Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA."

Transcriptie

1 Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

2 DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in , brieven en het invullen van formulieren e.d LES 1 Inhoud: Kennismaken met de verplichte layout en de verschillende soorten van schriftelijke communicatie. (Verschil /brief etc.) Uitleg doel van een layout aan de hand van een voorbeeldbrief, etc. Introductie standaardterminologie zakelijke correspondentie en waar je dit vindt. Huiswerk: maak een correcte layout Voeg een openings- en een slotzin toe. LES 2 Inhoud: Toepassen van layout door verknipte brieven goed te zetten en zelf goede begin- en slotzinnen te laten noteren. Modelbrief opstellen met behulp van die begin- en slotzinnen bij de verschillende briefsoorten. Briefopdrachten met fouten in layout en format corrigeren. Huiswerk: afmaken opdrachten. LES 3 Inhoud: Informatieaanvraag schrijven aan de hand van situatieschets met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 4 Inhoud: Afspraakbrief schrijven aan de hand van situatieschets met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 5 Inhoud: Eenvoudige brief over facturen/aanmaningen/ offerte met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 6 Inhoud: Eenvoudige klachtenbrief / schrijven m.b.v. standaardzinnen met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. Pagina 2

3 LES 7 Inhoud: Oefentoets Brief schrijven van een van de hiervoor behandelde soorten. LES 8 Inhoud: Toets brief en/of formulierschrijven. Pagina 3

4 In de zakelijke wereld wordt heel wat gecorrespondeerd. Men stuurt brieven, faxen e- mails, kaartjes en soms zelfs faxen. Een brief is vaak het visitekaartje van het bedrijf en vertelt veel over de afzender. In deze cursus leer je o.a.: De indeling Standaardzinnen Werken met het hulpprogramma Prisma brieven Schrijven Verschillende vormen van correspondentie De briefsoorten die je tijdens deze cursus tegenkomt zijn o.a.: Informatieaanvraag Offerte Bestelling Uitnodiging Klachtenbrief Sollicitatiebrief Op de website van het Talencentrum (www.talencentrum.opschool.nl) kun je een heleboel opdrachten vinden. Het is niet gemakkelijk om een goede zakelijke brief te schrijven en dus is het belangrijk dat je gebruik maakt van zoveel mogelijk beschikbare hulpmiddelen: Spellingcontrole (zie uitleg) Easy Reference (een soort woordenboek) uitleenbaar Prisma programma (zie uitleg) Online woordenboeken: bijv. Pagina 4

5 Ons advies is om bij het schrijven van een zakelijke brief een stappenplan te volgen. Je zou de stappen voor een aantal brieven los kunnen oefenen en daarna pas alles achter elkaar. STAP 1 Zorg ervoor dat je de regels van de layout goed begrijpt Je moet antwoord kunnen geven op de volgende vragen: o Wat voor soort brief wil ik schrijven? o Wat is het doel van de brief? (waarom schrijf ik de brief?) STAP 2 Zorg ervoor dat je de layout foutloos kunt toepassen Kies een goede beginzin en eindzin (evt. met behulp van het programma Prisma Brieven Schrijven) Verdeel de informatie in alinea s STAP 3 (je kunt stap 1 en 2 foutloos toepassen) Oefen met het schrijven van briefteksten Onderstreep de zinnen waaraan je twijfelt STAP 4 Twijfel wegnemen door de onderstreepte zinnen met je docent te bespreken. Pagina 5

6 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE IN HET ALGEMEEN! Bij het schrijven van een brief moet je drie zaken goed in gedachten houden: 1. De schrijver (jij) 2. De ontvanger (degene aan wie je schrijft) 3. De boodschap (de inhoud van wat je schrijft) Voordat je je brief schrijft zul je moeten weten welke boodschap je precies wilt overbrengen. De boodschap moet niet alleen helder en ondubbelzinnig zijn, maar ook worden begrepen op de manier die jou voor ogen staat. Met andere woorden: houd rekening met de ontvanger. Hoe zal deze de brief lezen en interpreteren? STRUCTUUR, ORGANISATIE, SAMENHANG Breng zoveel mogelijk structuur aan in wat je wilt schrijven. Maak een lijstje van de punten die je aan bod wilt laten komen en zet die in een logische volgorde. Ben duidelijk in wat je wilt vertellen. Houd je brief zo kort mogelijk. TAALGEBRUIK Wees nauwkeurig. Wees beleefd. NAUWKEURIGHEID Schrijf zonder fouten door gebruik te maken van spellingcontrole Kijk de brief nog twee maal na want de computer maakt geen verschil tussen there/their; to/too etc. Pagina 6

7 Briefconventies Opmerking Engels Amerikaans daar waar het afwijkt: Adres afzender/briefhoofd Zoveel mogelijk gegevens vermelden. Behalve bij ernstige klacht (bewijs) Naam (met logo) Adres zoals in land gebruikelijk Telefoon Fax Web-site BTW-nr Bank/gironummers Kenmerk Our ref: your ref: Adressering Naam bedrijf (attn of C/o) Ontvanger Postcode altijd op laatste regel van adres. Alleen bij UK adres Als land is United Kingdom altijd correct. Afdeling of functie) Naam gebouw Huisnummer, straat Plaatsnaam (Graafschap) Land Postcode Datum Nooit plaatsnaam vermelden. Maand met een hoofdletter beginnen en voluit schrijven. Onderwerp onderstreept of in italics Aanhef1 Als je niet weet aan wie je schrijft: Aanhef2 Als je weet aan wie je schrijft: Als persoon zelf aangeeft: Bij dames is Ms altijd correct Brieftekst Dag maand jaar Subject: of Re: of Dear Sir/ Madam, Dear Mr Name, of Dear Ms Name, Dear Miss Name of Dear Mrs Name Begin Midden Naam bedrijf (attn of C/o) Ontvanger Afdeling of functie Naam gebouw Huisnummer, straat Plaatsnaam staat postcode land Maand dag jaar Afluiting1 Als je niet weet aan wie je schrijft: Indien meer dan typiste: Afsluiting2 Als je weet aan wie je schrijft: Indien meer dan typiste: Bijlagen Vaak gebruik je in de brief voor de kantlijn een verwijzingsteken om aan te geven dat er een bijlage bij is bijv: # of./. Slot(zin) Yours faithfully, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Yours sincerely, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Encl. (specificeren) (bij voorkeur) Encl.: 1 Encls: 3 Yours truly, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Yours truly, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Pagina 7

8 Opmaak van een zakelijke Inleiding Voor de opmaak van een zakelijke gelden over het algemeen minder strenge conventies dan voor een gewone zakelijke brief. Zoals bij een zakelijke brief is het van belang om een aantal praktische regels in aanmerking te nemen. Er zijn een aantal verschillen tussen een brief en een . Omdat s bijvoorbeeld sneller geschreven worden dan brieven en meestal van het scherm gelezen worden, is de inhoud vaak beknopter. De begroetingsformule in een is dikwijls ook wat minder formeel. Afzender en geadresseerde(n) De afzender van een wordt meestal automatisch toegevoegd door het mailprogramma op de regel Van (of From). Op de regel Aan (of To) kunt u een of meer geadresseerden opgeven. Op de regel Cc (carbon copy) kan worden aangeven wie er een afschrift van het bericht ontvangt. U kunt eventueel ook gebruikmaken van de regel Bcc (blind carbon copy). De namen die aan deze regel worden toegevoegd, zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden. Onderwerp en datum Het onderwerp is een belangrijk onderdeel van een . In een bericht wordt de datum en ook het uur waarop de verzonden wordt, automatisch ingevuld door het mailprogramma. Aanhef en slotgroet Net als in een brief mogen een gepaste aanhef en slotgroet niet ontbreken in een e- mail. Gebruik een gewone, zakelijke aanhef zoals Geachte heer Claessens of Geachte mevrouw De Geest. Het spreekt voor zich dat aanhef en slotgroet op elkaar afgestemd zijn. Inhoud De eigenlijke inhoud van uw wordt op dezelfde manier ingedeeld als in een brief, maar de tekst wordt bij voorkeur korter gehouden. In de eerste alinea komt de kernmededeling en de context van het bericht. Daarna volgt de uitwerking. Ondertekening Na de slotgroet ondertekent u de met uw naam, functie (of afdeling) en uw telefoonnummer. Ook het postadres, adres, faxnummer en eventueel webadres kunnen worden vermeld. Deze elementen kunnen ook worden samengenomen in een signature of elektronische handtekening. Dat is een vaste afsluitingstekst met uw naam, functie en adresgegevens die u automatisch kunt laten invoegen bij elk bericht dat u schrijft. Soms wordt ook een vaste slotgroet (bijvoorbeeld Met vriendelijke groet) opgenomen in de signature. Pagina 8

9 Bijlage en disclaimer U kunt een elektronische bijlage of attachment meesturen met uw . Voor het gebruiksgemak van de ontvanger geeft u de bestanden die u meestuurt een duidelijke naam. Die naam wordt automatisch weergegeven op de regel Bijlagen (of Attachments), onder de regel Cc of Bcc. Check ten slotte ook altijd even of u het aangekondigde bestand ook daadwerkelijk bij uw hebt bijgevoegd. Heel wat bedrijven plaatsen een disclaimer onder hun berichten. Een disclaimer heeft vooral een juridisch doel. Hij is bedoeld als voorzorgsmaatregel tegen misbruik van de informatie in de of tegen de gevolgen van eventuele fouten. U kunt dit soort toevoegingen opnemen als dat binnen uw organisatie gebruikelijk is. De disclaimer komt dan onderaan in de tekst, duidelijk gescheiden van de rest van het bericht. De tekst wordt bij voorkeur zo beknopt mogelijk gehouden. Voorbeeld: Van: Aan: Cc: Bijlage: prijsofferte.doc Onderwerp: prijsofferte bouwmaterialen Geachte mevrouw Verheiden, Zoals we telefonisch hebben afgesproken, stuur ik u onze prijsofferte voor de levering van bouwmaterialen voor uw bouwproject in Lanaken. In de bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht met onze prijzen voor de gevraagde materialen. De offerte blijft geldig tot 31 oktober Als u interesse hebt in onze materialen, kunt u met mij contact opnemen via het onderstaande adres of telefoonnummer. Met vriendelijke groet, Siem Meerman Hoofd P & O Buildit nv / sa Broekstraat BZ MAASTRICHT Tel Fax Disclaimer Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 9

10 Enkele standaardzinnen voor het schrijven van s en brieven: Openings: The standard opening for formal correspondence is Dear Dear Sir Dear Madam Dear Sir or Madam Dear Sirs Dear Mr Name Dear Mrs Name Dear Ms Name Useful phrases: Thank you for your letter of [date] concerning Thank you for sending me a [catalogue, quotation] Thank you for your enquiry of [date] I refer to your letter of [date] concerning Further to our telephone conversation of [date] I am writing to confirm our telephone conversation of [date] I would be grateful if you could forward me a [price list, catalogue] I am contacting you regarding I am writing to complain I apologise for the delay in replying As stated in your letter/fax of [date] I wish to draw your attention to the I wish to inform you that I am writing to inform you that I am writing to express my dissatisfaction with Please note that Please find enclosed Closures: I look forward to hearing from you I look forward to hearing your response I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible Please let me know as soon as possible what action you propose to take I trust that you will give this matter your urgent attention I hope you can settle this matter to my satisfaction Please do not hesitate to contact me should you require further information Please contact me if you require further details If you know the person s name use: Yours sincerely If you don t know the person s name use: Yours faithfully Pagina 10

11 Phrases for Letters about Employment Openings: The standard opening for formal correspondence is Dear Dear Sir Dear Madam Dear Sir or Madam Dear Sirs Dear Mr Name Dear Mrs Name Dear Ms name Useful phrases: I am writing in response to your Thank you for your letter of [date] offering advertisement in [publication] me the post of I am writing to apply for the post of I am delighted to accept the position of [job title] I should be pleased to attend an interview I look forward to starting work with you Closures: Thank you for considering this application I should be pleased to attend an interview Please do not hesitate to contact me on the above number if you should require further information I look forward to hearing from you If you know the name of the person use: Yours sincerely If you don t know the name of the person use: Yours faithfully Pagina 11

12 Hoe krijg ik dit programma: PRISMA BRIEVEN SCHRIJVEN Start -> Alle Programma s -> Talen -> Spectrum -> Prisma Brieven Schrijven: Afbeelding 1 laat het beginscherm zien Hier kun je zinnen via trefwoord zoeken maar soms is het handiger om via briefsoort te zoeken. Dit kun je bij index veranderen (zie scherm 2). Kies zoals in scherm 3 je briefsoort en kijk of je afnemer of leverancier bent. (scherm 4.) Dubbelklik et voilà!! Kopiëren kan alleen via de knop Bewerken boven aan je scherm of via CTRL-C -> CTRL-V. Afbeelding 1 Pagina 12

13 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Pagina 13

14 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Woordenlijsten die nuttig kunnen zijn Pagina 14

15 HET INSTELLEN VAN DE SPELLINGCONTROLE IN DE JUISTE TAAL: Voor je ook maar een letter getypt hebt volg je de stappen die in de plaatjes zijn aangegeven. Voor een bestaande tekst houd je de CTRL-toets ingedrukt en tik je op de A. Daarna volg je de stappen in de plaatjes. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Pagina 15

16 VOORBEELDBRIEVEN Letter of complaint Letter of confirmation Letter of application Letter of application ICT-job Order letter Pagina 16

17 Letter of complaint: 65 Market Street Val Haven, CT June 30, 2004 Customer Service Cool Sports, LLC 8423 Green Terrace Road Asterville, WA Dear Sir or Madam: I have recently ordered a new pair of soccer cleats (item # ) from your website on June 21. I received the order on June 26. Unfortunately, when I opened it I saw that the cleats were used. The cleats had dirt all over it and there was a small tear in front of the part where the left toe would go. My order number is AF To resolve the problem, I would like you to credit my account for the amount charged for my cleats, I have already gone out and bought a new pair of cleats at my local sporting goods store so sending another would result in me having two pairs of the same cleats. Thank you for taking the time to read this letter. I have been a satisfied customer of your company for many years and this is the first time I have encountered a problem. If you need to contact me, you can reach me at (555) Yours faithfully, Signature Ken Thomas Pagina 17

18 Letter of confirmation: Mr. Rodney Giles Manager, Customer Support Inter-Office Solutions Inc Luxor Station Rd. Cedar Springs, IL, July 20, 2006 Dear Rodney: This is further to our meeting of last week at which we agreed to hold a series of meetings over the next two months to review your experiences with the pilot implementation of the 1to1 Customer Relationship Management Program. As discussed at that meeting, the objectives of our review sessions will be to: Review and assess the overall effectiveness of the program; Identify and document strengths weaknesses of the program; Propose customer-focused solutions to address areas of weakness; Develop an approach and action plan for Phase 2 of the project; Determine the staff members who will make up the Phase 2 Team. As agreed, meetings will be held every second Tuesday from 9:00 a.m. until noon, and the location will alternate between our two offices, the first one to be convened here at Inter-Office on August 14, Fred Johnson of your CRM group is to act as the meeting co-ordinator and recording secretary throughout the process. As discussed, at the end of the process, Deborah Buxton of Consultek will draft the summary report for review by the steering committee. As you requested, a copy of her C.V. has been enclosed. I trust I have covered all of the points that we discussed. If you have any questions or would like to add anything please give me a call at We look forward to seeing you at the August 14 th meeting. Sincerely, Marilyn French Senior Consultant Pagina 18

19 Letter of application: 311 Nestor Street West Lafayette, IN June 6, 1998 Ms. Christine Rennick Engineer Aerosol Monitoring and Analysis, Inc. P.O. Box 233 Gulltown, MD Dear Ms. Rennick: Dr. Saul Wilder, a consultant to your firm and my Organizational Management professor, has informed me that Aerosol Monitoring and Analysis is looking for someone with excellent communications skills, organizational experience, and leadership background to train for a management position. I believe that my enclosed resume will demonstrate that I have the characteristics and experience you seek. In addition, I'd like to mention how my work experience last summer makes me a particularly strong candidate for the position. As a promoter for Kentech Training at the 1997 Paris Air Show, I discussed Kentech's products with marketers and sales personnel from around the world. I also researched and wrote reports on new product development and compiled information on aircraft industry trends. The knowledge of the aircraft industry I gained from this position would help me analyze how Aerosol products can meet the needs of regular and prospective clients, and the valuable experience I gained in promotion, sales, and marketing would help me use that information effectively. I would welcome the opportunity to discuss these and other qualifications with you. If you are interested, please contact me at (317) any morning before 11:00 a.m., or feel free to leave a message. I look forward to meeting with you to discuss the ways my skills may best serve Aerosol Monitoring and Analysis. Sincerely yours, First Lastname Enclosure: resume Pagina 19

20 Letter of application ICT-job L. van der Linden Opsterland CH Utrecht The Netherlands Shell UK 2nd floor Rowlandsway House Nigg Chester United Kingdom M22 5SB April 21st 2003 Dear Sir or Madam, Your advertisement in the Volkskrant dated April 19 th drew my attention because you offer a job in which I see many possibilities to expand my experience as an IT specialist. I am Laura van der Linden, 33 years old and I work for a small business in Utrecht since 1997 as a system administrator. This line of work is perfect for me because there is never a dull day. Every day is different from the day before. The only downside is that there are no career opportunities for me left in this company. I would like to get ahead and learn more about networking, Internet and all the side aspects but that is just not possible here. That is the reason why your advertisement is so attractive. Please find further details about my education and work experience in enclosed CV. I would very much like to amplify this letter and discuss our mutual expectations in a personal conversation. I am looking forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Laura van der Linden Encl.: CV Pagina 20

21 Letter of application Technical job Mr. Pete Carlton Senior Site Manager Showcase Arena Ext Dear Mr. Carlton, I found your request for a Level IV Electrical Site Manager among the Showcase Interoffice memo board; it sounded very interesting to me. I currently work for Bill Wilkins in the Events Planning Division, and, as he will be retiring this Fall, I have been looking for a position in Site Management to apply my skills and 22 years of engineering and management experience. I'm very organized, I'm a self-motivated worker, but I enjoy working as a team player. My belief is that since we spend the majority of our lives in the workplace, work should be a pleasant experience. As a manager, I try to make the job one that employees enjoy going to everyday. Not only has this kept those under my supervision satisfied, it has enabled me to run the most efficient workgroups at Tri Edison. I would like to continue my success under your direction in Site Management. If my experience and management philosophy are attractive to you, please feel free to contact me at the Events Planning office or beeper number Thank you for your consideration. Very truly yours, William Baxson Pagina 21

22 Letter of application in nursing: Your Address Employer Name Employer Address Employer reference (if any) Dear Mr. Mrs. Ms... (find out name if possible) I wish to apply for the post of...as advertised in... I successfully completed my Nursing (Adult Branch) training at Buckinghamshire College in... and am now seeking full-time employment. I enclose a completed application form(or CV) for your attention. One paragraph on your training/skills/knowledge gained with concrete examples specific to you. Employers want to know about you and your potential ability to develop to do the job in a professional manner. Avoid generalisations and philosophising. Look to the advert and job description for an indication of the particular skills required. What qualities/ experience are they asking for? Take note of key words. One paragraph on why you are applying for that particular post-even if you are desperate to work for any hospital trust this is the crucial paragraph! What is it that is attractive about the job, the employer, the location? What have you found out about the trust? Do some research. Optional paragraph and any other information. I will be available for interview...and look forward to hearing from you. Yours... Sign (your name) PRINT YOUR NAME Pagina 22

23 Order letter: February 14, 20XX Lindsay Office Products P.O. Box 1879 Spokane, Washington Subject: Furniture and equipment order Please ship the following items from your sales catalogue dated January 31, 20XX: ITEM CATALOGUE # COLOR QTY PRICE Conference Desk HN WB Sandalwood 2 $ ea Credenza HN WK Sandalwood ea Executive Chair HP SE Toasted Tan ea File Cabinet HN-5344C-K Beige ea Letter Tray K A Black ea The items ordered above should be shipped C.O.D. to this address: CLAIMS DIVISION, LAW DEPARTMENT City of Austin P.O. Box 96 Austin, Texas The costs above reflect a discount of 50/10, with net due in 30 days after the invoice date. The merchandised is to be shipped by your company's own truck line at a rate of 7 percent of the total net cost. We are remodelling our offices and have a target completion date of March 30, 20XX. If there is any reason you see that you can keep your part of this schedule, please let me know immediately. Yours faithfully, Berenice Chamala Supervisor, Clerical Services BKC: amm Pagina 23

24 EXERCISES More exercises can be found on our website: under the heading Writing Pagina 24

25 Exercise 1: Write the following dates as they should be written in a letter: Exercise 2: Correct the mistakes in the following parts of a business letter: 1. New Oxford Street Londen 3. Nashua, New Hampshire USA Dear Gentlemen: 5. Enclose 2 6. attn Mr Peter Green The Computer Wholesalers UK Ltd mai Mister Hartman 9. yours sincerely 10. dear Sir Jones Exercise 3: Translate: juni Verenigd Koninkrijk 3. Mijne Heren 4. Geachte heer Jones 5. met vriendelijke groet 6. bijlage 7. Bedankt voor uw brief van 29 maart jl. 8. Wij sturen u de artikelen 30 oktober a.s. 9. Wij hebben een prijslijst bijgesloten 10. ter attentie van Mw. Arden Pagina 25

26 Exercise 4: Correct the following letter: Dear sirs 2rd february 2005 Deluxe Corrugated Cardboard Ltd Coast Road 7 Brighton UK BG5 7GU We thank you for your catalog and prizelist. We are very impressed by your low prices and favourable terms of delivery. We would like it to place a trial order for the next goods: 300 boxes 8 x 10 x 15 2,000 boxes 12 x 50 x boxes 50 x 50 x 50 Could you pleaze sent us a confirmation of order? If this order is executed to our satisfying, more order will undoubtedly follow. YOURS SINCERELY BLIKKER HUISHOUDELIJKE PRODUKTEN BV J. Blikker Buying Manager Encl. Pagina 26

27 Exercise 5: Put the parts of the letter in the correct order: 1. We are pleased to enclose our latest brochure. We would also like to inform you that it is possible to make purchases on line at 2. Yours sincerely 3. September 12, Jackson Brothers rd Street New York, NY Thank you for your enquiry of 12 September asking for the latest edition of our catalogue. 6. Dennis Jackson Marketing Director 7. Kenneth Beare Administrative Director English Learners & Company 2520 Vista Avenue Olympia, WA We look forward to welcoming you as our customer. 9. (signature) 10. Dear Mr Beare 11. Encl.: brochure Pagina 27

28 Exercise 6: Put the parts of the letter in the correct order: 1. Our annual demand will probably amount to some 10,000 kgs of mushrooms and some 25,000 kgs of mixed vegetables, purchased quarterly. Would you please quote us for these amounts, including information on price and quality of your product, as well as on terms of delivery, transportation and payment January Yours faithfully 4. JAMES BLACKWELL VEGETABLES IM- & EXPORT 45 GROSVENOR ST LONDON GREAT BRITAIN EC1 5. James Blackwell Jr. Buying Manager 6. We were pleasantly surprised when we visited your stand at the recent Food and Distribution Fair in Blackpool. On the basis of the conversation we had with Ms Fairy we would like to express our interest in your frozen mushrooms and mixed vegetables. If these products really are up to the standard we saw in Blackpool, we would very much like to add them to our range. 7. Ecotermables Ltd. 123 Kiln Road Dublin Ireland DU1 L2 We would like to thank you in advance for your co-operation. Pagina 28

29 INFORMATION: Aan : Central Bureau of Educational Visits & Exchanges, 44 Baker Street, London, W1M 2HJ Van: jezelf Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt. In de vakantie ga je in het kader van een uitwisseling tussen jouw school en een school in Engeland 3 weken naar Engeland. Je schrijft naar deze organisatie omdat zij brochures hebben met adressen waar je kunt verblijven. Ze hebben o.a. brochures getiteld: Paying Guests en Cheap Accommodation. Je vraagt dus één brochure aan en je mag zelf uitmaken welke. Vermeld de volgende punten in je brief of je een jongen of een meisje bent en je leeftijd. Schrijf dat je een opleiding volgt voor administratief assistent en in welke periode je wilt gaan en welk deel van Engeland je voorkeur heeft. Maak een goede slotzin. Aan: English Speaking Theatre, p/a Madame Tussaud, Kalverstraat 156, 1016 CA Amsterdam. Van: School Datum: datum waarop je de opdracht maakt Schrijf een brief in het Engels waarin je meedeelt wie je bent en dat je op een school voor beroepsonderwijs (vocational training) zit. Op school besloten is om hun gezelschap uit te nodigen voor een voorstelling en daarom wil je wat informatie hebben over de stukken die ze spelen, op welke dagen ze kunnen en hoeveel ze vragen voor een voorstelling. Onderteken met je eigen naam. Van: Scottish Wool Ltd, t.a.v. Mr MacIntyre, Loch Ness Road, Gretna Green, GG8 9VV Scotland aan: Amstel NL, Molenstraat 89, 5212 EB Amsterdam, NL Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Vraag of ze per omgaande de nieuwste catalogus en prijslijst van Amstel thuistap willen sturen. Je vraagt wanneer hun vertegenwoordiger weer naar Schotland komt en je wilt graag een afspraak maken. Als de vertegenwoordiger niet van plan is spoedig te komen, zou het dan gelegen komen wanneer jij Amsterdam bezoekt? Je hoopt spoedig een gunstig bericht te ontvangen. Pagina 29

30 APPOINTMENTS: Van: internaat Hondsberg La Salle, Postbus 10102, 5060 GA OISTERWIJK Aan: Fam. P Mathanyana, Bergweg 47, 7247 XP Winterswijk Je moet een brief schrijven naar de ouders van een van de cliënten in je groep. Deze cliënt komt uit Kameroen en zijn ouders kennen nauwelijks Nederlands dus je zult hen in het Engels moeten schrijven. Vermeld de volgende punten in je brief maar schrijf die niet puntsgewijs: Adres internaat: Postbus 10102, 5060 GA OISTERWIJK Je laat weten dat de cliënt zich de laatste tijd erg goed gedraagt op de woongroep. Zijn gedrag is in de laatste 2 weken positief veranderd en jij van de woongroep denkt dat het mogelijk is dat de cliënt voortaan om de 2 weken een weekendje naar huis mag. Je vraagt je af hoe de ouders hierover denken. Vraag of ze een afspraak willen maken om dit verder met jullie te bespreken zodat je een planning kunt maken met betrekking tot de weekendjes die hij eventueel naar huis mag. Maak een goede slotzin. Aan: International Trading Company, t.a.v. dhr G. Jones, 12 Park Lane, Sheffield WC1 3AT Van: Brandhoudt BV, Assendelftstraat 23, 4122 CC Delft Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Schrijf namens je cheffin mevrouw van Delft de volgende brief: je zult naar aanleiding van een uitnodiging de voorjaarsbeurs in Sheffield bezoeken van 12 t/m 18 augustus om met hun vertegenwoordiger te spreken over hun producten en je zoon zal je vergezellen om boeken voor zijn opleiding te kopen bij Foyles' Bookshop en om de mooie stad Sheffield te bezichtigen. Je wilt daarom graag een tweepersoonskamer reserveren in het Hilton Hotel van 11 t/m 19 augustus en je wilt graag afgehaald worden van het vliegveld. Je verheugt je op het bezoek. Slotzin Pagina 30

31 INVOICES/QUOTATIONS/ REMINDERS: Van: Undersmith, Hammersmith Road 231, London WC1 4HH, UK Aan: Aristo BV, Zwanenburglaan 36, 2110 AV Beringen, t.a.v. Dhr Meissen, NL Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt bedank voor de aanvraag voor een offerte van 25 computers, merk Dell type TX7878 hebben offerte bijgesloten. Jullie kunnen de computers uit voorraad leveren en ze kunnen binnen de vereiste tijd geleverd worden. Vertel dat de computers van uitstekende kwaliteit zijn en dat jullie voorwaarden de meest gunstige zijn. Schrijf dat omdat de prijzen van de grondstoffen stijgen je adviseert om voor het eind van de maand de bestelling te plaatsen en in dat geval krijgen ze nog een extra korting van 2%. Schrijf dat jullie de bestelling met belangstelling tegemoet zien. Aan: G. Willemse BV, Boslaan 35, 2502 GG Den Haag Van: Modern Plastics Ltd, 45 Prince Albert Street, Birmingham B21 8DJ Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Je hebt met belangstelling de brief van (datum twee dagen geleden) gelezen en het doet je genoegen dat Willemse van plan is producten uit jullie assortiment te importeren. Schrijf dat de separaat gezonden monsters een uitstekende indruk geven van de kwaliteit van de producten en als de goederen dringend nodig zijn kun je zorgen voor vervoer per vliegtuig. Het spreekt vanzelf dat de hogere vrachtkosten dan natuurlijk voor rekening van de klant zijn. Je hebt een catalogus en prijslijst bijgevoegd, de prijzen zijn CIF Birmingham je ziet een proefbestelling met belangstelling tegemoet. Slotzin. Van: Verpleeghuis De Weerde; Gen.Eisenhowerlaan 23; 4051 DE Eindhoven Aan: Mrs M. Wilson; 7 Patterson Avennue; Camden Town; CA5 U90 Schrijf aan mevrouw Wilson dat de rekening voor haar verblijf van 3 maanden in het verpleeghuis nog steeds openstaat. Ze is inmiddels al zes maanden weer thuis maar er is nog steeds niets betaald. Jullie hebben al twee keer eerden een factuur gestuurd maar nu moet er binnen twee weken betaald worden anders gaan jullie juridische stappen ondernemen. Slotzin Pagina 31

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Feeling right at home

Feeling right at home colofon from the editors Double Dutch is the magazine of the Dutch Business Association Vietnam (DBAV). It is published 3 times a year. Editors editorsdoubledutch@gmail.com Renske ten Bosch Hanneke Peters

Nadere informatie

Foreword. Dear Volunteer,

Foreword. Dear Volunteer, Foreword Dear Volunteer, This brochure contains a list of Dutch-speaking Brussels-based organisations, that are looking for volunteers. Take your time to read through it! Once you have made your choice,

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. LustrumThor. Quadcopters. ElektroGoesDownUnder. Maart 2013 21 Faculteitsblad Electrical Engineering News LustrumThor Quadcopters ElektroGoesDownUnder Maart 2013 21 GEZOCHT: HORIZONVERBREDERS M/V Met enkele jaren werkervaring al doorgroeien naar manager Lars Huizinga,

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december

PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december PARTNERZAKEN 14 Jaargang 2005, nr. 3 december MISSIE: De Stichting Partners en Gezinsleden is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van alle partners en gezinsleden van overplaatsbare

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy

UPDATE JANUARI 2014. Wij wensen u een Succesvol en Veilig 2014! I T S X. DE COLUMN 2 Hans Van de Looy Your Security is Our Business 20 JANUARI 2014 UPDATE DE COLUMN 2 Hans Van de Looy HET NIEUWS 3 Succesvolle beursdagen Black Hat Sessions 2014 Ethical Hackers gezocht HET INTERVIEW 4 Engelstalig interview

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier

Purpose of this form Doelstelling van dit formulier Income and assets Inkomen en bezittingen IA Your partner Uw partner MOD For more information Voor meer informatie Purpose of this form Doelstelling van dit formulier This form is part of your claim for

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 1 Engels CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY

Opinio Iuris. Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY Opinio Iuris Ook digitaal beschikbaar via vintres.nl ISP KOSOVO & MACEDONIË REFUGEES CRISIS STAGE IN STOCKHOLM TTIP EFFICIENCY VOLUME 23 NO. 3 JULI 2015 GRONINGEN INHOUDSOPGAVE 3 INHOUDSOPGAVE Opinio Iuris

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie