Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA."

Transcriptie

1 Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

2 DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in , brieven en het invullen van formulieren e.d LES 1 Inhoud: Kennismaken met de verplichte layout en de verschillende soorten van schriftelijke communicatie. (Verschil /brief etc.) Uitleg doel van een layout aan de hand van een voorbeeldbrief, etc. Introductie standaardterminologie zakelijke correspondentie en waar je dit vindt. Huiswerk: maak een correcte layout Voeg een openings- en een slotzin toe. LES 2 Inhoud: Toepassen van layout door verknipte brieven goed te zetten en zelf goede begin- en slotzinnen te laten noteren. Modelbrief opstellen met behulp van die begin- en slotzinnen bij de verschillende briefsoorten. Briefopdrachten met fouten in layout en format corrigeren. Huiswerk: afmaken opdrachten. LES 3 Inhoud: Informatieaanvraag schrijven aan de hand van situatieschets met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 4 Inhoud: Afspraakbrief schrijven aan de hand van situatieschets met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 5 Inhoud: Eenvoudige brief over facturen/aanmaningen/ offerte met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. LES 6 Inhoud: Eenvoudige klachtenbrief / schrijven m.b.v. standaardzinnen met gebruik van Prisma of andere standaardzinnen. (Samen) bepreken. Huiswerk: werk dat niet af is. Pagina 2

3 LES 7 Inhoud: Oefentoets Brief schrijven van een van de hiervoor behandelde soorten. LES 8 Inhoud: Toets brief en/of formulierschrijven. Pagina 3

4 In de zakelijke wereld wordt heel wat gecorrespondeerd. Men stuurt brieven, faxen e- mails, kaartjes en soms zelfs faxen. Een brief is vaak het visitekaartje van het bedrijf en vertelt veel over de afzender. In deze cursus leer je o.a.: De indeling Standaardzinnen Werken met het hulpprogramma Prisma brieven Schrijven Verschillende vormen van correspondentie De briefsoorten die je tijdens deze cursus tegenkomt zijn o.a.: Informatieaanvraag Offerte Bestelling Uitnodiging Klachtenbrief Sollicitatiebrief Op de website van het Talencentrum ( kun je een heleboel opdrachten vinden. Het is niet gemakkelijk om een goede zakelijke brief te schrijven en dus is het belangrijk dat je gebruik maakt van zoveel mogelijk beschikbare hulpmiddelen: Spellingcontrole (zie uitleg) Easy Reference (een soort woordenboek) uitleenbaar Prisma programma (zie uitleg) Online woordenboeken: bijv. Pagina 4

5 Ons advies is om bij het schrijven van een zakelijke brief een stappenplan te volgen. Je zou de stappen voor een aantal brieven los kunnen oefenen en daarna pas alles achter elkaar. STAP 1 Zorg ervoor dat je de regels van de layout goed begrijpt Je moet antwoord kunnen geven op de volgende vragen: o Wat voor soort brief wil ik schrijven? o Wat is het doel van de brief? (waarom schrijf ik de brief?) STAP 2 Zorg ervoor dat je de layout foutloos kunt toepassen Kies een goede beginzin en eindzin (evt. met behulp van het programma Prisma Brieven Schrijven) Verdeel de informatie in alinea s STAP 3 (je kunt stap 1 en 2 foutloos toepassen) Oefen met het schrijven van briefteksten Onderstreep de zinnen waaraan je twijfelt STAP 4 Twijfel wegnemen door de onderstreepte zinnen met je docent te bespreken. Pagina 5

6 SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE IN HET ALGEMEEN! Bij het schrijven van een brief moet je drie zaken goed in gedachten houden: 1. De schrijver (jij) 2. De ontvanger (degene aan wie je schrijft) 3. De boodschap (de inhoud van wat je schrijft) Voordat je je brief schrijft zul je moeten weten welke boodschap je precies wilt overbrengen. De boodschap moet niet alleen helder en ondubbelzinnig zijn, maar ook worden begrepen op de manier die jou voor ogen staat. Met andere woorden: houd rekening met de ontvanger. Hoe zal deze de brief lezen en interpreteren? STRUCTUUR, ORGANISATIE, SAMENHANG Breng zoveel mogelijk structuur aan in wat je wilt schrijven. Maak een lijstje van de punten die je aan bod wilt laten komen en zet die in een logische volgorde. Ben duidelijk in wat je wilt vertellen. Houd je brief zo kort mogelijk. TAALGEBRUIK Wees nauwkeurig. Wees beleefd. NAUWKEURIGHEID Schrijf zonder fouten door gebruik te maken van spellingcontrole Kijk de brief nog twee maal na want de computer maakt geen verschil tussen there/their; to/too etc. Pagina 6

7 Briefconventies Opmerking Engels Amerikaans daar waar het afwijkt: Adres afzender/briefhoofd Zoveel mogelijk gegevens vermelden. Behalve bij ernstige klacht (bewijs) Naam (met logo) Adres zoals in land gebruikelijk Telefoon Fax Web-site BTW-nr Bank/gironummers Kenmerk Our ref: your ref: Adressering Naam bedrijf (attn of C/o) Ontvanger Postcode altijd op laatste regel van adres. Alleen bij UK adres Als land is United Kingdom altijd correct. Afdeling of functie) Naam gebouw Huisnummer, straat Plaatsnaam (Graafschap) Land Postcode Datum Nooit plaatsnaam vermelden. Maand met een hoofdletter beginnen en voluit schrijven. Onderwerp onderstreept of in italics Aanhef1 Als je niet weet aan wie je schrijft: Aanhef2 Als je weet aan wie je schrijft: Als persoon zelf aangeeft: Bij dames is Ms altijd correct Brieftekst Dag maand jaar Subject: of Re: of Dear Sir/ Madam, Dear Mr Name, of Dear Ms Name, Dear Miss Name of Dear Mrs Name Begin Midden Naam bedrijf (attn of C/o) Ontvanger Afdeling of functie Naam gebouw Huisnummer, straat Plaatsnaam staat postcode land Maand dag jaar Afluiting1 Als je niet weet aan wie je schrijft: Indien meer dan typiste: Afsluiting2 Als je weet aan wie je schrijft: Indien meer dan typiste: Bijlagen Vaak gebruik je in de brief voor de kantlijn een verwijzingsteken om aan te geven dat er een bijlage bij is bijv: # of./. Slot(zin) Yours faithfully, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Yours sincerely, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Encl. (specificeren) (bij voorkeur) Encl.: 1 Encls: 3 Yours truly, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Yours truly, (BEDRIJFSNAAM) Ondertekening Naam afzender Functie/afdeling Pagina 7

8 Opmaak van een zakelijke Inleiding Voor de opmaak van een zakelijke gelden over het algemeen minder strenge conventies dan voor een gewone zakelijke brief. Zoals bij een zakelijke brief is het van belang om een aantal praktische regels in aanmerking te nemen. Er zijn een aantal verschillen tussen een brief en een . Omdat s bijvoorbeeld sneller geschreven worden dan brieven en meestal van het scherm gelezen worden, is de inhoud vaak beknopter. De begroetingsformule in een is dikwijls ook wat minder formeel. Afzender en geadresseerde(n) De afzender van een wordt meestal automatisch toegevoegd door het mailprogramma op de regel Van (of From). Op de regel Aan (of To) kunt u een of meer geadresseerden opgeven. Op de regel Cc (carbon copy) kan worden aangeven wie er een afschrift van het bericht ontvangt. U kunt eventueel ook gebruikmaken van de regel Bcc (blind carbon copy). De namen die aan deze regel worden toegevoegd, zijn niet zichtbaar voor de andere geadresseerden. Onderwerp en datum Het onderwerp is een belangrijk onderdeel van een . In een bericht wordt de datum en ook het uur waarop de verzonden wordt, automatisch ingevuld door het mailprogramma. Aanhef en slotgroet Net als in een brief mogen een gepaste aanhef en slotgroet niet ontbreken in een e- mail. Gebruik een gewone, zakelijke aanhef zoals Geachte heer Claessens of Geachte mevrouw De Geest. Het spreekt voor zich dat aanhef en slotgroet op elkaar afgestemd zijn. Inhoud De eigenlijke inhoud van uw wordt op dezelfde manier ingedeeld als in een brief, maar de tekst wordt bij voorkeur korter gehouden. In de eerste alinea komt de kernmededeling en de context van het bericht. Daarna volgt de uitwerking. Ondertekening Na de slotgroet ondertekent u de met uw naam, functie (of afdeling) en uw telefoonnummer. Ook het postadres, adres, faxnummer en eventueel webadres kunnen worden vermeld. Deze elementen kunnen ook worden samengenomen in een signature of elektronische handtekening. Dat is een vaste afsluitingstekst met uw naam, functie en adresgegevens die u automatisch kunt laten invoegen bij elk bericht dat u schrijft. Soms wordt ook een vaste slotgroet (bijvoorbeeld Met vriendelijke groet) opgenomen in de signature. Pagina 8

9 Bijlage en disclaimer U kunt een elektronische bijlage of attachment meesturen met uw . Voor het gebruiksgemak van de ontvanger geeft u de bestanden die u meestuurt een duidelijke naam. Die naam wordt automatisch weergegeven op de regel Bijlagen (of Attachments), onder de regel Cc of Bcc. Check ten slotte ook altijd even of u het aangekondigde bestand ook daadwerkelijk bij uw hebt bijgevoegd. Heel wat bedrijven plaatsen een disclaimer onder hun berichten. Een disclaimer heeft vooral een juridisch doel. Hij is bedoeld als voorzorgsmaatregel tegen misbruik van de informatie in de of tegen de gevolgen van eventuele fouten. U kunt dit soort toevoegingen opnemen als dat binnen uw organisatie gebruikelijk is. De disclaimer komt dan onderaan in de tekst, duidelijk gescheiden van de rest van het bericht. De tekst wordt bij voorkeur zo beknopt mogelijk gehouden. Voorbeeld: Van: Aan: Cc: Bijlage: prijsofferte.doc Onderwerp: prijsofferte bouwmaterialen Geachte mevrouw Verheiden, Zoals we telefonisch hebben afgesproken, stuur ik u onze prijsofferte voor de levering van bouwmaterialen voor uw bouwproject in Lanaken. In de bijlage vindt u een gedetailleerd overzicht met onze prijzen voor de gevraagde materialen. De offerte blijft geldig tot 31 oktober Als u interesse hebt in onze materialen, kunt u met mij contact opnemen via het onderstaande adres of telefoonnummer. Met vriendelijke groet, Siem Meerman Hoofd P & O Buildit nv / sa Broekstraat BZ MAASTRICHT Tel Fax Disclaimer Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Pagina 9

10 Enkele standaardzinnen voor het schrijven van s en brieven: Openings: The standard opening for formal correspondence is Dear Dear Sir Dear Madam Dear Sir or Madam Dear Sirs Dear Mr Name Dear Mrs Name Dear Ms Name Useful phrases: Thank you for your letter of [date] concerning Thank you for sending me a [catalogue, quotation] Thank you for your enquiry of [date] I refer to your letter of [date] concerning Further to our telephone conversation of [date] I am writing to confirm our telephone conversation of [date] I would be grateful if you could forward me a [price list, catalogue] I am contacting you regarding I am writing to complain I apologise for the delay in replying As stated in your letter/fax of [date] I wish to draw your attention to the I wish to inform you that I am writing to inform you that I am writing to express my dissatisfaction with Please note that Please find enclosed Closures: I look forward to hearing from you I look forward to hearing your response I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible Please let me know as soon as possible what action you propose to take I trust that you will give this matter your urgent attention I hope you can settle this matter to my satisfaction Please do not hesitate to contact me should you require further information Please contact me if you require further details If you know the person s name use: Yours sincerely If you don t know the person s name use: Yours faithfully Pagina 10

11 Phrases for Letters about Employment Openings: The standard opening for formal correspondence is Dear Dear Sir Dear Madam Dear Sir or Madam Dear Sirs Dear Mr Name Dear Mrs Name Dear Ms name Useful phrases: I am writing in response to your Thank you for your letter of [date] offering advertisement in [publication] me the post of I am writing to apply for the post of I am delighted to accept the position of [job title] I should be pleased to attend an interview I look forward to starting work with you Closures: Thank you for considering this application I should be pleased to attend an interview Please do not hesitate to contact me on the above number if you should require further information I look forward to hearing from you If you know the name of the person use: Yours sincerely If you don t know the name of the person use: Yours faithfully Pagina 11

12 Hoe krijg ik dit programma: PRISMA BRIEVEN SCHRIJVEN Start -> Alle Programma s -> Talen -> Spectrum -> Prisma Brieven Schrijven: Afbeelding 1 laat het beginscherm zien Hier kun je zinnen via trefwoord zoeken maar soms is het handiger om via briefsoort te zoeken. Dit kun je bij index veranderen (zie scherm 2). Kies zoals in scherm 3 je briefsoort en kijk of je afnemer of leverancier bent. (scherm 4.) Dubbelklik et voilà!! Kopiëren kan alleen via de knop Bewerken boven aan je scherm of via CTRL-C -> CTRL-V. Afbeelding 1 Pagina 12

13 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Pagina 13

14 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Woordenlijsten die nuttig kunnen zijn Pagina 14

15 HET INSTELLEN VAN DE SPELLINGCONTROLE IN DE JUISTE TAAL: Voor je ook maar een letter getypt hebt volg je de stappen die in de plaatjes zijn aangegeven. Voor een bestaande tekst houd je de CTRL-toets ingedrukt en tik je op de A. Daarna volg je de stappen in de plaatjes. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Pagina 15

16 VOORBEELDBRIEVEN Letter of complaint Letter of confirmation Letter of application Letter of application ICT-job Order letter Pagina 16

17 Letter of complaint: 65 Market Street Val Haven, CT June 30, 2004 Customer Service Cool Sports, LLC 8423 Green Terrace Road Asterville, WA Dear Sir or Madam: I have recently ordered a new pair of soccer cleats (item # ) from your website on June 21. I received the order on June 26. Unfortunately, when I opened it I saw that the cleats were used. The cleats had dirt all over it and there was a small tear in front of the part where the left toe would go. My order number is AF To resolve the problem, I would like you to credit my account for the amount charged for my cleats, I have already gone out and bought a new pair of cleats at my local sporting goods store so sending another would result in me having two pairs of the same cleats. Thank you for taking the time to read this letter. I have been a satisfied customer of your company for many years and this is the first time I have encountered a problem. If you need to contact me, you can reach me at (555) Yours faithfully, Signature Ken Thomas Pagina 17

18 Letter of confirmation: Mr. Rodney Giles Manager, Customer Support Inter-Office Solutions Inc Luxor Station Rd. Cedar Springs, IL, July 20, 2006 Dear Rodney: This is further to our meeting of last week at which we agreed to hold a series of meetings over the next two months to review your experiences with the pilot implementation of the 1to1 Customer Relationship Management Program. As discussed at that meeting, the objectives of our review sessions will be to: Review and assess the overall effectiveness of the program; Identify and document strengths weaknesses of the program; Propose customer-focused solutions to address areas of weakness; Develop an approach and action plan for Phase 2 of the project; Determine the staff members who will make up the Phase 2 Team. As agreed, meetings will be held every second Tuesday from 9:00 a.m. until noon, and the location will alternate between our two offices, the first one to be convened here at Inter-Office on August 14, Fred Johnson of your CRM group is to act as the meeting co-ordinator and recording secretary throughout the process. As discussed, at the end of the process, Deborah Buxton of Consultek will draft the summary report for review by the steering committee. As you requested, a copy of her C.V. has been enclosed. I trust I have covered all of the points that we discussed. If you have any questions or would like to add anything please give me a call at We look forward to seeing you at the August 14 th meeting. Sincerely, Marilyn French Senior Consultant Pagina 18

19 Letter of application: 311 Nestor Street West Lafayette, IN June 6, 1998 Ms. Christine Rennick Engineer Aerosol Monitoring and Analysis, Inc. P.O. Box 233 Gulltown, MD Dear Ms. Rennick: Dr. Saul Wilder, a consultant to your firm and my Organizational Management professor, has informed me that Aerosol Monitoring and Analysis is looking for someone with excellent communications skills, organizational experience, and leadership background to train for a management position. I believe that my enclosed resume will demonstrate that I have the characteristics and experience you seek. In addition, I'd like to mention how my work experience last summer makes me a particularly strong candidate for the position. As a promoter for Kentech Training at the 1997 Paris Air Show, I discussed Kentech's products with marketers and sales personnel from around the world. I also researched and wrote reports on new product development and compiled information on aircraft industry trends. The knowledge of the aircraft industry I gained from this position would help me analyze how Aerosol products can meet the needs of regular and prospective clients, and the valuable experience I gained in promotion, sales, and marketing would help me use that information effectively. I would welcome the opportunity to discuss these and other qualifications with you. If you are interested, please contact me at (317) any morning before 11:00 a.m., or feel free to leave a message. I look forward to meeting with you to discuss the ways my skills may best serve Aerosol Monitoring and Analysis. Sincerely yours, First Lastname Enclosure: resume Pagina 19

20 Letter of application ICT-job L. van der Linden Opsterland CH Utrecht The Netherlands Shell UK 2nd floor Rowlandsway House Nigg Chester United Kingdom M22 5SB April 21st 2003 Dear Sir or Madam, Your advertisement in the Volkskrant dated April 19 th drew my attention because you offer a job in which I see many possibilities to expand my experience as an IT specialist. I am Laura van der Linden, 33 years old and I work for a small business in Utrecht since 1997 as a system administrator. This line of work is perfect for me because there is never a dull day. Every day is different from the day before. The only downside is that there are no career opportunities for me left in this company. I would like to get ahead and learn more about networking, Internet and all the side aspects but that is just not possible here. That is the reason why your advertisement is so attractive. Please find further details about my education and work experience in enclosed CV. I would very much like to amplify this letter and discuss our mutual expectations in a personal conversation. I am looking forward to hearing from you soon. Yours faithfully, Laura van der Linden Encl.: CV Pagina 20

21 Letter of application Technical job Mr. Pete Carlton Senior Site Manager Showcase Arena Ext Dear Mr. Carlton, I found your request for a Level IV Electrical Site Manager among the Showcase Interoffice memo board; it sounded very interesting to me. I currently work for Bill Wilkins in the Events Planning Division, and, as he will be retiring this Fall, I have been looking for a position in Site Management to apply my skills and 22 years of engineering and management experience. I'm very organized, I'm a self-motivated worker, but I enjoy working as a team player. My belief is that since we spend the majority of our lives in the workplace, work should be a pleasant experience. As a manager, I try to make the job one that employees enjoy going to everyday. Not only has this kept those under my supervision satisfied, it has enabled me to run the most efficient workgroups at Tri Edison. I would like to continue my success under your direction in Site Management. If my experience and management philosophy are attractive to you, please feel free to contact me at the Events Planning office or beeper number Thank you for your consideration. Very truly yours, William Baxson Pagina 21

22 Letter of application in nursing: Your Address Employer Name Employer Address Employer reference (if any) Dear Mr. Mrs. Ms... (find out name if possible) I wish to apply for the post of...as advertised in... I successfully completed my Nursing (Adult Branch) training at Buckinghamshire College in... and am now seeking full-time employment. I enclose a completed application form(or CV) for your attention. One paragraph on your training/skills/knowledge gained with concrete examples specific to you. Employers want to know about you and your potential ability to develop to do the job in a professional manner. Avoid generalisations and philosophising. Look to the advert and job description for an indication of the particular skills required. What qualities/ experience are they asking for? Take note of key words. One paragraph on why you are applying for that particular post-even if you are desperate to work for any hospital trust this is the crucial paragraph! What is it that is attractive about the job, the employer, the location? What have you found out about the trust? Do some research. Optional paragraph and any other information. I will be available for interview...and look forward to hearing from you. Yours... Sign (your name) PRINT YOUR NAME Pagina 22

23 Order letter: February 14, 20XX Lindsay Office Products P.O. Box 1879 Spokane, Washington Subject: Furniture and equipment order Please ship the following items from your sales catalogue dated January 31, 20XX: ITEM CATALOGUE # COLOR QTY PRICE Conference Desk HN WB Sandalwood 2 $ ea Credenza HN WK Sandalwood ea Executive Chair HP SE Toasted Tan ea File Cabinet HN-5344C-K Beige ea Letter Tray K A Black ea The items ordered above should be shipped C.O.D. to this address: CLAIMS DIVISION, LAW DEPARTMENT City of Austin P.O. Box 96 Austin, Texas The costs above reflect a discount of 50/10, with net due in 30 days after the invoice date. The merchandised is to be shipped by your company's own truck line at a rate of 7 percent of the total net cost. We are remodelling our offices and have a target completion date of March 30, 20XX. If there is any reason you see that you can keep your part of this schedule, please let me know immediately. Yours faithfully, Berenice Chamala Supervisor, Clerical Services BKC: amm Pagina 23

24 EXERCISES More exercises can be found on our website: under the heading Writing Pagina 24

25 Exercise 1: Write the following dates as they should be written in a letter: Exercise 2: Correct the mistakes in the following parts of a business letter: 1. New Oxford Street Londen 3. Nashua, New Hampshire USA Dear Gentlemen: 5. Enclose 2 6. attn Mr Peter Green The Computer Wholesalers UK Ltd mai Mister Hartman 9. yours sincerely 10. dear Sir Jones Exercise 3: Translate: juni Verenigd Koninkrijk 3. Mijne Heren 4. Geachte heer Jones 5. met vriendelijke groet 6. bijlage 7. Bedankt voor uw brief van 29 maart jl. 8. Wij sturen u de artikelen 30 oktober a.s. 9. Wij hebben een prijslijst bijgesloten 10. ter attentie van Mw. Arden Pagina 25

26 Exercise 4: Correct the following letter: Dear sirs 2rd february 2005 Deluxe Corrugated Cardboard Ltd Coast Road 7 Brighton UK BG5 7GU We thank you for your catalog and prizelist. We are very impressed by your low prices and favourable terms of delivery. We would like it to place a trial order for the next goods: 300 boxes 8 x 10 x 15 2,000 boxes 12 x 50 x boxes 50 x 50 x 50 Could you pleaze sent us a confirmation of order? If this order is executed to our satisfying, more order will undoubtedly follow. YOURS SINCERELY BLIKKER HUISHOUDELIJKE PRODUKTEN BV J. Blikker Buying Manager Encl. Pagina 26

27 Exercise 5: Put the parts of the letter in the correct order: 1. We are pleased to enclose our latest brochure. We would also like to inform you that it is possible to make purchases on line at 2. Yours sincerely 3. September 12, Jackson Brothers rd Street New York, NY Thank you for your enquiry of 12 September asking for the latest edition of our catalogue. 6. Dennis Jackson Marketing Director 7. Kenneth Beare Administrative Director English Learners & Company 2520 Vista Avenue Olympia, WA We look forward to welcoming you as our customer. 9. (signature) 10. Dear Mr Beare 11. Encl.: brochure Pagina 27

28 Exercise 6: Put the parts of the letter in the correct order: 1. Our annual demand will probably amount to some 10,000 kgs of mushrooms and some 25,000 kgs of mixed vegetables, purchased quarterly. Would you please quote us for these amounts, including information on price and quality of your product, as well as on terms of delivery, transportation and payment January Yours faithfully 4. JAMES BLACKWELL VEGETABLES IM- & EXPORT 45 GROSVENOR ST LONDON GREAT BRITAIN EC1 5. James Blackwell Jr. Buying Manager 6. We were pleasantly surprised when we visited your stand at the recent Food and Distribution Fair in Blackpool. On the basis of the conversation we had with Ms Fairy we would like to express our interest in your frozen mushrooms and mixed vegetables. If these products really are up to the standard we saw in Blackpool, we would very much like to add them to our range. 7. Ecotermables Ltd. 123 Kiln Road Dublin Ireland DU1 L2 We would like to thank you in advance for your co-operation. Pagina 28

29 INFORMATION: Aan : Central Bureau of Educational Visits & Exchanges, 44 Baker Street, London, W1M 2HJ Van: jezelf Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt. In de vakantie ga je in het kader van een uitwisseling tussen jouw school en een school in Engeland 3 weken naar Engeland. Je schrijft naar deze organisatie omdat zij brochures hebben met adressen waar je kunt verblijven. Ze hebben o.a. brochures getiteld: Paying Guests en Cheap Accommodation. Je vraagt dus één brochure aan en je mag zelf uitmaken welke. Vermeld de volgende punten in je brief of je een jongen of een meisje bent en je leeftijd. Schrijf dat je een opleiding volgt voor administratief assistent en in welke periode je wilt gaan en welk deel van Engeland je voorkeur heeft. Maak een goede slotzin. Aan: English Speaking Theatre, p/a Madame Tussaud, Kalverstraat 156, 1016 CA Amsterdam. Van: School Datum: datum waarop je de opdracht maakt Schrijf een brief in het Engels waarin je meedeelt wie je bent en dat je op een school voor beroepsonderwijs (vocational training) zit. Op school besloten is om hun gezelschap uit te nodigen voor een voorstelling en daarom wil je wat informatie hebben over de stukken die ze spelen, op welke dagen ze kunnen en hoeveel ze vragen voor een voorstelling. Onderteken met je eigen naam. Van: Scottish Wool Ltd, t.a.v. Mr MacIntyre, Loch Ness Road, Gretna Green, GG8 9VV Scotland aan: Amstel NL, Molenstraat 89, 5212 EB Amsterdam, NL Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Vraag of ze per omgaande de nieuwste catalogus en prijslijst van Amstel thuistap willen sturen. Je vraagt wanneer hun vertegenwoordiger weer naar Schotland komt en je wilt graag een afspraak maken. Als de vertegenwoordiger niet van plan is spoedig te komen, zou het dan gelegen komen wanneer jij Amsterdam bezoekt? Je hoopt spoedig een gunstig bericht te ontvangen. Pagina 29

30 APPOINTMENTS: Van: internaat Hondsberg La Salle, Postbus 10102, 5060 GA OISTERWIJK Aan: Fam. P Mathanyana, Bergweg 47, 7247 XP Winterswijk Je moet een brief schrijven naar de ouders van een van de cliënten in je groep. Deze cliënt komt uit Kameroen en zijn ouders kennen nauwelijks Nederlands dus je zult hen in het Engels moeten schrijven. Vermeld de volgende punten in je brief maar schrijf die niet puntsgewijs: Adres internaat: Postbus 10102, 5060 GA OISTERWIJK Je laat weten dat de cliënt zich de laatste tijd erg goed gedraagt op de woongroep. Zijn gedrag is in de laatste 2 weken positief veranderd en jij van de woongroep denkt dat het mogelijk is dat de cliënt voortaan om de 2 weken een weekendje naar huis mag. Je vraagt je af hoe de ouders hierover denken. Vraag of ze een afspraak willen maken om dit verder met jullie te bespreken zodat je een planning kunt maken met betrekking tot de weekendjes die hij eventueel naar huis mag. Maak een goede slotzin. Aan: International Trading Company, t.a.v. dhr G. Jones, 12 Park Lane, Sheffield WC1 3AT Van: Brandhoudt BV, Assendelftstraat 23, 4122 CC Delft Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Schrijf namens je cheffin mevrouw van Delft de volgende brief: je zult naar aanleiding van een uitnodiging de voorjaarsbeurs in Sheffield bezoeken van 12 t/m 18 augustus om met hun vertegenwoordiger te spreken over hun producten en je zoon zal je vergezellen om boeken voor zijn opleiding te kopen bij Foyles' Bookshop en om de mooie stad Sheffield te bezichtigen. Je wilt daarom graag een tweepersoonskamer reserveren in het Hilton Hotel van 11 t/m 19 augustus en je wilt graag afgehaald worden van het vliegveld. Je verheugt je op het bezoek. Slotzin Pagina 30

31 INVOICES/QUOTATIONS/ REMINDERS: Van: Undersmith, Hammersmith Road 231, London WC1 4HH, UK Aan: Aristo BV, Zwanenburglaan 36, 2110 AV Beringen, t.a.v. Dhr Meissen, NL Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt bedank voor de aanvraag voor een offerte van 25 computers, merk Dell type TX7878 hebben offerte bijgesloten. Jullie kunnen de computers uit voorraad leveren en ze kunnen binnen de vereiste tijd geleverd worden. Vertel dat de computers van uitstekende kwaliteit zijn en dat jullie voorwaarden de meest gunstige zijn. Schrijf dat omdat de prijzen van de grondstoffen stijgen je adviseert om voor het eind van de maand de bestelling te plaatsen en in dat geval krijgen ze nog een extra korting van 2%. Schrijf dat jullie de bestelling met belangstelling tegemoet zien. Aan: G. Willemse BV, Boslaan 35, 2502 GG Den Haag Van: Modern Plastics Ltd, 45 Prince Albert Street, Birmingham B21 8DJ Datum: gebruik de datum waarop je de opdracht maakt Je hebt met belangstelling de brief van (datum twee dagen geleden) gelezen en het doet je genoegen dat Willemse van plan is producten uit jullie assortiment te importeren. Schrijf dat de separaat gezonden monsters een uitstekende indruk geven van de kwaliteit van de producten en als de goederen dringend nodig zijn kun je zorgen voor vervoer per vliegtuig. Het spreekt vanzelf dat de hogere vrachtkosten dan natuurlijk voor rekening van de klant zijn. Je hebt een catalogus en prijslijst bijgevoegd, de prijzen zijn CIF Birmingham je ziet een proefbestelling met belangstelling tegemoet. Slotzin. Van: Verpleeghuis De Weerde; Gen.Eisenhowerlaan 23; 4051 DE Eindhoven Aan: Mrs M. Wilson; 7 Patterson Avennue; Camden Town; CA5 U90 Schrijf aan mevrouw Wilson dat de rekening voor haar verblijf van 3 maanden in het verpleeghuis nog steeds openstaat. Ze is inmiddels al zes maanden weer thuis maar er is nog steeds niets betaald. Jullie hebben al twee keer eerden een factuur gestuurd maar nu moet er binnen twee weken betaald worden anders gaan jullie juridische stappen ondernemen. Slotzin Pagina 31

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing

9r** 55 De formele brief. t handtekening. bijlage. I am writing 55 De formele brief Een formele ofwel zakelijke brief schrijf je aan instellingen en bedrijven of aan personen van wie je de naam niet kent. n een formele brief gebruik je geen korte vormen zoals don't,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir / Madam, Dear Sir / Madam, Formeel, naam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK ENGELS Beschikbare tijd: 90 minuten 150803 1 Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 7 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: IDIOOM: CORRESPONDENTIE: - 15 invulzinnen

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon

Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon Schrijfvaardigheid Elektrotechniek Niveau A2 ROC Ter AA Mevr. L. Filon 2009 Writng electrotechniek A2 A.1 CV A.2 Application form A.3 Reparatie rapport A.4 RMA form Links: http://www.tecdic.com http://www.taalblokken.nl

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Dear Sir / Madam, Geachte heer, mevrouw Formeel,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Sir, Dear Madam, Geachte heer, mevrouw Dear Sir / Madam, Formeel,

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken.

Versie 2 November 2014. Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. Versie 2 November 2014 Hoe u uw BSI certificatie optimaal kan gebruiken. FM123456 FM123456 FM123456 BSI Certificatielogo Toon uw bewijs van uitmuntendheid. Vertel uw klanten over uw commitment om uit te

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren.

Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Laat je werknemers ook thuis van zakelijke voordelen profiteren. Dell VIP Club. Omdat jouw bedrijf klant is bij Dell, kunnen je werknemers profiteren van een gratis en gebruiksvriendelijk voordeelprogramma.

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Business Letter. Letter - Address. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926

Business Letter. Letter - Address. Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam, Formal, female recipient, name unknown Dear Sir / Madam, Formal, recipient name and gender unknown Geachte heer Geachte mevrouw Geachte

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

September 2013 Description of activities and transactions School

September 2013 Description of activities and transactions School September 2013 Description of activities and transactions Twinfield @ School Transactions September Twinfield@School 1-10 Activities for the month of September Receiving of two orders Forwarding the two

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Nadere informatie

CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and

CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and NAAM: KLAS: VAK: CODE: LEERJAAR: PERIODE: TIJD: BRIEFING: ENGELS Periode 6 klas 2 Periode 6 bestaat uit de volgende onderdelen: - Oefenen schrijfvaardigheid; Order form and email - Oefenen leesvaardigheid;

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

INBURGERING 2015 / 16

INBURGERING 2015 / 16 INBURGERING 2015 / 16 JAMILAA (18) HAD NOOIT GEDACHT DAT ZIJ DE NEDERLANDSE TAAL ZO SNEL ONDER DE KNIE ZOU HEBBEN. INBURGEREN? BEREID U VOOR! WIE ALS BUITENLANDER GEEN PASPOORT HEEFT VAN EEN LAND UIT DE

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. Ik zou mij graag inschrijven voor. Verklaren dat u graag wilt

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-.

New York Marriott Marquis & The Westin Charlotte à 2.095,- per persoon Toeslag 1-persoonskamer à 925,-. INSCHRIJFFORMULIER / PRIJSOVERZICHT I. Reisarrangement Ondergetekende bevestigt hierbij de deelname van de volgende persoon/personen aan de groepsreis naar de National Funeral Directors Association (NFDA)

Nadere informatie