Stichting Weet Wat Je Besteedt. Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Weet Wat Je Besteedt. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Jongeren & Geld Jaarverslag 2010 Inzicht en Route Pagina 1

2 Stichting Weet Wat Je Besteedt Jaarverslag 2010 Inhoud Stichting Weet Wat Je Besteedt... 1 Jongeren & Geld... 1 Jaarverslag Inzicht en Route... 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt... 2 Inleiding... 3 Strategisch plan Missie... 4 Uitgangspunten... 4 Aanpak... 5 Activiteiten in Inzicht & evaluatie... 8 Cocreatie & tools...11 Dialoog & interactie...12 Evaluatie van Inzicht & evaluatie...14 Cocreatie & tools...14 Dialoog & interactie...15 Organisatie...16 Inzet menskracht en overleg...16 Partners...18 Communicatie met partners...20 Processen en ICT...20 Plannen voor Ons programma: door, met en voor jongeren...21 Onze organisatie...21 Bijlage: jaaroverzicht Pagina 2

3 Inleiding De waarde van geld, hoe ervaar je die nog in een wereld waar muntstukken en briefgeld plaatsmaken voor getallen op je beeldscherm of mobiel? Geld wordt steeds virtueler en tegelijkertijd gaan consumenten financiële producten steeds ingewikkelder vinden. Het afsluiten van een lening is relatief gemakkelijk, terwijl veel jongeren de gevolgen vaak niet overzien. Ze krijgen steeds meer moeite met het verantwoord omgaan met geld; onderzoek van het Nibud bevestigt dat. Omdat financieel bewustzijn vaak niet bewust wordt aangeleerd, worden veel jongeren met schulden volwassen. Om het inzicht van jongeren in geldzaken te verbeteren, hebben SNS REAAL en SNS Bank, in samenwerking met het Nibud en PGGM, in december 2009 een onafhankelijke stichting opgericht: Weet Wat Je Besteedt (WWJB). Onze stichting gaat in gesprek met jongeren, legt ze niets op, maar komt in cocreatie tot antwoorden en oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 25 jaar te vergroten. Onze innovatieve aanpak spreekt jongeren aan en leidde al in ons eerste volledige boekjaar tot mooie resultaten. Ik ben er trots op ze in dit eerste jaarverslag te kunnen presenteren. Marijke Vos Voorzitter Stichting Weet Wat je Besteedt Pagina 3

4 Strategisch plan Op basis van deskresearch, eigen onderzoek en ervaringen uit de pilots in het afgelopen jaar hebben we een strategisch plan ontwikkeld voor WWJB, voor de periode Hoewel dit plan gedurende het jaar is ontstaan en pas in januari 2011 is goedgekeurd door het bestuur van Stichting Weet Wat Je Besteedt, vormt het een goede basis voor het interpreteren van de resultaten in dit jaarverslag. Daarom vatten we de belangrijkste punten hier samen. Missie De stichting Weet Wat Je Besteedt richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren (van 12 tot 25 jaar), door: Samen met jongeren (zowel offline als online) initiatieven te ontwikkelen die hun financiële inzicht en weerbaarheid vergroten; Als expert en koploper op te treden, als het gaat om dialoog, interactie en cocreatie rondom het thema geldzaken; Gebruik te maken van de aanwezige expertise en resources van partners, om opgedane inzichten en ervaringen te delen. Uitgangspunten Acht uitgangspunten vormen de basis van onze aanpak: 1. We willen weten wat er speelt. Daarom houden we onszelf constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van jongerencultuur, technologie, marketing, gedragseconomie, psychologie en andere relevante thema s en doen we met regelmaat onderzoek onder jongeren. 2. Jongeren staan aan het roer. WWJB stimuleert jongeren om zelf met ideeën te komen en ondersteunt hen bij de uitvoering. Door cocreatie ontstaat input waar de doelgroep écht iets aan heeft. 3. We richten ons op positieve actie. De toon van onze uitingen is positief en nooit belerend. De focus ligt op het voorkómen van (grotere) financiële problemen, we bieden jongeren altijd een handelingsperspectief. 4. Right time, right place, right voice. We houden rekening met het feit dat jongeren en hun bestedingspatronen sterk verschillen, leeftijd speelt daarin een belangrijke rol. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk aanwezig zijn op relevante keuzemomenten, op plekken waar de jongeren zijn en sluiten dan zoveel mogelijk aan op hun belevingswereld. Pagina 4

5 5. We groeien mee en vernieuwen continu. WWJB past zo veel mogelijk de nieuwste inzichten toe op het gebied van wetenschap, marketing, technologie, psychologie en gedragseconomie. Daarbij maken we uiteraard gebruik van nieuwe media. 6. We starten pilots om samen te leren. WWJB experimenteert met verschillende benaderingen, probeert dingen uit en bouwt verder bij bewezen succes. 7. We meten, evalueren en leren. WWJB is een lerende organisatie, we evalueren onze aanpak en stellen bij op basis van de resultaten en nieuw verworven inzichten. 8. We verbinden en blijven bouwen. Om het beste resultaat te bereiken, verbinden we ons met andere organisaties. We maken gebruik van de expertise, contacten en resources van partners en delen de opgedane kennis actief. Voor onze eigen activiteiten zetten we regelmatig vrijwilligers in. Aanpak Om bovenstaande missie en uitgangspunten te realiseren, heeft WWJB besloten tot een aanpak die bestaat uit drie clusters, waarin we willen (blijven) investeren. Inzicht & evaluatie We willen ons inzicht in jongeren en hun financiële gedrag verdiepen en meer leren over het veranderen ervan. Ook willen we de effectiviteit van onze inzet meten en evalueren, om indien nodig onze aanpak vervolgens bij te stellen. Voor 2010 was het doel van WWJB in dit cluster te investeren door persoonlijke gesprekken met een significant aantal jongeren. Om een beeld te krijgen van hoe jongeren over geld denken en ermee omgaan, hebben wij scholen benaderd om met groepen jongeren in gesprek te gaan. Deze scholen bevonden zich zowel in de Randstad als in de periferie en varieerden qua opleidingsniveau van VMBO/MBO tot HAVO/VWO. Per school vonden in 2010 meerdere conversaties plaats, met telkens wisselende groepen jongeren. Naast de groepsgesprekken hebben we ook individuele gesprekken met jongeren gevoerd. Naast scholieren richt de stichting zich jongeren tot en met 25 jaar. Ook met deze groep hebben we in 2010 op een vergelijkbare manier gesprekken georganiseerd. Pagina 5

6 Cocreatie & tools We willen jongeren uitdagen en faciliteren om zelf oplossingen aan te dragen en te ontwikkelen. Om ervaring op te doen met het betrekken van jongeren en het beïnvloeden van hun financiële besluitvorming, zetten we pilots op. Jongeren creëren de ideeën voor deze pilots zelf en voeren ze waar mogelijk ook zelf uit. Samen met jongeren ontwikkelen we ook tools die hen kunnen ondersteunen in hun financiële zelfredzaamheid. WWJB beoogde in 2010 ervaring op te doen met het betrekken van jongeren en hun financiële besluitvorming door diverse cocreatie bijeenkomsten en door een aantal pilots uit te voeren, waarin jongeren een belangrijke rol hebben. Dialoog & interactie We willen een constante dialoog faciliteren met én tussen jongeren en ze zo stimuleren tot het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Naast real life conversaties willen we onze doelgroepen voortdurend actief betrekken via een multichannel aanpak, in de vorm van een online platform, met ondermeer zelftests, vergelijkingstools, een forum, filmpjes, vergelijkingstools, een geldcoach, polls en tips. Ook worden succesvolle pilots voor op scholen en via andere offline kanalen verder uitgerold, via onze partners. Voor 2010 hadden we ons de volgende doelen gesteld voor dit cluster: Het programma van WWJB wordt bekend gemaakt bij een significant deel van de doelgroep, onder meer via advertenties en redactionele promotie op MSN aanvankelijke bereikdoelstelling was , maar in de loop van 2010 hebben we dat doel bijgesteld naar een bereik van ; Er wordt een MSN-WWJB minisite ontwikkeld; De WWJB-community heeft een kritische massa bereikt, waarbij minimaal (later bijgesteld naar minimaal ) respondenten hebben geparticipeerd; De programmaleiding beschikt over online kennis en data, op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt voor het vervolgtraject. Pagina 6

7 De aanpak van WWJB is nader uitgewerkt in het Strategisch Plan en gekoppeld aan een fasering in tijd, gewenste resultaten en benodigd budget. In januari 2011 is dit plan goedgekeurd door het bestuur van Stichting Weet Wat Je Besteedt. Pagina 7

8 Activiteiten in 2010 De bereikte resultaten in 2010 zetten we uiteen aan de hand van de drie clusters uit het plan van aanpak. Inzicht & evaluatie Desk research WWJB heeft in 2010 uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar jongeren, hun ontwikkeling, de werking van hun brein, hun mediagedrag, nieuwe online ontwikkelingen, de veranderende geldwereld, belangrijke beïnvloeders, relevante bestaande initiatieven, inzichten uit de gedragseconomie en de game wereld. Kwalitatief onderzoek YoungWorks YoungWorks heeft in opdracht van WWJB een kwalitatief onderzoek verricht onder 150 jongeren van alle opleidingsniveaus, uit diverse regio s en van diverse leeftijden tussen jaar. De informatie werd vergaard via focusgroepen op vier scholen, duo-interviews en single-interviews. In haar benadering en bij de conclusies van het onderzoek heeft YoungWorks tevens gebruik gemaakt van relevante inzichten over de ontwikkeling van het puberbrein. Pagina 8

9 Uit het onderzoek van YoungWorks kwamen de volgende bevindingen naar voren: Geld is voor jongeren in eerste instantie een ruilmiddel om spullen te kopen en leuke dingen te ondernemen; De betekenis van geld verandert naarmate jongeren ouder worden, geld staat dan in toenemende mate voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid; Jongeren hebben over het algemeen een rooskleurig beeld van hun financiële situatie, ze denken niet dat ze ondersteuning nodig hebben; De meeste jongeren houden hun financiën in de gaten op gevoel, inkomsten en uitgaven worden niet consequent bijgehouden; Niet met geld kunnen omgaan blijkt een taboe, de sociale norm dat je met je geld moet kunnen omgaan is dominant. Iedere jongere doorloopt globaal dezelfde levensfasen en de daarbij behorende gebeurtenissen, deze betekenen veel voor het financieel gedrag. YoungWorks adviseert WWJB om daarbij aan te sluiten. Voorbeelden van belangrijke financiële momenten zijn: Het eerste bijbaantje; 18 worden; Op jezelf gaan wonen. Jongeren worden in al deze fasen constant uitgedaagd door de toenemende financiële verantwoordelijkheden en overrompeld door de keuzemogelijkheden die daarbij komen kijken. Terwijl hun verantwoordelijkheden toenemen, blijven kennis, competenties en vaardigheden vaak achter. In de communicatie met jongeren is het van belang om direct handelingsperspectief te bieden en te laten zien wat anderen doen. Pagina 9

10 Kwantitatief onderzoek In 2010 hebben we drie keer een vragenlijst onder de doelgroep uitgezet op MSN, met ca. 10 vragen: Over de betekenis van geld : deelnemers; Studeren, pensioenen en advies : deelnemers; Hoe social ben jij online : deelnemers. Segmenteringsmodel MoneyMindsets In opdracht van WWJB heeft Motivaction kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar geldtypes onder jongeren. De deelname was als volgt: Via online representatief panel: deelnemers; Via MSN: 670 deelnemers. Alle bevindingen uit het Motivaction onderzoek zijn gepresenteerd in het boek MoneyMindsets. Samengevat komen ze hierop neer: Er zijn grote verschillen in het financiële gedrag van jongeren; Socio-demografische factoren verklaren slechts voor een deel de verschillen; Hoe jongeren omgaan met geld, hangt samen met hun emoties, achterliggende motivaties, normen en waarden. In het onderzoek zijn vier verschillende geldtypes naar voren gekomen, die elk iets zeggen over zes dimensies die relevant zijn voor financieel gedrag: Impulsiviteit, Statusgerichtheid, Behoefte aan controle, Onafhankelijkheid, Leenaversie, Leenbereidheid. Pagina 10

11 In onderstaand schema zijn deze dimensies uitgewerkt en toebedeeld aan vier geldtypes: Cocreatie & tools In cocreatie-sessies hebben jongeren meegedacht over de aanpak van WWJB, zowel in de focusgroepen in het onderzoek van YoungWorks als in separate sessies: IJsfontein heeft twee cocreatie-sessies met jongeren georganiseerd over het online concept (20 jongeren); Tijdens een Groot Geld Ontbijt namen jongeren samen met het bestuur en de directeur van WWJB deel aan cocreatie (18 jongeren); Er zijn twee cocreatie-sessies georganiseerd met jongeren over de geldtypes (19 jongeren). De cocreatie-sessies leverden bruikbare ideeën op voor de verdere invulling van het programma van WWJB. Er zijn twee pilots gestart (Starters Helpen Starters en Moneyposter), de MoneyMindsets hebben namen gekregen en zijn diverse online activiteiten gestart (zie Dialoog & interactie). De pilot Starters Helpen Starters op de Hogeschool van Amsterdam is gestart in samenwerking met CentiQ en vrijwilligers. Er zijn gastcolleges gehouden in de introductieweek voor eerstejaars studenten (180 deelnemers), er zijn voorlichtingsgesprekken gehouden tijdens stage-oriëntatiedagen (70 Pagina 11

12 deelnemers) en er was een inschrijfspreekuur voor studenten (1 aanmelding, daarom is deze pilot gestopt). De pilot wordt uitgebreid met daten=weten voor afstudeerders, tijdens recruitmentdagen en tevens uitgebreid naar andere hogescholen / universiteiten. De pilot Moneyposter op het Noordik College Almelo omvatte een workshop over geld, reclame en een opdracht om een poster te maken over het slim omgaan met geld (35 leerlingen). Ook deze pilot wordt uitgebreid naar andere scholen, met hulp van vrijwilligers. Plan voor 2010 was tevens het onderzoeken van de mogelijkheden voor een online game. Uit feedback van jongeren tijdens de cocreatie-sessies bleek echter dat zij deze alleen aantrekkelijk vinden als ze zeer realistisch en futuristisch zijn. De ontwikkelkosten daarvan zijn vergelijkbaar met die van speelfilms. Omdat CentiQ (de oorspronkelijk sponsor van dit idee) zich terugtrok, is besloten voorlopig niet te investeren in een online game. Dialoog & interactie Op het gebied van dialoog en interactie hebben we geïnvesteerd in communicatie via MSN. Sinds 21 augustus 2010 is een minisite online, die afgelopen jaar gemiddeld unieke bezoekers per maand trok. Onderwerpen die we hebben geplaatst, zijn: Een geldcoach (gemiddeld unieke bezoekers per maand); De Nibud geldtest; Geldpolls en -tips; Een filmscriptwedstrijd, waarbij het winnende script is verfilmd; Een oproep tot deelname aan het Motivaction-onderzoek, het Nibud scholierenonderzoek, cocreatie sessies en het Groot Geld Ontbijt; Filmpjes over het Groot Geld Ontbijt en het winnende filmscript. Op ons eigen platform (EDucatie over Geld door Interactie en Entertainment) presenteren we sinds eind december 2010 een Geldtypetest, die in de eerste vier weken ruim unieke bezoekers en ruim ingevulde tests opleverde. Dat aantal is te danken aan promotie (banners en redactionele stukken) via MSN, Facebook, Google Adwords en websites van partners. In de test vullen jongeren 26 vragen in en aan het eind weten zij wat voor geldtype ze zijn. Ze ontvangen direct tips over hun financiële gedrag en een film over hun geldtype. Pagina 12

13 Screendump Pagina 13

14 Evaluatie van 2010 Inzicht & evaluatie De onderzoeken die we deden in 2010, hebben ons veel meer inzicht in onze doelgroep gegeven. Het onderzoek naar de geldtypes en het resulterende MoneyMindsets-model, dat eigendom is van de stichting, is een toevoeging aan de reeds bestaande inzichten over jongeren en geld en wordt als zodanig ook onderkend door Nibud. Nibud heeft de segmentering daarom gebruikt in reeds lopende onderzoeken en zal de uit het onderzoek voortgekomen geldtypetest toepassen in bestaande en toekomstige lesmethoden. Naast de cijfers over het aantal bereikte jongeren wil WWJB graag inzicht krijgen in het concrete effect van haar inspanningen op de financiële zelfredzaamheid van jongeren. Daarom laten we in 2011 een competentietest ontwikkelen op basis van de competenties van Nibud, die ons inzicht verschaft in het niveau van de financiële zelfredzaamheid van onze doelgroep. Een dergelijke competentietest is in Nederland nog niet in gebruik, maar is naar onze mening essentieel om impact te kunnen meten van onze activiteiten. Na een nulmeting kunnen we de interventies van WWJB op effectiviteit evalueren. Daarnaast kan de competentietest bijdragen aan het zelfinzicht van jongeren, door hun niveau van financiële zelfredzaamheid te vergelijken met die van leeftijdsgenoten. Cocreatie & tools De cocreatie-sessies in 2010 bleken een effectieve methode om te komen tot ideeën voor pilots en online activiteiten. De sessies hebben geresulteerd in ca. 20 ideeën, waarvan een deel in offline en online pilots is opgepakt. De pilot Starters Helpen Starters bestaat feitelijk uit een aantal kleinere pilots. Het gastcollege voor eerstejaars is uitgebreid met de deelnemende studenten geëvalueerd, met positieve resultaten: o Studenten zijn dankzij het gastcollege beter op de hoogte van de kosten van hun studie, denken er bewuster over na praten er met hun ouders over. o Studenten zouden het gastcollege aanbevelen aan anderen. De workshop Moneyposter heeft leerlingen volgens henzelf bewuster gemaakt van de invloed van reclame. Zij geven aan de workshop te willen aanraden aan anderen. Andere ideeën worden de komende jaren in pilots getest. Pagina 14

15 Dialoog & interactie Het jaar 2010 was een oriëntatiejaar voor onze stichting. Desondanks hebben we al veel jongeren bereikt via de onderzoeken, cocreatie-sessies en de online pilot op MSN. Onderstaand de resultaten van onze activiteiten. Resultaten 2010 Realisatie 2010 KPI s Realisatie 2010 Doel 2010 Middelen: Online bereik MSN online Bereik online bereik Facebook online 759 Offline bereik offline 542 MSN enquete 1 online Interactie MSN enquete2 online MSN enquete 3 online Polls en tips online Gastcolleges HvA offline 180 Stagedag HvA offline 70 YW onderzoek offline 121 Actieve bijdrage Motivaction onderzoek online Geldcoach vragen online 108 Nibud test online Geldtypetest online 759 Geldfilmscripts online 20 Moneyposter offline 35 Focusgroepen YW offline 79 Meedenken Cocreatiesessie 1 offline 9 Cocreatiesessie 2 offline 11 Groot Geld Ontbijt offline 18 Cocreatie types 1 offline 10 Cocreatie types 2 offline 9 Geldfilm offline 14 Ambassadeurs 4 4 Pagina 15

16 Organisatie Inzet menskracht en overleg WWJB heeft sinds 1 januari 2010 één medewerker in vaste dienst, directeur Thea Hazel-Stals. Per 1 februari 2011 is daar een projectassistent bijgekomen, die sinds oktober 2010 als uitzendkracht voor de stichting actief was. Menskracht Naast de vaste medewerkers bestaat de organisatie uit inleenkrachten, die door de partners op tijdelijke en eventueel parttime basis worden gedetacheerd. In 2010 werkten we met de volgende gedetacheerden: Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 1 januari tot 1 juli 2010; Parttime strategisch medewerker vanuit SNS REAAL, van 1 januari tot 1 oktober 2010; Fulltime trainee vanuit PGGM, van 1 juni 2010 tot 1 maart 2011; Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 15 juni 2010 tot 18 maart 2011; Parttime communicatiemedewerker vanuit SNS REAAL, van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011; Fulltime trainee vanuit SNS REAAL, van 1 november 2010 tot 31 juli Ad-hoc ondersteuning werd vanuit SNS REAAL geboden op fiscaal en juridisch gebied en assurantiën. De projectorganisatie is aangevuld met (parttime) externe inhuurkrachten: ICT ondersteuning, vanuit Microsoft, gedurende heel 2010; Onderzoeksexpertise, vanuit Nibud, gedurende heel 2010; Communicatie en PR, vanuit Yolk Communicatie, van januari tot en met maart 2010; Financiële administratie, vanuit Mazars, vanaf maart 2010; PR en woordvoering, vanuit Gribnau Communicatie, vanaf april Vrijwilligers van de partners werden ingezet bij drie activiteiten: Verslaglegging interviews van YoungWorks met jongeren; Gastcollege Starters Helpen Starters tijdens eerstejaars introductieweek aan de Hogeschool van Amsterdam; Voorlichting Starters helpen Starters tijdens stage-oriëntatiedagen aan de Hogeschool van Amsterdam. Pagina 16

17 Samenwerking Met diverse gerenommeerde partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten: MSN, voor online bereik onder jongeren via channelizer, redactionele aanjaging en bannering; BallsMedia voor online ondersteuning; Emakina voor online ondersteuning en online platform. Op projectbasis is samengewerkt met diverse gerenommeerde partijen: YoungWorks voor kwalitatief onderzoek; Pascale voor drukwerk; Ijsfontein voor cocreatie; Motivaction voor kwantitatief onderzoek; Krausz voor film en montage; Martinot voor film en montage; Facebook voor bannering; Google voor online bereik; De Brauw, Westbroek en Blackstone voor juridisch advies; Kennedy van der Laan voor juridisch advies. Bestuur Het bestuur van WWJB bestond in 2010 uit vier personen: Peter Borgdorff (PFZW); Henk Kroeze (SNS Bank); Ronald Latenstein (SNS REAAL); Gerjoke Wilmink (Nibud). Het bestuur heeft in totaal vier vergaderingen gehad in 2010 (in maart, juni, september en november). Per 1 januari 2011 zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur van de stichting: Marijke Vos, in de rol van onafhankelijk voorzitter; Wouter Bos (KPMG). Andere overlegvormen De programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de partners (bijv. Marketing, MVO) en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties (NJR, Sife), kwam in 2010 twee keer bij elkaar, in juni en in september. Pagina 17

18 De communicatieraad, bestaande uit communicatievertegenwoordigers van de partners, kwam twee keer bij elkaar in Daarnaast waren er individuele overleggen met de communicatievertegenwoordigers. In 2010 vonden er drie expertmeetings plaats: Over jongeren; Over social media; Over gedragsverandering bij jongeren. Partners Partners die deelnemen in de stichting Weet Wat je Besteedt dragen op diverse manieren bij aan de activiteiten van de stichting. Ze ondersteunen ons in: Het faciliteren van contact met jongeren, zoals Microsoft met MSN; Het delen van kennis over het onderwerp, zoals Nibud; Het leveren van resources, zoals projectleden en vrijwilligers voor concrete activiteiten; Financiële ondersteuning. Pagina 18

19 De toegevoegde waarde voor de partners ligt op meerdere gebieden: Het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid. Door hun bijdrage aan de stichting dragen de partners bij aan de financiële zelfredzaamheid van jongeren en verbeteren zij hun reputatie. Het vergroten van de betrokkenheid en bedrijfstrots van medewerkers, door hen de mogelijkheid te bieden als vrijwilliger aan de slag te gaan. Door de ervaringen van de stichting krijgen de partners meer inzicht in jongeren en in manieren om met hen in contact te komen. Daarnaast zoeken we actief naar mogelijkheden om medewerkers van partners een rol te geven in de activiteiten van WWJB. Deelnemende partners die een langdurige, substantiële bijdrage aan de stichting doen, in de vorm van resources, kennis en een financiële bijdrage, hebben zitting in het bestuur: Sommige partners leveren een bijdrage door een korting op hun dienstverlening of in financiële vorm: Daarnaast werkt WWJB nauw samen met: In 2010 is verder met een groot aantal organisaties gesproken over mogelijke samenwerking, waaronder een telecombedrijf en een uitzendorganisatie. Ook hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met de HBO raad, VO raad, NJR, LAKS, Sife Groningen. Pagina 19

20 Communicatie met partners Op 11 maart 2010 vond een kick off plaats met de partners.voor verdere communicatie met de partners hebben we een aantal middelen ontwikkeld: Maandelijkse update voor bestuur, programmaraad en communicatieraad; Website met informatie en nieuws over WWJB en de activiteiten door, met en voor jongeren; Maandelijkse nieuwsbrief, waarop mensen zich via de website kunnen abonneren. In de media heeft WWJB op een aantal momenten aandacht gekregen: Financieel Dagblad, artikel naar aanleiding van de kick off bijeenkomst; Volkskrant, artikel naar aanleiding van het YoungWorks onderzoek; AD, Metro, diverse websites, artikel naar aanleiding van publicatie resultaten YoungWorks onderzoek; Radio interviews Radio Gelderland en FunX, over resultaten YoungWorks onderzoek; Radioreportage FunX over Groot Geld Ontbijt; Twenterand Courant, artikel naar aanleiding van Groot Geld Ontbijt; Radioreportage FunX over cocreatie sessie voor naamgeving MoneyMindsets. Processen en ICT In 2010 heeft WWJB investeringen gedaan in: Corporate imago en drukwerk; Ontwikkeling corporate website; Een sharepoint voor de stichting; Laptops en printers; Online platform voor communicatie door, met en voor jongeren. Pagina 20

21 Plannen voor 2011 Ons programma: door, met en voor jongeren Inzicht en evaluatie In 2011 willen we ons inzicht in de geldtypes verdiepen, ondermeer via onderzoeken van Nibud. We zullen onze inzichten verspreiden via publicatie van het boek MoneyMindsets. Om ons inzicht in de doelgroep en in nieuwe ontwikkelingen te vergroten, zullen met regelmaat gesprekken gevoerd worden met experts. Daarnaast gaan we een competentietest ontwikkelen en hiervoor een nulmeting houden. Cocreatie en tools In 2011 gaan we investeren in: De organisatie van een congres over Jongeren & Geld; De pilot Starters Helpen Starters op de HvA, die wordt verbreed naar afstudeerders en andere hogescholen/universiteiten; De pilot met de Moneyposter op VMBO s; Cocreatie projecten met studenten aan de Fontys Hogeschool; Een Bright about Money dilemmaspel, dat wordt ontwikkeld voor havo/vwo; Een fotosessie met actieve jongeren voor de vormgeving van het online platform. Dialoog en interactie Komend jaar gaan we ons online platform ( vanuit de geldtypetest uitbouwen en onze aanwezigheid vanuit MSN en Facebook verbreden naar andere online media. Uitdaging zal zijn om jongeren te trekken, binden en voortdurend boeien; dit doen we door hen zelf actief te betrekken bij inhoud en vorm van het platform. Inzichten vanuit de gedragseconomie zullen gebruikt worden om educatieve en gedragsveranderende elementen in te brengen in het online platform. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een vergelijkingstool, om jongeren van elkaar te laten leren. Onze organisatie Investeren in partners In 2011 organiseren we bijpraatsessies met marketeers van partners, waarin de vraag centraal staat hoe zij vanuit hun eigen merken jongeren kunnen ondersteunen. Verder wordt er een comité van aanbeveling opgericht, met prominenten uit het maatschappelijk veld, bedrijfsleven en Pagina 21

22 jongerenorganisaties. Zij zullen de stichting helpen om draagvlak voor haar activiteiten te creëren bij jongeren, scholen, media, bedrijfsleven en andere beïnvloeders. We zullen partnerconvenanten opstellen met leveranciers en mogelijke samenwerkingspartners (bijvoorbeeld uit het onderwijs) en trekken nieuwe partners aan voor het vergroten van ons bereik en het verbeteren van onze tools (bijvoorbeeld in telecom en de uitzendbranche). Versterken van de organisatie In 2011 willen we onze organisatie uitbreiden met een aantal afstudeerders/stagiaires, om zo de betrokkenheid van jongeren te vergroten. In overleg met de partners zal naast de inzet van trainees ook meer senior ondersteuning worden gezocht. Intensiveren van de communicatie In maart 2011 vond een congresevent plaats, waar de MoneyMindsets en het boek werden gepresenteerd. Dit event droeg zeker bij aan het binden van nieuwe partners en de promotie voor de activiteiten van WWJB. In 2011 blijven we gesprekken voeren met diverse media, om ons werk richting potentiële nieuwe partners, ouders en jongeren te versterken. Vastleggen van processen WWJB is gestart met het samenstellen van een kwaliteitshandboek, om de continuïteit en het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Uitdagingen Met tevredenheid blikken we terug op het eerste jaar van de stichting en inmiddels zijn we vol vertrouwen aan de slag met de uitvoering van het strategisch plan. Voor de komende periode zien we een aantal uitdagingen. Ten eerste is er de uitdaging om jongeren weten te vinden en boeien en hun financiële gedrag ook daadwerkelijk positief te beïnvloeden. Daarnaast is er de uitdaging om voldoende middelen ter beschikking te hebben, in financiële zin en in menskracht, om alle plannen uit te voeren; naast de huidige partners zullen daarvoor zeker ook andere partners nodig zijn. Tenslotte is er een enorme uitdaging richting de beïnvloeders van jongeren: de uitdaging om ouders, scholen en zeker ook marketeers te stimuleren om hun verantwoordelijkheid richting de financiële zelfredzaamheid van jongeren op te pakken. Pagina 22

23 Bijlage: jaaroverzicht 2010 Onderstaand volgt een overzicht van alle activiteiten die WWJB het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Januari Opstart stichting; Kennismaking met partners en (mogelijke) leveranciers; Selectie onderzoeksbureaus; Gesprek met Dominicus College Nijmegen; Start onderzoeksbureau YoungWorks; Gesprekken over huisvesting. Februari Eerste gesprek KPMG over mogelijk partnership; Eerste gesprek mert CentiQ over mogelijke samenwerking; Oriënterend gesprek HBO raad; Presentatie aan Raad van Bestuur SNS REAAL; Eerste focusgroepen bij Dominicus College Nijmegen; Inhuizing vestigingslocatie Maliebaan; Opening bankrekening en ontwerp huisstijl; Opstarten ICT en aanschaf hardware en software. Maart Enquête op MSN; Kick off bijeenkomst met partners; Artikel in Financieel Dagblad; Start website Oriënterende gesprekken met mogelijke toekomstige partners; Focusgroepen Da Vinci College Leiden; Eerste bestuursvergadering WWJB; Eerste communicatieraad WWJB; Expertsessie Jongeren. Pagina 23

24 April Enquête op MSN; Vervolggesprekken met mogelijke toekomstige partners; Selectie boekhouder en accountantskantoor; Uitgave eerste maandelijkse nieuwsbrief WWJB; Start interviewrondes YoungWorks, met vrijwilligers voor rapportage; Start deskresearch naar jongeren, veranderingen en online ontwikkelingen; Eerste gesprekken met online bureaus. Mei Workshop positive deviance; Bijpraatgesprek SNS REAAL Fonds; Cocreatie-sessie IJsfontein; Power breakfast meeting Jong SNS REAAL; Focusgroepen RSG Vestdijk Harlingen; Focusgroepen Via Nova College Utrecht. Juni Enquête op MSN; Expertsessie social media; Bestuursvergadering WWJB; Programmaraad WWJB; Start vooronderzoek Motivaction; Gesprekken over mogelijke samenwerking met diverse partners; Start nieuwe trainees; Bijeenkomst Erasmus Corporate Foundations. Juli Rapportage YoungWorks; Presentatie project maatschappelijke stage door jongere; Gesprek over samenwerking Hogeschool van Amsterdam. Pagina 24

25 Augustus Selectie online partner; Starters Helpen Starters pilot, gastcollege op Hogeschool van Amsterdam; Start MSN Jongeren en Geld; Start online kwantitatief onderzoek Motivaction. September Overleg programmaraad WWJB over strategisch plan; Bestuursvergadering WWJB; Persbijeenkomst over kwalitatief onderzoek; Start online bureau BallsMedia en Emakina. Oktober Start communicatiemedewerker vanuit SNS REAAL; Groot Geld Ontbijt; Starters Helpen Starters; voorlichting op stage-oriëntatiedag Hogeschool van Amsterdam; Presentatie resultaten Motivaction; Bijeenkomst CSR Europe Financial Capability for Europe s Youth and Retirees. November Start nieuwe trainee; Trainee workshop SNS REAAL; Presentatie conferentie Verbond voor Verzekeraars; Start filmscriptwedstrijd; Cocreatie sessies over naamgeving geldtypes; Start ontwikkeling geldtypetest. December Expertsessie gedragsverandering; Eerste overleg Noordik College Almelo; Training creatieve werkvormen; Opname winnende film van scriptwedstrijd; Lancering geldtypetest; Lancering online platform voor jongeren; Start mediacampagne op Facebook. Pagina 25

26 Pagina 26

27 Onderzoek & evaluatie: Focusgroepen, Leiden Onderzoek & evaluatie Co-creatie lessen online website Utrecht Starters Helpen Starters, Gastcolleges, Amsterdam Pilot Moneyposter wedstrijd, Almelo Co-creatie & tools:hét Groot Geld Ontbijt, Utrecht Co-creatie Film op MSM, Amsterdam Pagina 27

MoneySkills De financiële vaardigheden van jongeren. Thea Hazel-Stals (WWJB) en Anna van der Schors (Nibud)

MoneySkills De financiële vaardigheden van jongeren. Thea Hazel-Stals (WWJB) en Anna van der Schors (Nibud) MoneySkills De financiële vaardigheden van jongeren Thea Hazel-Stals (WWJB) en Anna van der Schors (Nibud) WWJB: door, met, voor jongeren over omgaan met geld Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) richt

Nadere informatie

Presentatie Thea Hazel-Stals

Presentatie Thea Hazel-Stals Presentatie Thea Hazel-Stals Door, met, voor jongeren over geld Stichting Weet Wat Je Besteedt Marjon van der Veen Thea Hazel-Stals 2 Weten wat er speelt Onderzoek om te weten wat er speelt onder jongeren

Nadere informatie

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens Financiële Educatie aan Jongeren Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens WWJB richt zich op jongeren en hun financiën Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens Financiële Educatie aan Jongeren Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens NVVK Studiedag Schuldhulpverlening 28 oktober 2014 WWJB richt zich op jongeren en hun financiën Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB)

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013

Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2012 en begroting 2013 Pagina 1 Begroting 2012 Voor 2012 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds aangevraagde bijdragen

Nadere informatie

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt

Geld Op De Kaart. Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Geld Op De Kaart Jaarverslag 2011 Stichting Weet Wat Je Besteedt Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org www.edgie.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid

In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid Stichting Weet Wat Je Besteedt In dialoog met jongeren over financiële zelfredzaamheid Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) is een onafhankelijke stichting, die zich richt op het vergroten van de financiële

Nadere informatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1

Stichting Weet Wat Je Besteedt. Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2. Pagina 1 Stichting Weet Wat Je Besteedt Toelichting op jaarrekening 2014 en transitiebegroting 2015 t/m Q2 Pagina 1 Begroting 2014 Voor 2014 was een begroting gemaakt op basis van reeds gecontracteerde of reeds

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Geld in het vizier bij jongeren

Geld in het vizier bij jongeren Geld in het vizier bij jongeren Jaarverslag 2012 Stichting Weet Wat Je Besteedt Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht Postbus 2036, 3500 GA Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org www.edgie.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

MoneyMindsets van Scholieren

MoneyMindsets van Scholieren MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren in geldzaken September 2013, Nibud en WWJB 2 / [MoneyMindsets van scholieren, 2013] MoneyMindsets van Scholieren Houding en gedrag van scholieren

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Marketing de kracht van communicatie & verleiding

Marketing de kracht van communicatie & verleiding Marketing de kracht van communicatie & verleiding 1 ding vooraf De zelfstandigheid van de student in het bedenken, schrijven en uitvoeren van een communicatieplan vergroten. Wie van jullie - Zit op: -

Nadere informatie

Samen sterk voor financiële educatie

Samen sterk voor financiële educatie Poster gemaakt door jongeren in de les MoneyPoster Jaarverslag 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

Propositie. Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights

Propositie. Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights Propositie Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights Introductie Sponsoreffectonderzoek Als sponsor van één van de pro-programma s van BNR Nieuwsradio wilt u natuurlijk weten wat sponsoring uw

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Lesbrief MoneyRace. Spelbord MoneyRace

Lesbrief MoneyRace. Spelbord MoneyRace MoneyRace is een spel van stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB). WWJB is een onafhankelijke stichting die zich richt op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren (12-25 jaar). Dit doen

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016

Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 Vragenlijst Leercentrum inventarisatie 2016 1. Vul hieronder de naam in van het Leercentrum waarvoor u deze inventarisatie invult. Toelichting: - Als u de inventarisatie voor meerdere Leercentra invult,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 7 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 8 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 9 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van

Nadere informatie

Gijs Wintzen Directeur Stichting LEF

Gijs Wintzen Directeur Stichting LEF EN Gijs Wintzen Directeur Stichting LEF Hoe diep kun je gaan? START FILM De droom: doelen LEF Voor nu: MBO studenten beter leren omgaan met geld Missie: Het voorkomen van financiële problemen, door financieel

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016

Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 Technolab Leiden Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Technolab in transitie: van 2013 naar 2016 3. Partners & Vrienden van Technolab 4. Organisatie & Bestuur 5. Communicatieplan 6. Financiën Bijlage

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Werkwijze Praktijktest

Werkwijze Praktijktest Januari 2016 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T: 030 282 33 02 E: secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl Inhoud 1 Toelichting... 2 2 Werkwijze... 3 Bijlage 1. Voorbeeld

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Your story, delivered

Your story, delivered Your story, delivered Wat is een webinar? Een webinar is een live online presentatie die vanaf elke locatie door duizenden deelnemers tegelijkertijd kan worden gevolgd. U betrekt uw deelnemers met interactieve

Nadere informatie

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018

Werken aan hoger pensioenbewustzijn. Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Werken aan hoger pensioenbewustzijn Communicatiestrategie Pensioenfonds KPN 2016-2018 Pensioen is een van de speerpunten in het beleid van Pensioenfonds KPN. Een keer per drie jaar formuleren we onze strategie.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 12. Mooier, maar vooral beter WHITEPAPER IN 5 MINUTEN S E P T E M B E R 2 0 1 4 12. Mooier, maar vooral beter Introductie Steeds vaker krijgen we de vraag om een redesign te doen van een app of een website. De stap naar responsive

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction

ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction ConceptFactory: Van innovatief idee naar succesvolle introductie Margré Nijkamp & Bastian Baas Senior consultants Motivaction Innoveren met de ConceptFactory De ConceptFactory biedt verschillende oplossingen

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

21ste-eeuwse vaardigheden:

21ste-eeuwse vaardigheden: INLEIDING 21ste-eeuwse vaardigheden Het helpen ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten vraagt het nodige van docenten. Zowel qua werkvormen als begeleiding. In hoeverre neem je een voorbeeldrol

Nadere informatie

1. Management samenvatting

1. Management samenvatting Voorwoord Het plan van aanpak dat hier zal worden weergegeven is een voorbereiding op de ontwikkelingen van het project voor ICT en Media Design van Semester 6. Hierin gaan wij in een groep van 5 studenten

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Ontmoeten met ambitie

Ontmoeten met ambitie Ontmoeten met ambitie Handleiding activiteiten Inleiding PerspectieF is een organisatie van christelijke jongeren die politiek actief zijn. PerspectieF wil stimuleren dat ook andere jongeren zich aansluiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO

Innovatief vermogen. Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Innovatief vermogen Indicatoren: Visie / Creativiteit / MVO Situatie: Tijdens mijn werk, boodschappen doen, aankoopgedrag, studie en nog veel meer dagelijkse stappen komen consumenten, inclusief ik, steeds

Nadere informatie

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DesignEffect Waarom is het instrument DesignEffect ontwikkeld? Blauw Research heeft, in samenwerking met de werkgroep Design & Effectiviteit van

Nadere informatie

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015 Met grote dank aan Schoolleiders en bestuurders VSO, de loketten Passend Onderwijs en de directeuren van de samenwerkingsverbanden ontmoetten elkaar op

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN

ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN ONLINE TOOL-TEST INZICHT IN DE ONLINE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN YoungWorks, 25 juli, 2012 Rutger van den Berg E: rutgervdberg@youngworks.nl T: 020 4199840 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...3 2 Young traffic

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS

IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS IMPACTMETING VAN MONEYMATTERS - eindrapport - Y. Bleeker MSc (Regioplan) dr. M. Witvliet (Regioplan) dr. N. Jungmann (Hogeschool Utrecht) Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy 9 Puberbrein binnenstebuiten & Schooluitval en schoolsucces 10 Communiceren met jongeren & Talent en Excellentie 11 Risicogedrag

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8

Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave INLEIDING 3 ONDERZOEK 4 COMMUNICATIE 5 ORGANISATIE 6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 7 BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 8 2 Inleiding In dit jaarverslag staan de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie.

het starters lab het Starters Lab starters4communities werkt met jong talent aan maatschappelijke innovatie. het starters lab In het Starters Lab bouwen jonge talenten in teams sociale ondernemingen. Samen sterker! Jij bent: starters4communities werkt met jong talent aan starters4communities presenteert het Starters

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Stichting Duurzame Stad

Stichting Duurzame Stad Stichting Duurzame Stad 2013 Bestuursplan van de stichting Duurzame Stad Zoetermeer, Januari 2013 1. Inleiding De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De oprichting van de stichting is

Nadere informatie

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart?

Corporate Branding: hoe zet je jouw vereniging op de kaart? Cursus Goed besturen : hoe zet je jouw vereniging op de kaart? drs. Sandra Verwaal senior communicatieadviseur Radboud Universiteit Nijmegen Programma: 14.45-15.00 15.00 uur: Voorstellen 15.00-15.20 15.20

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

Mijn Pensioen van Centraal Beheer APF: deelnemerportaal van de toekomst

Mijn Pensioen van Centraal Beheer APF: deelnemerportaal van de toekomst Mijn Pensioen van Centraal Beheer APF: deelnemerportaal van de toekomst Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds zet met het portaal Mijn Pensioen een flinke stap verder in digitaal communiceren met deelnemers.

Nadere informatie

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012

Goed omgaan met geld. Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid. Nibud, 2012 Goed omgaan met geld Achtergronden bij de competenties voor financiële zelfredzaamheid Nibud, 2012 Inhoud 1 AANLEIDING... 2 2 COMPETENTIES BESCHREVEN ALS VAARDIGHEDEN... 4 3 AANSLUITEN BIJ INTERNATIONALE

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie