Voorwoord & Disclaimer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord & Disclaimer"

Transcriptie

1

2 Voorwoord & Disclaimer Dit document is de deelnemershandleiding voor de managementsimulatie: ProSim Advanced. De handleiding is zeer compact opgebouwd en bestaat uit een beknopte uitleg van de diverse spelelementen. Voor alle overige vragen kunt u zich wenden tot de spelleiding of de helpdesk van Bedrijfssimulaties.nl op Internet: Den Haag, 18 februari 2009 Toonaangevend S(t)imulerend You tell me I forget You show me I remember You involve me I understand (Confucius) Den Haag, februari Versie Auteurs: Drs. Menno M. Thijssen & Drs. Patrick Bouwens Copyright Bedrijfssimulaties.nl /.be Contactformulier: Alle rechten voorbehouden, spel & taalfouten onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de auteurs worden gedupliceerd. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Hoofdstuk 1: ProSim Advanced Spelsituatie Beoordeling binnen de simulatie Speelvolgorde en tijdprocedures Inloggen en ingelogd zijn Startstramien en ruiken aan het spel Het doel van ProSim Advanced Hoofdstuk 2: Hoofdnavigatie van de simulatie Hoofdstuk 3: Profiel Inloggegevens Producten Spelers Bedrijfsprofiel Hoofdstuk 4: Communicatie Nieuwsberichten Privé-berichten Persberichten Marketingcampagnes Rondetijden Assortiment Hoofdstuk 5: Strategie Balanced Score Card (optioneel) Doelstellingen Overige strategie modules Hoofdstuk 6: Beslissingen, de kern van ProSim Advanced Marketing Inkoop Distributie (optioneel) HRM (optioneel) R&D (optioneel) Financieel Aflossen Kortlopende schuld Marktonderzoek Algemeen (optioneel) Invoertips Hoofdstuk 7: Resultaten De Balans (optioneel) De resultatenrekening (optioneel)

4 7.3 Toelichtingen Kasstroomoverzicht (indirecte methode) (optioneel) Kasstroomoverzicht (directe methode) (optioneel) Voorraad Marktonderzoek Marktaandelen Balanced ScoreCard (optioneel) Journaal (optioneel) Afdrukken Hoofdstuk 8: Ranglijst/ effectenbeurs De effectenbeurs / ranglijst Details Hoofdstuk 9: Kostenoverzicht Bijlage A

5 Hoofdstuk 1: ProSim Advanced 1.1 Spelsituatie De huidige ondernemingsmarkt kenmerkt zich door dynamische elementen in marketing en steeds veranderende regelgeving voor verslaglegging. Aan tafel met een aantal collega s of misschien wel met onbekenden, is het de bedoeling dat er een handelsonderneming geëxploiteerd wordt. Elke onderneming begint met vier dezelfde producten: - voetbal - hockeystick - tennisracket - coureurshelm Alle ondernemingen manoeuvreren zich tussen de diverse prestatienormen op zowel financieel-, markt- als sociaal gebied. Het is de bedoeling om in een fictief land de best presterende handel te worden door de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. Bovendien worden de teams tijdens het spel geconfronteerd met onverwachte events. Dit zijn gebeurtenissen in de markt, die direct of indirect de bedrijfsvoering beïnvloeden. Alle events worden bekendgemaakt via het communicatiesysteem, bijvoorbeeld in de vorm van een krantenartikel. De events dagen de teams uit om adequaat op marktontwikkelingen in te spelen. Het creëren van een gezonde en competitieve teamgeest is essentieel binnen ProSim Advanced. Het functioneel correct opereren in een team is veelal gebaseerd op een duidelijke afbakening van taken per directielid. Het is verstandig om direct aan het begin van de game af te spreken wie welke directierol op zich neemt, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen bijvoorbeeld een financieel directeur, een personeelsmanager en een algemeen voorzitter. Probeer hierbij eens van het dagelijkse vakgebied af te wijken. Met het zojuist gevormde team wordt de leiding van een reeds bestaande sportartikelenhandel overgenomen. Hierdoor dienen teams geen rekening te houden met opstartkosten, moeilijke kredietgesprekken bij de bank en productietechnische kinderziekten. De onderneming is twee perioden (jaren) geleden opgericht en de startproblemen zijn grotendeels overwonnen. Het nieuwe directieteam kenmerkt zich door een eigen wil en een nieuwe kijk op de handelsmarkt. Met het team dienen beslissingen genomen te worden op het gebied van onder andere: inkoop, R&D, marketing, financiering en personeelsbeleid. Er wordt daarbij geconcurreerd tegen 2 tot 8 andere bedrijven op de markt. Teams kunnen ervoor kiezen om beslissingen te nemen die in de lijn liggen van de beslissingen van het oude 5

6 management (de managers van de reeds gespeelde 2 ronden), ze kunnen er ook voor kiezen om een geheel andere koers te varen. Er kunnen meerdere landen zijn waar 3 tot 8 handelsondernemingen actief zijn. Wees er wel op bedacht dat men alleen binnen het eigen land concurreert. De markten zijn dus gesloten. Elk land wordt (binnen 1 spelsessie) aan de hand van dezelfde rekenvariabelen & randvoorwaarden doorgerekend. De teams worden elke ronde beoordeeld op diverse criteria (zie 1.2). Na de rondeberekening wordt het resultaat van de teams weergegeven op de ranglijst in de vorm van een effectenbeurs (zie hoofdstuk 8). Houd er rekening mee dat de simulatie teams tegen elkaar uitspeelt en dat alle resultaten een gevolg zijn van de marktwerking. Er is dus GEEN vast correct pad binnen ProSim Advanced te vinden is. Om de directieleden op weg te helpen, worden in deze handleiding de diverse spelopties en beslissingen kort toegelicht. Raadpleeg voor meer informatie de spelleiding. 1.2 Beoordeling binnen de simulatie De score, berekend door het spel wordt weergegeven in de effectenbeurs en in de specifieke resultaatgegevens per ronde. Deze ranglijst wordt bepaald aan de hand van verscheidene criteria, die zijn onderverdeeld in 4 deelgebieden, te weten: - het interne perspectief - het klantperspectief - het financiële perspectief - het leer- en groeiperspectief Het is de bedoeling om als team zelf af te tasten welke beslissingen en succesfactoren voor een hoge score op de ranglijst van belang zijn. In het resultatenoverzicht per ronde kun je enkele factoren bekijken. Naast de speltechnische criteria kan er door de begeleider ook worden beoordeeld op: - teamgeest - samenwerking - het resultaat van de extra opdrachten - de mate waarin de doelstellingen zijn behaald Streef op al deze punten de concurrentie voorbij en wordt de winnaar van ProSim Advanced! 6

7 1.3 Speelvolgorde en tijdprocedures 1. Inschrijving Voordat het spel start, dient elke speler zich eerst als simulatiedeelnemer te registreren; het ingeschreven staan in een team (lees: Sportartikelenhandel) is per individu verplicht. Er zijn vier wijzen van inschrijving. De spelleiding zal kenbaar maken op welke wijze men dient in te schrijven. Buiten het spel Ga naar en klik links in het menu op inschrijven. Vul hier je licentiesleutel en de juiste organisatienaam in. Later ontvangt elk team een inlogcode, waarmee zij toegang krijgt tot het spel. Eventueel moet men zich vervolgens nog inschrijven bij een team. De spelleiding zal toelichting geven. Binnen het spel De spelleiding maakt een teamindeling. Elk team krijgt een inlogcode voor het spel en elke deelnemer ontvangt een persoonlijke licentiesleutel. Ga naar en vul de gegevens onder aanmelden in. Ga vervolgens via profiel naar spelers. Elke deelnemer vult hier zijn licentiesleutel en naam in. Afgekocht In de meeste gevallen zal het spel door de organisatie worden afgekocht. In dat geval kunnen alle deelnemers, al dan niet reeds ingedeeld in teams, zich zonder licentiesleutel inschrijven voor het spel. Elk team krijgt een inlogcode van de spelleiding. Ga naar en vul de gegevens onder aanmelden in. Ga vervolgens via profiel naar spelers. Elke deelnemer vult hier zijn naam in. Geen inschrijving Het is ook mogelijk dat de organisatie een teamindeling maakt en geen inschrijving per deelnemer vereist. Elk team krijgt een inlogcode, waarmee zij zich kan aanmelden voor het spel. De deelnemers hoeven zich nu niet als speler in te schrijven. Men kan direct beginnen met het nemen van beslissingen. 2. Presentatie Inleidende presentatie door begeleider over het speelniveau, de inlogprocedures en facilitaire zaken. 3. Inloggen Uiterlijk op het sluitingsmoment van de inschrijving, of bij aanvang van de managementsimulatie, wordt er door de spelleiding een inlognaam en pincode verstrekt. Vanaf dit moment kan er worden ingelogd op het spel. Inlognamen 7

8 kunnen gedurende het spel NIET veranderd worden, de wachtwoorden wel. Ga naar profiel en wijzig onder inloggegevens het wachtwoord. 4. Instellen bedrijfsnaam, contactadres, doelstellingen en functieverdeling Voordat de simulatie goed gebruikt kan worden, dient deze eerst meer eigen te worden gemaakt. Een van de eerste dingen die opvallen, is dat de onderneming nog geen naam heeft. Er is besloten om de onderneming tijdelijk A, B, C, D, E, F, G of H te noemen totdat een goede naam bedacht is. Verzin nu een naam voor de onderneming. Zie ook hoofdstuk 3. Stel in de eerste of tweede speelronde meetbare doelstellingen op (de spelleiding kan deze gaan toetsen) en maak de functieverdeling van de ingeschreven teamgenoten bekend. Alle ingevoerde gegevens worden gepubliceerd op de effectenbeurs, het betreft hier openbare informatie. - De volgende handelingen dienen elke ronde opnieuw herhaald te worden - 5. Het bekijken van het berichtensysteem (communicatie) In het berichtensysteem kan de spelleiding meldingen plaatsen over tijden en locaties, tevens verschijnen er berichten van vakbonden, aandeelhouders en de toezichthouders. Houd de berichten in de gaten om macro-economische veranderingen, die van invloed zijn op de onderneming, waar te nemen. 6. Het bekijken van de resultaten van eerder doorberekende perioden Er zijn reeds twee rondes gespeeld (startsituatie). Kijk dus eerst naar de resultatenrekening en de balans uit de vorige periode(n) om vervolgens een ondernemingsstrategie te bepalen. Het betreft hier informatie die niet voor andere ondernemingen beschikbaar is, zoals de balans en de verlies- en winstrekening. 7. Het nemen van nieuwe beslissingen Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan hoofdstuk 6. Kijk in de beslisformulieren van vorige rondes voor eerder gemaakte beslissingen (door het oude management). Let wel! Als men geen beslissingen neemt, voert de computer exact de gegevens van de vorige ronde, of een 0, in! Dit kan nare gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat. 8. Het plaatsen van persberichten etc. Gebruik het schrijven van persberichten om andere teams te imponeren en te manipuleren. Kondig bedrijfsmaatregelen aan en beïnvloedt de informatiestromen op een sluwe manier. Alle persberichten zijn openbaar; alle teams, begeleiders en coördinatoren kunnen ze lezen. Let erop dat er aan het plaatsen van persberichten kosten verbonden kunnen zijn. Zorg voor gedegen berichtgeving. Op berichten met te extreem belastende inhoud tegen teams of bevolkingsgroepen wordt censuur toegepast. Zie ook hoofdstuk 4. 8

9 9. Het verwerken van de rondes door de spelleiding Op vastgelegde tijden worden de rondes berekend, bijvoorbeeld elke vrijdag om uur. Alle teams moeten dan uiterlijk uur hun beslissingen voor de volgende ronde hebben ingevoerd. Uiteraard wordt het verwerk- en inlevertijdstip vooraf bekend gemaakt. Na verwerking kan de nieuwe balans, effectenportefeuille en verlies- en winstrekening opgevraagd worden. Op basis van deze gegevens kan men nieuwe beslissingen nemen. Dit zal zich herhalen tot de laatste ronde. Houd er rekening mee dat er een time-out in het spel zit. Wanneer 18 MINUTEN niets in het scherm verandert, raken al de beslissingen zoek. Het is dus noodzaak tijdig beslissingen naar de databaseserver te verzenden. Wanneer de gegevens verzonden zijn, kunnen deze altijd nog gewijzigd worden totdat de begeleider aangeeft dat hij/zij de ronde gaat doorrekenen/verwerken. 1.4 Inloggen en ingelogd zijn Op de website of een intranetlocatie kunnen alle teams inloggen op het spel. Bij het inloggen wordt elk team direct naar een simulatieland doorgelinkt. Om in te loggen, gebruikt men de door de begeleider of spelorganisatie verstrekte inlognaam en het bijbehorende wachtwoord. Met behulp van deze gegevens kan ingelogd worden op het hoofdscherm. Let wel op dat men inlogt bij de goede organisatie! In dit of een hierop lijkend scherm, dienen de inlognaam en pincode ingevoerd te worden. Deze worden voor aanvang van het spel verstrekt. Wanneer de bedrijfsnaam veranderd wordt, blijft de gebruikersnaam hetzelfde. Dus als bedrijf Nederland-A zichzelf TopSportsStuff gaat noemen, blijft de gebruikersnaam wel neda. 9

10 1.5 Startstramien en ruiken aan het spel Het startstramien voor ProSim Advanced is kortweg als volgt: 1. Kick-off presentatie door de spelleiding. 2. Kennis maken met teamgenoten en rondklikken in het simulatiespel. 3. Het invoeren van de bedrijfsgegevens, zoals de naam, eventuele eerste doelstellingen en functieomschrijvingen van de deelnemers. 4. Het doorkijken van de handleiding als naslagwerk. 5. Trachten te ervaren met wat voor soort onderneming men te maken heeft a.d.h.v. producten, personeelsomvang, marktpositie, etc. 6. Het bekijken van de reeds verwerkte ronde 2; beslissingen en resultaten naast elkaar leggen. 7. Het invoeren van de beslissingen voor de eerste speelronde, ronde 3. Houd constant de omgeving in de gaten (landsituatie, berichten, etc) net als in de werkelijkheid! 1.6 Het doel van ProSim Advanced De doelstellingen van het simulatiespel zijn als volgt: - Inzicht krijgen in oorzaak-gevolg relatie van beslissingen; - Inzicht krijgen in de samenhang en gevolgen van verschillende marketingbeslissingen; - Inzicht krijgen in ondernemen in de breedste zin des woords; - Inzicht krijgen in financiële consequenties van sociale en zakelijke beslissingen; - Inzicht krijgen in hoe men het beste financiële middelen kan aanwenden; - Teambuilding en discussievorming; - Het behalen van sociale en financiële doelen, met een beoordeling daarvan. - Het opstellen en realiseren van strategieën. 10

11 Hoofdstuk 2: Hoofdnavigatie van de simulatie Het hoofdmenu bereikt men door als team in te loggen. Het menu is opgedeeld in de volgende opties: - Hoofdmenu: Terug gaan naar dit hoofdmenu. - Profiel: Het instellen van de teamgegevens, zie hoofdstuk 3. - Communicatie: Het versturen van berichten, zie hoofdstuk 4. - Strategie: Het invoeren van doelstellingen, zie hoofdstuk 5. - Beslissingen: Het nemen van beslissingen, zie hoofdstuk 6. - Resultaten: Het opvragen van resultaten van alle de periodes, zie hoofdstuk 7. - Ranglijst/Effectenbeurs: De scorelijst van het simulatiespel, zie hoofdstuk 8. - Afmelden: Uitloggen uit het spel. Bij alles wat in de managementsimulatie gedaan en ingevoerd wordt dient direct op het knopje BEVESTIGEN geklikt te worden! 11

12 Hoofdstuk 3: Profiel Het menuonderdeel bedrijfsgegevens is bedoeld om de simulatie meer eigen te maken. Aan het begin van de simulatie wordt hier onder andere de functieverdeling en de ondernemingsnaam bekend gemaakt. 3.1 Inloggegevens In dit scherm kan men de persoonlijke opties, zoals de taal en het wachtwoord wijzigen. Algemene gebruiksgegevens adres Geef je adres op en ontvang alle spelberichten ook per . Nieuw wachtwoord Hier kan men een willekeurig nieuw wachtwoord invoeren. Inlognaam blijft hetzelfde! Bevestig wachtwoord Nogmaals invoeren van het nieuwe wachtwoord. Voorkeuren Taal Selecteer hier de speltaal. Alleen Nederlands wordt nog ondersteund. Berichten per Door deze optie aan te vinken ontvangt men de spelberichten ook op het ingevoerde adres. 3.2 Producten In dit scherm kan men voor alle vier de producten een passende naam opstellen. De naamgegevens van de producten van alle teams worden in het assortimentoverzicht onder menukop communicatie weergegeven. 12

13 3.3 Spelers In dit scherm staan alle deelnemers vermeld uit het team. Spelers toevoegen Functie Functie: Voer hier de functie in (bv marketingmanager of personeelsmanager) die het teamlid zal uitvoeren. Hij/zij zal de verantwoordelijkheden, die bij deze taak horen, moeten dragen. 3.4 Bedrijfsprofiel 13

14 De hier ingevoerde gegevens worden openbaar gemaakt via de effectenbeurs. Zorg voor een originele naam en een leuke bedrijfsomschrijving. Het logo kan geen animated gif zijn, wel een jpg of gif file van maximaal 30k. De simulatie past het formaat van de afbeelding automatisch aan. Bedrijfsgegevens beheren Organisatienaam Verzin een passende bedrijfsnaam. Vestigingslocatie Optioneel in te vullen plaatsnaam van vestiging Omschrijving Geef hier in enkele zinnen details over het team weer. Logo Creëer een eigen JPG of GIF file als logo. Max grootte: 30 kb, geen Animated GIF. 14

15 Hoofdstuk 4: Communicatie In het communicatiesysteem kunnen de teams en spelleiding onderling of openbaar berichten uitwisselen. Tevens kunnen reclamecampagnes worden uitgebracht. Het plaatsen van berichten en campagnes is gratis. 4.1 Nieuwsberichten In dit scherm leest men alle serieuze spelberichten, afkomstig van bijvoorbeeld de bank, de begeleider of het personeel. Het is niet mogelijk om zelf een nieuwsbericht te maken. Nieuwsberichten zijn aankondigingen van zogenoemde events zaken die kunnen gebeuren in het spel. Denk hierbij aan onlusten, waarbij je het risico kan lopen dat leveringen niet aankomen. 4.2 Privé-berichten In dit scherm leest men alle serieuze spelberichten, afkomstig van de bank, de begeleider of het personeel. Contoleer constant of er nieuwe berichten zijn! 4.3 Persberichten Persberichten gebruikt men om naar concurrenten, klanten, toezichthouders en aandeelhouders medianieuws te sturen. Met behulp van deze berichten is de lezer via de media manipuleerbaar en kan men bepaalde marketingdoelen bereiken. Wanneer men voor bericht versturen kiest, verschijnt de volgende tekstinvoermodule. Let wel op: alle tekst moet zedelijk, niet kwetsend en netjes zijn! 15

16 4.4 Marketingcampagnes Alle ondernemingen kunnen een reclamecampagne starten. Deze campagne is inzichtelijk voor de concurrerende teams, de aandeelhouders en de klanten. Zorg voor pakkende tekst en een mooi opgemaakte flyer. Let wel op: alle tekst moet zedelijk, niet kwetsend en netjes zijn! De plaatjes kunnen worden opgeslagen als gif of jpg. 4.5 Rondetijden Hier vindt men een schema met daarin alle rondeverwerkingstijden. 4.6 Assortiment In het onderstaande overzicht treft men alle productnamen van de diverse ondernemende teams aan. Door op een naam te klikken verschijnt extra informatie. Deze informatie is alleen beschikbaar van de eigen producten. 16

17 De assortimentgegevens kunnen gespecificeerd worden wanneer men op een van de productnamen klikt. De prijs wordt per periode inzichtelijk gemaakt en eventuele R&D verbeteringen worden vermeld. 17

18 Hoofdstuk 5: Strategie Een onderneming is niet te leiden zonder een heldere strategie. Prosim Advanced heeft verschillende modules, waarin men wordt uitgedaagd strategisch na te denken. Sommige modules worden niet direct getoond, maar verschijnen gedurende het spelverloop. In dit hoofdstuk bespreken we enkele modules. 5.1 Balanced Score Card (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Binnen elke managementsimulatie is het de bedoeling als team en onderneming te scoren. Het scoren kan op meerdere manieren, waarbij men als maatstaven meerdere criteria kan gebruiken; van de prettigste teamsfeer tot aan de hoogste beurskoers of winst. Doel van dit alles is om door trial and error wijzer te worden. Binnen ProSim Advanced is het de bedoeling te scoren op 4 deelgebieden, welke afkomstig zijn uit de Balanced Scorecard benadering van Kaplan en Norton. De Balanced Scorecard kijkt niet alleen naar financiële criteria waarop een bedrijf moet scoren, maar houdt ook rekening met, bijvoorbeeld, interne perspectieven. De vier deelgebieden van de Balanced Scorecard zijn: 1 - Klantenperspectief. Op welke kritische factoren beoordelen onze klanten ons? - Financieel perspectief. Wat bepaalt het succes richting de aandeelhouders? - Perspectief lerend vermogen. Waardoor zijn wij in staat om in de toekomst te verbeteren? - Perspectief interne bedrijfsprocessen. Wat is essentieel in onze bedrijfsprocessen? 1 Ahaus & Diepman, Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit, Apeldoorn

19 Marktaandelen Percentage dat men wenst te halen binnen de marktsegmenten. Imago Het gewenste imago op de schaal van 0 tot 10 Prijs/Kwaliteit De gewenste prijskwaliteitsbeoordeling op de schaal van 0 tot 10 Onbezorgde relatie De beoordeling vanuit de klant met betrekking tot de relatie op de schaal van 0 tot 10. Innovatie De gewenste innovatiegraad op de schaal van 0 tot 10 Opleidingsniveau Het gewenste opleidingsniveau, qua beoordeling vanuit het personeel, op de schaal van 0 tot 10. Omzet De gewenste omzet in gehele getallen. Winstgevendheid De doelwinst Bruto marge De brutomarge, welke behaald wenst te worden. Voorraad De omvang van de voorraad in aantallen Loyaliteit personeel De tevredenheid van het personeel 5.2 Doelstellingen Het invoeren van MEETBARE doelstellingen is van belang, omdat aandeelhouders de onderneming zullen afrekenen op de al dan niet behaalde doelen. 19

20 Zorg dat de doelstellingen SMART-geformuleerd zijn.: SMART-formule S = specifiek M = meetbaar A = acceptabel R = realistisch T = tijdsgebonden 5.3 Overige strategie modules Er zijn diverse andere invoervariabelen voor strategie; zoals de missie, markt, groei, swot en concurrentiemodules. Er zijn geen kosten aan het invoeren verbonden. Wel kan de invoer worden gesloten door een begeleider, waardoor de laatste invoer telt en die dus wordt beoordeeld. Voor meer informatie: de begeleider en begeleidende lesboeken. 20

21 Hoofdstuk 6: Beslissingen, de kern van ProSim Advanced In dit menu vindt men alle beslissingsvelden van het spel. Alle beslissingen die deze periode worden genomen, gaan over de producten die men vorige periode besteld heeft + de huidige voorraad. Ook in de laatste ronde is het van belang om de juiste inkoop en marketingbeslissingen te nemen. Men moet immers een gezond en continu bedrijf achterlaten. 21

22 6.1 Marketing Bij de marketingbeslissingen worden naast de prijsgegevens extra marketinginspanningen gedaan om de producten zo goed mogelijk te verkopen (4p s). Marketing Prijs Budget Marketingcommunicatie Communicatie mix Boodschap Bedrag in de vorm van een geheel getal zonder decimalen dat de prijs van het product weergeeft. Het geld wat beschikbaar wordt gesteld voor de promotieactiviteiten van een product. Concrete invulling van het communicatiebeleid. Afhankelijk van de doelgroep, doeleinden en boodschap kan het geschikte instrument gekozen worden. Mogelijkheden zijn: Niets Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion Public relation Sponsoring Direct Marketing Keuzemogelijkheid om een speciale eigenschap van een product te communiceren naar de klant. Hierop baseert een klant zijn verwachtingen. Zo zal een klant verwachten dat bij een boodschap goedkoop de prijs ook significant lager ligt dan die van de concurrenten. Mogelijkheden zijn: Geen speciaal doel Er is geen specifieke boodschap, hoofdzakelijk naamsbekendheid. 22

23 Actie Kwaliteit Kwaliteitscontrole Rijke geschiedenis Benadrukt de lange tradities en geschiedenis die een product heeft. Goedkoop Benadrukt dat het product significant goedkoper is dan de rest. Beste kwaliteit Benadrukt dat het product een significant betere kwaliteit heeft dan de rest. Milieu Benadrukt de lage milieubelasting van het voortbrengen van het product. Samenleving Benadrukt de waarde welke voor de samenleving gedaan wordt door het product. Prijs/kwaliteit Benadrukt de goede prijs-kwaliteit verhouding. Tijdelijke actie om een product een eenmalige impuls te geven. Mogelijkheden zijn: Geen Geen speciale acties worden voor dit product geïnitieerd. Ludieke actie een opvallende en spraakmakende actie in het breedste zin van woord. Demonstratie Laat tijdens evenementen en markten een aantal demonstraties zien van de producten aan potentiële klanten. Extra aankleding Op beurzen je stand extra aankleding geven om sneller de aandacht van voorbijgangers te pakken te krijgen. Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole kan leiden tot een betere ervaring van het product door de klant. Er kan een event optreden van kwaliteitscontrole. Als de producten niet voldoen aan het dan vereiste niveau, zullen er nadelen voor de onderneming ontstaan. Deze nadelige consequenties (een boete of terugtrekken product) worden via het berichtensysteem bekend gemaakt. 6.2 Inkoop De inkoopbeslissingen worden genomen per productsegment. Zorg voor voldoende voorraad om aan de bij marketingbeslissingen gecreëerde vraag te kunnen voldoen. 23

24 BELANGRIJK! Net als in de realiteit heb je de bestelde producten niet meteen in huis. De inkoophoeveelheid die in deze periode wordt besteld, is pas de volgende periode ter beschikking. Alle beslissingen die deze periode worden genomen, gaan over de producten die men vorige periode besteld heeft + de huidige voorraad. Inkoop Hoeveelheid Kwaliteit Een geheel rond bedrag dat de hoeveelheid (eenheden) aangeeft welke wordt gekocht en die de volgende ronde beschikbaar is voor de verkoop. De inkoopkwaliteit zegt iets over de aard van het product, de smaak, het imago en de ervaring van de klanten. 24

25 6.3 Distributie (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Het distributiekanaal dat gekozen wordt, bepaalt welke distributiestrategie wordt gevolgd in het komende jaar. Daarbij hebben de diverse strategieën ieder hun eigen voor- en nadelen. Inkoop Direct Inkoop regionaal Eigen magazijn Initiële kosten Vaste kosten transportkosten Producten bestellen bij fabriek, hoge distributiekosten. Producten regionaal inkopen, duurder product. Producten zelf halen bij de handel, hoge investeringskosten. Eenmalige kosten. deze worden over 4 jaar lineair afgeschreven. Vaste kosten per jaar. Variabele kosten (per product). 25

26 Een voorbeeld: In onderstaand overzicht zie je het verschil in de jaarlijkse kosten per distributiekanaal bij een lage en een hoge inkoop. We hebben de initiële kosten even buiten beschouwing gelaten. Inkoop 50 stuks Inkoop 500 stuks Direct Regionaal Eigen opslag De keuze voor een distributiekanaal wordt dus grotendeels bepaald door de te verwachten verkoop en daarmee de inkoop. 6.4 HRM (optioneel) Let op: het kiezen van een manager is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens geldt dat sommige sessies een zwaardere HRM-module hebben met secundaire arbeidsvoorwaarden. De omschrijving van de elementen is te vinden in Bijlage A, achterin de handleiding. Naast klanttevredenheid is personeelstevredenheid van belang in de managementsimulatie. Zorg voor goede salarisverhoudingen binnen de onderneming. Naam Directiesalaris Omvang verkoopafdeling Salaris verkoopstaf Omschrijving Het bedrag dat het jaarsalaris weergeeft voor de voltallige directie. Zorg dat dit in evenwicht is met andere salarissen. Het aantal verkoopmedewerkers dat in dienst is. Hoe meer personeelsleden men inhuurt, hoe meer verkoopinspanningen er worden gedaan. Het salaris dat men per verkoopmedewerker in Euro per periode toekent. 26

27 Onderwijsbudget Arbeidsomstandighede n Men kan investeren in de scholing van personeel om de effectiviteit van werken te verbeteren. Bij te veel scholing kan men leermoe worden! Bij het investeren in arbeidsomstandigheden kan men denken aan meubilair, werksfeer en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het zal leiden tot personeelstevredenheid. Een optie in de managementgame is het kiezen van deze eigen manager. Deze behartigt de zaken op de werkvloer. Men heeft de keuze wie men verantwoordelijk stelt voor deze taak. Een manager staat los van het personeel. Als het andere personeel ontevreden is of staakt, zal de manager toch zijn taak nog steeds naar behoren kunnen verrichten! N.B. Het salaris kan per periode gewijzigd worden door de spelleiding. 27

28 Naam IJshouwer Beenman Janssen Herbrandts Omschrijving Uit het interne dossier is naar voren gekomen dat hij de capaciteiten heeft om een team te managen. In zijn opvatting is de werkplek een plaats om te werken en niet om te lachen of andere leuke zaken te organiseren. Aan de andere kant moet het werk gedaan worden, maar voldoende is goed genoeg. Salaris in periode ,00 In het verleden zijn door hem zeer goede prestaties neergezet. Hij is dol op uitdagingen en gaat ze graag aan. Daarnaast leest hij ook graag vakliteratuur om bij te blijven. Dit verwacht hij ook van zijn medewerkers, waardoor hij de persoonlijke kant af en toe vergeet. Salaris in periode ,00 Een lolletje op zijn tijd moet kunnen, maar het werk moet er niet onder leiden. Anderzijds moet er voor gewaakt worden dat de taak niet altijd gaat overheersen. Continue wordt door hem de middenweg gezocht en de aandachtsgebieden willen in de loop der tijd wisselen. Soms aandacht voor de taak, soms meer voor de persoon. Salaris in periode ,00 Als mensen plezier in hun werk hebben, komt de rest vanzelf. 28

29 Voornamelijk wordt geprobeerd om alles positief te benaderen, waarbij de harde kritiek zo veel mogelijk vermeden wordt. Door een leuke sfeer te creëren komt immers alles op zijn pootje terecht. Vermaak Salaris in periode ,00 Zowel het werk als de mens zijn even belangrijk. Er mag niet keuze gemaakt worden tussen deze twee; beiden moeten optimaal zijn. Wel vereist dit veel aandacht, tijd en energie van het management om het personeel te blijven motiveren om goed werk te leveren en anderzijds een leuke sfeer te behouden. Salaris in periode ,00 Een manager heeft een eigen naam, eigen kwaliteiten en een eigen salaris. Het salaris is een indicatie voor de kwaliteit van een manager. Een manager kan een positieve en of negatieve invloed hebben op de productiviteit en/of motivatie van het personeel. Men kan 1 hoofdmanager tegelijk in dienst hebben. Blijf daarom naar de situatie van de onderneming kijken, naar het salaris van de manager en probeer de juiste manager bij de juiste situatie te consulteren! Wanneer men een andere manager kiest wordt de ex-manager automatisch ontslagen (men hoeft niet 1 periode door te betalen!). Let op: In sommige spellen is de manager niet beschikbaar. In dit geval kun je kiezen voor 5 opties op het gebied van HRM beleid. Deze hebben hun uitwerking op het gebied van arbeidsproductiviteit en personeelstevredenheid. Zie voor een uitleg van de opties Bijlage A. 6.5 R&D (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! 29

30 Research and Development zorgen voor steeds beter wordende productkwaliteiten en daardoor een beter product- en bedijfsimago. Naam Processen Voetballen / Helmen / Rackets / Ijshockeysticks Omschrijving Budget beschikbaar voor de verbetering van de algemene bedrijfsprocessen. Deels hebben deze ook invloed op de verbetering van de producten, anderzijds op de complete kwaliteitservaring door de afnemers. Een geheel getal dat het verbeterbudget in Euro s weergeeft voor dit product. Gedurende de tijd kunnen, als gevolg van de investeringen, additionele features worden toegevoegd. Deze features zijn afhankelijk van het product en het budget en behelzen product- en/of kostenverbeteringen. 6.6 Financieel Bij de financiële beslissingen kan men geld lenen of beleggen. Kies voor de optie leningen of beleggingen en vul het gewenste bedrag in. Selecteer vervolgens de gewenste looptijd. Het bijbehorende rentepercentage wordt erboven weergegeven. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Ook de financiële beslissingen worden pas definitief bij het verwerken van de ronde. Tot die tijd kan men ongelimiteerd wijzigingen doorvoeren. Door de lening/belegging aan te vinken en op verwijderen te klikken, wordt de lening- of beleggingsaanvraag verwijderd. 30

31 Naam Bedrag Resterende looptijd Interest Beleggen Omschrijving De som die men wenst te lenen of te beleggen. Keuze voor een bepaalde looptijd met bijbehorende rentestand. De te betalen interest Werkt het zelfde als geld lenen, alleen betreft dan het wegzetten van overtollig kasgeld tegen een rentepercentage Aflossen Let op; het gaat hier om zogenaamde bullet-leningen! Dat houdt in dat de lening in één keer, aan het eind van de looptijd, wordt afgelost en dus niet tussentijds kan worden afgelost. Ondertussen betaalt men wel elke periode de bijbehorende rentekosten. Heb je veel geld in kas? Overweeg dan om voor een korte looptijd geld te beleggen. Indien de mogelijkheid wordt gegeven om de lening vervroegd af te lossen, zal men een afkoopbedrag verschuldigd zijn Kortlopende schuld Het kan gebeuren dat de onderneming rood komt te staan. De kas was dan niet toereikend om aan de uitgaven te voldoen. De onderneming krijgt dan 31

32 automatisch een lening, die op de balans kan worden teruggevonden onder kortlopende schulden. 6.7 Marktonderzoek Het kopen van informatie over de toekomst of over concurrenten is essentieel om een winnende strategie te bepalen. Men krijgt de gegevens pas na het verwerken van de ronde te zien onder Resultaten. Naam Prijzen concurrenten Marktgrootte Segmentgrootte Interne tevredenheid Maatschappelijke waardering Kwaliteitsonderzoek Marketingbudgetten Marktanalyse Omschrijving Opvragen van de prijzen van concurrenten in de vorige periode. Opvragen van de totale marktgrootte, een getal voor alle bedrijven en segmenten. Het betreft een prognose. Opvragen van de segmentgroottes, een prognose per product. Meet de interne personeelstevredenheid en arbeidsproductiviteit. Onderzoek welke waarden en normen de maatschappij voor ieder type product belangrijk vindt. Tevens wordt onderzocht hoe de verhoudingen zijn in deze waardering Onderzoek de feitelijke, ervaren en verwachte productkwaliteit van de eigen producten. Opvragen van de marketingbudgetten die concurrenten hanteerden in de vorige periode. Analyseer de markt. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van de Boston Consultancy Group - matrix 32

33 6.8 Algemeen (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft / onderdelen hoeven dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Het imago van de onderneming kan verbeterd worden door effectieve afhandeling van administratieve processen. Naam Crediteurtermijn Debiteurtermijn Omschrijving De crediteurentermijn bepaalt na hoeveel tijd leveranciers betaald worden. Een te hoge termijn kan gevolgen hebben voor de geleverde kwaliteit of weigering van levering van orders. Termijn is in maanden. De debiteurentermijn geeft aan na hoeveel tijd klanten hun factuur moeten betalen. Een hogere termijn heeft een positieve invloed op de vraag, echter brengt wel het risico van wanbetaling met zich mee. Termijn is in maanden. 33

34 6.9 Invoertips - Men is er vaak bij gebaat om de eerste ronde rustig te beginnen en niet te veel extreme beslissingen nemen. Neem hiervoor het invoerscherm van ronde 2 als leidraad. Toch kan het ook gunstig zijn nu al een extreme strategie te bepalen. - Formuleer vooraf, of na de eerst gespeelde ronde, een strategie en onderbouw deze goed. Men kan hierop afgerekend worden. Gebruik voor hulp desnoods de scenarioanalyse opdracht en het invoeren van meetbare doelstellingen. - Het model achter ProSim Advanced is gemaakt aan de hand van praktijkonderzoek bij werkelijke sportartikelenhandelen, consultancybureau s en overheden en is dus een redelijk realistische weergave van de werkelijkheid. Getallen kunnen in verband met de complexiteit van teveel nulletjes klein overkomen maar de verhoudingen tussen getallen kloppen. - Alles wat gedaan/beslist wordt kost geld! Let op het kassaldo en overleg goed! - Print alle resultaten steeds uit voor overleg om de tafel. Bij resultaten ziet men de printbutton rechts in het menu. - Installeer flash voor mooie, bewegende grafiekbeelden (niet in alle versies). 34

35 Hoofdstuk 7: Resultaten BELANGRIJK! De balans en V&W rekening kunnen in verschillende vormen naar voren komen. De nu uitgelegde versie betreft de basis versie, volgens Amerikaans model (o.a. gebruikt bij Vendex, de Boer & Koetzier, etc). Wanneer een andere versie wordt gebruikt dienen zelf de overeenkomsten te worden gezocht in de uitlegtabellen. 7.1 De Balans (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Daarnaast is het mogelijk dat getallen niet zichtbaar zijn; dit in het kader van extra opdracht. Vraag je begeleider om meer informatie. De balans laat de bezittingen en schulden van de onderneming zien. 35

36 Naam Gebouw Machines Inventaris Beleggingen Voorraad Grondstoffen Liquide middelen Debiteuren Korte schulden Leningen Groepsvermogen Omschrijving De huidige boekwaarde van het gebouw. De huidige boekwaarde van eventuele machines in de productieversie. De huidige waarde van alle werkattributen in de onderneming. De waarde van de beleggingen die gedaan zijn met overtollig kasgeld. De waarde van de voorraad producten, op basis van Fifo. Dit betekent dat de producten die het eerste binnen kwamen, als eerste weer worden verkocht. De waarde van de voorraad van eventuele grondstoffen, indien er ook geproduceerd wordt. Het kassaldo dat momenteel beschikbaar is om alle investeringen en beslissingen te betalen. Het saldo debiteuren, het bedrag dat nog van klanten ontvangen moet worden. De omvang van de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. Bv. rekening courant en debiteuren. Uitstaande leningen, aangegaan bij de bank. Totaal werkzaam vermogen minus leningen. 7.2 De resultatenrekening (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Daarnaast is het mogelijk dat getallen niet zichtbaar zijn; dit in het kader van extra opdracht. Vraag je begeleider om meer informatie. De resultatenrekening is opgemaakt volgens het functioneel stramien. 36

37 Naam Netto omzet Kostprijs omzet Verkoopkosten Algemene beheerskosten Interestinkomen Interestkosten Buitengewone lasten Buitengewone baten. Omschrijving De netto behaalde omzet uit verkopen. De kostprijs van de omzet berekend volgens Fifo. De kosten gerelateerd aan verkoop. De kosten niet direct toewijsbaar aan verkoop of producten. De ontvangsten gerelateerd aan beleggingsdeposito s of leningen. De kosten gerelateerd aan beleggingsdeposito s of leningen. Lasten, welke niet specifiek aan het normale bedrijfsproces toe behoren. VB: boetes. Baten, welke niet specifiek aan het normale bedrijfsproces toe behoren. VB: bonussen. In sommige sessies staat er een knopje detailweergave. Hiermee kan je de resultaten per kwartaal zichtbaar maken. Eveneens geldt hiervoor dat deze niet altijd zichtbaar hoeft te zijn; dit kan afhankelijk zijn van een extra opdracht. Vraag je begeleider voor meer informatie hierover. 7.3 Toelichtingen De toelichting op de balans en resultatenrekening specificeert een aantal gemaakte kosten. 37

38 Naam Salaris verkoopstaf Sociale lasten verkooppersoneel Overige verkoopkosten. Afschrijving tlv. Verkoopafdeling. Marketingkosten Marktonderzoek Salaris alg. afdelingen. Soc. Lasten alg. afdelingen. Overige algemene kosten Afschrijving debiteuren Productontwikkeling en onderzoek Bezettingsresultaat Kostprijs omzet Kosten producten Omschrijving Het salaris van de verkoopstaf per persoon. De sociale lasten gerelateerd aan het salaris van het verkooppersoneel. Deze staan op 16 2/3 % van het totale salaris. Eventueel gemaakte extra verkoopkosten of verkoopboetes. Het gedeelte van de afschrijvingen, welke via doorbelasting ten laste komt voor de verkoopafdeling. De totale kosten, uitgegeven aan marketing voor alle producten. De kosten gerelateerd aan marktonderzoek De salariskosten van de algemene afdelingen. Hieronder wordt het salaris van de manager, backoffice en directie inbegrepen. De sociale lasten gerelateerd aan het salaris van het personeel van de algemene afdelingen. Deze staan op 16 2/3 % van het totale salaris. Kosten van overhead, gegenereerd door de simulatie. De afschrijving voor oninbare vorderingen. Een percentage debiteuren betaalt niet en is dubieus. De kosten voor productverbeteringen en aanpassingen. Het verschil tussen de werkelijke en rationele vaste kosten en de doorbelaste kosten. Alleen van toepassing indien er zelf geproduceerd wordt. De kostprijs van de verkopen. De kosten van de aankoop en productie van nieuwe producten. 38

39 7.4 Kasstroomoverzicht (indirecte methode) (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Daarnaast is het mogelijk dat getallen niet zichtbaar zijn; dit in het kader van extra opdracht. Vraag je begeleider om meer informatie. Het kasstroom overzicht toont alle ingaande en uitgaande geldstromen. Bij het kasstroomoverzicht wordt gebruik gemaakt van de indirecte methode (zie bedrijfskunde boek voor uitleg). Naam Winst Te bet. Dividend Mutatie debiteuren Mutatie crediteuren Mutatie voorraad Werkkapitaal Mutatie lening Beleggingsmutatie Omschrijving Winstsaldo, dat afkomstig is van de V&W rekening. Uitgekeerd cashdividend aan aandeelhouders. Verandering debiteuren welke heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode. Mutatie crediteuren welke heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode. Mutatie om de voorraad welke heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode. Zie voor een toelichting de menukeuze toelichting. Mutatie debiteuren + mutatie crediteuren + mutatie voorraad. Geld dat geleend of terugbetaald is. Geld dat belegt of is teruggehaald uit beleggingen. In sommige sessies staat er een knopje detailweergave. Hiermee kan je de resultaten per kwartaal zichtbaar maken. Eveneens geldt hiervoor dat deze niet altijd zichtbaar hoeft te zijn; dit kan afhankelijk zijn van een extra opdracht. Vraag je begeleider voor meer informatie hierover. 39

40 7.5 Kasstroomoverzicht (directe methode) (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Daarnaast is het mogelijk dat getallen niet zichtbaar zijn; dit in het kader van extra opdracht. Vraag je begeleider om meer informatie. In sommige sessies staat er een knopje detailweergave. Hiermee kan je de resultaten per kwartaal zichtbaar maken. Eveneens geldt hiervoor dat deze niet altijd zichtbaar hoeft te zijn; dit kan afhankelijk zijn van een extra opdracht. Vraag je begeleider voor meer informatie hierover. 40

41 Naam Debiteuren Ontvangen interest Overige inkomsten Terugontvangen BTW Te betalen BTW Crediteuren Lonen Betaalde interest Dividend Kwaliteitscontrole Marketingkosten Overige kosten Emissiekosten R&D Betaalde VPB Omschrijving Ontvangen van debiteuren. Ook de normale verkopen gaan via deze post. Te berekenen door de afzet te vermenigvuldigen met de prijs De ontvangen interest op beleggingen Overige inkomsten, zoals bonussen van de spelleiding De BTW die deze periode is terug ontvangen over de gedane aankopen. Let op dat er één periode vertraging zit; je ontvangt in 2005 de BTW terug van de aankopen gedaan in BTW wordt jaarlijks verrekend. Let op:de te betalen BTW en de terugontvangen BTW wordt met elkaar verrekend! Let ook op dat BTW niet altijd aan hoeft te staan en 0 kan bedragen. Vraag hiervoor aan je begeleider meer informatie. De BTW die deze periode is afgedragen. Let op dat er één periode vertraging zit; je betaald in 2005 de BTW terug van de aankopen gedaan in BTW wordt jaarlijks verrekend. Let op:de te betalen BTW en de terugontvangen BTW wordt met elkaar verrekend! Let ook op dat BTW niet altijd aan hoeft te staan en 0 kan bedragen. Vraag hiervoor aan je begeleider meer informatie. Betaald aan leveranciers. Alleen de betaling van de inkopen van de voorraad worden hieronder geschaard. Alle betalingen gaan via deze post. Er wordt verondersteld (voor de berekening van het debiteurensaldo) dat gemiddeld genomen over het jaar gelijkmatig ontstaan. Betaald aan lonen, inclusief sociale lasten. Het zijn de lonen van de manager, jullie management fee en verkooppersoneel De interest betaald op: - Leningen - Rekening courant (rood staan) - Vervroegd aflossen leningen - Vervroegd afkopen beleggingen Dividend betaald aan de eigenaren van de onderneming De uitgaven voor de controle van de producten. Zijn de producten ook daadwerkelijk geleverd conform de afgesproken kwaliteit? De kosten zijn afhankelijk van de scherpte van de controle. De uitgaven aan de marketingactiviteiten, inclusief marktonderzoeken. Niet direct gespecificeerde kosten, bestaand uit: - Overhead kosten ( 4.000,- in de beginsituatie) - Vaste kosten distributiekanaal - Opleidingskosten personeel (HRM) - Kosten van arbeidsomstandigheden (HRM) De kosten van een emissie voor aandelen De uitgaven voor Research & Development. Zijn direct gekoppeld aan de ingevulde waarden of de startwaarden, indien het veld niet beschikbaar is. De daadwerkelijk betaalde Vennootschapsbelasting over het afgelopen jaar 41

42 Mutatie kortlopende schulden Mutatie lening Beleggingsmutatie Emissie Investering in gebouwen Investering in inventaris Investering in machines Veranderingen in het rekening courant krediet. Veranderingen in de langlopende lening, onder andere door het aangaan van nieuwe leningen of het aflossen van leningen. Veranderingen in de beleggingsportefeuille, onder andere door het aangaan van nieuwe beleggingen of het aflopen van beleggingen. Door het uitgeven van aandelen krijg je inkomsten binnen. Uitgaven aan gebouwen en distributiekanalen Uitgaven aan inventarissen Uitgaven aan machines 7.6 Voorraad Naam Vraag Aanbod Verkoop Onverkochte voorraad Omschrijving De gevraagde hoeveelheid Het aantal aangeboden producten / de producten in voorraad, gereed voor verkoop. Het minimum van vraag en aanbod Het aanbod minus de verkoop. Let op: Het kan voorkomen dat je een vraag hebt van 0. In de meeste gevallen hanteer je dan een te hoge prijs! Overweeg om je prijs te verlagen. Het voorraadoverzicht toont nauwkeurig de waarde van de voorraden producten die aanwezig zijn in de onderneming. In het spel zijn er geen kosten verbonden aan de opslag van de voorraad. 42

43 Naam Jaar/periode Aantal Kostprijs Kwaliteit Voorraad Omschrijving Het jaar waarin de producten aangeschaft zijn. Het aantal producten dat in dat jaar is aangeschaft. De prijs waarvoor de producten toentertijd zijn aangeschaft. De gekozen inkoopkwaliteit. De waarde van de huidige voorraad. Let op: Er zit een vertraging in de levering van goederen. Wat je in 4 hebt ingekocht, is pas bij de beslissingen van periode 5 beschikbaar voor verkoop. Neem het voorbeeld in het plaatje: Er zijn 500 producten ingekocht in periode 4 (en ook geleverd aan het einde van periode 4) en er zijn nog 211 producten onverkocht. Bij de beslissingen voor periode 5 (de huidige! Beslissingen) moet je dus proberen om 711 producten te gaan verkopen! 7.7 Marktonderzoek De uitkomsten van alle gekochte marktinformatie worden hier getoond. De hoeveelheid informatie die getoond wordt, hangt af van de informatie die aangekocht is in de vorige periode. Vragen over de interpretatie van de resultatenoverzichten dienen aan de spelleiding of docent gesteld te worden. Let op: Bij de BCG matrix wordt het relatieve marktaandeel berekend aan de hand van feitelijk verkochte aantallen! Dit in tegenstelling tot de marktaandelen bij het onderdeel marktaandelen, welke berekend worden aan de hand van de omzet. 43

44 7.8 Marktaandelen Let op: de marktaandelen worden berekend aan de hand van de omzet en niet aantallen! In elk productsegment wordt er door de bedrijven aan een bepaalde verkoopvraag voldaan. De omzet, ten opzichte van concurrenten, ziet men in het grafiekje van de marktaandelen. Per periode kan kosteloos worden opgevraagd wat het marktaandeel per productsegment was. De kleine icoontjes boven de grafiek tonen de diverse weergavenopties: een grafiek zien als staaf-, cirkel- of lijndiagram. 44

45 7.9 Balanced ScoreCard (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Onder het menukopje strategie zijn door de onderneming zelf doelen voor de Balanced ScoreCard metingen gesteld. Of deze behaald zijn ziet men in het volgende overzicht. Groen is behaald, rood niet. Meer uitleg over de Balanced ScoreCard staat in hoofdstuk 5. 45

46 7.10 Journaal (optioneel) Let op: onderstaande module is optioneel en hoeft dus niet voor te komen in de simulatie. Eveneens is het mogelijk dat de module later zichtbaar wordt! Het journaal geeft alle activiteiten weer die de basis vormen van de jaarrekeningen. Zo zie je in het voorbeeld de posten van de ontvangst en betaling van facturen, het uitleveren van goederen en het boeken van kosten. Dit onderdeel vormt normaliter de basis om zelf een jaarrekening op te stellen. 46

47 7.11 Afdrukken Gebruik het printoverzicht van alle resultaten, samen met de oude beslissingen, om aan tafel de oorzaak-gevolgrelatie van beslissingen grondig te analyseren. De gegeven resultaten worden in een printbaar document opgesomd: Wanneer ervoor gekozen is ook de genomen beslissingen te tonen, dan staan deze achteraan/onderaan. 47

48 Hoofdstuk 8: Ranglijst/ effectenbeurs 8.1 De effectenbeurs / ranglijst Let op: In sommige simulatiesessies wordt de effectenbeurs als ranglijst weergegeven. De koers heet dan punten. Qua berekening zit er geen verschil tussen koers en punten; het is een cosmetisch iets. Op de effectenbeurs staan alle deelnemende teams binnen een spel genoteerd. Elke onderneming krijgt een beurskoers toegekend, welke wordt bepaald door het beoordelen van diverse financiële en niet financiële prestatiefactoren in de bedrijfsvoering van dat jaar. Wanneer de koers onder een minimumgrens terecht komt zal de notering worden opgeschort. Men kan de koersen bekijken, geselecteerd op veranderingspercentage, hoogte of bedrijfsnaam, door op de menutitel te klikken. 48

49 8.2 Details Wanneer men in de effectenbeurs op een onderneming klikt, verschijnt alle openbare informatie van die onderneming, zoals de medewerkerfuncties, het logo, de winstsaldi en de doelstellingen. 49

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken

Opzetten van een Webwinkel. De weg naar ultieme online aankoopervaring. Alex van Ginneken Opzetten van een Webwinkel De weg naar ultieme online aankoopervaring Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009 Handleiding Welkom bij deze korte introductie in DiscoManager. Met deze handleiding zullen we je de dingen leren die nodig zijn om je discotheek op de rails te krijgen en deze te onderhouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie