Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes"

Transcriptie

1 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad schoolopleider: Marlies va gedt schoolopleider: Marlies va gedt jui 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc HBOspiegel.l Pagia 1 va 19

2 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Algemee Pagia 2 va 19 Algemee Eigeschappe Equête Nummer Naam Istellig Uit ENQ1247 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equête Gemaakt Equête Start Equête Eide Filter Vergelijk schoolopleider: Marlies va gedt schoolopleider: Marlies va gedt Equête Totaal Groepe 1 Respodete 57 Respos Periode Equêtes Compleet 34 HBOspiegel.l Pagia 2 va 19

3 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Leeswijzer Pagia 3 va 19 Leeswijzer Voorbeeld vraag met score e spreidig Vraag ummer Stadaard deviatie * Aatal Equête totaal Gemiddelde score 1. Het rapport is helder. (N=200) 5p: oees - ees Vraag tekst Gemiddelde score Omschrijvig schaal Stadaard deviatie * Score Equête totaal Aatal atwoorde * mate va spreidig rod het gemiddelde Voorbeeld vraag met frequetie verdelig Vraag ummer Aatal Equête Totaal Score 1. Bet u ma of vrouw? (N=500) Ma Vraag tekst Vrouw Optie tekst Score Equête Totaal Percetage Aatalle per optie Totaal aatal HBOspiegel.l Pagia 3 va 19

4 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 4 va 19 Vrage 1. Wat was de doorslaggevede rede om voor de school waar je u werkt te kieze? - Omdat de school het Keurmerk Opleidigsschool bezit (N=116) - Omdat de school ee academische opleidigsschool is Vawege het oderwijsaabod (Havo/vwo, vmbo, mbo...) Vawege de oderwijsvisie (motessori, dalto,...) Vawege de deomiatie (protestat, katholiek,...) Ik woo dicht bij deze school Vawege de stagevergoedig Vawege ee tip va ee medestudet Overig (graag otere bij de volgede vraag) Idie er bij de vorige vraag ee ader argumet doorslaggeved was, da ku je deze hieroder otere. Zo iet, da doorgaa met de volgede vraag vawege de begeleidig die aawezig is. Dhr. Bastiaasse e mw. va Gedt hebbe mij eerder begeleid e dit beviel me erg goed. Ik heb zelf op deze school ee opleidig gedaa. E ee docet wees me op de mogelijkheid Nvt Stagetoeslag Omdat Dick bastiaasse de IO'er is prettige ervarige vorig schooljaar. Ik werd aar bie gehaald door Marlies va Gedt e Dick Bastiaasse op de stagemarkt op de hu Dit was de eige school die mij og ee stage bood. I.v.m. Netwerke Omdat Dick OI'er is op het roc. Prettige ervarig vauit eerdere stage Ik kreeg te hore va ee medestudet dat roc Midde Nederlad ee erg fije stageschool was met goede e uitgebreide aadacht voor mij als docet i opleidig. Door verhale e ervarige va adere DIO's e LIO's Omdat Dick Bastiaasse IO-er is op deze stage school De doorslaggevede rede was ee fij keismakigsgesprek met mij aastaade werkbegeleidster e Marlies va Gedt. Met dit gesprek was mij alles duidelijk e had ik ee fij gevoel bij deze werkplek e ee goede "klick" met mij werkbegeleider, wat ik erg belagrijk vid! Ik werd warm otvage e de vrage die i dat gesprek werde gesteld ware kritisch e professioeel, wat iets zegt over de orgaisatie. HBOspiegel.l Pagia 4 va 19

5 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 5 va 19 De begeleidig va rocm staat goed aageschreve door de hu. Ik be overgehaald door het samewerkigsverbad va de hu e rocm. Op de stagemarkt was er ee grote presetatie gegeve door Marlies va Gedt. 3. I het sollicitatiegesprek op de school zij mij werktake duidelijk uiteegezet. (N=116) 5p: Oees - Ees Noteer hier de aam va je werkbegeleider: Guus va der Lugt Louis Kragtig Sept-feb Diae Ketelaar e Naima Kattat feb-juli Elle Koig mw. m. Pasma Margreet Bakker Thea Parre Marjolei Vleugels Farahaaz Tahir-Oemar Roos Joker Farah Oemar Moique va Lierop Rick Gerritse Walter Stekeleburg aoiem Germa Vik Tieke va 't Ed Riet Vroege Coby va der Krogt Wim Koppelaar -- Willy va Dijk Els Degelig Christie Lamers Diederik Tamse Lia de Cocq Mathilda Wedte Albertie Parlevliet HBOspiegel.l Pagia 5 va 19

6 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 6 va 19 Elke va Balkom Marlies va Gedt Els Cillisse Mario de Jog Moique Jasse 1e periode, Suzae Zwolsma 2e periode Sigrid Hage Saskia Idik Christel thijsse Hilde Schalkx Elke va Balkom 5. Mij leerwerkpla ko ik goed bespreke met mij werkbegeleider. (N=116) 5p: Oees - Ees Geef je meig over jouw werkbegeleider. Mij werkbegeleider: (N=115) 5p: Oees - Ees is ee goede begeleider voor mij. -.. is deskudig op zij/haar vakgebied. -.. geeft bruikbare feedback op mij fuctioere i de praktijk (bijvoorbeeld i het beoordeligsrapport) geeft ruimte voor eige iitiatieve. -.. heeft voldoede tijd om mij te begeleide. -.. is goed bereikbaar ( , telefoo, aawezig op school) Door mij werkzaamhede eem ik werk uit hade va mij werkbegeleider. (N=116) 5p: Oees - Ees Opmerkige over mij werkbegeleider.wat vid je goed? Wat ka beter? Hij maakt veel tijd vrij om mij te begeleide. Het is duidelijk wat ik moet doe e er wordt goed gecommuiceerd We ware altijd tegelijk igeroosterd waardoor lesbezoek (haast) omogelijk werd. Ze is iet va mij vakgebied, vadaar dat ik haar gee werk uit hade ka eme. Ik vid haar ee prima begeleidster, ze is helaas egatief over orgaisatie e studete. Dit ka ik aardig relativere dek ik. Ihoudelijk heeft ze uttige zake te vertelle. Al be ik het iet altijd ees met haar pedagogische e didactische visie e aapak. HBOspiegel.l Pagia 6 va 19

7 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 7 va 19 De samewerkig is helemaal top, iks op aa te merke! Erg fij cotact, ik krijg zelf veel vrijheid hoe de lesse i te vulle. Ze begeleidt mij goed ookal met haar drukke rooster. I het begi zou ik gelijk bij me begeleidster wille mee lope. gaat prima, laat mij veel zelf doe Wij hebbe ee redelijk overeekomed karakter; daarom heb ik het gevoel dat zij mij goed ka helpe om als docet te otwikkele. Ze is betrokke, wil wete waar ik mee bezig be. Motiveert om acties te odereme. Remt af waar odig. Mider drukte i de vpu uit om de werkbegeleider te otlaste. Rick is altijd bereikbaa e staat ope voor vrage/oopmerkige. Hij laat mij verder vrij i het idele va de lesse e het make va de bijbehorede toetse. Feedback, modelige a besprekig Ze zij eerlijk tege mij. Ze geve mij de kas om foute te make. Ik mag met mij eige ideeë kome. Ze staa ope om me altijd te helpe. Hoge werkdruk, dit is merkbaar i de begeleidig Ik vid het fij dat we beide voldoede tij voor elkaar hebbe voor feedback of evt. take te bespreke. ook vid ik dat we ee fije samewerkig hebbe e ka ik erg veel va haar lere, maar zij ook va mij m.b.t ict / gebruik powerpoit ez. Geeft alle vrijheid. Fije collega. Voel me goed geaccepteerd als collega Ik vid het kap hoe sterk zij i de schoee staat aar dat wat er gebeurt is met haar e dat ze i staat is om mij te begeleide. Begeleidig is goed, meer tijd zou beter zij Christie sluit perfect aa op mij leerstijl. Daaraast accepteert ze mij (e adere) volledig zoals ze zij e is zij ieuwsgierig. Door de veiligheid die zij mij bood, durfde ik grote stappe te eme e te groeie. Wat voor ee adere studet misschie beter is: wat georgaiseerder zij. Ik vid het goed dat mij leerwerkbegeleidster veel keis heeft. Ze heeft helaas weiig tijd voor mij begeleidig aast haar adere werkzaamhede. Mij werkbegeleider geeft Nederlads e Egels, heeft iks met omgagskude te make. Vakgericht overleg ik met adere collega's. Elke geeft me wel uttige feedback over het lesgeve zelf etc. Ik be de eerste LIO'er die ze begeleidt. Hierdoor is het af e toe og wel lastig om de juiste maier va begeleide te vide. Dit vid ik wel jammer omdat ik i mij laatste jaar zit Mario is ee fatastische werkbegeleider. Hij complimeteert mij kude i het lesgeve e het fuctioere als teamlid regelmatig. Mario is soms ee vrij veel eisede werkbegeleider. Dit motiveert mij om het beste uit mezelf te hale. Mario heeft goede izichte i wie ik als persoo be e waar ik me verder i ka otwikkele. Suzae e ik lijke best wel op elkaar e er is ee atuurlijk klik. Door deze goede omgag, wordt het begeleide voor beide ook veel makkelijker e leuker. Ik mag foute make e zij helpt mij waar odig door mij eerst zelf te late adeke over ee evetuele oplossig e da zelf suggesties geve. Ook ka ik altijd terecht met vrage bij haar e hebbe we ee ope commuicatie. Ik stuur haar de mailtjes die ik stuur e ik otvag vaak mailtjes va haar over wat zij bespreekt met leerlige / collega's. Wat ka er beter: iks! Ik be erg tevrede over haar begeleidig. Ik heb da ook ee goede klik e ka altijd bij haar terecht. Zij begeleid me heel goed, geeft bruikbare feedback e behadelt mij als ee volwaardige docet, e betrekt mij overal bij. Ik heb gee verbeterput, ik be echt tevrede. Bereikbaar Weiig tijd, adere werkdage da ik HBOspiegel.l Pagia 7 va 19

8 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 8 va 19 Hilde is voor mij erg waardevol geweest i mij leerproces. Ze is kritisch, stured e helped waar odig, maar laat ook mij eige proces sture e beleve. Ik hou er va om zelf mij eige dig te kue doe e iet iemad cotiue op mij lip zit. Zij zorgt voor ee fije sfeer e ook aaspreekput als ik die odig heb. Ze maakt tijd voor me vrij e is op ee fije maier betrokke met mij zoder dat dit mij beauwd. Ze is erg attet e betekeisvol i cotact, wat ik altijd super heb gewaardeerd. ik zou eigelijk iet iets kue oeme wat beter ka. Wel be ik er va overtuigd dat als je ee goede match bet met je werkbegeleidster dat dit het hele jaar bevorderlijk is. Het keismakigsgesprek is dus va groot belag. Ik vid het fij dat zij mij de ruimte geeft om dige op te pakke, maar ook dat zij mij erop wijst dat ik iet te veel hooi op mij vork moet eme. Tegewoordig vide we elkaar i de tusseweg. 9. Noteer hier de aam va de schoolopleider Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Marlies va Gedt Mw. m. va Gedt. Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Marlies Va Get Marlies va Gedt Marlies va gedt Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Marlies va Gedt Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Marlies va Gedt Marlies va Gedt Gitta Verhoeve Caro Verhage Marlies va Gedt Dick Bastiaasse HBOspiegel.l Pagia 8 va 19

9 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 9 va 19 Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Marlies va gedt Marlies va Gedt Marlies va Gedt 10. Geef aa welke take de schoolopleider vervult op jouw school (meerdere atwoorde mogelijk) - coördieert het werkpleklere bie de school / MBO-college (N=113) 37 - eemt deel aa het sollicitatiegesprek zorgt ervoor dat de studete wegwijs worde gemaakt bie de school stuurt de Werkbegeleiders (WB) aa oderhoudt het cotact met de Istituutsopleider e het stagebureau va het istituut - orgaiseert met de istituutsopleider thema e itervisiebijeekomste Opmerkige over mij schoolopleider. Wat vid ik goed? Wat ka beter? Alles wat er gedaa moet worde, doet ze. Als je vrage hebt ku je bij haar terecht. Goed bereikbaar e staat achter de studet Heel prettig persoo e goed i haar vak. Goed op de hoogte va de bezighede va de studete, staat klaar voor studete, zorgt ervoor dat zake die iet lekker lope, geregeld worde. Fij cotact met Marlies. Heeft het beste met mij als stagiair voor. Mevr. va Gedt geeft de regels (of orme) duidelijk aa, orgaiseert de itervisie bijeekomste e helpt mij, idie ik vrage heb. Soms laat de techiek os i de steek, maar daar wordt makkelijk omheegewerkt Altijd te beadere voor vrage, geeft tips waar je wat ka vide. Gee tips. Feedback op mij leerwerkverslag HBOspiegel.l Pagia 9 va 19

10 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 10 va 19 Zij is goed via mail te bereike. E geeft soms iteressate feedback tijdes itervisie. Vakkudig, sociaal, doelgericht eorm behulpzaam Af e toe zeer merkbaar va welke vakgroep hij komt, hopelijk heeft zij expertise i de omgagskude gee effect op beoordelige va producte. Ze is orgaisatorisch erg sterk. goed bereikbaar, verder weiig cotact mee Ope e ethousiast. Ze valt direct met het bericht i huis dat het hard werke wordt dit jaar. Gee verbeterpute. weiig cotact. Zodoede gee meig Marlies is zeer betrokke e ope aar de studete. Bereidt om te helpe e maakt mij zeer ethousiast. Marlies is erg betrokke! Ik heb Marlies otmoet tijdes mij eerste sollicitatiegesprek bij rocm. Ee erg fij gesprek. I de dagelijkse gag va zake heb ik iet veel cotact met Marlies. Dit is aar mij idee ook iet odig omdat alles prima verloopt tot u toe. Waeer er wat aa de had is da is Marlies uitsteked bereikbaar e krijg ik goede raad. Het is ee erg aardige e behulpzame vrouw. Ze staat altijd ope voor ee gesprekje e je ka met al je vrage bij haar terecht. Ook is zij erg stured op het momet dat wij vastlope e ze is goed bereikbaar. Ze vidt het belagrijk dat wij ibreg hebbe i de itervisiebijeekomste e mailt os ook allemaal adere dige door om oze keis te kue verbrede Ik vid Marlies ee prettige schoolopleider. Ze is makkelijk te beadere e reageert sel als er vrage zij. Ze is heel bereikbaar. Marlies heeft mij goed wegwijs bie de school. Ze staat altijd voor me klaar. Erg betrokke, toegakelijk, veel expertise, fije e positieve begeleidigsstijl, weet sel de viger op de zere plek te legge. Gee verbeterpute Als ik probleme heb, weet ik waar ik Marlies ka vide. Gelukkig, zat ik op ee afdelig waarbij ik me erg thuis voelde, collega's die mij waardeerde, ee hele fije istituut begeleider, dus ik heb haar (gelukkig) iet zo vaak hoeve spreke/zie voor probleme of adere dige. Haar ethousiasme spat er vaaf! Ze biedt studete kase e kijkt aar wat rocm odig heeft e waar je als studet zou passe. Top! 12. De take op de werkplek vergrote mij motivatie voor het leraarschap. (N=114) 5p: Oees - Ees De werktake zij uitdaged voor mij. (N=114) Ja 100 Nee Ik otvag ee stagevergoedig. (N=114) Ja 100 Nee 0 0 HBOspiegel.l Pagia 10 va 19

11 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 11 va Ik heb op school deelgeome aa cursusse e/of studiedage voor docete va deze school. (N=114) Ja Nee Ik heb feedback gevraagd op school aa docete voor het verbetere va mij fuctioere. (N=114) Ja Nee Ik heb feedback gevraagd op school aa leerlige voor het verbetere va mij fuctioere. (N=114) Ja Nee Ik word op school et zo behadeld als ee (ieuw) lid va het doceteteam. (N=114) 5p: Oees - Ees Noteer hier de aam va je istituutsopleider. Dick Bastiaasse Marlies va Gedt Dick Bastiaasse dhr. d. Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaase Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Aelies Vos Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaase Dick Bastiaasse HBOspiegel.l Pagia 11 va 19

12 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 12 va 19 Dick Bastiaasse Dick bastiaasse helaas io e so omgedraaid u volgt so Marlies va Gedt Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Gitta Verhoeve Gitta Verhoeve Gitta Verhoeve Gitta Verhoeve Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick Bastiaasse Dick bastiaasse Dick Bastiaasse HBOspiegel.l Pagia 12 va 19

13 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 13 va 19 Dick Bastiaasse 20. Geef hier je meig over het uitvoere va de take door de Istituutsopleider. Mij IO (N=111) 5p: Oees - Ees verzorgt de itervisiebijeekomste (op de opleidigschool of op de HU) op ee goede maier geeft bruikbare feedback op het leerwerkpla. - geeft bruikbare feedback op het logboek. - heeft mij les bezocht e deze correct beoordeeld heeft het otwikkeligsportfolio correct beoordeeld voert op ee prettige maier beoordeligsgesprekke commuiceert goed met de werkbegeleider op school commuiceert goed met de studie- e werkbegeleider op het istituut Geef je meig over jouw istituutsopleider.mij istituutsopleider: (N=111) 5p: Oees - Ees is deskudig op zij/haar vakgebied. -...is plezierig i de omgag met studete. -...heeft oog voor evetuele studieprobleme. -...is stimulered bij het behale va cocrete studieresultate is - volges afspraak- goed bereikbaar ( , telefoo, aawezig op school) is ee goede begeleider voor mij Opmerkige over mij istituutsopleider.wat vid ik goed?wat ka beter? Hij ka iets beter op zij mail lette. Als je iets stuurt ku je soms iets terug krijge e soms ee aatal dage later. Hij geeft wel hele goede feedback, waar je ook echt iets aa hebt. Fij i omgag, scherp i beoordelig, staat achter de docet, wil het beste uit de studet hale. Fatastisch persoo e zeer deskudig i de begeleidig. Heeft ee heldere visie e formidabel i de omgag. Ook goed op de hoogte va wat er speelt bij studete, is altijd bereid om te helpe e geeft zeer uttige feedback. Zeer fije gesprekke gehad met Dick. Probeert me altijd goed te stimulere. HBOspiegel.l Pagia 13 va 19

14 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 14 va 19 Weet goed wat de bedoelig is e is goed bereikbaar, helaas komt het atwoord iet altijd eve sel. De maier va gesprekvoere, zorgt dat ik dieper adek over mij take e deze cocreter formuleer. Nog iet iets meegemaakt waar ik tegeaa loop. Dick is ee lieve ma, maar weiig cocreet... Heel deskudig, geeft goede feedback, is kritisch e goed via mail te bereike. Vakkudig, sociaal, doelgericht eorm behulpzaam e zeer positief Marlies is ee goede so Ik vid dat ze sel reageert op mails e rap is akijkwerk. Dat werkt voor mij erg motivered Goed Gitta is lief e begripvol. Ik vid de samewerkig Dick is ee zeer plezierige docet, die mij erg ethousiast maakt voor het docetschap. Hij begeleidt mij op ee zeer positieve maier, die ik als zeer prettig ervaar. Dick geeft uitgebreide specifieke feedback, helaas zit Dick erg vol i zij programma, waardoor hij weiig tijd heeft om bijvoorbeeld ee leerwerkpla te beoordele. Dick is otzetted goed i zij werk als io'er!! Dick is ee otzetted fije istituutsopleider. Ik krijg uitgebreide atwoorde op mij vrage e tijdes het lesbezoek heb ik zeer uitgebreide feedback otvage. Ik weet wat i aa Dick heb! Ik vid dat Dick goede feedback geeft op mij Studie & Werk dossier (ook al volg ik deze feedback iet altijd op). Dick mag soms iets eerder reagere op mail (ik heb Dick ca. 1,5 week gelede g d maar og gee reactie). Het is ee erg aardige e behulpzame ma. Hij weet wat zij taak is e staat erg positief tegeover de DIO's hu toevoegig. Ook is hij erg betrouwbaar. Ik vid Dick ee fij e toegewijde istituutsopleider. Hij geeft waardevolle feedback e aalyseert goed de otwikkelig. Daaraast ka je altijd terecht bij Dick. Als ik ee vraag heb ka ik altijd bij Dick terecht. Heel toegakelijk, veel expertise, plezierig i de commuicatie, heel positief igesteld. Ik leer veel va hem (iet allee op omgagskudig gebied). Stelt kritische e gerichte vrage. Mooie combiatie met Marlies! Neemt te veel take op zich / krijgt te veel take toebedeeld. Ik vid dat hij otlast mag worde daari. Ik vid Dick Bastiaasse, met ee woord Super. Hij is zeer deskudig, geeft fije feedback, staat ope voor gesprek (ook al heeft hij het super druk), is laagdrempelig wat betreft thema's/gespreksoderwerpe bie het oderwijs, is betrokke bij studete e is goed bereikbaar per mail e telefoo. Zij ambitie om studete goed op te leide is ee drijfveer waarbij veel ethousiasme e positieve eergie komt kijke. Ik dek dat vele va os dit erg waardere! Dick geeft uitgebreide feedback op het leerwerkverslag e het leerwerkpla. De feedback is direct bruikbaar. Daaraast is Dick heel ethousiast e hij vraagt door om je zelf op het atwoord te late kome waaraar je op zoek bet. 23. Neem je deel aa itervisiebijeekomste? (N=112) Ja Nee 16 6 HBOspiegel.l Pagia 14 va 19

15 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 15 va Vide deze itervisiebijeekomste plaats i de school? (N=95) Ja Nee Door wie worde de itervisiebijeekomste gegeve? (N=95) - door de schoolopleider door de istituutsopleider door zowel de schoolopleider als de istituutsopleider Hoe vid je de aasluitig tusse de Studie- e Werk basisbijeekomste op het istituut (gegeve door de SWB'er) e de itervisiebijeekomste? (N=95) 5p: ovoldoede - goed Hoe vid je de aasluitig va de itervisiebijeekomste met jouw schoolpraktijk? (N=95) 5p: ovoldoede - goed De itervisiebijeekomste drage bij aa mij competetie-otwikkelig. (N=95) 5p: Oees - Ees Ik leer veel va mij medestudete i de itervisie-bijeekomste. (N=111) 5p: Oees - Ees Ik heb ee of meerdere beroepsproducte uitgevoerd (of be er og mee bezig). (N=111) Ja Nee De beroepsproducte zij va toegevoegde waarde voor de school. (N=91) 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 15 va 19

16 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 16 va Ik be tevrede over de wijze waarop ik aa mij opdracht voor mij beroepsproduct be gekome. (N=91) 5p: Oees - Ees Ik heb ee opdracht voor mij beroepsproduct kue uitvoere die past i mij competetieotwikkelig. (N=90) 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de begeleidig va mij beroepsproduct door mij opdrachtgever. (N=90) 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de wijze waarop mij opdrachtgever (vauit de school) het beroepsproduct heeft beoordeeld. (N=90) 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de wijze waarop mij beroepsproductbegeleider (vauit het Istituut) het beroepsproduct heeft beoordeeld. (N=90) 5p: Oees - Ees Mij opdracht voor ee beroepsproduct is verbode aa de oderwijsotwikkelig bie het team e/of de school. (N=90) Ja Nee 9 3. Geef bij oderstaade vrage aa wat op jou va toepassig is: Ik heb... (N=106) 1 2 2P: Ja/Nee mij startdocumet kue presetere tijdes ee Studie- e Werkbijeekomst het eidresultaat va mij beroepsproduct op de school gepreseteerd het eidresultaat va mij beroepsproduct tijdes ee Studie- e Werkbijeekomst gepreseteerd HBOspiegel.l Pagia 16 va 19

17 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 17 va De take die ik op school verricht zij realistisch uitvoerbaar bie de afgesproke werktijde. (N=109) Ja Nee Als ik klaar be met mij studie wil ik graag als docet op deze school werke. (N=109) - Ja Nee Niet va toepassig. Ik werk al op deze school e volg de opleidig i deeltijd Ik geef het volgede rapportcijfer voor: (N=108) p: Cijfer 1/10 matrix de Studie- e Werkcursus - mij eige izet - mij istituutsopleider vauit Archimedes - mij werkbegeleider op school Wat vid je goed aa werkpleklere op jouw school? E wat ka beter? Alles klopt wel i mij oge. Iederee helpt je graag e is vriedelijk Uitstekede begeleidig. Ik vid wel dat we serieuzer geome moge worde als docete bie het team bie het hele roc. Mails als: 'stagiairs moge gee alcohol drike bij borrels omdat ze moete lere professioeel te zij, maar gewoe collega's moge wel drike' vid ik zeer ogewest. Ook het feit dat heel het college overgaat op laptops e flexplekke e er voor tijdelijke krachte e stagiairs vervolges gee materiaal is vid ik ee zeer kwalijke zaak. Ik ka amelijk straks mij werk iet doe zoder laptop. Het is ee zeer uttige ervarig om op ee mbo stage te lope e daarbij krijg je de perfecte begeleidig vauit het roc e vauit de hu. Hier krijg je de mogelijkheid om aa al je leerdoele te werke e met goede begeleidig va WB. Ik had voor het beoordele va me begeleidster Marjolei Vleugels oees gevuld maar had moest ees zij. Ik wordt vrij gelate om te lere (al da iet va mij foute) om ee goede docet te zij. Het is ee prima maier om echt te achterhale of je als docet ka/ zou wille werke Je ka cursusse direct i praktijk brege. doordat je met peers aa de itervisie meedoet, vergroot je, je eige keis e izicht. Ee ileidig waar je documetatie ka vide, schriftelijk e stapsgewijs. Meer itegratie e begeleidig Je wordt als ee mede collega behadelt. Je wordt beaderd voor hulp waar het odig is. Er is ruimte om je docet idetiteit te otdekke e otwikkele. Ik vid het fij dat ik de ruimte krijg om mij te otwikkele. HBOspiegel.l Pagia 17 va 19

18 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 18 va 19 vrijheid om dige uit te probere, maar weiig begeleidig of toezicht daarbij Je kut og zoveel boeke e theoriee bestudere.. Maar uiteidelijk leer ik het door te doe e te ervare. Dit gaat met valle e opstaa, maar ik kom er wel. Ik vid het ee erg fije school om jezelf te otwikkele als docet. ik vid het goed dat de school veel samewerkig heeft met de hu. Op deze maier zitte ze op 1 lij met elkaar. Wat ik jammer vid is dat je meerdere dige te gelijk moet doe, waardoor je sommige belagrijke leerzame activiteite iet af krijgt. Bijvoorbeeld beroepsproduct vraagt veel aadacht. I het begi werd ik i het diepe gegooid, pas later is die vrijheid prettig. Hierdoor was ik i het begi wel ozeker, omdat ik me afvroeg of ik het wel goed deed. Ik had i het begi ook gee wb'er. Ik vid het fatastisch. Er is begeleidig door zowel mij werkplekbegeleider als alle adere docete. Er heerst ee laagdrempelige sfeer e dit maakt dat ik va alle docete ka lere. De ruimte die wordt gebode aa eise iitiatieve e wese op de afdelig oa is eorm. Erg prettig omdat ik me zo ka focusse op kerpute die voor mij otwikkelig u va belag zij! Alles is bespreekbaar bij oau! Ik krijg de tijd e ruimte om te lere e ik word erg vrijgelate om zelf mij les(materiaal) te bedeke e te dele. Ik vid het goed dat je echt wordt opgeome als collega e iet als stagiaire. Hierdoor wordt je og meer gemotiveerd. Daaraast wordt er gekeke aar je mogelijkhede e daarvoor wordt je op bepaalde vakke gezet. Wat beter ka is dat de studiebelastig vauit de hu beter wordt afgestemd op je werkzaamhede. Soms is de belastig echt te veel! Dat we voorbereid worde op het assesmet. Ik voel me echt docet omgagskude, ik vid dick e marlies super goede begeleiders. Zij vulle elkaar mooi aa e zij ee fij duo. Beide heel toegakelijk, commuicatief gezie (e daar buite ook) echt ee voorbeeld. Veel expertise. Ik vid dat er vauit het maagemet ideeë kue worde aagegeve voor ee beroepsproduct. Het is ook eige iitiatief. Voor wat itroverte e ieuwe collega's ka het lastig zij om iets te bedeke. Dat iederee betrokke is bij mij leerproces. Ik heb wel ee werkbegeleidster maar alle collega's bij mij op de kamer geve mij ook cotiue feedback, artikele, kritische vrage e vrage ook mij meig over bepaalde casusse, vrage aar mogelijke oplossige i de groepyamica, mij visie op bepaalde vraagstukke etc. Er hagt ee fije "leer" sfeer waarbij iederee actief betrokke is. Het werkpleklere is goed georgaiseerd. De teams staa ope voor veraderig e de teamlede deke mee met mij over hoe ik mij leermomete ka ivulle. De collega's zorge ervoor dat ik geoeg ka lere door kase te biede om te lere. Probere = lere lijkt het motto. 43. Wat vid je goed aa werkpleklere op het Istituut? E wat ka beter? Iederee helpt je graag e is vriedelijk Meer itesiteit, ihoud e regelmaat. We doe u 'maar wat'.? Het was goed Je bespreekt ervarige met medeleerlige over hu leerwerplek/stage e ka elkaar tips geve over ivullig va lesse e.d. Betere afstemmig met s&w, ik doe u alles met de IO'er omdat ik had begrepe dat s7w dit iet doet. Werkdruk, meer begeleidig, meer duidelijkheid vt betere koppelig oderwijspraktijk Slechte bijeekomste. Colida Burger is slecht, e obekwaam, e is slecht te bereike. Oduidelijke vraag? HBOspiegel.l Pagia 18 va 19

19 kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad: Vrage Pagia 19 va 19 gee idee De studie e werk bijeekomste hebbe weiig ihoud. Wat ik wel prettig vid is dat er tijd is voor persoolijke gesprekke. Het is goed dat je met medestudete ka overlegge. Soms zij er wel hadige zake die worde besproke zoals belagrijke data e portfolio etc. Veel va de Studie & Werkcursus ihoud is ee beetje mosterd a de maaltijd aar mij idee. Ook omdat ik i ee mixklas zit met studete die iet de kopopleidig omgagskude volge maar ee adere maakt dat we soms de omgagskude diepgag iet kue opzoeke maar dat we bijvoorbeeld aa de oppervlakte blijve als het gaat om reflectere etc. Mij advies is daarom ee rest klas te make va alle adere kopstudete te make, maar daar gee kopstudete omgagskude bij te zette. De vakke Ik be heel tevrede over de deskudigheid va docete. Zij zij heel gedreve om os het vak te lere. Wat beter ka is de studiebelastig. Soms is het echt te veel e da met ame i periode b. Ik be ee studet die alles goed wil doe e liep hierdoor soms tege de muur. De werkdruk ligt heel hoog. De balas zou aar mij idee beter kue. dat ik ka overlegge met medestudete. Dit stimuleert mij. Lastig, ik heb veel s&w bijeekomste gemist. De vorige vraag heb ik blijkbaar verkeerd geleze. Dat atwoord moest hier kome te staa. De begeleidig gaat i op casusse e de swb spreekt tussetijdse deadlies af waardoor ik gemotiveerd word om mij werk op tijd af te krijge, voorzie va feedback. HBOspiegel.l Pagia 19 va 19

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 15:57:25 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Gezodheidszorg

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 14 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 35 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 17 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. juli 2014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM

RUIMTE VOOR TALENT! GyMNAsIUM RUIMTE VOOR TALENT! Gymasium Gymasium iets voor jou Houd je va puzzele Lees je graag over va alles e og wat Ku je goed lere Be je geïteresseerd i de Grieke e Romeie Vid je het leuk om te wete hoe ee taal

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie