het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel in elkaar? Het nieuwe zorgverzekeringsstelsel is sinds 1 januari 2006 van kracht. Met de invoering van de zorgverzekering kwam het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en het ziekenfonds te vervallen. Drie zorgcompartimenten De Nederlandse staat heeft gekozen voor een systeem dat medische zorg voor iedereen financieel bereikbaar maakt. De overheid onderscheidt drie onderdelen (compartimenten) in de zorg: Het eerste compartiment bevat de langdurige zorg en onverzekerbare medische risico s. De verstrekking en financiering van deze zorg worden grotendeels geregeld door de (lokale) overheid via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het tweede compartiment bevat kortdurende geneeskundige zorg die voor iedereen toegankelijk is. Vergoeding hiervan loopt via de Zorgverzekerings- -wet (Zvw), dit is je verplichte zorgverzekering. Het derde compartiment tot slot bevat de vrijwillige aanvullende verzekeringen die je niet moet, maar natuurlijk wel mag afsluiten. Als het gaat om het onderscheid tussen de AWBZ en de Zvw (de basisverzekering) wordt er vaak gesproken over respectievelijk care en cure. De AWBZ is er voor de care (langdurige verzorging van patiënten) zoals verpleging en revalidatie. De Zvw is er voor de cure (korte, geneeskundige zorg van patiënten). Onder de Zvw vallen ook ziekenhuisverblijf, mantelzorg en gebruikelijke zorg (korter dan 3 maanden). Een zorgverzekering is verplicht De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Als je hier woont of werkt, ben je verplicht je te verzekeren en is iedere verzekeraar verplicht je te accepteren. Dit geldt overigens niet voor de vrijwillige aanvullende verzekeringen. 6

7 De overheid stelt ieder jaar de inhoud van de dekking in de basisverzekering vast. Voor volwassenen geldt daarnaast sinds 1 januari 2008 een eigen risico-regeling; een bepaald bedrag van de kosten die vergoed worden door de basisverzekering betaal je als verzekerde zelf. Pas daarna worden de vergoedingen uit de basisverzekering aangesproken. Onder andere bezoeken aan de huisarts en de meeste kraam- en verloskundige zorg zijn van deze eigenrisicoregeling uitgesloten. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt zoals gezegd de langdurige zorg (langer dan 3 maanden) voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat hierbij om beperkingen door bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor dit soort zorg hoef je geen verzekering af te sluiten, dit wordt door de overheid vergoed. Wel betaal je een eigen bijdrage. Voor de eerste zes maanden in een AWBZ-instelling betaal je een lage eigen bijdrage, daarna gaat de bijdrage omhoog. De eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van je inkomen. In 2015 gaat er heel wat veranderen rondom de AWBZ, mogelijk maakt deze wet zelfs plaats voor een geheel nieuwe wet. Meer daarover lees je verderop in dit boekje. De AWBZ vergoedt o.a. de volgende soorten zorg: Persoonlijke verzorging Bijvoorbeeld hulp bij douchen, aankleden of naar het toilet gaan. Verpleging Zoals wonden verzorgen of injecties geven. Begeleiding Begeleiden van activiteiten en dagopvang. Behandeling Zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte. Langdurig verblijf in een zorginstelling Zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Kortdurend verblijf in een zorginstelling Bijvoorbeeld een gehandicapt kind dat een paar dagen per week naar een instelling gaat. (Bron: Rijksoverheid.nl) 7

8 Vrijwillige aanvullende verzekering Je bent verplicht om een basisverzekering te hebben, maar je bepaalt zelf of je een aanvullende verzekering afsluit. Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals tandheelkundige zorg, therapieën, brillen, contactlenzen en alternatieve geneeswijzen. Wat er vergoed wordt en hoeveel (welk bedrag) in aanvullende verzekeringen kan per verzekeraar en per aanvullende verzekering flink verschillen. Zorgtoeslag Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor de lagere inkomens. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en je (gezamenlijke) vermogen. Hoe meer je (samen met je partner) verdient en aan vermogen bezit, hoe minder toeslag je krijgt. Ook geldt dat je de Nederlandse nationaliteit moet hebben of een geldige verblijfsvergunning, minimaal 18 jaar oud moet zijn en een Nederlandse zorgverzekering afgesloten moet hebben. Als je wilt weten of je recht hebt op toeslag, kun je dat controleren via de website toeslagen.nl van de Belastingdienst. 8

9 Wat verandert er in 2015? Elk jaar verandert de regering weer een aantal zaken in het zorgstelsel, voor 2015 vinden er behoorlijke hervormingen plaats. Hieronder lees je de belangrijkste wijzigingen en ontdek je welke gevolgen dat voor jouw situatie kan hebben. Meer zorg in de basisverzekering In 2015 vinden er veel hervormingen plaats in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld de zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingeperkt: de AWBZ blijft alleen bestaan voor zorg in zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en verzorgingstehuizen. De zorg aan mensen die daardoor langer thuis moeten blijven wonen, wordt voor een groot deel overgedragen aan gemeentes, maar ook aan de verplichte basisverzekering. Dat laatste heeft tot gevolg dat zorgverzekeraars voor deze kosten op moeten draaien. En dat is weer een van de redenen dat de maandelijkse premie omhoog gaat (lees daarover hieronder meer). Zorg die eerder onder de wet AWBZ viel en in 2015 in de basisverzekering wordt opgenomen: Zintuiglijke gehandicaptenzorg (slechthorenden, doven en slechtzienden). Verpleging en verzorging zonder verblijf (waaronder thuiszorg/wijkverpleging. Het tweede en derde jaar verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Tijdelijke verpleeghuiszorg na een operatie wordt nu nog direct geregeld na een ziekenhuisverblijf. Hierdoor zien veel mensen daar vaak van af. In de basisverzekering 2015 wordt dit ook nog vergoed als het verblijf niet aansluitend, maar wel binnen een week na ontslag uit het ziekenhuis, wordt aangevraagd De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt voortaan vergoed. Met deze test kunnen chromosoomafwijkingen tijdens zwangerschap worden opgespoord. Orgaandonoren krijgen recht op een reiskostenvergoeding. Voorheen ontvingen ze die van de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan. Per 1 januari 2015 krijgen ze deze vergoeding van hun eigen zorgverzekeraar. 9

10 Het kabinet is van plan de AWBZ te hervormen tot de Wet langdurige zorg. De geplande ingangsdatum van de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari Het wetsvoorstel voor deze wet is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer. De Tweede en de Eerste Kamer moeten het voorstel nog goedkeuren. Als het parlement het wetsvoorstel goedkeurt, verdwijnt de AWBZ per 1 januari Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg, geldt een overgangsregeling. (Bron: Rijksoverheid.nl) Psychische hulp voor kinderen uit de basisverzekering Vanaf 1 januari 2015 wordt psychische hulp voor kinderen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Dat komt door de invoer van de nieuwe Jeugdwet. Vanaf 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Deze nieuwe Jeugdwet moet zorgen voor een gemakkelijker en efficiënter jeugdstelsel. Op de wet is erg veel kritiek, vooral van ouders die kinderen hebben met psychische aandoeningen. Ook psychiaters en hoogleraren zijn erg kritisch. (Bron: Independer.nl) De maandelijkse premie gaat omhoog De premie voor de basisverzekering zal in 2015 waarschijnlijk hoger uitpakken dan de premie die we nu iedere maand betalen. De richtlijn die uit het begrotingsoverleg blijkt, laat een premiestijging zien van 114 per jaar, dit komt neer op 9,50 extra per maand. De zorgverzekeraars mogen overigens minder premie in rekening brengen dan deze richtlijn, maar nooit meer. Welke premies de zorgverzekeraars gaan hanteren, wordt half november 2014 bekendgemaakt. Hou voor het laatste nieuws onze website en Facebookpagina in de gaten. Dat de premie stijgt heeft twee oorzaken. De eerste is dat volgend jaar meer zorgtaken binnen het basispakket vallen, zoals hiervoor is uitgelegd. Ook worden meer zorgtaken overgeheveld van het Rijk naar de gemeentes. Een derde reden is dat werkgevers in het verleden teveel aan de zorgverzekering hebben meebetaald. Dat trekt de overheid nu recht, waardoor alle verzekerden meer zorgpremie zelf gaan betalen. 10

11 Stijging van het eigen risico De hervorming van de zorg resulteert niet alleen in hogere zorgpremies, maar ook in een verhoogd eigen risico. In 2014 steeg het eigen risico van 350 naar 360,- en voor de zorgverzekering van 2015 wordt dit 375,-. Dat betekent dat je voor de zorg vanuit de basisverzekering (met uitzondering van o.a. de huisarts, kraamzorg, verloskundige hulp en bevolkingsonderzoeken) een nog groter deel van de kosten zelf zal moeten betalen. Zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog De zorgtoeslag voor de laagste inkomens gaat volgend jaar omhoog. Tegelijkertijd wordt de zorgtoeslag sneller afgebouwd voor hogere inkomens. De definitieve hoogte van de toeslag wordt berekend zodra zorgverzekeraars hun premies hebben bekendgemaakt. 11

12 DEEL 2 HOE KIES JE DE JUISTE ZORG- VERZEKERING? 12 1

13 Hoe weet je of je huidige zorgverzekering nog voldoet? En waar moet je op letten bij het zoeken naar de verzekering die het beste aansluit bij jouw wensen? In dit tweede deel vind je 10 prakische tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering. 13

14 10 tips voor het kiezen van de juiste zorgverzekering De basisverzekering met de laagste premie is niet altijd de beste keus Let op het verschil tussen de naturapolis en de restitutiepolis Kies de juiste aanvullende verzekering Partners samen verzekeren is niet altijd slim Pas je verzekering aan je gezinssituatie aan Zet je kinderen op de meest uitgebreide polis Bekijk de mogelijkheden voor collectieve verzekering via je werkgever Check of je in aanmerking komt voor collectieve kortingen Stel je zorg- en reisverzekering op elkaar af Gebruik vergelijkingssites bij het maken van je keuze 14

15 TIP 1. De basisverzekering met laagste premie is niet altijd de slimste keus De dekking van de basisverzekering is bij elke verzekeraar hetzelfde. In Nederland is dus iedereen in de basis voor hetzelfde verzekerd. De basisverzekering vergoedt in grote lijnen: Een bezoek aan de huisarts. Een behandeling in ziekenhuis die wordt uitgevoerd door medische specialisten. Een verblijf in het ziekenhuis. Spoedeisende hulp over de hele wereld (het in Nederland geldende tarief). Vervoer naar het ziekenhuis. Kraamzorg en verloskundige hulp. Tandartskosten voor verzekerden t/m 17 jaar. Geneesmiddelen en medicijnen. Psychologische hulp (alleen relatietherapie en werkgerelateerde therapie vallen hier niet onder). Therapieën (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, etc.) worden voor verzekerden tot en met 17 jaar gedeeltelijk vergoed. De eisen voor vergoeding verschillen per type therapie. Voor mensen die chronisch ziek zijn worden deze behandelingen vanaf 21e behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ben je 18 jaar of ouder en niet chronisch ziek, dan moet je voor de vergoeding van therapie dus een aanvullende verzekering afsluiten. De goedkoopste basisverzekering? Je betaalt niet bij elke verzekeraar dezelfde premie voor de basisverzekering. Sommige verzekeraars stunten met de prijs voor de basisverzekering, je krijgt dan dus dezelfde verzekering voor een lagere prijs. Het is daarom zeker verstandig om de prijzen van de verschillende aanbieders te vergelijken. Het is echter niet altijd slim om voor de verzekering met de laagste premie te kiezen. Bij sommige aanbieders zijn de tarieven voor de basisverzekering erg laag, maar zijn de kosten van de aanvullende verzekering (voor bijvoorbeeld tandarts en fysiotherapie) weer veel hoger. Of er zijn bijvoorbeeld geen aanvullende verzekeringen beschikbaar die bij jouw specifieke situatie passen. ) weer veel hoger. Of er zijn bijvoorbeeld geen aanvullende verzekeringen beschikbaar die bij jouw specifieke situatie passen. 15

16 Extra tip Je kunt niet zomaar de basisverzekering afsluiten bij de ene verzekeraar en een aanvullende bij de andere. Soms gaat het wel, maar betaal je een administratieve opslag, die varieert van 20 tot 50% van de premie. Dit is niet altijd duidelijk te vinden op de websites en in de voorwaarden van de verzekeraars. Focus je dus altijd eerst op de inhoud van de aanvullende verzekeringen. Heb je geen aanvullende verzekering nodig, dan is het natuurlijk wel slim om voor de goedkoopste basisverzekering te kiezen. TIP 2. Let op het verschil tussen de naturapolis en restitutiepolis 16 Zorgverzekeraars werken met twee verschillende soorten basisverzekeringen; de naturapolis en de restitutiepolis. Het belangrijkste verschil tussen deze twee soorten is dat de verzekeraar bij de naturapolis alleen zorgkosten 100% vergoedt wanneer hij een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder. Kies je voor een zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar geen contract mee heeft, dan wordt in veel gevallen slechts 50% of 75% vergoed (afhankelijk van de verzekering). De rest van de kosten moet je zelf betalen. Bij een restitutiepolis wordt alle zorg vergoed, contract of geen contract. Dit geldt overigens alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt. Voor de aanvullende verzekering gelden weer andere regels. Voor- en nadelen van een naturapolis De voordelen van een zorgverzekering met een naturapolis zijn: Je hoeft zelf geen rekeningen te betalen of voor te schieten. De rekening gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Je betaalt meestal minder dan voor een restitutiepolis. Je kunt rekenen op snellere of betere zorgverlening, omdat je verzekeraar hierover afspraken heeft gemaakt met de zorgaanbieders. De nadelen van een zorgverzekering met een naturapolis zijn: (Bron: Hoyhoy.nl) Je krijgt alleen de gemaakte kosten volledig vergoed als je kiest uit zorgaanbieders waarmee je verzekeraar een contract heeft gesloten. Deze aanbieders staan in je polis en vaak ook op de website van je zorgverzekeraar. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, krijg je misschien niet de volledige kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekering die je gekozen hebt. Het is dus altijd slim om voordat je een aanbieder kiest, te controleren of deze een contract heeft met jouw zorg verzekeraar.

17 Voor- en nadelen van een restitutiepolis De voordelen van een zorgverzekering met een restitutiepolis zijn: Je kunt zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Je krijgt in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed. Je hebt een goed inzicht in de kosten van je zorg. De nadelen van een zorgverzekering met een restitutiepolis zijn: (Bron: Hoyhoy.nl) Je betaalt meer dan voor een naturaverzekering, omdat de zorgverzekeraar bij een restitutieverzekering geen invloed heeft op de gedeclareerde kosten. Je moet meestal de gemaakte kosten voorschieten en de rekening declareren bij de zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft geen speciale afspraken gemaakt met zorgverleners over prijs, kwaliteit en service. Je krijgt vaak in het geval van ongecontracteerde zorg het marktconforme tarief vergoed. Dit kan lager liggen dan de werkelijk gemaakte kosten. Bijvoorbeeld: een behandeling door je fysiotherapeut kost 45 euro. Je restitutiepolis vergoedt een marktconform tarief van 36,50 euro. Dan moet je alsnog 8,50 euro zelf betalen. Het marktconforme tarief kun je op de website van je zorgverzekeraar vinden. Welk type verzekering kies je? Let dus goed op bij het maken van je keuze voor je basisverzekering of het om een restitutie- of naturapolis gaat. Zorgverzekeraars noemen de verschillende polissen meestal niet natura en restitutie. Bij CZ heet de restitutieverzekering in 2014 bijvoorbeeld de Zorgkeuzepolis. De naturaverzekeringen heten in 2014 Zorgbewustpolis en Zorg-op-maat-polis. Bij de eerste naturapolis wordt 50% van het marktconforme tarief bij de niet-gecontracteerde zorg vergoed, bij de tweede 75%. De rest betaal je als verzekerde zelf. De premie van de zorgkeuzepolis ligt een stuk hoger dan bij de naturaverzekeringen. Overigens is het niet zeker of de namen van deze verzekeringen in 2015 nog hetzelfde zullen zijn. 17

18 TIP 3. Kies de juiste aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet onder de basisverzekering valt, zoals: Tandheelkundige zorg Therapieën (waaronder fysiotherapie) Brillen, monturen en contactlenzen Alternatieve geneeswijzen Extra vergoedingen voor kraamzorg en poliklinische bevalling Anticonceptie Bepaalde geneesmiddelen die duurder zijn dan de afspraken in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) Je bent verplicht om een basisverzekering te hebben, maar je bepaalt zelf of je een aanvullende verzekering afsluit. Wat er vergoed wordt en hoeveel (welk bedrag en hoeveel behandelingen) kan per verzekeraar flink verschillen. Het is daarom belangrijk om goed na te gaan of de vergoedingen bij jouw situatie aansluiten. Wanneer kun je het beste kiezen voor een aanvullende verzekering? Verwacht je veel zorg in de toekomst of wil je liever niet het risico lopen dat je eventuele kosten zelf moet betalen? Heb je wel eens gaatjes of moet je binnenkort bijvoorbeeld je verstandskiezen laten trekken? Dan is het een goed idee om naast je basisverzekering ook een aanvullende verzekering af te sluiten. Natuurlijk is het lastig om in te schatten welke en hoeveel zorg je het komende jaar nodig zult hebben. Over het algemeen geldt; hoe meer je betaalt, hoe meer risico s je afdekt en hoe hoger de vergoedingen zijn die je ontvangt. Het is dus een kwestie van inschatten of je bepaalde kosten zelf kunt dragen. En die kosten kunnen in de gezondheidszorg gauw oplopen. Op de sites veel zorgaanbieders kun je terugvinden wat bepaalde zorg kost. Zo krijg je een indruk van de kosten waar je je voor verzekert met een aanvullende verzekering. Extra tip Ook goed om je te realiseren is dat alternatieve geneeswijzen enkel vergoed worden wanneer de aanbieder is aangesloten bij een vereniging. Check dit dus altijd voordat je een behandeling bij je alternatieve genezer ondergaat. 18

19 Welke soorten aanvullende verzekeringen zijn er? Extra dekking Veel verzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen aan die ieder een bepaalde dekking hebben. Binnen elk van deze aanvullende pakketten vergoedt de verzekeraar een bepaald percentage van de kosten, een vast bedrag per behandeling en/ of een maximum aantal behandelingen. Zo voerde Zilveren Kruis Achmea in 2014 vier verschillende aanvullende verzekeringen. Bij de goedkoopste variant werden bijvoorbeeld slechts 6 fysiotherapiebehandelingen per jaar vergoed, in de tweede variant 12 behandelingen en bij de duurste variant werden alle behandelingen vergoed. Doelgroep Extra tip Let bij dit soort verzekeringen goed op als je de premies vergelijkt; de prijs van aanvullende verzekeringen is soms opgedeeld in leeftijdsklassen. De premie die gecommuniceerd wordt op de website en in foldertjes geldt meestal voor de jongste leeftijdsgroep. Een verzekeraar kan ook meerdere soorten aanvullende verzekeringen aanbieden die bijvoorbeeld speciaal gericht zijn op een doelgroep, denk aan jongeren, ouderen of gezinnen. Een gezin wil bijvoorbeeld dat de kosten voor kraamzorg vergoed worden. Een aanvullende verzekering voor jongeren zal kraamzorg niet vergoeden, maar wel anticonceptiemiddelen zoals condooms en de pil. Er zijn ook verzekeraars die speciale extra pakketten hebben voor mensen die intensief sporten en speciale verzekeringen gericht op fit blijven (met bijvoorbeeld health checks, griepvaccinatie en blessureconsults). Tandartsverzekering Sommige doelgroeppakketten bevatten ook vergoeding voor tandheelkunde, maar in veel gevallen is het nodig om een aparte tandartsverzekering af te sluiten. Veel verzekeraars bieden daar speciale aanvullende verzekeringen voor aan. Meestal kun je kiezen uit diverse varianten, waarbij de goedkoopste variant doorgaans slechts een percentage van alle tandheelkunde vergoedt (75% of 25%) tot een maximumbedrag per jaar. De duurste variant vergoed meestal 100% van alle kosten, toch zit ook daar vaak een maximumbedrag per jaar aan. 19

20 Let op: de verzekeraar hoeft je niet te accepteren Belangrijk om te weten is dat een verzekeraar niet verplicht is om je te accepteren als je een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Check dus van tevoren of een verzekeraar je zal accepteren, voor je je huidige verzekering opzegt. Meer daarover lees je in deel 3 van dit boekje. TIP 4. Partners samen verzekeren is niet altijd slim Veel stellen hebben samen een gezamenlijke zorgpolis. Dat kan in sommige gevallen korting op de premie opleveren, maar is niet altijd even slim. Kijk eens hoeveel gebruik jullie in het verleden ieder hebben gemaakt van de vergoedingen. En ga na welke vergoedingen jullie ieder het komende jaar nodig verwachten te hebben. Heeft een van jullie andere wensen, waardoor een hogere of lagere dekking van de zorgverzekering noodzakelijk of verstandig is? Dan is het raadzaam ieder een aparte zorgverzekering af te sluiten. Hiermee voorkom je dat een van jullie een onnodig hoge premie betaalt voor onderdelen die je zelf zeer waarschijnlijk niet gaat gebruiken.denk bijvoorbeeld aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie of de tandartsverzekering. TIP 5. Pas je verzekering aan je gezinssituatie aan Ben je net vader of moeder geworden of staat dat binnenkort te gebeuren? Vergeet dan niet je pasgeboren zoon of dochter binnen 4 maanden na de geboorte aan te melden bij je zorgverzekeraar. Je kind is gratis meeverzekerd op je zorgverzekering. Als je je baby niet aanmeldt en hij of zij wordt ziek, loop je kans dat eventuele kosten hoog oplopen. Een rekening voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname wordt dan niet door de zorgverzekeraar vergoed. 20

21 Kraamzorg in de aanvullende verzekering Verwacht je in 2015 een kindje te krijgen, kijk dan goed naar de extra mogelijkheden om kraamzorg bij te verzekeren. Voor kraamzorg wordt een maximaal aantal uren vergoed in de basisverzekering, daarnaast betaal je een eigen bijdrage per uur kraamzorg. Die eigen bijdrage en andere kosten kun je weer verzekeren met een aanvullende verzekering. Het is daarbij wel belangrijk dat de verzekering op naam staat van de zwangere vrouw zelf en niet op naam van de vader of de andere partner. Een zwangerschap is natuurlijk lastig te plannen, daarom bieden veel verzekeraars een service aan om je verzekering om te sluiten wanneer je zwanger bent. Zo biedt CZ bijvoorbeeld de meegroeiservice ; je kunt het hele jaar door veranderen van aanvullende zorgverzekering als je een kindje verwacht. Neem dus altijd even contact op met je zorgverzekeraar als je zwanger bent. TIP 6. Zet je kinderen op de meest uitgebreide polis Heb je in 2015 kinderen tot 18 jaar oud? Dan kun je hen gratis meeverzekeren op eigen zorgpolis. Hebben jij en je partner niet dezelfde zorgverzekering? Verzeker dan je kind(eren) altijd mee op de meest uitgebreide polis. Zit je allebei bij dezelfde zorgverzekeraar? En heb je kinderen tot 18 jaar? Het is niet vanzelfsprekend dat je kinderen automatisch op de meest uitgebreide zorgpolis worden bijgeschreven. Controleer dit dus goed! Je kunt wijzigingen meestal tot 1 januari van het nieuwe jaar doorgeven. TIP 7. Bekijk de mogelijkheden voor collectief verzekeren via je werkgever Als je je collectief kunt verzekeren via je werkgever dan is dit vaak een goede optie. Het kan in de meeste gevallen alleen als je daadwerkelijk in dienst bent bij de werkgever, niet als je via een uitzendbureau werkzaam bent. Meestal hanteert de zorgverzekeraar lagere tarieven wanneer je collectief bent verzekerd. Daarnaast betaalt de werkgever soms ook een deel van de premie. Onthou wel dat een collectieve verzekering niet altijd de goedkoopste of kwalitatief meest aantrekkelijke verzekering is. Maak daarom een vergelijking op het gebied van kosten en dekking, en ga vervolgens na wat voor jouw specifieke situatie de beste optie is. 21

22 TIP 8. Check of je in aanmerking komt voor collectieve kortingen Er zijn nog meer collectieve kortingen beschikbaar, zo bieden sommige verenigingen en ledenorganisaties een collectieve korting aan. Bij VGZ kregen zelfstandige ondernemers die zijn aangesloten bij Stichting ZZP Nederland in 2014 bijvoorbeeld maximaal 10% korting op de aanvullende verzekering en maximaal 7% korting op de basisverzekering. Ook bepaalde universiteiten, scholen, sport- en muziekverenigingen bieden dit soort kortingen. Daarnaast bieden sommige zorgverzekeraars korting aan bepaalde doelgroepen, zoals studenten en zelfstandige ondernemers zonder personeel. Zo bood Zilveren Kruis Achmea in % korting op de basispremie en 10% korting op aanvullende verzekeringen voor deze groepen. De verzekering voor ZZP ers bevat daarnaast ook een jaarlijkse healthcheck. PNOZorg geeft ZZP ers zelfs nog meer korting. Onthou wel dat een collectieve verzekering niet altijd de goedkoopste of kwalitatief meest aantrekkelijke verzekering is. Maak daarom een vergelijking op het gebied van kosten en dekking, en ga vervolgens na wat voor jouw specifieke situatie de beste optie is. TIP 9. Stel je zorg- en reisverzekering op elkaar af Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt of ziek wordt,worden de ziekenhuiskosten dus vergoed. Hogere kosten in het buitenland Let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Als je bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de Verenigde Staten zul je flink moeten bijbetalen. De kosten voor de gezondheidszorg zijn daar veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen gelden veel hogere kosten. Maar ook in landen waar je het niet zou verwachten, worden toeristen nogal eens naar privéklinieken gebracht. De kosten liggen daar ook veel hoger, bijvoorbeeld in Griekenland en Spanje. Welke medische zorg vergoedt wordt, hangt daarnaast af van het land waar je op vakantie bent. Nederland heeft met een aantal landen de afspraak dat zij elkaars verzekerden helpen. In deze verdragslanden heb je recht op medische zorg uit het basispakket van dat land. Heeft Nederland geen afspraken gemaakt met het land waar 22

23 je naar toe gaat? Zoek dan in de polis van je zorg- of reisverzekering op voor welke medische zorg je daar verzekerd bent.in sommige gevallen dekt de zorgverzekering de kosten namelijk niet of niet helemaal. Daarvoor kun je een aanvullende zorgverzekering of een speciale reisverzekering afsluiten. Reisverzekering vs. aanvullende zorgverzekering Om jezelf goed te verzekeren voor onverwachte medische kosten in het buitenland zijn er twee mogelijkheden: een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten of een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Reisverzekering Het voordeel van de reisverzekering is dat ook het eigen risico van de zorgverzekering gedeclareerd kan worden op de reisverzekering. Dus als jouw medische zorg door de zorgverzekering gedekt wordt, maar je moet wel eigen risico betalen, kun je dit weer declareren bij je reisverzekering (mits geneeskundige dekking is meeverzekerd). De meeste verzekeraars vergoeden zowel verplicht als vrijwillig eigen risico. Bovendien heb je met een reisverzekering een uitgebreide en hoge dekking. Je kunt een reisverzekering ook het hele jaar door afsluiten en als je wil, alleen voor de reis zelf. Ga je op wintersport of een andere gevaarlijke activiteit ondernemen tijdens je reis (denk aan raften of een andere watersport), dan is het afsluiten van een speciale reisverzekering nodig. Mocht je tijdens het beoefenen van (gevaarlijke) sport in het buitenland een ongeluk krijgen, wordt dat doorgaans niet met een gewone reisverzekering vergoed. 23

24 Aanvullende zorgverzekering Een extra dekking in het buitenland is ook te realiseren via een aanvullende zorgverzekering. Die dekt doorgaans echter lang niet alle (bijkomende) kosten. Noodhulpverlening, zoals een eventuele reddingsoperatie, vervoer van gezinsleden of repatriëring vanwege een overlijdensgeval worden door de meeste aanvullende pakketten niet gedekt en kunnen erg duur zijn. Bij sommige aanvullende zorgpolissen is de dekking buiten Europa bovendien beperkt tot maximaal 2 keer het in ons land geldende tarief. Een ander, praktisch nadeel is dat een aanvullende zorgverzekering niet (altijd) het hele jaar door kan worden afgesloten. Met een reisverzekering kan dat natuurlijk wel. Kijk voor je een aanvullende zorgverzekering gaat afsluiten dus eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt. Anders ben je dubbel verzekerd. Langer verblijf in het buitenland Ga je voor langere tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld voor een wereldreis? Dan bepaalt de Nederlandse zorgverzekeraar of je nog verzekerd bent. Dit kun je navragen bij de zorgverzekeraar. Ga je voor langere tijd reizen of werken in Europa? Dan kan de Europese ziekteverzekeringskaart handig zijn. Met deze kaart krijg je makkelijker toegang tot medische voorzieningen in het buitenland. En de kosten worden sneller vergoed. Deze kaart kun je aanvragen bij je zorgverzekeraar. 24

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Handig zeg, altijd vrije keuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2015 Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat wordt vergoed? 12 OHRA Vergoedingenwijzer

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2016 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u vergoed?

Nadere informatie

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016

Zorgverzekering 2016. Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Zorgverzekering 2016 Waar u rekening mee moet houden bij de keuze van uw zorgverzekeraar voor 2016 Einde van het jaar Het einde van het jaar is weer aangebroken en dat betekent dat u weer mag veranderen

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2016

CZ Zorgverzekeringen 2016 CZ Zorgverzekeringen 2016 Fincover 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 NS 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland.

De contracten voor CZ en VGZ blijven voor 2016 bestaan onder de naam SKAG : Samenwerkende KBO afdelingen in Gelderland. Zorgverzekering 2016 Collectiviteitscontracten 2016 KBO Gelderland heeft gesprekken gehad met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. De samenwerking is geëvalueerd en er zijn afspraken gemaakt voor het komende

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1

Welkom. 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 Welkom 10-11-2005 KZ (Pensioen) Adviesgroep 1 4. Nieuwe zorgstelsel per 1-1-2006 Alle ingezetenen van Nederland komen in aanmerking voor het nieuwe zorgstelsel Alle ziekenfondsplichtige en particuliere

Nadere informatie

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve BOVAG Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! De BOVAG Zorgpolis: bijzonder compleet, bijzonder voordelig. De BOVAG Zorgpolis biedt je

Nadere informatie

De exclusieve Louwman Zorgpolis.

De exclusieve Louwman Zorgpolis. De exclusieve Louwman Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de Louwman Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2016 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen

Nadere informatie

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering

Inhoud. Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering OHRA Zorgverzekering 2017 Inhoud Altijd vrije zorgkeuze met de OHRA Zorgverzekering 2 Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Aanvullende verzekeringen 8 Tandartsverzekeringen 10 Wat krijgt u

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010

100222-Bijsl Welkom b21. Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 100222-Bijsl Welkom b21 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2010 Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt DSW? 4 Uw basisverzekering in 2010 5 De premies 6 Onze website 7 Gemakkelijk overstappen!

Nadere informatie

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015

Informatie zorgverzekeringen per 01-01-2015 Vera Vreeswijk Logopedist Raadhuisstraat 100C 2406 AH Alphen aan den Rijn tel: 06-57 11 63 70 E-mail: v.vreeswijk@logopedie-alphencentrum.nl www.logopedie-alphencentrum.nl Informatie zorgverzekeringen

Nadere informatie

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Op zoek naar een verzekeraar die fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt? VvAA Zilveren Kruis Achmea Verzekering Mix Jong Pakket Mix Gezin Pakket Mix Mix Plus 2 Plus 3 Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis 4 sterren Zorg en Zekerheid AV Totaal Op zoek naar een verzekeraar

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Welkom. bij Stad Holland

Welkom. bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2016 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Buitenland. Vanuit de basisverzekering. onvoorziene nood(zakelijke) het buitenland vergoed,

Buitenland. Vanuit de basisverzekering. onvoorziene nood(zakelijke) het buitenland vergoed, OVERSTAP- TIPS Neem de tijd Vergelijken kost tijd. Vanaf 12 november zijn alle nieuwe polisvoorwaarden bekend. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag als je goed beslagen ten ijs wilt komen. Als je digitaal

Nadere informatie

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016

Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Nedasco A tot Z Natura Selectief 2016 Met de A tot Z Natura Selectief kiest u voor goede zorg én een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kan zijn

Nadere informatie

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen!

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Zorgpremie Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Een goedkope zorgpolis kiezen lijkt soms voordeliger dan in sommige gevallen het geval is. Het komt soms voor

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2015 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013

Geld.nl. Uitslag kennistest zorg 2013 Geld.nl Uitslag kennistest zorg 2013 In dit overzicht vind je alle vragen uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl en de antwoorden die de deelnemers hierop hebben gegeven. Wil je meer weten? Bekijk dan

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo

H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo Samenvatting Sociale kaart en sociale zekerheid 11-05-17 Sharon.D H10 Verzekering tegen ziekte kosten Zvw, Wlz en Wmo 10.1 Het systeem van de zorgverzekeringswet(zvw) De Zvw verplicht iedere ingezetene

Nadere informatie

Vergelijk nu uw zorgverzekering van Delta Lloyd met de zorgverzekering van CZ. CZ maakt het u makkelijk en voordelig.

Vergelijk nu uw zorgverzekering van Delta Lloyd met de zorgverzekering van CZ. CZ maakt het u makkelijk en voordelig. Premie vanaf 69,80 Kamer van Koophandel heeft voor alle collega s met CZ scherpe afspraken gemaakt: 10% korting op de basisverzekering 15% korting op alle collectieve aanvullende verzekeringen Collectief

Nadere informatie

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie.

Naast het verplicht eigen risico van 385 per jaar kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. U krijgt dan extra korting op uw premie. Productinformatie Avero Achmea 2016 Keuze Zorg Plan Met deze restitutiepolis van Avéro Achmea bent u vrij in de keuze van uw zorgverlener. De kosten die uw zorgverleners in rekening brengen, zullen wij

Nadere informatie

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering!

De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting. op jouw zorgverzekering! De exclusieve PGA Zorgpolis. Inclusief brede dekking en hoge korting. Tot 20% korting op jouw zorgverzekering! Voordelen van de PGA Zorgpolis bij Agis Zorgverzekeringen Gezinnenpolis met ruime vergoeding

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra

Uw zorgverzekering in 2013. De zorgverzekering voor universitair medische centra EXCLUSIEF VOOR DE UMC S Uw zorgverzekering in 2013 De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering speciaal voor u UMC Zorgverzekering

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 CNV 1 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen

Nadere informatie

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies.

Voor het vinden van een gecontracteerde zorgaanbieder kunt u gebruik maken van vergelijk en kies. VGZ Goede Keuze Met VGZ Goede Keuze kiest u voor goede zorg en een lage premie. Daarnaast stimuleert u vernieuwingen in de zorg, waardoor uw premie lager is. Het kans zijn dat u voor bepaalde zorg verder

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2016 Samenvatting Delta Lloyd biedt in 2016 de volgende basisverzekering aan: Zorgverzekering Restitutie. Hier wordt de rekening

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in intwente Zorgverzekeraar. Als u voor intwente kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

De Doorgaanverzekering voor werkgevers

De Doorgaanverzekering voor werkgevers De Doorgaanverzekering voor werkgevers Zorg dat u en uw doorgaan! De Doorgaanverzekering Doorgaanexpert Goed werkgeverschap De Doorgaanverzekering > De Doorgaanverzekering > Gezondheid telt De Doorgaanverzekering

Nadere informatie

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is

Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Welkom Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is Het verzekeren van zorg kan zoveel simpeler en socialer. Dat vinden wij, intwente. Samen met DSW Zorgverzekeraar bieden we inwoners van Twente een zorgverzekering

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in DSW Zorgverzekeraar. Als u voor DSW kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog heel vanzelfsprekend

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 ExtraCollectief KLM 1 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt

Nadere informatie

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico

Zorg verzekeren is meer dan premies innen en nota s uitbetalen DSW verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in DSW Zorgverzekeraar. Als u voor DSW kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog heel vanzelfsprekend

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico

Bij intwente betaalt u nooit te veel Zoals de zorgverzekering eigenlijk bedoeld is intwente verlaagt het verplicht eigen risico Welkom Bedankt voor uw interesse in intwente Zorgverzekeraar. Als u voor intwente kiest, dan kiest u voor een betaalbare zorgverzekering van hoge kwaliteit waarbij solidariteit en persoonlijk contact nog

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 Fincover 1 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2017 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering?

Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Welke kosten voor mondzorg vergoedt de basisverzekering? Jeugd Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Hiervoor betaalt men ook geen eigen bijdrage.

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland

Welkom bij Stad Holland Welkom bij Stad Holland Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Stad Holland Zorgverzekeraar is een intermediairverzekeraar. Dat wil zeggen dat wij voor de verkoop van onze producten nauw samenwerken

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2017

CZ Zorgverzekeringen 2017 CZ Zorgverzekeringen 2017 De Nederlandsche Bank 1 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten

Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen. 1 Wat verandert er in 2016? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel: wat u in élk geval zou moeten weten Inhoud Voorwoord Over deze gids: inzicht in hoofdlijnen 1 Wat verandert er in 2016? 2 Overstappen van zorgverzekeraar: hoe doet u dit, en tot welke datum kan dat precies? 3 De kernpunten van ons zorgstelsel:

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Ontvang korting via uw werk. Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd

Ontvang korting via uw werk. Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd Uw vitaliteit, onze gezonde voordelen. Ontvang korting via uw werk Jij en De Friesland. Samen beter. Ga naar defriesland.nl/collectiefverzekerd Een collectieve zorgverzekering via uw werk biedt veel voordeel

Nadere informatie

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012

97, 42. Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering BASISPREMIE 2012 Speciaal voor u: De collectieve ziektekostenverzekering voor medewerkers werkzaam in de kinderopvang, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening BASISPREMIE 2012 97, 42 p/m * * Op basis van wettelijk

Nadere informatie

CZ korting BV 7 %, AV 10 %, TV 10 %

CZ korting BV 7 %, AV 10 %, TV 10 % Marktvergelijk 216 CZ korting BV 7 %, AV 1 %, TV 1 % Menzis korting BV 8 %, AV 1 %, TV 1 % Premies Basisverzekering / Type verzekering Natura Restitutie Natura Restitutie Vanaf 18 jaar; Wettelijk Eigen

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2018 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg Algemeen Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg - 2016 i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voordat u naar het ziekenhuis gaat 2.1 Geldige verwijzing 2.2 Spoedeisende

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Ontvang korting via je werk. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert.

Ontvang korting via je werk. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert. Je zorgverzekering goed geregeld met de BOVAG Zorgpolis. Logisch dat jij je bij ons verzekert. Ga voor meer informatie naar bovagzorgpolis.nl Ontvang korting via je werk Ontvang via BOVAG Zorgpolis een

Nadere informatie

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops

Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Logisch dat ik voor De Friesland kies. Ik kan sparen voor gezonde producten en workshops Ga naar defriesland.nl/logisch voor de logische redenen Bereken uw premie met korting op defriesland.nl/ collectiefverzekerd

Nadere informatie

Aanvullend verzekeren?

Aanvullend verzekeren? De basisverzekering is bij elke zorgverzekeraar qua dekking ongeveer gelijk, maar voor de aanvul len de verzekeringen zijn de opties bijna onein dig. Wij geven enkele tips. Aanvullend verzekeren? DEKKING

Nadere informatie

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS

Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS Kansen van de transities in zorg en welzijn Loes Hulsebosch Geriatrisch Netwerk Scheveningen Scheveningen VierKwart en SENOS 2 1 Wet langdurige zorg Regelt: Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2017 1 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage VGZ. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage VGZ Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie VGZ gaat haar aanvullende verzekeringen drastisch aanpassen. De bestaande verzekeringpakketten worden

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes

Betreft: Collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis en Aevitae (VGZ) via Aedes Aan de leden van Vereniging van Woningcorporaties Aedes Afdeling Behandeld door Rotterdam, Corporate Wellness H. Mulder december 2015 Telefoon rechtstreeks E-mail 06 493 323 28 harm.mulder@aonhewitt.com

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7.

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! DSW - Goed voor je! 4. Wat biedt DSW? 5. De premies 6. Uw verzekering in 2013 7. 100222-BIJ DSW00-2013 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2013 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26

Uw verzekering in Bijsl SH Algemeen b26 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2010 100222-Bijsl SH Algemeen b26 Inhoudsopgave Voorwoord De premies Uw verzekering in 2010 Het eigen risico Onze website 3 4 5 6 7 Natasja

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie