DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM. in samenwerking met:"

Transcriptie

1 DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM in samenwerking met:

2 DPA TRAINEESHIP DIGITAL STRATEGY TALENT DEVELOPMENT PROGRAM INHOUDSOPGAVE Onze digitale wereld Arbeidsmarkt analyse Voorwoord The Hague Executive Campus DPA Online Marketing Digitalstrategy.nl Connected consumers Darwinisme Do or Die Gezocht: vaandeldragers Closing the knowledge gap Inzicht in de arbeidsmarkt Educatie Master in Marketing & Digital Strategy Het collegeprogramma Wat voegt een Master in Marketing toe? A new breed: Digital Trainees Wat kan een trainee? Traineeship programma Duaal traineeship Toelatingseisen Traineeship De procedure Carrièrepad Arbeidsvoorwaarden Community & nestor

3 VOORWOORD HET GEBRUIK VAN INTERNET ZIET HET MERENDEEL VAN DE NEDERLANDERS ALS EEN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE, NAAST VOEDSEL, ELEKTRICITEIT, WATER EN GEZONDHEIDSZORG. HET RECHT OP TOEGANG TOT INTERNET IS ZELFS EEN UNIVERSEEL VERANKERD EUROPEES RECHT. HET INTERNET HEEFT DAN OOK DEFINITIEF DE UMWELD VAN CONSUMENTEN VERANDERD. ZO VLOEIT AL RUIM 70% VAN ALLE AANKOOPBESLISSINGEN DIRECT OF INDIRECT UIT EEN ONLINE ORIËNTATIE VOORT. DAARMEE IS ÉÉN DING ZEKER: INTERNET EN SOCIALE MEDIA HEBBEN HET LEVEN IN DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ DRASTISCH EN VOORGOED VERANDERD. Na 60 jaar zenden, bewegen media en merken langzaam weg van het lineaire denken. Voorzien in contactmogelijkheden, gemak, snelheid en relevantie is het nieuwe doel. Eén-op-één digitaal contact en waarde toevoegen binnen individuele relaties is nu de mantra. Deze transitie vergt naast aanpassingsvermogen vooral ook strategisch inzicht en kennis van de digitale mogelijkheden. Het gevoel van urgentie voor het hebben van een Digital Strategy sijpelt in de bestuurskamers door, met fundamentele strategische herijkingen als gevolg. Meer clicks, minder bricks en een optimale digital experience voor de klant als gevolg van de door digitale ontwikkelingen gedreven paradigm shift. Er heeft zich een onomkeerbaar proces ingezet waarbij ontwikkeling en implementatie van een doordachte digitale strategie een noodzakelijke voorwaarde is voor ondernemingen die hun continuïteit op lange termijn willen waarborgen. The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen op maat ontwikkelt en realiseert voor het midden- en hoger management van grote (internationale) organisaties. Zij verzorgt deze opleidingen in huis bij de klant of op haar eigen locatie in Den Haag. Alle Nederlandse opleidingen staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van Hogeschool Avans en Avans+. De door The Hague Executive Campus aangeboden Nederlandse Bachelor en Master programma s zijn geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditering Organisatie). Oedith Jaharia Director of Programs Maar welk type professionals kan deze impactvolle transitie initiëren? Hoe worden deze professionals gevormd? Welke fundamentele opleiding en achtergrond hebben deze? En belangrijker nog: welke nieuwe competenties en vaardigheden liggen ten grondslag aan de succesvolle Digital Strategist? Daarmee is de beschikbaarheid van digitaal talent een kritieke succesfactor voor iedere organisatie in de realisatie van haar digitale ambities. Adham Laamraoui Business Unit Manager 4 5

4 DPA Online Marketing PA Online Marketing vindt, bindt boeit Online & Digital marketing Dtalent aan de top 500 bedrijven van Nederland, from strategy to implemetation! Onze interim online professionals zijn Google Analytics en comscore Analytix certified. Snel inzetbaar en ter zake kundig als het gaat om de inzet van online marketingtools. DPA Online Marketing is gespecialiseerd in een drietal dominante functiegebieden binnen het online domein: - Online Marketeers - Webanalisten - Digital Trainees digital trainees Om de toenemende behoefte aan digitale talenten te beantwoorden is DPA gestart met een Digital Traineeship voor excellente bachelor-starters. Onze trainees worden zorgvuldig geselecteerd op basis van hun analytische vaardigheden, praktische kennis op het gebied van Online Marketing (Sqillzer assessment) en een STAR interview. Bij goed gevolg wordt een Digital Trainee in één van onze drie volgende sector talentpoules opgenomen: - Digital Trainees voor de Financial Services sector - Digital Trainees voor r(e)-tail sector - Digital Trainees voor Corporate sector Vanuit onze sectorpoules verbinden we talentvolle young potentials, met een digital DNA aan toonaangevende Nederlandse bedrijven. Tegelijkertijd volgen zij een hoogwaardig Master in Marketing & Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. Digitalstrategy.nl Digitalstrategy.nl is partner van DPA Online Marketing en The Hague Executive Campus. Als digital home base voor professionals die dagelijks te maken hebben met de constant en in hoog tempo veranderende wereld van het internet. Het is bij uitstek een organisatie die kennisdeling met soortgenoten faciliteert. Het bijhouden van alle ontwikkelingen binnen de snel veranderde omgeving van het digitale landschap is een andere uitdaging. Digitalstrategy.nl democratiseert daarom ook de toegang tot waardevolle informatie, immers is kennis ook macht. Afgezien van de blog, community en kenniscentrum functie faciliteert digitalstrategy.nl samen met The Hague Executive Campus leergangen binnen het Digital Strategy domein. Zo is digitalstrategy. nl niet alleen naamgever van de post-hbo opleiding maar tevens het informatieloket voor de (online) professional die haar kennis op het gebied van Digital Strategy wil verdiepen. Op digitalstrategy.nl is het bijhouden van alle ontwikkelingen binnen de snel veranderde omgeving van het digitale landschap is een andere uitdaging. inhoudelijke informatie te vinden over een van onze vier opleidingen en diverse master classes: - Master in Marketing (MM), specialisatie Digital Strategy - Master in ICT & Business Innovation (MBI), specialisatie Digital Strategy - Master of Business Administration (MBA), specialisatie Digital Strategy - Post-HBO beroepsopleiding in Digital Strategy (18 maanden) - Master Class Digital Strategy for Managers - Master Class Digital Strategy for Senior Executives 6 7

5 ONZE DIGITALE WERELD Connected consumers VIA SMARTPHONES, TABLETS EN LAPTOPS ZIJN WE OVERAL EN ALTIJD VERBONDEN MET HET INTERNET. ALS CONNECTED CONSUMER KUN JE ONAFHANKELIJK VAN LOCATIE OF TIJDSTIP MET DE WERELD OM JE HEEN COMMUNICEREN. WAAR JE JE OOK BEVINDT EN WANNEER JE MAAR WILT. r is veel te winnen door business modellen aan te passen aan de Enieuw geldende (digitale) principes. De klant is meer dan ooit aanjager in de totstandkoming van nieuwe diensten of producten, waarde creatie via co-creatie is het nieuwe motto. Onze maatschappelijke status ontlenen we in toenemende mate aan het aantal likes, shares en comments van onze Facebookconnecties. De vele social media conversaties hebben ook invloed op onze opinie over merken. Virale verspreiding van content vervangt de klassieke mond-op-mondreclame. Meer dan ooit zijn consumenten empowered, een post of tweet kan leiden tot massale aandacht, maar ook tot negatieve publiciteit en onherstelbare imagoschade. De uitdaging is om de super -consument een compromisloze on- en offline ervaring te bieden. Daartoe is dringend behoefte aan gekwalificeerde digital professionals. Professionals die de mogelijkheden van nieuwe technologieën op waarde kunnen schatten, en die het strategische en operationele overzicht weten te behouden. Darwinisme NIET VOOR NIETS ONTLEENT CHARLES DARWIN EEUWIGE ROEM AAN DE THEORIE DAT EVO- LUTIE VAN SOORTEN WORDT GEDREVEN DOOR NATUURLIJKE SELECTIE. ZOWEL DIEREN ALS MENSEN PASSEN ZICH GEREGELD AAN HUN OMGEVING AAN. Door de vrije toegankelijkheid creëert het internet een nieuwe omgeving waarin de consument vrij spel heeft. In dit level playing field geldt voor iedereen gelijke regels. Afstanden tot (internationale) markten vervagen, informatievoorziening wordt pluriformer en distributiemodellen steeds verfijnder. Internet is doorgedrongen tot de haarvaten van ons sociale leven en onze samenleving. De uit het industriële tijdperk gestoelde operating- en business modellen dreigen gedateerd te raken. Resultaten en methodes uit het verleden bieden allang geen garantie meer voor toekomstig succes. Meer dan ooit zijn lineaire organisaties die niet instaat zijn om te gaan met exponentiële ontwikkelingen overgeleverd aan natuurlijke selectie. Een consument die sinds jaar en dag leeft naar de nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt om anders denken, anders communiceren én anders organiseren. 8 9

6 Do or Die ONTWRICHTENDE TECHNOLOGIEËN BEZORGEN HET REGULIER MANAGEMENT NIEUWE UITDAGINGEN. ZO IS VOLGENS STANDARD & POORS DE GEMIDDELDE LEVENSDUUR VAN EEN BEURSGENOTEERD BEDRIJF, VANDAAG DE DAG, SINDS DE JAREN 60 TERUGGELOPEN VAN 62 JAAR NAAR 15 JAAR. NIEUWE MARKTTOETREDERS STAAN 24/7 KLAAR OM MET BAAN- BREKENDE BUSINESS MODELLEN HET MARKTLEIDERSCHAP OVER TE NEMEN VAN DE GEVESTIGDE ORDE. TECHNOLOGIEËN ALS BIG DATA, 3D PRINTING, INFINITE COMPUTING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, NANOTECHNOLOGIE BEGINNEN VOLWASSEN TE WORDEN EN LIJKEN DAARDOOR DE KNIE VAN EXPONENTIËLE GROEI TE RAKEN. MARKTPARTIJEN DIE HUN INNOVATIE KRACHT NIET KUNNEN LATEN GELDEN ZIJN OVERGELEVERD AAN DE ONTWRICHTENDE GEVOLGEN TOEGEBRACHT DOOR ORGANISATIES DIE SUCCESVOL CREATIEVE DESTRUCTIE KUNNEN TOEPASSEN. assamarkten worden massa niches, consumenten worden pro- en co-creatie wordt een Mducenten vast onderdeel van het business model. Het is zaak om mee te bewegen in het tempo van de consument, die sinds jaar en dag al leeft naar de nieuwe digitale wetmatigheden. Dit vraagt om anders denken, anders communiceren én anders organiseren. Als (digitale) zwaard van Damocles dwingt het innovator s dilemma organisaties tot een nieuwe kijk op de werkelijkheid, en dus met een paradigmaverschuiving als gevolg. Ingegeven door nieuwe digitale toepassingen moeten bedrijven hun waardeproposities herzien. Met nieuwe diensten en producten komen ze de mondige connected consumer tegemoet. De inzet van sociale media, mobiele toepassingen en big data biedt hiertoe volop mogelijkheden, en verdient dus ook structurele aandacht op het allerhoogste niveau

7 ARBEIDSMARKT ANALYSE Gezocht: vaandeldragers GEVOED DOOR EEN TOT OP HET HOOGSTE NIVEAU GEVOELDE SENSE OF URGENCY SPON- SOREN DIRECTEUREN BUSINESS CASES VOOR IMPACTVOLLE DIGITALE PROJECTEN. MAAR IN HOEVERRE WETEN MANAGERS UIT HET INDUSTRIËLE TIJDPERK RICHTING TE GEVEN AAN DE E-CONOMY? EN WELK TYPE PROFESSIONAL KAN HEN HET BESTE ONDERSTEUNEN ALS VAANDELDRAGER VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE DIGITALE TRANSFORMATIE? e online marketeer lijkt de beste en Error vormt dan ook de belangrijkste papieren te hebben, gezien zijn er- in het vertalen van het mar- hoe structureert men de praktijklessen en leermethodiek van deze professional. Maar Dvaring ketingdenken in online uitingen. Omwille best practises van de onlinemarketeer dan van zijn nieuwsgierige aard, zijn digital het beste? En belangrijker nog: wat is er DNA en verstand van online technologie nodig om de skill set van deze professional is de online marketeer vaandeldrager van zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als digitale veranderingen. Het vakgebied kan digitaal strateeg kan overstijgen? gepercipieerd worden als ambacht, immers heeft de online marketeer zijn vaardigheden in de praktijk geperfectioneerd. Trial Closing the knowledge gap DE DIGITALE TRANSITIE RAAKT OOK DE LOGISTIEKE, ADMINISTRATIEVE, CUSTOMER SERVICE EN JURIDISCHE BEDRIJFSPROCESSEN. DAARDOOR OVERSTIJGT ZIJ IN TOENEMENDE MATE HET KRACHTENVELD WAARIN DE ONLINE MARKETEER ZICH BEWEEGT, TOT EEN MEER BEDRIJFS- KUNDIGE VRAAGSTUK. Het ontbreken van een geaccrediteerde opleidingen in het hoger onderwijs zorgt voor een gapend gat tussen het aanbod van gekwalificeerde professionals en de kennisbehoefte van organisaties. Waar vinden we de keten integrators die de transitie van het industriële- naar het informatietijdperk op alle niveaus kunnen faciliteren? Technisch onderlegde bachelors die in staat zijn om de ontwikkelingen te doorgronden en te vertalen naar concrete modellen en structuren? Deze zoektocht start vanzelfsprekend bij de aanjagers van E-conomy, de heavy en aanbod (gekwalificeerd talent) alleen maar groter worden. Daartoe heeft DPA Online Marketing samen met The Hague Executive Campus de eerste Master in Marketing met als specialisatie Digital Strategy ontwikkeld. In alle opzichten is het Master in Marketing programma uniek in haar soort. De komst van een volwaardige masteropleiding voor een vakgebied dat zich als complex, strategisch en multidisciplinair laat omschrijven door de digitaal verantwoordelijken van toonaangevende bedrijven in Nederland. wat is er nodig om de skill set van deze professional zo te vormen dat hij of zij zichzelf ook als digitaal strateeg kan overstijgen? end-users van nieuwe technologieën. De generatie Google, jonge mensen die naar bed gaan en wakker worden met hun smartphone en/of tablet, en voor wie een offline wereld alleen, ondenkbaar is. Echter, zonder fundamentele educatie en intellectuele vorming op Masters niveau zal de kloof tussen vraag (werkgevers) 12 13

8 Wat weten wij tot nog toe over de groep digital professionals? Een kwantitatief onderzoek op basis van de databronnen Jobfeed (Jobfeed analytics) en LinkedIn (Recruitment & Talent finder tool) biedt de best estimate inkijk aan zowel werkgever- als werknemers kant. De digital professionals bestaande uit Online Marketeers, SEM consultants en web analisten telt in Nederland zo n professionals in loondienstbetrekking. Opvallende karakteristieken* van deze digitale populatie zijn: - 60% van de digitals heeft minder dan 2 jaar werkervaring; - In 2013 zijn er evenveel online marketeers als offline marketeers aangenomen; - 61% van alle online marketeers heeft géén bachelor- of master diploma; - MKB Nederland heeft substantiële digital appetite met maar liefst 1593 vacatures en 720 stageplaatsen; - Corporate Nederland biedt ruimte voor 511 arbeidsplaatsen voor digitals met name in de Randstedelijke regio Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. bron: LinkedIn Rec eed Analytics, krap ruitment Tool, Jobf te-index.nl online marketing vacatures in 2013 ONLINE MARKETING 74% LATENT 1:5 26% VERLOOP Bron: DPA Case study 2013 Inzicht in de arbeidsmarkt 27tek5ort0 aan pro s Zelfbenoe md Guru s? e Bekijk de interactieve infographi c over de arbeidsmarkt via deze werkgevers gemiddeld heeft 60% van de onlinemarketeers 2 jaar werkervaring Nederland telt 254 web analisten, 119 daarvan zijn freelance online marketeer 15 QR code:

9 EDUCATIE MASTER IN MARKETING & DIGITAL STRATEGY DE MASTER IN MARKETING VOOR DPA TRAINEES IS EEN NVAO GEACCREDITEERDE MASTER- PROGRAMMA WAARIN DIGITAL STRATEGY DE RODE DRAAD VORMT TUSSEN DE VERSCHIL- LENDE BLOKKEN. IN EEN CO-CREATIE SETTING IS NAUWLETTEND EN NADRUKKELIJK GELUIS- TERD NAAR TOONAANGEVENDE NEDERLANDSE BEDRIJVEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN HET OPLEIDINGSCURRICULUM. HIERDOOR IS EEN GENUANCEERDE EN BEARGUMENTEERDE BALANS TUSSEN DE DISCIPLINES BEDRIJFSKUNDIGE-, MARKETING-, EN ONLINE VAKKEN GEREALISEERD, MET ALS DOEL DE FUNDAMENTELE VORMING VAN SENIOR PROFESSIONALS MET SERIEUZE CARRIÈREAMBITIES. in een co-creatie setting is nauwlettend en nadrukkelijk geluisterd naar toonaangevende nederlandse bedrijven bij de totstandkoming van het opleidingscurriculum a het succesvol afronden van de opleiding Master in Marketing Nkun je als geen ander de complexe samenhangende vraagstukken, van een digitale strategie overzien en de impact van veranderingen in de keten inschatten. Je bent in staat om processen te definiëren, complexe digitale producten en bedrijfsmodellen te implementeren en om sturing en leiding te geven aan complexe veranderingsprocessen. MEDE TOT STAND GEKOMEN DANKZIJ: MULTI CHANNEL MANAGER PROGRAMMA DIRECTEUR DIRECTOR MOBILE MARKETING BOOK- MANAGER ONLINE MARKETING MANAGER INOVATION LAB MARKETING MANAGER ONLINE MANAGER INTERNET PRODUCT MANAGER BEDRIJFSKUNDIGE MASTERS MANAGER SOCIAL MEDIA TEAM TEAM SALES DIRECTOR BENELUX SR. MANAGER ONLINE ANALYTICS & OPTIMIZATION MANAGER CUSTOMER INTELLIGENCE AND BRAND MANAGEMENT STRATEGY CONSULTANT & PARTNER MANAGER E-COMMERCE DIRECTOR HR CMIS SOCIALMEDIA MANAGER TALENT MANAGER ING 17

10 HET COLLEGEPROGRAMMA et complete geaccrediteerde programma is modulair opgebouwd Hin twee fases, post-hbo fase en de Master fase. De post-hbo fase duurt 18 maanden en de masterfase 12 maanden. Hierdoor ontstaat er gelaagdheid in de toepassing fase (post-hbo) en specialisatie fase (master). Beide fase van de opleiding zijn geschoeid op vier pijlers. Voor de post-hbo fase zijn deze opgedeeld in: - Basisvaardigheden als programmeren, projectmanagement en persoonlijke effectiviteit - Bedrijfskundige principes (twee verdiepingsniveaus) - Kernvaardigheden strategische marketing en digital strategie (vier verdiepings niveaus) - Integratie- en toepassingsproject De masterfase bestaat uit: - Verdieping en verbreding van de master kandidaat in Digital Strategy gerelateerde onderwerpen - Groepsproject op strategisch marketing niveau - Kwantitatieve methoden en onderzoeksvaardigheden voor masterstudenten - De thesis (afstudeerscriptie) De totale studiebelasting voor de posthbo fase bedraagt 835 studie-uren en levert 30 EC-punten op. De totale studiebelasting voor de Mastersfase bedraagt 845 studie-uren en levert tevens 30 ECpunten op. Als de kandidaat alle vakken in de post-hbo fase en de verplichte afstudeeropdracht met een voldoende (5,5 of hoger) afrondt, ontvangt hij/zij het posthbo diploma Digital Strategy van Avans+. Bij vervolg van het DPA programma in de masterfase en succesvolle verdediging van het Master thesis resulteert dit in een Master in Marketing met als specialisatie Digital Strategy. Het curriculum van de programma s ziet er als volgt uit: 18 19

11 HET COLLEGEPROGRAMMA Maart 2014 Deficiëntie programma voor niet- beta studenten met o.a uur Html April uur Html uur Css uur Css uur Php uur Php uur Java uur Java post-hbo fase i: basisvaardigheden Mei 2014 Blok uur Interpersoonlijke vaardigheden (persoonlijke effectiviteit) uur Interpersoonlijke vaardigheden (communicatie) uur Interpersoonlijke vaardigheden (onderhandelen) uur Interpersoonlijke vaardigheden (boardroom exposure training) uur Interpersoonlijke vaardigheden (conflicthantering) Juni 2014 Blok uur Onderzoeksmethoden & -technieken uur Onderzoeksmethoden & -technieken uur Onderzoeksmethoden & -technieken uur Kwantitatieve methoden uur Kwantitatieve methoden November 2014 Blok uur De strategische marketingplanningscyclus Marketing I uur Customer Management uur Best practices: gastcollege CxO uur Offering: value proposition introductie uur Offering: value proposition verdieping December 2014 Blok uur Customer Relationship Management (CRM) Marketing II uur Services marketing uur Best practices: gastcollege CxO uur Product Leadership: marketing and innovation introductie uur Product Leadership: marketing and innovation verdieping Januari 2015 Blok uur Business Model Frame work and Architecture introductie Digital Strategy I uur Business Model Frame work and Architecture verdieping uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing I: Online Branding & Social media introductie uur Online Marketing I: Online Branding & Social media verdieping Februari 2015 Blok uur Online Marketing II: UX & Persuasive design introductie Digital Strategy II uur Online Marketing II: UX & Persuasive design verdieping uur Best practices: gastcollege CxO uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics ntroductie uur Online Marketing III: Customer Journey mapping & Analytics verdieping Juli 2014 Blok uur Projectmanagement introductie uur Projectmanagement verdieping uur Best practices: gastcollege CxO uur Change management introductie uur Change management verdieping post-hbo fase ii: kernvaardigheden September 2014 Blok uur Strategie en klantwaardemodellen Bedrijfskundige uur E-services en self-service technology principes I uur Best practices: gastcollege CxO uur Purchasing process uur ICT infrastructure Oktoberi 2014 Blok uur Logistiek & distributie introductie Bedrijfskundige uur Logistiek & distributie verdieping principes II uur Best practices: gastcollege CxO uur Finance: cost structure uur Finance: revenue streams post-hbo fase iii: toepassing Maart 2015 Blok uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Presentaties e-business innovation projectplan uur Best Practices: gastcollege CxO uur Presentaties e-business Innovation projectplan uur Presentaties e-business Innovation projectplan Augustus 2015 Verdediging e-business innovation masterfase Verdiepingsvakken: Business-ICT alignment/big Data/3 D printing/cloud computing Business Project : Groepsopdracht op strategisch niveau Kwantitatieve Methoden voor Masterstudenten Onderzoeksvaardigheden voor Masterstudenten Master s Thesis Project Juli

12 TRAINEESHIP PROGRAMMA ER ZIJN GROTE KANSEN WEGGELEGD VOOR TALENTEN DIE DE DIGITALE TRANSFORMATIE VAN EEN ORGANISATIE KUNNEN VORMGEVEN, NU EN IN DE TOEKOMST. DIT VEREIST KENNIS EN KUNDE OP TAL VAN DEELGEBIEDEN DIE ZICH OOK NOG EENS SNEL ONTWIKKELEN ZOALS BIJVOORBEELD: SEO/SEA, GOOGLE ANALYTICS, USABILITY, SOCIAL MEDIA EN MOBILE. aar komt bij dat het vak van online specialist de marketingkolom Doverstijgt. Het digitaal verbinden van klanten aan merken beperkt zich niet tot marketing en ICT. Ook customer service, legal, supply chain en inkoop zijn cruciale schakels in de digitale waardeketen. Het gaat het om de combinatie van bricks & clicks, ketenintegratie en digitale (service) platforms. In dit spanningsveld helpt de DPA Master in Marketing programma je om je capa- Het Digital Strategy Traineeship speelt in op de dringende behoefte aan een new breed van online marketeers. DPA Online Marketing geeft de snak naar digital talent gestalte door een traineeship programma te lanceren dat bedrijfskundige citeiten, inzetbaarheid en toegevoegde waarde te vergroten op het gebied van Digital Strategy. Dit door je in staat te stellen om de juiste fundamentele kennis, kunde en vaardigheden te ontwikkelen. De verworven praktijkervaring in combinatie met post-hbo diploma en master titel verschaffen je een ideale uitgangspositie voor een managementcarrière binnen de steeds belangrijker wordende online kolom van toonaangevende bedrijven. A new breed: expertise verbindt aan overall marketingen onlinekennis en -ervaring. voor wie is het programma bedoeld? Het programma is bedoeld voor excellente, afgestudeerde bachelors met een aantoonbare trackrecord van minimaal twee jaar in online. Young potentials die alle aspecten van digitaal leiderschap willen beheersen. In dienst van DPA maken ze deel uit van een speciaal talent ontwikkel- programma. Gedurende anderhalf jaar werk je in de regel vijf dagen per week bij een opdrachtgever aan afwisselende digitale uitdagingen en strategieën. Maandelijks komen de trainees samen bij The Hague Executive Campus voor colleges, gastsprekers en inhoudelijke vorming door senior professionals en hoogleraren. Het werk- en leertraject vindt na 18 maanden bekroning in het geaccrediteerde post-hbodiploma Digital Strategy van Avans+. Voor digital trainees met management capaciteiten is de doorstroom én verdere specialiste in de Master fase een logisch vervolg hen die zich blijvend willen ontwikkelen en een hoge leidinggevende functie ambiëren

13 dit trackrecord kan variëren van relevante stageperiodes waar duidelijke producten uit zijn voortgekomen tot het zelf ont wikkelen van internet platformen. VIA HET DIGITAL STRATEGY TRAINEESHIP KRIJGEN ORGANISATIES EEN HOOGOPGELEIDE, GEMOTIVEERDE ONLINE MARKETEER IN HUIS. EEN MULTIDISCIPLINAIRE WHIZZKID DIE EEN AANTOONBARE TRACKRECORD HEEFT IN HET DIGITALE LANDSCHAP. DIT TRACKRECORD KAN VARIËREN VAN RELEVANTE STAGEPERIODES WAAR DUIDELIJKE PRODUCTEN UIT ZIJN VOORTGEKOMEN TOT HET ZELF ONTWIKKELEN VAN INTERNET PLATFORMEN. TOT ZIJN OF HAAR STANDAARDUITRUSTING BEHOORT ONDER MEER UITSTEKENDE BEGRIP EN KENNIS VAN SEA & SEO, ANALYTICS, SOCIAL MEDIA EN CONTENT MARKETING, TOOLING, CMS, CODING, MARKETING EN BUSINESS EN E-COMMERCE TOEPASSINGEN. N aast het opdoen hard skills door middel van inhoudelijke colleges en het uitvoeren van projecten, ontwikkelen de Digital Strategy trainees tevens hun soft skills waarbij sociale vaardigheden worden getraind in stakeholdermanagement, team building en persoonlijke effectiviteit. Ze spreken mede daardoor de taal van de business, begrijpen marketing technologie en kunnen optimaal schakelen met hun omgeving. De krachtige mix van talent, opleidingen en begeleiding vertaalt zich in resultaten die aansluiten op de agenda van de business. Van digitale strategie naar functionele implementatie, dat is de vertaalkracht van een digital trainee. De enthousiaste en bevlogen Digital Trainees zijn hét duurzame antwoord op de strategievraagstukken van vandaag en morgen. Hoogwaardige kennisontwikkeling als essentieel ingrediënt van succesvolle digitale verandering. HET DIGITAL STRATEGY TRAINEESHIP BIEDT TALENTEN DE KANS OM ZICH VIA EEN UNIEK WERK- EN LEERTRAJECT VAN ANDERHALF JAAR TE ONTWIKKELEN ALS YOUNG PROFES- SIONAL. NA ACCEPTATIE IN DE TALENTPOULE KOM JE IN CONTACT MET POTENTIELE WERKGE- VERS. RESULTEERT DIT IN EEN MATCH, DAN TREEDT JE IN DIENST VAN DPA EN GA JE DIRECT ALS TRAINEE AAN DE SLAG VOOR JE OPDRACHTGEVER. IN JE TRAINEE PERIODE IS ER EEN COMBINATIE VAN WERKEN IN DE PRAKTIJK EN BETAALD STUDEREN IN DE TIJD VAN DPA. In maart 2014 kun je starten met de NVAO geaccrediteerde Master in Marketing die samen met toonaangevende bedrijven en The Hague Executive Campus is ontwikkeld. De post-hbofase is opgebouwd uit 10 tweedaagse modules die worden gespreid over een periode van 18 maanden. Het lesprogramma beslaat 245 contacturen: colleges, best practices van gerenommeerde organisaties en opdrachten die het uiterste vragen van je kennis en creativiteit. De dagindeling van een module is als volgt: Vrijdag Zaterdag Ochtendcollege 09:00-13:00 u 09:00-13:00 u Lunchpauze 13:00-14:00 u 13:00-14:00 u Middagsessie 14:00-17:30 u 14:00-16:30 u Break 17:30-18:00 u Gastcollege 18:00-19:30 u CDO/ CMO/ CEO s corporate 24 25

14 HET DIGITAL STRATEGY TRAINEESHIP IS BEDOELD VOOR AANKOMENDE PROFESSIONALS MET EEN AFGERONDE BACHELOR-OPLEIDING ZOALS COMMERCIËLE ECONOMIE, NEW MEDIA OF INFORMATIEKUNDE. DAARNAAST HEB JE EEN ONLINE TRACKRECORD ZOALS EEN RELEVANTE MINOR, EEN ONLINE PORTFOLIO OF EEN EIGEN WEBWINKEL. Bovendien hebben alle trainees de capaciteit en mentaliteit om in deeltijd een zwaar post-hbo traject te volgen. Daarnaast is belangrijk is dat je de basiscapaciteiten hebt om je opleiding te vervolgen met een Master in Marketing, waarbinnen je verder kunt specialiseren in Digital Strategy. DIGITAL STRATEGY Carrière boost De knock-out criteria zijn: Afgeronde relevante Bachelor opleiding Cijfergemiddelde 7 of hoger Online trackrecord DE PROCEDURE De procedure vangt aan met een oriënterende persoonlijk gesprek met onze DPA corporate recruiter. Bij het toetsen van de toelating (knockout) criteria word gekeken naar je achtergrond, cijferlijst en online trackrecord. sqillzer capaciteitsassessment Hierbij wordt aan de hand van een set toepassings-, kennis- en inzichtvragen bepaald in welke mate je al onlinemarketingkennis in huis hebt. Het assessmentniveau waarop je vaardigheden getoetst worden is vergelijkbaar met het kennisniveau van een online marketeer met 1,5 jaar werkervaring. De uitkomst is bindend voor de toelating tot de talent poule en het verdere vervolg van de procedure. database kandidaten werving via dpa.nl 1e interview (werving via linkedin) werving 26 talentpoule 27

15 star interview DPA begeleidt je traineeship en financiert samen met jou het opleidingstraject.een serieuze aangelegenheid waarbij alle lichten op groen moeten staan. In een tweede interview toetsen we je sociale vaardigheden, weerbaarheid en ambitieniveau. de talentpoule Als je alle proces stappen met goed gevolg hebt afgerond wordt je opgenomen in de talentpoule. Afhankelijk van je kennis en sector voorkeur word je in één van de volgende poules opgenomen: - Talent poule voor de Financial Services sector - Talent poule voor R(e)-tail sector - Talent poule voor Corporates sector klikgesprek & businesscase Aan de hand van het assessment en het eerste interview ontstaat een gefundeerd beeld van je capaciteiten en ambities. Na deze laatste selectiefase koppelen we je vanuit de poule aan potentiële werkgevers. Daar heb je vervolgens een interview mee en verzorg je de presentatie van een business case. Als het wederzijds klikt, ontvang je van ons een arbeidscontract voor onbepaalde tijd en kun je direct aan de slag! Corporates sector talent poule: fanancial services sector r(e)-tail sector corporates sqillzer In de online wereld is alles meetbaar behalve het niveau van de mensen die erin werkzaam zijn. Met de komst van Sqillzer is daar nu verandering in gekomen. Sqillzer is een test tool om online kennis, inzicht en vaardigheden snel en effectief te kunnen meten. En dat is geen overbodige luxe in een markt waarin iedereen zichzelf te pas en te onpas online professional noemt en het voor organisaties tot voor kort niet mogelijk was om dit objectief te verifiëren. De ontwikkelingen in het online vakgebied gaan razendsnel. De testen van Sqillzer gaan met deze ontwikkeling mee. Om de kwaliteit van de testen te waarborgen is er een Raad ter Verificatie aangesteld door Sqiller. Hierin zitten een 11-tal onafhankelijke online specialisten die er samen met Sqillzer ervoor zorgen dat de vragen regelmatig gecontroleerd worden en dus altijd up-to-date zijn. Paul Arts, Founder/MD NR6 en lid van Raad ter Verificatie: De werving van mensen en samenstelling van teams draait niet meer uitsluitend om Kennis en Kunde (ervaring). De derde K, van Kunst, oftewel inzicht en toepassingsvaardigheden, maakt dat organisaties de toppers kunnen onderscheiden van de rest. Sqillzer biedt mogelijkheden om mensen te beoordelen en te kunnen benchmarken ten opzichte van mensen in vergelijkbare functie(niveau)s

16 Carrièrepad ALS YOUNG POTENTIAL BEN JE AL GEWEND OM OP HBO WERK- EN DENKNIVEAU TE PRES- TEREN. JE HEBT DE EERSTE STAPPEN IN JE PROFESSIONELE CARRIÈRE AL SUCCESVOL GEZET. VANWEGE JE DOORZETTINGSVERMOGEN, INTELLIGENTIE EN SOCIALE VAARDIGHEDEN WORDT JE VERVOLGENS AANGENOMEN IN HET DIGITAL STRATEGY TRAINEESHIP. IN DRIE FASEN VAN ELK ZES MAANDEN GA JE JE VAARDIGHEDEN VERDER ONTWIKKELEN. EEN INHOU- DELIJKE ROLLERCOASTER WAARIN JE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR EENS EN ALTIJD TEN GOEDE ZULLEN VERANDEREN. DIT VERLOOPT ALS VOLGT: Verdieping in alignment/big Data/3 D printing/cloud computing/artificial Intelligence. Business Project: groepsopdracht op strategisch niveau Kwantitatieve Methoden & technieken. Onderzoeksvaardigheden voor Masterstudenten Master s Thesis Project online trackrecord van 2 jaar Bachelor niveau na 18 maanden diploma trainee fase 1 - young potential Dat je talent hebt is duidelijk, maar je bent nog niet uitgeleerd. In deze vormingsfase leer je je nieuwe omgeving kennen, en leg je een sterke basis voor het absorberen van geavanceerde strategische- en specialistische kennis. In de basis versterk je zaken als persoonlijke effectiviteit, kwantitatieve methoden, onderzoekstechnieken, kennis van projectmanagementen ontwikkel je inzicht in veranderingsmanagement. Ondertussen, ben je al snel van toegevoegde waarde voor je nieuwe werkgever en, laat je ook écht snel zien dat je meer bent dan talentvolle trainee! fase 2 - young professional Na je eerste vormingsfase is het tijd voor het echte werk. Je start met het volgen van bedrijfskundige vakken en leert tegelijkertijd complexe organisaties doorgronden, business modellen te bouwen en investeringscasussen financieel te onderbouwen. Bovendien volg je strategische marketingvakken en ben je tevens inhoudelijk bezig Masterfase van 12 maanden. young professional master in marketing & digital strategy (management potential) toegekend door de Avans Hogeschool met digitale vraagstukken, bezien vanuit een strategische invalshoek. Omdat je diepgaand in online materie wordt ondergedompeld, vergaar je specifieke kennis over online branding, user experience, customer journey mapping en online analytics. Je praktijkwerkzaamheden overlappen je theoretische kennis, waardoor je op hoger abstractieniveau de impact van je handelen overziet. Je denkt in modellen en structuren en hebt inmiddels je eerste impactvolle project toegewezen gekregen. fase 3 - managerial potential In de laatste fase van je traineeship overstijg je jezelf en weet je vriend en vijand te verrassen. Je bent evenwichtig, to the point en kunt met gemak in- en uitzoomen. Binnen de afdeling heb je een sterke positie verworven en word je als volwaardige professional gezien door je leidinggevenden. Je maakt je op voor de verdediging van je eindopdracht, waarvoor je een nieuw E-businessmodel ontwikkelt en verdedigt. Dit laatste doe je ten overstaan van échte venture capital en financial decision makers. In deze Dragons Den-setting komt alles samen, van concept tot verdienmodel. Belangrijker nog is de bevlogen en heldere manier waarop je pitcht. Inmiddels ben je al minstens in het vierde jaar van je werkzame bestaan, en dus tijd om je managementambities te gaan vormgeven! 30 31

17 Arbeidsvoorwaarden ALS TRAINEE TREED JE VOOR ONBEPAALDE TIJD IN DIENST VAN DPA EN GA JE OP DETACHE- RINGSBASIS AAN DE SLAG BIJ JE OPDRACHTGEVER. DOORDAT JE VEEL VERANTWOORDELIJK- HEDEN KRIJGT EN MEEWERKT AAN NIEUWE STRATEGIEËN BEVINDT JIJ JE IN EEN IMPACT- VOLLE OMGEVING. NA HET TRAINEESHIP VAN 18 MAANDEN KUN JE DESGEWENST IN DIENST TREDEN VAN DE OPDRACHTGEVER. einde traineeship Doordat je dingen snel oppakt, groei je inhoudelijk gezien snel. Dit vertaalt zich terug in het salaris dat je verdient. In het eerste halfjaar is je bruto maandsalaris 1.800,-, in het tweede halfjaar wordt dit 2.200,-. In het derde halfjaar loopt het salaris op naar 2.400,- per maand. Een gezonde stok achter de deur om je semesters succesvol (en met voldoendes) af te ronden. Immers pluk je er niet alleen inhoudelijk maar ook financieel de vruchten van. Afgezien van een goede loon, opleiding traject en excellente carrière perspectieven, heb je recht op 25 vakantie dagen en krijg je tevens een contract voor onbepaalde tijd! De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het cao van DPA Group. & ALS TRAINEE DOE JE VEEL ERVARING OP MET HET ONTWIKKELEN VAN DIGITAL (MARKETING) STRATEGIEËN EN HET IMPLEMENTEREN VAN VERANDERINGEN. HIERTOE KRIJG JE TIJDENS JE OPLEIDING STEEDS NIEUWE HANDVATTEN AANGEREIKT. JE WERKT REGELMATIG AAN CASES EN BESPREEKT DE LESSONS LEARNED VAN SUCCESVOLLE INNOVATIEPROJECTEN. NATUUR- LIJK STA JE UITGEBREID STIL BIJ DE SUCCESFACTOREN ÉN VALKUILEN. ZO RAAK JE THUIS IN ALLE ASPECTEN VAN DE DIGITALE ECONOMIE. Gedurende het leertraject is er veel contact tussen onze groeiende community van online marketeers, online trainees 18 mnd en vakdeskundigen. Een belangrijke rol is weggelegd voor je persoonlijke mentor: een nestor die je begeleidt bij je opdrachten, zowel inhoudelijk als op het persoonlijke, emotionele, vlak. De nestor is een senior Digital Professional of manager en fungeert als (on)zichtbare adviseur. Je persoonlijke adviseur als het gaat om inhoudelijke of professionele uitdagingen. En waardevolle adviseur die je carrière kan accelereren! 12 mnd master in marketing & digital strategy Contract strategy perspectieven 32 33

18 VOORWAARDEN Na het voldoen aan alle knock-out criteria en een wederzijds (opdrachtgever) als goed beoordeeld klikgesprek treedt je voor onbepaalde tijd in dienst van DPA; NOTITIES op detacheringsbasis aan de slag bij een opdrachtgever; je hebt een proefperiode van twee maanden; het traineeship duurt 18 maanden en kan op ieder moment aanvangen; Instroom in het post-hbo leergang van The Hague Executive Campus, afhankelijk van aanname, geschied tweemaal jaarlijks; je start in maart of september met de geaccrediteerde post-hbo opleiding Digital Strategy en volgt (bijna) maandelijks op vrijdag (betaald) en zaterdag (in eigen tijd) college; trainees ontvangen een maandsalaris van 1.800,- euro gedurende het eerste halfjaar, 2.200,- euro gedurende het tweede halfjaar en 2.400,- euro gedurende het derde halfjaar; aangezien DPA Online Marketing per deelnemende trainee een studiebijdrage van ,- euro inclusief btw voor investeert, sluiten we een studieovereenkomst af; ieder semester, én de opleiding post-hbo Digital Strategy dient afgesloten te worden met een voldoende (5,5 of hoger); het niet behalen van een semester leidt tot een acuut negatief bindend advies en dus ontbinding van het arbeidsovereenkomst; je hebt een persoonlijke talentcoach, de nestor met een bewezen track record en een groot eigen netwerk; na je traineeship kun je eventueel in dienst treden van de opdrachtgever

19 een uitgave van: alle rechten voorbehouden 2013/2014

20 overnamekostenworden pro rato berekend overname fee à na 18 maanden kosteloze overname 18 mnd Voordelen support van DPA (digitale) strategie

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met:

Master. of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus. in samenwerking met: Master of marketing Specialisatie Digital Strategy aan The Hague Executive Campus in samenwerking met: The Hague Executive Campus The Hague Executive Campus is een kennisexpertisecentrum dat opleidingen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Recruitment update 2013. Ervaringen, gezichtspunten en perspectieven uit de actuele HR-werkpraktijk

Recruitment update 2013. Ervaringen, gezichtspunten en perspectieven uit de actuele HR-werkpraktijk Recruitment update 2013 Ervaringen, gezichtspunten en perspectieven uit de actuele HR-werkpraktijk Recruitment Update 2013 Een uitgave van Adecco Group Nederland 2013 Concept, interviews, tekst Ton Hilderink

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

career & recruitment news

career & recruitment news career & recruitment news powered by Sexy IT ers Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen Workshop Slimmer werken Flexibele oplossingen met vast en scherp tarief SPECIALS: Competentie Management

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE.

DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. BoardroomIT INFORMATIETECHNOLOGIE OP TOPNIVEAU Internet:www.cioday.nl

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht

BI & IM SYMPOSIUM 2013. Sessie overzicht BI & IM SYMPOSIUM 2013 Sessie overzicht Maandag 9.40 uur 10.10 uur Podium 1 Tim Jennings Chief Analyst and Research Fellow Ovum Data-driven industry transformation Data is the powerful change agent for

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie