Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar"

Transcriptie

1 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het opleidingsstatuut (OS) opgenomen die horen bij de Onderwijs- en examenregeling (OER). Hierin wordt het onderwijs van de opleiding tot leraar in de tweede graad wiskunde (voltijdopleiding) in op de HAN, nader uitgewerkt. De beschrijvingen betreffen het majordeel van de opleiding (210 studiepunten). Het minordeel (30 studiepunten) het deel van de opleiding waarin je keuzes maakt om je te verbreden of verdiepen om je in jouw beroepsuitoefening te kunnen profileren is hier niet opgenomen. De belangrijkste en ook het grootste deel betreft de beschrijving van de inhoud van de onderwijseenheden (OWE s) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad wiskunde (voltijdopleiding) op de HAN. Dit geeft je een gedetailleerd beeld van de inrichting van de opleiding. Ze beschrijven de vier studiejaren zoals ze in het studiejaar zijn ingericht. Je kunt hier ook zien welke prestaties in moeten worden verricht om voldoendes te behalen voor de tentamens in deze opleiding. Enkele tentamens dragen het predicaat integrale toets. Dit zijn tentamens waarin de student aantoont dat hij de onderlinge samenhang van onderwijsinhouden begrijpt en kan hanteren in het praktische handelen. Over de gehele opleiding leg je in totaal twee keer een integrale toets af. Deze integrale toetsen zijn ook opgenomen in het overzicht van de onderwijseenheden. Inhoud Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

2 Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

3 Programma- en tentamenoverzicht propedeuse Wiskunde (jaar 1) Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Analyse 1a (3,75 studiepunten) Analyse 1b (3,75 studiepunten) ILS-Wi650 ILS-Wi651 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1 Perioden 1-2 Semester 2 Perioden 3-4 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans Kennistoets AN1a1 KT AN1a1 C 5,5 P1 P2 Kennistoets AN1a2 KT AN1a2 C 5,5 P2 P3 Kennistoets AN1b1 KT AN1b1 C 5,5 P3 P4 Kennistoets AN1b2 KT AN1b2 C 5,5 P4 P4 Meetkunde 1 (5 studiepunten) ILS-Wi656 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1. Perioden 1 en 2 Leertaak Geogebra LT Geogebra C 5,5 P1 P2 Kennistoets vlakke meetkunde 1 KT vlakke Mk1 C 5,5 P1 P2 Meetkunde 2 (2,5 studiepunten) ILS-Wi659 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1. Perioden 1 en 2 Kennistoets vlakke meetkunde 2 KT vlakke Mk2 C 5,5 P2 P3 Ruimtemeetkunde 1 (3,75 studiepunten) ILS-Wi660 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1. Perioden 1 en 2 Kennistoets Basis Ruimtemeetkunde KT basis RM C 5,5 P1 P2 Ruimtemeetkunde 2 (3,75 studiepunten) Oriëntatie op lesgeven owk 1a (2,5 studiepunten) ILS-Wi661 ILS-Wi662 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Semester 1. Perioden 1 en 2 Semester 1, periode 1 Kennistoets Veelvlakken+ Perspectief KT veelvl&pe C 5,5 P2 P3 Dossier praktische opdrachten Veelvlakken en Perspectief DS pr opdrv&p C 5,5 P2 P2 Kennistoets Oriëntatie op lesgeven 1a (owk1a) KT OWK 1a C 5,5 P1 P2 Oriëntatie op het beroep van leraar OWK (5 studiepunten) ILS-Wi663 BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Semester 1, perioden 1 en 2 Leertaak Oriëntatie op het beroep van leraar LT ori beroep C 5,5 P2 P3 ILS Taaltoets ILStaaltoets V P1 P3 Kansrekening en statistiek 1 (5 studiepunten) Kansrekening en statistiek 2 (2,5 studiepunten) ILS-Wi652 ILS-Wi653 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Semester 1 Perioden 1-2 Semester 2 Perioden 3-4 Kennistoets KS1a KT KS1a C 5,5 P1 P2 Kennistoets KS1b KT KS1b C 5,5 P2 P3 Kennistoets KS2a KT KS2a C 5,5 P3 P4 Kennistoets KS2b KT KS2b C 5,5 P4 P4 3

4 Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Toegepaste Wiskunde 1 (3,75 studiepunten) Toegepaste Wiskunde 2 (3,75 studiepunten) Oriënteren op lesgeven in wiskunde 1 (5 studiepunten) Oriënteren op lesgeven in wiskunde 2 (2,5 studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk 1 (5 studiepunten) Oriëntatie op begeleiden owk 1b (2,5 studiepunten) ILS-Wi664 ILS-Wi665 ILS-Wi666 ILS-Wi667 ILS-Wi668 ILS-Wi669 BT 3. Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 3. Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2, Perioden 3 en 4 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans Kennistoets Lineair programmeren KT Lin Prog C 5,5 P3 P4 Kennistoets Matrices en Grafentheorie KT Mat&Graf C 5,5 P4 P4 Kennistoets VMBO-tl examen KT VMBOtl exa C 9,0 P4 P4 Dossier LiW DS LiW V P3 P4 Leertaak keuzemodule LTkeuzemodule C 5,5 P1-4 P1-4 Integrale toets Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 1 Portfbeoor C 5,5 P4 P4 Eindbeoordeling wpl1 Eindbeoor C 6,0 P3 P3 Leertaak praktijkonderzoek LT prak oz C 5,5 P3 P4 Vaardigheidstoets drama VT Drama 1 C 5,5 P4 P4 Kennistoets Oriëntatie op begeleiden 1b KT OWK 1b C 5,5 P4 P4 4

5 Programma- en tentamenoverzicht post propedeuse wiskunde (jaar 2) Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Analyse 2 (7,5 studiepunten) Algebra (7,5 studiepunten) Ontwerpen (7,5 studiepunten) Leren lesgeven owk 2a (7,5 studiepunten) Analyse 3 (7,5 studiepunten) Rekenen en wiskunde (7,5 studiepunten) Leren lesgeven in wiskunde (7,5 studiepunten) Leren begeleiden owk 2b (7,5 studiepunten) ILS-Wi608 ILS-Wi609 ILS-Wi610 ILS-Wi645 ILS-Wi612 ILS-Wi613 ILS- Wi614/1 ILS-Wi619 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 3. Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 2 Begeleiden van lerende(n) Semester 1. Perioden 1 en 2 Semester 1. Perioden 1 en 2 Semester 1. Perioden 1 en 2 Semester 1, Perioden 1 en 2 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2. Perioden 3 en 4 Semester 2, perioden 3 en 4 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V Toetsperiode en eis 1 ste kans 2 de kans Kennistoets Analyse 2a KT AN2a C 5,5 P1 P2 Kennistoets Analyse 2b KT AN2b C 5,5 P2 P3 Kennistoets Lineaire Algebra KT lin Algebr C 5,5 P1 P2 Kennistoets Getaltheorie KT getal theo C 5,5 P2 P3 Leertaak Keuzemodule LTkeuzemodule V P1-4 P1-4 Leertaak COO LT COO C 5,5 P1-4 P1-4 Dossier Vakdidactiek 2a DS vakd 2a V P1 P2 Kennistoets leren lesgeven KT leren lesg C 5,5 P2 P3 Leertaak persoonlijk beroepsbeeld LT prs berbl C 5,5 P2 P3 Vaardigheidstoets Drama 2 VT drama 2 C 5,5 P1 P2 Vaardigheidstoets Spreken voor de klas VT Spreken V P1-4 1 P1-4 2 Kennistoets Analyse 3a KT AN3a C 5,5 P3 P4 Kennistoets Analyse 3b KT AN3b C 5,5 P4 P4 Leertaak oriëntatie praktijkonderzoek LT oripraktoz V P3-4 P3-4 Kennistoets VWO-B examen KT VWO-B exam C 7.0 P4 P4 Dossier vakdidactiek rekenen DS vakd reken V P2 P2 Dossier Vakdidactiek 2b DS vakdid 2b C 5,5 P4 P4 Kennistoets leren begeleiden KT leren beg C 5,5 P4 P4 Eindbeoordeling WPL2A Eindbeo wpl2a C 6,0 P4 N.v.t. Leertaak positief leef- en leerklimaat Lt pos L&L C 5,5 P4 P4 1 Afhankelijk van wanneer de lessen spreken voor de klas geroosterd worden 2 Afhankelijk van wanneer de lessen spreken voor de klas geroosterd worden 5

6 Programma- en tentamenoverzicht post propedeuse wiskunde (jaar 3) Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Leren in wiskundige structuren (7,5 studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk 2 (22,5 studiepunten) ILS- Wi621/1 ILS-Wi630 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie Semester 1. Periode 1-2 Semester 1. Perioden 1 en 2 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans Kennistoets Logica KT logica C 5,5 P2 P3 Kennistoets Bolmeetkunde (inclusief leertaken) Integrale toets KT bolmeetk C 5,5 P1 P2 Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 2 PFbeo 2 C 5,5 P2 P3/4 Eindbeoordeling wpl 2B eindb wpl2b C 6,0 P2 N.v.t. Dossier leertaken onderwijskunde LT OWK C 5,5 P2 P3 Kennistoets Geschiedenis van de wiskunde KT GS Wsk C 5,5 P1 P2 Dossier Vakdidactiek DS VD Algebra Algebra C 5,5 P2 P3 Leertaak Lessenserie (onderzoeksleertaak) LTlessenserie C 5,5 P2 P3 6

7 Programma- en tentamenoverzicht post propedeuse wiskunde (jaar 4) Onderwijseenheid Code Centrale beroepstaak Semester en periode Vakdidactiek in theorie, actualiteit en praktijk (15 studiepunten) Onderzoek eindfase (15 studiepunten) Integraal handelen in de beroepspraktijk 3 (30 studiepunten) ILS-Wi631 ILS-Wi635 ILS-Wi632 BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 2 Begeleiden van lerende(n) BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 4 Bijdragen aan de onderwijsorganisatie Semester 1 en 2. Perioden 1 tot en met 4 Semester 1 en 2. Perioden 1 tot en met 4 Semester 1 en 2. Perioden 1 tot en met 4 Tentaminering Code Alluris Cijfer / V en eis Toetsperiode 1 ste kans 2 de kans Dossier Vakdidactisch portfolio wiskunde DS vakdid WI C 6,0 P3 P 4 Onderzoeksverslag OZ verslag C 5,5 P1-4 P1-4 Integrale toets Deeltoetsen Portfoliobeoordeling integraal handelen 3 PF beo WPL3 C 5,5 P1-4 P1-4 Eindbeoordeling wpl 3 Einbeoor wpl3 C 6.0 P1-4 N.v.t. Landelijke Kennistoets Wiskunde (Alleen voor studenten die in 2011 of later gestart zijn met de opleiding) LKT wisk C 6.0 Nov/dec Mei/juni 7

8 Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde voltijd Studiejaar

9 Titel OWE Analyse1a Code ILS-Wi650 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 en 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Producte N.v.t. n Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met Voorbereidend op Analyse1B in de tweede semester andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. HAVO Wiskunde B tentamens Algemene Als docent heb je kennis van zaken in het domein analyse en algebra. Je hebt omschrijving kennis van functieonderzoek, grafieken tekenen, differentiaal- en integraalrekening en van bijzondere typen functies zoals gebroken-, wortel-, trigonometrische- en logaritmische functies. Daarmee kun je zonder en met GRM vaardig rekenen en redeneren. Kenni sbase s Vak- Kennisbasi s Vakdidactisch Competenties Beoordelingscriteri a In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 0 Wiskundige vakcompetenties 1. Denken en redeneren 1. Analyse 1. Functiebegrip 2. Differentiaalrekening 3. Integraalrekening 3. Algebra 1. Elementaire algebra Domein Subdomein 1.3 Schoolvakkennis: Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen, bv. Grafische rekenmachine en Geogebra. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets AN1a1 De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 1.1. (en 3.1) Deeltentamen: Kennistoets AN1a2 De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op (1.1. en) 3.1 9

10 Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets AN1a1 Code: KT AN1a1 C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 1, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Deeltentamen: Kennistoets AN1a2 Code: KT AN1a2 C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 2, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Verplicht Onderwijsmateriaal wordt digitaal aangeleverd. onderwijsmateriaal Aanbevolen n.v.t. onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en Instructieles, responsieles, We maken gebruik van de digitale middelen van diverse aanbieders. werkvormen) 10

11 Titel OWE Analyse1b Code ILS-Wi651 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 en 4. Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Producte N.v.t. n Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met Voorbereidend op Analyse2 in de hoofdfase andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. HAVO Wiskunde B tentamens Algemene Als docent heb je kennis van zaken in het domein analyse en algebra. Je hebt omschrijving kennis van functieonderzoek, grafieken tekenen, differentiaal- en integraalrekening en van bijzondere typen functies zoals gebroken-, wortel-, trigonometrische- en logaritmische functies. Daarmee kun je zonder en met GRM vaardig rekenen en redeneren. Kenni sbase s Vak- Kennisbasi s Vakdidactisch Competenties Beoordelingscriteri a In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 0 Wiskundige vakcompetenties 1. Denken en redeneren 1. Analyse 4. Functiebegrip 5. Differentiaalrekening 6. Integraalrekening 3. Algebra 2. Elementaire algebra Domein Subdomein 1.3 Schoolvakkennis: Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen, bv. Grafische rekenmachine en Geogebra. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets AN1b1 De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 1.2. Deeltentamen: Kennistoets AN1b2 De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op

12 12

13 Integrale toetsing Deeltentamen: Kennistoets AN1b1 Code: KT AN1b1 Verplicht onderwijsmateriaal C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 3, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Deeltentamen: Kennistoets AN1b2 Code: KT AN1b2 C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 4, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Stewart Calculus: Early Transcendentals, Metric Version, 8th Edition Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Al het andere materiaal wordt door de docent verstrekt. n.v.t. Instructieles, responsieles, We maken gebruik van de digitale middelen van diverse aanbieders. 13

14 Titel OWE Meetkunde 1 Code ILS-Wi656 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 en 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Producte Leertaken. n Studiepunten, 5 studiepunten, 140 klokuren (60 uur contacttijd, 80 uur zelfstudie) studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. N.v.t. tentamens Algemene Om als docent vaardig met ICT in jouw lessen te kunnen werken is er een omschrijving oriëntatie op op het webbased programma GeoGebra. Kennis en vaardigheid hebben m.b.t. vlakke (2D) meetkunde bijv. gonio- en trigonometrie en redeneringen en bewijsvoeringen kunnen maken zijn noodzakelijk voor een wiskundedocent. Tevens wordt er een link gelegd met analytische meetkunde. Kennisbasis Vakkennis Competenties Vak- Didactisc h Beoordelingscriteri a In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Domein Categorie/kernconcept 2. Meetkunde 1. Vlakke meetkunde 3. Analytische meetkunde Domein Subdomein 1.3 Schoolvakkennis: Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen, bv. Grafische rekenmachine. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Leertaak Geogebra De leertaak Geogebra bestaat uit 3 onderdelen: De student toont aan dat hij vakdidactisch met dit vakspecifieke ICT middel Geogebra; macro s kan maken (practicum3) en animaties van meetkundige objecten (practicum 4). Het derde onderdeel is een eindopdracht (onderwerp per jaar verschillend) en toetst alle het voorgenoemde in samenhang met elkaar. Deeltentamen: Kennistoets vlakke meetkunde 1 De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën 2.1 (en 2.3) uit de kennisbasis wiskunde 14

15 Tentaminering Deeltentamen: Leertaak Geogebra Code: LT Geogebra C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 1, Practicum 3: 0-25 punten (P3) Practicum 4: 0-25 punten (P4) Eindopdracht: 0-50 punten (E) Cijfer = ( P3 + P4 + E) / 10 5,5 n.v.t. Code: KT vlakke Deeltentamen: Kennistoets vlakke meetkunde 1 Mk1 C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 1, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Verplicht onderwijsmateriaal Digitale versie ( bladerboekjes ) van Moderne wiskunde editie 9 & 10. Zie Deel B voor nadere toelichting. Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Al het andere (digitaal) studiemateriaal wordt door de docent verstrekt. N.v.t. Korte instructies, werken in kleine groepjes aan opdrachten uit de vlakke meetkunde, werken met het webbased programma GeoGebra (ICT). In de bijeenkomsten wordt direct feedback gegeven op het werken met elkaar, het leren en reageren van en op elkaar en op de opdrachten die ter plekke gemaakt worden. 15

16 Titel OWE Meetkunde 2 Code ILS-Wi659 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 en 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Producte Leertaken. n Studiepunten, 2,5 studiepunten, 70 klokuren (20 uur contacttijd, 50 uur zelfstudie) studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. N.v.t. tentamens Algemene Om als docent vaardig met ICT in jouw lessen te kunnen werken is er een omschrijving oriëntatie op op het webbased programma GeoGebra. Kennis en vaardigheid hebben m.b.t. vlakke (2D) meetkunde bijv. gonio- en trigonometrie en redeneringen en bewijsvoeringen kunnen maken zijn noodzakelijk voor een wiskundedocent. Tevens wordt er een link gelegd met analytische meetkunde. Kennisbasis Vakkennis Competenties Vak- Didactisc h In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Domein Categorie/kernconcept 2. Meetkunde 1. Vlakke meetkunde 3. Analytische meetkunde Domein Subdomein 1.3 Schoolvakkennis: Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen, bv. Grafische rekenmachine. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteri Deeltentamen: Kennistoets vlakke meetkunde 2 a De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën (2.1 en) 2.3 uit de kennisbasis wiskunde Tentaminering Code: KT vlakke Deeltentamen: Kennistoets vlakke meetkunde 2 Mk2 Aantal C/V Minimale eis Toetsperiodes Weging 16

17 Verplicht onderwijsmateriaal Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) C 5,5 2 2, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Digitale versie ( bladerboekjes ) van Moderne wiskunde editie 9 & 10. Zie Deel B voor nadere toelichting. Al het andere (digitaal) studiemateriaal wordt door de docent verstrekt. N.v.t. Korte instructies, werken in kleine groepjes aan opdrachten uit de vlakke meetkunde, werken met het webbased programma GeoGebra (ICT). In de bijeenkomsten wordt direct feedback gegeven op het werken met elkaar, het leren en reageren van en op elkaar en op de opdrachten die ter plekke gemaakt worden. 17

18 Titel OWE Ruimtemeetkunde 1 Code ILS-Wi660 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 en 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Product en Leertaken. Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene omschrijving Als docent ben je vaardig in het omgaan met en toepassen van kennis rondom 3D-objecten zoals veelvlakken (platonische, delta, archimedische etc.). Als je leerlingen bijv. bouwplaten laat maken, moet je dat zelf ook goed kunnen. Kijkmeetkunde, projecties en in perspectief tekenen horen daarbij. Hieraan voorafgaand herhalen we elementaire vakkennis van de vlakke en ruimtemeetkunde, en breiden we deze enigszins uit. Kenni Vak- Thema Categorie/kernconcept sbase kennis 0. Wiskundige vakcompetenties 8 Gebruik van wiskundige hulpmiddelen s en gereedschappen 2 Meetkunde 2 Ruimtemeetkunde 4 Gonio/ Trigonometrie Vak- Domein Subdomein didactisc 3.2 Leerprocessen en Kan leerlingen motiveren voor het leren h vakdidactiek van wiskunde. Competenties 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscrite ria Deeltentamen: Kennistoets Basis Ruimtemeetkunde De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 2.4, Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets Basis ruimtemeetkunde Code: KT basis RM C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 Perioden 1 en ((Score/max. score)x9) +1 5,5 150 min 18

19 Verplicht onderwijsmateriaa l Aanbevolen onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Digitale versie ( bladerboekjes ) van Moderne wiskunde editie 10. Zie Deel B voor nadere toelichting. N.v.t. Enig wiskundig amusement, korte instructies, werken in kleine groepjes aan opdrachten, nabespreking van kernopdrachten, bouwen van veelvlakken met concreet materiaal, maken perspectief tekeningen. 19

20 Titel OWE Ruimtemeetkunde 2 Code ILS-Wi661 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 en 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Product Leertaken. en Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene Als docent ben je vaardig in het omgaan met en toepassen van kennis rondom omschrijving 3D-objecten zoals veelvlakken (platonische, delta, archimedische etc.). Als je leerlingen bijv. bouwplaten laat maken, moet je dat zelf ook goed kunnen. Kijkmeetkunde, projecties en in perspectief tekenen horen daarbij. Hieraan voorafgaand herhalen we elementaire vakkennis van de vlakke en ruimtemeetkunde, en breiden we deze enigszins uit. Kenni sbase s Vakkennis Vakdidactisc h Competenties Beoordelingscrite ria Tentaminering Thema Categorie/kernconcept 0. Wiskundige vakcompetenties 8 Gebruik van wiskundige hulpmiddelen en gereedschappen 2 Meetkunde 2 Ruimtemeetkunde 4 Gonio/ Trigonometrie Domein Subdomein 3.2 Leerprocessen en Kan leerlingen motiveren voor het leren vakdidactiek van wiskunde. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets Veelvlakken + Perspectief De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 2.2 en 2.4, Deeltentamen: Dossier praktische opdrachten Veelvlakken en Perspectief De student wordt beoordeeld op zijn vermogen kennis en inzicht van de onderwerpen veelvlakken en perspectief toe te passen in vier praktische opdrachten. Zie voor nadere specificatie de rubrics in readers. Code: KT Deeltentamen: Kennistoets Veelvlakken + perspectief veelvl&pe C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 Perioden 2 en

21 Verplicht onderwijsmateriaa l Aanbevolen onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) 2 ((Score/max. score)x9) +1 5,5 180 min Deeltentamen: Dossier praktische opdrachten veelvlakken en Perspectief C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Code: DS pr opdrv&p Weging C 5,5 2 Periode Elke opdracht 5,5 Beoordelingscriteria, zie rubrics. Eindcijfer = gemiddelde van alle 4 opdrachten 5,5 Digitale versie ( bladerboekjes ) van Moderne wiskunde editie 10. Zie Deel B voor nadere toelichting. Reader Veelvlakken, ILS-HAN, 2013 Reader Perspectief, ILS-HAN, 2016 N.v.t. n.v.t. Enig wiskundig amusement, korte instructies, werken in kleine groepjes aan opdrachten, nabespreking van kernopdrachten, bouwen van veelvlakken met concreet materiaal, maken perspectief tekeningen. 21

22 Onderwijseenheid Code Oriëntatie op lesgeven owk 1a ILS-Wi662 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde Doelgroep Studenten voltijd propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, periode 1 Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Studiepunten, studielast (les- en contacturen) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichti ng Algemene omschrijving BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Leerwerkplan 2,5 studiepunten, 70 studielasturen Contacttijd lessen onderwijskunde: 18 uur o periode 1: 3 lesuren per week Zelfstudie: 52 uur (voorbereiding colleges, kennistoets) Deze onderwijseenheid maakt deel uit van het programma onderwijskunde en is mede gebaseerd op de landelijk vastgestelde generieke kennisbasis. Voor de lessen onderwijskunde geldt dezelfde participatieregeling als die van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Vanuit het beeld van het beroep van leraar wordt het onderwijs vormgegeven. o De student bezit kennis en kritisch inzicht in theorieën over het Nederlandse onderwijs systeem, motivatie, de psychologische basisbehoeften en hoe daar als leerkracht rekening mee gehouden kan worden o De student heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van de vaardigheden observeren, presenteren, reflecteren. Kennisbasi s Competenties Generie ke Kennisbasis In deze onderwijseenheid werkt de student aan de volgende kwalificaties van de leerlijn leren en lesgeven met ict: - kwalificatie 1 instrumentele vaardigheden - kwalificatie 2 informatievaardigheden - kwalificatie 3 mediavaardigheid Domein Subdomein 1: Leren in diverse contexten 1.4 Leerling-kenmerken 2: Didactiek en leren 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 6: Professionele docent 6.1 Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijk onderzoek 7: Nederlands onderwijssysteem 7.1 Nederlands onderwijsstelsel 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de 22

23 Ruggengraat van de lerarenopleiding. 23

24 Beoordelingscriteria Deeltentamen: Kennistoets Onderwijskunde 1a De student beheerst de kennis van eerder genoemde domeinen en subdomeinen uit de generieke kennisbasis op het niveau van onthouden/kennis, het begrijpen/ herkennen en het toepassen in eenvoudige situaties. Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets onderwijskunde 1a Code: KT OWK 1a C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 1 & 2 1 n.v.t. 65% van het totale aantal punten is voldoende 1,5 uur Verplicht onderwijsmateriaal - Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. ISBN , ISBN e-book Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van., Verbeeck, K. (2014) Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Uitgeverij Coutinho ISBN Reader onderwijskunde 1a (OnderwijsOnline) Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze - (Werk)colleges waarin theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen en verwerkingsopdrachten. 24

25 Onderwijseenheid Code Opleiding Doelgroep Oriëntatie op het beroep van leraar OWK ILS-Wi663 Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, periode 2 Beroepstaken Centrale beroepstaak (Beroeps)Producten Studiepunten, studielast (les- en contacturen) Samenhang met andere onderwijseenheden Ingangseisen en aanwezigheidsverplichti ng Algemene omschrijving Kennisbas is Competenties Generieke kennisbasi s BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde BT 1 Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Onderwijskunde: Met de leertaak oriëntatie op het beroep van leraar beschrijft de student hoe hij zichzelf in de toekomstige rol van de leraar ziet. 5 studiepunten, 140 studielasturen Contacttijd onderwijskunde: 24 uur o periode 2: 4 lesuren per week Werkplekleren: 64 uur Zelfstudie: 52 uur (voorbereiding colleges, taaltoets en leertaak) Deze onderwijseenheid maakt deel uit van het programma onderwijskunde en is mede gebaseerd op de landelijk vastgestelde generieke kennisbasis. Voor de lessen onderwijskunde geldt dezelfde participatieregeling als die van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven. Vanuit het beeld van het beroep van leraar wordt het onderwijs vormgegeven. - De student heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van de vaardigheden observeren, presenteren, reflecteren. - De student reproduceert de kennis uit periode 1 (oriëntatie op lesgeven) en past deze toe in verschillende situaties in het vo of mbo tijdens zijn wpl1 stage. Deze thema s zijn afkomstig uit de generieke kennisbasis domein 1, 4, 6, 7 en 9. De student voert in periode 2 een leertaak oriëntatie op het beroep uit. Domein Subdomein 1: Leren in diverse contexten 1.4 Leerling-kenmerken 2: Didactiek en leren 2.2 Leerdoelen en instructiemodellen 6: Professionele docent 6.1 Werken aan de eigen professionele ontwikkeling 6.2 Praktijk onderzoek 7: Nederlands 7.1 Nederlands onderwijsstelsel onderwijssysteem 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 5. Competent in het samenwerken met collega s 6. Competent in het samenwerken met de omgeving 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de 25

26 Ruggengraat van de lerarenopleiding. 26

27 Beoordelingscriteria Deeltentamen: ILS-taaltoets De student beheerst het taalniveau B2 volgens Talige startcompetenties Hoger Onderwijs, SLO, Enschede Het gaat hierbij om de onderdelen: Formuleren; werkwoordspelling; niet-werkwoordspelling; interpunctie; woordkeuze en woordenschat. De student beheerst het taalniveau 3f volgens Advies commissie Meijerink - Over de drempels met taal en rekenen (2008). Deeltentamen: Leertaak Oriëntatie op het beroep van leraar Deze leertaak is nog in ontwikkeling en nadere toelichting volgt via OnderwijsOnline Integrale toetsing Deeltentamen: ILS taaltoets Code : ILStaaltoets C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V V 2 Periode 1 en 3 N.v.t. n.v.t. 105 punten van het totale aantal punten is voldoende, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de toets kan hier van afgeweken worden. 1,5 uur Deeltoets: Leertaak Oriëntatie op het beroep van leraar Code: LT ori beroep C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 2 & De leertaak moet voldoende worden afgesloten n.v.t. Verplicht onderwijsmateriaal - Geerts, W., & Van Kralingen, R. (2016). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho. ISBN , ISBN e-book Ros, A., Castelijns, J., Loon, A. van., Verbeeck, K. (2014) Gemotiveerd leren en lesgeven. De kracht van intrinsieke motivatie. Bussum: Uitgeverij Coutinho ISBN Reader onderwijskunde 1a (OnderwijsOnline) n.v.t. Aanbevolen onderwijsmateriaal Werkwijze - (Werk)colleges waarin theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, verwerkingsopdrachten en samenwerking met studiegenoten 27

28 Titel OWE Kansrekening en statistiek 1 Code ILS-Wi652 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 1, perioden 1 2 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Product n.v.t. en Studiepunten, 5 studiepunten, 140 klokuren (40 uur contacttijd, 100 uur zelfstudie) studielast (les- en contacturen) Samenhang met Voorbereidend op Kansrekening en statistiek 2 in het 2 e semester. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene Als docent heb je ruime kennis van het domein kansrekening-statistiek. omschrijving De volgende inhouden komen aan bod: *beschrijvende statistiek, kruistabelanalyse, elementaire combinatoriek; kansrekening; kansverdelingen;* gebruik van statistische software (VU-stat, Excel, GRM) Kenni sbase s Vak- Kennisbasis Vakdidactisc h Competenties Beoordelingscrite ria In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 4. Statistiek 1. Beschrijvende statistiek 2. Combinatoriek en kansrekening Domein Subdomein 2. Omgevingsfactoren 1. Leert leerlingen omgaan met de kwantitatieve en cijfermatige kant van onze maatschappij, en van andere kennisgebieden, vakken en disciplines 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets KS1a De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 4.1 en 4.2. Deeltentamen: Kennistoets KS1b De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 4.2 en 4.3. Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets KS1a Code: KT KS1a C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 1,

29 Verplicht onderwijsmateriaa l Aanbevolen onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) 2 ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur Deeltentamen: Kennistoets KS1b C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Code: KT KS1b Weging C 5,5 2 2, ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur (Digitaal) studiemateriaal wordt vanuit de opleiding in de vorm van een reader aangeleverd. Al het andere materiaal wordt door de docent verstrekt. N.v.t. Instructieles, responsieles, oefenen en elkaar bevragen in kleine groepjes. Verder maken we gebruik van gebruik van statistische software als VU-stat, Excel en GRM. 29

30 Titel OWE Kansrekening en statistiek 2 Code ILS-Wi653 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 4 Beroepstaak BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid Centrale BT 5. Ontwikkelen van vakdeskundigheid beroepstaak (Beroeps)Product en n.v.t. Studiepunten, 2,5 studiepunten, 70 klokuren (40 uur contacttijd, 30 uur zelfstudie) studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene omschrijving Als docent heb je ruime kennis van het domein kansrekening-statistiek. De volgende inhouden komen aan bod: *regressie-analyse, kruistabel-analyse, kansverdelingen; centrale limietstelling; betrouwbaarheidsintervallen; toetsen van hypothesen * gebruik van statistische software (VU-stat, Excel, GRM) In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Kenni Vak- Thema Categorie/kernconcept sbase Kennisbasis 2. Verklarende statistiek 4. Statistiek 1. Kansverdeling s Vak- Domein Subdomein didactisc 2. Omgevingsfactoren 1. Leert leerlingen omgaan met de h kwantitatieve en cijfermatige kant van onze maatschappij, en van andere kennisgebieden, vakken en disciplines Competenties 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscrite ria Deeltentamen: Kennistoets KS2a De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 4.1 en 4.4 Deeltentamen: Kennistoets KS2b De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 4.3 en 4.4. Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets KS2a Code: KT KS2a C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 3, 4 1 Voorlopige cesuur Duur tentamen 2 ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur 30

31 31

32 Verplicht onderwijsmateriaa l Aanbevolen onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Deeltentamen: Kennistoets KS2b Code: KT KS2b C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 4, 4 1 Voorlopige cesuur Duur tentamen 2 ((Score/max. score)x9) +1 5,5 2 uur (Digitaal) studiemateriaal wordt vanuit de opleiding in de vorm van een reader aangeleverd. Al het andere materiaal wordt door de docent verstrekt. N.v.t. Instructieles, responsieles, oefenen en elkaar bevragen in kleine groepjes. Verder maken we gebruik van gebruik van statistische software als VU-stat, Excel en GRM. 32

33 Titel OWE Toegepaste wiskunde 1 Code ILS-Wi664 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 en 4 Beroepstaken BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Product Praktische opdrachten. en Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene omschrijving Vakkennis Kennisbases Vakdidactisch Competenties Beoordelingscrite ria Als docent neem je kennis van de volgende inhouden: - lineair programmeren, grafisch en met de simplexmethode - rekenen met matrices - grafentheorie en netwerkproblemen: kortste weg, transport, handelsreiziger,... - algoritmen Daarbij gebruik je software zoals Geocadabra, Orstat 2000, Excel en je grafisch rekenmachine. In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 0. Wiskundige vakcompetenties 4. Modelleren 5. Probleem formuleren en oplossen 8. Gebruik van wiskundige hulpmiddelen en gereedschappen. 3. Algebra 1. Elementaire algebra. 4. Matrixrekenen. 5. Wiskunde overig 1. Grafentheorie 2. Lineair programmeren Domein Subdomein 1. Schoolvakkennis 3. Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets Lineair programmeren De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op

34 Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets Lineair programmeren Code: KT Lin Prog C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 Perioden 3, Kennistoets 5,5 mits voldaan aan inleveropdrachten. 120 min Verplicht onderwijsmateriaa l Reader Toegepaste wiskunde 1A, Lineair programmeren. ILS-HAN, 2015 Bladerboekje Moderne Wiskunde editie 9. Vwo 6; deel D2. Hoofdstuk 5 De readers en het bladerboekje zijn digitaal beschikbaar. Aanbevolen N.v.t. onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Instructieles, responsieles, computerpractica, inleveropdrachten in kleine groepjes van wisselende samenstelling. 34

35 Titel OWE Toegepaste wiskunde 2 Code ILS-Wi665 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 en 4 Beroepstaken BT 3 Ontwerpen van leerarrangementen in het vak Wiskunde BT 5 Ontwikkelen van vakdeskundigheid (Beroeps)Product Praktische opdrachten. en Studiepunten, 3,75 studiepunten, 105 klokuren (20 uur contacttijd, 85 uur zelfstudie). studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenhede n Ingangseisen HAVO Wiskunde B m.b.t. tentamens Algemene omschrijving Vakkennis Kennisbases Vakdidactisch Competenties Beoordelingscrite ria Als docent neem je kennis van de volgende inhouden: - lineair programmeren, grafisch en met de simplexmethode - rekenen met matrices - grafentheorie en netwerkproblemen: kortste weg, transport, handelsreiziger,... - algoritmen Daarbij gebruik je software zoals Geocadabra, Orstat 2000, Excel en je grafisch rekenmachine. In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen) en 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 0. Wiskundige vakcompetenties 4. Modelleren 5. Probleem formuleren en oplossen 8. Gebruik van wiskundige hulpmiddelen en gereedschappen. 3. Algebra 1. Elementaire algebra. 4. Matrixrekenen. 5. Wiskunde overig 1. Grafentheorie 2. Lineair programmeren Domein Subdomein 1. Schoolvakkennis 3. Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen. 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Deeltentamen: Kennistoets Matrices en Grafentheorie De student wordt op eindniveau beoordeeld op zijn kennis van alle bovengenoemde categorieën uit de kennisbasis wiskunde met de nadruk op 3.4 en

36 Tentaminering Verplicht onderwijsmateriaa l Aanbevolen onderwijsmateriaa l Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Code: KT Deeltentamen: Kennistoets Matrices en Grafentheorie Mat&Graf C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C 5,5 2 Periode 4, Kennistoets 5,5 mits voldaan aan inleveropdrachten. 120 min Reader Toegepaste wiskunde 1B, Grafentheorie. ILS-HAN, 2015 Bladerboekje Moderne Wiskunde editie 9. Vwo 6; deel D2. Hoofdstuk 5 De readers en het bladerboekje zijn digitaal beschikbaar. N.v.t. Instructieles, responsieles, computerpractica, inleveropdrachten in kleine groepjes van wisselende samenstelling. 36

37 Titel OWE Oriënteren op lesgeven in wiskunde 1 Code ILS-Wi666 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 en 4 Beroepstaak BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Centrale BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde beroepstaak (Beroeps)Producte n Presentatie en leertaken. Studiepunten, studielast (les- en 5 studiepunten, 140 klokuren (60 uur contacttijd, 80 uur zelfstudie) Verder worden er contacturen met de SLB-er ingepland. contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. HAVO Wiskunde B tentamens Algemene omschrijving Als docent dien je jouw vakgebied goed te beheersen, waardoor je in staat bent lerenden te begeleiden en te ondersteunen bij hun ontwikkeling in het algemeen en bij vakspecifieke activiteiten in het bijzonder. Dit laatste is vooral gericht op het ontdekken van en de ontwikkeling van je eigen oplossingsproces (aan de hand van de theorie van Polya). Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van e- competenties: via internet informatie zoeken en op waarde beoordelen, digitale materialen integreren in jouw presentaties/instructies (presenteren en ICT), omgaan met (ict-) systemen: formule-editor van Word, . Verder maak je kennis met de wiskunde leerstof op VMBO-TL niveau. Verder is er een vrije keuze in onderwerpen in overleg met de keuzecoördinator wiskunde. Dat betreft huiswerkbegeleiding, bijlesactiviteiten etc. Zie deel B van de studiegids. Kenni s- bases Vakkennis Vakdidactisch In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen), 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict)en 6 (ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 1. Wiskundige vakcompetenties 1. Denken en redeneren 0. Wiskundige vakcompetenties 2. Argumenteren 3. Communiceren 4. Modelleren 5. Problemen formuleren en oplossen 8. Gebruik van wiskundige hulpmiddelen en gereedschappen 9. Onderzoeken Domein Subdomein 1. Schoolvakkennis 3. Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen. 2. Omgevingsfactoren 1. Leert leerlingen omgaan met de kwantitatieve en cijfermatige kant van onze maatschappij, en van andere kennisgebieden, vakken en disciplines. 37

38 4. Toetsing beoordeling en evaluatie 1. Kan bij verschillende soort vaardigheden een passende toetsvorm kiezen en ontwerpen zoals: schriftelijk, mondeling, praktische opdracht, computertoets, practicum, geïntegreerde wiskundige activiteit. Competenties 1. Interpersoonlijk competent 2. Pedagogisch competent 3. Vakinhoudelijk vakdidactisch competent 4. Organisatorisch competent 7. Competent in reflectie en ontwikkeling De uitwerking van de competenties op de drie niveaus staat beschreven in de Ruggengraat van de lerarenopleiding. Beoordelingscriteri a Deeltentamen: Kennistoets VMBO-tl examen De student beheerst de vakinhoud op niveau vmbo-tl (minstens) goed ( 9.0 ). Deeltentamen: Dossier LiW. De student toont met de onderdelen van het dossier aan dat hij beschikt over de bovengenoemde wiskundige vakcompetenties (bewijstechnieken), vakdidactiek (probleemaanpak) en interpersoonlijke competentie (presentaties). Tentaminering Deeltentamen: Kennistoets VMBO-tl examen Code: KT VMBOtl exa C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging C / De toets vindt plaats op dezelfde dag als het vmbo- (her)examen wordt gegeven 1 1 De cesuur wordt bepaald door het CITO. 1,5 uur Deeltentamen: Dossier LiW. Code: DS LiW C/V Minimale eis Aantal Toetsperiodes Weging V V 2 3, Alle onderdelen van dit deeltentamen dienen met een voldoende worden afgesloten. n.v.t. Verplicht onderwijsmateriaal Helden van H., Krabbendam H., Konings T. (2011) Probleemoplossen en Wiskunde, Utrecht APS. Ten Brink Meppel. Aanbevolen N.v.t. onderwijsmateriaal Werkwijze (activiteiten en werkvormen) Instructieles, inleveropdrachten per individu of per duo (van wisselende samenstelling), elkaars werk beoordelen en rollenspelen. Je voert in deze owe verschillende leer- of leerwerktaken uit waarbij er aandacht is voor maatschappelijke, actuele ontwikkelingen en het directe instructiemodel. Verder worden er nog VMBO-T examens geoefend en vindt er in het kader van Presenteren van wiskunde nog een presentatie plaats. Activiteiten als deelname aan de kangoeroewedstrijd en Alympiade stimuleren de onderzoekende houding. In het studiemateriaal is ruim aandacht voor het onderzoeken van de eigen probleemoplossende kennis en vaardigheden. 38

39 Titel OWE Oriënteren op lesgeven in wiskunde 2 Code ILS-Wi667 Opleiding Opleiding tot leraar van de 2de graad wiskunde Doelgroep Studenten propedeuse Onderwijsperiode Semester 2, perioden 3 en 4 Beroepstaak BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde Centrale BT 1. Lesgeven en trainen in het vak Wiskunde beroepstaak (Beroeps)Producte Presentatie en leertaken. n Studiepunten, 2,5 studiepunten, 70 klokuren (70 uur zelfstudie) studielast (les- en contacturen) Samenhang met N.v.t. andere onderwijseenheden Ingangseisen m.b.t. HAVO Wiskunde B tentamens Algemene Als docent dien je jouw vakgebied goed te beheersen, waardoor je in staat bent omschrijving lerenden te begeleiden en te ondersteunen bij hun ontwikkeling in het algemeen en bij vakspecifieke activiteiten in het bijzonder. Dit laatste is vooral gericht op het ontdekken van en de ontwikkeling van je eigen oplossingsproces (aan de hand van de theorie van Polya). Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van e- competenties: via internet informatie zoeken en op waarde beoordelen, digitale materialen integreren in jouw presentaties/instructies (presenteren en ICT), omgaan met (ict-) systemen: formule-editor van Word, . Verder maak je kennis met de wiskunde leerstof op VMBO-TL niveau. Verder is er een vrije keuze in onderwerpen in overleg met de keuzecoördinator wiskunde. Dat betreft huiswerkbegeleiding, bijlesactiviteiten etc. Zie deel B van de studiegids. Kenni s- bases Vakkennis Vakdidactisch In deze OWE wordt aan de onderdelen 4 (opleiden tot ict-geletterde leerlingen), 5 (pedagogisch-didactisch gebruik van ict)en 6 (ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen) van de leerlijn leren en lesgeven met ict gewerkt. Thema Categorie/kernconcept 2. Wiskundige vakcompetenties 6. Denken en redeneren 1. Wiskundige vakcompetenties 7. Argumenteren 8. Communiceren 9. Modelleren 10. Problemen formuleren en oplossen 10. Gebruik van wiskundige hulpmiddelen en gereedschappen 11. Onderzoeken Domein Subdomein 1. Schoolvakkennis 3. Beheerst het gebruik van vakspecifieke ICT middelen. 2. Omgevingsfactoren 1. Leert leerlingen omgaan met de kwantitatieve en cijfermatige kant van onze maatschappij, en van andere kennisgebieden, vakken en disciplines. 39

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 2 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad wiskunde Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Wiskunde deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad WISKUNDE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie,

Opleiding tot leraar van de tweede graad voltijd pedagogiek (voltijd en deeltijd), economie, Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleiding pedagogiek deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase

Inhoud. Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Hoofdstuk 3 Gegevens onderwijseenheden post propedeutische fase Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad pedagogiek, kopopleiding Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad aardrijkskunde voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad AARDRIJKSKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad geschiedenis voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad GESCHIEDENIS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Pedagogiek Deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad PEDAGOGIEK, KOPopleiding (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad KOPopleidingen Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad economie voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen.

Hoofdstuk 1. Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad, KOPopleidingen. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, Duits, Engels, Frans en Nederlands. In dit document zijn

Nadere informatie

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN

STUDIEWIJZER. Opleiding tot leraar in de 2 de graad. Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN STUDIEWIJZER Opleiding tot leraar in de 2 de graad Onderwijseenheid ORIËNTATIE OP LESGEVEN ONDERWIJSKUNDE 1A PERIODE 1 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. De OWE-beschrijving... 3 2. Inleiding...

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten. Opleiding tot leraar van de 2 de graad scheikunde voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad SCHEIKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase.

Inhoud. De opleidingen tot leraar natuurkunde en tot leraar scheikunde hebben een gemeenschappelijke propedeutische fase. Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NATUURKUNDE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad economie, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij de

Nadere informatie

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd

Kopopleidingen leraar aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek, natuurkunde, scheikunde, wiskunde Voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad KOPopleiding voltijd, aardrijkskunde, biologie, economie, geschiedenis, pedagogiek,

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Frans deeltijd... 12 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad FRANS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie Voltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica

Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Leerwerktaak Bouwen aan grammatica Titel Bouwen aan grammatica! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding).

Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd...

Hoofdstuk 2 Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen Propedeutische fase Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands Deeltijd... Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad biologie voltijd Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad BIOLOGIE (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd).

Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). Nadere uitwerking van de Onderwijs en examenregeling (OER) van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad Nederlands, (voltijd). In dit document zijn een aantal bijlagen opgenomen die horen bij

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?!

Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Leerwerktaak Hoor je wat ik zeg?! Titel Hoor je wat ik zeg?! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO Alle 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar

Hoofdstuk 1 Curriculumoverzichten Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd Studiejaar Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Leerwerktaak Spreken is goud!

Leerwerktaak Spreken is goud! Leerwerktaak Spreken is goud! Titel Spreken is goud! Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak VO MBO 1 propedeusefase 2 hoofdfase 3 eindfase (lio) 1 interpersoonlijk 2 pedagogisch 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Economie deeltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ECONOMIE (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Engels deeltijd... 42 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad ENGELS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk nakijken en bespreken Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht Opleiding tot leraar van de 2 de graad Nederlands voltijd... 2 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (voltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent

Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Wie is de echte rekendocent? Parallellezing 6 december 2011 Congres: Je kunt rekenen op de rekendocent Programma Aanleiding Competentieprofiel Nascholing/lerarenopleiding Aanleiding Wat moet ik kennen

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen

Leerwerktaak: Wiskundeproefwerk ontwerpen Leerwerktaak: Titel Gekoppeld aan beroepstaak OWE ILS-wi 614 Gekoppeld aan de volgende competenties(s) Niveau Geschikt voor de volgende vakken Ontwerper/ ontwerpgroep/ sectie/ school Relevantie/ kader

Nadere informatie

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden

Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Leerwerktaak Schatrijk aan woorden Titel Schatrijk aan woorden Niveau Hoofdfase WPL2A Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits deeltijd... 42

Inhoud. Hoofdstuk 1 Curriculumoverzicht. Opleiding tot leraar van de 2 de graad Duits deeltijd... 42 Deel 3 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad DUITS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten uit het

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenspraak

Leerwerktaak Samenspraak Leerwerktaak Samenspraak Titel Niveau Samenspraak 2 hoofdfase WPL 2B Competenties(s) 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Deel 3 van het Opleidingsstatuut: Beschrijving van het onderwijs

Deel 3 van het Opleidingsstatuut: Beschrijving van het onderwijs Delen 3 en 4 van het Opleidingsstatuut (OS): Beschrijving van het onderwijs van de bacheloropleiding tot leraar in de tweede graad NEDERLANDS (deeltijdopleiding). In dit document zijn een aantal documenten

Nadere informatie

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt.

totale studielast: 320 uur Dit vak heeft ook een Centraal Examen, dat voor 50% het eindcijfer bepaalt. PTA wiskunde A HAVO cohort 2014-2016 ST=SE-toets SP=SE-praktische opdracht VT=voortgangstoets VP=voortgangs-praktische opdracht HD=handelingsdeel Weeknummers zijn een indicatie: er kunnen geen rechten

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leerwerktaak Voor alles is een woord

Leerwerktaak Voor alles is een woord Leerwerktaak Voor alles is een woord Titel Niveau Voor alles is een woord Hoofdfase WPL2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

Leerwerktaak Samenwerkend lezen

Leerwerktaak Samenwerkend lezen Leerwerktaak Samenwerkend lezen Titel Niveau Samenwerkend lezen Hoofdfase WPL 2B Competenties 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch 4 organisatorisch 7 reflectie en ontwikkeling Beroepstaak 1 lesgeven 2 begeleiden

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M.

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht. OFRE OFRE-1AO: mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) OFRE-1AF: de heer mr. R.F.M. Titel Onderwijseenheid (OWE) Ondernemingsrecht en faillissementsrecht Code OWE Eigenaar OWE 1 Opleiding HBO-Rechten OFRE : mevrouw mr. E.H. Lakens-van Veldhoven (VHVEH) : de heer mr. R.F.M. Ritzen (RZNR)

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht

Bestuursrecht en bestuursprocesrecht. mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA) Bestuursrecht en bestuursprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Codes OWE Eigenaren OWE Bestuursrecht en bestuursprocesrecht BSD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw mr. dr. A. Bouhlali-Azimi (AZMA)

Nadere informatie

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen

Inleiding Ondernemingsrecht. IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. van Onzen Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Master Leraar Wiskunde CROHO-nr: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IE / Vakmasters Groningen Versie: Concept besproken / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis CROHO-nummer 35197 Variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht

de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) Rechtsvinding straf- en strafprocesrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Materieel Strafrecht SRD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL de heer mr. D.W. de Jong (JNGDD) E-learning Cluster D-cluster

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Wiskunde CROHO: 45263 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw

Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Lerarenopleidingen voor de 21 ste eeuw Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict en beginmeting Anne-Marieke van Loon Dana Uerz Aanleiding Lerarenopleiding voor de 21e eeuw; Stand van zaken / beginmeting;

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA

2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA 2014-2015 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo klas 10 Jaar naam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA Herkansbaar Weegfactor Rapportcijfer 9 toets 1 Analyse-I trim1/tw1 Nee 33% 9 toets 2 Analyse -II

Nadere informatie

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Rechtsvinding staats- en bestuursrecht. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Staatsrecht STD De heer mr. C Wisse 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster C- en D-cluster Niveau van de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool

Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool Beroepsproduct Project Wetenschap en technologie op de basisschool In dit beroepsproduct ontwerp je onderwijs op het gebied van Wetenschap en technologie voor de basisschool. Uitgangspunt bij je onderwijsontwerp

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA. Rapportcijfer

2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA. Rapportcijfer 2015-2016 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment PTA Herkansbaar Rapportcijfer 9 toets 1 Toets Verbanden I 9/trim1/TW1 Nee 33% 9 toets 2 Toets Verbanden II 9/trim2/TW2

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde Crohonummer: 35221 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte vakken

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 9 en 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA.

Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo geldend voor klas 9 en 10. Jaar Toetsnaam Type Omschrijving Afnamemoment Weegfactor PTA. 2017-2018 Naam Vak Wiskunde Niveau Mavo klas 9 en 10 Jaar naam Type Omschrijving Afnamemoment Herkansbaar Rapportcijfer 9 toets 1 Verbanden I 9/trim1/TW1 Nee 20% 9 toets 2 Verbanden II 9/trim2/TW2 Nee

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Gezondheidszorg en welzijn CROHO-nummer: 35388 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Gender en interculturaliteit

Gender en interculturaliteit ECTS-fiche: Gender en interculturaliteit Opleiding: Afstudeerrichting: Opleidingsonderdeel: Studiepunten (ECTS): 3 Taal: Plichtvak/keuzevak: Lerarenopleiding/ BA en MA Pedagogische wetenschappen Niet relevant

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene economie CROHO-nummer: 35202 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers,

nieuwsbrief www.han.nl/ils/ouders Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen Geachte ouders/verzorgers, Voor ouders/verzorgers van eerstejaarsstudenten lerarenopleidingen nieuwsbrief Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon of dochter is sinds kort student aan het Instituut voor Leraar en School van de HAN, kortweg

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE. mevrouw mr. I.C.E. Draisma ( DRSMI) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (onderdeel van de minor Consument en Recht) COR-AVRE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT

Nadere informatie