Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Goed geregeld bij Univé"

Transcriptie

1 Zwangerschap, en kraamzorg Goed geregeld bij Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen

2 Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap! Nu begint een bijzondere tijd waarin veel gebeurt. In deze brochure leest u over de zwangerschap, en kraamzorg. U krijgt informatie over wat u de komende tijd moet regelen en hoe Univé u hierbij kan helpen. Wat leest u in deze brochure? Ook hebben wij voor u op een rijtje gezet welke kosten u vergoed kunt krijgen. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat er in uw basisverzekering staat en welke aanvullende verzekering u bij Univé heeft afgesloten. Deze informatie kunt u vinden op uw polisblad. Inleiding 3 Verloskundige zorg 4 Counseling 4 Prenatale screening 4 Kraampakket en cursussen 6 Bevalling 7 Thuis 7 Bevalling in Kraamzorghotel of geboortecentrum 7 Poliklinische 8 Klinische 8 Kraamzorg 9 Tijdens en na de kraamperiode 10 Bijschrijven kind 10 Gehoortest en hielprik 10 Extra zorg 11 Nazorg moeder en pasgeborene 11 Lactatiekundig consult 11 Vergoeding bij adoptie 11 Elektrische borstkolf 11 Geboortetens 11 Luxe kraamzorg 11 Preventie 12 Eigen risico 13 Vergoedingenoverzicht 14 Contactinformatie 16 Belangrijk Vraag kraamzorg aan ten minste vijf maanden vóór de sdatum. Dan weet u zeker dat uw aanvraag op tijd wordt verwerkt. U kunt zich aanmelden door op werkdagen telefonisch contact op te nemen met Univé Kraamzorg: (gratis). Aanmelden kan ook via onze website 2

3 Verloskundige zorg Verloskundige zorg is zorg die verlos- Prenatale screening Twintig-weken echo: afwijkingen te ontdekken. Maar het kundigen bieden. Onder verloskundige Combinatietest: Deze echo heet ook wel structureel onderzoek geeft geen garantie voor een zorg valt ook: Met deze test wordt onderzocht of er een echoscopisch onderzoek (SEO; tweede gezond kind. Niet alle aandoeningen zijn het gebruik van de verloskamer als verhoogd risico is dat uw ongeboren kindje trimester). Dit onderzoek wordt gedaan te zien op de echo. de in een ziekenhuis het Downsyndroom heeft. De test bestaat tussen de 18e en 22e week van uw plaatsvindt; uit twee onderdelen: een bloed onderzoek zwangerschap. Met de twintig-weken de counseling voor alle zwangere tussen de 9e en 14e week van uw zwanger echo wordt onderzocht of er eventueel vrouwen en de twintig-weken echo schap en een nekplooimeting (NT-meting). kans bestaat op een open ruggetje en (SEO); Deze meting wordt gedaan via een echo andere afwijkingen bij uw ongeboren de combinatietest (nekplooimeting tussen de 11e en 14e week van uw zwanger kindje. Bij deze echo wordt gekeken naar en serumtest) voor zwangeren van schap. Met de gecombineerde uitslagen de ontwikkeling van de organen van het 36 jaar en ouder of voor zwangeren van de test, de leeftijd van de moeder en de kind. Ook wordt onderzocht of uw kindje met een medische indicatie. precieze duur van de zwangerschap wordt goed groeit en of er voldoende vrucht- De hier omschreven zorg is opgenomen bepaald hoe hoog de kans is dat uw kindje water is. Dit is een redelijk betrouwbare in uw basisverzekering van Univé. Voor het Downsyndroom heeft. methode om ernstige aangeboren de hoogte van de vergoeding kijkt u op pagina 14. Counseling Bent u zwanger en denkt u erover om een prenatale screening naar aangeboren afwijkingen te laten doen? Dan praat u in de meeste gevallen eerst uitgebreid met uw huisarts, verloskundige of medisch specialist. Tijdens dit gesprek ontvangt u ook informatie over wat de prenatale screening precies inhoudt. Dit gesprek wordt ook wel de counseling genoemd. Na dit gesprek kunt u goed beslissen of u deze screening wilt. Het gaat dan met name om de combinatietest en de twintigweken echo. 4

4 Kraampakket en cursussen Bevalling Kraampakket Bij een thuis of een in een kraamzorghotel of geboortecentrum hebt u een kraampakket nodig. Met een juiste aanvullende verzekering krijgt u van Univé het uitgebreide Univé kraampakket. Hierin zitten alle medische artikelen die u nodig hebt bij een thuis en de eerste dagen daarna (matrasbeschermer, verbandmiddelen, navelstrengklem en dergelijke). De inhoud van het kraampakket kunt u bekijken op de website. Ook zorgt Univé voor een klein cadeautje. Het kraampakket is in overleg met verloskundigen samengesteld. U kunt het Univé kraampakket aanvragen, tegelijk met het regelen van uw kraamzorg, via U kunt ook op werkdagen bellen met Univé Kraamzorg: (gratis). Cursussen Rondom uw zwangerschap kunt u meedoen aan cursussen die u voorbereiden op de en het ouderschap. Bent u voldoende aanvullend verzekerd? Dan kunt u de kosten voor deze cursussen (deels) vergoed krijgen. Deze cursussen moeten dan wel gegeven worden door een kraamcentrum of een thuiszorgorganisatie. Univé Gezondheidslijn Tijdens de zwangerschap is uw gezondheid extra belangrijk. De verpleegkundigen van de gezondheidslijn van Univé geven uitgebreide informatie en advies. Zo blijft u in deze leuke periode zo gezond en fit mogelijk. De lijn is 24 uur per dag bereikbaar via (072) Wanneer u gaat bevallen zijn er vier mogelijkheden: een thuis; een in een kraamzorghotel of geboortecentrum; een poliklinische ofwel 24-uurs ; een klinische ofwel ziekenhuis. Thuis Wordt een thuis geleid door een verloskundige of huisarts die een overeenkomst heeft met Univé? Dan worden de kosten van deze thuis door Univé vergoed. Bevalling in een kraamzorghotel of geboortecentrum Kraamzorghotels of geboortecentra vervangen in veel regio s de gelegenheid van een thuis. Deze mogelijkheid is speciaal bedoeld voor vrouwen die een ongecompliceerde verwachten en kiezen voor de rust en zorg van een kraamzorghotel of geboortecentrum. Een geboortecentrum ligt meestal naast of in het ziekenhuis. Ontstaat er tijdens de toch een medische indicatie, dan kunt u snel geholpen worden door de gynaecoloog van het ziekenhuis. De aanstaande moeder spreekt met haar verloskundige af om in het kraamzorghotel of geboortecentrum te bevallen. De vergoeding voor de verloskundige zorg in het kraamzorghotel of geboortecentrum is gelijk aan die van een thuis. Bij kraamzorghotels of geboortecentra moet wel een eigen bijdrage betaald worden voor de verloskamer. Deze bijdrage is meestal vergelijkbaar met de eigen bijdrage van een poliklinische. U kunt van te voren bij het betreffende kraamzorghotel of geboortecentrum navragen wat is. De eigen bijdrage wordt, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, vergoed. 6

5 Kraamzorg Poliklinische zonder medische Poliklinische met medische Kraamzorg is zorg die nodig is om moeder Uren kraamzorg indicatie indicatie en kind een goede start te geven. De Voor alle kraamcentra en alle verzeke Als u niet thuis of in een kraamzorghotel Het kan medisch noodzakelijk zijn dat u kraamverzorgende helpt bij de verzorging raars geldt een Landelijk Indicatieprotocol of geboortecentrum wilt of kunt bevallen, poliklinisch bevalt. De wordt dan van moeder en kind, geeft instructies, Kraamzorg. Dit is een handleiding waar dan kunt u gebruik maken van de verlos geleid door een gynaecoloog. In dat geval advies en voorlichting. De kraamverzor mee in het hele land op dezelfde manier kamer van een ziekenhuis. U kiest dan vergoedt Univé alle kosten. U hoeft dan gende zorgt voor goede hygiëne en een wordt bepaald hoeveel uur kraamzorg voor de poliklinische - ofwel geen eigen bijdrage te betalen. Ook even aantal huishoudelijke taken. nodig is. Op deze manier krijgt iedereen 24-uurs- zonder medische tuele nazorg na ontslag uit het ziekenhuis, kraamzorg op maat. noodzaak. U wordt begeleid door uw ver wordt door Univé vergoed. Er zijn drie mogelijkheden voor loskundige of huisarts. De poliklinische kraamzorg: Op drie momenten wordt beoordeeld hoe zonder medische noodzaak Klinische kraamzorg thuis; veel uur kraamzorg er in uw situatie nodig wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de Voor de klinische (meerdaagse kraamzorg in een kraamzorghotel is. Het eerste indicatiemoment is rondom basisverzekering. De resterende kosten opname) bij een medische noodzaak of geboortecentrum; de 7e zwangerschapsmaand. U hebt dan worden, afhankelijk van uw aanvullende hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. kraamzorg in een ziekenhuis. contact met een deskundige van het verzekering, al dan niet gedeeltelijk of De kosten worden vergoed. kraamcentrum. Er wordt dan vastgesteld geheel vergoed. Kraamzorg wordt over het algemeen thuis hoeveel uur hulp u nodig hebt in uw gegeven. In een aantal regio s in gezinssituatie. Nederland kunt u gebruik maken van een kraamzorghotel of geboortecentrum Omdat niet alles vóór de bekend waarmee Univé afspraken heeft gemaakt. is, zijn er nog twee momenten waarop De kraamzorg in een wordt bekeken welke zorg geboden moet kraamzorghotel of geboortecentrum is worden: gelijk aan die van kraamzorg thuis. op de dag van de ; op de 3e of 4e dag na de. Voor kraamzorg thuis en kraamzorg in Dit gebeurt door uw verloskundige (of een kraamzorghotel wordt een wettelijke huisarts) samen met uw eigen bijdrage gerekend. De eigen bij kraamverzorgende. drage kraamzorg wordt afhankelijk van uw aanvullende verzekering eventueel geheel of gedeeltelijk vergoed. 8

6 Tijdens en na de kraamperiode Extra zorg Bijschrijven kind Gehoortest en hielprik In een aantal aanvullende verzekeringen meldt uw adoptiekindje aan bij Univé, dan Wanneer uw kindje is geboren, kunt u Enkele dagen na de krijgt uw zijn extra vergoedingen opgenomen. Voor krijgt u een uitkering. Dit bedrag kunt u uw kindje meteen bij ons aanmelden baby een gehoortest en de zogenaamde meer informatie over de vergoedingen, besteden aan de medisch noodzakelijke voor bijschrijving op uw zorgpolis. hielprik. Met de hielprik kunnen verschil kunt u het vergoedingenoverzicht, onze keuring van uw kindje of u kunt er kraam Dit kan eenvoudig via de website lende aandoeningen worden opgespoord. website of de verzekeringsvoorwaarden zorg mee inkopen. Zo wordt onderzocht of uw kindje lijdt aan bekijken. Het gaat om de volgende Natuurlijk kunt u de geboorte van uw een ziekte die snel moet worden behan vergoedingen: Elektrische borstkolf kindje(s) ook telefonisch doorgeven via deld. De gehoortest en de hielprik worden Het kan zijn dat uw baby ziek is en in het onze Klantenservice: (072) vergoed vanuit de AWBZ. Nazorg moeder en pasgeborene ziekenhuis is opgenomen. U hebt tijdens Het kan zijn dat u en/of uw baby direct en na de ziekenhuisopname eventueel na de een aantal dagen in het recht op gedeeltelijke de ziekenhuis moet(en) blijven. Misschien huurkosten van een elektrische borstkolf. zijn er dan bij ontslag uit het ziekenhuis, Dit hangt af van uw aanvullende geen kraamzorguren meer over zijn. In verzekering. dat geval kan er een aanvraag worden gedaan voor een aantal uren nazorg. Geboortetens Deze aanvraag kan het kraamcentrum Ziet u erg op tegen de pijn van de weeën? doen bij Univé Kraamzorg, telefoon De geboortetens is een apparaatje dat de (gratis). Univé Kraamzorg pijn met prikkels verlicht op een vriende bepaalt dan het aantal uren uitgestelde lijke manier zonder medicijnen. kraamzorg. Luxe kraamzorg Lactatiekundig consult Wanneer u bent bevallen krijgt u kraam Univé vindt het geven van borstvoeding zorg op maat. Vindt u het fijn om toch nog belangrijk. Als het geven van borstvoeding wat extra ondersteuning te krijgen over bij u problemen oplevert, dan kunt u verzorging en omgang met uw kindje, dan advies vragen aan een lactatiedeskundige. kunt u afhankelijk van uw aanvullende Univé kan deze kosten eventueel (gedeel verzekering extra uren kraamzorg telijk) vergoeden. vergoed krijgen. Uw kraamverzorgende kan dan bijvoorbeeld ook zorgen voor Vergoeding bij adoptie de opvang van de andere aanwezige Als u een kindje heeft geadopteerd en u kinderen, opvang van bezoek, verzorging 10

7 Eigen Risico gezinswas en (voor)bereiding van de warme maaltijd. De luxe kraamzorg kunt u op verschillende momenten krijgen: - als aanvulling op de reguliere kraamzorgperiode; - na de reguliere kraamzorgperiode; - na ontslag uit het ziekenhuis van de moeder en/of het kind. Preventie In het budget preventie zijn onder andere cursussen, de gezondheidstest, de gewichtsconsulent, incontinentiebegeleiding en vaccinaties in verband met vakanties opgenomen. U kunt dit budget naar eigen inzicht besteden en bijvoorbeeld gebruiken voor cursussen gericht op de periode rondom de zwangerschap. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden voor de vergoedingen. Iedereen die 18 jaar en ouder is, heeft een wettelijk verplicht eigen risico van 165,-. Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u ook vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het eigen risico is niet van toepassing op verloskundige hulp en kraamzorg. Het eigen risico geldt bijvoorbeeld wel voor geneesmiddelen, bloedonderzoek, vlokkentest en ziekenvervoer. Een overzicht van alle kosten die niet meetellen voor het eigen risico vindt u op Deze informatie staat ook in de verzekeringsvoorwaarden. 12

8 Leeswijzer Vergoedingenoverzicht zorgverzekeringen Basisverzekering Extra Zorg Polis Goed Extra Zorg Polis Beter Extra Zorg Polis Best Univé Gezin Pakket Dit vergoedingenoverzicht geeft u meer informatie over de vergoedingen van de basisverzekering van Univé én de Univé aanvullende verzekeringen. Bijkomende voorwaarden, zoals machtigingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgverleners zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Wij raden u aan om eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen, vóórdat u bepaalde zorg nodig hebt. U kunt deze voorwaarden vinden op of telefonisch opvragen via telefoonnummer (072) Bij de Univé Zorg Geregeld polis hebt u recht op goede zorg. Als u gebruik maakt van zorgverleners waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan worden de zorgkosten vergoed tot ten hoogste de tarieven zoals genoemd in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders Univé Als er geen inkooptarieven zijn vastgesteld, worden de kosten vergoed tot ten hoogste 80% van de wettelijke tarieven. Bij de Univé Zorg Vrij polis hebt u recht op de kosten tot maximaal de tarieven die in Nederland gelden. Bevalling en kraamzorg Bevalling geboortetens thuis of in een kraamzorghotel/ geboortecentrum * (poli)klinische zonder medische noodzaak (poli)klinische met medische noodzaak Kraamzorg ** kraamzorg thuis of in een kraamzorghotel kraamzorg in het ziekenhuis i.v.m. een zonder medische noodzaak kraamzorg in het ziekenhuis i.v.m. een met medische noodzaak nazorg moeder en pasgeborene (op indicatie) 190,- per dag ( 221,- minus 31,- voor de eigen bijdrage kraamzorg in ziekenhuis) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 3,90 per uur) ten hoogste 10 dagen (er geldt een eigen bijdrage van 15,50 per dag voor zowel moeder als kind) 125,- 125,- 6 uur verdeeld over 2 dagen het meerdere dat door het ziekenhuis in rekening wordt gebracht: e e 12 uur verdeeld over 4 dagen 80,- eenmalig het meerdere dat door het ziekenhuis in rekening wordt gebracht: e e zie luxe kraamzorg 15 uur luxe kraamzorg kraampakket adoptievergoeding Borstvoeding lactatiekundig consult *** huur elektrische borstkolf tijdens en na opname zieke baby 50,- per 110,- per 75,- per 110,- per 300,- per adoptiekind 100,- per 110,- per * Bij enkele kraamzorghotels of geboortecentra betaalt u een eigen bijdrage voor de verloskamer. Deze eigen bijdrage is vergelijkbaar met voor een poliklinische. U kunt van te voren bij het betreffende kraamzorghotel of geboortecentrum navragen wat is. ** Het kraamcentrum stelt volgens het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg vast hoeveel uren kraamzorg noodzakelijk zijn. Bij een voorspoedige kunt u rekenen op een basisomvang van 49 uur kraamzorg (als u borstvoeding geeft). Bij complicaties tijdens of na de, kunt u rekenen op het aantal uren kraamzorg die in de nieuwe situatie noodzakelijk is. Het wettelijk minimum is 24 uur. Als u een Gezin Pakket heeft afgesloten ontvangt u maximaal 15 uur extra kraamzorg als aanvulling op het aantal geïndiceerde uren vanuit de basisverzekering. *** Alleen vergoeding lactatiekundig consult na verwijzing volgens het Verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige NVL. Preventie Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten: Gezond leven cursussen gericht op de periode rondom de zwangerschap EHBO-cursus reanimatiecursus gezondheidstest gewichtsconsulent Advies en begeleiding Sport Medisch Advies incontinentiebegeleiding (alleen gecontracteerd) Vaccinaties griepvaccinatie preventieve vaccinaties en geneesmiddelen in verband met vakantie 200,- per jaar 400,- per jaar 500,- per jaar 400,- per jaar 14

9 Hebt u nog vragen over of kraamzorg? Internet Univé Kraamzorg (gratis) Univé Gezondheidslijn (072) Aanmelden van uw kindje kan op verschillende manieren: Via Via het algemene nummer van de Klantenservice: (072) Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Univé vindt het belangrijk u goed en helder te informeren over zijn verzekeringen. Het keurmerk Gewone Taal wordt toegekend aan informatieve teksten die voldoen aan de criteria van Stichting Makkelijk Lezen. Dit betekent dat de brochure goed leesbaar is voor iedereen met leesproblemen /10 Postadres Univé-VGZ-IZA-Trias Postbus AK Eindhoven

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2013 Overige vergoedingen Bevalling en kraamzorg, Uitgestelde kraamzorg Eigen risico Bevallingsuitkering Het kan helaas voorkomen dat u en/of uw Per 1 januari 2013 geldt op de basisverzekering Hebt u een

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Univé is hoofdsponsor van sc Heerenveen en de Skate Bond Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2017 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland =

Bianca Tuinder. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2013 Bianca Tuinder Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en Kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015

Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap!

Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010. Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en Kraamzorg 2010 Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014

Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg 2014 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd geniet, wilt u uiteraard goed

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2017

Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg 2017 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg 2016

Verloskundige zorg en kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg 2016 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage

Aanvullende Verzekering. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Beperkt, Uitgebreid en Plus Aanvullende verzekeringen Tand Goed, Tand Beter en Tand Best Aanvullende verzekeringen Jong, Gezin en Vitaal Raadpleeg uw zorgpolis

Nadere informatie

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage

VGZ Aanvullend Goed. volledig volledig volledig. bijdrage. bijdrage Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg

Nadere informatie

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom

Er zijn twee onderzoeken mogelijk: 1. Met de combinatietest wordt onderzocht of er een verhoogde kans bestaat dat uw ongeboren kind Downsyndroom Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naardownsyndroomen lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek naar Downsyndroom 2.2 Onderzoek

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket MIX Aanvullende Wij vergoeden de kosten tot maximaal

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2015 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek

Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek GYNAECOLOGIE Zwanger in Laurentius Polikliniek gynaecologie en echoscopie/prenataal onderzoek U bent zwanger en heeft voor begeleiding gedurende deze zwangerschapsperiode voor het Laurentius ziekenhuis

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2014 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2014 Goed, Beter, Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aan de hieronder genoemde en kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix

Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende verzekeringen Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende verzekering Mix Dekkingsoverzicht 2013 Aanvullende en Jong, Fit & Vrij, Gezin en Vitaal Aanvullende Mix Raadpleeg uw zorgpolis welke van onderstaande pakketten voor u van toepassing zijn. Inlichtingen te verkrijgen via

Nadere informatie

Zwanger worden, zwangerschap en geboorte Welke keuzes heeft u?

Zwanger worden, zwangerschap en geboorte Welke keuzes heeft u? Zwanger worden, zwangerschap en geboorte Welke keuzes heeft u? Informatie en inzicht in verschillen tussen verloskundigen, kraamzorg-praktijken en ziekenhuizen. Uw persoonlijke zorgbemiddelaar draagt keuze

Nadere informatie

Echocentrum Slingeland

Echocentrum Slingeland Gynaecologie / Verloskunde Echocentrum Slingeland i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U kunt bij het Echocentrum van het Slingeland Ziekenhuis terecht voor diverse echo's tijdens uw zwangerschap.

Nadere informatie

Prenatale screening Down

Prenatale screening Down Gynaecologie / Verloskunde Prenatale screening Down algemene informatie Inhoud Wat leest u in deze brochure? Onderzoek naar Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Onderzoek naar Downsyndroom Wat is Downsyndroom?

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u?

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u? Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u? Informatie over de keuzes rondom zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen Uw persoonlijke zorgcoach helpt u bij uw keuze Zwangerschap,

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Fit & Vrij Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket

Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Jong Pakket, VGZ Fit & Vrij Pakket, VGZ Gezin Pakket en VGZ Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom...

Onderzoek naar de gezondheid van je kindje... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest Down-, edwards-, patausyndroom... Contents Onderzoek naar de gezondheid van je kindje.... 2 Er zijn vijf soortem prenatale testen:... 2 Combinatietest... 2 Down-, edwards-, patausyndroom... 2 Uitslag... 2... 3 Betrouwbaarheid... 3... 3

Nadere informatie

Speciale zorg voor elke aanstaande moeder, als je meer en beter wilt

Speciale zorg voor elke aanstaande moeder, als je meer en beter wilt Speciale zorg voor elke aanstaande moeder, als je meer en beter wilt Onze kraamspecialisten leveren naast basis kraamzorg extra zorg Kraamzorg op geheel Eigen Wijze! Zwanger? Je bent zwanger en gaat een

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Definitieve versie 13-3-2007 1 INHOUD 1. Wat leest u in deze brochure? 2. Onderzoek naar Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen 2.1 Onderzoek

Nadere informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen. Algemene informatie

Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen. Algemene informatie Prenatale screening op Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Algemene informatie Inhoud Wat leest u in deze brochure? Onderzoek naar Downsyndroom en lichamelijke afwijkingen Onderzoek naar Downsyndroom

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid

Vergoedingenoverzicht 2017 Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Vitaal Uitgebreid 2017,, Gezin, Wij en de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden de kosten tot maximaal de in Nederland

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u? Als u zwanger wilt worden of al zwanger bent, komen er veel vragen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar.

Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Zwangerschap en geboorte 2015 Informatie over zwangerschap, bevalling, kraamzorg en vergoedingen 70450/201412

Nadere informatie

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket

Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Aanvullende verzekeringen 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering

IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie. Wijzigingen in uw zorgverzekering IAK Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Wijzigingen in uw zorgverzekering Altijd passend verzekerd Het is vanzelfsprekend dat u zich voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom bieden wij u passende

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo

Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde De 20-weken echo Prenatale diagnostiek Obstetrie & Gynaecologie Verloskunde Inleiding In deze folder leest u meer over de 20-weken echo. De informatie is bedoeld voor

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Voor De Allerkleinste

Voor De Allerkleinste Voor De Allerkleinste Van harte gefeliciteerd... Je bent in verwachting! Met dit leuke nieuws komen er ook vragen. Wat moet ik allemaal regelen? Wil ik thuis bevallen of in het ziekenhuis? En hoe zit dat

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen. Dekkingsoverzicht 2016 VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter, VGZ Aanvullend Best Jong Pakket, Gezin Pakket, Vitaal Pakket Tand Goed, Tand Beter, Tand Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap

Combinatietest. Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Combinatietest Echo en bloedonderzoek bij 11-14 weken zwangerschap Aangeboren aandoeningen komen relatief weinig voor: 96 van de 100 zwangerschappen eindigen in de geboorte van een volkomen gezond kind.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Met handig vergoedingenoverzicht inclusief PreventCarePlus Agis helpt u met zorg Bespaar met de naturapolis Zorg dichtbij is wel zo prettig Als u zorg nodig heeft, wilt u het liefst in een vertrouwde omgeving

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016

VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 VERGOEDINGENOVERZICHT Turien & Co. Gemeentepakket 2016 Voor de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill TURIEN & CO. VGZ ZORGVERZEKERING Turien & Co. Gemeentepakket 2016 ALTERNATIEVE ZORG

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2013 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018

Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN IN 2018 Dit verandert er in je zorgverzekering in 2018 In 2018 verandert er weer het een en ander in je zorgverzekering. Het eigen risico blijft hetzelfde 385. Er veranderen wel een aantal voorwaarden en vergoedingen.

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70450/2013-11

Zwangerschap en geboorte 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70450/2013-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2014. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Zwangerschap en geboorte 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 70450/2013-11 2 Inhoudsopgave Zwangerschap en geboorte

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest

Maatschap Gynaecologie. Nekplooimeting en serumtest Maatschap Gynaecologie Nekplooimeting en serumtest Datum en tijd U wordt (dag) (datum) om uur verwacht. Plaats Op de dag van de afspraak meldt u zich op de polikliniek Verloskunde/Gynaecologie. Volgt u

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo

Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Echo onderzoek tijdens de zwangerschap De termijnecho, combinatietest en de 20 weken echo Elke zwangere in Almere mag gebruik maken van 2 echo-onderzoeken: een termijnecho in het begin van de zwangerschap

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VERGOEDINGENOVERZICHT INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 VERGOEDINGENOVERZICHT EXPATRIATE HEALTH INSURANCE Hieronder ziet u een overzicht van de vergoedingen en aanspraken van onze

Nadere informatie

Pakketvergelijker 2012

Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker 2012 Pakketvergelijker Brons, Zilver en Goud Geldig vanaf 1 januari 2012 Zorgverzekering en de Aanvullende Verzekeringen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en geboorte 2014 2 Wat er geregeld

Nadere informatie

zorgwi 2015/2016 jzer

zorgwi 2015/2016 jzer zorgwijzer 2015/2016 1 2 Voorwoord Goede zorg is belangrijk. Wij denken hierover graag met u mee, want het kan soms best lastig zijn om een keuze te maken. Wij zetten de mogelijkheden en verschillen voor

Nadere informatie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Nekplooimeting. gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Nekplooimeting gecombineerd met vroege bloedtest in de zwangerschap mogelijk tot 13 6/7 weken zwangerschapsduur Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort Deze folder geeft informatie over de echoscopische

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best

Vergoedingenoverzicht 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best 2018 Aanvullende verzekeringen VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen wettelijke tarieven gelden voor de betreffende

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen AZVZ Vergoedingenoverzicht Dit overzicht is een globale weergave van de vergoedingen in de en Aanvullende verzekeringen van Zorg en Zekerheid/AZVZ. Per zorgvorm

Nadere informatie

ZoRg goed geregeld voor jou

ZoRg goed geregeld voor jou 100% www.takecarenow.nl ZoRg goed geregeld voor jou vergoedingenoverzicht a.013vo75.10.1.indd 3 13-10-09 09:40 Takecarenow! in 2010 Je basisverzekering De TakeCareNow! Internet Basispolis is een naturaverzekering.

Nadere informatie

De juiste koers als u zorg nodig hebt

De juiste koers als u zorg nodig hebt De juiste koers als u zorg nodig hebt Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering De juiste koers als u zorg nodig hebt 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2016 3 Wat verzekeren we?

Nadere informatie

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. 2017 Aanvullend Goed, Aanvullend Beter en Aanvullend Best Jong Uitgebreid, Single/Duo Uitgebreid, Gezin Uitgebreid, Wij vergoeden de kosten tot maximaal de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als

Nadere informatie

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure Basis- en aanvullende (tandheelkundige) zorgverzekeringen Speciaal voor Monuta 70457-A/2014-11

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2018

Dit verandert er voor u in 2018 Dit verandert er voor u in 2018 Ook in 2018 wijzigen er zaken in uw zorgverzekering; er komen vergoedingen bij, vallen vergoedingen af of de inhoud wijzigt. In dit document vindt u alle wijzigingen op

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2014

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2014 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2014 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

Een wereld van verschil in kraamzorg

Een wereld van verschil in kraamzorg Een wereld van verschil in kraamzorg Inhoud Colofon Wereld Wonder Postbus 9 2260 AA Leidschendam T 070-305 2040 F 070-305 2048 E kraamzorg@wereldwonder.nl I www.wereldwonder.nl Voor het bezoekadres zie

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er voor u in 2018? De 7 belangrijkste wijzigingen Wat verandert er voor u in 2018? Elk jaar wijzigen er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast wijzigen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen.

Nadere informatie

Zwanger zijn en bevallen

Zwanger zijn en bevallen Zwanger zijn en bevallen PRAKTISCHE TIPS IN GEWONE TAAL MARJA VAN DEURSEN & WILMA VAN OS 6 ZWANGER ZIJN EN BEVALLEN Inleiding Gefeliciteerd. Je bent zwanger! Het is fi jn om zwanger te zijn. Maar je hebt

Nadere informatie

Handige tips en weetjes. Waar moet ik aan denken? Groene Kruis Kraamzorg. Speciaal voor jou, persoonlijk en op maat. Vertrouwd vanaf het begin.

Handige tips en weetjes. Waar moet ik aan denken? Groene Kruis Kraamzorg. Speciaal voor jou, persoonlijk en op maat. Vertrouwd vanaf het begin. Handige tips en weetjes. Waar moet ik aan denken? Groene Kruis Speciaal voor jou, persoonlijk en op maat. Vertrouwd vanaf het begin. Inhoudsopgave In dit boekje vind je alle informatie over onze kraamzorg.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde

Afdelingsgebonden informatie Verpleegafdeling VED2 / afdeling Verloskunde Afdelingsgebonden informatie / afdeling Verloskunde Welkom Welkom op de afdeling Verloskunde (VED2) van het academisch ziekenhuis Maastricht (azm). Deze informatie is specifi ek voor deze verpleegafdeling.

Nadere informatie

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars

Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars Bijlage: Gestelde vragen bij Kwaliteitsonderzoek telefonische informatie zorgverzekeraars 1 Vergoeding van zorg Strekking van de vraag: Wordt de beugel van een 12-jarig kind vergoed? Strekking van het

Nadere informatie

SIZ Budget Overgangsregeling 2014

SIZ Budget Overgangsregeling 2014 SIZ Budget Overgangsregeling 2014 Overgangsregeling SIZ Budget 2014 Voor wie is de Overgangsregeling SIZ Budget 2014? U kunt aanspraak maken op de Overgangsregeling SIZ Budget 2014 als u op 31 december

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede)

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Deze folder is bedoeld voor mensen die samen met hun partner een kind willen krijgen

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen z U bent ongeveer twaalf weken zwanger en bent voor de eerste keer voor controle

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie