Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé"

Transcriptie

1 Zwangerschap, en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen

2 Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Nu begint een bijzondere tijd waarin veel gebeurt. In deze brochure leest u over de zwangerschap, en kraamzorg. U krijgt informatie over wat u de komende tijd moet regelen en hoe Univé u hierbij kan helpen. Wat leest u in deze brochure? Ook hebben wij voor u op een rijtje gezet welke kosten u vergoed kunt krijgen. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat er in uw basisverzekering staat en welke aanvullende verzekering u bij Univé heeft afgesloten. Deze informatie kunt u vinden op uw polisblad. Inleiding 3 Verloskundige zorg 4 Counseling 4 Prenatale screening 4 Kraampakket en cursussen 6 Bevalling 7 Thuis 7 Bevalling in Kraamzorghotel of geboortecentrum 7 Poliklinische 8 Klinische 8 Kraamzorg 9 Tijdens en na de kraamperiode 10 Bijschrijven kind 10 Gehoortest en hielprik 10 Extra zorg 11 Nazorg moeder en pasgeborene 11 Lactatiekundig consult 11 Vergoeding bij adoptie 11 Elektrische borstkolf 11 Geboortetens 11 Luxe kraamzorg 11 Preventie 12 Eigen risico 13 Vergoedingenoverzicht 14 Contactinformatie 16 Belangrijk Vraag kraamzorg aan ten minste vijf maanden vóór de sdatum. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd wordt verwerkt. U kunt zich aanmelden door op werkdagen telefonisch contact op te nemen met Univé Kraamzorg: (gratis). Aanmelden kan ook via onze website 2

3 Verloskundige zorg Verloskundige zorg is zorg die verlos- Prenatale screening Twintig-weken echo: afwijkingen te ontdekken. Maar het kundigen bieden. Onder verloskundige Combinatietest: Deze echo heet ook wel structureel onderzoek geeft geen garantie voor een zorg valt ook: Met deze test wordt onderzocht of er een echoscopisch onderzoek (SEO; tweede gezond kind. Niet alle aandoeningen zijn het gebruik van de verloskamer als verhoogd risico is dat uw ongeboren kindje trimester). Dit onderzoek wordt gedaan te zien op de echo. de in een ziekenhuis het Downsyndroom heeft. De test bestaat tussen de 18e en 22e week van uw plaatsvindt; uit twee onderdelen: een bloed onderzoek zwangerschap. Met de twintig-weken de counseling voor alle zwangere tussen de 9e en 14e week van uw zwanger echo wordt onderzocht of er eventueel vrouwen en de twintig-weken echo schap en een nekplooimeting (NT-meting). kans bestaat op een open ruggetje en (SEO); Deze meting wordt gedaan via een echo andere afwijkingen bij uw ongeboren de combinatietest (nekplooimeting tussen de 11e en 14e week van uw zwanger kindje. Bij deze echo wordt gekeken naar en serumtest) voor zwangeren van schap. Met de gecombineerde uitslagen de ontwikkeling van de organen van het 36 jaar en ouder of voor zwangeren van de test, de leeftijd van de moeder en de kind. Ook wordt onderzocht of uw kindje met een medische indicatie. precieze duur van de zwangerschap wordt goed groeit en of er voldoende vrucht- De hier omschreven zorg is opgenomen bepaald hoe hoog de kans is dat uw kindje water is. Dit is een redelijk betrouwbare in uw basisverzekering van Univé. Voor het Downsyndroom heeft. methode om ernstige aangeboren de hoogte van de vergoeding kijkt u op pagina 14. Counseling Bent u zwanger en denkt u erover om een prenatale screening naar aangeboren afwijkingen te laten doen? Dan praat u in de meeste gevallen eerst uitgebreid met uw huisarts, verloskundige of medisch specialist. Tijdens dit gesprek ontvangt u ook informatie over wat de prenatale screening precies inhoudt. Dit gesprek wordt ook wel de counseling genoemd. Na dit gesprek kunt u goed beslissen of u deze screening wilt. Het gaat dan met name om de combinatietest en de twintigweken echo. 4

4 Kraampakket en cursussen Bevalling Kraampakket Bij een thuis of een in een kraamzorghotel of geboortecentrum hebt u een kraampakket nodig. Met een juiste aanvullende verzekering krijgt u van Univé het uitgebreide Univé kraampakket. Hierin zitten alle medische artikelen die u nodig hebt bij een thuis en de eerste dagen daarna (matrasbeschermer, verbandmiddelen, navelstrengklem en dergelijke). De inhoud van het kraampakket kunt u bekijken op de website. Ook zorgt Univé voor een klein cadeautje. Het kraampakket is in overleg met verloskundigen samengesteld. U kunt het Univé kraampakket aanvragen, tegelijk met het regelen van uw kraamzorg, via U kunt ook op werkdagen bellen met Univé Kraamzorg: (gratis). Cursussen Rondom uw zwangerschap kunt u meedoen aan cursussen die u voorbereiden op de en het ouderschap. Bent u voldoende aanvullend verzekerd? Dan kunt u de kosten voor deze cursussen (deels) vergoed krijgen. Deze cursussen moeten dan wel gegeven worden door een kraamcentrum of een thuiszorgorganisatie. Univé Gezondheidslijn Tijdens de zwangerschap is uw gezondheid extra belangrijk. De verpleegkundigen van de gezondheidslijn van Univé geven uitgebreide informatie en advies. Zo blijft u in deze leuke periode zo gezond en fit mogelijk. De lijn is 24 uur per dag bereikbaar via (072) Wanneer u gaat bevallen zijn er vier mogelijkheden: een thuis; een in een kraamzorghotel of geboortecentrum; een poliklinische ofwel 24-uurs ; een klinische ofwel ziekenhuis. Thuis Wordt een thuis geleid door een verloskundige of huisarts die een overeenkomst heeft met Univé? Dan worden de kosten van deze thuis door Univé vergoed. Bevalling in een kraamzorghotel of geboortecentrum Kraamzorghotels of geboortecentra vervangen in veel regio s de gelegenheid van een thuis. Deze mogelijkheid is speciaal bedoeld voor vrouwen die een ongecompliceerde verwachten en kiezen voor de rust en zorg van een kraamzorghotel of geboortecentrum. Een geboortecentrum ligt meestal naast of in het ziekenhuis. Ontstaat er tijdens de toch een medische indicatie, dan kunt u snel geholpen worden door de gynaecoloog van het ziekenhuis. De aanstaande moeder spreekt met haar verloskundige af om in het kraamzorghotel of geboortecentrum te bevallen. De vergoeding voor de verloskundige zorg in het kraamzorghotel of geboortecentrum is gelijk aan die van een thuis. Bij kraamzorghotels of geboortecentra moet wel een eigen bijdrage betaald worden voor de verloskamer. Deze bijdrage is meestal vergelijkbaar met de eigen bijdrage van een poliklinische. U kunt van te voren bij het betreffende kraamzorghotel of geboortecentrum navragen wat is. De eigen bijdrage wordt, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, vergoed. 6

5 Kraamzorg Poliklinische zonder medische Poliklinische met medische Kraamzorg is zorg die nodig is om moeder Uren kraamzorg indicatie indicatie en kind een goede start te geven. De Voor alle kraamcentra en alle verzeke Als u niet thuis of in een kraamzorghotel Het kan medisch noodzakelijk zijn dat u kraamverzorgende helpt bij de verzorging raars geldt een Landelijk Indicatieprotocol of geboortecentrum wilt of kunt bevallen, poliklinisch bevalt. De wordt dan van moeder en kind, geeft instructies, Kraamzorg. Dit is een handleiding waar dan kunt u gebruik maken van de verlos geleid door een gynaecoloog. In dat geval advies en voorlichting. De kraamverzor mee in het hele land op dezelfde manier kamer van een ziekenhuis. U kiest dan vergoedt Univé alle kosten. U hoeft dan gende zorgt voor goede hygiëne en een wordt bepaald hoeveel uur kraamzorg voor de poliklinische - ofwel geen eigen bijdrage te betalen. Ook even aantal huishoudelijke taken. nodig is. Op deze manier krijgt iedereen 24-uurs- zonder medische tuele nazorg na ontslag uit het ziekenhuis, kraamzorg op maat. noodzaak. U wordt begeleid door uw ver wordt door Univé vergoed. Er zijn drie mogelijkheden voor loskundige of huisarts. De poliklinische kraamzorg: Op drie momenten wordt beoordeeld hoe zonder medische noodzaak Klinische kraamzorg thuis; veel uur kraamzorg er in uw situatie nodig wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de Voor de klinische (meerdaagse kraamzorg in een kraamzorghotel is. Het eerste indicatiemoment is rondom basisverzekering. De resterende kosten opname) bij een medische noodzaak of geboortecentrum; de 7e zwangerschapsmaand. U hebt dan worden, afhankelijk van uw aanvullende hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. kraamzorg in een ziekenhuis. contact met een deskundige van het verzekering, al dan niet gedeeltelijk of De kosten worden vergoed. kraamcentrum. Er wordt dan vastgesteld geheel vergoed. Kraamzorg wordt over het algemeen thuis hoeveel uur hulp u nodig hebt in uw gegeven. In een aantal regio s in gezinssituatie. Nederland kunt u gebruik maken van een kraamzorghotel of geboortecentrum Omdat niet alles vóór de bekend waarmee Univé afspraken heeft gemaakt. is, zijn er nog twee momenten waarop De kraamzorg in een wordt bekeken welke zorg geboden moet kraamzorghotel of geboortecentrum is worden: gelijk aan die van kraamzorg thuis. op de dag van de ; op de 3e of 4e dag na de. Voor kraamzorg thuis en kraamzorg in Dit gebeurt door uw verloskundige (of een kraamzorghotel wordt een wettelijke huisarts) samen met uw eigen bijdrage gerekend. De eigen bij kraamverzorgende. drage kraamzorg wordt afhankelijk van uw aanvullende verzekering eventueel geheel of gedeeltelijk vergoed. 8

6 Tijdens en na de kraamperiode Extra zorg Bijschrijven kind Gehoortest en hielprik In een aantal aanvullende verzekeringen meldt uw adoptiekindje aan bij Univé, dan Wanneer uw kindje is geboren, kunt u Enkele dagen na de krijgt uw zijn extra vergoedingen opgenomen. Voor krijgt u een uitkering. Dit bedrag kunt u uw kindje meteen bij ons aanmelden baby een gehoortest en de zogenaamde meer informatie over de vergoedingen, besteden aan de medisch noodzakelijke voor bijschrijving op uw zorgpolis. hielprik. Met de hielprik kunnen verschil kunt u het vergoedingenoverzicht, onze keuring van uw kindje of u kunt er kraam Dit kan eenvoudig via de website lende aandoeningen worden opgespoord. website of de verzekeringsvoorwaarden zorg mee inkopen. Zo wordt onderzocht of uw kindje lijdt aan bekijken. Het gaat om de volgende Natuurlijk kunt u de geboorte van uw een ziekte die snel moet worden behan vergoedingen: Elektrische borstkolf kindje(s) ook telefonisch doorgeven via deld. De gehoortest en de hielprik worden Het kan zijn dat uw baby ziek is en in het onze Klantenservice: (072) vergoed vanuit de AWBZ. Nazorg moeder en pasgeborene ziekenhuis is opgenomen. U hebt tijdens Het kan zijn dat u en/of uw baby direct en na de ziekenhuisopname eventueel na de een aantal dagen in het recht op gedeeltelijke de ziekenhuis moet(en) blijven. Misschien huurkosten van een elektrische borstkolf. zijn er dan bij ontslag uit het ziekenhuis, Dit hangt af van uw aanvullende geen kraamzorguren meer over zijn. In verzekering. dat geval kan er een aanvraag worden gedaan voor een aantal uren nazorg. Geboortetens Deze aanvraag kan het kraamcentrum Ziet u erg op tegen de pijn van de weeën? doen bij Univé Kraamzorg, telefoon De geboortetens is een apparaatje dat de (gratis). Univé Kraamzorg pijn met prikkels verlicht op een vriende bepaalt dan het aantal uren uitgestelde lijke manier zonder medicijnen. kraamzorg. Luxe kraamzorg Lactatiekundig consult Wanneer u bent bevallen krijgt u kraam Univé vindt het geven van borstvoeding zorg op maat. Vindt u het fijn om toch nog belangrijk. Als het geven van borstvoeding wat extra ondersteuning te krijgen over bij u problemen oplevert, dan kunt u verzorging en omgang met uw kindje, dan advies vragen aan een lactatiedeskundige. kunt u afhankelijk van uw aanvullende Univé kan deze kosten eventueel (gedeel verzekering extra uren kraamzorg telijk) vergoeden. vergoed krijgen. Uw kraamverzorgende kan dan bijvoorbeeld ook zorgen voor Vergoeding bij adoptie de opvang van de andere aanwezige Als u een kindje heeft geadopteerd en u kinderen, opvang van bezoek, verzorging 10

7 Eigen Risico gezinswas en (voor)bereiding van de warme maaltijd. De luxe kraamzorg kunt u op verschillende momenten krijgen: - als aanvulling op de reguliere kraamzorgperiode; - na de reguliere kraamzorgperiode; - na ontslag uit het ziekenhuis van de moeder en/of het kind. Preventie In het budget preventie zijn onder andere cursussen, de gezondheidstest, de gewichtsconsulent, incontinentiebegeleiding en vaccinaties in verband met vakanties opgenomen. U kunt dit budget naar eigen inzicht besteden en bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen gericht op de periode rondom de zwangerschap. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor de vergoedingen. Iedereen die 18 jaar en ouder is, heeft een wettelijk verplicht eigen risico van 165,-. Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het eigen risico is niet van toepassing op verloskundige hulp en kraamzorg. Het eigen risico geldt bijvoorbeeld wel voor geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest en ziekenvervoer. Een overzicht van alle kosten die niet meetellen voor het eigen risico vindt u op Deze informatie staat ook in de verzekeringsvoorwaarden. 12

8 Leeswijzer Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Extra Zorg Polis Goed Extra Zorg Polis Beter Extra Zorg Polis Best Univé Gezin Pakket Dit vergoedingenoverzicht geeft u meer informatie over de vergoedingen van de basisverzekering van Univé én de Univé aanvullende verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u aan om eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen, vóórdat u bepaalde zorg nodig hebt. U kunt deze voorwaarden vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (072) Bij de Univé Zorg Geregeld polis hebt u recht op goede zorg. Als u gebruik maakt van zorgverleners waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan worden de zorgkosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé Als er geen inkooptarieven zijn vastgesteld, worden de kosten vergoed tot ten hoogste 80% van de wettelijke tarieven. Bij de Univé Zorg Vrij polis hebt u recht op de kosten tot maximaal de tarieven die in Nederland gelden. Bevalling en kraamzorg Bevalling geboortetens thuis of in een kraamzorghotel/ geboortecentrum * (poli)klinische zonder medische noodzaak (poli)klinische met medische noodzaak Kraamzorg ** kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel kraamzorg in het ziekenhuis i.v.m. een zonder medische noodzaak kraamzorg in het ziekenhuis i.v.m. een met medische noodzaak nazorg moeder en pasgeborene (op indicatie) 190,- per dag ( 221,- minus 31,- voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 3,90 per uur) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) 125,- 125,- 6 uur verdeeld over 2 dagen het meerdere dat door het ziekenhuis in rekening wordt gebracht: e e 12 uur verdeeld over 4 dagen 80,- eenmalig het meerdere dat door het ziekenhuis in rekening wordt gebracht: e e zie luxe kraamzorg 15 uur luxe kraamzorg kraampakket adoptievergoeding Borstvoeding lactatiekundig consult *** huur elektrische borstkolf tijdens en na opname zieke baby 50,- per 110,- per 75,- per 110,- per 300,- per adoptiekind 100,- per 110,- per * Bij enkele kraamzorghotels of geboortecentra betaalt u een eigen bijdrage voor de verloskamer. Deze eigen bijdrage is vergelijkbaar met voor een poliklinische. U kunt van te voren bij het betreffende kraamzorghotel of geboortecentrum navragen wat is. ** Het kraamcentrum stelt volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg vast hoeveel uren kraamzorg noodzakelijk zijn. Bij een voorspoedige kunt u rekenen op een basisomvang van 49 uur kraamzorg (als u borstvoeding geeft). Bij complicaties tijdens of na de, kunt u rekenen op het aantal uren kraamzorg die in de nieuwe situatie noodzakelijk is. Het wettelijk minimum is 24 uur. Als u een Gezin Pakket heeft afgesloten ontvangt u maximaal 15 uur extra kraamzorg als aanvulling op het aantal geïndiceerde uren vanuit de basisverzekering. *** Alleen vergoeding lactatiekundig consult na verwijzing volgens het Verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige NVL. Preventie Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond leven cursussen gericht op de periode rondom de zwangerschap EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding (alleen gecontracteerd) Vaccinaties griepvaccinatie preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie 200,- per jaar 400,- per jaar 500,- per jaar 400,- per jaar 14

9 Hebt u nog vragen over of kraamzorg? Internet Univé Kraamzorg (gratis) Univé Gezondheidslijn (072) Aanmelden van uw kindje kan op verschillende manieren: Via Via het algemene nummer van de Klantenservice: (072) Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Univé vindt het belangrijk u goed en helder te informeren over zijn verzekeringen. Het keurmerk Gewone Taal wordt toegekend aan informatieve teksten die voldoen aan de criteria van Stichting Makkelijk Lezen. Dit betekent dat de brochure goed leesbaar is voor iedereen met leesproblemen /10 Postadres Univé-VGZ-IZA-Trias Postbus AK Eindhoven

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Zeker. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Zeker Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Zeker. Dit is een combinatiepolis. Deze

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015

Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Voorwaarden en aanspraken Select Zorg Plan en aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen U heeft

Nadere informatie

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015

Basis Budget. Basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basis Budget Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2015 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons Basis Budget. Dit is een Naturapolis. Dit

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Beter Af Selectief Polis

Beter Af Selectief Polis Beter Af Selectief Polis Voorwaarden en aanspraken Ingangsdatum 1 januari 2014 Basisverzekering en aanvullende verzekeringen De basisverzekering heet bij ons de Beter Af Selectief Polis. Dit is een Naturapolis.

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met:

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen. In samenwerking met: Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen In samenwerking met: 2 Ook in 2015 zijn wij er voor u. Door unieke samenwerking meer dan ooit! In

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015

Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Select Zorg Plan en aanvullende verzekering Juist Voor Jou Avéro Achmea 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit zijn de voorwaarden van uw basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Poliklinisch bevallen bij Rhena

Poliklinisch bevallen bij Rhena Poliklinisch bevallen bij Rhena Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 1130 Inleiding De verloskundige zorg in ons land is uniek in de wereld. De zorg rond de zwangerschap en bevalling wordt door

Nadere informatie

Inhoud Error! Bookmark not defined.

Inhoud Error! Bookmark not defined. Inhoud Inhoud... 1 Contact... 2 Administratiekantoor... 2 Zorgcoördinator... 2 Gefeliciteerd!... 3 Intake gesprek... 3 LIP... 3 Afspraken... 3 Voorbereiding... 4 Groeiboekje... 4 Arbo-wet; Bedverhogers...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie