Kennisportfolio. Student: Nancy Crombeen Studentnr.: Mentor: Kris Bogaerts. Bedrijfskunde MER Avans Hogeschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisportfolio. Student: Nancy Crombeen Studentnr.: Mentor: Kris Bogaerts. Bedrijfskunde MER Avans Hogeschool"

Transcriptie

1 Kennisportfolio Student: Nancy Crombeen Studentnr.: Klas: 49BKM1IV Mentor: Kris Bogaerts Bedrijfskunde MER Avans Hogeschool Laatst bijgewerkt: 5 november 2015

2 Inhoudsopgave Blok P1 Kennismaken... 3 Algemene Economie (micro)... 3 Participanten en omgevingsfactoren... 3 SWOT-analyse... 3 Marktvormen... 3 Elasticiteiten... 4 Bedrijfseconomie... 5 Balans... 5 Verlies- en winstrekening (resultatenrekening)... 5 Liquiditeitsoverzicht... 5 Beginselen... 5 Communicatie... 6 Corporate identity-mix... 6 Basistabel communicatie... 6 Identiteitsstructuren... 6 Invloed van massamedia theorieën... 7 Communicatiedoelstellingen (SMART)... 7 Communicatieplan... 7 Management Inleiding I S-model van McKinsey... 8 De (F)unctionele indeling... 8 De (P)roduct-, (G)eografische- of (M)arktsegment-indeling... 8 Scientific Management theorie... 9 Algemene Managementtheorie Human relations theorie Revisionisme Verbetering van processen Systemen ISO-systeem EFQM-model Leiderschapsstijlen Inleiding recht Publiek recht Privaat recht, civiel recht of burgerlijkrecht Rechtsbronnen Materieel recht en formeel recht Bronnen van staatsrecht De kabinetsformatie De gang van een wetsontwerp P a g i n a

3 De rangorde van regelgeving Rechtelijke macht Relatieve bevoegdheid/competentie De uitspraak Stappenplan benaderen van een case Arbeidsovereenkomst Ontslag wegens dringende reden Opzegging/ontslag Grondrechten P a g i n a

4 Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Participanten en omgevingsfactoren Dit model geeft aan met welke partijen en omgevingsfactoren een bedrijf te maken kan hebben. SWOT-analyse Aan de hand van dit model kun je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een bedrijf bepalen. Sterktes en zwaktes zijn voor een bedrijf intern. Kansen en bedreigingen zijn voor een bedrijf extern. Marktvormen In het schema hieronder zie je alle verschillende marktvormen en de kenmerken. Je hebt volkomen concurrentie, monopolistische concurrentie, homogeen oligopolie, heterogeen oligopolie en monopolie. sheets P1 Algemene economie Avans Hogeschool Den Bosch 3 P a g i n a

5 Elasticiteiten Met elasticiteiten kan je producten analyseren op basis van: elastische-, complementaire-, substitutie- of basis, luxe- en inferieure goederen. Je kan op verschillende manieren de elasticiteit berekenen, namelijk: Prijselasticiteit van de vraag % verandering vraag % verandering prijs Kruislingse elasticiteit % verandering goed A % verandering goed B Complementaire goederen (aanvullende) Substitutie goederen (alternatieve) Inkomenselasticiteit % verandering vraag % verandering inkomen Tussen de 0 en de -1 -> basis goederen Boven de 1 -> luxe goederen Onder de 1 -> inferieure goederen Bron: Auteur: dr. R. Schondorff, drs. J.F.B. Pleurs en dr. C.A. Kam Boek: Onderneming en omgeving: basiskennis economie voor het hoger onderwijs (7 e druk), Amersfoort, ThiemeMeulenhoff Vakgebied: Algemene economie 4 P a g i n a

6 Bedrijfseconomie Balans Het schema hieronder zie je de globale indeling van een balans. Een balans geeft een overzicht weer van de bezittingen (activa) en de herkomst van het vermogen van een bepaald moment. De balans is altijd in evenwicht! Sheets les 2 BEC BB Verlies- en winstrekening (resultatenrekening) Op de verlies- en winstrekening staan alle kosten en opbrengsten van een bedrijf vermeld over een bepaalde periode. Ook hier moet debet en credit aan elkaar gelijk zijn. Je kan het resultaat zien, dat is het verschil tussen de opbrengsten en de kosten. Dit resultaat kan positief (winst) of negatief (verlies) zijn. Liquiditeitsoverzicht In het liquiditeitsoverzicht worden alle mutaties met betrekking tot kas en bank vermeld. Het gaat hier dus alleen om ontvangsten en uitgaven. Je hebt continu te maken met veranderingen, dit kan zowel positief (toename kas/bank) als negatief (afname kas/bank) zijn. Beginselen Bij waardering van activa en passiva en bij bepaling van het resultaat, moet er rekening worden gehouden met de volgende beginselen: - Voorzichtigheidbeginsel voorzichtig zijn bij onzekere situaties. - Toerekeningsbeginsel kosten en opbrengsten moeten in de juiste periode worden toegekend. o Realisatiebeginsel dit heeft met toerekening van opbrengsten in juiste periode te maken. o Matchingprincipe dit heeft met toerekening van kosten in de juiste periode te maken. - Continuïteitsbeginsel de activa en passiva worden in een bedrijf gewaardeerd in de veronderstelling dat de activiteiten worden doorgezet. - Bestendigheidsbeginsel de activa en passiva moeten ieder jaar tegen dezelfde grondslagen worden gewaardeerd. Dus waardeer je het tegen de aanschafwaarde, dan blijf je het op deze manier waarderen. - Afschrijvingen en waardevermindering onafhankelijk van het resultaat het tegengaan van creatief boekhouden Bronnen: Auteur: drs. A.W.W. Heezen Boek: Deel 1, 2, 3, 4 en 6: Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie & bedrijfsadministratie, Noordhoff Uitgevers, ISBN ; Boek: Deel 5: hoofdstuk 14 van het boek Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties, Noordhoff Uitgevers, ISBN Vakgebied: Bedrijfseconomie 5 P a g i n a

7 Communicatie Corporate identity-mix Een corporate identity-mix bestaat uit de persoonlijkheid en het imago van een bedrijf. De persoonlijkheid bestaat uit het gedrag, de symboliek en de communicatie. Het imago van een bedrijf is niet geheel hetzelfde als de persoonlijkheid, maar komt wel overeen. De corporate identity-mix laat zien welke factoren bijdragen aan de identiteit van een onderneming. De factoren zijn: - Persoonlijkheid: de ziel van het bedrijf. Dit karakteriseert het bedrijf. - Gedrag: het dagelijks handelen van de medewerkers. - Communicatie: middelen van berichtgeving bijvoorbeeld: reclame, folders, brochures etc. - Symboliek: het visuele beeld van de organisatie bijvoorbeeld: logo, huisstijl enz. Les 2 Communicatie P1 WV (stud)(2) (3) Basistabel communicatie Dit model geeft weer op welke manier de communicatie verloopt. Identiteitsstructuren Monolitische identiteit Het bedrijf en alle merken en producten hebben allemaal dezelfde naam en stijl. Je herkent hier het bedrijf meteen aan. Voorbeelden zijn Philips, Sony en McDonald s. Endorsed identiteit Bij een endorsed identiteit laat het moederbedrijf de dochterondernemingen onafhankelijk opereren. De moederorganisatie blijft wel herkenbaar op de achtergrond. Voorbeelden zijn Unilever en 3M. Branded identiteit De dochterondernemingen hebben een hele eigen stijl. Het moederbedrijf is volledig naar de achtergrond. De moederorganisatie is dus niet meer herkenbaar voor buitenstaanders, hierdoor weten veel mensen niet dat het product eigenlijk bij het bedrijf hoort. Een voorbeeld is P&G. P&G is het moederbedrijf van Ariël, Dreft en vele anderen. 6 P a g i n a

8 Invloed van massamedia theorieën De volgende theorieën geven aan op welke manier mensen beïnvloed worden door massamedia: - One step flow theorie de ontvanger heeft geen keus, hij moet alles maar opnemen. - Two step flow theorie tussen de zender en ontvanger wordt een opinieleider gebruikt om de boodschap over te brengen. Dit gebeurd bij reclame met BN ers. - Agendasettingstheorie de media bepaalt waarover we praten, maar niet hoe we erover moeten denken. - The medium is the message theorie het gaat niet om de inhoud, maar om het medium op zich. - Uses-and-gratifications theorie de ontvanger gebruikt de media puur voor eigen gebruik. - Selectieve perceptie theorie de ontvanger besluit zelf wat hij wil opnemen. (rokers zien boodschap roken is dodelijk niet meer. Communicatiedoelstellingen (SMART) - Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdsgebonden Communicatieplan De volgende stappen zijn nodig om een goede communicatie te laten plaatsvinden: Communicatieplan 1. Probleem 2. Analyse 3. Communicatiedoelgroepen 4. Communicatiedoelstellingen 5. Boodschap 6. Communicatiestrategie 7. Communicatiemiddelen 8. Tijdsplanning 9. Budget 10. Evalutatie Bron: Auteur: Essink-Matzinger, C. en Van Veghel, B. Boek: (2012) MarCom, Marketingcommunicatie in organisaties (2 e druk), Amersfoort: ThiemeMeulenhoff Vakgebied: Communicatie 7 P a g i n a

9 Management Inleiding I 7S-model van McKinsey Alles hangt samen, alles beïnvloed elkaar. Als je iets bij het ene gebied veranderd, dan moet er vaak ook wat veranderen in het andere gebied. McKinsey is een bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de 500 meest succesvolle bedrijven. McKinsey heeft gekeken wat er overeen kwam in deze bedrijven en zij hebben hier een model van gemaakt. Er is gebleken dat wanneer iedere S uit het 7Smodel goed op elkaar is afgestemd, er grote kans is op succes. Er zijn harde S en en zachte S en. De harde S en zijn structuur, strategie en systemen. De overige S en zijn zacht. De (F)unctionele indeling Bij een F-indeling spreken we van interne differentiatie. Dit betekend dat de afdelingen afhankelijk zijn van elkaar. Dit gebeurt in veel fabrieken, omdat iedere handeling het eindproduct dichterbij brengt. De (P)roduct-, (G)eografische- of (M)arktsegment-indeling Deze indelingen geven aan op welke manier de organisatie van een onderneming kan zijn ingedeeld. Het gaat bij deze vormen van indeling allemaal om interne (horizontale) specialisatie. 8 P a g i n a

10 Scientific Management theorie Frederick Taylor ( ) Theorie van 1911 (publicatie) Wat wilde Taylor bereiken? - Wetenschappelijke benadering van werk: meten is weten. - Verregaande taakverdeling: arbeider moest zich gaan specialiseren. - Goede samenleving tussen de organisatieniveaus (werkte niet goed): managers en arbeiders moesten samenwerken. - Bedrijfsleiders verantwoordelijk voor werkmethodes: de arbeider mocht niet meedenken, hij kreeg opgelegd hoe het gedaan moest worden. - Zorgvuldige selectie van werknemers: hij selecteerde bewust bepaalde arbeiders voor zijn onderzoeken, alleen de beste waren goed genoeg. - Prestatiebeloning: om deze beloning te krijgen moest er hoog gepresteerd worden. De arbeider werd gestimuleerd om zijn taak op de enig juiste manier uit te voeren, dit was haast onmogelijk. Hierdoor werden de arbeiders gefrustreerd. Door onderzoek van Taylor is de lopende band ontstaan in opdracht van Henry Ford. Het achtbazenstelsel: 1. Tijd en kosten 2. Werkinstructies 3. Bewerkingen en hun volgorde 4. Werkvoorbereiding en uitgiften 5. Onderhoud 6. Kwaliteitscontrole 7. Technische leiding 8. Personeelsbeheer 9 P a g i n a

11 Algemene Managementtheorie Henri Fayol ( ) Theorie van c.a Dankzij Henri Fayol is management nu een vak. Hij zei namelijk altijd management is te leren Zoals in onderstaande theorie te zien is, is dat er 6 onafhankelijke managementgebieden zijn: 1. Technisch 2. Commercieel 3. Financieel 4. Zelfbeschermend 5. Boekhouding 6. Besturing (zorgt voor de bovenstaande 5 gebieden) De 5 stappen die je volgens Henri Fayol kan leren zijn: 1. Plannen 2. Organiseren 3. Bevel voeren 4. Coördineren 5. Controleren Een belangrijk begrip van Fayol: eenheid van bevel (1 leidinggevende) Afbeelding Henri Fayol: Afbeelding Algemene Managementtheorie: 10 P a g i n a

12 Human relations theorie Elton Mayo ( ) Theorie van c.a In deze theorie is de mens en de menselijke reactie het uitgangspunt. Hij was bezig met het onderzoeken van werkomstandigheden en hoe hij deze kon verbeteren, zodat de productiviteit ook zou gaan verbeteren. Hieruit is gebleken dat het belangrijk is om je medewerkers aandacht te geven. Mayo: Aandacht geven, waardering laten blijken etc. is het belangrijkste voor de effectiviteit van organisaties! Revisionisme Het revisionisme bestaat uit 3 theorieën: - Likert en zijn linking pin -principe - McGregors X- en Y-theorie - Blake en Moutons managerial grid Liking pin -principe Een organisatie bestaat uit elkaar overlappende groepen die bij elkaar gehouden worden door personen die als verbindende schakel functioneren. Die verbinding is zowel gericht op de taken die moeten worden uitgevoerd, als op de onderlinge sfeer. X- en Y-theorie Er zijn 2 verschillende manieren naar hoe je naar mensen kan kijken: volgens Theorie X of volgens Theorie Y. De X-persoon is de mens die van nature lui is, deze krijg je alleen aan het werk door middel van dwang en dreiging met sancties. Deze persoon is iemand zonder ambitie of initiatief die alleen voor het geld komt werken. De Y-persoon is de mens die van nature graag wil werken. Deze personen kunnen zichzelf onder controle houden, ze zoeken verantwoordelijkheid, zijn creatief en proberen een hoog niveau te bereiken op het werk. Managerial grid Dit is een raster waaruit blijkt hoe een manager managed. Er zijn 81 verschillende manieren hoe er kan worden gemanaged. Hoe meer je naar rechtsboven gaat met je management stijl, des te beter de aanpak van de manager. (2014), Organiseren & managen (3e druk), Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv. 11 P a g i n a

13 Verbetering van processen Kwaliteit verbeteren kan door gebruik te maken van PDCA. PDCA staat voor: Plan: een plan opstellen Do: na goedkeuring van directie het plan uitvoeren Check: voortgangscontrole Act: evalueren, corrigeren en maatregelen nemen om het plan verder te verbeteren. Systemen Een systeem is een geheel van formele en informele procedures en werkinstructies die een bepaald resultaat moeten opleveren. Je hebt open en gesloten systemen. Open systemen zijn systemen die alleen kunnen bestaan als ze in verbinding staan met de omgeving. Gesloten systemen zijn systemen die geen verbinding hebben met de omgeving. Als een systeem niet goed werkt, dan moet er worden ingegrepen door de organisatie. De kwaliteit van systemen moet constant verbeterd worden, dit kan door gebruik te maken van een kwaliteitscyclus. De kwaliteitscyclus kan je beschrijven aan de hand van 2 systemen. Het ISO-systeem en het EFQM-model. Er bestaan ook nog MIS (Managementinformatiesystemen), VIS (Verkoopinformatiesystemen), ERP (Enterprise Resource Planning) en CRM (Customer Relationship Management). ISO-systeem ISO-systeem: International Organization for Standardization In dit systeem staan de normen voor kwaliteit beschreven. Er zijn veel bedrijven ISO-gecertificeerd. Iedere 2 jaar komt er iemand langs bij een bedrijf, dit wordt een audit genoemd, om te kijken of de normen nog worden nageleefd. EFQM-model EFQM-model: European Foundation of Quality Management Het EFQM-model bestaat uit 9 gebieden, namelijk: 1. Leiderschap 2. Beleid en strategie 3. Management van processen 4. Waardering door klanten 5. Waardering door personeel 6. Waardering door maatschappij 7. Eindresultaten 8. Personeelsmanagement 9. Middelenmanagement Elk van deze gebieden kent vier tot zeven onderdelen en elk onderdeel kan zich ontwikkelen van fase 1 tot 5. - Fase 1: activiteit georiënteerd - Fase 2: proces georiënteerd - Fase 3: systeem georiënteerd - Fase 4: keten georiënteerd - Fase 5: excelleren en transformeren 12 P a g i n a

14 Leiderschapsstijlen Een manager heeft de keuze om aan zijn ondergeschikten veel- of weinig inspraak te geven. We kunnen de mate van inspraak verdelen op een zevenpuntsschaal. 1. Een manager maakt zelfstandig een beslissing en deelt deze mee 2. De manager verkoopt de beslissing, hij overtuigd zijn ondergeschikten 3. De manager presenteert zijn ideeën en vraagt om reacties 4. De manager presenteert voorlopige beslissingen, de beslissingen kunnen nog worden veranderd naar aanleiding van de reacties 5. De manager presenteert het probleem, vraagt om suggesties en beslist dan zelf 6. De manager stelt randvoorwaarden waarbinnen het probleem moet worden opgelost en vraagt zijn ondergeschikten dit op te lossen 7. Ondergeschikten kennen de randvoorwaarden waarbinnen problemen opgelost dienen te worden en nemen zelf de beslissingen. (2014), Organiseren & managen (3e druk), Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv. Bron: Auteur: Weber. A., & Doelen. A. Boek: (2014), Organiseren & managen (3e druk), Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv. Vakgebied: Management 13 P a g i n a

15 Inleiding recht Publiek recht Waar de overheid wel een partij is. Publieksrecht bestaat uit 3 rechtsgebieden, namelijk: - Strafrecht - Staatsrecht - Bestuursrecht Privaat recht, civiel recht of burgerlijkrecht Waar de overheid geen partij is. Deze rechtsverhouding is tussen burgers onderling Het burgerlijk recht bestaat uit: - Personen- en familierecht - Vermogensrecht - Erfrecht - Rechtspersonenrecht Rechtsbronnen De plaatsen waar het recht te vinden is, worden de rechtsbronnen genoemd. Er zijn vier rechtsbronnen, namelijk: 1. De wet 2. De jurisprudentie 3. Het internationaal verdrag 4. De gewoonte Materieel recht en formeel recht Het materieel recht beschrijft de rechten en plichten (inhoud). Wet in materiële zin ( een beginsel voor iedereen): - Algemeen verbindend voorschrift Het formeel recht beschrijft hoe het met materieel recht gehandhaafd kan worden ( hoe haal ik mijn recht). Wet in formele zin (een wet door Staten-Generaal samengesteld): - Door Staten-Generaal en regering gezamenlijk volgens procedure van art. 81 GW Een wet in materiële zin kan ook een wet in formele zin zijn. 14 P a g i n a

16 Bronnen van staatsrecht - Grondwet - Organieke wetten (dit is een wet die in opdracht van de Grondwet een bepaald onderwerp nader regelt) - Gewoonte - Jurisprudentie - Internationale verdragen - Statuut voor het koninkrijk (regelt de verhouding tussen de verschillende delen van het Koninkrijk de Nederlanden: Aruba, de Antillen en Nederland) De kabinetsformatie Dit is de (deels ongeschreven) procedure die leidt tot de vorming van een nieuw kabinet. - Ontslag oude kabinet - Adviesronde - Benoeming informateur - Benoeming formateur - Constituerend beraad - Benoeming bewindspersonen - Regeringsverklaring De gang van een wetsontwerp De belangrijkste wetten, de wetten in formele zin, worden gemaakt door samenwerking russen de regering en de volksvertegenwoordiging. Zij oefenen gezamenlijk de wetgevende macht uit. Hoe komt een wet in formele zin tot stand? - Voorbereiding door ambtenaren - Goedkeuring ministerraad - Advies van de Raad van State - Goedkeuring Tweede Kamer - Goedkeuring Eerste Kamer - Ondertekening en bekendmaking - Recht van initiatief - Wijziging van de Grondwet De rangorde van regelgeving De rangorde van regelgeving houdt in dat een lagere wet niet in strijd mag zijn met een hogere wet. (2013), Nederlands recht begrepen (3e druk), Den Haag, Boom Juridische uitgevers. 15 P a g i n a

17 Rechtelijke macht Rechtbank: - Lagere rechter, ook wel eerste aanleg genoemd - De rechtbank heeft verschillende kamers ( straf-, familie-, handel-, bestuurs-, enz.) - Kantongerechten maken onderdeel uit van de rechtbanken Gerechtshof - In hoger beroep tegen uitspraak lagere rechter Hoge raad - Hoogste rechtscollege - Beroep in cassatie Relatieve bevoegdheid/competentie Burgerlijk recht: Woonplaats gedaagde (art. 99 Rv) / (art. 262 Rv) Strafrecht: Plaats waar het delict is gepleegd (art. 2 Sv) Bestuursrecht: Centrale overheid: woonplaats belanghebbende Lagere overheid: waar de zetel van het bestuursorgaan is (art. 8:7 lid 1 Awb) De uitspraak De uitspraak bestaat uit de volgende elementen: 1. Rechterlijke instantie 2. Welke plaats 3. Datum uitspraak 4. Partijen 5. Feiten 6. Argumenten partijen 7. Vordering(en) 8. Relevante wetsartikelen 9. Beslissing 10. Motivering Stappenplan benaderen van een case Stap 1: Wie zijn de partijen? Stap 2: Wat is het juridisch leerstuk? (max. 5 woorden) Stap 3: Wat is of zijn de relevante artikelen? Stap 4: benoemen en toepassen van de criteria Stap 5: wat is de conclusie? (antwoord op de vraag) Arbeidsovereenkomst Sprake van een arbeidsverhouding (art. 7:610 lid 1 BW) als: - In dienst van (gezagsverhouding) - Arbeid - Gedurende zekere tijd - Loon wordt betaald 16 P a g i n a

18 Ontslag wegens dringende reden Artikel 7:677 lid 1 BW: - Ieder der partijen - Onverwijld - Dringende reden - Gelijktijdige mededeling aan wederpartij Artikel 7:678 BW: - Uitwerking dringende redenen werkgever Artikel 7:678 BW: - Uitwerking dringende redenen werknemer Artikel 6 lid 2 sub a BBA: - Geen voorafgaande toestemming vereist Opzegging/ontslag Gewone opzegging: - Artikel 7:667 lid 6 BW: opzegging is vereist - Artikel 7:670 BW: opzegverboden - Artikel 7:672 lid 2 BW: termijn van opzegging - Artikel 6 lid 1 BBA: toestemming UWV voor werkgever - Artikel 6 lid 2 BBA: uitzonderingen toestemming (BBA: buitengewoon besluit arbeidsverhouding) Grondrechten Art. 1 t/m 23 GW Klassieke grondrechten: - Vereisen terughoudendheid van de staat - Bescherming van de burger - Verticale en horizontale werking - Rechtsbescherming Sociale grondrechten: - Vereisen optreden van de staat - Ontwikkeling van de burger - Alleen verticale werking - Opdracht aan regering Vertikale werking: tussen overheid en burger Horizontale werking: tussen burgers onderling Bron: Auteur: Janssen, L. Boek: (2013), Nederlands recht begrepen (3e druk), Den Haag, Boom Juridische uitgevers. Vakgebied: Recht 17 P a g i n a

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar

Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar Kennisportfolio Robbert Knevel Leerjaar 1 2015-2016 Voorwoord Met het maken van dit kennisportfolio ga ik mijn eigen databank aanmaken met daarin een overzicht van de modellen en theorieën die ik op school

Nadere informatie

Schaarse goederen: Goederen die er maar voor een bepaald aantal zijn.( producten in een winkel)

Schaarse goederen: Goederen die er maar voor een bepaald aantal zijn.( producten in een winkel) Blok 1 Algemene economie: SWOT-analyse: -Met een SWOT- analyse kun je bij een organisatie kijken wat de sterke -en zwakke punten zijn(intern). Maar ook wat de kansen en bedreigingen zijn (extern). Dit

Nadere informatie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie

Blok P1 Kennismaken. Algemene Economie (micro) Model/Theorie Blok P1 Kennismaken Algemene Economie (micro) Schöndorff, R., Pleus, J. F. B., Kam, F.., & Bilsen, T.. (1998). Onderneming en omgeving: Algemene economie voor het hoger onderwijs. Leiden: Spruyt. De omgevingsfactoren

Nadere informatie

Veel aanbieders Volkomen mededinging Monopolistische concurrentie

Veel aanbieders Volkomen mededinging Monopolistische concurrentie Blok P1 Algemene Economie (micro) Model/Theorie: participanten en omgevingsfactoren Auteur: Dr. R. Schöndorff Drs. J.F.B. Pleus Vakgebied: Algemene Economie Participanten: participanten zijn de partijen.

Nadere informatie

% verandering vraag % verandering inkomen

% verandering vraag % verandering inkomen Kennisportfolio Inhoud Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Model Participanten en omgevingsfactoren Dit model is te gebruiken voor extern en interne analyse. Theorie Economie Hiermee is te

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Kennisportfolio P1. Formules elasticiteit: Prijselasticiteit van de vraag: % verandering vraag (gevolg) % verandering prijs (oorzaak)

Kennisportfolio P1. Formules elasticiteit: Prijselasticiteit van de vraag: % verandering vraag (gevolg) % verandering prijs (oorzaak) Kennisportfolio P1 Algemene economie Marktvormen Marktvormen zijn het geheel van omstandigheden waaronder ondernemingen met elkaar concurreren. De marktvorm wordt bepaald door: de aard van het product,

Nadere informatie

Materieel en formeel recht Materieel recht: Beschrijft rechten en plichten Formeel recht: Beschrijft hoe het materieel recht gehandhaafd kan worden

Materieel en formeel recht Materieel recht: Beschrijft rechten en plichten Formeel recht: Beschrijft hoe het materieel recht gehandhaafd kan worden Recht: Recht: het geheel van overheidsregels dat de samenleving ordent. Publiekrecht: burger met overheid Privaatrecht: burger met burger (bedrijven tellen ook) Rechtsgebieden Recht is op te delen in maar

Nadere informatie

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Management Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Alles wat we leren wordt gedaan vanuit het 7S- model van McKinsey, dit model is gebaseerd op de 500 beste bedrijven over de wereld.

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

Kennisportfolio. Lisa van der Heijden. Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: BD1AV

Kennisportfolio. Lisa van der Heijden. Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: BD1AV Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Leerjaar 1: 2013-2014 Lisa van der Heijden 49BD1AV 17-07-2014 Inhoudsopgave Leerjaar 1 Blok P1 Blok P2 Blok P3 Blok P4 Blok P1 Algemene economie Literatuur: Onderneming

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Denkscholen in de organisatiekunde

Denkscholen in de organisatiekunde Denkscholen in de organisatiekunde Er zijn 6 denkscholen te onderscheiden in het vakgebied management waarvan er 3 vallen onder overkoepelende scholen dit zijn: 1 Klassikale school 2 Human Relation school

Nadere informatie

Materieel: Regels die betrekking hebben op de rechten en plichten/wat mag en niet mag inhoud

Materieel: Regels die betrekking hebben op de rechten en plichten/wat mag en niet mag inhoud Nationaal internationaal Soevereiniteit elke land heeft de macht om te bepalen wat er gebeurt EU-verdrag Europese Unie verdrag EVRM Europese Verdrag Rechten van de Mens Monistisch systeem Formeel materieel

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie

Dossier: Marketing, communicatie en evenementen Examen: KE3 Communicatie dekt de SPL-toetstermen van de kwalificaties die vallen onder de dossiers Commercie en Marketing, en evenementen. Hierna ziet u voor onderstaand kennisexamen per SPL toetsterm de koppeling met de (hoofdstuk)titel

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV

Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV Kennisportfolio P3 Bram Bottenberg 49BKM1GV HRM Employer Branding/arbeidsmarktimago: het verkrijgen en behouden van een positieve en bij voorkeur unieke positie als werkgever in de mindset van huidige

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie

Economie Pincode klas 4 vmbo-gt 6 e editie Samenvatting Hoofdstuk 3: We gaan voor de winst Exameneenheid: Arbeid en productie 3.1 Wat zijn de kosten? Toegevoegde = extra waarde die ontstaat door de bewerking van een product waarde Toegevoegde waarde = verkoopwaarde inkoopwaarde Productiefactoren = productiemiddelen die een producent

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n smart educational tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk

Nadere informatie

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1

Hoofdlijnen Nederlands Recht Wolters-Noordhoff 1 Inhoudsopgave Hoofdlijnen Nederlands Recht Prof. mr. C.J. Loonstra Inleiding 1 Terreinverkenning 1.1 Is recht saai? 1.2 Waarom recht? 1.3 Waar vinden we het recht? 1.3.1 De wet 1.3.2 Het verdrag 1.3.3

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Literatuur: Verheugt, J. W. P. (2011). Inleiding in het Nederlandse recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Meerkeuzevragen

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie.

Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Blok P2 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Winstverdeling Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie Relevantie/Te gebruiken voor de winst verdeling bij aandelen in een organisatie. Model/Theorie:

Nadere informatie

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren Thema 4 Leiding geven, plannen en controleren 1. Controleren Het controleproces bestaat uit 3 fasen 1 2. Leiding geven Bron: De Tijd (20/11/2014) a) Leiderschap is het vermogen om groepen of individuen

Nadere informatie

Basisbegrippen in het burgerlijk recht

Basisbegrippen in het burgerlijk recht Hoofdstuk 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht Na dit hoofdstuk kun je: beschrijven welke rechtsrelaties in het burgerlijk recht worden geregeld; het verschil tussen het publiekrecht en het privaatrecht

Nadere informatie

winstverschil verschil constante kosten

winstverschil verschil constante kosten Blok H1 Bedrijfseconomie Model/Theorie: Verkooplenanalyse Auteur: A.W.W. Heezen Vakgebied: Bedrijfseconomie winst kosten verkoop variabele kosten constante kosten verkoopprijs verkoopomvang hoeveelheids

Nadere informatie

Management Opdracht Denkscholen

Management Opdracht Denkscholen Management Opdracht Denkscholen Naomi Kappe MM1A Management In het vakgebied Management kun je 6 denkscholen onderscheiden: 1. De klassieke school. 2. Human Relationschool. 3. Revisionisme. Overhoepelende

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarbinnen mensen bewust relaties met

Nadere informatie

H3 De rechtsprekende taak van de overheid

H3 De rechtsprekende taak van de overheid Inleiding recht Samenvatting Sharon Hastings 05-11-16 Samengevat uit 24Boost.nl H3 De rechtsprekende taak van de overheid 3.1 Onafhankelijkheid van rechters Een rechter wordt voor het leven benoemd(tot

Nadere informatie

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking

Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen. Dia 2. Dia 3. Programma. Kennismaking Dia 1 Communicatie voor de Lokale afdelingen Communicatietraining Jenneke Blanken en Amanda Minkema 08.10.2014 Amersfoort Dia 2 Programma 1. Kennismaking en doel van de training 2. Wat is een communicatieplan

Nadere informatie

Leiderschap en leiding geven Cursus Sergeant Module organisatie en leiding geven Lt. De Groeve Luk De functionele benadering Groep: om doel te bereiken dienen een aantal taken verricht Leider: opdracht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XI HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Inleiding / 1 1.1.1 Probleemstelling / 2 1.1.2 Plan van aanpak en verantwoording / 2 1.2 De positie van de bestuurder binnen de vennootschap

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch

28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2. PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch 28 OKTOBER 2015 KENNISPORTFOLIO LEERJAAR 2 PIEN VAN VLIET BEDRIJFSKUNDE MER Avans s-hertogenbosch Inhoud Dit kennisportfolio is een verzameling van de meest relevante modellen en de daarbij behorende informatie,

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

HANDBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR

HANDBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR HANDBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR MR. E.J. DAALDER BOOM JURIDISCHE Den Haag 201 1 UITGEVERS 1 Inleiding 13 1.1 Inleidende opmerkingen 13 1.2 Vormen van openbaarheid 14 1.3 Belangen die zich tegen openbaarmaking

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders

Particulier onderzoeker Wettelijke kaders Particulier onderzoeker Wettelijke kaders ex:pla n ex:pla n smart smart educational educational tools tools Mannelijk/vrouwelijk Er bestaat in Nederland een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden

Nadere informatie

Blok P4. Bedrijfseconomie

Blok P4. Bedrijfseconomie Blok P4 Bedrijfseconomie Model/Theorie: gegevens verwerken via Excel Auteur: Drs. A.W.W. Heezen. Vakgebied: Bedrijfseconomie o een investeringsbegroting opstellen o een financieringsbegroting opstellen

Nadere informatie

Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089747839. Meerkeuzevragen (20 punten)

Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het Nederlandse recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, ISBN 9789089747839. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Verheugt, J.W.P. (2013) Inleiding in het

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel V 1 Organisaties en soorten instellingen.... 1 1.1 Kenmerken van een organisatie.... 3 1.1.1 Definitiekwesties.... 3 1.1.2 Indelingscriteria.... 6 1.2 Profit: winst als doel.... 8 1.2.1 De rol van de markt...

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

Taylor richtte zich met name op de verbetering van de prestaties van de arbeider, terwijl Fayol onderzoek deed naar het leiding geven.

Taylor richtte zich met name op de verbetering van de prestaties van de arbeider, terwijl Fayol onderzoek deed naar het leiding geven. Hoofdstuk 4 a Revisionisme b Contingentiebenadering c Systeemtheorie d Algemene managementtheorie e Scientific management f Human-relationsbeweging Taylor richtte zich met name op de verbetering van de

Nadere informatie

Het INK-managementmodel in de praktijk. Thema-avond CIAD

Het INK-managementmodel in de praktijk. Thema-avond CIAD Het INK-managementmodel in de praktijk Thema-avond CIAD Pim Luiten 15 oktober 2002 Doel van het model Het doel van het INK-managementmodel is het stimuleren van verbetering van de bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel

Inhoud Organisaties en soorten instellingen Kenmerken van een organisatie Profit: winst als doel Non-profit en not-for-profit: ideëel doel IX 1 Organisaties en soorten instellingen............................................. 1 1.1 Kenmerken van een organisatie....................................................... 2 1.1.1 Definitiekwesties.......................................................................

Nadere informatie

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands

Staatsrecht. Course information. Commencement Period. Lecturer(s) RD Nederlands Staatsrecht Course information C OURSE RD201 AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 7.5 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME bachelor 2 / Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs C ONT AC T mr. S Philipsen Commencement

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn:

1 Volledige of volkomen competitieve markten Om te spreken van volkomen concurrentie moeten er 4 voorwaarden vervuld zijn: Competitieve markten van 6 COMPETITIEVE MARKTEN Marktvormen Welke verschilpunten stel je vast als je het aantal aanbieders en het aantal vragers vergelijkt op volgende markten? a/ Wisselmarkt b/ Markt

Nadere informatie

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

REGLEMENT 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE 3.683.BD/BJZ PROTOCOL PROCESBESLUIT EN VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE Vastgesteld bij collegebesluit van 19 juni 2007, nr. 6a. Datum bekendmaking: 27 juni 2007. Datum inwerkingtreding: 28 juni 2007. Gemeenteblad

Nadere informatie

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht Prof.mr. A.D. Belinfante Mr. J.L. de Reede Beginselen van het Nederlands Staatsrecht druk Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1997 VOORWOORD II AFKORTINGEN 13 I INLEIDING 15 1. Benadering van

Nadere informatie

Correctiemodel. SPD Bedrijfsadministratie RECHT MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7

Correctiemodel. SPD Bedrijfsadministratie RECHT MAANDAG 5 OKTOBER UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 7 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel RECHT MAANDAG 5 OKTOBER 2015 13.10-15.30 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 7 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens B / 7 Opgave 1 (20 punten) Nee

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE 22 JUNI 2015 15:30-17:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden

Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden Tentamenkalender Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Leiden 2005-2006 Trimester - 1 Vakkode Vaknaam dag - datum Aanvang Pers. Locatie Opmerking B2604 Accounting & legal report system wo 07-12-2005 13:30

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012

Modulefiche. Begincompetenties Geen voorkennis vereist. Eindcompetenties. Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer. Datum: 25 januari 2012 Modulefiche Modulenummer + Naam module: B1 Bedrijfsbeheer Datum: 25 januari 2012 Economie (40 lestijden) Begincompetenties Geen voorkennis vereist Eindcompetenties Consumentengedrag Inzicht hebben in het

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister).

een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). KlRz 041/2013 RAPPORT inzake de klacht van [Verzoeker ] tegen een gedraging van de Douane van Curaçao, welke gedraging toe te schrijven is aan de Minister van Financiën, (hierna de Minister). - 2-1. Inleiding

Nadere informatie

Domein D: markt (module 3) havo 5

Domein D: markt (module 3) havo 5 Domein D: markt (module 3) havo 5 1. Noem 3 kenmerken van een marktvorm met volkomen concurrentie. 2. Waaraan herken je een markt met volkomen concurrentie? 3. Wat vormt het verschil tussen een abstracte

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk

Lesbrief Vraag en Aanbod 1 e druk Hoofdstuk 1 1.6 C Markten 1.7 a. De prijzen zijn gestegen. Bij een gelijk volume (= afzet) leidt dit tot een omzetgroei. b. Indexcijfer volume (afzet): 105, indexcijfer prijs: 97,1. 97,1 105 = 101,96.

Nadere informatie

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red

Les 5 VID. Corporate Identity. If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red Les 5 VID Corporate Identity If you don t know what to do make it big and red When in doubt make it big. If still in doubt,

Nadere informatie

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A

Syllabus. Leerdoelen voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Syllabus en voor de European Business Competence* Licence, EBC*L Niveau A Modules: Bedrijfsdoelstellingen & kengetallen Financiële administratie Kosten & prijzen Bedrijfsvorm & wetgeving EBC*L International,

Nadere informatie

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1

Communicatiemanagement. Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 4 CM Sheet 1 Programma vandaag Welkom Mededelingen Coll. 4 Theorie Operationele communicatieplan -Boodschap SLC: klassegesprek & afspraken Coll. 4 Praktijk

Nadere informatie

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015

Nadere informatie

Brochurereeks Gezondheidsrecht. Deel 1 Inleiding in het gezondheidsrecht

Brochurereeks Gezondheidsrecht. Deel 1 Inleiding in het gezondheidsrecht Brochurereeks Gezondheidsrecht Deel 1 Inleiding in het gezondheidsrecht Inhoud Inleiding... 3 Wat is (gezondheids)recht?... 3 Internationaal recht... 5 Internationale wetgeving vs. nationale wetgeving...

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

KMS Context- en SWOTanalyse CO2

KMS Context- en SWOTanalyse CO2 Opgesteld door: Roelof Huizing en Bert Stegehuis, indirect i.o. Niels Huizing, Rob Huizing, Winfried Vermeulen (boekhouding) Datum: 22-6-2017. Contextanalyse CONTEXT (ISO-9000) van de organisatie; combinatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LEERPLICHT Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpen aan den IJssel Ondergetekenden: 1. de gemeente Capelle aan den IJssel, te dezen vertegenwoordigd door M.J. van Cappelle,

Nadere informatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie

Welkom. op de. Wijzer Workshop. Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie Welkom op de Wijzer Workshop Digital Port Rotterdam TOL Marketing & Communicatie 2005 2004 1 Workshop Wijzers 1. Ontvangst 2. Kennismaking 3. Wijzers 1 t/m 5 4. Uitwerking Wijzers 5. Pauze 6. Wijzers 6

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

Domein markt: volkomen concurrentie

Domein markt: volkomen concurrentie Domein markt: volkomen concurrentie De markt / het marktmechanisme Vraag-aanbodcurve evenwicht, surplus Elasticiteiten E v p, E v i, E v1 p2, E a p Een van de vele aanbieders Opbrengst Kosten Winst TW

Nadere informatie

Blok P3. Algemene economie (macro)

Blok P3. Algemene economie (macro) Blok P3 Algemene economie (macro) Model/Theorie: Schematische weergave economische groei Auteur: geen Beschrijving: Schema geeft de economische groei weer. Geeft de voorwaarde neer voor economische groei.

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Algemene Economie (micro)

Algemene Economie (micro) Bijlage 1 Kennisportfolio Blok P1 Algemene Economie (micro) Dit model is te gebruiken om de omgevingsfactoren en alle betrokken partijen in beeld te brengen. Alle factoren hangen samen met elkaar, wanneer

Nadere informatie

Het Bilan van Honoré

Het Bilan van Honoré Het Bilan van Honoré Je persoonlijke en gezinssituatie Je motivatie Om welke redenen wil je je eigen zaak oprichten? Je doelstellingen Hoe zie je je zaak op middellange termijn? 1. Van mijn passie mijn

Nadere informatie

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk

Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Thema: Arbeidsrecht - nu - in de toekomst - in de praktijk Mr. G.W. (Govert) Brouwer 15 januari 2013 1 Programma: I II III De procesgang in het O.O. De procesgang in het B.O. Wet normalisering rechtspositie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

1 Inleiding recht. 1.1 Rechtsgebieden en rechtsbronnen. Inleiding

1 Inleiding recht. 1.1 Rechtsgebieden en rechtsbronnen. Inleiding 1 Inleiding recht 1.1 Rechtsgebieden en rechtsbronnen Inleiding Onze samenleving heeft zich de afgelopen vijftig jaar in snel tempo ontwikkeld. De groeiende complexiteit van, onder andere, intermenselijke

Nadere informatie

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems

Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems Een uitstapje: de stichtings- en verenigingsbestuurder P.W.H.M. Willems 25 januari 2011 Aandachtspunten Positie en wijze van benoeming/ontslag van de stichtings/verenigingsbestuurder; Invloed 15 april

Nadere informatie

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual

Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Communicatieplan Stoer Ondernemen manual Inhoudsopgave Inleiding Situatieanalyse Doelgroep Communicatiedoelstellingen Communicatiestrategie Boodschap Middelen Termijnplanning Organisatie en kosten Evaluatie

Nadere informatie

Kern van het bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht Kern van het bestuursrecht prof. mr. RJ.N. Schlösseis prof. mr. F.A.M. Stroink met medewerking van mr. C.L.G.RH. Albers mr. S. Hillegers Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Inhoud Afkortingen 13 1

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT

Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT Mr.J.W.P. Verheugt Inleiding in het NEDERLANDSE RECHT TWAALFDE DRUK Boom Juridische uitgevers Den Haag 2003 Lijst van ajkortingen XV Recht in het algemeen 1 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 7 8 2 1 2 2.1

Nadere informatie